ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Ny socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 1299 Bebyggelsenamn : 497 Naturnamn : 867
Ny, N. socken Abborrberget berg Norra Ny socken sn Norra Ny sn förklaringar
Ny, Norra sn /Se Abborrberget berg Ny, Norra sn Abborrberget berg
Ny sn Abborrmyren myr Norra Ny socken förklaringar Abborrberget berg
Ny, NOrra sn Abborrmyren myr Ny, Norra sn Abborrmyren myr
Ny, Norra sn Aborrtjärnen tjärn Ny, Norra socken Abborrmyren myr
Ny, Norra sn Abborrtjärnen, Norra tjärn ?Ny, Norra sn /Se Abborrmyren myr
?Ny, Norra sn Aborrtjärnen, Södra tjärn Norra Ny sn /Se Abborrtjärnen tjärn
Ny sn? Aborrtjärnen, Västra tjärn Ny, Norra sn Abborrtjärnen tjärn
?Ny, Norra sn Aborrtjärnen tjärn Ny, Norra socken Norra Abborrtjärnen, Södra Abborrtjärnen tjärnar
»Nÿedh» socken Aborrtjärnmyren sank mark Ny, Norra socken Abborrtjärnen, Norra och Södra tjärn
Ny, Norra socken Ackan älv Ny, Norra socken Abborrtjärnen, Västra och Östra tjärn
Ny sn Ackan å Ambjörby gård Abborrtjärnmyren myr
Ny socken Afskaken, se Åskaken sjö Ambjörby bebyggelse Ackan älv
Ny sn Afskacken, se Åskaken sjö Ambjörbytorp bebyggelse Aftonsmyren myr
Ny sn *Afskeberg Fäbodær fäbodar Backa gård Barackmossen mosse
Ny, Norra sn /Se *Afskebergsjön (=Åskaken?) sjö Ambjörby Saknas Bengtsmyrarna myrar
Ny sn Afskaken, se Åskaken sjö Ambjörbytorp, se Ambjörby Saknas Bjurbäcken bäck
Ny, Norra sn /Se Altanmyren myr Backa bebyggelse Bjurbäcken bäck
Ny, Norra sn /Se Anne-Matsbäcken bäck Backen beb. Bjurbäcksoset mosse
Ny, N. sn /Se Asskak, se Åskaken sjö Backen beb. Bjurbäcksoset mosse
Ny, Norra sn /Se *Avradssteb, se Överåssten gränssten Backen beb. Björkholmen holme
Ny, Norra sn /Se Avskaken, se Åskaken sjö Backheden beb. Björnmyren myr
Ny, N. socken /Se *Avskaken(?), se Åskaken sjö Backmon beb. Björnåsbäcken bäck
Ny, Norra sn /Se Backahammaren höjd Baskenäsheden, se Björbyberg beb. Björnåsen ås
Ny, Norra sn /Se Backbumyren myr Baskenäsmon beb. Björnåstjärnen tjärn
Hackran personnamn /Se Backbumyren myr Bellmansbacken beb. Blåsåsen ås
Kasainen personnamn /Se Backbuåsen ås Bengtsgården beb. Blåsåsen berg
*Kerronen personnamn /Se Barackmossen mosse Bengtsgården beb. Blöta kärret kärr
Munk-Mattes personnamn /Se »Baskenäs» äng Bengtsheden beb. Brattbröst tjärn
Ambjörby by Bengtsmyrarna myr Bengtsstugan, Norra beb. Brattbröst(et) tjärn
Ambjörby by Bengtspussen tjärn Bengtsstugan, Västra beb. Brattåsen ås
Ambjörnby by Bergbäcken bäck Bengtsstugan, Östra beb. Bredmossbäcken bäck
Ambjörby by Bittesundsbäcken bäck Bengtstomterna, Norra beb. Bredmossbäcken bäck
Ambjörbytorp Saknas »Biurbäcks oset» mosse Bengtstomterna, Södra beb. Bredmossbäcken mosse
Ambjörby by /Se Bjersletjärn sank mark Björby gård Bredmossen el. Bredmyren mosse
Bjorneboll gd /Se Bjurbäcken bäck Björby Saknas Bredmosstjärnen tjärn
Björby by Bjurbäcksoset sank mark Björby bebyggelse Bredmosstjärnen tjärn
Björby by Björkenässätern terräng Björbyberg beb. Bredmyrbäcken, se Bredmossbäcken bäck
Björby by Björnbäcken bäck Björbyholm beb. Bredmyren se Bredmossen mosse
Björby by /Se Björnbäcken bäck Björbysätern beb. Bredvisten, se Ekshärad sjö
»Biörby» Saknas Björndalen dal Björkenäs gård Bredvisten sjö
Björby gd /Se Björndalen dal Björkenäs bebyggelse Brobäcken bäck
Björkenäs by Björnfallsbacken terräng (Björkenäs)hedarna beb. Brokärren kärr
Björkenäs Saknas Björnflo myr Björkenässätern beb. Brunnslomyren, se Brånslomyren myr
Björkenäs by Björnflomyren myr Björnstugan[?] beb. Brunnslomyren myr
Björkenäs by /Se Björnkärret kärr Bleket beb. Brynkullebäcken, se Brynntjärnsbäcken bäck
»Biörckenäs» Saknas Björnkärret kärr Blekheden beb. Brynkulletjärn, Norra, se Brynntjärnen tjärn
Elindebol by Björnåsbäcken bäck Blekheden beb. Brynntjärnen tjärn
Elindebol by Björnmyren sank mark Bondgården beb. Brynntjärnen el. Bryngtjärnen tjärn
Elenebööl Saknas Björnåsen höjd Bondgården beb. Brynntjärnsbäcken bäck
Elindebol by /Se Björnåsklatten skogsmark Bondgården (på Mon) beb. Brynntjärnsmossen mosse
Elindebol gd /Se Björnåstjärnen tjärn Bondstugan beb. Brånbergsmyren myr
Ennarbol by Björstjärnen tjärn Bort när han Jan, se Jangården beb. Brånbergstjärnen tjärn
Ennarbol Saknas Björstjärnpussen tjärn Brattfors beb. Brånbergstjärnen tjärn
Ennarbol gd /Se Blanktjärnen tjärn Bredvistviken beb. Brånslomyren myr
Ennarbol by Blarkkärren kärr Bryngelsgården beb. Brånslomyren mosse
Ennarbol by Blarkmyren myr Bråten beb. Brännåsen ås
Ännarbol by Blind-Eriksmossen sank mark Bråtheden beb. Buberget, se Bubergshällan berg
Enderbo(o) Saknas Blåsåsen höjd Brännan beb. Buberget berg
Ennarbol by Blästkärrsflån utvidgn. av Värån? Byggningen beb. Buberget berg
Ennarbol by /Se Blötkärret kärr Byggningen beb. Bubergsforsen fors
Ennarbol by /Se Blötmyren myr Byggningen beb. Bubergshällan berg
Ennarbol by /Se Bockslätten terräng Bäck(e)dalarna beb. Bubergshällan berg
Fastnäs by Bockåsen höjd Bäckegården, se Klockarstugan beb. Bubergsmyren myr
Fastnäs by »Boskenas Engh» Saknas Bäck(e)gården beb. Bubäcken bäck
Fastnäs by Brattåsen höjd, triangelpunkt Dalen beb. Bubäcken bäck
Fastnäs by Brattbröst tjärn Danielsstugan beb. Bubäcken, Västra och Östra bäck
Fastnäs by Brattforsmossen mosse Dyrselberg beb. Västra Bubäcken bäck
Femtå förr bruk Brattforsmossen mosse Dyrselbergssätern beb. Östra Bubäcken bäck
?Femtåssätern fäb. Bredmossbäcken bäck Där fram beb. Bunkmyren myr
»Glaffua» Saknas Bredmossbäcken bäck Där in beb. Busjömyren myr
?Gravol by Bredmossen mosse Där norr beb. Busjön, se Ekshärad sjö
Gravol by Bredmossen mosse Där norr beb. Busjön sjö
Gravol by Bredmosstjärnen tjärn Där norr beb. Busjön sjö
Gravol gård Bredmossåsen ås Där söder eller Jönsgården beb. Butjärnen, se Byttjärnen, Norra tjärn
Grafol by Bredvisten sjö Där söder beb. Butjärnen tjärn
Gravol by /Se Bredvisten sjö Där söder beb. Butjärnen, se Ekshärad tjärn
Gravol by /Se Bredvistviken vik Där sör gd Butjärnen tjärn
Karvala by /Se *Brockeneskogen skog Där upp beb. Butjärnen, Norra och Södra tjärn
Kattbäcksfallet förr torp /Se Brockmyren myr Där väst beb. Norra Butjärnen, Södra Butjärnen tjärnar
Kolfuruhöjden, Norra, Mellan o. Södra torp /Se *Brokenneskogen skog Där väst beb. Byttjärnen, Norra tjärn
Krusmon lht /Se Brynntjärnen, Norra tjärn Dörsselberg beb. Norra Byttjärnen tjärn
Kyrkebol khbost. /Se Brynntjärnen, Södra tjärn Dörselberget beb. Byttjärnen, Södra tjärn
Kyrkebol khbost. /Se Brynntjärnsbäcken bäck Dörselbergssätern[?] beb. Södra Byttjärnen tjärn
Kyrkebol khbost. /Se Brånberget berg Elindebol gård Bäckelberget berg
Kyrkebol Saknas Brånbergstjärnen tjärn Elindebol bebyggelse Bäckmyrarna myrar
Kyrkebol Saknas Brånslomyren myr Elinstugan beb. Böckelsberg, se Bäckelberget berg
Kyrkebol khbost. /Se Brännan terräng Elovsgården beb. Dammhulten höjd
Kyrkebol khbost. /Se Brännåsen höjd Elovsstugan beb. Dammossen mosse
Kyrkebol khbost. /Se Brännåsen höjd Engelbrektsgården beb. Dammossen mosse
Kyrkeskogen torp /Se Brännåsen skogshöjd Ennarbol gård Dammtjärnen tjärn
Kyrkeskogen torp /Se Buberget berg Ennarbol bebyggelse Dammtjärnen tjärn
Kårebol by Buberget berg Ennarbolsmon beb. Dammtjärnen tjärn
Kårebol by Bubergsforsen fors Eriksstugan beb. Dammyrarna myrar
Korböll Saknas Bubergshällan sten Fall gd Dammyren, se Råbäcksmyren myr
Kölbergstorp, Södra o. Norra torp /Se Bubergsmyren myr Fall gd Dammälven älv
Ljusnäs by Bubergssätern terräng Fallet beb. Dammälven å
Ljusnäs? Saknas Bubäcken bäck Fastnäs gård Danielstjärnmyren myr
Lukvallen Saknas /Se Bubäcken, Västra bäck Fastnäs bebyggelse Degelmyren myr
Matilasaho förr torp /Se Bubäcken, Östra bäck Fastnäshedarna beb. Degermyren myr
Munkebol by Busjön sjö Fastnässätern torp Degermyren myr
Munkebol by Busjön sjö Femtåssätern beb. Den djupa tjärnen tjärn
Munkebol by Buslokölen terräng Finnstugan beb. Den hemre tjärnen tjärn
Munkebol by /Se Buslotjärnen tjärn Finnstugan beb. Den långa tjärnen tjärn
Månäs by Buteljhalsmyren myr Furkullen beb. Den västra tjärnen tjärn
Månäs by Butjärnen tjärn Fyraheden beb. Det blöta kärret kärr
»Månäs» Saknas Butjärnen tjärn Gammalstugan beb. Digermyrkällorna källor
Månäs? Saknas Butjärnen, Norra tjärn Gammelsätern beb. Dikmyran mosse
Novilla Saknas Butjärnen, Södra tjärn Gertrudsstugan beb. Ditjärnen tjärn
Näseberget Saknas Byttjärnen, Norra tjärn Gillersheden beb. Ditjärnen tjärn
»Nääsberget» Saknas Byttjärnen, Södra tjärn Granberg(et) beb. Ditjärnsmyren myr
Näsberget hmn Byxmyren myr Granberg by Djupa tjärnen tjärn
Näsberget Saknas »Bäckeleberget» Saknas Gravheden beb. Djupmyren myr
Näsberg, Västra by Bäckelberget berg o. triangelpunkt Gravol gård Djuptjärnen, se Djupa tjärnen tjärn
Näsberg, Västra by /Se Bäckelberget höjd Gravol bebyggelse Djuptjärnen tjärn
Osebol by Bäckelberget berg Gravolsmon beb. Djuptjärnen tjärn
Osebol by Bäckelberget berg Gropen beb. Djuptjärnen tjärn
Osebol by /Se Bäckerbergh, se Bäckelberget berg o. triangelpunkt Gräsdalen beb. Djuptjärnen tjärn
Osebol by Bäckelbergstjärnen tjärn Gunnarheden beb. Djuptjärnklatten höjd
Osebol by Bäckelbergstjärnen, Norra tjärn Gubbgården beb. Djuptjärnsbäcken bäck
Prästtjärnsberg torp /Se Bäckelbäcken bäck Gårdsjöberget beb. Dragonåsen ås
Ruskåsberg, se Ruskåsen, Norra torp Dalbäcken bäck Gårdsjöberg(et) beb. Dragonåsen berg
Ruskåsen gård /Se Dammbäcken bäck Gårdsjöberget beb. Dretmyren myr
Ruskåsen, Norra torp /Se Dammossen mosse Gällstaberg(et) beb. Dretmyren myr
Ruskåstorp torp /Se Dammyren myr Gärdet beb. Duvbäcken bäck
Segenäs gd /Se Dammtjärnen tjärn Gärdet beb. Duvbäcken bäck
Segenäs by Dammtjärnen tjärn Gärdet beb. Duvmyren, Västra och Östra myr
Syglenes Saknas Dammälven älv Gärdet beb. Dörrfjället höjd
Segenäs by Dangelsäng myr Gärdet beb. Dörrfjället berg
Segenäs by Danieltjärnen tjärn Gärdet beb Edstjärnen, Västra och Östra tjärn
Segelnäs Saknas Danieltjärnsmyren myr Gärdet beb. Västra, Östra Edstjärnen tjärnar
»Segenäs» Saknas Degermyren sank mark Gärdet beb. Ekmyren, se Erikmyren myr
Sjöfall torp /Se Digermyren myr Gärdet beb. Elindebolsbäcken bäck
Spikbol Saknas Ditjärn tjärn /Se Gästgivarhagen beb. Elindebolsbäcken bäck
Späckabol by /Se Ditjärnen tjärn Hagen beb. Ennarbolshammaren berg
Stommen, se 1 Kyrkebol khbost. Ditjärnsmyren myr Hagen beb. Ennarbolshammaren berg
Stöllet by Ditjärnsmyren myr Hagen beb. Erikmyren myr
Stöllet Saknas Djupa dalen dal Hagen, se Rasten beb. Erikmyren myr
Stöllet by Djupmyran myr Halgåbergssätern säter Fagertjärnen tjärn
Stöllet by Djupmyrkärret kärr Hallerud beb. Fagertjärnåsen ås
Stöllet by Djuptjärnen tjärn Haltheden beb Fallmyran mosse
Stöllet, Norra Saknas Djuptjärnen tjärn Halvarsgården beb. Fastnäsberget berg
Stöllet, Södra Saknas Djuptjärnen tjärn Halvarsgården beb. Femtan å
Stöllet by /Se Djuptjärnen tjärn Halvarsstugan beb. Fenstjärnbäcken, se Fänskärbäcken bäck
Stöllet by /Se Djuptjärnsbäcken bäck Hammarheden beb. Fisklösen, se Stenstjärnen tjärn
Stöllet by /Se Djuptjärnsklatten höjd Hampelåsen beb. Flottmyrarna myrar
Stöllet by /Se Dragonåsen ås Hampelåsen, Norra beb. Flottjärnarna tjärnar
Stöllet gårdar /Se Dretgropkärret myr Hedarna beb. Flybäcken bäck
Torp, Södra by Dretkärren kärr Hedarna beb. Flybäcken bäck
Torp by? Dretmyren myr Hedarna, se Björkenäshedarna beb. Flybäcksmyrarna myrar
Warnäs, se Vårnäs, Övre o. Nedre by Dretmyren, Norra myr Heden beb. Fläskbäcken bäck
Vålberg torp /Se Dretmyren, Södra myr Heden beb. Fläckbäcken bäck
Värnäs by Dretmyrpussen tjärn Heden beb. Fläskbäckmyren myr
Värnäs by Drickarbäcken bäck Hedåsen beb. Fläskbäckmyren mosse
Wärnäs by Dräckan myr Helgabacken[?] beb. Fotlöåsen ås
Warnäs Saknas Duvmossen mosse Hemgården beb. Fredagsbäcken bäck
Vårnäs Saknas *Duvstenarna stenar Henriksheden beb. Fredagsbäcken bäck
Värnäs, Övre o. Nedre byar *Duvstenarna stenar Herrgårdsberg(et) beb. Fredagsmossen mosse
Värnäs by *Dÿlzmossen mosse Holmberg(et] beb. Fredagsmossen mosse
Närnäs Saknas Dysselberget berg Holmberg by Furberget berg
Värnäs, Övre Saknas Dysjön sjö Håkansgården[?] beb. Furbergsmyren myr
Värnäs, Nedre o. Övre byar /Se Dysselfallet terräng Håkansstugan[?] beb. Furbergsmyren myr
Åstrand by Dytjärnen tjärn Hägghult, se Tomterna beb. Furukullen höjd
Åstrand by Dyveltjärnen tjärn Höjden beb. Fågelvikkärren kärr
Åstrand by Döda havet tjärn Höjden beb. Fäbromossen, se Fäbroslogarna mosse
Ändredabohl, se Ennarbol by Dörrfjället berg I Aven beb. Fäbroslogarna mosse
  Dörrfjället, Lilla berg I Trång beb. Fäbroslogarna mosse
  Elindebolsbäcken bäck Jangården, eller Bort när han Jan beb. Fämtåsen ås
  Elindebolsbäcken bäck Jangården beb. Fänskärbäcken bäck
  Elindebolshammaren höjd Jangården beb. Fänskärknäet myr
  Elovsslon mosse Jan-Perstorp (el. Jantorp) förr torp Fänskäråsen ås
  Engelbrektsberget berg Jantorp (el. Jan-Perstorp) förr torp Fänstjärnen tjärn
  Engelbrektstjärnen tjärn Johannesgården beb. Fänstjärnen tjärn
  Ennarbolshammaren höjd Jonsgården[?] beb. Fänstjärnbäcken bäck
  Ennarbolsholmen holme Jönsgården, se Där söder beb. Fänstjärnsmyrarna myrar
  Erikkärrbäcken bäck Jönsgården[?] beb. Gammalsätertjärnen tjärn
  Erkmyren myr Jönsgården[?] beb. Gammalsätermyren myr
  Fagertjärnen tjärn Jönsheden[?] beb. Gammalsätrarna höjd
  Fagertjärnsåsen höjd Jönsheden beb. Gammalåsen ås
  Fagertjärnåsen ås Jöns-Ols-heden beb. Gammalåsen berg
  Fallmyren myr Jönsstugan beb. Gammalåsmyren myr
  Femtan å Kafét gd Gammalåstjärnen tjärn
  Femtån å? Kajsheden beb. Gammalåstjärnen tjärn
  Fensbäcken bäck Kallafallet beb. Gastjärnen, se Gårstjärnen tjärn
  »Fennes kiärn» Saknas Kallbacken[?] beb. Gastjärnsmossen se Gårstjärnsmossen mosse
  Fenstjärn sjö Kallheden[?] beb. Gennmyren myr
  Fiskenäsberget berg Kallheden beb. Getmyran mosse
  Fisklösen tjärn Kalvfallet beb. Getmyrbäcken bäck
  »Fiolebäcken» Saknas Karlgården beb. Getmyrbäcken, Lilla bäck
  Fjällkullen höjd Klaraborg beb. Getstenen sten
  Fjällsmyren myr Klockar-Jöns gd Gillersmyren myr
  Flon del av å Klockarstugan eller Bäckegården beb. Gillersmyren myr
  Flottjärnarna tjärnar Klockarstugan beb. Gissanbårro å
  Flottmyrarna myrar Klockarstugan beb. Gorstjärnen? tjärn
  Flottmyrarna sank mark Knalleberg beb. Gorstjärnmossen? mosse
  Flybäcken bäck Knölen beb. Granberget berg
  Flybäcken bäck Kollförhöjden[?] beb. Granbergsmyren myr
  Flybäcken bäck Kollförhöjden, Södra [?] beb. Gravolsberget berg
  Flybäckmyren myr Kollförhöjden, Norra [?] beb. Gravolsjoltjärnarna tjärnar
  Flybäcksåsen ås Kollförhöjden, Mellersta [?] beb. Gravolsjötjärnarna tjärnar
  Flåmyrbäcken bäck Kotberg(et) beb. Grisjön, Västra och Östra sjö
  Flåmyren myr Kroken beb. Grundtjärnen tjärn
  Fläskbäcken bäck Kroken beb. Grundtjärnen tjärn
  Fläskbäcksmyren myr Kroken beb. Grundtjärnen tjärn
  Fotledsmyren myr Krusmon beb. Grundtjärnsmossen mosse
  Fredagsbäcken bäck Kullheden beb. Grundtjärnsmossen mosse
  Fredagsmossen mosse Kullheden beb. Grunnemossen, se Grundtjärnsmossen mosse
  Frimärket myr Kulstugan beb. Grunnetjärnen, se Grundtjärnen tjärn
  *Fryksdals härads rå råmärke Kvarnfallet beb. Grysjöåsen ås
  *Fryksdals härads rå råmärke Kvarnheden beb. Gry(t)sjön, Västra och Östra, se Grisjön, V. o. Ö. sjö
  Furberget berg Kvarnheden beb. Grååsen, se Segnäsberget berg
  Furbergsmyren myr Kvarnheden beb. Gräsbäcken bäck
  Furukullen höjd Kyrkebol gård Gräsbäcken bäck
  Fyrheden terräng Kyrkeängen beb. Gräsbäcken bäck
  Fågelvikkärret kärr Kårbol gård Gräsbäcken bäck
  Fäbroslogarna mosse Kårebol bebyggelse Gräsbäcken bäck
  Fämtan älv Källdalen beb. Gräsbäckmyrarna myr(ar)
  Fämtan älv Källdalen beb. Gräsbäcksmyrarna myrar
  Fämtan älv Käringbacken, se Af(t)näs beb. Gräsbäckmyren myr
  Fämtan å Kölbergstorp, se På Fallet beb. Gräsmyren myr
  Fämtan å Kölbergstorp, se Lövfall gd Gräsmyren myr
  Fämtå kvarn terräng Kölbergstorp beb. Grävtjärnen tjärn
  Fämtåsen berg, triangelpunkt Landbackarna beb. Grötbacksklatten höjd
  Fänstjärn tjärn /Se Landheden beb. Grötbacksmyren myr
  Fänstjärnbäcken bäck Larsstugan beb. Grönkällmyren myr
  Fänstjärnen tjärn Lasskosheden [?] beb. Gustankärret kärr
  Fänstjärnen sjö /Se Lassgården beb. Gustankärret kärr
  Fänstjärnåsen ås Lenaheden beb. Gyttjemyrarna myrar
  Fänstjärnåsen ås Lernäs beb. Gyttjemyrtjärnen, Västra och Östra tjärn
  Färjbondmyren sank mark Lernäs beb. Gyttjerotmyren myr
  Galtryggen höjd Lernäslarsheden beb. Gårdsjöberget berg
  Gammalsätermyren myr Lill-Larstorp gd Gårdsjön, Västra och Östra sjö
  Gammalsätertjärnen tjärn Limtorp gd Västra Gårdsjön, Östra Gårdsjön sjöar
  Gammalsäteråsen ås Linnan beb. Gårstjärnen tjärn
  Gammelåsen höjd Linnan beb. Gårstjärnsmossen mosse
  Gammelåsmyren myr Linnmon beb. Gårtjärnen, Norra och Södra, se Gåstjärnen, N.o S. tjärn
  Gammelåstjärnen tjärn Lisselheden beb. Gåstjärnen tjärn
  Getmyren myr Lisåsen gd Gåstjärnen tjärn
  Gettjärnsmyren myr Ljusnäs gård Gåstjärnen, Norra och Södra tjärn
  Gillersbäcken bäck Ljusnäs bebyggelse Gåstjärnmyren myr
  Gillerskärret kärr Ljusnästorp gård Gällsmossen mosse
  Gillerskärret kärr Ljusnästorp bebyggelse Gällsmosstjärnen tjärn
  Gillersmyren myr Lokbacken beb. Gällsåsen berg
  Gissanbårro bäck /Se Lokbacken beb. Gärsjön sjö
  Gjutkärret kärr Lukvallen beb. Gärsjöälven älv
  Gladdalen dal Lukåsen förr torp Görsbäcken bäck
  Granberget berg Lundberget beb. Hagbäcken bäck
  *Granbergs rör f.d. gränsmärke Lunden? beb. Hagmyran mosse
  Granbergsröset gränsröse Lyckan, Norra beb. Halgåberget berg
  Granbergsröset gränsmärke Lyckan, Södra beb. Halgåberget berg
  Granmyren myr Långbacken beb. Halgåberg berg
  Graskogstjärnen tjärn Långnäs, Norra beb. Halgån å
  Gravbergsmyren sank mark Långnäs, Södra beb. Halgån å
  Grenarn terräng Lämmoheden beb. Halgån å
  Grenarna sank mark Länsmansgården beb. Halvarsåsmyren myr
  Grenarna terräng Länsängen beb. Halvvägestjärnen tjärn
  Grenstupet höjd Löperud beb. Hammarmossen mosse
  Grindmyren myr Löpet beb. Hammarsmyren myr
  Grindmyren myr Löpheden beb. Hammarstjärnen tjärn
  Vestra Grissjön sjö Lövfall gd Hammarstjärnen tjärn
  Östra Grissjön sjö Lövåsen beb. Hampelmossen mosse
  Gropmyren sank mark Mannheden beb. Hampelåsen ås
  Grundan å Markusheden beb. Hebäcken, se Hedmyrbäcken bäck
  Grundtjärnen tjärn Markusstugan beb. Hedmyrbäcken bäck
  Grundtjärnen tjärn Mattsstugan beb. Hedmyrbäcken bäck
  Grundtjärnen tjärn Mellangården beb. Hedmyrbäcken bäck
  Grycken, se Grysjön, Västra o. Östra sjö Mellangården gd Hedåsen ås
  Grysjön, Västra o. Östra sjöar Mellanstugan beb. Hedåsen ås
  Grysjön, Västra sjö Midsommaråsen beb. Hedåsmyren myr
  Grysjön, Östra sjö Mjönäs gård Helvetesbäcken bäck
  Grysjön, Östra sjö Mjönäs bebyggelse Helvetestjärnen tjärn
  Grysjöåsen höjd Mjönäsheden beb. Helvetesåsen ås
  Grysjöåsen ås Mogården beb. Hemmare tjärnen tjärn
  Grysjöåsen ås Mon beb. Hemmyrbäcken, se Hedmyrbäcken bäck
  Grååsen skogshöjd Mon beb. Hemmyren myr
  *Gränbergsröset, se Granbergsröset gränsmärke Mon beb. Hemmyren myr
  Gräsbacken terräng Mossberget beb. Hemtjärnen, se Hemmare tjärnen tjärn
  Gräsbacken terräng Moväggheden beb. Holmbergskullen berg
  Gräsbäcken Saknas Munkebol gård Holmbergskärr mosse
  Gräsbäcken bäck Munkebol bebyggelse Holmtjärnen tjärn
  Gräsbäcken bäck /Se Munkebolsberg beb. Holmtjärnen tjärn
  Gräsbäckmyrarna myrar Munkebolshagen beb. Holsbäcken bäck
  Gräsbäckmyrarna myrar Munkebolshedarna beb. Holsbäcken bäck
  Gräsbäcksmyren myr Munkheden, se Munktorp beb. Horsbäcken, se Holsbäcken bäck
  Gräsbäckmyren, Norra myr Munktorp eller Munkheden beb. Hundkärren mosse
  Gräsdalen skogsmark Myrdalen beb. Hundkärrmyren, Nedre, se Hundkärren mosse
  Gräshällmyren myr Myren beb. Hundsjöberget berg
  Gräskärret sank mark Myren beb. Husåsen ås
  Gräsmyren myr Myrstugan beb. Hymyren, se Hömyren myr
  Gräsviksskär skär Månäs gård Håbottnen myr
  Grävtjärnarna tjärnar Månäs bebyggelse Hålfallet höjd
  Grönfallsforsen fors Månäshedarna beb. Hålfallet berg- och skogstrakter
  Grötbacksklatten berg Mårsantorp [?] beb. Hålsjöberget berg
  Grötbacksmyran myr Mårsgården [?] beb. Hålsjöberget berg
  Gubbkärrmossen mosse Märt-Lars-heden beb. Hålsjön sjö
  Gubbtjärnen tjärn Nergården gd Hålsjön sjö
  Gudbrandkärren kärr Ner i fall gårdar Hån sjö
  Gulåsmyren sank mark Nilsgården beb. Hånbotten myr
  Gulåsmyren sank mark Nilsgården beb. Hånbäcken bäck
  Gussbackstjärnen myr Nilsgården beb. Hällmyrflon myr
  Gustankärret kärr Nilsheden beb. Hällmyrflon myr
  Gyttjemyren myr Nordan gärdena beb. Hällåskullen höjd
  Gyttjemyrtjärnarna tjärnar Nordgårdsstugan beb. Hällåskullen berg
  Västra Gårdsjön Saknas Nordstugan beb. Hälvetesbäcken bäck
  »Gåresiöen» Saknas Nordtorp, se 1 Torp, Norra bebyggelse Hästberget, se Kullen berg
  Gårdsjön, Västra sjö Norra heden beb. Hästhagberget berg
  Gårdsjön, Västra sjö Norra mon beb. Hästhagsmossen mosse
  Vestra Gårdsjön sjö Norra sanden beb. Hästhagsmossen mosse
  Gårdsjön, Västra sjö Norra vadet beb. Hästkullen höjd
  Östra Gårdsjön sjö Norr i gården beb. Hästkullen berg
  Gårdsjön, Östra sjö Norr i gården beb Hästkullmossen mosse
  Gårstjärnen tjärn Norr i ängarna beb. Höga åsen ås
  Gårstjärnen tjärn Norr på (Ambjörby)näs beb. Högsjön, se Höksjön sjö
  Gårstjärnmossen mosse Norr på näs, se Norr på Ambjörbynäs beb. Högåsen kulle
  Gårstjärnmossen mosse Norr på näsen beb. Höksjömyren myr
  Gåstjärnen tjärn Norr på Täppan beb. Höksjön sjö
  Gärdsslon mosse Nygård beb. Hömyrberget berg
  Gärsjömyren myr Nygård gd Hömyrbergsmossen mosse
  Gärsjömyren myr Nystugan beb. Hömyren myr
  Gärsjön sjö Nystugan beb. Hömyren myr
  Gärsjön sjö Näsberget Saknas Jan-Persmyran mosse
  Gärsjön sjö Näsberget bebyggelse Jan-Pers tjärn tjärn
  Gärsjön sjö Näsberget (Västra) by Jolberget berg
  Gärsjön, se Gäsesjön sjö Näsberget (Västra) by Jolberget berg
  Gärsjöpussarna tjärnar Näs(et) beb. Jolbergsmossen mosse
  Gärsjöelfven älv Näs(et) beb. Jolbergsmossen mosse
  Gärsjöälven älv Näs(et) beb. Jolen, Västra älv
  Gärsjöälven älv Olagården beb. Västra Jolen å
  *Gäsesjön (=Gärsjön?) sjö Olasgården beb. Jolen, Östra älv
  Gästgivartjärnen tjärn Olasgården, se Där norr beb. Jolkrokmossen mosse
  Hagbäcken bäck Olatorp förr torp Jolkroktjärnen tjärn
  Hagmyren myr Ormliden beb. Joltjärn tjärn
  Halgåberget berg Osebol gård Joltjärnen tjärn
  Halgåberget berg Osebol bebyggelse Joltjärnen, Norra och Södra, se Gravolstjärnarna tjärnar
  Halgåkärret kärr Patrongården beb. Joltjärnsmyrarna myrar
  Halgåliden höjdsträckning Patrongården beb. Jällsmossen mosse
  Halgåmossen mosse Pattjärnsberg beb. Jällsmosstjärnen, se Jällstjärnen tjärn
  Halgån å Per-Eriksåsen beb. Jällstjärnen tjärn
  Halgån å Per-Nilsson-gården beb. Jällsåsen ås
  Halgån å Per-Olsgården gd Kallbäcken bäck
  Halgån å Per-Per-heden beb. Kampbäcken bäck
  Halgån älv Persstugan beb. Kampbäcken bäck
  Halgån å Persstugan beb. Kampkärren kärr
  Halgån å Pettergården beb. Kanka skogsås
  Halgån å Petterheden beb. Kankmyran mosse
  Halgån å Prästgården, se 1 Stommen eller Kyrkebol bebyggelse Kankåsen höjdparti
  Halgån å På Fallet eller Kölbergstorp beb. Kattbäcken bäck
  Halgån å På Fallet beb. Kinstekärret kärr
  Halgån å På Gärdet beb. Klingelmyren myr
  ?Halgån å På Hedarna beb. Klövfallsbäcken bäck
  ?Halgån, se Hallinge älv å På Korinten beb. Knalleberget bergparti (del av Åstrandsberget)
  Hallgruvkärret kärr Pålsheden beb. Knölen el. Lövknölen berg
  *Hallinge älv (=Halgån?) å Pålsstugan beb. Knölmossen mosse
  *Hallinge älv, se Halgån älv (å) Påltorp, se Vid Grinden beb. Knölmossen mosse
  *Hallunga Elf älv På Norra Säcket, se På Säcket beb. Kobäcken bäck
  Hallunga-ån, se Halgån å På Sanden beb. Kollen, se Kullen berg
  Halvarsbäcken bäck På Stället beb. Komyran mosse
  Halvvägstjärnen tjärn På Södra Säcket, se På Säcket beb. Korpfjäll berg
  Hammarbäcken bäck På Säcket? beb. Korpmyren, Västra och Östra myr
  Hammaren höjd På Tomterna beb. Korrasmyren, se Kårrasmyran myrodling
  Hammaren höjd På Torpet, se Mjönasheden beb. Korshällmyren myr
  Hammarkärret kärr På Torvan beb. Kotberget berg
  Hammarmyren myr På Änden beb. Kottjärnen tjärn
  Hammarsbäcken bäck Rasten beb. Kottjärnen tjärn
  Hammarsmyren myr Rosgården beb. Krösmyren myr
  Hammartjärnen tjärn Rosheden beb. Kullen berg
  Hampelmossen sank mark Ruskåsberg(et) beb. Kullen (eg. Kollen) berg
  Haraldsdalsmyren myr Ruskåsen kr. skog Kullen berg
  Harberget berg Ruskåsskogen, se Ruskåsen kr.skog Kullåsen ås
  Harberget, se Saraberget berg Ruskåstorp(et) beb. Kullåsen berg
  Haråsen ås Rycklarsheden [?] beb. Kullåsmyren myr
  Hattloken terräng Råbäcken beb. Kullåsmyren myr
  Hedmyraven sank mark Rävheden beb. Kullåsmyren, Västra och Östra myr
  Hedåsen höjd Rävåsen beb. Västra, Östra Kullåsmyren myrar
  Hedåsen höjd Rösberg(et) beb. Kvarnberg berg
  Hedåsmyren sank mark Rösberg by Kvarnbergsmyran mosse
  Helvetesbäcken bäck Rösberget, se Holmberget beb. Kvarnbäcken, se Molntjärnbäcken bäck
  Helvetestjärnen tjärn Sandsheden beb. Kvarnmyren myr
  Helvetesåsen ås Segenäs gård Kvarnmyren myr
  Helvetesåsen höjd Segenäs bebyggelse Kvarnsjön sjö
  Hemberget berg Segnäsnäset, Nedre beb. Kvarnsjön sjö
  Hemberget berg Segnäsnäset, Övre beb. Kvarnsjönoret nor
  Hemmyren myr Segnässätern beb. Kvarntjärnarna tjärnar
  Hemtjärnen tjärn Sjöfallet beb. Kvarntjärnarna tjärnar
  Hjorttjärnarna tjärnar Skogsbo gd Kvillen älv
  Hjorttjärnsbäcken bäck Skogsheden beb. Kvillen å
  Hjorttjärnsbäcken bäck Skolberg(et) beb., nu obebodd Kvistberget berg
  Holmbergskullen höjd Skrebben beb. Kvistberget berg
  Holmbergskärret kärr Skräddarstugan [?] beb. Kyrkled gärdesgårdsöppning
  Holmtjärnen tjärn Skärr(et) beb. Kyrkmyran mosse
  Holmtjärnen tjärn Slätten beb. Kyrkvägen gångstig
  Hugh åhn, se Ackan älv Soldattorpet, se Björby Saknas Kårbolsberget berg
  Huittåh..., se Ljusnan älv Speckbacken, se Torpmon beb. Kårbolsjön sjö
  Hummelhöjdsmossen mosse Speckebol bebyggelse Kårebolskullen höjd
  Hummelhöjden höjd Spickebol gård Kårebolsjön sjö
  Hundbäcken bäck Spiktorp beb. Kårrasmyren myr
  Hunddammen terräng Starkheden beb. Kårrasmyran myrodling
  Hundkärrmyren, Nedre myr Stenåsen beb. Käringberget, se Sågtjärnsberget el. Käringberget berg
  Hunnsjöberget berg Stommen eller Kyrkebol bebyggelse Kättomyren myr
  Husmyren myr Storfotheden beb. Kölan å
  Hyvägsmyren sank mark Stor-Per-heden beb. Kölan biflod
  Håbottnen myr Storvållen beb. Kölan älv
  Håbäcken bäck Stöllet gård Kölberg berg
  Håbäcken bäck Stöllet, Norra bebyggelse Kölbergskvarnen kvarn
  Håkanbäcken bäck Stöllet, Norra bebyggelse Kölen myrar
  Håkanbäcken bäck Stöllet, Södra bebyggelse Kölen myrar
  Håksåsen höjd Stölltshedarna beb. Kölen berg
  Hålbäcken bäck Stölltssätern beb. Kölhalgån, se Kölan å
  Hålfallet terräng Stöllsätern säterställe Kölkärren, se Kölen myrar
  Hålmyren myr Stötgården, Norra beb. Kölmyran mosse
  Hålsjöberget berg Stötgården, Södra beb. Kölmyrarna myrar
  »Hålsiöen» Saknas Svensmon beb. Kölmyrarna myr(ar)
  Hålsjön sjö Svingen beb. Lasstjärnsmossen mosse
  Hålsjön sjö Svingen beb. Lasstjärnsmossen mosse
  Håmyren sank mark Sågbacken beb. Legurubäcken bäck
  Hån sjö Säteråsen beb. Lernäsberget berg
  Hån sjö Södergårdsgården beb. Lindräckmyran mosse
  Hån sjö /Se Söder i ängarna beb. Lisselkilen höjd
  Hånsjön sjö Söder på hedarna beb. Lisselkilen berg
  Hällmyren myr Söder på Åstrandsnäs(et) beb. Lisselåsen ås
  Hällmyrflån utvidgn. av Värån? Söder utmed hedarna beb. Lisselåsen berg
  Hällåskullen höjd Södra heden beb. Ljusnan älv
  Hällåsmyren myr Södra mon beb. Ljusnan älv
  Hästberget berg Södra sanden beb. Ljusneberget berg
  Hästberget berg Södra vadet beb. Ljusnetjärnen tjärn
  Hästberget berg Sör i åsen gd Loffstrandsmyren myr
  Hästhagberget berg Sörtorp, se 1 Torp, Södra bebyggelse Loffstrandsmyren myr
  Hästkullen skogshöjd Tingsheden beb. Loken sjö
  Hästkullmossen sank mark Tomasgården beb. Lomtjärnen tjärn
  Häståsen höjd Tomtstad [?] beb. Lomtjärnen tjärn
  Högberget berg Tomterna [?] beb. Lukasmyran mosse
  Högberget berg Tomterna [?] beb. Lukvallberg berg
  Högklatten berg Tomterna [?] el. Hägghult beb. Lukvallberg berg
  Högsjöbäcken bäck Tomterna [?] beb. Lundberget berg
  Högsjön sjö Torkhusbacken, se Byggningen beb. Lundbergsmyren myr
  Högåsen höjd Torkhusheden beb. Långa tjärnen tjärn
  Högåsen berg Norra Torp gård Långkärr mosse
  Högåsen höjd Torp, Norra bebyggelse Långmyren myr
  Högåsen höjd Södra Torp gård Långmyren myr
  Högåsmyren myr Torp, Södra bebyggelse Långmyren myr
  Hömyrberget berg Torpet Näsberget, se Näsberget Saknas Långmyren myr
  Hömyrbergsmossen mosse Torp(et) Saknas Långmyran mosse
  Hömyren myr Torpmon beb. Långmyren myr
  Ilubäcken bäck Torpmon beb. Långmyren myr
  Ilubäcken bäck Tovarheden beb. Långmyren myr
  Ingeborgsknarten höjd Tranheden beb. Långtjärnen tjärn
  Ingeborgskärret kärr Trosheden beb. Långtjärnen tjärn
  Jan-Pers tjärn tjärn Ture-Lars-heden beb. Långtjärnen tjärn
  Jolberget berg Tväråssätern beb. Långtjärnsbäcken bäck
  Jolberget berg Tybergstorp(et) beb. Långåsberget berg
  Jolbergsmossen sank mark Täppan beb. Lämmyren myr
  Jolbergsmossen sank mark Täppan beb. Lämmyren myr
  Jolen, Västra å Täppan beb. Länsmansflån myr
  Jolen, Västra bäck Täppängen beb. Lövbergsbäcken bäck
  Jolen, Västra å Törntsgården beb. Lövknölen höjd
  Jolen, Östra å Ulvheden beb. Lövåsen ås
  Jolkroksmossen mosse Ulvheden beb. Lövåsen berg
  Jolkroktjärnen tjärn Uppe i gården beb. Lövåsmyren myr
  Norra Joltjärn sjö Vadsheden beb. Lövåsmyren myr
  Södra Joltjärn sjö Valborggården beb. Lövåstjärnen tjärn
  Joltjärnen tjärn Valborgsstugan? beb. Lövåstjärnen tjärn
  Joltjärnen, Norra tjärn Vid Berget beb. Markmyren myr
  Joltjärnen, Södra tjärn Vid Dalen beb. Markmyren myr
  Joltjärnsmyren sank mark Vid fämten [?] beb. Marktjärnen tjärn
  »Vestra Jolelfven» Saknas Vid Grinden eller Påltorp beb. Marktjärnen, Norra tjärn
  Östra Jolelfven älv Vid Grinden beb. Norra Marktjärnen tjärn
  Jon-Anderstjärnen tjärn Vid Löpet beb. Marktjärnen, Södra tjärn
  Jällsmossen mosse Vid Löpet beb. Södra Marktjärnen tjärn
  Jällsmossen mosse Vid mölen [?] beb. Markåsen ås
  Jällsmosstjärnen tjärn Vik beb. Martatjärnarna tjärnar
  Jällsåsen höjd Vilan gd Martatjärnarna tjärnar
  Jäspemyren myr Vålberg(et) beb. Massmyren myr
  Jäspesmyren myr Värmansgården beb. Mattsmyren myr
  Kallafallsmossen mosse Värnstugan beb. Massmyran mosse
  Kallbäcken bäck Värnäs gård Mellanbäckmyran mosse
  Kallbäcken bäck Värnäs, Nedre bebyggelse Mellanfallbacken terräng
  Kallbäcksåsen höjd Värnäs, Övre bebyggelse Mjögmyren myr
  Kallkällan myr Värnäsmon beb. Mjögmyren myr
  Kallkällsmossen mosse Västra backen beb. Mjögmyren myr
  Kallkällmyrarna myrar Västra tomterna beb. Mjögtjärnen tjärn
  Kallkärret kärr Väststugan beb. Mjögtjärnen tjärn
  Kalvåsen ås Åsen beb. Mjönäsberget berg
  Kampbäcken bäck Åsen gd Mjönäsberget berg
  Kampbäcken bäck Åstrand gård Molntjärnbäcken bäck
  Kampbäcken bäck Åstrand bebyggelse Molntjärnen tjärn
  Kampiosmyren myr Äf(t)näs beb. Molntjärnen, Västra och Östra tjärn
  Kampmyren myr Änden gd Molntjärnmyren myr
  Kampåsen ås Ändenäs beb. Morsgranbäcken [?] bäck
  Kanada terräng Äng(e)mon beb. Morsgrankärret kärr
  Kaninmossen mosse Ängen beb. Morsbergsskärret höjd
  Kankmyren myr Ängen, Norra beb. Mossbergsskäret berg
  Kankåsen ås Ängen, Södra beb. Mossmyren myr
  Kaposta-hanka myr Ängmon beb. Mossmyren myr
  Kars skog Ölen? beb. Mossmyran mosse
  Karsbäcken bäck Östra backen beb. Munkebolsberget berg
  Kattbäcken bäck Öststugan beb. Måltjärnen, Västra och Östra,se Molntjärnen, V o Ö tjärn
  Kattbäckmyren myr Öststugan beb. Måntjärnen, se Molntjärnen tjärn
  Kettomyren myr   Månäsberget berg
  Kinstekärr kärr /Se   Märrmyren myr
  Kinstukärret kärr   Märrtjärnen tjärn
  KiöllHallgåhn, se Kölan å   Märrtjärnen tjärn
  Klarälven älv   Mölntjärnen? tjärn
  Klarälven älv   Mörbacksmyren myr
  Klarälven älv   Mörbacksmyren myr
  Klarälven älv   Mörstackgolvet, se Mörstackmyran mosse
  Klarälven älv   Mörstackmyran mosse
  Klarälven älv   Mörtbäcken bäck
  Klarälven älv   Mörttjärnen tjärn
  Klingelbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Klingelmyren myr   Nattjärnen tjärn
  Klingelmyren myr   Nattjärnen f.d. odling
  Klingelmyren myr   Njybergskärret kärr
  Klingeltjärnen tjärn   Noppraåsarna berg
  Klingermossen mosse   Normyrarna myrar
  Klingermyren sank mark   Normyrbäcken bäck
  Klingermyren sank mark   Näsbergskvarnen kvarn
  Klingermyren sank mark   Näsbergsmossen mosse
  Klingermyreklatten höjd   Olasmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn   Olasmossen mosse
  Klossviken vik   Olatjärnen tjärn
  Kläfallsbäcken bäck   Olofstjärnen, se Olatjärnen tjärn
  Klöfallsbäcken bäck   Ormliden höjd
  Klövfallsbäcken bäck   Ormlifallet, se Ormliden höjd
  Knallarberg berg   Ormåsen ås
  Knappholmarna holmar   Orrkojmyren myr
  Knappkärrsmyren myr   Orrmyren myr
  Knölmossen myr   Orrmyren myr
  Kobäcken bäck   Orrtjärnen tjärn
  »Kolfuruhögden» Saknas   Orrtjärnen tjärn
  Kolåsen ås   Orrtjärnarna tjärnar
  Komyren myr   Osebolsjoltjärnen, se Joltjärnen tjärn
  Komyren myr   Oxbröst mosse
  Korpfjället berg   Pattjärnen tjärn
  Korrasmyren myr   Pattjärnen tjärn
  Korshällmyren sank mark   Pattjärnsberget berg
  Kotjärnen tjärn   Perslomyren, se Pällslomyren myr
  Kotjärnen tjärn   Prästtjärnen tjärn
  Kotjärnen tjärn   Prästtjärnen tjärn
  Korpmyren myr   Prästtjärnen tjärn
  Kringelmyren myr   Prästtjärnmyren myr
  Krokkärren kärr   Pussen tjärn
  Kullen höjd   Pussmyren myr
  Kullen höjd   Pussmyren myr med tjärn
  Kullen höjd   Pällsloberget berg
  Kullerfallsmossarna sankmark   Pällslomyren myr
  Kullfurhöjdsmossen mosse   Pällslomyren myr
  Kullfurhöjdsmossen sankmark   Pälltjärnen tjärn
  *Kullfuruhöjden, Östra höjd   Pälltjärnen tjärn
  *Kullfuruhöjden, Östra höjd   Rangelmyren myr
  Kullmossen mosse   Rangelmyren myr
  Kullmossen mosse   Rangelåsen ås
  Kullsätern terräng   Rangelåsen berg
  Kullåsbäcken bäck   Rasåsen, se Råsåsen ås
  Kullåsbäcken bäck   Rippkärren kärr
  Kullåsen ås   Rudkärret kärr
  Kullåsen ås   Rudkärret kärr
  Kullåsmyren, Västra myr   Ruskberget berg
  Kullåsmyren, Östra myr   Ruskåsberget berg
  Kullåsmyren, Östra myr   Ruskåskogen el. Kronskogen skogshemman
  Kungsbacken höjd   Råbäcken bäck
  Kvarnberget berg   Råbäcken bäck
  Kvarnbergsmyren myr   Råbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Råbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Råbäcksmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Råbäcksmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Råbäcksmyren myr
  Kvarnmyren sankmark   Rågåsmyren myr
  Kvarnsjön sjö   Rågåsmyren myr
  Kvarnstad terräng   Råkärr, se Rudkärret kärr
  Kvarntjärnen, Nedre tjärn   Råsåsen ås
  Kvarntjärnen, Övre tjärn   Råsåsen berg
  Kvillen å /Se   Råttjärnen, se Byttjärnen, Södra tjärn
  Kvillen terräng   Rävåsen berg
  Kvillen bäck   Rödatjärnen, se Röddertjärnen tjärn
  Kvistberget berg   Röddertjärnen tjärn
  Kyrkemyren sank mark   Rödmosstjärnen tjärn
  »Kÿrkeskogen» Saknas   Römosstjärnen tjärn
  Kyrkmyren myr   Rören höjd
  *Kyrkoskogen skog   Rörmyren myr
  Kårbolsjön sjö   Rörtjärnen tjärn
  Kårebolskullen höjd   Rörtjärnen tjärn
  Kårebolsmyren myr   Rösberget berg
  Kårebolssjön sjö   Rösberget berg
  Kärrasmyra myr /Se   Rösberget el. Rösbergskullen berg
  Käringberget berg   Rösbergskullen, se Rösberget berg
  Käringberget berg   Rösbergsmossen mosse
  Käringbergslöpet höjd   Rösbäcken bäck
  Käringbäcken bäck   Rösbäcken bäck
  Käringnäset udde   Rösbäcken bäck
  Kölan, se Kölhallingeån å   Rösbäcken bäck
  Kölan å   Rösbäcken bäck
  Kölan å   Rösen höjd
  Kölan å   Rösen berg
  Kölan älv   Rösmossen mosse
  Kölan å /Se   Saltgårdslon myr
  Kölberget berg   Sargolv myrslog
  *Kölehallinge å å   Segnäsberget berg
  *Kölesten gränsmärke   Sjöbäcken bäck
  *Kölhalgån å   Sjöbäcken bäck
  *Kölhallingeån å   Sjögaråsen berg
  Kölkärren kärr   Sjögaråsen ås
  Kölkärret kärr   Sjögaråsen ås
  Kölmyrarna myrområde   Sjögaråsen berg
  *Kölsten gränssten   Skallberget berg
  *Kölsten gränsmärke   Skallberget berg
  Lammungbäcken bäck   Skallbergsmossen mosse
  Larsbäcken bäck   Skallbergstjärnarna tjärnar
  Larsbäckmyren myr   Skallbergstjärnarna tjärnar
  Lars-Massakärren kärr   Skamlösen tjärn
  Larsmyren myr   Skamlösen tjärn
  Larsmyren, Norra myr   Skamlöstjärnen, se Skamlösen tjärn
  Larsmyren, Södra myr   Skarpmyren myr
  Larsmyråsen ås   Skarpmyren myr
  Lassbrobäcken bäck   Skavåsen ås
  Lassbrodammen damm   Skavåsen berg
  Lassbromyren myr   Skavåsmossen mosse
  Lasstjärnsmossen mosse   Skollsåsen berg
  Lasstjärnsmossen mosse   Skollsåsmossen mosse
  Legurubäcken bäck   Skollsåspussen tjärn
  Lepussflån utvidgn. av Värån?   Skollsåspussen tjärn
  Letbäcken bäck   Skrockmyrbäcken bäck
  »Lernäset» Saknas   Skräddartjärnen tjärn
  Lillberget berg   Skållsåsen ås
  Lillbergsmyren sankmark   Skållsåsmossen mosse
  Lillhästberget berg   Skäptesberget berg
  Lindräckmyren myr   Skärberget berg
  Lippuss sankmark   Skärberget berg
  Lisselbäcken bäck   Skärberget berg
  Lisselbäckshultet terräng   Skärbergsälven älv
  Lisselbäcksmyren sank mark   Skärbergsälven å
  Lisselåsen ås   Skärrbergstjärnen tjärn
  Lisselåsen ås   Sloabbortjärn tjärn
  Liusåhn, se Ljusnan älv   Sloabborrtjärnen tjärn
  ?Ljusnan å   Slomyren myr
  Ljusnan älv   Slomyren myr
  Ljusnan älv   Slåttmyren myr
  Ljusnan å   Slättberget berg
  Ljusnan älv   Slättberget berg
  Ljusnan älv   Slättmyren myr
  Ljusneberget berg   Slättmyren myr
  Ljusnetjärnen tjärn   Sockabäcken, se Såckabäcken bäck
  Ljusnäsmyrarna terräng   Sommarbron bro
  Loffstrandsmyren myr   Spraggtjärnarna tjärnar
  Loken sjö   Spraggtjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Spraggtjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Spraggtjärnen tjärn
  Lomåsen ö   Spraggtjärnen tjärn
  *Loparbäcken bäck   Spraggtjärnen tjärn
  Lortmyren sank mark   Stampbacken (el. Stånkbacken) backe
  Lukasmyren myr   Stavsjön sjö
  Lukvallberget berg   Stavsjön sjö
  Lukvallberget berg   Stenholstjärnen tjärn
  Lukåsen ås   Stenklammen höjd
  Lundberget berg   Stenstjärnen tjärn
  Lundberget berg   Stenstjärnen tjärn
  Lundbergsmyren myr   Stenstjärnen tjärn
  Lundbergssätern, Övre terräng   Stenstjärnsmossen mosse
  Lundby åker   Stentrappan, se Lisselåsen ås
  Lyftarstenåsen skog   Steolstjärnen, se Stenholstjärnen tjärn
  Långkärret kärr   Steolstjärnen tjärn
  Långkärret kärr   Storberget berg
  Långkärret kärr   Storberget berg
  Långkärret kärr   Storflån myr
  Långmyren myr   Storholmen holme
  Långmyren myr   Storkilsberget berg
  Långmyren myr   Storkilsberget berg
  Långmyren myr   Stormossen mosse
  Långmyren myr   Stormossen mosse
  Långmyren sank mark   Stormossen mosse
  Långmyren sank mark   Stormossen mosse
  Långmyren sank mark   Stormossen mosse
  Långmyren sank mark   Stormossen mosse
  Långmyren myr   Stormyran mosse
  Långrösmyren myr   Stormyrbäcken bäck
  Långröstbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Långrösten terräng   Stormyren myr
  Långtjärn tjärn   Stormyren myr
  Långtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Långtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Långtjärnsbäcken bäck   Stormyren myr
  Långvad vad   Stormyren myr
  Långviken vik   Stormyren myr
  Långåsberget berg   Stormyren myr
  Långåsberget berg   Stormyren myr
  Lämkärren kärr   Stormyråsen ås
  Lämmyren myr   Stormyråsen berg
  Lämmyrtjärnen tjärn   Storstenmyren myr
  Länsmansflån sjö   Storvålen höjd
  Läsnäsbäcken bäck   Storvålen höjd
  Lätjärnen tjärn   Storvålen skogs- och bergstrakt
  Lövberget berg   Storvålsmyren myr
  Lövbergsbäcken bäck   Stålknappen höjd
  Löveråsberget berg   Stålknappen berg
  Löveråsberget berg   Stånkbacken (el. Stampbacken) backe
  Lövknölen höjd   Stöan bäck
  Lövåsen terräng   Stöbäcken, se Stöan bäck
  Lövåsen höjd   Stöen bäck
  Lövåsen ås   Stökroktjärnen tjärn
  Lövåsen ås   Stölletberget, se Stölltsäterberget berg
  Lövåsmyren myr   Stölletmyren myr
  Lövåstjärnen tjärn   Stöllsjön sjö
  Manen skogshöjd   Stöllsjön sjö
  Markbäcken bäck   Stöllsmyren myr
  Markmyren myr   Stöllsmyran mosse
  Markmyren myr   Stöllsäterberget berg
  Markmyren, Västra myr   Stöllsäterberg berg
  Markmyren, Östra myr   Stölltsberget berg
  Marktjärnen tjärn   Stölltsäterberget berg
  Marktjärnen, Norra tjärn   Stömyren myr
  Marktjärnen, Södra tjärn   Stömyren myr
  Marktjärnsbäcken bäck   Stötjärnarna tjärnar
  Markusdalen dal   Stötjärnarna tjärnar
  Markåsen höjd   Stötjärnsmossen mosse
  Marrbäcksmyren myr   Stöåsen ås
  Marskrabäcken bäck   Stöåsen berg
  Martatjärnen, Norra tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Martatjärnen, Västra tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Martatjärnen, Östra tjärn   Svarttjärnen, se Ekshärad tjärn
  Massamyren myr   Svarttjärnen tjärn
  Massmyren myr   Svarttjärnsberget berg
  Matsudden terräng   Svarttjärnsberget berg
  Mellanbäcken bäck   Svarttjärnsbäcken bäck
  Mellanbäcksmyren myr   Svergertjärnarna tjärnar
  Mellandammen sankmark   Svinmyran mosse
  Mellanfallbacken backe   Svultentjärnen tjärn
  Mellanklatten höjd   Svultentjärnen tjärn
  Midsommarkärren skogsmark   Svärjertjärnarna tjärnar
  Mjögmyrberget berg   Såckabäcken bäck
  Mjögmyren myr   Sågtjärnen tjärn
  Mjögmyråsen ås   Sågtjärnen tjärn
  Mjögtjärnen tjärn   Sågtjärnen tjärn
  Mjölnarbacken skogsmark   Sågtjärnen tjärn
  Molntjärnen tjärn   Sågtjärnen tjärn
  Molntjärnen, Västra tjärn   Sågtjärnsberget eller Käringberget berg
  Molntjärnen, Västra tjärn   Sågtjärnsberget berg
  Molntjärnen, Östra tjärn   Sågtjärnsmossen mosse
  Molntjärnen, Östra tjärn   Såkabäcken bäck
  Moltkärret kärr   Såkabäcken bäck
  Mossberget berg   Sällsmyren myr
  Mossbergsskäret höjd   Säterberget berg
  Mossmyren myr   Säterberget berg
  Mossmyren myr   Säterberget berg
  Mossmyren myr   Säterbäcken bäck
  Moön ö   Säterbäcken bäck
  *Musåknä gränsmärke   Säterbäcken bäck
  Musåröret, se Musåknä gränsmärke   Sätermossen mosse
  Myllyjoki bäck /Se   Sätermyran mosse
  Månsmyren myr   Sätermyran mosse
  Månäsberget berg   Sätermyren myr
  Mäldalen skog   Sätermyren myr
  Märrmyren myr   Sätermyren myr
  Märrmyråsarna åsar   Sätermyren myr
  Mörbacken terräng   Säteråsen ås
  Mörbacken terräng   Säteråsmossen mosse
  Mörbacksmyren myr   Sösjön sjö
  Mörstackgolvet myr   Tarrmyren, se Torrmyren myr
  Mörtbäcken bäck   Titjärnen tjärn
  Möråsen ås   Titjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Tjurbastfall terräng
  Namnlösen tjärn   Tjärnberget berg
  Namnlösen sjö   Tjärnberget berg
  Namnlösen sjö   Toppimyren myr
  Namnlösen sjö /Se   Torpberget berg
  Nattjärnen tjärn   Torrmyren myr
  Navarbäcksmyren myr   Torrmyren myr
  Nibberskärret kärr   Trulsmyren myr
  Nirsbäcken bäck   Trulsmyren myr
  Noppraåsen ås   Trulsåsen ås
  Noran å   Trulsåsen berg
  Norbäcken bäck   Tummelbäcken bäck
  Normyrarna myrar   Tummelbäcken bäck
  *Näsberg berg   Tuppslon myr
  Näsberget, Östra o. Västra berg   Tvärbacken bergssluttning
  Näsberget höjd   Tvärberg berg
  Näsberget berg   Tvärberget berg
  *Näsbergsröset gränsmärke   Tvärberget berg
  Näsbergsröset gränsmärke   Tvärbergsmyran mosse
  Nötbromyren myr   Tvärbergstjärnen tjärn
  Olasbäcken bäck   Tvärhalgån, se Åsjöälven älv
  Olasmossen mosse   Tväråsen ås
  Olastjärnen tjärn   Tväråsen berg
  Oppå kärren kärr   Tväråstjärnen tjärn
  Orkan terräng   Tväråstjärnen tjärn
  Ormliden höjd, triangelpunkt   Tväråstjärnen tjärn
  Orrmyren myr   Tväråstjärnen tjärn
  Orrmyrtjärnen tjärn   Tybäcken bäck
  Orsbäcken bäck   Tybäcken bäck
  Osebolssätern ?säter   Täckmyren myr
  Oxbröst, Nedre myr   Täckmyren myr
  Oxbröst, Övre myr   Tällåflån myr
  Oxkällan sankmark: källa?   Tällån å
  Oxkällan terräng   Tällåtjärnen tjärn
  Pattjärnen tjärn   Törnåsmyren myr
  Penningknölen kulle   Ulvberget berg
  Per-Massabäcken bäck   Ulvberget berg
  Per-Massatjärnen tjärn   Ulvbergsmyren myr
  Per-Månsatjärnen tjärn   Ulvbergsmyren myr
  Per-Olsåsen ås   Ulvmyren, se Ulvbergsmyren myr
  Persberget berg   Ulvmyren myr
  Persbergsmossen mosse   Utdiktjärnen f.d. tjärn
  Persåsen skogsmark   Vandalstjärnen tjärn
  Petterpusten sjö   Vandlarstjärnen, se Vandalstjärnen tjärn
  Phempa Elf, se Fämtan älv   Vargstenen sten
  Pickaso myr /Se   Varmastbäcken bäck
  Pickaså, se Pickaso myr   Varmastbäcken bäck
  Porsmyren myr   Vimyren myr
  Postholmen holme   Vitmyren myr
  Prästbrännan höjd   Vitmyren myr
  *Prästbäcken bäck   Vålberget berg
  »Prästekärn» Saknas   Vålberget berg
  Prästmyren sankmark   Vångan å
  Prästsätern myr   Vångjärten tjärn
  Prästtjärnen sjö   Vångjärten tjärn
  Prästtjärnen sjö   Vångjärtmyren myr
  Prästtjärnen sjö   Vångjärtmyren myr
  Prästtjärnen tjärn   Väberget berg
  Prästtjärnen tjärn   Vägan, se Väjen älv
  Prästtjärnsbäcken bäck   Vägsjömyren myr
  Prästtjärnsmyren myr   Vägsjömyren myr
  *Prästtjärns rös råmärke   Vägsjömyren myr
  *Prästtjärns rös råmärke   Vägsjömyren myr
  Prästängen myr   Vägtjärnarna tjärnar
  Pussen tjärn   Väjen älv
  Pussmyren myr   Väjmyrarna myrar
  Påvtjärnen sank mark   Väjtjärnarna tjärnar
  Pällsloberget berg   Vältomyrrös, se Vältorös gränsröse
  Pällslomyren, Norra myr   Vältorös gränsröse
  Pällslomyren, Södra myr   Värnäsberget berg
  Pällslomyren myr /Se   Värsjöbäcken bäck
  Pälltjärn tjärn /Se   Värsjön sjö
  Pälltjärnen tjärn   Värsjöälven älv
  Pälltjärnsbäcken bäck   Värån å
  Raddslon sankmark   Värån å
  Rammyren myr   Väsmyren, se Lämmyren myr
  Randen myr   Västerås ås
  Rangelmyren myr   Västra tjärnen tjärn
  Rangelåsen ås   Ytteråsen ås
  Repkärren kärr   Ytteråsen berg
  Repkärren kärr   Ytteråsmyren myr
  *Riddartjärn tjärn   Ytteråsen berg
  Risbäcken bäck   Åsjöälven älv
  Rockåsmyren myr   Åskaken sjö
  Ruskberget berg   Åsmyrberget berg
  Ruskbäcken bäck   Åsmyren myr
  Ruskåsen skog /Se   Åssjöälven älv
  Ruskåsen skog /Se   Åstjärnen tjärn
  Ruskåsen skog /Se   Åstjärnen tjärn
  Ruskåsen höjd   Åstrandsberget berg
  Ruskåsmossen sank mark   Åstrandsberget berg
  Ruskåsmyren myr   Åstrandsäterberget berg
  Ruskåstjärnen tjärn   Äftnäsberget berg
  Ryktberget berg   Älgkalven sjö
  Råbäcken bäck   Älgmyren myr
  Råbäcken bäck   Älgmyren myr
  Råbäcken bäck   Älgtjärnen, Norra och Södra tjärn
  Råbäcken bäck   Västra, Östra Ökmyrtjärnen tjärnar
  Råbäckmyren myr   Önnboberget berg
  Råbäcksmyren myr   Önnboberget berg
  Rågåsmyren myr   Öreberget berg
  Rågåsmyren sank mark   Örebäcken bäck
  Råholmarna terräng   Öretjärnen tjärn
  Råkärret sankmark   Öretjärnen tjärn
  Rävåsen höjd   Öretjärnen, Norra, se Ekshärad tjärn
  ?Röddertjärnen tjärn   Örnboberget, se Önnboberget berg
  Röddertjärnen tjärn   Örån å
  Röddertjärnsmyren myr   Örån å
  Rödderåsarna ås   Öråsen ås
  Rödemyren sankmark    
  Rödmossen mosse    
  Rödmosstjärnen tjärn    
  Römosstjärnen tjärn    
  Rörn höjd    
  Rörtjärnarna tjärnar    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rösbäcken bäck    
  Rösbäcken bäck    
  Rösbäcken bäck    
  Rösen kulle    
  Rösen, Norra höjd    
  Rösen, Norra höjd    
  Rösen, Södra höjd    
  Rösåsen ås    
  Rösåsen ås    
  Rösåsmyren myr    
  Rötjärnarna tjärnar    
  Salkåsslon sank mark    
  Sargolvet myr    
  Seqvillsos, se Sikvillsås ås    
  *Sijglanesberg berg /Se    
  Sikvillen å    
  Sikvillen å    
  Sikvillen älv    
  Sikkvillen å /Se    
  *Sikvillos gränsmärke    
  *Sikvillsås ås    
  Siribäcken bäck    
  Siritjärnen tjärn    
  Sjöbäcken bäck    
  Sjöbäcken bäck    
  Sjöbäckholmarna område    
  Sjöbäckåsen ås    
  Sjögaråsen ås    
  Sjögaråsen ås    
  Sjögaråsen ås    
  Sjögaråsmossen mosse    
  Skallberget berg    
  Skallberget berg    
  Skallbergsbäcken bäck    
  Skallbergsbäcken bäck    
  Skallbergsmossen mosse    
  Skallbergsmossen sank mark    
  Skallbergstjärnarna tjärnar    
  Skallbergstjärnen, Sönner tjärn    
  Skamlösen sjö    
  Skamlösen tjärn /Se    
  Skarpmyren myr    
  Skarptjärnen tjärn    
  Skarptjärnsmyren myr    
  Skavåsen ås    
  Skavåsen ås    
  Skavåstjärnarna tjärnar    
  Skavåstjärnen, Östra tjärn    
  Skogsheden terräng    
  Skogvaktarfallet skogsmark    
  Skolberg berg    
  Skollsåsen ås    
  Skollsåsmossen mosse    
  Skollsåspussen tjärn    
  Skomakarhålet myr    
  Skrockmyrbäcken bäck    
  Skräddaretjärnen tjärn    
  Skålkärret kärr    
  Skäfttjärnen tjärn    
  Skäggåsen ås    
  Skärbergsflon sank mark    
  Skärberget berg    
  Skärberget berg    
  Skärbergstjärnen tjärn    
  Skärbergsälven älv    
  Sloaborrtjärnen tjärn    
  Slogmyren myr    
  Slogmyren myr    
  Slokärren kärr    
  Slättberget berg    
  Slättbergsklatten höjd, triangelpunkt    
  Smaltjärnen tjärn    
  Smatterberget berg    
  Smörmossen sank mark    
  Snärjmyren myr    
  Sockabäcken bäck    
  Sockabäcken bäck    
  Sockamyren myr    
  Sonibacken backe    
  Spjutberget berg    
  Spraggbäcken bäck    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnen tjärn    
  Spraggtjärnen, Lilla tjärn    
  Spraggtjärnen, Stora tjärn    
  Spraggtjärnsberget berg    
  Spånbäcken bäck    
  Spånbäcken bäck    
  Stampbacken terräng    
  Stampflån del av å    
  Starrkärret kärr    
  Vestra Stafsjön sjö    
  Östra Stafsjön sjö    
  Stavsjön sjö    
  Steeraven tjärn    
  Stenbacken terräng    
  Stenbackkärret kärr    
  Stenbackkärret kärr    
  Stenbackskärret kärr    
  Stenberget berg    
  Stenklammen höjd    
  Stenstjärnen tjärn    
  Stenstjärnsmossen mosse    
  Steolstjärnarna tjärnar    
  Stickelfallbäcken bäck    
  Storberget berg    
  Storemossen sankmark m. vattensaml.    
  Storflån sjö    
  Storheden skogsmark    
  Storholmen terräng    
  Storholmen holme    
  Storhultet terräng    
  Storhäjsgolvet myr    
  Stormossen sank mark    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren Saknas    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrmossen mosse    
  Stormyren myr    
  Stormyrshålet myr    
  Stormyråsen ås    
  Stormyråsen ås    
  Stormyråsen ås    
  Storspraggen sjö    
  Storspraggen sjö    
  Storstensmyren myr    
  Storstensmyren sankmark    
  Stubbängen terräng    
  Styggbäcken bäck    
  Styggbäcken bäck    
  Styggmarken terräng    
  Stöen bäck    
  Stöen bäck    
  Stöllmankärret kärr    
  Stöllsberget berg    
  Stöllsjöbäcken bäck    
  Stöllsjön sjö    
  Stöllsjön sjö    
  Stöllsmyren myr    
  Stöllsäterberget berg    
  Stömyren myr    
  Stömyren myr    
  Stötjärnen, Norra tjärn    
  Stötjärnen, Västra tjärn    
  Stötjärnen, Östra tjärn    
  Stöåsen ås    
  Sundåsen, Västra höjd    
  Sundåsen, Östra höjd    
  Surbrunnarna sank mark    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcksdalen dal    
  Svartfallet terräng    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svartviken vik    
  Svartåsen ås    
  Svartåskärret kärr    
  Svinmyren myr    
  Svintrynmossen sankmark    
  Svultenmossen sankmark    
  Svultentjärnen tjärn    
  Svärjebäcken bäck    
  Svärjetjärnen, Västra tjärn    
  Svärjetjärnen, Östra tjärn    
  *Syglansbergh berg    
  Syltkärret kärr    
  *Syskebäcken bäck (del av Femtan?)    
  Sågberget berg    
  Sågbäcken bäck    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sågtjärnen, Västra tjärn    
  Sågtjärnen, Östra tjärn    
  Sågtjärnsbäcken bäck    
  Sågtjärnsmyren myr    
  Sågtjärnsåsen ås    
  *Sälleåsen ås    
  Sällsmyren sank mark    
  Säterberget berg    
  Säterberget berg    
  Säterberget berg    
  Säterbäcken bäck    
  Säterbäcken bäck    
  Säterkärrbäcken bäck    
  Säterkärret kärr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Sätermyren myr    
  Säterskärret kärr    
  Sätertjärnen tjärn    
  Säteråsen skog    
  Säteråsmossen sankmark    
  Sörlundberget berg    
  Sör-Lundberget berg    
  Sörmyrkärret kärr    
  Sörsjöbäcken bäck    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Söråsmyren myr    
  Söråsmyren myr    
  Tallåsröset gränsmärke    
  Tattarkällan myr    
  Tattartjärnen tjärn    
  Titjärnen tjärn    
  Tittbäcken, Östra bäck    
  Tjockholmen holme    
  Tjurbastfallet terräng    
  Tjurbastholmen terräng    
  Tjuvlöpet terräng    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnen hans Bond-Per tjärn    
  Tjärnmyrbacken terräng    
  Tjärnmyren sankmark    
  Tjärnpusskärret kärr    
  Toppiholmen terräng    
  Toppimyren myr    
  Tordyvelmyren sank mark    
  Tordyveltjärnen tjärn    
  Torrbergspotten tjärn    
  Torrlinsmossen mosse    
  Torrlinsåsen ås    
  Torrmyren myr    
  Torrotsbäcken bäck    
  Torrotsmyren sankmark    
  Tovarheden hed    
  Trollmyren myr    
  Trulsåsen ås    
  Trulsåsmyren myr    
  Tummelbäcken bäck    
  Tummelbäcken bäck    
  Tuppslon myr    
  Tvisten terräng    
  Tvärbacken ås    
  Tvärberget berg    
  Tvärberget berg    
  Tvärberget berg    
  Tvärbergsmyren, Norra myr    
  Tvärbergsmyren, Södra myr    
  Tvärbergstjärnen tjärn    
  Tvärfallet höjd    
  Tvärtförmyren myr    
  Tvärtförmyren sankmark    
  Tväråsen ås    
  Tväråsen berg    
  Tväråsmyren myr    
  Tväråstjärnen tjärn    
  Tväråstjärnen, Västra tjärn    
  Tånåsen ås    
  Täckmyrorna myrområde    
  Täckåsen ö    
  Tällåberget berg    
  Tällåedan tjärn    
  Tällån å    
  Tällåtjärnen tjärn    
  Täppsätern terräng    
  Ulvberget berg    
  Ulvbergsmyren myr    
  Ulvhammaren höjd    
  Ulvkärret kärr    
  Ulvmyren myr    
  Utdiktjärnen kärr    
  Vallbacknabben terräng    
  *waltemÿr rör f.d. gränsmärke    
  Vandalstjärnen tjärn    
  Varmastabäcken bäck    
  Vasshäjsgolvet myr    
  Vasstjärnen tjärn    
  *Vattsmyrröset gränsmärke    
  Vikmyren sankmark    
  Vildviken myr    
  Vimyren sank mark    
  Vimyren myr    
  Vimyren sankmark    
  Vintervägsmossen myr    
  Vittmyren myr    
  Vittmyråsen ås    
  *Vitån å    
  Vålbacken höjd    
  Vålbacken höjd    
  Vålbergsmyren myr    
  Vålhultet terräng    
  Vångan bäck    
  Vångan å /Se    
  Vångjärten tjärn    
  Vångjärten tjärn    
  Vångjärthålet terräng?    
  Vångjärtsmyren myr    
  Vångjärtsmyren myr    
  Väberget berg    
  Väbergstjärnen tjärn    
  *Wädermyren myr    
  wädernäs - Siöia, se Värsjön sjöar    
  Wädersiön, se Värsjön sjö    
  Wäder Siön, se Värsjön sjö    
  Wädersiön, se Värsjön sjö    
  Vädersjön, se Värsjön sjö    
  Wäderssiön, se Värsjön sjö    
  Vägsjömyren myr    
  Vägsjömyren myr    
  Vägsjömyren myr    
  Vägskälsmyren myr    
  Väjen å    
  Väjen bäck    
  Väjmyrarna myrar    
  Väjtjärnen tjärn    
  Vältomyrrös gränsmärke    
  *Vältommyrbröströset gränsröse    
  *Vältom myren myr    
  *Vältommyrröset? gränsmärke    
  Vändmyren myr    
  Värmlandsälven, se Klarälven älv    
  »Wärnäs Skogen» Saknas    
  Värsjöbäcken bäck    
  Värsjöbäcken bäck    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjön sjö    
  Värsjöälven å    
  Värsjöälven älv    
  Värsjöälven älv    
  Värån å    
  Värån å    
  Waråna Saknas    
  Värån å    
  Värån älv    
  Värån å    
  Värån å    
  Värån å    
  Västanbergsslogen myr    
  Västanbergssätern terräng    
  Västmansståndet terräng    
  Västra bäcken bäck    
  Västra tjärnen tjärn    
  Ytnäsängen terräng    
  Ytteråsen ås    
  Ytteråsen ås    
  Ytteråsmyren, Västra myr    
  Ytteråsmyren, Östra myr    
  Yxsättkärret kärr    
  Åsarna höjder    
  Åsarna skogsmark    
  Åsenhög holme i myr    
  Ås-Halvarmyren sank mark    
  Åsjöälven älv    
  Åsjö älven älv (å)    
  Åsjöälven älv    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  *Åskaksholmsröset gränsröse    
  Åskakskölen berg    
  Åskakskölen höjd    
  Åsmyrberget berg    
  Åsmyren myr    
  Åsmyrtjärnen tjärn    
  Åstjärn Saknas    
  Åstjärnen tjärn    
  Åstrandsberget berg    
  Åstrandsberget berg    
  Åstrandsnäset skog    
  Älgkalven tjärn    
  Älgkäkmyren myr    
  Älgkäkmyren myr    
  Älgmyren myr    
  Älgåsarna åsar    
  Öckervalltjärnen tjärn    
  Ölmåsen terräng    
  Önnboberget berg    
  Önnboberget berg    
  Örnsbols-berg, se Önnbolsberget berg    
  Önnbolsberget berg    
  Önnbolsberget berg    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken bäck    
  Öretjärnen tjärn    
  Öretjärnen, Norra tjärn    
  *Örsjön sjö    
  Öråsen höjd    
  Överhån sjö    
  *Överåssten gränssten    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.