ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skerike socken : Norrbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 349 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 43
Skerike församling, se Västerås Skerike församling församling Bejbygrind grind /Se Skerike socken socken Biksmyran äga
Skerike sn Borrhällarna triangelpunkt Skerike sn Blecksätra utäga
Skerike sn Borrhällarna berghällar /Se Skerike kalvar inbyggarbeteckning Borrbobacken backe
Skerike sn »Båtstället» Saknas /Se Annelund lht Borrhällarna berghällar
Skerike sn Bäckbybäcken bäck Barbo arbetarbostad Brända mossen mosse
Skerike sn Bännbo sankmark Benbol backstuga Bäckbybäcken bäck
Skerike sn Djurboängen ängsmark Bergatorp torp Djurbo äng äga
Skerike sn Djurbo Ängsbacke, Lilla skogklädd höjd Bergvalla gård Framskiftet äga
Skerike förs. Djurbo Ängsbacke, Stora skogklädd höjd Björnkälla gård Fårmyran äga
Skerike sn Gubbkärret kärr Boda bebyggelse Hasselhagen beteshage
Skerike sn Huvudskalleberget berg Boda nybild. fst Hasselhagsplogarna äga
Skerike sn Hönsan ägomark Borgbo arbetarbostad Hönsan gärde
Skerike sn Jutängen äng /Se Borrbo arbetarbostad Iaks berg berg
Skerike sn »Jättevettjan» bautasten /Se Bostället komministerboställe Igelsmyran äga
Skerike sn Jättevättjan gränssten /Se Brottberga sågen såg Kanbacken backe
Skerike sn Kaplanshagen hage Brottberga gård Kilkällan källa
Skerike sn Kilhällan hälla Bäckby gård Kohagen beteshage
Skerike sn Klämsten sten Bännbo torp Kvällstegarna tegar
Skerike sn Kvarnkärret ägomark Bännbo backstuga Kyrkvreten äga
Skerike sn Långkärret kärr Eriksberg lht Kävstaåsen berg
Skerike sn Länsmansstenen sten Eriksberg lht Ladängen äga
Skerike sn Mellanskogen skogsomr. Eriksborg gård Lista äng äga
Skerike sn Rammelmyran terräng Fastberga by Långkärret kärr
Skerike sn Skarpa berget höjd Finnsta by Malmens hals äga
Skerike sn Skarpaberget berg /Se Flygarbacken ´eget hem´ Mellanskogen skogsbacke
Skerike sn Skarpa kohage hage /Se Fredrikslund lht Pinkängen äga
Skerike sn Svartmyran terräng Fridhem gård Rammelmyran myr
Skerike sn Svartmyran myr /Se Fromtorp gård Rönningen äga
Skerike socken Svartmyran myr Gustavsberg gård Skarpa berget berg
Skerike sn Svartmyran myr /Se Hacksätra kronodomän Snåltäppan äga
Skerike socken Svartmyran myr /Se Hagaberg gård Stackmossen mosse
Skerike socken Svartån å Hagens gård Svartmyran odlad myr
Skerike sn Svensängen terräng Hagsätra kronodomän Svartån Saknas
Skerike sn *Sätran sank äng /Se Hagtorp gård Svensängen kärr
Skerike sn Tibble backen backe /Se Häljebo gård Tibble hagen beteshage
Skerike sn *Tyskans kärr sank äng /Se Jerusalem lht? Tibble vret äga
Skerike sn Vasmanskärret odlad äga /Se Johannesbo gård Tovängen äga
Skerike sn   Kanans torp Tranhalsarna äga
Skerike sn /Se   Karlsborg gård Understensbacken Saknas
Skerike förs.   Karlshäll lht Vasmanskärret, Lilla äga
Skerike sn   Karlsro gård Vasmanskärret, Stora äga
Skerike förs.   Klockarbol klockarboställe Västerängen äga
Skerike socken sn   Kopptäppan lht Västerängsåkrarna åkrar
Skerike sn   Korsbacken torp  
Skerike sn   Kyrkoherdebostället prästgård  
Skerike sn   Kävsta by  
Skerike sn   Kävsta f.d. sn  
Skerike sn   Lisselberga by  
Skerike sn   Lugnet bostad för vaktmästare  
Skerike sn   Lövhagen backstuga  
Skerike sn   Lövåsen torp  
Skerike sn   Malmens gård  
Skerike sn   Malmtorpet gård  
Skerike sn   Mellangården gårdsnamn  
Skerike sn   Månsbo torp  
Skerike sn   Nergården gårdsnamn  
Skerike socken sn   Norrgården gård  
Skerike sn   Norrängen gård  
Skerike förs.   Norrängs gård  
Skerike sn   Nybygget backstuga  
Skerike sn   Oppgården gårdsnamn  
Skerike sn   Persbo gård  
Skerike sn   Pinkebo gård  
Skerike sn   Prästgården kyrkoherdeboställe  
?Skerike sn   Rustberga gård  
Skerike sn   Rustberga f.d. sn  
Skerike sn   Råstberga, se 1 Rustberga f.d. sn  
Skerike förs.   Sigfridsbo lht  
Skerike sn   Siffersbo lht  
Skerike sn   Sippersbo lht  
Skerike sn   Skarpa by  
Skerike sn   Skerike by  
?Skerike sn   Skerike by bebyggelse  
Skerike sn   Skerikes Bännbo torp  
Skerike sn   Skolgården Saknas  
Skerike sn   Skummartorpet torp  
Skerike sn   Skönborg gård  
Skerike sn   Smedstorpet egethem, gård  
Skerike sn   Snetomta gård  
Skerike sn /Se   Solhem gård  
Skerike sn   Sportstuga bebyggelse  
Skerike sn   Stensborg gård  
Skerike sn /Se   Stentorpet torp  
Skerike sn /Se   Säterholm eget hem  
Skerike by, sn /Se   Sätra gård  
Skerike sn /Se   Sätrarne gård  
Skerike sn /Se   Tibble ägor  
Skerike sn /Se   Tibble f.d. sn  
Skerike f.d. sn, nu del av stad /Se   Torp kronodomän  
Skerike sn /Se   Torsborg gård  
Skerike sn /Se   Urväderstorp torp  
Skerike sn /Se   Vilsta gård  
Skerike sn /Se   Vretbo f.d. soldattorp?  
Skerike sn /Se   Västergården gård  
Skerike sn /Se   Västerås Skerike församling  
Skerike sn /Se   Ådalen gård  
Skerike sn /Se   Ångsåg o. kvarn Saknas  
Skerike del av Västerås /Se   Älvkullen gård  
Skerike f.d. sn /Se   Östergården gård  
Skerike sn /Se      
Skerike sn /Se      
Skerike sn /Se      
Skerike sn /Se      
Skerike sn /Se      
Skaderik, se Skerike sn      
Agxsta Saknas      
Borrbo lht /Se      
Brottberga by      
Brottberga herrgård      
Brottberga herrgård?      
Brottberga hg      
Brottberga herrgård      
Brottberga hg      
Brottberga by      
Brottberga by      
Brottberga by      
Brottberga herrgård      
Brottberga herrgård      
Brottberga by      
Brottberga herrgård      
Brottberga gd      
Brottberga hg      
Brottberga hg      
Brottberga hg      
Brottberga hg      
Brottberga hg      
Brottberga by      
Brottberga hg      
Brottberga hg      
Brottbärga gård      
Brottberga hg      
Brottberga by /Se      
Brottberga gård /Se      
Brottberga hg /Se      
Brottberga hg /Se      
Brottberga gd /Se      
Bäckby by?      
Bäckby by?      
Bäckby by      
Bäckby by      
Bäckby gd      
Bäckby by      
Bæppy Saknas      
Bäckby by      
Bäckby by?      
?Bäckby by      
Bäckby by      
Bäckby by      
Bäckby by      
Bäckby by      
Bäckby by /Se      
Bäckby by /Se      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga lht      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by      
Fastberga by /Se      
Fastberga by /Se      
Fastberga by /Se      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by?      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by      
Finnsta by o. kronodomän /Se      
Finnsta by /Se      
Finnsta by /Se      
Gryta gd      
Hacksätra kronodomän /Se      
Heljebo gd      
Heljebo gd      
Heljebo gd      
Häljebo gd /Se      
Hofsta Saknas      
*Hällby Saknas /Se      
Högsäter Saknas      
Klockartorp torp /Se      
Käfsta by      
Kävsta by      
Käfsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Käfsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Käfsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Käfsta by      
Käfsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Käfsta by      
Kävsta by      
Kävsta by      
Kävsta by /Se      
Kävsta by /Se      
Käfsta by /Se      
Lisselberga gd      
Lisselberga gd      
Lisselberga by      
Lisselberga gd?      
Lisselberga by      
Lisselberga gd      
Lisselberga gd      
Lisselberga gd      
Lisselberga gd      
Lisselberga gd /Se      
Litlaberga, se Lisselberga gd      
*Norberga Saknas      
Norrgården gård      
Pinkebo gd /Se      
Pinkebo gd /Se      
rodzberghe, se Rustberga Saknas      
Rodzberghe, se Rustberga by      
Rozbergh =?Rustberga Saknas      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
?Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga gd      
Rustberga by?      
Rustberga gård      
Rustberga gd      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Rustberga by      
Råtsberga Saknas      
Rustberga by      
?Rustberga by /Se      
Rustberga gård /Se      
Rustberga by /Se      
Røødsberga, se Rustberga by      
Sigfridsbo lht      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
?Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by      
Skarpa by /Se      
Skarpa by /Se      
Skerike by      
Skerike by      
Skerike by /Se      
Skerike by /Se      
Skerikesby by /Se      
Snetomta by /Se      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta gd      
Snetomta gd      
Snetomta gård      
Snetomta by      
Snetomta gd      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snedetomta by /Se      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
?Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta by      
Snetomta Saknas /Se      
Snetomta by /Se      
Snetomta by /Se      
*Sparrtorp Saknas /Se      
Sätra gd /Se      
Sätrarna nu gd, tidigare slåtteräng /Se      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
?Torp numera indraget kronofogdeboställe      
Torp bost.?      
?Torp kronodomän      
Torp gd      
Torp gd /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.