ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Emterviks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 258 Bebyggelsenamn : 1407 Naturnamn : 1320
Emtervik, Västra och Östra snr /Se Abborrtjärnet tjärn Västra Ämterviks sn sn Västra Ämterviks sn sn
Ämtervik socken Abborrtjärnet tjärn Västra Ämterviks sn sn Abborrtjärnet tjärn
Ämtervik sn Abborrtjärnet tjärn Ämtervik, Västra sn Abborrtjärnet tjärn
Ämtervik, Västra och Östra snr *Abborrtjärnsröset gränsmärke Teckenförklaring förteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Ämtervik, Västra o. Östra snr Aplungen sjö Förkortningar förteckning Ahlbergsbacken backe
Vestra Emtervik sn? Aplungen sjö Ämtervik, Västra sn Alaskasten sten
Vestra Emtervik sn. Aplungen sjö Ämtervik, Östra o. Västra snr Allén väg
Vestra Emtervik sn. Stora Aplungen sjö Ämtervik, Östra o. Västra snr Altartavlan gärde?
Vestra Emtervik sn. Aplungen sjö Ämtingshalsar inbyggarbeteckning Ampa vattengölar
Vestra Emtervik sn. Aplungen sjö Abborrtjärnshaget torp Aplungen sjö
Vestra Emtervik sn. Stora Aplungen sjö Ahlbergs gård Aplungen sjö
Ämtervik, Västra sn /Se Aplungen sjö Almedal handelsbod Aplungstorpsmossen el. Berga- el. Kirsterudsmossen mosse
Ämterviks V. sn /Se Aplungen sjö /Se Andreastorp hmd Aplungsälven älv
ämterviksskomakare inbyggarbeteckning /Se Aplungen sjö /Se Andreastorp gård Aplungsälven älv
Aplung Saknas Aplungsån å Anneberg torp Applungen sjö
Aplung by Aplungsälven å Anneborg villa Applungsgatan väg
Aplung by Applongen, se Aplungen sjö Annedal gård Applungsgatan väg
Aplung by Baksjön, Norra sjö Annelund, se Hålan Saknas Applungskvarnen fd kvarn
Aplung by /Se Baksjön, Norra sjö Antonsbacken stuga Applungssågen såg
Aplunga by /Se Berget höjd? Aplung gd Applungstorpsgatan väg
*Aplunga Saknas /Se Bergsätterskullen berg Aplung by Applungstorpslanden sjöland
Aplungsfallet gd /Se Bicktjärnet tjärn Aplungsfallet hemmansdelar Applungstorpsmossen mosse
Aplungstorp gdr /Se Björksätter ängsmark Aplungssätter bydel Applungstorpsängarna fd ängar
Aplungstorp, N:a o. S:a gd:ar /Se Björnbacken skogsmark Aplungstorp gd Applungsälven älv
Aplungsåsen gd /Se Björnbäcken bäck Aplungstorp, Södra, se 1 Taxerud gd Arvidsängen gärde
Berga Saknas Björnmyren myr Aplungstorpssäter torp Arvidsängsgatan väg
Berga by Björntjärn tjärn Aplungstorpsäter småställen Arvikavägen väg
Berga by Björntjärnsmyren myr Aplungstorpsäng bydel Aspholmen skogsholme
Berga khbost. Bläcktjärn tjärn Aplungstorpängen hemmansdelar Asvardsberg berg
Berga gdr /Se Bogersberg höjd Aplungsåsen hemmansdelar Aven plats
Bråten gd /Se Bomossen mosse Aplungsåsen by Axelsgrinden fd grind
Bäckebron by Botjärn tjärn Appelbostället torp Backafors fd »vattenverk»
Elofsrud, se Elofstorp by Botjärn sjö Applung by Backarna hage
Elufsrud Saknas Botjärn tjärn Applungsfallet bydel Backbäcken bäck
Elofstorp by Botjärn tjärn Applungsgårdarna by Backdalarna dalar
Folkesgården Saknas Brattfall ängsmark Applungsgården by Backen gärde
Folkesgården by Bredmyren myr Applungssätter bydel Backgatan väg
Folkegården Saknas Brånåsen ås Applungstorp by Backhaget skogshag
Folkerud Saknas Bråttjärn tjärn Applungstorpssätter bydel Backhaget skogsskifte
Folkerud Saknas Brännberget berg Applungstorpsängen bydel Backhävda område
Grava by /Se Bultaberg berg Applungsåsarna by Backlanden strand
Grava by /Se Bäckebromossen mosse Applungsåsen by Backlanden vik
Hensgård by Bärmyren myr Applungsängarna bydel Backlandet strand
Hensgård by Dammen ängsmark Axels ödetorp Backstranden strand
Hensgård by Domparhallen terräng Backa gd Backstugvägen väg
Hensgård by Ekstadviken vik Backa by Backviken vik
Hensgård by /Se Enmyren myr Backarna ödetorp Backängen gärden
Hensgård by /Se Enåsmyren myr Backarna lht Backängen äng
Hensgårdstorp by Fallet skogsmark Backarna torp Badhusbacken backe
Humlen by Falltorpet skogsmark Backarna hmd Badhusbroarna broar
Humlen by Faraotorpet ängsmark Backarna gård Badhusholmen holme
Ingeby by Flyttbackarna höjder Nerer Backarna torp Badhusparken fd park
Ingeby by Fryken, Mellan sjö Noler Backarna torp Baggbråten, Baggbråtarna skogstrakt
Kisterud Saknas Fryken, Mellan sjö Backarna, Nolra avs. Bakbyxan gärden
Kisterud by Fryken, Nedre, Mellan o. Övre sjö Backarna, Södra avs. Bastfallet skogsmark
Kisterud by Fryksdalshöjden skogsområde Sönner Backarna torp Noler Basvägen timmerkörväg
Kisterud by? Fryksdalshöjden berg Åver Backarna torp Sönner Basvägen timmerkörväg
Kisterud by Fryksdalsmossen mosse Backen hmd Bengteshagarna hage
Knutstorp ödehemman Fryksdalstjärn tjärn Backen gård Bengthaget skogshag
Kroken Saknas *Getemossen mosse Backen gård Bergabackarna backar
Kålsgården by *Getmossen f.d. mosse Backen hmd Berga brygga brygga
Kålsgården by Gravamyren skogsmark Backen avs. Bergahaget skog
Kålsgården by Gravstad ängsmark Backen torp Bergakorset vägkors
Kolsgården Saknas Grundsjön sjö Backen stuga Bergamossen mosse
Liane by Gastberget berg Backen hmd Bergamossen mosse
Liane by Gatan ägomark Backen hmd Bergaskogen skog
Mickelstorp Saknas Gjutmyrsbacken höjd Backen gård Bergbacken backe
Mulltorpet ?torp Granmyren ägomark Backen ödetorp Bergbryggan brygga
Persby by /Se Grungebäcken bäck Nerer Backen gård Berggärdet gärde
Perstorp by /Se Gråsjömossen mosse Noler Backen ödetorp Bergströmsmyren myr
Lillegården Saknas Gråsjömyren myr Sönner Backen ödetorp Bergvägen stig
Sillegårdhen by Gråsjön sjö Åver Backen gård Björkdungen skogsdunge
Sillegård by Gråsjötjärn, Norra tjärn Backhag torp Björkhaget skogshag
Sillgård by /Se Gråsjötjärn, Södra tjärn Backtorp ödetorp Björkholmen skogsdunge
Sillgård by(?) /Se Gyttjemossen mosse Backtorp torp Björkhult skogshult
Svensby Saknas Gällviksmyren myr Backtorpet, se Backarna, Södra avs. Björkhult skogshult
Svensby by Gällviksberg berg Backängen torp Björksättersmossen mosse
Svensbyn Saknas Gällviksbäcken bäck Baggans gård Björnbacken backe
Säljebacka gd /Se Haget berg Banvaktsstugan stuga Björnbacken backe
Vässby Saknas Hallhöjden höjd Banvaktstugan stuga Björnbackmyren myr
Vässby, se Bråten gd Hallhöjden höjd Basta backstuga Björnbäcken bäck
  Heden ängs- o. skogsmark Basta bastu Björneborgsgärdena gärden
  Hensgårdshöjden höjd Bengthaget ödetorp Björnmyren myr
  Hensgårdsängen ängs- o. skogsmark Berga gd Björnmyrsbackarna backar
  Hundtjärn sjö Berga gd Björnmyrsbäcken bäck
  Hundtjärn tjärn Berga by Björnmyrsgrinden fd grind
  Höjdmossen mosse Bergaboden lanthandel Björnmyrsvägen körväg
  Ingebysätterbergen berg Bergabostället torp Björntjärn tjärn
  Jontestorp skogsmark Bergen torp Väster Björntjärn tjärn
  Jungfruberget berg Noler Bergen torp Öster Björntjärn tjärn
  Jungfrubäcken bäck Noler Bergen torp Björntjärnet tjärn
  Karlskullen kulle Sönner Bergen torp Björntjärnsmyren myr
  Karlsmyr myr Berget torp Blackbackarna backe
  Kattbäcken bäck Berget gård Blackbacken backe
  Kavelbromyren myr Berget hmd Blomströmsled led
  Kavelbromyren, Västra myr Berget avs. Bläcktjärnet tjärn
  Kavelbromyren, Östra myr Västra Berget ödetorp Blöthaget hagmark
  Kavelmyren myr Östra Berget ödetorp Blöthultängen fd äng
  Kisterudssätter terräng Berggrens gård Bobacken backe
  Knekthagen skogsmark Berggården, se 1 Berga gd Bockmossen gärden
  Knutserudsbäcken bäck Berggården by Bocksten fd sten
  Knutserudsmossen mosse Berggärdet gård Bockstensbacken backe
  Knutserudsmossen mosse Berggärdet hmd Bogersberg höjd
  Knutstorpssjön sjö Noler Bergmans torp Boholmen skogshag
  Knutstorpssjön sjö Sönner Bergmans gård Bolyckan fd skogslycka
  Knutstorpssjön sjö Bergstorpet, se Berget Saknas Bomansbacken backe
  Knutstorpssättern skogsområde Bergtorp ödetorp Bomansberg berg
  Knutstorpsälven bäck Bergtorp ödetorp Bomknölen höjd
  Kringeråsmossen mosse Bergtorpet hmd Bomossen mosse
  Kupan ängsmark Bjurs backstuga Bomossen mosse
  Kvarnbäcken bäck Bjurtorp backstuga Bondesgrinden fd grind
  Kvarntjärn tjärn Björka fd gård Bondeshaget skogshag
  Kvarntjärnsbäcken bäck Björkans ödetorp Bondpärsled led
  Kåhlsiön, se Skålsjön tjärn Björkhem villa Bondshaget skogshag
  Kälkmyren myr Björkhult villa Boströmshaget berg
  Kälkmyråsen ås Björkliden villa Boställgatan väg
  Käringmyren myr Björksätter ödetorp Bosvingen kurva
  Laxen tjärn Öster Björksätter fd säter Botjärn tjärn
  Letjärn tjärn Björkås torp Botjärnet tjärn
  Liberget berg Björkås torp Botjärnsbäcken bäck
  Lidberget berg Björneborg ödegård Bratta backen backe
  Lidbråten ägomark Björnmyren avs. Bratta fallet skogsmark
  Lidkullen ägomark Björnmyren ödetorp Bredmyrsmossen mosse
  Lillgetmossen mosse Blacken backstuga Bringelsjämnan gärde
  Lill-Råtjärnet tjärn Bläckhuset fd stuga Brittastjärn tjärn
  Lill-Råtjärnet tjärn Västra Blöthult gård Broarna plats
  Lilltjärn tjärn Östra Blöthult gård Brottningen gärde
  Lilltjärn tjärn Blöthulten gårdar Brurhål myrhål
  Lobråtberget berg Blöthulten, Västra o. Östra hemmansdelar Brurmyren myrhål
  Loppmyren myr Boden lanthandel Bryggvägen väg
  Lunda skogsmark Boden lanthandel Brånarna gärden
  *Långkärn tjärn Boden handelsbod Brånarna gärden
  Långmyren myr Norra Boden handelsbod f.d. Brånarna gärden
  Långmyrängen ägomark Bokviststugan gård Brånarna mo
  Lämhöjden höjd Bomans gård Brånlyckan fd skogslycka
  Marsätter terräng Bondes gård Brånåsarna höjd
  Marsättermossen mosse Bondes gård Brånåsen höjd
  Marsättertjärn tjärn Bondsätter torp Bråtbackarna backar
  Masthuggsbäcken bäck Bondängen ödegård Bråtbackarna backar
  Mellan-Fryken sjö Boströms villa Bråtbacken backe
  Mellan-Fryken sjö Boströmsgården gård Bråtbacken backar
  Mellan-Fryken sjö Boströmsstället gård Bråteberg skogsskifte
  Mellan-Fryken sjö Bostället torp Bråthagen skog
  Mellan-Fryken sjö Bostället torp Bråthagen skogshag
  Mellan-Fryken sjö Bostället torp Bråthaget fd hagmark
  Myreklätten berg Bostället torp Bråtlanden sjöland
  Myrhult skogsmark Bostället ödetorp Bråtnäs gärden
  Namnlösen myr Bostället torp Bråtsvingen vägkrok
  Nirsberget berg Bostället torp Bråttegarna fd hagmark
  ?Nolbymossen mosse Bostället torp Bråttjärn tjärn
  Nyfallsmyrbäcken bäck Bostället torp Bråttjärnet tjärn
  Näset näs Bostället torp Bråttningen gärde
  Näsviken vik Bostället gård Bråtängshaget skogshag
  Oppkärrsmossen mosse Botjärnstorpet ödetorp Brännberget berg
  Oretjärn sjö Västra Bredmyren ödetorp Bränndammen branddamm
  Orrmossen mosse Bredmyren, Östra avs. Bränneridalen dal
  Orrmossen, Västra mosse Östra Bredmyren ödetorp Brännorna skogsmark
  Orrmossen, Östra mosse Bringels gård Brännvinsbäcken bäck
  Oxögat myr Bringelsboden fd säterbod Brännvinsbäcken bäck
  Oxögat tjärn Bringelssätter fd säterbod Brännvinstegen gärde
  Potten tjärn Brittasholken ödestuga Bränselberg höjd
  Predikstolen terräng Bryngelstorp ödetorp Bränsla skogstrakt
  Rasåsen ås Brynglarna gårdsnamn Bultaberg berg
  Ribråtmyren terräng Noler Brånen torp Bultaberget berg
  Råbäcken bäck Sönner Brånen torp Bygdegårdsbäcken bäck
  Råbäcken bäck Brånkullen gård Bygdegårdsvallen fotbollsplan
  Råkiärren tjärnar Brånkullen hmd Bäckbacken backe
  Råtjärn tjärn Bråtanstorp ödetorp Bäckbacken backe
  Råtjärnshöjden höjd Bråtarna ödetorp Bäckebrobäcken bäck
  Römossen mosse Bråtarna ödetorp Bäckebrohagen skogshag
  Seffresbergen berg Bråtarna gård Bäckebromossen mosse
  Seffresbäcken bäck Bråtarna hmd Bäckebrosågen såg
  Sillegårdsälven bäck Norra Bråtarna försv. gård Bäckebrosågen nedlagd såg
  Skallsiön, se Skålsjön sjö Bråten gd Bäckebroängarna gärden
  Skinnfallsberget höjd Bråten by Bäcklyckan gärde
  Skolhusberget berg Bråten avs. Bäckängen hage
  Skållsiögen, se Skålsjön tjärn Bråten hmd Bäckängen gärden
  Skållsön, se Knutstorpssjön sjö Bråten gård Bärmyren myr
  Skålsjön tjärn Bråten avs. Bässmyren myr
  Skålsjön tjärn Bråten hmd Bönhusgatan väg
  Skålsjön sjö Bråten hmd Bönhusgatan väg
  Skålsjön tjärn Bråten gård Cervinsbacken backe
  Skålsjön sjö /Se Bråten torp Dalarna dal
  Skälsiön, Norre, se Knutstorpssjön sjö Nerer Bråten ödetorp Dalarna hagmark
  Slomtjärn sjö Noler Bråten gård Dalbodalen dal
  Slomtjärn tjärn Bråten, Norra hmd Dalbäcken bäck
  Slomtjärnsbergen berg Bråten, Södra hmd Sönner Dalen dal
  Slåttmyrarna myrar Södra Bråten gård Dalgatan väg
  Smalmyren myr Sönner Bråten gård Dalgärdet fd gärde
  Snarmyren myr Sönner Bråten ödetorp Dalhaget skogshag
  Solbacken höjd Åver Bråten ödetorp Dalhaget skogsskifte
  Solbacken höjd Bråtgärdet hmd Dalhemsdalen dal
  Soterud skogsmark Bråthagen sommarstuga Dalsbäcken bäck
  Sotfallsberget berg Bråtängen lhter Dalsgärdet gärde
  Spragdbergen berg Bråtängen bydel Dammbråtgrinden grind
  Spragdbäcken bäck Nerer Bråtängen gård Dammen gärde
  Spragden sjö Över Bråtängen torp Nerer Dammen damm
  Spragden sjö /Se Brännemosssen, se Brännåsen Saknas Åver Dammen damm
  Mellersta Spragdtjärn sjö Brännåsen torp Dammängarna terräng
  Norra Spragdtjärn sjö Brännåsen avs. Dammängarna gärden
  Spragdtjärn tjärn Bröttningshaget torp Dammängen gärden
  Spragdtjärn sjöar /Se Bulta torp Dammängsbron bro
  Spragdåsen ås Buntered ödegård Dansbaneberg fd dansbana
  Stackmyren myr Bäckaskog torp Dansbaneberg berghäll
  Staffasmyr myr Bäckebron förenad post- och järnvägsstation Darrudsängen gärde
  Stenbäcken bäck Bäckebron gd Degeråsängen äng
  Stensjöbäcken bäck Bäckebron by Djupdalarna gärden
  Stentjärn sjö Bäcken gård Djupdalarna dalar
  Storfallsmyren myr Bäcken gård Djupdalsbacken backe
  Stormossen mosse Bäcken, vid hmd Djupdalsbron bro
  Stor-Råtjärnet tjärn Bäcken, vid avs. Djupdalsbäcken bäck
  Stor-Råtjärnet tjärn Bäcken, vid hmd Domparbackarna backe
  Stöttorpet ängs- o. skogsmark Bäckerstorp ödetorp Domparhallen häll
  Svartbäcken bäck Bäcktorp torp Dordismossen mosse
  Svarttjärn sjö Bäverboggern ödetorp Dragdiket dike
  Svarttjärn tjärn Bönhuset missionshus Dragdiket bäck
  Svarttjärn tjärn Bönhuset bönhus Dretfall skogsmark
  Svarvarsätter terräng Central villa Drethusberg berghäll
  Svartånaälven å Central villa Dretåsen gärde
  Svensbyåsarna åsar Centrum villa Drågarna område
  Sågbäcken bäck Dalbacken gård Drågen dal
  Säterbäcken bäck Dalbo stuga Drågvägen stig
  Säterhöjden höjd Dalboden fd säterbod Dungen skogsdune
  Säterhöjden höjd Dalen hmd Dungen skogshag
  Sätterbergen berg Dalen gård Dymossen myr
  Sätterfall skogsmark Dalen hmd Dytjärn tjärn
  ?Sättertjärn tjärn Dalen gård Dytjärnsmyren myr
  Sättertjärn tjärn Dalen hmd Edlundshaget skogshag
  Sättertjärn tjärn Dalen gård Ekstadviken vik
  Taxerudskullen höjd Dalen hmd Elovsrudbacken backe
  Timmerhallen skogsmark Dalhem villa Elovsrudsmossen mosse
  Tisselberg berg Dalhem villa Emmadalen dal
  Tjaskbäcken bäck Dalhem villa Enmyren myr
  Tjärgravmossen mosse Dalslund villor Enmyrsvägen körväg
  Tjärnbråten terräng Dammbråten hmd Enåsmyren myr
  *Tranesund mosse Dammbråten torp Falla gärden
  Trinnmyren myr Södra Dammbråten ödetorp Fallagatan väg
  Tvärmossen mosse Västra Dammen fd backstuga Fallbacken backe
  Tällåsen ås Östra Dammen fd backstuga Fallberg höjd
  Urmakartjärn tjärn Dammtorp ödetorp Fallbron bro
  Vallberget berg Dungen stuga Fallbäcken bäck
  Vassängen äng Dungen stuga Fallen gärden
  Vilarstenen berg Där bort hmd Fallgatan väg
  Väster-Björntjärn tjärn Där Bort gård Fallgatan väg
  Ytra Fryken, se Mellan-Fryken sjö Där bort hmd Fallsbacken backe
  Yxtjärn sjö Där Bort gård Fallstranden strand
  Yxtjärn tjärn Där fram hmd Fallströmskurvan kurva
  Åsmyren myr Där Fram gård Fallyckan fd skogslycka
  Äng-Råtjärnet tjärn Där fram hmd Farmen fd dansbana
  Äng-Råtjärnet tjärn Där Fram gård Febråten gärden
  Örekiär tjärn Där fram hmd Fegatan väg
  Örtjärn tjärn Där Fram gård Fegatan körväg
  Örtjärn sjö Där fram hmd Fegatan väg
  Örtjärnsbäcken bäck Där Fram gård Femöringen tjärn
  Örtjärnskullen, Östra berg Där fram, se Där upp Saknas Fevad plats
  Örtjärnskullen, Östra berg Där Fram gård o. f.d. skjutsstation Finnmyren myr
  Örtjärnskullen, Västra berg Där Fram gård Fisontlyckan fd gärden
  Öster-Björntjärn tjärn Där fram hmd Flatan gärde
    Där fram hmd Flottuvan myr
    Där fram hmd Flugrävens myr myr
    Där Fram gård Flugrävensmyr myr
    Där fram hmd Flytarna myr
    Där fram hmd Flytjärn myr
    Där Fram gård Flyttjärn tjärn
    Där fram hmd Flåängen fd äng
    Där Fram gård Folkesgårdsälven älv
    Där Fram gård Folkesgårdsälven älv
    Där fram hmd Foten gärde
    Där Fram ödegård Fotlången mosse
    Där fram hmd Framgärdet gärde
    Där Fram gård Framnäsgatan väg
    Där fram hmd Framstegrinden grind
    Där Fram gård Framstegärdet gärde
    Där Fram gård Frimansbacken backe
    Där fram hmd Frimansbryggan brygga
    Där fram hmd Frimansskogen skogsskifte
    Där Fram gård Frimansviken vik
    Där Fram i Gammelstugan gård Fryken, se även i Fryksände sn sjö
    Där Fram i Nererstugan gård Fryken, se även i Fryksände sn sjö
    Där Fram i Åverstugan gård Fryken sjö
    Där In gård Fryken sjö
    Där in hmd Fryksdalshöjden berg
    Där in hmd Fryksdalshöjden höjd
    Där In gård Fryksdalshöjden höjdrygg
    Där Ner torp Fryksdalsmossarna mossar
    Där ner hmd Fryksdalsmossen mosse
    Där Ner gård Fryksdalsmossen mosse
    Där ner hmd Fryksdalstjärn tjärn
    Där Ner gård Fryksdalstjärnarna tjärnar
    Där ner hmd Fyrkanten gärde
    Där Ner gård Fåfängsgärdet gärde
    Där ner hmd Fårbråtarne gärden
    Där Ner gård Förklädsmyren myr
    Där ner hmd Gammelgärdena fd gärden
    Där Ner gård Gammelknutserud ödetomt
    Där Nol torp Gammeltomta gärde
    Där Nol gård Garvarbacken backe
    Där Nol gård Gastberg berg
    Där Nol gård Gastbergsskåran klyfta
    Där Nol gård Gatbacken backe
    Där Nol gård Gatbackhaget skogshag
    Där Nol gård Gatbråten gärden
    Där Nol gård Gathaget skogshag
    Där Nol gård Gertrudsfalla skogsmark
    Där Nol ödegård Gjutmyrsbäcken bäck
    Där Nol gård Gjutmyrsgärdena gärden
    Där Nol gård Glehallarna berghällar
    Där Nol ödetorp Glehallen berghällar
    Där Nol gård Glehällarna berghällar
    Där Nol gård Glufsmyren myr
    Där nord hmd Gosen fd trädgårdsland
    Där nord hmd Granmyren myr
    Där nord hmd Granmyren myr
    Där nord hmd Gravaven plats
    Där nord hmd Gravgatan väg
    Där nord hmd Gravgatorna väg
    Där nord hmd Gravstaberget berg
    Där nord hmd Gravstabäcken bäck
    Där nord hmd Gravstaviken vik
    Där nord hmd Gravstavägen väg
    Där nord avs. Gravvägen körväg
    Där nord hmd Gravängen gärde
    Där Opp gård Gropen sänka
    Där Opp gård Grundsjön sjö
    Där Opp gård Grundsjötjärnarna tjärnar
    Där Opp gård Grytbacken backe
    Där Opp gård Grytbackvägen stig
    Där Opp gård Gråsjöbackarna backar
    Där Opp gård Gråsjöbackarna backar
    Där Sy gård Gråsjömossarna mossar
    Där Sy gård Gråsjömyren myr
    Där Sy gård Gråsjön sjö
    Där Sy gård Norra Gråsjötjärn tjärn
    Där Sy gård Södra Gråsjötjärn tjärn
    Där Sy gård Gråsjötjärnarna tjärnar
    Där Sy gård Gröna plan fd gärde
    Där Sy torp Grönåsmyren fd myr
    Där Sy gård Gubbdalen hage
    Där Sy gård Gubblyckan gärde
    Där Syd hmd Gyttjemossen mosse
    Där Syd hmd Gyttjemyren myr
    Där Syd hemmansdelar Gårgatan väg
    Där Syd hmd Gällmyren myr
    Där Syd, se Där Syr Saknas Gällviksberg höjd
    Där Syd hmd Gällviksbäcken bäck
    Där Syd hmd Gällviksmyren myr
    Där Syd i norra stugan hmd Gärdhaget hage
    Där Syd i södra stugan hmd Göteshaget berg
    Där Sy i Gården gård Hagarna gärde
    Där Sy i Sätter torp Hagarna hage
    Där Sy i Ängarna gård Hagbackarna skogsbackar
    Där Syr hmd Hagbacken backe
    Där Syr hmd Hagbäcken bäck
    Där uppe hmd Hagbäcken bäck
    Där uppe hmd Hagbäcken bäck
    Där uppe hmd Hagen gärde
    Där uppe hmd Hagen skogshag
    Där uppe hmd Hagen skogstrakt
    Där uppe i västra stugan hmd Hagen skogsmark
    Där uppe i östra stugan hmd Hagen skogsmark
    Där ut hmd Hagen gärde
    Där Ut gård Haget gärde
    Där väst hmd Östra Haget skogsmark
    Där Väst ödetorp Haggrindarna grindar
    Där väst hmd Haggärdena gärden
    Där Väst gård Haggärdet gärde
    Där väst hmd Haglandet sjöland
    Där Väst gård Hagnäs gärden
    Där väst hmd Hagströmsdalen dal
    Där Väst gård Hagvägen väg
    Där Väst försv. gård Hagängen äng
    Där Väst torp Hallabacken backe
    Där väst hmd Hallarna berghällar
    Där Väst gård Hallberg berg
    Där väst hmd Hallhöjden höjd
    Där Väst gård Halvmilesten sten
    Där väst hmd Halvvägerssten sten
    Där Väst gård Halvvägssten sten
    Där Väst ödegård Hansbråtarna gärden
    Där väst hmd Hansbråtbacken backe
    Där Väst gård Hattmakarberg berg
    Där Väst ödegård Hedarna skogsmark
    Där väst hmd Hedlyckan fd gärde
    Där väst hmd Hedmossen mosse
    Där Väst gård Hedmossen mosse
    Där väst hmd Helens Kolbott plats
    Där Väst gård Helvetesbackarna backar
    Där Väst i Blöthulten gård Helvetesvägen körväg
    Där Väst i Ängen gård Hembygdshagen hage
    Där Öst ödegård Hemgärdena gärden
    Där öst hmd Hemgärdet gärde
    Där Öst torp Hemgärdet gärde
    Där öst hmd Hemgärdet gärde
    Där Öst gård Hemgärdet gärde
    Där öst hmd Hemgärdet gärde
    Där Öst gård Hemhagen skogsmark
    Där öst, se där fram Saknas Hensgårdsberget berg
    Där öst hmd Hensgårdsbäcken bäck
    Där Öst gård Västra Hensgårdsgatan väg
    Där Öst fd gård Östra Hensgårdsgatan väg
    Där Öst ödegård Hensgårdsgatorna vägar
    Där Öst gård Hensgårdshagen skogsmark
    Där Öst i Blöthulten gård Hensgårdshöjden höjd
    Där Öst i Ängen gård Hensgårdslanden sjöland
    Ekebo villa Hensgårdsmossen mosse
    Elim bönehus Hensgårdsnäset näs
    Elofsrud, se 1 Elofstorp gd Hensgårdsviken vik
    Elofstorp gd Herrgårdsgärdet gärde
    Elovsrud by Hjulbäcken bäck
    Elovsrudboden lanthandel Hjulbäcken kanal
    Emanuelborg stuga Holmtjärn tjärn
    Engströms gård Holmtjärnet, se Potten tjärn
    Enhult stuga Hornerud gärde o. ödetomt
    Sönner Enhult stuga Hummelgatan väg
    Enmyren ödetorp Hummelgatorna väg
    Erikes gård Hummelsättervägen väg
    Eriksberg ödetorp Hundberg berghäll
    Erikslund gård Hundtjärn tjärn
    Fallet bydel Husbråtbacken backe
    Fallet hmd Hålan sänka
    Fallet gård Häckestö rös
    Noler Fallet gård Häckstö gärde
    Fallet, Norra hmd Häckstö plats
    Fallet, Södra hmd Häckstöberget höjd
    Sönner Fallet gård Häckstöd gärden
    Fallstugorna bydel Häckstöden gärden
    Falltorp ödetorp Hägn? gärden
    Falltorpet ödetorp Hägn gärde
    Fallängen ödetorp Häjhålsgärdena gärden
    Faraostorpet ödetorp Häjhålshult skogstrakt
    Finntorp ödetorp Häradsröset gränsröse
    Flaxen gård Hästfallsbacken backe
    Flaxmyren gård Hästhagen hage
    Flaxtorp gård Hästhöjden höjd
    Flytan hmd Hästnäs fd udde
    Flytan torp Hästskobacken backe
    Flötbackarna ödetorp Hästtumlan plats
    Folkesgården bebyggelse Hävda gärden
    Folkesgården gd Hävdagärdet gärde
    Folkesgården gård Häxberg höjd
    Folkesgården by Höga gärdet gärde
    Folkesgårdsängen bydel Högfallsberget höjd
    Framgården gård Höglinsudden udde
    Framnäs gård Höglinsviken vik
    Framnäs villa Höjdabacken backar
    Framsteboden säterbod Höjdagärdena fd gärden
    Framstesätter säterbod Höjdavägen väg
    Fredrikslund torp Höjden höjdrygg
    Fridby villa Norra Höjden höjder
    Fridhem, se 5-7 Svensby Saknas Väster Höjden höjder
    Fridhem, se Kroken Saknas Västra Höjden höjder
    Fridhem bydel Höjdfalla skogstrakt
    Frimansgården gård Höjdmossen mosse
    Fryken fd ungdomsgård Höjdmossen mosse
    Frykstrands gård Ingbysäter skogsskifte
    Furubo ödegård Ingebybackarna backar
    Fågelsången sommarstuga Ingebybryggan brygga
    Gammelstranna ödetorp Ingebybäcken bäck
    Garvarhagen ödetorp Ingebygatan väg
    Gatan gård Ingebysågen fd såg
    Gatan hmd Ingebysätterbergen höjd
    Gatan gård Ingebysätterbäcken bäck
    Gatan, vid hmd Ingjalshagen hage
    Gatan hmd Jong Pärsashål myrhål
    Gatan gård Jongsbäcken bäck
    Gatan, vid hmd Jongskälla källa
    Östra Gatan gård Jongsviken vik
    Gatan, Östan, se Östan gatan Saknas Jontesgrytet rävgryt
    Gatback avs. Jonteshi rävgryt
    Gatback torp Jonteåsen ås
    Gatorna, vid hmd Jordfallsbacken backe
    Gatstugan backstuga Jordfallslugnan lugnvatten
    Getmossängen torp Jordfallslyckan gärde
    Getmossängen avs. Jordtaget plats
    Gjutmyren torp Jordäppelbacken backe
    Gjutmyren avs. Jumfruberg, se Jungfruberget berg
    Gjutmyrsbacken torp Jungfruberg berg
    Graninge villa Jungfruberget berg
    Granliden stuga Jungfrubäcken bäck
    Granmyren hmd Jäckhål gärden
    Granmyren gård Jällmyren myr
    Grava bebyggelse Jämnan gärden
    Grava gd Kackelåsdalen plats
    Grava gd Kackelåsdalen plats
    Grava by Kallestomt plats
    Grava, se 1 Perstorp gd Kallkällbacken backe
    Norra Grava by Kallkällbacken backe
    Gravhagen stuga Kallkällgärdet gärde
    Gravstad avs. Kallkällgärdet gärde
    Gravsta ödetorp Kalvhagen gärde
    Gravstugan hmd Kalvhagen hage
    Gravstugan gård Kampmyren myr
    Grytet stuga Kanal bäck
    Gråsjöbacken sommarstuga Kanalen bäck
    Grönkullen ödetorp Kanonvägen körväg
    Grönåsen gård Kappgrinden fd grind
    Grönåsen avs. Kapplandet sjöland
    Grönåsen torp Karaventsland sjöland
    Gällvik ödetorp Karlskullen höjd
    Gällvikstorpet ödetorp Karlsmyr myrar
    Gärdet ödegård Katrinemyr utdikad myr
    Gärdet hmd Kavelbroberget höjd
    Gärdet gård Kavelbromossen mosse
    Gärdet gård Kavelbromyren mosse
    Gärdet hmd Västra Kavelbromyren myr
    Gärdet hmd Östra Kavelbromyren myr
    Gärdet gård Västra Kavelbron kavelbro
    Gärdet hmd Östra Kavelbron kavelbro
    Gärdet torp Kavelmyren myr
    Gärdet hmd Kilboberg berg
    Gärdet gård Kirsterudsmossen, se Aplundstorp- el. Bergamossen mosse
    Gärdhag gård Kisterudgatan väg
    Gärdvallen fd säter Kisterudhagen skogsmark
    Gästgivargården gård Kisterudmossen mosse
    Götes gård Kisterudsättervägen väg
    Östra Hag torp Kisterudviken vik
    Haga bydel Klammudden udde
    Haga, se Åsarna Saknas Klatterbacken backe
    Norra Haga villa Kleven berg
    Norra Haga torp Klingeråshagen skogsmark
    Södra Haga villa Klingeråsmossen mosse
    Södra Haga torp Klingeråsmossen mosse
    Hagaberg torp Klingeråssättervägen väg
    Hagaberg gård Klingeråsängen gärde
    Hagaboden fd handelsbod Klypa gärde
    Hagaborg stuga Klöva berg
    Hagalund gård Klövagärdet gärde
    Hagalund stuga Väster Klövavägen körväg
    Hagalund villa Öster Klövavägen körväg
    Hagen hmd Klövberget berg
    Hagen hmd Knalängen myr
    Hagen gård Knutserudbäcken bäck
    Hagen torp Knutserudhöjden höjd
    Hagen ödetorp Knutserudlyckan gärde
    Hagen gård Knutserudmossen mosse
    Hagen stuga Knutserudmossen mosse
    Hagen hmd Knutserudsbackarna backar
    Hagen gård Knutserudsängen fd äng
    Hagen villa Knutserudvägen körväg
    Hagen torp Knutstorpsbron bro
    Hagen hmd Knutstorpsjön sjö
    Hagen gård Knutstorpssjön, se Skålsjön eller Knutstorpssjön sjö
    Haget hmd Knutstorpsälven älv
    Haget torp Knutstorpvägen väg
    Haget torp Kohaget skogshag
    Haget avs. Konjaksbäcken bäck
    Haget ödetorp Koreasvängen vägkrök
    Haget hmd Korsgatan vägkorsning
    Haget avs. Koängen fd äng
    Haget torp Kryperlyckan gärde
    Väster Haget ödegård Kujviken vik
    Öster Haget torp Kullanhaget skogshag
    Hagtorp ödetorp Kullanvägen stig
    Hagtorp torp Kullen gärde
    Hagtorpet, se Haget Saknas Kullen gärde
    Halla ödetorp Kullen gärde
    Halla gård Kullen i Haget kulle
    Hallarna ödetorp Kullgärdet gärde
    Hallatorp ödetorp Kullina gärde
    Halltorpet ödetorp Kungsvägen färdled
    Hammarströmsstället villa Kurveldalen gärde
    Hansbråt hmd Kurveldalen fd gärde
    Hansbråt gård Kvarnbackarna backar
    Hansbråtbostället torp Kvarnbacken backe
    Hattmakarns gård Kvarnbacken backe
    Heden ödetorp Kvarnbron bro
    Helinsstället stuga Kvarnbäcken bäck
    Hembygdsgården hembygdsgård Kvarnbäcken bäck
    Hensgård gd Kvarnbäckängen gärden
    Hensgård by Kvarndammen fd damm
    Hensgårdsboden handelsbod Kvarnfäll skogsmark
    Hensgårdshöjden ställen Kvarnlyckorna gärden
    Hensgårdshöjden ödetorp Kvarnstyck gärde
    Hensgårdsmyrarna bydel Kvarntjärn tjärn
    Hensgårdssättrarna sätrar Kvarntjärn tjärn
    Hensgårdstorp gd Kvarntjärnet tjärn
    Hensgårdstorp gd Kvarntjärnsberget berg
    Hensgårdstorp by Kvarntjärnsbäcken bäck
    Hensgårdsängarna hemmansdelar Kyrkbacken backe
    Hensgårdsängarna bydel Gamla Kyrkogården kyrkogård
    Herrgården hmd Kyrksten sten
    Herrgården gård Kålsgårdsbron bro
    Herrgården gård Kålsgårdsgatan väg
    Herrgårdsbacken fd säterbod Kålsgårdsälven älv
    Hildelund stuga Kålsängen grund
    Noler Hissingen gård Kälkmyrarna myr
    Hissingen, Norra o. Södra hemmansdelar Kälkmyren myr
    Sönner Hissingen gård Kälkmyråsen höjd
    Holkängen stuga Källarbäckbacken backe
    Nerer Hollsten gård Källarkullen kulle
    Åver Hollsten gård Källbacken backe
    Hollstensboden fd säterbod Källgärdet gärde
    Hollstenssätter fd säterbod Käringholmen plats
    Hopbråten ödetorp Käringmyren myr
    Hulten torp Kärragärdena gärden
    Hulten gårdar Kärragärdet gärden
    Humlen gd Kärrarna gärden
    Humlen by Kölndalarna gärden
    Hummel torp Kölndalen gärde
    Hummelbostället torp Labacken kulle
    Hummeln by Lagärdena gärden
    Hummelstugan gård Lagärdet gärde
    Hummelsäter hmd Lagärdsgatan väg
    Norra Hummelsätter torp Lars Bengsbäcken bäck
    Södra Hummelsätter torp Larsfors fd spånhyvel
    Västra Hummelsätter fd säterbod Lars Persvägen körväg
    Östra Hummelsätter torp Lars Persängen fd gärde
    Hundbacken torp Latomthaget skogshag
    Husbråtarna ödetorp Laxen tjärn
    Hyska stuga Laxen tjärn
    Hålan ödetorp Laxmyren myr
    Hålan hmd Laxtjärnet, se Laxen tjärn
    Hålan torp Lejonbacken backe
    Hålan bydel Lekarmyren myr
    Häddas stuga Lerbråtarna gärden
    Häjhålan ödetorp Lerdalarna gärden
    Hällen hmdelar Lerdalsbäcken bäck
    Härnbloms ödetorp Lerdalsgärdena gärden
    Hästfallet avs. Lergatan väg
    Hästfallet ödetorp Lerhålorna fd lertag
    Högbacka gård Lerkran plats
    Höglina torp Letjärn tjärn
    Höglunda gård Letjärn tjärn
    Höglunda villa Letjärnet tjärn
    Höglunda villa Letjärnsmyren myr
    Högvalla villa Letjärnsåsen höjd
    Högåsen villa Liberg berg
    Höjdatorp ödetorp Liberget höjd
    Höjden torp Libron gränsröse
    Höjden, se Lövbråtarna avs. Libråtarna fd bråtar
    Höjden ödetorp Libäcken bäck
    Höjden torp Lidberget berg
    Höjden, Nedre avs. Liddershål fd håla
    Norra Höjden ödetorp Ligatan väg
    Höjden, Södra avs. Lihagsrönningen gärde
    Södra Höjden ödetorp Lilldalen dal
    Åver Höjden ödetorp Lilldalen dal
    Höjdtorp torp Lillgatan väg
    Höjdtorpet, Södra, se Höjden, Södra Saknas Lillgetmossarna mosse
    Hörnet gård Lillgetmossen mosse
    I..., se Där syd i..., Där uppe i... Saknas Lillgetmossen mosse
    Ingeby gd Lillgetmossen mosse
    Ingeby by Lillgetmyrarna mosse
    Ingebybacken torp Lillhagen åkerlycka
    Ingebybostället torp Lillhagen hage
    Ingebysätter fd säter Lillhaget skogshag
    Ingjals gård Nya Lillhelvetesbacken backe
    Ingjalsboden fd säterbod Lillhelvetet backar
    Ingjalssätter fd säterbod Lillstentjärnet, se Stentjärnet, Lilla tjärn
    Innerstugan gård Lilltjärn tjärn
    Jakobsdal avs. Lilltjärn tjärn
    Jakobsdal gård Lilltjärnet tjärn
    Jan Larstorp, se Mellanhöjden Saknas Lilltorpbråtarna skogstrakt
    Johannelund villa Lillvallen gärde
    Jongs ödetorp Lillängsbråtarna gärde
    Jon Larstorp ödetorp Linna gärde
    Jon Orstorp ödetorp Liskogen skog
    Jonstorpet stuga Liskogsåsen höjd
    Jon Svenstorp ödetorp Lis Orsviken vik
    Jonteshöjden ödetorp Livets källa källa
    Jontessätter ödetorp Liängarna fd ängar
    Jontestorp ödetorp Ljungåsen höjd
    Jordbroarna stuga Lobacken backe
    Jämra gård Lobackgärdet gärde
    Kallestorp ödetorp Lobråtberget höjd
    Kammaren gård Lobråtåsen höjd
    Kammaren torp Lofallsgatan väg
    Kammarn hmd Logärdena fd gärden
    Kammarn hmd Logärdet gärde
    Kamptorget backstuga Loppmyren myr
    Kappen backstuga Lilla Loppmyren myr
    Karlberg torp Loppmyrsbäcken bäck
    Karlslund villa Lugnan lugnvatten
    Karlslund villa Lundströmshaget skogsskifte
    Karlslund villa Lunnbergen höjd
    Kartered gård Lustgården gärde
    Karteredsboden fd säterbod Lyckan gärde
    Karterud hmd Lyckbacken backe
    Kasbacken villa Lyckgärdena gärden
    Katrinedal stuga Lyckorna gärden
    Katrineholm torp Lyckorna gärden
    Kerstinslyckan ödetorp Långbacken backe
    Kilbonds gård Öster Långgatan väg
    Kisterud gd Väster Långgatan väg
    Kisterud by Långgärdena gärden
    Kisterudbostället torp Långgärdet gärde
    Kisterudsätter fd säter Långgärdet gärde
    Klacken torp Långgärdet gärde
    Klaraborg gård Långmossen mosse
    Klingeråsen by Långmyrarna dalgång
    Klingeråsbackarna gård Långmyrarna myrar
    Klingeråssätter bydel Långmyrarna gärden
    Klingmans torp Långmyren gärden
    Knappen torp Långmyrsbäcken bäck
    Knutserud hmd Långvänna gärde
    Knutserud gd Långvänna gärde
    Knutserud by Långvänna gärde
    Knutserud gård Långvänna gärde
    Knutstorp by Långängen gärde
    Knutstorp by Långängsvallarna gärden
    Knutstorp, se 1 Hensgårdstorp gd Lårbergen berg
    Knutstorplyckan ödegård Läktaren gärde
    Knutstorpsågen ödetorp Lämhöjden höjd
    Noler Knutstorpsättern ödetorp Lämhöjden höjd
    Sönner Knutstorpsättern ödetorp Lämhöjdsvägen väg
    Kobråten avs. Nerer Lämhöjdsvägen körväg
    Kobråten stuga Åver Lämhöjdsvägen körväg
    Kolbotten ödetorp Lämmyren myr
    Kolbotten Saknas Lämmyren myr
    Kolbotten torp Västra Lövbråtarna fd gärden
    Kollsgård-, se Kålsgårds- Saknas Lövbråtvägen väg
    Gamla Kondis villa Lövhagen hage
    Kraftstationen, se 3 Folkesgården Saknas Lövåslugnan lugnvatten
    Kringeråsbacken gård Malbodrågen dal
    Kringeråsen gd Marsättermossen mosse
    Kringeråsen by Marsättersbäcken bäck
    Kringeråssäter avs. Marsättertjärn tjärn
    Kristinelund torp Massavägen fd körväg
    Kristinelund stuga Masthuggsbäcken bäck
    Kristinelund, se 5 Grava Saknas Masthuggsvägen väg
    Kristofferstorp torp Mejeritomten ödetomt
    Kroken hmd Mellanbasvägen timmerkörväg
    Kroken ödegård Mellanfryken sjö
    Kuja ödetorp Mellangärdet gärde
    Kuja ödetorp Mellansläpp fd timmersläpp
    Kuja torp Mellantjärnet, se Mellomtjärnet tjärn
    Kujtorp ödetorp Mellanön holme
    Kullarna hmd Mellomtjärnet tjärn
    Kullarna gård Mossbråten gärde
    Kullen gård Mossbäcken bäck
    Kullen hmd Mossbäcken bäck
    Kullen gård Mossen mosse
    Kullen hmd Mossen, Mossarna gärden
    Kullen gård Mossgatan väg
    Noler Kullen gård Mossgatan väg
    Kullen, Norra hmd Mossgärdet gärde
    Kullen, Södra hmd Mossvägen stig
    Sönner Kullen gård Mynningen älvmynning
    Kullgärdet hmd Myrabacken backe
    Kullgärdet gård Myrarna gärden
    Kupan ödetorp Myrarna gärden
    Kutorp ödetorp Myrarna gärden
    Kuttan fd säterbod Myrbäcken bäck
    Kuttan torp Myrdy håla
    Kyrks gård Myrebacken backe
    Kållbergsbostället torp Myregatan väg
    Kålsgård by Myrehöjden berg
    Kålsgården gd Myreklätten berg
    Kålsgården vårdhem Myremossen mosse
    Kålsgårdssäter ställen Myren gärden
    Kålsgårdssätter bydel Myren gärde
    Södra Kålsgårdssätter torp Nerer Myren gärde
    Kålsgårdsåsarna, se Åsarna Saknas Åver Myren gärde
    Norra Kålsgårdsåsen torp Myrgatan väg
    Södra Kålsgårdsåsen torp Myrgärdena gärden
    Kålsgårdsängen hmdelar Myrgärdet gärde
    Kålsgårdsängen bydel Myrgärdet gärde
    Källarbacken gäststuga Myrhaget skogsmark
    Källarstugan stuga Myrhaget skogshag
    Källbacken avsöndring Myrhallen berghäll
    Källstugan backstuga Myrhultbäcken bäck
    Käppered ödetorp Myrhulten ställen
    Käringkullen ödestuga Myrhulten skog
    Kärn-, se Tjärn- Saknas Myrklinten, se Myrklätten berg
    Kärra bydel Myrklätten berg
    Kärrarna bydel Myrmossen mosse
    Kärren hmd Myrskogen skogsskift
    Kärran hemmansdelar Myrstranden strand
    Kölnhagen torp Myrsågen fd såg
    Kölnhagen hmd Myrängen fd ängsmark
    Labråtboden fd säterbod Myrängsvägen väg
    Labråten gård Månses bråtar skogstrakt
    Ladbråten hmd Månses bråtar skogstrakt
    Ladtomten hmd Månsgärdena gärde
    Ladtomten gård Namnlösen terräng
    Lagården villa Namnlösen mosse
    Lakullen torp Navåsen höjd
    Lars Bengsas gård Nerudden udde
    Lars Larsas gård Nerviken vik
    Lars Månsas ödegård Nerviken vik
    Lars Månssätter säterbod Nilsberget berg
    Lars Persas ödetorp Nils Månsbäcken bäck
    Lars Perstorpet ödetorp Nils Månshaget skogsskifte
    Latomta gård Nolergärdet gärde
    Latomta avsöndring Nolergärdet gärde
    Lerdalen ödegård Nolersidan bäcken gärde
    Liane gd Nol i Haget hage
    Liane by Nordgärdet fd gärde
    Liboden ödestuga Norsläpp timmersläpp
    Libråten ödetorp Norstegärdet gärde
    Lidbråtarna hmd Norsteängen fd äng
    Lidhaget avs. Nya vägen väg
    Lidkullen avs. Nyfallsmyrbäcken bäck
    Lihaget gård Nyfallsmyren myr
    Lihaget ödetorp Nygårdsbäcken bäck
    Likullen torp Nygårdsgärdet gärde
    Likullmyren avsöndring Nygärdena gärde
    Lillestug ödestuga Nygärdet gärde
    Lillestug ödetorp Nymansgärdet gärde
    Lillhem ödestuga Nytomtviken vik
    Lillhem stuga Nyängen äng
    Lillkullen, se Lidkullen avs. Nyängen gärden
    Lillstugan stuga Näset näs
    Lillstugan stuga Näset näs
    Lilltorperns gård Näsgatan väg
    Lilltåna torp Näsgatan väg
    Lillängen hmd Nötterkullen kulle
    Lillängen gård Odlingstrakten gärde
    Lina torp Ol Andersnäs gärde
    Lindhem villa Ollesberg berg
    Lindås fd hotell Ollesängen fd äng
    Linhagen stuga Oppkärrsmossen mosse
    Linneberg torp Opptjärnsmossen mosse
    Linnelund villa Orremossen myr
    Lisas stuga Orrhallarna höjd
    Lismyrstorp ödetorp Orrmossen mosse
    Lis Olas fd gård Orrmossen mosse
    Lis Olas gård Orrmossen mosse
    Lis Orsboden säterbod Lilla Orrmossen myr
    Listorp ödetorp Stora Orrmossen mosse
    Lisätter ödetorp Väster Orrmossen mosse
    Lobråten ödetorp Öster Orrmossen mosse
    Lofalla bydel Orrmossåsen höjd
    Lafallen hemmansdelar Oxbron fd bro
    Lofallshaget torp Oxögat tjärn
    Lofallsängen hmd Oxögat myr
    Lofallsängen gård Packåsbacken backe
    Logen ordenshus Peckåsbron bro
    Lugnet torp Peckåsen såg
    Lugnet stuga Peckåsmossen mosse
    Lunda stuga Peckåssågen såg
    Lunda ödetorp Peckåsälven älv
    Lundby torp Per Orsgärdet gärde
    Lundby gård Per Orslotten gärde
    Lundsberg villa Pettershaget skogshag
    Lundsholm torp Pettersjämnan gärde
    Luven stuga Petters landsväg stig
    Luvtorp ödetorp Pettersnäs gärde
    Lyckan avs. Pettersängen gärde
    Lyckan gård Pilbråten äng
    Lyckan stuga Pilgrinden grind
    Lyckan ödegård Pilåsbergen höjd
    Lyckan gård Pilåshålorna fd grustag
    Lyckan ödestuga Pinkbäcken bäck
    Lyckan ödestuga Piperhulten skogshult
    Lyckan, Norra hmd Piperängen fd äng
    Norra Lyckan gård Porsmossen mosse
    Lyckan, Södra hmd Port Artur gärde
    Södra Lyckan gård Potten tjärn
    Lyckebo villa Potten tjärn
    Lyckorna torp Predikstolen stenhäll
    Noler Långmyrsängen ödetorp Prästgårdsallén väg
    Sönner Långmyrsängen ödetorp Prästgårdsgärdena gärden
    Lämhöjden avs. Prästgårdshagen skogshag
    Lämhöjden torp Prästgårdsskogen skogsskifte
    Lämmen avs. Pungen åkerlycka
    Lämmen ödetorp Pungen vattengölar
    Lärarbostaden stuga Punghålan vattengölar
    Lärka gård Punglyckan åkerlycka
    Löperns ödegård Pungudden udde
    Lövbråtarna avs. På Grundena fd ängar
    Lövbråtarna torpställen Pålhagen hage
    Västra Lövbråten ödetorp Pålängen gärde
    Östra Lövbråten ödetorp Pälsmyren gärde o. skogshag
    Lövsjö villa Pölsan skogslycka
    Lövvik gård Rasåsmyren myr
    Lövåsen hmd Rasåsvägen körväg
    Lövåsen gård Rengärdet gärde
    Södra Lövåsen ödetorp Ribackbacken fd backe
    Manilla torp Ribackgatan väg
    Marsätter ödegård Ribackgärdet gärde
    Martastugan stuga Ribackhaget skogshag
    Masthugget torp Ribråtmyren myr
    Noler Masthugget ödetorp Ribäcken bäck
    Väster Masthugget ödetorp Rigatan väg
    Åver Masthugget ödetorp Rigärdet gärde
    Mellangärdet hmd Rigärdet gärde
    Mellangärdet gård Rigärdet gärde
    Mellanhöjden hmd Rigärdet gärde
    Mellanhöjden ödetorp Rigärdsgatan väg
    Mellanhöjden ödetorp Rigärdshaget skogshag
    Mellanmyren hmd Ruddammen damm
    Mellanmyren gård Rudhålan tjärn
    Mellanstugan ödetorp Rybråten gärden
    Mellanåsarna ödetorp Rybråten gärden
    Missionskyrkan missionskyrka Russbråten, Russbråtarna gärden
    Mjölnarstugan stuga Ryåsbråten, Russbråtarna gärden
    Mjölnarstugan stuga Råbäcken gärden
    Mjölnarstugan gård Råbäcken bäck
    Mossen ödetorp Råbäcken bäck
    Mosstorp ödetorp Råbäcken bäck
    Mossängen torp f.d. Råbäcken bäck
    Myran hmd Råbäcken bäck
    Myrarna hemmansdelar Råbäcksbacken backe
    Myrarna bydel Rådalen dalsänka
    Myre by Råhöjden höjd
    Myre, se 1 Persby gd Råmsbacken backe
    Myren hmd Råmsgärdet gärde
    Myren gård Råmskällan källa
    Myren hmd Råtjärnarna tjärnar
    Myren gård Råtjärnet, Norra och Södra tjärnar
    Myren gård Rännarbacken backe
    Myren hmd Rävled gärde
    Myren gård Römossen mosse
    Noler Myren gård Römossen mosse
    Myren, Norra hmd Römossängarna gärden
    Sönner Myren gård Rönningen gärden
    Norra Myrhult ödegård Rönningsbäcken bäck
    Södra Myrhult ödetorp Rönningsbäcksbron bro
    Västra Myrhult ödetorp Rönningshål sänka
    Östra Myrhult ödegård Röskullen höjd
    Myrhultet hmd Röängarna fd äng
    Myrtorp stuga Röängen fd äng
    Månsans torp Sandbotten vik
    Månserud torp Sandgärdet gärde
    Månskullen ödetorp Sandgärdsbacken backe
    Måns Larstorp ödetorp Sandgärdsgrinden grind
    Månssätter torp Sandinssvängen vägkrök
    Månstorp torp Sandtäppa gärde
    Nedan vägen hmd Sandvägen väg
    Nererängen stuga Sandängen gärden
    Nererängen gård Seffresbergen höjd
    Nersteboden fd säterbod Seffresberget(?) berg
    Nerstesätter fd säterbod Seffresbäcken bäck
    Niklasdamm gård Seffresmyren myr
    Nilses gård Selabacken backe
    Nils Jonstorp torp Seladalen dal
    Nils Jönstorp, se Rammelåsen Saknas Selahaget skogsskifte
    Nils Larstorp ödetorp Selgärdet gärde
    Nils Månsas gård Sillegårdsbacken backe
    Nils Pärstorp gård Sillegårdsbron bro
    Nolgårdssätter, se Där nord avs. Sillegårdsbryggan brygga
    Nolgårdssätter ödetorp Sillegårdsbäcken bäck
    Nol i Sätter torp Sillegårdsgatan väg
    Nordergrav(a), se 1 Perstorp gd Sillegårdshagen skog
    Norrby stuga Sillegårdskvarnen kvarn
    Nyback gård försv. Sillegårdsparken fd dansplats
    Nyby gård Sillegårdsudden udde
    Nyby stuga Sillegårdsviken vik
    Nyby stuga Sillegårdsälven älv
    Nyby gård Sillegårdsängvägen väg
    Nygård gård Sillgårdsälven, se Aplungsälven älv
    Nygård gård Sjöbacken backe
    Nygärdet gård Sjöbaden badplats
    Nymans gård Sjöbergen berg
    Nystugan torp Sjöbergen höjder
    Nystugan Där Fram gård Sjögatan väg
    Nytomta torp Sjögatan väg
    Nytomta gård Sjögärdet gärde
    Nytomta gård Sjögärdet gärde
    Nytomta gård Sjöhagen skog
    Nytomta villa Sjölyckan gärde
    Nytomten avs. Sjöängen gärde
    Nytomten stuga Skinnfallsberg berg
    Nytomten hmd Skolhusberget höjd
    Nytomten avs. Skolhusgatan väg
    Nyttigstorpet torp Skålsjöbotten myr
    Nyängen torp Skålsjöholmen kulle
    När Adels gård Skålsjön eller Knutstorpssjön sjö
    När Asplunds villa Skålsjön tjärn
    När Asplunds torp Skålsjön tjärn
    När Bengtes gård Skålsjövägen väg
    När Bengtes gård Skålsjöälven älv
    Näs Blindes gård Skålsjöängen myr
    När Fallström villa Skälsbackanvägen väg
    När Finns gård Skärsbackbacken backe
    När Färgarlinas torp Skärsbackbäcken bäck
    När Färgarns torp Slecka gärden
    När Garvaren fd garveri Sleckarna gärden
    När Granlunds gård Slipstensvinna stigkrok
    När Grans villa Slipvinna stigkrok
    När Grejs stuga Slomtjärn tjärn
    När Håka gård Slomtjärnet tjärn
    När Häddasnirs stuga Slomtjärnet, se Sätertjärnet tjärn
    När Jakobsson gård Slomtjärnsbergen höjd
    När Jongs gård Slomtjärnsbäcken bäck
    När Kalles ödetorp Slomtjärnsmossen mosse
    När Kampa backstuga Slomtjärnsvägen stig
    När Kattens gård Slåttmyrarna myrar
    När Kyrkvärds Johan villa Slåttsmyrarna myrar
    När Lysvikingens gård Släppen berg
    När Mina stuga Släppen fd timmersläpp
    När Målarn villa Smacken plats
    När Norsken fd hotell Smalmyren myr
    När Plogmakaren stuga Smebacken backe
    När Plogmakarmajas stuga Smegrinden grind
    När Pälles ödetorp Smegärdet gärde
    När Rinnas backstuga Smegärdet gärde
    När Sissa torp Smegärdet gärde
    När Skogelars gård Smekullen kulle
    När Skomakermagnus villa Smelyckan gärde
    När Smenirs gård Smevänna gärde
    När Spinnrocksmakarns gård Småmyren myr
    När Stinas backstuga Smörhålan gärde
    När Stornirs torp Smörvägen stig
    När Sundens handelsbod Snarmyrbäcken bäck
    När Sundins handelsbod Snarmyren myr
    När Svarvarn gård Snarmyrsbäcken bäck
    När Svarvarn stuga Snarmyrvägen väg
    När Sågermarja ödetorp Snarmyråsen höjd
    När Tjasken ödetorp Snusarhallen häll
    När Urmakarnas torp Sockerhålan sänka
    När Urmakarns stuga Solbacken backe
    När Ärlands gård Solbackshöjden höjd
    Näset ödestuga Solbacksvägen stig
    Ol Andersas gård Solberg höjd
    Ol Anderssätter säterbod Solbergsmyren myr
    Ol Bengsas gård Soldatlyckan åkerlycka
    Ol Elofsas gård Soterud skogsskifte
    Ol Jänsas fd gård Soterud skogsmark
    Noler Ol Jänsas, se Älvkullen gård Soterudmyren myr
    Sönner Ol Jänsas gård Södra Soterudsmyren mosse
    Ol Jänsboden fd säterbod Sotfallsberget berg
    Ol Jönsas fd gård Spira fd källa
    Olles torp Spragdbergen höjder
    Olles gård Spragdbäcken bäck
    Olles Grönkullen ödetorp Spragden tjärn
    Ol Västmanstorp ödetorp Spragden tjärn
    Ommen ödegård Spragden tjärn
    Oppitorpet ödetorp Spragden tjärn
    Oppsteboden fd säterbod Noler Spragdtjärn tjärn
    Oppstesätter fd säterbod Spragdtjärnet, Mellersta, se Bråttjärnet tjärn
    Ovan vägen hmd Spragdtjärnet, Norra tjärn
    Peckstugan fd backstuga Spragdåsen höjd
    Pecktorp torp Spragdåsen ås
    Per Ors fd gård Spraggtjärnet, se Spragden tjärn
    Per Ors Olas ödegård Stackmyren myr
    Per-Orstorp gård Staffasmyr myr
    Persby gd Stallgärdet gärde
    Persby by Stan plats
    Perstorp gd Starkängen fd äng
    Perstorp gd Stationsbacken backe
    Perstorp by Stationsvägen väg
    Perstorp torp Stenbacken backe
    Petters gård Stenbacken backe
    Pettersberg ödetorp Stenbacksbacken backe
    Pettersboden fd säter Stenbacksbäcken bäck
    Pilanes gård Stenbrobäcken bäck
    Pilans? gård Stenbromyren myr
    Pilåsen Saknas Stenbron grund
    Pilåsen gård Stenbrottet berg
    Pilåskuja torp Stenbryggan grund
    Pilängen avs. Stenbäcken bäck
    Pilängen torp Stenhålan gärde
    Plogstugan stuga Stenkullgatan väg
    Prästgården gård Stentagsvägen körväg
    Prästgården gård Lilla Stentjärn tjärn
    Prästgåden avs. Stentjärnet, Lilla tjärn
    Påls gård Stentjärnsbron bro
    Pålsboden säterbod Stentjärnsvägen väg
    Pålssätter säterbod Stentäppa gärde
    Pällestorpen ödetorp Stenudden udde
    Pälsmyren, se Lofallsängen Saknas Stora mossarna mossar
    Pär Jongsas gård Stora mossarna mosse
    Pär Jongssätter säterbod Stora mossen mosse
    Rammelåsen avs. Stora vägen väg
    Rammelåsen torp Storbron bro
    Rasåsen ödetorp Storbäcken bäck
    Rasåsen avs. Stordalen dal
    Rasåstorpet ödetorp Stordalsbacken backe
    Rena gård Storgatan väg
    Väster Rena gård Storgärdet gärde
    Öster Rena ödegård Stormossen mosse
    Renen hmd Stormossen mosse
    Ribacken, Nedre hmd Stortäppa gärde
    Nerer Ribacken gård Storängen fd ängar
    Åver Ribacken fd gård Storängen fd äng
    Ribråten ödetorp Streta gärden
    Rigärdet hmd Stuglyckan gärde
    Rigärdet gård Stuglyckan gärde
    Rosenberg gård Styggfall skogsmark
    Rosendal hmd Styggfalla skogsmark
    Rosendal gård Väster Ståhalla plats
    Rosendalsboden fd säterbod Öster Ståhalla kulle
    Rosenhill villa Stälpbergen höjd
    Råbäcken ödestuga Sundabron bro
    Råhöjden, se Lyckan, Norra, (o. Södra?) hmd Sundinsdalen dal
    Råmsan gård Sundinsgatan väg
    Råmsboden fd säterbod Sundinsgatan väg
    Råmssätter fd säterbod Sundsbron bro
    Rånäs by Sunnbomyren äng
    Råtjärnshöjden ödegård Svartbäcken bäck
    Rävled ödetorp Svarthål skogstrakt
    Rävtorp ödetorp Svarthålsbacken backe
    Rönnebo villa Svarthålsbäcken bäck
    Rönningen villa Svartlunkerihål skogstrakt el. hål
    Sandbråtarna ödetorp Svarttjärn tjärn
    Sandbråten ödetorp Svarttjärn tjärn
    Sandhagen ödetorp Svarttjärnet tjärn
    Sandins gård Svarttjärnsmyren myr
    Sandkullen torp Svarvarbacken backe
    Sela gård Svarvarkröken kurva
    Selabacken bydel Sven Johansvase risvase
    Selasätter torp Svensbygatan väg
    Selen hmd Svensbykvarnen fd kvarn
    Selen hmd Svensbysågen fd såg
    Sillegård by Svensbysätermyren myr
    Sillegården gd Svensbytjärnet tjärn
    Sillegården pensionat Svensbyängsbryggan brygga
    Sillegårdsbrunn fd hälsobrunn Svensbyängvägen väg
    Sillegårdsbrunn fd hälsobrunn Svinryggarna terräng
    Sillegårdshulten torp Svinvallen gärde
    Sillegårdssäter ställen Sybacken backe
    Sillegårdssätter fd sätrar Syhagen gärden
    Sillegårdsängen hemmansdelar Sylanden sjöland
    Sillegårdsängen bydel Synäs gärden
    Sjögårdarna bydel Syrängarna gärden
    Skabben gård Systegärdena gärden
    Skansen stuga Sysvängen krök
    Skansstugan stuga Sågarbacken backe
    Skifferhålan torp Sågbacken backe
    Skikroken gård Sågbäcken bäck
    Skikrokstorp ödestuga Sågdammen damm f.d.
    Skogsbergstorpet torp Sågdammen damm
    Skolhuset fd skola Sågen såg
    Skomakarbråten torp Såggatan väg
    Skomakartorp torp Såggärdet gärde
    Skomakartorp ödetorp Såglyckan gärde
    Skomakartorp ödetorp Sågstyck gärde
    Skräddarkärra gård Sågtorget timmerupplag
    Skräddartorp ödetorp Sågudden fd udde
    Skräddartorp hmd Säljebackavägen väg
    Skräddartorpet torp Säterskogen skogsskifte
    Skuggan stuga Sätertjärnet tjärn
    Skålsjön lht Sätertjärnet tjärn
    Skålsjön ödetorp Sätterbacken backe
    Skålsjötorp ödetorp Sätterbergen höjder
    Skälsbackarna by Sätterbäcken bäck
    Skärsbackarna, se 1 Säljebacka gd Sätterbäcken bäck
    Slussen fd backstuga Sättergrinden fd grind
    Smeans torp Sätterhöjden höjder
    Smedby villa Sätterlandet vik
    Smedens stuga Sätterlyckan fd gärde
    Smedjan ödetorp Sättermossen mosse
    Smedjan stuga Sätterskiften skogsskift
    Smedolas villa Sätterskogen skog
    Smedstorpet torp Södra Sättersmyren myr
    Smättanes gård Sättertjärn tjärn
    Snarmyren avs. Sättertjärn tjärn
    Snarmyren ödetorp Sättertjärn tjärn
    Snusans torp Sätterudden udde
    Utter Socknen bygd Sätterviken vik
    Åver Socknen bygd Sättervägen stig
    Sofielund stuga Sättervägen körväg
    Solbacka villa Sättervägen väg
    Solbacka villa Sättervägen stig
    Solbacken stuga Sättervägen väg
    Solbacken avs. Väster Sättervägen körväg
    Solbacken ödetorp Öster Sättervägen körväg
    Solbergstorpet ödetorp? Sätterängen fd ängar
    Solgläntan sommarstuga Söbråten gärden
    Solgärdet, se Kärren Saknas Söhagen hage
    Solhem torp Söhaget gärde
    Solhem villa Sönnersgärdet gärde
    Solhem villa Sönnersidan bäcken gärde
    Solvik villa Sörsläpp fd timmersläpp
    Sotbråten ödetorp Tallmyren myr
    Spragdtorpet ödetorp Tallåsen ås
    Stenbacken hmd Tallåsen ås
    Stenbacken gård Väster Tannered gärde
    Stenkullen gård Öster Tannered gärde
    Stenkullen ödetorp Taxeruddammen damm
    Stensäng torp Taxerudgatan väg
    Stenudden sommarstuga Tegelbruksdalen dal
    Stinstugan backstuga Timmerhallen berghäll
    Storhult hmd Sönner Timmersläpp fd timmersläpp
    Storhult ödetorp Timmersläpporna fd timmersläpp
    Storjonastorpet torp Timotejsbråten skogsmark
    Storlofallen hmd Tisselberg höjd
    Storlofalla gård Tjaskberget höjd
    Stortåna ödetorp Tjaskbäcken bäck
    Storängen hmd Tjaskmyren myr
    Storängen gård Tjäderleken plats
    Strandhyddan sommarstuga Tjärgravmossen mosse
    Stranna torp Tjärgravmossen mosse
    Sönner Stranna ödetorp Tjärnhålan myrhål?
    Streta ödegård Tobakslyckan åkerlycka
    Stretan hmd Tomasmyr myr
    Strömsberg torp Tomtgatan väg
    Strömsbergstorpet torp Tomtgatan väg
    Stugan Saknas Tomthaget skogshag
    Stugan ödetorp Tomtviken vik
    Stugan torp Toredgärdena gärden
    Stugan ödetorp Torget vägkorsning
    Stugan stuga Torpbacken backe
    Stugan backstuga Torpbacken backe
    Stugan villa Transbron bro
    Stugan avs. Transmyren gärde
    Stugan torp Transundsbron bro
    Noler Stugan gård Trehörningen gärde
    Stugan, Västra hmd Trekanten gärde
    Stugtorp ödetorp Trinda myren myr
    Stugtorp torp Trinde mosse mosse
    Stugtorp backstuga Trinnmyren myr
    Stugtorpet ödetorp Trollsten sten
    Stugutorpet, se Stugan avs. Tvärmossen mosse
    Stöttorpet ödetorp Tåna gärden
    Sulisboden ödestuga Tällåsen ås
    Sulistorp ödestuga Tällåsgärdet gärde
    Sundinsbyggningen fd handelsbod Tällåsmyrarna myrar
    Sundinsstugan fd handelsbod Tällåsvägen körväg
    Sunnbonds gård Täppa gärde
    Sunnbosätter fd säterbod Täppan gärde
    Svarvarboden säterbod Täppbacken backe
    Svarvarsätter säterbod Täppbäcken bäck
    Svensbol, se Ovan vägen Saknas Täppgärdet gärde
    Svensbol, se 1 Svensby gd Täppgärdet fd gärde
    Svensby bebyggelse Täppjämnan raksträcka
    Svensby gd Täpplandet sjöland
    Svensby by Täppläktaren gärde
    Svensbysäter hemmansdelar Täppsvingen kurva
    Svensbysätter bydel Täppudden udde
    Svensbyåsarna torp Uddarna uddar
    Svensbyängarna bydel Ulvesdrågarna dal
    Svensbyängen hemmansdelar Ulvesdrågsvägen stig
    Svensbyängen bydel Ulvmyren gärden
    Svenstorp torp Urmakarberget berg
    Sågarbacken torp Urmakartjärn tjärn
    Sågartorpet ödetorp Uschmossen mosse
    Sågbacken torp Utsiktstornsbacken backe
    Sågtorp ödetorp Utterängen gärden
    Säljebacka gd Valberg höjd
    Säljebacka by Vamma gärde
    Säter hmd Vassängen gärden
    Säter, se Hummelsäter Saknas Vassängsbacken backe
    Sätrarna, Norra, se Aplungstorpsäter Saknas Vattenbrunnen ängsplan
    Sätter bydel Verkstadsberg berg
    Sätter torp Viboms slip plats
    Sätter, Sättra Saknas Wickbergsbacken backe
    Noler Sätter bydel Vilarstenen berghäll
    Sätterbacken torp Vilarstöd sten
    Noler Sätterbacken ödetorp Vilarstödbacken backe
    Sönner Sätterbacken ödetorp Vilårdervägen fd kyrkväg
    Sätterfall ödetorp Vinkällaren stup
    Sättermon fd säter Vänna gärde
    Noler Sättern ödetorp Vännahaget skogsskifte
    Sönner Sättern ödetorp Västerbäcken bäck
    Noler Sättrarna bydel Västerbäcken bäck
    Sönner Sättrarna bydel Västgärdena gärden
    Öster Sättrarna bebyggelse Västhagen skogshag
    Söderfors villa Väst i Åsen höjd
    Söderås torp Ytterskogen skog
    Sönnergrav, se 1 Grava gd Yxtjärn tjärn
    Sörby villa Zigenarholmen skogsholme
    Sörby villa Ålandshav gärden
    Sörby gård Åsanvägen väg
    Taxerud gd Åsarna berg
    Taxerud by Åsarna åsar
    Taxerud gård Åsbacken backe
    Taxerudsgärdet Saknas Åsbacken backe
    Taxerudgärdet ödetorp Åsbron bro
    Taxerudskullen hmd Åsbäcken bäck
    Taxerudkullen gård Åsgatan väg
    Taxerudsängen hmd Åsgärdet gärde
    Taxerudängen gård Åshaget skogshag
    Tjasktorpet ödetorp Åshalla vägkors
    Tjuråsen torp Åskmyren? myr
    Tjärnbråten avs. Åskyrkan plats
    Tjärnbråten ödetorp Åsmyran gärden
    Tjärntorpen avs. Åsmyrarna myrar
    Tjärntorpet hmd Åsmyren myr
    Tjärntorpet torp Åsskogen skog
    Tjärnåsen avs. Åsskogen skog
    Tjärnåsen torp Åsvägen väg
    Tomta gård Åversidan vägen åkerlycka
    Tomta gård Älvarna ängar?
    Tomta gård Älvbackarna backar
    Tomta gård Älvbackarna backe
    Tomtebo villa Älvbron bro
    Tomten hmd Älvbron bro
    Tomten hmd Älvbygatan väg
    Tomthagen villa Älvhagen gärde
    Tored, se Torud avs. Älvkrokarna hagmark
    Tored torp Älvkullskogen skogshag
    Torpet ödetorp Älvoset älvos
    Torpet torp Älvängarna fd ängar
    Torpet ödetorp Älvängen gärden
    Torpet hmd Ängarna terräng
    Torpet torp Ängarna gärden
    Sönner Torpet ödetorp Ängarna gärden
    Torpolas gård Ängarna fd ängar
    Torpolssätter fd säterbod Ängbacken backe
    Torud avs. och hmd Ängbråten gärden
    Trakten, Nedre hmd Ängdalarna dalar
    Nerer Trakten gård Ängdalen dal
    Åver Trakten gård Ängdalsvägen fd kyrkväg
    Trakten, Övre hmd Ängen gärde
    Tån hmd Ängen gärde
    Tåna ödetorp Ängen gärde
    Tällåsen ödetorp Ängen gärde
    Täppa gård Norra Ängen äng
    Täppa ödetorp Södra Ängen gärde
    Noler Täppa gård Sönner Ängen gärden
    Sönner Täppa gård Änggatan väg
    Täppan gård Änggatan väg
    Täppan, Norra hmd Änggatan väg
    Täppan, Södra hmd Änggärdet gärde
    Täppboden fd säterbod Ängholet kulle
    Täpporna hmd Ängland sjöland
    Ugnen hmd Ängmyrarna gärden
    Ullströms handelsbod Ängmyrsgärdet gärde
    Ulltorp ödetorp Ängudden udde
    Vattenhuset pumpstation Ängåsen gärde
    Vallen torp Ärlandsbäcken bäck
    Noler Vallen ödetorp Öberget berg
    Vedvråna ödetorp Öbergshalla kyrkplats
    Westins villa Noler Ön holme
    Vid Bäcken ödetorp Sönner Ön holme
    Vid Gatan gård Örtjärn tjärn
    Vid Gatan gård Örtjärnet tjärn
    Vid Granen gård Örtjärnsbäcken bäck
    Vid Gropen torp Västra Örtjärnskullen höjd
    Vid Källan ödestuga Östra Örtjärnskullen höjd
    Vid Pilarna gård Örtjärnsmyrarna myrar
    Vid Pilen sommarstuga Österbäcken bäck
    Vid Stubben torp Österbäcken bäck
    Vid Tallen torp Österhöjden höjder
    Vid Vinkel gård Öst i Holmen skogsholme
    Vid Vägen gård Ötjärnskullen berg
    Vid..., se Bäcken, Gatan, Gatorna, Vägen, vid Saknas Överängen gärden
    Vik stuga  
    Viksberg torp  
    Visborg stuga  
    Visby villa  
    Vägen, vid hmd  
    Vägen, se Ovan vägen, Västan vägen, Nedan vägen Saknas  
    Nera Vägen gård  
    Västra Vägen gård  
    Åva Vägen gård  
    Östa Vägen gård  
    Vänden hmd  
    Vändhuvudet villa  
    Vänna gård  
    Nerer Vänna torp  
    Åver Vänna gård  
    Västan vägen, se Ovan vägen hmd  
    Västby gård  
    Västby torp  
    Västby torp  
    Västerstugan gård  
    Västerstugboden fd säterbod  
    Vävarstugan stuga  
    Växel villa  
    Åsarna by  
    Åsarna sällen  
    Åsarna torp  
    Åsarna, Norra avs.  
    Åsarna, Södra hmd  
    Åsen gd  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen, se Åsarna, Norra avs.  
    Noler Åsen gård  
    Åsen, Norra hmd  
    Åsgärdet hmd  
    Åsgärdet gård  
    Åssätter fd säter  
    Åstorp villa  
    Åsängen hmd  
    Åsängen torp  
    Åsängstorpet torp  
    Åverstugan gård  
    Åverängen gård  
    Åverängen gård  
    Älvbacken hmd  
    Älvbacken gård  
    Älvbacken hmd  
    Älvbacken pensionat  
    Älvby villa  
    Älvgården torp  
    Älvhagen stuga  
    Älvkullen gård  
    Älvslund stuga  
    Älvvik gård  
    Äng torp  
    Ängarna bydel  
    Ängbacken torp  
    Ängen hmd  
    Ängen gård  
    Ängen, se Backarna, Norra avs.  
    Ängen ödegård  
    Ängen bydel  
    Ängen, se Aplungstorpängen Saknas  
    Ängen, se Kålgårdsängen Saknas  
    Ängen gård  
    Ängen, se Hansbråt Saknas  
    Ängen, se Svensbyängen, Dalen, Bråten, Backen hemmansdelar  
    Ängen, Nedre hmd  
    Väster Ängen gård  
    Öster Ängen gård  
    Ängen, Övre hemmansdelar  
    Ängfall ödetorp  
    Änghagen hmd  
    Änghagen gård  
    Ängkroken fd. torp  
    Ängkullen torp  
    Ängkullen torp  
    Ängmyren hmd  
    Ängmyren gård  
    Ängstugorna gårdar  
    Ängstugorna bydel  
    Öberga villa  
    Östangatan hmd  
    Östby gård  
    Östby torp  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.