ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungsåra socken : Siende härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 474 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 257
Hara, Harbo sn Badviken vik Kungsåra sn Akademiskogen skog
Kungsåra sn Brantenstorp äng Kungsåra sn Alkärret kärr
Kungsåra by Böksta ägor Saknas /Se Kungsåra socken socken Alkärret kärr
Kungsåra sn Curösund, se Ängsösundet sund Kungsåra sn Allmänningen skogsområde
Kungsåra sn Fiskviken vik Kungsåra socken Aspbacken backe
Kungsåra sn /Se Fågelsången ägomark Akademigården gd Aspbacken dunge
Kungsåra sn Fågelsången åker Akademin gd Asplunds äng åker
Kungsåra sn Getingberget berg Allmänningen bebyggelse Asptäppan åker
Kungsåra sn Gottstahagen hage /Se Berga Saknas Badviken vik
Kungsåra sn Gråbergstorp inäga Berga by Bakgärdet åker
Kungsåra sn Hagbo glänta Berga gd Bastubacken backe
Kungsåra sn Hammarbacken backe Bergatorp torp Belinsbacken dunge
Kungsåra sn Hammarbacken höjd Bergatorp torp Berga gata f.d. väg
Kungsåra sn Hällstigen stig Berga torp lht Berga skog skogsområde
Kungsåra sn Jungfrurenen promenadstig /Se Betania kapell Björkbacken backe
Kungsåra sn Jungfrurenen promenadstig /Se Bjuggsta by Björkbacken dunge
Hara sn Jutberget berg Bjuggsta Saknas Björkbacken backe
?Kungsåra sn Jutberget berg Bjuggsta by Björkhagen backe
?Kungsåra sn Kråkvilan sluttning Björklund torp Björkskogen skogsområde
Kungsåra sn Kungsbryggan förr brygga /Se Björklundstorp torp Björkstaskillnaden gräns
Kungsåra sn Kungsåraviken Saknas Björklundstorpet torp Bondängen Saknas
Kungsåra sn Käringkorset berg (?) Björsbo torp Bondängen åker
Kungsåra sn Lugnet terräng Björsbo torp Borgberget höjd
Kungsåra sn Lundtorp terräng Björsbo torp Borgen fornborg
Kungsåra sn Nyborg öppen terräng Björsbo, Lilla försv. torp Botängskällan källa
Kungsåra sn Näsborg borglämning /Se Botängen lht? Branten åker
Kungsåra sn Näsborg fornborg(?) /Se Botängen Saknas Branttäppan f.d. åker
Kungsåra sn Onsbacken höjd Botängen gd Bredkärret kärr
Kungsåra sn Ryttarkärret kärr Branten torp Brunns udde udde
Kungsåra sn Rödluven sänka Brantenstorp torp Brustäppan Saknas
Kungsåra sn Sjuhäll höjd Brantenstorp torp Byggebitarna åkrar
Kungsåra sn Sjöängen ägomark Brantenstorp, se Brantstugan torp Byxviken vik
Kungsåra sn Skepphusaviken vik Brantstugan torp Bäcken bäck
Kungsåra sn Skeppstaviken vik /Se Brustorpet torp Bäckkällan Saknas
Kungsåra sn Skeppviken vik /Se Brustorpet torp Darsta (löv)hage skogsområde
Kungsåra sn Skeppviken vik /Se Bygget torp Darsta odling f.d. åker
Kungsåra sn Tallholmen terräng Charlottenberg Saknas Darsta skog skogsområde
Kungsåra sn Tränhalsen ägomark Charlottenberg torp Darstaskogen skogsområde
Kungsåra sn Tränhalsen terräng Danielssons försv. torp Djupbacken backe
Kungsåra sn Vabron sänka Darsta Saknas Djupängen Saknas
Kungsåra sn Ängsösundet sund Darsta by Djupängen åker
Kungsåra sn Ängsösundet sund Darsta gd Ekbacken dunge
Kungsåra sn   Eklund torp Ekholmen dunge
Kungsåra sn   Eklund Saknas Elisboskiftet åker
Kungsåra sn   Eklunds torp torp Fallhagen skogsområde
Kungsåra sn   Eklundstorp torp Falkhagen backe
Kungsåra sn   Elisbo torp Falktäppan åker
Kungsåra sn   Elisbo Saknas Fiskviken vik
Kungsåra socken   Elisbo torp Fliken åker
Kungsåra sn   Englunds gd Fru Bruniams källa Saknas
Kungsåra socken   Erik Perska gården gd Flikängen åker
Kungsåra socken   Erikslund Saknas Fyrkanten skogsområde
Kungsåra sn   Ettan Saknas Fyrkanten skogsområde
Kungsåra sn /Se   Ettan torp Fågelholmen ö
Kungs-Åra sn   Ettan torp Fågelsångsstycket åker
Kungsåra sn   Falkenstorp torp Fårhagen skogsområde
Kungsåra sn   Falkens torp torp Fårhagen skogsområde
Kungsåra sn   Falks torp torp Fårhålet åker
Kungsåra sn   Falktorpet torp Fårkojan åker
Kungsåra sn   Fallet gård Gammelängen åker
Kungsåra sn   Fallet bebyggelse Gatbobacken dunge
Kungsåra sn   Fallet gd Gatbostycket åker
Kungsåra sn   Falltorp gård Getingberget kulle
Kungsåra sn   Fiskarstugan torp Getingberget höjd
Kungsåra sn   Fridhem torp Gillbogärdet åker
Kungsåra sn   Fridhem Saknas Gillboskogen skogsområde
Kungsåra sn   Fridhem gd Glupen, Stora o. Lilla åkrar
Kungsåra sn   Fridhem Saknas Glupvreten åker
Kungsåra sn   Fågelsången torp Gottsta backar skogsområde
Kungsåra sn   Fågelsången Saknas Gottsta odlling f.d. åker
Kungsåra sn   Fågelsången försv. torp Granbacken backe
Kungsåra sn   Gatbo lht Gravstycket åker
Kungsåra sn   Gatbo försv. torp Gråbergskärr kärr
Kungsåra sn   Gillbo Saknas Gröna vägen stig
Kungsåra sn   Gillbo, Lilla torp Gudepelles kärr kärr
Kungsåra sn   Gillbo, Stora försv. torp Guttepelles kärr Saknas
Kungsåra sn /Se   Gillbo torp Gärdet åker
Kungsåra sn   Glupen torp Gökbacken dunge
Kungsåra sn   Glupens försv. torp Hagen, Lilla åker
Kungsåra sn   Glupenstorp torp Hammarbacken höjd
Kungsåra sn   Glupenstorp torp Hammarbacken backe
Kungsåra sn   Glupenstorp försv. torp Hammarbacksstycket åker
Kungsåra sn   Gottsta gård Hemhagen betesmark
Kungsåra sn   Gottsta bebyggelse Hildasbacken backe
Kungsåra sn   Gottsta gd Huggstret, Lilla hygge
Kungsåra sn   Granberga gd Hundbacken Saknas
Kungsåra sn   Granbo gd Hundbacken backe
Kungsåra sn   Grindstugan Saknas Hällgårdshagen Saknas
Kungsåra sn   Grindtorp torp Hällsitgen backe
Kungsåra sn   Gråbergstorp torp Hällstigen lvg
Kungaåra sn   Gråbergstorp försv. torp Hällstigsskiftet skogsområde
Kungsåra sn   Gråbo torp Hästhagen skogsområde
Kungsåra sn   Gråbo gd Hålet åker
Kungsåra sn   Gråbo torp Hällviken vik
Kungsåra sn   Gråtorpet försv. torp Hästbacken dunge
Kungsåra sn /Se   Gustavsberg Saknas Hästhagen skogsområde
Kungsåra sn /Se   Hagbo torp Höghällen, Lilla höjd
Kungsåra sn   Hagbo torp Höghällen höjd
Kungsåra sn   Hagbo försv. torp Isbergsbacken dunge
Kungsåra sn /Se   Hallinstorp torp Jungfrurenen stig
Kungsåra kyrka kyrka /Se   Hallinstorp torp Jungfrustigen eller Jungfrurenen väg
Kungsåra sn /Se   Hallinstorp lht Jungfrustigen f.d. stig
Kungsåra sn /Se   Hammars försv. torp Jutberget backe
Kungsåra sn /Se   Hellstenstorp torp Jutbergsbacken backe
Kungsåra by o. sn /Se   Hildeborg lht Jutekärret Saknas
Kungsåra sn /Se   Holmstugan försv. torp Kamphavet f.d. kärr
Arhos sn /Se   Hällstensstugan försv. torp Kanin holmen ö
Harbo, se Kungsåra sn   Hällstigen försv. torp Karlebykärret kärr
Kongsarhus sn /Se   Johanneslund Saknas Kilen åker
?Berga by   Johanneslund lht Kilen åker
Berga by   Johanneslund torp Kilen åker
Berga gd   Johannesro avs Kilinstorps båtställe område
Berga gd?   Karleby by Kilinstorpsskäret ö
Berga gård   Karleby Saknas Kilsbacken backe
Berga gd   Karleby by Kils(backs)stycket åker
Berga gård /Se   Karleby gd Kioskbacken skogsområde
Berga by   Karlhäll lht Kjolsskiftet åker
Berga gd   Karlslund torp Klockarvreten åker
Berga by   Karlslund Saknas Kohagen skogsområde
Biweta, se Bjuggsta by   Karlslund Saknas Kolarkärret kärr
Bjuggsta by   Karlslund lht Korpholmen skogsområde
Bjuggsta by   Karlslund torp Korsvägsbacken landsvägsbacke
Bjuggsta by   Kellinstorp torp Krasgärdet åker
Bjuggsta by   Kilen Saknas Kras källa källa
Bjuggsta by   Kilinstorp torp Krokkärret kärr
Bjuggsta by   Kilinstorp torp Kullbacken höjd
Bjuggsta by   Kilinstorp gd Kungskällan källa
Bjuggsta by   Kilsta by Kungsårafjärden fjärd
Bjuggsta by   Kilsta Saknas Kungsårafjärden fjärd
Bjuggsta by   Kilsta gd Kungsåraviken vik
Bjuggsta by   Krakan torp Kvistbergaskogen skogsområde
Bjuggsta by   Krakastaden torp Kvistbergaviken vik
Bjuggsta by?   Krakastaden torp Kyrktomten backe
Bjuggsta by   Krases försv. torp Käringkorset vägskäl
Bjuggsta by   Kråkvilan torp Käringkorset område
Bjuggsta by   Kråkvilan försv. torp Käringkorsbacke höjd
Bjuggsta by   Kråkvilan torp Kärrgipen f.d.kärr
Bjuggsta by   Kungsby gård gd Köpstamossen mosse
Bjuggsta by   Kungsby-Malmen Saknas Köpsta Plåten mosse
Bjuggsta by   Kungsby Malmen torp Köpstaplåten mosse
Bjuggsta by   Kungsbyn Saknas Lathålet f.d. åker
Bjuggsta by   Kungsbyn by Lillgärdet åker
Bjuggsta by   Kungsbyn gd Lillgärdet åker
Bjuggsta by   Kungsbyn bebyggelse Lillkärret kärr
Bjuggsta by   Kvistberga by Lindberget berg
Bjuggsta by   Kvistberga gd Lindberget höjd
Bjuggsta by   Kvistberga, L. bebyggelse Lindbergsudd udde
Bjuggsta by   Lilla Kvistberga bebyggelse Lundtorpsbitarna åker
Bjuggsta by   Kvistberga, Lilla gd Långbacken backe
Bjuggsta by   Kvistbergs, St. Saknas Långbacken backe
Bjuggsta by   Stora Kvistberga bebyggelse Långhagen betesmark
Bjuggsta by   Köpsta by Långkärret kärr
Bjuggsta by   Köpsta Saknas Långkärret kärr
?Bjuggsta by   Liljansborg torp Långåkern åker
Bjuggsta by /Se   Liljas(stugan) torp Långåkern åker
Bjuggsta Saknas /Se   Liljebo torp Långåkern åker
Bjuggsta by /Se   Lindstorp torp Mellanbacken dunge
Bjuggsta by /Se   Lugnet Saknas Myssinge backe höjd
Bjuggsta by /Se   Lugnet lht Myssingen höjd
Bjuggsta by /Se   Lugnet Saknas Måsskäret ö
*Bringsta Saknas   Lugnet torp Mälaren Saknas
Broby by /Se   Lund Saknas Norr hage backe
»darrastom», se Darsta by   Lundfältstorp torp Nybergs vret åker
Darsta by   Lund(torpet) torp Odlingen åker
Darsta gd   Lundstorp torp Odlingen åker
Darsta gd   Lundtorpet försv. torp Olsbacken backe
Darsta gård   Långbacken gd Olsbo hage backe
Darsta gård   Långbo Saknas Onsbacken höjd
Darsta gård   Långbo gd Onsbacken dunge
Darsta gård   Långbo torp Pickarhagen skogsområde
Darsta gd   Långmyran gd Plogen åker
Darsta by   Lönnfält(en)s försv. torp Plåten mosse
Darsta gård   Mellangården gd Prästgårdsbäcken bäck
Darsta by   Myggbo torp Prästgårdsgärdena åker
Darsta by   Myrbo försv. torp Prästgårdsskogen skog
Darsta gd   Möljbo lht Pyskebacken backe
Darsta gd /Se   Norrgården försv. gd Ryttarkärret kärr
Darsta gd /Se   Nybo gd Råbyskogen skogsområde
Darsta gd /Se   Nyborg torp Rävbacken dunge
Darsta gd /Se   Nyborg Saknas Rödluven åker
Darsta gd /Se   Nyborg försv. torp Rödluvan åker
Darsta gd /Se   Nybygget Saknas Rönningen skogsmark
Gutasta gd   Nybygget gd Rönningen område
Gutasta, se Gottsta gård   Nytorp torp Sjöängen åker
*Gotasta, se Gottsta gård   Nytorp torp Skepphusaskogen skog
Gottsta gd   Olsberga gd Skepphusaviken vik
Gottsta gd   Onsmyran avs. Skepphusaviken vik
Gottsta gd   Onsmyra(n) gd Skepphusaviken vik
Gottsta gård   Oppgården gd Skepphusa äng åker
Gottsta gd   Osberga gd Skrällberget höjd
Gottsta gd   Post-Bjuggsta gd Skränkärret Saknas
Gottsta gd   Prästgården gd Skränkärret f.d. kärr
Gottsta gd   Prästgården, Gamla gd Skåpslåttern hage
Gottsta gd   Ro torp Slottsåkern åker
Gottsta gd   Ro Saknas Slottsåkern åker
Gottsta gård   Råby by Smala rutan åker
Gottsta gd   Råby by Smed(je)backen backe
Gottsta gård   Råby Saknas Smedgärdet åker
Gottsta gård   Skeppusa (Skepphusa) gård Solhagen beteshage
Gottsta gd   Skeppusa bebyggelse Solhagen backe
Gottsta gd   Skepphusa by Språngbo-källa källa
Gottsta gård   Skepphusa gd Spången spång
Gottsta gård   Skräddar(en)s försv. torp Spångkärret kärr
Gottsta gård   Skränhagen Saknas Spånsundet sund
Gottesta by   Skränhagen sommarstugområde Spånsundet sund
Gottsta gd   Smedsbo torp Stadestycket åker
Gottsta gd   Solbaddet torp Stenbro källa källa
Gottsta gd   Solbaddet torp Stengärdet åker
Gottsta by   Solbaddet torp Stockbyhålet åker
Gottsta gd   Solgläntan torp Storskogen skogsområde
Gottsta gård   Solvik torp Storviken vik
Gottsta gd   Sotarstugan försv. torp Storängen åker
Gottsta gd   Stadestugan torp Sumpåkern åker
Gottsta gård   Stenbo torp Sundskogen skogsområde
Gottsta by   Stenbo torp Sundängen löväng
Gottsta gd   Stickargården riven gård Sundängen äng
Gottsta gård   Stockbyn bebyggelse Svedet skogsområde
Gottsta gd   Stockbyn gd Tallbacken backe
Gottsta gd   Stockbyn eller Stocktorp gård Tallbacksvreten åker
Gottsta gård   Stocktorp Saknas Tallholmen f.d. holme
Gottsta gd /Se   Stocktorp gd Tegelvreten f.d. åker
Gottsta gd   Storängen gd Tomten betesmark
Gottsta gd   Svanbergstorp Saknas Tornbacken höjd
Gottsta gård /Se   Södergården bebyggelse Tredjedelsskogen skog
Gottsta gd /Se   Sörgården Saknas Trekanten åker
Gottsta gd /Se   Sörgården gd Tryggbacken backe
Gottsta gd /Se   Sörgården gd Tränhalsbiten åker
haarbo, se Kungsåra sn   Torpängen försv. torp Tränhalsen åker
Hara, se Kungsåra sn   Tredjedelen försv. gård Tränhalsen område
»harassokn», se Kungsåra sn   Trygggens torp Tunhålet åker
*Harim Saknas   Tränhalsen försv. torp Turkiet åker
»harun», se Kungsåra by   Uggelbo försv. torp Törnhagen skogsområde
Harus sn /Se   Vadbron landsvägsbro Uggelbojorden åker
Hosaby Saknas   Väsby by Vabron bro
Husabyn Saknas   Väsby Saknas Vagnsudden udde
Husaby, se Kungsbyn by   Väsby gd Varggropsbacken höjd med varggropar
Håra konungsby, se Kungsbyn by   Väsbygrind torp Varggropsbacken dunge
Karleby by?   Västerbo torp Vargsgropsskiftet Saknas
Karleby by   Västergården försv. gård Vreten åker
Karleby by   Ändesta by Väsby skog skogsområde
Karleby by   Ändesta Saknas Vreten, Stora åker
Karleby by   Ändesta gd Väsbyskogen skogsområde
Karleby by   Ömans torp Älgbacken backe
Karleby by   Ömanstorp torp Ändestaskogen skog
Karleby by   Östergården Saknas Ängen åker
Karleby by     Ängen åker
Karleby by     Ängen åker
Karleby by     Ängen åker
Karleby by /Se     Ängen åker
Karleby by /Se     Ängen åker
Karleby by /Se     Ängevreten åker
Kilsta hg     Ängsbron bro
?Kilsta hg     Ängsövägen lvg
Kilsta hg     Ängvreten vret
Kilsta herrgård?     Ömans backe backe
Kilsta hg     Ömans gärde åker
Kilsta hg     Övra hagen betesmark
Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta herrgård      
Kilsta by      
Kilsta hg      
Kilsta herrgård      
?Kilsta by      
Kilsta hg      
Kilsta gd      
Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
Kilsta herrgård      
Kilsta herrgård      
Kilsta herrgård      
Kilsta herrgård      
Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
Kilsta by      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta by      
Kilsta herrgård      
Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
Kilsta gård      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta by      
Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
?Kilsta herrgård      
Kilsta hg      
Kilsta hg      
Kilsta herrgård?      
Kilsta by /Se      
Kilsta gård /Se      
Klista Saknas      
Kungsbryggan Saknas      
Kungsbyn by /Se      
Kungsbyn by      
Kungsbyn gd      
?Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by?      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn by      
Kungsbyn kyrkby /Se      
Kungsbyn by /Se      
Kungsbyn by /Se      
Kungsbyn by /Se      
Kungsåra, se Kungsbyn by      
Kungsåra gd      
*Kungsåra Saknas      
*Kungsåra Saknas      
Kungsåra by, sn      
Kungsåra kungsgård o. sn      
Kungsåra kungsgård o. sn      
Kungsåra by      
Kungsåra by      
Kungsåra by      
Kungsåra by?      
Kungsåra kyrkby      
Kungsåra gård /Se      
Kvistberga by      
Kvistberga by      
Kvistberga gårdar      
?Kvistberga by      
Kvistberga by      
Kvistberga by      
Kvistberga by      
»køpisthum» = ?Köpsta by      
Köpsta by      
Köpsta gd      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gd      
Köpsta gd      
Köpsta gd      
Köpsta gd      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gd      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gd      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gård      
Köpsta gd      
?Köpsta by      
?Köpsta by      
Köpsta gård      
Köpsta by      
Köpsta by      
Köpsta gd      
Köpsta gd?      
Köpsta gård /Se      
Köpsta gd /Se      
Köpsta by /Se      
Köpsta by /Se      
Köpsta by /Se      
*Lundbo Saknas      
»lundbo bolstadh» Saknas      
*Lundby Saknas      
Lundby bolstad Saknas      
*Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Näsborg Saknas      
Prästgården gd /Se      
?Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by /Se      
Råby by?      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby gård      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
?Råby by /Se      
Råby by /Se      
Råby by /Se      
Skepphusa gd      
Skepphusa hg      
Skepphusa herrgård      
Skepphusa gård      
Skepphusa hg      
Skepphusa herrgård      
Skeppusa gd      
Skepphusa gd      
Skepphusa herrgård      
Skepphusa herrgård      
Skeppusa hg /Se      
Skipusta Saknas      
Skepphusa gd /Se      
Skepphusa herrgård /Se      
»skælæ» beb?      
Stockbyn gd /Se      
Stockbyn gd /Se      
*Tomta Saknas      
*Tomta Saknas      
Tomta f.d. by      
Vestby gd      
Väsby by      
Väsby gd      
Väsby gård      
?Väsby gd      
Väsby by      
Väsby gd?      
Väsby gd      
?Väsby gd      
Väsby gd?      
Väsby gård      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby gård      
Väsby gd      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by      
Ändesta by?      
Ändesta by /Se      
Ändesta by      
Ändesta by /Se      
Ändesta by /Se      
Ändesta by /Se      
Ändesta by /Se      
Ändesta by /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.