ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skagershults socken : Edsbergs härad : Örebro län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Kvarntorp Saknas Grytefot? gränssten (eller ö?)    
Tiäleberg Saknas      
Kjellberg Saknas      
Nydrett Saknas      
Nydrett Saknas      
Runstorp Saknas      

  ^  

Örebro läns socknar m.m.