ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tortuna socken : Yttertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 506 Naturnamn : 83 Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 70
Tortuna socken Allmänvreten ägomark Tortuna sn Nummerförteckning förteckning
Tortuna socken Andsjön sjö Tortuna sn Allmänvreten åker
Tortuna socken Bastubacken höjd Tortuna sn /Se Allmänvretsbron bro
Tortuna socken Björkmossen åker Tortuna sn Andsjön sjö
Tortuna socken Bocksjön sjö Tortuna sn Andsjön sjö
Tortuna sn Bocksjön uttorkad sjö Tortuna socken Barkuses myllor jord
Tortuna sn Bocksjön sjö /Se Tortuna socken Barkuses myllor jord
Tortuna sn Bocksjön sjö Anders-Lars hmd Björkmossen odlad mosse
Tortuna sn Bocksjön åker Anders-Pers gd Björnkällan källa
Tortuna sn Bocksjön torrlagd sjö /Se Axtorp lht Bocksjön sjö
Tortuna sn Bok Siön, se Bocksjön uttorkad sjö Axtorp lht Bollbacken backe
Tortuna sn Bollbacken höjd Bengtsbo riven lht Bortersta skiftet åkrar
Tortuna sn Delängesberget berg Bengtsbo lht Båcksjön sjö
Tortuna sn Domarhällarna f.d. tingsplats /Se Björkmossen lht Bårsta skiftet åkrar
Tortuna sn Domarhällarna, se Lundbon berg tingsställe /Se Björkmossen lht Djupbäcken bäck
Tortuna sn Domarehällarna eller Lundboaberg förr tingsplats /Se Bollbacken lht Domarhällarna hällar
Tortuna sn Domarehällarna eller Lundboaberg förr tingsplats /Se Bollsta gd Domtbacken backe
Tortuna sn Domarehällarna eller Lundboaberg förr tingsplats /Se Bollsta bebyggelse Ekorrbacken backe
Tortuna sn Domarehällarna berg /Se Bossberga by Fännsjöröret gränsmärke
Tortuna sn Femstenarör gränspunkt Bossberga Saknas Fännsjöröret gränsmärke
Tortuna sn Getkyrkan fornlämning /Se Botsberga bebyggelse Grusbacken backe
Tortuna sn Gåskärret kärr Domta försvunnen by Hasselbacken backe
Tortuna sn Hålkärret terräng Dräggesta by Hinsbergaån å
Tortuna sn /Se Jungfrukällan källa Dräggesta Saknas Järnbergs klack höjd
Tortuna sn Forssaån del av Tillbergaån /Se Ekeby by Järnbergs klack berg
Tortuna sn Järnbergs klack berg /Se Ekeby Saknas Järnbergs klack höjd
Tortuna sn Järnbergsklack berg /Se Erik-Lars gd Kalvtomten åker
Tortuna sn Järnbergs klack triangelpunkt Erikslund lht Kilen åker
Tortuna sn Järnbärgs klack bergudde /Se Erik-Mats hmd Korsbacken backe
Tortuna sn Knektbacken sluttning Erikslund stuga Kvarnvreten åker
Tortuna sn Korsbacken backe /Se Fjärsmans lht Kölnbacken backe
Tortuna sn Korsbacken backe /Se Fors bebyggelse Lappslätten skog
Tortuna sn /Se Kyrkogården, Gamla kyrkogård /Se Fors gd Larsbo bron bro
Tortuna sn Lappslätten terräng Fridhem stuga Larsbo bäck bäck
Tortuna sn Larsbobäcken bäck Färnbo lht Larsbro bron bro
Tortuna sn Lillån å Färnbo lht Lillån å
Tortuna socken Lundboaberg berg /Se Gisselbo stuga Lundboaberg berg
Tortuna sn /Se *Lundboberg förr tingsställe Granbacka stuga Långtegarna åkrar
Tortuna sn Lundboberg tingsställe Grindbo lht Myran mosse
Tortuna sn Lundboberg förr tingsställe /Se Grindbo bebyggelse Nystads vreten jordområde
Tortuna sn Lundboberg tingsställe Grusbacken lht Rampvreten åkerstycke
Tortuna sn Lundboberg Saknas Gränvad Saknas Raskbacken backe
Tortuna sn Lundbobærgh Saknas Gökbo torp Rönningslätten slättmark
Tortuna sn Lundbobærgh förr tingsställe Gökbo lht Skallberget berg
Tortuna sn *Lundboberg förr tingsställe Haga lägenheter Skinkan ägor
Tortuna sn Lundboberg Saknas Haga lht Skållberget berg
Tortuna sn Lundbo tingsställe Hagalund lht Spjutarna åkrar
Tortuna sn Lundberga gd? Hotellet stuga Stegelvreden förr avrättsplats
Tor(s)tuna sn Lundboa berg tingsställe /Se Hyddan stuga Stenbacken backe
Tortuna sn Lundboaberg berg /Se Hyddan lht Tingshällarna hällar
Tortuna sn Lundboa berg höjd /Se Hälla gd Tingshällarna hällar
Tortuna sn Lundboberg tingsplats /Se Hälla bebyggelse Tomtbacken backe
Tortuna sn Lundboberg tingsplats /Se Hälla, Lilla hmd Tortunaån, se Lillån å
Tortuna by Lundboberg tingsplats /Se Hälla, Lilla hmd Tvistarna ägor
Tortuna sn Lundboberg bergshöjd /Se Hälla, Norr hmd Tvisten ägor
Tortuna sn Lundboberg förr tingsplats /Se Hälla, Sör hmd Tvärtegarna åkrar
Tortuna sn Lundboa berg tingsplats Häpplinge Saknas Vaskmyran Saknas
Tortuna sn Lundby berget berg Häpplinge Saknas Viks backe backe
Tortuna sn Lundboaberg, se Domarehällarna förr tingsplats Jan-Ers gd Vreten åker
Tortuna sn Lundboaberg Saknas Jans-Jans hmd Vändle körvad vad
?Tortuna sn [Lundboberg], se Lundby Saknas Jan-Lars gård Vändle äng äng
Tortuna sn /Se Lundby [Lundboberg] tingsställe Johannesberg lht Västerängen ängar
Tortuna sn /Se Lundboberg Saknas Johannesberg lht Västra ängen äng
Tortuna sn /Se Lundby ås Saknas Johannesborg lht Åvreten åker
Tortuna sn Norre landet Saknas Kajbo lht Ängskällan källa
Tortuna sn Nybyhagen hage /Se Kajbo lht Äs ån å
Tortuna sn Nyby hage Saknas /Se Karl-Jans gd Öbotomt mark
Tortuna sn *Prästgårdshagen hage /Se Karl-Ols gd Öbotomt mark
Tortuna sn /Se Prästgärdet gärde /Se *Karlsborg lht Österängen ängar
Tortuna sn /Se Raskas backe Saknas /Se Karlslund lht Östra ängen äng
Tortuna sn *Raksjön sjö Karlslund lht  
Tortuna sn Raskbacken backe /Se Karlslund lht  
Tortuna sn *Raskies backe Saknas /Se Karlslund lht  
Tortuna sn Råby Vaskmyra myr /Se Karlslund lht  
Tortuna sn Rönningslätten terräng Karlslund lht  
Tortuna sn Skallberget berg Karlsro lht  
Tortuna sn Tingshällarna höjd Karlsro lht  
Tortuna sn Tingshällarna kulle el. berghäll /Se Karlsro lht  
Tortuna sn Vändle körvad vad(?) Klingans torp  
Tortuna sn Vändle äng äng /Se Klockarbostället Saknas  
Tortuna sn Ängskällan källa /Se Klockarvretarna bebyggelse  
Tortuna sn /Se Ängskällan källa Komministergården gd  
Tortuna sn /Se Öbo tomt terräng /Se Korsbacken lht  
Tortuna sn /Se   Korsbacken lht o. småskola  
Tortuna sn   Kraksta lägenheter  
Tortuna sn   Kråkbo riven stuga  
Tortuna sn /Se   Kråkbo lht  
Tortuna sn /Se   Kyrkoherdebostället Saknas  
Tortuna sn /Se   Kålsta Saknas  
Tortuna sn /Se   Kålsta Saknas  
Tortuna sn /Se   Lars-Anders gård  
Tortuna sn /Se   Lars-Jans hmd  
Tortuna sn /Se   Larslund lht  
Tortuna samh, sn /Se   Lars-Pers hmd  
Tortuna sn /Se   Lugnet lht  
Tortuna sn /Se   Lugnet lht  
Tortuna sn /Se   Lundby bebyggelse  
Tortuna sn /Se   Lundby bebyggelse  
Tortuna sn och f.d. by /Se   Långbo lht  
Tortuna sn /Se   Långbo hmd  
Tortuna sn /Se   Långbo lht  
Tortuna sn /Se   Långbo, Lilla torp  
Tortuna sn /Se   Mellangården gd  
Tortuna sn /Se   Munkbo bebyggelse  
Tortuna sn /Se   Munkbo gd  
Tortuna sn /Se   Myran torp  
Thopstuna, se Tortuna sn   Myran lht  
Thyretuna sn /Se   Nedersta Saknas  
Tortuna kyrka kyrka /Se   Nedersta Saknas  
Tortuna kyrka kyrka /Se   Nergården gd  
Ballastom, se Bollsta Saknas   Nergården gd  
Björkmossen torp   Nicktuna Saknas  
Ballastom Saknas   Nicktuna by  
Bollsta gård   Nordensberg lht  
Bollsta gd   Nordensberg lht  
Bollsta by   Nordensborg stuga  
Bollsta by   Nortuna by  
Bollsta by   Nortuna by  
Bollsta by   Nortuna Saknas  
Bollsta by   Nortunlund lht  
?Bollsta by   Nybo stuga  
Bollsta by   Nybo lht  
Bollsta by /Se   Nybo lht  
Bollsta by   Nyby bebyggelse  
Bollsta gd /Se   Nyby bebyggelse  
Bosberga Saknas   Nybygget stuga  
Bossberga by /Se   Nystaden lht  
Dräggesta by   Oskarslund lht  
Dräggesta by   Oskarslund lht  
Dräggesta by   Paradiset lht  
Dräggesta gd   Paradiset stugor  
Dräggesta by   Pelle på hörnet lht  
Dräggesta by   Per-Jans hmd  
Dräggesta by   Prästgården bebyggelse  
Dräggesta by   Raskbacken lägenheter  
Dräggesta by   Rosenlund lht  
Dräggesta by   Rosenlund lht  
Dräggesta by   Rusthållet gd  
Dräggesta Saknas   Råby, Västra Saknas  
Dräggesta by   Råby, Ö. Saknas  
Dräggesta by   Råby, V. Saknas  
Dräggesta by   Råby, Östra bebyggelse  
Dräggesta by   Stegelvreten lht  
Dräggesta by   Stegelvreten gd  
?Dräggesta by   Stenbacken lht  
Dräggesta by?   Stenbacken lht  
Dräggesta Saknas /Se   Stolpbo torp  
Ekeby by   Storgården gd  
Ekeby by   Svebo torp  
Ekeby by /Se   Svedet lht  
Ekeby by   Svedet torp  
Ekeby by   Sörby bebyggelse  
Ekeby by   Sörby bebyggelse  
Ekeby Saknas   Sörbylund lht  
Ekeby by   Tomta försv. by  
Ekeby by?   Tortuna station Saknas  
Ekeby by   Vadåby gd  
Ekeby by   Valsberg torp  
Ekeby by   Vaskmyran torp  
Ekeby by   Vilan lht  
Ekeby by   Vilan lht  
Ekeby by?   Vändle by  
Ekeby by   Vändle Saknas  
Ekeby by   Vändle, Lilla hmd  
Ekeby by /Se   Åby, Västra gd  
Fors by   Åby, V. bebyggelse  
Fors by?   Åby, Östra gd  
Fors by   Åby, Ö. bebyggelse  
Fors by   Ängesta Saknas  
Fors by   Ängesta Saknas  
Fors gård /Se   Ängesta, Lilla gd  
?Fors by   Ängesta, Stora gd  
Fors Saknas /Se   Öbo förr by  
Fors gård /Se   Övergården gd  
Fors gård /Se      
Fridhem torp /Se      
Fycklinge by /Se      
*Grisleboda Saknas      
*Heby Saknas /Se      
Hundane by /Se      
Hälla gd      
Hälla gård /Se      
Hälla gd      
Hälla gd?      
Hälla gd      
Hälla gd      
Hälla gd      
Hälla gd      
Hälla by      
Hälla gd      
Hälla gård      
Hälla, Stora Saknas /Se      
Hæplinge, se Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by /Se      
Häpplinge by      
Häpplinge by?      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge gårdar      
?Häpplinge by      
Häpplinge by?      
?Häpplinge by      
Häplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by      
Häpplinge by /Se      
Häpplinge by /Se      
Ingelsta, se Ängesta by      
Ingelstum, se Ängesta by      
Kajbo Saknas /Se      
*Kolasta, se Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by /Se      
Kålsta by      
Kålsta by?      
Kålsta by?      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by /Se      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
?Kålsta by /Se      
Kålsta by      
Kålsta Saknas /Se      
Kålsta by /Se      
Kålsta gd /Se      
Lundby by /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gård      
Lundby gårdar      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by, förr tingsställe /Se      
Lundby by, förr med tingsställe      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Munkbo by      
Munkbo by      
Munkbo by /Se      
?Nedersta by      
Nedersta by?      
Nedersta by      
Nedersta by      
Nedersta by /Se      
Nedersta Saknas /Se      
Nedersta by /Se      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by /Se      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by /Se      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by      
Nicktuna by /Se      
Nicktuna Saknas /Se      
Nicktuna Saknas /Se      
Nicktuna Saknas /Se      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by?      
Nortuna by /Se      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by /Se      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by?      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by      
Nortuna by /Se      
Nortuna by /Se      
Nortuna by o. gd /Se      
Nortuna by /Se      
Nybo lht /Se      
Nyby by      
Nyby gård /Se      
Nyby by      
Nyby by?      
Nyby gård      
Nyby gd      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by?      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by?      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby Saknas /Se      
Nyby by /Se      
?Nyby by /Se      
Nyby Saknas /Se      
Ryttaretorp torp /Se      
Ryttaretorp torp /Se      
Råby, Västra by      
Råby by?      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby, Västra o. Östra byar /Se      
Råby by      
Råby by?      
Råby, Västra by      
Råby, Västra o. Östra byar      
Råby, Västra gd      
Råby by      
Råby by /Se      
Råby by      
Råby by?      
Råby, Västra by      
Råby by      
Råby, Västra by      
Råby by      
Råby by?      
Råby by      
Råby, Vester by      
Råby by      
Råby by      
Råby by /Se      
Råby, Västra by /Se      
Råby, Västra by /Se      
Råby Saknas /Se      
Råby, Väster Saknas /Se      
Råby, Västra gårdar /Se      
Sörby gård /Se      
Sörby by      
Sörby gård      
Sörby by      
Sörby by /Se      
Sörby by      
Sörby by?      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by /Se      
Sörby by      
(?)Sörby by      
Sörby by      
Sörby by /Se      
?Sörby by      
Sörby Saknas /Se      
Tomta f.d. by      
*Tomta försv. by      
*Tomta försv. by      
Tomta Saknas      
*Tortuna Saknas      
Toktuna f.d. by      
Tortuna förr tingsställe      
Tortuna Saknas      
Tortuna förr tingsställe      
Tortuna by      
Tortuna by      
*Wredista Saknas      
»wredhistom» Saknas      
*Wredhista Saknas      
Vredista Saknas      
»wredhistom» Saknas      
Vändle by      
Vändle by /Se      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle Saknas /Se      
Vändle Saknas /Se      
Vändle by /Se      
Vändle by /Se      
Vändle by /Se      
Vändle by /Se      
Vändle by /Se      
*Vestraby Saknas /Se      
Vestræby Saknas      
?Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby, Västra o. Östra byar /Se      
Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby, Västra o. Östra byar      
Åby gd      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Ängesta by /Se      
Ängesta by      
Ingelztum Saknas      
Ängesta by      
Ängesta by      
Ängesta by      
Ängesta by      
Ängesta by      
Ängesta? Saknas      
Ängesta by      
Ängesta by      
Ängesta by /Se      
Ängesta by /Se      
*Öby gård      
*Öby Saknas      
*Öby Saknas      
*Öby Saknas      
*Öby Saknas      
*Öby Saknas      
*Öby numera försv. ort /Se      
Öbo-tomt Saknas      
Öby f.d. gd      
*Öby Saknas      
Öby Saknas      
*Öby försv. gd      
Öby Saknas      
*Øby fd. by      
*Öjaby Saknas      
*Öjaby Saknas      
*Öjaby Saknas      
Öjaby Saknas      
*Öjaby Saknas      
*Öjaby Saknas      
*Öjaby Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.