ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tärna socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 337 Naturnamn : 37
Tärna sn Bastubacken åkerbacke Tärna sn Byttbobacke höjd
Tärna sn Brännberget berg Tärna socken sn Fattiggärdet äga
Tärna sn Dalkarlshagberget berg Tärna socken Gossmyren äga
Tärna sn Ekedalsmossen mosse Tärna sn Grindåkrarna äga
Tärna sn /Se Fågelungskärret kärr Tärna sn Hopslogen äga
Tärna sn Hammarn terräng Tärna sn Hovbergsskiftet äga
Tärna sn Hjortronmossen mosse tärnabyarna inbyggarbeteckning Hävaströmmen fall
Tärna sn Hjulbäcken bäck Tärna vargar inbyggarbeteckning Jankskiftet äga
Tärna sn Hävaströmmen ägomark Aldersbo bebyggelse Julbäcken bäck
Tärna sn Juteberget, se Jätteberget berg Aldersbo gård Jätteberget höjd
Tärna sn Juteberget berg /Se Aldersbo by Keslapparne äga
Tärna sn /Se Juteberget, se Jätteberget höjd och borglämning /Se Aldersbo by Klackgärdet äga
Tärna sn Jätteberget berg med borglämning /Se Anders Lars gård Klingkällan skogskälla
Tärna sn Jätteberget höjd och borglämning /Se Anders Pers gård Komministerängen äga
?Tärna sn Jätteberget berg Backa lht Kråkbohål äga
Tärna sn ?Jätteberget höjd /Se Backa lht Kyrkmossen äga
Tärna sn Jätteberget höjd /Se Berga torp Laggkärret äga
Tärna sn Jätteberget höjd /Se Björkkilen gränsområde Långbröten äga
Tärna sn /Se Kvarnmossen mosse Björklund torp Långmossen mosse
Tärna sn /Se Kyrkmossen mosse Björkängen lht Norrmossen äga
Tärna sn /Se Kyrkmossen mosse Björkängen lht Olkarlstäppan äga
Tärna sn /Se Källarberget höjd Bloms torp Pererstäppan äga
Tärna sn /Se Lapphällarna triangelpunkt Blomtorpet torp Rumporne äga
Tärna sn /Se Lars-Olsberget berg Bolandet bebyggelse Runkmajas älvkvarn urholkning i stenhäll
Tärna sn /Se Lilla mossen ägomark Bolandet by Rävgärdet äga
Ternum sn /Se Lundhagen hagmark Bolandet gd /Se Sagån å
Aldersbo gd /Se Långkärret åker Brunnsbo bebyggelse Sjöpottan äga
Bennebo by Långmossen mosse Brunnsbo by Skommarängen äga
Bolandet gd /Se Mossgubbens terräng Brunnsbo by Smedgärdet äga
?Brunnsbo by Myran ägomark Brunnsbo by Smedsbogärdet äga
?Brunnsbo by Myran ägomark Bännebo bebyggelse Stångby äga
Brunnsbo by Myrbäcken bäck Bännebo by Svedmyran äga
*Byttaboda beb. Nötsjön sjö Bännebo by Tingvastbobäcken bäck
*Byttbo beb. Prästmossen betesmark Bännebo by Viggskogen äga
*Byttbo beb. Rätvarvskärren kärr Bärtbo bebyggelse Visbobäcken bäck
Bännebo by Rävkällan källa Bärtebo bebyggelse Älvsmarken äga
Bennebo by *Sjöträsk sjö? Bärtbo by Överfallslotten äga
Bännebo by /Se Skarptäppan ägomark Bärtbo by  
Bärtbo by /Se skinbersboda(?) utjord /Se Bärtbo by  
Dalkarlstorpet förr torp? Skogsängen ägomark Dalfallet lht  
Fastparbo by Smedsboborgen borglämning Dalfallet lht  
Fastparbo gd Smedsbo borg fornborg /Se Dalkarlshagen hage  
Fastparbo by /Se Stora mossen mosse Dalkarlstorpet torp  
Fastparbo gd Stora mossen terräng Dalkarlstorp lht  
?Fastparbo gd Storhagsberg berg Danskebo torp  
Fastparbo by /Se Storängen ägomark Danskebo gd  
Fastparbo by /Se Svartkärret åker Djävulsön gd  
Fastparbo gd /Se Sågfallet fall Domsätra gd  
Fastbo by /Se Sävomberg berg Dragberget lht  
Gränsbo by Tingvastbobäcken bäck Dragkärret lht  
Gränsbo gd Tingvastbobäcken bäck Dragkärret lht /Se  
Gölja gårdar /Se Vargbacken åkerbacke Dragkärret lht  
Gölja, Lilla gd /Se Varghagen hagmark Edsbro gård  
Gölja gd /Se wiggilsboda utjord /Se Edsbro gd  
Haga förr hus? Viggskogen skogsmark Eklunda lht  
Holmbacken förr hus? Visbobäcken bäck Eriksberg lht  
Hovberga, Södra gd Yxkärret kärr Eriksberg lht  
Hovberga, N. o. S. byar Älsmarken ägomark Eriksberg lht  
Hovberga, Norra gd   Erik Pers gård  
Hovberga, N. o. S. byar   Fallet torp  
?Hovberga hg   Fastbergstorpet torp  
Hofberga hg   Fastbergstorpet torp  
Hovberga herrgård /Se   Fastparbo bebyggelse  
Karlslund förr hus?   Fastparbo by  
Kråkbo gård   Fastparbo by  
Kråkbo gd /Se   Fastparbo by  
Lisselbo gd /Se   Fastparbo by /Se  
Löt by   Forsbo bebyggelse  
Löt gd   Forsbo gård  
Löt gd   Forsbo gd  
Löt by   Forsbo utmål lht  
Myggbo lht /Se   Forsgrens torp  
Norrbo förr hus?   Gossberg gård  
Patringbo by   Grindtorpet torp  
Patringbo by /Se   Grindtorpet torp  
Skarbolandet gd /Se   Grindtorpet lht  
?Smedsbo by   Gränsbo bebyggelse  
Smedsbo gård /Se   Gränsbo by  
Solbo by   Gränsbo by  
Sonnebo by   Gränsbo by  
Sonnebo by   Gåsmyren bebyggelse  
Sonnebo by /Se   Gölja bebyggelse  
Stentorp ödetorp?   Gölja by  
Sågtorpet förr torp?   Gölja gd  
Tälje by /Se   Göransbo bebyggelse  
Tälje by /Se   Göransbo by  
Tälje by /Se   Göransbo gd  
Tälje by /Se   Haga lht  
Tärnaby by   Hagaberg lht  
Tärnaby by   Hagaberg lht  
Tärna by   Hagalund lht  
Tärnaby by   Hagalund lht  
Tärnaby by   Hagen lht  
Tärnaby by   Halls lht  
Tärnaby by   Halstensbo, se Holstensbo gd  
Tärna, Västra Saknas /Se   Halvars torp  
Tärnaby by /Se   Halvarstorp torp  
Vad by, gd   Halvarstorp lht  
Vad gd   Holmbacken lht  
Vad gd   Holmbacken gd  
?Vad gd   Holstensbo gd  
?Visbo gårdar   Holstensbo gd  
Visbo torp /Se   Hovberga by  
Ängsberg förr torp?   Hovberga herrgård  
    Hovberga, Norra by  
    Hovberga, N. bebyggelse  
    Hovberga, Sör bebyggelse  
    Hovberga, Norra by  
    Hovberga, S. bebyggelse  
    Hovberget gd?  
    Hållstensbo bebyggelse  
    Hållstensbo gård  
    Hållstensbo, se Holstensbos gd  
    Håvberga, Sör, se 2 Hovberga, Sör Saknas  
    Hälla lht  
    Hälla lht  
    Hällbacken torp  
    Hällbacken lht  
    Hättskäls vad, se Vad gd  
    Jan Bengts gård  
    Jankbacken torp  
    Jankbacken torp  
    Hankbacken lht  
    Jan Måns gård  
    Jungfrubo bebyggelse  
    Jungfrubo gård  
    Jungfrubo by  
    Jungfrubo by /Se  
    Karlberg lht  
    Karlberg lht  
    Karl Isaks torp  
    Karlsborg lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Klockargården gård  
    Kristoffers gård  
    Kråkbo bebyggelse  
    Kråkbo gård  
    Kråkbo gd  
    Kvarnstugan lht  
    Kyrkoherdebostället gård  
    Lars Anders gård  
    Larsbo lht  
    Lars Ers gård  
    Lars Ols gård  
    Lillängen torp  
    Lillängen lht  
    Lisselbo gård  
    Lisselbo gd /Se  
    Litselbo bebyggelse  
    Lisselbo gd  
    Lisselbo gd (o. by)  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet torp  
    Lugnet lht  
    Lund bebyggelse  
    Lund gård  
    Lund by  
    Lund, fd Kråkbo bondgård  
    Lundbo torp  
    Långkärret gård  
    Långkärret lht  
    Löt by  
    Löt bebyggelse  
    Löt by  
    Löt by  
    Lövgrens gård  
    Lövlunda lht  
    Lövlunda gd  
    Marieberg lht  
    Marieberg lht  
    Mellanbo bebyggelse  
    Mellanbo, se 1 Vad gd  
    Mellanbo bebyggelse  
    Mellanbo gård  
    Mellanbo gd  
    Mobergs lht  
    Mossan Saknas  
    Mossan gård  
    Mossan gd  
    Myggbo lht  
    Myggbo lht  
    Nilses lht  
    Nilses stuga  
    Nilses lht  
    Norra roten del av sn  
    Norrbo lht  
    Norrbo lht  
    Norrbotorp lht  
    Norr Hovberga by  
    Norrlund lht  
    Norrlund lht  
    Norrlund lht  
    Norrlund lht (fd tp)  
    Nybo lht  
    Nybo lht  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nyby lht  
    Nybygget torp  
    Nyhagen lht  
    Nyhagen gd  
    Parken gd /Se  
    Parkens torp  
    Parkens gård  
    Parken(s) lht  
    Patringbo by /Se  
    Patringbo by  
    Patringbo bebyggelse  
    Patringbo by  
    Per Ers gård  
    Per Ers gård  
    Persbo gård  
    Persbo gd  
    Persbo gård  
    Prästgården gård  
    Prästgården Saknas  
    Rosenborg lht  
    Rätvarvet torp  
    Rätvarvet torp  
    Rätsvarvet (öde) gård  
    Sedvalls gård  
    Sjöbo torp  
    Sjöbo gd  
    Skansen stuga  
    Skarbolandet bebyggelse  
    Skarbolandet by  
    Skarbolandet by  
    Skarängen lht  
    Skogsängen stuga  
    Skomakarlöten torp  
    Skomakarlöten torp  
    Skomakartorpet lht  
    Skommartorpet torp  
    Skräddarbacken avs.  
    Skräddarbo lht  
    Skuggan torp  
    Skuggan lht (f.d. torp)  
    Smedbo lht  
    Smedbo gård  
    Smedbo lht  
    Smedens torp  
    Smedsbo bebyggelse  
    Smedsbo by  
    Smedsbo gd  
    Smedsbo by  
    Smedtorpet torp  
    Smedtorpet torp  
    Snebo gård  
    Snuggan torp  
    Solbergs torp  
    Solbo torp  
    Solbo by  
    Solbo by  
    Solbo by  
    Solbo lht  
    Solbo by /Se  
    Soldattorpet torp  
    Sobbo bebyggelse  
    Sonnbo by  
    Sonnebo bebyggelse  
    Sonnebo by  
    Sonnbo by  
    Stensta torp  
    Stensta lht  
    Stenstorp torp  
    Stentorp lht  
    Strömsberg lht  
    Svartkärr torp  
    Svartkärret avs.  
    Svedbo torp  
    Svedbo lht  
    Sågfallet torp  
    Sågtorpet torp  
    Sågtorpet lht  
    Sävströms lht  
    Söderbergs lht  
    Sörbo lägenheter  
    Sörbotorp torp  
    Sör Hovberga by  
    Tenells lht  
    Tingstorp lht  
    Tingstorp lht  
    Tingvastbo by  
    Tingvastbo bebyggelse  
    Tingvastbo by  
    Tingvastbo by  
    Tingvastbo by /Se  
    Trekanten lht  
    Tälje bebyggelse  
    Tälje by  
    Tälje by  
    Tälje by  
    Tärna by Saknas  
    Tärnaby by  
    Tärna by Saknas  
    Tärna byn by  
    Tärnaby by /Se  
    Tärn Gölja by  
    Tärn-Gölja by  
    Törnäsbo bebyggelse  
    Törnäsbo by  
    Törnäsbo gd  
    Vad, se 1 Mellanbo Saknas  
    Vad gd  
    Vad bebyggelse  
    Vad gård  
    Vad gd  
    Vad, se Mellanbo gd  
    Varghagen lht  
    Varghagen lht  
    Vigelsbo gd  
    Vigelshus bebyggelse  
    Vigelshus gård  
    Vigelshus by  
    Vigelshus gd  
    Vigelshus gård  
    Vigelshus gård  
    Vigsberg lht  
    Viksberg lht  
    Visbo bebyggelse  
    Visbo gård  
    Visbo by  
    Visbo gd  
    Visbo gd  
    Västergården gård  
    Västerhagen lht  
    Ågården gd  
    Ängsberg torp  
    Ökjans lht  
    Österbo bebyggelse  
    Österbo gård  
    Österbo gd  
    Östergården gård  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.