ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Våla härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 6
Våla hd *Kunungsvik ?vik Kolbönder inbyggarbeteckning Grytskånkarna öar
Våla hd *Lywma urfjäl   Gäddskär ö
Våla härad Sörsjön, se Tämnaren sjö   Lisshamra ö
Våla hd Temnan, se Tämnaren sjö   Ormskär udde
Våla hd Tämnaren sjö /Se   Storhamra ö
Våla hd Tämnaren sjö /Se   Tämnaren sjö
Våla hd Tämnaren sjö    
Våla hd Tämnaren sjö /Se    
Våla hd Tämnaren sjö /Se    
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla härad härad      
Våla hd      
Våla härad      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Wåla härad      
Våla härad      
Wåla härad      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd /Se      
Våla hd      
Våla hd hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla härad härad      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla härad      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd /Se      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Norrewole = Våla? Saknas      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla Saknas      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla hd /Se      
Våla gökar inbyggarbeteckning      
Våla härads prosteri f. prosteri      
Vaardha, se Våla hd      
*Bergö Saknas      
»Biurawll» okänd gård      
-boda ortnamnselement /Se      
»borghandbodhom» Saknas      
»Brawbodha» gård      
*Bryti Saknas      
*Drengusboda = Drängsbo försv. beb.      
»drengusabodum» = Drängsbo försv. beb.      
*Enodahl del av allmänning      
*Halssinge hampn Saknas /Se      
*Helsinge hampn, se *Halssinge hampn Saknas      
Hälleberg Saknas      
*Kungsallmänningen Saknas      
Norbygge hamna hamna /Se      
*Norsala Saknas      
»Omm» okänd gård      
*Siälbo Saknas      
*Thrængilsboda by el. gd      
*Yghaboda Saknas      
Walum, se Östervåla sn      
Våla, se Östervåla sn      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.