ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Finnskoga socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Finska ortnamn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 1532 Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 192
Södra Finnskoga sn Aborrknölen, Norra berg Södra Finnskoga sn sn Södra Finnskoga sn förklaringar
Södra Finnskoga sn Aborrknölen, Södra berg, triangelpunkt Finnskoga, Södra sn Södra Finnskoga sn förklaringar
Södra Finnskoga sn Abborrtjärnen tjärn Finnskogen, Södra sn Ajsenmäg berg
Finnskoga, Södra sn /Se Abborrtjärnet tjärn Finnskoga, Södra sn Antilaberget berg
Finnskoga, N:a och S:a socknar /Se Aborrtjärnsbäcken bäck Finnskoga, Södra sn Avundsåssjön sjö
Adiå ödegård /Se Abramsheden hed Finnskoga, Södra sn Avundsåstjärnet tjärn
Adiå, se Avdiå ödeställe Abäldå åker /Se Finnskoga, Södra sn Avundsåsån å
Ahotorpa torp Adler eller Elgeberget, se Älgklintsröset riksröse Finnskoga, Södra sn Backsjöberget berg
Ahådårpa torp /Se *Adlerklint, Östra, se Älgklinten berg Andinahå beb. Baskolamp tjärn
Allagulla gård /Se Aggannårrå myr /Se Andinaho beb. Bastutjärnet tjärn
Andina, se Andinahå ödetorp Ahå svedjefall /Se Andinaho beb. Bidamalamp tjärn
Andinahå ödetorp /Se Ahåbäldå, se Abäldå åker Ansinamäg beb. Birgolamp tjärn
Andinahå gård /Se Aisamägg, Aisanmägg, se Aisenmägg berg Aspliden beb. Bjurberget berg
Andindobba gård /Se Aisenmägg berg /Se Asptorpet beb. Bjurbäcken bäck
Antinako torp? Ajsanmägg terräng Avdia beb. Bläcktjärnet tjärn
Avdiå ödeställe /Se Allalinna åker /Se Avundsåsen gård Bograngsdypen, se Dypen, Norra sjö
»Affundzåsen» Saknas Allder Klijnt, se Älgklinten berg Avundsåsen bebyggelse Bograngstjärnen tjärn
Avundsåsen by /Se Allder Klijnt, se Älgklinten berg Bjurberget bebyggelse Bojgama myr
Avundsåsen gd /Se Andinaho terräng Bjurberget gård Bredsjöån å
Backa gård /Se Andinaho terräng Bjurstrand beb. Dammtjärnsbäcken bäck
Banasbacken torp /Se Andinahå åker /Se Blindhanstorp beb. Dauromäg berg
Baskaborro torpställe, bäck /Se Andinasknölen höjd Bodrangen beb. Dauromäk berg
Bastujordet, se Bästujole gård Andinasåkern, se Andinahå sommarfjösåker Bodrangsberget beb. Delkelamp tjärn
Bergudden ödetorp? Andin-Nitisyn-Nårrå slåttermyr /Se Bograngen gård Djuptjärnet tjärn
Bjurberget torp Andtjärnet tjärn Bograngen hmn Djäkneliden lid
Bjurberget hmn /Se Andtjärnsåsen ås Brannäs, Norra bebyggelse Doroslamp tjärn
Bjurberget by Ansinamägg, se Ansinmägg berg Brannäs, Södra bebyggelse Dundern berg
Bjurberget gård /Se Ansinmägg berg /Se Brogården beb. Dundern bergsområde
Bjurberget gd /Se Antilaberget berg Bäckala beb. Dypen sjö
Blindhanstorp torp /Se Antilamyren myr Bäcken beb. Dypen, Norra sjö
Bograngen gård Antinitunårrå, se Antinitusennårråt myr Böhönen beb. Dypån å
Bograngen by Antinitusennårråt myr /Se Djupåsen beb. Dypåsen ås
Bograngen by /Se Arbetskroken del av Mangslidälven Djäkneliden gård Dälkalamp - ivanna berg
Borangen, se Bograngen by Aspliden f.d. gård? Djäkneliden med Bograngen bebyggelse Fallsjön sjö
Boranggi by /Se Avdiasbäcken, se Avdiå å Djäkneliden med Bograngen bebyggelse Fjärhanaberget berg
Båhosgulla gård /Se Avensåsen ås /Se Dobba beb. Fjärhanamyren myr
Bålindårpa torp /Se Avso myr Falltorp bebyggelse Gartosofta, se Kartosåfta berg
Bäckala, se Pekkala torp Afundsån å Falltorp gård Gartosofta berg
Bästujole gård /Se Avundsåsberget berg Filipsgården beb. Gersjön, se Gärssjön sjö
Böhönen ödeställe /Se ?Avundsåssjön sjö Galåsen bebyggelse Gossenlampi, se Gossilamp tjärn
Böhös-jole ödeställe /Se Afundsåsjön sjö Galåsen beb. Gossilamp tjärn
Bövvhöjnen ödeställe /Se Afundsåsjön sjö Gossila beb. Gransjön sjö
Dahlby finnemark Avundsåssjön sjö Gråssmossbäcken beb. Grossmossen mosse (beb?)
Dallagarra torp /Se Avundsåstjärnet tjärn Gräns-Medskogen, se Medskogen pst Gärsjön sjö
Dialetto, se Dialettå gård Avundsåsån å Gulla beb. Gärssjön sjö
Dialettå gård /Se Avundåssjön sjö Gunneby bebyggelse Hackarasmäk berg
Dianläjto, se Dialettå gård Backahögstertjärnet tjärn Gården beb. Hajgåsmyren myr
*Djupebergstorpen, se Juvberget hmd Backasharjo ås Gården beb. Haigåsmyren, se Hejgosmyren myr
Diecknelijden Saknas Backasarjo, se Bakkasharjo ås Gåssila beb. Hakkarasmäg berg
Djäkneliden hmn Backsiöberget, D. N., se Backsjöberget berg Hejkela beb. Harsjön sjö
Djäkneliden förr gränstull, nu khbost. /Se Backsjöberget berg Hejkela beb. Hebåmägg berg
Djäkneliden hmn /Se Backsjöberget berg Husketorpet beb. Hebbamäg berg
Djäkneliden med Bograngen khbost. /Se Backsjöberget berg Högfall beb. Hejgosmyren myr
Djäkneliden gård /Se Backsjöberget berg Ivanna torp Hejkelamp tjärn
Dobacka, se Dobakkahå ödetorp Backsjöberget berg Juberget beb. Hejkelasbäcken bäck
Dobakkahå svedjefall och ödetorp /Se Backsjöberget berg Järpliden bebyggelse Hellalamp tjärn
Dobba gård /Se Backsjöberget berg /Se Järpliden gård Hemtjärnet tjärn
Dobbahå gård /Se Backsjöbergsröset riksrös /Se Kanastorp beb. Hettåmyren myr
Dobbala gård /Se Backsjön sjö Kannastorp beb. Hireslamp tjärn
Dobbalasätern, se Dobbala gård Backsjön sjö Kekklia, se 1 Djäkneliden med Bograngen bebyggelse Holmtjärnet tjärn
Dohóliaisdoppi, se Doholiaisnoppi ödeställe, bergtopp Baddama fördämning /Se Kindsjöberg, Västra beb. Hongamäg berg
Doholiaisnoppi ödeställe, bergtopp /Se Bajaborro bäck /Se Kindsjöberg, Östra beb. Hongamäk berg
Doliaisnoppi, se Dohóiaisnoppi ödeställe, bergtopp Bajabäcken, se Bajaborro bäck Kindsjön bebyggelse Huskeberget berg
Dolsinoppi, se Dållåsvinåppi ödeställe Bajabäldå åker /Se Kindsjön gård Häbbamäk berg
Dondagangas torp /Se Bajahå f.d. svedjefall /Se Knossen beb. Häjgakompo kulle
Dontagangas, se Dondagangas torp Bakkasharjo åker /Se Knossen beb. Idamäg berg
Dunnertarpa ödetorp /Se Baleso sank mark Kompoberg gård Ivanna höjd
Dunnertorpen ödetorp /Se Baleså myr /Se Kompoberget beb. Ivanna berg
Dypåsen gårdar /Se Balkåsberget berg Kossila, se Gossila beb. Jempaslamp tjärn
Dållisinoppi, se Dållåsinåppi ödeställe Balkåsbergsmyren myr Kringsberget gård Juberget berg
Dållåsinåppi ödeställe /Se Balkåssätern säter Kringsberget bebyggelse Juvberget berg
Dårpi ödeställe /Se Ballåså myr /Se Kymöla, se 1 Avundsåsen bebyggelse Juvberget berg
Ebbagälbonen, se Äbbagälbonen resp. Epäkelpoinen ödeställe /Se Banahåsmyren myr /Se Kärrbackstrand bebyggelse Jåtalamp tjärn
Edladobba gård /Se Banas, se Banaså myr Lackomeg beb. Järpliden lid
Erola gård /Se Banasbäcken bäck Lakomek, se Lakomäg beb. Kallalamp tjärn
Fald, se Falli resp. Falltorp by Banaskären ägor /Se Lakomäg beb. Kampberget berg
Falla gårdar /Se Banasmyra, se Banaså myr Lemmiki beb? Kartosåfta berg
Falli by /Se Banasmyren, Nedre sank mark Letafors gård Kindsjöberget berg
Falltorp gd Banasmyren, se Banaså myr Letafors beb. Kindsjön sjö
Falltorp gd Banasmyren, Övre sank mark Lettaråsen beb. Kindsjön, Östra, se Råinjärv sjö
Falltorp hmn /Se Banaså myr /Se Letteråsen berg Kinnsjön sjö
Falltorp, se även Falli by /Se Bannasmyra, se Banaså myr Likenäs bebyggelse Klintbäcken bäck
Filpus ödetorp? Barkberget berg Lillberget beb. Klinttjärnet tjärn
Filpusgården gård /Se Baskaborro terräng Lillbergsgården bebyggelse Kokolamp tjärn
Filpustorpet ödetorp /Se Baskalamm tjärn /Se Lillbergsgården bebyggelse Kompoberget berg
Fjärhana lht /Se Baskolamm tjärn Långån beb. Kompobergstjärnet tjärn
Fjärhana ödetorp Baskolamm myr och tjärn /Se Lämiki beb? Kringsberget berg
Fjörhanaberget ödetorp o. berg /Se Baskolammberget berg Mackaretjärn Saknas Kringsbergstjärn, se Kringtjärnet tjärn
Galåsen by /Se Baskolammsberget berg /Se Mackaretjärn (lht), hmn Kringtjärnet tjärn
Gamla Koltorp f.d. torp Baskolamp tjärn Mackaretjärn hmn Krokosjöbäcken bäck
Gammalsätern, se Gommalasätern gård Baskolamp tjärn Mattesstugan beb. Kroksjön sjö
Gammelvallen ödeställe /Se Bastuberget berg Mattila beb. Kroksjön, Mellan- se Mellansjön sjö
Ganiahå ödeställe /Se Bastutjärnen tjärn Mattla beb. Kroksjön, Nedre sjö
Garrahå gård /Se Bastutjärnet tjärn /Se Medskogen bebyggelse Kroksjön, Övre, se Övre sjön terräng
Gasvatti gård /Se Bastutjärnet tjärn Medskogen gård Krokvattnet, se Kroksjön sjö
Gavva, se Kava torp Bavenahå myrdal /Se Medskogen hmn Lakomägsberget berg
Geckesinamägg berg och gård /Se Bavenasmyren, se Bavenahå myrdal Medskogen pst Lamså myr
Geckesåmägg, se Geckesinamägg berg och gård Bavina höjd Mosinaho beb. Laukolam tjärn
Geckåsåmägg, se Geckesinamägg berg och gård Bavinahå, se Bavenahå myrdal Myrback beb. Laukolamp tjärn
Gettodårpa ödetorp /Se Bavinasbäcken bäck Möre beb. Lekemossen mosse
Gettomägg berg o. ödetorp /Se Bavinasmyren sank mark Mörttjärnsberg beb. Leten sjö
Gettotorpet, se Gettodårpa ödetorp Begganniti skogsområde Nergården beb. Lettamäg berg
Gilpossemägg, se Tjilpusberget berg och ödetorp Beiponen (vad?) /Se Nergården beb. Letten sjö
Gissgalli(a) torp /Se Bengtsbergsmyren myr Neurola, se 1 Bjurberget bebyggelse Lettolamp tjärn
Givvickå ödetorp /Se Bergbäcken bäck Nilsby beb. Lettolamp tjärn
Gobbila gård /Se Bergbäcken bäck Nolla beb. Liggaså myr
Góckola gård /Se Bergemyren myr Noppaho beb. Liggaså myr
Gockålla (Gockola) gård /Se Berge-Stormyren myr Noppi beb. Liggolamp tjärn
Gommola ödeställe /Se Berget fäbodar Noppi beb. Lillulamp tjärn
Gorbasinnårrå gård /Se Bergmyren myr Nordgården beb. Lukastjärn(et) tjärn
Gorpa-Halte gård /Se Bergvik myr Nordgården beb. Lålamp tjärn
Gorpaknuln gård /Se Bergänden bergssluttning Nygården, Norra beb. Lålamsberget berg
Gorpasågårb gård /Se Bernhardsberget berg Nygården, Södra beb. Långtjärnet tjärn
Govinahå f.d. ödetorp o. svedjebråte /Se Bertils-Olatjärnet tjärn Pekkala beb. Läftalampi, se Lettolamp tjärn
Govinihå, se Govinahå f.d. ödetorp o. bråte /Se Bickagombo kulle /Se Persby, Norra bebyggelse Läftamäk, se Lettamäg berg
Granhultet gård /Se Bickanoppi bergsrygg /Se Pollila beb. Löparsjön, Nedre och Övre sjö
Gransjön sjö och by /Se Bickasäng ås /Se Posåsen, se Påssåsen beb. Mackareberget berg
Gropen torp? Bickasäng höjd Pålila beb. Mackarmyren myr
Grossmossen, se Gråssmåssen torp Bickåvviama vad? /Se Påssåsen beb. Malbäcken bäck
Gråckså-Halta f.d. ödetorp /Se Bidamalamm, se Biddalamm tjärn Påssåsen beb. Mammasberget berg
Gråssmåssen torp /Se Bidamalamm sjö Rajskabråten beb. Mangslidberget berg
Gräsfall gård och svedjefall /Se Biddalamm tjärn /Se Rangen beb. Mangslidtjärnet tjärn
Gulla gård /Se Bielesnity myr /Se Ridaho beb. Mangslidälven, se Mangsälven älv
Gåjolinna ödeställe /Se Bilaså myr /Se Ryggen, se 1 Röjden bebyggelse Mangsälven älv
Gåssila gård /Se Bileså, se Bilaså myr Ryggen hmn Medskogsberget berg
Gåssla, se Gåssila gård Bilkaso sank mark Rögden gård Medskogsån vattendrag
Hagen f.d. torp Bilkasobäcken bäck Röjden bebyggelse Medskogsälven älv
Heikkila gård /Se Bilkaså myr /Se Röjden hmn Medskogsälven älv
Holktjärnet tjärn /Se Billiså slåttermyr /Se Sanela beb. Mellansjön sjö
Hotasäng gårdar /Se Binninoppi terräng Sanla beb Mellanån å
Husketorp, se Järpleden Saknas Binninoppi berg /Se Skallbäcken bebyggelse Melljuberget berg
Husketorpet finngård /Se Birgolamm tjärn Skallbäcken gård Melljuvberget berg
Huuskola, se Järpliden Saknas Birgolamm, se Birjolamm tjärn Skråckarberget bebyggelse Melljuvberget berg
Huuskola, se Husketorp finngård Birjelamm tjärn /Se Skräckarberget gård Moanstjärnet tjärn
Häjnahå gård /Se Birjolamm, se Birjelamm tjärn Skyllbäck bebyggelse Mollalamp tjärn
Häkkisensänki bebn.? /Se Bitkabäldå åker /Se Slättene bebyggelse Nolla berg
Ivanaho gård /Se Bjenså myr /Se Stampen beb. Nolla berg
Jonstorpet f.d. torp Bjurbergsrönningen sank mark Stampen beb. Noppen berg
Juberget, se Järpleden Saknas Bjurbäcken bäck Stommen bebyggelse Noppen berg
Juberget by /Se Bjurbäcken bäck Stridsfallet, se Ridaho beb. Nydammstjärn(et) tjärn
Juvberget hmd Bjällinså myr /Se Sundtorp beb. Odriasfallet svedjefall?
»Järpelijdh» Saknas Björktjärnet del av Kindsjön Svennila beb? Ottertjärn, se Uttertjärnet tjärn
Järpliden by Björnknölen höjd Sysslebäck, se 1 Skyllbäck bebyggelse Pillismyren myr
Järpliden by Björnmossen sank mark Sängaho beb. Påssåsen ås
Kajsaxtorpet ödeställe /Se Björnmosstjärnet tjärn Söderstugan beb. Raddeså myr
Kanala, se Järpliden Saknas Björntjärnet tjärn Södra kapellet, se Finnskoga, Södra sn Rangen sjö
Kanala gård /Se Bjärntjärnet, Norra tjärn Tolgraven bebyggelse Rangkalven sjö
Kananstorp gård /Se Björntjärnet, Södra tjärn Tolgraven gård Rangkalvtjärnet tjärn
Kanastorp, se Kananstorp gård Björntjärnsberget berg Tomten beb. Rangsjön sjö
Kannastorp, se Kananstorp gård Björntjärnsåsen ås Transtrand, Norra och Södra bebyggelse Rangån å
Kava torp /Se Blacktjärnen tjärn Uggenäs bebyggelse Raskasmyren myr
Kersa-sjön-inautio (Kersyöninautio) ödetorp /Se Blankvattenstjärnet tjärn Urbansberg beb. Rickenberget berg
Kersyöninautio, se Kersa-sjön-inautio ödetorp Bleckeberget berg Veljunaho beb. Ryggen ås
Kilpola by /Se Bläcktjärnet tjärn Vilbonahå, se Viljunaho beb. Råinjärv sjö
Kimsiön Saknas Blästbäcken bäck Vingäng bebyggelse Råksinmäg berg
Kindsjöberget by /Se Boahå svedjefall /Se Vålberget beb. Röjden, Norra, se Fallsjön sjö
Kindsjön hmn Bograngstjärnet Saknas Vålsjöberg beb. Rötsjön sjö
Kindsjön by Bograngen sjö Vällgunahå beb. Sjaså myr
Kindsjön sjö och by /Se *Bograngen, Norra o. Södra sjöar Värmlands Medskogen, se Medskogen pst Sjömyren myr
Kirkkomäki, se Järpliden Saknas Bograngsberget berg Åberget beb. Skarpjuberget berg
Kirkåmägg by och berg /Se Bograngsberget berg Åleby beb. Skarpjuberget berg
Knoli ödetorp /Se Bograngsberget berg Älgsjön gård Skråckarberget berg
Knåssen ödegårdar /Se Bograngsdammen damm Älgsjön bebyggelse Skråckarbergstjärn(et) tjärn
Koa by /Se Bograngsmyren myr Älvkullen beb. Slipstenstjärn(et) tjärn
Kolbråten ödetorp /Se Bograngsrönningarna terräng Ärola beb. Smaltjärnet tjärn
Kompomägg berg o. ödegård /Se Bograngstjärn Saknas /Se Östliden beb. Smörån å
Kompoberget berg och ödegårdar /Se Bograngstjärnet tjärn   Smöråtjärnet tjärn
»Kringzberget» Saknas Bograngstjärnet tjärn   Storberget berg
»Kringsbergh» Saknas *Bograngstjärnet, Norra tjärn   Sondolam tjärn
Kringsberget hmn Bograngsån å   Sundolam tjärn
Kringsberget gårdar /Se Bojgama myr   Svanflon flo
Kupila, se Järpliden Saknas Bojganaho skogsmark   Soskenmäg berg
Kurppasuokorpi torp /Se Bolginså myr /Se   Såinmäg berg
Kymölä gd /Se Bondberget berg   Såinmäk berg
Lektomäki torp Borangstjärn sjö   Såskonmäg, se Soskenmäg berg
Letafors bruk Boranginsuo mosse /Se   Uggenäsdypen, se Dypen, NOrra sjö
Letafors bruk Bottiså myr /Se   Uttertjärnet tjärn
Letafors bruk *Bowiggen tjärn   Viberget berg
Letafors bruk Brattfallet svedjefall   Vailampi, se Vejlamp tjärn
»Letafors» Saknas Brattfallsmyren myr   Varislamp tjärn
Letafors järnbruk /Se Brattforsbäcken bäck   Varschamäg berg
Letafors by /Se Bresjöberget Saknas   Vedlansmyren myr
Letafors gårdar m.m. /Se Bredsjömyren myr   Vejlamp tjärn
Mackaretjärn Saknas Bredsjön sjö   Vekkalamp tjärn
Mackartjärn hmn Bredsjöälven älv   Vårkompo berg
»Marckarekärn» Saknas Bredtjärnen tjärn   Våtsjön sjö
Mackartjärn gd /Se Brittahögen kulle   Våtsjön sjö
Mattila gård /Se Bråtåssätern skogsmark   Väckalampi, se Vekkalamp tjärn
Medskogen gd /Se Brännan berg   Yttern sjö
Medskogen Saknas Brännholkölen berg   Älgsjön sjö
Medskogen hemman Buskåsmyren myr   Älgtjärnet tjärn
Medskogen by Båjgama myr /Se   Övre sjön terräng
Medskogen by Båjgamakroken, se Båjgama myr    
Medskogen by /Se Båjgenahå bråte /Se    
Medskogsberget gd /Se Båjginahå, se Båjgenahå bråte    
Midskogstorp Saknas Båjsabacken svedjefall /Se    
Mikkola gård /Se Bålhanda åker /Se    
Molikkala gård /Se Båskso myr    
Mon f.d. torp Bäckemyren myr    
»Mödhskogh» Saknas Bäcken terräng    
»Mögesiöen» Saknas Bäckmyren myr    
Neuvoila gd /Se Bäddamharjo tallås /Se    
Nikkarila gd /Se Bäddanharjo skogsmark    
Nilstorpet f.d. torp? Bäddanharjo, se Bäddamharjo tallås    
Oggånhauvat, se Tolgraven by Bänkiså myr /Se    
Paskapuro, se Baskaborro torp Böraså myr /Se    
Peckala torp /Se Daglamp tjärn    
Piansåsen ödeställe /Se Dáhorromägg, se Daoromägg berg    
Posåsen, se Järpliden Saknas Dahårråmägg, se Daoromägg berg    
Possåsen hmd Dammeså myr /Se    
Posåsen, se Påssåsen by Dammholmen holme    
Posåsmon, se Järpliden Saknas Dammholmen holme    
Pussåsa, se Järpliden Saknas /Se Dammknölen höjd    
Pållila gård /Se Dammkojan terräng    
Påssåsen by /Se Dammtjärnarna tjärnar    
Rangen gd /Se Dammtjärnsbäcken bäck    
Rosala torp /Se Dammyren myr    
»Rÿck» Saknas Dammyren myr    
»Rögden» Saknas Dannelinnoppi bergshöjd /Se    
Rÿgden Saknas Dannelinnoppi höjd    
Röjden hmn Dan. Öst. Hocklingen, se Hocklingdalsröset riksröse    
Skråckarberget berg och gård /Se Daoromägg berg /Se    
Skållebäcken Skallebäcken Saknas Daromägg, se Daoromägg berg    
»Skallebäcken» Saknas Dauromägg berg    
Skallbäcken hmn Dauromägg berg    
Skråkberget Saknas Dávolamm tjärn /Se    
Skråberget Saknas Delkalamm sjö    
Skråckarberget *berg och hmn Delkalammsbäcken bäck    
Skråckarberget by /Se Delkalammsdalen, Västra terräng    
Skråckarberget gd /Se Delkalammsdalen, Östra terräng    
Tikarinpuro torp /Se Delkalamms-Ivana höjd    
Tilgås-Hala gård? /Se Dérvaså myr /Se    
Tilgås-Hålet, se Tilgås-Hala gård? Díalesmyra myrtegar /Se    
Tjilpusberget berg, ödetorp /Se Digerberget berg    
Tolgraven hmn /Se Digerbergsmyren myr    
Tolgraven by /Se Diupeberg, se Juberget berg    
Tontakangas torp /Se Diupebergh, se Juberget berg    
Tåbrunn ödeställe /Se Diupe Kiär, se Dypen sjö    
Tåsnäs f.d. torp DiupeKiärn, se Dypen, Norra sjö    
Ukonhauvat, se Tolgraven by Diupkiärn, se Dypen, S. sjö    
Vilhula gård /Se *Djupebergshätta, V. o. Ö, se Juvberget Saknas    
Vilhula gd /Se Djupebergsröset riksrös /Se    
Älggön Saknas Djuptjärnen tjärn    
Ärola, se Erola gård Djäknelidberget berg    
  Dobbalarindet lid /Se    
  Dobbaso sank mark    
  Dobbaså myr /Se    
  Dobbenso sank mark    
  Doholliaisdoppi bergtopp /Se    
  Doholliaisnoppi, se Doholliaisdoppi bergtopp    
  Dojkasberget berg    
  Dojkasmyren sank mark    
  Dolosenoppi berg    
  Dolpemyren myr    
  Dolpmyrarna myrar    
  Dolså myr /Se    
  Donri berg (nuv. Dundern) /Se    
  Dorbiasbron terräng    
  Dorbiasbrua bro /Se    
  Doroslamm sjö    
  Doroslamm tjärn /Se    
  Dossanamyren myr    
  Droppmyren myr    
  Dunderbacken berg    
  Dundermyren myr    
  Dundern bergsområde    
  Dundern höjd    
  Dundern höjd    
  Dundern bergsområde    
  Dundern berg /Se    
  Dundersäterberget berg    
  Dundersätertjärnet tjärn    
  Dunneksätertjärnet tjärn /Se    
  Dypen sjö    
  Dypen sjö    
  Dypen, S. sjö    
  Dypen sjö /Se    
  Dypen sjö    
  Dypen sjö    
  Dypen tjärn    
  Dypen sjö /Se    
  Dypen, Norra sjö    
  Dypen, N:a o. S:a sjöar /Se    
  Dypån å    
  Dypån, Lahtipuro bäck /Se    
  Dypån å    
  Dypån å    
  Dåjkasberget berg /Se    
  Dåjkasmyren myr /Se    
  Dåntalinna åker /Se    
  Dåppåslinna åker /Se    
  Dåresålasnoppi, se även Dårråsålasnoppi Saknas /Se    
  Dårråsålasnoppi berg /Se    
  Dåssanamyren slåttermyr /Se    
  Dälkalamm tjärn /Se    
  Dälkelammivanna berg /Se    
  Därvagunda åker /Se    
  Därvaså myr /Se    
  Däunoppi berg /Se    
  Däurnoppi berg /Se    
  Däurså myr /Se    
  Dönta-Linna, se Dånta-Linna åker    
  Döreskompo berg /Se    
  Elgsiön, se Älgsjön sjö    
  Entjärnen, Norra tjärn    
  Entjärnen, Södra tjärn    
  Entjärnsbäcken bäck    
  Entjärnsåsen ås    
  Epä-Kelpoinen plats /Se    
  Erolabäcken bäck /Se    
  Étlakannilla bergås /Se    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö    
  Fallsjön sjö /Se    
  Fallsjön sjö /Se    
  Filpusbäcken bäck    
  Filpusbäcken bäck    
  Filpusbäcken bäck /Se    
  Finlandsberget berg    
  Finnskäggbacken terräng    
  Fisklöstjärnet tjärn /Se    
  Fisknäbben udde    
  Fjällanbialuso myr    
  Fjällbäcken bäck    
  Fjärhanberget berg /Se    
  Fjärhanaberget berg    
  Fjärhanaberget berg    
  Fjärhanaberget berg    
  Fjärhanaberget berg /Se    
  Fjärhanabergsmyren myr    
  Fjärhanamyren myr    
  Fjärhanamyren sank mark    
  Fjärranbiäluså myr /Se    
  Fjöladammen utvidgning av Smörån    
  Flasktjärnet tjärn /Se    
  Flobergsmyren myr    
  Flon tjärn    
  Flymyren myr    
  Flytjärnen tjärn    
  Fläskåsmyren myr    
  Fransklamm tjärn /Se    
  Franslamm, se Flasktjärner resp. Fransklamm tjärn    
  Franslamm sank mark    
  Fransostjärnet tjärn /Se    
  Franstjärnet tjärn    
  Fåfängtjärnarna tjärnar /Se    
  Gábbiagáskenså myr /Se    
  Gaddegoddingallia stenskär /Se    
  Gaddengallia, se Gaddegoddingallia stenskär    
  Gaddingoddingalli, se Gaddegoddingallia stenskär    
  Gaddingoldangalli(a), se Gaddegoddingallia stenskär    
  Gaddingollangallia, se Gaddegoddingallia stenskär    
  Gaffelingast höjd    
  Gaffelingast stenklam /Se    
  Gafflingasti, se Gaffelingast stenklam    
  Gaftelingaft stenklam /Se    
  Gagaloso myr /Se    
  Gajraborro bäck /Se    
  Galliaskären terräng    
  Galliaso myr    
  Gálliaså myr /Se    
  Galåsberget berg    
  Galåsen, Södra fäbodar    
  Galåsmyren myr    
  Gambinnitu åker /Se    
  Gampinito, se Gambinnitu åker    
  Gammelvallen terräng    
  Gammelängsberget berg    
  Ganasmyren sank mark    
  Ganniasnoppi berg /Se    
  Garminoppi bergknapp /Se    
  Garranårrå dalsänka /Se    
  Garruså myr /Se    
  Gartosofta berg /Se    
  Gartosofta berg    
  Gartosåfta, se Gartosofta berg    
  Gassvattibråten höjd    
  Gastelingast(i) bergsida /Se    
  Gastelingåfta, se Gastelingast(i) bergsida    
  Gastelingåsta, se Gastelingast(i) bergsida    
  Gasvattibråten svedjefall /Se    
  Gassvattimyren myr    
  Gasvattiskäret berg /Se    
  Gelbagunda åkervall /Se    
  Gerrså myr /Se    
  Gersinso myr    
  Gerstjärnet tjärn /Se    
  Gestjärnet tjärn    
  Getmyren myr    
  Gettolamm tjärn /Se    
  Gettolammsmyra myr /Se    
  Gettoså myr /Se    
  Gillbonsmyren myr    
  Gillbonsmyren myr /Se    
  Gillbosinnitti slåttermyr /Se    
  Gillbosinnitu, se Gillbosinnitti slåttermyr    
  *Gillersjön sjö    
  Gilposmägg, se Tjilpusberget berg    
  Ginggama bergsida    
  Ginggamagg, se Ginggama bergsida    
  Girkåmägg berg /Se    
  Girposananoppi berg    
  Girposananoppi berg /Se    
  Girvengangas mo /Se    
  Gissanoppi berg /Se    
  Gissgalli höjd    
  Gissåmyren myr /Se    
  Givahå stenig bergsida /Se    
  Givinmojo sank mark    
  Givvahå svedjefall /Se    
  Givvahå f.d. bråta /Se    
  Givvasvägen gångstig /Se    
  Givvaså myr /Se    
  Givvaså myr /Se    
  Givvenmojo sten /Se    
  Givvinmojo sten /Se    
  Givvinså myr /Se    
  Givvlamb tjärn /Se    
  Givvlamm tjärn /Se    
  Givvnimm udde /Se    
  Givvså(myren) myr /Se    
  Glängetallåsen ås    
  Gockolamm tjärn /Se    
  Gojvaginto berg    
  Gojvaginto myr /Se    
  Gokkolamp tjärn    
  Góljoksengólko, se Góljoksengórko gångstig    
  Goljoksengolko höjd    
  Goljoksengorro gångstig /Se    
  Goljosgolko, se Goljoksengorko gångstig    
  Goljosengolko, se Goljoksengorko gångstig    
  Gomalasberget, se Gomlandsberget berg    
  Gomlandsberget berg /Se    
  Gommolasberget berg    
  Gommolasberget berg /Se    
  Gommolassätern skogsmark    
  Gommalasätern säter /Se    
  Gommolasätern säter /Se    
  Goppaharjo ås /Se    
  Gorgangallimägg skogshöjd?    
  Górisengórko, se Goljoksengorko gångstig    
  Gorpaso sank mark    
  Gorpaså myr /Se    
  Gorpaså åker /Se    
  Gorpaså myr /Se    
  Gorrahaisla slåttermyr /Se    
  Gorrmörttjärnet tjärn    
  Gossilabäcken bäck    
  Gossinlamm tjärn    
  *Graaberget berg    
  Granhultet terräng    
  Grannknölen berg    
  Gransjöberget berg    
  Gransjöberget berg /Se    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gresjöbäcken bäck    
  Gresjön sjö    
  Gresjön sjö /Se    
  Grentjärnet tjärn    
  Grossmossbäcken bäck    
  Grossmossmyren myr    
  Gråberget berg    
  Gråberget berg    
  Gråberget berg    
  Gråberget berg    
  Gråckso sank mark    
  Gråckså myr /Se    
  Gräjsjön, se Grejsjön sjö    
  Gubbfallet f.d. bråte /Se    
  Gunduså myrteg /Se    
  Gurbanassånalamm tjärn /Se    
  Gurbanasånnalamm, se Gurbanassånalamm tjärn    
  Gåberget berg /Se    
  Gåbobälldå åker /Se    
  Gåbäcken bäck    
  Gåbäcken bäck /Se    
  Gåmyren sank mark    
  Gåddagårf myr /Se    
  Gåddaso myr /Se    
  Gåddaså myr /Se    
  Gåddlamm tjärn /Se    
  Gåhoberget, se Gåberget berg    
  Gåhobäcken, se Gåbäcken bäck    
  Gåhostenen bergknalle /Se    
  Gåjkanimm udde /Se    
  Gåjraborrå bäck /Se    
  Gåjrangallimägg berg /Se    
  Gåjtså myr /Se    
  Gåjvaginto myr /Se    
  Gåjvicki ställe /Se    
  Gåkolamm tjärn /Se    
  Gåkolammid, se Gåkolamm tjärnar    
  Gålgangallimägg stenskär /Se    
  Gåmyra myr /Se    
  Gåobäcken, se Gåbäcken bäck    
  Gåogivvahå f.d. bråte /Se    
  Gåomyra, se Gåmyra myr    
  Gåosomyra, se Gåmyra myr    
  Gåoså, se Gåmyra myr    
  Gåpahazjo åker /Se    
  Gårdålamm tjärn    
  Gårdålamm tjärn /Se    
  Gårdålammstjärnet, se Gårdålamm tjärn    
  Gårjangalli, se Gålgangallimägg stenskär    
  Gårjangallihå skär /Se    
  Gårjangallimägg skär /Se    
  Gårjangallimäggmyra myr /Se    
  Gårrdålamm, se Gårdålamm tjärn    
  Gåssilamm tjärn /Se    
  Gåssinlamm, se Gåssilamm tjärn    
  Gåsten flyttblock /Se    
  Gäckesåmägg, se Geckesinamägg berg och gård    
  Gäckåsåmägg, se Geckesinamägg berg och gård    
  Gäddtjärnen tjärn    
  Gäddtjärnet tjärn    
  Gäddtjärnet tjärn    
  Gäddtjärnet, Nedre tjärn    
  Gäddtjärnet, Övre tjärn    
  Gärsmyren myr    
  Gärssjön sjö    
  Gärstjärnet tjärn    
  Gössenlamm, se Gåssilamm tjärn    
  Gössinlamm, se Gåssilamm tjärn    
  Hackarasknölarna terräng    
  Hagdaså ås /Se    
  Haigarabäcken bäck    
  Haigonen terräng    
  Hajgakompo berg    
  Hajgosinlefti myr    
  Hajgosmyren myr    
  Hajgosmyren myr    
  Hajgåsmyren myr /Se    
  Hakamyren myr    
  Hakatallmyren sank mark    
  Hakkarasmägg berg /Se    
  Halvarsberget berg    
  Halvars-Josmyren myr    
  Halvorsjordet f.d. bråte /Se    
  Hammarmyren myr    
  Hammarmyrtjärnet tjärn    
  Hansfallberget berg /Se    
  Harjahejnaso myr    
  Haukaso sank mark    
  Havdaso myr    
  Havsvallen vattendrag /Se    
  Hebbobjerti berg    
  Hebbomägg berg    
  Heinaho berg och svedjefall /Se    
  Heinä-Aho, se Häjnahå svedjefall    
  Hejginlamm tjärn    
  Hejginlammsbäcken bäck    
  Hejkilasätern terräng    
  Hejnaho höjd    
  Hejnasbäcken bäck    
  Hellalamm sjö    
  Hellalammsknölen höjd    
  Hemberget berg    
  Hemberget berg    
  Hemberget berg    
  Hemberget berg    
  Hemberget berg    
  Hembergsmyren myr    
  Hemsjöbäcken bäck    
  Hemtjärnet tjärn    
  Hemtjärnet tjärn    
  Hemtjärnet tjärn    
  Hervlamm tjärn /Se    
  Hettåmyren myr    
  Hettåmyren myr    
  Hirso myr    
  Hjältbrännan skogsområde    
  Hocklingdalsröset riksröse    
  Hojkaso sank mark    
  Holegivinså myr /Se    
  Holktjärnarna tjärn    
  Hollogivinso sank mark    
  Holmtjärnen tjärn    
  Holmtjärnet tjärn    
  Holmtjärnet tjärn    
  Holmtjärnet tjärn    
  Holmtjärnet tjärn    
  Holmtjärnet tjärn    
  Hongaho höjd    
  Honkamäki berg /Se    
  Hotasäng berg /Se    
  *Huirfilsskog gränsmärke /Se    
  Huittåh-, se Ljusnan älv    
  Huldammen terräng    
  Hulet sank mark    
  Hultet säter    
  Hultholmen holme    
  Hultmyren myr    
  Hundbäcken bäck    
  Hundbäcken bäck    
  Hundmyren myr    
  Hundmyren sank mark    
  Hundtjärnet tjärn    
  Huskeberget berg    
  Huskebäcken bäck    
  Huske-Stormyren myr    
  Husketjärnen tjärn    
  Hustimmeråsen höjd    
  Hyklingen, se Höcklingen berg    
  Hångamägg berg    
  Hångamägg, se Honka-Mäki berg    
  Hånnikobäcken bäck    
  Håvstjärnet, Nedre tjärn    
  Håvstjärnet, Övre tjärn    
  Häggebacken backe    
  Häkkisenaho svedjefall    
  Häkkisenaho svedjefall /Se    
  Häkkisenrindet bergssluttning /Se    
  Häkkisensänki natn? /Se    
  Häraholten skogsområde    
  Härasjön sjö    
  Hästskotjärnet tjärn    
  Hästtjärnet tjärn    
  Hättåmyren myr /Se    
  Höberget berg    
  Westre Höklinga Saknas    
  Högklinge, W. Saknas    
  Höcklingdalsröset riksrös    
  Höcklingedalen dal    
  Höcklingedalsröset riksrös /Se    
  Höcklingen berg    
  Höcklingsbäcken bäck    
  Högforsen fors    
  Högholen berg    
  Högholen berg    
  Högholsmyren myr    
  Höglingedalsröset, se Höcklingedalsröset riksrös    
  Höklingen, Västra o. Östra berg    
  Höklingen, Ö:a berg /Se    
  Hökmyren myr    
  Hökmyren myr    
  *Høkskællda gränsmärke /Se    
  Iddamägg berg    
  Igeltjärnet tjärn    
  Ingebergzkätte Saknas    
  Ivana berg, triangelpunkt    
  Jakolammsmyren myr    
  Janstorp terräng    
  Johansmyrarna myrar    
  Johansmyrhulten terräng    
  Jonssätern skog    
  Juberget berg    
  Juberget berg    
  Juvberget berg    
  Juberget berg    
  Juberget berg /Se    
  Jubergskvarnbäcken bäck    
  Jåtalamp tjärn    
  Jällmyrtjärnet tjärn    
  Jällmyrtjärnsbäcken bäck    
  Järpberget berg    
  Järpbergsmyren sank mark    
  Järpbergsmyren, Norra sank mark    
  Jöckahå skogsområde    
  Jörkaso sank mark    
  Jörkaso, Nedre sank mark    
  Jörkaso, Övre sank mark    
  Kajkelandsbäcken, se Kåjkalandsbäcken bäck    
  Kájsan Péckas Ándreas ställe /Se    
  Káks-Soateikiä myrtegar /Se    
  Kalletorpet terräng    
  Kallsås-Skäret berg /Se    
  Kampberget berg    
  Kampbergsmyren sank mark    
  Kampinitu, se Gambinnitu åker    
  Kampmyren myr    
  Kampmyren myr    
  Kampskrottmyren myr    
  Kamptjärnet tjärn    
  Kamptjärnsbäcken bäck    
  Kamptjärnsmyren sank mark    
  Kanalrönningen terräng    
  Kanasberget berg    
  Kanansberget berg /Se    
  Kanasbäcken bäck    
  Kanansbäcken bäck /Se    
  Kanansmyra myr /Se    
  Karismyren myr    
  Karlsslåtten sank mark    
  Kartosofta, se Gartosofta berg    
  Kattimyren myr    
  Kattjärnet tjärn    
  Kattjärnet tjärn    
  Kattkullen, se Gaddegoddingallia »skär»    
  Kavelbromyren myr    
  Kaveltjärnet, Norra tjärn    
  Kaveltjärnet, Södra tjärn    
  Kaveltjärnsbäcken bäck    
  Kaveltjärnsmyren myr    
  Kilpusberget berg    
  Kilpusberget berg /Se    
  Kilpusmägg, se Tjilpusberget berg    
  Kindsjöberget berg    
  Kindsjöberget berg    
  Kindsjön sjö    
  Kindsjön sjö    
  Kindsjön sjö /Se    
  Lilla Kindsjön sjö    
  Stora Kindsjön sjö    
  Kindsjön sjö    
  Kindsjön sjö    
  Kindsjön sjö /Se    
  Kindsjöån å    
  Kindsjöelfven älv    
  Kingsiön, se Kindsjön sjö    
  Kirvenkangas Saknas    
  Kirvenkangas, se Girvengangs mo    
  Kivimyren myr /Se    
  Klarälven älv    
  Klingertjärnen tjärn    
  Klintbäcken bäck /Se    
  Klinttjärnet tjärn    
  Klonsan berg    
  Klosstjärnet tjärn    
  Klosstjärnet tjärn    
  Klosstjärnet tjärn /Se    
  Klosstjärnsberget berg    
  Klosstjärnsbäcken bäck    
  Klosstjärnsmyren myr    
  Klypamyren myr    
  Klämmesmyren myr    
  Klämmesmyren myr /Se    
  *Knatten, Västra ?berg    
  Knossbäcken bäck    
  Knossbäcken bäck    
  Knossjön sjö    
  Knossjön sjö    
  Knossmyren myr    
  Knosstjärnet tjärn /Se    
  Knölbäcken bäck    
  Knölen berg    
  Knölmyren myr    
  Kobäcken bäck    
  Kojknölen kulle    
  Kojvickoso myr    
  Kojvickoså myr /Se    
  Kolbråten skogsmark    
  Kolsängbäcken bäck    
  Kolsängbäcken bäck    
  Koltorpsbäcken bäck    
  Komboberget berg /Se    
  Kompoberg säter    
  Kompoberget berg    
  Kompobergsrönningen myr    
  Kompobergstjärnet tjärn    
  Kompobergstjärnet tjärn /Se    
  Komyrbäcken bäck    
  Komyren myr    
  Korpskären terräng    
  Kraggen, se Kragina berg    
  Kragina berg /Se    
  Kraginahå, se Kragina berg    
  Kringstjärnbäcken bäck    
  Kringstjärnen tjärn    
  Krokolaknölen berg /Se    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjöholmen holme    
  Kroksjömyren myr    
  Kroksiöen Saknas    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjöarna Saknas    
  Kroksjön sjö    
  Mellersta Kroksjön sjö    
  Norra Kroksjön sjö    
  Södra Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön tjärnar /Se    
  Kroksjöröset riksröse    
  Kroktjärnet tjärn    
  Kroktjärnet tjärn    
  Kroktjärnet tjärn    
  Kroktjärnet tjärn    
  Kroktjärnet tjärn /Se    
  Kroktjärnsbäcken bäck    
  Kroktjärnsmyren sank mark    
  Kråkbråten svedjefall /Se    
  Kråkbråtåskära bergskär /Se    
  Kråktjärnet tjärn /Se    
  Krötterbäcken bäck    
  Kullalamm tjärn /Se    
  Kusmyren myr    
  Kusmyrtjärnet tjärn    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäckmyren myr    
  Kvarnfallen fall    
  Kvarnholmen terräng    
  Kvarnmyren, Norra sank mark    
  Kvarnmyren, Södra sank mark    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnet tjärn    
  Kvarntjärnet tjärn    
  Kvarntjärnsmyren myr    
  Kvarnåsen ås    
  Kvigmyren myr    
  Kymmenhäjki myr /Se    
  Kymmen-Häjki-Märran-Så, se Kymmenhäjki myr    
  Kymmenmarri-Sten sten /Se    
  Kymölä ås /Se    
  Kyrkmyren myr    
  Kyrkvägen stig /Se    
  Kyrkån å    
  Kyrkån å /Se    
  Kyrkån å /Se    
  Kåjkalandsbäcken bäck /Se    
  Kåjvickså myr /Se    
  Kåokaborro bäck /Se    
  Källmyren myr    
  Källåsen ås    
  Källåskojan fäbodar    
  Kämpåstjärnen tjärn    
  Källmyren sank mark    
  Källåsen höjd    
  Källåsmyren sank mark    
  Käringnålmyrarna myrar    
  Kärn, se Avundåssjön sjö    
  Kölavallbäcken bäck    
  Kölavallmyren myr    
  Kölen, Stora sank mark    
  Labbiaso myr    
  Labbiasoåsen berg    
  Laddoso sank mark    
  Lafta bäck    
  Lammingalja skog    
  Lammso sank mark    
  Lammso myr    
  Lammsotjärnet tjärn    
  Lanismyrbrännan skogsmark    
  Lanismyren myr    
  Laokomäggsätern skogsmark    
  Lappisknölen terräng    
  Larsholbrännan skogsområde    
  Lassinabacken terräng    
  Lassinabacken terräng    
  Lathijärvi sjö /Se    
  Lathipuro å /Se    
  Laudakoddamyren myr    
  Lavkolamm tjärn    
  Lavkomäggsberget berg    
  Leftamägg skogsområde    
  Leimaso terräng    
  Lekemyren, Stora sank mark    
  Lemmiki terräng    
  *Leren sjö    
  Lesten, se Letten sjö    
  Siön Lesten, se Letten sjö    
  Lethöjden, Letteråsen berg /Se    
  Lethöjden höjd /Se    
  Lettan älv    
  Lettan å    
  Lettan å    
  Lettan, Letån å /Se    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö    
  Letten sjö /Se    
  Letten sjö /Se    
  Letten sjö /Se    
  Letteråsen berg /Se    
  Letteråsen höjd /Se    
  Letthammaren skogsområde    
  Letthammarsbäcken bäck    
  Letthammarstjärnet tjärn    
  Libergsåsen terräng    
  Lickansmyrarna myrar    
  Lidarönningen sank mark    
  Ligganorro sank mark    
  Liggaso sank mark    
  Liggaso sank mark    
  Liggaså, se Likasuo myr    
  Liggasobäcken bäck    
  Liggoso myr    
  Lijtta Ellff, se Lettan älv    
  Lijtten, se Letten sjö    
  Lijttåhn, se Lettan å    
  Likasuo myr /Se    
  Lillberget berg    
  Lillmyren terräng    
  Lilltjärnet tjärn    
  Lillulamm tjärn /Se    
  Lillu lamm sjö    
  ?Linnholmen holme    
  Linnholmen holme    
  Linnmyren sank mark    
  Linnmyren myr    
  Lisslaberget berg    
  Litten siö, se Letten sjö    
  Liusåhn, se Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan älv    
  Ljusnan bäck    
  Ljusnan älv    
  Ljusneberget berg    
  Ljusneberget berg    
  Ljusneberget berg    
  Ljusnebäcken bäck    
  Ljusnestamyren myr    
  Ljusnetjärnen, Norra Saknas    
  Ljusnetjärnet tjärn    
  Lomtjärnet tjärn    
  Lortmyren, Nedre sank mark    
  Lortmyren, Övre sank mark    
  ?Lukastjärnet tjärn    
  Lukatjärnet tjärn    
  Lålamm tjärn    
  Lålamm tjärn /Se    
  Lållamminahå svedjefall /Se    
  Långbråteskären bergssluttning    
  Lålammsberget berg    
  Lålammsmyren myr    
  Lålammstjärnen tjärn    
  Långaltjärnet sank mark    
  Långmyran sank mark    
  Långmyren sank mark    
  Långmyren myr    
  Långmyren sank mark    
  Långsmalan myr    
  Långtjärnen tjärn    
  Lähäso sank mark    
  Löfallberget berg    
  Lömon säter    
  Löparsjön, Nedre sjö    
  Löparsjön, Övre sjö    
  Lövtjärnet tjärn    
  Lövåsberget berg    
  Lövåsbäcken bäck    
  Mackaraberget berg    
  Mackaramyren sank mark    
  Mackartjärnsbäcken bäck    
  Mackartjärnsbäcken bäck    
  Mackartjärnsbäcken bäck    
  Maddaso sank mark    
  Maddeso sank mark    
  Malbäcken bäck    
  Malbäcken bäck    
  Malbäckskölen sank mark    
  Malbäckstjärnet tjärn    
  Mammasberget berg    
  Mammasberget berg /Se    
  Mandiahå, se Männynaho svedjefall    
  Mangsjön sjö /Se    
  Mangslidberget berg    
  Mangslidberget berg    
  Manglidstjärnet tjärn    
  Mangslidtjärnet tjärn    
  Mangslidälven å    
  Mangslidsälven älv    
  Mangslidsälven älv    
  Mangslidälven älv    
  Mangslidälven älv    
  Manninahå, se Männynaho svedjefall    
  Margunity sank mark    
  Margånnitu slåtteräng, gård? /Se    
  Marialammsmyren sank mark    
  Marktjärnen tjärn    
  Martinsrönningen sank mark    
  Massismyren myr, falltorp    
  Mattesmyren myr    
  Mattesmyren myr    
  Mattismyren myr    
  Meckelsmyren myr    
  Meckekån å    
  Medskogsbergsröset riksröse    
  Medskogsbergsröset terräng    
  Medskogsberget berg    
  Medskogsberget berg    
  Medskogselfwen, se Medskogsån älv    
  *Medskogskälla Saknas /Se    
  *Medskogskällan källa    
  »Miskogzkälla» Saknas    
  *Medskogskällan källa    
  Medskogskällan källa    
  Medskogskälleröset gränsmärke    
  Medskogskälleröset riksröse    
  Medskogskälleröset riksrös /Se    
  Medskogskälleröset skogsmark    
  Medskogsmyren myr    
  Medskogsån älv    
  Medskogsån å    
  Medskogsån å    
  Medskogsån Saknas    
  Midskogsån å    
  Medskogsån å    
  Medskogsån å    
  Medskogsån å    
  Medskogsälven älv    
  Medskogsälven å    
  Mellansjödammen damm    
  Mellansjön sjö    
  Mellanån å    
  Mell-Juberget berg    
  Mell - Juberget, Nedre säter    
  Mell - Juberget, Övre säter    
  Memjanso myr    
  Midskogsberget, D., se Medskogsbergsröset riksröse    
  Midskogskälla, D., se Medskogskälleröset riksröse    
  Midsommarberget berg    
  Millorin terräng    
  Missuknölen höjd    
  Missutjärnet tjärn    
  Mjögsjöbäcken bäck    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön, Norra sjö    
  Mjögsjön, Södra sjö    
  Moansbäcken bäck    
  Moanstjärnet tjärn    
  Mollalamm tjärn    
  Mollalammsbäcken bäck    
  Moransolefti myr    
  Moransomyren myr    
  Mosinaho terräng    
  Mostagalli skogsområde    
  Mullahotjärnet tjärn    
  Musmyren myr    
  Myskogzkulla Saknas    
  MångElfven, se Mangslidsälven älv    
  Mångsiön, se Manglidstjärnet tjärn    
  mångs Elfven, se Mangslidsälven älv    
  Mårdinasbäcken bäck    
  Männynaho svedjefall /Se    
  Märramyren sank mark    
  Märkmyrarna myrar    
  Märramyren myr    
  Märramyren myr    
  Möckiso sank mark    
  Mörkadalsbäcken bäck    
  Mörttjärnet tjärn    
  Mörttjärnet tjärn    
  Mörttjärnsberget berg    
  Mörttjärnsbäcken bäck    
  Nibbinso sank mark    
  Nitepo terräng    
  Nitysobäcken bäck    
  Nobbera berg    
  Nolansberget berg    
  Nolla berg    
  Nollaberget berg    
  Nollabäcken bäck    
  Nollaknappen berg    
  Nollatjärnet tjärn    
  Noppen skogshöjd    
  Noppi berg    
  Noppibäcken bäck    
  Nord-Branässätern terräng    
  Nordbyholen terräng    
  Nordbyholsbrännan skogsmark    
  Nordbyholsbäcken bäck    
  Nordbyholsmyren myr    
  Nordklinten höjd    
  Nordån å    
  Norra Rögden, se Fallsjön sjö    
  Norro terräng    
  Nybacksmyren myr    
  Nyberget berg    
  Nydammstjärnen tjärn    
  Näbben udde    
  Näverholen skogsområde    
  Näverholmyren myr    
  Odlingsmyren myr    
  Odriasfallet berg    
  Odriasfallet svedjefall /Se    
  Odriasmyren myr    
  Ommelamm tjärn    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnet tjärn    
  Ottertjärnen tjärn    
  Ottertjärnsbäcken bäck    
  Ottertjärnsrönningen terräng    
  Oxmyren myr    
  Oxmyren myr    
  Oxmyren myr    
  Oxtjärnen tjärn    
  Pajapuro bäck    
  Paikabäcken bäck    
  Pajkabäcken bäck /Se    
  Paskalampi tjärn /Se    
  Pavanåcka myrdal /Se    
  Pellementskäret berg    
  Pellementskäret vad? /Se    
  Pelltjärnet höjd och sank mark    
  Penghålet terräng    
  Perrabacken backe /Se    
  Persmon terräng    
  Pettersjömyren myr    
  Piller - Hansbäcken bäck    
  Pillismyren myr    
  Pillismyren sank mark    
  Pillismyren myr /Se    
  Pillisso myr    
  Piltmyren myr /Se    
  Possåberget berg    
  Possåsen ås    
  Possåsröset riksröse    
  Possåsröset riksröse    
  Posåsen, se Possåsröset riksröse    
  Pålstjärnet, Lilla tjärn    
  Pålstjärnet, Stora tjärn    
  Påssåsen ås    
  Rackasberget berg    
  Rackasberget berg    
  Rackasmyren myr    
  Rackasmyren sank mark    
  Raginso myr    
  Rajaso myr    
  Rajflon skogsmark    
  Rajmyren myr    
  Rang-Anderstjärnet tjärn    
  Rangen el. Rangsjön sjö /Se    
  Rang-Henrikstjärnet tjärn    
  Rangkalvbäcken bäck    
  Rangkalven tjärn    
  Rangsjömyren myr    
  Rangsjön sjö    
  Rangsjön sjö    
  Rangsjön sjö /Se    
  Rangselfven älv    
  Rangån å    
  Raschiberget berg    
  Raskasmyren myr    
  Ribalensoknölen höjd    
  Ribalensomyren sank mark    
  Ridasknölen höjd    
  Riihepuro bäck    
  Rikenberget berg    
  Rimmso myr    
  Rimpmyren myr    
  Rimpmägg berg    
  Rintmyren sank mark    
  Risbergskojbäcken bäck    
  Ristorpasmyren myr    
  Ristorpasåsen ås    
  Roksinmägg, se Räschinmägg berg    
  Rommamägg berg    
  Rovioma terräng    
  Rundmyren sank mark    
  Rundmyrknölen höjd    
  Rungen, se Rangsjön sjö    
  Runntjärnet tjärn    
  Ryg Holmen, se Röjdholmen holme    
  *Ryggholmen holme    
  Råberget, se Gråberget berg    
  Råberget, se Gråberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Råddeso sank mark    
  Råinjärv sjö    
  Råinjärv sjö /Se    
  Råinmäk berg /Se    
  Räjsesvilbivia sank mark    
  Räjskinmägg höjd    
  Räjskinso sank mark    
  Räsakolefti berg    
  Räschinmägg berg /Se    
  Rättikamyren myr    
  Rävtjärnet tjärn    
  Siön Rögden, se Fallsjön sjö    
  Röjdemota terräng    
  Röjden, Norra, se Fallsjön sjö    
  Norra Röjden sjö    
  Norra Rögden sjö    
  Norra Röjden sjö    
  Rögdeholme Saknas    
  Röjdholmen holme    
  Röjdholmen holme    
  Röjdholmen ö /Se    
  Röjdholmsröset riksrös /Se    
  Römgrötsmyren myr    
  Rötan å    
  Rötsjön sjö    
  Sackolamm tjärn    
  Sackolammsberget berg    
  Sackolammsbäcken bäck    
  Saltskräpptjärnet tjärn    
  Samasåsen ås    
  Samuelsmyren sank mark    
  Sandstensmyren myr    
  Sangdån-andi-nitu-nårrå slåttermyr /Se    
  Sanla bastuställe /Se    
  Sannaso myr    
  Sempanamyrarna myrar    
  Sergeantsvingen terräng    
  Selgamägg berg    
  Siberget berg    
  Siljubäcken bäck    
  Sjöbacken säter    
  Sjökvarnen terräng    
  Skalknölen berg    
  Sakllbäcknolli berg    
  Skallholen skogsområde    
  Skanserhålet myr    
  Skanshemmet terräng    
  Skarp Diupeberg, se Skarp-Juberget berg    
  Skarpjuberget berg    
  Skarp - Juberget berg    
  Skarp - Juberget berg    
  Skattjärnet tjärn    
  Skattjärnsberget berg    
  Skattjärnsbäcken bäck    
  Skeppsmyren myr    
  Skinntjärnsmyren myr    
  Skoglundemyren myr    
  Skogvaktarbråten terräng    
  Skomakartjärnet tjärn    
  Skrockarberget, se Skråckarberget berg och gård    
  Skråckarberget berg    
  Skråckarberget berg, triangelpunkt    
  Skråckarbergstjärnet tjärn    
  Skyllbäckholmen holme    
  Skymyren myr    
  Skärberget berg    
  Skärmyren myr    
  Slaggåsmyren sank mark    
  Slagmyren myr    
  Slaktardalen skogsmark    
  Slaktardalen plats vid sjö /Se    
  Slaktaredalen Saknas /Se    
  Slaktbäcken å /Se    
  Slaktsjön sjö /Se    
  Slantholtmyren myr    
  Slipen tjärn    
  Slipstensmyren myr    
  Slättholen skogsområde    
  Slättåsmyren, Norra sank mark    
  Slättåsmyren, Norra myr    
  Slättåsmyren, Södra sank mark    
  Smalmyren myr    
  Smaltjärnet tjärn    
  Smaltjärnet tjärn    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Smörån å    
  Smöråtjärnet tjärn    
  *Snygeberget berg    
  Soarso sank mark    
  Soarso sank mark    
  Soarso myr    
  Soarso, Nedre sank mark    
  Soarso, Övre sank mark    
  Soienmägg höjd    
  Sojenso myr    
  Sojenso myr    
  Sojenso, Västra myr    
  Sojenso, Östra myr    
  Sojensomyren myr    
  Sojensoåsen berg    
  Solbergsholmen ö    
  Sondolamm tjärn    
  Soskonmägg berg    
  Soskonmägg berg    
  Soskonmäggsmyren myr    
  Soskonso myr    
  Spikknölen höjd    
  Spisölsbäcken bäck    
  *Springkällan gränsmärke    
  Stamboknölen bergsområde    
  Stamboknölen bergsområde    
  Stamyrbergen berg    
  Stamyrbergen berg    
  Stamyren myr    
  Starke-Perkällan källa?    
  Steffenstabäcken bäck    
  Stenfallsmyren myr    
  Stenmyren myr    
  Stenmyren sank mark    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnet tjärn    
  Stentjärnet tjärn    
  Stentjärnet del av Kindsjön    
  Stentjärnet del av Kindsjön    
  Stentjärnet tjärn    
  Stentjärnsmyren sank mark    
  Stentjärnsmyren sank mark    
  Stentjärnsmyren myr    
  Stenåsen ås    
  Stollfruudden udde    
  Stor - Andersmyren myr    
  Storfurubråten skogsmark    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Storåsen höjd    
  Strandåsbäcken bäck    
  Strandåsdälpan myr    
  Strandåsmyren myr    
  Stångtjärnet, Västra tjärn    
  Stångtjärnet, Östra tjärn    
  Stångtjärnsbäcken bäck    
  Sundholmen holme    
  Sundtjärnet tjärn    
  Sundudden udde    
  Svanflon tjärn    
  Svartberget berg    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäckmyren, Nedre myr    
  Svartbäckmyren, Övre myr    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svennila terräng    
  Svenskavältan Saknas    
  Svenskeholn ås /Se    
  Svenskhålan, se Svenskeholn ås    
  Syltjärnet tjärn    
  Syltjärnsberget berg    
  Syltjärnsmyren myr    
  Syltjärnsmyren sank mark    
  Sågbrännan skogsområde    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Såijomägg berg /Se    
  Såinmägg berg /Se    
  Såjenså myr /Se    
  Särklamm tjärn    
  Säterberget berg    
  Säterbergsmyren sank mark    
  Säterbergsrönningen sank mark    
  Säterbäcken bäck    
  Säterknölen berg    
  Sätermyren sank mark    
  Sävbäcken bäck    
  Sävbäcktjärnet tjärn    
  Sävtjärnet del av Kindsjön    
  Sölgruvan terräng    
  Sörberget berg    
  Sörbergsmyren sank mark    
  Sör-Branäsmyren myr    
  Sör-Branässätern terräng    
  Sörgårdsrönningen sank mark    
  Sörsidan terräng    
  Tallknölen berg    
  Tallåsen höjd    
  Tallåsmyren sank mark    
  Taurso myr    
  Tauschå, se Däurså myr    
  Tettholmen holme    
  Tihåjsenmäk berg /Se    
  Tihåsenmäk, se Tihåjsenmäk berg    
  Timmeråsen höjd    
  Tillgosholen terräng    
  Tillgosholen sank mark    
  Tjärmilåsen ås    
  Tobaksbäcken bäck    
  Tolgravsberget berg    
  Tolgravsbåskso myr    
  Tollansmyren myr    
  Tollosmyren myr    
  TomasKnölen höjd    
  Tomasmyren sank mark    
  Tomastorpet terräng    
  Tombolan terräng    
  Toppransmyren myr    
  Toppransmyren myr /Se    
  Torrhalamyren myr    
  Torstemyren myr    
  Torvströmyren myr    
  Trolltallen tall?    
  Troppmyren myr /Se    
  Trumskärsmyren,Västra myr    
  Trumskärsmyren, Östra myr    
  Trången myr    
  Tuuliaisnuppi, se Dohlliaisdoppi bergtopp    
  Tupptjärnet tjärn    
  Tyruholmen holme    
  Tången terräng    
  Tåppransmyren, se Toppransmyren myr    
  Täuschå, se Däurså myr    
  Uggenäsdypen sjö    
  Ulleraginso myr    
  Ulvknölen höjd    
  Urbanusberget berg    
  Urbanusmyren sank mark    
  Utterflomyren myr    
  Utterhålet tjärn    
  Uttsesäng terräng    
  Vadlamp tjärn /Se    
  Vannabia tomt /Se    
  Vapposmyren myr    
  Varislamm tjärn /Se    
  Varrislamm tjärn    
  Várrislámminahå svedjefall /Se    
  Varrisså myr /Se    
  Varsamägg berg    
  Veckalamm tjärn    
  Veddlansmyren myr    
  Vedhultmyren myr    
  Vekkalamm tjärn /Se    
  Vedlansmyren myr /Se    
  Viberget berg    
  Vibergsbäcken bäck    
  Vilbimyren myr    
  Vilbimyrkojan fäbod    
  Vilbivia myr    
  *Wirfwekällan, se *Medskogskällan källa    
  Vattso myr    
  Vottsobäcken bäck    
  Vålberget berg    
  Vålfallberget berg    
  Vålfallberget berg    
  Vålmyren myr    
  Våltjärnet tjärn    
  Vårkompo berg    
  Våtsjöberget berg    
  Våtsjödammen fördämning    
  Våtsjön sjö    
  Våtsjön sjö    
  Våtsjö sjö    
  Våtsjön sjö    
  Våtsjöån å    
  Våtså myr /Se    
  Vägröset riksröse    
  Väjlamm tjärn    
  Välgunaho terräng    
  Vällingbäcken bäck    
  Vällingbäckmyren, Övre myr    
  Vällingbäcksmyren myr    
  Vällmägg berg    
  Vältmyren myr    
  Värramyren myr    
  Vässibäcken bäck    
  Vässlebäcken bäck    
  Vässle Lekemyren sank mark    
  Västanberget berg    
  Västanbackmyrarna myrar    
  Västanbäckmyren myr    
  Västansjöberget berg    
  Väst-Dundermyren myr    
  Västtomtbråten skogsmark    
  Ytterberget berg    
  Ytterberget, Övre berg    
  Ytterbäcken bäck    
  Yttern sjö    
  Yttern sjö    
  Yttern sjö    
  Yttern sjö /Se    
  Åbergsbäcken bäck    
  Åbergsmyren, Västra myr    
  Åbergsmyren, Östra myr    
  Åbergssätern säter    
  Åhlsiön, se Våtsjön sjö    
  Åkerlamsmyren myr    
  Åkermanskroken terräng    
  Åselbäcken bäck    
  Åsmyren myr    
  Åstjärnet tjärn    
  Åstjärnsbäcken bäck    
  Åstjärnsbäcken bäck    
  Åstjärnsmyren sank mark    
  Äbbagälbonen plats /Se    
  Älg(e)bäcken bäck    
  Älgebäcken bäck    
  Älggropsröset riksröse    
  Elduberg Saknas    
  Älgklinten berg /Se    
  Älgklinten berg /Se    
  Ældeklint Saknas    
  Eldeklint Saknas    
  Älgklinten berg    
  Älgklinten berg    
  Älgklinten berg    
  Älgklinten berg    
  Älgklinten berg    
  Älgklinten höjd    
  Älgklinten berg /Se    
  Älgklintsröset riksröse    
  Älgklintsröset riksröse    
  Älgklintsröset terräng    
  Älgklintsröset riksrös /Se    
  Älgmyren myr    
  Älgsjöberget berg    
  Älgsjöberget berg    
  Älgsjön sjö    
  Elgsjön sjö    
  Elgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgtjärnet tjärn    
  Ängebäcken bäck    
  Ängelsnäbben terräng    
  Ängen terräng    
  Ärolabäcken, se Erolabäcken bäck    
  Ögmyren myr    
  Örbäcken bäck    
  Örbäcksviken vik    
  Örtjärn, se under Lålamm tjärn    
  Östanbergstjärnet tjärn    
  Öst-Dundermyren myr    
  Östifallet berg    
  Översjödammen damm    
  Översjön sjö    
  Övertjärnen tjärn    
  Övertjärnet tjärn    
  Övertjärnsbäcken bäck    
  Överån å    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.