ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kolbäcks socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 599 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 408 Naturnamn : 173
Kolbäck socken *Adolf Fredriks sluss sluss Kolbäck socken Allmänningsvägen väg
Kolbäck sn Aspholmen holme Kolbäck socken Amandarobacken landsvägsbacke
Kolbäck socken Billingen halvö Kolbäck socken Aspholmen badplats
Kolbäck socken Billingen förr ö, nu halvö Kolbäck sn Asptäppan hage
Kolbäck sn Billingen numera halvö gubbar inbyggarbeteckning Badhusån del av Kolbäcksån
Kolbäck sn Billingen halvö *Kolbäck kusar inbyggarbeteckning Bankruttgatan väg
Kolbäck sn Billingen ö Strömsholms hingstar inbyggarbeteckning Billingen halvö
Kolbäck sn Billingen halvö Agnesdal torp Billingen ö
Kolbäck sn Billingen halvö, (förr ö) Agnesdal lht Billingklubben holme
Kolbäck sn Billingen halvö /Se Alphyddan lht Billingsklubben holme
Kolbäck sn Billingen ö /Se Alshem lht Billingsudd udde
Kolbäck sn Billingen halvö Amandero disponentbostad Björsbo betställe
Kolbäck sn Billingen skogsbacke Amandero torp Borgen forngrav
Kolbäck sn Billingen halvö /Se Anneberg lägenheter Borggårdssund sund
Kolbäck sn Billingen halvö /Se Anneberg lht Borggärdet gärde
Kolbäck sn Billingsholmen holme /Se Anneberg lht Borgåsund sund
Kolbäck sn Billingsudd udde Anneberg lht Borgåsund sund
Kolbäck sn Borgen stenkummel /Se Anneberg lht Borgås sund sund
Kolbäck sn Borggårdsudden Saknas Anneberg lht Branthäll backe
Kolbäck sn Borgåsund sund Annelund lht Britta Stinas täppa täppa
Kolbäck sn Bredmossen Saknas Annero villa Broholmen förr holme, nu halvö
Kolbäck sn Brunnsbacken skogsbacke Annero lht Buten el. Prästbuten åker
Kolbäck sn ?Bälingen ö /Se Arvidsborg lht Bärsta Årbyn utäga
Kolbäck sn Bärlingen halvö Axelsborg lht Chefens vägskäl vägskäl
Kolbäck sn Djurgården terräng Axholm torp Djupgrundet grund
Kolbäck sn *Dåvöviken vik Axholm lht Djurgården el. Djurgårdsskogen skog
Kolbäck sn *Dåvöviken vik Backa lht Djurgårds farstu öppen plats
Kolbäck sn Ekholmen förr holme /Se Berga lägenheter Drottningeken ek
Kolbäck sn Ekholmen terräng Berget eller Chefsbostaden bostadshus Dykärret kärr
Kolbäck sn *Fassholm, (ev. Färsholm) holme Björkliden lht Ekholmen kulle, (förr holme)
Kolbäck sn Frede-lacus, se Freden sjö Björklunda lht Fjällbacken skogsbacke
Kolbäck sn Freden sjö Blomtorp torp Fjällbacken backe
Kolbäck sn Freden sjö, vik *Blomtorp torp Forsta löt åker
Kolbäck sn Freden sjö Bolunda Saknas Forsta sköl el Skölen beteshage
Kolbäck sn Freden sjö Bolunda Saknas Fransbacken backe
Kolbäck sn Freden sjö /Se Borgås udde lägenheter Freden sjö
Kolbäck sn Freden vik Borgåsund lägenheter Freden vik
Kolbäck sn Freden sjö Britgården lht Fåfängbacken backe
Kolbäck sn Freden vik Broholmen lht Galten fjärd
Kolbäck sn /Se Freden sjö /Se Brunbergstorpet f.d. soldattorp Galten fjärd
Kolbäck sn Fyskarevallen Saknas /Se Bulten fabrik Grålisas, se Gråängen äng o. udde
Kolbäck sn Galgbacken skogsbacke Bäcklunda gd Gråna udde
Kolbäck sn Galten sjö Bäcklunda hmd Gråna, se Gråängen äng o. udde
Kolbäck sn Galten fjärd Bärsta Saknas Gråängen udde med äng
Kolbäck sn *Gustav den fjärde Adolfs sluss sluss Bärsta Saknas Gråängen äng
Kolbäck sn Gyllingen, se Billingen förr ö, nu halvö Bärstalund lht Gråängen äng o. udde
Kolbäck socken *Götaslussen sluss Börsta, se 1-4 Bärsta Saknas Gränby Årbyn utäga
Kolbäck sn Mamraviken vik Charlottenberg torp Hammaräng äng
Kolbäck sn *Haltholm numera udde Charlottenberg lht Hammaräng äng
Kolbäck sn *Hattholmen numera udde, o. del av ö Chefsbostaden eller Berget bostadshus Hamravik vik
Kolbäck sn Herrevadsbro Saknas Chefsvillan, el. Villan villa Harmsjön uttorkad sjö
Kolbäck sn *Herrevads bro förr bro /Se Dalen lht Helveteshagen gärde, (förr hage)
Kolbäck sn Herrevadsbro bro Dalhem lht Herrevad bro förr bro
Kolbäck sn Herrevadsbro bro Davidsbo backstuga Herrskogen skog
Kolbäck sn Herrevadsbro Saknas Edebo lht Himlabacken backe
Kolbäck sn Herrevadsbro Saknas Eden lht Häggholmen kulle, förr holme
Kolbäck sn Hervadsbro Saknas Edhem lht Jordmarken halvö
Kolbäck sn Herrvadsbro Saknas Ekbacka lht Jungfrubuten äng
Kolbäck sn Hervadsbro ?bro Ekbacken lht Jungfrubuten äng
Kolbäck sn Hervadsbro Saknas Ekbacken kronojägarboställe Kanalbanken väg
Kolbäck sn Herrevadsbro torp, (förr trol. bro) /Se Ekdalen lht Kapitalistgatan väg
Kolbäck sn Herrevadsbro bro /Se Ekensborg lht Karl den tolvtes ridbana öppen plats
Kolbäck sn Hervadsbro bro Ekholmen torp Karl den trettondes holme holme
Kolbäck sn Herrevad bro /Se Ekholmen förr lht Kinnekulle kulle
Kolbäck sn Herrevadsbro bro /Se Edlunda lht Klaven el. Klavsten holme
Kolbäck sn Hervadsbro Saknas Eknäs lht Klavsten el. Klaven holme
Kolbäck sn Herrevad förr grund /Se Ellslund villa Klovsten skär
Kolbäck sn Herr-ängen äng /Se Eneborg torp Klovsten Saknas
Kolbäck sn herwadz bro, se Herrevadsbro Saknas Eneborg lht Kohagarna hagar
Kolbäck sn Hu... Engen, se Jordmarken förr ö, nu udde Eriksdal lht Kolbäcksån å
Kolbäck sn Hummelskär udde Erikslund torp Kolbäcksån å
Kolbäck sn »(uppa) hundenge» ägonamn /Se Erikslund lht Koängen äng
Kolbäcks kyrka kyrka *Hundängen halvö Erikslund lht Kungseken ek
Kolbäck sn Hund Engen, se Jordmarken halvö Erikslund lht Kycklingen holme
Kolbäck sn *Hundängen Saknas Erikslund lht Ladugårdssjön sjö
Kolbäck sn *Hundängen förr ö, nu halvö Finnbo torp Laggarbacken backe
Kolbäck sn *Hundängen halvö eller udde Finnbo lht Laggarbosjön sjö
Kolbäck sn Hundängen ö /Se Finntorp eller Laggarbo bebyggelse Laggarn streke
Kolbäck sn hundenge ägonamn /Se Finntorp, se Laggarbo Saknas Laggarskogen skogsområde
Kolbäck sn »Hundengen» holme /Se Finntorp Heden eller V. Ålsätra torp Laggarströmmen stritt ställe
Kolbäck sn *Hunenge-, se Hundängen förr ö, nu halvö Finntorpet Saknas Laxdammen del av Kolbäcksån
Kolbäck sn Häggholmen förr holme /Se Finntorpet gd Lisjö vägskäl vägskäl
Kolbäck sn Häggholmen terräng Forsbo lht Luspelles grop märgelgrop
Kolbäck sn Jordmarken halvö eller udde Forsdalen torp Löten, Lilla åkerskifte
Kolbäck sn Jordmarken förr ö, nu udde Forsdalen lht Lötgatan landsväg
Kolbäck sn Jordmarken halvö Forsta Saknas Mellanskogen el. Mellanskogshagen hage
Kolbäck sn Jordmarken numera halvö Forsta Saknas Mellanskolsbacken backe
Kolbäck sn Jordmarken halvö o. gårdsnamn, (förr ö) Forstalund lht Myren åker
Kolbäck sn Jordmarken äng /Se Forstaro lht Målarkärret kärr
Kolbäck sn Jordmarken udde, (förr ö) Framnäs lht Nilsbreten åker
Kolbäck sn Jordmarken halvö Fransbacken lht Nyckelgrunden grund
Kolbäck sn *Kalvskär Saknas Fredriksberg lht Nyckelgrundet grund
Kolbäck sn *Karl den elftes sluss sluss Fredriksborg lht Nyckelögrundet grund
Kolbäck sn *Karl den tolftes sluss sluss Fredsbo lht Nyvarpet grund
Kolbäck sn *Karl Gustavs sluss sluss Fridhem lht Nyvarpsgrundet grund
Kolbäck sn Klaven skär Fridhem lht Odlingen åker
Kolbäck sn Klovsten grund Fridnäs villa OlLarshagen hage
Kolbäck sn Kolbäcks bro bro Friskbo lht Oxbacken kulle
Kolbäck sn o, kyrkby Kolbäcksån å Fritsborg lht Oxhagarna hagar
?Kolbäcks kyrka kyrka Kolbäcksån å Frössvi Saknas Oxhagen hage
Kolbäck sn Kolbäcksån å Frössvi bebyggelse Parken el. Yllesta Park skogsdunge
Kolbäck sn /Se Kolbäcksåsen ås /Se Frössviberg lht Pilgrundet grund
Kolbäck sn *Krögrund grund Frössviborg lht Plogarna åker
Kolbäck sn /Se *Kummelskär holme Frössvilund lht Präst(buten) åker
Kolbäck sn /Se Ladugårdssjön Saknas Furudal lht Prästlöten hage o. skog
Kolbäck sn /Se Ladugårdssjön sjö /Se Glabo villa Rigärdet gärde
Kolbäck sn /Se Ladugårdssjön sjö Gläntan lht Ryssbo gråna udde med äng
Kolbäck sn /Se Ladugårdssjön sjö Gotthem lht Rönningen åker
Kolbäck sn /Se Laggarbosjön sjö Granelund lht Sandholmarna holmar
Kolbäck samh., sn /Se Laggasiö, se Laggarbosjön Saknas Granlundstorp lht Sandholmen holme
Kolbäck sn /Se Lagårdssjön sjö Grusåsen lht Saxbacken backe
Kolbäck sn /Se Linnékällan terräng Gräna bebyggelse Schäjdes grop grop
Kolbäck sn /Se Löten terräng Gränby Saknas Skansen berg /Se
Kolbäck sn /Se Märren, Vita sten Gränby bebyggelse Skansgatan väg
Arista gd /Se Mörtudden udde Gröndal lht Skanssjön sjö
Bolunda by Nilsvreten ägomark Gustafsberg lht Skälbymyren äng
Bolunda by Nyckelgrunden holmar Gymninge hemmansdelar Skölen el. Forsta sköl beteshage
Bolunda by Nyckelgrundet holme Haga lht Slinken krök av Kolbäcksån
Bolunda by Nyckelgrundet holme /Se Haga missionshus Slottsholmen holme
Bolunda by Oxelbybäcken bäck Haga lht Slottsbron bro
Bolunda by Portbacken backe /Se Haga lht Slottsströmmen el. Slottsstömarna del av Kolbäcksån
Bolunda by? *Prästforsen fors Hagaberg lht Smedhagen hage
Bolunda by *Sandhand holme Hagalund lht Soten fjärd
Bolunda by Sandholmen holme Hagalund lht Sotsundet sund
Bolunda by Sandholmen holme Hagalund lht Spruthusbacken backe
Bolunda by Sandholmen holme Hagen lht Stallbacken backe
Bolunda by Sandholmen ö Hallsta(hammar) brukssamhälle Stallbanan äng
Bolunda by Sandholmen holme /Se Hallstahus disponentbostad Stallängen äng
Bolunda by Sandholmarna holmar Hanestorp lht Stafsholmen udde
Bolunda by Sandhånd, se Sandholmen holme Hemmet lht Stavsholmen förr holme, nu halvö
Bolunda gd Siön Fleen, se Freden sjö Henriksholm lht Stavsholmsskäret skär
Bolunda by Skansen borglämning Herrevad bebyggelse Stavsholmsviken vik
Bolunda by Skansen borglämning /Se Herrevad Saknas Stensjö lera grund
Bolunda by Skansen borglämning /Se Herrevad Saknas Strandvägen väg
Borgby Saknas /Se Skeppshöjden skogsbacke Herrevad Saknas Storängarna ängar
Bårsta Saknas Skrapberget berg Herrevad Saknas Storängen äng
Bårsta Saknas Slottsholmen Saknas Herrevadsbro torp Strömmen annat namn på Kolbäcksån
Bårstad Saknas Smörhålet vik Herrevads soldattorp, se 8 Herrevad Saknas Strömsholms kanal kanal
Bärsta by *Soken holme, (ev. holmar) Herrevadsstrand lägenheter Sundbacken del av ås
Bärsta by Soten sten Herrevadsudde lht Sundsjön del av Soten
Bärsta by Stallängen ägomark Herrskogen Saknas Svinskogen skog
Bärsta by Stavsholmen udde Herrskogen lägenheter Säbyängen äng
Bärsta by Stavsholmen halvö, (förr öar) Hingstdepån stuteri Sätsen mynning av kanal
Bärsta by Stavsholmen udde Hultet gd Sävholmen holme
Bärsta by Stavsholmen holme Hultet Saknas Sävholmen holme
Bärsta by Stavsholmsskäret skär Hyddan backstuga Södra Åsen ås
Bärsta by Stavholmsviken vik Häggholmen torp Tallklubben holme
Bärsta gd /Se Stenen, Vita sten Häggholmen lht Tallklubben holme
Davidsbo förr gård? Storängen äng /Se Hässelby Saknas Tallklubben holme
*Fornoby by el. gd Strömsholms kanal kanal Hässelby bebyggelse Tattarhagen betesmark
Forstaby Saknas Strömsholmskällan källa /Se Hässelby Saknas Tranbergskärret kärr
Forsta gård Strömsholmsåsen ås Hässelby Saknas Tresockensröset gränsröse
Forsta by *Strömsund Saknas Högliden lht Troll-Malins täppa täppa
Forsta by Sumpen, Lilla sankmark Ingelunda lht Trollva bro bro
Forsta by Sumpen, Stora sankmark Johannesberg lht Trädgårdsbacken kulle
Forsta by *Sveaslussen sluss Johannesdal lht Tättingbacken backe
Forsta by /Se Svinskogen skog /Se Jordmarken lägenheter Vidriksbohagen hage
Forsta by /Se Sylta hagar äng /Se Karlberg lht Viggärdet gärde
Frössvi by Säby udde udde Karlsberg lht Viksten holme
Frösvi by Säfh:, se Sävholmen holme Karlsborg lht Vita Märren sten
Frössvi by Sävholmen ö Karlslund lht Vita Märren sten
Frössvi by Sävholmen holme Karlslund lht Vita sten holme
Frössvi by Sävholmen holme Karlsro torp Vreten åker
Frössvi by Sävholmen holme Karlsro lht Vreten, Västra gärde
Frössvi by Sävholmen ö Karlsro lht Vågmästarängarna ängar
Frössvi by? Sävholmen ö /Se Karlsvik lht Våmbängen äng
Frössvi by Sävholmen ö Klippan lht Västerängen äng
Frössvi by Tallklubben skär Kolbäck gård? Yllersta Park eller Parken skogsdunge
Frössvi by Tattarhagen hagmark Kolbäck stationssamhälle Åbybäcken bäck
Frössvi by Sävholmen ö Kristineberg lht Åbylöten åker
Frössvi by *Tunbo kvarnström Kristinelund lht Årbyn utägor
Frössvi by Tunbo utjord Saknas /Se Kronansborg lht Åsen, Norra ås
Frössvi by Tättingbacken backe Kulla lht Österängen äng
Frössvi by *Vendesslussen sluss Kullatorp lht  
Frössvi by Vikstenen holme Kullen lht  
Frössvi by Värpeborg kummel /Se Kungsladugården kungsladugård  
Frössvi by Värpeborg stenkummel /Se Kyrkbyn bebyggelse  
Frössvi by Västerkvarn kvarntomt /Se Kyrkbyn bebyggelse  
?Gränby by Österängen ängsmark Kyrkbyn bebyggelse  
Gränby Saknas   Krykbyåsen lht  
?Gränby by   Kyrkobyn bebyggelse  
Gränby gd el. by   Kyrkobyns soldattorp, se 5-6 Kyrkbyn Saknas  
?Gränby by   Kyrkoherdebostället förr prästgård  
Gränby gd el. by   Kålstorpet torp  
?Gränby by   Kåltorpet backstuga  
?Gränby by   Laggarbo bebyggelse  
Gränby gård   Laggarbo Saknas  
Gränby by el. gd   Laggarbo Saknas  
Gränby gd el. by   Laggarbo förr gård  
Gränby Saknas   Laggarbo förr gård  
Gränby gård   Laggarkrogen förr krog  
Gränby by   Laggars Saknas  
Gränby by?   Larsbo backstuga  
Gränby gd   Larstorp lht  
?Gränby by   Larstorp torp  
Gränby gård /Se   Lendal lht  
Gränby by   Lillhamra bebyggelse  
?Gränby by   Lindersdal lht  
?Gränby by   Lindgrenska torpet torp  
?Gränby by   Linero lht  
Gränby gd   Linnéa godtemplarlokal  
Gränby by?   Livensborg lht  
Gränby Saknas /Se   Loviseberg lht  
Herrevad by   Loviseberg lht  
Herrevad by /Se   Loviseberg lht  
Horn, se Hornby förr by   Loviseberg lht  
Hornby förr by   Lugnet lht  
Hornby Saknas   Lugnet lht  
Hornby förr by   Lunde lht  
Hornby f.d. by/nu avhyst under Strömsholm   Lundbo torp  
Hornby Saknas   Lundbo lht  
Hornby förr by   Lustigkulla lägenheter  
Hornby förr by   Lyckebo lht  
Hornby f.d. by   Lyckhem torp  
Hornby förr by   Lyckhem lht  
Hornby f.d. by   Lövgård lht  
Hornby förr by   Lövnäs lht  
Hornby förr by   Lövnäs lht  
Hornby förr by   Mallsta bebyggelse  
Hornby förr by   Mallsta Saknas  
Horn förr by   Malmbergstorp torp  
Hornby förr by   Marieberg villa  
Hornby förr by   Mariedal lht  
Hornby förr by   Marielund lht  
Hornby förr by   Mauritzberg handelsträdgård  
Hornby förr by   Mellanskogen lht  
*Hornby by   Nibble bebyggelse  
*Hornby förr by   Nibble bebyggelse  
*Hornby by /Se   Norrkvarn, se Norrtunbo Saknas  
Hornby försv. by   Norrtunbo bebyggelse  
Hornby försv. by   Norrtunbo Saknas  
[Hornaby] Saknas   Nyborg lht  
*Horneby förr by   Lybro lht  
*Hornby försv. by   Nybro torp  
*Hornby försv. by   Nybro lht  
*Hornby förr by   Nylund lht  
*Horneby försv. by   Nylund lht  
*Hornby förr by   Nynäs lht  
*Hårnby förr by   Näs bebyggelse  
Hörnby Saknas   Näs Saknas  
Hornby Saknas   Näsborg lht  
Hornby förr by /Se   Näsdal lht  
?Hornbytorp (se Fintorpet) Saknas   Näslund torp  
?Hornbytorp Saknas   Näslund lht  
*Hundänge Saknas   Nästorp lht  
Hundänge Saknas   Näsvik lht  
»hundenge» Saknas   Olvsta bebyggelse  
*Hundänge Saknas   Olvsta bebyggelse  
Hesselby by?   Olvstalund lht  
Hesselby by   Oskarsborg lht  
Hesselby by   Oskarsborg lht  
Hässelby by   Oxelby Saknas  
Jungfrubuten Saknas   Oxelby bebyggelse  
*Jutbo Saknas   Paradiset boningshus  
Kolbäck kyrkby   Persbo Saknas  
Kolbäck kyrkby   Pettersborg torp  
Kolbäck kyrkby   Pettersborg lht  
Kolbäcks bro Saknas   Pilbo lägenheter  
Kolbäcks gästgivaregård gästgivaregård /Se   Plats för skolhusbyggnad, se 7 Kyrkbyn Saknas  
Kolbäcks krog förr gästgivargård /Se   Postbyggningen hus  
Komministerboställe gård /Se   Rosenborg torp  
Konyngx koll. Saknas   Rosenborg lht  
Kungsladugården herrgård /Se   Rosenborg lht  
Larsbo förr backstuga?   Rosendal villa  
Löpdal by   Rosenlund lht  
Mallsta by /Se   Rosenlund lht  
Möllnetörp Saknas   Sandal torp  
?*Mölnetorp slott   Sandal lht  
Mölntorp slott   Saxtorpet torp  
Nibble by   Siggedal lht  
?Nibble by   Skattorp Saknas  
Nibble by   Skansen torp  
Nibble by   Skansen disponentbostad  
Nibble by   Skinnarbo lht  
Nibble gård   Skälby Saknas  
?Nibble by   Skälby bebyggelse  
?Nibble by   Slottsträdgården bostadshus  
Norrtunbo, se Tunbo utjord   Slutvreten lht  
Norrtunbo el. Sörtunbo gårdar   Snickartorpet torp  
Norrtunbo gårdar   Snickartorpet backstuga  
Norrtunbo el. Sörtunbo gårdar   Sofieberg lht  
?Norrtunbo gårdar   Sofielund sinnesslöanstalt  
Norrtunbo gd   Solbacken lht  
Tunbo, Norr- o. Sör- gårdar /Se   Solhaga lht  
Norr-Tunbo gd /Se   Solhem lht  
Norrtunbo gd /Se   Solhem lht  
Norrtunbo hmn /Se   Solhem lht  
Sör-tunbo hmn /Se   Solhyddan lht  
Näs by   Solliden lht  
Näs by?   Solnäs lht  
Näs by?   Spännartorp f.d. soldattorp  
?Näs gård   Steneborg f.d. soldattorp  
Näs gd   Stenköket hus  
?Näs by   Stenslund lht  
?Näs by   Stensnäs lht  
Näs gd   Stignäs lht  
Näs by   Storängen lht  
Näs ?by   Strandbacken lht  
Näs by?   Strandhem lht  
Näs gård /Se   Strandkullen lht  
Näs by   Strömsbad lht  
Näs by   Strömsberg lht  
Näs by   Strömsberg lht  
Näs by   Strömsborg torp  
Näs by   Strömsborg lht  
Näs gård /Se   Strömsdal lht  
Olvsta gd   Strömsholm Saknas  
Olvsta gd   Strömsholm Saknas  
Olvsta gd   Strömsholm Saknas  
Olvsta gård   Strömsholm kungsladugård  
Olvsta gd   Strömsholm slott  
Olfsta gård   Strömsholm stuteri  
Olvsta gd /Se   Strömsholm värdshus  
Olfsta by /Se   Strömsholm lastageplats  
Ostista gård   Strömsholms våg lastageplats  
*Ostrusa, se Ustersta by   Strömslund lht  
Ostrusum, se Ustersta Saknas   Strömsnäs lht  
Oxelby gd   Strömsvik lht  
Oxelby gd   Strömsvik gd  
Oxelby by   Strömsvik utgård  
Oxelby gård   Sved torp  
Oxelby gd?   Strömsås lht  
Oxelby gård   Stuteriet stuteri  
Oxelby f.d. gd   Svangrenstorp lht  
Oxelby gård   Svannäs torp  
Oxelby gårdar   Svannäs lht  
Oxelby gård   Svea affär  
Oxelby gd   Sved lht  
Oxelby gårdar   Sveaberg lht  
Oxelby gård   Svensborg torp  
Oxelby gd   Svensborg villa  
Oxelby gård   Svensborg lht  
Oxelby gårdar   Sylta hagar lht  
Oxelby gd   Säby udde Saknas  
Oxelby gårdar   Sävholmen lht  
Oxelby gd   Sörkvarn bebyggelse  
Oxelby gd   Sörkvarn Saknas  
Oxelby gård   Sörsta Saknas  
Oxelby gårdar /Se   Sörsta bebyggelse  
*Raglundom by   Sörsta bebyggelse  
Raglunda gd?   Sörstafors pappersbruk  
*Raglunda Saknas   Sörtunbo bebyggelse  
?Ribbholmen gd   Sörtunbo bebyggelse  
Saxtorp torp /Se   Tobiebo torp  
Saxtorp Saknas /Se   Tobiebo torp  
Skansen? Saknas   Trekanten lht  
Skansen Saknas   Trollvad torp  
Skansen lht /Se   Trollvad lht  
Skansen Saknas /Se   Trångfors bruk  
Skälby by   Trångfors bruk  
Skälby gd   Trångforsåsen lht  
?Skälby by   Tunbo komministerboställe  
Skälby by?   Tunbo komministerboställe  
?Skälby by   Täppan lht  
Skälby by   Täppan lht  
Skälby by   Tättingbacken backstuga  
Skälby gd   Ustersta Saknas  
Skälby by /Se   Ustersta bebyggelse  
Strömsholm kungsgård?   Vernerslund lht  
Strömsholm kungsgård   Vestmanstorpet f.d. soldattorp  
Strömsholm kungsgård   Viby Saknas  
?Strömsholm slott   Viby Saknas  
Strömsholm slott   Viby bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Vibylund lht  
Strömsholm kungl. slott   Viktorsberg lht  
Strömsholm slott   Vilan lht  
Strömsholm slott   Villan el. Chefsvillan villa  
Strömsholm kungsgård /Se   Vågen lastageplats  
Strömsholm kungsgård   Vägen lht  
Strömsholm kungsgård   Vänsta bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Vänsta Saknas  
Strömsholm kungsgård   Vänsta bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Vänstalund torp  
Strömsholm kungsgård   Vänstalund lht  
Strömsholm kungsgård   Vänstaro lht  
Strömsholm kungsgård   Vänsta skola skolhus  
Strömsholm kungsgård   Värdshuset pensionat  
Strömsholm kungsgård   Värdshuset värdshus  
Strömsholm kungsgård   Värpeby bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Värpeby bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Västergården hmd  
?Strömsholm kungsgård   Västerkvarn bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Västerkvarn kvarntomt  
Strömsholm kungsgård   Västerkvarn kvarntomt  
Strömsholm slott   Västerkvarns kraftstation, se 2 Västerkvarn Saknas  
Strömsholm kungl. slott   Yllesta Saknas  
Strömsholm slott   Yllesta bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Yllestalund lht  
Strömsholm slott   Yllesta skola skolhus  
Strömsholm kungsgård och slott   Åby Saknas  
Strömsholm kungsgård och slott   Åby bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Åby, Lilla hmd  
Strömsholm hg   Åby, Stora bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Åbylund lht  
Strömsholm slott   Ågrensstugorna lägenheter  
Strömsholm kungsgård   Ålsätra, V. Saknas  
Strömsholm kungsgård   Åsbo lht  
Strömsholm kungsgård   Åsen bebyggelse  
Strömsholm kungsgård?   Åsidan lht  
Strömsholm kungsgård   Åstorp lht  
Strömsholm kungsgård /Se   Äggeby Saknas  
Strömsholm kungsgård   Äggeby bebyggelse  
Strömsholm kungsgård   Äggebylund lht  
Strömsholm kungsgård   Äggmansstugan f.d. soldattorp  
Strömsholm kungsgård   Ängebacken lht  
Strömsholm kungsgård /Se   Ängen lht  
Stömsholm kungsgård /Se   Ängen lht  
Strömsholm kungsgård o. slott /Se   Östergården hmd  
Strömsholm kungsgård /Se      
*Sudhra Saknas      
*Sudhrom by      
Sudhrusa by      
sudrusum, se Sörsta Saknas      
Sæby, se Strömsholm Saknas      
Säby Saknas      
Sæby Saknas      
?*Säby gd      
?*Säby gd      
*Säby förr gd      
?*Säby gd      
Sæby gård      
»sæholm» beb.(?)      
»sæholm» beb.(?)      
Säby nu försvunnen gd /Se      
[Sæholm] Saknas      
Sörsta gd      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by?      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsa el. Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta by      
Sörsta Saknas /Se      
Sörtunbo gårdar      
?Sörtunbo gårdar      
Sörtunbo gd /Se      
Sörtunbo gd /Se      
Tobiebo Saknas /Se      
Trångfors bruk      
Trångfors bruksegendom /Se      
Trångfors bruk /Se      
Tunbo, se Norrtunbo, o. Sörtunbo gårdar      
Tunbo utjord, kom. bost.      
Tunbo gd      
Tunbo Saknas      
[Tumbo kvarn] Saknas      
[Tumbo] Saknas      
Tumbo kvarn      
*Tunbo kvarn beb.      
Tunbo utjord, förr m. kvarn, komministerboställe      
Tunbo utjord, med kvarn, gd      
Tunbo utjord, förr m. kvarn      
Tunbo utjord, förr med kvarn, gd      
Tumbo by      
Tumbo gd      
Twmbo kvarn      
Tunbo kvarn kvarn      
?*Tumbo kvarn Saknas      
Tumbo kv. kvarn      
Tunbo gd /Se      
Tunbo utjord kaplans boställe /Se      
Ulvasta gd      
?Ustersta by      
?Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
?Ustersta by      
Ustersta by      
?Ustersta by      
?Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by      
Ustersta by /Se      
Ustersta by /Se      
Ustersta by /Se      
Uxlaby gd      
Varpy, se Värpeby? gård      
*Vedkrastadha, se Vänsta by      
Viby by      
Viby gd      
?Viby gd      
?Viby gd      
?Viby gd      
Viby gård /Se      
Vidhnasta, se Vänsta by      
Vithnasta, se Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta gd      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta gd      
Vänsta gd      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta by      
Vänsta gd      
Vänsta by      
Vänsta gd /Se      
Vensta Saknas /Se      
Vänsta gd /Se      
Vänsta gd, lht:er /Se      
?Värpeby gd      
?Värpe by?      
Värpeby gd      
Verpeby gd      
Värpeby by      
Värpeby gård      
Värpeby gård      
Värpeby gård      
Verpeby gd      
Värpeby gård /Se      
Verpeby gd      
Värpeby gd /Se      
Värpeby gd /Se      
Värpeby gd /Se      
Värpeby by /Se      
Värpby Saknas /Se      
Västerkvarn kvarn      
Västerkvarn kvarntomt      
Västerkvarn kvarn, o. såg      
Vestervkvarn kvarn      
Västerkvarn kvarn      
?Västerkvarn kvarn      
Västerkvarn kvarn och såg /Se      
Vesterkvarn kvarn      
Yllestad gd      
Yllestad gd      
Yllestad gd      
Yllestad gd      
Yllestad gd      
Ullestad gd?      
Yllesta by      
Yllesta by      
Yllestad gd      
Yllestad gård      
Yllestad gård      
Yllesta by      
Yllestad gård      
Yllestad gård      
Yllesta by      
Yllesta by      
Yllestad gård      
Yllesta by      
Yllestad gd      
Yllesta by      
»yluistom», se Yllesta by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby, Västra by      
Åby by      
Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Årbyn beb.      
Åsen Saknas      
Åsen gd?      
Äggeby by?      
?Äggeby by      
Äggeby by?      
?Äggeby by      
?Äggeby by      
Äggby by /Se      
*Örberg(a) Saknas      
Örbergha Saknas      
*Öyaholm Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.