ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skinnskattebergs socken : Skinnskattebergs härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 1251 Bebyggelsenamn : 548 Naturnamn : 1426
Skinnskatteberg sn o hd Abborrtjärn tjärn Skinnskatteberg socken Abborrtjärn tjärn
Skinnskatteberg sn Abborrtjärn, Stora tjärn Skinnskatteberg socken Abborrtjärn, St. och L. sjöar
Skinnskatteberg sn Abbortjärnen tjärn Skinnskatteberg sn Abborrtjärn tjärn
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen tjärn Skinnskatteberg sn o. hd Abborrtjärnen tjärn
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen gränstjärn Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
Skinnskatteberg sn /Se Abborrtjärn tjärn Skinnskatteberg sn Alderbäcken bäck
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen tjärn Skinnskatteberg sn Alderbäcken bäck
Skinnskatteberg sn Abborrtjärn tjärn /Se Skinnskatteberg sn Alderfallet skog
Skinnskatteberg sn Abbortjärn sjö knivar inbyggarbeteckning Alderlågan plats
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen tjärn Skinnsbergs knivar inbyggarbeteckning Anda mosse el. Andasmossen mosse
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen tjärn Skinnsbergs-knivarna inbyggarbeteckning Andamosse mosse
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen, Lilla Saknas Skinnsbergs-knivar inbyggarbeteckning Andersabotten kolbotten
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen, Stora tjärn Skinnsbergs knivar inbyggarbeteckning Anders-Persbotten kolbotten
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnen tjärn Skinnskattebergs knivarna inbyggarbeteckning Arshålet stengrund
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnsmossarna mossar Skinnskattebergs knivar inbyggarbeteckning Aspbotten kolbotten
Skinnskatteberg sn Abborrtjärnsmossen mosse Alderkärret torp Aspbotten kolbotten
Skinnskatteberg sn /Se Amptsjön, se Emthyttesjön sjö Alderkärret lht Avrättsplatsen plats
Skinnskatteberg sn /Se Amtsjön, se Ångsjön sjö Allmänningen Saknas Backbotten, Övre, Mellre och Nedersta kolbottnar
Skinnskatteberg sn /Se Andasmossen mosse Alströms f. lht Backbäcken bäck
Skinnskatteberg sn /Se Angsjön, se Ångsjön sjö Amerika Saknas Badstugumossen avs.
Skinnskatteberg sn o hd /Se *Backgruvan, se Bäckegruvan gruva Amerika lht Bakdammen plats
Skinnskatteberg sn o. hd /Se Baggemarken trakt Aronsberg lht Bakdammen förr dammbyggnad
Skinnskatteberg sn o. hd /Se *Baggemarken trakt /Se Aronsberg gårdar Bakdammsbäcken bäck
Skinnskatteberg sn /Se Baggeån, se Hedströmmen å Aspebo hmn Bakdammsflukarna vikar
Skinnskatteberg sn o hd /Se *Baggfjärden del av Storsjön Aspbo bebyggelse Bangmossfallet skog
*Skinnsäckeberg sn /Se Baggmarken Saknas /Se Backens torp Bangmossön udde i mosse
Skinnskatteberg sn o skogsskola /Se Baggmarken Saknas Backens förr gd Bas[t]berget höjd
Allmänningbo stångjärnshammare /Se Baggemarken trakt /Se Backens gd Bas[t]bergsfallet röjning
Aspbo gd Baggmossen mosse Baggbron pst Bastbergsmossen mosse
Backens förr bebyggelse Baggådammen sjö Baggbron bebyggelse Bastmormossen mosse
Baggbyn gd Baggå å Baggbron lht Basttjärnen tjärn
Baggå bruk *Baggån å Baggbyn hemman Bastusmossen mosse
Baggå bruk /Se Baggån å Baggbyn by Bastusmossen mosse
Bergsmanshammar Saknas *Baggån å /Se Baggå sätesgård med nedlagt järnbruk Bastusmossjön tjärn
Bergsmanshammaren stångjärnshammare /Se *Bakes Åhl gränsmärke Baggå f. bruk Bastusnäbben udde i mosse
Bjursjön by *Bastgruvan (f.d.?) gruva Bark-Olles lht Bastussjön tjärn
Björktorp förr bebyggelse? *Bastnäsgruvan gruva Bastens f. arb.- bost. Bastustycket åker
Björkviken by Bastnäsgruvan f.d. gruva Bastunäs torp Bastutäkten åkerstycke
Björnbo gd Bastnäsgruvan f.d .gruva Bastnäs gruvfält Bastutäkten åkrar
Borgfors hammare Saknas Bastnäsgrufvan Saknas Bastumossen bebyggelse Bastutäppan åker
Borgfors masugn *Bastnäs koppargruva Saknas Bastumossen fastighet Bastuvreten odling
Borgfors stångjärnshammare /Se Bastnäsgruvan gruva /Se Berget torp Bastuåkern åker
Bovallen gd Bastnäs förr gruva Berget f. torp Baståssjön, se Basttjärnen tjärn
Bovallen, Gamla förr boningshus? Bastnäsmossen mosse Berget lht Bergbotten kolbotten
Bråten gd Bastusmossen mosse Bergströms f. torp Bergmans udde udde
Båren hemman Bastusnäbben udde Bergströmstorp gård Bergmossen mosse
Båren gd Bastossjön sjö Bergströmstorp, se Bergströms f. torp Bergmossen mosse
Båren gd /Se *Baståssjön sjö /Se Bjursjön hemman Bergtjärnen tjärn
Darsbo by Bastussjön sjö Bjursjön by Bergtjärnsberget berg
Darsbo stångjärnshammare /Se Berget berg Björboms torp hus Bisbacka skogssluttning
Darsbo gårdar /Se Bergmossen mosse Björkelund lht Bjursjön sjö
Darsbo gd /Se Bergtjärnen tjärn Björktorget torp Bjursjötäppan odling
Darsbo gårdar /Se Bergtjärnsberget berg Björkviken gård Björkbottskärret kärr
Davidsbo gd *Billsjöberg berg (med f.d. gruva) Björkviken gd Björnbobergen bergsträckning
Emthyttan by *Billsjöbergsgruvorna gruvor Björnebo hmn Björnboharet grund
Emthyttan gd /Se Billsjödamm, se Billsjön sjö o. gränsröse Björnbo gd Björnbonyten åkrar
Eriksbo gd *Billsjödammsröset gränsmärke Björnbomstorp torp Björnbo södra viken vik
Eskils förr torp Billsjön sjö Björnkärret lht Björnbotten kolbotten
Fagersta gd Billsjön sjö Björnkärret f. gd Björnboviken vik
Fagersta gd /Se Billsjön sjö Blåkulla lht Björnhålet röjning
Fagersta gd /Se Billsjön sjö Blåkullfallet, se Blåkulla lht Björnhålet hage o. skog
Fallet förr gård Billsjön sjö Boden lht Björnkärret kärr
Fantebo gd Billsjön sjö Bokardalen lht Björnkärret sankmark
Fantebo gd Billsjön sjö Bokardalen lht Björnkärret åker
Fantebo gd Bilsiödam, se Billsjön sjö Bokarens lht Björnkärret kärr
Filtens förr gård *Bisebergen berg Borgfors, Nedre lht Björnmossen mosse
Flodhammar, se Uttersberg bruk /Se Bistackskärret kärr Borgfors, Nedre f. hytt o. smedja Björnmossen mosse
Flodhammaren stångjärnshammare /Se Bjursjöberget berg Borgfors, Övre gd Björnmossen åker
Fors stångjärnshammare /Se Bjursjöbäcken bäck Bornstorp eller Gattjärn torp Björnputten eller Putten tjärn
Forsby Saknas Bjursjön sjö Bornstorp, se Gattjärn f. torp Björnputten vattensamling
Forsen gd? Bjursjön sjö Bovallen Saknas Björntallbotten kolbotten
Forshammar Saknas Bjursjön sjö Bovallen gd Björntallen plats
Forsmans förr gård? Bjursjön sjö Brahegård avsöndring Blackberget höjd
Forstorp gd Bjursjön sjö Brahegård, se Skärviken gd Bladtjärn tjärn
Främshyttan by Bjursjön sjö Broby gd Bladtjärn tjärn
Glyfså stångjärnshammare /Se Bjyrsjön, se Emthyttesjön sjö Brofallet lht Bladtjärnen tjärn
+Glyfsån by /Se *Björkmossen mosse Brofallet gd Bladtjärnen tjärn
Gnarp by Björnboberget berg Bruntorpet f. torp Blåbärsberget berg
Godkärra by Björnhusberget berg Bråten hemman Blåkullberget höjd
Grimsnäs Saknas Björnkärret kärr Bråten gd Blåkullberget berg
Grisnäs by? Björnkärret delvis odlat område Byns torp Blåsåsen ås
Grisnäs by Björnkärret kärr, trol. f.d. tjärn Byströmstorpet lht Bockbotten kolbotten
Gäfvebo gd Björnmossen mosse Båren hemman Bockbotten kolbotten
Gävebo gd /Se Björnputten sank mark Båren gd Bockmossen mosse
Gävebo gd /Se Björnstensmossen mosse Bårestad lht Bockåsen ås
Hagen gd Björnådal dal Bäcka bebyggelse Bockön ö
Haraldsbo Saknas Blackberget berg Bäckegruvan industrisamhälle Bohus backe skogsbacke
Haraldsjön gd Bladtjärnen tjärn Bäckegruvan bebyggelse Bokarbäcken bäck
Haraldsjön by /Se Bladtjärnen tjärn Darsbo hmn Bokarviken vik
Harpbyn Saknas Bladtjärnen tjärn Darsbo by Bolandsberget berg
Hedsmora förr torp Bladtjärnmossen mosse Davidsbo bebyggelse Bondtorpsåsen höjdsträckning
Heds stångjärnshammare Saknas /Se Bladtjärnsmossen mosse Davidsbo f. by Botten på Getingudden kolbotten
Hultet gd Blåbärsberget berg Djupviken lht Botten vid skillnaden kolbotten
Hustru Maritstorp Saknas Blåkullberget berg Djupviken lht Bovallsbäcken bäck
Hällen gd Blåkullberget berg Doktorhagen hus Bovallsled kolbotten
Högfors by Blåkullberget berg Emthyttan hmn Boviken vik
Ivarbyn gd Blåkullsberget berg Emthyttan, se Ämthyttan by Boviksudden udde
Ivarbyn gd /Se Blåkullsberget berg Enoks f. gd Branta berget berg
Järån gd Blåkulleberget berg Erik-Ols f. gd Brobotten kolbotten
Kallmora gd Blåkullsberget Saknas Erik-Pers f. torp Broby gärde åkrar
Kalvänge gård /Se Blåkullsberget berg Eriksbo hemman Brofallshagen skog
Kalfänge by Bockhammarsån å Eriksbo by Bromossen mosse
Kapellansbostället (?) Saknas Bockmossdammen damm Ersbo, se Eriksbo by Bromskärret kärr
Klockarbo gd Bockön ö Eskils torp Bromskärret kärr
Korphyttan gd? Bokarviken vik Eskils f. torp Broåker åker
Korphyttan gd Bondtorpåsen ås Eskilstorp, se Eskils f. torp Brunnskärret kärr
?Kraboda gård Bondtorpåsen höjd Fagersta hemman Bryggstugvreten åker
Kraboda gd Botjärnen tjärn Fagersta gd Bråtarna skogstrakt
Krampen samhälle /Se Botjärnen tjärn Falkrönningen Saknas Bråtbäcken bäck
Kungsbyggningen Saknas Botjärnen tjärn Falkrönningen Saknas Brända udden udde
Kungsbyggningen riven byggnad /Se Botjärnen tjärn Fallet lht Brändorna skogsområde
Kärrbo by Botjärnen tjärn Fallet förr gd Brännfallsbacken vägbacke
Kärrgeten gd Botjärnen tjärn Fallets torp Brännmossen mosse
Tiærgett Saknas Bovallsbergen berg Fantebo gårdar Brännmossen mosse
Kärrgeten gd Bovallsdammen Saknas Fantebo gd Brännvinsmossen mosse
Laggarbo gd /Se Bovallsdammen damm /Se Fasttorpet torp Brödrastycket åker
Laxviken förr torp? Boviken vik Fasttorpet förr torp Busbacken backe
Lerkulan gd Brandmossen mosse Filtbacken försvunnet torp Busbäcken bäck
Lienshyttan gd *Bredmossen mosse Filtens torp Busktorpbäcken bäck
Lienshyttan samhälle /Se Brofallsgruvan förr gruva? Filtens gd Byggardalen ravin
Li(e)nshyttan samhälle /Se Brofallsmossen mosse Forsbyn hemman Byggarvreten åkrar
Lindehyttan Saknas Bromskärret kärr Forsbyn gd Byhänget slåttermark
Lockmanshammar Saknas Brunnskärret kärr Forsen gård Bykstället tvättplats
Lockmanshammar Saknas Bråtarna skogsområde Forsen gd Bytesmossen mosse
Lockmanshammaren stångjärnshammare /Se Bråtmossen mosse Forshammar järnvägsstation Bytjärn tjärn
Lockmanshammaren stångjärnshammare /Se Brändan terräng Forshammar järnvägsstation Bytjärnen tjärn
Långens förr torp Brännudden udde Forshammar järnvägsanhalt Bytjärnsdammen damm
?Långviken by Brännvinsmossen mosse Forsmans torp Bytjärnstäkten betesmark
?Långviken by Bytjärnen tjärn Forstorp gård Bytjärnsån vattendrag
Långviken by? Bytjärnsbäcken bäck Forstorp gårdar Bårsviken vik
Långviken by Bäckegruvan gruva Främshyttan hmn Bår-Ville kolbotten
Löfslätten by Bäckegruvan förr gruva /Se Främshyttan, se Fränshyttan by Båthustäkten odling
Masmästarbo gd *Bärgberget berg Fränshyttan by Båtviken vik
Mortorp by Dagarn sjö Fyrkanten lht Bäckekärrret f. kärr
Munkhyttan Saknas Dagarn sjö Fyrkanten lht Bäckharen stengrund
Nyborg förr bebyggelse? Dagarn sjö Gamla skolan hus Bäckviken vik
Nyhyttan gd Dagarn sjö Gattjärn Saknas Bäckåkern åker
Näbben Saknas Dagarn sjö Gattjärn f. torp Dagarn sjö
Pellegruvan förr bebyggelse? Dagarn sjö Getingtäkten lht Dagarn sjö
Persbo by Dagarn sjö Getingtäkten torp Dalbottberget höjd
Plöjningen gård Dagarn sjö Gnarp gård Dalbotten kolbotten
Plöjningen by Dagarn sjö Gnarp gd Dalbottenberget höjd
Plöjningshyttan, Gamla förr hytta Dagarn sjö Godkärra by Dalbottkärret kärr
Polacktorp förr torp /Se Dagarn sjö Godkärra by Dalkarlsbacken vägbacke
Prestbyn Saknas Dagarn sjö /Se Grisnäs hmn Dalkarlsmossen mosse
Presthammaren Saknas Dagarm sjö Grisnäs by Dalkarlsmossen mosse
Prästhammaren stångjärnshammare /Se Dagarn sjö Grisnässtugan hus Dalkarlsviken vik
Presthärden Saknas Dagarn sjö /Se Gustavssonstorpet bebyggelse Dalkarlsviken vik
?Riddarhyttan bruk Dagarn sjö /Se Gustavssonstorpet avs. Dammbacksbotten kolbotten
Riddarhyttan bruk Dagaren sjö /Se Gäddtjärn gård Dammen sjö
Riddarhyttan bruk Dagar ände vik Gäddtjärn gd Dammen vattensamling
Riddarhyttan bruk Daggruvan förr gruva? Gäddtjärnsfallet bebyggelse Dammen vattensaml.
Riddarhyttan bruk *Dalkarlsberget gränsmärke Gävebo bebyggelse Dammossen mosse
Riddarhyttan bruk *Dalkarlsberget berg o. gränsmärke Gäfvebo gård Dammosshalsen myrhals
Riddarhyttan bruk *Dalkarlsberget berg Gävebo by Dammsjöbäcken bäck
Rostvändartorp Saknas *Dalkarlsmarken skogsområde Gäfvebonäbb gård Dammsjömossen mosse
Rödmyra Saknas Dalkarlsviken vik Gävebonäbb gd Dammsjön sjö
Rödningen by Dammen tjärn Hagen lht Dammsjön sjö
Schinlu Saknas Dammen sjö Hagen lht Dammsjön sjö
Sillbo Saknas Dammen vik Hagen lht Dammsjön sjö
Sillbo gd /Se Dammkärret kärr Hag-Johans lht Dammsjön sjö
Simonebo by Dammossen mosse Hagstugan lht Dammviken vik
Skarpfallet förr bebyggelse Dammsjöberget berg Hagstugan f. hus Dammängarna åkrar
Skilån by? Dammsjö gruva gruva? Hagtorpet torp Dammängsmossen mosse
Skilån by Dammsjömossen mosse Haraldsjön by Dammängsåkrarna åkrar
Skilån by Dammsjömossen mosse Haraldsjö by Dammängsån å
Skinskatteberg Saknas Dammsjön tjärn Harnäs torp Dansbotten kolbotten
Skinnskatteberg gruvområde Dammsjön sjö Harnäs lht Dansåkern åker
Skinnskatteberg bruk Dammsjön sjö Harpbyn Saknas Darsboharen undervattensgrund
Skommarbo Saknas Dammsjön sjö Harpbyn by Det höga höjd
Skräddarbo gd Dammsjön sjö Harplekartorp bebyggelse Dikmossen mosse
Skärviken by? Dammtjärnen, Lilla tjärn Harplekartorp hemman Diksmossen åker
Skärviken by? Dammtjärnen, Stora tjärn Harplekartorp by Djupsängen mosse
?Skärviken by Dammängen terräng Heden torp Djupviken skog
Skärviken by? Dammängsmossen mosse Heden lht Djupviken vik
Skärviken by Dammängsmossen mosse Hedhammar torp Djupviken vik
Skärviken by Dammängsån å Hedhammar bebyggelse Djupviksberget höjd
Skärviken bruk /Se Damsiö, se Fantebosjön sjö Hedsmora hmd Djurgårdsmossen mosse
Solbo Saknas Damsjön, se Gävjan, Övre sjö Hedsmora f. torp Djurgårdsmossen mosse
Ställberget by Darsbobäcken bäck Hellbo f. torp Djäknebotten kolbotten
Ställberg stångjärnshammare /Se *Darsbofjärden del av Storsjön Humvreten förr gd Dragmossen mosse
Sunnanfors by Darsbofjärden sjö /Se Holmsjögårdarna f. gårdar Dragmossen mosse
Sunnanfors stångjärnshammare /Se Darsbofjärden, Stora, se Storsjön sjö Holmsjön gård Dragmossröset gränsröse
Svartbäckstorp ödetorp *Darsbogruva gruva Holmsjön f. gd Dramboln sjö
Svarfvarbo by Darsbogruvan gruva Holmsjön, Nedre o. Övre f. gårdar Dramboln sjö
Tackbyn gd Darsbogruvan gruva Holmsjötorp lht Dramboln sjö
Tiærgett, se Kärrgeten gd Darsbo hage skogsområde Holmsjötorp f. gd Drambolshalsen mosse
Torebo gd Darsbosiön, se Storsjön sjö Holmtorp stuga Drambolshalsen sankmark
Torvallen gd Darsbosjön, se Storsjön sjö Hultebo hemman Drambolsjön, se Dramboln sjö
Uddens förr bebyggelse? Darsbosjön, se Storsjön sjö Hultebo by Drambolsskälmen röse
?Uggelfors by Darsbosjön, se Storjsön sjö Hultens förr gd Drambolsvägen skogsväg
Uggelfors by Darsbosjön, se Storsjön sjö Hultet bebyggelse Drambolsåsen berg
Uttersberg bruk /Se *Darsbosjön, se Storsjön sjö Hultet gård Dyngevreten åker
Uttersberg bruk /Se *Demphedsröret gränsmärke Hultet f. gd Dyngevreten röjning
Valtarbo gd *Demphedsröret gränsmärke Hultet by Dyviken vik
Valtarbotorp ödetorp *Demphedsröset gränsmärke Hyddan lht Dödbotten kolbotten
Vestragårdshammar Saknas *Demphedsröset gränsröse Hyddan lht Entjärnen, Västra o. Östra tjärnar
Vestragårdshammar Saknas Demphedsröset rös Hyddan lht Ersbo fly tjärn
Västragårdshammar stångjärnshammare /Se *Demphedsröset gränsmärke Hånkens bebyggelse Ersbosjön, se Ersbo fly tjärn
Vesterskoga Saknas *Demphedsröset gränsmärke Hånktorp lht Ersbotegen skog
Vätterskoga by /Se *Demphedsröset gränsröse Hånktorp, se Hånkens bebyggelse Ersboön holme
Åmesbo gd *Demfhedsröset gränsmärke Hägnaden hus Ersboön ö
Årnebo gd Djupdalsbro bro Hällbo torp Fagerstaharen grund
Åsen förr lht? *Djupdalskullen höjd Hällbo, se Hellbo f. torp Fagerstaheden skog
Elgtorp gd *Djupdalstallen gränsmärke Hällen hemman Fallbotten kolbotten
Österbo gd *Djupdalstallen gränsmärke Hällen bebyggelse Fallen åkrar
Öfvertjärn gd Djupviken vik Hängen lht Fallet åker
  Djupviksberget berg Härne lht Fallet f. åker
  Djurgårdsmossen mosse Högfors hemman Fallet åker
  Dragmossen, Stora o. Lilla mossar Höglunda lht Fallsbotten kolbotten
  Dragmossen, Stora mosse Hällen lht Fallströms udde åkrar
  Dragmossen mosse /Se Högfors by Fallviken vik
  Dramansbosjön, se Dramboln sjö Högforsen, Nedre o. Övre, se Högfors by Fantbomossen mosse
  Dramboln sjö Ivarbyn hmn Fantbotten åker
  Dramboln sjö Ivarbyn gd Fantebosjön sjö
  Dramboln sjö Jansberg lht Fanten sjö
  Drambolen sjö Jerån hmn Farmors täppa åker
  Dramboln sjö /Se Jerån f. gård Fattigbössan plats
  Dramboln sjö Johans ställe lht Fattigbörshålet kärr
  Dramboln sjö Jonberget torp Fattigbösshålet plats
  Dramboln sjö /Se Jonberget gd Fantbotten kolbotten
  Dramboln sjö /Se Julins lht Fantebosjön sjö
  Dramboln sjö /Se Järnboden magasin Fesberget höjd
  Drambolshalsen sankmark Kallmora hemman Filbunkkärret kärr
  Drambolsmossen mosse Kallmora by Filtbacken betesmark
  Drambolsmossen mosse Kallmortorp hmd Filtbrittas grav stenröse
  Drambols vätte fornminnesmärke Kallmortorp gd Filt-Brittas grav plats
  Drambolsåsen ås Kalvänge rälsbusshållplats Filt-Olles botten kolbotten
  Drambolåsen triangelpunkt Kalvänge bebyggelse Filt-Olles källa källa
  Dramborn tjärn /Se Kalfänge gård Fina kolbotten
  Dramborn sjö /Se Kalvänge by Finderungen skog
  *Drambor(s)sjön(?) tjärn /Se Karlberg lht Finderungs botten kolbotten
  *Dämphedsröset gränsmärke Karl-Ers förr gård Finderungs röse råmärke
  *Dämphedsröret gränsmärke Karlstorpet bebyggelse Finnbottnarna kolbottnar
  *Dämphedsröset gränsmärke /Se Karltorpet lht Finnbron gruvtag
  Emthyttesjön sjö Klickobacken lht Finnerungsbotten kolbotten
  Emthyttesjön sjö Klockarbo gård Finnfallet skog
  Emthyttesjön sjö Klockarbo gård Finnfallet skog
  Emthyttesjön sjö Klockarbyn, se Klockarbo gd Finnfallsviken vik
  Emthyttesjön sjö /Se Klockargården komministerboställe Finnhålet röjning
  Emthyttesjön sjö /Se Klockargården gd Finnhålsbotten kolbotten
  *En Tiärns Rösse, se Ängtjärnsröset gränsmärke Knarp, se Gnarp gd Finnmossen mosse
  Entjärn sjö Knutses gd Finnmossen mosse
  Entjärn tjärn /Se Kopparbo gård Finnudden odling
  Entjärnen, se Ängtjärnen, Mellan tjärn Kopparbo f. gd Fiolstenen flyttblock
  Entjärnen, se Mellan-Ängtjärnen tjärn Kopparverket bebyggelse Fiskhuset förr fiskodling
  *Entjärnsröset rös Korphyttan hemman Fjärdingsman grund
  Eriksberg berg Korphyttan förr gd Flaxen sjö
  Ersboberget berg Kraboda hmn Flaxen tjärn
  Ersbofly tjärn Kraboda gd Flintberget berg
  Ersboön ö Kraftverket, se 3 Nyhyttan Saknas ?Flotterviken vik
  Fagersjön sjö? Krampen järnvägsstation Flyna mossar
  Fallbäcken bäck Krampen järnvägsstation Flyten sank mosse
  Falldammen tjärn Kramptorpet torp Flyten mosse
  Fantebomossen mosse Kronön torp Flytsbroarna vägbank
  Fantebosjön sjö Krylbobanan avsöndringar Flytskullen kulle
  Fantebosjön sjö Kullen lht Flytsmossen mosse
  Fantebosjön sjö Kullen lht Flyå vattendrag
  Fantebosjön sjö Kullstugan hus Formkällsåkrarna åkrar
  Fantebosjön sjö Kulltäkten lht Forsdammen sjö
  Fantebosjön sjö Kulltäkten förr torp Fransesdäldan åker
  Fantebosjön sjö Kyrkobyn eller Bovallen hmn Fransviken vik
  Festjärnen tjärn Kälksta gd Fransviken vik
  Filt-Brittas grav stenröse? Källfallet arbetaresamhälle Frantsosbotten kolbotten
  *Fin...als Röset gränsröse Källfallet bebyggelse Frantsosfly sank mosse
  *Finfallsröset gränsröse? Källfallets skola, se 4 Skilån Saknas Frubotten kolbotten
  *Finnmarken skogsområde? Käringmossen lht Fräkenmossen mosse
  Fjolstensberget berg o. triangelpunkt Käringmossen, se Kärrmossen bebyggelse Fräksmossen mosse
  Flakberget berg Kärrbo by Funkskogen skogig bergstrakt
  Flaxen tjärn Kärrbo by Furuskärret kärr
  Flaxen tjärn /Se Kärrgeten hmn Fåfängdammen kärr
  Flaxen sjö /Se Kärrgeten bebyggelse Fåfängviken vik
  Flintberget berg Kärrkulan torp Fågelbacksudden udde
  Flyna sank mark Kärrkulan lht Fågelhällen klippformation
  Flyna mosse Kärrmossen bebyggelse Fågelhällen berghäll
  Flyten mosse Laggarbo hmn Fågelmossen mosse
  Flytjärnen tjärn Laggarbo gd Fäbrosundet sund
  Flytjärnsberget berg Laggarbotorp lht Galtryggen sandås
  Forsdammen sjö Lars-Mats gd Gamla byn plats
  *Forskullen berg Latbo avsöndring Gamla dammen dammbyggnad
  Forsån å Latbo lht Gamla kojbotten kolbotten
  Forsån å Laxviken lht Gammelbacken åker
  Forsån å Lerklockan gruvtag och samhälle Gammelbo åker
  *Fräkenmossen mosse Lerklockan f. gd Gammeltäkten skog
  Fräkenmossen mosse Lerkulan hemman Garptjärnarna tjärnar
  *Fräkensjön sjö Lerkulan by Garptjärnarna tjärnar
  Furukärret kärr Lerkultorpet torp Gattjärnarna tjärnar
  Fyrkantviken vik Lerkultorpet f. torp Gattjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
  Fågelbacken backe Lienshyttan bebyggelse Garptjärnsberget höjd
  Fågelhällen stenhäll? Lienshyttan samhälle Gattjärn tjärn
  Fågelmossarna mossar Lindshyttan, se 1 Lienshyttan Saknas Gatåkern åker
  Fäbrosundet sund Linshyttan hemman Gerån, se Jerån å
  Garntjärn, Stora och Lilla sjöar /Se Linshyttan bebyggelse Getberget berg
  Garntjärn sjö Ljunghem lht Getbotten kolbotten
  Garntjärn, Stora o. Lilla tjärn /Se Ljungkvistens lht Getingudden udde
  Garptjärnarna tjärnar /Se Lugnet f. torp Getmossen mosse
  Garptjärnarna sjöar /Se Lurbo hemman Getsjön sjö
  Garptjärnen tjärn Lurbo lht Getsjön sjö
  Garptjärnsberget berg Långens lht Getsjön, se Gettjärnen tjärn
  Garptjärnsbäcken bäck Långens torp Gettjärn tjärn
  Gattjärnen, Lilla tjärn Långholmen Saknas Gettjärnen tjärn
  Gattjärnen, Stora tjärn Långholmen lht Gettjärnsberget berg
  Gattjärnsmossen mosse Långmossen torp Gettjärnsberget, se Getberget berg
  *Gefgirberget(?) gränsberg Långmossen f. kasern Gettjärnsbron bro
  Gerån å Långviken by Gettjärnsbäcken bäck
  Gerån, se Jerån å Långviken by Gettjärnsbäcken bäck
  *Geråtjärnarna f.d. tjärnar Långviksbyn rälsbusshållplats Gettjärnsbäcken bäck
  Getsjön sjö Långviksbyn, se Långviken by Gettjärnsmossen mosse
  Gettjärn sjö /Se Långvikstorp, se Torpet gd Getån bäck
  Gettjärn sjö Läckebo gård Gillerbotten kolbotten
  Gettjärnen tjärn Läckebo gd Gissmossen mosse
  Gettjärnsberget berg Lövslätten bebyggelse Gistmossen mosse
  Gettjärnsbäcken bäck Löfslätten gård Glasberget Saknas
  Gettjärnsmossen mosse Lövslätten by Gluttstenen sten
  Getån å Masmästarbo hmn Glötbäcken bäck
  Gissmossen mosse Masmästarbo f. gd Glötbäcksmossen mosse
  Glasberget berg Masbo, se Masmästarbo f. gd Gnarpberget höjd
  Gluttberget berg Mathällen lht Godkärrbäcken bäck
  Glötbäcken bäck Mathällen lht Godkärrharet grund
  Glötbäcksmossen mosse Mattsbo lht Godkärrön ö
  Gnarpberget berg Mattsbo lht Godtemplarön ö
  *Giölie Måsse Rösse, se Gölsmossröset gränsmärke Moren rälsbusshållplats Gorkängsbäcken bäck
  (*Godkärra-) Dammsjön sjö Mortorp hmn Granasjön sjö
  *Godtjärn, se Dammsjön tjärn Mortorp gd Granntjärnen tjärn
  *Godtjärnen sjö Mosstorpet lht Gransjökärret sankmark
  Goffarsmossen mosse Mosstorpet f. torp Gransjön sjö
  Grangruvan förr gruva? Murarens lht Gransnårsgruvan förr gruva
  Grannsjön sjö Mårtenstorp gård Granön ö
  Granön ö Mårtenstorp gd Gravarna åker
  *Grimsbergsgruva f.d. gruva Norra byn del av by Gravbäcken bäck
  *Grothalsröset rös Nyberget torp Gropfallet skog
  *Grothälls Röse röse Nyborg lht Grusåkern åker
  Grotten, N:e o. Ö:e sjöar /Se Nyhyttan bebyggelse Gruvbäcken bäck
  Gruvberget berg Nyhyttan bebyggelsenamn Gräsberget höjd
  Gruvbäcken bäck Näbben, se Gävebonäbb gd Gräsbotten kolbotten
  Gräsmossen mosse Näset lht Grätten, Övre o .Nedre tjärnar
  Gräsön ö Näset bebyggelse Grätten, Nedre o. Övre tjärnar
  Grätten, Nedre tjärn Näset gd Grättmossarna mossar
  Grätten, Övre tjärn Näverkärret by o. järnvägsstation Gröna botten kolbotten
  Grätten, se Grotten, N:e o. Ö:e sjöar /Se Növens lht Gröna botten kolbotten
  Grätten, Nedre o. Övre tjärnar /Se Orrudden lht Grönbotten kolbotten
  Grättmossen, Nedre mosse Orrudden lht Gröngräsbotten kolbotten
  Grättmossen, Nedre Saknas Per-Anders stuga Grönmossen mosse
  Grättmossen, Övre mosse Per-Ols f. gd Grönudde udde
  Grönmossen mosse Persbo hemman Grön udde udde
  Grönudden udde Persbo lht Gubbmossen mosse
  Gröthällsröset gränsmärke Persbo gårdar Gubbtorpåsen höjdsträckning
  *Gröthällsröset röse Persgruvan gruvöppning med arbetarebostäder Gubbvreten åker
  *Gröthällsröset gränsröse Persgruvan bebyggelse Gumsmossen mosse
  *Gröthälsröset gränsmärke Pilebo hmn Gustav-Lars fall skog
  *Gröthelsröset gränsmärke Pilbo gd Gåstjärn tjärn
  Guckuberget berg Piltorp hmd Gåstjärnshålet kärr
  Gullstensberget berg Piltorpet hmd Gäddtjärnarna tjärn
  *Gutterbacken höjd Plöjningen by Gäddtjärnen tjärn
  *Gutterbaksrör gränsmärke /Se Plöjningen by Gäddtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
  Gåstjärn tjärn Polacktorp lht Gäddtjärnsbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Polacktorp f. torp Gärdesbacken backe
  Gäddtjärnen tjärn Prästbyn by Gäfjan, Övre och Nedre sjöar
  Gäddtjärn tjärn Prästgården gd Gävjan, Nedre o. Övre sjöar
  Gäddtjärnen tjärn Rakbo torp Gölen vattensamling
  Gäddtjärnen tjärn Rakbo lht Gölen vattensamling
  Gäddtjärnen tjärn Ramens gd Gölmossen mosse
  Gäddtjärnen tjärn Ribäcken f. torp Gölmossen mosse
  Gäddtjärnen, Lilla tjärn Ribäcken lht Gölmossen mosse
  Gälmossen mosse Riddarhyttan bebyggelse Gölmossen mosse
  Gärdsbacken backe Riddarhyttan bebyggelse Gölmossen mosse
  Gävjan, Övre o. Nedre Saknas Riddarhyttan bruk, herrgård och station Gölmossen mosse
  Gävjan, Övre sjö Riddarhyttan hg o. gruvsamhälle Habrosbotten kolbotten
  Gävjan sjö Rödgruvan arbetaresamhälle Habrösbotten? kolbotten
  Gävjan, Övre sjö Rödgruvan lht Hagtäppan odling
  Gävjan sjö Römyra hemman Hagudden udde
  Gävjan, Öv. sjö Römyra gd Halmfallsmossen mosse
  Gävjan, Nedre sjö Rönningen Väster bebyggelse Halmfallsmossen mosse
  Gävjan, Övre sjö Rönningen Öster bebyggelse Halvars stenbacke
  Gävjan, Nedre sjö Rödningen gård Hammarmossen mosse
  Gävjan, Övre sjö Rönningen lht Hamptjärnen tjärn
  Gävjan, Övre och Nedre sjöar /Se Rönningen Väster fastighet Haraldsjön sjö
  Gävjan, Övre o. Nedre sjöar Rönningen Öster by Harladsjön sjö
  Gävjan, Nedre sjö Sandstugan stuga Haraldsjöån vattendrag
  Gävjan, Övre sjö Sandvad torp Haren, se Lilla och Stora haren grund
  Gävjan, N:e o. Ö:e sjöar /Se Sandvad lht Haret stengrund
  Gävjan, N., se Öv. Gävjan sjö Sillbo gd Harnäs näs
  Gäfsjön sjö Sillebo by Harpudden udde
  Gölarna sank mark Sillbo gd Haråkrarna åkrar
  Gölarna mossmark? Simas lht Harön holme
  *Gölgmosse mosse Simas lht Hedhålet skogsäng
  Gölmossen mosse Simonsbo gård Hedströmmen vattendrag
  Gölmossen mosse Simonsbo gd Helvetesmossen mosse
  Gölmossen mosse Sjukstugan bostadshus Helvetets trappor bergsluttning
  Gölmossen mosse Sjöbo lht Hemvreten åker
  *Gölmossröset gränsmärke Sjöbo lht Hemvreten odling
  Hagberget berg Sjögruvan grustag Hemrönningen åker
  Hagberget berg Sjögruvan bebyggelse Herrgårds-Fantbo äga
  Hagbergsudden udde Skarpfallet lht Hjortonsolle mosse
  Haggruvan, Östra gruva /Se Skarpfallet lht Hoberget berg
  Östra Haggrufvan Saknas Skila gård Holmbergs åker
  Haggrufvan Saknas Skila, se Skilån gd Holmen backe
  Halmfallsmossen mosse Skilbyarna bebyggelse Holmsjödammen damm
  *Halmsjöröset gränsröse? Skilån bebyggelse Holmsjön sjö
  *Halröset rös Skilån by Holmsjön sjö
  Hamptjärnen Saknas Skilån gd Hopfallet skog
  Hans Urbanssons fält Saknas Skinnskatteberg bruk Hornfisken sjö
  *Haraldsjöberget berg Skinnskattebergs backe Saknas Hornfisksjön tjärn
  *Haraldsjöhögen höjd Skommarbo gård Hornfisksjön, se Hornfisken sjö
  *Haraldsjöhögen berg? Skommarbo by Horsmossen mosse
  Haraldsjön sjö Skommarbyn by Horsmossen mosse
  Haraldsjön sjö Skommarbytorp lht Horsmosskullen höjd
  Haraldsjön sjö Skommarbytorp lht Hovtjärnen, se Håvtjärnen tjärn
  Haraldsjön sjö Skommarhammar f. hytta o. smedja Huberget höjd
  Haraldsjön sjö Skräddarbo hmn Hultgruvan gruva
  Haraldsjön sjö Skräddarbo gd Hultmossen mosse
  Haraldsjön sjö Skräddare Bergströms, se Skräddarens stuga Hultmossäng ängsmark
  Haraldsjön sjö Skräddarens stuga Hundberget höjd
  Haraldsjön sjö Skräppbo gård Hundgruvan f. gruva
  Haraldsjön sjö Skräppbo f. torp Hundgruvorna gruvhål
  Haraldsjön sjö Skyttens, se Skyttorp gd Hus-Karins-källa källa
  Haraldsjön sjö /Se Skyttorp gård Huvudet stengrund
  Haraldssjön sjö Skyttorp gd Hyttan hyttplats
  Haraldsjön sjö Skälsjön torp Hyttbacken backe
  Haraldsjön sjö Skälsjön lht Hyttbacken förr hytta
  Haraldsjön sjö /Se Skärpfallet, se Skarpfallet lht Hyttestäppan åker
  Haraldsjön sjö /Se Skärviken säteri Hyttvreten åkerdel
  *Haraldsjöröret gränsrös Skärviken gd Hyttåsen höjdsträckning
  *Haraldsjöröset gränsröse Sloghagen lht Håkans berg berg
  Haraldsjöån å Smältarbyggningen hus Hålkärret kärr
  Harnäs udde Snickartjärn lht Hålldammen damm
  Harnäsudden udde Snickartjärn förr beb.? Håltjärn, Stora o. Lilla tjärnar
  Harnäsviken vik Solbacken lht Håltjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
  Harpudden udde Sotebo hemman Håltjärnsbacken backe
  Havregärdsmossen mosse Sotebo gd Håvtjärn tjärn
  *Hedningsgruvan koppargruva /Se Sotängen torp Håvtjärnen tjärn
  Hedningegruvan koppargruva /Se Sotängen bebyggelse Häckstaskärret kärr
  Hedninggrufvan Saknas Sprakbacken Saknas Häckstasviken vik
  Hedningagruvan förr gruva? Staffans torp Hägget åker
  Hedningagruvan berg /Se Staffans gård Hägnaden skog
  Hedströmmen å Staffans f. torp Hägnaden beteshage
  Hedströmmen å /Se Stallstäkten lht Hällberget berg
  Hedströmmen å Stenbygget stuga Hällbomossen mosse
  Hedströmmen å Stene lht Hällbotten kolbotten
  Hedströmmen å Stockholm lht Hällbotten kolbotten
  Hedströmmen å Stockholm lht Hällbotten, Nedre o. Övre kolbottnar
  Hedströmmen ström Storgruvan gruvtag Hällfamnberget berg
  Helvetesmossen mosse Stripa torp Hällforsen fors
  Hemmingsmossen mosse Stripa lht Hällmossen mosse
  *Hi...mmossröset gränsröse Stugan f. hus Hällmossen mosse
  Hjortronmossen mosse Stålklockan gruvtag Hällskogen skog
  Hjortrons-Olle mosse Ställberget by Hälltäkten backe
  *Holmsjöberget gränsberg Ställberget by Hällåkern åker
  Holmsjön sjö Ställbergstorp torp Hängen sank mosse
  Holmsjön sjö Ställbergstorp lht Hängen ängsbacke
  Holmsjön sjö Sundet hmn Hängenbotten kolbotten
  Holmsjön sjö Sundet gd Hänget backe
  Holmsjön sjö Sundet lht Hära slogäng
  Holmsjön sjö Sunnanfors by Häran åker
  Holmsjön sjö Sunnanfors by Hässjefallsåsen höjdsträckning
  Holmsjön sjö Sunnanforsvattnet avs. Hässjefallsåsen ås
  Holmsjön sjö Svanfallet f. torp Hästbotten kolbotten
  Holmsjön sjö Svanstorp f. torp Hästbäcken bäck
  Holmsjön sjö Svantorpet torp Hästhagen åker
  Holmsjön sjö Svartbäcken torp Hästhagsudden udde
  Holmsjön sjö Svartbäcken hmd Hästhagsviken, Lilla o. Stora vikar
  Holmsjön sjö Svarvarbo bebyggelse Hästmossen mosse
  *Holmsjöröset gränsröse Svarfvarbo gård Hästmossen mosse
  Holmsjöröset rös Svarvarbo by Hästmossen mosse
  Holmsjöröset gränsmärke Svarvarbyn, se Svarvarbo by Hästmossen mosse
  Holmsjöröset gräns(?)röse Södra byn del av by Hästtjärnen tjärn
  Holmsjöröset gränsmärke Tackbyn gård Höjderna terräng
  Holmsjöröset gränsmärke /Se Tackbyn by Höjdgruvan f. gruva
  Holtjärn sjö Tegelbruket bebyggelse Hökberget berg
  Hornfiskasjön sjö Torebo gård Hökbotten kolbotten
  Hornfiskasjön sjö Torebo gd Hökmossen vik
  Hornfiskasjön sjö Torpberget lht Hörnbotten kolbotten
  Hornfisksjön sjö Torpet torp Hörnbotten kolbotten
  Hornfisksjön sjö Torpet gd Idhällarna hällar
  Hornfisksjön sjö Torpet lht Igengrodda sjön mosse
  Hornfisksjön sjö /Se Torrvallen hmn Igengrodda sjön kärr
  Homsjön sjö /Se Torrvallen gd Ingeborgs del av åker
  Homsjön sjö Torrvallen gd Ingrids mosse mosse
  Horsmossberget berg Trekanten lht Ivartjärn tjärn
  Horsmossen mosse Tvikbo (Tvikarbo) ödetorp Ivartjärnen tjärn
  Horsmossflyn kärr Udden hus Jerån å
  Hovtjärnen tjärn Uddens torp Jeråvreten åker
  Hovtjärnen tjärn Uddens lht Johan-Jans f. gårdsnamn
  Huberget berg Uddens förr gd Jonbergsbäcken bäck
  Hulten, Stora o. Lilla, se Ton, Stora o. Lilla tjärnar Uddens lht Jongärdena åkrar
  Hult-Pelles vik vik Uddens försv. torp Jordbotten kolbotten
  Hundberget berg Uddnäs lht Jordbärsbotten kolbotten
  Hundgruvorna förr gruvor? Uggelfors Mellan bebyggelse Jordhusen kolbotten
  Hustru Marits torp ägor /Se Uggelfors hemman Jordmilbotten kolbotten
  Hyttbäcken bäck Uggelfors, Mellan by Jordmilmossen mosse
  Hålltjärn L:a o. St:a sjöar /Se Uggelfors Yttre bebyggelse Julikakärret sankmark
  Hålltjärnarna tjärnar /Se Uggelfors, Ytter- hemman Julikakärret kärr
  Hålltjärnen, Lilla tjärn Uggelfors Yttre gd Jutsnårsbotten kolbotten
  Håltjärnen, Stora tjärn Uggelfors Övre bebyggelse Jägmästarfallet skog
  Håltjärnen, Lilla tjärn Uggelfors, Öfre hemman Järnboudden kajplats
  Håltjärnen, Stora tjärn Uggelfors Övre by Järpkärret kärr
  Håltjärnsbäcken bäck Urbanus arbetaresamhälle Järpkärret kärr
  Håvtjärnen tjärn Urbanns lht Jönstorpet hagmark
  Håvtjärnsmossen mosse Uttersberg bebyggelse Kabelvägen skogsväg
  Hägnen mosse Uttersberg herrgård och f.d. bruk Kakelugnsbotten kolbotten
  Hällberget Saknas Uttersberg gd o. samh. Kalbotten kolbotten
  Hällberget berg o. triangelpunkt Vadsbo lht Kallbäcken bäck
  Hällbromossen mosse Valtarbo hmn Kallbäcken bäck
  Hällbromossen mosse Valtarbo gd Kallbäcken bäck
  Hällfallsberget berg Vargberget Saknas Kallbäcksmossen mosse
  Hällmossarna mossar Vargberget f. torp Kallbäcksmossen mosse
  Hällmossen mosse Verkhuset bostadshus Kallputtmossen mosse
  Hälltolen sjö /Se Vikbo lht Kalltjärnen tjärn
  Hälltolen sjö Villiamsberg lht Kallviken vik
  Hälltolen o. Hälltorn L:a o. St:a f.d. sjöar /Se Vätterskoga bebyggelse Kalmusviken vik
  Hälltorn, Stora och Lilla sjöar /Se Vätterskoga hmn Kalven utvidgning
  Hälltorn sjö Vätterskoga gd Kalven sjö
  *Hälröset gränsmärke Åmesbo bebyggelse Kalven, se Ångsjökalven tjärn
  Hära slogäng /Se Åmesbo hmn Kalvhagen hage
  Hässjefallsåsen ås Åmesbo gd Kalvtäppan åker
  Hästhagsudden udde Ångbåten hus Kamptyggen grund
  Hästmossen mosse Ångsjöbyn gård Kamptjärn tjärn
  Hästmossen mosse Ångsjöbyn gd Kanalen bäck
  Hästtjärnen tjärn Ångsjön hmn Karl-Ers vik vik
  Hästviken vik Ångsjön gd Karl-Ols Lisas täppa odling
  Högfallsåsen ås Ångsjötorp torp Karolinaberget berg
  Högforsbäcken bäck Ångsjöudde lht Kastarslätten åker
  Höjderna berg Ångsjötorpet, se Ångsjön gd Kastarslättskullen kulle
  Höjdfallet berg Årnebo hemman Kastslätten skogsområde
  Hökberget berg Årnebo fastighet Kattgullberget höjd
  Ingrids mosse mosse Åsen lht Kattholmen holme
  Ivartjärnen tjärn Åsen lht Kattholmen holme
  Ivartjärnsbäcken bäck Åvik lht Kattpelles botten kolbotten
  Jakobsgruvan gruva /Se Åvik lht Kavelbron vägbank
  Jakobsgrufvan Saknas Älgkärret, se Älgtäkten f. torp Kesberget höjd
  Stora jakobsgrufvan gruva Älgtorp lht Kesberget Saknas
  Jeråberget berg Älgtorp gd Killingön ö
  Jeråmossen mosse Älgtäkten f. torp Klingvalls källa källa
  Jerån å, tillflöde Ämthyttan bebyggelse Klockarberget berg
  Jerån å Ämthyttan by Klockarbotjärn tjärn
  Jerån å Östanfors gd Klockarbytjärnen tjärn
  *Jeråtjärnarna f.d. tjärnar, nu helt el. delvis igenvuxna Östbergs lht Klossbron bro
  Jordmilmossen mosse Österbo gård Klossbäcken bäck
  Julinsberget berg Österbo gd Klosshålet vik
  Jägarsbokärret kärr Östergruvan gruvtag och arbetaresamhälle Klosstjärn tjärn
  Järnudden udde Östergruvan bebyggelse o. gruvor Klosstjärnarna tjärnar
  Järpkärret kärr Östra byarna bebyggelse Klosstjärnen tjärn
  Järpkärrsbäcken bäck Övertjärn bebyggelse Knaperbacken vägbacke
  *Järsjöar sjöar? Öfvertjärn hemman Knarpberget berg
  Kallbäcken bäck Övertjärn gd Knutsmossarna sankmark
  Kallbäcken bäck Övra byn förr beb. Kockan förr gruva
  Kallbäcksmossen mosse Övra byn del av Övertjärn Kockelmossen mosse
  Kallmorkärret kärr Övre Byarna lägenheter Kofallet utsloge
  Kalltjärnen tjärn   Kojmuren rester av kolarkoja
  Kallviken vik   Kojtäppan utsloge
  *Kalven, se Lienkalven vik   Kokärret kärr
  Kalven sund   Kolartäkten åker
  Kalven sjö   Kolerakyrkogården udde
  Kantalsgrufvan Saknas   Kolfallstjärn tjärn
  Karl-Ersviken vik   Kolgården plats
  Karolinaberget berg   Kolpen sjö
  Kattgullberget berg   Kolpen tjärn
  Kattholmen holme   Komossberget berg
  Kavelbromossen, Lilla mosse   Konsten stånggång
  Kavelbromossen, Stora mosse   Kopparbo Stormossen mosse
  Kavelbron bro   Kopparbotjärnen tjärn
  Kerstins mosse mosse   Koppmossen mosse
  Kesberget berg   Korittön ö
  Kesmossen mosse   Korphyttberget höjd
  Killingön ö   Korphyttbäcken bäck
  Klockarbotjärnbäcken bäck   Korphyttstenarna grund
  Klockarbotjärnen tjärn   Korphyttäkten skog
  Klockarbotjärnen tjärn   Korsbotten kolbotten
  Klockarbotjärnsberg berg   Korsmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn   Korsmossviken vik
  Klosstjärnsmossen mosse   Kottmossen mosse
  Knaperberget berg   Krabobäcken bäck
  Knutsmossen mosse   Kraboviken vik
  Kobackkärret kärr   Kramptjärnen tjärn
  Kockelmossen mosse   Krokfallet skog
  Kockgruvorna förr gruvor?   Kroksmossen mosse
  Kockmossen mosse   Krontallarna f. två, nu en tall
  Kolarkärret kärr   Kronöharen grund
  Kolarviken vik   Kronön ö
  Kolfallstjärnen tjärn   Kronön ö
  Kolpen tjärn   Krutholmen holme
  Kolpen tjärn   Kråkberget höjd
  Kolpen tjärn   Kråkmossen mosse
  Kolpen, Lilla tjärn   Kråktjärnen tjärn
  Kolpen sjö /Se   Krånkberget berg
  Kolpen tjärn /Se   Krånkberget berg
  Kolpen sjö /Se   Krånkviken vik
  Kolpen sjö /Se   Kullberget eller Örtjärnskullen höjd
  *Koppargruvan Saknas   Kullbotten kolbotten
  Kopparverket terräng   Kullen kulle
  Kopparverket terräng   Kullgruvan gruva
  Korittön ö   Kullön ö
  Korphytteberget berg med f.d. gruva   Kungsstenen minnessten
  Korphytteberget berg   Kungsåra skog
  Korphyttebäcken bäck   Kupan berg
  Korsbotten terräng   Kupmossen mosse
  Korsmossbäcken bäck   Kupmossen mosse
  Korsmossen mosse   Kurbäckskärret kärr
  Korsmossviken vik   Kusbacka backe
  Kottmossen mosse   Kusbotten kolbotten
  Kottmossen mosse   Kusbäcken bäck
  Krabobäcken bäck   Kusåkern åker
  Kraboviken vik   Kutbäcken bäck
  *Krampen, L. (=Kramptjärnen?) tjärn   Kutmossen mosse
  ?Kramptjärnen, se Krampen, L. tjärn   Kutmossen mosse
  Kramptjärnen tjärn   Kutterns mila plats
  Kramptjärnen tjärn   Kuttersjön sjö
  Kramptjärn sjö /Se   Kuttersjön sjö
  Kramptjärnsröset gränsröse   Kuttlappen grund
  Kroksmossbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Kroksmossen mosse   Kvarnbäcken bäck
  Kroksudden udde   Kvarndäldan åker
  Kroksviken vik   Kvarnfallsmossen mosse
  *Krokviken vik   Kvarnkyan åker
  Kronholmen, se Kronön ö   Kvarnkärr kärr
  Krontallarna botaniskt naturminne   Kvarnmossen kärr
  Kronön ö   Kvarnmossen mosse
  Kronön ö   Kvarnsjöbäcken bäck
  Kronön ö   Kvarnsjön sjö
  Kronön ö   Kvarnsjön, Nedre och Övre sjöar
  Kronön ö /Se   Kvarnvreten åker
  Kronön äng   Kvarnvretkärret kärr
  Kronön ö   Kvistbergen höjd
  Krutholmen holme   Kyan backslog
  Kråkberget berg   Kyan skogsmark
  Kråkmossen mosse   Kyrkberget bergknalle
  Krånkbergen berg   Kyrkmossberget berg
  Kullfallsbäcken bäck   Kyrkmossen mosse
  Kullgruvan förr gruva?   Kyrkmossen mosse
  Kullmossen mosse   Kyrkmossen mosse
  Kullön ö   Källbotten kolbotten
  *Kulpsjön, Lilla, se Kolpen tjärn   Källbotten kolbotten
  Kulpsjön, Stora, se Kolpen tjärn   Källbotten kolbotten
  Kupan berg   Källmomossen mosse
  Kupmossen mosse   Källmomossen mosse
  Kusbackarna backar   Källmossen mosse
  Kusgruvan förr gruva?   Källmossen mosse
  Kutbäcken bäck   Källmossen mosse
  Kutbäcken bäck   Källmossen mosse
  Kutmossen mosse   Källmossen mosse
  Kuttersjön sjö   Källmossen mosse
  Kvarnbäcken bäck   Källstycket åker
  Kvarnkärret kärr   Källsvadet äng
  Kvarnmossen mosse   Källsvadvreten åker
  Kvarnmossen mosse   Källåkern åker
  Kvarnsjön, Nedre sjö   Kärnmjölksbotten kolbotten
  Kvarnsjön, Övre sjö   Kärnmjölksbotten kolbotten
  Kvistbergen berg   Kärrboberget berg
  Kyrkmossberget berg o. triangelpunkt   Kärrbo gruvorna förr gruvor
  Kyrkmossen mosse   Kärret sankmark
  Kyrkmossen mosse   Kärrgetputten tjärn
  Kyrkmossen mosse   Kärrgetputten tjärn
  Kyrkmossen mosse   Kärrgetsjön sjö
  *Källagropskullen, se Djupdalskullen höjd   Kärrgetsjön sjö
  *Källargropskullen berg m. gränsröse   Kättingbron landsvägsbro
  Källmossen mosse   Ladmossen mosse
  Källmossen mosse   Laggarbotorp odling
  Källmossen mosse   Laggarbotten kolbotten
  Källmossen mosse   Laggarbotten kolbotten
  Källmossen mosse   Laggarboviken vik
  *Käringkärret kärr   Laggartäppan odling
  *Käringskärret kärr   Lappberget höjd
  *Käringskärret kärr   Lappen grund
  Kärrgetputten tjärn   Lappfly tjärn
  Kärrgetsjön sjö   Lapphällen udde
  Kärrgetsjön sjö   Lappkullen ås
  Kärrsjön, se Övertjärn sjö   Lappkullsfly sankmark
  Lacus Dagarn, se Dagarn sjö   Lappkullsfly, se Lappfly tjärn
  *Lacus Linden, se Lien sjö   Lappland naturreservat
  Ladmossen mosse   Lars-Ols täppa f. odling
  Laggarbotjärnen, Lilla tjärn   Latbogrundet grund
  Laggarbotjärnen, Stora tjärn   Latbotäkten åkrar
  Lammossen mosse   Laverns odling
  Lapphällen stenhäll   Lavertorp plats
  Lappkullen berg   Laxbäcken bäck
  Lappland terräng   Laxbäcken bäck
  Lasjön, Övre, se Laxsjön, Övre sjö   Laxbäcksmun vik
  Laverns terräng   Laxsjön, Övre och Nedre sjöar
  Laxbäcken bäck   Laxsjön, Nedre och Övre sjöar
  Laxbäcken bäck   Laxsjövägen skolbilsväg
  Laxbäcksmun vik   Laxviken vik
  Laxkärnaren, se Laxsjön, Nedre sjö   Lerklockan f. gruva
  Laxsjöarna, Övre o. Nedre sjöar   Lien sjö
  Laxsjöarna sjöar   Lien sjö
  Laxsjöberget berg   Lien sjö
  Laxsjön, Nedre mosse, förr tjärn   Lienkalven del av sjö
  Laxsjön, Nedre sjö   Lienkalven del av sjö
  Laxsjön, Nedre sjö   Liljuses fall skog
  Laxsjön, Övre sjö   Lilla berget höjd
  Laxsjön, Lilla sjö   Lilla bäcken bäck
  Laxsjön, Lilla o. Stora tjärnar   Lilla haren grund
  Laxsjön, Stora sjö   Lilla källan källa
  Laxsjön, Stora o. Lilla tjärnar   Lilla mossen mosse
  Laxtiernerne, se Laxsjöarna sjöar   Lilla tjärn tjärn
  Laxtjärn, se Laxsjön, Nedre sjö   Lilla tjärnen tjärn
  *Laxtjärnarna, se Laxsjön, Lilla o. Stora tjärnar   Lilla vreten åker
  Laxtjärnarna, se Laxsjöarna, Övre o. Nedre tjärnar   Lillsjön sjö
  Lerklockan förr gruva?   Lilltjärnen tjärn
  Lerkulan terräng   Lillängen odling
  Lien sjö   Lillön ö
  Lien sjö   Lillön holme
  Lien sjö   Limberget berg
  Lien sjö   Lindblads backe
  Lien sjö   Lindesbergsudden udde
  Lien sjö   Lindgrens röse råmärke
  Lien sjö   Lindgrensåsen ås
  Lien sjö /Se   Lindgrensåsen ås
  Lienkalven vik   Lindgruvtjärn tjärn
  Lienkalven sjö   Lingemossen mosse
  Lienkalven vik   Lingemossen mosse
  Lilla berget berg   Lingonfallet skog
  Lilla mossen mosse   Lingontjärnen, se Lingruvtjärnen tjärn
  Lill-Siön, se Vättern, Nedre sjö   Lingruvan förr gruva
  Lillsjön sjö   Lingruvtjärnen tjärn
  Lillön ö   Lingruvtjärnsmossen mosse
  Lillön ö   Linjemossen mosse
  Lillön ö   Lisa-Majas hål odling
  Limberget berg   Lisselsand udde
  Limbergskärr kärr   Ljustjärn tjärn
  Limgruvemossen mosse   Ljustjärnen tjärn
  Limgruvetjärnen tjärn   Lockmans vret åker
  Lindbromossen mosse   Logåkern åker
  Lindbrotjärnen tjärn   Lomtjärn tjärn
  Linden, se Lien äldre namn f. Lien (?)   Lomtjärnen tjärn
  Lindesbergsudden udde   Lomtjärnsmossen mosse
  Lindesjön, se Lien sjö   Lortbromossen mosse
  Lingruvtjärnen tjärn   Lorthålsbotten kolbotten
  Linjemossen mosse   Lortrönningen inäga
  Linkalven, se Lienkalven sjö   Lortrönningen hage
  Linsjön sjö /Se   Ludermossen mosse
  Linsjön sjö   Lungen-Johanna kolbotten
  Linsjön, se Lien sjö   Lunnbron vägbro
  Ljungkullen kulle   Lusholmen holme
  Ljustjärnen tjärn   Lustön holme
  Lomtjärn tjärn /Se   Lustön holme
  Lomtjärn sjö   Lyckan åker
  Lomtjärnen tjärn   Lyckemossen kärr
  Lortbromossen mosse   Lyckestycket åker
  Lortmossen mosse   Lyckofallet hygge
  Lortviken vik   Lyhällan berghällar
  Lusholmen holme   Långa hällarna berghällar
  Lustön holme   Långa mossen mosse
  Lyhällan höjd   Långa viken vik
  Lyåsen skogsås   Långbrobotten kolbotten
  Långa mossen mosse   Långfallsbotten kolbotten
  Långa mossen mosse   Långholmen skogslott
  Långgruvan förr gruva?   Långkoxbacken vägbacke
  Långholmsåsen höjd   Långmossen mosse
  Långkärren kärr   Långmossen mosse
  Långmossberget berg   Långmossen mosse
  Långmossberget berg   Långmossen mosse
  Långmossen mosse   Långmossen mosse
  Långmossen mosse   Långviken vik
  Långmossen förr åker?   Långvikbäcken bäck
  Långmossen mosse   Långviksön holme
  LångSiön, se Vättern, Nedre sjö   Långvikön ö
  Långsjön, se Vättern, Nedre sjö   Läbacken backe
  *Långsjön, se Vättern, Nedre sjö   Läfallet röjning
  Långsjön, se Vättern, Nedre sjö   Läfallsberget höjd
  Långudden udde   Länsman grund
  Långviken vik   Länsmansbotten kolbotten
  Långviken vik   Läviken vik
  Långviken vik   Lögstenen sten
  Läfallsberget berg   Lövledbotten kolbotten
  *Lövsjöröset gränsröse   Lövåsmossen mosse
  Malmtjärnen tjärn   Maja kolbotten
  Matkullen berg   Malinas botten kolbotten
  Matkullen höjd   Malis hål slog- och hagmark
  Matkullen berg   Malmtjärnen tjärn
  Matkullen berg med triangelpunkt   Malmtjärnsknippan vägbacke
  Matkullen höjd   Malmvägen väg
  Matkullen höjd o. triangelpunkt   Mamsells täppa tomt
  Mellan-Kolpen tjärn   Marmossbacken vägbacke
  Mellannäsberget berg   Marmossen skog
  Mellansiön, se Vättern, Övre sjö   Mashagen hage
  Mellansjön, se Vättern, Övre sjö   Mathällsudden udde
  Mellansjön, se Vättern, Övre sjö   Matkullberget, se Matkullen berg
  Mellansjön, se Vättern, Övre sjö   Matkullen höjd
  Mellanvålen sjö /Se   Matkullen berg
  Mellan-Ängtjärnen tjärn   Matkullmossen mosse
  Mellan-Ängtjärnen tjärn   Matsesbotten kolbotten
  Metberget berg   ?Mellanfallskullen, se Milfallskullen berg
  Milfallsberget berg   Mellangärdet åker
  Milfallsberget berg   Mellannäsberget höjd
  Milfallskullen kulle   Mellannäsberget berg
  Millarsjön, se Vättern, Övre sjö   Mellannäset vik(!)
  Millehammarsberget berg   Metberget berg
  Millehammarsberget berg   Metstenen grund
  Morasmossen mosse   Metstenen sten
  *Morberget gruva /Se   Mickels åker
  Morberget Saknas   Mickels, Nedre o. Övre åkrar
  Morkullen berg o. triangelpunkt   Milfallskullen berg
  Morkullmossen mosse   Moderns mosse mosse
  Mortjärnen, Nedre, se Mörttjärnen, Lilla tjärn   Morasmossen mosse
  Mortjärnen, Övre, se Mörttjärnen, Stora tjärn   Morbergsudden udde
  Mullbacksmossen mosse   Morbotten kolbotten
  Myrbacksfältet Saknas   Morfar tall
  Myrnäset näs   Morfars botten kolbotten
  Myrtjärn, Övre och Nedre tjärnar /Se   Morfars botten kolbotten
  Myrtjärn sjö   Morfarsbotten kolbotten
  Myrtjärnen, Lilla tjärn   Morfars källa källa
  Myrtjärnen, Stora tjärn   Morfars väg f. väg
  Myrtjärnsbäcken bäck   Morkullen höjd
  Myrtjärnsviken vik   Morkullen berg
  Myrtäktsgruvan gruva /Se   Mossvreten åker
  Myrtäktsgrufvan Saknas   Movreten åker
  Måns hytta hytta   Mullbackbotten kolbotten
  *Måsröset röse   Munkvägen väg
  Mälberget berg   Musslätten åker
  Mömossen mosse   Myggtjärnen, Nedra o. Övra tjärnar
  Mördarmossen mosse   Myrnäs berg
  Mördarmossen mosse /Se   Myrtjärn, Stora o. Lilla tjärnar
  Mörtbäcken bäck   Myrtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
  Mörtbäcken bäck   Myrudden udde
  Mörtbäcksviken vik   Myrvreten åker
  Mörtlandsviken vik   Mälberget höjd
  (*) Mörttjärnen, se St. Mörttjärnen tjärn   Mälberget berg
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Märgbotten kolbotten
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Märgbotten kolbotten
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Märrbotten kolbotten
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Märrkällvreten åker
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Mömossen mosse
  Mörttjärnen, St. tjärn   Mömosskullen berg
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Mörtbäcken bäck
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Mörtbäcksrönningen skog
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Mörtbäcksviken vik
  Mörudden udde   Mörtholmen holme
  Nedersjön, se Vättern, Nedre sjö   Mörtlandsudden udde
  Norrsjön, se Vättern, Övre sjö   Mörtlandsviken vik
  Norrtjärnen tjärn   Mörtsundet sund
  Norrtjärnen tjärn   Mörttjärn, St. och L. tjärnar
  *Norrtjärnsbron bro   Mörudden udde
  *Notholmen holme   Mörudden udde
  Norrtulingesjön sjö   Neri vreten odling
  Norstjärnen tjärn   Norrmans udde udde
  *Nothällensröset gränsmärke   Norrtäkten åker
  Nyhyttesjön sjö /Se   Norråsen ås
  Nyhyttesjön sjö   Norråskärren sankmarker
  Näbbmossen mosse   Norrtjärn tjärn
  Näsudden udde   Norstjärnen tjärn
  Näsudden udde   Nya bottnarna kolbottnar
  Ormberget berg   Nya hagen skog
  Ormdalen dal   Nya vreten åker
  Ormdalsåsen ås   Nya vägsbacken vägbacke
  Ormkärret kärr   Nybottnarna kolbottnar
  Ormputten tjärn   Nybrottet åker
  Orrberget berg o. triangelpunkt   Nyfallsslätten skog
  Orrberget berg   Nyodlingen åkrar
  Orrholmen mossholme   Nyodlingen åker
  Orrkiärnarne, se Örtjärn tjärn   Nyodlingen åkrar
  Orrmossen mosse   Nyodlingen åkrar
  Orrmossen mosse   Nyrönningen åkrar
  Orrmossen mosse   Nyten backe
  Orrmossen mosse   Nyvreten åker
  Orrudden udde?   Näbbmossen mosse
  Stora Ortergrufvan Saknas   Näsudden udde
  *Oxkärnaren mosse?   Näsudden udde
  Oxögat kärr   Näsudden näs
  Oxögat tjärn   Nävas kulle kulle
  Oxögat tjärn   Nötterbotten kolbotten
  Oxögat sjö /Se   Nötträdbotten kolbotten
  Paddtjärnarna tjärnar   Odlingen åker
  Paradisåsen höjd   Ormbackarna vägbackar
  Passboberget berg   Ormbacksheden skog
  Penninggruvan förr gruva?   Ormberget berg
  Persgruvviken vik   Ormdalen bäck
  Pershyttbäcken bäck   Ormdalsåsen ås
  Pershyttängen mosse   Ormkärret kärr
  Pikasoberget berg   Ormkärret kärr
  Pingelmossen mosse   Ormputten vattensamling
  Ploga udde mossudde   Ormputtåsen ås
  Plöjningstjärnen tjärn   Ormudden udde
  *Plöjningsvägröret gränsrör   Orrberget höjd
  *Plöjningvägröret gränsrör   Orrberget höjd
  *Plöjningsvägsröret gränsmärke   Orrberget berg
  Plöjningsvägsröret gränsmärke   Orrberget berg
  Porsmossen mosse   Orrbergsviken vik
  Porsmossen mosse   Orrmossen sankmark
  Pytten sjö /Se   Orrmossen mosse
  Pälsberget berg   Orrmossen mosse
  Pälsmossen mosse   Orrmossen mosse
  Rackarmossen mosse   Orrudden udde
  Rakåsen ås   Oxhagen, Nedre och Övre hagmark
  Rasboviken vik   Oxmorsmossen mosse
  Ribäcken bäck   Oxmorsmossen mosse
  Riddarhyttan, se Skilån koppargruvor /Se   Oxmossen mosse
  Ropudden udde   Oxmossen mosse
  Rudtjärnen, Lilla tjärn   Oxviken vik
  Rudtjärnen, Stora tjärn   Oxögat tjärn
  Rudtjärnsberget berg   Oxögat hage
  Råmyran mosse   Oxögat tjärn
  Råmyrbäcken Saknas   Pannkaksbackarna backar
  Rätmilkärret kärr   Paradiset skogslott
  Rävberget berg   Paradisåsen berg
  Röda hund terräng   Paskbobergen, se Passbobergen berg
  Röddalsbäcken bäck   Paskboberget höjd
  Rödgruvberget berg   Passbo berg
  Rödgruvorna terräng   Passbobergen berg
  Rödgruvorna förr gruvor?   Passboviken vik
  Römossen mosse   Pelles botten kolbotten
  Römossen mosse   Per-Enoks udde udde
  Römyrgruvan förr gruva?   Per-Lars udde udde
  Rönningen terräng   Pershyttbäcken bäck
  Rövarbacken, Lilla vägbacke   Pershyttänget sankmark
  Rövarbacken, Stora vägbacke   Pikasoberget höjd
  Sandån å   Pilens mosse mosse
  Saras Kulle höjd   Pilkärr kärr
  Sibirien terräng   Pilkärret kärr
  Sillbomossen mosse   Pinerumsfallet skog
  Silverberget berg   Pinorummet kolbotten
  Silverbergskärr kärr   Pjeskens gruva plats
  Simasviken vik   Plöjningstjärnen tjärn
  Sjögruvviken vik   Polackbäcken bäck
  Skallstensbergen berg   Porsmossen mosse
  Skallstensmossen mosse   Predikstolsbergen höjd
  Skarpfallskärren kärr   Provmilbotten kolbotten
  Skildammen sjö   Provmilkärret kärr
  Skildammen sjö   Pråmviken vik
  Skildammen sjö   Prästbostället kolbotten
  Skiljebäcken bäck   Putten Saknas
  Skilmossen, Västra mosse   Putten tjärn
  Skilmossen, Östra mosse   Putten vattensamling
  *Skilåberg berg med (f d.) gruva   Pyttfallet skog
  Skilån koppargruvor   Pås-Karis botten kolbotten
  Skinnskattebergssjön sjö   Pälsa hage
  Skinnskattebergssjön sjö   Pälsan hagmark
  Skinsbergssjön, Öfra, se Vättern, Övre sjö   Pälsberget höjd
  Skinsbergssjön, Nedra, se Vättern, Nedre sjö   Pälsberget berg
  Skiälsjöarna, se Skälsjön, Västra o. Östra sjöar   Pälsbotten kolbotten
  Skiärsiön, se Skärsjön, Övre sjö   Pälskärret kärr
  Skogssiö, se Kedjen, Stora sjö   Pälsmossen mosse
  Skorråsen höjd   Rackarmossen mosse
  Skowijk, se Vätterskogsviken vik   Rakåsen ås
  *Skrip(a)berget, se *Stripaberget berg med gruva   Rakåsen ås
  *Skripgruva gruva?   Rasboviken vik
  *Skripgruva gruva   Ribacken åker
  Skräddarberget berg   Ribäcken bäck
  Skräddarudden udde   Rigärdet åker
  Skvallerbäcken bäck   Risbotten kolbotten
  *Skytegruva gruva?   Ropudden udde
  Skyttbäcken bäck   Rostvedkärret kärr
  *Skyttegruvan gruva?   Rotbotten kolbotten
  Skäftmossen mosse   Rotens källa källa
  Skälsjöarna, se Skärsjön, Östra o. Västra sjöar   Rotnäsudden udde
  Skälsjön sjöar   Rovfallsgrinden grind
  Skälsjön, V. o. Ö. sjöar   Rudtjärnen tjärn
  Skälsjön, V. o. Ö. sjöar   Rumpviken vik
  Skälsjön, Västra sjö   Ryssvägen väg
  Skälsjön, Västra o. Östra sjöar   Råmyran sankmark
  Skälsjötjärnen, se Klockarbotjärnen tjärn   Råmyran myr
  Skärsjöberget berg   Råmyrbäcken bäck
  Skärsjöbergsgruvan Saknas /Se   Råmyrviken vik
  Skärsjöbäcken bäck   Rätmilkärret kärr
  Skärsjöbäcken bäck   Rätmilkärret kärr
  Skärsjöbäcken bäck   Rävberget höjd
  Skärsjögruvan gruva /Se   Rävans bråtar kolbottnar
  Skärfsjögrufvan Saknas   Rävfallet åker o. slogbackar
  Skärsjön sjö   Rävhålet backslog
  Skärsjön sjö   Rävhålsbäcken bäck
  Skärsjön sjö   Rävudden åker
  Skärsjön, Nedre sjö   Röda hund mosse
  Skärsjön, Nedre sjö   Röda logen loge
  Skärsjön, Nedre sjö   Röddalsbäcken bäck
  Skärsjön, Nedre sjö   Rödalsbäcken bäck
  Skärsjön, Nedre sjö   Rödfärgberget berg
  Skärsjön, Ned. sjö   Rödgruvbacken vägbacke
  Skärsjön, Nedre sjö   Rödingsudden udde
  Skärsjön, Nedre sjö   Rödkärret kärr
  Skärsjön, Övre sjö   Rödmossen mosse
  Skärsjön, Övre sjö   Rö[d]mossen mosse
  Skärsjön, Övre sjö   Rödmossåsen skogsås
  Skärsjön, Öv. sjö   Römossen mosse
  Skärsjön (Övre?) sjö   Rönningen backe
  Skärsjön, Övre sjö   Rönningen åker?
  Skärsjön, Övre och Nedre sjöar /Se   Rönningsberget berg
  Skärsjön, Övre sjö   Rönningsbäcken bäck
  Skärsjön, Övre och Nedre sjöar   Ränningsbäcken bäck
  Skärsjön, Västra o. Östra sjöar   Rönningshålet skogsäng
  Skärsjön, Västra sjö   Rönningskällan källa
  *Yttre Skärsjön, se Ned. Skärsjön sjö   Rönningskärret kärr
  Skärsjön, Östra o. Västra sjöar   Rönningsstycket hagmark
  Skärsjön, Östra sjö   Rönningsstycket åker
  Skärviken vik   Röskärret kärr
  Skärviken del av sjö   Rövarbacken vägbacke
  Skärviken vik   Samuelsbotten kolbotten
  Skärviken sjövik /Se   Sandbotten kolbotten
  Skärviksdammen damm /Se   Sandbotten kolbotten
  Skärviksdamsjön sjö?   Sandfallsbacken skogsbacke
  Skälsjöarna V. o. Ö sjöar   Sandins kolning skog
  Slogfallsmossen mosse   Sandkullen odling
  Slogkärret kärr   Sandkullen kulle
  Slogmossen mosse   Sandströms loge loge
  Slokfallet triangelpunkt   Sandstugan åkrar
  Slåttermossen mosse   Sandudden udde
  Slåttermossen mosse   Sandudden udde
  Slåttermossen mosse   Sandviken vik
  Smedkärrsgruvorna förr gruvor?   Sandviken vik
  Småmossarna mosse   Sandvretarna f. åkrar
  Smörmossen mosse   Sandån vattendrag
  Smörudden ö   Sandån å
  Snedfallskullen höjd   Sanssouci, se Soasji badställe
  Sommarkomossen mosse   Sibirberget höjd
  Soten tjärn   Sibirien åkrar o. skog
  Sotängsberget berg   Sillbomossen el. Långmossen mosse
  *Spinakeberget berg?   Sillbomossen mosse
  *Spinkaberg berg?   Silverberget höjd
  Spångberget berg   Silverberget berg
  Spångbrokärret kärr   Simonsboharet undervattensgrund
  Spången övergångsställe   Simonsbokärret mosse
  *Stalberget, se Ställberget berg   Simonsbo sten sten
  Stenkolningen skogsområde   Simonsboudden udde
  Stenkärret kärr   Sindebromossen mosse
  Stenkärret kärr   Sjampbotten kolbotten
  Stenmossen mosse   Sjöbotten kolbotten
  Stensaspa område   Sjöfallet åkrar
  Stocktjärnen, se Norrtjärnen tjärn   Sjöfallet f. åker
  Stor-Brittas mosse mosse   Sjögärdet f. åker
  *Storfins T. tjärn   Sjötäkten åkerstycke
  Storgruvan förr gruva?   Sjötäkterna åker- o. ängsmark
  Stormossen mosse   Sjötäppan odling
  Stormossen mosse   Sjövreten åker
  Stormossen mosse   Skakelbotten kolbotten
  Stormossen mosse   Skallfallet åker
  Stormossen mosse   Skallsten sten
  Stormossen mosse   Skallstenen flyttblock
  Stormossen mosse   Skallstensbergen berg
  Stor-siön, se Vättern, Övre o. Storsjön sjö   Skallstenskällan källa
  Storsjön sjö   Skallstensmossen mosse
  Storsjön sjö   Skallstensmossen mosse
  Storsjön sjö   Skarpdalen dal
  Storsjön, se Vättern, Övre sjö   Skarpfallet åkrar
  Storsjön sjö   Skarpfallskärret kärr
  Storsjön sjö   Skarpfallstegen skogsskifte
  Storsjön sjö   Skildammen sjö
  Storsjön sjö   Skildammen sjö
  Storsjön sjö   Skiljebäcken bäck
  Storsjön sjö   Skilmossen mosse
  Storsjön sjö /Se   Skilmossen mosse
  Storsjön, se Vättern, Övre sjö   Skilmossviken vik
  Storön ö   Skilån förr å
  Storön ö   Skinnbotten kolbotten
  Storön ö   Skogsvreten åker
  Storön ö   Skolberget berg
  Storön ö   Skolviken vik
  Storön ö   Skolviken vik
  *Stripaberget berg med gruva   Skommarbacken vägbacke
  Stripamossen mosse   Skommarbotten kolbotten
  *Stripgruvan gruva?   Skommarbottåsen höjdsträckning
  Stubbdammen sjö /Se   Skommarkullen berg
  Stubbdammen sjö   Skommarön ö
  Styggsjöberget berg   Skorre bergstrakt
  *Styggsjöberget berg   Skorstensbotten kolbotten
  *Styggsjöbergsröret gränsmärke   Skrukbomossen mosse
  Styggsjöbergsröset gränsröse?   Skrupbomossen mosse
  *Styggsjöbergsröset gränsmärke   Skräddarberget höjd
  *Styggsjöbergsröset gränsmärke   Skräddarberget berg
  *Styggsjöbergsröset gränsmärke /Se   Skräddarbäcken bäck
  Styggsjörönningen terräng   Skvallerberget höjd
  Stålklockan förr gruva?   Skvallerberget berg
  Ställberget berg   Skvallerbron bro
  Ställbergsmossen mosse   Skvallerbäcken bäck
  Sundet sund   Skyttens falls-botten kolbotten
  Sundsberget berg   Skyttens fall odling
  Svarttjärn tjärn /Se   Skårberget berg
  Svarttjärn sjö   Skåret skogsmark
  Svarttjärnarna tjärnar   Skäftmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn   Skäftmossen mosse
  Svartviken vik   Skälsjöbäcken bäck
  Svarvarkärret kärr   Skälsjön, Västra och Östra sjöar
  Syrberget berg   Skälsjön, Västra o .Östra sjöar
  Sågfallet terräng   Skärsjöbäcken bäck
  Sänkmossen mosse   Skärsjögruvorna f. gruvor
  Söndagsberget berg   Skärsjön sjö
  Söndagsberget berg   Skärsjön, Övre och Nedre sjöar
  Tattartjärn sjö /Se   Skärsjön sjö
  Tallgruvan förr gruva?   Skärsjön, Nedre o .Övre sjöar
  Tallheden skogsområde   Skärsjöviken vik
  Tattarbacken skogsbacke   Skärsjöön holme
  Tattartjärnen tjärn   Skärviken vik
  Timmeråsarna triangelpunkt   Slaggberget berg
  Timmeråsen ås   Slogfallet f. hygge
  Tjuvmossen mosse   Slogkärret kärr
  Tolen sjö /Se   Slogkärret slog
  Tolen sjö   Slogsved åker
  Tolen sjö /Se   Slokfallet höjd
  Tomasbosjön sjö   Slokfallet, se Slogfallet f. hygge
  Ton, Stora o. Lilla tjärnar   Slåtterkärret kärr
  Ton, Lilla sjö   Slåttermossen mosse
  Ton, Stora sjö   Slåttermossen mosse
  Ton St. o. L. sjöar /Se   Släta hed-botten kolbotten
  Tonberget berg   Slätbotten kolbotten
  Torpkärret kärr   Smalmossen mosse
  Torpmossen mosse   Smedhagen hage
  Torpöarna öar   Smedjebacken backe
  Torrstensgruvan gruva   Smedjeåkern åker
  Torrstensgruvorna gruvor   Smedkällsberget berg
  Torrstensgruvorna gruvor   Smedkärret kärr
  Torrvallsberget berg o. triangelpunkt   Smedrönningen åker
  Torstensgruvorna, se Torrstensgruvorna gruvor   Småmossarna Saknas
  Torstensviken vik   Smörbotten kolbotten
  *Tovsjön, se Tovtjärnen tjärn   Smörfallet hygge
  *Tovsjöröset rös   Smörjbotten kolbotten
  Trollberget berg   Smörjbotten kolbotten
  Tovtjärnen tjärn   Smörudden udde
  Tovtjärnen tjärn   Smörudden udde
  Tremänningdal dal   Snedfallskullen höjd
  Trinda mossen mosse   Snickartjärnen försv. tjärn
  Tovtjärnen tjärn   Snusbacken vägbacke
  *Tovsjöröset gränsmärke   Snålhålet vik
  Trollberget berg   Snålhålet vik
  Trollberget berg   Snöviksrännilen bäck
  Trollhättsundet sund   Soasji badställe
  Tulingesjön, Norr- sjö /Se   Sockerbotten kolbotten
  Tulfingesjön Saknas   Sockerbotten kolbotten
  Tulltjärnen tjärn   Sockertoppen holme
  Tulltjärnsmossen mosse   Sommarbotten kolbotten
  *Tulltjärnsröset gränsröse   Sommarkomossen mosse
  *Tuvutjärnsröset gränsmärke   Sommarkomossen mosse
  Tvillingarna, se Skälsjön, V. o. Ö. sjöar   Soten tjärn
  Uggelfors damm damm   Sotvreten f. åker
  Uggelforsån å   Sotvreten åker
  Ulrikagruvorna förr gruvor?   Spelbotten kolbotten
  Utkiken berg   Spikbacken backe
  *Uttersbergsån å /Se   Spikbäcken bäck
  Uvberget berg   Spångberget höjd
  Uvberget berg   Spångbrokärret kärr
  Uvberget berg   Spången sund
  Uvberget berg   Spökebotten kolbotten
  Uvberget berg   Spången spång
  Uvberget berg   Spången sund
  Uvberget berg   Stallstäkten åkerområde
  Uvberget berg   Stallstäkten åker
  Uvberget berg   Stallsåkern åker
  Uvbergsmossen mosse   Stenbotten kolbotten
  Uvbergsröset rös   Stendammsgölen tjärn
  *Uvubergsåsröset gränsmärke   Stenhagsbotten kolbotten
  WallSiön, se Valsjön sjö   Stenharet grund
  Valsjön sjö   Stenkarlsbacken terräng
  Valtarboberget berg   Stenkolningen skog
  Vargberget berg o. triangelpunkt   Stenkolningvägen skogsväg
  Vargberget berg   Stenmossen kärrtrakt
  Vargbergsmossen mosse   Stenkärr kärr
  Vargmossen mosse   Stora backen beteshage
  Vargtjärnen tjärn   Stora bäcken bäck
  Vargtjärnen tjärn   Stora granlinjen rågång
  Vattuberget berg   Stora gärdet åkrar
  Wfu Bergz åhsen, se Uvberget berg   Stora hagen betesmark
  Vildberget berg   Stora haren grund
  Villberget berg   Stora haren grund
  Villkullberget berg   Stora mossen mosse
  Villkullmossen mosse   Stora mossen mosse
  Viludden udde   Stora stenen flyttblock
  Viludden udde   Stora tjärn tjärn
  Viludden udde   Stora tjärnen tjärn
  Vinterkomossen mosse   Stora åsbotten kolbotten
  Vresmossen mosse   Stor-Karis sten flyttblock
  Vättern, Nedre sjö   Stormossbacksbotten kolbotten
  Vättern, Nedre sjö   Stormossbacksbotten kolbotten
  Vättern, Nedre sjö   Stormossen mosse
  Vättern, Nedre sjö   Stormossen mosse
  Vättern, Nedre sjö   Stormossen mosse
  Vättern, Nedre sjö   Stormossen mosse
  Vättern, Nedre o. Övre sjöar   Stormossen mosse
  Vättern sjö   Stormossen mosse
  Nedre Vettern sjö   Stormossen mosse
  Vättern, Nedre sjö   Storsjön sjö
  Vättern, Nedre sjö   Stortjärnen tjärn
  Vättern, Övre, se Storsjön sjö   Storön ö
  Vättern, Övre sjö   Storön ö
  Vättern, Övre sjö   Storön ö
  Vättern, Övre sjö   Storön ö
  Vättern, Övre sjö   Strantbotten kolbotten
  Vättern, Övre sjö   Strömåkern åker
  Vättern, Övre sjö   Stubbfallet skogsmark?
  Vättern, Övre sjö   Stubb-Jans potatisland kolbotten
  Vättern, Övre och Nedre Saknas /Se   Stubb-Jans täppa åker
  Vättern, Övre och Nedre sjöar /Se   Stugbotten kolbotten
  Vättern, Övre sjö   Stugfallet skog
  Öfre Vettern sjö   Stugfallsvägen väg
  Vättern, Övre sjö   Stugmossen mosse
  Vättern, Övre och Nedre sjöar   Stugmossen mosse
  Vättern Övre o. Nedre sjöar /Se   Stugåkern åker
  Vättern, Övre o. Nedre sjöar /Se   Stålklockan f. gruva
  Vättern, Nedre och Övre sjöar /Se   Ställsbergen bergig skogstrakt
  Vätterskogsviken vik   Stängslen åkrar
  Vätterskogsviken vik   Suggbotten kolbotten
  Åmossen mosse   Sundet sund
  Åmossen, se Jeråtjärnarna (Geråtjärnarna) mosse, f.d. tjärn?   Sundsbondens fall skog
  Ångsjökalven sjö /Se   Surfisen odling
  Ångsjökalven sjö   Surhålet skogsäng
  Ångsjökalven sjö   Svan sjö
  Ångsjökalven sjö /Se   Svartbäcken bäck
  Ångsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Ångsjön sjö   Svartbäcktorpet odling
  Ångsjön sjö /Se   Svarttjärnarna tjärnar
  Ångsjön sjö   Svarttjärnarna tjärnar
  Ångsjö udde udde   Svarttjärnsbergen berg
  Åsen ås   Svartviken vik
  Åsmund, Stora sjö /Se   Svartviken vik
  Åven, se Hovtjärnen tjärn   Svartviken vik
  Älgmossen, se Dragmossen, Stora o. Lilla sankmark   Svartviken vik
  Älgslåttmossen, Nedre mosse   Svarvarbäcken bäck
  Älgslåttmossen, Övre mosse   Svarvarkärr kärr
  Älvkällan källa   Svarvarkärret kärr
  Ämptsiön, se Emthyttesjön sjö   Svavelberget el. Kisberget el. Glasberget höjd
  Ämthyttsjön sjö   Sved hagmark
  Ängsjökalfven sjö   Svedharen grund
  Ängsjön sjö   Svens vik vik
  Ängsjön sjö   Svinvallen backe
  Ängsjön Saknas   Svärjarbäcken bäck
  Ängtjärnen, Mellan tjärn   Syrberget berg
  Ängtjärnen, Västra tjärn   Syrfallet skogsområde
  Ängtjärnen, Östra tjärn   Syrsbron bro
  Ängtjärnen tjärn   Sänkmossen mosse
  Ängtjärnen, se Jeråtjärnarna (Geråtjärnarna) tjärn, rest av tjärn?   Sågarberget berg
  Ängtjärnsmossen, Stora mosse   Sälgmossen mosse
  *Ängtjärnsröset gränsmärke   Sänkmossen mosse
  Ävjan, Norra, se Gävjan, Övre sjö   Södra gärdet åker
  Ävjan, Södra, se Gävlan, Nedre sjö   Sörtäkten åker
  Öhrkierndammen, se Örtjärn Saknas   Tackby rasket skog
  Ölbäckskärret kärr   Tackpelles torp kolbotten
  Örtjärn sjö   Tallbotten, Nedre o. Övre kolbottnar
  Örtjärn tjärn   Tallheden skogsområde
  Örtjärn sjö   Tattarbacken backe
  Örtjärn tjärn   Tattarmossen mosse
  Örtjärn tjärn   Tattartjärn tjärn
  Örtjärn sjö   Tattartjärnen tjärn
  *Örtjärnarna, se Örtjärnen tjärn   Tegen skog
  Örtjärn(arna) tjärn(ar)   Tegen åker
  Örtjärnen tjärn   Tildas botten kolbotten
  Örtjärnen tjärn   Timmerkärret kärr
  Örtjärn(en), se St. Örtjärn(en) o. L. Örtjärn(en) tjärn   Timmeråsarna berg
  Örtjärnen tjärn   Timmeråsen höjdsträckning
  *Örtjärn(en), L. del av sjö   Timmeråsen berg
  *Örtjärn(en), St. del av sjö   Tjattviken f. vik
  *Örtjärndammen sjö   Tjuvmossen mosse
  *Örtjärnsdammen damm   Tjyvmossen mosse
  Örtjärnskullen höjd   Tjädersbotten kolbotten
  Örvallstjärnen, Lilla tjärn   Tjärnfallet åker
  Örvallstjärnen Stora tjärn   Tjärnmo sumpig skogsmark
  Östergruvan, Lilla gruva /Se   Tjärnåsen ås
  Östergruvan, Stora gruva /Se   Tomas´ kolbotten
  Lilla Östergrufvan Saknas   Tomtfallet åkerstycke
  Stora Östergrufvan Saknas   Ton, Stora o. Lilla sjöar
  Östergrufvan Saknas   Ton, Lilla o. Stora tjärnar
  Övertjärn sjö   Tonmossen mosse
  Övertjärn tjärn   Torges botten kolbotten
  Övertjärnen tjärn   Torpet utslog
  Övertjärnen tjärn   Torpkärret kärr
  Övertjärnen tjärn   Torpmossen mosse
  Övertjärnen tjärn   Torpviken vik
      Torpviken vik
      Torpvägskälet vägskäl
      Torpön ö
      Torrskobotten kolbotten
      Torrstensgruvorna gruvor
      Torrstensviken vik
      Torrvallsberget höjd
      Torrvallsberget berg
      Torrvallviken vik
      Torrvallåsen ås
      Tosjön tjärn
      Tovan fiskställe
      Trefallsmossen mosse
      Trekanten åker
      Trindmossen mosse
      Trollberget höjd
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbergstäkten hage o. åker
      Trollbergsängen åker
      Trollhättan sund
      Trången sund
      Träbenberget höjd
      Träbindberget berg
      Trädgårdskärret kärr
      Trätslogen skog
      Trätslogslandet ängsmark
      Tuggbussvreten åkerdel
      Tulingesjön sjö
      Tulingesjön, Norra sjö
      Tullporten hålväg
      Tunnbotten kolbotten
      Tunnbotten kolbotten
      Tunnlandsåkern åker
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvära backen f. vägbacke
      Tvättviken vik
      Tyska botten åkermark
      Täkten betesmark
      Täkten odling
      Täkten odling
      Täkten åker
      Täkten skog
      Täktkällan källa
      Täktskogen åkrar
      Täktskogen skog
      Täkttäppan f. odling
      Täpporna odlingar
      Uberg höjd
      Udden udde
      Uggelhålet röjning
      Uggelmossen mosse
      Upp-och-nerbacken vägbacke
      Utterbacken backe
      Uttertäppan odling
      Uvberget skogstrakt
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvbotten kolbotten
      Valbergskullen berg
      Valborgsmässberget höjd
      Vallgatan väg
      Vargbergen höjdsträckning
      Vargbergen berg
      Vargberget höjd
      Vargberget berg
      Vargbergsdalen dal
      Vargbergskullen berg
      Varggropen varggrop
      Vargheden skogsområde
      Vargkullen, se Vargbergskullen berg
      Vargmossen mosse
      Vargtjärn tjärn
      Vargtjärnen tjärn
      Vattuberget höjd
      Vedkärret kärr
      Vikarna skog
      Vildberget berg
      Vildkullmossen mosse
      Vilkullhällarna berg
      Villberget bergås
      Villbergsvreten åker
      Viltmokärren kärr
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viludden skog
      Viludden plats
      Viludden udde
      Viludden udde
      Viluddsharen grund
      Viluddsviken vik
      Vindmorkärret kärr
      Vinkbackarna skog
      Vinterbotten kolbotten
      Vinterdäldan åker
      Vinterkomossen mosse
      Vinterkomossen mosse
      Vitmossen mosse
      Vresmossen mosse
      Vresmossen mosse
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vretsberget höjd
      Vålfallet skogsbacke
      Vålfallet åker
      Vårfallet åker
      Vägskälsbotten kolbotten
      Vägskälsfallet skog
      Vältsnåret skogsområde
      Väster backarna skog
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra Lien del av sjö
      Västra vreten åker
      Vättern, Övre och Nedre sjöar
      Vättern, Nedre o. Övre sjöar
      Vätterskogsviken vikar
      Yxbotten kolbotten
      Åbergs täppa åker
      Åkern bakom stugan åker
      Ålströms fall skog
      Åmansviken förr vik
      Åmossen mosse
      Åmossen mosse
      Ån vattendrag
      Ångsjökalven tjärn
      Ångsjökalven tjärn
      Ångsjön sjö
      Ångsjön sjö
      Årnbotten kolbotten
      ?Årnebotten kolbotten
      Åsbotten, Lilla o. Stora kolbottnar
      Åsmunnen sjö
      Åsva sank ängsmark
      Åssvad åker
      Åsvaberget höjd
      Åsviken vik
      Älgbackbotten kolbotten
      Älgkärret kärr
      Älgtorpgruvan gruva
      Älgåkern åker
      Emthyttesjön sjö
      Ämthyttsjön sjö
      Ändtjärn tjärn
      Ändtjärnen tjärn
      Ändtjärnskullen kulle
      Ängarna mosse
      Ängefallet backe
      Ängen åker
      Änkans hage skog
      Ökestället båtplats
      Ölbäcken bäck
      Ölbäckskärret kärr
      Ön ö
      Ön holme
      Örberget, se Orrberget berg
      Örtjärn tjärn
      Örtjärnen tjärn
      Örtjärnsberget berg
      Örtjärnskullen höjd
      Örtjärnskullen höjd
      Örtjärnsåsen ås
      Örvallstjärnarna tjärnar
      Örvallstjärnarna tjärnar
      Östermossen mosse
      Österrikarens botten kolbotten
      Östertäkten åkerstycke
      Östra kullen berg
      Övallstjärn, Lilla tjärn
      Övallstjärn, Stora Saknas
      Övertjärn tjärn
      Övertjärnen tjärn

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.