ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Odensvi socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 432 Naturnamn : 437 Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 180
Odensvi sn Abborrtjärn tjärn /Se Odensvi sn förklaringar Abborrtjärn tjärn
Odensvi sn o. gd Abborrtjärn tjärn /Se Odensvi socken Arlaberget höjd
Odensvi sn Abborrtjärnen tjärn Odensvi socken Arla källa Saknas
Odensvi sn Andkärret vattensamling Odensvi socken Baklyckan åkerlapp
Odensvi sn Arlaberget berg /Se Odensvi socken Barkstavretarna åker- o. ängsmark
Odensvi sn Arlaberget berg o. triangelpunkt Odensvi socken Bastuhålet äng
Odensvi sn Arlakällan källa /Se Odensvi socken Bistockmossen mosse
Odensvi sn Arlingsberget höjd /Se Odensvi sn Björkmossen mosse
Odensvi sn *Astebergs röset gränsmärke Odensvi sn Björkmossen mosse
Odensvi sn *Backröset gränsmärke Odensvi by och sn Björkmoss viken vik
Odensvi sn Baklyckan åker /Se Odensvi gubbar inbyggarbeteckning Björkviken vik
Odensvi sn *Band(?)berget berg Alberga lht Björnmossen mosse
Odensvi sn Bastuhålet äng /Se Backa lht Björnsved röjning
Odensvi sn *Bennebergsröset gränsmärke Backås lht Blackmossen mosse
Odensvi sn Bistockmossen mosse Bad torp Bladkärret ängsmark
Odensvi sn Bitarna åkerstycken /Se Baggarhagen Saknas Bombergsberget höjd
Odensvi sn /Se Björkmossen mosse Barkmanstorpet Saknas Bondskogen skogslotter
Odensvi sn Björkmossen mosse /Se Barksta hemman Bondhällarna stenhällar
Odensvi sn Björkviken vik Berga lht Botmossbäcken bäck
Odensvi sn Björkviken vik /Se Bergtorp torp Botmossen mosse
Odensvi sn /Se Björnmossen mosse Bergtorp torp Braddkvistberget höjd
Odensvi sn Björnmossen mosse /Se Björsbo hmn Bredsäter utmark till by
Odensvi sn Björnsved f.d. röjning /Se Bladkärret lht Bredsätersberget höjd
Odensvi sn Björnsvedhagen terräng Blixbo hemman Bromskärret kärr
Odensvi sn Björnsvedshagen hage /Se Bomma lht Brudberget höjd
Odensvi sn Blackmossen mosse /Se Brandsta hemman Brännkärrsberget höjd
Odensvi sn Bladkärret slåttermark /Se Bredsäter försvunnet torp Bullerberget höjd
Odensvi sn Bladkärrsröset gränsmärke Brickmanstorpet torp Bångkärret kärr
Odensvi sn Blackmossen mosse Buskbo torp Degtråget tjärn
Odensvi sn Blatiers R[öse]t, se Bladkärrsröset gränsmärke Busstorpet eller Bussens torp Djäkenstensberget höjd
Odensvi sn *Bockhällsröset gränsmärke Busta hemman Domdalen åkerområde
Odensvi sn Bombergsberget berg /Se Bäcketorp torp Dumyran åkermark
Odensvi sn Bordhällarna stenhällar Bällsta hemman Flakkärret kärr
Odensvi sn Bordhällarna stenhällar /Se Dalbo lht Flinkmossen ängsmark
Odensvi sn Bordhällsmossen mosse Djupdalen torp Flottmossen mosse
Odensvi sn Botmossen mosse Draktorpet torp Fly kärrsjö
Odensvi sn Botmossen mosse /Se Edet lht Fågelmossen mosse
Odensvi sn Botmossen mosse /Se Erik Jons bebyggelse Fågelmossen mosse
Odensvi sn Braddkvistberget berg /Se Fantbo försvunnet torp Fårmossen mosse
Odensvi sn Brandstaberget berg Fattighustomten, se 2 Kapellansgården Saknas Gertrudbäck bäck
Odensvi sn Bredsäter utmark /Se Flakkärret torp Gertrudbäck bäck
Odensvi sn Bredsätersberget berg /Se Flinkmossen Saknas Gertrudbäck bäck
Odensvi sn *Brobokärrsröset gränsmärke Frantsostorpet torp Gertrud-källa källa
Odensvi sn Bromskärret kärr Fröbbesta hemman Gisselängen äng
Odensvi sn Brudberget berg Fröbbestalund lht Gisslarboåsen, se Vitmossberget berg
Odensvi sn Brudberget berg /Se Fyrkanten lht Gisslarboåsen, se Vitmossberget berg
Odensvi sn Bullerberget berg /Se Fårshagen, se 1 Fårskogen Saknas Grytmossen mosse
Odensvi sn Bullerberget berg Fårskogen bebyggelse Gryttäkten betesäng med spår av bebyggelse
Odensvi sn Bullerberget berg /Se Fårtäppan lht Gräntappen mosse
Odensvi sn Bångkärrsbacken terräng Gattorpet torp Gräskärret kärr
Odensvi sn Davidsboberget berg Girsta hemman Halvvägsbotten kolbotten
Odensvi sn Degtråget tjärn /Se Godkärret torp Hanssätern slåtteräng
Odensvi sn Degtråget tjärn /Se Granada Saknas Harsätern ängsmark
Odensvi sn Diksmossen mosse /Se Granattorpet eller Klingtorpet torp Hasselskogsmossen mosse
Odensvi sn Djäkensten stenar o. stenrösen /Se Granberga lht Hjortronmossarna mossar
Odensvi sn Djäkenstensmossen Saknas Granlund lht Hjortronmossen mosse
Odensvi sn Djäknemuren »rör» /Se Grinda hemman Hoberget höjd
Odensvi sn Djäknemuren »rör» /Se Grindtorp lht Holmängen dikad o. odlad mosse
Odensvi sn Domaresäte stensättning /Se Grindtorpet torp Hopmilfallet röjning
Odensvi sn Dumyren åkerområde /Se Grindtorpet eller Höjden torp Hopmossen mosse
Odensvi sn Dybecks Källa källa? Grindtorpet el. Urväderstorp torp Huvhällarna eller Huvhällen klippformation
Odensvi sn *Ekeröset gränsmärke Gunnarbovallen bebyggelse Häggemyrkärret sankmark
Odensvi sn Etteruddarna uddar Gustavsdal lht Hängsten klippblock
Odensvi sn Etteruddsröset gränsmärke Gustavslund el. Sved lht Hättstaåsen höjdsträckning
Odensvi sn Fallvreten vret /Se Haga lht Hökrönningen ängsmark
Odensvi sn Finnmossbäcken bäck Hagby hemman Igeltjärn tjärn
Odensvi sn *Finnmosshällen gränsmärke Hagtorp gård Jan-Ols» vret röjning
Odensvi sn *Finnmossudden gränsmärke Hagtorp torp Jungfruberget berg
Odensvi sn *Finsten gränsmärke Havretäppan lht Jungfruviken vik
Odensvi sn /Se Flakkärret kärr /Se Holmby hemman Jättehällarna stenhällar
Odensvi socken /Se Flinkmossen mosse /Se Hucksta (Hugsta) by Kallviken vik
Odensvi sn /Se Flintberget berg Hultet lht Kaplanskärret kärr
Odensvi sn /Se Flottmossen mosse Hummelstorpet torp Karl-Ers rönning röjning
Odensvi sn /Se Flottmossen mosse /Se Hyddan, förr Barkmanstorpet lht Kattlamossen mosse
Odensvi sn /Se Fly kärrsjö /Se Häggsta by Kavelbromossen mosse
Odensvi sn /Se Flyet kärrsjö Häggsta kvarn lht med kvarn Kerstiskälla källa
Odensvi sn /Se Frukärret kärr Hättsta hemman Killinghällarna stenformation
Odensvi sn /Se Fågelmossen mosse Höjden Saknas Klämbäcken bäck
Odensvi sn /Se Fågelmossen mosse Jan Larstorpet försvunnet torp Klockarmossen mosse
Odensvi sn /Se Fågelmossen, Stora mosse Jan Pers bebyggelse Knutvreten röjning
Odensvi sn /Se Fågelmossen mosse /Se Johannesberg eller Flinkmossen lht Korpberget höjd
Odensvi sn /Se Fågelmossröset, Södra gränsmärke Johannesberg lht Kumlaberget höjd
Odensvi sn /Se Fålkärret kärr /Se Johannesdal lht Kungeliberg höjd
Odensvi sn /Se Fårmossen mosse /Se Johanneslund lht Kyrkberget höjd
Odensvi sn /Se Fårmossen mosse /Se Jonas Pers bebyggelse Kåpberget höjd
Odensvi kyrka kyrka /Se Fänsmyren myr /Se Jutbo torp Källan på stenen kolbotten
Odensvi kyrka kyrka /Se Gertrudbäck bäck /Se Jönsarbo lht Källbergsmossen mosse
Odensvi rättaredöme f. rd Gertrudbäck bäck /Se Kana lht Källsved röjning
Alasta by Gertrudbäck bäck /Se Kapellansgården bebyggelse Kämpberget el. Kampberget höjd
andredhøskogh Saknas Gisslarbo triangelpunkt /Se Karlberg lht Kämpmossen el. Kampmossen mosse
Arla by Godkärret åker o. äng /Se Karlskog lht Kölstaån å
Arla by Grantappen terräng Karlslund el. Kärret lht Kölstaån vattendrag
Arla by Gryten sjö /Se Karlsruhe lht Köpmansled borttaget gärdesgårdsled
Arla by Grytmossen mosse Kindstugan lht Lambertsberg höjd
Arla by /Se Grytmossen mosse Klingtorpet Saknas Lillgryten sjö
Arla by /Se Grytsjön, Lilla, se Lillgryten sjö Klämbacken eller Klämtorpet eller Klämmens försvunnet torp Lillgryten sjö
Arla by /Se Grytsjön, Lilla, se Lillgryten sjö Knolltorpet torp Lisselängen ängsmark
Barksta by *Gråskallen gränsmärke(?) Knorlbo torp Ljugarmossen mosse
Barksta by Gräntappen mosse /Se Kolartorpet torp Lundbysjön sjö
Barksta by Gräskärret kärr Komministerbostället bebyggelse Lundbysjön sjö
Barksta by Gräskärret kärr /Se Korslöt hmn Långmossen mosse
Barksta by Grävlingsberget berg Krusvreten lht Långmossen mosse
Barksta by? *Grönuddsröset gränsmärke Kulinge hemman Långmossen mosse
Barksta by /Se Gärdsbacken backe Kulinge bebyggelse Långängorna ängsmark
Barksta by /Se *Gölmossen mosse Kulinge gård Långängsån vattendrag
*Berkasta se Barksta by Gölmossen mosse Kumla hemman Matsäcksbackarna backar
»berkastha», se Barksta by Gölmossen mosse Kusbacken Saknas Mjölkmossen mosse
Bladkärr torp *Gölmossröset gränsmärke Kvarngården bebyggelse Nogsta skans bygdeborg
Bocsta Saknas Hagtorpsbäcken bäck Kvarntorp torp Nyckelsmossen mosse
*Bocsta Saknas Halvvägsbotten kolbotten /Se Kyrkoherdebostället el. Prostgården hemman Näverkärret kärr
Boda by /Se Hanssätern slåtteräng /Se Kåltäppan torp Ormossen mosse
Bransta Saknas /Se Harmossen mosse Käflinge gård Orrkojmossen mosse
Busta by Harsäter ängsmark /Se Källbacken eller Kusbacken lht Otjärn sjö
Busta by *Hemmansstenen? gränsmärke Källhagen lht Pörtberget höjd
(?)Busta by Hemtäkten ägor /Se Kärret Saknas Raskbäcken gränsbäck
Busta by? Hemängen ägor /Se Kävlinge bebyggelse Raskällan källa
Busta by Hjortronmossarna mossar Kölsta by Redvägen skogsväg
Busta by Hjortronmossen mosse Kölsta kvarn eller Kvarngården Saknas Rundfallsberget höjd
Busta by Hjortronmossen mosse Laggarbo, Stora och Lilla torp Rö[d]mossen mosse
Busta by Hjortronmossen mosse Lars-Anderstorpet Saknas Römossen mosse
Busta by Hjortronmossen mosse /Se Larsbo torp Rönningen kärr
Busta by Hoberget berg Lars Jons bebyggelse Sedvaldstjärn tjärn
Busta by *Hogeröset gränsmärke Lars-Lars gård Sedvaldstjärn sjö
Bällsta gd Holmängen mosse /Se Ledkällan torp Sjöhagsberget höjd
Bällsta gård Hopmilfallet terräng Lersta gård Skedmakarkärret kärr
Bällsta gård Hopmilfallet röjning /Se Lerstakilen utjord Skeppsberget höjd
Bällsta gd Hopmossen mosse Lersäter by Skorrmossen mosse
Bällsta gd Hopmossen mosse /Se Lindeshyttan Saknas Snarhemsberget höjd
Bällsta gd *Husröset gränsmärke Lindkvisttorpet torp Sporrängen äng
Bällsta gd *Husstensröset gränsmärke Lundby, Lilla Saknas Starrängen åker
Bällsta gd Huvhällarna klippformation /Se Lugnet lht Sticklingens ide grotta
Bällsta gd ?Huvhällen, se Uvhällen häll Lugnet, förr Baggarhagen lht Stockmoren skogsmark
Bällsta gd Huvhällen berg Lundby hemman Sora mossen mosse
Bällsta gd Huvhällsmossen mosse Lyckås lht Strömossen mosse
Bällsta gård Häggemyrkärret kärr Lundbomstorp hmd Stuthällsmossen mosse
Bällsta gd Häggemyrkärret myr /Se Långängen, Nedre lht Stängselberget höjd
Bällsta gd Hängsten klippblock /Se Långängen, Övre lht Svartbäcken bäck
Bällsta gd Hängstenskärret kärr Lärktorpet torp Svartmossen mosse
Bällsta gd /Se Hättstaåsen ås o. triangelpunkt Lövhyddan lht Svartmossen mosse
Dalbo förr hus *Högmossröset gränsmärke Lövtorpet torp Sågvreten ängsmark
Djupdalen förr bebyggelse Högskullen berg /Se Lövlund lht Sämskarbo allmänning skogstrakt
Fröbbesta by Hökmyramossen mosse Lövåsen torp Sämskarbo (allmännings)kilen del av allmänning
Fröbbesta by Hökrönningen ängsmark /Se Mellangården bebyggelse Sämskberget bergknalle
Fröbbesta by Igelkärrmossen mosse Mellangården bebyggelse Sänkkärret kärr
Fröbbesta by Igeltjärn tjärn /Se Mesta hemman Tallmossen mosse
Fröbbesta by Igeltjärn sjö /Se Mesta Saknas Timmermossen mosse
Fröbbesta by Igeltjärnen tjärn Mosstorp torp Tjurmossen mosse
Fröbbesta by Igeltjärnsmossen mosse Myra äldre namn för Otjärnsmyra Tjurmossen mosse
Fröbbesta by Jan Ols vret vret /Se Målarbo äldre namn på Bomma Tjuvstensmossen mosse
Fröbbesta by Jungfruviken vik Målarhagen lht Torraksmossen mosse
Fröbbesta by /Se Jungfruviken vik /Se Nogsta hemman Trefaldighetskällan källa
Fröbbesta by /Se Jutbokärret kärr Nogstaborg lht Trefotbotten kolbotten
Fröbbesta by /Se Jätteberget höjd Nordströmstorpet f.d. soldattorp Trekanten Saknas
Fröbbesta by /Se Jätteberget berg Norrgården bebyggelse Trindmossen mosse
Fröbbesta gårdar /Se Jätteberget höjd /Se Norrgården hmd Trindmossen mosse
Girsta by Jättehällarna stenar /Se Norrslytalund lht Trollkvarnen plats
Girsta by Jätteringen stenkrets /Se Nybygget lht Trollvreten vret
?Grinda gd Jättesten »bergshål» /Se Nybyn torp Trämossen mosse
Grinda gård Jätthällarna stenhällar Nyddinge, se 1 Älvsnäbben Saknas Tvisten skogsområde
Grinda Saknas /Se Kallviken vik Nytorp torp Uvhällarna klippformation
Hagby gd Kallviken vik /Se Nyängen försvunnet torp Vallkärrsmossen mosse
Hagby gård Kampberget berg /Se Olsberg lht Valstaån å
Hagby gd Kapellansgärdet Saknas /Se Ol-Ols gård Valstaån å
Hagby gård Kapellans-stenen Saknas /Se Otjärnsmyra eller Myra torp Varggårdsbergen bergstrakt
Hagby gård? Kaplanskärret kärr /Se Per Ers bebyggelse Vattkärret kärr
?Hagby gd Karl-Ers rönning röjning /Se Per Ols bebyggelse Vaxmossen mosse
?Hagby gd Karlstaberget höjd /Se Petters försvunnet torp Venorna ängar
?Hagby gd Kattlamossen, Lilla mosse Pikaelsbacken gård Vitmossberget berg
Hagby gd Kattlamossen, Stora mosse Rasktorpet lht Vitmossberget berg
Hagby Saknas /Se Kattlamossen mosse /Se Reinholdsberg lht Våmmen kärr
?Hagtorp gd Kavelbromossen mosse Rishagen lht Vägghällen klippa
Hathesta Saknas Kavelbromossen mosse Rocklunda hemman Väsmossen mosse
Hättsta gd Kavelbromossen mosse /Se Rocklunda, Lilla hemman Åkerhällarna stenhällar
Hethesta Saknas »Kenppeberg», se Nogsta borg borglämning Rysta hemman Ålstakärret kärr
Holmby gård Kerstins källa källa /Se Sandbo lht Åminnet ängsmark
Holmby gd »Kiempberget», se Nogsta borg borglämning Sandtorpet el. Lars Anderstorpet torp Älgmossen mosse
Holmby gård /Se Killinghällarna stenformationer /Se Sandtorpet torp Älgmosshäll klippformation
Holmby gård /Se Kindberget berg /Se Skallbo eller Skalltorpet torp Älgvreten vret
Hucksta by Kindbrobacken backe Skanslund lht Älsnäbben udde
Hucksta by? Klockarmossen mosse Skatbo torp Ängestenvad spång
?Hucksta by Klämbäcken bäck /Se Skattorpet eller Skatbo lht  
Hucksta by? Kniffelmossen mosse Skoga, förr Mossen lht  
Hucksta by /Se Knivmossen mosse Skogsborg lht  
*Häggens torp Saknas /Se Knutkärret ägomark Skogstorp lht  
Häggesta Saknas /Se Knutvreten vret /Se Skommarvreten Saknas  
Härkista Saknas *Kolbottensröset gränsmärke Skrikbo ödetorp  
Jutbo förr torp Korpberget berg Slyta, S. by  
Jut-Lasses förr torp? Kottmossröset gränsmärke Slyta (N. Slyta) hemman  
Kidinge Saknas /Se *Kronofuran gränsmärke Smedstorp torp  
Klämbacken torp /Se Krusbärsvreten vret /Se Smedvreten torp  
Klämmens torp /Se Krusvreten vret /Se Snarhem lht  
Klämtorpet torp /Se Kråkbacken skogsbacke /Se Snickarängen lht  
Kolunge by *Kullerbänksröset gränsmärke Snuten eller Snuttorpet ödetorp  
Kullinge herrgård? Kungeliberg berg /Se Sofiero lht  
Kulinge by *Kvarnröset gränsmärke Solberga hemman  
?Kulinge by Kvigkärret kärr Stenbo lht  
Kulinge by Kyrkberget berg /Se Stjärnstugan ödetorp  
Kulinge by *Kyrkvägsröset gränsmärke Stohagen hmd  
Kulinge by Kåpberget berg /Se Strålbo torp  
Kulinge by Kåtmåssr[öse]t, se Kottmossröset gränsmärke Strömsvik lht  
Kulinge by Källan på stenen kolbotten /Se Stulsta hemman  
Kulinge by Källbergsmossen mosse Stultorp lht  
Kulinge by? Källsved röjning /Se Stängslen torp  
Kullinge gd /Se Kämpberget höjd /Se Sursta hemman  
Kullinge by /Se Kämpberget höjd Svartbäcken el. Granada lht  
Kullinge gd /Se Kämpberget berg /Se Sved Saknas  
Kumla by Kämpamuren borgruin /Se Svillinghagen el. Svillingbo lht  
Kumla by Kämpamuren borgruin /Se Sågartorpet ödetorp  
Kumla by Kämpemuren borglämning /Se Sämskarbo hemman  
Kumla by Kölstaån å /Se Sörgården gård  
Kumla by Kölstaån å Sörslytalund lht  
?Kumla gårdar Kölstaån å /Se Taberg torp  
Kumla by Köpingsån å /Se Tallåsen lht  
Kumla gårdar Lambertsberg berg Tjädersängen, se 1 Fårskogen Saknas  
Kumla by Lambertsberg berg /Se Tolvtorpet torp  
?Kumla by Ledkällan källa? Torsmossen kronodomän  
Kumla hemman /Se Ledkällan källa /Se Torstorp torp  
Kumla by /Se Lersetter Siön, se Lundbysjön sjö Tortorp torp  
Kumla Saknas /Se Liktallen tall /Se Tovtegen torp  
Källsta bost.? Lilla Gryt Siön, se Lillgryten sjö Trängseln avs.  
Käflinge gd Lillgryten sjö Tullen hmd  
Kävlinge gd Lillgryten sjö Täkten skogvaktareboställe  
Kävlinge gd /Se Lillgryten sjö Täkten ställe  
Kävlinge gd /Se Lillgryten sjö Tängsta hemman  
Kävlinge gd /Se Lillgryten sjö Ungerstorpet lht  
?Kölsta by Lillgryten sjö Urväderstorp Saknas  
Kölsta by Lillgryten sjö Vagnsbacken bebyggelse  
Kölsta by /Se Lillgryten sjö /Se Valbomstorpet försvunnet torp  
Kölsta by /Se Lillgryten sjö /Se Valsta säteri  
Kölsta by /Se Lillgrytsbäcken bäck Valsta gård  
Lersta by Limkärret kärr Vassbron torp  
Lersta by Lisselängen äng /Se Vållbergstorp lht  
Lersta gd Ljugarmossen mosse /Se Västerby hemman  
Lersta by Lugnberget berg Västergården gård  
Lersta by /Se Lundbysjön sjö Ålsta hemman  
?Lersäter gd Lundbysjön sjö Ålsta Saknas  
Lersäter gd Lundbysjön sjö Ålsta gård  
Lersäter by /Se Lundbysjön sjö Älvsnäbben bebyggelse  
*Lidingxbörd Saknas Lundbysjön sjö Älfsnäbben el. Nyddinge gård  
Lidingxbörd Saknas Lundbysjön sjö Ängen torp  
Lidingebörd Saknas Lundbysjön sjö Östergården hmd  
Lillgryts f.d. torp /Se Lundbysjön sjö /Se Östergården bebyggelse  
Lundby by Lundbysjön sjö Västergården hmd  
Lundby by? Lundbysjön sjö /Se Östergården gård  
Lundby by Långmossebergsröset gränsmärke Östergården bebyggelse  
Lundby by Långmossen mosse Östlunda el. Skommarvreten lht  
Lundby by Långmossen mosse Överum Saknas  
Lundby by Långmossen mosse /Se    
Mesta gård Långmossröset gränsmärke    
Mesta gd Långängorna ängar /Se    
Mesta gd Långängsbäcken bäck    
Mesta gd Långängsån å /Se    
Mesta gd Matsäcksbackarna backar /Se    
Mesta gd Mjölkmossen mosse /Se    
Mesta gård *Mjöviksröset gränsmärke    
Mesta gd Nejmossen mosse    
Mesta gd /Se Nogsta borg borglämning /Se    
Mesta gd /Se Nogsta borg borglämning /Se    
nidhrabolstadhi Saknas Nogsta skans fornborg /Se    
Nogsta by Norrängsmossen mosse    
Nogsta by Nyckelmossen mosse    
?Nogsta by Nyckelmossen mosse /Se    
Noggsta Saknas Näset näs    
Nogsta by /Se Näverkärret kärr    
Norrslyta by Näverkärrsröset gränsmärke    
Nyängen förr bebyggelse? *Näverkärrsröset gränsmärke    
*Odensvi förr biskopsgård Ormossen mosse    
Odensvi förr gd? Ormossen mosse /Se    
Odensvi förr gd? Orrkojmossen mosse /Se    
Ole Arpes stuga f. stuga Orrmossen mosse    
Rocklunda by Orrmossen mosse    
Rocklunda by Otiers Siön, se Otjärn sjö    
Rocklunda by Otjärn sjö    
Rocklunda by Otjärn tjärn    
Rocklunda by /Se Otjärn sjö /Se    
Ruklunda by Otjärn tjärn    
Ruklunda Saknas Otjärn tjärn /Se    
Rocklunda by Pettersbacken backe    
Rocklunda by /Se Prästgårdsskogen skog /Se    
Rocklunda, Lilla o. Stora by /Se Raskbäcken bäck    
Rocklunda by /Se Raskällan källa /Se    
Rysta gd Ringmuren, se Nogsta borg borglämning    
Rysta gd Ringsmossen mosse    
Rysta gd Rumporna ängsstycken /Se    
Rysta gd Rundfallsberget berg /Se    
Rysta gård Rödmossen mosse /Se    
Rysta gd Rökärret kärr    
Rysta gd Römossen mosse    
Rysta gård Römossen mosse    
Rysta gård Rönningen kärr    
Rysta gd Sandhedsmossen mosse    
Rysta gd Sedvaldstjärn tjärn /Se    
Rysta by Sedvaldstjärn tjärn /Se    
Rysta gd Sevallstjärnen tjärn    
Rysta gd Sjöhagsberget höjd    
Rysta gd Sjöhagsberget berg /Se    
Rysta gd Skallbacken Saknas /Se    
Rysta gård Skedmakarkärret kärr /Se    
?Rysta gård Skeppsberget berg    
?Rysta gd Skorrmossen mosse    
Rysta gd Skorrmossen mosse /Se    
Rysta gård Slytabäcken bäck    
Rysta gård Slåttermossen mosse    
Rysta gd *Slätmossen mosse    
Rysta gd Slättermossarna mossar    
Rysta gd? *Slättheden hed?    
Rysta gård Smedbacken höjd med fornlämning /Se    
Rysta gd Smedvreten vret /Se    
Rysta gd Spångmossen mosse    
Rysta gd Stenkärrsmossen mosse    
Rysta gd Stockmorbäcken bäck    
Rysta gd Stockmoren skogsmark, förut äng    
Rysta gd Stockmoren skogsmark    
Rysta gd Stockmoren skogsmark /Se    
Rysta gård Stollarna terräng    
Rysta gd? Storgrytmossen mosse    
Rysta gd Strömossen, Lilla mosse    
Rysta gd Srömossen, Stora torrlagd mosse?    
Rysta gd Strömossen mosse /Se    
Rysta gd *Stulsta bäck bäck /Se    
Rysta gd? Stuthällsmossen mosse    
Rysta gd /Se Stålberget berg med fast fornlämning    
Sandtorp förr bebyggelse? Stålberget berg /Se    
Skattorpet ödetorp Stålberget berg med borglämning /Se    
Skogstorp, Norra förr torp Stålberget berg med borglämning /Se    
Slyta by Stängselberget berg o. triangelpunkt    
Slyta by Stängselberget berg /Se    
Slyta by Svallängen äng    
Slyta by Svallängen Saknas /Se    
Slyta by Svallängen äng /Se    
Slyta by Svartbäcken bäck /Se    
Slyta by Svartmossen mosse    
Slyta by Svartmossen mossar /Se    
Slyta by Sågvreten vret /Se    
Slyta (numera Norrslyta o. Sörslyta) byar Sämskarbobäcken bäck    
?Slyta by Sämskarbokilen skogsområde    
Slyta by Sänkkärret kärr    
Slyta by Sänkkärret kärr /Se    
Slyta, Södra by /Se Södra slätt terräng    
Slyta by /Se Sörängsbacken backe    
Slyta, (Norr-, Sör) byar /Se *Tackjärnsgalten gränsmärke(?)    
Solberga herrgård? *Tackjärnsgalten(?) gränsmärke    
Solberga herrgård Tallmossen mosse    
[Sosta] Saknas Tallmossviken vik    
»sosta», se ?Sursta gd Tjurmossen mosse    
Stuhlsta by Tjurmossen mosse /Se    
?Sursta gd Tjuvsten »bergshål» /Se    
Sursta by Torrhagsmossen, Nedre mosse    
Sursta by /Se Torrhagsmossen, Övre mosse    
Sågaretorp förr torp Torrhagsmossen mosse /Se    
Sörslyta by Torsmossen mosse /Se    
Taberg förr bebyggelse? Torsmossen kronodomän /Se    
Taberget torp Torsmossen mosse /Se    
Tolvtorpet ödetorp Torvlemossen mosse    
Torsmossen gård *Tranmyrröset gränsmärke    
Torsmossen gd Trindmossen mosse /Se    
Torsmossen gård Trollberget berg    
Torsmossen gd Trollvreten vret /Se    
Torsmåsen torp Trängseln terräng    
Tängsta gd Tränmossen mosse    
?Valsta hg Tränmossen mosse /Se    
Valsta hg *Tränmyrsstaven (?) gränsmärke    
?Valsta hg Tullbäcken bäck    
?Valsta hg Tultmossen mosse    
?Valsta hg Tultmossen mosse /Se    
?Valsta hg Tvisten skogsområde /Se    
?Valsta hg Udden näs    
?Valsta hg *Uthällsröset gränsmärke    
?Valsta herrgård Uvhällarna stenhällar    
?Valsta hg Uvhällarna klippformation /Se    
Vallsta by el. hgd Uvhällen (=Huvhällen) häll    
Valsta gd /Se *Uvhällsröset gränsröse    
Valsta gd Vallkärrsmossen mosse    
Valsta gd Valstaån å    
Vallsta hg Varggårdsbergen berg    
Valsta herrgård Varggårdsbergen berg /Se    
Valsta hg /Se Vattkärret kärr /Se    
Valsta herrgård Vattmosskullen kulle    
Valsta hg Vakmossen mosse    
Valsta hg Venabäcken bäck    
Valsta hg Venorna ängar /Se    
Valsta gård Vessmåsse R[öse[t, se Väsmossröset gränsmärke    
Valsta gd Vitmossberget berg    
Valsta gård Vitmossen mosse    
Valsta herrgård Vitmossen mosse    
?Valstad herrgård Vågsjön sjö    
Valsta hg /Se Vågsjön sjö    
Valsta herrgård? Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
?Valsta herrgård Vågsjön sjö    
?Valsta herrgård Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
?Valsta hg Vågsjön sjö    
Valsta herrgård? Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
?Valsta herrgård Vågsjön sjö    
Valsta hg Vågsjön sjö    
?Valsta hg Vågsjön sjö /Se    
Valsta hg Vågsjön sjö /Se    
Valsta hg Vågsjö ö ö    
Valsta hg Våmmen sank mark    
Valsta hg Våmmen kärr /Se    
Valsta gd Vägghällen klippa    
Valsta gd Vägghällen klippa /Se    
Valsta gd Väsmossen mosse    
Valsta gd Väsmossen mosse /Se    
Valsta hg Väsmossröset gränsmärke    
Valsta herrgård? Västra ån å /Se    
Valsta hg Västra ån bäck /Se    
Valsta hg Åkerhällarna stenhällar    
Valsta herrgård Åkerhällarna stenhällar /Se    
Valsta säteri /Se Åminnet åmynning o. ängar /Se    
Valsta säteri /Se *Åmusröset gränsmärke    
Varmabad torp Älgmossen mosse    
Västerby gård Älgmossen mosse    
Västerby gd Älgmossen mosse    
*Västerby Saknas Älgmossen mosse    
Västerby Saknas /Se Älgmossen mosse    
Ålsta by Älgmossen mosse /Se    
Ålsta by Älgmosseröset gränsmärke    
Ålsta by Älgmossröset gränsmärke    
Ålsta by Älgmossröset (Älgmossstaven) gränsmärke    
Ålsta by Älgmosshäll stenhäll    
Ålsta by Älgmosshäll klippa /Se    
Ålsta by /Se Älgvreten vret /Se    
Ålsta by Älvsnäbben udde /Se    
Ålsta by Ängefarskärret kärr    
Ålsta by Ängestenvad övergångsställe /Se    
Ålsta by /Se Öbjörksröset gränsröse    
  Öbjörkstolpen gränsmärke    
  Ökehagen terräng    
  Ökehagen terräng    
  Östra ån å /Se    
  Östra ån bäck /Se    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.