ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kumla socken : Övertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 434 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 390 Naturnamn : 228
Kumla sn Allas ögon förr ägomark Kumla sn /Se Allas ögon äga
Kumla sn Björnmyran kärr /Se Kumla sn Asptegarna åkrar
Kumla sn Bredmossen mosse Kumla sn Bengsells täppa åker
Kumla sn? Bältarhagen skogsmark Kumla sn Björnbacken utäga
Kumla sn Druvedalskällan källa Kumla sn Björnbo hålet åker
Kumla sn Finntorpet triangelpunkt Kumla sn Björnmyran myr
Kumla sn Fremtboberget berg /Se Kumla sn Björnmyran kärr
Kumla sn Glattarna åker /Se Kumla socken socken Boda Åkerskog äga
Kumla sn Gulla grind f.d. tingsplats Kumla herrar inbyggarbeteckning Bredmossen mosse
Kumla sn *Gullagrind förr tingsplats /Se Kumla herrar inbyggarbeteckning Bredmossen mosse
Kumla sn Hagstugukällan källa /Se Kumla herrar inbyggarbeteckning Butarna äga
Kumla sn Heden skogsmark Kumla herrarna inbyggarbeteckning Bärtbo åkerskifte
Kumla sn Hedmossbreget berg Väsbyborna inbyggarbeteckning Dalbäcken äga
Kumla sn Hedmossen mosse /Se Aldersbo bebyggelse Diket, Norra dike
Kumla sn /Se Holmboberget berg /Se Aldersbo gd Diket, Södra dike
Kumla sn *Hummelbacken utjord /Se Aldersbo gd Druvedalsdiket, se Stubbhagsdiket dike
Kumla sn Hummelkärret kärr /Se Anders-Anders gård Druvedals källan källa
Kumla socken *Hustakällan källa /Se Andersbo lht Dörr ängar
Kumla sn Husta källa källa Anders-Ers gård Ekorren äga
Kumla sn Hycklingsberget berg /Se Anders-Jans gård Finnskogen skog
Kumla sn Hycklingsberget berg Anders-Jans gård Finnskogen skog
Kumla sn Hästhagskärret kärr Anders-Ols gård Fremtboberget berg
Kumla sn *Karbotten äng /Se Anders-Pers gård Frukällan källa
Kumla sn Kivstabäcken bäck Annelund lägenheter Främstberget, se Främstboberget berg
Kumla sn Klasbomyren Saknas Arstunes gård Främstberget berg
Kumla sn Klockarmossarna ägomark Asplund lht Främstboberget berg
Kumla sn Kumla hed sandås /Se Asplund gd Främsttäppan täppa
Kumla sn Kusbacken åkerbacke Axelsberg lht Fyran åkerskifte
Kumla sn *Kvarnbacka utjord /Se Berga lht Gabrielsbacke försv. backe
?Kumla sn /Se Kyrkestom, se Prästestom äga /Se Berga gd Glattarna åker
?Kumla sn /Se Kyrkohagen hage /Se Bergskarls torp Gubbens äng äng
Kumla sn Källberget berg /Se Bergkarlstorp torp Gulla grind f.d. tingsplats
Kumla sn Källberget berg Björkens, se Soldattopet lägenheter Gulla grind f.d. tingsplats
Kumla sn Källberget berg /Se Björklunds, se Smedbacka lht Gulla grind tingsplats
Kumla sn Kölängen äga /Se Blåsen stuga Gärdet, Norr- gärde
Kumla sn *Lars Karls äng äng /Se Boda bebyggelse Gärdet, Norra gärde
Kumla sn Lillån å /Se Boda by Hagarna, Väster hagar
Kumla sn Lillån å Boda by Hagstu källa källa
Kumla sn Limundan äga /Se Bonnsta, se Bånsta by Hagstugu källan källa
Kumla sn Lisselmossen mosse /Se Broäng lht Hammaren skog
Kumla sn Lisselmossen mosse Bånsta Saknas Heden skog, ås
Kumla sn Lucksbokällan källa Bånsta Saknas Heden tallhed
Kumla sn Långmossen mosse /Se Bånsta by Hedmossberget berg
Kumla sn Långsva förr ägomark Bånsta by Hedmossen mosse
Kumla sn Myrberget berg /Se Bäckeby bebyggelse Helvetesmossen mosse
Kumla sn *Norrhustaberget berg /Se Bäckeby by Hjortronmossen mosse
Kumla sn Norr-Husta källa källa /Se Bärtbo förr torp Hoglabro bro
Kumla sn Nyängen nyodling /Se Druvedal lht Holmboberget berg
Kumla sn Prästestom äga /Se ?Engårdsbyn by Holmbogärdet gärde
Kumla sn *Prästängen äng /Se Engarn, se Ängarn by Holmbo hålet »hål», åker
Kumla sn Ransta å bäck /Se Engarn by Holmkärret förr kärr, nu åker
Kumla sn Ranstaån å /Se Engarnstorp torp Holmängen äng, nu åker
Kumla sn Rävberget berg /Se Engrenstorp torp Hummelbäcken äga
Kumla sn *Salberget höjd /Se Erik-Anders gård Hummelkärret kärr
Kumla sn Silvberget berg /Se Erik-Anders gård Husta källa källa
Kumla sn Skalleråsen ås Erik-Ers gård Husta källa källa
Kumla sn Spöktallen tall /Se Erik-Ers gård Husta källa källa
Kumla sn /Se Styggkärret utmark /Se Erik-Lars gård Hycklingsberget berg
Kumla sn /Se Säva ström å /Se Erik-Ols gård Hycklingsberget skogsområde
Kumla sn /Se Sörbo vad bäck /Se Erik-Pers gård Hyran utäga
Kumla sn /Se Toppenberg berg /Se Eriksberg lht Hälla Våmkärret kärr
Kumla sn /Se Toppeberg berg Eriksberg lht Hällvreten åker
Kumla sn /Se Toppenberg berg /Se Eriksberg Saknas Hällåkrarna åkrar
Kumla sn /Se Toppenberg berg Erikslund lht Hästhagen hage
Kumla sn /Se Trappeberget berg /Se Erikslund lht Hästhagen hage
Kumla sn /Se Trollbacken backe Erlandsbo bebyggelse Hästhagen hage
Kumla sn /Se Tränjonsmossen mosse /Se Fallbacken lht Hästhagskärret kärrområde
Kumla kyrka kyrka /Se Täljkniven förr ägomark? Fastbo by Hästhagskärret kärr
Aldersbo gd /Se *Tärna utäng ängsmark /Se Fastebo (Fastbo) bebyggelse Högrind äga
Asplund torp /Se Vads å, se Ransta å bäck /Se Fastbo gd Högrinds backe backe
Bergskarls torp /Se Våmkärret ägomark Finntorpet torp Janses täppa täppa
Boda gård *Västtärna äng ängsmark /Se Fjärdsmans gård Kalvhagen hage
Boda by Ynglingebacken höjd Folkhögskolan, se Tärna Saknas Karbotten allmänningsäng
Boda by? Öbacken åkerbacke Framsttorpet, se 1 Främsttorpet Saknas Karbotten sjöbotten
Boda gård Österby mossen mosse /Se Framsttorpet torp Kattkärret kärr
Boda by   Fredriksberg lht Kattspångstäppan äga
Boda by   Frekjans gård Klockargatan allé
Boda by   Fridhem lht Klockarmossen äga
Boda by   Fridhem lht Klockarmossarna mossar
Boda by   Fridhem lht Kolbottnen åkerskifte
Boda by?   Främsttorpet bebyggelse Krokåkrarnna åker
Boda by   Främsttorpet torp Kulla källa källa
Boda by   Gamla Ol-Anders gård Kumla hed sandås
Boda gd /Se   Granberg hmd Kumla hed del av sn
Bånsta by   Granberga gd Kumla hed del av sn
Bånsta by   Grönlund torp (nu borta) Kusbacken backe
Bånsta by   Gustav-Anders, se Ranstaberg lht Kusbacken stenbacke
Bånsta by?   Gustavsberg lht Kyrkbacken backe
Bånsta by?   Gustavsberg lht Kyrkberget, se Holmboberget berg
Bånsta by   Gustavsberg gd Kyrkhagen hage
Bånsta by /Se   Haga hmd Kyrkvreten åker
Bånsta by?   Haga gd Kyrkvreten äga
Bånsta by   Hagaberg hmd Kyrkvägen väg
Bonsta by   Hagby lht Kålgårdarna täppa
Bånsta by   Hagby bebyggelse Källbacken backe
Bonsta by   Hagby gd Källberget berg
Bånsta by   Hagby by Källberget berg
Bånsta by   Hagsta lägenhet Källberget berg
Bånsta gårdar /Se   Hagstugan stuga Källhagen åker
Bånsta by /Se   Hebo lägenheter Käringhålet äga
?Bäckeby gd   Hebo gd Käringmossen mosse
Bäckeby gård   Heden lht Kärrbäcken bäck
Bäckeby Saknas /Se   Hella, se Hälla gård Kärrbäcksbäcken bäck
Bäckeby gd /Se   Hellby, se Hällby lht Kölnbacken åker
Bärtbo torp /Se   Hersved, se Härsved gård Kölnbacken backe
*Dalbäcken torp /Se   Hogla Saknas Kölängen äga
Dal-Eriks ödegård?   Hogla Saknas Lillån å
Engarn by   Hogla by Lillån å
Engarn by   Hogla by Limundan äga
Engarn by /Se   Holmbo bebyggelse Lisselgärdet gärde
Engarn by   Holmbo by Lisselmossen mosse
Engarn by   Holmbo gd Lisselmossen mosse
Engarn by   Hovbergs gård Lundbacken äga
Engarn by   Humlebacken torp Lunds backe backe
Engarn by   Husta Saknas Långmossen mosse
Engarn by   Husta, Sör- Saknas Långmossen mosse
Engarn by   Husta, Norr by Långsva sankmark
Engarn by   Hyddan lht, kyrkoherdebost. Läbacken äga
Engarn by   Häckvillan lägenheter Myran åker
Engarn by   Hälla bebyggelse Myrarna kärr
Engarn by   Hälla gård Myrberget berg
Engarn by   Hälla gd Myrberget berg
Engarn by   Hällby lht Myrtegen åker
Engarn by   Hälltorpet torp Norra Diket dike
Engarn by   Häradsvi, se Härsved gård Norra gärdet gärde
Engarn by   Härsved (Häradsvi) bebyggelse Norrgårds hagarna hagar
Engarn by   Härsved gd Norrgårds vreten åker
Engarn by   Hästberget, se Granberg hmd Norr gärdet gärde
Engarn by   Hästhagen gård Norr haga åker
Engarn by /Se   Höggrinda Saknas Norrlinda ång
Engarn by /Se   Jan-Fredriks gård Norrängen äga
Engarn by /Se   Jan-Jans gård Norrängen åker
Erlandsbo gd   Jan-Lars gård Nygärdet åker
Erlandsbo gd   Jan-Lars gård Nyängen äga
Erlandsbo gd   Jan-Lars gård Nyängen äng
Erlandsbo gd   Jan-Mats gård Näbban beteshage
Erlandsbo gd?   Jan-Mats försv. torp Ol-Ols torp äga
Erlandsbo gård   Jan-Ols gård Oxbeten, Lilla äga
Erlandsbo Saknas /Se   Jan-Ols gård Oxbeten, Stora äga
Erlandsbo torp /Se   Jan-Petters torp Oxbetsbäcken förr bäck
Erlandsbo gd /Se   Janses försv. stuga Oxhagen förr hage
Fastbo by   Johanneslund lht Oxmossen mosse
Fastbo by?   Kaplansbolet, se Klockargården gd Paltvägen väg
Fastbo by   Karbotten by Pundan, se Pyndan äga
Fastebo (Fastbo) gård   Karbotten gd Pyndan äga
Fastebo gd /Se   Karlberg gd Ransta åsen ås
Fastebo gd /Se   Karl-Jans gård Rufferbo kärr
Fastbo by /Se   Karl-Nils gård Ryttarvreten gärde
Finntorpet torp /Se   Karl-Petters, se Pettersborg lht Räckebacken sankt markområde
Gullagrindh tingsplats   Karlsberg lht Räckebacken sankt markområde
Gullagrind tingsplats   Karlsbo lht Räckebacken sankt markområde
*Gullagrind tingsplats   Karlsbo torp Räckebacken sankt markområde
*Gullagrind tingsplats   Karlslund lht Rävberget berg
Gullogrind Saknas   Karlsro lht Rävberget berg
*Gullugrind Saknas   Karlsro hmd Rönnbacka äga
Gullugrind Saknas   Klasbo Saknas Rönnbacken backe
*Gullugrinda tingsplats   Klasbo by Rönningarna åkrar
*Gullugrinda tingsplats   Klasbo by Sagån å
*Gullogrind tingsställe /Se   Klippan lht Sagån å
*Gullogrind tingsplats   Klockarbostället lht, kyrkoherdebost. Sagån å
Gullagrind tingsplats   Klockargården bebyggelse Silvberget berg
*Gullagrind tingsställe /Se   Klockargården bebyggelse Silverberget berg
*Gullugrind Saknas /Se   Klockargården gd Skalleråsen backe
*Gullugrinda ting förr tingsställe /Se   Klåsbo, se Klasbo by Skogsvreten åker
Gullagrind förr tingsplats /Se   Kolarbo bebyggelse Skvalbron bro
*Gullugrinda ting Saknas /Se   Kolarbo gård Slinkvägen väg
Hagby gd /Se   Kolarbo gd Spännarkärret nu åker
Hagstugan stuga /Se   Komministergården, se Klockargården gård Stenmurskiftet åker
Hogla by   Konungabo, se Kängsbo gård Stenskvale åkrök
Hogla by   Kulla hmd Stockholm skifte
Hogla by   Kullen, se 1 Österby gård Storbro bro
Hogla by   Kumla hed, se Heden lht Storkällan källa
Hogla by   Kvarnbacka gd Storängen äga
Hogla by   Kvarnholmen lht Storängen äga
Hogla by   Kvarnholmen (lgt?) Ströms gärde gärde
Hogla by   Kvarnholmen Saknas Strömtäppan täppa
Hogla by   Kyrkoherdebostället bebyggelse Stubbhagen åker
Hogla gårdar /Se   Kyrkoherdebostället bebyggelse Stubbhagen äga
Hogla by /Se   Kållarbo, se Kolarbo gård Stubbhagsdiket dike
Hogla by /Se   Källbäcksbo gd Styggkärret utmark
Hogla by /Se   Kängsbo bebyggelse Sädsbäcken bäck
Hogla by /Se   Kängsbo bebyggelse Sädsbäcksbacken backe
Hogla by /Se   Kängsbo by Säva ström, se Sagån å
Hogla by /Se   Kängsbo by Södra Diket dike
Hogla Saknas /Se   Kärrberga lht Sörbo vad bäck
Holmbo by   Kärrberga gd Sörbo vadsbacken backe
Holmbo by?   Kärrbäcksbo bebyggelse Sörängen äga
Holmbo by   Kärrbäcksbo gd Sörängen åker
Holmbo gd /Se   Labacken lht Toppeberg berg
Holmbo gd /Se   Labacken kpl Toppenberg berg
Hugla, se Hogla by   Larsbo lht Toppenberg berg
Hugle by /Se   Lars-Ers gård Trappberget berg
Husta by   Lars-Jans gård Trappeberget berg
Husta, Norr- by   Lars-Pers gård Trebackarlång backe
Husta by   Leonsberg lht Trollbacken backe
Husta, Norr by   Liljansberg lht Trollbacken rastplats
Husta, Norr- och Sör- byar   Liljansberg lägenheter Trossbobacken backe
Husta, Sör- by   Lucksbo lht Tränjonsmossen mosse
Husta, Sör- by   Lugnet lht Tränåkerskiftet åker
Husta by   Lugnet lht Tärningsbacken åkerskifte
Husta by   Lugnet lht Vadsbron bro
?Husta by /Se   Lugnet lägenhet Vads bäcken bäck
?Husta by /Se   Lyran lht Vads åsen ås
Husta, Sör- o. Norr gårdar /Se   Långholmen gård Vallrums kärr förr kärr, nu åker
Husta beb. /Se   Mariedal lht Varghagen hage
Husta by /Se   Mats-Mats gård Vargkulan grotta
Hälla gd /Se   Mjölnargården gd Vargstenen sten
Härsved (Häradsvi) gård   Myggbo, se Hästhagen gård Vargstens hål grop
Härsved gd /Se   Myran lht Vattenstället åker
Karlsbo torp /Se   Nersocknen del av sn Vikargärdet gärde
Kerrobassa Saknas   Nilsbo bebyggelse Våmkärret kärr
Kerrobassa bodhom, se Kärrbäcksbo gd   Nilsbo gd Våmkärret, Hälla kärr
Klasbo by?   Normanstorp, se Lugnet lht Väsbybäcken bäck
Klasbo by   Norrgårdarna förr gårdar Väsbybäcken bäck
Klasbo by?   Norrgården gård Väster hagarna hagar
Klasbo by   Norrhusta by Västerängen åker
Klasbo gårdar /Se   Norrhusta by Västerängen förr äng, nu åker
Klockargården gd /Se   Norrhusta by Västrins äga
Kolarbo gd /Se   Norrmalm lägenheter Ynglingebäcken bäck
Konungsbo, se Kängsbo gd /Se   Nyberg lht Ynglingsberget berg
Kängsbo by   Nyberg gd Åkerskog, Boda äga
Kängsbo gård   Nyby bebyggelse Ån, se Lillån å
Kängsbo gd   Nyby gård Ängarns kärr(et) kärr
Kängsbo gd /Se   Nydal lht Öbacken backe
Kärrbäcksbo gd?   Nygård gd Österby berget höjd
Kärrbäcksbo gård   Nytorp hmd Österby mossen mosse
Kärrbäcksbo gd   Nyängen lht Österbyängsteg åker?
Kärrbäcksbo gd /Se   Nyängen lägenhet Österängen äga
Myggbo gd /Se   Ol-Anders gård  
Myggbo Saknas /Se   Ol-Anders, Gamla gård  
Nilsbo gd /Se   Ol-Ers gård  
Norrhusta by   Ol-Ers gård  
Norrahuxta Saknas   Olivelund lht  
Norrhusta by   Ol-Ols gård  
Norrhusta by /Se   Ol-Ols torp försv. torp  
Norrhusta by /Se   Olsbo hmd  
Norrhusta by /Se   Olsbo gd  
Nyby gd /Se   Olsbo gd  
Olsbo gd /Se   Oppsocknen del av sn  
Oogla, se Hogla by   Oppsocknen del av sn  
Oppsocken del av Kumla /Se   Ormbacken, se Österäng lht  
Oræzbodhum Saknas   Oskarsberg lht  
??*Orrbo torp   Paltorna torp  
*Orrbo torp /Se   Pell-Pers gård  
Persbo gd /Se   Per-Anders gård  
Prästgården gd /Se   Per-Ers gård  
*Prästtorpet torp /Se   Per-Jans gård  
*Randasta, se Ransta by   Per-Jans gård  
Randistom, se Ransta Saknas   Per-Ols gård  
Ransta by   Per-Pers gård  
Ransta by   Persberg lht  
Ransta by   Persbo bebyggelse  
Ransta by   Persbo gd  
Ransta by   Persbo gd  
Ransta by o. säteri   Petters gård  
Ransta by?   Pettersborg lht  
Ransta by   Prästgården, se Kyrkoherdebostället gård  
Ransta by   Prästgården Saknas  
?Ransta by   Prästtorpet torp  
Ransta by   Pusten, se Blåsen stuga  
Ransta by   Raggelbo gård  
Ransta by   Ramsberg lht  
Ransta herrgård   Ransta järnvägsstation och samhälle  
Ransta gård /Se   Ransta säteri  
Ransta by   Ransta Saknas  
Ransta by o. hg   Ransta by  
Ransta by o. hg   Ransta by  
Ransta by o. hg   Ranstaberg lht  
Ransta by o. herrgård   Ransta hagen torp  
Ransta by   Ransta säteri gd  
Ransta by, hg   Ransta säteri Saknas  
Ransta by   Rotbo bebyggelse  
Ransta by   Rotebo (Rotbo) bebyggelse  
Ransta by   Rotbo gd  
Ransta samhälle   Rotebo gd  
Ransta samhälle   Rutbo bebyggelse  
Ransta by   Rutbo gård  
Ransta gd   Rutebo (Rutbo) bebyggelse  
Ransta by o. hg   Rutbo gd  
Ransta gd   Ryttersborg villa  
Ransta samhälle   Räckebäcken gd  
Ransta samhälle   Räckebäcken gd  
Ransta herrgård   Rönnbacka lht  
?Ransta gd   Rönnbacka gd  
Ransta samhälle   Sistens försv. torp  
Ransta by   Skogsbo lht  
?Ransta by   Skogsroten del av sn  
Ransta by   Skommartorpet, se Engarnstorp torp  
Ransta by   Skräddarbo lht  
Ransta by   Skräddartorp torp  
Ransta hg   Smedbacka lht  
Ransta by   Solbo lht  
Ransta by   Solbo by  
Ransta by   Solbo torp  
Ransta samhälle   Soldattorpet torp  
Ransta by /Se   Soldattorpet, se Engrenstorp torp  
Ransta by   Soldattorpet soldattorp (nu borta)  
Ransta by?   Solhem lht  
Ransta by?   Sten-Eriks torp  
?Ransta by   Stickkärret, se Gustavsberg lht  
Ransta herrgård   Storgården gård  
Ransta Saknas /Se   Storgården Saknas  
Ransta by /Se   Storängen, se Karlsro lht  
Ransta säteri /Se   Strömtorpet torp  
Ransta säteri /Se   Stubbarsbo, se Ängsberg lht  
Ransta säteri /Se   Styggkärret, se Gustavsberg lht  
Ransta samhälle /Se   Sveaborg, se Karlsbo lht  
Ransta by o. hg /Se   Sveaplan villor  
Ransta hagen torp /Se   Svenstorp lht  
Rotbo gd /Se   Svenstorp hmd  
Rutbo gd /Se   Säteriet, se 4 Ransta Saknas  
Skräddartorp torp /Se   Södermalm lägenheter  
Solbo torp /Se   Sörhusta by  
Sörhusta by   Sörhusta by  
Sörhusta by /Se   Sörhusta by  
Sörhusta by /Se   Talludden lht  
Sydhra Huxta Saknas   Tolvmans gård  
Huxta Saknas   Tolvmansgården gård  
Sörhusta by   Tomtes gård  
Sörhusta by /Se   Tvillingstugorna rivna stugor  
Torpa by   Tändar gård  
Tärna, Västra gård   Tärna folkhögskola  
Utsocknen del av Kumla /Se   Tärna folkhögskola Saknas  
Vad gård   Tärna järnvägsstation  
Vad by   Tärna station jvst  
Vad by   Tärna, Västra, se Västtärna Saknas  
Vad gd?   Ulriksro lht  
?Vad by   Ulriksro lägenhet  
?Vad by   Utgårdsroten l. utgårdarna del av sn  
?Vad by   Utsocknen del av sn  
?Vad by   Vad Saknas  
?Vad by   Vads byn by  
Vad by   Vad by  
Vad by   Vads kvarn bebyggelse  
Vad gård   Vads kvarn kvarn  
Vad by   Vads kvarn gd  
Vad by   Vallrum bebyggelse  
Vad gård   Vallrum gd  
Vad by   Vallrum gd  
Vad by   Väsby Saknas  
Vad by /Se   Väsby by  
Vad by?   Väsby by  
Vad by /Se   Väsby by  
Vad by /Se   Väsby by  
Vad gd   Västerbo lht  
Vad by?   Västerbo gd  
Vad by   Västerby Saknas  
Vad by   Västerby by  
Vad hg   Västerby by  
Vad by   Västerbytomten lht  
Vad by?   Västerbäck lägenheter  
Vad by   Västergården gård  
Vad by?   Västers försv. torp  
Vad by   Västerängen hmd  
Vad by   Västermalm lägenheter  
Vad by   Västströms, se Mjölnaregården gd  
Vad by   Västtärna Saknas  
Vad by   Västtärna herrgård  
Vad hg   Västtärna herrgård  
Vad Saknas /Se   Västtärna herrgård  
Vad Saknas /Se   Västtärna gd  
Vad gård /Se   Västtärna by  
Vad gd /Se   Ynglinge by  
Vads kvarn kvarn /Se   Ynglinge by  
Vallrum gård   Ynglinge gd  
Vallrum gd /Se   Åkersbo bebyggelse  
Vallrum gd /Se   Åkersbo by (förr)  
Vallrum gd /Se   Åsbo lht  
Vallrum gd /Se   Åsgårda (Åsgården) Saknas  
Vallrum gd /Se   Åsgården gd  
Väsby by   Åsgården akademihemman  
Väsby by   Ängarn by  
Väsby by   Ängbo lht  
Väsby by   Ängbo gd  
Väsby by   Ängsberg lht  
Väsby Saknas   Ängsberg gd  
?Väsby by   Ärlandsbo, se Erlandsbo gård  
?Väsby by   Ärlandsbo gård  
Väsby by   Öbacken skogsbacke  
Väsby by?   Österby Saknas  
Väsby by   Österby bebyggelse  
Väsby by   Österby by  
Väsby gd   Österby by  
?Väsby by   Österby ängsteg bebyggelse  
?Väsby by /Se   Östergården gård  
?Väsby by   Östermalm lägenheter  
Väsby by   Öster Tärna, se Västtärna samt Kvarnholmen Saknas  
Väsby by?   Österäng lht  
Väsby by   Österäng gd  
Väsby gårdar /Se   Österäng gd  
?Västerby by      
Västerby by      
Vesterby by?      
Vesterby by?      
Västerby by      
?Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by /Se      
Västerby gårdar /Se      
Vesttärna bost.      
Västtärna by /Se      
Västtärna gd /Se      
Västtärna kvarn kvarn /Se      
*Västtärna kvarn kvarn /Se      
Ynglinge by      
Ynglinge gd      
Ynglinge gård      
Ynglinge gård      
Ynglinge Saknas      
Ynglinge gård      
Ynglinge Saknas      
Ynglinge gårdar      
Ynglinge gård /Se      
Ynglinge gd /Se      
Ynglinge by /Se      
Ynglinge by /Se      
Ynglinge by /Se      
Ynglinge by /Se      
Ynglinge by /Se      
Ynglinge by /Se      
Åkersbo gd /Se      
Åsgårda gd /Se      
Åsgården gd      
Åsgården gd      
Ängarn gårdar /Se      
Ängbo lht /Se      
Ärlandsbo gd /Se      
Österby by?      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by /Se      
Österby gårdar /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.