ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örebro län : Grimstens härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 2
stubbe Saknas Bastengen Saknas Grimstens härad härad Grytefot gränssten
stubbe Saknas Getaryggen? Saknas   Grytestenen gränssten
subbe Saknas Getaryggen? Saknas    
stubb(e) Saknas Getryggen Saknas    
Grimsten hd Getryggen Saknas    
Grimsten hd /Se Getryggen Saknas    
Grimsten hd Getryggen Saknas    
Grimsten hd Häffre grufva Saknas    
Grimsten hd Laxååsen Saknas    
Grimstens härad härad Munkstigen väg /Se    
Grimsten hd Stavån å /Se    
Grimsten hd Tiveden skogstrakt    
Grimstens hd hd Tiveden skogstrakt    
Grimsten hd Tiveden skogstrakt    
Grimsten härad Tiveden skogstrakt    
Grimstens hd Tiveden skogsområde /Se    
Grimsten hd Tiveden bergsträckning /Se    
Grimsten hd Tiveden skogstrakt /Se    
Grimsten hd Venen Saknas    
Grimsten hd Viaån å    
Grimsten hd Viaån Saknas    
Grimsten härad Viaån å    
Grimsten härad Viaån å    
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten härad      
Grimsten härad      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten härad      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimsten hd /Se      
Grimsten hd      
Grimsten hd      
Grimstens härad hd      
Grimsten hd /Se      
Grimsten hd /Se      
Grimsten hd /Se      
Grimsten hd /Se      
Grimstens härad hd /Se      
Grimstens hd /Se      
Grimstens hd /Se      
Grimsten härad /Se      
Grimsten hd /Se      
Grimsten hd /Se      
Bo gd      
*Getingstorp Saknas      
Lundby rättaredöme f. rd      
Lundby rättaredöme snr      
Rafaldstårp Saknas      
Sutherby Saknas      
Suderby Saknas      
*Vallbygårds län förr slottslän /Se      
Vidha Saknas      

  ^  

Örebro läns härader m.m.