ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nedre Ulleruds socken : Kils härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 407 Naturnamn : 291 Bebyggelsenamn : 374 Naturnamn : 117
Öfre o. Nedre Ullerud snr? Albergskullen höjd Nedre Ulleruds socken sn Nedre Ulleruds socken sn
?Ullerud, Nedre sn »barbro kiern» Saknas Nedre Ulleruds socken sn Nedre Ulleruds socken sn
?Ullerud, Nedre och Övre snr Bastmotjärn tjärn Ullerud, Nedre, se Ullerud, Övre sn Nedre Ulleruds socken sn
Ullerud, Övre o. Nedre snr »Bergzskougen» Saknas Ullerud, Nedre sn Albergskullen höjd
Ullerud, Nedre och Övre snr Bergstjärnen tjärn Ullerud sn Arnstorpsberget berg
Ullerud, Övre el. Nedre Saknas »Bergskiärn» Saknas Ullerud, Nedre snr Bergsskogen skogstrakt
Ullerud, Övre o. Nedre snr Bergstjärn tjärn Ullerud, Nedre sn Bergstjärnen tjärn
Ullerud, Nedre och Övre snr Bergstorpsberget berg Ullerudsbässar inbyggarbeteckning Björndalsgärdet ägoskifte
Nedre Ullerud sn Bergstorpsberget berg Anderstorp beb. Björnåsen höjd
Ullerud, Övre o. Nedre snr Bergsåsarna höjd o. skogsmark Annedal beb. Blysjöberget berg
Ullerud, Nedre o. Övre socknar Björnåsen höjd Arbetsbråten beb. Blysjöbäcken bäck
Ullerud, Nedra sn »Blÿsiöberget» Saknas Arnästorp bebyggelse Blysjön sjö
Ullerud, Nedre sn /Se Blysjöberget berg Backa bebyggelse Botorpsmossen mosse
Ullerud, N. sn Blysjöberget berg Backa beb. Bromossen mosse
Ullerud, Nedre sn »Blÿsiöen» Saknas Backa beb. Bruket ägoskifte
Yllarö Saknas Blysjön sjö Backarna beb. Bråtån å
Ullerud, Övre o. Nedre snr Blysjön sjö Baggetorp beb. Bråtberget berg
Nedra Ulleröd sn »Bly siön» Saknas Basmon beb. Bytberget höjd
Ullerud, Nedre sn Blysjön sjö Berg bebyggelse Bäckmossen mosse
Ullerud, Nedre sn Blysjön sjö /Se Berget beb. Dejeforsmoarna skogstrakt
Ullerud, Nedre o. Övre snr /Se »Blysiö Rössen» Saknas Berget beb. Dejeforsmossen, se Bromossen mosse
Ullerud, Nedre sn /Se Blyån, Blysjöbäcken Saknas Berget beb. Dejeåsen höjd
Ullerud, Nedre sn »Botorps Måssen» Saknas Berghem beb. Det västra gärdet ägoskifte
Ullerud, Övre o. Nedre snr Brattebacken backe Bergslagernas järnväg, se 2 Hallen Saknas Dömleberget berg
Ullerud, Nedre sn »Bredmåssen» Saknas Bergslagernas järnväg, se 2 Uve Södra Saknas Dömleälven älv
Ullerud, Nedre sn Brolyckan skogsmark Bergstorp bebyggelse Englandsmossen mosse
Ullerud, Nedre sn Bromossen mosse Bergåsarne, se Åsarna Saknas Filipbacken höjd
Ullerud, Nedre sn »Bråteberget» Saknas Björndalen beb. Forstjärnen tjärn
Ullerud, Nedre sn /Se Bråtån, (Bråtälven) Saknas Björnmyren beb. Genbäcken bäck
»Nedre wlueret» Saknas »Bråtälfwen» Saknas Boden beb. Grantjärnen tjärn
Ullerud, Nedre sn Bynäsudden udde Borgvik, se Borrvik beb. Gylterudsån, se Tångån å
Ullerud, Nedre sn Bäckmossen mosse Borrvik beb. Gårdsberget höjd
Ullerud, Nedre sn »Bäckmåssen» Saknas Bostället, se Berghem beb. Gårdsberget berg
Ullerud, Nedre sn Dammen sjö Bostället beb. Hammartorpsberget skogstrakt
»Ytter Ullerö» Saknas Deje laxfiske Bostället, se Visteruds soldattorp Saknas Hemgärdet ägoskifte
Ullerud, Nedre sn Dejeberget, Västra berg med triangelpunkt Botorp, se 1 Risäterstorp Saknas Hemgärdet ägoskifte
Ullerud, Nedre sn Dejeforsedet Saknas Blankeberg beb. Hemskiftet ägoskifte
Nedre Ulleruds sn sn Dejeforsen Saknas Blysjöbråten beb. Hyttgärdet ägoskifte
Nedre Ullerud sn Dejeforsen Saknas Broforshyttan torp m. ägor Häsängsåsen skogstrakt
Ullerud, Nedre sn Dejeforsen Saknas Brokullen beb. Högbergsmossen mosse
Ullerud, Nedre och Övre snr Deijeforssen fiske Brolyckan beb. Igeltjärnen tjärn
Ullerud, Nedre sn Dejeforsen del av Klarälven Brygghuset beb. Igeltjärnsmossen mosse
Nedre och Övre Ulleruds socknar socknar Djupdalen dal Brytå torp Kanalen, se Karsjö kanal eller Kanalen vattendrag
Ullerud, Nedre sn Djupdalshålet dal Bråten gd Karsjöbackarna backar
Nedre Ullerud sn »Dymblebergen» Saknas Bråten bebyggelse Karsjö kanal eller Kanalen vattendrag
Nedre Ullerud sn »Dymble älf» vattendrag Bråten beb. Karsjön urtappad sjö
»Ulleröden» Saknas Dömlemossen mosse Bråten beb. Katrinebergstjärn tjärn
Nedre Ullerud sn Dömleälven å Bråten beb. Katrinebergsådran vattendrag
Nedre Ullerud sn Edsviken vik Bråthaget beb. Kleven skogstrakt
Nedre Ullerud sn? Erten Lacus, se Örten, Västra sjö Byggnaden, Nya beb. Kopparkullen höjd
Nedre Ullerud sn Fallåsen ås Bäck bebyggelse Kujberget berg
Ullerud, Nedre sn /Se ?Forsholmen laxfiske Bäckarna beb. Kvarntorpsälven, se Bråtån å
Ullerud, Nedre sn /Se *Forsholmen fiske Bäckelid, Lilla beb. Källgärdet ägoskifte
Ullerud, Nedre sn /Se Forsholmen holme Bäckelid, Stora beb. Lillberget berg
Ullerud N:e sn /Se »Forss kiern» Saknas Bärnhus beb. Luddbacken, se Ulvtorpsbacken höjd
Ullerud sn:ar /Se »Forsskiärn» Saknas Bäråsen beb. Lusten sjö
Ullerud sn:ar /Se Forstjärn tjärn Dalen bebyggelse Långlidberget berg
Ullerud socken /Se »Forsudden?» Saknas Dalen beb. Långlyckorna ägoskifte
Nedre Ullerud sn /Se Fågelmossen, Nedre skogs- o. ägomark Dalen beb. Malspränga, se Marsprängan tjärn
Ullerud sn /Se Fågelmossen, Övre ägomark Dalen gd? Maritmossen mosse
Ullerud, se Nedre Ullerud kommun Galgbackarna höjd Dammen beb. Marsprängan tjärn
Arnästorp by Genbäcksviken vik Deje by Mosserudsdiket bäck
Arnetorp Saknas Gersängen myr Deje laxfiske Myren ägoskifte
»Arnestorp» Saknas »Grankiärn» Saknas Deje beb. Myrhagsmossen mosse
Arnästorp by Grantjärn tjärn Deje stationssamhälle Mölnbackaälven älv
Backa torp Gylterudsån bäck Deje, Västra bebyggelse Mörttjärnen tjärn
Backa by Gårdsbergen berg Deje, Östra bebyggelse Nordsjötorp äng
Baggetorp torp Gårdsbergen berg Dejefors bruk bebyggelse Nordsjötorpsbacken höjd
Basmon torp Haga ägomark Där fram beb. Nordsjötorpsbäcken bäck
»berig» Saknas Hammartorpberget berg Där fram beb. Nya järnvägsbron bro
Berg gd »Hasslebols Bäcken» Saknas Där nere beb. Nyängslyckan ägoskifte
Berg by Holen...lwsten, se Lusten sjö Där nere beb. Näsudden udde
Berg by »Hollberget» Saknas Där nere beb. Orrtorpsskogen skogstrakt
Berg by Holrad, se Lusten sjö Där nere beb. Prästbråtmossen mosse
Berg hemman Hovildeå vattendrag Där nere beb. Prästgårdsnäset ö
Berg by »huwldæ aa» del av Klarälven Där nere beb. Prästskogen skogstrakt
Berg by Hovildeå å Där nere beb. Rosendalsbacken höjd
Berget torp Hovildeå Saknas /Se Där nere beb. Rönningen ägoskifte
Bergstorp by Hultberget berg Där nord beb. Rönningsberget berg
Bergstorp by Hundsnäset näs Där nord beb. Sjöängsmossen mosse
Bernhus Saknas »Håbergskullen» berg Där nord beb. Skarsjöberget berg
»Borwijk» Saknas Håbergskullen, Norra höjd Där nord beb. Skarsjömossen mosse
»Borgvik» torp Håbergskullen kulle Där nord beb. Skarsjön sjö
Botorp Saknas Håbergskullen, Södra höjd Där nord beb. Skarsjötorpshöjden, se Skarsjöberget berg
Bootorph Saknas »Hestahögde Rössen» Saknas Där nord beb. Skavåsen höjd
Broforshyttan Saknas »Hästebromyr» Saknas Där sö(de)r beb. Smårisbergen berg
Broforshyttan gd Hökmossen mosse Där sö(de)r beb. Smårismossen mosse
Brotorp Saknas Hökmossen mosse Där sör beb. Smårissjön sjö
Braten by Igeltjärn tjärn Där sör beb. Stenbäcken bäck
»Bråten» Saknas Igeltjärnsmossen mosse Där sör beb. Svinsjöbäcken bäck
Bråten by Jeriko ägomark Där sör beb. Svinsjön urtappad sjö
Bråten by »Johlstälpet» del av strand Där sö(de)r beb. Syrsjön sjö
»Bynäs» torp »Jäddekiärn» Saknas Där uppe (opp) beb. Tjunken sjö
Bäck gd Jättestuga grotta Där uppe (opp) beb. Tjunksbäcken bäck
Bäck gd Kaggheden ängsmark Där uppe beb. Tjusbolsskogen skogstrakt
Bäck gd Kalvmyren myr Där uppe beb. Torpberget berg
»Bäckelid» torp Kanalen bäck Där uppe (opp) beb. Torpbäcken bäck
Dalen gd Karlshovsviken vik Där väst beb. Torptjärnen tjärn
Dalen gd Karsbol ägomark Där öst beb. Tutegen, Västra ägoskifte
Vestra Deje by? »Karsiöen» Saknas Där öst beb. Tutegen, Östra ägoskifte
Deje, Västra by »Karsiön» Saknas Dömle bebyggelse Tångån å
Deje, Västra by Karsjön sjö Dömle bruk beb. Täpporna ägoskifte
Deje, Västra by »Norra Karsiön» Saknas Dömle, Övre järnverk, hammare Ulvtorpsbacken höjd
Deje byar »Södra Karsiön» Saknas Dömleskogen torp Uvåsen höjd
Deje, (numera Västra o. Östra) gdr Karsjön sjö Ed bebyggelse Vargån å
Deje by »Cathrinebergskiärn» Saknas Elistorp beb. Vartorpstjärnen tjärn
Deje by /Se Klarälven älv England beb. Viksmossen mosse
Deje by Kleven berg England, Gamla beb. Visten sjö
»Deye» Saknas »Knärckan» Saknas England, Nya, se Arbetsbråten Saknas Visten sjö
Deje, Västra by Kopparkullen berg Filipsbacken beb. Visten sjö
Deje by Kopparkullen berg Fjällmansstugan beb. Västerdejberget berg
Deje, Västra eller Östra Saknas »Korpsberget» Saknas Färjstugan beb. Ånbackarna backar
Deje by? Korsvägshöjden berg o. triangelpunkt Färjstugan beb. Ön udde
Vestra Deje by? Krokbacken höjd Gatan beb. Örten, Västra sjö
Östra Deje by Kujberget berg Gatändan beb. Östra ån, se Blysjöbäcken bäck
Deje, Västra och Östra byar Kvarntorpsån å Genbäcksängen beb. Örten sjö
Deje, Östra by Kvarnviken vik Gersängen, se 2 Nordsjötorp Saknas Övre gärdet ägoskifte
»Drije» Saknas »Qwarnåna» avlopp Granliden beb.  
»Deije» Saknas Laxafors Saknas Grinden beb.  
»Deijie» Saknas *Laxafors Saknas Gråten beb.  
Vestra Deje by »Lillebergz Engen» Saknas Gränga beb.  
Östra Deje by Lillskogen skogsmark Gröna Lund beb.  
Vestra Deje by »Lillåsen» ås? Gyltteruds kvarn beb.  
Deje by Lillängsmossen mosse Gylterud bebyggelse  
Deje byar /Se Lusten sjö Gylteruds såg beb.  
Deje municip. samh. /Se Lusten Saknas Gårdsbergen beb.  
Deje, Västra och Östra byar /Se »Lusten» Saknas Gårdsvik, se 1 Karlshov Saknas  
Dejefors Saknas Lusten sjö Gårdsvik gård  
»Deijeforssen» Saknas Lusten sjö Gårdsvik bebyggelse  
Dejefors brk Lösten sjö Gärdet beb.  
Dejefors samh. /Se Lusten sjö Gärdet beb.  
Dejefors bruk /Se Lusten sjö Haga beb.  
»Djupdalen» torp Lusten sjö /Se Haga beb.  
Dömle hmn Lusten sjö /Se Haga beb.  
Dömle hg och by »Långemyran» Saknas Hagarna beb.  
»Dÿmble» Saknas »Långlidberget» Saknas Hagaborg beb.  
Dömle brk Lövviken vik Hagalund, se Haget beb.  
Dömle brk Marsprängan tjärn /Se Hagalund beb.  
Dömle brk Middagstjärn tjärn Hagalund beb.  
Dömle brk »Minan» Saknas Hagalund beb.  
Dömle by /Se Mildebråten ägomark Hagen, se 1 Hallanda hmn  
»Dÿmbleskogen» Saknas »Mossehagen» Saknas Hagen beb.  
»Dymleskogen» torp Myrhagsmossen mosse Hagen beb.  
Edet by »Måssesundh» Saknas Hagen beb.  
*Engenäss f. torp Märrsprängarn, se Marsprängan tjärn Haget beb.  
Fors eller Udden Saknas Märsprängen tjärn Haget beb.  
Fors torp Märrsprängan tjärn Hagmarken beb.  
Forsnäs torp »Mölnebacka broon» Saknas Hallanda bebyggelse  
Gatan oskattl. torp »mölnebacka Edett» Saknas Hallbäcken beb.  
Gatan torp »Mölnbacka älf» Saknas Hallatorp beb.  
»Giers Engen» Saknas Mörttjärn tjärn Hallen bebyggelse  
Gylterud by Mörttjärnsbäcken bäck Hallen bebyggelse  
Gylterud Saknas Nilsby terräng Hallsjös beb.  
Gylterud by Nordsjöberget berg Halmstad, se Sjötorp f.d. frälsehmn  
Gårdsvik, se Karlshov gd Näset näs Hammaren, Övre beb.  
Gårdsvik Saknas Näset udde Hammartorp f.d. frälsehmn  
Gårdsvik hemman »Orretorpz Edet» Saknas Hammartorp, Lilla beb.  
Gårdsvik gd Pannkakan mosse Heden, Södra beb.  
Gårdsvik gd Prästbråtsmossen mosse Hedås bebyggelse  
Gårdsviken Saknas *Prästviken vik /Se Hemmet beb.  
Halla el. Hallanda Saknas Risbergsmossen mosse Hildelund beb.  
Halla by Risbergsmossen mosse Hollerud, se 1 Katrineberg Saknas  
Halla by »Rissättersberget» Saknas Hyttan beb.  
Hallanda gd »Risättersmåssa» Saknas Hyttbron beb.  
Hallanda gd /Se »Rijsätters Skoogen» Saknas Hytthaget beb.  
Halmstad lg. /Se Råbäcken Saknas Håberg beb.  
?Hammartorp (el. Ullfaxerud) gd »Römåssen» Saknas Håberg f.d. frälsehmn  
Hammartorp gd »Römåsseås Röös» Saknas Hägne beb.  
Hamrarna? Saknas Rönningsberget berg Häsängen beb.  
Hedås egendom Rösberget berg Högberg bebyggelse  
Hollerud, se Katrineberg by Sandarna, Övre åker Högkullarna beb.  
Hollerud Saknas Sandkullen ängsmark Höglunda beb.  
»Huularodh» Saknas Sjöviksbäcken bäck Hörnet, Östra beb.  
»Holerudh» Saknas »Skackleruds bäck» Saknas Jeriko beb.  
Hållerud Saknas Skarsjön sjö Jonsbol torp  
»Holteby» Saknas Skarsjöberget berg o. triangelpunkt Järnvägsövergången beb.  
Huwldarydh, se Katrineberg hg Skarsjömossen mosse Kaggheden beb.  
Håberg gd »Skarsiöen» Saknas Kallkällhultet beb.  
Håberg gd /Se Skarsjön sjö Kammaren beb.  
Hållerud, se Katrineberg gård Skarsjön sjö Karlsberg beb.  
Hållerud gd /Se »Skarsiöwadh» Saknas Karlshov bebyggelse  
»Högebergh» Saknas »Skifwe bergen» Saknas Karsbol f.d. frälsehmn  
»Jonsbol» torp »Skifwebergznäbben» Saknas Karlshov, se 1 Gårdsvik Saknas  
Jonsbol torp *Skiffie laxfiske Saknas Karlshov, Lilla beb.  
Jonsbol torp /Se Skiljen å Karlshov, Stora beb.  
Jonsbol torp /Se Skogen ängsmark Katrineberg bebyggelse  
Jonsbol gd /Se Skoppan ägomark Kilstensstugan beb.  
Kaggheden torp Slomudden udde Kinnekulle beb.  
Karsbol gård Smårisbergen berg Klara beb.  
»Carls bol» Saknas »Småris Forssen» Saknas Klockargården, se Villan beb.  
Karsbol gd »Smårijssiöen» Saknas Klockartomten torp  
Karsbol gd Smårissjön sjö Klondyke beb.  
Karlshov, se Gårdsviken Saknas Smårissjön sjö Kojan beb. (riven)  
Karlshov gd »Småris siön» Saknas Kojorna beb.  
Katrineberg, se Hollerud Saknas Smårissjön sjö /Se Korsvägarna beb.  
Katrineberg gård Smårissjön sjö Kråkslottet, se Nya Byggnaden beb.  
Katrineberg hg Smårissjön sjö Kullen beb.  
Katrineberg herrgård »Smårijs Strömen» Saknas Kullen beb.  
Katrineberg Saknas Stationsberget berg Kullen beb.  
Katrineberg hg och by Stationsberget berg Kujorna beb.  
Katrineberg gd Stenbäcken bäck Kvarnbråten beb.  
Katrineberg gd Stenbäcken bäck Kvarnbråten beb.  
Katrineberg, Hollerud Saknas »Stenebrotten» Saknas Kvarnen beb.  
Hollerud Saknas Stenåsen ås Kvarntorp bebyggelse  
Katrineberg gd Stenåsen höjd o. skogsmark Kvarntorp Saknas  
Klockargården Saknas »Stoore måssen» Saknas Lerbo beb.  
Klockaregården Saknas »Stormåssen» Saknas Lerbäcksfallet beb.  
?Klockaretomten torp »Stormyra» Saknas Lerhålan beb.  
Klockartomten förr klockarbostäle /Se »Stora Sten» Saknas Lerhålan beb.  
»Qvarnstorps Hammar» Saknas Storängsmossen mosse Lillberget beb.  
Kvarntorp gd Storön ö Lillängen beb.  
Kvarntorp gd Sundberget berg Lindbergsstugan beb.  
Kvarntorp gd Sunnerdalen dal Lindfors kvarn Saknas  
Kvarntorp gd »Swakesteen» gränsmärke Lugnet beb.  
Kvarntorp gd »Swart kiern» Saknas Lugnet beb.  
Kvarntorp gd »Sweningzengen» Saknas Lustnäs beb.  
»Löffåsen» Saknas Svenstorpsviken vik Lyckan beb.  
Löfåsen by Svinsjöbotten ägomark Lyckan beb.  
»Söre Moon» Saknas »Lille Swinsiöen» Saknas Lyckorna beb.  
Mon by »Stoore Swinsiöen» Saknas Långåsen beb.  
Måserud by Svinsjön sjö Lövhultet beb.  
»Murtorpet» torp »Swin siön» Saknas Lövåsen bebyggelse  
Murtorpet torp Svinsjön sjö Mellanbruket beb.  
Mölnbacka gård »Sÿrsiönn» Saknas Mellanstugan beb.  
Mölnbacka brk Syrsjön sjö Mellanstugan beb.  
Mölnbacka brk Syrsjön Saknas Mellsjö beb.  
Mölnbacka brk Syrsjön sjö Molyckan beb.  
Mölnbacka brk Syrsjön sjö Mon, Norra bebyggelse  
Mölnbacka hg /Se »Talleudde» Saknas Mon, Södra bebyggelse  
Mölnbacka samh. m.m. /Se »Tegslewarpett» Saknas Mosserud by  
Nolby Saknas Tjuken tjärn Mosserud bebyggelse  
Nolby by Tjunken sjö Mossängen beb.  
Nordsiö Saknas »Tjoncken» sjö Motten ägor  
Nordsjö gd? Tjunken sjö /Se Moängen beb.  
Nordsjötorp by Tjuvberget berg Murtorp torp  
Nordsjötorp Saknas »Tobbewijka», se Svenstorpsviken vik Myrbacken beb.  
Nordsiötorp Saknas Torpberget berg Myren beb.  
Nordsjötorp by Torpbäcken bäck Myren beb.  
»Nolsiötorp» Saknas Torptjärn tjärn Mölnbacka bebyggelse  
Nordsjötorp Saknas »Transudsmåssen» Saknas Moerna beb.  
Nordsjötorp by Trångsundsmossen mosse Mora beb.  
Nordsjötorp by Tunnelberget berg Moängen beb.  
Nordsjötorp by Tångån å Murtorp torp  
Nybacka by Tångängsviken vik Nilsby beb.  
Nybacka by »Tårpkiärn» Saknas Nolby bebyggelse  
Nybacka by »Tårkeberget» Saknas Nolbygrind, se Dammen beb.  
Orretorp gd *Ull(ä) del av Klarälven /Se Nordsjö f.d. frälsehmn  
»orretorpet» Saknas *Ullefors laxfiske Nordsjötorp bebyggelse  
Orretorp kregd *Ullerörsälven del av Klarälven /Se Nybacka bebyggelse  
Orretorp kregd. Ulvåsen ås Nybacka beb.  
Pälletorp Saknas Ulvåsmossen mosse Nyängen beb.  
Pelltorp by *Uva del av Klarälven /Se Nytorp beb.  
Perstorp by »Waltorpskullen» berg Näsudden beb.  
Perstorp by /Se »Waltorp kiärn» Saknas Orretorp bebyggelse  
Prästbråten Saknas »Waltorpz mÿran» Saknas Pelltorp bebyggelse  
Prestbråten torp ?Vargån tillflöde Perstorp bebyggelse  
Prästegården gd Varsmarken skogsområde Postlyckan beb.  
Prästegården Saknas /Se Vartorp, Lilla terräng Prästgården, se 2 Risätter Saknas  
Prästegården by »Wartårpskiärn Saknas Prästbråten beb.  
Prästgården prästgård Vartorptjärn tjärn Prästegården bebyggelse  
Prestgården by Vesten lacus, se Visten sjö Prästgårdshaget beb.  
Prestgården by »Wiksmåssen» Saknas Prästgårdsnäset, se 1 Prästegården Saknas  
?Risäter by Vikstorp terräng Remsan beb.  
Risäter by? Villaberget berg Risberg, se 1 Solberg bebyggelse  
Risäter by Villerstamossen mosse Risberg, Nedre beb.  
Risäter by »Winter måsebro» Saknas Risätershagen beb.  
Risätter hmn Visten sjö Risätter bebyggelse  
Risäter by Visten sjö Risätter bebyggelse  
»Rijsäter» Saknas Visten sjö Risätter, Nedre beb.  
Risäter by Visten sjö Risätterstorp bebyggelse  
Risäter by Visten sjö Rosenberg bebyggelse  
Risäter by Visten sjö Rosenberg, se 1 Berg Saknas  
Risäter by /Se Visten sjö Rosendal, se Uve, Södra säteri  
Ris(s)äter lägenhet, handelshägenhet /Se Visten sjö Rosenlund beb.  
Risätter komministerboställe /Se Visten sjö /Se Rosenlund beb.  
Risäterstorp by Visten sjö Rudshult bebyggelse  
Risäterstorp by Visten sjö /Se Rågrinden, se Dammen beb.  
Risäterstorp by Visten sjö /Se Råtorp beb.  
»Rosenbergh» torp Visterudsmossen mosse Rönningen beb.  
Rosenberg Saknas »Wisterndzråå» Saknas Rönningen beb.  
Rosenberg hrgd Vitmossen mosse Rönningen beb.  
Rosenberg hrgd Västen, se Visten sjö Rösberget beb.  
Rosendal gård »wäste örten», se Örten, Västra sjö Sand beb.  
Rosendal gård Ådran å Sand, se Risät(t)ershagen beb.  
Rosendal gd Ånberget berg Sandgärdet beb.  
Rosendal gd Ängnäsviken vik Sidospåret beb.  
Rosendal hg /Se Örten, Västra o. Östra sjöar Siggebo beb.  
Rudshult by Örten, Västra sjö Sjöbråten beb.  
»Russholt, S.» by Örten, Västra sjö Sjötorp f.d. frälsehmn  
Rudshult by Örten, Västra sjö Sjövik beb.  
Siöbrothen Saknas Örten, Västra sjö Sjöängen beb.  
»Siötorp» Saknas   Skansen beb.  
Sjötorp gd   Skaralyckan, se Solbacka beb.  
Skar(p)sjötorp gård   Skarsjötorp bebyggelse  
»Skarsiötorpet» Saknas   Skogen beb.  
Skarpsjötorp gd   Skogsängen beb.  
Smedtorpet torp   Skoppa beb.  
Småris gård   Skuggan beb.  
Småris gd   Smedtorp torp  
Småris gd   Småris bebyggelse  
Småris gård   Småris knektestuga torp  
Småris gd   Snedda beb.  
Småris gd   Sockenstugan, se 1 Klockartomten Saknas  
Småris gd /Se   Solbacka beb.  
Småris gd   Solbacka beb.  
Småris gd /Se   Solberg bebyggelse  
Småris gd   Spelartorp beb.  
Småris gård   Stenåsen, se 1 Hedås Saknas  
Småris gd /Se   Stenåsen beb.  
Småris gd   Stomudden beb.  
Småris by   Storhult beb.  
»Smårijs» Saknas   Storängen lht  
Småris gd   Storängen beb.  
Småris gd   Stävlingstorp bebyggelse  
Småris gd?   Stötartorp beb.  
Småris gd /Se   Sundet f.d. frälsehmn  
Småryds rättaredöme f. rd   Susenvind beb.  
Solberg by   Svenstorp bebyggelse  
Stenåsen gd   Sågarbyggningen beb.  
Stommen, ser Prästegården gd   Tjusbol bebyggelse  
Stommen (el. Prästgården) Saknas   Tomten beb.  
Stommen Saknas   Toppkojan beb.  
Stäflingztorp Saknas   Torp bebyggelse  
Stäflingstorp by   Torpet beb.  
Sundet Saknas   Torpheden beb. (riven)  
Sund by?   Transund beb.  
Sund by   Tången bebyggelse  
Svarfvaretorpet torp   Tången, Norra beb.  
Svenstorp gd o. jblht.   Tången, Södra beb.  
Svenstorp gd   Täppan beb.  
Svenstorp gd   Udden beb.  
Svenstorp gård /Se   Udden beb.  
*Svepilstaku Saknas   Ulfstorp beb.  
Sveipilstaku Saknas   Ullfaxerud bebyggelse  
*Svepilstaku Saknas /Se   Ullfaxerud f.d. frälsehmn  
*Swepilstaku beb. /Se   Uve, Norra f.d. frälsehmn  
Såges smedja Saknas   Uve Södra bebyggelse  
Tjusbol by   Uve, Södra säteri  
Tiussbool Saknas   Uvåsarna beb.  
Tjusbol by   Vallen beb.  
Tjusbol by   Valsbyggningen beb.  
Tiusstorph Saknas   Vartorp gd  
Torp by   Vartorp bebyggelse  
Torp by   Vartorp, Lilla beb.  
Torp by   Vedhugget beb.  
?Torp gd   Vik bebyggelse  
?Torp gd   Viksberg, se 1 Vik bebyggelse  
»Törp» Saknas   Vikstorp beb.  
Torp by?   Villan beb.  
Torp by   Vintermossen beb.  
Torp by   Vinterängen beb.  
»Transundh» Saknas   Visterud bebyggelse  
Transundstorpet torp   Visteruds soldattorp beb.  
Tångebÿn Saknas   Vistmansstugan beb.  
»Tången» hemman   Västanå beb.  
Tången by   Västerås beb.  
Udden Saknas   Åna f.d. frälsehmn  
Ullfaxerud gd   Åna beb.  
Ullfaxerud gd /Se   Åsarna beb.  
Ulffaxerud gd /Se   Åsarna beb.  
?Uve förr by   Åsen, se Kaggheden beb.  
wwa Saknas   Åsen, se Ullfaxerud f.d. frälsehmn  
Uve f.d. by   Åsen beb.  
»Uffuua» Saknas   Åsen, Övre beb.  
»Uve» Saknas   Älvdalen beb.  
»Uffue» Saknas   Ängnäs beb.  
Uved, Norra och Södra gd resp. by   Ängbråten beb.  
»Vffue» Saknas   Öberget beb.  
Ufved by   Öden beb.  
»nedre Ufwedh» hemman   Ön beb.  
Ufved by   Öna beb.  
»Ufwe» gård   Östergårdarna sockendel  
Ufved by   Östergärdet beb.  
Ufved by   Öudden beb.  
»Uve, S.» Saknas      
Warghæra, se ?Vartorp gd      
Varghera Saknas      
*Varghæra Saknas      
Vartorp gård      
?Vartorp gd      
Vartorp gd      
Vartorp gd      
Vartorp Saknas      
Vartorp gd      
Waltorpz Egor Saknas      
Vartorp gd      
Vik Saknas      
Vik gd      
Wijk Saknas      
»wijken» torp      
Vik gd      
?Visterud by      
»westeroth» Saknas      
Visterud by      
Visterud by      
Visterud by      
Visterud by      
Visterud by /Se      
Visterud by /Se      
Vestanå Saknas      
Åna gd      
Åna Saknas      
Åna gd      
Åna gd?      
Åsen gd      
Engenäs Saknas      
Ängenäs torp      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.