ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekshärads socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 1733 Bebyggelsenamn : 1052 Naturnamn : 958
Ekshärad sn /Se Abborrberget berg Ekshärads socken sn Ekshärads socken förklaringar
Ekshärads socken sn Abborrbäcken bäck Ekshärads sn Ekshärads socken förklaringar
Ekshärad sn Aborrtjärn sjö Ekshärads sn Ekshärads socken förklaringar
Ekshärad sn Mellan-Aborrtjärn sjö Ekshärads sn Ekshärads socken förklaringar
Ekshärad sn Abborrtjärnen tjärn Ekshärads sn Abborrtjärnarna tjärnar
Ekshärad sn Abborrtjärnen tjärn Ekshärads socken Abborrtjärnen tjärn
Ekshärads socken sn Aborrtjärnen, Mellersta tjärn Ekshärad socken Abborrtjärnen tjärn
Ekshärad sn Aborrtjärnen, Norra tjärn Ekshärad sn /Se Abborrtjärnen tjärn
Saknas Saknas Abborrtjärnen, Södra tjärn Acksjön beb. Acksjön sjö
Ekshärad socken Aborrtjärnen, Södra tjärn Agnesberg beb. Acksjön sjö
Ekshärad sn Vestra Aborrtjärn sjö Agrena beb. Acksjön sjö
Saknas Saknas Östra Aborrtjärn sjö Alderbäcken beb. Aftersberget berg
Eks Härad sn Abborrtorp skogsmark Andersfolk beb. Aftersberget berg
Ekshärad sn Abborrviken vik Annikfolket beb. Aftonberget, se Aftersberget berg
Ekshärad sn Acksjökärret kärr Annraka på brånarna? bebyggelse Agrena berg
Ekshärad sn Acksjökärret kärr Arvberg beb. Agrenbäcken bäck
Ekshärad sn Acksjön sjö Arvidstorp beb. Agrenmossen mosse
Ekshärad sn Acksjön sjö Aurenatorp, se Agrena beb. Ala terräng
Ekshärad sn Acksjön sjö Backen, se På Backen bebyggelse Andtjärn tjärn
Ekshärad sn /Se ?Acksjöälven å Backen, se Bäcken bebyggelse Andtjärnen tjärn
Ekshärad sn /Se Acksjöälven älv Backen beb. [?]Arvesmyran myr
Ekshärad sn /Se Acksjöälven älv Backen beb. Aurenaberget, se Agrena berg
Ekshärad sn /Se Agrena berg Backetorp bebyggelse Aurenaberget berg
Ekshärad socken /Se Agrena berg Backgården beb. Badstumyren myr
Eckesard Sockn, se Ekshärad socken Agrena berg Backgården beb. Bastumyran mosse
Hackran personnamn /Se Agrena berg Backtorp, se Erik-Nils-torp utlagd beb. Bastumyråsarna, se Bastumyråsen ås
Havvonen, Kristofer personnamn /Se Agrena höjd Backtorpen småtorp Bastumyråsen ås
Havvusgubben, se Havvonen, Kristofer personnamn Agrena berg /Se Backtorp, Norra hmd Baståsberget berg
Karkaiset personnamn /Se Agrena berg /Se Backtorp, Södra hmd Baståsberget berg
Kasainen personnamn /Se Agrena höjd /Se Bassberg, Norra beb. Bergsängstjärnen tjärn
*Kerronen personnamn /Se Agrenabäcken bäck Bassberg, Södra beb. Bergtjärnarna tjärnar
Orbis personnamn /Se Agrenamossen mosse Basterud bebyggelse Bergtjärnen, Norra och Södra tjärn
sexöringar inbyggarbeteckning /Se Agrenaskaftet terräng Basterud gård Bergsängstjärnen tjärn
Vild-Havvonen, se Havvonen, Kristofer personnamn Agrenaåsarna åsar Basterudsnäset, se Näset beb. Bjudammsängarna terräng
Abrahamsfors Saknas Ala terräng Basterudssätern säter Bjudammsängarna myr
»Abrahamsfors» manufaktorverk Aldertjärnen tjärn Basterudstorp bebyggelse Bjärberget berg
Bastelund lht /Se Anders-Erikudden udde Baasterudstorp Saknas Björkan å
Basterud by Andtjärn sjö Bastkullen? beb. Björklången sjö
»Basterud» by *Andetjärn tjärn /Se Baståsen beb. Björklången sjö
»Basterudstorp» bebyggelse Asphult skogsmark Bellmanskullen beb. Björklångsmossen mosse
Berg by Aspmyren myr Bengtfolket beb. Björkån el. Björkan å
Berga hemman Aspmyråsen ås Bengtgården, Norra beb. Björnmyren myr
Bergsäng by Attersberget berg Bengtgården, Södra beb. Björnmyren myr
Bergsäng by Aurenaberget Saknas Bengtlundstorp(et) beb. Björntjärnarna tjärnar
»Bärseng» Saknas Aurena Saknas Bengt-Ollesheden beb. Björntjärnen, Norra och Södra tjärn
Bergsäng by Aurena berg Bengtsgården beb. Björntjärnen, Norra och Södra tjärnar
Bergsäng by Aurenaberget berg /Se Berg bebyggelse Björntjärnarna tjärnar
Brunnberg by /Se Aurenaberget, se Agrena berg Berg, se Holsberg beb. Blackmossen mosse
Brunnberg by /Se Avensmyren myr Berg(et) beb. Blackmossen mosse
»Bråneberget» Saknas Backtorp terräng Berga gård Blymyren, Norra och Södra myr
Bråneberg bebyggelse Badamossen mosse Berget beb. Blymyren, Norra myr
»Bue, N.» Saknas Aurena berg Berget beb. Blymyren, Södra myr
Byn by Baggängkärret kärr Berg(et), Norra beb. Blyåsen ås
Byn by Bakeridal terräng Berget, Södra beb. Blyåsen berg och skogstrakter
Byn by Bastukroken krök Bergsäng bebyggelse Bobergsmyren myr
Byn Saknas Bastumyren myr Bergsäng gård Bobergsmyren myr
Byn by Bastumyråsarna åsar Bergsängsstugan beb. Bobergstjärnen tjärn
Byn gård Baståsberget berg Bergsäter beb. Bobergstjärnen tjärn
»Bäcketorp» bebyggelse Baståsberget berg Bergvallen beb. Bockholmen holme
»Diupedalen» lägenhet Baståsbäcken bäck Bergänden beb. Bockholmen holme
Edebäck Saknas Baståsen Saknas Biskopgården beb. Bocklansberget berg
»Edebäck» Saknas Baståsmyren myr Biskopsdalen, se Viken Saknas Bocklansbäcken bäck
»Edebäck, Västra» bebyggelse Baståsmyren sankmark Björkfallet beb. Bocklansmyren myr
»Edebäck, Östra» bebyggelse Bergmyren myr Björklångsberg gård Bocklanstjärnen tjärn
»Edsfors» såg» Saknas Bergsängstjärnen tjärn Björklångsberg beb. Brandholmen holme
Ekshärads prästgårds utskog Saknas Norra Bergstjärn sjö Björklångsberg, Norra beb. Brattfallet vattenfall
Ekshärads Finnmark Saknas Södra Bergtjärn sjö Björklångsberg, Södra beb. Bredvisten sjö
Elofsbyn by Bergvallholmen holme Björntorp beb. Bredvisten sjö
Föskefors bruk *Biskopshäll höjd Björnåsen beb. Bredvistmyren myr
Föskefors bruk *Biä...n del av Stor-Jangen Blankåsen beb. (ställen) Brudgumbäcken bäck
Fösksfors Saknas biörklången, se Älgtjärnen sjö Blankåsen beb. Brudtjärnen tjärn
Föskefors bruk Bjurdammarna myr Boden gd Brudtjärnen tjärn
Föskefors bruk Bjurdammsängen mosse Bodsjöviken?, se Busjöviken beb. Brudtjärnen tjärn
Grindabo,se Grinnemo khbost. Bjälkmyren, Norra myr Bofastberg beb. Brunnberget berg
Grinnemo prästgård Bjälkmyren, Södra myr Bondfolk beb. Brunnberget berg
Grinnemo khbost. /Se »Biälleholmarna och Booholmarna» Saknas Bondsäter beb. Brunnberget berg
!Grinnemo» prästgård Björkan Saknas Borg beb. Bubäcken el. Norkbäcken bäck
Grinnemo khbost. /Se »Biörkenäs» udde Borggården beb. Bulthålstjärn tjärn
Grinnemo gd /Se Björkan bäck Bort när bössan? bebyggelse Bunnersberget berg
Grinnemo khbost. /Se Björkan bäck Borta hos Erikärna beb. Bunnersbäcken, se Bunäsbäcken bäck
Grinnemo Saknas Björkan älv Borta hos Skägg´arna beb. Bunnerstjärnen tjärn
Grinnemo gård m.m. /Se Björklången sjö Borta hos Älv´arna beb. Bunäsbäcken bäck
Gropberg by Björklången sjö Borta när Gunnars-Ola bebyggelse Buråsen berg
Gunnerud by Björklången sjö Bort när Bäck´arna beb. Burön ö
Gunnerud gård Björklången sjö /Se Bort när Hanne? bebyggelse Burön ö
Gunnerud by Björklångsmossen mosse Bort när han Navver-Ola beb. Busjömossen, se Hamramossen mosse
Gundeshög Saknas Björklångsmossen mosse Bort är han sönni? bebyggelse Busjön sjö
Halgå bruk Björkvålsberget berg Bort när Ingemårarna beb. Busjön sjö
Halgå bruk Björkvålsbäcken bäck Bort när jäntorna beb. Busjön, se Knon sjö
Hallen by Björnhultet terräng Bort när Jöns´arna beb. Busjön sjö
Hallen Saknas Björnidberget berg Bort när Nils-Jönson-arna? beb. Busjön sjö
Hallen by Björnkärret kärr Bort när Olla Per´arna beb. Busjön sjö
Hallen by Björnmyrbäcken bäck Bort när Rang´arna beb. Butjärnen tjärn
Hamra by Björnmyren sankmark Bort när Stor-Nils´arna beb. Butjärnen tjärn
Hamra by Björnmyren myr Bort när Sälje´arna beb. Byeråsarna åsar
Hamra Saknas Björnmyren myr Bort när tjärfinnarna beb. Byxbytaråsen terräng
Hamra by? Björnmyren myr Bossgården beb. Byudden udde
Hamra Saknas Lilla Björntjärn sjö Brantbacken beb. Bäckelberget berg
Hara by Stora Björntjärn sjö Brasen? bebyggelse Bäckelbergsmyren myr
Hara by Björntjärnen tjärn Braskfallet beb. Bäckelbergstjärnarna tjärnar
Hielte Saknas Björntjärnen, Norra tjärn Bratthaget beb. Bäcklidberget, se Bäckelberget berg
Hjeltin bebyggelse Björntjärnen, Södra tjärn Bratthaget beb. Bäcklidberget? berg
Hjältin by /Se Björntjärnsbäcken bäck Brofallängen beb. Bäcklidbergstjärnarna? tjärnar
Hole by Björnudden udde Brottet beb. Bäckåsarna åsar
?Hole by Björnåkärret sankmark Brunnberg gård Bäckåsarna berg
Hole by? Björnåsberget berg Brunnberg(et), se Brånberg bebyggelse Bäckåskullen, se Bäckåsarna åsar
Håla Saknas Björnängen äng Brunnberg gård Dalkarlsmyren myr
Hornäs by Blackhålet kärr Brunnberg by Dalkarlsmyren mosse
Hornäs by Blockberget berg Brunntäppan, se Täppan gd Dammberget berg
Hornäs by Blymyren, Norra myr »Brånarna» gård Dammberget berg
Hälle bebyggelse Blymyren, Norra sank mark Brånarna beb. Dammtjärnen tjärn
Klemens-folk hmd /Se Blymyren, Södra myr Brånarna beb. Degelmyren myr
Klockaretomten, se Kyrkheden klockarbost. Blyåsen ås och triangelpunkt Brånarna beb. Degelmyren myr
Knappåsen torp /Se Blåbärskullen höjd Brånberg bebyggelse Degermyren myr
Knappåsen torp /Se Blåbärskärret myr Brånen bebyggelse Degermyren myr
Knappåsen torp /Se Blötkärret kärr Brånsäter beb. Digelberget berg
Knappåsen torp /Se Blötkärren sank mark Bråten beb. Digelbergsmyren myr
Knappåsen torp /Se Bobergsmyren myr Bråten beb. Digerberget berg
Knappåsen torp /Se Bobergstjärnen? Saknas Bråtkullen beb. Digerberget berg
Knappåsen torp /Se Bobergstjärnen tjärn »Bränna» gård Digerberget berg
Kråkås» såg Saknas Bockholmen holme Brännan beb. Digermyren myr
Kråkåssågen Saknas Bockileft terräng Brännan beb. Dikmyran mosse
Kyrkeskogen, se Knappåsen torp Bocklansberget berg Brännan, se Törntsbrännan beb. Djupbäcken bäck
Kyrkheden klockarbost. /Se Bocklandsberget berg /Se Bränngården beb. Dockmyren myr
Kyttölä gård /Se Bocklansbäcken bäck »Buda» gård Dockmyren myr
Laggåsen torp och skog /Se Bocklanstjärnen tjärn Buda beb. Dockmyran mosse
Laggåsen torp /Se Bocklanstjärnet tjärn /Se Buda bebyggelse Dybotten tjärn
Laggåsen torp /Se Bodasiö, se Busjön sjö Busjöviken, (Bodsjöviken?) beb. Dybottnen tjärn
Laggåsen torp /Se Bodasiön, se Busjön sjö Busjöåsen beb. Dybotten tjärn
Laggåsen torp /Se Boda siön, se Busjön sjö Buskarna beb. Dytjärnen tjärn
Laggåsen torp och skog /Se Bodasiön, se Busjön sjö Busäter? beb. Dytjärnen tjärn
Laggåstorpet Saknas Boda Siön, se Busjön sjö Bygget beb. Dödens dal dalgång
Lindås bebyggelse Bolagsfallen svedjefall Bygget eller Nybygget beb. Dödviken vik
Loffstrand, Norra el. Södra gårdar Bondgalgen myr Byggningen, se Erik-Jon-folk beb. Dövikberget berg
Loffstrand by? Bondsäter terräng Byggningen beb. Ekesberget berg
Loffstrand, Södra gd /Se Boodasiö, se Busjön sjö Byggningen beb. Ekesberget berg
Loffstrand by Borren skogshöjd Byggningen beb. Ekesberget, Lilla berg
Lofstrand by Braskberget berg Byggningen beb. Fallmyran mosse
Loffstrand gård Braskstaden terräng Byggningen beb. Fallmyråsarna åsar
Lukvallen torp /Se Braskstaden terräng Byggningen beb. Fallmyrberget berg
Lyte-folk hmd /Se Braskviken vik Byn bebyggelse Fettmyren myr
Mosberg, Norra by Brattfallbäcken bäck Bynäset, se Söder i Bynäset beb. Finnberget, se Stendalsberget berg
Mosberg, Södra by Brattfallet terräng Bytäppan beb. Finnkullberget berg
Mosberg, Norra by Bratthifallet höjd Bäckbacken beb. Finn-Lars-slogarna terräng
Mosberg Saknas Brattåsen ås Bäcken bebyggelse Finnlarsslogarna terräng?
Mosberg by »Bredvistan» sjö Bäcken beb. Finntjärnen tjärn
Mosberg, Norra bebyggelse Brevisten sjö Bäcketorp bebyggelse Finntjärnen tjärn
Mosberg, Södra bebyggelse Bredvisten sjö Bäck, Norra beb. Finntjärnen tjärn
Nain by Bredvisten sjö Bäck, Södra beb. Fiskfallen terräng
Nore by? Bredvisten sjö /Se Börjesgården beb. Fiskfallmyren myr
Nore by Bre(d)visten sjö /Se Dalbogården beb. Fisklösen tjärn
Nore bebyggelse Bredvistmyren myr Dammen beb. Tjärnarna på Fjället tjärnar
Nygård lägenhet Bredvistuddarna uddar Digerberg beb. Fjällskaftet, se Fjällstången ås
Näs Saknas Bredvistviken vik Djupbäcken, se Trumtorp beb. Fjällstrupen mosse
Nästorp by Broanskärren kärr Domarna beb. Fjällstången ås
Nästorp by Broanskärren kärr Domarsätern beb. (bebodd) Fjällstången berg
Per-Håckersa-Folk gård /Se Brudgumbäcken bäck Dordissäter beb. Fjärdingsmyren myr
Per-Håckersafolk gård /Se Brudtjärnen tjärn Där framme beb. Flyet myr
»Raffwaldh» Saknas *Brunberget, se Brunnberget berg Där ner hmd Flykten, Västra, se Flyktmossen mosse
Råda by *Brunkölsröret gränsrör Där ner beb. Flyktmossen mosse
Råda by Brunnberget höjd Där nord gd Flyktmossen mosse
Råda hemmansägor Brunnberget berg Där nord eller Snickarfolket beb. Flyktviken vik
Råda by /Se Brunnberget berg Där opp eller Korpralbacken beb. Flåberget berg
Skoga, Norra by *Brunnkölsbrun(n?) gränsmärke Där söder, se Där sör beb. Flåen myr
Skoga, Södra by Brurtjärnen tjärn Där söder eller Söder på gärdet beb. Flåen, se Flån mosse
Skoga by Brånarna terräng Där söder beb. Flåberget berg
Skoga Saknas Brännan terräng Där söder beb. Flån mosse
Skoga, Norra Saknas Brännåsarna skogsmark Där sör eller Där söder beb. Flämtmyran mosse
Skoga, Södra Saknas Brännåsen ås Där väst beb. Fotvikkärret kärr
Skoga, Mellan- by Brännåsen ås Där väst i Torp beb. Fotvikkärr(et) kärr
Mellerskogh Saknas Buberget berg Där väst på backen, se Västra backen beb. Framsjön, se Knon sjö
»Skoga» Saknas Budasätrarna terräng Där väst på änden beb. [?]Funnkarsbäcken bäck
»Mellanskoga» Saknas Bulthålsbäcken bäck Där öst i Torp beb. Furberget berg
Skoga, Norra by Bulthålsbäcken bäck Där öst på backen hmd Furberget berg
Skoga, Norra Saknas Bulthålstjärnen tjärn Edbäck, Västra, se Edebäck Va bebyggelse Föskeforsälven älv
Norra Skoga by Bunnersberget berg Edbäck, Östra, se Edebäck bebyggelse Gammalsäterberget berg
Skoga by Bunnersbäcken bäck Edebäck bebyggelse Gammalsäterberget berg
Skoga by Bunnerstjärn sjö Edebäck bebyggelse Gammalsätertjärnen tjärn
Skoga by Bunnerstjärnen tjärn Edebäck bebyggelse Gammalsätertjärnen tjärn
Skoga, Norra bebyggelse Buråsen ås Edebäck gård Gammalvallberget berg
Skoga, Södra by Buråsen ås Edebäck, Västra bebyggelse Gammelsäterbäcken bäck
Snöre by Burön ö Edebäck, Östra bebyggelse Getingknölen kulle
Snöre gd Busjömossen mosse Edebäcksäng, se Edebäck Saknas Gillerberget berg
Snöre gd Busjön sjö Edebäcksäng, se Edebäck Saknas Gillertjärnen tjärn
Snöre Saknas Busjön sjö Edforsen beb. Gillertjärnen tjärn
Solberg by »Busjön, St.» Saknas Edssätern beb. Gillertjärnsmossen mosse
Solberg Saknas Busjön sjö Ekbacken beb. Gjutåsmossen mosse
Spåntorp Saknas Busjön sjö Ekstugan beb. Gjutåsmyren myr
Stackerud by Busiön Saknas Eliastorp beb. Gjutåsnoret sund
Stackerud gd /Se Busjön sjö Elofsbyn, se Älvesby bebyggelse Gjutåstjärnen tjärn
Stommen, se 1 Grinnemo khbost. Busjön sjö Elofsfolket beb. Gjutåstjärnen tjärn
Stommen, se Grinnemo prästgård Busjön sjö Elovsgården beb. Godvikstjärnen tjärn
Sälje by Busjön sjö Emtbjörk, se Ämtbjörk bebyggelse Govikberget berg
Sälje gd /Se Busjön sjö Enbuskarna, se Söder i Bynäset beb. Goviksberget berg
Sölje Saknas Busjön sjö Erikfolk beb. Govikstjärnen tjärn
Sälje by Busjön sjö Erik-Jon-folk, eller Byggningen beb. Granbäcken, se Tvärbäcken bäck
Sälje hmn Busjön sjö Erik-Jon-folket? beb. Granbäcken bäck
Sälje hmn Busjön sjö Erik-Nils-torp utlagd beb. Grandalen dal
Sälje by /Se ?Busjöåsen höjd Fageråsen beb. Grankullstjärnen tjärn
Sälje by /Se Butjärnen tjärn Fall gd Granlidberget eller Granlidbergsklinten berg
Thorssmo Saknas Byarudden ö Fallen beb. Granlidbergsklinten berg
Tvärberg förr torp /Se Båthusnabben landtunga Fallen bebyggelse Granlidtjärnen tjärn
»Thöln» Saknas Båthusudden udde Fallen beb. Granlidtjärnsbäcken bäck
Tönnet, Västra by Båthusviken vik Fallet beb. Granlidtjärnen tjärn
Tönnet, Östra by Bäcka myr Fallet beb. Grantjärnen, Västra och Östra tjärnar
Tönnet by Bäckelberget berg /Se Fallet beb. (ställen) Västra Grantjärnen tjärn
Tönnet, Västra bebyggelse Bäckelberget berg Fallet beb. Östra Grantjärnen tjärn
Tönnet, Östra Saknas Vestra Bäcklidsbergstjärn sjö Fallet beb. Grantjärnsberget berg
Tönnet by /Se Östra Bäcklidsbergstjärn sjö Fallet beb. Grantjärnsberget berg
Tönnet by /Se Bäckelbergstjärnen, Västra tjärn Fallet på Brånarna beb. Gropberget berg
Tönnet by /Se Bäckelbergstjärnen, Östra tjärn Fallmyren, se Fällmyren beb. Gropberg berg
Tönnet by /Se Bäckåsarna åsar Fallåsen gd Gropbäcken bäck
Våle by Bäckåskullen höjd Fasterstugan beb. Grundan å
Våle by Bäckåsmossen mosse Finnbacken beb. Grundan älv
Våle by Bäckängarna myr Finnbobygget, se Bygget beb. Grundtjärnen tjärn
Yggenäs by Bölden höjd Finnfolket, se Finnbacken beb. Grundtjärnen tjärn
Yggenäs by Dalkarlsmyren myr Finngården beb. Grundtjärnen tjärn
Ynäs gd /Se Dalkarlsmyren myr Finnkullen beb. Grundtjärnen tjärn
Älvdebäck by Dalströmsberget berg Finnmoran, se Hamra Saknas Grunnan å
»Alderbäck» Saknas Dalströmsberget berg Finnsgården beb. Grycken sjö
Älvdebäck Saknas Dammberget berg Finntorp beb. Grängen sjö
Älvbäck gd /Se Dammen terräng Fjället beb. Grängen sjö
Älvbäck gård /Se Dammtjärnen tjärn Flanken beb. Grängen sjö
Älverbyn Saknas Dammtjärnsberget berg Flanken nybygge Gräsberget berg
Ämtbjörk by Dammyren myr Flanken beb. Gräsberget berg
Ämtbjörk by Danielsviken vik Flatan, se Solbacka beb. Gräsbergstjärnen tjärn
»Emteberckie» Saknas Dansarhallen skog Flyet beb. Gräsbergstjärnen tjärn
Ämtbjörk Saknas Degelmyren myr Flöjsheden beb. Gräsbäcken bäck
Emtbjörk by Degermyren sank mark Fram i gården beb. Gräskärret terräng
Ämtbjörn hmn Digerberget berg Fram i gården beb. Gräskärr(et) kärr
Öjenäs, Norra, Södra gårdar Digerberget berg Framnäs bebyggelse Gräskärråsen ås
Öghenes Saknas Digerberget berg Fridhem beb. Gräsmyren myr
Ögnäss Saknas Digerberget berg Frigrenmanen beb. Grästjärnarna tjärnar
Öjenäs, Norra Saknas Digerbergsmossen mosse Fugges ´ladugård´ Grästjärnarna tjärnar
Öjenäs, Södra by Digermyren myr Fuggesheden beb. Gröcken sjö
Ömlingzhedan Saknas Digermyren myr Fågelkärren beb. Gröcken sjö
Ön by Digermyren myr Fällmyren beb. Gudmunds tjärnar tjärnar
Öna Saknas Dikmyren myr Färgeriet beb. Gullbrandsmyren myr
Öna gård Djupbäcken bäck Föskefors beb. Gullbrandsmyren myr
Öna Saknas Dockmyren myr Fösktorp beb. Gullmuns tjärnar tjärnar
Öngnäs Saknas Dockmyren myr /Se Gammalhusen beb. Gunnerudssäterberget berg
»Överberg» Saknas Dockmyren terräng /Se Gammalvallen beb. Gårlidmyren myr
Överberg by Dordimossen mosse Garveriet Saknas Gåstjärnen tjärn
  Dordisätern f.d. säter, nu terräng Godviken? beb. Gåstjärnen tjärn
  Dretgropkärret myr Granbäcken beb. Gåstjärnen tjärn
  Dundern terräng Granbäcken beb. Gällholmen holme
  Dundern skog Granlidberget beb Gällnäsholmen holme
  Durnabben udde Graven ställe Gällsjön, Västra sjö
  Dybotten sjö Graven beb. Gällsjön, Östra sjö
  Dybottnen tjärn Grenheden torp Görsbäcken bäck
  Dytjärnen tjärn Grentorp eller Siffertorp beb. Görstjärnen tjärn
  Dödens dal dal Grevfolket? beb. Görstjärnen tjärn
  Dödviken vik Gropberg beb. Götsjöberg(et) berg
  Edsberget berg Gropberget beb. Götsjömossen mosse
  *Edsforsen fors Gropberg gd Götsjön sjö
  Edsforsen fors Gropen beb. Götsjön sjö
  Edssätern terräng Grunnfors sågverk Götån å
  Saknas berg Gräsefall, se Gräsheden beb. Götån å
  Ekesberget berg Gräsheden eller Gräshedfallet beb. Halgån å
  Ekesberget berg /Se Gräshedfallet, se Gräsheden beb. Hallarna berg
  Ekesberget berg Gröntuva beb. Hallshöjden höjd
  Södra Ekesberget berg Gubbkullen beb. Hallsjöhöjden höjd
  Ekesberget, Lilla berg Gunnarsfolket, se Gunnerudsfolket beb. Hallshöjden berg
  Ekesberget, Stora berg och triangelpunkt Gunnerud bebyggelse Hallsrostbäcken bäck
  Ekhålet sund Gunnerud gård Hallsrostbäcken bäck
  Elgs Kiärn, se Älgtjärnen tjärn Gunnerudsfolket beb. Hallsåsarna åsar
  Ennarbolsskogen skog /Se Gunnfolk beb. Hallsöarna öar
  Ennarbolsskogen skog /Se Gunn-folket beb. Halvvägesbäcken bäck
  Erikbacken backe Gunngården beb. Halvvägesmyran mosse
  Erikbacken höjd Gunntorp beb. Hammarmossen el. Holsmossen mosse
  Falla terräng Gällalvsätern ställen Hamramossen mosse
  Fallen skogsmark Gällsjön, Västra beb. Hamratjärnen tjärn
  Fallmyrberget berg Gärdena beb. Hamratjärnen tjärn
  Fallmyren, Nedre myr Gärdet beb. Harabäcken bäck
  Fallmyren, Övre myr Gärdet beb. Harasjöarna sjöar
  Fallmyråsarna åsar Gärdet beb. Västra Harasjön sjö
  Fallsäter terräng Gärdet beb. Östra Harasjön sjö
  Femgransbacken terräng Gärdet beb. Harsjön, Västra och Östra sjö
  Fesäckmyren myr Gärdet beb. Hartjärnarna tjärnar
  Fetmyren myr Gärdet beb. Hartjärnarna tjärnar
  Finnberget berg Gärdet beb. Heaberget, se Hedenberget berg
  Finnberget berg /Se Gärdåsen beb. Heaberget berg
  Finnkullberget berg Gästgivargården beb. Hedenberget berg
  Finn-Larsmyren myr Gökheden beb. Hemberg berg
  Finn-Larsråken terräng Görsöberg bebyggelse Hembäcken bäck
  Finnlarsslogen slåtter /Se Götnäs beb. Hembäcken bäck
  Finn-Larsslogen skog o. sank mark Götån kvarn och såg Hembäcken bäck
  Finn-Larsåsarna åsar Hackkroken beb. Hemfall förr åkrar
  Finn-Nils-nabben udde Hagarna utbruk (ställen) Hemsjön sjö
  Finnsätern terräng Hagen beb. Hemsjön sjö
  Finnsäteråsarna åsar Hagen beb. Hemsjön sjö
  Finntjärn sjö Hagen gd Hindershöjden berg
  Finntjärnen tjärn Hagen beb. Hinnan å
  Finnängen mosse Hagen beb. Hinnan bäck
  Fiskfallen terräng Hagen beb. Hinnbäcken bäck
  Fiskfallsbäcken bäck Hagen beb. Hinnershöjden höjd
  Fiskfallsmyren myr Haget beb. Hinnersmossen mosse
  Fisklösen tjärn /Se Haget, se Uddhaget beb. Hinnsjömossen mosse
  Fisklösen sjö /Se Haget beb. Hinnsjön, Västra och Östra sjö
  Fiskmyren myr Haget beb. Västra Hinnsjön sjö
  Fjaltåsen terräng Hagfallet beb. Östra Hinnsjön sjö
  Fjällbäcken bäck Hagkrokarna, Västra beb. Hinntjärnen tjärn
  Fjälldalsbäcken bäck Hagkrokarna, Östra beb. Hinntjärnen tjärn
  Fjällgåsberget berg Hajbacken beb. Hjortberget berg
  Fjällmyren myr Hakgården beb. Hjortberget berg
  Fjällmyren sankmark Halgåbruket förr bruk Holmtjärnen tjärn
  Fjällstrupen höjd Halgåbruket beb. Holmtjärnsmyren myr
  Fjällstången skog Halla, se Hallen Saknas Holsmossen, se Hamramossen mosse
  Fjällstången höjd Halla, se Hallen bebyggelse Holsnoret sund
  Fjälltjärnen, Mellersta tjärn Hallen bebyggelse Hundkullen kulle
  Fjälltjärnen, Västra tjärn Hallen bebyggelse Hundkärren mosse
  Fjälltjärnen, Östra tjärn Hallen gård Hundkärrmyren, Övre, se Hundkärren mosse
  Fjärhankärren kärr Hallen förr gd Hundviken vik
  Fjärhankärret kärr Hallgärdet bebyggelse Håbäcken, se Råbäcken bäck
  Fjärhanmyren myr Hall-Ola-kullen beb. Hån sjö
  Flickkullen berg Hallsåsen beb. Hån tjärn
  Fly fly Halvarsfolk beb. Hånnäsdammen tjärn
  Flyen mosse Halvarsfolket beb. Hånnäsdammen tjärn
  Flyktmossen mosse Hammaren beb. Hästberg berg
  Flyktmossen mosse Hammarhöjden bebyggelse Hästbergsmossen mosse
  Flåberget berg Hammarsågen, se Holsågen Saknas Hästsandmyren myr
  Flåen myr Hamra bebyggelse Hästskomyren myr
  Flåen myr Hamra bebyggelse Hästtjärnen tjärn
  Flåmyrbäcken bäck Hamra gård Hästtjärnen tjärn
  Flåviken vik Hara bebyggelse Det höga berget berg
  Flämtmyren myr Hara gård Höga berget berg
  Fotvikkärret kärr Harabäcken gård Högfallkullen kulle
  Frökällan källa? Harsbäcken beb. Högfallsbäcken bäck
  Fulberget berg Harshedarna beb. Högåsen kulle
  Fulbäcken bäck Harsätern beb. Högåsröset röse
  Fulbäcksåsarna åsar Hedarna bebyggelse Hökberget berg
  Funkarsmyren myr Heden beb. Hökberget berg
  Funkarsmyren myr Heden beb. Hökbrunnen tjärn
  Furberget berg Heden, se Påsheden beb. Hökbrunnmyren myr
  Furkullheden skogshöjd Heden beb. Hökbrunnen tjärn
  Fyfetåsen ås Heden beb. Hömyren myr
  Fågelkärren kärr Herrgården beb. Igeltjärnen tjärn
  Föskeforself älv Hessgården beb. Igeltjärnen tjärn
  Föskeforself älv Hinnershöjden, se Skog(a)höjden beb. Igeltjärnen tjärn
  Föskeforsälven älv Hjeltin gård Jakobstjärnen tjärn
  Gammalsätern nu terräng Hjältin bebyggelse Jakobstjärnen tjärn
  Gammelsäterberget berg Hjältin, Södra torp Jakobs tjärn tjärn
  Gammelsätertjärnen tjärn Hoforsberg beb. (ställen) Jangen sjö
  Gammelvallmyren myr Hoforsen, Västra beb. Jangen el. Kråkåsjangen sjö
  Gatelidmossen mosse Hoforsen, Östra beb. Jangen, Lilla sjö
  *Gettsjön sjö Hole bebyggelse Jangen, Stora sjö
  Giet siön, se Götsjön sjö Hole gård Jolen, Västra älv
  Gillerbergsklint höjd Holesnor, se Kajutan beb. Västra Jolen å
  Gillerbergstäppan Saknas Holmheden beb. Jolen, Östra älv
  Gillersmyren myr Holmstrand beb. Östra Jolen å
  Gillrertjärn sjö Holsberg beb. Jolkroktjärnen tjärn
  *Ginbergsängen utäng /Se Holshöjden torp Jolkroktjärnen tjärn
  Ginbergsängen terräng Holssågen Saknas Jordberg berg
  *Gingeberg utäng /Se Holssäter beb. Jordbergsmyran mosse
  *Gingeberget utäng Hornnäs bebyggelse Jällholmen holme
  Giöte Siön, se Götsjön sjö Hornäs, se Hornnäs Saknas Jällidberget berg
  Gjutåsen, Östra ås Hornäs bebyggelse Jällsjön, Västra och Östra sjöar
  Gjutåsnoret nor Hornäs, Norra eller Östra beb. Jällälven älv
  Gjutåstjärnen tjärn Hornäs, Södra eller Västra beb. Kallkällåsen ås
  Godertorp terräng Hornäshedarna beb. Kalvberget berg
  Godvikberget berg Hornästäppan beb. Kalvberget berg
  Godviken vik Hos Hellman beb. Kalven tjärn
  Godvikholmen holme Hos Ollepojk(en) beb. Kampholmen holme
  Godviktjärnen tjärn Hos Vajs-Erik beb. Kampholmen holme
  Godvikuddarna uddar Hult(et) beb. Kampholmen holme
  Gofarsmyren myr Hult(et) beb. Kamptjärnarna tjärnar
  Gosterhultan höjd Hult(et) beb. Kaptenstjärnen tjärn
  Grabbtjärnen tjärn Hultet beb. Kaptentjärnen tjärn
  Grabbtjärnen tjärn Husen beb. Karsjön sjö
  Granbergssätern terräng Husen beb. Karlstjärnen tjärn
  Granbäcken bäck Husktorp beb. Karlstjärnen tjärn
  Grandalen dal Håberg, Nedre beb. Kasjöfall terräng
  Grangien siön, se Grängen sjö Håberg, Övre beb. Kasjömyren myr
  Grankullstjärnen tjärn /Se Håkanfolket beb. Kasjömyran mosse
  Grankärrudden udde Hålet beb. Kasjön sjö
  Grankärrviken vik Hållmantorpet beb. Kasjön sjö
  Granlidbergsklinten höjd Häbbel? bebyggelse Kasjön sjö
  Granlidbergsmossen mosse Häjsrö bebyggelse Kasjöviken vik
  Granlidbäcken bäck Häjsrö bebyggelse Kattsäterberget berg
  Granlidstjärn sjö Hälle bebyggelse Kettatjärnen tjärn
  Granlidtjärnen tjärn Hästberg beb. Killingholmen holme
  Granlon terräng Hästbergssätern fäbod Killingholmen holme
  Vestra Grantjärn sjö Höjden, Norra egendomar Kittatjärnen tjärn
  Östra Grantjärn sjö Höjden, Södra egendomar Klingligamossen mosse
  Grantjärnen, Västra tjärn Höknäsängen beb. Klädsnippmyren myr
  Grantjärnen, Östra tjärn Hönstorp beb. Knappåsröset berg
  Grantjärnsberget berg Hörnet bebyggelse Knappåsälven, se Jolen, Östra älv
  Grantjärnsberget berg Hörnet bebyggelse Knoberget berg
  Grantjärnsberget berg Hörningen beb. Knoberget berg
  Granåsarna åsar Hörnsätern beb. Knoberget berg
  Grebbesmyren myr I flanken beb. Knon sjö
  Grevbotten terräng I Grunnan beb. Knon sjö
  Gropberget berg Ingridgården beb. Knon sjö
  Grundan å Jangshöjden eller Jangänden beb. Knäberget berg
  Grundan å Jangänden, se Jangshöjden beb. Knäberget berg
  Grundkroken, Nedre å-krok Jennstegen? bebyggelse Knämyrberget berg
  Grundkroken, övre å-krok Jinnbärsängen bebyggelse Knämyrberget berg
  Grundtjärn sjö Jinnbärsängen bebyggelse Knämyren myr
  Grundtjärnen tjärn Jjinnbärsängen bebyggelse Knämyren myr
  Grundtjärnåsen terräng Johannestorp beb. Knämyren myr
  Grunnaelf älv Jonasfolket beb. Knöltjärnen tjärn
  Grycken sjö Jonfolk? beb. Komyren myr
  Gryggen, se Gröcken sjö Jongården beb. Korsberget berg
  Grygären, se Gröcken sjö Jonsgården beb. Kotjärnen tjärn
  Gryken, se Gröcken sjö Jons-Larsheden beb. Kotjärnen tjärn
  Gryten sjö Julheden beb. Kotjärnen tjärn
  Grytsjöfjället berg /Se Jutberg(et) bebyggelse Kristatjärnen, se Kittatjärnen tjärn
  Gråtjärn sjö /Se Jutgården bebyggelse Kroktjärnarna tjärnar
  Grängen sjö Jutåsen, Norra bebyggelse Kroktjärnarna tjärnar
  Grängen sjö Jutåsen?, Västra beb. Kroktjärnen tjärn
  Grängen sjö Jutåsen?, Östra beb. Kroktjärnsberget berg
  Grängen sjö Jyterstugan? bebyggelse Kronan berg
  Grängen sjö Jönsfolk beb. Kronan berg
  Grängen sjö Jönsmyren beb. Kråkberg berg
  Grängen sjö Jönstorp beb. Kråkbäcken bäck
  Grängen sjö Kajutan beb. Kråkbäckmyren myr
  Grängen sjö /Se Kalleberg? bebyggelse Kråkåsberget berg
  Grängen sjö /Se Kallkällfallen bebyggelse Kråkåsjangen, se Jangen sjö
  Grängen sjö /Se Kalvhult, Norra beb. Kräckelviken vik
  Gräsberget berg Kalvhult, Södra beb. Kräckelvikmyren myr
  Gräsberget, Västra berg Kammaren beb. Kullkölen mosse
  Gräsberget, Östra berg Kampåsen beb. Kvarnberget berg
  Gräsbergstjärnen tjärn Kampåsen beb. (ställen) Kvarnberget berg
  Gräsbäcken bäck Karlfolket? beb. Kvarnbäcken bäck
  Gräskärret kärr Kasjöstugan stuga Kvarnbäcken bäck
  Gräskärret sank mark Katarinagården, se Katringården beb. Kvarnbäcken bäck
  Gräskärråsen, Norra skog Katheden beb. Kvarnbäcken bäck
  Gräskärråsen, Södra skog Katringården eller Katarinagården beb. Kvarnbäcken bäck
  Gräsmyren myr Kettilgården eller När Kettil´arna?? beb. Kvarnsjöbäcken, se Kvarnälven el. Kvarnsjöbäcken bäck
  Gräsåsen berg Kettilsfolk? beb. Kvarnsjömyren myr
  Gröcken sjö Kettilstäppan? beb. Kvarnsjömyran mosse
  Gröcken sjö Klammen, Norra beb. Kvarnsjön sjö
  Gröcken sjö Klammen, Södra beb. Kvarnsjön sjö
  Gröcken sjö Klemens-folk hmd Kvarnsjön sjö
  Gröcken sjö Klemens-folk gårdsnamn Kvarnsjöänden mosse
  Gröcken sjö Klementsfolk beb. Kvarntjärnen tjärn
  Gröcken sjö Klementsfolk beb. Kvarntjärnen tjärn
  Gröcken Saknas /Se Klements-Jon-folket beb. Kvarnåsarna åsar
  Gröcken sjö /Se Kleven beb. Kvarnåsen ås
  Gröcken sjö /Se Klinten beb. Kvarnälven el. Kvarnsjöbäcken bäck
  Gröcken sjö /Se Klockaretomten, se Kyrkheden Saknas Kvarnälven älv
  Gröcken sjö /Se Klockarfallet beb. Kvarnälven å
  Gröckesälven bäck Knappåsen skog Kyrkbron förr bro
  Gröna dalen sank mark Knappåsen, Nedre beb. Kåtteso myr
  Grönbergsmyren myr Knappåsen, Övre beb. Kåttesotjärnen tjärn
  Grönkärrsberget berg Knoberg beb. Kälkberget berg
  Grönkärrsberget berg Knoänden torp (ställen) Kälkberget berg
  Grönmyrberget berg Kopparslagartorp beb. Kälkberg berg
  Grönmyråsen ås Korpralbacken, se Där opp beb. Kälkbergsbäcken, se Kälkbäcken bäck
  Gubberget berg Korsberg bebott torp Kälkbergskullen berg
  Gubbhålet terräng Korsbäcken beb. Kälkbergsmyren myr
  Gudmundstjärn sjö Korsnäs beb. Kälkbergsmyren myr
  Gullbrandsmyren sank mark Kottakangla eller Kangla? bebyggelse Kälkbergsodlingen förr odling
  Gullbrandsmyren sank mark Kresstaheden? bebyggelse Kälkbäcken bäck
  Gullimyren myr Kroken beb. Källmyrbäcken bäck
  Gullmunds tjärnar tjärnar Kroken, Norra beb. Källmyrbäcken bäck
  Gullspång sank mark Kroken, Södra beb. Källmyren myr
  Gunnerudskärret kärr Kroktjärnsberg beb. Källmyren myr
  Gunnerudssäterberget berg Kronskogen, se Knappåsen skog Käringmyren myr
  Gunnerudssäterberget berg Kryparvållen beb. Kölan älv
  Gutedalen Saknas Kråkåsen beb. Kölen myr
  Gåstjärnarna tjärnar Kråkåsen, Nedre beb. Köln berg
  Gåstjärnen tjärn Kråkåsen, Övre beb. Legurubäcken bäck
  Gäddbäcken bäck Kråkåssågen Saknas Lenas tall förr tall
  Gäddbäckssand vik Kråkändan, Norra beb. Lenastallmyren, se Lenas tall mosse
  Gäddnäset ö Kråkändan, Södra beb. Lessberget berg
  Gäddtjärnen, Norra tjärn Krösåsen, Norra beb. Lessberget berg
  Gäddtjärnen, Södra tjärn Krösåsen, Södra beb. Lessbergsmyren myr
  Gäddviken vik Kullarna beb. Lillekesberget berg
  Gällsjödammen terräng? Kullarna beb. Lill-Karitjärnen tjärn
  Gällsjön, Västra sjö Kullarna beb. Lilltjärnberget berg
  Gällsjön, Östra sjö Kullen beb. Lilltjärnen tjärn
  Gästgivarkärren sank mark Kullen beb. Lilltjärnen tjärn
  Gökmyrberget berg Kullen beb. Lilltjärnen tjärn
  Göphålet terräng Kullen beb. Lilltjärnen tjärn
  Görsbäcken bäck Kullen beb. Lilltjärnsbäcken bäck
  Görsbäcken bäck Kullen beb. Lisselberget berg
  Görstjärn sjö Kullen, se Myrkullen beb. Lissmossen mosse
  Görstjärnen tjärn Kullen utbruk Lockoso, se Låckoso mosse
  Görsviken vik Kullen eller Stenbokullen beb. Lockosobäcken, se Låckosobäcken bäck
  Götsjöberget berg Kvantberg(et) beb. Loffstrandsberget, se Kronan berg
  Götsjöbergsmossen sank mark Kvarnbacken beb. Loken sjö
  Götsjömossen sank mark Kvarnheden beb. Lugnviken vik
  ?Götsjön sjö Kyrketäppan eller Täppan beb. Lugnviken vik
  Götsjön sjö Kyrkheden bebyggelse Lukvallberg berg
  Götsjön sjö Kyrkogården jordlht Låkkåso myr
  Götsjön sjö Kåvarna beb. Låckoso mosse
  Götsjön sjö Kälkberg(et) torp Låckosobäcken bäck
  Götsjötjärnarna sank mark Kälkberg förr torp Långa myrarna myrar
  Götån Saknas Källbacken beb. Långbron bro
  Götån å Källbacken beb. Långtjärnen tjärn
  Götån Saknas Källdalen beb. Långtjärnen tjärn
  Götån å Källfallet beb. Lövberget, se Norkberget berg
  Götelfven älv Källhobacken beb. Lövberget berg
  Hackkrokfallet terräng Källmon beb. Lövbergsbäcken bäck
  Hagaänkan sank mark Källtorp beb. Lövbergsmossen mosse
  Hagkrokstugan skogsområde Kärrberg beb. Lövsjöarna sjöar
  Hagtjärnen tjärn Kärren beb. Lövsjöberget berg
  Halgåberget berg Kärren beb. Lövsjöberget berg
  Halgån å Kärren beb. Lövsjömossen, Norra mosse
  Halgån å Laggarfolk? eller Laggerfolk? beb. Lövsjömossen, Södra mosse
  Halgån å Laggåsen skog Lövsjön el. Lövsjöarna sjö eller sjöar
  Halgån älv Lakåsen beb. Lövtjärnen tjärn
  Halgån å Landtäppan bebyggelse Lövtjärnen tjärn
  Halgån å Lappkullen beb. Lövån å
  Halgån å Larkan? beb. Lövön ö
  Halgån å Larkåsen beb. Majanpäs mosse
  Halgån å Larkåsen beb. Manmyren myr
  Halgån? biflod Lars-Eriksgården beb. Manmyren myr
  Halgåälven älv /Se Larsfolk beb. Markmyrberget berg
  Halgåälven älv Larsfolk gårdsnamn Markmyren myr
  Hallberg berg Lars Larstorp beb. Markmyren myr
  *Hallinge älv, se Halgån älv (å) Lars-Olsgården beb. Mattmyren myr
  Hallshöjden höjd Lars-Olstorp, Nedre beb. Mellanberget berg
  Hallsrostbäcken bäck Lars-Olstorp, Övre beb. Mellansjön sjö
  Hallsrostbäcken bäck Lassgården bebyggelse Mellansjön sjö
  Hallsåsen ås Lassgården beb. Mellantjärnen tjärn
  Hallsön, Norra ö Lass-Larsheden beb. Mellantjärnen tjärn
  Hallsön, Södra ö Larssäter beb. Melleråsmyren myr
  Hallunga-ån, se Halgån å Lekullen beb. (ställen) Melleråsmyren myr
  Halvvägesbäcken bäck Letterängen beb. Metartjärnen tjärn
  Halvvägesmyren myr Lillberg(et) bebyggelse Metartjärnen tjärn
  Halvvägsbäcken bäck Lillheden bebyggelse Milhävdtjärnen tjärn
  Halvvägsmyren myr Lill-Per-gården beb. Milhävdtjärnen tjärn
  Halvvägsmyren myr Lillstugan? beb. Mjöga mossen mosse
  »Hammarshögden» berg Lillås (l. Åsen) torp M(j)ögmyren myr
  Hamraberget berg Linnan? beb. Mjögmyren myr
  Hamrahöjden höjd Linnan beb. Mjögsjöberget berg
  Hamrasjön sjö Limtorp torp Mjögsjöbäcken bäck
  Hamratjärnen tjärn Lissfolk beb. Mjösjön sjö
  Harabäcken bäck Lisstorp beb. Mjösjön sjö
  Harabäcken bäck Literängen, se Skillingheden beb. Mjövisten sjö
  Vestra Harasjön sjö Livsfaran, Norra beb. Mjövisten sjö
  Harasjön, Västra sjö Livsfaran, Södra beb. Mohålen terräng
  Harasjön, Västra Saknas Loffstrand gård Mossbergssjön sjö
  Östra Harasjön sjö Loffstrand, Norra bebyggelse Mos(s)bergssjön sjö
  Harasjön, Östra sjö Loffstrand, Norra bebyggelse Mosbergsjön sjö
  Harasjön, Östra sjö Loffstrand, Norra bebyggelse Mossbergslogan eller Grunnslogan terräng
  Harasjöviken vik Loffstrand, Södra bebyggelse Mosbergsäterberget berg
  Hara sätern terräng Loffstrandskakelåsen bebyggelse Mosbergsätern el. Nordgårdsätern säter
  Haraudden udde Loffstrandssätern säter Mossbergssäterberget berg
  Haraåsen ås Lorttäppan beb. Mosshallarna berg
  Harsjön, Västra sjö Lukvallen torp Mossmyren myr
  Hartjärnarna tjärn Lundby beb. Mosstjärnen tjärn
  Hattåsen ås Lyckan bebyggelse Mossvadet sjö
  Hedkärret kärr Lyckfallet bebyggelse Mossvadet tjärn?
  Hedkärret kärr Lyckheden beb. Mossviken vik
  Hedmyren myr Lyckorna beb. Mussjön sjö
  Hemberget berg Lyte-folk hmd Mussjön sjö
  Hembäcken bäck Långmoarna torpställen Mussjöåsen ås
  ?Hemsjön sjö Långmon beb. Musåberget berg
  Hemsjön sjö /Se Långmyren beb. Musåberget berg
  Hemsjön sjö Lång-Olafolket beb. Musåberget berg
  Hemsjön sjö Långrösten? beb. Musåknä krök
  Henrikesmyrarna myrar Lämmås bebyggelse Musån å
  Herrgårdsberget berg Lämmåsberg beb. Musån å
  Herrgårdssätern terräng Lättfotheden beb. Musån å
  Hinders Skogen Hindershöjden Saknas Lömanbacken beb. Musån å
  *Hinderskogen skog Lövberg(et) beb. Musåudden udde
  Hinderskogen skog Lövfall eller Monneberg beb. Myrnoret sund
  *Hinderskogen skog Lövstrand eller Nord på änden beb. Målbäcken bäck
  Hinnan Saknas Magen beb. Målbäcken bäck
  Hinnan bäck Marstorp beb. Mäkso myr
  Hinnan å Masberg beb. Mäckso terräng
  Hinnaån å Mats-Jon-heden beb. Märrmyren myr
  Hinnershöjden höjd Mats-Nilsgården beb. Märrsprängartjärnen, se Grankullstjärnen tjärn
  Hinnershöjden skog Mat(te)sbacken beb. Märrudden udde
  Hinnershöjden höjd Mattsfolk beb. Mörberget berg
  Hinnershöjden höjd Mellanberg sätrar Mörberget berg
  Hinnkroken terräng Mellanstugan beb. Mörtbäcken bäck
  Vestra Hinsjön sjö Mellomberg beb. (ställen) Nain, se Narsjön sjö
  Hinnsjön, Västra sjö Midjetorp? beb. Naren, se Narsjön sjö
  Hinnsjön, Västra sjö Mjögsjöhöjden gård Narsjön sjö
  Östra Hinsjön sjö Mjösjöhöjden beb. Nemmäk berg
  Hinnsjön, Östra sjö Mjösjöhöjden beb. Nemmäk berg
  Hinnsjön, Östra sjö Mjösjöhöjden beb. Nemmäck berg
  Hjältinberget berg Mogrenheden beb. Nilsbäcken bäck
  Hjältinberget berg Mokappan beb. Nilsbäcken bäck
  Hoforsberget berg Mossberg gård Nilsbäcken bäck
  Holehöjden höjd Monneberg, se Lövfall beb. Nilsbäckkärren mossmark
  Holenoret sund Mosberg, Norra bebyggelse Nordsjöbäcken bäck
  Holenoret vik Mosberg, Södra bebyggelse Nordsjöbäcken bäck
  Holstens fall fall Mossen beb. Nordsjön sjö
  Hundberget berg Mossnöheden, se Mats-Jon-heden beb. Nordsjön sjö
  Hundkullen höjd Mostorp beb. Noret å
  Hundkärrmyren, Nedre myr Motorp bebyggelse Norkberget berg
  Hundkärrmyren, Övre myr Motorp gård Norkbäcken, se Bubäcken el. Norkbäcken bäck
  Hundmossen sank mark Munkberg beb. Norktjärnen tjärn
  Hundmossen mosse Munkberg beb. Norktjärnen tjärn
  *H...sjön = Hemsjön? sjö Munk-Larstorp beb. Norsberget berg
  Husmyren myr Murbacken beb. Nygårdsberget, se Mjögsjöberget berg
  Huvklädssnippmyren myr Mussjöåsen, Norra beb. Näcktjärnen tjärn
  Huvlotten terräng Mussjöåsen, Södra beb. Näcktjärnen tjärn
  Håkabäcken bäck Musåberg(et) beb. Näsbergsfall terräng
  Hållibra terräng? Musåudden beb. Näsknoberget, se Knoberget berg
  Hålmossen sank mark Myrberg(et) beb. Nästjärnen, Västra tjärn
  Hålmyrberget berg Myrberget, Nedre beb. Nästjärnen, Västra tjärn
  Hålmyren myr Myrberget, Övre beb. Nästjärnen, Östra tjärn
  Hålmyren sank mark Myren beb. Östra Nästjärnen tjärn
  Hålmyren, Mellan- myr Myren beb. Olkoberg berg
  Hålmyren, Norra myr Myren beb. Olkomossen mosse
  Hålmyren, Södra myr Myren beb. Olkomossen mosse
  »Nedre Hån» Saknas Myren beb. Olkomossen mosse
  Hån tjärn Myrfolket beb. Omtjärnarna tjärnar
  Hån sjö /Se Myrheden beb. Ormnäs udde
  Hånäsbäcken bäck Myrheden beb. Otterbäcken, se Utterbäcken bäck
  Hånäsdammen damm Myrkullen beb. Ottermyren, se Uttermyren myr
  Håsberget berg Myrkullen beb. Ottstacktjärnen tjärn
  Häbbeltjärnen tjärn Målartorp beb. Ottstacktjärnen el. Ottstacken tjärn
  Hästberget berg Månsberg beb. Oxberget berg
  Hästberget berg Månsfolket beb. Oxbäcken bäck
  Hästbergsmossen sank mark Måns-änden, Nedre beb. Oxbäcken bäck
  Hästbergsmyren, Västra myr Måns-änden, Övre beb. Oxtjärn tjärn
  Hästbergsmyren, Östra myr Mårsfolket? bebyggelse Oxtjärnberget berg
  Hästbergssätern terräng Mårsgården+ bebyggelse Oxtjärnen tjärn
  Hästbergssätern skog Mårsgården? bebyggelse Oxtjärnen tjärn
  Hästbergstången skogsmark Märrhagen beb. Oxtjärnsberget berg
  Hästfallmyren myr Nain bebyggelse Oxtjärnsmyren myr
  Hästmossen mosse Nainsfall, se Brännan beb. Pardismossen mosse
  Hästmyrberget berg Nars(jö)dammen bebyggelse Pasalammsbäcken bäck
  Hästmyren sank mark Nars(jö)heden bebyggelse Pasalampibäcken bäck
  Hästskomyren myr Navergården bebyggelse Paskaparra myr
  Hästtjärnen tjärn Nedre torpet beb. Pikbäcken bäck
  Högberget berg Nilsfolket beb. Pikviken vik
  Högfallsbäcken bäck Nilsfolket beb. Polttjärnen tjärn
  Högfallskullen kulle Nilsgården beb. Polttjärnen tjärn
  Högheden hed Nilsheden beb. Pondela mosse
  Högheden hed Nils-Olsgården, Västra beb. Predikstenen sten
  Högheden hed Nils-Olsgården, Östra beb. Prästmossen mosse
  Högheden skogshöjd Nilssätern torp Prästtjärnen tjärn
  Höglunda berg Njärsgården bebyggelse Putterhålan sjö
  Högån, se Acksjöälven älv Nord i stugan beb. Rensberget berg
  *Högån å Nord på udden beb. Renstjärnen tjärn
  Högåna biflod Nord på åsarna beb. Renstjärnen tjärn
  Högåsen höjd Nord på änden beb. Ringforsbäcken bäck
  Höjdmyren myr Nord på änden, se Lövstrand beb. Ringforsbäcken bäck
  Hökberget berg Nord på änden beb. Rommamäk berg
  Hökbergsbäcken bäck Nord på änden beb. Rommamäktjärnen tjärn
  Hökbergskärret sank mark Nord på änden beb. Rommamäcktjärnen tjärn
  Hökbosmyren sank mark Nord utmed Grunnan beb. Rostbäcken bäck
  Hökbrunnen tjärn Nore bebyggelse Rostbäcken bäck
  Hökbrunnmyren myr Nore gård Rumpsjömyren myr
  Hökhallen höjd Norktorp beb. Rumpsjömyran mosse
  Höknäsängen äng Norra backen beb. Rumpsjön sjö
  Hökudden udde Norra byggningen beb. Rumpsjön sjö
  Hömyren myr Norra haget beb. Rumpsjön sjö
  Hönskärret kärr Norra heden beb. Råberget berg
  Igeltjärn sjö Norra snickarna beb. Råbäcken bäck
  Igeltjärnen tjärn Norra åsen beb. Råbäcken bäck
  Igeltjärnen tjärn Norr i berget berg Rådamossen mosse
  Igeltjärnsberget berg Norr i gärdena beb. Rådasågmyren myr
  Jakobskärret kärr Norr om gatan beb. Råviken vik
  Jacobstjärnen tjärn Norsängen beb. Råviksten sten
  »Jangen» sjö Norsätern beb. Rävholmen holme
  Jangen sjö Novilla beb. Rödhallsbäcken bäck
  Jangen sjö Nybo torp Rödhallsbäcken bäck
  Jangen sjö Nybondegården beb. Rödhallstjärnen tjärn
  Jangen sjö Nybygget, se Bygget beb. Rödhalltjärnen tjärn
  Jangen, L:a o. St:a sjöar /Se Nybönderna beb. Rödmyren myr
  Jangen, Lilla sjö /Se Nygård gård Rödmyren myr
  Jangen, Stora sjö /Se Nygård beb. Röhalsmyrarna myrar
  Jangmossen mosse Nyhusen beb. Rösberg(et) berg
  Jangmossen mosse Nytorp torp Rösholmen holme
  Jangsdammen del av sjö Nytorp beb. Rösholmen holme
  Jangsmossen mosse Nylänna bebyggelse Seppasmyran mosse
  Jangsmossen mosse Nystugan beb. Sjöberget, se Norkberget berg
  Jangsälven älv Nystuggården beb. Sjömyren myr
  Jansafallbäcken bäck Nystugsätern torp och säter Sjömyren myr
  Jansafallbäcken bäck Näbben ställe Skackelåsen berg
  Jansas äng terräng När Bäck´arna beb. Skackelåsen berg
  Jans Kulle höjd Näs Fäns´arna beb. Skackelåsmyrarna myrar
  Jolen, Västra å När gråtarna beb. Skakelåsen berg
  Jolkroken terräng När Hans´en beb. Skakelåsmyrarna myrar
  Jolkroksmossen mosse När Hed-Ola beb. Skallberget berg
  Jolkroktjärnen tjärn När kallarna bebyggelse Skallberget berg
  Jordberget berg När Kettil´arna??, se Kettilgården beb. Skallberget berg
  Jordbergsmyren myr När Källmo´arna beb. Skallberget höjd
  Jordfallet plats När Lek´arna beb. Skallbergsmossen, Västra och Östra mossar
  Jällholmen holme När Lill´Ola´rna beb. Skallbergstjärnen tjärn
  Jämmerdalen dal När Mossberg beb. Skarpen berg
  Jämmerudden udde När Ställ´arna beb. Skarpen berg
  Järben tjärn När Sven´arna beb. Skattlesberget berg
  Kallkällan del av Stormyren När Ås´arna beb. Skuttlesberget berg
  Kallkällmyrarna myrar Näs by Skogahöjden höjd
  Kallkällåsen ås Näs by Skogmossen mosse
  Kallkällåsen ås Näs gård Skålmyren myr
  Kallåttalamp tjärnar /Se Näs bebyggelse Skärberget berg
  Kalvberget berg Näset beb. Skärvassmyren myr
  Kalvberget berg Näs(et) beb. Skärvasstjärnen tjärn
  Kalven vik Näsheden, se Källbacken beb. Skärvasstjärnen tjärn
  Kampholmen holme Näsheden beb. Slokärret kärr
  Kampmossen mosse Nästorp eller Torp(et) bebyggelse Slåttmyrberget berg
  Kamptjärnen tjärn Nästorp, eller Torp(et) bebyggelse Slåttmyrberget berg
  Kampvålsmyren myr Odlingen beb. Slåttmyrberget berg
  Kanalmyren myr Ol(a)gården beb. Slåttmyren myr
  Kaninholmen ö Olasfolk beb. Slåttmyren myr
  Kaptenbäcken bäck Olasfolket beb. Slåttmyren myr
  Kaptenmyren myr Opp i stugan beb. Slåttmyren myr
  Kaptenstjärn sjö Oppslo beb. Småkroktjärnarna tjärnar
  Kaptensåsen ås Paradiset beb. Snöreberget, se Yggenäsbergen berg
  Kaptentjärnen tjärn Per-Håkersafolk gård Solbergsflon terräng?
  Karbisa terräng? Per-Håkansonfolket beb. Solbergsflån terräng
  Kasjömyren myr Per-Håkanssons-folk gårdnamn Solbergsmossen mosse
  Kasjön sjö Persängen beb. Solbergsmossen mosse
  Kasjön sjö Petterfolk beb. Solbergsälven älv
  Kasjön sjö Petterfolket beb. Spraggen sjö
  Kasjöviken vik Pettersåsen beb. Spraggtjärnen, Västra och Östra tjärnar
  Kasjöälven vattendrag Pettertomten beb. Stakberget berg
  Kattbäcken bäck Petteråsen, Norra beb. Stakberget berg
  Kattheden hed Petteråsen, Södra beb. Stakmyren myr
  Kattsäterberget berg Pikheden beb. Stakmyren myr
  Kattsätermossen mosse Pikheden beb. Stakmyren myr
  Kattsätermossen sank mark Pipan beb. Staktjärnen tjärn
  Kerstimyren myr Pipbacken beb. Staktjärnen tjärn
  Kilabäcken bäck Pitgården beb. Stebomyren myr
  Kilabäcken bäck Pito bebyggelse Stenboberg(et) berg
  Kilandermyren myr Prostgården, se Prästgården Saknas Stenbomyren myr
  Kilanderåsen ås Prästgården eller Grinnemo Saknas Stenbomyrberget berg
  Killingholmen holme Prästgården, eller Grinnemo Saknas Stenbomyrtjärnen tjärn
  Killingholmen holme Prästsätern beb. Stendalen dal
  Kittatjärnen tjärn Prästängen beb. Stendalsberget berg
  Kiöll Hallgåhn, se Kölan å På Backen eller Vid vägen bebyggelse Stendalsbäcken bäck
  Klarälven älv På boden beb. Stendalsbäcken bäck
  Klarälven älv På boställen beb. Stensjöbäcken bäck
  Klarälven älv På brottet beb. Stensjön sjö
  Klarälven älv På Byerhedarna småställen Stensjön sjö
  Klarälven älv På flanken beb. Stensjöälven älv
  Klementsätern terräng På flatan beb. Stillåsen berg
  Klingerkärret kärr På gärdena beb. Stensjön sjö
  Klingermossen mosse På heden beb. Stickhyveln terräng
  Klingermossen mosse På hon bebyggelse Stillåsen ås
  Klingermyren myr På Hornet bebyggelse Stillåsmyren myr
  Klingertjärnen tjärn På hällen beb. Stinas hål sankt ställe
  Klingertjärnsmyren myr Pålkullen beb. Stocksmossen mosse
  Klippberget berg På löpet beb. Stocktjärnen tjärn
  Klippberget berg Påsheden bebyggelse Stora mossen mosse
  Klippdalarna terräng På staden bebyggelse Stora myrarna myrar
  Klippdalarna dalar Pällekåsen beb. Storholmen holme
  Klosshåla terräng Pärsfolk beb. Storholmen holme
  Klövberget berg Pörtgården bebyggelse Storholmen holme
  Klövholmen holme Raskberg(et) beb. Storholmen holme
  »Knapåsen» Saknas Renen beb. Stormyrberget berg
  Knappåsholmen, Norra holme Rihult, se Hult(et) beb. Stormyren myr
  Knappåsholmen, Södra holme Rompolampi? ställen Stormyren myr
  Knappåsröset röse Rombolan gård Stormyren myr
  Knappåsälven älv Rosenlund, se Midjetorp? beb. Stormyren myr
  Knappåsälven älv Rotviken beb. Stormyren myr
  Knoberget berg Rotviken beb. Stormyren myr
  Knoberget berg Rud beb. Stormyrtjärnen tjärn
  Knobergsbäcken bäck Rud, Norr(?) beb. Stormyrtjärnen tjärn
  Knobergsmossen mosse Rud, Södra beb. Storsand(en) udde
  »Knoon» Saknas Råbergsängen bebyggelse Storviken vik
  Knoen Saknas /Se Råbäcken bebyggelse Storvikmyren myr
  Knon sjö Råda bebyggelse Storvålsberget berg
  Knon sjö Råda gård Storvålsberget berg
  Knon sjö /Se Rådaberg, Nedre bebyggelse Styggberget berg
  Knon sjö Rådaberg, Övre bebyggelse Styggberget berg
  Knon sjö Rådadalen bebyggelse Sundudden udde
  Knon sjö Rådasågen bebyggelse Sunnantjärnen, se Lilltjärnen tjärn
  Knon sjö /Se Rågården beb. Svantjärnen tjärn
  Knon sjö /Se Rånäs beb. Svarthuvsmyren myr
  Knoändeviken vik Rättarbacken, Nedre torp Svarthuvudsmyren myr
  Knämyrberget berg Rättarbacken, Övre torp Svarthålsmossen mosse
  Knämyrberget berg Röjningen beb. Svarttjärnarna tjärnar
  Knämyren sank mark Rösbackstäppan, se Rösbergstäppan beb. Svarttjärnberget berg
  Knämyren sank mark Rösberg beb. Svarttjärnen tjärn
  Knölarna terräng Rösbergstäppan beb. Svarttjärnen tjärn
  Knölen berg Rösbergstäppan småstugor Svarttjärnen tjärn
  Knölkullen berg Rösten bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Knöltjärnen tjärn Sammelbacken beb. Svarttjärnen tjärn
  Kobacken terräng Sandbacken beb. Svarttjärnsberget berg
  Kobäcken bäck Sanden beb. Svarttjärnsberget berg
  Kobäcken bäck Sandfolket beb. Svarttjärnsbäcken bäck
  Kokällhålen småtjärnar Sandhålan beb. Svarttjärnsmyren myr
  Koltjärnen tjärn Sandviken beb. Svinsjöberget berg
  Komyren myr Saxheden beb. Svinsjön sjö
  Korsblackmyren myr Seffrefolk(et)? bebyggelse Svinsjön sjö
  Korsnäsbäcken bäck Siffertorp, se Grentorp beb. Svultentjärnarna tjärnar
  Korsnäsudden ö Sifferåsen beb. Svultentjärnarna tjärnar
  Kotjärn sjö Simonsheden beb. Sågmyrarna myrar
  Kotjärnen tjärn Sjöfallet beb. Sågtjärnen, se Hinntjärnen tjärn
  Kotjärnen tjärn Sjög(r)ändgården? beb. Sågtjärnen tjärn
  Kotjärnsbäcken bäck Sjögården, Norra beb. Sågtjärnen tjärn
  Korphålet terräng? Sjögården, Södra beb. Sågtjärnen tjärn
  Kottasuobacken terräng Sjömyren beb. Sågälven älv
  Kroktjärn sjö Sjösätern beb. Säljberget berg
  Kroktjärnen tjärn Sjöänden beb. Säljeberget berg
  Kroktjärnsberget berg Skackelåssätern säter Säljesäterberget berg
  Kroktjärnsvall skog Skallberg öde beb. Säljsäterberget berg
  Kronan terräng Skansen beb. Säterberget, se Säljesäterberget berg
  Kroppbäcken bäck Skansen beb. Säterberget berg
  Kryparevålsmossen sank mark Skillingheden beb. Säterberget berg
  Kråkberget berg Skinnskattetorp, se Nord på åsarna beb. Säterbäcken bäck
  Kråkbäcken bäck Skog(a)höjden eller Hinnershöjden beb. Sätermossen mosse
  Kråkbäckmyren myr Skog(a)höjden beb. Sätermyren myr
  Kråkbäckviken vik Skoga Lilla, se Skoga Södra Saknas Sätermyren myr
  Kråkåsberget berg Skoga, Lilla bebyggelse Sätertjärnen, se Hökbrunnen tjärn
  Kräkelviken vik /Se Skoga, Lilla bebyggelse Säteråshulten terräng
  Krävikbrännan terräng Skoga Mellan, se Skoga Norra Saknas Söni bäcken(?) bäck
  Kullen kulle Skoga, Mellan bebyggelse Tickanit myr
  Kullsätern skogsmark Skoga, Mellan bebyggelse Tippatjärnarna tjärnar
  Kulltjärnarna tjärnar Skoga Norra bebyggelse Tippatjärnarna tjärn
  Kushålet terräng Skoga, Norra bebyggelse Tippesmyran förr odling
  Kvarnberget berg Norra Skoga gård Tivtjärnen tjärn
  Kvarnberget berg Skoga Södra bebyggelse Tjäderåsen berg
  Kvarnberget berg Skoga, Södra bebyggelse Tjärfinnberget berg
  Kvarnbäcken bäck Södra Skoga gård Tjärfinnviken vik
  Kvarnbäcken bäck Skog(a)sågen beb. Tjärnarna på berget tjärnar
  Kvarnbäcken bäck Skog(a)ängarna beb. Tjärnarna på Fjället tjärnar
  Kvarnbäcken bäck Skogforsen eller Skogaforsen? beb. Tjärnberget berg
  Kvarnsjömyren myr Skogkällan beb. Tjärnberget berg
  Kvarnsjön sjö Skogsberg beb. Tjärnberget berg
  Kvarnsjön sjö Skogsta? beb. Tollsjöberget berg
  Kvarnsjön sjö Skogsta ödetorp Tollsjöbergsmyrarna myrar
  Kvarnsjöände myr Skogängarna eller Skogaängarna beb. Tollsjömyrarna myrar
  Kvarnsätern terräng Skomakarheden beb. Tollsjöbergsmyrarna myrar
  Kvarntjärnen tjärn Skomakartorp beb. Tollsjön sjö
  Kvarnåsarna åsar Skrebbheden beb. Tollsjön sjö
  Kvarnåsarna åsar Skrumpträdet beb. Tollsjötjärnen tjärn
  Kvarnåsen ås Skräbbtorp, se Skrebbheden beb. Tollsjötjärnen tjärn
  Kvarnåsnabben udde Skräddarberg(et) beb. Tollsåsbäcken bäck
  Kvarnälven älv Skräddargården beb. (bostäder) Tollsåsen ås
  Kyrkbron terräng? Skräddarheden beb. Torpberg berg
  Kälkberget berg Skålmyrdammen beb. Torrakberget berg
  Kälkbergsmyren myr Skålviken by Torrakberget berg
  Kälkbergsodlingen terräng Slokärr fäbod Tranmyren myr
  Kälkbäcken bäck Smedback? bebyggelse Trollsmossen mosse
  Kälkbäcken bäck Smedberget beb. Trollsmossen mosse
  Källmyren myr Smedbol beb. Trunnmyren myr
  Källmyren myr Snarken beb. Tvärberget berg
  Käringbäcken bäck Snickarfolket, se Där nord beb. Tvärberget berg
  Käringfall fall Snudigåsen beb. Tvärberget berg
  Käringhålet myr Snöbäcken, se Snörbackarna beb. Tvärberget berg
  Käringmyren myr Snörbackarna beb. Tvärberg berg
  Käringnabben terräng Snörberg beb. Tvärbergsmyran mosse
  Kärleksudden terräng Snöre bebyggelse Tvärbäcken bäck
  Kökbäcken bäck Snöre gård Tvärbäcken bäck
  Kölan å Snörgården, Västra beb. Täckberget berg
  Kölan å Snörgården, Östra bost. Täjmyren myr
  Kölan å Snörsta beb. Täjmyren myr
  Kölen myrköl /Se Solbacka beb. Tönnesfjället berg
  Ladholmen holme Solbacka beb. Tönnetsblyåsen ås
  Laggåsen skog /Se Solberg bebyggelse Tönnetsfjället berg
  Laggåsen skog /Se Solberg gård Tönnettjärnen, Västra tjärn
  Lagmannen tjärn Solbergssätern beb. Tönnetstjärnen, Östra tjärn
  Langen, se Stor-Jangen sjö Solbergssätern, Nedre beb. Tönsblyåsen berg
  Larskvarnkärret terräng Solbergssätern, Övre beb. [?]Törntsberget berg
  Larsmyren myr Solbergstorp beb. Ullmyren myr
  Legurubäcken bäck Sones-folk gårdsnamn Ullmyren myr
  Lekvallmyren sank mark Spelheden beb. Ulvberget berg
  Lemyren myr Spårtorp beb. Ulvberget berg
  Lenastallmyren myr Spårtorp beb. Ulvberg(et) berg
  Lenastallmyren myr Sta tilläggsplats för båtar el. färjor Ulvberget berg
  Lensäterberget berg Stackerud bebyggelse Ulvbergsmossen mosse
  Lerbäcken bäck Stackerud gård Ulvbergsmossen mosse
  Lerdalen dal Stackerudsgammelsätern? bebyggelse Ulvbäcken bäck
  Lerhålsmyren myr Stackerudshedarna bebyggelse Ulvmossarna mossar
  Lessberget berg Staden bebyggelse Utterbäcken bäck
  Lessbergsmyren sank mark Staden bebyggelse Utterbäcken bäck
  Lessnäs åker Staffansheden bebyggelse Utterbäcksmyren myr
  Libäckön ö »Stakberg» gård Utterbäcksmyren myr
  Lillbergsmyren sank mark Stakberg(et) beb. Uttermyren myr
  Lill-heden ägomark Stakberg(et) beb. Uttermyren myr
  Lill-Jangen sjö Staken beb. Utvägtjärnen tjärn
  Lill-Jangen sjö Stenbohöjden beb. Utvägtjärnen tjärn
  Lill-Jangen sjö Stenbokullen, se Kullen beb. Uvan å
  Lill-Jangen sjö Stenbäcken beb. Vajsismyren myr
  Lill-Jangen sjö Stenen beb. Vallberget berg
  Lill-Karitjärnen tjärn Stenfallet beb. Vallberget berg
  Lillmyren myr Stenkullen beb. Vallen älv
  Lillmyren myr Stensjödammen beb. Vallen å
  Lillmyråsen ås Stensnäs beb. Vallmyren myr
  Lillmyråsen ås Stensnäs gårdar Vallälven älv
  Lillspraggen tjärn Stensnäs beb. Vallälven å
  Lilltjärnen tjärn Stenåsen beb. Varporna, se Sätermyren myr
  Lilltjärnsbäcken bäck Stigen ställe Vassmyrberget berg
  Lillvallbergsmyren myr Ströåberg? bebyggelse Vassmyrberget berg
  Lillvålen skogshöjd Stubbängen beb. Vassmyren myr
  Lillälven del av Klarälven Stugan beb. Vassmyren myr
  Lisselberget berg Stussen beb. Venmyren myr
  Lissheden hed Sundudden beb. Venmyren myr
  Lockoso myr Svanälfall? bebyggelse Vikberget berg
  Lockosobäcken bäck Svarthålan beb. Viknoret sund
  Lofallet fall Svarthålet, se Ängtorpet beb. Vinterbrolugnan lugnvatten
  Lofallen terräng Svensfolket beb. Vinterbromyran mosse
  *Loffstrands skog skog Syd på änden beb. Vinäsmossen mosse
  Loffstrandsåsen berg Sågartorp beb. Virarna, se Virtjärnarna tjärnar
  Lofsfläcken terräng Sågaråsen beb. Virbäcken bäck
  Loken del av Klarälven Sälje bebyggelse Virbäcken bäck
  Lokkärret sank mark Sälje gård Virtjärnarna tjärnar
  Lomtjärn sjö Säljehedarna bebyggelse Virtjärnarna el. Virarna tjärnar
  Lorthålet myr Säternäs gård Vålsberget berg
  Lortsätern terräng Säternäs torp Vålsholmarna holmar
  Luggberget berg Säternäs beb. Vålsätermossen mosse
  Luggbäcken, Västra bäck Säteråsen beb. Vångan å
  Luggbäcken, Östra bäck Söder i berget beb. Vångan å
  Lugnet myr Söder i Bynäset eller Enbuskarna beb. Väjån å
  Lugnviken vik Söder i gärdena beb. Väjåtjärnen tjärn
  Lukvallberget berg Söder i sjöarna ställen Västasjöberget berg
  Lulunskärret kärr Söder på gärdet, se Där söder beb. Västansjöberget berg
  Lulunsmyren myr Söder på änden beb. Västansjöberg berg
  Lundviksätern skogsmark Söder på änden beb. Väst på flyan myr
  Lusnabben strandterräng Södra byggningen beb. Yggenäsbergen berg
  Lyckan terräng Södra haget beb. Yggenäsbergen berg
  Lyckfallet terräng Södra heden beb. Åmmeneso myr
  Långa kärret myr Södra snickarna beb. Åmtjärnarna tjärnar
  Långa myren myr Södra åsen beb. Åskogberget berg
  Långa tjärnen tjärn Sönnigården? bebyggelse Åskogberget berg
  Långberget berg Sönniåsen? bebyggelse Åsmyren myr
  Långberget berg Tallbo beb. Åsmyren myr
  Långbergsbäcken bäck Timmermon beb. Åsmyran förr odling
  Långbergsbäcken bäck Tjärfinnberg eller Tjärfinnhöjden beb. Åsmyrtjärnen tjärn
  Långbergsbäcken bäck Tjärfinnhöjden, se Tjärfinnberg beb. Åtjärnen tjärn
  Långbergsmyren myr Tjärnarna beb. Åtjärnen tjärn
  Långbritta terräng Tjärnfallet beb. Åvrån sjö
  Långbrokärret terräng Tjärnheden beb. Åvrån sjö
  Långbroviken vik Tobaktorp(et) beb. Åvråsberget berg
  Långdalsmyren sank mark Tollsjöberg beb. Åvråsberget berg
  Långheden hed Tollsåsen beb. Åvråsbäcken bäck
  Långheden sank mark Tomten beb. Åvråsmossen mosse
  Långhedsbäcken bäck Tomten beb. Älgsjön sjö
  Långmyrbrån skogsmark Tomten beb. Älgtjärn tjärn
  Långmyrbäcken bäck Tomten beb. Älgtjärn tjärn
  Långmyren myr Tomterna beb. Älgtjärnen tjärn
  Långmyren myr Torkhuset beb. Älvesbynoret sund
  Långmyren myr Torkhuset beb. Älvtjärnen, Södra tjärn
  Långmyren myr Torntorp beb. Ämten sjö
  Långmyren sank mark Torntorp, Nedre beb. Ämten sjö
  Långmyren sank mark Torntorp, Övre beb. Ängåsmossen mosse
  Långmyren myr Torpberg förr torp Ögsjön, se Örsjön sjö
  Långmyren myr Torpet beb. Ögån, se Kvarnälven älv
  Långnabben udde Torp(et), se Nästorp bebyggelse Öjenäsberget berg
  Långnabben landtunga Torphon beb. Öjenäsberget berg
  Långnäsudden udde Torrbacken bebyggelse Ömlingen sjö
  Långtjärn sjö Tras-Nilstorp beb. Ömlingen sjö
  Långtjärnen tjärn Trumtorp beb. Önatjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn Tångfolket beb. Örbäcken, se Örsjön sjö
  Långtjärnsbäcken bäck Tångänden, Västra beb. Örbäcken bäck
  Långudden udde Tångänden, Östra beb. Öreberget berg
  Långviken, Norra vik Täckberget beb. Örebäcken bäck
  Långviken, Södra vik Täppan beb. Örebäcken bäck
  Långåsen sank mark Täppan beb. Öretjärnen, Norra tjärn
  Lårtjärnsmossen sank mark Täppan gd Norra Öretjärnen tjärn
  Lämmåsberget berg Täppan, se Hornästäppan beb. Öretjärnen, Södra tjärn
  Länsen terräng Täppan, se Vid Sjön beb. Södra Öretjärnen tjärn
  Lästen holme Täppan, se Kyrketäppan beb. Öretjärnen tjärn
  Lövberget berg Täppan beb. Örsjöarna, se Örsjön, Mellre, Norra, Västra, Östra sjöar
  Lövberget berg Täppan beb. Örsjöarna småsjöar
  Lövberget berg Täppan beb. Örsjöberget berg
  Lövbergsbäcken bäck Täppan beb. Örsjöberget berg
  Lövbergsmossen mosse Täppfallen beb. (ställen) Örsjöbäcken bäck
  Lövheden skog Täpporna beb. Örsjöbäcken bäck
  Norra Löfsjön sjö Täpporna beb. Örsjön sjö
  Lövsjön, Norra sjö Täpporna beb. Örsjön sjö
  Lövsjön, Norra sjö Tävlan bebyggelse Örsjön, Mellre, Norra, Västra och Östra sjöar
  Södra Löfsjön sjö Tönnet gård Ösjön, se Örsjön sjö
  Lövsjön, Södra sjö Tönnet pst Ösjön sjö
  Lövtjärnen tjärn Tönnet, Västra bebyggelse Östsäterberget berg
  Löfån å Tönnet, Västra bebyggelse  
  Lövön ö Tönnet, Östra bebyggelse  
  Malbäcken vattensamling Tönnmansheden, Nedre beb.  
  Malmströmsfallet skogshöjd Tönnmansheden, Övre beb.  
  Manarna ås Törntsbrännan eller Brännan beb.  
  Manen höjd Törntshara (?)beb. (ställen)  
  Manen höjd med skog Udden beb.  
  Mankärret kärr Udden torp  
  Manmyren myr Udden beb.  
  Manslagarberget berg Udden, se Vid Abborrtjärn beb.  
  Marengotorp ägolott /Se Uddhaget eller Haget beb.  
  Marikärret sank mark Ulvbergssätern fäbod  
  Markmyrberget berg Unnsätrarna, Östra säter  
  Markmyren myr Upp i berget beb.  
  Markmyrtjärnen tjärn Utlandfolk(et)? bebyggelse  
  Marrmyren myr Utterheden torp  
  Masberget berg Uvanå beb.  
  Mattjärnsmyren myr Varsegården? bebyggelse  
  Mellanberget berg Vid Abborrtjärn eller Udden beb.  
  Mellanberget berg Vid bäcken beb.  
  Mellanberget berg Vid Granbäcken beb.  
  Mellanberget berg Vid grinden beb.  
  Mellanberget berg Vid Grunnan beb.  
  Mellanbergsmossen mosse Vid Sjön eller Täppan beb.  
  Mellanmossen mosse Vid vägen, se På Backen bebyggelse  
  Mellansjön sjö Viken beb.  
  Mellantjärnen tjärn Viken beb.  
  Melleråsen ås Viken beb.  
  Melleråsmyren myr Vrån beb.  
  Metartjärn sjö Våle bebyggelse  
  Mjögan bäck Våle gård  
  Mjögan bäck Våle, Västra beb.  
  Mjögmossen mosse Vänersborg torp  
  Mjögmyrberget berg Västansjön »by»  
  Mjögmyrberget berg Västansjön beb.  
  Mjögmyrberget berg Västansjökärr beb.  
  Mjögmyren sank mark Västan älven ställen  
  Mjögsjöhöjden höjd Västan älven beb.  
  Mjögsjön sjö Västerås beb.  
  Mjögvisten sjö Väst på änden beb.  
  Mjögvisten sjö Västra backen eller Där väst på backen beb.  
  Mjögvisten sjö /Se Väst vid Harasjön beb.  
  Mjölnebacken höjd Yfältheden beb.  
  Mjölögan terräng Yggenäs gård  
  Mjösjömossen Saknas Ynäs bebyggelse  
  Mjösjön sjö Ynäsbacken bebyggelse  
  Mjövisten sjö Ynäsberg beb.  
  Mobäcken bäck Ynässätern bebyggelse  
  Mobäcken bäck Åsarne, se Jönsmyren beb.  
  Mossbergssjön sjö Åsen beb.  
  Mossbergssjön sjö Åsen beb.  
  »Mossebergz Siöen» sjö Åsen bebott torp  
  Mossbergssjön sjö Åsen beb.  
  Mos(s)bergssjön sjö Åsen beb.  
  Mossbergssjön sjö Åsen beb.  
  Mosbergssjön sjö /Se Åsen beb.  
  Mossbergssjön sjö Åsen beb.  
  Mosshallan terräng Älvbrotorp beb.  
  Mosshallan skogsmark Älvbäck bebyggelse  
  Mossmyren myr Älvbäck, Norra beb.  
  Mossmyren sank mark Älvbäckssätern beb.  
  Mossmyren myr Älvdebäck gård  
  Mosstjärnen tjärn Älvesby bebyggelse  
  Mosstjärnsbäcken bäck Älvesby, Norra beb.  
  Mossvadet tjärn Älvesby, Södra beb.  
  Mossviken vik Ämtbjörk bebyggelse  
  Mossviken vik Ämtbjörk gård  
  Mulbäcken bäck Ändarna, Norra beb.  
  Mulbäcken bäck Ändarna, Södra beb.  
  Multkärret kärr Ängen beb.  
  Multmyren myr Ängen beb.  
  Multmyren, Västra myr Ängfallet beb.  
  Multmyren, Östra myr Ängtorpet, se Svarthålan beb.  
  Munkhult terräng Ängtorpet beb.  
  Mussjön sjö Ängåsen beb.  
  Mussjön sjö Ängåsen beb.  
  Mussjön sjö Änkefolket beb.  
  Musjöån Saknas Öjenäs gård  
  Mussjöåsen ås Öjenäs, Norra bebyggelse  
  Mussjöåsen skogshöjd Öjenäs, Norra bebyggelse  
  Mussjöåssätern, Södra terräng Öjenäs, Södra bebyggelse  
  Musåberg terräng Ömlingsheden beb.  
  Musåberget berg Ön by  
  Musåbergskors skogsmark Öna bebyggelse  
  *Musåknä gränsmärke Öna bebyggelse  
  Muså knä gränsmärke Öna bebyggelse  
  Musåknä gränsmärke Örnkullen beb.  
  Musåmossen sank mark Östersätern beb.  
  Musåmossen mosse Öst i gården beb.  
  Musån bäck /Se Öst på änden beb.  
  Musån å Öst på änden beb.  
  Musån å Öst på änden beb.  
  Musån å Överberg bebyggelse  
  Musån å Övre torpet beb.  
  Musån å    
  Musån å    
  Musån å    
  Musån å    
  Musån å /Se    
  Musåröset, se Musåknä gränsmärke    
  Musåudden udde    
  Myren myr    
  Myren mellan bergen myr    
  Myrkroken mosse    
  Målbäcken naturnamn? /Se    
  Månsåsen ås    
  mås hogd, se Rådahöjden berg    
  Mäckso myr?    
  Märrsprängartjärnen, se Grankullstjärnen tjärn    
  Märrudden udde    
  Märrudden udde    
  Mörberget berg    
  Mörberget berg    
  Mörtbäcken bäck    
  Mörtbäcken bäck    
  Nabben udde    
  Naren sjö /Se    
  Nattochdagkärret kärr    
  Nemmäck berg    
  Nemmäck berg    
  Nemmäk berg /Se    
  Nilsbergssätern f.d. säter, nu terräng    
  Nilsbäcken bäck    
  Nilsbäcken bäck    
  Nordsjöbäcken bäck    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Noret å    
  Noret å    
  Norkberget berg    
  Norkbäcken bäck    
  Norkbäcken bäck    
  Norketorp terräng    
  Norktjärnen tjärn    
  Norsberget berg    
  Norsberget berg    
  Norskog-Skallberget berg    
  Norsmossen mosse    
  Norsängarna terräng    
  Nygårdsberget berg    
  Nyodlingen åker?    
  Näcktjärnen tjärn    
  Näcktjärnsmossen mosse    
  Näsberget berg    
  Näsberget berg    
  Näsbergsfallet terräng    
  Nästjärnen, Västra tjärn    
  Nästjärnen, Östra tjärn    
  Näsudden udde    
  Näsviken vik    
  Näsvikmossen mosse    
  Obronstjärnen tjärn    
  Odlingen skogsmark    
  Olkoala myr    
  Olkoberget berg    
  Olkomossen mosse    
  Ormberget berg    
  Ormbäcken bäck    
  Ormkrokbäcken bäck    
  Ormkullen höjd    
  Ormåsholmen holme    
  Ostholmen holme    
  Ottstocken vattensamling    
  Oxberget höjd    
  Oxfallet fall    
  Oxkroken höjd    
  Oxtjärnen tjärn    
  Oxtjärnsberget berg    
  Oxtjärnsmossen sank mark    
  Oxvad vadställe?    
  Oxvadsmossen sank mark    
  Pardismossen mosse /Se    
  Pasalampibäcken bäck    
  Pellickhoggstret terräng    
  Per-Jansadalen terräng    
  Per-Olsberget berg    
  Persaheden skog    
  Pikbäcken bäck    
  Pikmyren myr    
  Piktorp terräng    
  Pikviken vik    
  Pilströms höjd    
  Piltholmarna udde    
  Pinnfallet terräng    
  Polttjärnet tjärn /Se    
  Pondela myr /Se    
  Pottmossen mosse    
  Pråmstället plats    
  Prästbäcken bäck    
  Prästgårdstjärnen tjärn    
  *Prästfallen skogstrakt /Se    
  Prästmyren myr    
  *Prästslogarna mosse /Se    
  *»Prästslogarna Saknas /Se    
  Prästslogen, Västra skogsområde    
  Prästslogen, Östra skogsområde    
  Prästmyren sank mark    
  Putterhålan tjärn    
  Ravelsdalen dal    
  Renstjärn sjö    
  Revholmen holme    
  Ringforsbäcken bäck    
  Ringhalsmyren myr    
  Risbäcken Saknas    
  Risbäckssätern f.d. säter, nu terräng    
  Risåsmyret myr    
  Rosasmyren myr    
  Rostberget, Västra berg    
  Rostberget, Östra berg    
  Rostbäcken bäck    
  Rostbäcken bäck    
  Rostbäcken bäck    
  Rosten terräng    
  Rostfallbäcken bäck    
  Rostfallet fall?    
  Rostmyren myr    
  Rotviksbäcken bäck    
  Rotviksbäcken bäck    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rumpsjömyren myr    
  Rumpsjön sjö    
  Rumpsjön sjö    
  Rumpsjön sjö    
  Ruskbäcksberget berg    
  Råberget berg    
  Råbergskullen kulle    
  Råbergstjärnen tjärn    
  Råbergstjärnen, Södra tjärn    
  »Råbäcken» Saknas    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Rådaberget berg    
  Rådadalen, Västra dal    
  Rådahöjden berg    
  Rådahöjden höjd    
  Rådamossen mosse    
  Rådasjön sjö    
  *Råforsbäcken bäck /Se    
  Råknölen berg    
  »Räffgraffbacken» Saknas    
  Ränneskärret kärr    
  Rävhifallet åker    
  Rävkärret sank mark    
  Rävmyren myr    
  Rödhallstjärnen tjärn    
  Rödmyren myr    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  Römosskärret kärr    
  Römossåsen ås    
  Rönnhålet terräng    
  Rönningängen äng    
  Rösberget berg    
  Rösbergsbäcken bäck    
  Rösnäs näs och ö    
  Rösnäsviken vik    
  Rösåsen berg    
  »Salbecken» Saknas    
  Sandbackarna backar    
  Sandhålan terräng    
  Sandviken vik    
  Seppasmyren myr    
  Sigfridstäppan terrräng    
  Silkesflykten skogsmark    
  Simansbäcken bäck    
  Simansbäcken bäck    
  Sjömyren myr    
  Sjömyren myr    
  Sjömyrtorpet terräng    
  Sjömyrviken vik    
  Sjösäterbäcken bäck    
  Sjöviken vik    
  Sjöändkärret kärr    
  Skacka myrmark    
  Skackelåsen ås    
  Skackelåsen ås    
  Skackelåsmyren myr    
  Skackelåsmyren myr    
  Skackelås rös röse    
  Skallbergen berg    
  Skallbergen berg    
  Skallberget berg    
  Skallberget berg    
  Skallbergsbäcken bäck    
  Skallbergsmossen mosse    
  Skallbergsmyren myr    
  Skallbergstjärnen, Östra tjärn    
  Skallbergsåsarna åsar    
  Skamnumsäter terräng    
  Skams Kulle höjd    
  Skarpen berg    
  Skattlesberget höjd /Se    
  *Skattlösberget?, se Skattesberget höjd    
  Skattlösberget berg    
  Skinnskattbäcken bäck    
  Skinnskattmyren myr    
  Skitviken vik    
  *Skogafors fors    
  *Skogaforsen fors    
  *Skogaforsen fors    
  Skogaforsen fors    
  Skogahöjden höjd    
  Skogamossen mosse    
  Skogasjön Saknas    
  Skogvaktarfallet skogsmark    
  Skojarflyet sank mark    
  Skolan terräng    
  Skolhustorp skogsmark    
  Skrömtereberget berg    
  Skålmyrdammen terräng    
  Skålmyren myr    
  Skårbäcken bäck    
  Skärberget berg    
  Skärvassmossen mosse    
  Skärvassmossen mosse    
  Skärvassmyren myr    
  Skärvassmyren sank mark    
  Skärvasstjärnen tjärn    
  Slipåsen ås    
  Slipåskärret kärr    
  Slofallberget berg    
  Slogkärrbäcken bäck    
  Slogkärret kärr    
  Slogkärrmyren myr    
  Slåttmyrberget berg    
  Slåttmyrbäcken bäck    
  Slåttmyren myr    
  Slåttmyren myr    
  Slåttmyren myr    
  Smala kärret kärr    
  Smala Kärret sank mark    
  Smalmossen mosse    
  Småkroktjärnarna tjärnar    
  Snapsholmen ö    
  Snarksätern skog    
  Snultabäcken bäck    
  Snörbäcken bäck    
  Snöresätrarna terräng    
  Snöretjärn Saknas    
  Snörstabäcken bäck    
  Snörstamossen mosse    
  Solbergsflåen terräng    
  Solbergsmossen sank mark    
  Solbergself älv    
  Sonemyren myr    
  Spelbotten terräng    
  Spishålsbäcken bäck    
  Spjällhålmossen, Norra mosse    
  Spjällhålmossen, Södra mosse    
  Spraggtjärnen, Västra tjärn    
  Spraggtjärnen, Östra tjärn    
  Stakberget berg /Se    
  Stakberget berg /Se    
  Stakberget berg och triangelpunkt    
  Staken terräng    
  Stakfjutten tjärn    
  »Stakmyran» Saknas    
  Stakmyren myr    
  Staktjärnen tjärn    
  Starrhålan sank mark    
  Starrkärret kärr    
  Starstaudden udde    
  Stegatberget berg    
  Stegelåsen ås    
  Stenberget berg    
  Stenboholmen holme    
  Stenbomyrberget berg    
  Stenbomyren myr    
  Stenbomyren myr    
  Stenbomyrtjärnen tjärn    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stendalen dal    
  Stendalen dal    
  Stendalen dal    
  Stendalsbäcken bäck    
  Stendalsmyren myr    
  Stenforsen terräng    
  Stenhålan sank mark    
  Stenklammen skogshöjd    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjödammen damm    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjöälven älv    
  Stensnäs terräng    
  Stenvadet terräng    
  Stickkorgmossen mosse    
  Stigs Becken, se Råbäcken bäck    
  Stillåsen terräng    
  Stillåsmyren sank mark    
  Stocktjärn sjö    
  Stocktjärn tjärn    
  Stora myrarna myrar    
  Stor Gangen, se Stor-Jangen sjö    
  Storholmen udde    
  Storhultkärret kärr    
  Storhultmyren myr    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stor-Jangen sjö    
  Stora mossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen sank mark    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyrviken vik    
  Stornäsudden udde    
  Stornäsviken vik    
  Storsand terräng    
  Storspraggen sjö    
  Storspraggen sjö    
  Stortrakten terräng    
  Storvassen myr    
  Storviken vik    
  Storvålen höjd    
  Storvålsberget berg    
  Storvålsberget berg    
  Storvålsberget berg    
  Storvålsmossen sank mark    
  Stuga-Larsåsen ås    
  Styggberget berg    
  Styggbergsholmen holme    
  Styggbergsudden, Norra udde    
  Styggbergsudden, Södra udde    
  Stårhultet terräng    
  Sumpan myr    
  Sundsbäcken bäck    
  Sundsbäcken bäck    
  »Swanekärnen» Saknas    
  Svanellsfallet fall    
  Svansebackarna backar    
  Svantjärn sjö    
  Svantjärnen tjärn    
  Svarthålan myr    
  Svarthålsmossen mosse    
  Svarthålsmossen sank mark    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsmyren myr    
  Svartviken vik    
  Svensätern terräng    
  Svenängen äng    
  Svinryggen berg    
  Svinsjöberget berg    
  Svinsjöberget berg    
  Svinsjön sjö    
  Svinsjön sjö    
  Svultentjärnarna tjärnar    
  Sågberget berg    
  Sågheden terräng    
  Sågmyren myr    
  Sågtjärn sjö    
  Sågtjärn sjö    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtorp terräng    
  Säljberget berg    
  »Sällievijken» Saknas    
  Säljeviken vik    
  Säljeviken vik    
  Säterberget berg    
  Säterbäcken bäck    
  Säterbäcken bäck    
  Sätermossen mosse    
  Sätermossen mosse    
  Sätermossen sank mark    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren sank mark    
  Säternäsudden udde    
  Säteråsen ås    
  Sönnertjärnen tjärn    
  Sörskog-Skallberget berg    
  Tallångfallet fall    
  Tallåsberget berg    
  Tangen, se Lill-Jangen sjö    
  Tarmtjärnen myr    
  Tegmyren sank mark    
  Tervberget berg    
  Tervmyren myr    
  *Tinglövslyckan Saknas /Se    
  Tippaberget berg    
  Tippatjärnarna tjärnar /Se    
  Tippatjärnarna tjärnar    
  Tivtjärnen tjärn    
  Tjäderåsen ås    
  Tjärfinnberg berg    
  Tjärfinnberget berg    
  Tjärfinnviken vik    
  Tjärnarna på berget tjärnar    
  Tjärnarna vid Stormyrberget tjärnar    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbergsmyren myr    
  Tjärnen på berget tjärn    
  Tjärnen på Skarpen tjärn    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tollsjöberget berg    
  Tollsjöbergsmossen sank mark    
  Tollsjöbergsåsarna åsar    
  Tollsjödammen del av Tollsjön    
  Tollsjön sjö    
  Tollsjön sjö    
  Tollsjötjärn sjö    
  Tollsåsmyren myr    
  Torgesmossen mosse    
  Torkhusmyren sank mark    
  Torpberget berg    
  Torpberget berg    
  Torpfallet terräng    
  Torpvallen terräng    
  Torrakberget berg    
  Torrakberget berg o. triangelpunkt    
  Torrakbäcken bäck    
  Tovmyrberget berg    
  Tovmyren myr    
  Trallfallet terräng    
  Trallfallet skogsmark    
  Tranmyren myr    
  Trinda mossen mosse    
  Trinda mossen sank mark    
  Trinnmossen mosse    
  Trinnmossen mosse    
  Trollberget berg    
  Trollsmossen sank mark    
  Trollsåsbäcken bäck    
  Trunnmyren myr    
  Trunnmyråsen ås    
  Trätarkärret kärr    
  Tvefallsbäcken bäck    
  Tvefalls bäcken bäck    
  Tvära backen höjd    
  Tvärberget höjd    
  Tvärberget berg    
  Tvärberget, Västra berg    
  Tvärberget, Östra berg    
  Tvärbergsmyren myr    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärgrundan bäck    
  Tvärgrundan å    
  Tvärhäjsmyren sank mark    
  Tvärtförmyren myr    
  Tyskebottnen terräng    
  Tångberget berg    
  Täckberget Saknas    
  Täckberg berg    
  Täckkällåsen ås    
  Tönnetsblyåsen skogshöjd    
  Tönnetsfjället berg    
  Tönnetsfjället, se Grytsjöfjället berg    
  Tönnetsrostbäcken bäck    
  Tönnetstjärnen tjärn    
  Tönnetstjärnen, Västra sjö, f.d. del av Klarälven    
  Tönnetstjärnen, Östra sjö, f.d. del av Klarälven    
  Tönnetsätern terräng    
  Udden udde    
  Udden ägomark    
  Uddsäter terräng    
  Ufmossen, se Ulvbergsmossen mosse    
  Uggelbo terräng    
  »Ulffberget» Saknas    
  Ulfberget Saknas    
  Ullmyrberget berg    
  Ullmyren myr    
  Ullmyren myr    
  Ulvberget berg    
  Ulvberget berg    
  Ulvberget berg    
  Ulvberget berg    
  Ulvbergskullen kulle    
  Ulvbergskullen höjd    
  Ulvbergsmossen mosse    
  Ulvbergsmossen mosse    
  Ulvbergssätern terräng    
  Ulvbäcken bäck    
  Ulvbäcken bäck    
  Ulvfallet skogsmark    
  Ulvmossen mosse    
  Uppdämningen sankmark    
  Utterberget berg    
  Utterbäcken bäck    
  Utterbäcken bäck    
  Utterbäcksmyren sank mark    
  Uttermyren myr    
  Uttermyren myr    
  Uttermyren myr    
  Uvan älv    
  Vajsesmyren myr    
  Vajsesmyren myr    
  Vallberget berg    
  Vallberget berg    
  Vallen å    
  Vallen biflöde t. Musån /Se    
  Vallen å /Se    
  Vallmyrberget berg    
  Vallmyrbäcken bäck    
  Vallmyren sank mark    
  Vallåsen ås    
  Varmesudden udde    
  Vassmyrberget berg    
  Vassmyren myr    
  Vejåtjärn sjö    
  Venmyren myr    
  Venmyren sank mark    
  Vesseltjärn sjö    
  Vidbuskmyren myr    
  Vikaråsarna åsar    
  Vikberget berg    
  Vikberget berg    
  »Wijkerbäcken» Saknas    
  Viknoret nor    
  Vikärrkullen höjd    
  Villeråsmyren myr    
  Vilstenen Saknas    
  Vinterbromyren myr    
  Vintermyren myr    
  Vinterstaden terräng    
  Vinäsmossen mosse    
  Virbäckbron sank mark    
  Virbäcken bäck    
  Norra Virtjärn sjö    
  Södra Virtjärn sjö    
  Vestra Virtjärn sjö    
  Virtjärnen, Norra tjärn    
  Virtjärnen, Södra tjärn    
  Virtjärnen, Västra tjärn    
  Vitjärn tjärn    
  Vitmosskärret sank mark    
  Vråbäcken bäck    
  Vålarna terräng    
  Vålbergssätern terräng    
  Våleholmen, Norra holme    
  Våleholmen, Södra holme    
  Vålemossen mosse    
  Vålesätern f.d. säter, nu terräng    
  Vångan bäck    
  Vångan å /Se    
  Vångan älv /Se    
  Väjåberget berg    
  Väjåberget berg    
  Väjån å    
  Väjåtjärnen, Lilla tjärn    
  Väjåtjärnen, Stora tjärn    
  Värtan berg    
  Västansjöberget berg    
  »Västanbergstrakten» Saknas    
  Västerbäcken bäck    
  Väster-Hjortberget berg    
  Västertjärnen tjärn    
  Västra bäcken bäck    
  Ynäsbergen berg    
  Ynäsbergen berg    
  Ynässäterberget berg    
  Ynäsviken vik    
  Åffrode holmen» holme    
  *Åfråssten gränssten    
  *Åfråsstenen gränssten    
  »Åhrberget» Saknas    
  Åmtjärnarna tjärnar    
  Åsberget berg    
  Åsberget berg    
  Åskogberget berg    
  Åsmossen mosse    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren myr    
  Åsmyrtjärn sjö    
  Åsmyrtjärnen tjärn    
  Åtjärn sjö    
  Åtjärnen sjö    
  Åvrån sjö    
  Åvrån å    
  Åvrån sjö    
  Åvrån sjö    
  Åvrånsbäcken bäck    
  Åvråsberget berg    
  Åvråsberget berg    
  Älgaråsen ås    
  Älgheden skogsmark    
  Älghornsbäcken bäck    
  Älgmossen mosse    
  »Elgsiöön» Saknas    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön Saknas    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen sjö    
  Älgtjärnen sjö    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  »Elgkärn» Saknas    
  »Elgkärns Bäcken» Saknas    
  *Älvberget berg    
  Elftjärn sjö    
  Älvtjärnen tjärn    
  Ämtbjörksätern terräng    
  Ämtdammen terräng    
  Emten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö /Se    
  Ämtåsen terräng    
  Ängfallen fall    
  *Åppelboskogen gränsmärke    
  Ögån å    
  Öjenäsberget berg    
  »Öjenäs Udde» Saknas    
  Ömlingen tjärn /Se    
  *Ömlingsheden hed    
  Östra Ömlingssjön sjö    
  Ömlingen, Östra sjö    
  Ömlingen, Östra sjö    
  Ömlingsmossen mosse    
  Örberget berg    
  Örbäcken bäck    
  Örbäcken bäck    
  Örbäcken bäck    
  Örebäcken, Norra bäck    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken å /Se    
  Öretjärnen, Norra tjärn    
  Öretjärnen tjärn    
  Örsjöberget berg    
  Örsjöbäcken bäck    
  Örsjömyren myr    
  *Örsiön sjö    
  Örsjön, Norra sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön, Västra sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjötorp terräng    
  Örtjärnsmossen mosse    
  Öster-Hjortberget berg och triangelpunkt    
  Östersäterberget berg    
  Östertjärnen tjärn    
  »Östra Örsiön» Saknas    
  Örsjöarna Saknas    
  Vestra Örsjön sjö    
  Östra Örsjön sjö    
  Norra Örtjärn sjö    
  Södra Örtjärn sjö    
  Ösjön sjö    
  Överbergskullen kulle    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.