ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frykeruds socken : Kils härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 232 Bebyggelsenamn : 1499 Naturnamn : 891
Frykahæridhz socken »Abborekiärn» Saknas Frykerud sn Frykeruds sn sn
Frykerud sn »Abbor kiärn» Saknas Frykerud sn Frykeruds sn sn
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Frykerud sn Abborrtjärn tjärn
»frykahæridhz sokn» nu Frykeruds sn Abborrtjärn tjärn Teckenförklaring förteckning Abborrtjärnet tjärn
Frykerud sn Abborrtjärn tjärn Frykerud sn Abborrtjärn tjärn
Frykerud sn Abborrtjärnet tjärn Frykerud sn Abborrtjärn tjärn
Frykerud sn Abborrtjärnet tjärn Frykeruds socken sn Abborrtjärnet tjärn
Frykerud sn *Abborrtjärnsröset gränsmärke Frykerud sn Abborrtjärnsbäcken bäck
Frykerud sn /Se Ackan, se Myrån å glännulv inbyggarbeteckning Abborrtjärnsmyren myr
Frykerud sn Ackan älv Frykerud sn /Se Abbortjärnsvägen körväg
Frykerud sn Acka älf älv Hacksäckar inbyggarbeteckning Anta gärde
Frykerud sn Anneberg ägomark Halmkärvar inbyggarbeteckning Antabäcken bäck
Frykerud sn Aplungen sjö halmpåsar inbyggarbeteckning Aplumen?, se Aplungen sjö
»frigire soke» Saknas »Aplungen» sjö Halmpåsar inbyggarbeteckning Aplungen sjö
Frykerud sn Aplungen sjö halmsäckar inbyggarbeteckning Aplungen sjö
Frykerud sn Aplungen sjö /Se Halmsäckar inbyggarbeteckning Appelsbergen berg
Frykerud sn »Aplungs högden» Saknas Abborrtjärnstorpet ödetorp Arabin gärde
Frykerud sn Arabin skogsmark Ackebol bebyggelse Arbetsbråten gärde
Frykerud sn »Backa Åen» vattendrag Ackebol gd Arresten gärde
Frykeruds socken Saknas Berghaget berg Ackebolsängarna fht Arvidsberg berg
Frykerud sn »Bergtjärnen, V.» Saknas Ackebolsängen beb Askdrågen myrmark
Frykerud sn Östra och Wästra Berg-kiärn tjärn Alderhagen beb. Aspgärdet gärde
Frykerud sn Bodettamossen mosse Alebo skola Backlyckan gärde
Frykerud sn Breviken vik Amundstorpsbråten beb. Backtjärn, se Åstjärn tjärn
Frykerud sn »Broar» Saknas Amundstorpsbråten fht Backtjärnet tjärn
Frykerud sn »Bråtsjön» Saknas Anneberg fht Badarhallen berghäll
Frykerud sn Bråtsjön Saknas Anneberg fht Badarhallen stenhäll
Frykerud sn Bråtsjön sjö Anneberg torp Badhallen stenhäll
Frykerud sn Bråtsjön sjö Anneberg fht Badhusgärdet gärde
Frykerud sn Bråtsjön sjö Annedal beb. Bakugnen gärde
Frykerud sn Bråtsjön sjö Annedal hmd Barkstamphagen gärde
Frykerud sn /Se »Bäck-kiärn» Saknas Annelund fht Baskoberget berg
Frykerud sn /Se Dammen myr Annelund fht Baskoberget berg
Frykerud sn /Se Dammyren myr Annelund fht Bastugärdet gärde
Frykerud sn /Se Duvåsbergen berg Annelund beb. Bengtes myr myr
Frykerud sn /Se Dyhult skogsmark Aplungstorp bebyggelse Bergen berghällen
Frykerud sn /Se Elins holme ö Asplungstorp bebyggelse Berggärdet gärde
Frykerud socken /Se »Emsen, L.» Saknas Arabin beb. Bergtjärn, Västra, se Uggerudstjärnet tjärn
Frykerud sn /Se »Stor-Emsen» Saknas Arvidsäng beb. Bergtjärnet, Västra tjärn
Frykerud sn /Se Mell-Emsen eller Lilla Emsen Saknas Arvidsäng fht Bergtjärn, Östra, se Stockdrågtjärnet tjärn
Frykerud sn /Se Emsen sjö Backen, S:a fht Bergtjärnet, Östra tjärn
hakpåsar inbyggarbeteckning /Se Stora Emsen sjö Backa fht Betesvallarna gärde
Åkerbol = Ackebol Saknas »Emsen» sjö Backanängarna fht Biten ner om trägårn gärde
Ackebol gd /Se Emsen, Stora sjö /Se Backarna bebyggelse Björklyckan gärde
Aplungstorp gd Emsen, L:a o. St:a sjöar /Se Backen fht Blankbergsgärdet gärde
Aplungstorp gd /Se Fageråsbergen berg Backen fht Blomstermyren gärde
Backara Saknas Fallberget berg Backen beb. Blåsyna gärde
Backarna by Ferkmossen mosse Backen fht Bjursätt vik
Backarna by /Se Fläskviken vik Backen fht Björndalsbäcken bäck
Backen Saknas »Forssnoret» Saknas Backen, Södra beb. Björnsten sten
»Biörckebäck» Saknas »Forssnors Åen» vattendrag Backarna Saknas Björkmyrarna myrmark
Blankeberg by Forsnäsmossen mosse Backstugan fht Bodalen skogsbit
Boda Saknas Forsnäsån å Badhuset f.d. badhus Bodettabron bro
?Bodetta by *Frykbron bro Backen fht Bodettahagsgrinden grind
Bodetta by *Frykerudsbron bro Barkstampen Saknas Bodettaälven älv
Bodetta by Frykforsen fors Berga fht Bodettaälven vattendrag
Bodetta by Frykforsen fors Bergen beb. Bodettamossen mosse
Bodetta by /Se »Frykälfwen» Saknas Berget fht Bodettaängen gärde
Bodetta by /Se *Frökebron, se Frykbron bro Berget beb. Bogärdet gärde
Bonäs by Frökeforsen, se Frykforsen fors Berget hmd Bonäshöjden höjd
Bonäs by Fågelmyren ängs- o. skogsmark Berget beb. Boställberget höjd
Bonäs by Gassebols Måssa Saknas Berget fht Boställgärdet gärde
Brevik by *Getemossen mosse Berget fht Boställsbacken backe
Dedetta by »getesiön», se Pråmsjön sjö Berget beb. Bottahagarna skogsmark
Dedetta by *Getmossen f.d. mosse Berget hmd Bottahagen skogsmark
Dedetta by *Getmossen mosse Berget fht Bottahagsberget berg
Dedetta by /Se Getmyren ängsmark Berget, Norra beb. Bottahagsbäcken bäck
Dedetta by /Se »Gietemossen» Saknas Berget, Norra beb. Bottahagsvägen körväg
Edet gd »Get måssan» Saknas Berget, Södra beb. Bottamossen mosse
Eskebol gård »Giönäs siön» Saknas Berget, Södra beb. Bottaviken vik
Eskebol gd? »Glanthallen» Saknas Bergvik fht Bottaälven älv
Eskebol gd »Wäst Glänne högden» Saknas Betlamin fht Bottaälven, se Bodettaälven älv
Fagerås gd Glänneklätten berg Bicka Saknas Braxenhallen berghäll
Fagerås gård m.m. /Se »Glänne måssan» Saknas Björkestad bebyggelse Brudgärdet gärde
Fjell by »Grindebroon» Saknas Björkliden fht Brudhallen hall
Fjell by Gräshöjden höjd Björklunden fht Bruket gärde
Fors by Grävlingen, Södra sjö Blankeberg bebyggelse Brunnskällan källa
Forsnor by Grävlingen tjärn Blankeberg gd Bryggarbäcken bäck
Forsnäs by Gröen, se Gösjön sjö Blomsterås beb. Bråtarna gärde
»Frykfors quarnar» Saknas Gubbmossen mosse Blomsterås fht Bråtarna gärden
Gassebol by Gullerudsmyren myr Bobråten fht Bråtbogårn gärde
Gassebol by Gönäsviken vik Bodalen beb. Bråtgärdet gärde
Getmossen by »Göpås berget» berg Bodetta bebyggelse Bråtgärdet gärde
Getmåsen by Göpåsberget berg Bodetta gd Bråtgärdet gärde
Glänne by Göpåsberget berg Bodetta by Bråtsjön sjö
»glenne» Saknas Gösjön sjö Bodettahaget beb. Bråtsjön sjön
?Glänne by Gösjön sjö Bodettahaget hmd Brännagärdet gärde
Glänne by Gösjön sjö Bodettahaget gård Brännamyren gärde
Glänne, Västra by Haga ängsmark Bodettahålorna beb. Brännerisviken vik
Glänne, Östra by Hagudden udde Bondgården beb. Bränsla skog
Vestra Glänne by »Hallrings måssar» Saknas Bondgården hmd Bränsla skogsbit
Östra Glänne by Halfwardz kiärn Saknas Bonäs bebyggelse Bränsla skogsbit
Vestra Glänne by »Halfwards kiärn» tjärn Bonäs gd Bröta gärde
Östra Glänne by Halvardstjärn tjärn Bostället beb. Bröta gärde
Glännetorp torp Hattesmyrmossen mosse Bostället fht Brötgärdet gärde
Glännetorp, se Åneholm hmd Hemmersbergen berg o. triangelpunkt Bostället soldatboställe Bäckgärdet gärde
Gravås by »hersshögden» Saknas Bostället fht Bäckosen bäckmynning
Grafås gd Hjärtön ö Bostället fht Bäckoset Saknas
*Gräsbol Saknas »Holkiellebärget» Saknas Vostället fht Bönhusgärdet gärde
»gwndrsby» Saknas Holmtjärn mosse Bostället beb. Dammlyckan gärde
Gunnarsbytorp by Horjan gärde /Se Bostället beb. Dammlyckan skogslycka
Gunnarsbytorp by Hultmossen mosse Bostället fht Dammyren myr
Gunnarsbytorp by »Hästegårdzberget» Saknas Bostället fht Dammyren myr
Gunnarsbytorp by Hästskoberget berg med triangelpunkt Bostället fht Dammyren myr
Gönäs by Högåsmossen mosse Bostället beb. Dammängen gärde
Gönäs by Högåsviken vik Bostället fht Dammängen myr
Göpåsen by Kalvhagsberget berg Bostället fht Dammängen myr
Göpåsen by /Se Kalvnäset udde Botta by Dammängsbacken backe
Harsätter hmn Kanalen dike Botta, se 1 Bodetta Saknas Dammängsbron bro
Harsäter gd Karsbolsbergen berg Bottahaget gård Dammängsbäcken bäck
Harsäter kronoegendom »Karsbohls kulle» Saknas Bottahaget, se Bodettahaget beb. Dammängsvägen förbindelse
Harsäter kronoegendom »Kaflebrobäcken» bäck Bottahålorna, se Bodettahålorna beb. Dedettavägen byväg
Harsäter gd /Se »Kaflebron» Saknas Bresken beb. Dettaberget berg
»Hellan» Saknas Klackskullen höjd o. triangelpunkt Bresken fht Dettamossen mosse
Högsby gd Klackssjön sjö Brevik bebyggelse Djupa dalen gärde
Högvalta kronoegendom Klackssjön sjö Brevik gd Djupadalen gärde
Högvalta gård Klackssjön sjö Brittenberg beb. Djupdalsälven vattendrag
Högvalta gd Klackssjön sjö Brittenberg fht Djupet berghäll
Högvalta kronoegendom Klagåssjön sjö Brittenskack backstuga Drågen gärde
Högvalta kronoegendom »Klaxe Måssan» Saknas Brunnen beb. Drågen gärde
Högvalta gd »Klaxås högden» Saknas Brunnen hmd Där Uteviken vik
Högvalta gd Klaxåsmossarna mossar Bråtarna beb. Edsberget berg
Högvalta kronoegendom Siön Klaxås, se Klackssjön sjö Bråtarna fht Edsbråtarna gärde
Högvalta hmn »Klaxås siön» Saknas Bråtarna fht Edshallen berghäll
Högvalta gd Kläckerbäcken bäck Bråtarna, Stora beb. Edshallen berghäll
Högvalta kronoegendom »Korsrösan» Saknas Bråten, se 1 Näs, Norra Saknas Edsviken vik
»Högwalta» Saknas Korsudden udde Bråten Saknas Edsviken vik
Högvalta kronoegendom »Quarn berget» Saknas Bråten beb. Ekbackgärdet gärde
Högåsen by Kvarnberget berg Bråten hmd Elins holme ö
Hökerud by »Quarntorps Åen» vattendrag Bråten ödestuga Emsen, Lilla sjö
Hökerud by Kvarntorpsön ö Bråten fht Emsen, Lilla sjö
Hökerud by Kyrktaket åker /Se Bråten fht Emsen, Stora sjö
Karsbol gd »Kiöpungz Röös» Saknas Bråten beb. Emsen, Stora sjö
Karsbol hmn Lackhagsberget berg Bråten fht Enbuskgärdet gärde
Karsbol by Larsäng ängsmark Bråten beb. Fallabergen höjd
Karsbol by Lenesjön sjö Bråten hmd Fallaberget skogsmark
Karsbol by »Lenne måssan» Saknas Bråten beb. Fallberget berg
Karsbol by »Lenne siön» Saknas Bråten beb. Fallberget höjd
Klagstorp Saknas »Lenne Åen» vattendrag Bråten fht Fallberget skogsbit
?Klaxtorp gård Lensiön, se Bråtsjön sjö Bråten beb. Fallhaget hag
?Klaxtorp gd /Se »Lenånan» Saknas Bråten fht Farmorängen gärde
Klaxtorp by /Se Lerbodaälven å Bråten fht Farsasken gärde
»klarsass» Saknas »Lerudde Rösan» Saknas Bråten beb. Farsmyren gärde
Klaxås by Lill-Emsen sjö Bråten fht Febäcken bäck
Klaxås Saknas Långmyren myr Bråen, Nedre fht Ferka gärde
Klaxås Saknas »Lång Måssan» Saknas Bråten, Övre fht Ferka gärde
»lagzåhs» Saknas Långmossen mosse Bråttom fht Ferkmossen mosse
Klaxås by Långsängen ängs- o. skogsmark Brännan beb. Ferkviken vik
Klaxås by Långvännerna ägomark Bränna fht Fjärdalsrönninga gärde
Klaxås by »Markwattnet» sjö Brännan beb. Flatgärdet gärde
Klaxåskroken Saknas Markvattnet sankmark Bränna fht Flötbäcken bäck
Kroken Saknas »Marckwatten» sjö Brötan beb. Forslyckan gärde
Kronodelen Saknas Mol-Emsen sjö Brötan beb. Forsnäsbron bro
Kvarntorp kronohmn Myr måssan Saknas Buskarna fht Forsnäsälven älv
Kvarntorp hg Myrmossarna mosse Busken beb. Forsnäsälven vattendrag
Kvarntorp kronoegendom »Noolsta Ängh» Saknas Busken Saknas Frammeshaget hag
Kvarntorp kronoegendom Myrån å Bygget fht Framnäsviken vik
Kvarntorp kronoegendom Mörkerudsberget berg Bäckalid fht Fregärdet gärde
Kyrkogränden Saknas »Nolbymossen mosse Bäcken fht Frehaget hag
Kyrkokroken Saknas Nolbymossen mosse Bäcken beb. Fyrkanten gärde
Köpung by »Nors-kiärn» Saknas Bäcken lht Fågeldrågen myr
Köpung by Norste tjärn sjö Bäcken beb. Fågeldrågsberget berg
Köpung by Norstetjärn sjö Bäcken fht Fågelmyren myr
Köpung by Norstetjärn tjärn Bäckängen beb. Fårudden udde
Köping by /Se Nors tjärn sjö Bäckängen fht Förskinnet gärde
Köping by /Se »Nors älfwen» Saknas Bärmyren beb. Fyrkanten gärde
Lene by Norsälven älv Bärmyren fht Gassebolsmossen mosse
Lene by Norsälven älv Bässbo fht Gersbäcken bäck
Lena Saknas Nottjärn tjärn Bönhuset fht Getmossbäcken bäck
Lene by »Nyfems högden» Saknas Början bebyggelse Getmossgrinden grind
Lindesnar by Nyfemstenen sten Börjes bråte beb. Getmosshöjden höjd
Lund hmn Pottjärn tjärn Börjasbråte fht Getmossmossen mosse
Lund Saknas Primsjön sjö Dalarna beb. Getmyren gärde
Måserud by »Promsiön» Saknas Dalarna hmd Glantberget ås
Myre by Pråmsjön sjö Dalen beb. Glännegatorna vägar
Myrestad by »Prom-siön» sjö Dalen hmd Glänneklätten eller Glännehöjden höjd
Nolby by Pråmsjön sjö Dalsland beb. Glänneklätten berg
Norum Saknas Pråmsjön sjö Dalsland fht Lille Govik vik
Näs by Pråmsjön sjö /Se Dammtorp ödetorp Grafåsbäcken bäck
Bråten Saknas »Twänne Ringstads kiärnar» Saknas Dammängen ödetorp Granmossen mosse
Pustorp gård /Se Ramsåstjärn tjärn Danielstorpet fht Gralyckan gärde
Prästbol by Ringstadberget berg Dedetta bebyggelse Gravmyrslyckan gärde
Prästbol by Ringstadtjärnet tjärn Dedetta gd Gropbacken vägbit
Prestbol by Safkullen Saknas Djupdalen, se 1 Fors bebyggelse Gropgärdet gärde
Prestbol by Sibirien ägomark Djupedalen beb. Gropvallen gärde
Prestbol by Silfwergrufwe berget Saknas Djupdalsuddarna beb. Grunnerudsgärdet gärde
Prestbol by? Sjöbråten skogsmark Drottningholm Saknas Grusgropen grusgrop
?Ringstad Saknas Skogstjärn, Norra tjärn Dråga fht Grusgropsvägen körväg
Ringstad by Skogstjärn, Södra tjärn Drågbråten beb. Gräshöjden höjd
Ringstad by Skottan ägomark Drågbråten fht Gräshöjden berg
Ringstad by »Skållerudz Måse» Saknas Drågen beb. Gräshöjden höjd
Ringstad by Skälviken vik Drågen fht Grävlingarna, se Grävlingen, Norra och Södra tjärnar
Ringstad gdr /Se Skärudden udde Drågen beb. Grävlingen, Norra och Södra tjärnar
Rustan, L. gd /Se Småtjärnen tjärnar Drågen beb. Grävlingen, Södra sjö
Rörbäcken by Smörhålet gärde /Se Drågen fht Sönner Grävlingen tjärn
Sandviken by Snackerud skogsmark Duvåsen beb. Grävlingetjärn tjärn
Sandviken by »Stenckesåsen»? Saknas Duvåsen fht Grävlingsbergen berg
Sandviken by »Stencke[...]wijkan»? vik Duvåsen, Norra fht Grävlingsberget berg
Saxebÿn Saknas Stenkelsviken vik Dyhultet beb. Noler Grävlingsberget höjd
Saxebyn by Stockdrågtjärn tjärn Dyhultet fht Sönner Grävlingsberget höjd
Selebruthe, se Sälðebråten by Stordalsbäcken bäck Dyältan fht Gubbhallen stenhäll
Skog herrgård Stordalsbäcken bäck Där framme beb. Gubbmossen mosse
Skog herrgård Stor-Emsen sjö Där framme beb. Gubbäckera gärde
Skogzbergh Saknas Stor-Emsen sjö Där Framme hmd Gubbhallen berghäll
Skogsberg by Stormyren myr Där framme beb. Gubbmossen mosse
Skållerud by Storön ö Där Framme hmd Gullbergsbacken backe
Skållerud by Svanholmen ö Där framme beb. Gullbergsäng gärde
Skållerud Saknas Svingen kalhygge Där Framme hmd Gullerudsmyren myr
Skållerud by Syndastraffet gärde /Se Där Framme fht Gullerudsvallen gärde
Skållerud gårdar /Se Stormåssan Saknas Där inne, se Där nord beb. Gunnershusmossen mosse
Solberg by Tomtanoret Saknas Där inne beb. Gyllenspetsängen gärde
Solberg by »Torestads bäck» vattendrag Där Inne fht Nolere Gärdet gärde
Solberg by Torpsjön Saknas Där inne beb. Gärdet vid rå gärde
Solberg by Torpsjön sjö Där Inne hmd Gärdviken vik
Stommen f.d. gd »Torpsiön» Saknas Där nere beb. Gärsbäcken bäck
*Stommen försv. gd? /Se Torpsjön sjö Där Nere hmd Gärsbäckbron bro
Strängnäs gård /Se Torpsjön sjö Där nere beb. Gönäsmossen mosse
Strängnäs gd /Se *Tranesund mosse Där Nere fht Gönässjön sjö
Strängnäs gd /Se »Tranesundh» Saknas Där nere beb. Gönäsängen gärde
Svenserud by »Trätt kiärrs högden» Saknas Där Nere fht Göpåsberget berg
Säldebråten by Täppåsen höjd o. triangelpunkt Där nere beb. Göpåsberget berg
Säldebråten Saknas Täppåshagen ängs- o. skogsmark Där Nere fht Göpåsberget berg
Säldebråten by Uggerudstjärnet tjärn Där nere beb. Göpåsklätten berg
Säldebråten by Uggerudstjärnet tjärn Där Nere hmd Göpåskullen berg
Säldebråten by »Ulf måssan» Saknas Där Nere fht Gösjön sjö
Säljebråten Saknas Utterudshöjden höjd Där nere beb. Hacka gärde
Säldebråten by Vassdrågen ägo- o. skogsmark Där Nere hmd Hagarna gärde
Säldebråten gård /Se Åsmossen mosse Där nere beb. Hagarna gärde
Säldebråten gd /Se Åsmyren ängs- o. skogsmark Där Nere hmd Hagbacken backe
Säldebråten by /Se Åstjärnet tjärn Där nere beb. Hagberget gärde
Tomessrid Saknas Ängbråtarna ägomark Där Nere hmd Hagen skogsmark
*Tommerud försv. ort Örtsjömossen mosse Där nere beb. Haggärdsbacken vägbit
Tommerud försvunnet hemman   Där nere beb. Haglyckan gärde
Tommerudh Saknas   Där Nere hmd Hagtomta gärde
Tomten by   Där Nere gård Hallstensbacke jaktpass
Tomta by   Där nere beb. Hallbråten skogsbit
Tomta by /Se   Där Nere fht Hallen gärde
Torestad by   Där Nol gård Hallgärdet gärde
Tröstad by   Där Nol gård Halvardstjärnet tjärn
Tröstad by   Där Nole gård Halvarstjärnet tjärn
Tröstad by   Där nord beb. Hamplandskullen gärde
Tröstad by   Där Nord fht Harsätgärdet gärde
Tröstad by /Se   Där Nord fht Hatten berg
*Udden torp?   Där nord beb. Hattesmyrsmossen mosse
Udden Saknas   Där Nord hmd Hattesmyrsmossen mosse
»Wäsby» torp   Där Nord fht Hemgärdet gärde
Väsby by   Där nord beb. Hemgärdet gärde
Åna by   Där Nord fht Hemhagen skog
Åna by   Där nord beb. Hemmersbackarna backar
Åna by   Där Nord hmd Hemmersbergen höjder
Åna by   Där Nord fht Hemmersbäcken bäck
Ånaholm Saknas   Där nord beb. Hemmershulten skog
Åneholm hmd /Se   Där Nord hmd Hemmersmossen mosse
Åneholm hmd /Se   Där nord beb. Hemmersranna gärde
»aass» Saknas   Där Nord fht Hemmersskogen skog
Ås by   Där nord beb. Hjärtön ö
Ås by /Se   Där Nord hmd Holmen grund
Äskebol Saknas   Där nord beb. Holtabacken backe
Öjersätersbacken by   Där Nord hmd Hopgärdena gärden
??Önnebol by   Där nord beb. Hopgärdet gärden
Önnebol gd   Där Nord hmd Horjan gärde
Önnebol gd /Se   Där nord beb. Hornkullen höjd
    Där Nord hmd Hornkullen gärde och skogsmark
    Där nord beb. Hornkällan kallkälla
    Där nord beb. Hornlyckan gärde
    Där Nord hmd Horsängen äng
    Där nord beb. Hulerhalla berg
    Där nord beb. Hultbråten gärde
    Där Nord hmd Hultbäcken bäck
    Där nord beb. Hultmossen mosse
    Där Nord hmd Hultmossen mosse
    Där Nord fht Hålan plats
    Där nord beb. Hålan gärde
    Där Nord hmd Hålgrinden grind
    Där nord beb. Hårdmossen mosse
    Där Nord hmd Häcken gärde
    Där Nord fht Hägne skogsmark
    Där nord beb. Hägne gärde
    Där Nord hmd Hägne gärde
    Där nord beb. Hällarna strand
    Där Nord hmd Hällerabäcken bäck
    Där nord beb. Härskorsberget berg
    Där Nord fht Hästbråten gärde
    Där nord beb. Hästbäcken gärde
    Där Nord hmd Hästgårdsberget berg
    Där nord beb. Hästgärdet gärde
    Där Nord hmd Hästhagen gärde
    Där nord beb. Hästhaget hag
    Där Nord hmd Hästhaget hage
    Där nord beb. Hästhagsbärget berg
    Där Nord bebyggelse Hästkullen gärde
    Där nord beb. Hästängen gärde
    Där nord beb. Högeberget höjd
    Där Nord hmd Högsbygärdet gärde
    Där nord beb. Högåsberget berg
    Där Nord hmd Höjdenberget berg
    Där Nord fht Igeltjärn tjärn
    Där nord i hagarna beb. Igeltjärnet tjärn
    Där nord i Kvarnbråten beb. Instugbråtmossen mosse
    Där Oppe hmd Intakan gärden
    Där Oppe hmd Intaken gärden
    Där Oppe hmd Intaket gärde
    Där Oppe hmd Intaget gärde
    Där Oppe fht Intaket gärde
    Där Oppe hmd Intaket gärde
    Där Oppe fht Intaket gärde
    Där Oppe fht Intaket gärde
    Där Oppe hmd Intaket gärde
    Där Oppe hmd Intaket gärde
    Där Oppe fht Intakviken vik
    Där Sy gård Intakviken vik
    Där Syr gård Intalina gärde
    Där sör beb. Jansgärdet gärde
    Där Söre hmd Jordbron bro
    Där sör beb. Juten gärden
    Där Söre hmd Jänken skogshöjd
    Där Söre fht Jätterösen rös
    Där sör beb. Kaffeön ö
    Där Söre hmd Kalldrågen gärde
    Där sör beb. Kallkällbackarna hag
    Där Söre hmd Kallkällsgärdet gärde
    Där sör beb. Kallkällsgärdet gärde
    Där sör beb. Kallmyren gärde
    Där Söre fht Kalvberget kulle
    Där Söre fht Kalvhagen skogsmark
    Där sör beb. Kalvhagsberget berg
    Där Söre hmd Kalvhagsberget berg
    Där Söre hmd Kammersgärdet gärde
    Där Söre hmd Kammersgärdet gärde
    Där sör beb. Kammersmyren gärde
    Där Söre hmd Kampdalen skogsmark
    Där Söre hmd Kamphallen berghäll
    Där sör beb. Kamphålet gärde
    Där Söre fht Noler Kampkull gärde
    Där sör beb. Sönner Kampkull gärde
    Där Söre hmd Kampkullarna gärden
    Där sör beb. Kampkullen gärde
    Där sör beb. Kanalen kanal?
    Där Söre hmd Kapellen gärden
    Där Sör gård Kappen gärde
    Där sör beb. Karsbolsbergen berg
    Där Söre hmd Karsbolskullen gärde
    Där sör beb. Kattmyren myr
    Där Söre hmd Kilanbäcken vattendrag
    Där sör beb. Klackskullen höjd
    Där Söre hmd Klacksmossen mosse
    Där Söre fht Klacksjön sjö
    Där sör beb. Klackstorphöjden höjd
    Där sör beb. Klaxkullen, se Klackskullen höjd
    Där Sör hmd Klaxkullen gärde
    Där sör beb. Klaxkullen höjd
    Där Sör bebyggelse Klaxmossen, se Klacksmossen mosse
    Där sör beb. Klaxmossen mosse
    Där sör i hagarna beb. Klaxsjön, se Klacksjön sjö
    Där sör i kvarnbråten beb. Klaxsjön sjö
    Där uppe beb. Klaxtorphöjden, se Klackstorphöjden höjd
    Där uppe beb. Kleva vägbit
    Där uppe beb. Kleva vinterväg
    Där uppe beb. Klypa gärde
    Där uppe beb. Kläckerbäcken bäck
    Där uppe beb. Kläckerbäcken bäck
    Där uppe beb. Kläckeresbacken vägbit
    Där uppe beb. Knektskogen skog
    Där uppe beb. Knektåsen höjd
    Där Uppe hmd Knektåsen gärde
    Där uppe beb. Knektängen gärde
    Där uppe beb. Kobråten gärde
    Där uppe beb. Kobråten gärde
    Där Ute fht Nerer Kobråten gärde
    Där Ute hmd Över Kobråten gärde
    Där ute beb. Kohaget gärde
    Där ute beb. Kohagsgrinden grind
    Där Ute fht Kolbottnarna plats
    Där ute beb. Kolbråtsbacken vägbit
    Där Ute fht Korpralsudden udde
    Där ute beb. Korsmyren myrmark
    Där Ute hmd Kors udde udde
    Där Ute fht Korsuddviken vik
    Där ute fht Korsälven utlopp
    Där väst(er), se Berget beb. Koänga gärde
    Där väst beb. Krokvänna gärde
    Där Väste hmd Krypern gärde
    Där Väste fht Kryperviken vik
    Där Väst fht Kuja gärde
    Där väst beb. Kujbråten gärde
    Där Väste hmd Kujmyren Saknas
    Där Väste gård Kullarna gärde
    Där Väste fht Kulmossen mosse
    Där väst beb. Kulvägen byväg
    Där Väste fht Kvarnberget skogshöjd
    Där väst beb. Kvarnberget skogshöjd
    Där Väste fht Kvarnbråten gärde
    Där väst beb. Kvarnbäcken bäck
    Där Väste hmd Kvarnfallet fall
    Där Väste fht Kvarnfallsängen ängsmark
    Där väst beb. Kvarngärdet gärde
    Där väst beb. Kvarngärdet gärde
    Där Väste hmd Kvarntorpbäcken bäck
    Där Väste fht Kvarntorpön ö
    Där Väste hmd Kvarnåsen gärde
    Där väst beb. Kvidalen gärde
    Där Väste hmd Kyrktaket gärde
    Där väst beb. Kyrktakgärdet gärde
    Där Väste hmd Kyrkvägen väg
    Där väst beb. Källarbacken backe
    Där Väste hmd Källargärdet gärde
    Där öst beb. Källargärdet gärde
    Där Öste hmd Källarlandet gärde
    Där öst beb. Källarhagen gärde
    Där Öste fht Källarkullen gärde
    Där öst beb. Källgärdet gärde
    Där Öste hmd Kärrmyren gärden
    Där Öst gård Kärrsbråten gärde
    Där öst beb. Labacka gärde
    Där Öste hmd Labråten gärde
    Där öst beb. Labråthaget hag
    Där Öste hmd Lackhagsberget berg
    Där öst beb. Ladugårdsgärdet gärde
    Där Öste hmd Lagårdsgärdet gärde
    Där Öste fht Lagårdsgärdet gärde
    Där öst beb. Lagårdsgärdet gärde
    Där Öste fht Lagärdet gärde
    Där Öste fht Lagärdsbacken del av Västebacken
    Där öst beb. Lagärdsbäcken bäck
    Där Öste hmd Lalyckan gärde
    Där öst beb. Lange gärde
    Där Öst hmd Laängen gärde
    Där öst beb. Laängsäckera gärden
    Där Öst fht Lekvänna gärde
    Där Öste hmd Lenehagsviken vik
    Där öst beb. Leneviken vik
    Där Öste gård Lenskogsvägen väg
    Där öst beb. Lerbacken backe
    Där Öste hmd Lerbråten gärde
    Där öst beb. Lerfallet gärde
    Där Öste fht Lergärdet gärde
    Dätta, se 1 Dedetta bebyggelse Lerpallen gärde
    Ed by Lerudden udde
    Edet bebyggelse Lerudden udde
    Edet gd Levelunsbäcken bäck
    ?Edet beb. Lilla Helvetet myr
    Edet fht Lillgovik vik
    Edet by Lillgärdet gärde
    Edsberg beb. Lillimsen, se Emsen, Lilla sjö
    Edsberg fht Lillmossen mosse
    Ekbacken beb. Lillmyren gärde
    Ekbacken hmd Lilltjärnet tjärn
    Eneberg fht Lillvikåsen ås
    Enhagen fht Lillängen gärde
    Enhagen beb. Lillängsbackarna vägbit
    Enhagen fht Lillängen gärde
    Eriksberg beb. Lillängen gärde
    Eriksberg fht Lillön ö
    Eskebol Saknas Lissolsgärdet gärde
    Fagertorp fht Loggärdet gärde
    Fagerås bebyggelse Lonkere gärde
    Fagerås gd Lorstaängen Saknas
    Fagerås station o. hus Lugna gärde
    Fagerås station o. hus Lundsvännarna gärden
    Fagerås Station Saknas Lustgården gärde
    Fageråsherrgården, se 1 Fagerås Saknas Lyckan gärde
    Falla ödetorp Lyckan gärde
    Fallen beb. Lyckanberg höjd
    Fallen lägenheter Lyckbackarna backar
    Fallen beb. Nerer Lyckbacken backe
    Fallen fht Åver Lyckbacken backe
    Fallet beb. Lyckberget höjd
    Fallet hmd Lyckgrinden grind
    Fallet beb. Lyckviken vik
    Fallet fht Långa drågen gärde
    Fallet torp Långevänna gärde
    Fallrönningen beb. Långliderna gärden
    Fallrönningen fht Långmossbärget skog
    Fattiggården bebyggelse Långmossen mosse
    Febrobråten fht Långmossen mosse
    Fingern fht Långmyren myr
    Finnkullen beb. Långmyrsänden gärde
    Fjäll bebyggelse Långa vänna gärde
    Fjäll gd Långvänna gärde
    Fors bebyggelse Långvänna gärde
    Fors gd Långvännarna gärden
    Forsnor bebyggelse Lämberget berg
    Forsnor gd Lämmåsarna höjd
    Forsnäs bebyggelse Magisterlinien gärde
    Forsnäs gd Magnorsviken vik
    Framgården beb. Mallatolta skogsmark
    Framgården hmd Malörthulten skog
    Framnäs beb. Markvattsjön myr
    Framnäs hmd Matsäcksvänna gärde
    Frankrike beb. Medskobråtsviken vik
    Frankrike fht Mellangärdet gärde
    Freden beb. Mellansjögärdet gärde
    Freden fht Mellansjögärdet gärde
    Fridhem fht Mellanängen gärde
    Fridhem fht Mellanängen gärde
    Fridlunda fht Middagskullen berg
    Frykeruds kyrka Saknas Mogärdet gärde
    Frykåsen järnvägsstation Moltebo gärde
    Futten förr krog Molyckan gärde
    Fågelmyren fht Molyckgärdet gärde
    Fäbrobråten beb. Morfarsbackarna gärden
    Gassbolshaget, Stora beb. Mossbråten gärde
    Gassebol bebyggelse Mossbråten gärde
    Gassebol gd Mossen mosse
    Gatan beb. Inner Mossen gärden
    Gatan hmd Utter Mossen gärden
    Gatan beb. Mossen gärde
    Gatan hmd Mosserudsmossen mosse
    Gatslätta fht Mosshöjden höjd
    Getabo fht Mosshöjden skog
    Getmossen bebyggelse Mossmyrarna gärden
    Getmossen gd Mossmyren mosse
    Getmossen by Mossågen såg
    Gjutarängen beb. Myra gärde
    Gjutarängen fht Myrarna gärden
    Glänne Kvarn fht Myrbäcken bäck
    Glänne, Västra bebyggelse Myren gärde
    Glänne, Västra gd Myren gärde
    Glänne, Västra bebyggelse Myren gärde
    Glänne, Västra komministerboställe Myren gärde
    Glänne, Västra bebyggelse Myrgärdet gärde
    Glänne, Västra (Kronodelen) bebyggelse Myrgärdet gärde
    Glänne, Västra (Kronodelen) bebyggelse Myrån å
    Glänne, Västra kronodel Myrån bäck
    Glänne, Östra bebyggelse Myråsen gärde
    Glänne, Östra gd Märrudden gärde
    Glännetorp, se 1 Ånaholm Saknas Ner om Vägen gärde
    Glännetorp Saknas Ner på Ängen gärde
    Glännkvarnen beb. Nervänna gärde
    Grafås Saknas Nolbydiket bäck
    Grafåstorpet fht Nolbyhulten skog
    Granmossarna beb. Nolbymossen mosse
    Granmossarna beb. Nolbymossen mosse
    Granmossarna fht Nolbyskogen skog
    Gravås bebyggelse Nolbyvägen väg
    Grunnerud fht Nolbyälven älv
    Grönelund fht Norbrolyckan gärde
    Gula paviljongen statarbostad Nordstugängtjärnet tjärn
    Gullerud beb. Nordängen gärde
    Gullerud fht Norr i Hålan vik
    Gunnarsbytorp bebyggelse Norra och nedersta gärdet gärde
    Gunnarsbytorp gd Norra och övre gärdet gärde
    Gunnarsbytorp by Norra gärdet gärde
    Gunnarshus beb. Norra Intaket gärde
    Gunnarshus hmd Norra Randen gärde
    Gårdsjö hmd Norra Rönningsmyren gärde
    Gårdsjö gård Norra ängen gärde
    Gärdena beb. Norstebron bro
    Gärdet beb. Norstefälla område
    Gärdet hmd Norstegrinden grind
    Gärdet beb. Norstetjärnet tjärn
    Gärdet hmd Notere gärde
    Gärdet beb. Nottjärn tjärn
    Gärdet hmd Nottjärnet tjärn
    Gärdet beb. Nurianslyckan gärde
    Gärdet hmd Nybröta gärde
    Gärdet beb. Nyfemshöjden höjd
    Gärdet hmd Nyfemsten stenblock
    Gärdet beb. Nygärdet gärde
    Gärdet, Norra fht Nymanshagen gärde
    Gärdet gård Nymanshagen gärde
    Gärdet beb. Nypalyckan gärde
    Gärdet hmd Näbbkil gärde
    Gärdet, Södra fht Näset näs
    Gärdhaget beb. Näset näs
    Gärdhaget fht Näset gärde
    Gästgivaregården fht Näset gärde
    Gönäs bebyggelse Näsudden del av Näset
    Gönäs gd Näsudden udde
    Göpåsbråten beb. Offerrösen rishög
    Göpåsen bebyggelse Opp i Ängen gärde
    Göpåsen gd Ordviken vik
    Göteborg gd Oskar-Fredriksberg gärde
    Haga beb. Pankhallen berghäll
    Haga lht Pankhallen stenhäll
    Haga beb. Pattjärn tjärn
    Haga fht Pattjärnet tjärn
    Haga beb. Peckere gärde
    Haga fht Pickersbacken backe
    Haga beb. Pickersbron bro
    Haga fht Pickersbäcken bäck
    Hagaberg Saknas Pickersängen gärde
    Hagaberg fht Pildalsängsgärdet gärde
    Hagalund fht Pilåsmyren myr
    Hagalund beb. Pirumsbacken skogsväg
    Hagalund fht Pirumsdalen gärde
    Hagalund fht Pjäxbröta gärde
    Hagalund fht Promsjön sjö
    Hagarna fht Pråmsjön sjö
    Hagarna hmd Prästgårdsmossen mosse
    Hagen hmd På San gärde
    Hagen beb. Ramsmossen fht
    Hagen fht Ramsåsbäcken bäck
    Hagen beb. Ramsåstjärn tjärn
    Hagen hmd Rangelskammare grotta
    Hagen beb. Ranna gärde
    Hagen hmd Rannerna gärde
    Hagen beb. Ravbacken backe
    Hagen beb. Ringstaberget berg
    Hagen fht Ringstadklätten berg
    Hagen beb. Ringstadtjärnet, Norra tjärn
    Hagen hmd Ringstadtjärnet, Norra tjärn
    Hagen fht Ringstadtjärnet, Södra tjärn
    Hagen beb. Ringstadtjärnet, Södra tjärn
    Hagen beb. Ripen gärde
    Hagen hmd Rocktaget myrmark
    Hagen fht Rumpan gärde
    Hagen beb. Rusdrågsberget berg
    Hagen fht Råbäcken
    Hagen beb. Rännarbacken Saknas
    Hagen hmd Röningen gärde
    Hagen beb. Rönningen gärde
    Hagen fht Rönningarna gärde
    Hagen hmd Rönningen gärde
    Hagen fht Rönningsmyren gärde
    Hagen, Lilla beb. Rörmyrugnen gärde
    Hagen, Lilla fht Rösåsen ås
    Hagen, Stora beb. Rävön ö
    Hagen, Stora fht Sandhålan plats
    Haget beb. Sandlyckan gärde
    Haget hmd Sandstugberget berg
    Haget beb. Sandstuggärdet gärde
    Haget fht Sandviksmossen mosse
    Haget fht Sandviksjön Saknas
    Haget fht Saxbybergen berg
    Haget fht Sibirien gärde
    Haget fht Sidda gärde
    Haget fht Sillegårdshallen stenhäll
    Haggärdet beb. Sillegårdsviken vik
    Haggärdet fht Sillegårdsviken vik
    Haglyckan beb. Silverberget berg
    Haglycka fht Sjögärdet gärde
    Halla fht Sjögärdet gärde
    Hallarna fht Nolere Sjögärdet gärde
    Hallarna beb. Sjöholmsbacken backe
    Hallarna hmd Sjöholmsskogen skog
    Hallen beb. Sjölyckan gärde
    Hallåsen beb. Sjölyckekullen hagmark
    Hallåsen fht Sjömyra gärde
    Handelsboden fht Skagersbäcken vattendrag
    Harsätter bebyggelse Skamfläcken vägkorsning
    Harsäter gd Skavåsen skogsmark
    Hatten gård Skavåsen höjd
    Hattesmyren beb. Skavåsvägen körväg
    Hattesmyren hmd Skogholmsgärdet gärde
    Hemmet hmd Skogsbergen berg
    Hemmet gård Skogstjärnarna tjärnar
    Hemmesbråten fht Skogstjärnarna tjärnar
    Hemmet beb. Skojarberget berghäll
    Herrgården Saknas Skolhusbacken backe
    Herrgården hmd Skomarkarstugan jaktpass
    Herrgården hmd Skotta gärde
    Hildelund beb. Skotterudsviken vik
    Hildelund fht Skuggberget Saknas
    Hjorthagen fht Skuggen gärde
    Holten, se 1 Väsby Saknas Skymten gärde
    Hos Höglunds fht Skäpplandet gärde
    Hos Vesterbergs fht Skärudden udde
    Huken fht Slåttmyrsbacken backe
    Hulten gd Slängen gärde
    Hultet beb. Slängomsmossen mosse
    Hultet fht Smebacken gärde
    Hultet beb. Smebråten gärde
    Hultet fht Smegärdet gärde
    Hunnedal fht Smegärdet gärde
    Hurra torp Smegärdet gärde
    Hyttan, Norra fht Smocken gärde
    Hyttan, Södra fht Smutten gärde
    Hålan fht Småbråtarna gärden
    Hålan, Mellersta fht Småtjärnen tjärnar
    Hålan, Norra fht Småtjärnen tjärnar
    Hålan, Södra fht Småtjärnsmossen, se Gubbmossen mosse
    Hålet beb. Smörhålet gärde
    Hålet Saknas Snebacka gärde
    Hägne beb. Snevänna gärde
    Hägne fht Solbergsberget ås
    Hägne beb. Sotfallsberget berg
    Högne fht Stackängen gärden
    Hällarna beb. Stallgärdet gärde
    Hällerna fht Starrdrågen gärde
    Hästbråten beb. Starrholta skogsvit
    Hästbråten fht Stenkullen gärde
    Höglunda hmd Stenåskällan kallkälla
    Höglunda hmd Stockdrågshöjden höjd
    Högsbyn bebyggelse Stockdrågtjärnet tjärn
    Högsby bebyggelse Stockdrågtjärnet Saknas
    Högvalta bebyggelse Stolplyckan gärde
    Högvalta gd Stompmyren myr
    Högåsen bebyggelse Stora Helvetet myr
    Högåsen gd Stora sten gärde
    Högåsen beb. Stordalsbäcken vattendrag
    Högåsen fht Storhöjden, se Bonäshöjden höjd
    Högåsen fht Storhöjden höjd
    Högåsängen, se Ängen beb. Storimsen, se Emsen, Stora sjö
    Höjden beb. Stormossen mosse
    Höjden fht Stormossen mosse
    Höjden beb. Stortjärnet tjärn
    Höjda fht Storön ö
    Hökersmyren beb. Storön ö
    Hökersmyrsbråten beb. Strissremsa gärde
    Hökersmyrsbråten fht Stubbgärdena gärden
    Hökerud bebyggelse Stubbtegen gärde
    Hökerud gd Stuggärdet gärde
    Hökerudsmyren hmd Stuggärdet gärde
    Hörningen fht Stuvgärdet gärde
    Hörntorpet fht Styggmyra gärde
    I Backen beb. Stänkersviken vik
    I Hagen hmd Svanholmen ö
    Instebråten fht Svenserudsberget skogsmark
    Instugbråten beb. Svingen gärde
    Intaget beb. Svinlyckan gärde
    Intaket hmd Syndastraffet gärde
    Intaket torp Sågabacken backe
    I stugan beb. Sågarnoret kanal
    Jonere fht Säckängen gärde
    Jonsbol fht Säckängen gärde
    Jonstorp beb. Säldebråtsviken vik
    Jonstorpet fht Sämjagärdet gärde
    Jonstorpet fht Sättersmossen mosse
    Juska fht Södra Intaket gärde
    Juten beb. Södra Randen gärde
    Juterängen fht Södra Rönningsmyren gärde
    Kammaren beb. Södra ängen gärde
    Kammarn fht Söllbäcken bäck
    Kammaren beb. Sör om Källaren gärde
    Kammarn hmd Sör om Lyckbackarna gärde
    Kammaren beb. Sör om Vägen gärde
    Kammaren fht Sörängen gärde
    Kammaren fht Tallen berghäll med en tall
    Kammaren beb. Tjuvmyren myr
    Kammaren hmd Tjället gärde
    Kammershage fht Tjärnberget berg
    Kapellet fht Tjärnsbråtåsen höjd
    Kapellet lokal Tjärnvägen körväg
    Kappen beb. Tolitaälven älv
    Kappen Saknas Tomtanoret älv
    Kappen beb. Tomtgärdet gärde
    Kappen fht Tomtgärdet gärde
    Kappen, Nedre fht Tomtgärdet gärde
    Kappen, Övre fht Tomtgärdet gärde
    Karis hage fht Tomtgärdet gärde
    Karlberg fht Tomtnoret kanal
    Karsbol gd Torestadbäcken bäck
    Karsbolsängen fht Torphagen allmänning
    Karlskoga beb. Torphagen hage
    Karlskoga fht Torphagen skog
    Karlslund fht Torpsjön sjö
    Karsbol bebyggelse Torpsjön sjö
    Karsbolsängen, se Ängen beb. Torpsjön sjö
    Katrinstugan fht Torpängshaget skogshag
    Klaraberg fht Torstabergen höjd
    Klaxmansbostället förr soldattorp Torstabäcken bäck
    Klaxtorp beb. Torstabäcken, se Torestadbäcken bäck
    Klaxtorpet fht Torstahagen skog
    Klaxås bebyggelse Torstalanden sjöland
    Klaxås bebyggelse Torstaskogen höjd
    Klaxås gd Torstaviken vik
    Klockargården beb. Torstavägen väg
    Klockargården fht Torstängsbacken backe
    Klockarängen beb. Torstängsgrinden grind
    Klockarängen fht Trakten gärde
    Klöppen beb. Transundsbron bro
    Klöppen fht Trehörningarna gärden
    Knektåsen fht Trekanten gärde
    Knipen beb. Trekanten gärde
    Knipen fht Trindmyren myr
    Kojan beb. Trind-Olle gärde
    Kojan beb. Trinne Mossen mosse
    Kolkullen beb. Trumslagarberget berg
    Kolserud hmd Trädgårdsgärdet gärde
    Kooperativa affär Trägårdsgärdet gärde
    Kornbråten beb. Trägårdsvänna gärde
    Kornbråten fht Tröskarhallen berghäll
    Korsnäs beb. Tröstadbacken backe
    Korsnäs fht Tummerudsgärdet gärde
    Kryp in fht Tuvan gärde
    Kryp ut fht Tvärvänna gärde
    Kråkslottet fht Uddarna gärden
    Krökerud fht Udden udde
    Kuja fht Udden skogsbit
    Kuja fht Uddnäset näs
    Kuja fht Uddviken vik
    Kujmyren lht Uggerestjärnet Saknas
    Kul hmd Uggerudstjärnet tjärn
    Kul fht Ulvhålet gärde
    Kullatorpet fht Ulvmossen mosse
    Kullen beb. Ulvmyren myr
    Kullen beb. Utdrågarna gärden
    Kullen beb. Utdrågarna gärden
    Kullen hmd Utsyningen gärde
    Kullen fht Vaktstuggärdet gärde
    Kullen fht Vallängen gärde
    Kullen fht Vallängarna åker
    Kullstugan beb. Vallängsbäcken bäck
    Kullstugan fht Vassdråga gärde
    Kungbråten beb. Vassdrågen gärde
    Kungbråten fht Vassgrundet fiskeplats
    Kunggärdet beb. Veckere gärde
    Kungsgärdet fht Vid Tallen udde
    Kvarnberget fht Vid Tällarna plats
    Kvarnbråten fht Vikereshaget hag
    Kvarnbråten, Norra fht Vinterbacken backe
    Kvarnbråten, Södra fht Virkskjulsgärdet gärde
    Kvarnmyren beb. Vreten gärde
    Kvarnmyren fht Västebacken backe
    Kvarntorp Saknas Västefly allmänning
    Kvarnåsen fht Västersjön del av Gönässjön
    Kvarntorp bebyggelse Väst om Bäcken gärde
    Kvarnängarna beb. Väst om Virkskjulet gärde
    Kvarnängarna fht Väst om Vägen gärde
    Kvarnängen beb. Västra gärdet gärde
    Kvarnängen fht Västra Knektdrågen myrmark
    Kvarnängen beb. Västra Kullen gärde
    Kvarnängen, Norra fht Västra Lyckan gärde
    Kvarnängen, Södra fht Västra ängen gärde
    Kvarnängen fht Våmmen gärde
    Kyrkgärdet fht Ådalahaget hag
    Kyrkängen fht Ånagrinden grind
    Källbacka fht Åneholmsbäcken bäck
    Källmyran fht Ånälven älv
    Kässelsbråten beb. Åsberget berg
    Kässelsbråten fht Åsengärdet gärde
    Köpung bebyggelse Åsgärdet gärde
    Köpung gd Årstemyrsviken vik
    Köpungshaget fht Åstjärn tjärn
    Labråten beb. Åstjärnet Saknas
    Labråten fht Äckergärdet gärde
    Labråten beb. Äckerudden udde
    Labråten fht Älvgärdet gärde
    Lackhagen fht Älvhaget hag
    Larsäng beb. Älvhaget hag
    Larsäng fht Älvoset utlopp
    Laskere fht Ängarna gärden
    Ledmyren beb. Ängarna gärden
    Lemyrstorp fht Ängarna gärden
    Lene bebyggelse Ängagärdet gärde
    Lene gd Ängen gärde
    Lene järnvägsanhalt Ängen gärde
    Leneboden fht Ängen gärde
    Lene gård hmd Ängen gärde
    Lenehaget fht Ängudden udde
    Lene Kvarn fht Örtmossen mosse
    Lenemyren fht Östmarkvägen förbindelseled
    Lenhaget beb. Östra Knektdrågen myrmark
    Lenkvarnen beb. Östra gärdet gärde
    Lenskogen del av gd Östra ängen gärde
    Lermyrstorp beb. Övra ängen gärde
    Lermyrtorp fht Övre Haget hag
    Lerol beb. Gertrud Erikssons uppteckningar Saknas
    Lerol fht Saknas Saknas
    Lillerud beb. Saknas Saknas
    Lillerud fht Saknas Saknas
    Lillerudskammaren beb. Saknas Saknas
    Lillhagen fht Saknas Saknas
    Lillhaget beb. Saknas Saknas
    Lillhaget fht Saknas Saknas
    Lillhagen beb. Saknas Saknas
    Lillhaget hmd Saknas Saknas
    Lillhaget gård Saknas Saknas
    Lillhem fht Saknas Saknas
    Lillhult beb. Saknas Saknas
    Lillhultet fht Saknas Saknas
    Lillängen beb. Saknas Saknas
    Lillängen fht Saknas Saknas
    Lillängen, Nedre fht Saknas Saknas
    Lillängen, Övre fht Saknas Saknas
    Lindesnar bebyggelse Saknas Saknas
    Lindesnar gd Saknas Saknas
    Linedal beb. Saknas Saknas
    Linnedal fht Saknas Saknas
    Liseberg beb. Saknas Saknas
    Liseberg hmd Saknas Saknas
    Litern Saknas Saknas Saknas
    Ljumsken beb. Saknas Saknas
    Lobacken fht Saknas Saknas
    Lortere lht Saknas Saknas
    Lugna beb. Saknas Saknas
    Lugna fht Saknas Saknas
    Lugnet beb. Saknas Saknas
    Lugnet fht Saknas Saknas
    Lugnet fht Saknas Saknas
    Lund bebyggelse Saknas Saknas
    Lund bebyggelse Saknas Saknas
    Lundagård fht Saknas Saknas
    Lundby gård Saknas Saknas
    Lundsbacken beb. Saknas Saknas
    Lundsbacken fht Saknas Saknas
    Lundsäng beb. Saknas Saknas
    Lundsäng fht Saknas Saknas
    Lycka fht Saknas Saknas
    Lyckan fht Saknas Saknas
    Lyckan beb.  
    Lyckan hmd  
    Lyckan beb.  
    Lyckan fht  
    Lyckan fht  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan Saknas  
    Lyckan i Trösta, se Annedal bebyggelse  
    Lyckorna hmd  
    Lyckhem fht  
    Lyckorna gård  
    Lång beb.  
    Lång hmd  
    Långvak fht  
    Långsängen beb.  
    Långsängen fht  
    Långsängen, Lilla beb.  
    Långsängen, Stora beb.  
    Långvak beb.  
    Låret beb.  
    Lämåsarna fht  
    Lästen beb.  
    Lästen lht  
    Löfåsen fht  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen torp  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen fht  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen fht  
    Lövåsen, Norra beb.  
    Lövåsen, Norra fht  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen, Södra fht  
    Magnor beb.  
    Magnor hmd  
    Magustorpet fht  
    Mariehill fht  
    Marielund fht  
    Medskobråten beb.  
    Medskobråten fht  
    Mellan Duvåsen fht  
    Mellan Falla fht  
    Mellangården beb.  
    Mellangården hmd  
    Mellangärdena fht  
    Mellangärdet fht  
    Mellanstugan beb.  
    Mellanstugan fht  
    Misionshuset Saknas  
    Missunnere Saknas  
    Missunnerud beb.  
    Moholm beb.  
    Moholm fht  
    Molyckan beb.  
    Molycka hmd  
    Mon beb.  
    Mon fht  
    Morsängen Saknas  
    Mossarna Saknas  
    Mossen beb.  
    Mosserud bebyggelse  
    Mosserudsnäset beb.  
    Mossmyrarna beb.  
    Mosstorpet beb.  
    Mosstorpet fht  
    Mossänden beb.  
    Mossänden fht  
    Mossängen beb.  
    Mossängen fht  
    Mutterud beb.  
    Mutterud fht  
    Myra fht  
    Myran fht  
    Myre bebyggelse  
    Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myren hmd  
    Myrestad gd  
    Myrmossarna fht  
    Myrstugan fht  
    Myrsågen beb.  
    Myrängarna beb.  
    Myrängarna fht  
    Mårtensons hmd  
    Måserud gd  
    Mörkerud beb.  
    Mörkerud fht  
    Nergården fht  
    Nedre Falla fht  
    Ner i gården beb.  
    Ner i Gården hmd  
    Ner i stugan beb.  
    Nolby bebyggelse  
    Nolby by  
    Nolby, Norra gd  
    Nolby, Södra gd  
    Nol i Gården gård  
    Nordgården beb.  
    Nordgården beb.  
    Nordhult beb.  
    Nord i gården beb.  
    Nord i gården beb.  
    Nord i gården fht  
    Nord i Hagen beb.  
    Nordstugängarna fht  
    Nordstugängarna beb.  
    Nordstugängkullen beb.  
    Nordtomten beb.  
    Norgården fht  
    Norom fht  
    Norom beb.  
    Norom fht  
    Norr i gården hmd  
    Norstuängarna beb.  
    Norstugängarna fht  
    Nortomta gård  
    Norängen hmd  
    Nybyggerud beb.  
    Nybyggerud fht  
    Nygård fht  
    Nygård fht  
    Nygärdet fht  
    Nylycka fht  
    Nypan beb.  
    Nypa förr affär  
    Nystugan beb.  
    Nystuga fht  
    Nytomten beb.  
    Nytomta fht  
    Nytorp beb.  
    Nytorp fht  
    Nyängen beb.  
    Nyängen fht  
    Nyängen beb.  
    Nyängen fht  
    Nyängen, Norra fht  
    Nyängen, Södra fht  
    Näbben fht  
    Näbben beb.  
    Näbben hmd  
    När Berggrens fht  
    När Fager Saknas  
    När jans fht  
    När Klingman gård  
    När Mårtensson gård  
    När Skräddar-Lars fht  
    Näs, Norra bebyggelse  
    Näs, Norra gd  
    Näs, Södra bebyggelse  
    Näs, Södra Saknas  
    Näset hmd  
    Näven Saknas  
    Opp i Stuga fht  
    Orderhagen fht  
    [?]Orstemyren beb.  
    Patterud beb.  
    Patterud fht  
    Peken beb.  
    Peken fht  
    Perstorp beb.  
    Perstorpet fht  
    Petersberg beb.  
    Petersberg fht  
    Pickere förr kvarnar  
    Pildalsängen beb.  
    Pildalsängen fht  
    Plocken beb.  
    Plocken fht  
    Prästbol bebyggelse  
    Prästbol gd  
    Prästgården, se 2 Glänne, Västra Saknas  
    Prästgården Saknas  
    På Hagen hmd  
    På hagen i Bråten beb.  
    På lyckan i Bråten beb.  
    På tjärnet beb.  
    På udden, se 1 Näs, Södra Saknas  
    Ramsmossen, se Ramsåsen beb.  
    Ramsåsarna bydel  
    Ramsåsen fht  
    Ramsåsen beb.  
    Ramsåsen fht  
    Ramsåsen bydel  
    Rena hmd  
    Renen beb.  
    Resperud fht  
    Ringstad, Västra bebyggelse  
    Ringstad gd  
    Ringstad, Östra bebyggelse  
    Ringstad, Östra gd  
    Ringstadskogen bebyggelse  
    Ringstaholm fht  
    Rispera fht  
    Risperud beb.  
    Rumpmyren beb.  
    Rumpemyren fht  
    Rya by  
    Rya fht  
    Noler Rya gård  
    Sönner Rya gård  
    Ryden, se 1 Skogsberg Saknas  
    Ryhaget beb.  
    Ryhaget fht  
    Rynkeresängen fht  
    Råtorp, Norra beb.  
    Råtorp, Södra beb.  
    Råtorp fht  
    Rätla fht  
    Rävhallen fht  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen fht  
    Rönningen beb.  
    Rönningen hmd  
    Rönningen, Norra hmd  
    Rönningen, Södra hmd  
    Rönningsbacken fht  
    Rörbäcken bebyggelse  
    Rörbäcken gd  
    Rörmyren beb.  
    Rörmyren fht  
    Rörmyren beb.  
    Rörmyren fht  
    Rörmyrkammaren beb.  
    Rörmyrkammarn fht  
    Rösängen beb.  
    Rösängen fht  
    Saktere fht  
    Sakterud bebyggelse  
    Saligheten fht  
    Sammelstorp bebyggelse  
    Samuelstorp fht  
    San fht  
    Sanden bebyggelse  
    Sandstugan bebyggelse  
    Sandviken bebyggelse  
    Sandviken gd  
    Sandviksbråten fht  
    Sandängen bebyggelse  
    Sandängen fht  
    Sanna bebyggelse  
    Sanna fht  
    Sanne bebyggelse  
    Sanne fht  
    Sandstuga fht  
    Saxebyn bebyggelse  
    Saxebyn gd  
    Saxerud fht  
    Sibirien bebyggelse  
    Sista styvern fht  
    Sjöbråtarna bebyggelse  
    Sjöbråtarna fht  
    Sjöbråtarna bebyggelse  
    Sjöbråtarna fht  
    Sjöbråtarna bebyggelse  
    Sjöbråtarna fht  
    Sjöbråten bebyggelse  
    Sjöbråten fht  
    Sjöbråtstugorna, se Sjöbråtarna bebyggelse  
    Sjöholm hmd  
    Sjöholm bebyggelse  
    Sjöholm fht  
    Sjöholm torp  
    Sjölyckan torp  
    Sjön fht  
    Sjötorp bebyggelse  
    Sjötorp fht  
    Sjövik hmd  
    Sjövik fht  
    Sjövik stuga  
    Skallen fht  
    Skallen fht  
    Skamfläcken tomt  
    Skansen fht  
    Skavuddarna bebyggelse  
    Skavuddarna fht  
    Skinka hmd  
    Skinkan bebyggelse  
    Skog bebyggelse  
    Skog gd  
    Skogsberg bebyggelse  
    Skogsberg gd  
    Skogsberg fht  
    Skogsberg by  
    Skogsbostället bebyggelse  
    Skogstorpet bebyggelse  
    Skogstorpet fht  
    Skolan Saknas  
    Skolan Saknas  
    Skolhusbacken lht  
    Skolhuset Saknas  
    Skolhuset Saknas  
    Skolhuset folkskola  
    Skolhuset Saknas  
    Skolhuset skola  
    Skolhuset skolhus  
    Skolhushagen lht  
    Skolhushagen stuga  
    Skomakarstugan bebyggelse  
    Skotterud bebyggelse  
    Skotterud fht  
    Skrabban bebyggelse  
    Skrabba fht  
    Skrevet fht  
    Skräppa Saknas  
    Skuggan l. Norra Ängarna bebyggelse  
    Skuggan lht  
    Skuggen fht  
    Skvalberget bebyggelse  
    Skållerud bebyggelse  
    Skållerud gd  
    Skårstorp bebyggelse  
    Skårstorp fht  
    Skägga lht  
    Skönbol bebyggelse  
    Skönbol fht  
    Slottet fht  
    Slottmyren bebyggelse  
    Slutet bebyggelse  
    Slutet bebyggelse  
    Slutet fht  
    Slutet fht  
    Slutmyren bebyggelse  
    Slåttmyren torp  
    Slåttängen torp  
    Slängom bebyggelse  
    Slängom hmd  
    Slätten bebyggelse  
    Slätten hmd  
    Slättmyren lht  
    Slåttmyren lht  
    Smaggtorpet fht  
    Smedjebacken bebyggelse  
    Smedjebacken hmd  
    Smedkullen bebyggelse  
    Smedkullen fht  
    Smekullen fht  
    Smuttarna bebyggelse  
    Smuttera fht  
    Smål fht  
    Snaserud bebyggelse  
    Snaserud fht  
    Snurra torp  
    Snärten fht  
    Sockenstugan kronodel  
    Solbacka fht  
    Solbacka fht  
    Solberg bebyggelse  
    Solberg gd  
    Solberg, Västra bebyggelse  
    Solbostället soldattorp  
    Solhem fht  
    Solhem fht  
    Spelerud bebyggelse  
    Spelerud fht  
    Stan Saknas  
    Stastille bebyggelse  
    Stastille fht  
    Stensberg fht  
    Stenåsen bebyggelse  
    Stenåsen fht  
    Steva fht  
    Stockdrågen bebyggelse  
    Stockdrågen fht  
    Stockholm gd  
    Stora Bråtarna fht  
    Stora gärdet bebyggelse  
    Stordalen fht  
    Stordrågen bebyggelse  
    Stordrågen bebyggelse  
    Stordrågen fht  
    Stordrågen, Västra bebyggelse  
    Stordrågen, Östra beb.  
    Storhaget fht  
    Stormyren bebyggelse  
    Stormyren hmd  
    Stormyrsbråten bebyggelse  
    Stormyrsbråten hmd  
    Storstugan bebyggelse  
    Storstuga fht  
    Storängen fht  
    Storängen, Västra bebyggelse  
    Storängen, Östra bebyggelse  
    Strandhagen fht  
    Striden bebyggelse  
    Striden fht  
    Strängnäs bebyggelse  
    Strängnäs fht  
    Sträva torp  
    Strömsholm fht  
    Stubben fht  
    Stugan bebyggelse  
    Stuga hmd  
    Stugan gård  
    Stugan hmd  
    Stugan hmd  
    Stäva fht  
    Svenserud bebyggelse  
    Svenserud gd  
    Svenserudsängen fht  
    Sydgården bebyggelse  
    Sågen bebyggelse  
    Sågen fht  
    Sågen fht  
    Säckan bebyggelse  
    Säckängen fht  
    Säldebråten bebyggelse  
    Säldebråten gd  
    Sällaborg fht  
    Sällmanslyckan fht  
    Sämjan bebyggelse  
    Sämja fht  
    Sämja fht  
    Sämjan fht  
    Södergården bebyggelse  
    Södertomten bebyggelse  
    Södervik fht  
    Söderås bebyggelse  
    Söderås fht  
    Söderås fht  
    Sör i gården bebyggelse  
    Sörigårn hmd  
    Sör i gården bebyggelse  
    Sörigårn fht  
    Sör i Gården gård  
    Sör i Stugan fht  
    Sörgårn hmd  
    Sörgården hmd  
    Tjärne fht  
    Tjärnet bebyggelse  
    Tjärnet lht  
    Tjärnet ödetorp  
    Noler Tomta gård  
    Tomta, Norra fht  
    Tomta, Södra fht  
    Tomta, Norra hmd  
    Tomta, Södra hmd  
    Sönner Tomta gård  
    Tomten bebyggelse  
    Tomte gd  
    Tomten, Norra bebyggelse  
    Tomten, Södra bebyggelse  
    Torestad bebyggelse  
    Torestad gd  
    Torestad by  
    Torestadsängen fht  
    Torken fht  
    Torp by  
    Torpet fht  
    Torpet bebyggelse  
    Torpet fht  
    Torpgården by  
    Torpängen bebyggelse  
    Torpängen hmd  
    Torpängen gård  
    Torpängen bebyggelse  
    Torsta by  
    Torstaängarna bebyggelse  
    Torstaängen torp  
    Torvströfabriken fht  
    Trampan, se Tröa bebyggelse  
    Trea Saknas  
    Trean bebyggelse  
    Treskäfta fht  
    Tröa bebyggelse  
    Tröa fht  
    Tröstad bebyggelse  
    Tröstad gd  
    Tröstad Saknas  
    Tummerud bebyggelse  
    Tummerud fht  
    Tuvan bebyggelse  
    Tuvan fht  
    Täppåsen bebyggelse  
    Täppåsen hmd  
    Täppåshaget bebyggelse  
    Täppåshagen fht  
    Täppåsherrgården bebyggelse  
    Uddarna bebyggelse  
    Uddarna fht  
    Udden gd  
    Uggerud bebyggelse  
    Uggerud fht  
    Utterud bebyggelse  
    Utterud fht  
    Vaktstugan fht  
    Vaktstugan fht  
    Vaktstugan fht  
    Vaktstugan fht  
    Vaktstugan fht  
    Vaktstugan fht  
    Vallen hmd  
    Vallen bebyggelse  
    Vartorp fht  
    Vassdrågen bebyggelse  
    Vassdrågen hmd  
    Vid gatan bebyggelse  
    Vid sjön bebyggelse  
    Vid vägen bebyggelse  
    Vik fht  
    Viken fht  
    Viken bebyggelse  
    Vikängen lht  
    Vinden bebyggelse  
    Vinden bebyggelse  
    Vinna fht  
    Vita huset statarbostad  
    Vranga Saknas  
    Vrångan bebyggelse  
    Våxnäs bebyggelse  
    Våxnäs fht  
    Vägen hmd  
    Vänna fht  
    Väsby bebyggelse  
    Väsby gd  
    Västerås fht  
    Väst i Stugan fht  
    Yggerud fht  
    Yvre fht  
    Ådala bebyggelse  
    Ådala hmd  
    Ådala, Norra fht  
    Åna bebyggelse  
    Åna gd  
    Ånaholm torp  
    Åneholm hmd  
    Ånhaget fht  
    Ånängen bebyggelse  
    Ånängen fht  
    Årstemyren fht  
    Årängarna bebyggelse  
    Årängen fht  
    Årängsbråten bebyggelse  
    Årängsbråten fht  
    Ås bebyggelse  
    Ås gd  
    Åsbostället fht  
    Åsen, se Åsstugorna bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen fht  
    Åsen fht  
    Åsen fht  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen hmd  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen fht  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen, Norra fht  
    Åshagen fht  
    Åshagen bebyggelse  
    Åshaget bebyggelse  
    Åshaget fht  
    Åshaget fht  
    Noler Åshaget gård  
    Sönner Åshaget gård  
    Åsmyren bebyggelse  
    Åsmyren fht  
    Åsstugorna bebyggelse  
    Åstorp fht  
    Äckera bebyggelse  
    Äckera fht  
    Äckera fht  
    Äng bebyggelse  
    Äng, Norra bebyggelse  
    Äng, Norra hmd  
    Äng, Södra bebyggelse  
    Äng, Södra hmd  
    Ängarna, se Myrängarna bebyggelse  
    Ängarna fht  
    Ängarna fht  
    Ängarna fht  
    Ängarna fht  
    Ängarna bebyggelse  
    Ängarna hmd  
    Ängarna, Norra, se Skuggan bebyggelse  
    Ängarna, Norra bebyggelse  
    Ängarna, Södra bebyggelse  
    Ängarna, Södra bebyggelse  
    Ängbråtarna bebyggelse  
    Ängbråtarna fht  
    Ängdrågen bebyggelse  
    Ängdrågen, Västra fht  
    Ängdrågen, Östra fht  
    Ängen fht  
    Ängen hmd  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen fht  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen fht  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen fht  
    Ängen fht  
    Ängen torp  
    Ängänden bebyggelse  
    Ängänden fht  
    Ängön Saknas  
    Äskebol bebyggelse  
    Öjesätersbacken gd  
    Öjsätersbacken, se 1 Backarna Saknas  
    Önnebol bebyggelse  
    Önnebol gd  
    Örhagen fht  
    Övre Falla fht  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.