ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nordmarks socken : Färnebo härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 683 Bebyggelsenamn : 446 Naturnamn : 486
Nordmark sn Abborrmossen mosse Nordmarks socken sn Nordmarks socken sn
Nordmark sn Agdammen tjärn Förkortning förteckning Abborrmossen mosse
Nordmark sn Agdammen damm Nordmark sn Abborrtjärnen tjärn
Nordmark sn /Se Agen vik Nordmark sn Agarna vikar
Nordmark sn /Se Aspdalarna dalar Nordmark sn Agdammarna vattensamling
Nordmark sn /Se Banvaktstjärnen tjärn Nordmark sn /Se Aspdalarna skogstrakt
Nordmark sn o hd /Se Basthöjden höjd Nordmark sn Backtjärnsberg skogstrakt
Nordmark socken m.m. /Se Basthöjdsälven älv Albottnen gård Ba(d)st(u)höjden skogstrakt
Dalkarlssjön hytta Basthöjdviken vik Albotten lht Ba(d)st(u)kullen skogstrakt
Dalkarlssjön hytta Bastkullen kulle Alingsberg hmd Bakugnsgruvan gruvhål
Fibotorp by /Se Bastkullen f.d. torp Altanen torp Basthöjden berg
Grundsjöhyttan by Bastkullbäcken bäck Arvika bebyggelse Bast(u)höjdmossen mosse
Grundsjöhyttan by Bastkullmossen mosse Axeln avs. Bast(u)kullbäcken bäck
Grundsjöhyttan by Bastkulltjärnen tjärn Axeludden avs. Bast(u)kullmossen mosse
Grundsjöhyttan by Bastmansflyet tjärn Backarna lägenhet Bergkullen berg
Haborshyttan Saknas Basttjärnen tjärn Backarna lht Bergkullen skogstrakt
Haborshyttan by /Se Benstenskärret kärr Backarna torp Bergkullmossen mosse
Jonstorp torp /Se Berget skogsområde, f.d. torp Backen del av Nordmarkshyttan Bergkullsnåret terräng?
Kopparbo lht /Se Bergkullhöjden höjd Badstuguhöjden, se Basthöjden bergstorp Bergmossberg skogstrakt
Kopparbo lht /Se Bergkullhöjden höjd Basthöjden bergstorp Bergmossen mosse
Lasses kyrka flyttblock /Se Bergmossen mosse Bastkullen lht Bergtjärnen tjärn
Mannikehöjden by /Se Bergmossen mosse Bastkullen dal av Grundsjön Bickklöven höjd
Mokärnshyttan bruk Bergmossen mosse Bastkullen gård Bickklövhöjden, se Bickklöven höjd
Mokärnshyttan bruk Bergmossen mosse Bastmanstorp torp Bickklövståstaden? terräng
Motjärnshyttan bruk Bergmossen mosse Bast(u)kullen lägenhet Biklövståstaden ståstad
Mokärnshyttan bruk Bergmossen, Stora mosse Berg, se Koppen del av Sandsjön Billgruvan gruva
Motjärnshyttan hytta /Se Bergtjärnen tjärn Berga del av Nordmarkshyttan Björkhöjden höjd
Nolberg eller Nordmarkshyttan khbost. /Se Bergviken vik Berget hmd Björnberget gruva
Nolberg eller Nordmarkshyttan khbost. /Se Beta skogsområde Berget avs. Björndalen dal
Nordmarken eller Nordmarkshyttan hytta /Se Bilflatsmossen mosse Bergkullen torp Björndalstjärnen tjärn
Nordmarksberg? Saknas Björkhöjdsmossen mosse Bergkullen torp Björnhålet gruva
Nordmarkshyttan, se Ängvallsbron skattehytta Björnberget bergssluttning Bergsgården, se Gården del av Nordsmarkshyttan Björnkullberget berg
Nordmarkshyttan Saknas Björndalstjärnen tjärn Berlin bebyggelse Björnkullen höjd
Nordmarkshyttan Saknas Björndalstjärnen tjärn Betan avs. Björnkullen kulle
Nordmarkshyttan by Björnkullen berg Bicklöven torp Björnstenen sten
Nordmarkshyttan by Björnkärret kärr Bikleven, se Bicklöven torp Björnpotten el. Potten tjärn
Nordmarkshyttan by Björnmossen mosse Biklöven torp Björnängsberg skogstrakt
Nordmarkshyttan by Björnpotten sjö Björkhöjden hyttdel Blomsterhultbäcken bäck
Nordmarshyttan by Björnpotten tjärn Björkhöjden del av Nordmarkshyttan Blomsterhulttjärnen tjärn
Nordmarkshyttan eller Nordmarken hytta /Se Björnstenen sten Björnberget torp Bläcktjärnen tjärn
»Norebärgs hytte» Saknas /Se Björntjärnen tjärn Blidan? torp Bläcktjärnsmossen mosse
Ovanhöjden gd /Se Björnvikberget berg Blomsterbacken del av Sandsjön Bockberget skogstrakt
Sundshyttan hytta /Se Björnviken vik Blomsterhult torp Bockdrågen dal
Sandsjöhyttan by Blackstenen? sten Bockåsen lägenhet Bockdrågen terräng
Sandsjöhyttan by Blackstenen sten Bockåsen lht Bockudden skogstrakt
Sandsjöhyttan by Blecktjärnen tjärn Borgebo avs. Bottenlösen sjö
Sandsjön hytta Blomsterhultstjärnen tjärn Borrbo avs. Bottenlösen tjärn
Sanhytta Saknas Blomsterhultstjärnen tjärn Botten hmd Brattforsgruvan gruva
Stjelphyttan by? Bockdrågen bäck Bockåsen torp Bromossarna mossar
Stjelphyttan by Bockdrågsbäcken bäck Brattbäcken torp Brushöjdberget berg
Stjelphyttan by Bockdrågsbäcken bäck Brattvreten, se Brattbäcken bebyggelse Bråttomsberg höjd
Stjälphyttan gd /Se Bockudden ö Bron, se Tvärälvsbron lht Brända udden udde
Älgsjöhyttan hytta /Se Bosjön sjö Bro avs. Butenholm gruva
Ängvallsbron skattehytta /Se Bosjön sjö Bron, se Tvärälvsbron del av Sandsjön Dalkarlsberget berg
Ängvallsbron = 2 Nordmarkshyttan skattehytta /Se Bosjön sjö Brushöjden torp Dalkarlsberget skogstrakt
  Bottenlösen tjärn Brushöjden torp Dalkarlsberget berg
  Bottenmossen mosse Bryggan, se Sandsjöbryggan torp Dalkarlssjön sjö
  Bredviken vik Bränningen lägenhet Dalkarlssjön sjö
  Bromossen mosse Bränningen lht Dalkarlssjön sjö
  Brushöjden höjd Bränningen bebyggelse Dalkarlssjön sjö
  Bråttjärnen tjärn Bränseln avs. Dalmansgruvan gruva
  Bråttjärnsbäcken bäck Bunterheden torp Dummtjärnen tjärn
  Bråttomsberget berg Bäckaskog avs. Dammviken vik
  Bäckbron bro Bäckbron torp Dammviken vik
  Bäckbroviken vik Bäckelid, se Kobäcken avs. Dansarkärren skogstrakt
  Bäcken öppen plats Bönsalen bebyggelse Djupdalsvadet dal
  Bäckängen äng Dalen del av Haborshyttan Drickarbacken backe
  Bäckängen sjö Dalen del av Nordmarkshyttan Dyvik gruva
  Bäckängsmossen mosse Dalkarlssjöhyttan, se Dalkarlssjön hytta Döljtjärnen tjärn
  Dalen sänka Dalkarlssjön bebyggelse Ekorrmossen mosse
  Dalkarlsberget berg och triangelpunkt Dalkarlssjön hytta Ekstadmossen mosse
  Dalkarlssjön sjö Dalkarlssjön by /Se Ekstadviken vik
  Dalkarlssjön Saknas Dalkarlsjöudden avs. Ekvallan gruva
  Dalkarlssjön sjö /Se Dammen, se Tabergsdammen avs. Englandsmossen mosse?
  Dalkarlssjön sjö /Se Dammossen torp Eriksberg gruva
  Dalkarlssjön sjö /Se Denikfallet avs. Eriksbergsgruvorna gruvor
  Dalkarlssjön sjö Duluth avs. Fallhöjdblocket skogstrakt
  Dalkarlssjöviken vik Duria (församling) Saknas Fallmossen mosse
  Dalkarlssjöviken vik England torp Finngruvan gruva
  Dalkarlssjöälven älv Erikslund dal av Nordmarkshyttan Finnhytte tjärnen tjärn
  Dammen sankt område Fallet torp Finnhyttjärnen tjärn
  Dammossen mosse Fallet, se Grossmossen torp Finnmossbäcken bäck
  Dammossen mosse Fallhöjden torp Finnmossen, se Finnbrånen gruva
  Dammtjärnen tjärn Fattig herrgård bebyggelse Finnmossen gruva
  Dammviken vik Finnboström lht Finnmossen mosse
  Djupadalen terräng Finboström del av Nordmarkshyttan Finnmossen mosse
  Duluth f.d. torp Finbron del av Nordmarkshyttan Finnmossflån terräng
  Dundermossen mosse Finnbrånen lägenhet Finnmossflån flå
  Dybäcken bäck Finnbrånen lht Finntjärnen tjärn
  Dysselmossen mosse Finnbrånen del av Nordmarkshyttan Fisklösen tjärn
  Dyängsmossen mosse Finnhult, se Granberg torp Fjäll skjutsstation
  Döljtjärnen tjärn Finnmossen avs. Flamossen? mosse
  Ekstadsmossen, Västra mosse Finnmossåsen del av Haborshyttan Flintgruvan gruva
  Ekstadsmossen, Östra mosse Fjäll lägenhet (skjutsstation) Flymossen mosse
  Ekstadviken vik Fjäll del av Dalkarlssjön Flymossen mosse
  Englandsholmen terräng Flatåsen torp Flåttjärn tjärn
  Englandsmossen mosse Flybo lägenhet Flåttjärn tjärn
  Engäddan tjärn Flybo lht Franses tjärne tjärn
  Fallbäcken bäck Flygarbo torp Fransostjärnen tjärn
  Fallet odling Forsen, se Hyttforsen avs. Fredriksberg gruva
  Fallmossen mosse Franshöjden torp Fribohöjden höjd
  Falltjärnen tjärn Franstorp avs. Fribohöjden skogstrakt
  Finnboström del av Nordmarksälven Fredsbergs, se Kulfallet del av Sandsjön Fribosjön sjö
  Finngruvan, N. o. S. gruvor /Se Fribotorp(et) torp Fribosjön sjö
  Finnhult skogsområde Friboudden torp och avs. Friboudden udde
  Finnhytteforsen fors Frösaråsen bebyggelse Furåsarna skogstrakt
  Finnhyttetjärn sjö Glitne del av Nordmarkshyttan Fågelleksmossen mosse
  Finnhyttetjärn sjö Granberg torp Gillertjärnen tjärn
  Finnhyttetjärnen tjärn Granberg torp Gorrviken vik
  Finnmossarna mossar Granbergsklinten lht? Gravåsgruvan gruva
  Finnmossbäcken bäck Granen del av Haborshyttan Grenåsgruvorna gruvor
  Finnmossefältet gruvor Grinden, vid, se Vid Grinden gruveallmänning Grossmossen mosse
  Finnmossen gr. Grindstugan bebyggelse Grundsjön sjö
  Finnmossen stn Grossmossen torp Grundsjön sjö
  Finnmossen skogsområde Grundsjöbäcken avs. Grundsjön sjö
  Finnmossen gruva Grundsjöhyttan, se Grundsjön hytta Grundtjärnen tjärn
  Finnmossen mosse /Se Grundsjön hytta Grundtjärnsberg skogstrakt
  Finnmosse gruvor gruvor /Se Grundsjön, se Hyttan bebyggelse Gruvtjärnen tjärn
  Finntjärnen tjärn Gråtjärnshöjden torp Gråtjärnen tjärn
  Finshyttberget berg /Se Gräslösåsen, se Åsen torp Gräslösåsen ås
  Fisklösen tjärn Gräslösåsen gård Gröngruvan gruva
  Flamossen mosse Gullspång avs. Gubbjonstjärnen tjärn
  Flymossen mosse Gustavsfallet, se Jonstorp torp Gubborten gruva
  Flymossen mosse Gårda gästgivargård Gånglågshöjden? skogstrakt
  Flymossen mosse Gårda gästgivargård Gäddtjärnarna tjärnar
  Flymossen mosse Gårda del av Nordmarkshyttan Gäddtjärnen tjärn
  Flåttjärnen tjärn Gården del av Nordmarkshyttan Gäddtjärnen tjärn
  Forsen fors Gällsjöhöjden, Gällsjösågen torp Gäddtjärnsbäcken bäck
  Franserbäcken bäck Haborshyttan hytta Gäddtjärnsmossen mosse
  Fransermossen mosse Haga del av Haborshyttan Gäddtjärnsåsarna skogstrakt
  Fransertjärnen tjärn Hagalund bebyggelse Gällsjöhöjden skogstrakt
  Frans-Olstjärnen tjärn Hagen lägenhet Gängberget skogstrakt
  Fredriksberg sluttning Hagen lht Gängbäcken bäck
  Fribohöjden höjd Hagen del av Nordmarkshyttan Gänggruvan gruva
  Fribohöjden höjd Haget torp Gängmossen mosse
  Fribosjön sjö Haget, se Mårtenshöjd torp Gängmossen mosse
  Fribosjön sjö Haget torp Haborshyttehöjden berg?
  Fribosjön sjö Hasselby avs. Haborshyttehöjden skogstrakt
  Fribosjön sjö Heden torp Halvvägsbrukningen åker?
  Friboudden udde Heden torp Hamptjärnen tjärn
  Fränkebo terräng Heden torp Hedbäcken bäck
  Fränkenmossen mosse Hederna avs Holmdal dal
  Fågelleksmossen mosse Hederna avs. Holmdalsbäcken bäck
  Fågelleksmossen mosse Hederna gårdar Holmsjömossen mosse
  Fågelleksmossen mosse Hultet, se Granberg torp Holmsjön sjö
  Fågelleksmossen mosse Hultet torp Holmudden udde
  Getbergsmossen mosse Hultet hmd Hultgruvorna gruvor
  Getbergsmossen mosse Hultet beb.? /Se Hulttjärnen tjärn
  Gillertjärnen tjärn Hundbollas avs. Hulttjärnsbäcken bäck
  Gillertjärnsbäcken bäck Hyttan, se Nordsmarkshyttan skattehytta Hulttjärnsgruvan gruva
  Granberget, Norra berg Hyttan del av Dalkarlssjön Hulttjärnsgruvan gruva
  Granberget, Övre berg Hyttan del av Grundsjön Hundtjärnen tjärn
  Granbergsklinten, Södra berg Hyttan avs. Hyttblocket skogstrakt
  Gravåsmossen mosse Hyttforsen avs. Hyttviken vik
  Grossmossen mosse Höglunda bebyggelse Hyttälven älv
  Grossmossheden hed Högåsen bebyggelse Hässjemossan gruva
  Grundsjöbäcken bäck Högås avs. Hässjemossen mosse
  Grundsjön sjö Höjden, se Gråtjärnshöjden torp Höjdmossen mosse
  Grundsjön sjö Hökbo avs. Hökhålet terräng
  Grundsjön sjö Jonsgård, se Gårda del av Nordmarkshyttan Hölbacken backe
  Grundsjövattnet vatten Jonshöjd lägenhet Igeltjärnen tjärn
  Grundtjärnen tjärn Jonshöjd lht Jakobsberg gruva
  Grundtjärnsberget berg Jonstorp lägenhet Jon Jönssonstjärnen tjärn
  Gruvtjärnen vik Jonstorp torp Jons äng skogstrakt
  Gräsfallsmossen mosse Jonstorp torp Järnbäcken bäck
  Gräsmossen mosse Jonstorp avs. Kampmossberget berg
  Gräsmossen mosse Jonsäng torp Kampmossen mosse
  Gräsmossen mosse Jorlan? torp Kampmossen mosse
  Gånglöshöjden höjd Kabo lägenhet Kampön ö
  Gånglöshöjden höjd Kabo avs. Kartåsen gruva
  Gånglöshöjden höjd Kabo avs. Kassvikberget berg
  Gäddtjärn sjö Kampåsen lägenhet? Kassvikblocket skogstrakt
  Gäddtjärn sjö Kampåsen lht? Kassviken vik
  Gäddtjärnen tjärn Kanada bebyggelse Kassviken vik
  Gäddtjärnen tjärn Kapellet bebyggelse Kassvikudden udde
  Gäddtjärnen tjärn Karanstorp lägenhet Kanalen, se Tabergs kanal el. Kanalen kanal
  Gäddtjärnen, Västra tjärn Karanstorp torp Kattflintgruvan gruvhål
  Gäddtjärnen, Östra tjärn Karanstorp, se Mårtenshöjd torp Killingtjärnen tjärn
  Gäddtjärnsbäcken bäck Karlbo hmd Kistgruvan gruva
  Gäddtjärnsbäcken bäck Karlsberg avs. Kjattberget? gruva
  Gäddtjärnsflyna tjärnar Kassviken lht Klastjärnen tjärn
  Gäddtjärnsmossen mosse Kassviken dal av Sandsjön Klingremossen? mosse
  Gäddtjärnsmossen mosse Kistmossen torp Klosstjärnen tjärn
  Gäddtjärnsmossen mosse Klammen avs. Klosstjärnen tjärn
  Gängberget berg Klipptorp bebyggelse Knappmossen mosse
  Gängbäcken bäck Knackbo avs. Knappmossen mosse
  Gängbäcken bäck Knapp näring, se Lövstrand bebyggelse Knappmossåsen ås
  Gängmossen mosse Knisshöjden avs. Knisshöjden berg
  Haborsbäcken bäck /Se Knisshöjden Saknas /Se Knisshöjden höjd
  Hamptjärnen tjärn Knisshöjden, Östra o. Västra torp Kobäcken bäck
  Hejsmossen mosse Kobäcken del av Nordmarkshyttan Kockängstjärnen tjärn
  Hersiöhogd, se Kvarnhöjden berg Kojan torp Kogruvan gruva
  Holmdal terräng Kopparbo, se Kopparslagarbo lht Kogruvan gruva
  Holmdalsbäcken bäck Kopparslagarbo lht Kohällan sten
  Holmsjömossen mosse Kopparslagarbo, se Berget bebyggelse Komossen mosse
  Holmsjön sjö Kopparudden lägenhet? Kopparudden udde
  Holmsjön sjö Kopparudden torp Kopparuddåsarna åsar
  Holmsjön sjö Kopparudden torp Kopparuddön ö
  Holmsjön sjö Koppen del av Sandsjön Korplanstjärnen tjärn
  Holmudden udde Kornfallet lägenhet Korplanstjärnen tjärn
  Hornsmossen, Södra mosse Kornfallet torp Korplanstjärnen tjärn /Se
  Vestra Hulttjärn sjö Kornfallet torp Kostahöjden berg
  Östra Hulttjärn sjö Kotjärnsåsen lägenhet? Kostastenen sten
  Hulttjärnen tjärn Kotjärnsåsen torp Kotjärnen tjärn
  Hulttjärnen, Västra tjärn Kotjärnsåsen torp Kotjärnen tjärn
  Hulttjärnen, Östra tjärn Kristineberg avs. Kotjärnen tjärn
  Hulttjärnsbäcken bäck Kristinelund avs. Kotjärnsberg skogstrakt
  Hulttjärnshöjden höjd Krogen torp Kottramossen mosse
  Hulttjärnstäppan terräng Kulfallet del av Sandsjön Kottramossen mosse
  Hundtjärnen tjärn Kullen torp Krokgruvan gruva
  Hundtjärnsmossen mosse Kuskullen lägenhet Kroneberg gruva
  Hyttetjärn sjö Kurkhöjden hmd Kungberget skogstrakt
  Hyttjärnen tjärn Kurkhöjden hmd Kurkhöjden berg
  Hyttmossen mosse Kuskullen lht Kvarnhöjden skogstrakt
  Hyttåsarna åsar Kärne avs. Kvarnsjön sjö
  Hyttälven älv Kärrbacken torp Kvarntjärnen tjärn
  Hägers terräng Körstugan bebyggelse Kvarntjärnsberget berg
  Hälsokällan källa Ladutomten del av Dalkarlssjön Kvarntjärnshöjden berg?
  Högåsen ås Lanhöjden torp Kvarntjärnsmossen mosse
  Högåsen ås Lanhöjden torp Kviddtjärnen tjärn
  Högåsmossen mosse Lappens, se Sågartorp torp Kviddtjärnshöjden skogstrakt
  Höjdmossen mosse Lesjöbyn torp Kyrkmossen mosse
  Hökmossen mosse Lesjöfors hmd Kyrkmossen mosse
  Igeltjärnen tjärn Limberget lht Kyrkmosshöjden höjd
  Jon-Jonstjärnen tjärn Limberget lägenheter Kyttbäcken bäck
  Jon-Jönstjärnen tjärn Limkullen Saknas Kyttklammen, se Sandsjöberget gruva
  Jägartorpet skogsmark Limkullen, se Limberget lht Köpmangruvan gruva
  Jällsjöberg berg Limkullen del av Nordmarkshyttan Ladtomten äga?
  Jällsjöhöjden höjd Lindhöjden del av Grundsjön Langruvan gruva
  Järbäcken bäck London bebyggelse Lanhöjdmossen mosse
  Kallkällflyna tjärnar Loviselund avs. Lappens kyrka sten
  Kampbromossen mosse Lugnet del av Haborshyttan Lasses kyrka flyttblock
  Kampbäcken bäck Långholmen bebyggelse Laxpottmossen mosse
  Kampmossen mosse Långkärret del av Sandsjön Laxtjärnen tjärn
  Kampön ö Lättheden, se Heden torp Laxtjärnsberg skogstrakt
  Kaprasmossen mosse /Se Lövstrand avs. Lerbacken backe
  Kaprasmossen mosse /Se Lövåsen avs. Lesjöblocket skogstrakt
  Kartåsan ås Maja Pärs torp Likön ö
  Kassviken vik Majorbäcken del av Haborshyttan Lilla tjärnen vik
  Kassviksberget berg Manen del av Haborshyttan Lillhöjden skogstrakt
  Kassvikstjärnen tjärn Manen torp Limkullbacken backe
  Kassviksöarna öar Mannikdammen damm? Limkullberget skogstrakt
  Kattjärnen tjärn Manickhöjden torp Limkullbäcken bäck
  Kattjärnen tjärn Mannikhöjden torp Limkullgruvorna gruvor
  Killingmossen mosse Mannikhöjden del av Sandsjön Limkullmossen mosse
  Killingtjärnen tjärn Marieberg, se Mariestad by Limkullmossen mosse
  Klasmossen Saknas Marieberg Saknas Linderholmgruvan gruva
  Klastjärnen tjärn Mariestad by Lindhöjdbacken backe
  Klasshålet tjärn Mariestad by Lindhöjden skogstrakt
  Klosstjärn sjö Mariestad torp Linnhöjden berg
  Klosstjärnen tjärn Mariestad torp Lomtjärnen tjärn
  Klosstjärnen tjärn Mariestad ställe /Se Lomtjärnsmossarna mossar
  Klosstjärnen tjärn Mariestad ställe /Se Långbromossen mosse
  Knisshöjden höjd Mattsberg torp Långkärren kärr
  Knisshöjden höjd Mattsbo gård Långtjärnen tjärn
  Knoppen höjd Mattsbo torp Långtjärnen tjärn
  Knutstjärnen tjärn Mattsbo torp Långtjärnsåsarna skogstrakt
  Kockängstjärnen tjärn Mossbacken torp Långtjärnsåsarna åsar
  Komossen, Lilla mosse Mossbäcks avs. Långviken vik
  Komossen, Stora mosse Mossen lägenhet Långvikudden udde
  Klosstjärnen tjärn Mossen hmd Lövbomossen mosse
  Kopparudden udde Mossen del av Grundsjön Lövsjömossen mosse
  Korplandstjärnen tjärn Mossen hmd Lövsjön sjö
  Korplanstjärn tjärn /Se Motjärnshyttan Saknas Lövsjön sjö
  Korsängarna terräng Motjärnshyttan hmn Lövsjöskogen skogstrakt
  Korsängsviken vik Motjärnshyttan hmn Majorbäcken bäck
  Kotafall terräng Motjärnshyttan hytta Mangruvan gruva
  Kotafallmossen mosse Motjärnshyttan Saknas /Se Mannikblocket skogstrakt
  Kotjärnen tjärn Motjärnshyttan by /Se Mannikdammen lugnvatten
  Kotjärnen tjärn Motjärnshyttan by /Se Mannikhöjden skogstrakt
  Kotjärnsberget berg Motjärnshyttan by /Se Massbotjärn tjärn
  Kotjärnsmossen mosse Mottibo bebyggelse Mattsbergsgruvorna gruvor
  Kottramossen mosse Mårtenshöjd lägenhet Mattshöjd höjd
  Kottramossen mosse /Se Mårtenshöjd torp Mellantjärnen tjärn
  Kringelmossen mosse Mårtenshöjd torp Moffängarna? terräng
  Kroktjärnen tjärn Mårtenshöjd torp Mokkatjärnen tjärn
  Kullfallsmossen mosse Mårtenshöjd torp Mossan gruva
  Kungsberget berg Mölnbo bebyggelse Mossmossarna mossar
  Kvarndammen damm Nerket, se Närke torp Motjärnarna tjärnar
  Kvarnhöjden berg Nils-Fredrikstorpet torp Motjärnshyttälven älv
  Kvarnhöjden höjd Nohlberg eller Nordmarkshyttan, se Nordmarkshyttan skattehyttan Murstensmossen mosse
  Kvarnhöjden höjd Nordberg, se Sexmans bebyggelse Murvelberget berg
  Kvarnsjön sjö Nordmark avs. Månstjärnen tjärn
  Kvarntjärnen tjärn Nordmarksberg gruvfält Mårtenshöjd skogstrakt
  Kvarntjärnen tjärn Nordmarksberg järnvägsstation o. arb.bostad Mårtenshöjd höjd /Se
  Kvarntjärnsberget berg Nordmarksberg bebyggelse Nabben bergsudde?
  Kvarntjärnsberget berg Nordmarksberg, se Nordmarks gruveallmänning Saknas Namnstenen sten
  Kvarntjärnsberget berg Nordmarks gruveallmänning hmn Nordmarksgruvorna gruvor
  Kviddtjärn sjö Nordmarks Gruveallmänning, se Nordmarksberg Saknas Nordmarksälven el. Älven, Västra älv
  Kviddtjärnen tjärn Nordmarks gruveallmänning Saknas Nordmarksälven el. Älven, Västra älv
  Kviddtjärnen tjärn Nordmarkshyttan skattehytta Nordmarksälven el. Älven, Västra älv
  Kviddtjärnen tjärn Nordmarkshyttan skattehytta Nygruvan gruva
  Kviddtjärnsbäcken å Nordmarkshyttan skattehytta Nygruvan gruva
  Kviddtjärnshöjden triangelpunkt Nordmarkshyttan poststation Nästtjärnen tjärn
  Kujön ö Norgården del av Nordmarkshyttan Nästängsmossen mosse
  Kyrkmossen mosse Notviksudden torp Ormbäcken bäck
  Käringmossen mosse Nunnikbo avs. Ormtjärnen tjärn
  Köpmangrufvan gruva Nunnikbo torp Oxgruvan gruva
  Ladtomthöjden berg Nybo torp Papaberget skogstrakt
  Landbergs skogsmark Nyland bebyggelse Pelles tjärne tjärn
  Lanhöjden höjd Närke lägenhet Penan gruva
  Lars-Jonsäng terräng Närke torp Penan gruva
  Lars-Olsmossen mosse Närke torp Petersberg gruva
  Lasseberg berg Ol-Lars, Ol-Lars-torp bebyggelse Predikstolshällarna stenar
  Lassemossen mosse Olof Larssons bebyggelse Prångkärren mosse
  Laxpotten tjärn Ormbäcken Saknas /Se Pumphålet gruva
  Laxtjärnen tjärn Otterdalen Saknas /Se Rakfallsåsarna åsar
  Likön ö Ovanhöjden del av Grundsjön Rakhöjden berg
  Lilla-Smalsjön sjö Ovantjärnen avs. Rakhöjden berg
  Lillmossen mosse Paris bebyggelse Rakhöjden skogstrakt
  Lillängstjärnen tjärn Penbo avs. Rastudden udde
  Lillön ö Petersburg bebyggelse Redskapsmossen mosse
  Limkullen höjd Piltorpet bebyggelse Risshöjden berg
  Limkullsbäcken bäck Prästgården, se Nordmarkshyttan skattehytta Risshöjden skogstrakt
  Limkullsfly tjärn Prästgården, se Sexmans bebyggelse Risshöjden berg /Se
  Limkullsmossen mosse Rakhöjden del av Sandsjön Rotbäcken bäck
  Linmossen mosse Ranstorp avs. Rotinsogrenen, se Rotinsomossen mosse
  Ljungslätt terräng Ringen avs. Rotinsomossen mosse
  Lomtjärnen tjärn Ris(s)höjden avs. Råhöjden skogstrakt
  Lomtjärnen tjärn Risshöjden del av Nordmarkshyttan Råmossen mosse
  Lomtjärnen tjärn Rotbäcken torp Rännarmossarna mossar
  Lomtjärnsmossen mosse Rotbäcken torp Rännarmyren myr
  Lomtjärnsmossen mosse Sakrises, se Zakris» hmd Rödmossan gruva
  Lloydsmossen mosse Sandranden torp Rödmossen mosse
  Lloydtorpet skogsmark Sandsjöbryggan torp Rödmossängen skogstrakt
  Långbromossen mosse Sandsjöhyttan, se Sandsjön hytta Römossängen myr
  Långbromossen mosse Sandsjöhyttan Saknas Sandsjöberget gruva
  Långtjärn sjö Sandsjöhyttan, se Sandsjön hmn Sandsjöberget skogstrakt
  Långtjärn tjärn Sandsjön hmn Sandsjömossen mosse
  Långtjärnen tjärn Sandsjön hytta Sandsjön sjö
  Långtjärnen tjärn Sandsjön bebyggelse Sandsjöälven älv
  Långtjärnsberget berg Sexmans bebyggelse Sandsjöälven älv
  Långtjärnsmossen mosse Sigfridstorp lägenhet Sandsjöälven älv
  Långviken vik Sigfridstorp by Sandsjöälven älv
  Långviken vik Sigfridstorp torp Saras hål tjärn
  Långvikstjärnen tjärn Sigfridstorp by /Se Saras mosse mosse
  Långviksudden udde Sillbergsfallet del av Nordmarkshyttan Saras udde udde
  Lämmossen mosse Silversbergsfallet, Silversbergshöjden bebyggelse Segolsgruvan gruva
  Lätthedsbäcken bäck Silverbergshöjden lht Silverbergsfallet gruva
  Lätthedsmossen mosse Sirsjöåsen torp Silverbergsfallhöjden skogstrakt
  Lövbomossen mosse Sjöstad torp Siristjärne tjärn
  Lövsjöberget berg Skansen lht Sirsjön sjö
  Löfsjön sjö Skarpen bebyggelse Skams backe backe
  Löfsjön sjö Skatängen torp Skarin(n)an gruva
  Löfsjön sjö Skogstorp torp Skatänglugnan vattensamling
  Lövsjön sjö Skolåsen arbetarbostad Skogsmossen mosse
  Löfsjökärn sjö Skrocksjön torp Skrocksjön sjö
  Lövsjötjärn vik Skräddartorp torp Skrocksjön sjö
  Lövsjöälven älv Slottet torp Skrocksjöön ö
  Lövåsarna åsar Slungtorp, se Slungudden torp Skrocksjöön, Lilla ö
  Lövängbäcken bäck Slungudden torp Skyttgruvan gruva
  Majorbäcken bäck Slungudden torp Skyttängen terräng
  Manen terräng Smalmossen, se Smalsjöhöjden torp Skyttängmossen mosse
  Mannikdammen damm Smalsjöhöjden torp Slätthallarna stenar
  Mannikdammen tjärn /Se Smalsjön torp Smalsjöbäcken bäck
  Mannikdammen tjärn Smedsudden avs. Smalsjöhöjden berg
  Mannikehöjden höjd /Se Snåret torp Smalsjöhöjden skogstrakt
  Massamossen mosse Snärtbo, se Snärtens avs. Smalsjöhöjden höjd
  Matsbomossen mosse Snärtens avs. Smalsjön sjö
  Matsbotjärnen tjärn Solbacken lht Smalsjön, Lilla sjö
  Mattsberg höjd Spelbo torp Smalsjön, Lilla sjö
  Mellanhöjden berg Stamparbo torp Snarhöjden skogstrakt
  Mellantjärnen tjärn Stamparheden, se Heden torp Snarhöjden skogstrakt
  Mellantjärnen tjärn Stenhagen avs. Snömossen mosse
  Mellanviksmossen mosse Stensnäckåsen, se Stensnärtåsen torp Snösockan gruva
  Mellanviksmossen mosse Stensnärtåsen torp Sommarbrobäcken bäck
  Mockatjärnen tjärn Stenåsen lägenhet Sommarbromossen mosse
  Mojerudden udde Stenåsen avs. Spiktjärnen tjärn
  Mokärn, se Motjärnen, Södra o. Norra tjärn Stenåsen avs. Spiktjärnshöjden skogstrakt
  Mossviken vik Stjelphyttan, se Stjälpet hmn Spiktjärnshöjden höjd
  Mossviksberget berg Stjelphyttan, se Stjälpet hytta Spjällmossen mosse
  Motjärn sjö Stjälpet hmn Statarbäcken bäck
  Vestra Motjärn sjö Stjälpet hmn Stensjön sjö
  Östra Motjärn sjö Stjälpet hmn Stensjöåsarna skogstrakt
  Mokärnshyttevatten Saknas Stjälpet hytta Stentjärnen tjärn
  Motjärnen Södra o. Norra tjärn Stjälpshyttan Saknas Stora mossarna mossar
  Motjärnen, Södra tjärn Stockholmsåsen avs. Stora stenen sten
  Motjärnen, Norra tjärn Storfallshöjden avs. Storfallshöjden skogstrakt
  Motjärnsmossen mosse Storfallshöjden del av Sandsjön Storgruvan gruva
  Motjärnsmossen mosse Storhöjden torp Storhöjden höjd
  Mottibäcken bäck Stormbo lägenhet Storhöjden skogstrakt
  Moelfven Saknas Stormbo lht Storhöjdtjärnen tjärn
  Murstensmossen mosse Strömsvik avs. Storschakten urschaktning
  Månstjärn sjö Sveaborg, se Koppen del av Sandsjön Stupberget berg
  Månstjärnen sjö /Se Svältarkullen avs. Styggbäcken bäck
  Månstjärnen tjärn Sågartorp torp Stygghöjden höjd
  Måntjärnen, Lilla tjärn Sågen bebyggelse Ståstadtjärnarna tjärnar
  Måntjärnen, Stora tjärn Sången torp Stättgruvan gruva
  Mörttjärn, Norra tjärn Taberg järnvägsstation Sundkulltjärnen tjärn
  Mörttjärn tjärn Taberget gruvfält Sundsjön, Östra sjö
  Nordmark gruvor Tabergsdammen avs. Svalkhusmossen mosse
  Nordmarks gruva gruva Tabergsåsarna avs. Svartentjärnen tjärn
  Nordmarks gruva gruva ?Takfärg lht? Svarttjärnen tjärn
  Nordmarks gruva gruva Texas bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Nordmarks gruvfält Saknas Tithöjden torp Svinkullberget skogstrakt
  Nordmarks gruvfält Saknas Tjärnen avs. Svältarkullen skogstrakt
  Nordmark grf Topphagen, se Torphagen bebyggelse Sången sjö
  Nordmarks gruvfält gruvor Torphagen del av Haborshyttan Sången sjö
  Nordmarken grufvält Torsbo avs. Sångeshöjden skogstrakt
  Nordmarksfältet gruvor Torsholm avs. Sångsbäcken bäck
  Nordmarksfältet gruvor Thorslund avs. Sångshöjden berg?
  Nordmark gruva Trapptorpet torp Säldfallsgruvorna gruvor
  Nordmarksberg grf Träbom torp Taberget berg /Se
  Nordmarkself älv Trädbomstorp, se Träbom torp Tabergs gruvfält gruva
  Nordmarksälven älv Trädmossen avs. Tabergs gruvfält gruvor
  Nordmarksälven älv Trädsmossrepet avs. Tabergs gruvfält, se Bastkullen gruva
  Nordmarksälven älv Tupphagen torp Tabergs kanal el. Kanalen kanal
  Nordmarksälven älv Tutbo bebyggelse Taberg, Östra gruvor
  Nordmarksälven bäck Tvärälvs bron lägenhet och bro Tällheden hed?
  »Nor(e)berg» gruvfält /Se Tvärälvsbron lht Tjärbrännartjärnen tjärn
  Norra mossen mosse Tvärälvsbron del av Sandsjön Tjärgravmossen mosse
  Notvikstjärnen tjärn Tången torp Torkhustjärnen tjärn
  Notviksängen kärr Udden, se Dalkarlssjöudden bebyggelse Torpmossen mosse
  Nunnikbo ängsmark Udden avs. Torsbogruvan, se Finnmossen gruva
  Närkmossen mosse Udden del av Grundsjön Tranmossarna mossar
  Närktjärn tjärn Udden torp Trindaborgsflyna terräng
  Nästtjärnen tjärn Uttertjärnen torp Trindeborg, Stora och Lilla gruvor
  Nästängsmossen mosse Vid Grinden avs. Trindmossen mosse
  Ol-Jöns mossen mosse Villan avs. Trinneborgsflyna tjärn
  Ormbäcken bäck Vretändan, se Sigfridstorp torp Trinnmossöre udde
  Ormbäcken bäck Våltjärnarna del av Sandsjön Trollstenen flyttblock
  Oxtjärn sjö Västerås bebyggelse Tvärälven älv
  Oxtjärnen tjärn Zakris» hmd Tvärälven el. Ögsjöbäcken bäck
  Papaberget berg Åsarna, se Tabergsåsarna avs. Tången udde
  Papaberget berg /Se Åsen, se Sirsjöåsen torp Tången landtunga?
  Papakärret kärr Åsen torp Tången landtunga
  Pelles tjärne tjärn Älgmossfallet lägenhet Udden udde
  Penan terräng Älgmossfallet torp Uddgruvorna gruvor
  Persmossen mosse Älgmossfallet torp Ulrikan gruva
  Porten Saknas Älgsjöfallet torp Ulvidedrågen dal
  Potatisön ö Älgsjöfallet, se Kojan torp Ulvtjärnsmossen mosse
  Potten tjärn Älgsjön torp Utternäs terräng
  Prästängsmossen mosse Älgsjön, se Jorlan torp Uttertjärnsmossarna mossar
  quitlen, se Kviddtjärnen tjärn Älvhagen torp Vattenlustig tjärn?
  Rishöjden höjd Älvnäs del av Nordmarkshyttan Vattenlustigtjärnen tjärn
  Rakflyet, Västra tjärn Älvviken torp och avs. Vattensbottnen gruva
  Rakflyet, Östra tjärn Änden torp Vedmossen mosse
  Rakflymossen mosse Ängarna torp Verkhusbacken backe
  Rakhöjden höjd Ängarna torp Vestbergs sten sten
  Rakmossen mosse Ängen torp Vikberget berg
  Redskapsmossen mosse Ängvallsbron, se Nordmarkshyttan skattehytta Vikberget skogstrakt
  Rishöjden berg Ängvallsbron torp Vilarhällarna stenar
  Rishöjden höjd Ängvallsbron torp Vintervägsmossen mosse
  Rotbäcken terräng Ängviken avs. Våggruvan gruva
  Rotinso mosse /Se Öbotjärnen lht Vålfallsmossen mosse
  Rysställmossarna mossar Öbotjärnen byggnad Vålfallstjärnen tjärn
  Råbocksfallet terräng   Våltjärnarna tjärnar
  Råbäcken bäck   Våltjärnsbäcken bäck
  Römossen mosse   Västerlutan backe
  Römossen mosse   Västra höjden skogstrakt
  Römossängen kärr   Zegolsgruvan, se Segolsgruvan gruva
  Römossängen kärr   Älgberg skogstrakt
  Sandsjöberget berg   Älgkällan tjärn
  Sandsjömossen mosse   Älgmossen mosse
  Sandsjömossen mosse   Älgsjön sjö
  Sandsjö sjö   Älgssjöberg skogstrakt
  Sandsjön sjö   Älgsjövägen gångstig
  Sandsjön sjö   Älgviken vik
  Sandsjön sjö   Älven, Västra, se Nordmarksälven el. Älven, Västra älv
  Sandsjön sjö   Älvmossen mosse
  Sandsjön sjö   Älvsberg gruva
  Sandsjöelfven älv   Älvviksmossarna mossar
  Sandsjöälven älv   Älvviktjärnen tjärn
  Sandsjöälven älv   Älvåsarna skogstrakt
  Sandsjöälven älv   Öbotjärnen tjärn
  Sandsjötjärnen vik   Öbotjärnen tjärn
  Sandsjötjärnen vik   Öbotjärnshultet skogstrakt
  Sandsjöälven bäck   Ögsjöhöjden berg?
  Sandsjöälven bäck   Ög(on)sjöhöjden, Norra skogstrakt
  Sandstugan kärr   Ög(on)sjöhöjden, Södra skogstrakt
  Sandviken vik   Ög(on)sjömossen mosse
  Sigfridstorp terräng   Ögsjöbäcken, se Tvärälven el. Ögsjöbäcken bäck
  Sikudden ö   Ögsjöhöjden skogstrakt
  Silkåsen ås /Se   Ögsjön sjö
  Sinnmansmossen mosse   Ömossen mosse
  Sirsjön sjö   Ön ö?
  Sirsjön sjö   Örngruvan gruva
  Sirsjön sjö   Österlutan backe
  Sirsjöåsen ås   Övanhöjden berg
  Sirsjöälven älv   Övanhöjden skogstrakt
  skirsiön, se Sirsjön sjö   Övanhöjdsgruvorna gruvor
  Skogsmossen mosse   Övantjärnen tjärnar
  Skogstorp terräng   Övantjärnen tjärn
  Skrocksjön sjö   Övantjärnen, Lilla tjärn
  Skrocksjön sjö   Övantjärnen, Lilla tjärn
  Skrocksjön vatten   Övarhöjden, se Övanhöjden berg
  Skrocksjön sjö    
  Skräddartorpsmossen mosse    
  Skräddarviken vik    
  Skyttängen sankmark    
  Skärsion, se Sirsjön sjö    
  Slungudden del av ö    
  Smalmossen mosse    
  Smalmossen mosse    
  Smalsjöbäcken bäck    
  Smalsjöhöjden höjd    
  Smalsjöhöjden, Nedre höjd    
  Smalsjöhöjden, Övre Saknas    
  Lilla Smalsjön sjö    
  Stora Smalsjön sjö    
  Smalsjön sjö    
  Smedtorpet f.d. torp    
  Snarhöjden höjd    
  Snarhöjdsmossen, Lilla mosse    
  Snarhöjdsmossen, Stora mosse    
  Sneback terräng    
  Snösockagruvorna gruvor    
  Sommarbromossen mosse    
  Spelmanstjärnen tjärn    
  Spiktjärn sjöar /Se    
  Spiktjärnarna tjärnar    
  Spiktjärnen tjärn    
  Spiktjärnen tjärn    
  Spiktjärnsmossen mosse    
  Springarmossarna mossar    
  Stamparberget berg    
  Stenbäcken bäck    
  Stensjön sjö    
  Lilla Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjöåsarna åsar    
  Stentjärn sjö    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stjelphyttevatten Saknas    
  Storfallshöjden höjd o. triangelpunkt    
  Storhöjden höjd    
  Storhöjden höjd    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Storängsmossen mosse    
  Storängsmossen mosse    
  Storön ö    
  Stupberget berg    
  Stygghöjden höjd    
  Ståstadbotten terräng    
  Ståstatjärnen tjärn    
  Sundkullen berg    
  Sundsjön Saknas    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Sundsjön, Västra sjö    
  Sundsjön, Västra o. Östra sjöar    
  Östra Sundsjön sjö    
  Östra Sundsjön sjö    
  Sundsjön, Östra Saknas    
  Sundsjön, Östra sjö    
  Sundtjärn vik    
  Svalkullsflyet fly    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svultentjärn sjö    
  Svultentjärnen tjärn    
  Svältkullen höjd    
  Sümsiö, se Sundsjön, Västra sjö    
  Sågberget berg    
  Sången sjö    
  Sången sjö    
  Sången sjö /Se    
  Sången terräng    
  Sången sjö    
  Sången sjö /Se    
  Sången sjö /Se    
  Sångesbäcken bäck    
  Sångesbäcken bäck    
  Sångeshöjden höjd    
  Sångeshöjden höjd    
  Sångeshöjden höjd    
  Sångesmossen mosse    
  Säldfallsgruvorna skogsmark    
  Taberg gruvor    
  Taberg grf    
  Taberg järngruva    
  Taberg grf    
  Taberg grf    
  Taberget berg /Se    
  Taberget berg /Se    
  Tabergs kanal kanal    
  Tabergs kanal älv    
  Tabergsåsarna åsar    
  Timmermossen mosse    
  Tjattberget berg    
  Tjattbergsgruvan terräng    
  Tjattbergsmossen mosse    
  Tjäderåsen ås    
  Tjärbrännartjärnen tjärn    
  Torkhusberget berg    
  Torkhustjärnen tjärn    
  Torkhustjärnen tjärn    
  Torpmossen mosse    
  Tranmossen mosse    
  Trehörningen gränsområde    
  Tremansmossen mosse    
  Tremansåsarna åsar    
  Trindtjärnsbäcken bäck    
  Trinneborgsflyet kärr    
  Trinnemosse mosse    
  Tuvängen sankmark    
  Tvärelfsbron bro    
  Täljstensgruvan gruva    
  Törnkvisttorpet skogsmark    
  Udden udde    
  Uddmossen mosse    
  Uddmossen mosse    
  Uddmossen mosse    
  Ulrika gruvor gruvor    
  Ulvklinten terräng    
  Ulvtjärnen, Lilla tjärn    
  Ulvtjärnsmossarna mossar    
  Ulvjtärnsmossen mosse    
  Vattenlustig tjärn    
  Vemossen mosse    
  Vennikehöjden höjd    
  Vennicktjärn tjärn /Se    
  Viksmossen mosse    
  Vilansbäcken bäck    
  Vilansbäcken bäck    
  Vinikemossen mosse /Se    
  Vivikemossen mosse    
  Viviken vik    
  Vådtjärn sjö    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  Vålfallsmossen mosse    
  Lilla Våltjärn sjö    
  Stora Våltjärn sjö    
  Våltjärnen, Stora sjö    
  Våltjärn St. o. L. sjöar /Se    
  Våltjärnen, Lilla tjärn    
  Våltjärnen, Stora tjärn    
  Våltjärnsbäcken bäck    
  Våltjärnsdammen tjärn    
  Vårsjövatten vatten    
  Västbergs odling terräng    
  Yxtjärnsbäcken bäck    
  Ångerudden udde    
  Åsberget berg    
  Älgkällan tjärn    
  Älgmossen mosse    
  Älgmossen mosse    
  Älgmossfallet sluttning    
  Älgsjöberget berg    
  Älgsjöbergsviken vik    
  Älgsjöfallet terräng    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Elgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjötjärnen tjärn    
  Älgviken vik    
  Älgviksmossen mosse    
  Älgvikstjärnen tjärn    
  Älgvikudden udde    
  Älvkärret kärr    
  Älvsberg berg    
  Ängfallen terräng    
  Öbobäcken bäck    
  Öbotjärnen tjärn    
  Ögonsiön, se Ögsjön sjö    
  Ögsjöbäcken bäck    
  Ögsjöbäcken bäck    
  Ögsjöhöjden höjd    
  Ögsjömossen mosse    
  Ögsjön sjö    
  Ögsjön sjö    
  Ögsjön sjö    
  Ögsjön sjö    
  Öjsjövatten vatten    
  Örvallen grusgrund /Se    
  Örvallstjärn tjärn /Se    
  Lilla Örvattnet sjö    
  Stora Örvattnet sjö    
  Övanhöjden höjd    
  Övantjärnen, Lilla tjärn    
  Övantjärnen, Stora tjärn    
  Övantjärnsbäcken bäck    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.