ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Allmänt

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1119 Naturnamn : 341 Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 15
*Västmän inbyggarbeteckning /Se Arboga grav kanal Västmanland landskap Badelundaåsen ås
»Galabergs län» Saknas Arbogaån å Västmanland län Blacken fjärd
Västmanland landskap Arbogaån å Västmanland landskap /Se Finnslätten skog?
Västmanland landskap Argoga å å Västmanland län Galten fjärd
Västmanland landskap Arbogaån Saknas Västmanland landskap Hjälmaren sjö
Västmanland landskap Arbogaån å Västmanland landskap Hjälmaren sjö
Västmanland landskap Arbogaån å Västmanland landskap Kopparbergsvägen väg
Västmanland landskap Arbogaån å Västmanland landskap Kopparbergsvägen väg
Västmanland Saknas Arbogaån å /Se Västmanland landskap Landsvägen väg
Västmanland landskap Baggån Saknas Västmanland Saknas Mälaren sjö
Västmanland landskap Badelundsås höjdsträckning Västmanland landskap Mälaren sjö
Västmanland landskap Badelundsås höjdsträckning Västmanland landskap Saknas vägar /Se
Västmanland landskap Badelundsås höjdsträckning Västmanland landskap Sagån å
Västmanland landskap Bakka Saknas Västmanland Saknas Västerhjälmaren del av Hjälmaren
Västmanland landskap Barkasöriken vk. Västmanland Saknas Storhjälmaren del av Hjälmaren
Västmanland landskap Berget Saknas Västmanland Saknas  
Västmanland landskap Bergsvägen Saknas Västmanland Saknas  
Västmanland landskap Birkestawik Saknas Västmanland (landskap)  
Västmanland landskap o. län Björnhålan Saknas Västmanland landskap  
Västmanland landskap Biörsiönn Saknas Västmanland landskap  
Västmanland landskap Björskogsån Saknas Västmanland landskap  
Västmanland landskap o. län Blacken del av Mälaren Västmanland landskap  
Västmanland landskap Blacken del av Mälaren Västmanland landskap  
Västmanland landskap Blacken fjärd Västmanland landskap /Se  
Västmanland landskap o. län Blacken vik Fjärdhundra kyrklig samfällighet  
Västmanland landskap Blacken fjärd Sala, se Sala-Heby riktnummerområde  
Västmanland landskap Blacken fjärd Sala-Heby riktnummerområde  
Västmanland Saknas Blacken fjärd Västmanlänningar inbyggarbeteckning  
Västmanland landskap Blacken fjärd /Se Surpaltar inbyggarbeteckning  
Västmanland landskap Butarna namn på åkrar och ängar /Se Ramboland Saknas  
Västmanland landskap Dalälven älv Rönninge(n) ortnamn  
Västmanland landskap Dalälven älv    
Västmanland landskap Dalälven älv    
Västmanland landskap Dalälven älv    
Västmanland landskap Dalälven älv    
Västmanland landskap *Digerkällan gränsmärke /Se    
Västmanland landskap Diupa wyche? Saknas    
Västmanland landskap *Djäknesten sten /Se    
Västmanland landskap Doftegraf Saknas    
Västmanland landskap Dyan Saknas    
Västmanland landskap Ertoesjö Saknas    
Västmanland landskap fiestum försv. ägonamn? /Se    
Västmanland landskap Fiskebygden Saknas    
Västmanland landskap o. län Fredshammarsvik vik    
Västmanland landskap o. län Fräkentjärn tjärnar    
Västmanland landskap Galta tegh Saknas    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap o. län Galten del av Mälaren    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap Galten vik    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap Galten del av Mälaren    
Västmanland landskap Galten fjärd    
Västmanland landskap Galten vik    
Västmanland landskap Galten del av Mälaren    
Västmanland landskap Galten del av Mälaren    
Västmanland landskap Galten vik    
Västmanland landskap [Gamble bærgith] Saknas    
Västmanland landskap [Gambla bergh] Saknas    
Västmanland landskap Ganastrom Saknas    
Västmanland landskap »Geistr», senare Gester å /Se    
Västmanland landskap Granfjärden del av Mälaren    
Västmanland landskap Granfjärden vik    
Västmanland län Granfjärden fjärd    
Västmanland landskap Granfjärden fjärd    
Västmanland landskap Granfjärden fjärd    
Västmanland landskap Granfjärden fjärd    
Västmanland landskap Granfjärden fjärd    
Västmanland landskap Granholmen holme    
Västmanland landskap Grysjön sjö    
Västmanland landskap Grysjön sjö    
Västmanland landskap Gränsstenen sten?    
Västmanland landskap Gustafs bro Saknas    
Västmanland landskap Gångborg stenlabyrinter /Se    
Västmanland Saknas Gästringe Älven å /Se    
Västmanland landskap Haldersö Saknas    
Västmanland Saknas Hallaren sjö    
Västmanland Saknas Haltjärn sjö /Se    
Västmanland Saknas Hasamyrom Saknas    
Västmanland landskap Hassunda Fierdh, se Hedesundafjärden fjärd    
Västmanland Saknas Hedesta Saknas    
Västmanland landskap Hedesundafjärden fjärd    
Västmanland Saknas Hedströmmen å    
Västmanland landskap Hedströmmen å /Se    
Västmanland Saknas Hedströmmen å    
Västmanland landskap Hedströmmen å    
Västmanland Saknas Hella skog Saknas    
Västmanland landskap *Henningsbro bro    
Västmanland landskap Hesthön Saknas    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmare insjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren insjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren insjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren insjö    
Västmanland landskap Hjälmaren insjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö /Se    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap, län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland Saknas Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap o. län Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö /Se    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö /Se    
Västmanland landskap Hjälmaren sjö /Se    
Västmanland landskap, län *Hrund- förr namn på del av Mälarfjärden /Se    
Västmanland landskap *Hrunn(R) äldre namn? på (del av) Arbogaån /Se    
Västmanland landskap o. län Hunden Saknas    
Västmanland landskap Hundengen hlm.    
Västmanland landskap o. län Hörnsjön sjö    
Västmanland landskap o. län Hörnsjön sjö    
Västmanland landskap *Ingolfångsröset gränsmärke /Se    
Västmanland landskap o. län Insjön sjö    
Västmanland landskap o. län Jälmaren insjö    
Västmanland landskap Jälmaren Lacus, se Hjälmaren sjö    
Västmanland landskap *Kalskäret skär    
Västmanland landskap Kaninholmen ö /Se    
Västmanland landskap Karmskär holme    
Västmanland landskap Katteheden Saknas    
Västmanland landskap *Killingskäret skär    
Västmanland landskap Kolarsjön sjö /Se    
Västmanland landskap Kolbäcksån å    
Västmanland landskap Kolbäcksån å /Se    
Västmanland landskap Kolbäcksån å    
Västmanland landskap o. län Kolbäcksån å    
Västmanland landskap o. län Kolbäcksån å    
Västmanland landskap Korsvreten Saknas    
Västmanland landskap Krakholm Saknas    
Västmanland landskap *Kunungsuik vik    
Västmanland landskap Kusjön sjö /Se    
Västmanland landskap Kvicksund sund    
Västmanland landskap Käglan bergshöjd    
Västmanland landskap Käglan skog /Se    
Västmanland landskap, län Köpingsån å    
Västmanland landskap Köpingsån å    
Västmanland landskap o. län Köpingsån å    
Västmanland landskap Köpingsön Saknas    
Västmanland landskap *Landsrå råmärke    
Västmanland landskap, län *Landsrå råmärke /Se    
Västmanland landskap o. län Laugern, se Mälaren sjö    
Västmanland landskap o. län Laugern f.d. namn på Mälaren /Se    
Västmanland landskap Lillån Saknas    
Västmanland landskap Lillån å    
Västmanland landskap o. län Ljusnaren sjö /Se    
Västmanland landskap Långheden höjdsträckning    
Västmanland landskap o. län Långheden skogsmark    
Västmanland landskap o. län Långheden trakt    
Västmanland landskap Långheden skogstrakt    
Västmanland landskap o. län Långheden gränstrakt    
Västmanland landskap o. län Långheden höjdsträckning    
Västmanland landskap Långheden gränstrakt    
Västmanland landskap o. län Långheden höjdsträckning    
Västmanland landskap o. län Långheden skogstrakt    
Västmanland landskap o. län Långheden Saknas    
Västmanland landskap o. län Långheden skogstrakt    
Västmanland landskap o. län Långheden skogstrakt /Se    
Västmanland landskap *Långheden skogsområde /Se    
Västmanland landskap Långheden gränstrakt /Se    
Västmanland landskap Lögaren sjö /Se    
Västmanland landskap o. län Lögern, se Mälaren sjö    
Västmanland landskap o. län Lösta skogen Saknas    
Västmanland landskap Lööf Hulltet holme /Se    
Västmanland landskap Midlingeberg berg    
Västmanland landskap Midlingeberg Saknas    
Västmanland landskap Munkängen Saknas    
Västmanland landskap Mälaren insjö    
Västmanland landskap Mälaren insjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren insjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland Saknas Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap /Se Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö    
Västmanland landskap Mälaren sjö /Se    
Västmanland landskap Mälaren sjö /Se    
Västmanland landskap Mälaren sjö /Se    
Västmanland landskap Mählaren Lacus, se Mälaren sjö    
Västmanland landskap o. län Mölnoklint Saknas    
Västmanland landskap Nora älv å /Se    
Västmanland landskap Nortjärn sjö /Se    
Västmanland landskap Nyasætrom Saknas    
Västmanland landskap Oppboga å = Arbogaån å /Se    
Västmanland landskap Præbenderoten Saknas    
Västmanland landskap Pungen tjärn /Se    
Västmanland landskap Pålgappet Saknas    
Västmanland landskap Ramnäsströmmen, se Kolbäcksån å /Se    
Västmanland landskap Ramnäsån Saknas    
Västmanland landskap Rasjöarna sjöar /Se    
Västmanland landskap Rumboland Saknas    
Västmanland landskap Rumbolandet f. namn på slätter    
Västmanland landskap Rundborg stenlabyrinter /Se    
Västmanland Saknas Rågholmen holme /Se    
Västmanland landskap *Rättesten gränsmärke /Se    
Västmanland landskap Rödhahögen Saknas    
Västmanland landskap *Rörgrundet grund /Se    
Västmanland landskap Sagån å /Se    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån Saknas    
Västmanland Saknas Sagån å    
Västmanland Saknas Sagån å?    
Västmanland Saknas Sagån å?    
?Västmanland landskap Sagån å?    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap o. län Sagån å    
Västmanland landskap o. län Sagån å?    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland Saknas Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån Saknas    
Västmanland landskap o. län Sagån å /Se    
Västmanland landskap och län Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap o. län Sagån å    
Västmanland landskap o. län Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å /Se    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland landskap Sagån å    
Västmanland Saknas Sagån å /Se    
Västmanland landskap Sagån å /Se    
Västmanland landskap o. län Sagån å /Se    
Västmanland landskap o. län Sattængh Saknas    
Västmanland landskap Sevaström, se Sagån å    
Västmanland landskap Siön Galten, se Galten fjärd    
Västmanland landskap Sjölundaviken, se Fredshammarsvik vik    
Västmanland landskap Skattebro Saknas    
Västmanland landskap Skarö Saknas    
Västmanland Saknas Skoltuna å    
Västmanland landskap Skultunaån å /Se    
Västmanland landskap Skärplingen ö    
Västmanland landskap Slottshagen Saknas    
Västmanland landskap Spaden, Span sjönamn /Se    
Västmanland län o. landskap Span, Spaden sjönamn /Se    
Västmanland landskap Stoora Sagåhn, se Sagån å    
Västmanland län o. landskap Stoora Sagåån, se Sagån å    
Västmanland landskap o. län Stora Sagåhn, se Sagån å    
Västmanland landskap Stora Sagåån, se Sagån å    
Västmanland landskap Storån Saknas    
Västmanland landskap Storån, se Sagån å    
Västmanland landskap o. län Strömsund Saknas    
Västmanland landskap Strömsund Saknas    
Västmanland landskap [Suderby engh] Saknas    
Västmanland landskap Sumpabäck Saknas    
Västmanland landskap o. län Svartån å    
Västmanland landskap Svartån å /Se    
Västmanland landskap Svartån å    
Västmanland landskap Svartån å    
Västmanland landskap Svartån å    
Västmanland landskap Svartån å    
Västmanland landskap Svartån å /Se    
Västmanland landskap Svartån å /Se    
Västmanland landskap Svartån å /Se    
Västmanland landskap Svartälven älv    
Västmanland Saknas Svartälven älv    
Västmanland Saknas Svepeberget Saknas    
Västmanland provins *Svärdsjöberget Saknas    
Västmanland landskap *Sævuström, se Sagån å    
Västmanland landskap *Sævu strömber å /Se    
Västmanland landskap Sörsjön, se Tämnaren, Norra o. Södra sjö /Se    
Västmanland landskap Tall Hullten holmar /Se    
Västmanland landskap Tie å å /Se    
Västmanland landskap Trojeborg stenlabyrinter /Se    
Västmanland landskap Trollan ö    
Västmanland landskap Tunnebybäck Saknas    
Västmanland landskap Tvillingssjöarna sjöar /Se    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västermanland Saknas Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren insjö    
Västmanland landskap Tämnaren insjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland Saknas Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap Tämnaren sjö    
Västmanland landskap o. län Tämnaren sjö /Se    
Västmanland landskap Tämnaren sjö /Se    
Västmanland landskap Tämnaren sjö /Se    
Västmanland landskap Ulfsund Saknas    
Västmanland landskap Ulfsundet Saknas    
Västmanland landskap Ulfvesundsfjärden vik    
Västmanland landskap *Vallingen ö    
Västmanland landskap ?Varnsjön sjö /Se    
Västmanland landskap Vesterby Långa Saknas    
Västmanland landskap Vesteråsfjärden vik    
Västmanland landskap Visberget berg /Se    
Västmanland landskap *Vitskäret skär    
Västmanland landskap Åholmen ö?    
Västmanland landskap Ålhammarsudde Saknas    
Västmanland landskap Åräng Saknas    
Västmanland landskap *Ände-röset gränsmärke /Se    
Västmanland landskap ?Öntjärn sjö /Se    
Västmanland landskap Örsundaån å    
Västmanland landskap Örsundaån å /Se    
Västmanland landskap Örsundaån å /Se    
Västmanland landskap Österby Långa Saknas    
Västmanland landskap Österängen Saknas    
Västmanland landskap Östra å    
Västmanland landskap      
Västmanland Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap och län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanlands län Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap o. län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland Saknas      
Västmanland Saknas      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanlands län län      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanland landskap      
Västmanlands län delar av landskap      
Västmanland län /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland Saknas /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland län /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland landskap /Se      
Västmanland Saknas /Se      
Västmanland Saknas /Se      
Västmanland landskap /Se      
västmanlänning inbyggarbeteckning      
västmanlänning inbyggarbeteckning      
västmanlänning inbyggarbeteckning      
västmanlänning inbyggarbeteckning      
västmanlänning inbyggarbeteckning      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län förr namn på Västm. l.      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län förr namn på Västm. l.      
Västerås län Saknas /Se      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län Saknas      
Västerås län benämning på Västmanlands län      
Västerås län Saknas      
Albones Saknas      
Askeboo Saknas      
Backa Saknas      
Backa Saknas      
»parochie badhelwngh», se Badelunda sn Saknas      
»bekby» = Bäckby? Saknas      
Bengtsboda Saknas      
-benning ortnamnselement /Se      
*Berg Saknas      
Berg Saknas      
Berg Saknas      
*Berg Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga by      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga ortnamn /Se      
»bergaa» beb. /Se      
»Berge» Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen del av län      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen del av län      
Bergslagen gruvfält, del av Dalarna o. Västmanland /Se      
Bergslagen del av Örebro och Västm. l.      
Bergslagen gruvfält, del av Dalarna samt Västmanland      
Bergslagen gruvfält, del av Dalarna samt Västmanland      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen, Norra delar av län      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen Saknas      
Bergslagen område      
Bergslagen område /Se      
Bergslagen bergslagsbygd /Se      
*Bergslagen, Yttre o. Övre Saknas      
Billaberghum Saknas      
*Bissberg Saknas      
Björnkiln ortnamn /Se      
Bodha Saknas      
[Bogiste] Saknas      
»bogxste» el. »bogesste» Saknas      
*Bosberg Saknas      
Bovallen ortnamn /Se      
Bovallen ortnamn /Se      
Brantefors Saknas      
*Bredsäter Saknas      
Bro Saknas      
Broarne bebyggelsenamn /Se      
»Bronista» gård      
*Brunna Saknas      
Brunna Saknas      
Brwnna Saknas      
Brunna Saknas      
*Brunna Saknas      
*Brunna Saknas      
Brunnby Saknas      
Brunnby Saknas      
Brynista Saknas      
Bryniste Saknas      
Brunnby Saknas      
Brunnby Saknas      
Bråten ortnamn /Se      
Byggning ortnamnselement /Se      
*Bægby Saknas      
*Bärby gård      
»bæruich» Saknas      
*Bærnik Saknas      
Bæruick Saknas      
»Børtomta», se Bortomta, Stora herrgård      
Daawidtz bröödt Saknas      
Eckarö Saknas      
»eekby» beb.      
Ekeby Saknas      
Ekeby gd el. by      
Ekeby Saknas      
Engliga Saknas      
»erixholm» beb. /Se      
Fegerne Saknas      
*?Ferentuna Saknas      
Fiestum Saknas      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra Saknas      
Fjädrundaland folkland      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjädrundaland folkland      
Fjärdhundraland del av Uppland, Upps. o. Västm. l.      
?Fjärdrundaland del av Uppland      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra delar av landskap      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra del av Västmanland och Uppland      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra del av Uppland      
Fjärdhundra Saknas      
Fjärdhundra del av Uppland och Västmanland      
Fjärdhundraland del av Uppland      
Fjärdhundraland »folkland» /Se      
Fjärdhundraland folkland /Se      
Fjädrundaland »folkland» /Se      
Fjärdhundaland Saknas /Se      
Fjädrundaland »folkland» /Se      
Fjärdhundraland f.d. folkland /Se      
Fjädrundaland del av Uppland /Se      
Fjädrundaland folkland /Se      
Fjädrundaland folkland /Se      
Flata Saknas      
Flatzsta Saknas      
Fogdegården, se Storgården Saknas      
Foro Saknas      
Fors Saknas      
Forsby by      
*Forsby Saknas      
Forsby Saknas      
Forsby Saknas      
*Forstaby Saknas      
Frötuna ortnamn /Se      
Fuldyria Saknas      
*Färby Saknas      
*Gallista Saknas      
Gallista Saknas      
»gallistum» Saknas      
*Gallista Saknas /Se      
Gamla staden, se Vestra staden Saknas      
Gammelby ortnamn /Se      
Gillberga gd el. by      
Gillberga gård      
*Gillberga Saknas      
[Giöse] Saknas      
*Gorunda, se Siende Saknas      
*Grebby Saknas      
Gref Magni gård Saknas      
Grestad sn      
Grimpznäss Saknas      
Grislösa gd? /Se      
Grunby Saknas      
Grundby Saknas      
Gryte Saknas      
»Gråbo» regemente /Se      
Gräddeström Saknas      
Grälinge Saknas /Se      
Gullene? Saknas      
»gwlstada» Saknas      
Götorp = Gettorp? gd      
»haarabergh» beb. /Se      
»hagaby» Saknas      
Halstensboo Saknas      
Halfgrenum, se Gräna Saknas      
*Halsta, se Hallstaberg och Hallsta bebyggelse      
Halstade = Hallstaberg? Saknas      
Hammarby Saknas      
hamna ortnamnselement (bebn.) /Se      
*Harbo Saknas      
*Harby Saknas      
*Hawardzbodha Saknas      
*Hawardzbodhom Saknas /Se      
Helleby Saknas      
»Herdebergha» bebyggelse      
Herhista Saknas      
*Herte Saknas      
Hillebokvarn gd /Se      
Hiorzbergh Saknas      
Hiortæthorp Saknas      
Hiælgiæby Saknas      
*Hiærnawik Saknas      
Hiærnawik Saknas      
Holm Saknas      
*Holma Saknas      
*Hornby Saknas      
*»Hosmanzlösa» gd (försvunnen) /Se      
*Hovmanslösa, se *»Hosmanzlösa» gd (försvunnen)      
Huglom Saknas      
Hult Saknas      
»Hwmblistom» bebyggelse      
*Hundängen Saknas      
[Hüsaby] Saknas      
»Hyrestade sokn» Saknas      
Hägervallen ortnamn /Se      
Hälla Saknas      
Häradshlfdingen Saknas      
Härnevi, jfr *Hiærnavi ort med kvarn      
Hæsleby Saknas      
*Hässle by el. gd      
*Hestalæsom Saknas /Se      
*Hästbrunna Saknas      
Hestbrunnen Saknas      
*Hästholmen Saknas      
*Hæstholma gd      
Inglinge ortnamn /Se      
Irsta bebn. /Se      
Johan Kristiers Hammare Saknas      
Jädra ortnamn /Se      
Järnbergslagen, Västra bergslag /Se      
Järnbäraland område      
Järnbäraland fd område /Se      
Kalum Saknas      
»karabodhom» by el. gd      
*Kattheden Saknas      
*Kellekin sn      
Kellekin Saknas      
*Kerlingaholm Saknas /Se      
Clemzbodhom Saknas      
Klinta Saknas      
Klinta Saknas      
Klinta Saknas      
Klinta Saknas      
*Kocheberg gd      
Kolsta ortnamn /Se      
»kolysta» by el. gd /Se      
*Korsberg Saknas      
»Krengla» sn /Se      
Kulistorn Saknas      
Kulunde Saknas      
Kumla Saknas      
Kyrkiobolet Saknas      
Kålsta ortnamn /Se      
Lamimack ortnamn /Se      
»langhatybbele», se Tibble by      
Lapp- fled i natn /Se      
Lenby Saknas      
Lendby Saknas      
Lindesberg förr bergslag      
Litsleberga ortnamn /Se      
»lwgwaa» by el. gd /Se      
Litsleåseboda Saknas      
*Lundagård Saknas      
Lundagård Saknas      
*Lundastum Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby gård      
Långheden trakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden skogstrakt      
?Långheden gräns      
Långheden gräns      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden trakt      
Långheden trakt      
Långheden gränstrakt /Se      
*Læggista Saknas      
Læggista Saknas      
Lööt Saknas      
*Löt Saknas      
Lövsta beb.      
»maanestada» Saknas      
*Mankinge Saknas      
Markus Hinders hammare Saknas      
Moksthe Saknas      
Mons Saknas      
*Mons Saknas      
Moren Saknas      
Myresjö rättaredöme Saknas      
»mædelby», se Mälby hg      
Mälby Saknas      
Nederkyrkan, se Stadskyrkan Saknas      
Nederlanden del av Sverige      
Nidhro Saknas      
Nockeby Saknas      
Noraskog del av Västmanland      
Norrby Saknas      
Norby Saknas      
Norrby Saknas      
Norrby prebendegods      
Näcksjön gd /Se      
»nærdhalundtiom», se Närlunda by      
Näs Saknas      
Näs gd      
Odensvi ortnamn /Se      
*Oelebodha Saknas      
Pakkatorp ortnamn /Se      
Pasta bebn /Se      
»pedhersbodha» beb. /Se      
»pedersbodha» beb. /Se      
Porsegården, se Strömsnäs Saknas      
»rabj» beb. /Se      
Radeskäl Saknas      
Radeshel Saknas      
Radistom Saknas      
*Rom Saknas      
*Rom Saknas      
Rumbolandet Saknas      
Rumbolandet gränstrakt      
Rumbolandet Saknas      
Rombolandet slättbygder /Se      
»rwsbergh» beb. /Se      
Ruxnes gårdar      
Ruxnes Saknas      
*Ry Saknas      
[Rydra] Saknas      
Råby Saknas      
Råby Saknas      
Råby Saknas      
Råby Saknas      
Råby Saknas      
Råby by      
Råby Saknas      
Räfvegarn Saknas      
»rødby» beb. /Se      
»rødhahøghenom», se Höjen by      
»rødha høghen», se Höjen by      
Rödsta Saknas      
*Rönsjö gård      
Salbergs län Saknas /Se      
Sahlbergs län Saknas      
Salbergs län del av Västmanland      
Salbergs län del av län /Se      
Saldarabodhe Saknas      
*Salebergz prosteri Saknas      
*Salstad Saknas      
»sanby» oident. sn /Se      
Sankt Davids prbn Saknas      
Sankt Davids prbn Saknas      
Sankt Gertruds kapell Saknas      
Sankt Ursile kapell Saknas      
[Sanneke] Saknas      
»sanneke» beb.      
»sanneke» beb.      
Seunda, se Siende Saknas      
*Seunda Gorunda, se Siende Saknas      
»seundagorundha hæradhe», se Siende hd      
»seundagorundha hundare», se Siende hd      
»sewndagarande hæradhe», se Siende hd      
Sigmarsholm Saknas      
Silunge Rydstom Saknas      
Simbetuna, se Simtuna hd      
Simbo, se Simtuna hd      
Simbo hundare, se Simtuna hd      
Sirkolambi ortnamn /Se      
Sjuhundaland förr namn på del av Västmanland /Se      
*Sjö gd?      
*Skelinge Saknas      
*Skoga Saknas      
*Skrizsta Saknas      
»skyastom», se Skysta gd      
Skæggæsta Saknas      
*Smedsbo Saknas      
Smedtorpet Saknas      
Snæving(i)ahundare, se Snevinge hd      
Solberga by      
Sorby ortnamn /Se      
Stamdalen, se »Stæmpnædall» by      
Stenby Saknas      
Stenby by      
Stenby Saknas      
»Stæmpnædall» by      
Sudherby Saknas      
Sulinge Saknas      
*Sundby Saknas      
*Sundby Saknas      
»Svæbeby» gård      
Sydhirby Saknas      
Sylta Saknas      
*Sæby Saknas      
Säby Saknas      
Säby Saknas      
*Säby beb.      
Säby Saknas      
Sätra Saknas      
*Söderby el. Sörby Saknas      
*Söderby el. Sörby Saknas      
Söderby Saknas      
Söderma Saknas      
Söderma Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Sorby Saknas      
*Tenby Saknas      
Thorsaker hundare Saknas /Se      
Thorsaker hundare /Se      
»thwssabergh» beb. /Se      
*Thylinge Saknas      
Tibble Saknas      
Tibble by      
Tibble ortnamn /Se      
»tiff» torp      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland folkland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
»Tiæderø» by      
Tjurbo f. hd /Se      
Tjurbo, se Ytter- o. Övertjurbo hdr      
Tjurbo hundare hd      
Tjärn, se »Tiæderø gård      
-tjärna (-tärna) element i by- o. gårdnamn /Se      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
*Torpa Saknas      
Torsåker f.d. hd /Se      
Torwadha Saknas      
Trefaldighetskyrkan, se Stadskyrkan Saknas      
»twmbo qwærn» Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna Saknas      
Tuna ortnamn /Se      
Thunsta Saknas      
*Tunsta Saknas      
Turaborg Saknas      
Turekvarnen, se Nästkvarnen Saknas      
Tyrbo hundare förr namn på del av Västmanland      
Tyske Saknas      
Ullvi ortnamn /Se      
Ulsa Saknas      
*Wrwideboda Saknas /Se      
»waad» gd el. by      
Vad by el. gård      
*Vadhaby gård      
Vaddorp Saknas      
Valla Saknas      
Valla ortnamn /Se      
Vallby Saknas      
Vallby Saknas      
Waleta Saknas      
Valsta gd      
Vargbacken ortnamn /Se      
»prouincia Vendil» del av Norra Upps. o. Västm. l. /Se      
Vesland Saknas      
*Wiaferna Saknas      
Viaferne Saknas      
Vichby Saknas      
Vide Saknas      
Widby Saknas      
»vigby» Saknas      
*Vika gård      
Wraby Saknas      
Wredhistom Saknas      
*Vælddnes by el. gd      
Vanabodum Saknas      
Vernhult Saknas      
Vestby Saknas      
»vllawy», se Ullvi gd      
Väsby Saknas      
Weseby Saknas      
*Väsby Saknas      
Väsby län Saknas      
Väsby län förr län      
Väsby län del av Västm. län /Se      
»Väsby län» f.d. »län»      
Väsby län f.d. »län»      
Väsby län Saknas      
Väsby län      
Väsby Saknas      
Väsby gd, förr län /Se      
*Västan-Aron ? förr fögderi /Se      
Westby Saknas      
Vestendahl Saknas      
Västerbergslagen bergslag /Se      
*Västerby Saknas      
Västerby Saknas      
Västerby Saknas      
Västerby Saknas      
Västerby Saknas      
Vesterby Saknas      
*Västerby Saknas      
Vesterherrgården Saknas      
Västerås biskopsdöme stad o. stift      
Västerås biskopsdöme Saknas /Se      
Västerås län förr län      
Västerås» län del av Västmanland      
Västerås län del av län      
Västerås län Saknas      
Västerås» stift Saknas      
Västerås stift Saknas      
+Västerås södra län Saknas      
Västmanlands Dala lagsaga förr lagsaga /Se      
»ydherlytta» beb. /Se      
»ythirsta sokn» Saknas      
Åby Saknas      
Åby by      
Ål by- o. gdnamn /Se      
Åsby Saknas      
Åffholte Saknas      
åtting ortnamnselement (bebn.) /Se      
Ægystorp Saknas      
Ækkerkren Saknas      
»ækberkren» Saknas      
Embetsgatan Saknas      
*Ängeby Saknas      
*Ængiægrind gård      
*Øduistom Saknas /Se      
Æn Saknas      
Örid Saknas      
Ösby Saknas      
*Ösby Saknas      
»øsby» beb. /Se      
Ösby Saknas      
*Östan-Aron förr fögderi /Se      
Östanaros medeltida fögderi      
Östanaros Saknas      
Östan-Aros förr fögderi      
Östanaros förr fögderi      
Östanaros fgd.      
Östenaros fögderi      
Östenaros Saknas      
Östberga Saknas      
Östenhammar Saknas      
*Östreladegårdarna gårdar      
Östråsom Saknas      
Östuna ortnamn /Se      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.