ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östmarks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Finska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 910 Bebyggelsenamn : 2516 Naturnamn : 953
Östmark sn Aborrberget berg Östmarks sn förklaringar Östmarks socken sn
Östmark sn o. by Aborrtjärn sjö Östmarks sn förklaringar Abborrberget berg
Östmark sn Abborrtjärnen tjärn Östmarks sn förklaringar Abborrberget berg
Östmark kommun /Se Abborrtjärnen tjärn Östmarks sn förklaringar Abborrklätten bergtopp
Östmark sn /Se Abborrtjärnen tjärn Östmark sn Abborrtjärn tjärn
Östmark sn /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Östmarks sn sn Abborrtjärn tjärn
Östmark by, socken, m.m. /Se Aidaso myr Östamark sn Abborrtjärn tjärn
skojrar inbyggarbeteckning /Se Akkalamb tjärn /Se Östmark sn Abborrtjärnen tjärn
sölkoddar inbyggarbeteckning /Se Alabäcken bäck Östmark sn Abborrtjärnen tjärn
Allagylla gård /Se Alabäcken bäck Östmark sn Abborrtjärnet tjärn
Allasånnen torp /Se Alderskogberget berg Östmark sn /Se Ahvenlamp tjärn
Antiola boställe /Se Allagyllanlamp, se Gyllanlamp tjärn Sandbacken-Jon Jonsson personnamn Akkalamp tjärn
Belesnitu gård /Se Amalamp tjärn Örsås Brit(t)a personnamn Alabäcken bäck
Bjelesnitu gård /Se Ambalamp sjö Aapronstupa, se Abrondobba ödetomt Alabäcken bäck
Bosberg by och berg /Se Ammalamb tjärn /Se Abrahamstorp ödetomt Alabäcken bäck
Boseberget by och berg /Se Andersstället f.d. torp? Abrahamstorp ödetomt Alakylätjärnen tjärn
Bråck Saknas Andersställsmyren myr Abrondobba ödetomt Alaporro bäck
Burrustorp gård /Se Arnsjöbäcken bäck Ala gård Alderskogberget berg
Dávela gård /Se Arnsjön sjö Ala gård Amalamp tjärn
Dobba, se Krosindobba gård Arnsjön sjö Ala gård Amalamp tjärn
Dåmmela gård /Se Avarna terräng Alagyla hmd Arnsjön sjö
Edelänolla gård /Se Axeln del av berg Alagylla, se Alakylä gård Arnsjön sjö
*Eskelstorpet torp Backsiöberget, se Långtjärnsberget berg Alakylä gård Arnsjön sjö
Eskilstorpet förr tp /Se Backsiön, L., se Backsjön sjö Alakylä gård Arnsjön sjö
Farkärr gd /Se Backsjön sjö Alalsuhonen gård Arnsjön sjö
Filitti ödetorp /Se Backsjön sjö Alderskogsberg hmd Avarna ängsmarker, numera skogstrakt
Fjälltorp ödetorp /Se Backsjön sjö Alderskogsberg öde torp Avarna ängsmarker
Fjällandårpa ödetorp /Se Backsjön sjö Alderskogsberg ödetorp Axeln del av Rännberget
Ganterud gd /Se Backsjön sjö Aldrerna, se När skräddarn beb. Backarna sträcka av byväg
Gartola, se Kartberg ödegård Backsjön sjö Amerika hmd Backarna sträcka av byväg
Gettogarru gård /Se Backsjön sjö Amerika hmd Backmyren myr
Gransjön by Backsjön sjö Andersfolk hmd Backsjöbäcken bäck
Gransjön by /Se Backsjön sjö /Se Anderskogsberg ödetorp Backsjöbäcken bäck
Gåstjärn gd /Se *Baggetjärn tjärn Andersskogsberg ödetorp Backsjödammen damm
Hattaktorp gd /Se Bastvålsberget berg Andersställ hmd Backsjön sjö
Hollandstorp by /Se Bengtsängen myr Andersstället beb. Backsjön sjö
Häckfallet fäbodar /Se Bengtsängen myr Andersstället, Nordare ödetorp Backsjön sjö
»Ithermarchen, Itherstemark» gd /Se Bergmyren myr Andersstället, Norra ödetorp Backsjön sjö
Johola gård /Se Bickiso myr Andersstället, Södra ödetorp Backsjön sjö
Joela, se Johola gård Bildmyren myr Anderstället, Sunnare ödetorp Backtjärn tjärn
Juhola gd /Se Bjursjömyren myr Anderssätra ödetorp [Bankbrötberget?] berg
Juhola gård /Se Bjursjön sjö Anderssätern ödetorp Bengtsängbäcken bäck
Kaikelastorp hmd Bjursjön sjö Andreasstugan ödetomt Bengtsängen ängsmarker
Kajkelan(d) gård /Se Bjursjön sjö Anti-Ola gård Bengtsängen ängsmarker
Kajklan, se Kajkelan(d) gård Bjursjön sjö Arnsjögårdarna bebyggelse Bennanso myr
Kajkilandstorp, se Kajkelan(d) gård Björnberget berg Arnsjön hmn Bergforsbron bro
Kajkelastorp, se Kajkelan(d) gård Björnbråtbäcken bäck Arnsjön gd Bergmyren myr
Kajkelandstorp, se Kajkelan(d) gård Björnhem f.d. torp? Arnsjön bebyggelse Bjursjöliden [beb?], berg?
*Kalvskinnsberg gd /Se Björnmyren myr Arnsjön bebyggelse Bjursjön sjö
Kapistorp gård /Se Björntjärn sjö Arnsjön bebyggelse Bjursjön sjö
Karten gård /Se Björntjärnen tjärn Arnsjön bebyggelse Bjursjön sjö
Karten gd(?) /Se Björntjärnen tjärn Arnsjön bebyggelse Björntjärn tjärn
Kartåsen gd(?) /Se Björntjärnsbäcken bäck Arnsjön bebyggelse Björntjärn tjärn
Kassotorp gård /Se Björsviken, Västra vik Aspbacken hmd Björntjärn tjärn
Keltainens ödetorp /Se Björsviken, Östra vik Aspbacken ödetorp Björntjärnarna tjärnar
Késila gård /Se Bockberget berg Aspbacken beb. Björntjärnarna tjärnar
Késsela, se Kesila gård Bockberget berg Aven hmd Björntjärnen tjärn
Kiskes f.d. torp /Se Bockberget berg Aven hmd Björntjärnshöjden höjd
Kissalamp gård /Se Bockbergsmyren myr Aven beb. Björntjärnshöjden berg
Kjesebotten gård /Se *Bodholmen holme Aven gd Björntjärnsmyrarna myrar
Klypa gård /Se Bollsjöberget berg Axel i Rännberg gård Blåhalla häll
Knåssi torp /Se Bollsjöbäcken bäck Backa-Maja backstuga Blåhalla häll
Kocka, se Kåcka gård Bollsjön sjö Backarna backstuga Blåhalla häll
Konsadefors bsk Bollsjön sjö Backarna backstuga Bockberget berg
Korr, se Korra gård Boseberget berg Backbäcken hmd Bockberget berg
Korpkullen gård /Se Bosbergstjärn sjö Backen hmd Bollsjöberget berg
Korra gård /Se Bosebergstjärn, se Boseberget tjärn Backen hmd Bollsjön sjö
Korra gård /Se Bosebergstjärnen tjärn Backen hmd Bollsjön sjö
Korranstorp, se Korra gård Boviggen sjö Backen hmd Bollsjön sjö
Korranstorp, se Kårra gård Brudgumsbäcken bäck Backen hmd Bos(e)berg berg
Korran, se Korra gård Brynhallen sten? Backen hmd Boseberget berg
Krosindobba gård /Se Bråtbäcken bäck Backen hmd Boseberget berg
Krusmattes gård /Se Bråtmyren myr Backen beb. Bosebergstjärnen tjärn
Krusstugan, se Krustorp gård Bräbbomyren myr Backen beb. Bosebergstjärnen tjärn
Krustorp gård /Se Brännberget berg Backen ödetomt Bosebergstjärnet tjärn
Kurra gård /Se *Bukholmen holme Backen ödetorp Bratthallen häll
Kvarnolatorp, se Kvarnola gård Burusmyren myr Backsjöberg gård Brittesmyren myr
Kvárnóla gård /Se Båsk(å)så myr /Se Badnilssätern, se Banilssätern beb. Brånberg berg
Kyöla förr by /Se Bässmyren myr Badstugan, se Bastun ödetorp Bråten-vid-älven bråte
Kåcka gård /Se Dalgärdsmyren myr Badstugan ödetorp Brännberget berg
Kåckabråten gård /Se Dalsmyren myr Bagg-Johanstorp torp Bräntmyren myr
Kårra, se Korra gård Dammyren myr Baggtäppan hmd Bustyvelbäcken del av Metbäcken
Kårra gård /Se Dansarhallen sten? Baggängen hmd Båtleden Torsby-Östmark Saknas
Köla förr by /Se Dansarhalla berghäll /Se Banilssätern beb. Bässmyren myr
Köla gårdar /Se Darvabacken backe /Se Barnilssätra hmd Dalkarlsberget berg
Körra, se Kurra gård Dionen höjd Bastun ödetorp Dalkarlsberget berg
Lisas-Eriktorpet ödetorp /Se Dionen berg /Se Bastvålen hmd Dalsmyren myr
Långerud by Dionsberg(et), se Dionen berg Bastvålen hmd Dammyren myr
Långerud gd Diupekärr, se Djupen tjärn Bastvålen hmd Dammyren myr
Långerud by Djupbäcken bäck Bastvålen beb. Dansarhalla häll
Långerud by /Se Djupbäcken bäck Bastvålen bebyggelse Dansarhalla häll
Markan, Östra gästgiveri Djupdalen dal Bastvålen bebyggelse Dionen berg
Mattila gård /Se Djupen tjärn Bastvålen gård Diosberget, se Dionen berg
Millmark Saknas Djupen tjärn Bastvålen gård Djupen sjö
Mellmark Saknas Djupen sjö Bastvålen gård Djupen sjö
Millmark gd /Se Djupen sjö Bastvålen gård Djupen dal
Millmark hemman /Se Djupmyren myr Bastvålen gård Dulpmyrarna myrar
Mellmark by /Se Dupmyren myr Bastvålskvarnen kvarn Dulpmyrarna myrar
Mellmark by(?) /Se Duvtjärnen tjärn Bengtsfolket, När hmd Duvtjärn tjärn
Mäkikylä gård /Se Duvtjärnsberget berg Bengtstomta hmd Duvtjärnberget berg
Mäkkylä, se Mäkikylä gård Elisemyren myr Bengtstäppan hmd Duvtjärnen tjärn
Oinola by /Se Enkärren kärr Benika torp Duvtjärnet tjärn
Peckarbråten gård /Se Enkärrsbäcken bäck Berg, (på) hmd Duvtjärnsberget berg
Pelesnitu, se Belesnitu gård Eriksberget berg Berg, på hmd Dysselängen äng
Pellesnite, se Belesnitu gård Fagervattensbäcken bäck Berg hmd Enmyren myr
Perkobacken försvunnen gård /Se Fagervattnet sjö? Berg hmd Eriksberget berg
Pessahå, se Pässahå gård Fagervattnet sjö Berg beb. Eriksberget berg
Pinstin torp /Se Fagervattnet tjärn Berg beb. Eriksbergsbäcken bäck
Porala torp /Se Finndalen myr Berg beb. Erongarro kärrmark
Porotorp gård /Se Finnfallskullen kulle Berg gård Eskilsrået rågång
Porranstorpet gård /Se Finntorp nu terräng Berg torp Fagervattnet sjö
Porro, se Porotorp gård Fiskhuslugnan å Berg gård Fagervattnet sjö
Porrotårpa, se Porotorp gård Fisklösen sjö Berg ödegård Fagervattnet sjö
Potkola ödegård /Se Fisklösen sjö Berg ödegård Filpusängen äng
Puranstorp(et) gård /Se Fisklösen sjöar /Se Berg ödetomt Finnfallkullen bergtopp
Purastorp gd /Se Fisklösen sjö /Se Berg ödetomt Fisklösarna tjärnar
Purrastorp, se Puranstorp gård Fisklösen sjö /Se Berg gård Fisklösen tjärn
Puttola gård /Se Fisklösen, Norra tjärn Berg ödetomt Fisklösen sjö
Puttorp gd /Se Fisklösen, Södra tjärn Berg ödetorp Fisklösen tjärn
Puttorp, se Puttola gård Norra Fisktjärn sjö Berg-Mattes torpstugutomt Fisklösen, Nordare tjärn
Påiskela gård /Se Fjällbäcken bäck Berg-Mattes torpstugutomt Fisklösen, Sunnare tjärn
Påiskulla, se Påiskela gård Fjällmyren myr Berg, Nerare gård Fisktjärn, Norra o. Södra tjärn
Pässahå gård /Se Flaskmyren myr Berg, Ovare torp Fisktjärnen, N. o. S. tjärnar
Röjdefors gd Flatan, se Flaten sjö Berg, Ovare torp Fisktjärnet tjärn
Röjdoset by Flaten sjö Berggrensgården f.d. sköttfolk Fjället ödemarker
Röjdoset by /Se Flaten sjö Berg(s)sidan hemmansdelar Fjället ödemarker
Röjdoset by /Se Flaten sjö Bergsidan hmd, by Fjället ödemarker
Röjdåsen Saknas Flaten sjö Bergsidan hemmansdelar Fjället ödemarker
Röjdåsen, Södra gd /Se Flaten sjö Bergsidan beb. Flaten, se även i Fryksände sn sjö
Röna Saknas Flaten sjö /Se Bergslagen ödegård Flaten sjö
Saunoila by /Se Forsbacken terräng Bergslagen ödegård Flaten sjö
Saunola, se Saunoila by Frubergstjärnen tjärn Bergslagen hmd Flaten sjö
Siggastorp gd /Se Furuberget berg Bergslagen ödegård Flaten sjö
Sikaistorp gd /Se Furubergstjärn sjö Bergstorp beb. »Flatforsen» fors
?Skepphusviken vik /Se Fågelkullen höjd Bergstorp gård Flatforsen fors
Soela, se Tväråna gård Fågellekmyren myr Bergstugan gård Flatmyren f. myrmark
Suhola gd /Se Fågelmyren myr Bergtorp hmd Fonken del av Torpberget
Suhola, se Tväråna gård Färdigsbråten terräng Bergtorp ödetomt Forsbron bro
Sörmark Saknas Galgåsen höjd Bergtäppan hmd Forsbroängen äng
Sörmark by Galåsen höjd Bergtäppan beb. Fredriksbergsängen äng
Sörmark by Garragoddo tegar /Se Bergtäppan ödetomt Furubergstjärn tjärn
Sörmark by Garraho höjd Björnbråten beb. Furubergstjärnen tjärn
Sörmark by Garronårrå myr /Se Björnbråten, Västare ödetomt Furubergstjärnen tjärn
Sörmark hemman /Se Gartilamagg bergknöl /Se Björnbråten, Östare ödegård Fåfängdalen dalgång
Sörmark gd /Se Gask åker /Se Björnhem beb. Fågelkullen höjd?
Sörmark by /Se Gask åker /Se Björnhem ödegård Förklädeskärren myr- o. kärrmarker
Sörmark by /Se Gaskenbäldå åker /Se Björnhem ödegård Gammalvägen landsväg
Sörmark by /Se Gattilahå f.d. bråte /Se Björntjärnshöjden hemmansdelar Gammalvägen landsväg
Sörmark by, m.m. /Se Gattilamagg höjd Björntjärnshöjden hmd Gammalvägen landsväg
Tarvberg gård /Se Gattilamagg bergknöl /Se Björntjärnshöjden beb. Gammalvägen landsväg
Ténnola gård /Se Gattilamyren myr Björntjärnshöjden gård Garragoddo tegar
Tennostorp, se Tennola gård Gattilamyren myr /Se Björntorp beb. Gattilamyren myr
Tilkila gård /Se Gaviangosk del av Viggan Björntorp ödetomt Geskbråten bråte
Tvärberg, S. o. N. gdar /Se Gentanberg berg Björntorp ödetomt Gettjärnen tjärn
Tväråna gård /Se Gentanberget berg Björsviken hmd Gimagberget, se Gylmagallio berg
Tväråna gd /Se Gentanmyren myr Björsviken beb. Girinso myr
Tännostorp gård /Se Gerinso myr Blanken ödetomt Girinso myr
Törre, se Törrö gård Gerinso myr Blanken ödetomt Harjo åker
Törrö gård /Se Gernoso mosse Blanken ödetomt Girinsobäcken bäck
Åskogsberg gd:ar /Se Geskbråten terräng Bockberg gård Gleberget berg
*Åskogstorpen ?torp Gimagg höjd Bocktorp hmd Gleberget berg
Östermark hemman /Se Gimagg kulle /Se Bodalen hmd Glemyren myr
Östmark, se Östermark hemman Gimmagg, se Gimagg kulle Bodalen hmd Glemyren myr
Östmark Saknas Givmagg bergkulle /Se Bodalen beb. Gletjärnen tjärn
Östmark by Gleberget berg Bodarna hmd Gletjärnet tjärn
Östmark gd /Se Glemyren myr Bodarna beb Godvattenvägen bäck
Östmark khbost. /Se Gletjärnberget berg Bodarna torp Godvattenbäcken bäck
»Øwerstemark» nu Östmark, gd /Se Glerjärn sjö Bodarna torp Godvattensbäcken bäck
  Gletjärnen tjärn Bodarna, Nordare torp Godvattenbäcken bäck
  Gobbinlamm, se Govinlamm tjärn Bodarna, Sunnare torp Godvattenbäcken bäck
  Gockolamm myr Boden hmd Grabberhålan tjärn
  Goddobajka fiskeplats /Se Bodnils, se Bonils Saknas Grankullen höjd
  Godvattenbäcken bäck Bogen hmd Gransjöbäcken bäck
  Godvattenbäcken bäck Bogtorp hmd Gransjön sjö
  Gojvanahanlamb tjärn /Se Bogtorp beb. Gransjön, St. o. L. sjöar
  Golkiso myr Bogtorp ödegård Gransjön sjö
  Gorromborro bäck /Se Bohosdobba gård Gransjön sjö
  Gosiajstäppa åker /Se Bollmanstäppan ödetomt Gransjön sjö
  Gossholmen udde Bollmanstäppan ödetomt Gruvan del av fiskegrund
  Góveniti, se Govennitu ängsslåtter Bollsjöberg beb. Gruvan del av fiskegrund
  Góvennitu ängsslåtter /Se Bollsjöberg ödetomt Gruvan del av fiskegrund
  Góvinlamm tjärn /Se Bollsjöhöjden hmd Gräsviggen sjö
  Gransjön sjö Bollsjöhöjden beb. Gräsviggen sjö
  Gransjön sjö Bolltäppan ödetorp Gräsviggen sjö
  Lilla Gransjön sjö Bondtorp ödetomt Gräsviggen sjö
  Gransjön, Lilla sjö /Se Bonils hmd Gräsviggen sjö
  Stora Gransjön sjö Bonilssäter beb. Gräventjärn tjärn
  Gransjön, Stora sjö /Se Borken, se Burken hmd Grävtjärnen tjärn
  Gräsfallmyren myr Borrtorp ödetomt Gultjärn tjärn
  Öfre Gräsviggen sjö Bortnär-Ivar ödetomt Gultjärnen tjärn
  Gräsviggen sjö Bosberget, se i Fryksände sn hmd Gultjärnet tjärn
  Gräsviggen, N:e o. Ö:e sjöar /Se Bos(e)berg by Gylmagallio berg
  Gräsviggen sjö /Se Boseberg bebyggelse Gådalampsbäcken bäck
  Gräventjärnen tjärn Boseberg bebyggelse Gårdsberg berg
  Grävtjärnen myr Boseberg bebyggelse Gårdsberget berg
  Gubbmyren myr Bratten gård Gårdsberget berg
  Gultjärnen tjärn Brobacken gård Gårdstjärn tjärn
  Gultjärnsberget berg Brobacken torp Gåstjärnberget berg
  Gyllanlamp tjärn /Se Brobergstomten ödetomt Gårdstjärnen tjärn
  Gyllmagallio berg Brobergstomten gård Gårdstjärnet tjärn
  Gylmagalliå berg /Se Bron hmd Gåsklätten berg
  Gåckålamb tjärn /Se Bron beb. Gåsklätten berg
  Gåhoso myr /Se Bron gård Gåstjärnsberget berg
  Gåivanahonlamp tjärn Bron gård Gåstjärnen tjärn
  Gåloso myr Brunberg, se Brånberg beb. Gömmanberg berg
  Gårdsberget berg Brån beb [Gömmanberget?] berg
  Gårdsberget berg Brån torp Gömmanberget berg
  Gårdstjärn sjö Brånarna hmd Göstasängen äng
  Gårdstjärnen tjärn Brånberg hmd Hagsätra säter
  Gårpiså myr /Se Brånberg beb Hallberget berg
  Gårtejmyren myr Brånberg gård Hallbergskärren dalgång
  Gåsagajre fjäll /Se Brånberg, Ovare ödetomt Halltäppan slåttermark
  Gåskärnar-na, se Kvarntjärnarna tjärnar Brån - Erik gård Halvarstjärn tjärn
  Gåstjärnberget berg Brånilstorp beb. Halvarstjärnen tjärn
  Gåstjärn sjö Brånsätern hmd Halvarstjärnet tjärn
  Gåstjärnen tjärn Brånsätern ödegård Hannunanso myr
  Hallberget berg Brånsätern ödegård Harberget berg
  Hallbergskärret kärr Brånsätern ödegård Harberget berg
  Hallen höjd Brånsätern ödegård Harlingängen, se Storängen äng
  Hallmyren myr Brånsätern ödegård Hasslan å
  Hallsibäcken bäck Brånsätra hmd Hasslan å
  Halvarstjärn sjö Bråtarna ödetorp Hasslan å
  Halvarstjärnen tjärn Bråtarna ödetomt Hattkullen bergstopp
  Halvartjärnet sjö /Se Bråten, (på) hmd Hattkullen bergstopp
  Halvartjärnsberget berg Bråten hmd Hattkullmyren myr
  Halvartjärnsbäcken bäck Bråten hmd Hedvallarna markområde
  Hannonahonso myr Bråten hmd Heilomyren myr
  Harberget berg Bråten hmd Hersomyren, se Hirvsuomyren myr
  Harberget berg Bråten hmd Hiransbergskullen bergtopp
  Hasslan å /Se Bråten beb. Hirvilamp tjärn
  Hasslan å Bråten beb. Hirvinotko dalgång
  Hasslan å Bråten beb. Hirvsuomyren myr
  Hasslan å Bråten beb. Hollandsbron, Gamla vadställe, tidigare bro
  Hasslan å Bråten beb Hollandsbron, Gamla vadställe, tidigare bro
  Hasslan å /Se Bråten beb. Holmbäcken bäck
  Hattakberget berg Bråten beb. Holmbäcken bäck
  Hattkullen kulle Bråten beb. Holmen i Gransjön halvö
  Hauskamagg höjd Bråten beb. Holmen i Gransjön halvö
  Hauskamagg berg Bråten gd Holtanmägg berg
  Hauskamyren myr Bråten gård Holtanmägg berg
  Hedbäcken bäck Bråten ödetomt Hotlamp tjärn
  Hedskogen terräng Bråten ödetorp Hotlamp sjö
  Hejlomyren myr Bråten gårdar Hotlampsbäcken bäck
  Hemberget berg Bråten torp Hultberget berg
  Hemberget berg Bråten torp Hultbråtarna bråtar, nu igenväxta
  Hembergsmyren myr Bråten gård Hungermyren myr
  Hembergsmyren myr Bråten gård Hågsnabacken backe
  Hersobäcken bäck Bråten torp Håkärret kärrmark
  Hersomyren myr Bråten gård Hån sjö
  Hiransberget berg Bråttorp ödetorp Hån sjö
  Hojomyren myr Bräbo beb. Hån sjö
  Holmbäcken bäck Bräbo gård Hån utvidgning av Röjdån
  Holmbäcken bäck Bräbo gård Hånniko dalgång
  Holmen udde Brödlösa bostadsbyggnad Hånnikobäcken bäck
  Holmen holme Brödlösa bostadsbyggnad Hånnikokärren kärrmarker
  Hotlamm tjärn Buberg beb. Håverdalen dalgång
  Hotlammsbäcken bäck Buberg gård Håverdalen dalgång
  Hotlamp tjärn /Se Burken hmd? Håverdalen dalgång
  Hultberget berg Burken hmd Håverdalsmyren myr
  Hungermyren myr Burken gård Häckfall berg
  Hån sjö? Burrustorp beb. Hälleklinten berg
  Hån sjö Burrustorp ödegård Hälleklinten berg
  Hån sjö Buskarna ödetomt Hällsjöbäcken, Lilla bäck
  Hån sjö /Se Busken hmd Hällsjöbäcken bäck
  Hån sjö /Se Busken hmd Hällsjön sjö
  Hånniko bäck Busken beb. Hällsjön sjö
  Hånsjöarna sjöar Busken beb. Härkäpuro bäck
  Håverdalen dal Busken gård Hässlingarna sjöar
  Häckfallet berg Busken gård Hässlingarna sjöar
  Häckfallet berg Bustivelberg hmd Hässlingberget berg
  Häckiskroken terräng Bustyvelberg hmd Hässlingen sjö
  Häggen, se Kläggen sjö Bustyvelberg hmd Mellan-Hässlingen sjö
  Hälleklint, se Hälleklintsröset riksröse /Se Bystyvelberg hmd Norra Hässlingen sjö
  Hälleklint, se Klinten höjd Bustyvelberg, Nerare ödegård Hässlingen, Norra sjö
  Hälleklintsröset riksröse /Se Bustyvelberg, Ovare ödegård Hässlingen, Nordare sjö
  Hälleklintsröset riksröse /Se Bustyvelberg, Ovare ödegård Hästberget berg
  Hälleklintsröset riksröse Butten ödetorp Hästberget berg
  Hälleklintsröset röse /Se Butten ödetomt Hästberget berg
  Hälleklintsröset riksrös /Se Byggningen hmd Hästberget bergsträckning
  Hällsjöberget berg Bäckarna fäb. Hästbergstjärnen tjärn
  Hällsjöbäcken bäck Bäckarna beb. Höjden berg
  Hällsjön sjö Bäckarna gård Höjden berg
  Hällsjön sjö Bäckarne ödetorp Isakskullern bergtopp
  Lilla Hellsjön sjö Bäcken hmd Isaktjärn tjärn
  Stora Hellsjön sjö Bäcken hmd Isakstjärn tjärn
  Härkäpuro hästhagen /Se Bäcken beb. Isakstjärnen tjärn
  Hässlingarna namn /Se Bäcken beb. Isakstjärnet tjärn
  Hässlingarna sjöar /Se Bäckåsen beb. Ivarstäppa ägor
  Hässlingarna sjöar /Se Bäckåsen gård Jakobsmyren myr
  Hässlingen, Norra sjö Bäckängarna gård Jan-i-Myratjärnen tjärn
  Hässlingen, Norra sjö Bäckängen hmd Joholabäcken bäck
  Hässlingsberget berg Bäckängen hemmansdelar Jongsmyren myr
  Hesslingssjöarna Saknas Bäckängen beb. Jänismägg berg
  Mellan-Hesslingen sjö Bäckängen beb. Kallmyren, se Kalvmyren myr
  Norra Hesslingssjön sjö Bäckängen gårdsnamn Kallmyren, se Kalvmyren myr
  Södra Hesslingssjön sjö Bönhuset missionshus Kallsjöviken vik
  Hästberg, Södra berg Bönhuset missionshus Kalvmyren myr
  Hästberget berg Börda säter Kalvmyren myr
  Hästbergsbäcken bäck Börda säter Kampmyren myr
  Hästbergsbäcken bäck Börjar säter Kampåsbron bro
  Hästbergskullen höjd Börjar gård Kampåsbron bro
  Hästbergsmyrarna myrar Börjars torp, se Börjar torp Kampåsen ås
  Hästbergsmyrarna myrar Börjarstorp ödetorp Kapistjärn tjärn
  Hästbergstjärn sjö Börjarstorp ödetomt Kapistjärnen tjärn
  Hästeberget kg Dalboden handelsbod Kapmyren, se Kampmyren myr
  Hästmyren myr Dalgubbstugan ödetomt Karlsbackarna backar
  Hätthöken höjd Dalgärdsåsen, (på) hmd Karlsbackgrinden grind
  Höjdberget berg Dalgärdsåsen hmd Karpasilla, se Kärppäsilta bro
  Höjdberget berg Dalgårdsåsen beb. Kartberget berg
  Höjdbäcken bäck Daljersåsen beb. Kaskotan tjärn
  Höjdbäcken bäck Dalkarlsfolk hmd Kattilaaho bråte
  Isakstjärn sjö Dalkarlsfolk gård Kattjärnen tjärn
  Isakstjärnen tjärn Dalmansgården hmd Kattjärnsmyren myr
  Isakstjärn sjö /Se Dalstugan gård Kitteltjärnen tjärn
  Ivarsfallet fall Dalstugan gård Kitteltjärnet tjärn
  Jan-i-Myratjärnen tjärn Dalstugan gård Kivaho berg
  Joholaberget berg Dalstugan gård Klacksberg berg
  Joholabäcken bäck Dammen hmd Klacksberget berg
  Jongmyren myr Dam(m)torp hmd Klacksberget berg
  Jongmyren sank mark Damtorp beb. Klacksbergstjärnen tjärn
  Jonsmyren myr Danielstorp ödetomt Klacksbergstjärnet tjärn
  Jonstjärnen tjärn Dansarbacken gård Klackstjärnen tjärn
  Joppo-Toroinbäcken bäck Djupdalen hmd Klacktjärn, se Klackbergstjärnet tjärn
  Joppo-Toroinbäcken bäck Djupdalen beb. Klackstjärn tjärn
  Joppo-Toroinen höjd Dretholt hmd Klakarstenen sten
  Jorikalamp tjärn Drethult tidigare gårdsnamn Klakartjärnarna tjärnar
  Jungfrumyren myr Drethultsocken bebyggelse Klakartjärnarna tjärnar
  Juppo Tuuroinen berg /Se Drethultssocken bebyggelse Klakartjärnarna tjärnar
  Kackåsen terräng Dräkthult gård Klakartjärnarna tjärnar
  Kallesmyren myr Dräkthult gård Klamkyrkan naturformation
  Kallsjöbäcken bäck Drängtorp beb. Klamkyrkan naturformation
  Kalvhagberget berg Dyssla hmd Klamkyrkan naturformation
  Kalvmyren myr Dyssla beb. Klamkyrkan naturformation
  Kampberget berg Dyssla gård Klapperudstjärn, se Kläpperudstjärn tjärn
  Kampmyren myr Dyssla gård Klapperudstjärnen tjärn
  Kapismyren myr Där ner, se i Fryksände sn hmd Klaxberg berg
  Kapistjärn tjärn /Se Där ner hmd Klingerholmen holme
  Kapistjärnen tjärn Där upp hmd Klingermyren myr
  Karpasilla bro /Se Där upp hmd Klinten berg
  Kartberget berg Edeladobba gårdar Klinten berg
  Kartberg berg och gård /Se Elovsstuga hmd Klypbäcken bäck
  Kartberget berg(?) /Se Elofsstugan gård Klåfotmyren myr
  Kask åker /Se Engelbrektgärdningen gård Kläggen sjö
  Kaskenpelto åker /Se Engelbrektgärdningen gård Kläggen sjö
  Kaskenrinda backe /Se Engelbrektsnäs hmd Kläggen sjö
  Kaskotan tjärn Erik-Larsa ödetomt Kläggen sjö
  Kaskålan tjärn /Se Erik-Larsatorp ödetomt Kläggen sjö
  Kattjärnen tjärn Eriksberg, (i) hemmansdelar Kläggen sjö
  Kattjärn tjärn /Se Eriksberg hemmansdelar Klämmeten tjärn
  Kavelåsen ås Eriksberg hemmansdelar Klämmettjärnen tjärn
  Kavelåsen ås /Se Erkes-, se Eriks- Saknas Kläpperudstjärn tjärn
  Kerstenäsbäcken bäck Erkesberg,(i), se Eriksberg hemmansdelar Klätten höjd
  Kissalamp, se Kattjärn tjärn och gård /Se Eskilstorp bebyggelse Klätten berg
  Kivaho höjd Fagervattnet hmd Klätten berg
  Kitteltjärnen tjärn Falktorp hmd Knektberget berg
  Klacksberget berg Falktorp beb. Kockesbäcken bäck
  Klacksbergstjärnen tjärn Falktorp gård Kocktjärnarna tjärnar
  Klacktjärn sjö Farkärr hmd Kocktjärnarna tjärnar
  Klagge, se Kläggen sjö Farkärr beb. Kohålan tjärn
  Klamkyrkan terräng Farkärr gård Kohålan tjärn
  Klangen, se Kläggen sjö Farkärr gård Kohålan tjärn
  Klapperudstjärn sjö Farkärr gård Kokkohonka bergtopp
  Klapperudstjärnen tjärn Fattiggården Saknas Kokkohonka bergtopp
  Klingerholmen holme Filipstorp hmd Kokkohonka bergtopp
  Klingermyren myr Filiptorp beb. Kokkohonka bergtopp
  Klingermyren myr Filiptorp ödetorp Kokoberget bergshöjd
  Klingermyren myr Filiptorp ödetorp Kokokbäcken [?] bäck
  Klingmyren myr Filiptorp ödetorp Kolängen äng
  Klinten höjd Filiptorp ödetorp Kolängen äng
  Klinten höjd Filiptorp, Nordare ödetorp Kolängen äng
  Klintmyren myr Filiptorp, Sunnare ödetorp Komyren myr
  Klypbäcken bäck Filpusan hmd Kopparslagarlandet del av strand
  Klypen terräng Finnbron hmd Kopparslagarlandet del av strand
  Klypen terräng Finnbron beb. Koronberget berg
  Kläggen sjö Finnen ödetomt Koronbäcken bäck
  Kläggen sjö Finnen ödetomt Koronpuro bäck
  Kläggen sjö Fisiko lägenhet Koropuro bäck
  Kläggen sjö Fisiko lägenhet Korphalla häll
  Kläggen sjö Fjolperstorp, se Fjotperstorp beb. Korphalla häll
  Kläggen sjö Fjolperstorp torp Korphalla häll
  Kläggen sjö Fjolperstorp torp Korpisuo myr
  Kläggen sjö Fjolperstorp torp Korpkullugnan lugnvatten
  Kläggen sjö Fjotperstorp beb. Korronberget berg
  Kläggen sjö Fjäll gård Kotasuo myr
  Kläggen sjö Fjällkojan beb. Kotberget berg
  Kläggen sjö Fjälltorp beb. Kotberget berg
  Kläggen sjö /Se Fjälltorp gård Kotbergsmyren myr
  Kläggen sjö /Se Flån hmd Kotbergstjärnen tjärn
  Klätten höjd Forsbacken beb. Kristiansbäcken bäck
  Klätten höjd Forsbroheden, (på) hmd Kruggbäcken del av Metbäcken
  Knaggmyren myr Forsbroheden hmd Kråktjärn tjärn
  Knossiberget berg Forsbroheden hmd Kråktjärnen tjärn
  *Knölnäset näs /Se Forsbroheden beb. Kråktjärnet tjärn
  *Knölnäset ? näs /Se Framhalsen, se Bäckarna beb. Kråktjärnsmyren myr
  Kocken terräng? Framhallsten, se Bäckarna säter Kulledet led
  Kockesbäcken bäck Fram-Hallsten gård Kullen del av Rännberget
  Kockohonka terräng Fram-Hallsten gård Kullen del av Rännberget
  Kockohonka berg Framnäs lht Kullen del av Rännberget
  Kocktjärnarna tjärnar Fredriksberg hmd Kullmyren myr
  Kohålan tjärn Fridhem hmd Kulltjärn, (Lilla) tjärn
  Kohålan vattensamling Fridhem hmd Kulltjärn tjärn
  Koppanolla berg /Se Fridhem beb. Kulltjärnen tjärn
  Kopsansoå myr /Se Fridhem beb. Kulltjärnen, Lilla tjärn
  Korgmyren myr /Se Fryxell ödetomt Kulltjärnen tjärn
  Koronberget berg Fryxell ödetomt Kullvägen väg
  Koronpuro bäck Furuberg hemmansdelar Kuoppanolla bergkulle
  Koronpuro bäck Furuberg by? Kuoppanolla bergkulle
  Korphalla berghäll /Se Furuberg beb. Kupinlamp tjärn
  Kospacka ås /Se Furuberg bebyggelse Kuttulajsmyren myr
  Kotaso myr Furuberg bebyggelse Kuttulajsmägg berg
  Kotberg berg /Se Furuberg bebyggelse Kuttulajsnoppi berg
  Kotberget berg Furuberg bebyggelse /Se Kuttlasnoppi berg
  Kotberget berg Fygges, se Lallaperstorp hmd Kuttlajsso myr
  Kotberget berg Fygges, se Fähuset gård Kvarnbacken backstuga
  Kotberget berg Fäbacken hmd Kvarnberget berg
  Kotbergsmyren myr Fähuset gård Kvarnbäcken bäck
  Krakmyren myr Fähuset gård Kvarnbäcken bäck
  Kristiansbäcken bäck Färdigsbråten ödetomt Kvarngubben torp
  Kråktjärn tjärn Färdisbråten ödetorp Kvarngubben torp
  Kråktjärnsmyren myr Galåsen ödetorp Kvarnmyren myr
  Kujaberget berg Galåsen ödetorp Kvarnmyren myr
  Kulltjärnen tjärn Galåsen stuga Kvarnmyren myr
  Kvarnberget berg Gammalhagen beb. Kvarnmyrtjärnen tjärn
  Kvarnberget berg Gammaltorp ödetomt Kvarntjärnarna tjärnar
  Kvarnbäcken bäck Gammelhagen hmd Kvarntjärnarna tjärnar
  Kvarnbäcken bäck Gammelhagen hmd Kvarntjärnsberg berg
  Kvarnbäcken bäck Gammeltorp ödetorp Kvarn-Valborg torp
  Kvarnmyren myr med tjärn Gammeltäppan hmd Kvarn-Valborg torp
  Kvarnolabäcken bäck Geddonbässä gård Kvarn-Valborgstomten ödetomt
  Kvarntjärnarna tjärnar Gertrudssätra hmd Kvarnåkern åker
  Kvarntjärnarna tjärnar Gertrudssätern beb. [Kåkskåtorna?] tjärn
  Kvarntjärnsberget berg Glea hmd Kåktjärnet tjärn
  Kvarnån = Hasslan? å Glea hmd Källtjärn, se Kitteltjärnet tjärn
  Kvistberg terräng Glea gård Källtjärnen tjärn
  Kyrkåsmyren myr Glebacken, se Glea hmd Kälttjärn, se Kärltjärn tjärn
  Kåpsansoå myr /Se Glebacken hmd Kältjärn tjärn
  Käckberget berg Glebacken hmd Kälttjärnen tjärn
  Käggen, se Kläggen sjö Glebacken beb. Käringbäcken bäck
  Källtjärn skö Glebacken gård Käringtjärn tjärn
  Käringholmen holme /Se Gletjärn beb. Käringtjärnen tjärn
  Käringtjärn sjö ?Godarna hmd? Käringtjärnen tjärn
  Käringtjärnen tjärn Goddalen ödetorp Käringtjärnet, se Nollatjärnet tjärn
  Kärrbacken bäck Goddalen gård Kärltjärn tjärn
  Kärrmyren myr Godvattenbäcken ödetomt Kärppäsilta bro
  Kölaberget berg Gottilstorp ödetomt Kärppäsilta bro
  Lantamyren myr Grankullen, (på) torp Kärrbäcken bäck
  Lassbyberget berg Grankullen torp Kärrmässtuvan udde
  Latabäcken bäck Grankullen torp Kärrmässtuvan udde
  Latabäcken bäck Granlund gård Kölaberget berg
  Lejmaso myr Gransjöberg huvudbebyggelse Kölabäcken bäck
  Lejomyren myr Gransjöberg huvudbebyggelse Kölabäcken bäck
  Liden terräng Gransjöberg huvudbebyggelse Kölakvarnen kvarn
  Liggaso myr Gransjöberg huvudbebyggelse Lassbyberget berg
  Liggaso myr Gransjöberg gård Lassekällan hälsokälla
  Lillbäcken bäck Gransjögårdarna huvudbebyggelse Lenkarinrity myrtegar
  Lillbäcken bäck Gransjökvarnen kvarn Lepikko hage
  Lill-Hällsjön sjö Gransjökvarnen kvarn Leppäsilta äng, igenväxt
  Lill-Kläggen sjö Gransjön gd Liden berg
  Lill-Hulldusen höjd Gransjön hmn Liggaså myr
  Lillmyren myr Gransjön bebyggelse Liggaså myr
  Lillmyren myr Gransjön bebyggelse Likasno, se Siggaså myr
  Lill-Rännberget berg Gransjön bebyggelse Likasno myrodling
  Lill-Sandsjön sjö Gransjön bebyggelse Likasno myr
  Lill-Sandsjön sjö Gransjön bebyggelse Lillbråten bråte, numera försvunnen
  Lillskogshöjden höjd Gransjön huvudbebyggelse Lillhällsjöbäcken bäck
  Lill-Soijenso myr Gren torp Lillhällsjön sjö el. tjärn
  Lilltjärnen tjärn Grentorp torp Lillrännberget berg
  Lilltjärnen tjärn Grentorp torp Lillrännberget berg
  Lilltjärnen tjärn Grentorp ödetomt Lillsandsjön sjö
  Lill-Tvärberget berg Grentorp ödetomt Lillskogsbäcken bäck
  Lill-Urbian tjärn Grentorp ödetomt Lill-Sojinsuo myr
  Lill-Utterstjärnen tjärn Grinden ödetomt Lilltjärn tjärn
  Lill-Våmtjärnen tjärn Gripen hmd Lilltjärnen tjärn
  Lill-Våmtjärnen tjärn Gropbråten ödetorp Lilltjärnen tjärn
  Lill-Våmtjärnen tjärn Gropbråten ödetomt Lilltjärnet tjärn
  Lillån å Grusktomten ödetomt Lillvåmtjärnen tjärn
  Lillån å Gränsen lht Lillåbron bro
  Lillön ö Gränsen handelslht Lillåkroken vägkrök
  *Lindesbergsbro Saknas /Se Gräverud hmd Lillåkroken vägkrök
  *Lindesbergsbro ström Saknas Gräverud beb. Lillåkroken krök
  Linnäbben udde Gräverud gård Lillån å
  Lisas-Erikberget berg Grävtorp ödetorp Lillån å
  Loakalle terräng? Grävtorp ödetomt Lillån å
  Lorttjärn sjö Gubbtäppan ödetorp Lillängen äng
  Lorttjärnen tjärn Gurerudssätern, se Gurusätra hemmansdelar Liskmyren myr
  Lorttjärnen tjärn Gurussätern beb. Loemag berg
  Lorttjärnen tjärn Guruheden säter Lorttjärnen tjärn
  Lorttjärnen tjärn Guruheden tidigare gård Lorttjärnen tjärn
  Loukolamp tjärn Guru - Nils torp Lorttjärnet tjärn
  Lustigkullen höjd Guru-Nils gård Losängen skogsmark
  *Långerudsnäset näs /Se Gurusätern gårdar Lustigkullberget berg
  Långholmen höjd Gurusätern gårdar Lustigkullberget berg
  Långkärrsbäcken bäck Gurusätra hemmansdelar Långkärrbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn Gurusätra hemmansdelar Långtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Gurusätra fäb. Långtjärnen tjärn
  Långtjärnsberget berg Gurutomten gårdsnamn Långtjärnet tjärn
  Långtjärnsberget berg Gurutmten tidigare gård Långtjärnsberg berg
  Långtjärnsberget berg Gustavsberg beb. Länsmanninmägg berg
  Långtjärnsbäcken bäck Gården huvudbeb. Länsmansberget berg
  Långtorp terräng Gårdsberg beb Länsmansberget berg
  Långåsberget berg Gårdsberg ödetorp Länsmansberget berg
  Lämmetilamp tjärn Gårdsberg ödetorp Länsmansberget berg
  Länsmansberget berg Gårdsberg ödetorp Magasinsängen äng
  Länsmansberget berg Gåstjärn hmd Majsmyren myr
  Lättmagg höjd Gåstjärn beb. [Makersbäcken?] bäck
  Löken terräng? Gåstjärn gård Makkosbäcken bäck
  Lövåsen höjd Gåstjärnskvarnen kvarn Makkulaberget berg
  Mackosbäcken bäck Gåstjärnskvarnen kvarn Mal(l)ingsberget berg
  Mackosbäcken bäck Gärdet hmd Mallingberget berg
  Mackosbäcken bäck Gärdet hmd Mallingmyren myr
  Mackulaberget berg Gärdet, på hmd Mallingtjärnarna tjärnar
  Mackulamyren myr Gärdet beb. Mallingtjärnen tjärn
  Mallingberget berg ?Gärdinga, se Stängsla hmd Mallingtjärnen tjärn
  Mallingtjärnen tjärn Hag hmd Markgårdsängarna ängar
  Markelfven Saknas Hag beb. Markälven älv
  Markelfven älv Hag ödetomt Martisfjället ödemarker
  Martisfjället berg Hag ödetomt Martisfjället ödemarker
  Martisfjället berg Hag, Nordare torp Martisfjället ödemarker
  Matlöpen sjö Haga hmd Martisfjället ödemarker
  Matlöpen sjö Haga hmd Masinaho f.d. bråte
  Matlöpen sjö /Se Haga beb. Matlöpen sjö
  Matlöpen sjö /Se Hagaby hmd Matlöpen sjö
  Matlöpen sjö /Se Hagalund hmd Matlöpen sjö
  Mellan-Hässlingen sjö Hagalund beb. Matlöpen sjö
  Metbäcken Saknas Hagalund gård Mellan-Hässlingen sjö
  Metbäcken bäck Hagen hmd Mellansjön, se Ulvsjöarna sjö
  Metbäcken bäck Hagen, (på) hmd Mellanugnen fiskegrund
  Metbäcken bäck Hagen hmd Metbäcken bäck
  Migonlamp myr Hagen hmd Metbäcken bäck
  Mjällbäcken bäck Hagen hmd Metbäcken bäck
  Mjögsjön sjö Hagen beb. Metbäcken bäck
  Mjögsjön sjö Hagen beb. Metbäcken del av bäck
  Mjögsjön sjö Hagen beb. Metbäcken del av bäck
  Mon terräng Hagen ödetomt Metbäcken del av bäck
  Mosshöjden höjd Hagen ödetomt Metbäcken del av bäck
  Mostapuro bäck Hagen ödetomt Metbäcken del av bäck
  Mulldusen berg Hagen gård Metbäcken bäck
  Mulldusen höjd Hagen gård Mickelsbråten röjning
  Mulldusen berg /Se Haget hmd? Mikkonlamp igenväxt tjärn
  Mulldusfjället berg Haget beb Mikkonlamp igenväxt tjärn
  MullhögaKlijnt, se Mulldusen berg Hagfolk hmd Mikkonlamp igenväxt tjärn
  Mullhögaklint berg Hagfolk gård Mikkonlamp igenväxt tjärn
  Mullhögaklint riksröse Hag-Per gård Mikkonlamp igenväxt tjärn
  Mullhögaklint riksröse Hagsätern öde säterplats Mikkonlamp igenväxt tjärn
  Mullhögaklint Saknas Hahminmagg gårdar Mjällbäcken bäck
  Mullhögaklint höjd Hahminmagg gårdar Mjällbäcken bäck
  Mullhögaklint gränsmärke /Se Halla, se Hällen Saknas Mjögsjön sjö
  Mullokiernn Saknas Halla ödetorp Mjögsjön sjö
  Mulltjärn sjö Halla ödetomt Mjögsjön sjö
  Mullusomyren myr Halla gård Mjögsjön sjö
  Multmyren myr Halle ödetomt Mjögsjön sjö
  Multtjärnen tjärn Halle ödetomt Moforsen fors
  *Munlaugar oss os /Se Hallen hmd Molugnan lugnvatten
  Myren i vägen myr Hallstensfolk hmd Mosshöjden bergsträckning
  Myrgubben Saknas Hallstensfolk gård Mosshöjden bergsträckning
  Myrön ö Hallstensfolk gård Mossmossen myr
  Märrtjärnen tjärn Hallstens-Jon ödetorp Mossmyren myr
  Mörken sjö /Se Hallstens-Jon ödetomt Mulldusen berg
  Mörttjärn sjö Hallstens-Jon ödetomt Mulldusfjället höjd
  Nollaberget berg Hallstenstorp hmd Mullhögaklint, se Mulldusfjället höjd
  Nollamyren myr Hallstenstorp ödetorp Mulltjärn tjärn
  Noppiberget berg Hallstenstorp beb. Mulltjärn tjärn
  Noppliberget berg Hallstenstorp beb. Mulluporro bäck
  Norlaislamp tjärn Hallströmstorp ödetorp Mulluso myr
  Norsmyren myr Hallstömstorp ödetomt Multtjärn tjärn
  Nyckelvattenberget berg Hallsätern f.d. säteri Multtjärnen tjärn
  Nyckelvattensröset, Norra röse Halltäppa säter Multtjärnen tjärn
  Nyckelvattensröset, Södra röse Halsi gårdar Multtjärnet tjärn
  Nyckelvattnet sjö Halsi-Hejki gård Mustalamminnorro dalgång el. dalsänka
  Nyckelvattnet sjö Halsi-Olle gård Mustalamminnorro dalgång
  Nyckelvattnet sjö Halsistugorna gårdar Mustalamp tjärn
  Nyckelvattnet sjö Halsitorp hmd Mustapuro bäck
  Nyckelvattnet sjö Haltolas-Per gård Mustapuro bäck
  Nyckelvattnet sjö Haltolastorp hmd Mustapurobäcken bäck
  Nyckelvattnet sjö Halt-Olastorp gård Myllymägg del av berg
  Nyckelvattnet sjö Halvardstorp hemmansdelar Myr-Perbäcken bäck
  Nyckelvattnet sjö /Se Halvardstorp hmd Myrängen äng
  Näsudden udde Halvarstorp, se Martistorp beb. Myrängen äng
  Nätholmen holme Halvarstorp gårdar Märrtjärn tjärn
  Nötön halvö Hammesberg hmd Märrtjärnen tjärn
  Oinastenraivi höjd Hammesberg beb. Märrtjärnet tjärn
  Ormtjärnen tjärn Hammesberg gårdar Nickiholmen holme
  Orrmyren myr Hammes-Lars torp Nityaho slåtteräng
  Orrmyren myr Hansstugan ödetomt Nollaberget berg
  Osbäcken bäck Harjo hmd Nollaberget berg
  Ottersjön sjö Harjo beb. Nollaberget berg
  Oxmyren myr Harjo gårdar Nollaberget berg
  Oxtjärnarna tjärnar Harjo gårdar Nollamyren myr
  Oxtjärnsmyren myr Harjo gårdar Nollasuo myr
  Dahkamägg berg och gård /Se Harjo gårdar Nollatjärn tjärn
  Peckabråten terräng Harjo, Nerare gård Nollatjärnen tjärn
  Peckasmyren myr Harjo, Ovare gård Nollatjärnen tjärn
  Peckastenharen stengrund Harmon beb Nollatjärnet tjärn
  Pelesnitybäcken bäck Harmon ödetorp Noppliberget berg
  Pendiken terräng Harmon ödetomt Noppliberget berg
  Pennmyren myr Harnäs hmd Nopplibergsmyrarna myrar
  Petterberget berg Harnäs hmd Norro dalgång
  Pillisbäcken bäck Harnäs beb. Norrobäcken bäck
  Pissarbäcken bäck Hasslan beb. Nyckelvattenberget berg
  Pokaola ås /Se Hastorp gård Nyckelvattnet sjö
  Pollåso myr Hastorp gård Nyckelvattnet sjö
  Pontasfjäll berg Hastorp gård Nyckelvattnet sjö
  Pontasmyren myr Hastorp gård Nyckelvattnet sjö
  Porrobäcken bäck Hattacktorp hemmansdelar Nyckelvattnet sjö
  Prästhultet terräng Hattaktorp beb. Olstäppan gärde
  ´Quarnåhn`, se Hasslan å Havmon hmd? Olstäppan gärde
  Raapiaisen harju plats /Se Hebbel ödetorp Ormtjärnen tjärn
  Rabiainen harju plats /Se Hebbel ödetomt Orrmyren myr
  Rackaso myr Hedarna hemmansdelar Orrmyrsbäcken bäck
  Rackaso myr Hedbacken hmd Otterhöjden, se Uttersberget berg
  Rackaso myr Hedbacken hmd Otterhöjden, se Ottersberget berg
  Rackosobäcken bäck Hedbacken beb. Ottersberget, se Uttersberget berg
  Rackosomyren myr Heden, (på) hmd Ottersberget berg
  Raiasmagg höjd Heden, på hmd Ottersbäcken, se Uttersbäcken bäck
  Raivio myr Heden hmd Ottersjön, se Ytterstjärn sjö
  Raiviobäcken bäck Heden beb. Ottersjön, se Utterstjärnen tjärn
  Rantamagg berg Heden gård Ottersjön, se Uttersjön tjärn
  Rassiberget berg Heden försvunnen gård Otterstjärn, se Utterstjärn tjärn
  Raumsberget berg Heden försvunnen gård Ottertjärn tjärn
  Reito terräng Heikila hmd Ottertjärnen, se Utterstjärnen tjärn
  Riberget berg Hejkila beb. Ovaresjöberget berg
  Riberget berg Heikkila gårdar Ovaresjöberget berg
  Ribråten kulle Heikkila gårdar Ovaresjöberget berg
  Rimagg berg Heikkila, Nordare gård Ovaresjöberget berg
  Rimbymyren myr Heikkila, Sunnare gård Ovaresjöberget berg
  Rosasberget berg Hejkitorp ödegård Oxtjärn tjärn
  Rosåstjärnen tjärn Helgsjön, se Hällsjön Saknas Packtjärnet tjärn
  Rotnäs Mo, se Rottnemon skogsparti Hepomägg by Pahkamägg berg
  Rottana höjd Herraharjo gård Paksyöni sjö
  Rottnemon mo Herraharjo gård Paskalamp tjärn
  Rottnemon skogsparti Herrgården hmd Pekkastenharen stengrund
  Rottnemoröset röse Herrgården herrgårdsbyggnad Pekkastenharen stengrund
  Rottnemoröset riksröse Hesslingberg(et) beb. Pelesnitybäcken bäck
  ?Rottnemoröset riksröse Hevonmägg by Pelesnityporro bäck
  Rottnemoröset riksröse Hilmer-i-Köla gård Pellmyren myr
  Rottnemoröset riksröse Hindrikestäppa ödetorp Pennmyren myr
  Rott näs mon, se Rottnemon mo Hindrikstäppan ödetomt Pennmyren myr
  Södra Royden, se Röjden sjö Hiramsberg, se Hirransberg Saknas Pennmyren myr
  Rudsiö, se Runnsjön sjö Hirran(d)sberg hmd Pienaho topp
  Rundkullen höjd Hirransberg hmd Pinnsyl förr äng
  Rundsiön, se Runnsjön sjö Hiransberg ödetomt Pontasmyren myr
  Rundsjön sjö Hojo, se, Hojotorp beb. Prinstorpsbäcken bäck
  Rundtjärnsberget berg Hojotorp hmd Pukkimägg berg
  Rundtjärnsmyren myr Hojotorp beb. Päiväso slåttermyr
  Runnsjöbäcken bäck Hoka, se Håkanstorp el. Håka hmd Rahkasuo myr
  Runnsjön sjö Holland hmd Rahkasuo myr
  Runnsjön sjö Holland gård Raiviobäcken bäck
  Runnsjön sjö Hollandsberg hmd? Rajaaho förr bråte, nu skogsmark
  Runnsjön sjö Hollanstorp hemmansdelar Rassiberget berg
  Runnsjön sjö Hollandstorp hemmansdelar Ratana berg
  Runsiö, se Runnsjön sjö Hollandstorp hemmansdelar Rejtoängarna förr ängsmarker
  Rygda Elf, se Röjdan älv Hollandstorp hemmansdelar Riberget berg
  Rygden, se Röjden sjö Hollanstorp beb. Riberget berg
  Rygden Lacus, se Röjden sjö Hollandstorp bybebyggelse Rihimägg berg
  Rÿgdån, se Röjdan älv Hollandstorp bybebyggelse Riåkern åker
  Rygdåån, se Röjdan å Hollandstorp bybebyggelse Rosasmyren myr
  Ryggenberget berg Hollandstorp bybebyggelse Rosastjärnen tjärn
  Ryggsjön sjö Hollandstorp karta /Se Rottana berg
  Ryggsjön sjö Hollandstorp karta /Se Rottana berg
  Råbäcken bäck Hollandstorp förteckning Ravio odlade myrtegar
  Råbäcken bäck Hollandstorp förteckning Rovitäppan myrtegar
  Råbäcken bäck Hollandstorpkvarnen tidigare kvarn Rumamägg berg
  Råholmen holme Holm torp Runnsjöberget berg
  råknullen, se Rånolla berg Holm torp Runnsjöbäcken bäck
  Rånolla berg Holm torp Runnsjöbäcken bäck
  Rånolla höjd Holmarna beb. Runnsjön sjö
  Rånollatjärnen tjärn Holmbråtarna ödetorp Runnsjön sjö
  Råviggberget berg Holmbråtarna ödetomt Runnsjön sjö
  Råviggen sjö Holmtorp torp Runnsjön sjö
  Råviggen sjö Holmängen, se i Fryksände sn hmd Runnsjön sjö
  Råviggen sjö Holmängen hemman Runnsjötjärnarna tjärnar
  Råviggen sjö /Se Holmängen hemman Ryggenberget berg
  Renneberget bg Holmängen hemman Ryggsjön berg
  Rännberget berg Holmängstorpet torp Ryggsjön sjö
  Rännberget berg /Se Holt hmd Råbäckbäcken bäck
  Rävberget berg Holta beb. Råbäcken bäck
  Rögdan älv /Se Holta, se Hulten gårdar Råbäcken bäck
  Rögdoset Saknas Holtjonstorp hmd Råbäcken bäck
  ?Röjdan å Holtsätra hmd Rånolla berg
  Röjdan å Holtsätra hmd Råviggen sjö
  Röjdan älv Hotellet gård Råviggen sjö
  Röjdan älv Hujo, se Hojotorp Saknas Råviggen sjö
  Röjdan å Hujotorp hmd Rännarbacken backe?
  Röjdan älv Hult-, se Holt- Saknas Rännberg berg
  Röjdan å Hult beb. Rännberget berg
  Röjdan å Hultberg beb. Ränn(e)berget berg
  Röjdan älv Hultberg ödetomt Rännberget berg
  Röjden sjö Hulten hmd Rännberget berg
  Röjden sjö Hulten beb. Rännberget berg
  Röjden sjö ?Hulten beb. Rännberget berg
  Röjden sjö Hulten ödegård Rännberget berg
  Röjden sjö Hulten gårdar Rännberget berg
  Röjden, Södra sjö Hulten gårdar Rännberget berg
  Röjden, Södra sjö Hulten gårdar Rännberget berg
  Södra Röjden sjö Hulten gårdar Rännberget berg
  Södra Röjden sjö Hulten gårdar Rännbergsbäcken å
  Södra Röjden sjö Hulten, Nordare gård Rännbergskullen del av Rännberget
  Röjden, S:a sjö /Se Hulten, Sunnare gård Röjdan älv
  Rögden sjö /Se Hult-Jonstorp gård Röjdan å
  Röjden, S:a sjö /Se Hult-Jonstorp gård Röjdan älv
  Röjden, se Rögden sjö Hultman beb. Röjden, Södra sjö
  Röjdåforsröset röse Hultmanstorp beb Röjden, Södra sjö
  Röjdån å /Se Hultmanstorp gård Röjden sjö
  Röjdån å /Se Hultsätern tidigare sätar Röjden sjö
  Röjdån, se Rögdan älv Hultsätern tidigare säter Röjdån älv
  Röjdälven, se Rögdan älv Hultsätern tidigare säterplats Röjdälven, se Röjdan älv
  Röjdelfven älv Husken ödetorp Römåsbäcken bäck
  Römåsbäcken bäck Husken ödetomt Römåsängen f. ängsmark
  *Röngrinden ?grind /Se Husken ödetomt Röna å
  Rönnkullen höjd Husken ödetomt Rönningen hagmark
  Rönälven älv Husken ödetomt Rönningen hagmark
  Rösberget berg och triangelpunkt Husken ödetomt Rönnkullen berg
  Röfvaretjärn sjö Husktorp ödetorp Rönån, se Rönälven älv
  Rövartjärnen tjärn Husktorp ödetomt Rönälven älv
  Rövartjärnen tjärn /Se Hydda, se Fjällkojan beb. Rönälven älv
  Sammelsbäcken bäck Hyppiktorp hmd Rösberget berg
  Sandsiöar, se Stor- o. Lill-Sandsjön sjöar Hyppiktorp hmd Rösberget berg
  Sandsiögar, se Stor-Sandsjön o. Lill-Sandsjön sjöar Håbacken hemmansdelar? Rösbergsmyren myr
  Sandsjöberget, Östra berg och triangelpunkt Håbacken beb. Röutä sjö
  Stor-Sandsjön o. Lill-Sandsjön sjöar Håbacken, Nordare gård Rövartjärn tjärn
  Lilla Sandsjön sjö Håbacken, Sunnare gård Rövaretjärn tjärn
  Stora Sandsjön sjö Håka hmd Rövartjärnarna igenväxta tjärnar
  Sandsäterbäcken bäck Håka gård Rövartjärnarna tjärnar
  Sankta Klara myr Håkastorp hmd Rövartjärnen tjärn
  Siggasåsen ås Hålan hmd Rövartjärnen tjärn
  Sivinlamp tjärn Hålan beb Rövartjärnen tjärn
  Sjöudden udde Hålan försvunnen stuga Rövartjärnen tjärn
  Skinnarmyren myr Hålan beb Rövartjärnet tjärn
  Skippusviken vik /Se Hållandstorp, se Hollandstorp hemmansdelar Salpeterbacken backe
  Skogsmyren myr Håmmifolk gård Salpeterbacken backe
  Skomakarmyren myr Håmmifolk gård Sandsjöarna sjöar
  Skomakartorp f.d. torp Häbbel beb. Sandsjöberget berg
  Skraltbråten höjd Häckfallet fäb. beb Sandsjön sjö
  Skött-Nilsbäcken bäck Häcktorp, se Käcktorp Saknas Sandsäterbäcken bäck
  Slomyren myr Hällen hmd Sangaho åker
  Smedberget berg Hällen gårdsnamn /Se Sangaho förr bråte
  Smedbergsmyren myr Hälleskroken hmd? Sangahonsileä äng o. trol. tidigare torp
  Smugglarholmen holme Hällsjön hmd Sefristjärn tjärn
  *Snipeberg berg Hällsjön beb. Siggamakkvägen väg
  Soijenso myr Hällsjön gårdar Sjuttiohålan ställe
  Soijenso myr Hällsjön gårdar Sjuttiohålan ställe
  Soljenso mosse Härbresåsen ödetomt Själabråten terräng
  Sommarfyggesmyren myr Härkäpuro gård Skomakarmyren myr
  Sorkan å Hässlingberg hemmansdelar Skomakarmyren myr
  Sorkan å /Se Hässlingberg ödetorp Skomakarmyren myr
  Sorkan å Hästberg hemmansdelar Slaget del av Rännberget
  Soskonlamp tjärn Hästberg by Slaget del av Rännberget
  Soskonmyren myr Hästberg by Slaget del av Rännberget
  Sparkberget berg Hästberg by Slantängen dalgång
  Sparkberget berg Hästberg by Slomyren åker, f.d. myr
  *Stenar på Rottnäsmon f.d. gränsmärke Hästberg, Nordare gårdar Soidinsuo, se Sojinsuo myrar
  Stenmyren myr Hästberg, Sunnare gårdar Sojinsuo myrar
  Storholmen holme Hästberget beb. Sojjanså myr
  Storholmen höjd Högåsen, se i Fryksände sn hmd Sojinsuo myrar
  Stor-Hässlingen sjö Högåsen beb. Sojinsuo myrar
  Stormyren myr Höjden, på hmd Sorkan å
  Stormyren myr Höjden, i hmd Sorkan å
  Stormyren myr Höjden, se Bollsjöhöjden Saknas Sorkan å
  Stormyren myr Höjden beb. Sorktjärn tjärn
  Stormyren myr Höjden gård Sorktjärnen tjärn
  Stormyren myr Höken gård Sparkbergsmyren myr
  Stormyren myr Höktorp hmd Spragghålan tjärn
  Stormyren myr Höktorp beb. Spraggtjärnen tjärn
  Stormyren myr Höktorp gård Stenängen äng
  Stor-Sandsjön sjö I... Saknas Storbron bro
  Stor-Sandsjön sjö Iddadobba, se Itätupa gård Storbron bro
  Stor-Tallberget berg Iddagylla ödetorp Storbron bro
  Stortjärnen tjärn Itätupa gård Storbron bro
  Storängen terräng Ivarsfall hmd Storbråten röjning
  Storön ö Ivarsfall beb. Storhällsjön, se Hällsjön sjö
  Strömmyren myr Ivarsfall ödetomt Storhässlingen sjö
  Stängslen terräng Ivarssätern beb. Stor-Hässlingen sjö
  Svarten sjö /Se Ivarssätern gård Storkullen del av Rännberget
  Svarthultberget berg Ivarssätra hmd Stormyren myr
  Svarthultbäcken bäck Ivarsätra torp Stormyren myr
  Svarthultmyren myr Jakob torp Stormyren myr
  Svarthultsbäcken bäck Jakobs-Ola gård Stormyren myr
  Svarttjärn sjö Jaktvillan beb. Storsandsjön sjö
  Svarttjärn sjö Jan-i-Myra ödetomt Stor-Sojinsuo myr
  Svarttjärn sjö Janpeterstorp hmd Stortjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn Jansa gård Stortjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn Jansbråten beb. Stortjärnet tjärn
  Svarttjärnen tjärn Joala hmd Storängen äng
  Svarttjärnsbäcken bäck Joela, se Joala hmd Storängen äng
  Svensk-Andersberget berg Johans-Per gård Storängen äng
  Svenskbäcken bäck Johola, se Joala hmd Storängen äng
  Svenstjärn sjö Johola hmd Storön ö
  Svenstjärnen tjärn Johola beb. Strömmyren myr
  Syningen terräng Jonas ödetorp Stupet del av Rännberget
  Säterberget berg Jonas torp Suojansåå, se Sojinsuo myr
  Säterberget berg Jonsarna gård Svarttjärn tjärn
  Sätertjärn sjö Jonsarna gård Svarttjärn tjärn
  Sätertjärnen tjärn Jonsarnashagen stugtomt Svarttjärn tjärn
  Tallberget berg Jonsstugan ödetorp Svarttjärnen tjärn
  Tallåsberget berg Jonstorp gård Svarttjärnen tjärn
  Tamarainen tjärn Joppola hmd Svarttjärnen tjärn
  Tammarainen tjärn Josktorp hmd Svarttjärnet tjärn
  Tarven terräng Josktorp hmd Svensk-Andersberget berg
  Tegmyren sank mark Josktorp ödegård Svenstjärn tjärn
  Tennosmyren myr Josktorp ödegård Svenstjärnen tjärn
  Tickanity myr Jossi torp Sventjärnet tjärn
  Tjoskonsmyra myr /Se Jossindobba ödetomt Svinbråtsätra säter
  Tjoskostjärn tjärn /Se Jossindobba ödetomt Svinsund inägor o. slåttermarker
  Tjärgravmyren myr Jossitorp beb. Svinsund inägor o. slåttermarker
  Tjärnbergsbäcken bäck Juhola, se Joala hmd Sänkiaho, se Sangaho tidigare bråte
  Tjärnmyren sank mark Jäntbråten?, se Flån Saknas Sänkiahonsileä, se Sangahonsileä äng o. trol. tidigare torp
  Tjärtjärnen tjärn ?Jättrössätern säter? Säterberg berg
  Tordyvelbäcken bäck Jöns-Jon ödetomt Säterberget berg
  Torpberget berg Jönsjonstorp hmd Sätertjärnen tjärn
  Torpudden udde Jönsjonstorp beb. Sätertjärnskullen bergkulle
  Tregångsbäcken bäck Kackåsen ödetomt Söllertjärn tjärn
  Trångbäcken bäck Kackåsen ödetomt Sätertjärnet tjärn
  Tuppbäcken bäck Kackåsen ödetomt Söllertjärnen tjärn
  *Tvällån å Kackåsen ödetomt Sönneretaven tidigare vattensamling
  Tvärberget berg Kackåsen lht Sörmarkbron bro
  Tvärbergsbäcken bäck Kackåsen lht Tallberget berg
  Tvärbergsbäcken bäck Kaikelastorp hmd Tamarainen tjärn
  Tvärbergsbäcken bäck Kaiklan gårdar Tammarajnen tjärn
  Tvärbergstjärnen tjärn Kaiklanstorp gårdar Tannran udde
  Tvärbergstjärnen tjärn Kaiklanstorp gårdar Tarvbron bro
  Tvärån, se Tvärbergsbäcken bäck Kaiklanstorp gårdar Temmilbäcken bäck
  Tvärån älv Kaiklanstorp gårdar Titthallen häll
  Tverån å Kajklastorp beb. Tjärnbergsbäcken bäck
  Tvärån å Kajsstugan ödetomt, f. torp Tjärtjärn tjärn
  Tvärån å Kakkina ödetorp Tongsmyren, se Jongsmyren myr
  Tämmilbäcken bäck Kakkina ödetomt Tordyvelbäcken bäck
  Ulfsjöarna Saknas Kakkina ödetomt Torpberget berg
  Ulvsjöarna sjöar Kakkinaho ödetorp Torpberget berg
  Ulvsjöarna sjöar Kallbäcktäppan?, se Brånarna Saknas Torpberget berg
  Mellan-Ulfsjön sjö Kallestorp hmd Tregångsbäcken bäck
  Norra Ulfsjön sjö Kallestorp ödetorp Tregångsbäcken bäck
  Södra Ulfsjön sjö Kallestorp ödetorp Tullarbacken backe
  Urbiasberget berg Kalvskinnsberg beb. Tvärberget berg
  Urbiasbäcken bäck Kalvskinnsberg hmd Tvärberget berg
  Urbiastjärnen tjärn Kapis-Jon ödetomt Tvärberget berg
  Uttersberget berg Kapistorp hmd Tvärbergsbäcken bäck
  Uttersberget berg Kapistorp beb. Tvärbergstjärn tjärn
  Uttersbäcken bäck Kapistorp bebyggelse Tvärbergstjärnen tjärn
  Utterstjärnen tjärn Kapistorp bebyggelse Tvärbergstjärnet tjärn
  Vaismyren myr Kapistorp bebyggelse Tvärån å
  Vaismyråsen ås Kapistorp, Nerare torp Tvärån å
  Vallbäcken bäck Kapistorp, Ovare torp Tvärån å
  Vallviken vik Karlsbacken torp el. backstuga Tvärån å
  Valpåmyren myr Karlsbacken torp el. backstuga Tväråtjärnen tjärn
  Valpån å Karlstorp beb. Tväråtjärnet, se Nollatjärnet tjärn
  Vestra Valpåtjärn sjö Karltorp hmd Tvättjärn tjärn
  Östra Valpåtjärn sjö Karltorp hmd Tyrägorb skogstrakt
  Valpåtjärnarna tjärnar Karltorp ödetorp Ugnen fiskegrund
  Vanskanso myr Karltorp ödetomt Ugnen fiskegrund
  Varpån bäck Karltorp ödetorp Ugnen fiskegrund
  Vassmyren myr Kartberg hmd Ulvsjömyrarna myrmarker
  Verkogos udde Kartberg beb. Urbriastjärn tjärn
  Viggan älv Kartberg gård Ulvsjöarna, se även i Lekvattnets sn sjöar
  Viggan å Kartberg gård Ulvsjöarna sjöar
  Viggan å Kartula gård Ulvsjöarna sjöar
  Viggan älv Karvanen torp Ulvsjöarna sjöar
  Viggan å Karvastorp hmd Ulvsjön, Nordare sjö
  Viggdammen damm Karvastorp torp Ulvsjön, Sunnare, se Ulvsjöarna sjö
  Viggen sjö Karvastorp torp Ulvån, se även i Lekvattnets sn vattendrag
  Viggelfven Saknas Kassfält ödetorp Ulvån å
  Viggmossen mosse Kassfält ödetomt Urbiantjärnet tjärn
  Vimyren myr Kassotorp beb. Urbiastjärnen tjärn
  Vinicken tjärn Kassotorp ödetorp Urbiastjärnen tjärn
  Vittmyren myr Kassotorp ödetorp Uttersberg berg
  Vålberget bg. Katrinaberg ödetorp Uttersberget berg
  Lilla Våmbtjärn sjö Katrinaberg ödetomt Uttersberget berg
  Stora Våmbtjärn sjö Katrineberg hmd Uttersbäcken bäck
  Våmsiögar, se Våmtjärnen o. Lill-Våmtjärnen tjärnar Kattbråten, se i Fryksände sn hmd Uttersjön tjärn
  Våmtjärnen tjärn Kattilaaho gd Utterstjärn tjärn
  Våmtjärnen tjärn Kattilaaho gd Utterstjärnen tjärn
  Våmtjärnen tjärn Kavelåsen hmd Utterstjärnen tjärn
  Våmtjärnsbäcken bäck Kavelåsen beb. Utterstjärnen tjärn
  Våmtjärnsmyren myr Kavelåsen torp Vallängarna ängar
  Vältbergsmyren myr Kavelåsen torp Vallängen, Nordare, se Vallängarna äng
  Västra mossen sank mark Kavelåstäppan ödetomt Vallängen, Sunnare, se Vallängarna äng
  Ållinäbben näs Kavelåstäppan ödetomt Valpåmyren myr
  Åskagsberget berg Kellingen, se Kollingen beb. Valpåmyren myr
  Åskagsberget berg Kerto gård Valpån å
  Åskagsberget berg Kesila hmd Valpån å
  Åskagsberget berg Kesila beb. Valpån å
  Åskagsberget berg Kesila gård Valpån å
  Åskagsberget berg Ketunpesä, se Geddonbässä gård Valpåtjärn tjärn
  Åskogsberget berg Kilarna backstuga Valpåtjärnarna tjärnar
  Åsaskogsbergh Saknas Kilbråten gd Valpåtjärnarna tjärnar
  Åskogsberget, Norra o. Södra berg Kilbråten gd Vamtjärn, se Våmtjärnet tjärn
  Åskaogsberget berg Kisela, se Kesila Saknas Vanhantorpanaho försvunnen bråte
  Åskogsbergsröset riksrös /Se Kiskestorp försvunnen gård Vankelitsjön sjö
  Åsmyren myr Kiskestorp försvunnen gård Vankelitsjön, se Hässlingen, Norra sjö
  Älgtjärnen tjärn Kiskestorp försvunnen gård Vankelitsjön sjö
  Änglamyren myr Kiskestorp försvunnen gård Vankelitsjön sjö
  Änglamyren myr /Se Kiskestorp försvunnen gård Vankelitsjön sjö
  Ärnsjön sjö o. gd /Se Klacksberg hmd Vanskanmyren myr
  Örsåsberget berg Klacksberg hmd Vanskanså myr
  Örsåsbäcken bäck Klacksberg beb. Vanskanso myr
  Örsåsmyren myr Klackartorp ödetorp Verkkokuus udde
  Örsåsmyren, Nedre myr Klakartorp ödetomt Vidmyren myr
  Örtjärnen, Lilla tjärn Klakartorp ödetomt Viggan, se Viggälven älv
  Örtjärnen, Stora tjärn Klakartorp ödetomt Viggan älv
  Örtjärnsbäcken bäck Klakartorp ödetomt Viggberg berg?
  Örån å Klakartorp ödetomt Viggen, se Gräsviggen sjö
  Östmarkmyren myr Klakartorp ödetomt Viggmyren myr
  Östmarksmyren myr Klammen ödetorp Viggmyren myr
  Östra mossen sank mark Klammen ödetorp Viggsjöarna, se Gräsviggen sjöar
  Östra Tjärn sjö? Klamtorp ödetorp Viggälven älv
  Ötjärn sjö Klaxberg, se Klacksberg hmd Viggälven älv
  Ötjärnen tjärn Klemmetan beb. Viggälven, se Viggan älv
  Ötjärnsberget berg Kling torp Villesängen äng
  Ötjärnsberget berg Klinten beb. Vinikken sjö
  Ötjärnsbäcken bäck Klinten torp Vinicken tjärn
  Översjöberget berg Klinten torp Vinnagynna kulle
    Klockartorp beb. Vinpelto åker
    Klockartorp beb. Våmtjärnen tjän
    Klypa hmd Våmtjärnet tjärn
    Klypa hmd Våmtjärnsmyren myr
    Klypa beb. Vältbergsmyren myr
    Klypa beb. Västgötstenen sten
    Klypa ödetomt Västgötstenen sten
    Klypan, Norra o. Södra beb. Västgötstenen sten
    Klypberg, se Klypan beb. Västgötstenen sten
    Kläggstranden fastigheter Ysönityaho skogstrakt
    Kläggstranden fastigheter Åfallsberget berg
    Klätten, se Sorkan bebyggelse Åssjöberg berg
    Knaggberg ödetorp Åssjöberget berg
    Knaggen beb. Åstjärn, N. o. S., se Oxtjärn tjärn
    Knaggen gård Åsängen äng
    Knaggen gård Åsängen äng
    Knaggen gård Älgsjön sjö
    Knaggen ödegård Älgtjärn tjärn
    Knaggen ödegård Älgtjärnen tjärn
    Knaggen ödegård Änglamyren myr
    Knagg(e)torp hmd Änglamyren myr
    Knaggetorp, se Knaggen beb. Änglamyren myr
    Knaggtorp hmd Änglamyren myr
    Knaggtorp gård Örsåsberget berg
    Knektfolk hmd Örsåsbäcken bäck
    Knektola hmd Örsåsmyren myr
    Knekttorp ödetorp Örsåsmyren myr
    Knekttorp ödetorp Örsåsmyren, Nerare myr
    Knekttorp ödetorp Örtjärnen tjärn
    Knekttorp ödetorp Örtjärnen tjärn
    Knossi beb. Örtjärnen tjärn
    Knossi gård Örtjärnen tjärn
    Knuthem beb. Örtjärnen tjärn
    Knutsätern beb. Örtjärnet tjärn
    Knutssätra hmd Östmarkmyren myr
    Knutssätra hmd Östmarkmyren myr
    Knölen hmd Ötjärnberget berg
    Knölen hmd Ötjärnberget berg
    Knölsätern f.d. säter Ötjärnberget berg
    Knölsätra säter Ötjärnberget, Östare berg
    Kocka gård Ötjärnen tjärn
    Kocka hmd Ötjärnsbäcken bäck
    Kocka beb. Översjöberget, se Ovaresjöberget berg
    Kocka gdr  
    Kocka, Södra ödetorp  
    Kocka, V. ödetorp  
    Kocken ödetomt  
    Kojan ödetorp  
    »Kokn» ödetorp  
    Kokobråten gård  
    Kokobråten gård  
    Kokoistorp ödetorp  
    Kolbäcktäppan?, se Brånarna Saknas  
    Kollingen hmd  
    Kollingen beb.  
    Kollingen gård  
    Kollings-Erik backstuga  
    Kollings-Erik backstuga  
    Kollings-Eriktomten ödetomt  
    Konketorp? hmd  
    Konketorp gård  
    Konradsfors hmd  
    Konradsfors beb.  
    Konradsfors herrgård o. tidigare järnbruk och kvarn  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsfors herrgård m.m.  
    Konradsforskvarnen kvarn  
    Korastorp, se Karvastorp torp  
    Kornbråten hmd  
    Kornbråten beb.  
    Kornbråten gård  
    Korpkullen, se i Fryksände sn hmd  
    Korpkullen gård  
    Korpkullen gård  
    Korpkullkvarnen kvarn  
    Korpkullkvarnen kvarn  
    Korpkulltäppan stuga  
    Korra hmd  
    Korra, se även Kurra hemmansdelar  
    Korra hmd  
    Korra beb.  
    Korra beb.  
    Korra ödetomt  
    Korra ödetomt  
    Korra ödetomt  
    Korratorp ödetorp  
    Kosiaispässä gård  
    Kotamagg bebyggelse  
    Kotberg beb.  
    Kotberg hmd (öde)  
    Kotberg hmd  
    Kotberg gård  
    Kotberg gård  
    Kotberg hmd  
    Kotberg ödetorp  
    Kotberg ödetorp  
    Kotberg, Nordare gård  
    Kotberg, Ovare gård  
    Kotberg, Sunnare ödetomt  
    Koven hmd  
    Krammargården gård  
    Krammargården gård  
    Krammarkvarnen kvarn  
    Krammarkvarnen kvarn  
    Krammarn gård  
    Krammarstugan backstuga  
    Kristian gård  
    Kristianstorp beb.  
    Kristofferstorp hmd  
    Kristofferstorp hmd  
    Kristofferstorp ödegård  
    Kristofferstorp ödegård  
    Kroken hmd  
    Kroken hmd  
    Kroken beb.  
    Kroken gård  
    Kroken gård  
    Kroken gård  
    Kroken gård  
    Krosindobba ödetorp  
    Krugberg hmd  
    Krugberg hmd  
    Krugberg hmd  
    Krugberg?, se Bustivelberg Saknas  
    Kruggberg gård  
    Kruggberg gård  
    Kruggen gård  
    Krusberg beb.  
    Krusberg gård  
    Krusberg gård  
    Krusberg, Nordare ödetorp  
    Krusberg, Sunnare gård  
    Krusen hmd  
    Krusen beb.  
    Krusen ödegård  
    Krusen gård  
    Krus-Mattes gård  
    Krusmattis beb.  
    Krusnikki hmd  
    Krus-Olle gård  
    Krusstugan beb.  
    Krusstugan ödetorp  
    Krustorp hmd  
    Krustorp beb.  
    Krustorp ödegård  
    Kryp-opp backastuga el. torp  
    Kråsåsen ödetorp  
    Kråkåsen ödegård  
    Kuja förr jordkoja  
    Kuja jordkoja  
    Kuja jordkoja  
    Kullarna hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen, (på), se Grankullen, (på) hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen beb.  
    Kullen torp  
    Kullfolk hmd  
    Kullfolk gård  
    Kullfolk gård  
    Kungbacken hmd  
    Kungbacken hmd  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken bebyggelse  
    Kungbacken karta /Se  
    Kungbacken förteckning  
    Kungbacken förteckning  
    Kungbacken förteckning  
    Kungtorp hmd  
    Kungtorp gård  
    Kungtorp gård  
    Kungtorp gård  
    Kurra, se Korra hmd  
    Kurra hmd  
    Kurra hmd  
    Kurra hmd  
    Kurra gård  
    Kusiaispesä gård  
    Kvarnbacken hmd  
    Kvarnbacken beb.  
    Kvarnbroheden, se Forsbroheden beb.  
    Kvarnbråten beb.  
    Kvarnbråten, Norra ödetorp  
    Kvarnbråten ödetorp  
    Kvarnbråten ödetomt  
    Kvarnolatorp beb.  
    Kvarnåsen hmd  
    Kvarnåsen beb.  
    Kvarnåsen gård  
    Kvistberg hmd  
    Kvistberg hmd  
    Kyrknäs lht  
    Kyrkåsen hmd  
    Kyrkåsen hmd  
    Kyttarsberg hmd?  
    Kåcka, se Kocka gård  
    Kåven, se Koven Saknas  
    Kåven hmd  
    Kåven gård  
    Käcken hmd  
    Käcken hmd  
    Käcken beb.  
    Käcken hmd  
    Käcken torp  
    Käcken ödetomt  
    Käckhagen ödetorp  
    Käckhagen ödetomt  
    Käckhagen ödetomt  
    Käckhagen ödetomt  
    Käckjöns hmd?  
    Käcklättastorp ödetomt  
    Käcklättastorp ödetomt  
    Käcktorp beb.  
    Käcktorp torp  
    Käcktorp torp  
    Käcktorp hmd  
    Käcktorp gård  
    Käckåsen hmd  
    Käckåsen hmd  
    Käckåsen ödetorp  
    Käckåsen ödetorp  
    Källbråten, se i Fryksände sn hmd  
    Kältberg gård  
    Kältberg hemmansdelar  
    Kältberget beb.  
    Käppanstorp beb.  
    Käppanstorp beb.  
    Käpparnstorp beb.  
    Käppanstorp, Östra ödetorp  
    Käpparn gård  
    Käpparn, När, se När Käpparn Saknas  
    Käpparnstorp by?  
    Käringbråten ödetomt  
    Käringbråten ödetorp  
    Kärnkoven hmd  
    Kärr hmd  
    Kärr hmd  
    Kärr beb.  
    Kärr beb.  
    Kärr ödetomt  
    Kärr gård  
    Kärrstugan ödetomt  
    Kärrtorp ödetomt  
    Kärrtorp ödetorp  
    Käst-Jossi torp  
    Köla hmd(elar)  
    Köla beb.  
    Köla bebyggelse  
    Köla bebyggelse  
    Köla bebyggelse  
    Köla bebyggelse  
    Köla bebyggelse  
    Kölaberg beb.  
    Kölaberg gård  
    Kölastugan f.d. torp  
    Kölastugan f.d. torp  
    Kölastugan ödetorp  
    Labråten hmd  
    Labråten beb.  
    Labråten beb.  
    Labråten beb.  
    Labråten ödetorp  
    Ladan-vid-älven lada  
    Ladbråten ödetomt  
    Ladbråten ödegård  
    Ladbråten torp  
    Ladoniti beb.  
    Ladoängen, se Ladoniti beb.  
    Ladunity gård  
    Ladunity gård  
    Lallaperstorp hmd  
    Lallar-Per gård  
    Lallartorp ödetomt  
    Lapp-Jossi backstuga  
    Lapp-Jossi backstuga  
    Larsbybacken, se Lastbybacken Saknas  
    Lars i Rännbeg gård  
    Larstorpet, se i Fryksände sn hmd  
    Lasktorp ödetorp  
    Lasktorp ödetomt  
    Lassbobacken beb.  
    Lasse gård  
    Lastbybacken hmd  
    Lastbybacken beb.  
    Lerkabacken hmd?  
    Lillberg hmd  
    Lillberg hmd  
    Lillberg hmd  
    Lillberg beb.  
    Lillhagen hmd  
    Lillnäs hmd  
    Lillrännberg bebyggelse  
    Lillrännberg hemmansdelar  
    Lillrännberg bebyggelse  
    Lillrännberg bebyggelse  
    Lillrännberg bebyggelse  
    Lillrännberg bebyggelse  
    Lillskogshöjden hemmansdelar  
    Lillskogshöjden beb.  
    Lillstugan hmd  
    Lillstugan hmd  
    Lillstugan hmd  
    Lillstugan hmd  
    Lillstugan beb.  
    Lillstugan ödegård  
    Lillsätern beb.  
    Lillsätern ödegård  
    Lillåna förr bebyggelse  
    Lillåna förr bebyggelse  
    Lillåna förr bebyggelse  
    Lillönäs beb.  
    Lindorna gård  
    Linna hmd  
    Linna hmd  
    Linna hmd  
    Linna beb.  
    Linna beb.  
    Linna beb.  
    Linnorna hmd  
    Lintobråten hmd  
    Lirkabacken beb.  
    Lirkabacken gård  
    Lirkabacken gård  
    Lisas Erikstorp beb.  
    Lisas-Erik torp  
    Lisas-Erik torp  
    Liskasfolk försvunnen gård  
    Liskastorp gård  
    Liskbråten förr torp  
    Liskgårdarna försvunna gårdar  
    Liskgårdarna försvunna gårdar  
    Lisktomten tomt  
    Loppars berg ödetorp  
    Lopparsberg ödetomt  
    Loskullen ödetorp  
    Loskullen ödetomt  
    Lostorp ödetorp  
    Lostorp ödetomt  
    Lotorp hmd  
    Lotorp hmd  
    Lotorp beb.  
    Louhu ödetomt  
    Louhu ödetomt  
    Louhu ödetomt  
    Lovisa ödegård  
    Lovis(a)torp ödetorp  
    Luvetupa gård  
    Lybäck hmd?  
    Lybäck torp  
    Lybäckestomten ödetorp  
    Lybäckstomten ödetomt  
    Lysvik hmd  
    Lysvik gård  
    Lysvikstorp hmd  
    Lysviktorp ödetomt  
    Långbacken hmd  
    Långbacken hmd  
    Långbacken beb.  
    Långerud by  
    Långerud by  
    Långerud gd  
    Långerud by  
    Långerud bebyggelse  
    Långerud bebyggelse  
    Långerud bebyggelse  
    Långerud bebyggelse  
    Långerud bebyggelse  
    Långerudskvarnen kvarn  
    Långtorp beb.  
    Långtorp ödetomt  
    Långåsen hmd  
    Långåsen gård  
    Läggjonstorp hmd  
    Lämbacken pst  
    Lämbacken hmd  
    Lämbacken hmd  
    Lämbacken gård  
    Lämbacken gård  
    Lämbacken gård  
    Lämbackkvarnen förr skvaltkvarn  
    Lämbackkvarnen förr skvaltkvarn  
    Lämbackskolen skolhus  
    Lämbackskolen skolhus  
    Lämbackskolen skolhus  
    Lärkbacken beb.  
    Löken ödetomt  
    Löken ödetomt  
    Löksätern ödetomt  
    Löktomten gård  
    Löktomten gård  
    Löktorp beb.  
    Löktorp ödetomt  
    Lövfall hmd?  
    Lövfallet beb.  
    Lövfallet gård  
    Lövnäs gård  
    Lövnäs gård  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen ödetorp  
    Lövåsen, se Sand-Jon torp  
    Lövåsen ödetorp  
    Lövåsen ödetorp  
    Magasin hmd?  
    Magnus torp  
    Magnustomten ödetomt  
    Magnustorp torp  
    Maja-i-Hag ödetomt  
    Mankpålstorp beb.  
    Mankpålstorp ödetorp  
    Mariastugan beb.  
    Mariastugan gård  
    Marielundssätra säter  
    Marjelund hmd  
    Marjestugan hmd  
    Markberg hmd  
    Markberg gård  
    Markberg gård  
    Markberget beb.  
    Markberg ödegård  
    Marketärna gård  
    Marketfolk gård  
    Markgårdarna Saknas /Se  
    Markgårdarna hmn  
    Markgårdarna hmn o. byar  
    Markgårdarna hmn o. byar  
    Markgårdarna hmn o. byar  
    Marktorp ödetomt  
    Markustorp-, se Guru-Nils torp  
    Markustorp gård  
    Martin i Rännberg gård  
    Martistorp beb.  
    Martistorp gårdar  
    Masen torp  
    Mas-Kajsa torp  
    Masktorp ödetorp  
    Mastorp ödetorp  
    Mastorp torp  
    Maståsen hmd  
    Maståsen beb.  
    Maståsen ödetorp  
    Maståsen ödetomt  
    Mattestorp hmd  
    Mattestorp ödetomt  
    Mattestorp ödetomt  
    Mattila hmd  
    Mellanaven förr gårdsnamn  
    Mellanbråten beb.  
    Mellangården hmd  
    Mellangården gård  
    Mellangården gård  
    Mellanmarken, se 1 Millmark gd  
    Mellanskogen Saknas  
    Mellanstugan hmd  
    Mellanstugan beb.  
    Mellanstugan gård  
    Mellmark, se Millmark by  
    Mellmark by /Se  
    Mellmark by  
    Mellmarkstorp hemmansdelar  
    Metbäcken hemmansdelar  
    Metbäcken hemmansdelar  
    Mickelstorp ödetomt  
    Mickelstorp ödetomt  
    Mil(l)bråtarna, se Mil(l)bråten hmd  
    Mil(l)bråten hmd  
    Millbråten beb.  
    Millbråtarna hmd  
    Millmark by  
    Millmark by  
    Millmark gd  
    Millmark bebyggelse  
    Millmark bebyggelse  
    Millmark bebyggelse  
    Millmark bebyggelse  
    Millmark bebyggelse  
    Millmark bebyggelse  
    Millmarkstorp, se Mellmarkstorp hemmansdelar  
    Millom hmd  
    Millom beb.  
    Millomberg ödetorp  
    Millomberget beb.  
    Millomen hmd  
    Millomen gård  
    Mitten ödetorp  
    Mon hmd  
    Mon beb.  
    Mosshöjden hmd  
    Mosshöjden ödetorp  
    Mosshöjden ödetorp  
    Mosshöjden, Nerare ödetomt  
    Mosshöjden, Nordare förr bebyggelse  
    Mosshöjden, Ovare ödetorp  
    Mosstorp beb.  
    Mosstorp beb.  
    Mullikiäärnä hmd  
    Multtjärn gd  
    Multtjärn bebyggelse  
    Multtjärn bebyggelse  
    Multtjärn bebyggelse  
    Multtjärn bebyggelse  
    Multtjörn, Västra hmd  
    Multtjärn, Västra hmd  
    Multtjärn, Östra hmd  
    Multtjärn, Östra hmd  
    Munerudsfolk lund  
    Myren hmd  
    Myren, i hmd  
    Myren hmd  
    Myrgubben beb.  
    Myrgubben ödetorp  
    Myr-Pertorp ödegård  
    Myr-Pertorp ödegård  
    Myrtorp hmd  
    Myrtorp hmd  
    Myrtorp hemmansdelar  
    Myrtorp beb.  
    Myrtorp beb.  
    Myrtorp ödetorp  
    Myråsen hmd  
    Myråsen hmd  
    Myråsen beb.  
    Myråsen gård  
    Mågstället ödetomt  
    Måns gård  
    Mårten gård  
    Mörhed beb.  
    Mörhed gård  
    Mörhed gård  
    Nabben beb.  
    Nedangatstugan förr stuga  
    Nedangatstugan förr stuga  
    Nerby lht  
    Nilsby hmd  
    Nilsby beb.  
    Nils-i-Köla gård  
    Nils Matsson torp  
    Nils-Ola gård  
    Nobbel beb.  
    Nobel gård  
    Nobbelfors beb.  
    Nobelfors gård  
    Nobelfors gård  
    Nol i gården beb.  
    Nolla hmd  
    Nolla hmd  
    Nolla hmd  
    Nolla beb.  
    Nolla beb.  
    Nolla beb.  
    Nolla bebyggelse  
    Nolla bebyggelse  
    Nolla gård  
    Nolla, Nerare gård  
    Nolla, Nordare gårdar  
    Nolla, Ovare gårdar  
    Nolla, Sunnare gårdar  
    Nollakvarnen kvarn  
    Noppliberg ödetorp  
    Noppliberg ödetomt  
    Nordansjön ödegård  
    Nordgården hmd  
    Nordgården, se Nol i gården beb.  
    Nordgården gård  
    Nordstaden, se Nor(d)staven beb.  
    Nor(d)staven beb.  
    Nordstaven, se Norstaven Saknas  
    Nordstugfolk hmd  
    Norra Röjdåsen, se Röjdåsen hmn  
    Norro ödetomt  
    Norro ödetomt  
    Norro ödetomt  
    Norstaven hmd  
    Norstaven gård  
    Norstaven gård  
    Norstaven gård  
    Norstaven gård  
    Norstaven gård  
    Norstugaven gård  
    Nupeli gård  
    Nybo avs.  
    Nybo beb.  
    Nybo lht  
    Nybondstorp hmd  
    Nyckelbattenberg hmd  
    Nyckelvattenberg beb.  
    Nyckelvattenberg gårdar  
    Nyckelvattenberg gårdar  
    Nyckem ödetorp  
    Nygården gård  
    Nyhem ödetomt  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan beb.  
    Nystuga ödetorp  
    Nystugan ödetomt  
    Nystugan gård  
    Nystugfolk hmd  
    Nystugfolk hmd  
    Nytorp hmd  
    Nytorp beb.  
    Nytorp beb.  
    Nytorp ödetorp  
    Nytorp gård  
    Nytorp ödetorp  
    Nytäppan hmd  
    Nytäppan beb.  
    När Axel gård  
    När Axel gård  
    När Bengtsfolket, se i Fryksände sn hmd  
    När Käpparn hmd  
    När Lars gård  
    När Lars gård  
    När Martin gård  
    När Martin gård  
    När skräddar(e)n beb.  
    När sparken hmd  
    Näs, se Engelbrektsnäs bebyggelse  
    Näs hmd  
    Näs hmd  
    Ockobacken ödetomt  
    Ocksbacken ödetomt  
    Ockobacken ödetomt  
    Olastället beb.  
    Olatorp ödetorp  
    Ollestorp ödetorp  
    Ollestorp ödetomt  
    Ollestorp ödetomt  
    Ollestorp ödetomt  
    Ollestorp ödetomt  
    Olletomten ödetomt  
    Olletorp f. torp  
    Olovsstället hmd  
    Olovstorp beb.  
    Olofstorpet, se i Fryksände sn hmd  
    Ol. Pålsonstorp beb.  
    Orrhöntäppan ödetomt  
    Os torp  
    Os torp  
    Oskar-i-Köla gård  
    Oskarsberg?, se Åskarlsberg hemmansdelar  
    Oskasberg, se Åskogsberg beb.  
    Ovare gården gård  
    Pahkamägg gård  
    Patron-Mattes torp  
    Peckbråten ödetorp  
    Pecktorp hemmansdelar?  
    Pekka ödetorp  
    Pekka ödetomt  
    Pekka ödetomt  
    Pekka ödetomt  
    Pekka ödetomt  
    Pekkabråten hmd?  
    Pekkabråten ödetorp  
    Pekkasbråten beb.  
    Pekkastorp ödetomt  
    Pekktorp beb.  
    Pela ödetomt  
    Pelatorp ödetomt  
    Pellesnitu hmd  
    Pelesnity ödetomt  
    Pelesnity, Nerare ödetomt  
    Peltorp beb.  
    Peltorp ödetomt  
    Pentikäinen torp  
    Perarna hmd, nu ödegård  
    Perarna (?) hmd  
    Perarna ödegård  
    Perarna ödegård  
    Perarna ödegård  
    Perkobacken backstuga  
    Perkobacken backstuga  
    Perkobacken backstuga  
    Perkobacken backstuga  
    Perkobacken backstuga  
    Perkobacken backstuga  
    Per-Larstorp ödetomt  
    Pernilltorp ödetorp  
    Pernilltorp ödetorp  
    Persberg ödetorp  
    Persberg ödetomt  
    Persfolk försvunnen gård  
    Pers-Lars ödetomt  
    Pers-Larstorp ödetorp  
    Perssonsbråten ödetomt  
    Perssonstorp ödetomt  
    Pessahå hmd?  
    Pessaho beb.  
    Pessaho gård  
    Pessa-Mickel gård  
    Pessa-Mickel gård  
    Pessatorp ödetomt  
    Pettertorp ödetorp  
    Pinstin beb.  
    Pinstin gård  
    Pinstin gård  
    Pinstin gård  
    Pinstin gård  
    Pinstin gård  
    Pinstin gård  
    Pinstitorp hmd  
    Pisahög, se Pessahå hmd?  
    Pohuskylä gård  
    Pojskila hmd  
    Porjotorp hmd  
    Porrala bebyggelse  
    Porro-Johanstorp ödetomt  
    Porrotorp gård  
    Prinstorp hmd  
    Prinstorp beb.  
    Prinstorp gård  
    Präst-Alfred ödegård  
    Prästberg bebyggelse  
    Prästberg, Västra ödetorp  
    Prästberg, Västare ödegård  
    Prästberg, Östra ödetorp  
    Prästberg, Östare ödegård  
    Prästgårn hmd  
    Prästgården kyrkoherdeboställe  
    Präst-Vilhelm ödegård  
    Punainentupa backstuga  
    Puralanmylly kvarn  
    Puraskvarnen kvarn  
    Purrastorp hemmansdelar  
    Purrastorp beb.  
    Purastorp gårdar  
    Purastorp gårdar  
    Purastorp gårdar  
    Purastorp gårdar  
    Purrotorp beb.  
    Purrotorp gård  
    Putkola försvunnen gård  
    Putkola försvunnen gård  
    Putkola försvunnen gård  
    Putkola försvunnen gård  
    Putkosenlova loge  
    Putkoslogen loge  
    Putkoslogen loge  
    Putkoslova loge  
    Puttola gård  
    Puttola gård  
    Puttorp gård o. urspr. bebyggelse  
    Puttorp gård  
    Puukaula torp  
    Pylketorp hemmansdelar  
    Pylketorp gård  
    Pylketorp gård  
    Pylketorp gård  
    Pylketorp gård  
    Pylketorp gård  
    På... Saknas  
    Pålstorp hmd  
    Pålstorp hmd  
    Päcktorp, se Pecktorp bebyggelse  
    Rajapuro bebyggelse  
    Rangelan? hmd  
    Rangelheden hmd?  
    Rangelheden förr gård  
    Rangelheden förr gård  
    Rangelheden förr gård  
    Rangelheden förr gård  
    Rantamack hemmansdelar  
    Rantamagg gård  
    Rantamagg gård  
    Rantamagg gård  
    Rantamagg, Västare gård  
    Rantamagg, Östare gård  
    Rantamak hmd?  
    Reistäppan ödetorp  
    Rejto ödetomt  
    Rejto ödetomt  
    Rejto ödetomt  
    Ribråten beb.  
    Ribråten torp  
    Ribråten torp  
    Ribråt-Hejkistorp ödetomt  
    Ribråttorp, se Ribråt-Hejkistorp ödetomt  
    Rimag hmd  
    Rimagg gård  
    Rimsen hmd  
    Rimsen beb.  
    Rimsen gård  
    Rmnsen gård  
    Rimsen gård  
    Rimso ödetomt  
    Rimsobråten ödetomt  
    Rimsobråten ödetomt  
    Rimsobråten ödetomt  
    Rimsåbråten hmd  
    Rimsåbråten beb.  
    Rimsåbråten ödetorp  
    Rinttorp, Västare ödetomt  
    Risfall ödetorp  
    Risfalla ödetomt  
    Rismon hmd  
    Rismon beb.  
    Ristitorp ödetorp  
    Ristitorp ödetomt  
    Ristitorp ödetomt  
    Ristitorp ödetomt  
    Ritäppan hmd  
    Ritäppan beb.  
    Rosala bebyggelse  
    Rosala bebyggelse  
    Rosastorp hmd  
    Rosastorp hmd  
    Rosastorp beb.  
    Rosastorp ödetomt  
    Rosastorp bebyggelse  
    Rosastorp bebyggelse  
    Rosendal beb.  
    Rosendal ödetorp  
    Rosendal gårdsnamn  
    Rosendal ödetorp  
    Rosendal ödetorp  
    Rosenhöjd ödegård  
    Rosenhöjd ödegård  
    Rosenhöjd ödegård  
    Rosenhöjd ödegård  
    Rosinmägg gård  
    Rosinmägg gård  
    Runk(e)torp hmd  
    Runktorp ödetomt  
    Runnsjökvarnen kvarn  
    Runnsjökvarnen kvarn  
    Runnsjön hmn o. sjö  
    Runnsjön hemman o. sjö  
    Runnsjön hemman o. sjö  
    Runnsjön gd  
    Runnsjön beb.  
    Runnsjön bebyggelse  
    Runnsjön bebyggelse  
    Runnsjön bebyggelse  
    Runnsjön förteckning  
    Runnsjön förteckning  
    Runnsjön karta /Se  
    Runnsjöviken beb.  
    Runnsjöviken gård  
    Rusktorp ödetorp  
    Rusktorp ödetorp  
    Ruskåsen, (på) hmd  
    Ruskåsen hmd  
    Ruskåsen beb.  
    Ruskåsen, Nordare gård  
    Ruskåsen, Sunnare ödetomt  
    Ruskåsen, Sunnare ödetomt  
    Ruskåsen, Södra ödetorp  
    Ruskåsen, Södra ödetorp  
    Ruskåsen, Södra ödetorp  
    Ryggenberget beb.  
    Råbäcken gd  
    Råbäcken hmn  
    Råbäcken bebyggelse  
    Råbäcken bebyggelse  
    Råbäcken bebyggelse  
    Råbäcken bebyggelse  
    Råbäcken huvudbebyggelse  
    Råbäckkvarnen kvarn  
    Råbäckkvarnen kvarn  
    Råbäckkvarnen kvarn  
    Rådgården hmn  
    Rådomsängen äng  
    Råstavik beb.  
    Råstaviken hmd  
    Råstaviken, se Ängarna bebyggelse  
    Rännabacken ödetorp  
    Rännarbacken ödegård  
    Rönnarbacken ödegård  
    Rännarbacken ödegård  
    Rännarbackkvarnen skvaltkvarn  
    Rännberg hmd  
    Rännberg bebyggelse  
    Rännbergsgårdarna bebyggelse  
    Rännebacken hmd  
    Rävberg ödetorp  
    Rävberg ödetomt  
    Rävhed hmd  
    Rävhed hmd  
    Rävhed beb.  
    Rävhed gård  
    Rävhed gård  
    Rävholt beb.  
    Rävhult hmd  
    Rävkullen hmd  
    Rödstugan backstuga  
    Rödstugan backstuga  
    Rödsäten ödetomt  
    Rödsäten ödetomt  
    Röjdoset gd  
    Röjdoset hmn  
    Röjdoset bebyggelse  
    Röjdoset bebyggelse  
    Röjdoset bebyggelse  
    Röjdoset avs.  
    Röjdåfors såg o. kvarn  
    Röjdåfors beb.  
    Röjdåfors bebyggelse  
    Röjdåfors bebyggelse  
    Röjdåfors gård  
    Röjdåfors gård  
    Röjdåfors gård  
    Röjdåfors gård  
    Röjdåfors gård  
    Röjdåfors kvarn o. kraftverk  
    Röjdåforskvarnen kvarn  
    Röjdåforskvarnen kvarn  
    Röjdåforskvarnen kvarn  
    Södra Röjdåsen, se Sigganstorp hmn  
    Röjdåsen hmd  
    Röjdåsen, Nordare bebyggelse  
    Röjdåsen hmn  
    Röjdåsen, Norra gd  
    Röjdåsen hmn  
    Röjdåsen, Norra bebyggelse  
    Röjdåsen, Norra bebyggelse  
    Röjdåsen, Norra bebyggelse  
    Röjdåsen, Norra bebyggelse  
    Röjdåsen, Norra bebyggelse  
    Röjdåsen, Sunnare bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra gd  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röjdåsen, Södra bebyggelse  
    Röna hemmansdelar?  
    Röna beb.  
    Röna berg, se i Fryksände sn hmd  
    Rönaberg, Norra ödetorp  
    Rönaberg, Södra ödetorp  
    Rönan, Där upp vid, Där ner vid, se i Fryksände sn hemmansdelar  
    Rönhagen ödetomt  
    Rönkvarnen skvaltkvarn  
    Rönningklypa ödetorp  
    Rönningklypa ödetomt  
    Rönningklypa ödetomt  
    Rösbergstorp hmd  
    Rösbergstorp beb.  
    Sallanderstorp ödetorp  
    Sallanderstorp ödetorp  
    Sallanderstorp ödetorp  
    Salmi torp  
    Saltfall hmd  
    Saltfall beb.  
    Samuel (på Boseberg) hmd?  
    Samuel ödetorp  
    Samuelstorp, (på) hmd  
    Samuelstorp hmd  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sand beb.  
    Sand backstuga o. lht  
    Sand backstuga o. lht  
    Sand, Nordare backstuga  
    Sand, Sunnare lht  
    Sand, Sunnare lht  
    Sandbacken hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sand-Jon torp  
    Sand-Jon gård  
    Sandsjöberg hemmansdelar  
    Sandsjöberg hemmansdelar  
    Sandsjöberg hemmansdelar  
    Sandsjöberg ödegårdar  
    Sandsjöberg ödegårdar  
    Sandsjöberg, Västra ödetorp  
    Sandsjöberg, Västra ödetorp  
    Sandsjöberg, Västra ödetorp  
    Sandsjöberg, Västare bebyggelse  
    Sandsjöberg, Övre, Östra ödetorp  
    Sandsjöberg, Östare bebyggelse  
    Sandsätern beb.  
    Sandsätern beb.  
    Sandsätern bebyggelse  
    Sandsätern bebyggelse  
    Sandsätern bebyggelse  
    Sandsätern förteckning  
    Sandsätern förteckning  
    Sandsätern förteckning  
    Sandsätern karta /Se  
    Sandsätra by  
    Sandsätra hemmansdelar  
    Sandtuva ödetorp  
    Sandtuvan beb.  
    Sandtuvan ödetomt  
    Sandtuvan ödetomt  
    Sandängen hmd  
    Sandängen beb.  
    Sarasberg gård  
    Sarasberg gård  
    Saunola hmd  
    Sibbela hmd  
    Sigamack, se Sikamak bebyggelse  
    Sigfridsberg hmd  
    Sigfridsberg beb.  
    Sigganstorp hmn  
    Siggastorp hmn  
    Siggastorp hmn  
    Siggastorp hmn  
    Siggasängen beb.  
    Siggasängen gård  
    Siggasängen gård  
    Siggasängen gård  
    Sikala hmn  
    Sikala hmn  
    Sikamak hmd  
    Sikamala, se Sikkamak beb.  
    Sikastorp hmd  
    Sikastorp, se Siggastorp hmn  
    Sikasängen, se Siggasängen beb.  
    Sikasängen, se Siggesängen gård  
    Sik-Erik ödetorp  
    Sik-Erik ödetorp  
    Sik-Erik ödetorp  
    Sikkamak beb.  
    Sikola Saknas  
    Silkstugan torp  
    Silkstugan torp  
    Sjöbo hmd  
    Sjön, Norra hmd  
    Skansgården beb.  
    Skinnarböl backstuga  
    Skinnarböl backstuga  
    Skojartäppa ödetorp  
    Skojartäppan ödetomt  
    Skojaråsen ödetorp  
    Skojaråsen ödetomt  
    Skomakaren stuga  
    Skomakaretorp beb.  
    Skomakartomten ödetomt  
    Skomakartorp ödetorp  
    Skomakartorp ödetorp  
    Skomakartorp, Västare ödetorp  
    Skomakartorp, Östare ödetomt  
    Skralleråsen hmd  
    Skralleråsen gård  
    Skralleråsen gård  
    Skraltbråten hmd  
    Skraltbråten beb.  
    Skraltbråten gård  
    Skräddarfolk hmd  
    Skräddarn hmd  
    Skräddarn beb.  
    Skräddarn gårdar  
    Skräddarn gårdar  
    Skräddarn, Norra ödetorp  
    Skräddarn, Nordare gård  
    Skräddarn, Södra ödetorp  
    Skräddarn, Sunnare gård  
    Skräddar-Pekka ödetorp  
    Skräddar-Pekka torp  
    Skräddar-Per torp  
    Skräddarstugorna gårdar  
    Skräddartorp ödetorp  
    Skräddartorp ödetomt  
    Sköttbråten hmd  
    Sköttebråten hmd  
    Sköttbråten gård  
    Sköttbråten gård  
    Sköttfolk hmd  
    Sköttfolk hmd  
    Sköttfolk hmd  
    Sköttnilsfolk hmd  
    Sköttnilsfolk hmd  
    Sköttängen, se Östeby Saknas  
    Slobråtarna beb.  
    Slobråten hmd  
    Släng-om torp  
    Slätten hmd  
    Slätten hmd  
    Smatt(ern) hmd  
    Smatten beb.  
    Smattertorp, se Smatten beb.  
    Smattertorp hmd  
    Smatteråsen ödetorp  
    Smatteråsen ödetomt  
    Smedbacken hmd  
    Smedbacken beb.  
    Smedbyggningen byggnad  
    Smedbyggningen byggnad  
    Smeden beb.  
    Smeden ödetomt  
    Smedtorp beb.  
    Smedtorp ödetorp  
    Smedtorp ödetorp  
    Smedtorp ödetomt  
    Smedtorp ödetomt  
    Snika handelslht  
    Snika handelslht  
    Snikboden handelslht  
    Snoppkullen torp  
    Snupptorp hmd  
    Snupptorp ödetorp  
    Snupptorp, Västare ödetomt  
    Snupptorp, Östra ödetorp  
    Sobråten, se Labråten bebyggelse  
    Sommen hmd  
    Sorkan hmd  
    Sorkan torp  
    Sorkbacken hmd  
    Sorkbacken beb.  
    Sorktjärn hmd  
    Sorktjärn gårdar  
    Sorkängen hmd  
    Sorkängen beb.  
    Sparkberg hmd?  
    Sparkberg ödegård  
    Sparkberg ödegård  
    Sparkeberg beb.  
    Sparken gård  
    Sparken gård  
    Sparken gård  
    Sparken, När, se När sparken Saknas  
    Sparken, Östare ödetorp  
    Sparktorp hmd  
    Sparktorp beb.  
    Sparktorp beb.  
    Sparktorp ödetorp  
    Sparktorp gård  
    Stackängen ödetomt  
    Staffan gård  
    Stampbråten ödetomt  
    Stampbråten ödetomt  
    Stamphustorp, (på) hmd  
    Stamphustorp hmd  
    Stamphustorp beb.  
    Stamhustorp gård  
    Stamphustorp gård  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten hmd?  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten beb.  
    Stenkvejan hmd  
    Stenkvejan beb.  
    Stockängen beb.  
    Storbron hmd  
    Storbron beb.  
    Storbron gård  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Stor-Kajsastorp ödetomt  
    Storladan lada  
    Stor-Svenstorp ödetorp  
    Storåsen ödetorp  
    Storängen hmd  
    Storön ödetorp  
    Stottorp beb.  
    Ståbacken ödetorp  
    Ståbacken ödetomt  
    Ståvallen hmd?  
    Ståvallen ödetorp  
    Stängsla, Stängslen hmd  
    Stängslen beb.  
    Stöttorp hmd  
    Stöttorp hmd  
    Suhola, se Tväråna hmn  
    Suhola hmn o. beb.  
    Suhola hmn o. beb.  
    Sund gård  
    Sundbrotorp hemmansdelar  
    Sundbrotorp beb.  
    Sund-Mattes ödetomt  
    Sund-Mattes ödetomt  
    Sundmattistorp beb.  
    Suomen gård  
    Suomentorp, se Såmen beb.  
    Svarthultberget, se i Fryksände sn hmd  
    Svensfolk hmd  
    Svenshöjder gårdar  
    Svenskandersberg hemmansdelar  
    Svensk-Andersberg hmd  
    Svensk-Andersberg gård  
    Svensk-Andersberg gård  
    Svensk-Andersberg gård  
    Svensken gård  
    Svensken gård  
    Svensktorp beb.  
    Svensktorp gård  
    Svensätra hmd  
    Svenstjärn, (i) hmd  
    Svenstjärn hmd  
    Svenstjärn, Nordare gård  
    Svenstjärn, Nordare gård  
    Svenstjärn, Nordare gård  
    Svenstjärn, Sunnare ödetomt  
    Svenstjärn, Sunnare ödetomt  
    Svensätern beb.  
    Svinbråten, (på) hmd  
    Svinbråten hmd  
    Svinbråten beb.  
    Svingen gård  
    Svingen gård  
    Svält-ihjäl backstuga  
    Svängen hmd  
    Sådforsan f. skvaltkvarn  
    Sågbadstugan backstuga  
    Sågen hemmansdelar  
    Sågen hemmansdelar  
    Sågen beb.  
    Sågjonstorp hmd  
    Sågjonstorp hmd  
    Såglindan linda  
    Sågängen hmd  
    Sågängen beb.  
    Såmen beb.  
    Säter, se Anderssätra ödetorp  
    Säterberg ödetomt  
    Säterberg ödetomt  
    Sätern hmd  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern hmd  
    Sätern gård  
    Sätern gård  
    Sätern gård  
    Sätern-nordom Löken ödetomt  
    Sätervallen hmd  
    Sätra hmd  
    Sätra hmd  
    Sätra hmd  
    Sätra torp  
    Söderlindstorp ödetomt  
    Söderlindstorp ödetomt  
    Södra Röjdåsen, se Röjdåsen hmn  
    Sörby beb.  
    Sörby f. torp  
    Sörgården hmd  
    Sörmark by  
    Sörmark by  
    Sörmark gd  
    Sörmark by  
    Sörmark bebyggelse  
    Sörmark bebyggelse  
    Sörmark bebyggelse  
    Sörmark bebyggelse  
    Sörmark by /Se  
    Sörmarkstorp hemmansdelar  
    Sörmarkstorp beb.  
    Taffla beb.  
    Tallberg hmd  
    Tallberg hemmansdelar  
    Tallberg beb.  
    Tallberg, Sunnare bebyggelse  
    Tallberg, Sunnare bebyggelse  
    Tallberg, Sunnare bebyggelse  
    Tallberg, Sunnare bebyggelse  
    Tallåsen hmd  
    Tallåsen hmd  
    Tallåsen beb.  
    Tallåsen beb.  
    Tangbråtarna ödetorp  
    Tangbråtarna ?säter  
    Tangen hmd  
    Tarvberg beb.  
    Tarvberg gård  
    Tarvberg gård  
    Tarven gård  
    Tarven ödetomt  
    Tarvtomta ödetomt  
    Tarvtomta ödetomt  
    Tassmyra ödetorp  
    Tassmyren ödetomt  
    Tavila beb.  
    Tavola hmd  
    Tavola gård  
    Tempelbacken ödetorp  
    Tempelbacken ödetomt  
    Tenhola hmd  
    Tennustorp hmd  
    Tennostorp beb.  
    Tipängen, se Titängen hmd  
    Titerud ödetorp  
    Titerud ödetomt  
    Tithalla ödetorp  
    Tithalla ödetomt  
    Titheden beb.  
    Tittin ödetomt  
    Tittin ödetomt  
    Titäng(en) beb.  
    Titängen ödegård  
    Titängen ödegård  
    Tjärn hmd  
    Tjärn gård  
    Tjärn, Nordare torp  
    Tjärnbergen ödetomt  
    Tjärnbergen ödetomt  
    Tjärnkoven hmd  
    Tjärnkåven hmd  
    Tjärntorp ödetorp  
    Tomas gård, öde  
    Tomaskojan koja  
    Tomasåsen hmd  
    Tomasåsen gård, ödetomt  
    Tomt ödetorp  
    Tomten beb.  
    Tomten gård  
    Tomt ödetorp  
    Tomten hmd  
    Tomta torp  
    Tomten gård  
    Tordyvelberg hmd  
    Tordyvelberg hmd  
    Tordyvelberg hmd  
    Tordyvelberg ödetorp  
    Tordyvelberg ödegård  
    Tordyvelberg ödegård  
    Torp hmd  
    Torp hmd  
    Torp hmd  
    Torp beb.  
    Torp beb.  
    Torp ödetorp  
    Torp ödegård  
    Torp ödegård  
    Torp ödegård  
    Torp, Nordare ödegård  
    Torp, Sunnare ödegård  
    Torp, Sunnare ödetomt  
    Torpa, Nedre ödetorp  
    Torpa, Övre ödetorp  
    Torpberg hemmansdelar  
    Torpberg hmd  
    Torpberg gård  
    Torpberg bebyggelse  
    Torpberg bebyggelse  
    Torpberg bebyggelse  
    Torpberg bebyggelse  
    Torpbergssidan bebyggelse  
    Torpen hmd  
    Torpen beb.  
    Torpen, Nerare ödegård  
    Torpen, Nordare ödegård  
    Torpen, Ovare ödegård  
    Torpen, Sunnare ödegård  
    Torpstället beb.?  
    Torpstället ödetorp  
    Torpstället ödetomt  
    Torrö hmd  
    Torrö beb.  
    Tryn?, se Näs Saknas  
    Trång hmd  
    Trång hmd  
    Trång hmd  
    Trång beb.  
    Trång gård  
    Trång ödetomt  
    Trättängen, Norra ödetorp  
    Trättängen, Nordare ödetomt  
    Trättängen, Södra ödetorp  
    Trättängen, Sunnare ödetomt  
    Tullarstugan tullstuga  
    Tullarstugan tullstuga  
    Tullristen ödetorp  
    Tullristen ödetomt  
    Tullristen ödetomt  
    Tullristtorp ödetorp  
    Tullstationen lht  
    Tullstationen, Nedre lht  
    Tuomala gård  
    Tuomala gård  
    Tuva ödetorp  
    Tuvan ödetomt  
    Tuvorna beb.  
    Tvärberg hemmansdelar  
    Tvärberg beb.  
    Tvärberg, Nordare ödegård  
    Tvärberg, Nordare ödegård  
    Tvärberg, Sunnare bebyggelse och gård  
    Tvärberg, Sunnare bebyggelse och gård  
    Tväråna hmn  
    Tväråna gd  
    Tvärån beb.  
    Tväråna bebyggelse  
    Tväråna bebyggelse  
    Tväråna bebyggelse  
    Tåmela hmd  
    Tångbråtarna hmd  
    Tångbråtarna gård  
    Tångbråten hmd  
    Tångbråten hmd  
    Tången hmd  
    Tången hmd  
    Tången hmd  
    Tångtorp ödetomt  
    Tännungstorp, se Tennustorp Saknas  
    Täppan, (i) hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan, se i Fryksände sn hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan hmd  
    Täppan beb.  
    Täppan beb.  
    Täppan beb.  
    Täppan beb.  
    Täppan ödetorp  
    Täppan ödetorp  
    Täppan stuga  
    Täppan ödegård  
    Täppan ödetorp  
    Täpporna hemmansdelar  
    Täppstugan hmd  
    Täppstugan beb.  
    Täppstugan gård  
    Täppåsen hmd  
    Täppåsen gård  
    Tömte ödetomt  
    Tömte ödetomt  
    Törntorp ödetorp  
    Törntorp torp o. hembygdsgård  
    Törntorp torp  
    Törntorp torp  
    Törntorp torp  
    Törntorp torp  
    Törntorp torp  
    Törrö gård  
    Törrö-Jon gård  
    Ukkobacken, se Ockobacken ödetomt  
    Ullbergstorp hmd  
    Ullbergstorp hmd  
    Ulvbråten gård  
    Ulvmyren f. torp  
    Ulvsjön gd  
    Ulvsjön hmn  
    Ulvsjön bebyggelse  
    Vallarna hmd  
    Vallarna beb.  
    Vallarna beb.  
    Vallarna gård  
    Vallarna gård  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen beb.  
    Vallen beb.  
    Vallen ödetomt  
    Vallen gård  
    Vallen gård  
    Vallkvarnen förr skvaltkvarn  
    Vallkvarnen förr skvaltkvarn  
    Vallströmstorp ödetorp  
    Vankelit hmd  
    Vankelit hmd  
    Vankeli(d)t beb.  
    Vankelit gård  
    Vankelit gård  
    Vankelit gård  
    Vannarstorp torp  
    Varggården beb.  
    Vendla beb.  
    Vennersberg torp  
    Viggafors hmd  
    Viggafors beb.  
    Viggdammen beb?  
    Vika hmd  
    Viken beb.  
    Villan beb.  
    Vittkärrstorp ödetorp  
    Välidobba gård  
    Vältberg ödetorp  
    Vältberg ödetomt  
    Västansjö beb.  
    Västan sjön hmd  
    Västbacken gård  
    Västbråten beb.  
    Västbråten gård  
    Väst-Erik ödetomt  
    Västermark Saknas  
    Västerstugan hmd  
    Västerstugan gård  
    Västgården gård  
    Västra gården gård  
    Västra gården gård  
    Västra gården gård  
    Västsätern beb.  
    Västsätra hmd  
    Ylladobba gård  
    Yllasuhonen gård  
    Ylätupa, se Ylladobba gård  
    Åfallberg hemmansdelar  
    Åfallberg beb.  
    Ås hmd  
    Åsarna hmd  
    Åsarna beb.  
    Åsbergsstugan ödetomt  
    Åsbråten beb.  
    Åsbråten ?säter  
    Åsbråten gård  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen backstuga el. torp  
    Åsen backstuga el. torp  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen, på hmd  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen ödetomt  
    Åsen ödetomt  
    Åsen gård  
    Åsen, Stora ödetorp  
    Åsfolk hmd  
    Åshagstäppan hmd  
    Åshagstäppan beb.  
    Åskarlsberg? hemmansdelar  
    Åskogsberg beb.  
    Ås-Perstorp gård  
    Åssjöberg ödetomt  
    Åstorp ödetorp  
    Älghalla hemmansdelar  
    Älghalla hmd  
    Älghalla hemmansdelar  
    Älvdalingstomten ödetomt  
    Älvkullen handelsbod  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna ödetorp  
    Ängarna torp, säter  
    Ängarna gård  
    Ängarna gård  
    Ängarna gård  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen, Västra gård  
    Ängtäppan hmd  
    Ängtäppan beb.  
    Ärnsjön, se Arnsjön hmn o. sjö  
    Ömmestorp hmd  
    Ömmestorp beb.  
    Önnestorp hmd  
    Örnbråten beb.  
    Örnbråten ödetorp  
    Örnbråten ödetomt  
    ?Örsesberg hmd?  
    Örsåstorp ödetomt  
    Örtjärn gård  
    Östeby hmd  
    Östentäppan ödetomt  
    Österfolk beb.  
    Österfolk ödegård  
    ?Östermansfolk, se Joala hmd  
    Österstugan hmd  
    Österstugan gård  
    Östmark by  
    Östmark gd  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark bebyggelse  
    Östmark gd  
    Östmark, se Prästgården Saknas  
    Östmarkgården huvudbeb.  
    Östra gården gård  
    Ötjärn beb?  
    Överman beb.  
    Överman gård  
    Övermans-Ola ödetomt  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.