ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linde socken : Lindes och Ramsbergs härad : Örebro län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 557 Bebyggelsenamn : 1999 Naturnamn : 1814
Högstaboda Saknas Lindebacken backe Södra gårdarna hmd Svarttjärn tjärn
Högstaboda by Lindesbyberget berg Södra gården hmd Svarttjärnen tjärn
Högstaboda by Lindessjön, Stora sjö Södra gården, se Matsesfall lht Svarttjärnen tjärn
Saknas Saknas Lindessjön, Stora sjö Södra gården gd Svarttjärnen skogstjärn
Östra Ingelsbytorp Saknas Lindesjön Saknas Södra gården gd Svarttjärnsbergen berg
Ingelshyttan Saknas Lindesjön sjö /Se Södra Gården gd Svarttjärnsmossen mosse
Ingelshyttan by Lindesjön sjö /Se Södra Hagen, se Karlsborg, Lilla lht Svarttjärnsmossen mosse
Ingelshyttan by Lindessjön sjö Södra Hagen hmd Svarttjärnsmossen mosse
Ingelshyttan by Lindessjön sjö Södra Hagen lht Svartviken vik
Ingelshyttan by Lindessjön sjö +Södra torpet torp Svartviken vik
Ingelshyttan by Lindessjön, Stora sjö Södra Udden hmd Svartviken vik
Ingelshyttan by Lindessjön, Lilla sjö Södra Udden bebyggelse Svarvarbacken backe
Ingelshyttan by /Se Lindessjön, Stora sjö Södra Vretarna hmd Svarvarbacken landsvägsbacke
Jönsakärr torp Lindmarksgruvan gruva +Sönnerstatorpet f.d. bebyggelse +Svensnäset näs
Jönshyttan by Lokullen terräng Sörbo hmd Svensnäsudden udde
Jönshyttan Saknas Lomtjärnen tjärn Sörbo gd Sveparbacken ställe
Jönshyttan Saknas Lomtjärnen tjärn Sörby hmn +Sverkgärdet åker
Jönshyttan by Lortängen terräng Sörby, se Sörbo hmd +Sverkängen äng
?Jönshyttan by Lovisaberget berg Sörby hmd +Sverkängsgärdet åker
?Jönshyttan by Lucifers kyrka terräng Sörby lht Svinfallet f.d. allmänning
?Jönshyttan by Lustighäll terräng Sörby gd Svinjorden jordstycke
Jönshyttan by Lyarkullen kulle Sörgården gd +Svinmarken markområde
Jönshyttan by Lyckemossen mosse Sörgården gd Svintomten mark
Jönshyttan by Långagröna terräng Sörängen hmd +Svinvallen lokalitet
Kallernäs by Långa mossen mosse Sörängen hmd +Svinvallen lokalitet
Kallernäs tårp Saknas Långa mossen mosse Sörängen hmn Svälthagen ägoskifte?
Kallernäs by Långbrobäcken bäck +Sörängsfallet lokalitet Sågarbacken backe
Kallernäs by /Se Långbrobäcken bäck Tabo förr torp Sågbron, se Kvarnbron bro
Kallernäs by /Se Långbrohagen ägomark +Tabo bebyggelse(?) Sågbron landsvägsbro
Kardustorpet (terräng) f.d. torp? Långbrokärret kärr Tabor hmd +Sågbrovretten åker
Keller Saknas Långkärret kärr Tabor gd Såggärdet åker
Saknas Saknas Långmossen mosse Taggfallet lht Sågmossen mosse
Klemensboda Saknas Långmossen mosse Talis kulle hmd Sågmossen mosse
Klemensboda gd Långmossen mosse Taliskulle gd +Sågtäppan åker
Kotjärnstorp f.d. torp Långsjöbron terräng? Tallbacka lht Sågtäppan åker
?Koverboda by Långsjön sjö Tallbacken lht Sågån å
Kofverboda by Långtjärnen tjärn Tallbo hmd Sågån vattendrag
Saknas Saknas Långtjärnen vik Tallbo lht Sågängen f.d. bebyggelse
Kofverboda by Långängsmossen mosse Tallebo hus Sågängshagen hagmark
Kofverboda by Länsmansudden udde Talludden lht Sållabokärret kärr
Kofverboda by Lösfallet terräng Talludden gd Sållaboviken vik
Kroktjärnstorp f.d. torp Löttjärnsgruvan gruva Tappa(r)fallet hmd Såpan ägoskifte
Kryparkärret torp Malmbergsuddegrufvor Saknas Tappafallet bebyggelse +Sälkebottnategen skogsteg
Kvarnbacken gd Malmbergsudde grufvor Saknas Tegelstugan, se Sågtorpet lht Sänkan sänka(?)
Saknas Saknas Malmbergsudden udde Tegen, se Skogstorp hmd Sänkan dal
Saknas Saknas Malmbergsviken vik Tegen lokalitet Sävkullarna, se Sandfallen mark
Saknas Saknas Markusmossen mosse Templet bebyggelse Söderfallsgärdena åkrar
Saknas Saknas *Markussadel Saknas Tingshuset stuga Söderfallslogen loge
Kvarnbacken gd »Björken i Markussadal» träd Tjädertorpet hmd Söderängarna ängsmarker
Kvarnbacken gd Marudden udde Tjädertorp lht Södra fallet, se Uddemossen mosse
Kvarnbacken gd? Mattsahål terräng Tjärbrännan hmd Södra fallet skogsmark
Kvarnbacken gd Mellansjöbäcken bäck Tjärbrännarslätten, se Tjärbrännan hmd Södra gärdet åker
Kvarnbacken gd Mellansjön sjö Tjärbrännarslätten f.d. gd Södra hagen hage
Kvarnbacken gd ?Mellratjärnen och Rasbackstjärnen tjärnar Tjärnen lht Södra hagen hage
Kvarnbacken bruk /Se Mellra tjärnen tjärn Tjärnen hmn Södra mossen mosse
Kvarnbacken gd Midtjärnsviken vik Tjärnstugan stuga +Södra mossen mosse
Kvarnbacken gd Mjugsjöbäcken bäck Toggfallet lht +Södra sloghagen slåttermark
Kvarnbacken gd Mjuggsjöbäcken bäck Tomta hmn Södra udden, se Stora Näset udde
Kvavsjötorpen Saknas /Se Mosegrop ägomark Tomta bebyggelse Södra udden udde
Kvavsjöfallet tp /Se Mose kärr kärr Torp by Södra udden udde
Kvavsjötorpen tp /Se Mossen, Stora mosse Torpet bebyggelse Tackfallet skogsmark
Kyrkobordsgården Saknas Mossgruvan gruva Torphyttan by Tackfallsbacken backe
Saknas Saknas Mossgrufvefältet Saknas Torphyttan torp Tackjärnshällen höjd(?)
Liljedahl Saknas Mossagrufvan Saknas Torphyttan by Tackjärnshällarna berghällar
Limnäs Saknas Muggesjön Saknas Torphyttan torp Tafsberget berg
Limnäs by Munken terräng Torphyttegård gd Talboms backe backe
Lindesberg bergslag Munkhyttebäcken bäck Torphytte Hiding lhter Tallbotten kolbotten
Lindesberg f. bergslag Myggsjöån å Torrsjöboda bebyggelse +Tallebacken skogsmark
Lindesberg f. bergslag Måltorpeberget berg Torrsjöbodar torp Tallfallbotten kolbotten
Lindesberg bergslag *(Mårskytte-) Dammsjön sjö Torrsjöbodar, se Dunderboda hmd? Tallheden skogsområde
Lindesby by? Mårshytteviken vik Trallingens ö, se Holmen lht Tallholmen udde (holme)
Lindesby Saknas Mäludden udde Trallingsö, se Holmen lht +Tallholmen lokalitet
Linde Saknas *Märk Tall gränsmärke Tredingen hmd Tallkärret sankmark
Linde Saknas Märrahålet göl Tredingen hmn Tallkärrsbotten kolbotten
Linde Saknas Märrtiern, se Mättjärnen tjärn Tredingen lht Tallviksmossen mosse
Lindeshyttan by Mättjärnen tjärn Tredingen bebyggelse Tamistebotten kolbotten
Lindeshyttan Saknas Mättjärnen tjärn Trevnaden lht Tamistegruvan gruvhål
Lindeshyttan Saknas Nabbudden udde Trekanten lht Tarm-Ols-Björnkärret gärde
Lindeshyttan by Nakfisaberget berg Triangeln avs Tarsberget berg
Lindeshyttan by Nattjärnen tjärn Triangeln lht Teaterbotten kolbotten
Lindeshyttan by? Nattjärnsbäcken bäck Trogenstorp lht Tempelbacken landsvägsbacke
Lindesås Saknas Nattjärnsmossen mosse +Trogenstorp f.d. torp Tempelbacken skogsmark
Lindesås Saknas Nippesviken vik Trolldalen hmd Timmerbotten kolbotten
Lindesås Saknas Norrbo terräng Trolldalen bebyggelse Timmermossarna mossar
Saknas Saknas Nyadammsbäcken bäck +Trolldalstorp f.d. torp +Timmermossen mosse
Långåker Saknas *Nyberget-Dammsjön sjö Trolltorpet lht +Timmermossen mosse
Långåker Saknas *Nybergets gruva gruva Trolltorpet f.d. torp Tjuvbotten kolbotten
Långåkersboda by? Nyckelmossen mosse Trumpatorpet lht Tjuvstensbacken backe
Långåkersboda by Nyckelmossen mosse Trumpatorpet torp Tjärn, se Bölesjön sjö
Munkhyttan by Nyckelmossen ägomark Tryfallet, se Hagaberg gd Tjärnbacken landsvägsbacke
Munkhyttan by Nyckelmossen mosse Trädgården lht Tjärnmossen mosse
Munkhyttan by Nyhyttedammen damm Trädgårdstorpet hmd Tjärnmossen mosse
Munkhyttan by Nyte hytta terräng Trädgårdstorp gd Tjärnmossen, se Bölesjömossen kärr
Munkhyttan by Nytorp ägomark Tröskverk bebyggelse Tjärnmossen mosse
Munkhyttan by Näset näs Tunnbindartorp, se Vingen hmd Tjärnmossjön sjö
Munkhyttan by Näsviken vik Tunnbindartorp, se Sjövik hmd Tjärnvägen gångstig
Målerud Saknas Näsviken vik Tunnbindartorpet bebyggelse Tjölnaberget berg
Saknas Saknas Nötaflyet tjärn Tånga hmd Tolkamossen mosse
Mårdshyttan by *Olesjön, se Ölsjön sjö Tången, se Tånga hmd Tomtakullen kulle
Mårdshyttan by Olsiön, se Ölsjön sjö Tången gd Tomtakällan källa
Mårdshyttan by Orobäcken bäck Täppkullen hmd Tomtebacken ägoskifte?
Mårdshyttan by Orobäcken bäck Täpptorpet torp Torget öppen plats
Mårdshyttan by? Orramossbäcken bäck Täpptorpet torp +Torpfallen lokalitet
Saknas Saknas Orramossen mosse Täpptorpet torp Torphyttbäcken bäck
Mårdshyttan by *Orremossen mosse Törntorpet, se Kölntorp lht Torphyttebäcken bäck
Mårdshyttan by Orrhönskärret kärr Törntorpet bebyggelse Torphyttån, se Torphyttbäcken bäck
Mårtens gård Saknas Oxhagen, Nedre sankmark +Udden lht Torphytteån vattendrag
Nybergstorp (terräng) f.d. torp Palnängsbäcken bäck Uggelboda lht +Torpmossen mosse
Pjättboda beb /Se Paskalampsmossen mosse Uggelboda bebyggelse +Torptäppan, Övre åker
Pjättaboda lägenheter /Se Pelles mosse mosse Ugglebo f.d. bebyggelse +Torpängen »hårdvall»
Påltorpet (terräng) f.d torp Pettersberg terräng Ullas (stuga) hmn Torrsjöbäcken bäck
Reboda by /Se Pilgrimskullen höjd Ulriksberg hmd Torrsjömossen mosse
Rossvalslund gd /Se Pinklamossen mosse Ulriksberg lht Torrsjön, se Dunderbosjön sjö
Tya by? Piparbäcken bäck Unglätta, se Pungslätta lht Torrsjön sjö
Rya by? Predikstolsberget berg Unglätta bebyggelse Torrsjön, Lilla sjö
Rya gd /Se Prästängen ägomark Unnasjön hmd Torrsjöån vattendrag
Ryaheden Saknas Punglättan terräng Unnasjön bebyggelse Torråsen ägoskifte?
Råsvarsby Saknas Påteshålsbäcken bäck Urby hmd Trallingens ö, se Hollandsholmen holme
Saknas Saknas Pörttorpet terräng Urby hmd Tranmossen mosse
Råsvaldstorp Saknas ?Rasbackstjärnen tjärn Urby gd +Tranmosshagen hagmark
Råsvaldstorp Saknas ?Rasbackstjärnen tjärn Uskavi bebyggelse Tre bottnar kolbottnar
Röndeholmen Saknas ?Rasbackstjärnen och Hellratjärnen tjärnar Uskebohyttan, se Öskebohyttan by Triangeln markområde
Röndeholmen Saknas Rasbackstjärnen tjärn Utsikten lht Trinda mossen mosse
Rösjötorp, Nedre (terräng) f.d. torp Sjön Rasavalen, se Rassvalen sjö Utskogsmossen lht Trinda mossen, Lilla mosse
Rösjötorp, Övre f.d. torp, nu terräng *(Rebodasjön) Dammsjön, se Smedsjön sjö Vagnsbrohagen hmd Trinda mossen, Stora mosse
Siggeboda Saknas Rebodagruvan gruva Vagnsbrohagen, se Vansbrohagen gd +Trinerhagen lokalitet
Siggeboda Saknas Refwa Siön, se Vedevågssjön sjö Vansbrohagen gd Trollbola sten stenblock
Siggeboda by Restabäcken bäck Vaktstugan, se Ryaheden lht Trolldalsbacken landsvägsbacke
Siggeboda by *(Ribbodasjön) Dammsjön, se Smedsjön sjö Vaktstugan bebyggelse Trolldalsberget berg
Siggeboda by Rijungen terräng Valkstampverk Saknas Trolldalsberget, Södra berg
Siggeboda by Ringforsen fors Valkstampverk f.d. bebyggelse +Trolldalstegen skogsmark
Siggeboda by Ringhällen udde Vallby hmd Trollstenen stenblock
Siggebohyttan by Risbergshöjden höjd Vallby bebyggelse Trumpatorpsviken vik
Siggebohyttan Saknas Risbergsåsen ställe Vallby lht Trångastensmossen mosse
Siggebohyttan Saknas Rossvalen sjö Vallklövern gd Trädgårdsgärdet åkrar
Siggebohyttan Saknas Rossvalen sjö Vargens, se Stjärnvik hmd Trädgårdsmossen mosse
Siggebohyttan Saknas Rossvalen sjö Vargklöfva gd Trälmossbäcken bäck
Siggebohyttan Saknas Rossvalen sjö /Se Vassboda hmn Trälmossen mosse
Siggebohyttan by Rossvalen sjö Vassboda avgärdahemman Tränmossbotten kolbotten
Siggebohyttan by Rossvalen sjö Vassboda hmn Tränmossbäcken bäck
Siggebohyttan by Rossvalen sjö Vassboda, Norra, se Vassboda hmn Tränmossen mosse
Siggebahyttegården gd /Se Rossvalen sjö Vassboda, Södra, se Lundbomstorp lht Tränmossen mosse
Saknas Saknas Rossvalen, se Råsvalen sjö Vasselhyttan Saknas Tränäversån å
Skrymtarboda by Rovfallsberget berg Vedevåg hmn +Träsfallet åker
Skrymtarboda Saknas Rovåsbäcken bäck Vedevåg by +Trätskogen skog
Skrymtarboda Saknas Rovåsmossen mosse Vedevåg stationssamhälle Trätviken område
Skrymtarboda by Rudtjärnen tjärn Vedevågsbruk lht Trätviken markområde
Skrymtarboda by Rumpen terräng Velamstorp torp Tröskverket f.d. tröskverk
Skvatthammar Saknas Rumängen, Stora ägomark(?) Velamstorp torp Tunnbindarviken vik
Skvatthammar gd *Rusjön? f.d. sjö Venskogen torp Tunnisemossen, se Tönnisemossen mosse
Skvatthammaren Saknas Ryaforsen fors Venskogen torp Tuvehålet åker
Skvatthammaren Saknas Ryaheden hed Vestanbo bebyggelse Tvillingbotten kolbotten
Skvatthammar gd Ryamon skog /Se Vidbo lht Tvillingbotten kolbotten
Svatthammar gd Råsualen, se Rossvalen sjö Vidlundstorp hmd Tvillingbotten kolbotten
Sqvatthammarehult gd Råsualen Lacus, se Rossvalen sjö Viken hmd Tvillingbottnarna kolbottnar
Skvatthammarshult gd Råsvalen, se Rossvalen sjö Viken lägenhet Tvillingbottnarna kolbottnar
Skyttekärret torp Råsvalen insjö Viken lht Tvillingbottnarna kolbottnar
Slottermossen torp Råsvalen sjö Vikstorp bebyggelse +Tvärtegen skogsteg
Slöjsmossen torp Råsvalen sjö Viktoria hmd Tången hmn
Snickartorp Saknas Råsvalen sjö Vilhelmstorp, se Vidlundstorp hmd Tånghålet åker
Snickartorp gd Råsvalen sjö /Se Villebo lht Tångtäppan åker
Snuggan by Råsvaren, se Råsvalen sjö Villeborg hmd Tångvreten åker
Snuggan by Rävaberget berg Viludden hmd Tångvreten, Stora åker
Snuggan by Rävberget berg Viludden bebyggelse Tångvråen åker
Snuggan by Röberget berg Vingatorp, se Vingen hmd Tångvägen byväg
Snuggan by Röbergs högar, se Rödberget berg Vingeltorp torp Täppan åker
Snuggan by Röda jorden terräng Vingeltorp hmd Täppan åker
Snuggan by /Se Röda stubben stubbe? Vingeltorpet hmd Täppheden tallskog
Snugghyttan Saknas Rödberget berg Vingeltorpet gd Täppkullen åker
Snugghyttan Saknas Rödberget berg Vingen hmd +Täpporna åkrar
Solbacken Saknas Rödberget berg Vingen torp Tärningssten stenblock
Spikgården bergsmansgård /Se Rödberget berg Vingen bebyggelse Tärnings(tens)viken vik
Stackerud gd? Römossen mosse Vingtorpet gd Tärningsstensviken vik
Stackerud gd Römossen mosse Vinkällan hmd Tönnisemossen mosse
Storå samhälle /Se Römossen mosse Vinkällan hmd Törnebotten kolbotten
Storå samhälle /Se Römossen mosse Vinkällan bebyggelse Törntäppan åker
Saknas Saknas Rönndalen dal Vinterskogar hmd Uddemossen mosse
Saknas Saknas Rösiöhögden, se Rödberget berg Vinterskogen torp Udden mark
Stubberud Saknas Rösjöbäcken bäck Vinterskogstorp(et) lht Udden skog
Sunnankärr gd Rösjö kanal bäck Winterskogstorpet torp Uggelboda, se Uggelbogärdet gärde(?)
Sunnankärr Saknas Rösjön sjö Vita stugan f.d. stuga Uggelbogärdet gärde(?)
Saknas Saknas Rösjön sjö Vitmossen hmd Uggelbohagen hagmark
Sunnankärr gd Rösjön sjö Vitmossen hmd +Uggelbovreten åkerjord
Sunnankärr gd Rösjön Saknas Vitmossen hmn Uggelmossberget berg
Sunnankärr gd Rösjön Saknas Vitmossen, se Fagerängarna o Vitmossen Saknas Uggelmossen mosse
Sunnantorp Saknas Rösjön sjö Vitmossen bebyggelse +Uggelmosshagen hage
Svartberget Saknas Rösjötjärnen tjärn Vitmossen lokalitet Uggelbobacken landsvägsbacke
Svartberget torp Rös Siön, se Rösjön sjö Vitmossen, se 1 Fageräng Saknas Uggletäppan förr åker
Södra fjerdingen Saknas Salomonskärr ägomark Vitmosstorpet torp Ullas källa källa
Tilkeshage gd /Se Sandgruvfallet terräng Vitmosstorpet f.d. torp Ulvabäcken bäck
Timmeråsen Saknas Sandtorp terräng Vohagen, se Bohagen hmd Ulvagölen, se Älvagölen sjö
Torpet Saknas Sandåsen udde Vrekabacken hmd Ulvagölskullarna höjder
Torp Saknas Silvergruvan gruva Vrekabacken gd Ulv(a)sjön sjö
Torp Saknas Silvkannberget berg Vretarna, Södra bebyggelse Ulvsjömossen mosse
Torphyttan by Simonstorpsmossen mosse Vreten hmd Ulvsjön sjö
Torphyttan by? *Sista röset gränsmärke Vreten hmd Ummersmossen mosse
Torphyttan Saknas Sjuvägarbottnen ägomark Vreten hmd Undesbäcken bäck
Torphyttan Saknas Sjön, Nya sjö Vreten hmd Undersmossbäcken bäck
Torphyttan by Sjövretsgruvan gruva Vreten bebyggelse Undersmossen mosse
Torphyttan by Sjöängsfallet ägomark Vreten bebyggelse Undersmossen mosse
Torphyttan by Skansviken vik Vågar(s)torp, se Vågartorp, Västra hmd Unnasjöbäcken bäck
Torphyttan by Skarpussen ägomark Vågartorp torp Unnasjön sjö
Saknas Saknas Skartången terräng Vågartorp, se Lövåsen hmd Unnasjön sjö
*Towaboda Saknas Skillin, se Skillingen sjö Vågartorp torp Urbyskogen skogsmark
Tovaboda Saknas Skillingen sjö Vågartorp bebyggelse Ursjön, se Unnasjön sjö
»towabodha» Saknas Skillingen sjö Vågartorpet, Nedre bebyggelse Urstensberget berg
*Towabodha Saknas /Se Skillingen sjö Vågartorp, Västra hmd +Urstensmossen mosse
Urby gd /Se Skillingen sjö Vågartorp, Västra bebyggelse Urvädersbotten kolbotten
Uskeboda by Skillingen sjö /Se Vågartorpet, Övre bebyggelse Urvädersbäcken bäck
Uskeboda Saknas Skinnfoten terräng Vänersdal lht Urvädershällen sten
Saknas Saknas Skogsmossen mosse Vänerslund hmd Urvädershällen berghäll
Uskeboda by Skomakarehäll häll Väng by Urvädershällsbotten kolbotten
Uskeboda by Skommargruvan gruva Väng Saknas Urvädersmossen mosse
Uskeboda by Skommarhällen berghäll Väng by Urvädersmossen mosse
Uskeboda by Skottbackarne landremsa /Se Väng bebyggelse Urväderstegen skogsteg
Uskeboda by Skravlingen sjö /Se Vängs by bebyggelse Uskabergen berg
Uskaboda by /Se Skrovlången sjö Vängsforsen lht Uskabergen berg
Uskeboonäss Saknas Skrovlingen sjö Vängsforsen bebyggelse Uskaberget ägoskifte?
Vassboda by Skrovlingen sjö Vängsforsen gd Usken sjö
Vassboda by Skrovlingen sjö Vängs rote förr del av sn Usken sjö
Vassboda by Skrovlingen, se Skrövlingen sjö Vängstorp hmn Utlogen loge
Vasselhyttan by Skrovlingsbäcken bäck Vängstorp gd +Utmossen fräkenäng
Saknas Saknas Skrovlingsmossarna mossar Vännersdal lht Utterbäcken, se Krampedalsbäcken bäck
Saknas Saknas Skrymkärret ägomark Vännerslund gd Uttebäcken bäck
Vasselhyttan by Skrymtarberget berg Vännerslund, Lilla lht Uvberget berg
Vasselhyttan by? Skrävlingen sjö /Se Värhult hmd Uvberget berg
Vasselhyttan by Skrövlingen sjö Värmfallet, se Grävlingsborg lht +Uvberget berg
Vasselhyttan by Skrövlingen, se Skrävlingen sjö Västantorp hmn Uvberget berg
Vasselhyttan by Skuggan terräng Västantorp gd Vabron landsvägsbro
Vasselhyttan by Skvatthammarshult skogsmark Västerbro lht Vadbron bro
Vasselhyttan by? Slåttermossen mosse Västergård lht Vadstens kiläng åker
Vasselhyttan by /Se Slåttermossen mosse Västergården, se Mellangården hmn Vadstens åkertäppa åker
Vedevåg bruk Slåttermosskullarna kullar Västerhagen, se Hagen, Västra torp +Vagatan väg
Vedevåg Saknas Slägde Måsen, se Slöj(d)smossen mosse Västerlid lht Vagnsfallen skogsområde
Vedevåg Saknas Slöjdarkullen kulle Västertäppan lht +Vahålet lokalitet
Vedevåg bruk Slöj(d)smossen mosse Västerud hmd ? Vakärret sankmark
Vedevåg bruk Slöjdöholmen holme +Västgöttorp f.d. torp Valborgs äng sankmark
Vedevåg bruk Slöjdön udde Västra brukstorpet lht Valborgs äng åker
Vedevåg bruk *Smedsbrunnsmossen mosse Västra Fallet lht Valklövsbergen, se Vargklövsberget berg
Vedevåg bruk Smedsjön sjö Västra Fallet lht Vallbotten kolbotten
Vedevåg bruk Smedsjön Saknas Västra gården, se Björneborg hmn Vallgatan kreatursväg
Vedevåg bruk Smedsjön sjö Västra gården hmd Vallgatan byväg
Vedevåg bruk Smedudden udde Västra gården Saknas Vankalyte åkrar
Vedevåg bruk Smörgåskärret kärr Västra Gården gd Vanskogstäpporna åker
Vedevåg bruk Smörmossen ägomark Västra gården gd Vargabackarna backar
Vedevåg bruk Smörmossen skogsmark Västra Gården gd +Vargahedstegen skogsteg
Vedevåg bruk /Se Snesnaren, Stora sjö Västra Hagen hmd Vargakärret, Nedre sankmark
Vedevåg bruksegendom /Se Snugghytte damsjö Saknas Västra Hagen lht Vargakärret, Övre sankmark
Vedevåg bruk Sockertoppen terräng Västra Hagen gdr Vargakärrsbotten kolbotten
Vedevåg bruk /Se Solskensberget berg Västra Hagen bebyggelse +Vargakärsssmossen mosse
Vedevåg samhälle /Se Solviken vik Västra kärret hmd Varga mosse mosse
Vedevåg by /Se Spetbäcken bäck Västra Kärret bebyggelse +Vargapusstegen skogsteg
Vedevåg samhälle /Se Spikmossen mosse Västra Mossen hmd Vargbacken backe
Vedevåg bruk o. gd. /Se Spikmossen mosse Västra Mossen bebyggelse Vargheden skogstrakt
Vedevåg järnvägs-, post- o. telegrafstation /Se Spikmossen mosse Västtorp bebyggelse Vargklevsberget berg
Saknas Saknas Spitmåsen, se Spikmossen mosse Ytterbyn torp Varklevsberget, se Vargklövsberget berg
Vitmossen torp Springan gruva Yxe by Vargkloberget, se Vargklövsberget berg
Vågartorp torp /Se Språngbrokärret kärr Yxe Saknas Vargkloberget berg
Väng by Spångabäcken bäck Yxe by Vargklövsberget berg
Wäng Saknas Spång M, se Spångmossen, Övra o. Nedre mossar Yxe bebyggelse Vargklövsberget berg
Väng by Spångmossen, Nedre o. Övra mossar Yxeborg torp Vargklövberget berg
Väng by Spångmossen, Övra o. Nedre mossar Yxeborg bebyggelse Vargklövenberg berg
Väng by Spångmossen mosse Yxeborgstorpet torp Vamsjön, se Värmsjön sjö
Vängstorp gd Stackerudsviken vik Yxevägen lht Vassbogärde gärde
Vängstorp Saknas Stakakärret kärr Åbylund hmd Vassbrofallet vattenfall
Vestantorp gd Stansberget berg Åbylund lht Vedevågholm holme
?Yxe herrg. *Stelapadam sjö Åbylund lht Vedevågholm[en] holme
Yxe herrgård Stenhagen terräng Åbylund lht Vedevågsjön sjö
Yxe herrgård Stenkärrsmossen mosse Åbylund avs Vedevågssjön sjö
Yxe Saknas Stensmossen mosse Ådala lht Vedevågsån å
Yxe herrgård? Stenudden udde Åfallet hmd Vedevågsån å
Yxe herrgård Stenängen terräng Åfallet banv.stuga +Velamshagen hage
Yxe herrgård Storafallskärret kärr Åfallet bebyggelse +Velamssons bergfogdehage hage
Yxe by Stora granen skogsmark? Åhagen hmd Venskogen hage
Yxe hg /Se Stora källan källa Åhagen torp Venskogen, se Venskogshagarne hage
Yxe by /Se Stora kärret kärr Åhagen torp Venskogen, se Vanskogstäpporna åker?
»yxissiohult» bebn.? /Se Stora slätten ägomark Åhagen bebyggelse Venskogen skogsmark
Åboda by Storbråtakullen kulle Åkilen, se Ålkilen hmd Venskogshagarne hage
Åboda by Storbråtarna terräng Ålderdomshemmet lht Venskogs rå åker
Åboda Saknas Storgrufvan Saknas Ålkilen torp Venskogstäpporna åker
Åboda by Storgrufvan Saknas Ålkilen hmd Vidjebotten kolbotten
Åboda by /Se Storgruvan gruva Ålkilen hmd Viks botten kolbotten
Åsen Saknas Storgruvan gruva? Ålkilen bebyggelse Viktoriagruvan gruva
Åtorpet Saknas Storgruvkärret kärr Ålkärnstorpet torp Viludden udde
Saknas Saknas Stormossen mosse Ålsängen, se Åsängen hmd Viluddsberget berg
Saknas Saknas Stormossen mosse Åltjärnstorpet, se Åstjärnstorpet lht Vilundstäppan åker
Ängeboda by Stormossen mosse Ångbr. bebyggelse Viluddsviken vik
Ängeboda by Stormossen ägomark Ångermanland bebyggelse Vingeltorpsviken vik
Engietorp Saknas Stormossen mosse Ånäs lht Vingeltäppan åker
Ögrufvan Saknas Storå masugn Ånäs lht Vinkällsmossen mosse
Ögrufvan gruva Storån å Åsbrinken lht Vintermossbotten kolbotten
Öhn Saknas Storängen ägomark Åsen, se Grusåsen hmd Vintermossen mosse
Önskebohyttan by Storön ö Åsen lht Vintermossen mosse
Önskebohyttan Saknas Storön Saknas /Se Åsen bebyggelse Vintermossen mosse
Öskebohyttan by Storön ö Åshagen torp Vinterskogarna, se Vinterskogstegen ägoskifte?
Nya Uskabohyttan Saknas Stripa gruva Åshagen lht Vinterskogskärret sankmark
Öskebohyttan by? Stripa gruva Åskilen, se Ålkilen hmd +Vinterskogsmossen mosse
Öskebohyttan by Stripa gruva Åstjärnstorpet lht Vinterskogstegen ägoskifte?
Öskebohyttan by Stripa gruva Åstjärnstorpet torp +Vintervägsgärdet gärde
Öskebohyttan by Stripa gruva Åsvahagen, se Åshagen torp Vinterskogsvägen skogsväg
Öskebohyttan by Stipa gruva Åsängen hmd Vinterskogsåsen skogsås
Öskebohyttan by /Se Stripa gruva Åsängen bebyggelse Vita kon sten i sjön
Saknas Saknas Strjp Grufva, se Stripa gruva Åtsjön hmd Vitmossen mosse
Saknas Saknas Strävbäcken bäck Åtsjön bebyggelse Vitmossen mosse
Östra Öskevik by Stutstorp terräng Åtsjöängen torp Vitmossen mosse
Östra Öskevik by? Ställbergsfallet terräng Åtsjöängen torp Vitmossen mosse
Östra Öskevik by Stödstenen sten Åtsjöängen gd +Vitmossen mosse
Östra Öskevik by Stödstenen sten Åvik, se Bohrvalla hmd Vitmossen mosse
Östra Öskevik by Stödstensberget berg Åvik lht Vitmossen mosse
Österboda Saknas Sundet sund Ängabo gd +Vitmossängen lokalitet
Österfierdingen Saknas Sundströmsmarken terräng Ängarna gård Vittberget berg
  Sundsängen äng Ängen hmd Vittberget berg
  Svarta bäcken bäck Ängen hmd Vittbergsbotten, Nedre kolbotten
  Svartberget Saknas /Se Ängen, se Åtsjöängen torp Vittbergsbotten, Övre kolbotten
  Svartbergsgruvan gruva Ängen, se Åtsjöängen torp Vittbergshagen hagmark
  Svartbergsfältet Saknas Ängen gd Vittbergshagsbotten kolbotten
  Svartbergstäppan odlad mark Änghagen hmd Vittbergsmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn Änghagen, se Norrmalm hmd +Vretaskogen lokalitet
  Svarttjärnen tjärn Änghagen hmd +Vretaskogsgärdet gärde
  Svarttjärnen tjärn Änghagen bebyggelse +Vreten åker
  Svarttjärnen tjärn Änghagen, Lilla hmd Vretsviken, Södra, se Stackerudsviken vik
  Svarttjärnen tjärn Änghagen, Lilla gd Vråen, Södra, se Grinnaberget bergsmark
  Svarttjärnen tjärn Änghagen, Stora gd Vågarn del av Vedevågsjön
  Svarttjärnen, Lilla tjärn Ängland lht Vågaren sjö
  Svarttjärnsbäcken bäck Ängland lht Vågartorpsjön sjö
  Svarttjärnsbäcken bäck Ängsbacka lht Vårsädhagen hage?
  Svarttjärnsgrufvan Saknas Ängsgården hmd +Väggkärret sankmark
  Svarttjärnsmossen mosse Ängsgården hmd Vägglusbotten kolbotten
  Svarttjärnsmossen mosse Ängsgården lht Väggluskärret sankmark
  Svartviks udden udde Ängsgården gd +Väggärdet åker
  Svensnäsudden udde Öbergs torp f.d. torp +Vägskärret sankmark
  Svinafallet terräng? Ödalen hmd Vängen, se Vängssjön sjö
  Syrberget berg Ödalen torp o. banv.stuga Vängsbäcken bäck
  Sågbron bro Ödalen bebyggelse Vängsbäcken bäck
  *Sågemossen mosse Ödalstegen, se Segertorpet hmd Vängsforsen fors(?)
  Sågholmen holme Ödalstegen hmd Vängsjön sjö
  Sågmossen mosse Ögruvan gruva Vängskogen skogsmarker
  Sågån å Ömanstorp torp Vängslogen loge
  Sågängen terräng Ömanstorp bebyggelse Vängsmossen mosse
  Sänkmossen mosse Ön torp Vängsrud odling
  Södra fallet terräng Ön hmd Vängssjön sjö
  Södra änden vik Ön torp +Vängstäppan åker
  Tacktjärnshällarna berg Ön, se Storön hmd Vängsängen sankmark
  Tallbotäppan terräng Ön hmd Vängsängslogen loge
  Tallskaten berg? Ön lht Vängsängsudden udde
  Tempelbacken höjd? Ön hmd Värhultmossen mosse
  Tempelbacken terräng Ön gd +Värmfallet lokalitet
  Tempelbacken terräng Ön gd Värmsjöbotten kolbotten
  Tickes kärr kärr Ön bebyggelse Värmsjöbäcken bäck
  Timmermossen mosse Ördalen, se Ödalen hmd Värmsjöbäcken bäck
  Tjärnberget berg Öskebohyttan by Värmsjömossen mosse
  Tjärnen, Östra tjärn Öskebohyttan by Värmsjömossen mosse
  Tjärnmossen mosse Öskebyttan, se Öskebohyttan by Värmsjön sjö
  Tjörnaberget berg Öskevik, se Öskevik, Östra by Värmsjön sjö
  Tolkamossen ägomark Öskevik, Östra by Västantorpsparken, se Parken mark (?)
  Tomtakullen ägomark Öskevik, Östra fst Västantorpsparken markområde
  Tornevedsmåsen, se Torrvedsmossen, Stora o Södra mossar Öskevik, Östra by Västerbohrsudde udde
  Torneveds måssen mossar Öskeviks kvarn kvarn Västerbybäcken bäck
  Torrsjöbäcken bäck Östanbo hmd +Västergårdsnabben lokalitet
  Torrsjöbäcken bäck Östanbo lht +Västergårds skräddaräng äng
  Torrsjön bäck Östanby hmd +Västerängen lokalitet
  Torrsjön sjö Östanby lht Västerängsbäcken bäck
  Torrsjön sjö Östanby, Stora gd +Västgötategen skogsmark
  Torrsjön sjö Östangård, se Grusåsen hmd Västgöten, Norra kolbotten
  Torrvedsmossen, Södra, Stora o. Lilla mossar Östanlid lht Västgöten, Södra kolbotten
  Torrvedsmossen, Lilla mosse Östanlid lht Västgöthagen åker
  Torrvedsmossen, Stora mosse Östanå hmd +Västra fallet lokalitet
  Torrvedsmossen, Lilla, Stora o. Södra mossar Östanå gd Västra rå åker
  Torrvedsmossen, Stora, Lilla o. Södra mossar Östanå bebyggelse Yttrre rå åker
  Torrvedsmossen, Stora o. Södra mossar Östanås, se Österåsen hmn Yxedammen dammbyggnad
  Torrvedsmossen, Södra mosse Östanås lht Yxemossen sänkan
  *Tosjön, se Torrsjön sjö Österdalsvreten, se Dalvreten hmd Yxemossen mosse
  Trallingen holme Östergård hmd Yxemossen mosse
  Tranmossen mosse Östergård gd Yxesjön sjö
  Tranmossen mosse Östergården hmn Åfallsvägen byväg
  Tranmossen mosse +Östergården gd Åglappen åker
  Tredingssten sten? Österåsen hmn el. torp Ågärdet åker
  Trinda mossen mosse Österås lht Åhagsbotten kolbotten
  Trinda mossen mosse Österängen hmd +Åkerhagen hage
  Trollhatten höjd? Österängen bebyggelse Åkerhagen hage
  Trollhällen berghäll? Österängen bebyggelse +Åkerhällsberget berg
  Trollstenen sten? Östra gården hmn +Åkerhällsmossen mosse
  Trolltorpet ägomark Östra gården bebyggelse Åkerkilen äng?
  Tränmossen, Nedre mossar Östra gården gd +Åkertäppan åker
  Tränmossen, Övre mosse Östra gården gd Åkilsbotten kolbotten
  Tunisamossen mosse Östra Gården gd Åland tjärn
  Tura gruva? Östra gården gd Ålandshav sjö
  Turaplan terräng Östra Hagen hmd Ålandsmossen mosse
  Tvillingbottegen terräng Östra Hagen gd Ålandsmossen mosse
  Tvillingbottnarna terräng Östra Hagen bebyggelse Ålandssjön, se Ålandshav sjö
  Täppan terräng Östra tjärn torp Ålbacken backe
  Täppheden hed Östra tjärnen f.d. torp Ålerud åker
  Täpptorpet terräng Östra torpet torp ? Ålerudsängen åker
  Tärningsstenarna skär +Östra Torpet f.d. torp Ålkilsbäcken bäck
  Tärningsstenen sten Guldsmedshyttan förklaringar Ålkilsmossen mosse
  Törsiön, se Torrsjön sjö Smöra/n/ personnamn Ålkilsvägen skogsväg
  Törsiön, se Torrsjön sjö Springla-Lovisa personnamn Ålkullen, se Ålbacken backe
  Törsjön Saknas Tjärtalten personnamn Ålkärret skog och åkrar
  Uddastugan terräng Abramstorp torp +Ålkärret lokalitet
  Udden terräng Abrahamstorp lht +Ålkärrsmossen mosse
  Uggelbacken backe? Acksjögruvan gruva Ålkärrsviken vik
  Uggeludden udde Acksjön bebyggelse Ålrudtjärn tjärn
  Ugglemossen mosse Acksjötorp, Norra torp (?) Ålängen ägoskifte?
  Ulvsjön sjö Acksjötorp, Norra bebyggelse Åminnet bäckmynning
  Ulvsjön sjö Acksjötorp (Södra) torp Åminnet vik
  Ulvsjön sjö Acksjötorp, Södra bebyggelse +Ånabbarna lokalitet
  Ulvsjön sjö Acktjärn, se Acktjänstorp torp Ånsjöbäcken bäck
  Undersbäcken bäck Acktjärnstorp torp Ånsjömossen, Lilla mosse
  Undersmossen mosse Acktjärnstorpet torp Ånsjön, Lilla sjö
  Unnasjön sjö Adolfsberg lht Ånsjömossen, Stora mosse
  Urvädersbäcken bäck Albano lht Ånsjön, Stora sjö
  Urvädersmossen mosse +Alboms torp f.d. torp Ånäs näs
  Urvädersmossen mosse Aleborg hmd Åre åkrar
  Urvädersmossen mosse Allmänningen, se Laggarskogen hmn Årsängsbron bro
  urvärs måsen, se Urvädersmossen mosse Alsta lht Årsängsån å
  Usken sjö Anders Bengtstorp torp Årud, se Åre åkrar
  Usken sjö Anders-Bengtstorp lht Årudsladena lador
  Usken sjö Anders Benktstorp torp Årudslogen, Bortra loge
  Usken sjö +Anders Erssons torp f.d. torp Årudslogen, Hitra loge
  Usken sjö +Anna Stinas torp f.d. torp Årudstjärnen tjärn
  Usken sjö Anneberg, se Annelund hmd Åsagrundet grund
  Usken sjö Anneberg lht Åsavägen väg
  Usken sjö Annelund hmd Åsen grusås
  Usken sjö Annelund hmn o. jord Åskebruket, Lilla kolbotten
  Usken sjö Annelund lht Åskebruket, Stora kolbotten
  Usken sjö Annelund lht Åstjärn tjärn
  Usken sjö /Se Arpisbostaden lht Åstjärnen tjärn
  Usken sjö /Se Asplund hmn Åstjärnsbäcken bäck
  Utterbäcken bäck Asplund lht Åtsjöbäcken bäck
  Vagnsfallabottnarna terräng Asplund lht Åtsjöbäcken bäck
  Wahsiön, se Valsjön sjö August Jans gd Åtsjön sjö
  »wahssiön», se Valsjön sjö Axelsberg hmn Åtsjön sjö
  Valborgsäng terräng Axelsberg lht +Åtsjönäset näs
  Valborgs äng äng Axsjön, se Acksjötorp (Södra) torp Åtsjöände, Norra vik
  Wahlklofs Hellen, se *Vallklövshällen gränsmärke Axsjötorp (Södra), se Acksjötorp (Södra) torp Åtsjöände, Södra vik
  Vallklövberget berg Axtjärnstorp, se Acktjärnstorp torp +Åvikshagen åker
  *Vallklövshällen gränsmärke Backadalsgruvan, se Östanbo-Backadalsgruvan Saknas +Äggudden lokalitet
  *Vallklövsröse röse Backagården hmd Älgakyrkan stenblock
  Vallklövsröset röse Backagården gd Älgamosse mosse
  Valsjön sjö Backalund lht Älgagropen, se Älggölen sjö
  Valsjön sjö Backatorp hmd Älggölen sjö
  Valsjön sjö Backatorp hmd Älgholmen holme
  Valsjötjärne Saknas /Se Backatorpet torp Älgholmen holme
  Valsjötjärnen tjärn Backatorpet torp Älgkomossen mosse
  »wangssion», se Vängsjön sjö Backen, se Fanthyttebacken hmd Älgkärret, Södra mosse
  Vargbacken terräng Backen lht Älgkärrsbäcken, se Älkesbäcken bäck
  Vargberget berg Backetorp, se Bäcketorp lht Älgkärrsbäcken stort dike delvis, rännil delvis
  Vargheden hed Backolltorpet hmn Älgkärrsmossen, Södra mosse
  Vargkloberget berg Backtorp f.d. torp Älgmossen mosse
  Vargmossen mosse Backtorp, Östra, se Bäcktorp, Östra lht Älkesbäcken bäck
  Vasselhytte masugnsvatten Saknas Backtorp, Östra f.d. bebyggelse Älkesmossbäcken, se Älkesbäcken bäck
  Vedevåg triangelpunkt Bageriet lht Älkesmossen mosse
  Vedevågsholm holme Baggaboda hmd Älkesmosstäpporna åker
  Vedevågssjön sjö Baggaboda gd Älvagölen sjö
  Vedevågssjön sjö +Baggafallboda f.d. bebyggelse Älvagölskullarna, se Ulvagölskullarna höjder
  Vedevågssjön sjö Baggetorp torp Ängabäcken landsvägsbacke
  Vedevågssjön sjö Baggetorp torp Ängagärdet åker
  Vedevågssjön sjö Baggetorp f.d. torp Ängarna gräsmarker
  Vedevågssjön sjö Banvaktstugan lht +Ängaskogen skog
  Vedevågssjön Saknas Banvaktarestuga lht Ängbotten kolbotten
  Vedevågssjön sjö Banvaktstuga lht +Ängefallet åker
  Vedevågssjön sjö Banvaktstuga lht +Ängemossen mosse
  Vedevågssjön sjö /Se Barnhemmet lht Ängen åker
  Vedevågssjön sjö /Se Bassängen lhtr Ängen lokalitet
  Vedevågssjön sjö /Se Bastberget lht Ängen åkrar
  Vildgruvorna gruvor Bastmossgruvan gruva Ängen sankmark
  Vilholmarna holmar Bastuviken, se Bastviken hmd +Änggrindsfallet lokalitet
  Viluddsberget berg Bastviken hmd +Änghagstäppan åker
  Vintermossen mosse Bastviken bebyggelse Änghalsen, Södra åker
  Vinterskogstorpet odlad mark Berga lht Ängsjön, se Ånsjön, Lilla sjöar
  Vita kon klippa? Bergartorp, se Uddatorpet gd(?) Ängskogen skogsmark
  Vitmossbäcken bäck Berggården lht Öamossen mosse
  Vitmossberget berg Bergqviststället f.d. stuga Öamossen mosse
  Vitmossbäcken bäck Bergsveden lht Ödalsbäcken bäck
  Vitmossen mosse Bergsäter lht Ödalsbäcken bäck
  Vitmossen mosse Bergsätra lht Ögruvan, se Killingön ö
  Vitmossen mosse Bergtorp lht Ögruvan gruva
  Vitmossen mosse Bergtorp torp +Öhagen skogsmark
  Vitmossen mosse Bergtorp lht +Öhagen, Stora hage
  Vitmossen mosse Bergtorp lht Ölandet strand
  *Vitmossen mosse Bergträdgården lht Ölsjön sjö
  Vitmossen mosse Bergträdgården torp Ölsjön sjö
  Vitmossen mosse Berns, se Bernslund hmn Ölandska hålet vattenhål
  Vitberget berg Bernslund hmn Ön, se Björka ö ö
  Wsken Lacus, se Usken sjö Bernslund lht Ön, se Dalkarshytteön ö
  Vågaren sjö Bernslund lht Ön, se Grönvållsön udde
  Vågaren sjö /Se Björkalund lht Ön halvö
  WågareSiön, se Vågaren sjö Björkbacka torp Ördalsbäcken, se Ödalsbäcken bäck
  Väggluskärret kärr Björkbacka lht Örjansvik vik
  Vängsjön sjö Björkbacka lht Ösarmossbotten kolbotten
  Vängsjön sjö Björkbacka lht Ösarmossen mosse
  Vängsjön sjö Björkbacken lht Ösarmossen mosse
  Vängsjön sjö Björkebäck lht Ösarmosskullarna kullar
  Vängsängsskogen skogsmark Björkhaga lht Öskebohyttebäcken bäck
  Värmsjöbäcken bäck Björkhaga lht Öskebohytteviken vik
  Värmsjön sjö Björkhaga lht Öskebyttbäcken bäck
  Värmsjön sjö Björkhaga lht Öskeviksbäcken bäck
  Västgöthagen ägomark Björkhage hmd Öskeviksbäcken bäck
  Vävlarna terräng Björkhult lht Öskeviksviken vik
  Yxeborg terräng Björkkvisttorpet torp Österängen äng
  Yxedammen sjö Björkliden lht +Österäng »kärrvall»
  Yxesjön utdikad sjö Björkliden lht Österängshagen hagmark
  Yxesiön, se Österängssjön f.d. sjö Björkliden lht Östrahagavägen landsväg
  Yxesjön Saknas Björklund hmd +Östra mossen mosse
  Yxesjön sjö /Se Björklund torp Östra tegen, se Brunsjötegen ägoskifte?
  »yxissiohult» natn.? /Se Björklund hmd Östra tjärn sjö
  Åckesmåsen, se Hocksmossen mosse Björklund torp Östra tjärnen skogstjärn
  Åglappan ägomark Björklund hmd +Ötäppan hårdvall
  Ålandshav sjö /Se Björklund torp Övra sjön, se Tonsjön, Lilla sjö
  Ålandsmossen mosse Björklund lht Fjågen personnamn
  Ålanssjön sjö Björklund lht Körar-Viktor personnamn
  Ålandssjön sjö Björklund lht Guldsmedshyttan förklaring
  Ålandssjön sjö Björklunda lht Abborrhällen berghäll
  Åminneshammar Saknas Björknäs hmn Acksjöberget berg
  Ångsiogar, se Andsjön, Lilla o. Stora sjöar Björknäs lht Acksjön sjö
  Åre ägomark Björknäs lht Acksjön sjö
  Åretjärn tjärn Björknäs lht Acktjärn sjö
  Årtsiön, se Åtsjön sjö Björktorp lht Acktjärnen skogstjärn
  Årtsiön, se Åtsjön sjö Björkvikstorp torp Acktjärnsbäcken bäck
  Årtsiön, se Åtsjön sjö Björkvikstorp torp Acktjärnsbäcken bäck
  Åsagärdet Saknas Björnaboda, Lillla lht Aftonvardsberget berg
  Åsen ås Björnaboda, Lilla hmd Akademivreten åker
  Åstjärnen tjärn Björnaboda, Lilla lht Alboms täppa åker
  Åstjärnsbäcken bäck Björnaboda, Stora, se Björnboda hmn Alsmarken skog
  Åtsjöbäcken bäck Björnaboda, Stora gd Alsmarksudden udde
  Åtsjön sjö Björnboda hmn Alsudden ö
  Åtsjön sjö Björnboda by Anders Anders´ fall skogsmark
  Åtsjön sjö Björnboda by Andsjöbackarna landsvägsbackar
  Åtsjön sjö Björnboda järnvägsjord Saknas Andsjömossen mosse
  Åtsjön sjö Björnfallet hmd Andsjön sjö
  Åtsjön sjö Björnfallet, se Bodatorp hmd Andsjön sjö
  Älga mosse mosse Björnfallet lht Andsjöängen mossmark
  Älggropen sänka Björnlund hmn +Apeltegen lokalitet
  Älvagöl tjärn /Se Björnlund lht +Apelvretten åker
  Elfsten Saknas Björntorp avs Arons teg skogsmark
  Älvastenen offersten Blackvad gd Armarken trakt
  Ängaboberget berg Blackvad hmd Arsudden, se Alsudden ö
  Ängaboviken vik Blackva bebyggelser Aspabotten kolbotten
  *Ännesjön, se Andsjön sjö +Blackvatorp f.d. torp Aspebotten, Nedra kolbotten
  Öamossen mosse Blankebergshagen hmd Aspebotten, Övra kolbotten
  Öamossen mosse Blankhagen lht Aspen sjö
  Ödalsbäcken bäck +Blomgummans torp f.d. torp Aspen sjö
  Ögruvan gruva Slåkulla hmn Axsjön, se Acksjön sjö
  Ölsjön sjö Blåsåsen gd +Backatomten lokalitet
  Ölsjön sjö Bockhälla torp +Backvretten åker
  Ölsjön sjö Bockhällen bebyggelse Backåkern hagmark
  Ölsjön sjö Bondatorp hmd +Badstugubergshagen hage
  Ölsjön Saknas Bottengruvan gruva +Badstuguhagskärret lokalitet
  *Ölvargölen, se Krokbäckkärret kärr, f.d. sjö el. »göl» Braskatorp torp +Badstugubergstegen skogsmark
  Örlaxbäcken bäck Braskatorpet torp +Badstuguhagen slåtter
  Örlaxtjärnen tjärn Brattforsen torp Badstuguhagen hagmark
  Ösarmossen mosse Brattforsen torp +Badstuguvreten åker
  Österängen ägomark Bredablick lht Badstutäppan åker
  Österängen ägomark Bredablick lht +Badstutäppan åker
  Österängssjön f.d. sjö Brodalen lht Baggafallet åker
  Österängssjön f.d. (?) sjö Brokullen lht Bastmossen mosse
  Östratjärnen tjärn Bromossen torp Bastmossen mosse
    Bromse, se Bromsjö hmd Bastuberget berg
    Bromsjö hmd Bastuberget berg
    Bromsjöbodar lht Bastutäppan åker
    Brovalla lht Bastviken vik
    Bruket järnbruk Bastviken vik
    Brunnsjö bebyggelse Bastvikkullen berg(?)
    Brunnsnäs hmn o. jord Bastviksgrundet grund
    Brunnsnäs hmd Bergabotten kolbotten
    Brunnsnäs hmd +Bergdals vrett åker
    Brunnsnäs lht +Bergqvists hage hagmark
    Brunnsnäs lht Bergskärret sankmark
    Brunnstorp hmd Björks botten kolbotten
    Brunnstorp lht Björkviken vik
    Brunnvik hmd Björnudden udde
    Brunnvik lht Björnviken vik
    Brunsviken, se Brunnvik hmd Björnviken vik
    Brygghuset lht Björkviken vik
    Brygghustomten lht Björnabobäcken bäck
    Brynberget hmd +Björnabohagen åker o. slåtter
    Brynberget gd Björnhagen skogsmark
    Bråthagen lht Blackvakärret sankmark
    Bråthagen bebyggelse Blackvaängen åker
    Bränna lht Blankhagagruvan gruva
    Brännkärrshagen hmd +Blockgruvtegen skogsmark
    Brännkärrshagen bebyggelse +Blomhagen, Västra hagmark
    Bräntorf bebyggelse Bockafallsberg berg
    Brödraberg hmn o. jord Bockafallsberget berg
    Brödraborg lht +Bockhagen hagmark
    Bäckadal lht Bockhälla berg
    Bäckalund lht Bottengruvan gruva
    Bäcketorp torp Branta hällen berghäll
    Bäcketorp lht Brohagen åker
    Bäcketorp torp Brokullen gruskulle
    Bäckhaga lht Brokärret sankmark
    Bäckhagen, Västra, se Haga? lht Brunnsjömossen mosse
    Bäckhagen, Västra lht Brunnsjön sjö
    Bäckhagen, Västra gd Brunnsnäs udde
    Bäcktorp hmd Brunnsnäsviken vik
    Bäcktorp lht +Brunnstäppan, Nedra o. Övra åkrar
    Bäcktorp lht +Brunnstäppan åker
    Bäcktorp torp Brunnviken vik
    Bäcktorp, Mellersta, se Bäcktorp, Södra torp Brunnviken vik
    Bäcktorp, Mellersta bebyggelse +Brunnviktegen skogsmark
    Bäcktorp, Norra torp Bryggan f.d. ångbåtsbrygga
    Bäcktorp, Norra torp +Brygghustäppan åker
    Bäcktorp, Södra torp Brynberget berg
    Bäcktorp, Södra torp Brynberget berg
    Bäcktorp, Östra lht Brynbergsbäcken bäck
    +Bäckängen lokalitet +Bråtagärdet lokalitet
    Bönhuset frikyrkolokal Bråtatallen tall
    Bönhuset frikyrkolokal +Bråtatäppan åker
    Bönhuset frikyrkolokal Bråtes åkrar
    Dalen Lilla f.d. torp Bråthagen hagmark
    Dalgruvan gruva +Bråttjärnen skogstjärn
    +Dalgruvtorpet f.d. torp Brända berget berg
    +Dalkarlstorpet f.d. torp Brännan skogsmark
    Dalkasen bost +Brännberget berg
    Dalkullen lht Brännredden åkrar
    Daln, Lilla torp +Brännsjömossen mosse
    Dalsborg lht Brännvinsbäcken bäck
    Dalslund lht +Brömsahagen skogsmark
    Dalsätra lht +Brömsekärret sankmark
    Daltorpet lht Brötet åker
    Dalviken lht Bullerbäcken bäck
    Damgruvan gruva +Bullefallstegen skogsmark
    Dammen hmd Buskhagen hagmark
    Dammen hmn +Buskängen »odlingsmark»
    Dammen lht +Bygghagen åker
    Dammosstorpet torp +Bymossen mosse
    Dams bost Byttan skog
    Damms lht Byttbäcken bäck
    Dammosstorpet bebyggelse Byttskogen skog
    Dammsjöhöjden lht +Båldstomten lokalitet
    Damsjötorp lht Bäckagruvan gruva
    Dammsjötorp lht Bäcken bäck
    Dammåstorp, se Dammosstorpet bebyggelse +Bäckhagen hagmark
    Danshyttan by +Bärkängen lokalitet
    Danshyttan by Bönhusbacken landsvägsbacke
    Djurgården lht Börkabotten kolbotten
    Drakaboda torp +Dagmålsmossen mosse
    +Drakaboda f.d. bebyggelse +Dagmålstegen skogsmark
    Drakaboda torp Dagmålstäppan åker
    +Drakaboda, Nedra f.d. bebyggelse Dalarna hage
    Drakhagen, se Hyddan hmd Dalbotten kolbotten
    Drakhagen gd +Dalfallet åker o. slåtter
    Dyrbarheten lht Dalgruvan gruva
    Dyrbarheten lht Dalhagen hage
    Dyrkatorp hmd +Dalhagen hage
    Dyrkatorp bebyggelse Dalkarlsberget berg
    Edvards minne lht Dammarna sjöar
    Edvardsminne lht Dambäcken bäck
    Ekdalen lht Dammbäcken bäck
    Ekdalen lht Dammbäcken bäck
    Ekorrbo, se Johannisberg hmd Dammen f.d. hyttdamm
    Ekorrbo f.d. bebyggelse Dammen f.d. hyttdamm
    Enberga gd +Dammfallet skog o. slåtter
    Enberga torp hmd Dammfallet åker
    Enbergatorp hmd Dammgruvan gruva
    Enbergtorpet bebyggelse Dammgruvkärret sankmark
    Eneberga, se Enbergatorp hmd +Dammkullen åker
    Engbergstorp hmd +Dammhagen åker
    Enkullen stuga Dammkärn damm
    Enkulltorpet torp Dammossbäcken bäck
    Entorp lht Dammossen mosse
    Epidemisjukhuset lht Dammossen mosse
    Erikagruvan gruva Damms hagen hagmark
    Eriksberg hmn Dammsjöberget berg
    Eriksberg hmd +Dammsjöhagen hagmark
    Eriksberg lht +Dammsjömossen mosse
    Eriksberg lht Dammsjön sjö
    Eriksberg lht Dammsjön sjö
    Eriksberg gd +Dammsjövretten åker
    Eriksgruvan gruva Dammsjö Ön ö
    Eriksgård lht +Dammstäppan åker
    Erikslund lht Dammtjärn, se Garphyttedammen sjö
    Erikslund lht +Dammtäppan åker
    Erikstorp, se Smedstorp torp +Dammtäppan åkerkullar
    Erikstorp bebyggelse +Dammuddarna lokalitet
    Ermundsboda hmn +Dammvretten åker
    Ermundboda bebyggelse Damsjöberget berg
    (+)Fahlströms torp torp Damsjön sjö
    Falkens, se Enbergatorp hmd Damsjön sjö
    Falktorp lht Damsjön, Södra sjö
    Fallakasernen lht Damsjön, Västra sjö
    Fallatorpet lht Damsjöån å
    Fallatorp f.d. torp Damsjöön, se Storön ö
    Fallet lht Danshyttån, se Hammarskogsån å
    Fallet lht Danshyttån å
    Fallet hmn Davids äng åker
    Fallet lht Djupborn backsluttning
    Fallet bebyggelse Djupdalsberget berg
    Fallet lht Drakabäcken bäck
    Fallet bebyggelse Drakabäcken bäck
    Fallet f.d. torp Drakaknippena landsvägsbacke
    Fallet lht Drakastycket åker
    Fallet Nedre lht +Drakatäppan åker
    Fallet Norra torp +Drakatäppan åker
    Fallet, Övre lht Drakhagen hagmark
    Falströmsfall torp Dubbeltrumman bro
    Falströmstorp, se Falströmsfall torp +Dyrens fall lokalitet
    Fanders kärr, se Nytorp hmd Dyrkatäppan åker
    Fantabotten, se Östanbo hmd Dämmet dammbyggnad
    Fanthyttan by Dämmet dammbyggnad
    Fanthyttan by Dödens botten kolbotten
    Fanthyttan by Enbergen berg
    Fanthyttan by Enbergen berg
    Fanthyttan by +Enkullehagen hagmark
    Fanthyttebacken hmd Enkullen kulle
    Fanthytte skolhustomt avs +Enkullekärret sankmark
    Figges hage, se Tickeshage hmd +Enkulletäppan åker
    Figges hage bebyggelse Erika gruva
    Fintorp lht Erik Ols gärde åker
    Fjaggens, se Lövnäs hmd Fallaviken vik
    Fjertaboda bebyggelse Fanthyttebacken landsvägsbacke
    Fjågens bebyggelse Fanthyttebacken landsvägsbacke
    Fjällbacka lht Fanthyttebäcken bäck
    Flink(a)torp(et) torp Farfars äng lokalitet
    Flinkatorpet torp Farmors stycke åker
    Flintgruvan gruva +Filipshagen åker o. slåtter
    Flinthälla lht Filp-Pelles fall skogsmark
    Flinthälla lht Finnakvarnsbäcken bäck
    Flodströms lankhage, se Lankhagen lht Fannakvarnsbäcken bäck
    Flögfors lht Finnakvarnstallen tall
    Flögfors bebyggelse +Finnkvarnstegen skogsmark
    Flögfors hytta f.d. kopparhytta Fiskarboviken vik
    Flögfors kopparhytta f.d. hytta Fjortondagarskärret sankmark
    Folkets hus hmn Flata kärret sankmark
    Folkets hus lht Flatbotten kolbotten
    Folkets park lht Flintberget berg med stenbrott
    Forsbacka lht Flintvägen landsväg
    Forsbacka lht Flögmossen mosse
    Forsen lht Flöjmossen mosse
    Forsen hmd Fransosbäcken bäck
    Forsen, se Flögfors lht Fredriks botten kolbotten
    Forsen bebyggelse Fräkenviken vik
    Forsen avs Fräkenviken vik
    Fredriksberg lht Främstafall skogsmark
    Fredriksberg lht Främstafallsbotten kolbotten
    Fredsberg hmn +Främsta Viken vik
    Fredsberg lht Fulberget berg
    Fridhem, se Stamgården hmd Fulberget skogsås
    Fridhem, se Hyddan hmd Futterbo åkrar
    Fridhem hmn Fågeludden udde
    Fridhem lht Fågelön ö
    Fridhem lht Fållbacken landsvägsbacke
    Fridhem lht Fårhagen hage
    Frista hmn Fårhagen hage
    Frista avs Fårkojbotten kolbotten
    Fristad lht Fårskärret mosse
    Frälsningsarmén lht Fårskärret sankmark
    Frövi-Ludvika järnvägsjord avs Fåruddarna uddar
    Furuhäll lht Fåsjön sjö
    Furulid lht +Fähusgärdet åker
    Futtarbo torp Fähustäppan åker
    Fäboden lht +Fähustäppan åker
    Gamla skolhuset lht Galtryggen berghäll
    Gamla konsum lht +Garbodamossen mosse
    Gamla skolan lht Garbodaskogen skogsmark
    Garboda hmn Garboviken vik
    Garboda bebyggelse Garboviken vik
    Garphyttan by Garboholmen holme
    Garphyttan by Garphyttdammen damm
    Garphyttan by Garphyttebäcken bäck
    Gatan hmd Garphyttebäcken, Lilla bäck
    Gatan torp Garphyttbäcken, Stora bäck
    Gatan hmd Garphyttedammen sjö
    Gatan gd Garphyttegrinden grind
    Gatmunfallet lht Garphytteskillnaden bygräns
    Gatmunsfallet bebyggelse Garphyttevägen landsväg
    Gatmunsgruvan gruva Garphyttån, se Garphyttebäcken bäck
    Gattäppan lht +Gathagen hagmark
    Gladtjärn torp Gatlandet åkrar
    Gladtjärnstorpet torp Gattäppan åker
    Glatjärnstorp, se Gladtjärn torp Getaberget berg
    Glittra gruva gruva Getabergsbacken landsvägsbacke
    Glittran, se Glittra gruva gruva Getabergsbacken landsvägsbacke
    Glädtjärnstorp, se Gladtjärn torp +Gillersåsen hage
    Gläntan lht +Gjutarbacksgruvetegen skogsmark
    Gonäs hmd Gjutarbacksgruvorna gruvor
    Gonäs lht Gjutarmossbotten kolbotten
    Gottskalks torp f.d. torp Gjutarmossen mosse
    Granbacka lht Gladtjärn sjö
    Granberga lht Gladtjärnen skogstjärn
    Granbo lht Gladtjärnsbäcken bäck
    Grandins, se Gustavslund hmd Gladtjärnskullen berg
    Granebo lht +Gladtjärnstegen skogsmark
    Granehill lht Glatjärn, se Gladtjärn sjö
    Granelund lht Glatjärnsåsen ås(?)
    Granhult lht Glittermossen mosse
    Granhult lht Glittra gruva
    Granhöjden lht Grankärn, se Gräntjärnen tjärn
    Granliden lht Gransnårsbotten kolbotten
    Granliden lht Grantjärn, se Gräntjärn sjö
    Granlund torp +Gregårdshagen hagmark
    Grantorp torp Grens botten kolbotten
    Grantorp lht Grindbotten kolbotten
    Grantorp torp Grundet grund
    Grantorp lht Grusgropen grustag
    +Gravens äng lokalitet +Grustäppan slåtter
    Grenlund lht Gruves udde udde
    Grusåsen lht Gruvers udde udde
    Gruvbacka lht Gruvfallet åker
    Gruvens hmd Gruvkärret sankmark
    Gruves bost Gruvpelles mosse mosse
    Gruves gd Gruv-Pelles mosse mosse
    Gruvfogdebostället bebyggelse Gruvtäppan åker
    Gruvförvaltarbostället bebyggelse Grytan sankmark
    Gruvgården, se Gruves bost +Grytgjutarbacken åker
    Gruvgården gd Grytgjutarhagen hagmark
    Grytgjutartorpet lht Gråån å
    Gränshyttan by Grängesbergsorten stollgång
    Gränshyttan by Gränshytteön, se Gränsjöön ö
    Gränshyttan by Gränshytteån å
    Gränshyttan by Gränshyttån å
    Gränshyttan by Gränshytte Ön ö
    Gränshyttan by Gränsjön sjö
    Gränshytte bostäder lht Gränssjön sjö
    Gränslund torp +Gränsjötegen skogsmark
    Gräntjärn torp Gränsjöön ö
    Gräntjärnsängen lht Gräntjärn sjö
    Gräntjärnsängen torp Gräntjärnaberget berg
    Grönboda hmn Gräntjärnatallen tall
    Grönboda bebyggelse Gräntjärnen tjärn
    Grönboda bebyggelse Gräntjärnsbergen berg
    Grönheden hmd +Gräsfallet skogsmark
    Grönheden lht +Grästäppan, Lilla åker
    Grönåsen, se Grönåstorp(et) torp Grävlingmossen mosse
    Grönåsen torp Grömmen, se Grönudden udde
    Grönåstorp(et) torp Grömudden udde
    Grönåstorpet torp Gröna botten kolbotten
    Gudmundsäng torp Gröna botten kolbotten
    Gudmundsäng gd Gröna tuvan källa
    Guldbrandstorp torp Grönbodaängen åker
    Guldbrandstorp avs Grönbodviken vik
    Guldsmedshyttan by Grönboviken vik
    Guldsmedshyttan by Gröntäppan åker
    Guldsmedshyttan hmd Grönvålln, se Grönvållsön udde
    Guldsmedshyttan Saknas Grönvållsön udde
    Guldsmedshyttan by +Grönåsfallet lokalitet
    Guldsmedshyttan by Grönåsån å
    Guldsmedshyttan by Grönåsån å
    Guldsmedshyttan by Gubbaberget berg
    Guldsmedshyttan by Gubbatäppan, Lilla åker
    Guldsmedshyttan by Gubbatäppan, Stora åker
    Guldsmedshyttan by Gudmundsgruvan gruva
    Guldsmedshyttan by Guldsmedshyttån å
    Guldsmedshyttan by +Guldsmedsäng äng
    Guldsmedshyttan by Gullaviken vik
    Guldsmedshyttan by Gullblanka gruva
    Guldsmedshyttan by Gullbo-ängen åkrar
    Guldsmedshyttan by +Gårdstäppan åker
    Guldsmedshyttan by Gäddtjärn sjö
    Guldsmedshyttan by Gäddtjärn sjö
    Guldsmedshyttan by Gäddtjärnen skogstjärn
    Guldsmedshyttan by Gäddtjärnen skogstjärn
    Guldsmedshyttan by Gäddtjärnsbäcken bäck
    Guldsmedshyttan by +Gäddtjärnstegen skogsmark
    Guldsmedshyttan bebyggelse Gäddtjärnsängen mossmark
    Guldsmedshyttan bebyggelse Gökottbotten kolbotten
    Guldsmedshyttans Ångkraftverk avs Göljorna skogsmark
    Guldsmedshyttans Folkets Park Saknas Gösatäppan åker
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hackspettbotten kolbotten
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hafstagatan byväg
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hagagruvan gruva
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse +Hagamossen mosse
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hagarna hagmark
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hagnäsbacken landsvägsbacke
    Guldsmedshyttebanan bebyggelse Hagströms fall skogsmark
    Guldsmedshytte bruk järnverk Hallsbergen berg
    Guldsmedshytte järnvägsjord Saknas Halvhemmanstegen skogsteg
    Guldsmedshytte järnvägsjord Saknas Hammarbacksån å
    Guldsmedshytte-Storå järnvägsjord avs Hammarskogen skog
    +Guldsmedstorp f.d. torp Hammarskogsfallet skogsområde
    Gullatorpet f.d. torp +Hammarskogskärret sankmark
    Gullblanka, se Gullblanka gruvor gruvor Hammarskogsån å
    Gullblankabanan järnväg +Hammarskogsängen äng
    Gullblankabanan järnväg Hampusabacken backe(?)
    Gullblanka gruvor Saknas Hampusa backe landsvägsbacke
    Gullblanka gruvområde lht Harsberget berg
    Gullblankagården lht Harsberget berg
    Gullbo gd Harsbergsbacken landsvägsbacke
    Gullbo, Lilla hmd Harsbergsvägen landsväg
    Gullbo, Lilla lht Heden trakt
    Gunstigbrunn gruva Heden skogsmarker
    Gustavsberg hmn (?) Hedhagen åker
    Gustavsberg hmn Hedhagsstenen stenblock
    Gustafsberg lht Hedtäppan åker
    Gustafsberg lht Helhemmanstegen skogsteg
    Gustafsberg lht +Hemskiftet skogsmark
    Gustafsdal lht Hermanbogrinden grind
    Gustavslund hmd Hermanbodaskogen skogsmark
    Gustafslund lht Herrakällan källa
    Gustafslund lht Herrgårdshagen hagmark
    Gäddtjärnstorpet torp Herrgårdsviken vik
    Gäddtjärnstorpet torp Hertigkärret sankmark
    Gärdet hmd Hertzberget berg
    Gärdet lht Hinsbäck bäck
    Gärsta lht Hjulstaksmossen mosse
    Gästgivaregården bebyggelse Hjärttjärn, se Gäddtjärn sjö
    Gästgivargården, Gamla bost Hoas berg skogsås
    Gästis, Gamla, se Gästgivargården, Gamla bost Ho(g)gasberget berg
    Gästis lht Holmaskogen trakt
    Gösaboda torp Holmen udde
    Gösaboda hmd Holmen udde
    Gösaboda torp Holmsjöbäcken bäck
    Gösaboda torp Holmsjöbäcken bäck
    Hafsta by Holmsjön sjö
    Hafsta by Holmsjön, se Holmtjärn sjö
    Hafsta by Holmsjön sjö
    Hafstagatan hmd Holmsjön tjärn
    Hafstatorp lht Holmsjötjärn sjö
    Haga hmd Holmsjötjärnen tjärn
    Haga lht Holmtjärn sjö
    Haga lht Honsabotten kolbotten
    Haga hmn o. jord Hopahagen trakt
    Haga lht Hopahagen skogsmark
    Haga lht Hopategarna skogstegar
    Hagabacken bost +Hopategen skogsmark
    Hagabacken lht Hopatäppan åker
    Hagabackens skola lht +Hopatäppan åker
    Hagaberg hmn Hopauddarna åkrar
    Hagaberg hmd +Hopaängen åker
    Hagaberg lht Husafallsmossen mosse
    Hagaberg torp Husfallskullarna skogshöjden
    Hagabo lht +Hyttbacken slåttermark
    Hagaborg hmd +Hyttbacken, Gamla lokalitet
    Hagaborg lht Hyttblecket markområde
    Hagaborg lht Hyttbotten kolbotten
    Hagalund hmn Hyttdammen damm
    Hagalund hmd Hyttbacken lokalitet
    Hagalund torp +Hyttefallet slåttermark
    Hagalund lht +Hyttefallstäppan åker
    Hagalund lht Hytthagen hage och åker
    Hagalund lht Hyttskogshöjden berg(?)
    Hagalund lht Hyttskogshöjden skogsås
    Hagalund lht Hyttskogskärret sankmark
    Hagalund lht +Hyttvägen byväg
    Hagatorp lht Hålbohagen skogsmark
    Hagby hmd Hålbomossen mosse
    Hagby lht Hålbomossen mosse
    Hagelfabrik Saknas Hålboängen mosse
    Hagen torp Hålbovägen byväg
    Hagen hmd Hålhagen skog, förr slåtter
    Hagnäs lht Hålhagsbäcken bäck
    Hammarbacken hmn Hålkärret mosse
    Hammarbacken bebyggelse Hålkärret sankmark
    Hammarbackstorp torp +Hålldammsängen äng
    Hammarbackstorpet torp Hällabacken backe (landsvägs-)
    Hammarskogen hmd Hällabacken landsvägsbacke
    Hammarskogen torp Hällabacken, Gamla landsvägsbacke
    Hammarskogen, se Hammarskogen, Västra torp Hällabacken, Nya landsvägsbacke
    Hammarskogen bebyggelse +Hällbodategen skogsmark
    Hammarskogen, Norra lht Hällabodmossen mosse
    Hammarskogen, Södra lht Hällabodvägen byväg
    Hammarskogen, Västra torp Hällarna berghällar
    Hammarskogen, Västra lht Hällarna berghällar
    Hammarskogstorpet f.d. torp Hällsjömossen mosse
    Handelslokal lht Hällsjön sjö
    Heby lht Hällsjön sjö
    Hebylund lht Hällsjöbackarna landsvägsbackar
    Hedbylund lht Hälsingtegen skogsmark
    Hedebo lht +Hälsingbovretten åker
    Heden hmd +Hässjevretten åker
    Heden, se Granlund torp Hästkärrsviken vik
    Heden hus med o. utan jord Hästkärrsviken vik
    Heden gdar Höga botten kolbotten
    Hedenskog lht Högberget berg
    Helleboda, se Hälleboda hmn Hökberget berg
    Hellströmstorp lht Igeltjärn sjö
    Hellströms(-torp), se Rebohagen torp Ingeborgsfall trakt
    Hemgården hotell Ingelsgruvberget berg
    Hemgården lht Ingelsgruvefallet skogsmark
    Hemmet lht Ingelsgruvetegen skogsteg
    Hermanboda, se Ermundeboda hmn Ingelsgruvorna gruvor
    Hermanboda bebyggelse Ingelshyttebäcken bäck
    Hermansro lht Ingelshyttetegen skog
    Herrafallet torp Ingelströms streke strömdrag
    Herrafallet lht Insudden udde
    Herrgården gd Israels kärr sankmark
    Herrkällstorp lht(?) +Israels hage hagmark
    Hertigmossen torp +Jacob Svens åker
    Hertigmossen bebyggelse Jan Ers fall slåttermark
    Hinderbacken hmd Jan Karls mosse sankmark
    Hinderbacken lht Jonshage åker
    Horngruvan gruva Jons kulle berg(?)
    Husfallet torp Jonsviken vik
    Husfallet torp Jordbron landsvägsbro
    Husfallstorp, se Husfallet torp Jordbrobacken landsvägsbacke
    Hyddan hmd Jordgruvan gruva
    Hyddan lht Jordpäronbotten kolbotten
    Hyddan lht Jultagruvan gruva
    Hyttan f.d. hytta Järpabäcken bäck
    Hyttan f.d. masugn Jätteåkern markområde
    Hyttan järnverk Jönsa hällar berg
    Hyttblecket, se Stora Hyttbleck lht Jönshyttkvarnen kvarn
    Hyttdammen lht Kajses udde, se Kajsudden udde
    Hyttkasern bost Kajsas udde udde
    Hyttkasärn lhtr Kajsudden udde
    Håga lht Kalahålstäppan åker
    Håga lht Kalansberget berg
    Hålboda, se Hällsboda torp Kalkstensbrott stenbrott
    Hålboden gd Kalkstensbrott Saknas
    Hålkärret hmd Kalkstensbrott Saknas
    Hålkärret hmn Kallernäs udde udde
    Hålkärret gd Kallernäsudden udde
    Hälla hmd Kallernäsviken vik
    Hälla lht Kallernäsviken vik
    Hälla handelslokal lht +Kallfisfallet lokalitet
    Hällabacken hmd +Kallfishagen hagmark
    Hällabacken hmd Kallkällbacken landsvägsbacke
    Hällabacken, Gamla lht Kalvabackarna backar(?)
    Hällabacken lht Kalvabacken backsluttning
    Hällabackstorp lht Kalvabäcken, se Kvarnbacken bäck
    Hällaboda hmn Kalvafallet åker
    Hällaboda torp Kalven sjö
    Hällaboda hmn Kalven tjärn
    Hällaboda gd Kalvhöjden höjd
    +Hällatorpet f.d. torp Kalvhöjden berg
    Hällaåsen hmn Kambohav sjö
    Hällaåsen lht Kambohav tjärn
    Hällsjötorp skogvaktarbost. Kampa gruva
    Hällsjötorpet torp Kampaberget berg
    Hälsingbo hmd Kampaberget skogshöjd
    Hälsingbo lht Kampakälla sjö
    Hälsingtegen hmd Kampa källa källa
    Hälsingtegen lht Ka(r)lan(d)sberget berg
    Härmarboda, se Ermundeboda hmn Karlandsängen mosse
    Högbacka avs Karl Arons väg skogsväg
    Höglunda torp Karla skog skogsmark
    Höglunda bebyggelse +Karla vret åker
    Höglunda lht +Karla äng åker
    Höglunda lht Karl-Ers botten kolbotten
    Höjden torp Karl Ers fall skogsområde
    Höjden torp Karl Israels fall skogsområde
    Hörningsberg bost Karlmarkska viken vik
    Hörningsberg lht Karlslundsbacken landsvägsbacke
    Hörningsholm lht Karrbomossen mosse
    Hörntorp torp Kattbacken landsvägsbacke
    Hörntorp lht Kattbacken landsvägsbacke
    Iddastugan (Iddatorpet), se Uddatorpet hmn +Kilbäckstäppan åker
    +Ilisatorp f.d. torp Killingön ö
    Ingedal lht Kilredden åkrar
    Ingelsberg lht Klackpottarna, se Klackpotten, Stora o. Lilla tjärnar
    Ingelsbytorp, Östra torp Klackpotten, Lilla sjö
    Ingelsbytorp, Östra torp Klackpotten, Lilla tjärn
    Ingedal hmd Klackpotten, Stora sjö
    Ingelsdal lht Klackpotten, Stora tjärn
    Ingelsgruvan lhtr Klackudden udde
    Ingelsgruvefallet f.d. torp Klossviken vik
    Ingelsgruvan lht Klossviken vik
    Ingelsgruvetegen lht m. hus Klumpbotten kolbotten
    Ingelsgruvorna gruvor Knektavretten åker
    Ingelshyttan bebyggelse Knekttorpviken vik
    Ingelshyttan by Knöfsriset skogsmark
    Ingelshyttan by Kobrohagarna hagar
    Ingelshyttan by Kofallsudden udde
    Ingelshyttan by Kofvegrufvan gruva
    Ingelshyttan by Kohagen hagmark
    Ingelshytte järnvägsjord avs Kojbotten kolbotten
    Ingelshytte Missionshus lht +Kolhustomten lokalitet
    Ingelshytte skoltomt avs +Kolhustäppan åker
    Ingelstad, se Ingelsdal hmd Konstbäcken bäck
    Isbergstorp torp +Konsthagstäppan åker
    Isbergstorp torp +Konsthjulshagen hage
    +Israelstorp f.d. torp Koppargrufva Saknas
    Ivarsfall, se Backatorp hmd Koppargruvan gruva
    Ivarstorp, se Garboda hmn Koppargruvor gruvor
    +Jan Ers torp f.d. torp Kopparhällen berghäll
    Jan-Jakobs-täppan lht Korpberget berg
    +Jan Jans torp f.d. torp Korpberget berg
    Johannelund hmd Korpilaskogen skog
    Johanneslund lht Korsakyrkan gran
    Johannisberg hmd Korsbotten kolbotten
    Jonhagen hmd Korsmossen mosse
    Jonhagen lht Korsmossen mosse
    Jordgruvan gruva Korsvägsbotten kolbotten
    Josefstorp, se Garboda hmn Kotjärn sjö
    Josefstorp, se Samuelstorp torp Kotjärnen tjärn
    Jultagruvan gruva +Kotjärnstegen skogsmark
    Järnvägens bostäder lht Kovabergen berg
    Järnvägsstationen byggnad Krampaberget berg
    Jönshyttan by Krampaberget berg
    Jönshyttan by Krampabäcken bäck
    Jönshyttan by Kramparna sjöar
    Jönshyttan by Kramparna tjärnar
    Jönshyttan by Krampen, Lilla sjö
    Jönshyttan by Krampen, Lilla tjärn
    Jönshytte järnvägsjord avs Krampen, Stora sjö
    Kajebo lht Krampen, Stora tjärn
    Kajsbo hmd Kristierns äng slåtter
    Kalahål lht Kristoffers gärde åker
    Kala kålgård lhter Kristoffers hage trakt
    Kala Kålgård avs Kroktjärn sjö
    Kala kulle bebyggelse Kroktjärnen skogstjärn
    Kalkugnen kalkfabrik Kroktjärnskullarna kullar(?)
    Kalkugnen f.d. kalkugn +Kroktjärnsmossen mosse
    Kalkugnen kalkugn +Kroktjärnstegen skogsmark
    Kalkugnen kalkugn Kroktjärnsängen mosse
    Kalkugnen kalkbränneri Kronkan gruva
    Kallernäs hmn +Kullbacken skogsmark
    Kallernäs hmd Kullbjörkabotten kolbotten
    Kallernäs hmd Kunsa källa
    Kallernäs hmd +Kunsatomten lokalitet
    Kallernäs hmd Kurraviken vik
    Kallernäs hmd Kurraviken vik
    Kallernäs hmd Kurviken vik
    Kallernäs by ?Kutfallshagen hagmark
    Kallernäs Missionshus lht Kutterberget berg
    Kallernäs, Norra hmd Kutterberget berg
    Kallernäs skola lht Kutterbergstallen tall
    Kallernäs skolhustomt lht Kvarnbacken landsvägsbacke
    Kallernäs, Södra hmd Kvarnbacken landsvägsbacke
    Kallernäsudde hmd Kvarnbron bro
    Kallernäs udde gd Kvarnbäcken bäck
    Kallfisen gd Kvarnbäcken bäck
    Kammartorp bebyggelse Kvarndammen f.d. damm
    Karlandsgruvan gruva Kvarndammen damm
    Karlberg hmd Kvarnen f.d. kvarn
    Karlberg lht Kvarnen kvarn
    Karlberg lht Kvarnen skvaltkvarn
    Karlmarka silvergruva gruva +Kvarngatan byväg
    Karlsberg lht +Kvarnhagen åker
    +Karl Karls torp f.d. torp Kvarnkärret mosse
    Karlmarka Saknas Kvarntäppan åker
    Karlsdal lht Kvarntäppan åker
    Karlslund hmd +Kvarntäppan åker
    Karlslund hmn Kvarnåkern åker
    Karlslund lht Kviddtjärn sjö
    Karlslund lht Kviddtjärn sjö
    Karlslund lht Kviddtjärnen skogstjärn
    Karlslund lht Kviddtjärnen skogstjärn
    Karlsro lht Kviddtjärnssnedden skogsmark
    Kasern bost +Kviddtjärnstegen skogsmark
    Katrineberg hmd Kviddtjärnsuddarna öar
    Katrineberg lht Kviddtjärnsviken vik
    Kattbacken, se Hagalund hmd Kviddtjärnsängen mosse
    Kattgruvan gruva Kyrkmossen mosse
    Kejsarslottet, se Norr i Kallernäs lht Kyrkmossen mosse
    Kilen hmd +Kyrkvägen väg
    Kilen hmd Kålgården åker
    Mosshagen lht Kålholmarna öar
    Kilen lht Kåvan gruva
    Kilen lht Källbacken landsvägsbacke
    Kilen gd +Källbacken backe
    Klasboda hmd +Källbergstäppan åker
    Klasboda gd Källbäcken bäck
    Klastorp, se Klasboda hmd Källbäcken bäck
    Klippan hmn ?Källdalen slåttermark
    Klippan lht +Källdalstäppan åker
    Klippan lht +Källfallet lokalitet
    Klippan lht +Källfallstäppan åker
    Knektatäppan hmn Källkålgården åker
    Knekttorpet torp +Käringshagen åkermark
    Knekttorpet torp Kärret sankmark
    Knivsmedens förr stuga Kärrgruvan gruva
    Knäcktorp, se Knekttorpet torp Labbaler gruva
    Knäcktorp torp +Ladubacken slåttermark
    Kolallås lht Ladugårdsberget berg
    Kolhusen kolupplag +Ladugårdsvreten åker
    Kolhusplats Persbo lht Ladstycket, Lilla åker
    Konsttorpet torp +Ladtäppvrett gruskulle
    Konsttorpet bebyggelse +Laga vreten slåtter
    Kooperativa lht Laggareskogen skogsmark
    Kooperativa lht Laggarhagen hagmark
    Kooperativa lht Laggarhöjden, se Kalvhöjden höjd
    Koppargruvan gruva Laggarkärren sankmark
    Kopparverk Saknas Lagårdsberget berg
    Korslund hmn +Landsvägsgärdet gärde
    Korslund lht +Landsvägsskiftet skogsmark
    Kotjärn, se Kotjärnstorpet torp Lankhagen hage(?)
    Kotjärnstorpet torp +Lankhagen, Södra f.d. hagmark
    Kotjärnstorp torp Lankvreten mark(?)
    Kovagruvan gruva Larsa häll berghäll
    Krampaberget lht Lars Lars vik vik
    Krampagruvorna gruvor Lars Pers botten kolbotten
    Krånktorp, se Konsttorpet torp Lasse-Majas hål grop
    Krånktorp torp Latjärn sjö
    Krånktorpet bebyggelse Legotäppan f.d. åker
    Kubbens stuga Lerdalsfallet åkrar
    Kubbens bebyggelse Lerdalsfallsåkrarna åkrar
    Kullarna, se Strömbacka lht Lergathagen åker
    Kullen hmn Lergattegen skogsmark
    Kullen hmd +Lergropstäppan f.d. åker
    Kullen hmd +Lergärdesåkrarna åkrar
    Kullen lht +Lilla Björnabovrett slåtter
    Kullakasernen lht Lilla Jans äng åker
    Kullen lht +Lilla kärret sankmark
    Kullen bebyggelse +Lillängen åker o. slåtter
    Kullen gd Lillön ö
    Kullen lht Lillön ö
    Kullen lht Limberget berg
    Kunsa lht Limberget kalkbrott
    Kunsa bagerilokal lht Limberget kalkbrott
    Kusafallet, se Fredriksberg lht Limbergsbotten kolbotten
    Kusafallet bebyggelse Limbergsbäcken bäck
    Kusbo hmd +Limbergshagen hagmark
    Kusbo bebyggelse Limbergsmossen, Lilla mosse
    Kuten hmd Limbergsmossen, Stora mosse
    Kuten gd Limbergsmossen mosse
    Kvarnbäcken bost Limbergstjärn sjö
    Kvarnbäcken lht Limbergstjärnen tjärn
    Kvarnforsen lht Limbergstäppan åker
    Kyrkmossen hmd +Limbergstäppan åker
    Kyrkmossen torp Limbergsvägen skogsväg
    Kyrkoadjunktsbostaden lht Limbrottet kalkstensbrott
    Kyrkvaktmästarbostaden lht Limbrottet kalkbrott
    Källarvreten lht Limkullen kulle(?)
    Källarvreten lht Limnäsmarken skog
    Källbacken lht Limnäs udde udde
    Källdalen lht Limnäsudden udde
    Källgården lht Ljudborn backsluttning
    Källsäter lht Lobotten kolbotten
    Källtorp lht Logatäpporna åkrar
    Kärret torp Logtäppan åker
    Kärrgruvan gruva Logtäppan åker
    Körargården hmn Logtäppan åker
    Körartorpet torp +Logtäppan åker
    Ladugårdskärret hmd +Logvreten åker
    Ladugårdskärret gd Lomtjärn sjö
    Laggarboda, se Orotorp hmn Lomtjärn sjö
    Laggarboda bebyggelse Lomtjärnen skogstjärn
    Laggaretorp bebyggelse Lomtjärnskullarna kullar(?)
    Laggarmyra torp Lovisagruvan gruva
    Laggarmyren torp Luddmossbotten kolbotten
    Laggarskogen hmn Luddmossen mosse
    Laggartorp lht +Lundbergs kärr sankmark
    Laggartorp skogvaktarboställe Lunds källa källa
    Laggartorp(et) torp (?) +Lundströms torp f.d. torp
    Landsvägen lhtr Lussifall skogsområde
    Landsvägen lht +Lutboda åker
    Lankhagen hmd Luthagen »odlingsmark»
    Lankhagen lht +Långa kärrdråget sankmark
    Lankhagen lht Långa mossen mosse
    Larsatorp hmd Långa näset näs
    Larsbo hmd Långa Näsudden udde
    Larsbo hmd Långanäsudden udde
    Larsbo hmd Långbrohagen åker
    Larsbo, se Liljandal hmd Långsjön sjö
    Larsbo gd Långsmala kärret sankmark
    Larsbo kalkugn Långsynen landsvägssträcka
    Larsbo lht Långtjärn vik
    Lars-Lars bost Långtjärnen vik
    Lars Lars bebyggelse Långtjärnssnåret småskog
    Larsnäs lht Långtjärnstegen skogsmark
    Larsnäs lht Långåkersängen ängsmark
    Larstorp hmd Löagatan landsväg
    Larstorp bebyggelse Lömmossen mosse
    Larsviken, se Baggaboda hmd Lönnfallet trakt
    Leijelgruvan avs +Mackfisberget berg
    Leja gruva +Mackfismossen mosse
    Leja utmålsjord lht Magnus fall åker
    Leja transformatorshus lht Majkens åker
    Lentorpet lht Malmbergsudden udde
    Lerdalsfallet hmd Malmbotten kolbotten
    Lergatan torp Mannagruvan gruva
    Lergatan bebyggelse +Masfallet åker(?)
    Lergatan lht Masmästarfallet skogsmark
    Liljedal torp +Matsa gärde åker
    Liljedal, se Gustavslund hmd Matsaskog trakt
    Liljedal torp Matsa skog skog
    Liljendal hmd Mellangruvan gruva
    Liljendal lht Mellangruvan gruva
    +Lilla Jans torp f.d. torp Mellantjärn sjö
    Lillebo lht Mellantjärnen skogstjärn
    Lill-Karis stuga lht Mellanvreten åker
    Lillstugan lht Mellanvreten åker
    Lilltäppan lht Mellra tjärnen skogstjärn
    Limbergsgruvan gruva Mellratjärnsbäcken bäck
    Limnäs hmn Midsommarbotten kolbotten
    Limnäs hmn Midtjärnen Saknas
    Limnäs hmn Midtjärnen tjärn
    Limnäs hmn Midtjärnsbron landsvägsbro
    Limnäs filial lht Midtjärnsmossen mosse
    Limnäs gård gd +Midtjärnstegen skogsmark
    Linbanan bebyggelse Midtjärnsviken vik
    Linbanan avs Millasjön sjö
    Linbanan avs Millratjärn, se Mellantjärn sjö
    Linbanan avs Mittjärn, se Mättjärn sjö
    Linbanan linbana Mjölktorpsbacken landsvägsbacke
    Lindbacka hmd Mossabron kavelbro
    Lindbacka hmd +Morbergs fall åker
    Linnäs, se Limnäs hmn +Mossbrokärret sankmark
    Lissgården lht Mossen mossmark
    +Ljungfallet f.d. bebyggelse Mossgruvan gruva
    Ljungåsen hmd Mossgruvan gruva
    Ljungåsen lht (+)Mosshagen hagmark
    Lugnet hmd +Mosters täppa åker
    Lugnet hmd Myggsjöån å
    Lugnet lht Myggsjöån å
    Lugnet lht +Måltidstäppan åker
    Lugnet lht Mårdshytteviken vik
    Lund torp Mårshyttebäcken bäck
    Lund lht Mårshyttviken vik
    Lundstens kulle, se Åtorpet torp Mäludden udde
    Lustigkulle, se Nybo hmd Mäludden, se Märudden udde
    Lyckan lht Märudden udde
    Lyckebo lht Märrkärn tjärn
    Lyckohem lht Märrtjärn, se Mättjärn sjö
    Långbrohagen jord Mättjärn sjö
    Långbrohagen f.d. bebyggelse Mättjärn tjärn
    Långsynagård gd Mättjärn (Stora) sjö
    Långåker hmd Mättj., se Midtjärnen tjärn
    Långåker hmd Mättjärnsholmen ö
    Långåker, se Långåkersboda hmn Mättjärnsviken vik
    Långåker lht Nedra hagen hagmark
    Långåker, Norra lht Nedrastånderssnårsbotten kolbotten
    Långåker, Södra lht Nedra uddarna åkrar
    Långåkersboda hmn +Nilses fall slåttermark
    Långåkersboda hmn Norra gatan vallgata
    Lönnfallet hmd Nothuset f.d. hus
    Lönnfallet torp Nothustäppan åker
    Lönnfallet, se Nybygget torp Nothusudden udde
    Lönnfallet bebyggelse Nya damsängen trakt
    Lönntorp lht Nybergsvägen landsväg
    Lönntorpet hmn o. jord Nybergsån å
    Lönntorpet torp +Nygruvshagen åker
    Löttjärnshagen lht +Nygruvskogen, Nedra åker
    Lövbacken lht +Nygruvskogen, Övra åker
    Lövgården lht Nyhyttebäcken bäck
    Lövnäs hmd Nyhyttebäcken bäck
    Lövnäs lht Nyhyttedammen sjö
    Lövnäs bebyggelse Nyhyttedammen damm
    Lövsäter lht Nyhyttedammsbotten kolbotten
    Magnusagård hmd +Nyhyttedammsmyren sankmark
    Magnusgård gd Nyhyttefallet skogsmark
    Majgården lht +Nyhyttegattäppan åker
    Mamre hmd +Nyhyttegatuvreten åker
    Mamre lht Nyhyttegärdet gärde
    Mannagruvan gruva Nyhyttehagen hagmark
    Mannelund hmn (?) +Nyhytteskiftet skogsmark
    Mariedal lht Näbbabotten kolbotten
    Mariedal hmd Näsbacken skogsmark
    Mariedal bebyggelse Näset udde
    Mariedal lht Näset udde
    Mariefall gd Näset näs
    Marielund lht Näset åkrar
    Marielund lht Näsudden udde
    Marielund lht Näsudden udde
    Marielund lht +Näsuddtegen skogsmark
    Mariesfall, se Marinesfall hmd +Näsängen äng o. åker
    +Marinas torp f.d. torp Olles botten kolbotten
    Marinesfall hmd Ormtjärn sjö
    Marinesfall hmd Ormtjärnen skogstjärn
    Marines fall gd +Ormtjärnstegen skogsmark
    Matsa backe gårdar Ormön ö
    Matsabacken lht Orobäcken bäck
    Matsaby gdar Orobäcken bäck
    Matsa gård gd Orrabotten kolbotten
    +Matsa torp f.d. torp Oxbotten, Lilla kolbotten
    Matsbo lht Oxbotten, Stora kolbotten
    Mellangruvan gruva Oxbottnarna kolbottnar
    Mellangruvan gruva Oxhagabacken landsvägsbacke
    Mellangården gd Oxhagarbacken landsvägsbacke
    Mellangården gd Oxhagargatorna byväg
    Mickels gd Oxhagen f.d. hagmark
    Midttjärnsbro lht Oxhagen skogsmark
    Midtjärnsbron skolhus Ottesgruvorna gruvor
    Midtjärnsbro skolhus lht Panthagen åker
    Midtjärnsfallet lht Paska lambi sjö
    Mittjärnstorp torp Paskalampen tjärn
    Midtjärnstorpet torp Paskalampsmossen mosse
    Missionshuset lht Pelles backe landsvägsbacke
    Missionshuset lht Perhasarkällan källa
    Mjölktorpet torp Petersberg gruvor
    Mjölktorpet torp Petters botten, Lilla kolbotten
    Mossabron hmd Petters botten, Stora kolbotten
    Mossabron bebyggelse Petter Pers backe landsvägsbacke
    Mossberget lht +Petters hage åker o. äng
    Mossbron, se Skogsberg hmn Pinklaberget berg
    Mossbrotorp, se Skomakartorp(et) torp Pinklamossen mosse
    Mossbrotorpet torp Pinklamossen mosse
    Mossen lht Pinklatjärnen skogstjärn
    Mossgruvan hmn +Pintorpstegen skogsmark
    Mossgruvan bost +Pintorpstäppan åker
    Mossgruvan gruva Pipabäcken bäck
    Mossgruvan gruva Piparbäcken bäck
    Mossgruvan lht +Piparbäcksfallet markområde
    Mossgruve gruvjord Saknas Pjettaboberget, se Lagårdsberget berg
    Mosshagakilen lht Pjättabacken landsvägsbacke
    Mosshagen hmd Pjättabodviken vik
    Mosshagen, se Lugnet hmd +Pjättahagen lokalitet
    Kilen lht +Pjättavretten åker
    Mosshagskilen, se Ljungåsen hmd Plumpbergsgruvan järngruva
    Myrbo lht Plumpbergsudden udde
    Myren, se Laggarmyra torp Plumpbergsviken vik
    Myren bebyggelse +Porsmossen mosse
    +Måns Petters torp f.d. torp Pryssakullen kulle
    Mårdshyttan by Pålbotten kolbotten
    Mårdshyttan by Pålkullen skogshöjd
    Mårdshyttan by Qviddtjärnen skogstjärn
    Mårdshyttan by +Rantishagen skogsmark
    Mårdshyttan by Rasbackstegen skogsmark
    Mårdshytte skolhustomt Saknas Rasbacktjärn sjö
    Mårdskroken lht Rasbackstjärnen skogstjärn
    Mårtenshyttan, se Mårdshyttan by Rebodavägen skogsväg
    Mårtshyttan, se Mårdshyttan by Rebodavägen f.d. skogsväg(?)
    Mårtsjöhyttan, se Mårdshyttan by +Rebodaskiftet skogsmark
    Mättjärnsfallet lht Rebodaskillnaden bygräns
    Mättjärnsgruvan gruva Rebodgruvan gruva
    Mättjärnstorp, se Mittjärnstorp torp Repstenen sten i sjö
    Nedergården gd +Ringhällsfallet lokalitet
    Nedergården gd Ringakällan källa
    +Nilses torp f.d. torp Ringa(r)hällen berghäll
    +Nils Hans torp f.d. torp Ringhällsudden udde
    Noaks torp f.d. torp Risbergshöjden, se Risbergsåsen ås?
    Norra fallet torp Risbergshöjden berg
    Norrgården gd Risbergsåsen ås(?)
    Norrgården gd Risbergsåsen berg
    Norrbo lht Risbrobotten kolbotten
    Norr i Kallernäs hmd och jord Risbrohagen hage
    Norr i Kallernäs avs Risbron kavelbro
    Norstäppan torp Risbroängen mosse
    Norstäppan lht +Ritomten lokalitet
    Nya Vägen lhter Ritäppan åker
    Nya vägen lhtr +Ritäppan åker
    Nyberget by +Rofallsmossen mosse
    Nyberget by Rossvalen, se Råsvalen sjö
    Nyberget by Rovåskärret sankmark
    Nybergstorp, Mellersta(?) lht Rovåsmossen mosse
    Nybergstorp, Norra(?) lht Ruddammen sjö
    Nybergstorp, Västra lht Rutgerstjärn sjö
    Nybergstorp, Västra bebyggelse Rådsvar(d)en, se Råsvalen sjö
    Nybergstorp, Östra torp Råsvalen sjö
    Nybergstorp, Östra torp Råsvalen sjö
    Nybergstorpet, se Nybergstorp, Östra torp Råsvarn, se Råsvalen sjö
    Nybergstorpet torp +Rättartomten åker o. slåtter
    Nybo hmd +Rävabacken lokalitet
    Nybo, se Nygården lht Rävberget berg
    Nybo hmd +Rävhagen slåttermark
    Nybo lht Rävudden udde
    Nybo lht Röberget berg
    Nybo bebyggelse Röberget berg
    Nyborg lht Röbergsbäcken bäck
    Nyborg lht Röbergsdammen dammbyggnad
    Nybygget torp Röbergstallen tall
    Nybygget lht +Röbergstegen skogsmark
    Nygård villa Röda ormen bäck
    Nygården hmd Röda stubben vägskäl
    Nygården lht Rönnbotten kolbotten
    Nyhem hmd Rönndalen sankmark
    Nyhem lht Rösjöbäcken bäck
    Nyhem lht Rösjökanal grävt dike
    Nyhem lht Rösjön sjö
    Nyhyttan by Rösjön sjö
    Nyhyttan by Rösjötjärn sjö
    Nyhyttehagen hmd Rösjötjärnen tjärn
    Nyhyttehagen hmd Rösjöängen skog
    Nyhyttehagen torp +Rötjärnstegen skogsmark
    Nyhyttehagen lht Salaboviken vik
    Nyhyttehagen lht Sandbotten, Nedra kolbotten
    Nylund hmd Sandbotten, Övra kolbotten
    Nylund lht Sandbottnategen skogsteg
    Nyskogen hmd Sandgruvan f.d. gruva
    Nyskogen gd Sandnäsgrundet grund
    Nysätra lht Sandnäs udde udde
    Nytorp hmd Sandnäsudden udde
    Nytorp hmd Sandslätten skogsmark
    Nytorp torp Sandslättsbacken landsvägsbacke
    Nytorp hmd +Sandtäppan åker
    Nytorp lht +Sandtäppan åker
    Nytorp torp Sandtäppan åker
    Nytorp gd Sandtäppan, Nedra åker
    Nyttehagen, se Nyhyttehagen hmd Sandtäppan, Övra åker
    Nyttehagen, se Nyhyttehagen hmd +Sanduddarna lokalitet
    Nyttehagen, se Nyhyttehagen torp Sandviken vik
    Nyttehagen bebyggelse Sandviken vik
    Näset hmd Sarbacken hage
    Näset hmd Sargatan bygata
    Näset hmd Silvergruvorna gruvor
    Näset gd Silvermarken skog
    Näsudden torp Sjungartäppan, se Sjungartorpet åker
    Näsudden torp Sjögruvorna gruvor
    Näsuddstorpet, se Näsudden torp +Sjögärdet gärde
    Näsuddstorpet torp Sjökullen åker
    Ol-Anderstorp, se Aleborg hmd Sjölundsmarken skog
    Orobäcken, se Bäcketorp lht Sjölundsviken vik
    Orobäcken torp +Sjötäppan åker
    Orotorp hmn +Sjötäppan åker
    Orotorp hmn +Sjötäppan åker
    Oskarslund lht Sjöviken, se Mårshytteviken vik
    Oskarslund lht Sjöviken åker(?)
    Otteshagen hmd Sjöviksänden åker
    Otteshagen avs Sjövreten åker
    Ottetorp, se Tröskartorp hmd Sjövreten åker
    Oxhagabacken, se Hagabacken bost +Sjöängen lokalitet
    Pensionärshemmet lht Skansabacken landsvägsbacke
    +Petter Larssons torp f.d. torp Skansahagen hagmark
    +Pilboda lokalitet Skansberget berg
    Piparbäcken hmd Skansen skogstrakt
    Piparbäcken hmd Skanstäppan åker
    Piparbäcken hmd Skoglunds botten kolbotten
    Piparbäcken gdar +Skogshagarna hagmarker
    Piparbäcken gd Skogsråbotten kolbotten
    Piparhagen hmd Skolhusbotten kolbotten
    Piparhagen lht Skomakarbäcken bäck
    Pjertaboda, se Pjettaboda hmd Skomakargrinden grind
    Pjättabacken bebyggelse Skomakarhällen berghäll
    Pjettaboda hmd Skomakarhagen hagmark
    Pjettaboda hmd +Skomakarhagen hagmark
    Pjättaboda bebyggelse Skräddarbacken landsvägsbacke
    Polishuset lht Skräddarbacken landsvägsbacke
    Pryeskullen lht Skräddarredden åker
    Pryssakullen lht +Skräddarvreten åker
    Pryssboda, se Prysskullen lht +Skräddarvretsfallet markområde
    Pryssens, se Prysskullen lht +Slagghagen skogsmark
    Prysskullen lht +Sloghagen odlingsmark
    Prästgården hmd +Slåtterhagen hage
    Prästgården lht Slöjdarhagarna trakt
    Pusbo lht Slöjdarhagen skogsmark
    Puttebolstegen hmd Slöjdarholmen holme
    Påltorpet torp Slöjdarkullen skogshöjd
    Påltorpet f.d. torp Slöjdarön ö
    Pär Ers´ bakom backen f.d. gd Slöjdön ö
    Pärte bebyggelse Smedammen »vattendrag»
    Pörtbo torp Smedhagen åker
    Pörtbo stuga Smedjemossbotten kolbotten
    Pörtes, se Lönnfallet hmd Smedjemossen mosse
    Pörtes bebyggelse Smedkärn tjärn
    Pörttorpet, se Norra fallet torp Smedkullen åker
    Pörttorpet f.d. torp Smedsjöbackarna backar(?)
    Pörttäpporna, se Norra fallet torp Smedsjöbäcken bäck
    Reboda by Smedsjöfallet skogsmark
    Reboda by Smedsjöhagen hagmark
    Rebohagen torp +Smedsjömossen mosse
    Rebohagen f.d. torp Smedsjön sjö
    Rebohyttan, Norra f.d. hytta Smedsjön sjö
    Rebohyttan, Södra f.d. hytta Smedsjön tjärn
    Rebotorp torp Smedssjön sjö
    Rebotorp lht Smedstjärn sjö
    Reneberg hmd Smedtäppan, Lilla åker
    Reneberg lht Smedtäppan, Stora åker
    +Ringkullsfallet lokalitet Smällbergsgrinden grind
    Risbacken lht Springels hugg skogsmark
    Riset lht +Springelvretten åker
    Rishöjden lht Springenshugg, se Springelshugg trakt
    Rosbacka lht Springgruvan gruva
    Rosendal lht Springilshugg trakt
    Rosenhill lht Springlaberget berg
    Rosenhill lht Springlabäcken bäck
    Rosenlund torp Språngbokärret sankmark
    Rossvals-, se Råsvals- Saknas Spökbotten kolbotten
    Rossvalsgärde Saknas Stakakärret mosse
    Rossvalslund, se Råsvalslund gd Stakamossen mosse
    Rutschbanan lht Stalltäppan åker
    Rybergs torp f.d. torp Stamparlogen loge
    Rydbacka lht Stamparvretten åker
    Rydegård lht +Stenbacktäppan åker o. slåtter
    Råsvalsgärde, se Råsalslund hmd Stenfallet åker
    Råsvalsgärde gd +Stenhagen slåttermark
    Råsvalshage lht +Stenhagen hagmark
    Råsvalslund hmd Stenhagen skogsmark
    Råsvalslund gd +Stenhagen åker
    +Rävabacken lokalitet +Stenhagen, Östra hagmark
    Römyren, se Laggarmyra torp Stentäppan åker
    Rönnbergstorpet, se Gladtjärn torp Stora botten kolbotten
    Rösjötegen lht Stora bron landsvägsbro
    Rösjötegen skogsteg Stora hagen hagmark
    Rösjötorp torp Stora stan berg(?)
    Rösjötorpet bebyggelse Stora täppan stenbacke o. åker
    Salbo lht Stora viken vik
    Salem hmn Storbråtakullen höjd
    Salem lht Storbråtakullen berg
    Salemkapellet, se Salem hmn Storbråtarna skogstrakter
    Salemskapellet lht +Storbråtategen skogsmark
    Salsta lht Storgruvan gruva
    Samuelstorp torp Storgruvan gruva
    Samuelstorp torp Storgruvan gruva
    Sand lht +Storgruvfallet skogsmark
    Sandberget hmd Storgruvtäppan åker
    Sandfallet torp Stormbackbacken backsluttning
    Sandfallet lht Storå kvarn kvarn
    Sandgrund lht Storån å
    Sandgruvan, se Sandgruvfallet lht Storån å
    Sandgruvan gruva Storön ö
    Sandgruvfallet torp Storön ö
    Sandgruvfallet f.d. bebyggelse Storön ö
    Sandmo hmd Storön ö
    Sandmo lht +Strantens hage åker
    Sandnäs hmd Streken strömt ställe
    Sandnäs gd Stripabanan järnväg
    Sandtorp hmd Stripaskogen skog
    Sandtorp bebyggelse Stripa jerngruffält gruvfält
    Sandtäppan torp Stripberget berg
    Sandtäppan hmd Stripgruvberget berg
    Sandtäppan lht Stråssavägen landsväg
    Sandtäppan lht Strävhagen slåttermark
    Sandtäppan torp +Stubberudstäppan åker
    Sandtäppan gd Stycktäppan äng
    Sandtäppan lht Ståls hage skogsmark
    +Sandvikstorpet, Västra f.d. torp Ståndarskogsnåret trakt
    Sarpelles torp, se Timmeråsen torp Stånderssnåret, Nedra skogsmark
    Sar-Pelles torp förr torp Stånderssnåret, Övra skogsmark
    Schaktfallet f.d. torp +Stångbrokärret sankmark
    Schacktorp bebyggelse +Ställberget berg
    Schakttorpet lht Ställsnårsbotten kolbotten
    Semesterhemmet lht Ställstensberget berg
    Sextioett f.d. fattigstuga Stödstenarna gruvor
    Silvergruvan gruva Stövelbotten kolbotten
    Silvergruvan gruva Sundet sund
    Silvergruvan lht Sundgrundet grund
    Silverhagen lht Sundsängen åker
    Silververket silververk Svanbotten kolbotten
    +Silvergruvtorpet f.d. torp Svanbottenfallet skogsmark
    Sinderkullen lht Svartberget berg
    Sjukvården lht Svartbergsfallsvägen byväg
    Sjungargubbens f.d. torp Svartbergsgruvan gruva
    Sjungartorpet f.d. torp Svarttjärnen skogstjärn
    Sjögruvan gruva Svarttjärn sjö
    Sjökullen lht Svarttjärn, Lilla sjö
    Sjölunda hmn o. jord Svarttjärnsbäcken bäck
    Sjölunda hmd Svarttjärnsbäcken bäck
    Sjölunda gd Svarttjärnsbäckarna bäckar
    Sjöskogen hmd Svarttjärnsmossen, Lilla mosse
    Sjöskogen hmd Svarttjärnsmossen mosse
    Sjöskogen gdr Svartviken vik
    Sjöskogen gd Svartviken, Lilla vik
    Sjötorp hmn o. jord Svartviken, Stora vik
    Sjötorp lht Svartviksudden udde
    Sjötorp lht Svartviksudden udde
    Sjöviken hmd Svartviksudden udde
    Skansen gd Svensnäsudde udde
    Skansen kasern +Svintäppan åker
    Skansen gd Svältan skogstrakt
    Skansen bebyggelse +Svältan skogsmark
    Skarpskytten hmn Svältorna skogsmark
    Skarpskytten lht Svältan skog
    Skogaberg hmd Syrabergen, se Syrberget berg
    Skogaberg hmn Syrberget berg
    Skogaberg lht Syrberget berg
    Skogalund hmd Sågbacken landsvägsbacke
    Skogalund lht Sågbron landsvägsbro
    Skogatorp hmd +Sågbuken skogsmark
    Skogatorp lht Sågen såg
    Skogen, se Ängarna hmd Sågen f.d. såg
    Skogsbacken bost Sågen sågverk
    Skogsberg hmn o. jord Sågudden udde
    Skogsberg lht +Sågvretten slogmark
    Skogsgläntan lht Sågängsbäcken bäck
    Skogshyddan lht Sågängsmossen mosse
    Skogshöjden lht +Sädeshagen åker
    Skogsliden lht +Sädeshagen hagmarker
    Skogslund torp Sänkmossadammen sjö
    Skogslund lht Sänkmossen mosse
    Skogstorp hmd Sänkmossen mosse
    Skogstorp hmn Sänkmossadamm dammbyggnad
    Skogstorp bebyggelse Sänkmossdämmet dammbyggnad
    Skogvaktarbostället bebyggelse Södrafallsbacken landsvägsbacke
    Skogvaktarebostället lht Södra grundet grund
    Skolan bebyggelse Södra hagen skogsmark
    Skolan skolhus Södra hagen hagmark
    Skolan bebyggelse Södrahagsviken vik
    Skolhus bebyggelse Södra marken skogsmark
    Skomakartorp(et) torp Södra udden udde
    Skomakartorpet torp +Södra Viken vik
    Skomakartorpet bebyggelse Sörboviken vik
    Skrajtbo, se Sörbo hmd +Tainjehagen hagmark
    Skrajtbo gd Tallbackängen ängsmark
    Skrivardalen hmd Tallholmen ö
    Skrivardalen lht Tappkärret åkrar
    Skrivardalen lht +Tappvreten åker
    Skrynktorpet f.d. torp Tappängen slåtter
    Skönsbro lht Teodors täppa åker
    Slaktarkärret torp Tickes kärr sankmark
    Slögerstorp torp Tjyvbotten kolbotten
    Slögerstorp torp Tjärbrännarbotten kolbotten
    Slöjdartorp torp +Torptegen skogsmark
    Slöjdartorpet torp Torrakabotten kolbotten
    +Smedbygget f.d. bebyggelse Torrvedsmossen mosse
    Smedsbo lht Torrvedsmossen mosse
    Smedsbo bebyggelse Torrvedsmossen, Lilla mosse
    Smedstorp torp Torrvedsmossen, Stora mosse
    Smältartorpet, se Skogatorp hmd Trebackavägen skogsväg
    Smöras f.d. stuga Treningsvretten åker
    Solbacken lht Trollbotten kolbotten
    Solbacken lht Trollhatten berg
    Solbacken lht Trollhällen berghäll
    Solbacken lht Trätarbacken skogstrakt
    Solbacken lht +Träthagen hagmark
    Solbacken avs Tunnlandet åker
    Solberget avs +Tuvfallet lokalitet
    Solbringen lht Tvillingbotten kolbotten
    Solhem lht Tvillingbottnarna kolbottnar
    Solhem lht Tvillingbottnarna, Inre kolbottnar
    Solkullen hmd Tvillingbottnarna vid Kutterberget kolbottnar
    Solkullen lht +Tvistparken markområde
    Solliden lht +Tyristomten lokalitet
    Solviken hmn +Täppkärret åkrar
    Solviken lht Udden udde
    Spjutbacken hmd Udden åker
    Spjutbacken lht Uggelbacken berg
    Springels f.d. bebyggelse Uggelbackkullen kulle(?)
    Springgruvan gruva Uggelviken vik
    Spårtorpet torp Ulmtjärn sjö
    Spårtorpet torp Uskabodharn stengrund
    Stamgården hmd +Uskabomyren sankmark
    Stenbacka lht Uskaboviken vik
    Stenbacken lht Uskaboviken vik
    Stenhagen bost Usken sjö
    Stenhagen lht Usken sjö
    Stenollestorp torp Utmarken skogsmark
    Stenolles torp f.d. torp Utmarken skogsmark
    Stensta lht Utmålet till Erik Ols skogsmark
    Stensäter lht Uvberget berg
    Stentorp hmn Uvberget berg
    Stentorp lht +Uvbergsfallet åker
    Stentorpet hmd Uvbergstegen skogsmark
    Stjärnhem gd Vallgatan nedskärning i terräng
    Stolå, se Storå lht Valsjöberget berg
    Storbråtarna, se Nybergstorp, Östra torp Valsjöbäcken bäck
    Storgruvan gruva Valsjöbäcken bäck
    Storgruvan gruva Valsjödråget sankmark
    Storgruvan gruva Valsjön sjö
    Storgruvan lht Valsjön sjö
    Storgruvetorp torp (?) Valsjötjärnar sjöar
    Storå lht Valsjöön ö
    Storå banv.stuga Vargaberget berg
    Storå stationssamhälle Vargmossen mosse
    Storåbron avs Vargmossen mosse
    Storåfors hmn Varggroparna åker
    Storåfors lht Vasselhytteheden, se Heden trakt
    Storå handelslägenhet hmn Vasselhytteskillnaden gräns
    Storå hytta masugn +Vikafallet lokalitet
    Storå hytta lht Viken vik
    Storå hytta hytta Vilholmarna holmar
    Storå Hyttebleck lht Viltgruvan gruva
    Storå hyttebleck bebyggelse Vinterskogsberget berg
    Storå järnvägsjord lht Vita kon sten i sjö
    Storå kvarn Saknas Vitmossbäcken bäck
    Storålund hmd Vitmossbäcken bäck
    Storålund lht Vitmossen, se Hålbomossen mosse
    Storån hmd Vitmossen mosse
    Storån gd +Vitmossen, Lilla mosse
    Storå nya skolhustomt lht +Vitmossen, Stora mosse
    Storå nya skolhustomt, se 10 Jönshyttan Saknas Viltgruvbotten kolbotten
    Storå skolhustomt lht Viårsbacken landsvägsbacke
    Storå skolhustomt, se 11 Jönshyttan Saknas +Vrekabacken backsluttning
    Storå station järnvägshållplats +Vrekabackskärret kärr
    Storå stationshus lht +Vretabacken slåttermark
    Storå stationsjord Saknas +Vretabackahagen hage
    Strandgatan lht +Vreten, Södra åker
    Stripa , se Stripa gruvor gruvor Vretgruvan gruva
    Stripa gruvdistrikt +Vretskogen åker o. slåtter
    Stripabanan bebyggelse Vretändarna åkrar
    Stripabanan bebyggelse +Vrån, Övre åker
    Stripa gruvor gruvor Vägen över Hällarna skogsväg
    Stripagården lht Väggluskärret sankmark
    Stripa-Rossvals järnvägsjord avs Värmskogen skogsmark
    Stripa skola lht Värmskogshagen skogsmark
    Stråssa bost Västra gatan väg
    Stråssabanan järnväg Västragårdsgatan byväg
    Stråssabanan järnväg Västra hagen åker
    Stråssabanan järnväg Vävlarna skogsområde
    Stråssa bostäder lht +Ytterbyhagen hagmark
    Strävtorp torp Åbodaängen åker
    Strävtorp, Södra,s e Örlaxtorp torp +Åbohagen hagmark
    Strävtorpen lägenheter Åbo silvergruva gruva
    Strävtorpet, se Gudmundsäng torp +Åbostycket åker
    Strävtorpet torp Åbron landsvägsbro
    Strömbacka bost +Åbrotäppan slåtter
    Strömbacka fabrik +Åfallet åker
    Strömbacka lht Åholmen lokalitet
    Strömbacka lht +Åkermossen mosse
    Stubbre gd Ålgruvan gruva
    Stubbre gd Ålskogen skogsmark
    Stussfallet torp Åminnet åmynning
    Stusstorpet, se Stussfallet torp Ångbåtsbrygga Saknas
    Stusstorpet f.d. torp Ånsjön, se Andsjön sjö
    +Stuttorpet f.d. torp Åsabotten, Lilla kolbotten
    Sundstorp hmd Åsabotten, Stora kolbotten
    Sundstorp lht Åsabottnarna kolbottnar
    Svartberget torp Åsbacken backsluttning
    Svartberget, se Svartbergsgruvan gruva +Åtäppan åker
    Svartberget lht Älgholmen ö
    Svartbergsfallet torp Älgtjärn sjö
    Svartbergsfallet gd Älgtjärnarna skogstjärnar
    Svartbergsfallstorp, se Svartbergsfallet torp Ängabacken landsvägsbacke
    Svartbergsgruvan gruva Ängabacken landsvägsbacke
    Svartbergstorp, se Svartbergsfallet torp Ängaberget skogsås
    Svartbergstorpet, se Svartberget torp Ängabodviken vik
    Svartbergstorpet torp Ängabohagen skogsmark
    Svartbäcksfallet, se Svartbergsfallet torp Ängabotegen teg(?)
    Svartbäcksfallet torp Ängabotegen skogsmark
    Svarttorpet torp Ängaboviken vik
    Svältan hmd Ängen mosse
    Svärdsberg hmn Ängen åkrar
    Svärdsberg lht Ängen mossmark
    Syrberget bebyggelse +Änkans vret åker
    Syrbergstorpet torp +Ärtingetäppan åker
    Sågarboda lht Ödalsbäcken bäck
    Sågarboda lht Ölsjöbäcken bäck
    Sågkullen lht Ölsjön sjö
    Sågparken bost Ölsjön sjö
    Sågparken hus Ölsjöudde udde
    Sågtomten lht Ön, se Gränsjöön ö
    Sågängen torp Ön ö
    Sågängen torp Örbäcken bäck
    Sävelund lht Örbäcken bäck
    Sävenäs lht Ördalsbäcken, se Öddsbäcken bäck
    Södra Gärdet lht Örlaxbäcken bäck
    Södra Hagen torp Örlaxmossen mosse
    Södra Hagen torp Örlaxtjärn sjö
    Södra täppan, se Gränslund torp Örlaxtjärnen skogstjärn
    Södra Täppan lht Örlaxtjärn, Mellersta, se Mellantjärn sjö
    Sörbo hmd Örlaxtjärn, se Rasbacktjärn sjö
    Sörbo gd Örlaxtjärnen, Mellersta skogstjärn
    Sörby hmd +Örlaxtjärnen, Nedra skogstjärn
    Sörby bebyggelse Öskebohyttebäcken bäck
    Sörby lht Öskebohytteviken vik
    Sörbylund lht Östlunds fall skogsmark
    Sörgården gd Östra tjärn sjö
    Tallbacken, se Tallbacksängen torp Öviken, Norra vik
    Tallbacken torp Öviken, Södra vik
    Tallbackängen torp Övra hagen hagmark
    Tallebo lht Övrahagsmossen mosse
    Tappes f.d. gd Övra kärret sankmark
    Tegelbruket tegelbruk Övrastånderssnårsbotten kolbotten
    Tegelverkshagen lht Övra tjärn, se Rasbacktjärn sjö
    Tegelverkshagen avs  
    Telefonstationen lht  
    Templarlokalen hmn  
    Templarlokalen lht  
    Templarlokalen lht  
    Templet goodtemplarlokal  
    Tickeshage hmd  
    Tickes hage bebyggelse  
    Timmeråsen torp  
    Timmeråsen torp  
    Tingsstället hmn  
    Torpet hmd  
    Torpet lht  
    Torpet torp  
    Torrknäppan, se Nytorp hmd  
    Tranebo lht  
    Trekanten hmd  
    Trekanten avs  
    Trekanten bebyggelse  
    Trekanten lht  
    Trollbo hmd  
    Trollbo lht  
    Trumpens f.d. torp  
    Trångsgård lht  
    Trångtorp, se Krånktorp torp  
    Trångtorp bebyggelse  
    Trädgården Handelsträdgården lht  
    Tröskartorp hmd  
    Tröskartorp lht  
    Tröskverk Saknas  
    Uddatorpet hmn  
    Udden gd  
    Uggelbacken lht  
    Uggelbacken torp  
    Uggelbackstorpet, se Uggelbacken lht  
    Uggeltorp, se Uggelbacken lht  
    Ugglas, se Södra Hagen torp  
    Ulriks hmd  
    Undantaget lht  
    Undantaget torp  
    Ungkarlsbaracken lht  
    Uskaboda by  
    Uskeboda by  
    Uskeboda by  
    Uvberget lht  
    Vaktstugan hmn  
    Vaktstugan lht  
    Vallby lht  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttan by  
    Vasselhyttans Bygdegård lht  
    Vasselhytte järnvägsjord avs  
    Vasselhytte skolhustomt, se Skolan lht  
    Vasselhytte station(sjord) lht  
    Vasselhytte stationsjord lägenheter  
    Vasseltorpet hmn  
    Vasseltorpet lht  
    Vasstorp hmd  
    Vasstorp bebyggelse  
    Vasstorpet, se Vasseltorpet hmn  
    Vibo lht  
    Vibyhult hmd  
    Vibyhult hmd  
    Vibyhult lht  
    Vibylund lht  
    Viken bost  
    Viken bostadsområde  
    Viksgården lht  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilan gd  
    Vildgruvan gruva  
    Vilsta hmd  
    Vilsta lht  
    Vinkel hmn o. jord  
    Vinkel lht  
    Vinterskogen torp  
    Vinterskogstorpet f.d. torp  
    Vita kasernen lht  
    Vreten hmd  
    Vretstorp hmd  
    Vretstorp lht  
    Vägskälet, se Skarpskytten plats  
    Vänerslund lht  
    Värmskogen torp  
    Värmskogen lht  
    Västantorp hmd  
    Västantorp lht  
    Väster hmd  
    Väster hmd  
    Västerbo, se Västra gården hmd  
    Västergården gd  
    Västra Fallet hmd  
    Västra Fallet lht  
    Västra gården hmd  
    Västra gården gd  
    Västra gården gd  
    Västra Hagen hmd  
    Västra hagen, se Haga? lht  
    Västra Hagen torp  
    Västra Hagen torp  
    Vävlarna lht  
    Ytterby hmd  
    Ytterby gd  
    Åbacka hmn  
    Åbacka lht  
    Åboda by  
    Åboda hmd  
    Åboda hmd  
    Åboda hmn  
    Åboda hmn  
    Åboda gård gd  
    Åbodagården gd  
    Åboda, Lilla lht  
    +Åboda, Lilla bebyggelse  
    Åboda, Stora hmd  
    Åboda, Stora gd  
    Åbolund lht  
    Åbo silvergruva gruva  
    Åbotorp hmd  
    Åbotorp bebyggelse  
    Åbron hmn  
    Åbron hmn (?)  
    Åbron lägenheter  
    Åbron lht  
    +Åbrotorp f.d. torp  
    Åbrovillan lht  
    Ådalen lht  
    Åhagen gd  
    Ånäs hmd  
    Ånäs lht  
    Åsbacken hmd  
    Åsbacken lht  
    Åsbro lht  
    Åsen lht  
    Åtorpet torp  
    Åtorpet f.d. torp  
    Äldsta skolhuset lht  
    Älvheden lht  
    Älvhem lht  
    Ängaboda hmn  
    Ängaboda hmn  
    Ängafallet hmd  
    Ängafallet hmn o. jord  
    Ängafallet lht  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarna bebyggelse  
    Ängarne jord  
    Ängbo lht  
    Ängen lht  
    Ängsliden lht  
    Öagruvorna gruvor  
    Ölsjön hmd  
    Ölsjön, se Ölsjöudde torp  
    Ölsjön gdr  
    Ölsjön Vinkel lht  
    Ölsjöudde torp  
    Ölsjöudde lht  
    Örlaxtorp torp  
    Örlaxtorpet torp  
    +Örlaxtorpet, Västra f.d. torp  
    Östanbo hmd  
    Östanbo gårdar  
    Östanbo-Backadalsgruvan gruva  
    Öster hmd  
    Östergården gd  
    Öster Löfnäs lht  
    Östra Backar hmd  
    Östra Backar hmd  
    Östra Backar hmd  
    Östra Backarna gd  
    Övergården gd  
    +Övra torpet f.d. torp  

  ^  

Örebro läns socknar m.m.