ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Askers härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Asker hd Kvismaren, Västra o Östra sjöar    
Asker hd Kvismaren sjöar /Se    
Asker härad Kvismaren sjöar /Se    
Asker härad Kvismaren, V. o. Ö. f.d. sjöar /Se    
Asker hd Kvismaren V:a o. Ö:a sjöar /Se    
Asker härad Kvismaren, Västra o. Östra sjöar /Se    
Asker härad Sottern Saknas /Se    
Asker härad Sottern sjö    
Asker hd Sottern sjö    
Asker sn Svenders vatten sjö /Se    
Askers hd hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd /Se      
Asker hd o. sn      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker härad hd      
Asker sn o. hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Askers hd      
Asker härad      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker härad      
Asker hd      
Askers hd hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Askers hd hd      
Asker hd o. sn      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd o. sn      
Asker hd      
Asker hd      
Asker hd o. sn      
Asker hd      
Asker sn o. hd /Se      
Asker hd /Se      
Asker hd /Se      
Asker hd /Se      
Askers härads allmänning Saknas      
»ekeberge» försv. gd      
»kidhinge» =?Kilinge beb.      
*Mædhellösa förr hd      
Mellösa hd      
Mellösa förr hd      
Asker hd      
Mellösa f.d. hd      
Mellösa f. hd      
Mellösa hd /Se      
Segersjö rättaredöme f. rd      
Segersjö rättaredöme f. rd      
*Skatbothorp Saknas      
»skatbothorpe» Saknas      
[Tygilsmora] Saknas      
»tyghilsmorum» beb.      

  ^  

Örebro läns härader m.m.