ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Irsta socken : Siende härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 940 Naturnamn : 118 Bebyggelsenamn : 507 Naturnamn : 613
Irsta sn Appalatomten markområde /Se Irsta sn Abrahamsdälden åker
Irsta sn Apallatomten ägomark? /Se Irsta sn sn Albacken dunge
Irsta sn Bjugghäll ägomark Irsta sn Alkärret kärr
Irsta sn Björkbacken backe /Se Adelsbo torp Altomten åker
Irsta sn Björnholm, se Björnön ö Adelsbo torp Altomtåkeren åker
Irsta sn Björnö ö Adelsbo torp Altomtåkrarna åker
Irsta sn Björnö ö Affären torp Apalla Backen backe
Irsta sn Björnö ö Akshill villa Apallabäcken bäck
Irsta sn Björnön ö Almquists torp avs Apalla Hage åker
Irsta sn Björnö ö Almkvisttorpet torp Apallaskiftet åker
Irsta sn Björnön ö Almkvists soldattorp torp Asparna skogsområde
Irsta sn Björnön ö Annelund Saknas Aspbacken udde
Irsta sn Björnö ö Apalla gård Aspbacksgärdet åker
Irsta sn Björnö ö Apalla Saknas Asphagen åker
Irsta sn Björnön ö Apalla f.d. gd Asphagen skogsområde
Irsta sn Björnön ö Arnbo Saknas Aspvreten åker
Irsta sn Björnön ö Arnbo torp Aspängen ängsmark
Irsta sn Björnön ö Arnbo torp Aspängen åker
Irsta sn Björnö ö Arnebo torp Backskiftet åker
Irsta sn Björnö ö /Se Baracken st Backstycket åker
?Irsta sn Björnön ö /Se Berga by Backudden udde
?Irsta socken Björnö ö Berga Saknas Backåker Styckerne åker
Irsta sn Björnösundet sund /Se Berga torp Backåkrarne åker
Irsta sn Borgen, Norra höjd Berggrenstorp Saknas Barnbacken skogsområde
Irsta sn Borgen, Södra höjd Bergtorpet Saknas Bastubacken skogsområde
Irsta sn Borsta backe höjd Bjugghäll st Berga backar dungar
Irsta sn Borsta backe höjd /Se Bjugghäll torp Bergabäcken bäck
Irsta sn Bålstabacke höjd /Se Björkbacken st Berga äng åker
Irsta sn Båtängen terräng Björkbacken torp Berget höjd
Irsta sn Danmark terräng Björkbacken torp Bergkroken vägkurva
Irsta sn Dybo borg fornborg /Se Björkbacken Saknas Biugghällen höjd
Irsta sn Dybo borglämning /Se Björkbacken villa Bjugghällen berg
Irsta sn Dyberg Saknas Björkbacken villa Bjugghällsberget höjd
Irsta sn Dyboborgen fornborg /Se Björkmans försvunnet torp Björkbacken skogsområde
Irsta sn Dyboborgen fornborg /Se Björkås villa Björkbacken höjd
Irsta sn Dybo borg borglämning /Se Björnö gård Björkbacken dunge
Irsta sn /Se Dyudden udde Björnö bebyggelse Björkbacken dunge
Irsta sn Ekbacken skogsparti Björnöborg torp Björkbacken dunge
Irsta sn Enbokärret sankmark Björnöborg Saknas Björkbacken Stora o. Lilla dungar
Irsta socken Eneby hage hage /Se Björnöborg gd Biörkfallskiärret skogsområde
Irsta socken Erikslund terräng Södra Biörnöö Tärpet försvunnet torp Björkåkrarna åker
Irsta socken Gamla kyrkogården åker /Se Biörsbo försvunnet torp Björnö ö
Irsta sn Grevens öga ägomark Bohus st. Björnön ö
Irsta sn Guldgruvan höjd Bohus försvunnet torp Björnösundet sund
Irsta sn Guldgruvan röse /Se Borup gd Björnö Södra del av ö
Irsta socken Guldgruvan röse /Se Borup avs Biörsbovreten skogsområde
Irsta socken Guldgruvan stensättning /Se Borup gd Bohlsta äng åker
Irsta socken Guldgruvan Saknas /Se Brobergstorpet torp Bohusstuckena åkrar
Irsta socken Gåsmossen mosse Brobergstorpet torp Borgbacken backe
Irsta sn Hasselbacken skogshöjd Bro Fogdens T. försvunnet torp Borgen skogsområde
Irsta socken Hovslätten terräng Bruket Saknas Borgen, Norra o. Södra skogsområden
Irsta sn Hällgrund, Lilla holme Brunnby säteri Borgvreten åker
Irsta socken Hällgrund, Stora holme Brunnby Saknas Borgenvreten f.d. åker
Irsta socken Hässlösundet sund Brunnby gd Borghagen åker
Irsta socken Kapernaum ägomark Brunnbystugan torp Borgwretarne åker
Irsta socken Kisslinge backe höjd Brännarbo Saknas Borsta backe backe
Irsta sn Kisslinge backe backe /Se Brännarbo torp Borupsskogen skogsområde
Irsta socken Klavstatorp terräng Buskes torp BredTeegarne åker
Irsta sn /Se Klintaberget triangelpunkt Buskes torp Bro och Stora Spiellen åker
Irsta sn Konung Eriks källa källa /Se Bygget torp Brundsdälden åker
Irsta sn Kung Eriks källa Saknas Bygget st Brunnbyskogen skogsområde
Irsta sn Konung Eriks källa Saknas /Se Bygget st Brunsgiarde åker
Irsta sn Konung Eriks källa källa /Se Bygget torp Brännkjärret skogsområde
Irsta sn Kung Eriks källa källa /Se Byn Saknas Brännkärrs röse röse
Irsta sn Konung Ugglas hög fornlämning /Se Byn torp Buten åker
Irsta sn Konung Ugglas hög gravhög /Se Båtbygget Saknas Bydälden åker
Irsta sn Kurbo triangelpunkt Båtbygget torp Bygghagen åker
Irsta sn Kusta borglämning /Se Cappellansgården gd Bykällan f.d. källa
Irsta sn Kvarnbacken höjd Dalkarlsladan försv. lada Byskiftet åker
Irsta sn Kvarnhagen hage /Se Dubberbo försvunnet torp Byskiftet åker
Irsta sn Kåbacken ägomark Dybo utjord Båhlsta Backen backe
Irsta sn Källhagen hage /Se Dybo torp Båhlsta Ängen åker
Irsta sn Källstaås stenbacke /Se Dybo torp Båtbyggsängen äng
Irsta sn Limstabäcken bäck Dyrbo Saknas Båtängen äng
Irsta sn Lärkebo terräng Dyrbo torp Bäcken bäck
Irsta sn Notudden udde Ebbesta Saknas Bäckåkern åker
Irsta sn Odlingen terräng Ebbesta torp Lilla bäckskiftet åker
Irsta sn Olsbo vret vret /Se Ebbesta torp Stora bäckskiftet åker
Irsta sn /Se Riabacken sluttning Elvings soldatboställe, se 6 Älby Saknas Dagelugnarna åker
Irsta sn Ridöfierden, se Västeråsfjärden vik Emmyberg Saknas Daglångarne åker
Irsta sn Rågholmen, se Rågsäcken ö /Se Emmyberg villa Dalkarlsskiftet åker
Irsta sn Rågskär, se Rågsäcken holme Enbo Saknas Danmark skogsbacke
Irsta sn Rågsäcken ö Enbo torp Danmark dunge
Irsta sn Sågsäcken ö Enby bebyggelse Djupa kärret kärr
Irsta sn Rågsäcken ö Enby gård Dubberbo Röset röse
Irsta sn Rågsäcken holme Enby försvunnet torp Dunderbovreten åker
Irsta sn Rågsäcken holme /Se Enby, Y. torp Dyboborg fornborg /Se
Irsta sn ?Rågsäcken ö /Se Ytter Eneby torp Dybo borg fornborg
Irsta sn Rågsäcken skär /Se Ytter Eneby gård Dybostycket åker
Irsta sn Rävberget berg /Se Enby torp Dye äng
Irsta sn *Sankt Eriks källa Saknas /Se Eriksberg Saknas Dyen äng
Irsta sn Skojarbacken höjd Erikslund avs Dykärret åker
Irsta sn Skrällberget berg Erikslund försvunnet torp Dyn åker
Irsta sn Skärplingen, St. ö Erikslund torp Dyudden udde
Irsta sn Skärplingen, Stora ö Ersbo torp Ellvings område
Irsta sn Skärlingen, Stora ö Ersbo Saknas Elfvingskiftet åker
Irsta sn Skärplingen ö /Se Ersbo torp Ekbacken dunge
Irsta sn Skärplingen ö /Se Fatburen st Ekbacken dunge
Irsta sn Stångkursbacken åkerbacke Fatburen torp Enbacken skogsområde
Irsta sn Stöveln ägomark Flintkrogen tomt med hus Enboberget höjd
Irsta sn Tegelbacken terräng Flitbo Saknas Enbokärret kärr
Irsta sn Torparängen terräng Flitbo torp Enboskifte åker
Irista Saknas Trådan äng /Se Flitbo Saknas Enbyskiftet åker
Irsta sn /Se Trådarön, se Trådan äng /Se Flitbo försvunnet torp Engelskan skogsområde
Irsta sn Trådarö-viken vik /Se Flitbo Saknas Enstycket åker
Irsta sn Trådarö-ängen äng /Se Flitbo torp Far Fars Måssen skogsområde
Irsta sn Ullvi ägomark Flitbo torp Fatbursstycket åker
Irsta sn Urby tomt terräng Flygeln hus Flitboberget höjd
Irsta sn Urby tomt ägomark /Se Folsta Saknas Flitbohagen åker
Irsta sn Varggropsbacken höjd Folsta gd Flitbo kärr kärr
Irsta sn Väsby bäck Saknas /Se Folsta (Fölsta) gård Fogdeslätten äng
Irsta sn Västeråsfjärden vik Fredlund lht Folsta äng åker
Irsta sn Ångsjön sjö Fredriksdal st Frobergs Backen backe
Irsta sn Ångsjön sjö Fredriksdal torp Fröbergsåkrarne åker
Irsta sn Ångsjön sjö /Se Fridhem Saknas Furbergsskogen skogsområde
Irsta sn Ångsjön sjö Fridhem torp Fyrs hygge hygge
Irsta sn Ångsjön sjö /Se Friskens T. torp Fåfängstäppan åker
Irsta sn Ångsjön sjö /Se Furuberg villa Fågelsrutan åker
Irsta sn   Fåfängan Saknas Fältängen f.d. åker
Irsta sn   Fåfängan torp Gammelängen åker
Irsta sn   Fågelsången Saknas Gammelängen åker
Irsta sn   Fågelsången torp Gatbovreten åker
Irsta sn   Fördärvet Saknas Generalspasset jakt pass
Irsta sn   Fördärvet försvunnet torp Gillberga skog skogsområde
Irsta sn   Gamla bruket f.d. tegelbuk Glasbacken skogsområde
Irsta sn   Gamla soldattorpet torp Glasbacksskogen skogsområde
Irsta sn   Gillberga by Granbacken dunge
Irsta sn   Gillberga Saknas Granmoren skogsområde
Irsta sn   Gillberga Saknas Graven bäckravin
Irsta sn   Gillberga gd Grevens öga dunge
Irsta sn   Gillbo torp Grindbohålet åker
Irsta sn   Glasbacken torp Grindbovallen åker
Irsta sn   Glasbacken stugor Grindskiftet åker
Irsta sn /Se   Glasmästarens T. försvunnet torp Grälinge Skillnad skogsområde
Irsta sn /Se   Grans avs Grälings Åkrarne åker
Irsta sn /Se   Grans torp Gränsåkern åker
Irsta sn   Grans torp Gränudden udde
Irsta sn   Grenadier Olströms torp försvunnet torp Grävlingeskogen skogsområde
?Irsta sn /Se   Grenadjärtorpet torp Gröna vägen väg
Irsta sn /Se   Grenadjärtorpet torp Grötby Gjärdet åker
Irsta sn /Se   Grimsta bebyggelse Gröteby Äng åker
Irsta sn /Se   Grimsta gård Guldgruvan forngrav
Irsta sn /Se   Grimsta gd Gullbergs Åkrarne åker
Irsta sn /Se   Grindbo Saknas Gullbobäcken bäck
Irsta by o. sn /Se   Grindbo torp Gullborutan åker
Irsta sn /Se   Grindbo torp Gårdsfållorna betesmark
Irsta sn /Se   Grindbo Saknas Gåsmossen mosse
Irsta kyrka kyrka /Se   Grindbo torp Gärdet åker
Yrestad sn /Se   Grävlinge by Hagarna skogsområde
Yrsta sn /Se   Grävlinge Saknas Hagen skogsområde
Apalla gd?   Grävlinge gd Hagen skogsområde
Apalla gård   Grötby försv. gd Hallmansvreten f.d. åker
Apalla gd   Gullbo Saknas Hallonfallet glänta
Apalla gd   Gäddeholm säteri Halsen näs
Apalla gd   Gäddeholm bebyggelse Halswijken vik
Apalla gd   Gäddeholm herrgård Hamptäpps Åkeren åker
Apalla gd   Haga Saknas Hannlundsbacken backe
Apalla gd   Haga torp Hanlunds Fliken f.d. åker
Apalla gd   Hagalund Saknas Hanlundshålet åker
Apalla gd?   Hagalund torp Harbergsröset röse
Apalla gd   Hagalund gd Haaruddarna uddar
Apalla by   Hagbyholm Saknas Haarwijken vik
Apalla gård   Hagbyholm by Hasselbacken dunge
Apalla gd   Hagbyholm bebyggelse Hasselbacken dunge
Apalla gård   Hagbyholm gd Hasselbacken dunge
Apalla gd   Halsen Saknas Heggvreten f.d. åker
Apalla gård /Se   Halsen torp Helsicke åker
Apalla gd /Se   Hannlund Saknas Hemfliken åker
Apalla gd /Se   Hannlund torp Hemhagen betesmark
Apalla gd /Se   Hannlund torp Hemskiftet åker
Apalla gd /Se   Hannlund lht Hemskiftet åker
Berga gd   Hemgården ålderdomshem Hemskogen skogsområde
Berga gd   Hjulmakaretorp Saknas Hemängen åker
Berga gård   Hjulmakarstugan torp Herlinshagen f.d. betesmark
Berga gård /Se   Hjulstugan torp Hovslätten f.d. äng
»bolstad» beb.   Holms soldattorp försvunnet torp Hultens åker
Bolstadh nu försbunnen by /Se   Holmtorpet Saknas Hultvreten f.d. åker
Brunnby hg   Holmtorpet torp Hummelgårds Backen backe
Brunnby herrgård   Holmtorpet försvunnet torp Hundbacken dunge
Brunnby herrgård   Hovet försvunnet torp Hundbacksåkern åker
Brunnby säteri   Hultebo torp Huusvreten f.d. åker
Brunnby hg   Hultet Saknas Håbacka giärde åker
Brunnby herrgård   Hultet torp Håkans äng äng
Brunnby hg   Hägerborg bebyggelse Hälla brinken källa
?Brunnby herrgård   Hägerborg torp Hällgrund, L. ö
Brunnby gd   Hägersborg torp Hällgrund, L. holme
Brunnby by   Högbo Saknas Hällgrund, St. holme
Brunnby herrgård?   Högby gd Hällgrund, St. ö
Brunnby hg   Idevi avs Hällgrundet, Lilla o. Stora öar
Brunnby hg   Idevi villa Hällåkern åker
Brunnby herrgård   Irstagården bygdegård Hässlesundet sund /Se
Brunnby säteri   Isakstorpet försvunnet torp Hässle Sundet sund
Brunnby gd   Johannislund Saknas Hässlösundet sund
Brunnby hg   Johanneslund torp Hästhagen åker
Brunnby hg   Jonsbo Saknas Hästhagen f.d. betesmark
Brunnby herrgård?   Jonsbo försvunnet torp Hästhagen skogsområde
Brunnby hg   Jonsbo torp Hästhagen skogsområde
Brunnby herrgård   Kanaan torp Hästklädlappen åker
Brunnby herrgård   Kanaan Saknas Högbacks Fliken åker
Brunnby hg   Kanaan försvunnet torp Högrensskiftet åker
Brunnby hg   Kapitlet Saknas Ickorhålet åker
Brunnby gd   Kardusen försvunnet torp Industrirutan åker
Brunnby gd   Karelen torp Isakstorpsröset röse
Brunnby hg   Karelen bebyggelse Iskällarbacken backe
Brunnby hg   Karlberg Saknas Iskällarbacken skogsområde
Brunnby herrgård   Karlberg torp Iskällarplogen åker
Brunnby hg   Karlberg Saknas Jungfrusvängen bäckkrök
Brunnby by   Karlberg Saknas Jättberget höjd
Brunnby hg /Se   Karlberg Saknas Jättstensåkrarna f.d. åkrar
Brunnby herrgård   Karlslund Saknas Jönsboskiftet åker
Brunnby hg   Karlslund torp Kabelvägen väg
Brunnby hg   Karlslund Saknas Kalvhagen åker
Brunnby hg   Kjslinge försvunnet torp Kalvvreten f.d. äng
Brunnby hg   Kjälsta By försv. by Kapernaum åker
Brunnby gd   Klavsta by Kapernaum dunge?
Brunnby hg   Klavsta Saknas Kasberget höjd
Brunnby hg   Klavsta gd Kattkärret kärr
Brunnby gård   Klavstatorp Saknas Kattsjöberget höjd
Brunnby gd   Klavstatorp försvunnet torp Kilen åker
Brunnby hg   Klinta by Kisslinge backe skogsområde
Brunnby hg   Klinta by f.d. by Kisslingerutan åker
Brunnby hg   Klinta Saknas Kjyrkeports Backen backe
Brunnby hg   Klinta gd Kjöln Backen skogsområde
Brunnby herrgård   Klockargården Saknas Kjöln Backen backe
Brunnby gd   Kohagen torp Kjölnåkern åker
Brunnby gd   Kohagen torp Klavstafliken åker
Brunnby herrgård   Kohagen torp Klavsta hage f.d. betesmark
Brunnby hg   Kolars försvunnet torp Klavsta kärr kärr
Brunnby herrgård   Kolartorp torp Klavstaskiftet åker
Brunnby hg /Se   Komministergården gd Klavstaskiftet åker
Brunnby säteri /Se   Konugla hmd Klavstaskogen skogsområde
Brunnby gd /Se   Konugla torp Klinta backe skogsområde
»brunnom», = Brunnby? herrgård   Konungla (Kånuggla) gård Klintabacken Saknas /Se
»clauastum», se Klavsta gd   Konungla Saknas Klinta berg berg
Dybo Saknas /Se   Konungla torp Klintaberget Saknas /Se
Dybo-borg borglämning /Se   Kristinebergs småskola Saknas Klintaberget höjd
?Ebbesta förr torp   Kristineberg skola Klinta källa f.d. källa
Edhlaby, se Älby by   Kråkslottet torp Kohagen skogsområde
Egbolsta Saknas   Kröken torp Kohagen skogsområde
Egbolstad Saknas   Kullen torp Kolargärdet åker
»egbolstadh» = Ebbesta? förr torp   Kurbo Saknas Kolarhagen skogsområde
Ek-Pers gd /Se   Kurbo torp Kolarvägen väg
?Eneby by   Kurbo Saknas Komministerskogen skogsområde
Eneby by?   Kurbo torp Kongzhagen åker
Eneby by   Kusta Saknas Korängen åker
Eneby by   Knesta säteri Korta fliken f.d. åker
Eneby by   Kvarntorp torp Kraftledningsrutan åker
Enby gård   Kvarntorp torp Krogvreten åker
Enby gd   Kvarntorpet soldattorp Krogvreten skogsområde
Enby, Östra f.d. gd   Kyrkbyn by Krokbacken område
Eneby by?   Kyrkbyn bebyggelse Krokkärret kärr
?Eneby by   Kyrkbyn by Krokrutan åker
Eneby by   Kyrkskolan skola Krutbacken dunge
Eneby by /Se   Kåhlartorpet försvunnet torp Kullskiftet åker
Folsta gd   Kånuggla Saknas Kurbokärret kärr
Folsta gård   Källarsvalen torp Kusta Backen höjd
Folsta gd?   Källgården bebyggelse Kustabäcken bäck
Follsta gd   Källgården gd Kusta Hästhage skogsområde
Folsta gd   Källsta by Kvarnbacken skogsområde
Follsta gd   Källsta Saknas Kvarnbacken skogsområde
Folsta gd   Källsta torp Kvarnbacken dunge
Folsta gd   Källtorp Saknas Kvarndammen f.d. damm
Follsta gård   Källtorp torp Kvarnåkern åker
Folsta gd   Källtorpet torp Kåbacken dunge
Folsta gård   Källåsen torp Källarvreten åker
Folsta gård /Se   Källåsen Saknas Källgårdsbäcken bäck
Follsta gd /Se   Källåsen torp Källkroksskiftet åker
Folsta gd /Se   Lerdalen torp Kiällslätten äng
Folsta gd /Se   Lillgården gd Kåbacken landsvägsbacke
Fywlusta, se Follsta gd   Limsta by Kåhlbottens Åkrarne åker
Gillberga gd   Limsta Saknas Källstagärdet åker
Gillberga gd   Limsta gd Källtorpshagen åker
Gillberga by   Limsta by försv. by Kärret kärr
Gillberga gd   Limstafwens och Holmans T. Saknas Kölnaåkrarne åker
Gillberga gd   Lista Saknas Ladtomten skogsområde
Gillberga gd   Lista by Ladugårdsfliken åker
Gillberga gd   Lista gd Ladugårdsgärdet åker
Gillberga gd   Lista by by Ladugårdsgärdet åker
Gillberga gård   Lottastugan uthus Ladåkern åker
Gillberga gd   Lugnet torp Lassesjö damm
Gillberga gd   Lugnet Saknas Lerorne åker
Gillberga gård   Lugnet avs Liljekonvaljbacken skogsområde
Gillberga gd   Lugnet torp Liljekonvaljsbacken udde
Gillberga gård   Lugnet Saknas Lillgårdens Dalkarls Wret åker
Gillberga gård   Lugnet torp Lillgårdshagen åker
Gillberga gd   Lugnet avs Lillgärdet äng
?Gillberga gd   Lugnet Saknas Lillskogen skogsområde
Gillberga gård /Se   Lugnet torp Lillängen åker
Grimsta by?   Lugnet st Lillängen åker
Grimsta by /Se   Lugnet torp Lillängsskiftet åker
Grimsta by?   Lundbergstorpet torp Limstaborgen fornborg
Grimsta gård /Se   Lundbergstäppa Saknas Limstaborgen skogsområde
Grävlinge by   Lägenheten st Limstabäcken bäck
Grävlinge by   Lägenheten torp Limstafsvretarne åker
Gräflinge herrgård   Ländsmansgården försv. gd Lindan buskage
Grävlinge hg   Lärkebo Saknas Lintäppan åker
Grælinghe Saknas   Lärkebo torp Lisselängen åker
Grävlinge herrgård   Lärkebo försvunnet torp Lisselängen åker
Grävlinge hg   Lötbo torp Lista Kiälldytegen åker
Grävlinge by   Lötbo torp Lista rimpan åker
Grävlinge herrgård   Lötbo Saknas Listaskillnaden åker
Grävlinge herrgård /Se   Lötbo torp Lista Stenbroteg åker
Grälinge Saknas   Malmen Saknas Lista Sumpteg åker
Gräflinge hg   Malmen, Övre o. Nedre torp Lista Tunteg åker
Grävlinge hg   Malmen torp Lista täppan åker
Grävlinge herrgård   Margretehill Saknas Litzle ängen åker
Gräflinge hg   Margretehill villa Logbacken skogsområde
Grävlinge hg   Marsta gård Lugnetbacken skogsområde
Grävlinge hg   Marsta Saknas Lugnetbiten åker
Gräflinge herrgård   Marsta gd Lugnetkärret kärr
Grävlinge gd /Se   Matboden uthus Lugnetrutan åker
Grävlinge by /Se   Mellangården bebyggelse Lugnetskogen skogsområde
Grävlinge gård /Se   Mellangården gd Långbacken dunge
?Geddeholm Saknas   Mullbacken Saknas Lång Backen backe
Gäddeholm herrgård   Mullbacken torp Långkärret kärr
Gäddeholm slott   Myrbo Saknas Långkärret kärr
Geddeholm fideikommiss   Myrbo torp Långskogen skogsområde
Gäddeholm hg   Norrgården gd Långstavreten åker
Gäddeholm fideikommiss   Norrgården försv. gd Långstaåsen ås
Gäddeholm hg   Norrgården försv. gd Långtegarne äng
Gäddeholm herrgård   Notudden Saknas Långteegarne åker
Geddeholm gård   Notudden torp Långåkern åker
Gäddeholm herrgård   Nya soldattorpet torp Långåkern åker
Geddeholm egendom?   Nybo Saknas Långåkern åker
Geddeholm egendom   Nybo villa Långåkern åker
Geddeholm fideikommiss   Nyboda Saknas Långåkern åker
Gäddeholm hg   Nyboda torp Långåkersdälden åker
Gäddeholm hg   Nybygget st Lärkebäcken bäck
Gäddeholm hg   Nybygget torp Löten åker
?Gäddeholm hg   Nybygget torp Löten åker
Gäddeholm fideikommiss   Nybygget soldattorp Löten åker
Geddeholm herrgård   Nybygget torp Löthagen skogsområde
Gäddeholm hg /Se   Nybygget st Majors backe skogsområde
Gäddeholm fideikommiss   Nytorp avs Malmhålet åker
Gäddeholm säteri /Se   Nytorp torp Malmvreten åker
Gäddeholm gods /Se   Nytorp torp Markusbacken backe
Gäddeholm herrgård /Se   Nytorpet avs Markåkrarne åker
Gäddeholm gods /Se   Odinsholmen, Östra o. Västra Saknas Marstabäcken bäck
Hagaby by   Odlingen försvunnet torp Marsta hage åker
Hagaby by   Olsbo Saknas Marsta kihl åker
Hagaby herrgård   Olsbo torp Marsta Myr Äng åker
Hagaby hg   Olsbo torp Marstaskiftet åker
Hagaby herrgård?   Olsbo torp Marstaskiftet åker
Hagaby hg   Olsbotorp torp Mellanskiftet åker
Hagaby herrgård?   Olsta by Mellanängen åker
Hagaby herrgård   Olsta by by Mellanängen åker
Hagaby herrgård   Olsta Saknas Mickels Fliken åker
Hagaby hg   Olsta Ryttar Torp försvunnet torp Militärbacken dunge
Hagaby herrgård   Olströms torp Millandälden åker
Hagaby hg   Olsäter torp Millan Flikarne åker
Hagaby gd   Onsholmen torp Millangierde åker
Hagaby hg   Onsholmen Saknas Millan kjärr kärr
?Hagaby hg   Onsholmen torp Mjölkstigen väg
Hagaby gd   Oppgården gd Mjölnarens vret åker
Hagaby gård   Orsbo torp Mullbacken skogsområde
Hagaby herrgård?   Panko Saknas Myran f.d. åker
Hagaby hg   Panko bebyggelse Myrbostycket åker
?Hagaby hg   Petersborg st Myrängen åker
Hagaby herrgård?   Petershov torp Myrängs Backen backe
Hagaby (numera Hagbyholm) fideikommissegendom   Petriborg torp Mångkrokarne åker
Hagaby hg   Petriberg Saknas Mångkroks Backen dunge
Hagaby, (numera Hagbyholm) herrgård   Petersborg Saknas Mälaren Saknas
Hagaby herrgård   Pettersborg torp Mälaren sjö
Hagaby hg   Pettersborg torp Möka hålet glänta
Hagby by   Pettershov torp Mörtkiär försv. kärr
Hagaby hg   Pettershof torp Nedre vreten åker
Hagaby hg   Pettershov försvunnet torp Nedre vägen väg
Hagaby hg   Pilbo Saknas Noras skog skogsområde
Hagaby hg   Pilbo torp Norra gärdet åker
Hagaby hg   Pilbo torp Norrängen ängsmark
Hagaby hg   Polhemsugnen tegelugn Norrängen åker
Hagaby hg   Prästgården villa Norrängen åker
Hagaby gd   Prästgården gd Nyodlingen åker
Hagaby hg /Se   Rabo avs Nyängen åker
Hagaby, se även Hagbyholm hg   Rabo gd Nyängen åker
Hagbyholm, se Hagaby hg   Rilogen uthus Nyängsåkrarne åker
Hagbyholm herrgård   Roligheten försvunnet torp Odlingen åker
Hagbyholm hg /Se   Romarbo bebyggelse Odlingen åker
*Hesta Saknas   Ryktbo st Odlingen skogsområde
Hestum Saknas   Råbacken torp Odlingen åker
Hobacka Saknas   Rågsäcken Saknas Olstabacken skogsområde
Hobacka Saknas   Råmarbo bebyggelse Osta Berget skogsområde
Hobacka förr torp, nu hg   Råmarbo rå och rör Olstadälden åker
[Hobacka] Saknas   Råmarbo torp Olsta Ryttar Wret åker
Hobacka förr torp, nu hgd   Rånsta torp Olströms hage åker
*Hobacka Saknas   Rönnings avs Olströms kil åker
[Hobakke] Saknas   Rönnings torp Onsholmshagarna åkrar
*Hobacke Saknas   Rönnings torp Ormhälsbacken backe
Holmtorpet hus   Sandells försvunnet torp Oxhagen skogsområde
Irsta gd, by   Sidögubbens T. torp Oxhagen skogsområde
*Irsta Saknas   Simströms torp Saknas Oxhagen skogsområde
Irsta by, sn   Siöstugun torp Oxhagskärret kärr
Irsta by, sn   Skattegården försv. gd Oxhals Ängen åker
Irsta Saknas   Skavbacken Saknas Pankoskogen skogsområde
Irsta by   Skogsdal Saknas Paradisbacken dunge
Irsta förr kyrkby?   Skogsdal torp Parkrutan åker
Irsta Saknas   Skogsdal lht Parkrutan åker
?Irsta kyrkby   Skogsdal torp Parkskiftet åker
*Irsta Saknas   Skogshyddan st Plant Backen backe
Irsta konungsby, se ?Kyrkbyn by   Skogshyddan försvunnet torp Porshagen f.d. betesmark
Jan-Ers gd /Se   Skräddarns torp Porshagsröset röse
Karleby by   Skysta by Pors källa Saknas
Karleby by   Skysta Saknas Porskärret kärr
Kedesta, se Källsta by   Slottet Saknas Porskärrsvreten f.d. åker
Klavsta by   Slottet torp Prästgårdsskogen skogsområde
Klavsta gd   Smedbacken Saknas Prästkilen åker
Klavsta gd   Smedjebacken torp Pålåkers Backen backe
Klafsta gd   Smedsbo försvunnet torp Päronbacken dunge
Klavsta gd   Smedstorp torp Qvarn Backen skogsområde
Klavsta gd   Smedstugan torp Qvarndälden åker
Klavsta gd   Solbo avs Qvarn Hagen åker
Klafsta gd?   Solbo torp Raboskogen skogsområde
Klavsta gd   Solhem avs Rabo äng åker
Klavsta gård   Solhem villa Rebergsbacke dunge
Klafsta gd   Somarbo försvunnet torp Rebergsrutan åker
Klavsta gd   Stenstugan Saknas Riabacken dunge
Klavsta gård   Stenstugan torp Rickterska huggstret skogsområde
Klavsta by   Stenstugan torp Ridöfjärden fjärd
Konungla gd   Stenstugan torp Rofgårdsbacken backe
Klafsta gård   Stohagen torp Rolighets Kjärret kärr
Klafsta gård   Stohagen st Rågsäcken ö
Klavsta gd   Stohagen torp Rågsäcken ö
Klavsta gd /Se   Storgården bebyggelse Rångstavreten åker
Klavsta gård /Se   Storgården gd Rångstaåsen ås
Klinta by   Storgården gd Rävlyberget höjd
Klinta by   Strömbacken Saknas Rönnrutan åker
Klinta by   Strömsborg Saknas Sandarbacken dunge
Klinta by   Strömsborg torp Sandbacken dunge
Klinta by   Stubbhagen torp Sandorne åker
Klinta by   Stubbhagen st Sandrutan åker
Klinta by   Stubbhagen torp Sandudden udde
Klinta by   Sveaborg Saknas Sandwijken vik
Klinta by   Sveaborg villa Saxarna åkrar
Klinta by   Sylta Saknas Scoutbacken dunge
Klinta by   Sylta torp Sigålds Dälden åker
Klinta by   Sylta torp Sigårdsflikarne åker
Klinta by   Syltalund torp Sigåls Skaftet åker
Klinta by   Södergården försv. gd Sigåldsskiftet åker
Klinta by   Tallbaks Torpet försvunnet torp Siöstugubacken skogsområde
Klinta by   Tallholma försvunnet torp Siö Engen äng
Klinta by?   Tegelbacken st Sjuhäll skogsområde
Klinta by /Se   Tegelbacken torp Sjuhälls röse röse
Klinta by?   Tomteboda skola Sjöängen åker
Klinta by   Tomteboda torp Sjöängen åker
Klinta gårdar   Tomten torp Skabacken skogsområde
Klinta by   Torpet torp Skenarbacken backe
Klinta by   Torpstugan torp Skinnardälden åker
Klinta by   Torpängen gd Skogsledsåkern åker
Klinta by   Trastbo skola Skogstwärorne skogsområde
Klinta by   Trastbo torp Skojarbacken skogsområde
Klinta by   Tureberg Saknas Skomakarhålet åker
Klinta by   Tureborg villa Skommarolles berg höjd
Klinta by   Tystheten Saknas Skopan ö
Klinta by   Tystheten torp Skopan ö
Klinta by   Tystheten torp Skrillstenen sten
Klinta by   Tällbo rå och rör Skräddargärdet åker
Klinta by   Tällbo torp Skräddarskiftet åker
?Klinta by   Tällbo bebyggelse Skrällberget höjd
?Klinta by   Tälltorp torp Skärplingen ö
Klinta by   Uggelsta bebyggelse Skärplingen, St. holme
Klinta by   Uggelsta gård Skärplingen, St. ö
Klinta by   Uggelsta gd Skärplingen, Stora ö
Klinta by   Ullmanstorp torp Slotterhagen skogsområde
Klinta by   Ullstugan uthus Slotterhagen skogsområde
*Konsta Saknas   Ullvi Saknas Slottshagen åker
Klafsta gd   Ullvi by Smal Kjärret kärr
Konungla (Kånuggla) gård   Ullviskolan skola Smal Åkrane åker
Konungla gd   Urby by Smedbacken dunge
Konungla gd   Urby försv. gd Smedbacken skogsområde
Konungla f.d. gd   Vargkällan torp Smedbacken dunge
Konungla gård   Villan villa Smedbacksstycket åker
Konungla gd   Villan villa Smedfliken f.d. åker
Konungla gård   Willingens T. torp Smedfliken åker
Konungla gård   Vindal Saknas Smedgärdet åker
Konungla gd   Vretbo torp Smedgärdet åker
Konungla gård   Vretbo torp Smedgärdet åker
Konungla gd   Vretbo Saknas Smedhagen skogsområde
Konungla gård   Vårbacka villa Smedjebacken skogsområde
Konungla gd   Väsby gård Smediebacken skogsområde
Konungla gd   Väsby villa Smedjeåkern åker
Konungla gård   Väsmanstorp Saknas Smedsbovreten skogsområde
Konungla gård   Vässmanstorp torp Smedsbo äng åker
Konungla gd   Wästergården gd Solsvälta äng
*Konungsbyn Saknas   Västergården försv. gd Sommarboäng åker
Konugla gård /Se   Ytter Eneby torp Sommarbo äng åker
Konugla gd /Se   Åby by Spakbo Backen backe
Konugla gd /Se   Åby torp Spiellen åker
Konungs byn Saknas   Åbylund Saknas Spång Backen backe
Kughasta, se Kusta hg   Åbylund torp Spökarbacken skogsområde
Kusta hg   Åbylund torp Stakbacken äng
Kusta herrgård   Åsbo torp Stallrutan åker
Kusta hg   Åsbo torp Stallskiftet åker
Kusta herrgård   Åsstugan Saknas Stallåkern åker
Kusta herrgård?   Åsstugan torp Stenbro Röset röse
Kusta herrgård   Älby Saknas Stenfliken åker
Kusta hg   Älby by Stengärdet åker
Kusta herrgård   Älby gd Stengärdet åker
Kusta hg   Älby bebyggelse Stenskiftet f.d. åker
Kusta herrgård   Älby, Lilla torp Stenvreten f.d. åker
Kusta hg   Älby, Stora gd Stjärnbo äng åker
Kusta by   Ängvaktartorpet torp Stora rutan åker
Kusta herrgård   Ängsvaktartorp Saknas Stora Sand Backen skogsområde
Kusta hg   Östergården bebyggelse Storgårdsskogen skogsområde
Kusta herrgård   Östergården gd Stor Kjärret kärr
Kusta herrgård   Östergården försv. gd Stor Måssen skogsområde
Kusta herrgård   Östra flygfältet, se 8 Hagbyholm Saknas Storskogen skogsområde
Kusta herrgård   Södra östugan Saknas Storwijken vik
Kusta herrgård     Storängen åker
Kusta herrgård     Storängen åker
Kusta herrgård     Storängen åker
Kusta herrgård     Stor Engen äng
?Kusta hg     Stubbhagen åker
Kusta hg     Stubbhagsbiten åker
Kusta herrgård     Stubbhagsbäcken bäck
Kusta hg     Stångkursbacken dunge
Kusta hg     Stöveln åker
Kusta hg     Sumpspillen åker
Kusta gd     Svarta vattnet försv. tjärn
Kusta hg     Svartbäcken, Lilla o. Stora f.d. åkrar
Kusta hg     Svartjordstäppan åker
Kusta herrgård     Swartkiärr kärr
Ku[fve]sta hg     Swart Kjärret skogsområde
Kusta gd     Swedbacks Åkrarna åker
Kusta gd     Svänskärret åker
Kusta hg     Svens Måssen åker
Kusta gd     Sylta backar område
Kusta hg     Syltaskiftet åker
Kusta hg     Sörbyskillnaden skogsområde
Kusta hg     Sör Ängarne åker
Kusta hg     Sörängen åker
Kusta by     Tallbacken skogsområde
Kusta hg     Tallbacken försv. dunge
Kusta hg     Tallholms Röset röse
Kusta herrgård /Se     Tegelbacken dunge
Kusta hg /Se     Tegelbacken skogsområde
Kusta hg     Tegelbacksbiten åker
Kusta säteri /Se     Tegelbruket tegelbruk
Kusta säteri /Se     Tegelhagen skogsområde
Kusta hg /Se     Telinska ängen åker
Kusta herrgård     Tjufbackevreten åker
Kusta gd /Se     Tjurhagen skogsområde
Kusta säteri /Se     Tobakslandet åker
Kusta herrgård /Se     Tomstäppan åker
»kuwasta», se Kusta gd     Lilla tomtskiftet åker
»kyffvistom», se Kusta herrgård     Stora tomtskiftet åker
»kwosthom», se Kusta gd     Torpbacken skogsområde
Kyrkobyn by     Torpvägen väg
?Kyrkbyn by     Torpåkern åker
?Kyrkbyn by     Torpåkern åker
Kyrkobyn by /Se     Torparängen f.d. äng
?Källsta by     Trekanten åker
Källsta by     Trekanten åker
?Källsta by     Trekanten åker
Källsta by     Trekilen åker
Källsta by     Trettiosextunnlandet åker
Källsta by     Trådaren område
Källsta by     Trådar holme höjd
Källsta by     Trådarkilen åker
Källsta by     Trådarön äng
Källsta by     Trådarön höjd
Kjälsta Saknas     Trädgården, Övre o. Nedre åkrar
Källsta by     Trädgårdsstycket åker
Källsta by     Tvärorna åkrar
Källsta f.d. by /Se     Twärskogen skogsområde
Källsta by /Se     Tällbobäcken bäck
Källsta Saknas /Se     Tällbo odling område
Limsta by     Tällborutan, Stora åker
Limsta by     Uggelstabacken skogsområde
?Limsta hg     Uggelstagärdet åker
Limsta by     Ulfweskiftet åker
Limsta by     Ullviskiftet åker
Limsta by     Ullviskogen skogsområde
Limsta by     Urby Hage åker
Limsta by     Urbyskiftet åker
Limsta by     Urby tomt dunge
Limsta by     Warg Fliken åker
Limsta gd     Varggropen fångstgrop
Limsta gd     Varggropsbacken udde
Limsta by     Vattstället område
Limsta by     Vedtorget skogsområde
Limsta by     Villabacken dunge
Limsta by     Willer Skiftet åker
Limsta by?     Vretbostycket åker
Limsta by     Vreten åker
Limsta by     Wåmben åker
Limsta by     Wäsby hästteg åker
Limsta by     Wäsby Landsvägsteg åker
Limsta by?     Wäsby Rimpan åker
?Limsta by     Västeråsfjärden fjärd
Limsta by     Wästerängsdälden åker
Limsta gd     Västra gärdet åker
Limsta gd     Åby Kungsäng åker
Limsta by?     Åkervägen väg
Limsta by     Ångsjön sjö
Limsta by /Se     Ångsskiftet åker
Limsta by /Se     Åsbogärdet åker
Lista by?     Åsbovreten f.d. åker
Lista by     Åsgropen grustag
Lista by     Åsstugärdet åker
Lista by     Älbybäcken bäck
Lista by     Älgpasset udde
Lista by     Ändan, Södra del av Björnön
Lista by     Ängen åker
Lista by     Ängen åker
Lista by     Ängen åker
Lista by     Ängshålet åker
Lista by     Ängsvreten Lilla o. Stora åker
?Lista by     Ängudden udde
Lista by     Österhällsbacken skogsområde
Lista by     Österhällsdälden åker
Lista by     Österhällshagen skogsområde
Lista by     Österängsdälden åker
Lista by     Övre vägen väg
Lista by      
Lista by      
Lista by /Se      
Lista by /Se      
Lista by /Se      
Lunsta Saknas      
*Lusta Saknas      
»lyiastum», se Lista by      
Marsta gård      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta gd      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by?      
Marsta by      
Marsta f.d. by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by /Se      
Marsta gård /Se      
Marsta gd /Se      
Marsta by /Se      
»olaffsthom», se Olsta by      
Olafsta, se Olsta by      
?Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Ohlsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
?Olsta by      
Olsta by?      
Olsta by      
Olsta by /Se      
Olsta by /Se      
Onsholm(en) kvarn o. såg      
Onsholm kv      
Onsholm kv?      
Onsholm kvarn o. såg      
Onsholm kv      
Onsholm kvarn o. såg      
Onsholmen torp?      
Onsholm kvarn      
»oorby», se Urby gd      
Orby, se Urby by      
Pettersborg torp /Se      
*Resta Saknas /Se      
Råby by      
Råby Saknas /Se      
Råmarbo gård      
Rumandaboda Saknas      
»Rumandaboda», se Råmarbo gd      
Råmarbo gd?      
Råmarbo gd      
Råmarbo gård      
Råmarbo gd      
Råmarbo gd      
Råmarbo gd      
Råmarbo gd /Se      
Rångsta (Rångstaås) Saknas      
?Rångstaås torp      
Rångstaås torp      
*Sanden Saknas      
*Sanden lokalitet      
*Sanden Saknas      
Skielsta Saknas      
*Skielsta Saknas      
*Skimsta Saknas      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd?      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gård      
Skysta gård      
Skysta gård      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gård      
Skysta gd      
Skysta gd      
Skysta gård      
Skysta by      
Skysta by      
Skysta gård /Se      
Skysta Saknas /Se      
*Stenby Saknas      
Stenby by      
Stenby Saknas      
Stenbo Saknas      
»steenby» by      
*Stenby Saknas      
*Stenby beb.      
*Stenby by /Se      
Stenby försvunnen by /Se      
Sylta Saknas      
Sylta Saknas      
Sylta Saknas      
Sylta Saknas      
Sylta Saknas      
Sylta torp      
Sylta Saknas      
Sylta torp      
Sylta gård      
Sylta förr gd      
Sylta förr gd      
?Sylta förr gd      
?Sylta förr gd      
Sylta förr gd      
Sylta förr gd      
Sylta Saknas      
Sylta torp      
Sylta gd      
Trådarön område /Se      
Tällbo gd      
Täll(e)bo gård      
Tällbo gd      
Tällbo gd      
?Tällbo gd      
Tällbo gd      
Tällbo gd      
*Ullaby Saknas      
Ullvi by      
Ulfvi gd      
Ullvi by      
Ullvi by      
Ulfvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi by      
Ullvi by      
Ulfvi gd      
Ullvi by      
Ullvi by      
Ullvi by      
Ullvi gd      
Ulfvi gd?      
Ullvi by      
Ullvi gd      
Ullvi by      
Ullvi gd      
Ulvvi gård      
Ullvi gd      
Ullvi gård      
Ullvi gård      
Ullevi Saknas      
Ullvi by      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ulfvi gård      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi gård      
Ullvi gd      
Ulfvi gård      
Ullvi gd      
Ulfvi gård      
Ullvi gd      
Ulfvi gård      
Ullvi gd      
Ulfvi gd      
Ulfvi by      
?Ullvi by      
Ullvi by      
Ulfvi gd?      
Ullvi by /Se      
Ullvi by /Se      
Ullvi by /Se      
Ufvi gd      
Ullvi Saknas /Se      
Ullvi gård /Se      
Ullvi gård /Se      
Ullvi by /Se      
Ullvi by /Se      
Ullvi gd /Se      
Ullvi gd /Se      
Ullvi by /Se      
Ullevi by /Se      
Urby by      
Urby gd      
Urby gd      
Urby gd?      
Urby by      
Urby gd      
Urby gård      
Urby gd      
Urby gård      
Urby gd      
Urby gd /Se      
Urby försvunnen by /Se      
Vadsigaboda Saknas      
»wadzsigaboda», se Vassboda förr torp      
Vadsigaboda Saknas      
*Vadsigebo Saknas      
[Vadsjöboda] Saknas      
[Vassboda] Saknas      
Vassboda förr torp, hg      
Vassboda förr torp, hgd      
*Vatzegebo Saknas      
»wesikke bode» = Vassboda förr torp      
Väsby gd?      
Väsby gd      
?Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
?Väsby gd      
?Väsby gd      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gd      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gård      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd, hg      
Väsby gård /Se      
Väsby gd      
»yrista», se Irsta sn      
Yrista, se *Irsta Saknas      
Ytter Eneby torp      
?Åby by      
Åby by /Se      
Åby by?      
Årby Saknas      
*Årby Saknas      
Ædhlaby, se Älby by      
Ädlaby, se Älby by      
Ædhelaby, se Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by?      
Älby by      
Älby gårdar      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by /Se      
Ödinsholm Saknas      
»ødinsholm», se Onsholm kvarn och såg      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.