ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvsbacka socken : Nyeds härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn : 155 Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 32
Elfsbacka sn o. brk. Abborrbäcken bäck (?)Älvsbacka sn /Se Älvsbacka socken socken
Elfsbacka brk. o. sn. Aborrtjärn sjö Älvsbacka sn /Se Abborrtjärnen tjärn
Elfsbacka sn Abborrtjärnen tjärn Älvsbacka sn Bergtjärnen tjärn
Älvsbacka sn /Se Abborrtjärnsberget berg Backen hmd Björntjärnen tjärn
Älvsbacka sn /Se Amandakullen berg Berg bebyggelse Gräsmången sjö
Älvsbacka sn /Se Baggetorp åker o. skogsmark Berget avs Hippomossen, se Huppomossen mosse
Älvsbacka socken, gårdar /Se Bergtjärnen, Stora tjärn Berget hmd Horrsjömossen mosse
Berg förr komm. bost. /Se Bergviken vik Berget, under, se Under berget Saknas Huppomossen[?] mosse
Berg förr komm. bost. /Se Björkhöjden höjd Betlehem torp Kolhusmossen mosse
Berg förr komm. bost. /Se Björkhöjdstjärnen tjärn Boden avs Kurtjärnen tjärn
Berg förr komm. bost Björntjärnen tjärn Bondfallet avs Lapplandsberget berg
Lersjön by Björntjärnsdalen dal Bråtarna hmd Lersjömyren myr
Lersjön komm. bost. /Se Bondfallet ängsmark o. triangelpunkt Bråten torp Lersjön sjö
Lersjön by Djupadalen dal Bäcken, östan, se Östan bäcken Saknas Lersjötjärnen tjärn
Lersjön komm. bost. /Se Erten Lacus, se Örten, Västra sjö Där bort hmd Lilltjärnen tjärn
Stensviken tidigare klockarbost. /Se Fattigmansbäcken bäck Där fram hmd Lortmanstjärnen tjärn
Stenåsen förr klockareboställe /Se Fjägmossen mosse Där fram hmd Långa myren myr
Stenåsen by Flymossen mosse Där ner hmd Långtjärnen tjärn
Stenåsen förr klockareboställe /Se Frielund skogsmark Där ner hmd Ovanmyren? myr
Torsked by Fågelbergs skogs o. ängsmark Där norr, se Östan bäcken hmd Pärmanstorpmossen[?] mosse
Älvsbacka gård Gallersnåret ängsmark Där norr hmd Stora mossen mosse
Elfsbacka brk. Grev-Olas myr myr Där söder, se Östan bäcken hmd Svarttjärnen tjärn
Elfsbacka brk. Gråbacken skogsmark Där öst hmd Sven-Olsberget berg
Östanås gd? Gräsmangen sjö Elofsbacka bebyggelse Torskedshöjden höjd
Östanås gd? Gräsmangen sjö Fallet avs Trädgården skog
  Gräsmangen sjö /Se Fallet bost. Ulltjärn, se Lilltjärnen tjärn
  Gräsmången sjö Fallet avs Älgåsarna höjd
  Gräsmången sjö Fallet hmd Älgåsmossen mosse
  Gräsmången sjö Fallängarna avs Örten sjö
  Gräsåsmossen mosse Finnbacken torp Örten, Västra och Östra sjöar
  Gällsviken vik Finntorp torp Örvarstjärnarna, se Övatjärnen, Lilla och Stora tjärnar
  Hackhem skogsmark Finntorp där nordan till, se Finntorp Saknas Övatjärnen, Lilla och Stora tjärnar
  Haget skogsmark Flugberget torp  
  Halvmilabacken höjd Fyrbo avs  
  Hattmakarlyckan lycka /Se Fyrbo arbetarbostad  
  Hollermyren myr Fågeltorpet torp  
  Hollret skogsmark Glipen torp  
  Horssjömossen mosse Gräsmången bebyggelse  
  Hypomossen mosse Gräsås bebyggelse  
  Håkasbacke höjd Hackhem avs  
  Katarinasättern skogsmark Hagaberg avs  
  Kattjärn tjärn Hagen hmd  
  Kattungsbäcken bäck Hagen bost.  
  Kavelbron myr Haget avs  
  Kilsnäset näs Haget avs  
  Klovstensmyran myr Hallen arbetarbostad  
  Kluvnesten skogsmark Holmen hmd  
  Kolhusmossen mosse Håltsbyn bebyggelse  
  Konterfejmyren myr Högberg Saknas  
  Kullbäcken bäck Högeberg bebyggelse  
  »kwistenäset» udde Johannesberg avs  
  Kyrkudden udde Karlberg torp  
  Kärrudden udde Klippan avs  
  Lamossberget berg Klockarudden hmd  
  Lamossen mosse Klovsten hmd  
  Lersjömossen mosse Kullen hmd  
  Lersjömyren myr Kullen hmd  
  Lersjömyren myr Kullen hmd  
  Lersjön sjö Kärret torp  
  Lersjön sjö Ladrågen torp  
  Lersjön sjö Lappland avs  
  Lersjötjärn sjö Lersjön bebyggelse  
  Lersjötjärnen tjärn Lissbo torp  
  Lille mosse mosse Lunden torp  
  Lilltjärnen tjärn Luttorpet torp  
  Lilltjärnsåsen, Västra ås Lyckan hmd  
  Lilltjärnsåsen, Östra ås Mjönäs bebyggelse  
  Lillön holme Mossängen hmd  
  Lissbo ängsmark Mossängsbacken byggnad  
  Lomtjärnen tjärn Nordbråten, se Bråten torp  
  Lortmanstjärn sjö Nordviken, se Viken bebyggelse  
  Lortmanstjärnen tjärn Nygården torp  
  Långa myren, Västra myr Nästorp bebyggelse  
  Långa myren, Östra myr Nästorp, Norra o. Södra bostäder  
  Långfoten myr Nästorpssätern bost.  
  Långtjärn sjö Palmyra avs  
  Långtjärn sjö Per-, se Pär Saknas  
  Långtjärnen tjärn Plåthammarn arbetarbostad  
  Långtjärnsbäcken bäck Postberget torp  
  Långtjärnsmossen mosse Pärmastorp torp  
  Majas hål myr Rosenlund lht  
  Mangen, se Gräsmången sjö Sandviken torp  
  Mjönäshöjden höjd Sandviksudden torp  
  Siön Mången sjö Sjöhaget torp  
  mången, se Gräsmangen Saknas Skallåsen avs  
  Nygården åkermark Skogalund byggnad  
  Näset näs Skräddarberget avs  
  Näset näs Sotfallåsen torp  
  Ormtjärnsbäcken bäck Stensviken bebyggelse  
  Orrmossen mosse Stenåsen bebyggelse  
  Orskullen berg Stötarbråten avs  
  Oxhaget ängsmark Sund bebyggelse  
  Per-Matstorp triangelpunkt Sundbergen avs  
  Per-Matstorpsmossen mosse Sundfallet avs  
  Per-Ols sätter skogsmark Sundtorpet hmd  
  Petersbacke terräng Sundängarna hmd  
  Postberget ås Tomten hmd  
  Predikstolsberget berg Torpen, se Örbenästorp bebyggelse  
  Prästängen skogsmark Torpet torp  
  Pukmyren myr Torpet hmd  
  Rosenlund skogsmark Torsked bebyggelse  
  Sandviken vik Udden hmd  
  Sandviken vik Under berget hmd  
  Sandviksudden udde Viken bebyggelse  
  Sjöhaget ängsmark Vilhelmsnäs, se Sandviksudden torp  
  Skallåsen ås Åsarna byggnad  
  Sotbacken terräng Åsen hmd  
  Sotfallsåsen ås Älvsbacka, se Elofsbacka bebyggelse  
  Spökbäcken bäck Ängen torp  
  Stenåsbäcken bäck Ängen hmd  
  Stora bäcken bäck Ängen hmd  
  Stora mossen mosse Örtenäs bebyggelse  
  Storhulten skogsmark Örtenästorp bebyggelse  
  Storön ö Östan bäcken hemmansdelar  
  Styggvrån terräng Östanås bebyggelse  
  Styggvrån skogsmark Överängarna hemmansdelar  
  Styggvråsberget berg    
  Sunddammsbäcken bäck    
  Svartmossen mosse    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Sven-Olsberget berg    
  Sågbråtmossen mosse    
  Sättermossen mosse    
  Tjurtjärnen tjärn    
  Tjurtjärnsmossarna mossar    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Torpåsen ås    
  Torskedhöjden höjd    
  Torskedviken vik    
  Trinda mosse mosse    
  Tvelaberget berg    
  Tvelamossen mosse    
  Tvåbo äng    
  Vargmyren myr    
  Vassviksberget berg    
  Vedmyren myr    
  wäste örten, se Örten, Västra sjö    
  Älgåsarna terräng    
  Ängberget höjd    
  Örten sjö /Se    
  Örten, Västra o. Östra sjöar    
  Örten, Västra sjö    
  Örten, Västra sjö    
  Örten, Västra sjö    
  Örten, Västra sjö    
  Örten, Östra sjö    
  Örten, Östra sjö    
  Örten, Östra sjö    
  Örtenäslyckan åker    
  Örtenässättern ängsmark    
  österörten, se Örten, Östra sjö    
  Övahöjden höjd    
  Övatjärnen, Lilla tjärn    
  Övatjärnen, Stora tjärn    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.