ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sala stad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 443 Naturnamn : 381 Bebyggelsenamn : 765 Naturnamn : 1024
Sala stad Almossbäcken bäck Förkortningar förteckning Adlersparres gruvort
Sala stad Almossen mosse Förkortningar förteckning Alexanders arbetsrum
Sala stad Almossen sankmark Nummerförteckning förteckning Alexanders arbetsrum i gruvor
Sala stad Arvidsbäcken bäck Sala-Heby riktnummerområde Allgulins arbetsrum i gruva
Sala stad Arvidsängen ängsmark Sala stad Almossberget berg
Sala stad Axelsäng ängsmark Sala stad Almossen mosse
Sala stad och sn Bergmansortssänkningen gruvhål /Se Sala stad Almossen mosse
Sala stad Bergsmansbottnen Saknas Sala stad Almossängen äng
Sala stad /Se Bergsmanssänknigen, Nedre gruvhål /Se Sala stad Almosse ängen lokal
Sala stad Biskopsudden holme Sala stad Anders Bergs gr. lokal
Sala stad *Björnhålet, Gamla Saknas Sala stad stad Anders Pers kisgruva
Sala stad /Se Björnmossen mosse Sala stad Anderssons kvarngärde åker
Sala stad o. sn Bolandsmossen mosse Sala stad Andra botten rasberg
Sala stad o. sn Bottensänkning, Lilla gruvhål /Se Sala stad /Se Andra bottens ras rasberg i sala gruva
Sala stad /Se Braknogsmossen terräng Sala stad /Se Anfarten nedgång
Sala stad stad /Se Brattknogsmossen sank mark Sala herrar inbyggarbeteckning Anfartsrummet nedgång (o. byggnad)
Sala kyrka kyrka Bredhatten höjd Salarna inbyggarbeteckning Antons arbetsrum i gruva
Sala stad /Se Bredhatten sank mark Sala tjuvar inbyggarbeteckning Arvidsäng obebyggt område
Sala stad /Se Bredmossen odlad myrmark Sala tjyvar inbyggarbeteckning Arvids ängar uppodlat område
Sala stad /Se Brännholmen udde Sala-tjuvarna inbyggarbeteckning Arvidsängar jordområde
Sala stad /Se Bränntorvsmossen myr Sala tjyvarna inbyggarbeteckning Avundshålet åker
Sala stad /Se *Börneholett Saknas Salbergs tjuvar inbyggarbeteckning Avundshålet äga
Sala stad /Se Centralschaktet kalkbrott Salsockens tjyvar inbyggarbeteckning Badstuorten arbetsrum i gruva
Sala stad /Se Dalkarlsängen sank mark Alphyddan gård Bangårdsgatan gata
Sala stad /Se Dammboskid sank mark Anders Pers gd Bellandersgånga ort
Sala stad /Se Dammen odling Anneberg lht Bellanders gånge fältort i gruva
Sala stad /Se Dammsänkning gruvhål /Se Annedal lht Bellmans arbetsrum i gruva
Sala stad /Se Damsjöar, se Silvköparn o. Olof Jonsdammen sjöar Annedal lht Bellmansorten ort i gruva
Sala stad /Se Djuperumningen Saknas Annero villa Bengtsbo kärren kärr
Sala stad /Se Djuprymningen Saknas Annero lht Bengtsbokärrena lokal
Sala stad /Se Djuprymningen Saknas Arnebo lht Bergenstjernas arbetsrum i gruva
Sala stad /Se Djurkarlsrymningen Saknas Arnebo villa Bergenstjernas väg gata
Sala bergslag bergslag Djurkarlerymningen Saknas Aspenstorp lägenheter Berggatan gata
Sala bergslag bergslag /Se Djurkarlsrymningen Saknas Aspens torp stad Berggrens haga skogsområde
Sala sockens tjuvarna inbyggarbeteckning Djurkarlsrymningen Saknas Aspenstorp torp Berggummansort ort i gruva
Bengtsbo lägenheter Djurkarlsrumningen Saknas Avrättsplatsen bebyggt omr. Berglunds backe skog
Bomulls fabriken f.d. byggnad /Se Djäknehyllen plats /Se Avrättsplatsen bebyggt område Bergmossarna mossar
Bråsta förr by, numera lägenheter /Se Drottningbäljestaden Saknas /Se Avrättningsplatsen bebyggt område Bergmästaregatan gata
Bråsta lägenheter Drottningschaktet schakt Axelsäng lht Bergmästargatan gata
Bråsta gd *Drottningschaktslaven Saknas Axelsäng hmn Bergmästarodlingen jordområde
Bråsta lägenheter Drottning schaktet gruvhål /Se Axelsäng, Lilla lht Bergmästarorten ort i gruva
Drufvelund Saknas Drunkinkärret sank mark Axelsäng, L. lokal Bergmästarån å
Ekeby f.d. by Ekeby damm damm Backa lhtr Bergslagsgatan gata
*Ekeby försv. gd Ekebydammen damm /Se Backa bebyggt område Bergmans, Nedra sänkning
*Ekeby försv. gd Ekeby mosse sankmark Backkålgården lht Bergmansgatan gata
Ekebyhyttan f. hytta *Eleonora gruva /Se Banelund lht Bergsmansgatan gata
Ekeby kvarn Saknas Elins backe skogsbacke Banelund lht Bergsmansortsänkningen nivå
Enbacken torp Fallmossen sank mark Banelund lht Berntssons »stämpel» i gruva
Erikjans Saknas Fallsänkningen gruvhål /Se Barnelund lht Bilos arbetsrum i gruva
Frebrum, se Fredbrunn by Finngruvan gruvhål /Se Barnelund by? Biskogsgruvan gruva
Frebrunn, se Fredbrunn by Finngruvan gruva /Se Bengtsbo lägenheter Biskogsgruvan gruva
Fredbrunn by /Se Flaskfodret plats /Se Bengtsbo hmndel (»bergsmansäga») Biskopsudden udde
Fredbrunn by /Se Flaxmossen mosse Berga torp Bjelkes nivå
Gruvstugan byggnad /Se Flintorten gruvgång /Se Bergabo villa Bjelkes stoll stall i gruva
Hammarby del av stad /Se Flintortssänkningen gruvhål /Se Bernhardsro lht Bjelkes sänkning sänkning
Hammarby del av stad *Fläskerumningen Saknas Björkliden lht Bjuggrens arbetsrum i gruva
Högavallen gårdar /Se Fläskrymningen »gruvlokalitet» /Se Björklunda lht Bjuggrens stross arbetsrum i gruva
Hällsjö gårdar /Se Fransholmen holme Björklunda jordbrukslht Björkmossen brukat jordområde, obebyggt: »tilldelningsjord»
Kappalbo gd /Se Fröstbofjärden vik Björkmossen torp Björkskärpningen skärpning
Kattelboäng gd /Se Fyllortssänkningen gruvhål /Se Björkmossen gård Björnhammar lokal
Kivsta, Norra gårdar /Se Fyllorts västra tvärslaget plats i silvergruva /Se Björnhammarn stuga Björnhammarn ställe
Kivsta, Norra o. Södra byar /Se Fågelleken terräng Björnmossen lht Björnmossdammen damm
Kristine kyrka kyrka /Se Fågelortsschaktet gruvschakt /Se Boda lht Björnmossdammen dammbyggnad
Kristine kyrka kyrka /Se Fågelsången terräng Boda bebyggt område (lhtr) Björnmossen mosse
Kroken Saknas Fältorten gruvgång /Se Boda fd lantegendom Björnmossen mosse, f.d. uppdämning
Kusbo lägenheter Fältortssänkningen, Innersta gruvhål /Se Bodängen lht Björnslätten ängsområde
Kvarsta Saknas Fängsmossen myr Bolandet lht Blindbocken ort i gruva
Kvarsta lht /Se Galgbacken terräng Boängen hmn Blåbärsmossen mosse
Kvarsta lht Gamla gruvan gruva /Se Boängen gårdar Blåbärsmossen mosse
Kuernestadha Saknas Gamla Grufbyn Saknas Braskens soldattorp Bondbrunnsgatan, se Bråstagatan gata
Kvarsta lht Gammelängen förr ägomark? Bredmossen lht Bondes arbetsrum i gruva
Kyllinge kronokvarn f.d. kvarn /Se Geschwornessänkningen gruvhål /Se Bredmossen lht Bondkroken vägkrök
Kyllinge kvarn f.d. kvarn /Se Grafgufvan gruva Broddbo by Bondkroken landsvägskrökning
Kyllinge såg såg /Se Gransjömossen sank mark Broddbo stationssamhälle Bondplåget hage
Köpalla lägenheter /Se Gransjön sjö Broddbo by Bondslätten slättmark
Köpala lägenheter Gruvjorden ängsmark /Se Bronäs lht Bondslätten strandparti
Köpalla lägenheter /Se Gråssmossen myr Bronäs lht Bondtoven mossholme
Köpalla by Gräskärret terräng Bronäs bostäder Bondtovan holme
Köpalla Saknas Gräskärret tjärn Bråsta lägenheter Bondtovan holme
Loviseberg silver- och kopparverk /Se Gröna gången väg Bråsta villaområde Bondtovsholmarna holmar
Lovisa kopparhytta Saknas /Se Gubbsänkningen sänkning Bråsta lgt Bondtovsholmen, Lilla holme
Långforshyttan f. hytta Gubbsänkningen gruvhål /Se Bråstabacke bebyggelse Bondtovsholmen, Stora holme
Långforshyttan f. hytta Gudmundsgrufvorna gruvor Bråstabacke lgt Borells täppa åker
Långforshyttan f. hytta Gumskärret sank mark Bråstagärde bebyggelse Borgmästaregatan gata
Långforshyttan f. hytta Gustafs gruva gruva /Se Burkens, se Banelund lht Borgmästargatan gata
Mickelsbo by Gyltberget berg o. triangelpunkt Burkens lht Borgmästar Lundbergsgatan gata
Mynthuset f.d. byggnad /Se Gästgivarhagen odling Burkens lht Bottenorten ort i schakt
Månsols Saknas Hallaren sjö Bäckmans stuga Bowallsjordarna lokal
Norrbacka Saknas Hallaren sjö /Se Cederlunds lht Brantens skorsten sänkning
»Nydals område» Saknas /Se Hans Pers gång gruvgång /Se Dalen gårdar Brantingsgatan gata
*Nyhyttan hytta Hans Pers skulle plats i silvergruva /Se Dalhem lägenheter Brearn jordområde
Nykolmingen Saknas Hansperssänkningen gruvhål /Se Dalhem by Bredmossen mosse
Nystrand egendom *Harsjödammen damm /Se Dalhem lht (barnhem) Bredmyrean, se Bredmossen mosse
?Nötbo, Lilla o. Stora lägenheter Harsjö mosse mosse Dalkarlstorp torp Broddbo portarna stenar
?Nötbo by Harsjön sjö Dalkarlstorp torp Broddbo portar del av landsväg
Nötbo by /Se Hedvigs gruva(?) Dalkarlsängen gård Broddskogen skog
?Nötbo Saknas /Se Hedvigs gruva /Se Daln f.d. herrgård Brogatan gata
*Rothekarsshytten Saknas Hedvigssänkningen gruvhål /Se Dammarna plats Brottskogsbacken backe
Rådhuset byggnad /Se Helgonmossdammen damm Djurbo lht Brottskogen skog
Sala hytta hytta /Se Helgonmossen mosse Druvelund lht Brottskogsvägen väg
Sala hälsobrunn hälsobrunn Herr Stens botten gruvschakt /Se Druvelund f.d. hemman Bruksgatan gata
Sala silvergruva gruva Herr stens botten = Stensgrufvan gruva Dundermuren lht Brunnsgatan gata
Sala silvergruva gruva Herr Stens botten rymd Edsberga gårdar Brunnsgatan gata
Sala gruva silvergruva Herr Stensgruvan igenfallen gruva /Se Ekeby kvarn kvarn Bråsta backe höjd
Sala silvergruva gruva Herr Stens sänkning gruvhål /Se Ekeby kvarn Saknas Bråsta backe höjd
Sala silvergruva gruva Hillingen sjö Ekeby äng lägenheter Bråsta backe bergbacke
Sala silvergruva gruva Hillingen sjö /Se Ekebyäng by Bråstagatan gata
Sala gruva gruva Hillingsberget berg Ekens hemmansdel Bråstagatan gata
Sala gruva gruva Hillingsberget berg, triangelpunkt Eklunda bebyggt område Bråsta gärde gärde
Sala silvergruva gruva Hjortronmossen sank mark Eklövstorp torp Bråsta gärde gärde
Sala silvergruva gruva /Se Huddungängen sank mark Eklöfstorp hemmansdel Bråsta gärde markomr.
Sala silvergruva gruva Hundmossen sank mark Ek-Petters lht Bråsta gärde mark
Sala silvergruva gruva Hundsjöbäcken bäck Emaus bebyggt område Bråsta jorden lokal
Sala silvergruva gruva Hundsjön, Stora sjö Emaus lgt Brännholmen holme
Sala silvergruva gruva Hundsjön, Stora sjö Emaus stadsdel Brännholmen, Lilla holme
Sala silvergruva gruva Hyttskogen skogsområde Emnäs lägenheter Brännholmen, Lilla holme
Sala silvergruva gruva Hälsingängen ängsmark Emmnäs lht Brännholmen, Lilla holme
Sala silvergruva gruva Hälsobrunnen källa /Se Enbacken lht Brännholmen, Stora holme
Sala silvergruva gruva Höghällarna hällar Enbacken tätbebyggt område Brännholmen, Stora holme
Sala silvergruva gruva Högspelet gruvhål /Se Ensta gårdar Brännholmen, Stora holme
Sala silvergruva gruva Hörnpelarsänkningen gruvhål /Se Ensta by Bröllopsgatan gärde
Sala silvergruva gruva Igelsjön sjö Ensta hmn. Bullerbacken backe
Sala silvergruva gruva Igelsjön sjö /Se Eriksberg lht Bullerhagen lokal
Sala silvergruva gruva Jungfrugruvan gruva /Se Eriksdal lht Bullerhagsängen lokal
Sala silvergruva gruva Juthyllen plats /Se Eriksdal lht Bultarängen åker
Sala silvergruva gruva *Juthylls fältort, Övre ort Erikslund lht Båtgruvan gruva
Sala silvergruva gruva Juthyllsgruvan gruva /Se Erikslund hmn Bäckmans utäga
Sala silvergruva gruva Jägarholmen skogsområde Eriksnäs lht Bäckmans äng åkrar
Sala silvergruva gruva Järndammen sjö Eriksnäs lht Cederbielkes arbetsrum
Sala silvergruva gruva Järndammen sjö Eriksnäs gård Cederbjelkes arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Järndammen sjö Ersberga, se Edsberga gårdar Cederbjelkes stämpel i gruva
Sala silvergruva gruva Järndammen sjö Ersberga bergsmansegendom Dalkarlsbacken skogsbacke
Sala silvergruva gruva Järndammen damm Evelund lht Dalkarlsängen Saknas
Sala silvergruva gruva Järndammsbäcken bäck Evelund (förr) by Dammbodski (Dammbods-ski) dammanläggning
Sala silvergruva gruva Kapellholmen holme /Se Evelund hmn Dammarna plats
Sala silvergruva gruva Karls gruva gruva Evelund gd Dammhusbäcken bäck
Sala silvergruva gruva Karlsschaktet schakt Fallbo lht Dammorten ort i gruva
Sala silvergruva gruva Karlsschaktet gruvhål /Se Fallet lht Danmark åker
Sala silvergruva gruva Karl XI:s schakt Saknas Fallet lhter Dansarkroken landsvägskrok
Sala silvergruva gruva Karlssänkningen gruvhål /Se Fallet, Västra lht Dillmans arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Karlsvinden plats /Se Fallet, Västra lht Diurkarls eller Diupe-Rymningen lokal
Sala silvergruva gruva Kilabrottet kalkbrott Fallet, Östra, se Landberga, Lilla lht Djäknehyllen del av gruva
Sala silvergruva gruva Kilsbäcken bäck Fallet, Östra lht Djäknehyllan lokal
Sala silvergruva gruva Knektschaktet gruvhål /Se Fikens lht, gruvarbetarbostad Doften sjö
Sala silvergruva gruva Kolbäcks bro bro Filipstorpet, se Filpustorpet lht Drakberget arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Kolmossen sank mark Filpustorpet lhtr Draken arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Kolpellebäcken bäck Filpustorpet gårdar? Drottninggatan gata
Sala silvergruva gruva *Konstkvarnen kvarn? Filpustorpet by Drottninggatan gata
Sala silvergruva gruva Konstortssänkningen gruvhål /Se Finngårdarna by Drottning Kristinas schakt schakt
Sala silvergruva gruva Konstschaktsgången, Östra gruvgång /Se Finntorpet lht Drottningschaktet schakt
Sala silvergruva gruva Krokforsskärpningarna, se Långforsskärpningen gruvhål /Se Finntorpet (by) bebyggt område Drottningschaktet Saknas
Sala silvergruva gruva Krokforsskärpningen gruva Finntorpet gruvarbetarbostäder Drunthem gruva
Sala silvergruva gruva Kronschaktet gruvschakt /Se Finntorpsbyn (by), bebyggt område Drunthem brukat, obebyggt markområde
Sala silvergruva gruva Kråkbo sank mark Fiskarbo lägenheter Dunderhällarne backe
Sala silvergruva gruva *Kråktjärnsdammen damm /Se Fiskarbo lht Ebba Brahes hydda gran
Sala silvergruva gruva Kullerholmen holme Forsborg lokal Ekeby damm damm
Sala silvergruva gruva Kungsrymningen gruvhål /Se Framnäs gd Ekeby damm uppdämning
Sala silvergruva gruva Kungsrymningsorten, Södra gruvgång /Se Framnäs gd Ekeby damm uppdämning
Sala silvergruva gruva Kungsrymningen gruva Framnäs hmn Ekeby damm, Övre uppdämning
Sala silvergruva gruva Kungsschaktsorterna gruvgångar /Se Frebergs lägenheter Ekebydamm sjö
Sala silvergruva gruva Kusbo backe skogsbacke Frebergs lhter Ekebydamm sjö (damm)
Sala silvergruva gruva Kvarnmossen sank mark Frebergstorp lhter Ekeby jorden lokal
Sala silvergruva gruva Kvarnmossen terräng Fribergstorp, se Frebergs lägenheter Ekeby kvarn kvarn
Sala silvergruva gruva Käringholmsbäcken bäck Fridhem lht Ekeby mossen mosse
Sala silvergruva gruva Käringholmshuvud terräng Fridhem lht Ekeby mosse myrmarksområde
Sala silvergruva gruva Käringholmsudden skogsområde Fridhem hemman o. villasamhälle Ekebyvägen gata
Sala silvergruva gruva Käringholmsviken sank mark Fridhem hmd Ekeby äng myrmarksområde
Sala silvergruva gruva Lagmansängen ängsmark Fridhem lht Ekmans åker
Sala silvergruva gruva Langforsdamm, se Långforsen sjö Fridhem villaomr. o. bondgd Ekmansvreten åker
Sala silvergruva gruva Latorten gruvgång /Se Fräberga, se Frebergs lägenheter Ekrothsängen lokal
Sala silvergruva gruva Latortsschaktet gruvschakt /Se Fågelsången gd Eldröret arbetsrum
Sala silvergruva gruva Lennartskärr odling Fågelsången jordbrukslht Eldröret arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Lillebrors ort Gammelängen lht Emmnäsvik vik
Sala silvergruva gruva Lillån å Gasgruvan stugor Enbjörnshaga åker
Sala silvergruva gruva Lillån å Granhäll gård Enstagatan gata
Sala silvergruva gruva Lillån å Granliden bebyggt omr. Erikes utäga
Sala silvergruva gruva Lillängen sankmark Granlunda villa Erik Jons lokal
Sala silvergruva gruva Lisjömossen myrområde Granlunda bebyggt område Erkerskärr myrområde
Sala silvergruva gruva Lovise gruva gruva /Se Granudden lägenheter Esplanaden, Norra gata
Sala silvergruva gruva Lovisegruvan gruvhål Granudden villa Södra Esplanaden gata
Sala silvergruva gruva Lujansgruvan gruva /Se Gravhagen stugor Etterkantholmarna holmar
Sala silvergruva gruva Lujansgrufvan gruva Gravhagen bebyggt område Fallbo lokal
Sala silvergruva gruva Långbrokärr sankmark Gropen lht Fallsänkningen nivå
Sala silvergruva gruva Långdammen, se Långforsen sjö Gropen bebyggt område Fallsänkningen sänkning
Sala silvergruva gruva Långforsdammen Saknas Gropen bebyggt område Fattigdomen arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Långfors damm, se Långforsen sjö Grophyddan lht Filpusberget berg
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gruvan bebyggelse Finngruvan gruva
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gruvan bebyggelse Finntorpgruvan gruva
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gruvan bebyggelse Fiskartorpet arbetsrum
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gruvroten f.d. rote Fiskartorpet arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gräskärret gd Fjärdedelen »stämpel» i gruva
Sala silvergruva gruva ?Långforsen nu sjö Gröna Klippan skogvaktarboställe Flaskfodret ort?
Sala silvergruva gruva Långforsen nu sjö Gudmundstorp stugor Flaxmossen mosse
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gudmundtorpet by Flaxmossviken vik
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gudmundstorp gruvarbetarlhter bebyggt område Flintorten ort
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gudmundatorp lht Flintorten ort i gruva
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gudmundstorp lastplats Flintortssänkningen sänkning
Sala silvergruva gruva Långforsen sjö Gustavsberg lht Flåtäppan åker
Sala silvergruva gruva Långforsen damm /Se Gustavsborg hemmansdel Folkmans åker
Sala silvergruva gruva Långforsendammen damm /Se Gustavsborg fd lgt Forsellesgatan gata
Sala silvergruva gruva Långforsskärpningen gruva Gärdesta villaområde Framtiden stämpel i gruva
Sala silvergruva gruva Långforsskärpningarna gruvhål /Se Gärdesta stadsdel Fransholmen holme
Sala silvergruva gruva Långholmen udde Gärdhem lokal Fransholmen holme
Sala silvergruva gruva Lång Jandammen, se Långforsen sjö Haga lht Frebergsgärde, Stora lokal
Sala silvergruva gruva Långkärrsholmen terräng Hagaberg lägenheter Fredmans ort i gruva
Sala silvergruva gruva Långmossen odling Hagaberg bebyggt område Fredsgatan gata
Sala silvergruva gruva Långsjömossarna mossar Hagaberg egna hem (kvarter?) Fredsgatan gata
Sala silvergruva gruva Långsjön sjö Hagalund hmn Fromells äng åker
Sala silvergruva gruva Mask(a)lösan schakt /Se Hagalund, Lilla lägenheter Fröken Bjelkes arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Maak(a)lösan gammalt schakt /Se Hagalund, Lilla hmd Funkensäng lokal
Sala silvergruva gruva Maklösschaktet gruvhål /Se Hagalund, Stora lägenheter Furmossen mosse
Sala silvergruva gruva Maklösschaktet Saknas Hagalund, Stora hmd Furmossvägen väg
Sala silvergruva gruva Melings rönning terräng Haganäs lht Fursten arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Mellandammen sjö Haganäs gård Furstinnan arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva *Myggsjödammen damm /Se Hagby lht Fyllorten ort
Sala silvergruva gruva Mårtensrymningen gruvhål /Se Hagby hmd Fyllorten ort i gruva
Sala silvergruva gruva Mårtensrymningen gruva Hagelschaktet kvarter Fyllortssänkningen sänkning
Sala silvergruva gruva Mälmossen sank mark Hagen gd Fyndorten ort
Sala silvergruva gruva Mölle holme Hagen lht Fyndorten ort i gruva
Sala silvergruva gruva Mönsterledet terräng Hammarby lägenheter Fåfängan mosse
Sala silvergruva gruva Nedre sjön sjö Hammarby by Fågelburen arbetsrum
Sala silvergruva gruva *Nya silvergruvan Saknas Hammarby bebyggt område Fågelburen arbetsrum
Sala silvergruva gruva Nygrufvan gruva Hammarby gårdar (by) Fågelburen arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Nygruvan gruva Hammarhagen lägenheter Fågelfängaren arbetesrum (el. dyl.) i gruva
Sala silvergruva gruva Nygruvskärret sank mark Hammarhagen bebyggt område Fågelborten ort
Sala silvergruva gruva Nyängsgruvan gruva /Se Hammarhagen småstugor Fågelsboviken vik
Sala silvergruva gruva Olof-Jons damm sjö Hampers, se Stampers lhtr Fälthuggaren arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Olof-Jons damm damm Hartorpet lägenheter Fältortssänkningen sänkning
Sala silvergruva gruva Olof-Jons damm sjö Hartorpet lhter Färneboskillnaden Saknas
Sala silvergruva gruva Olof-Jons damm damm Hedaberg lhtr Färnströms holme holme
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hedaberg gård Förhoppningen arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hedvigs lht Förmälningen arbetsrum i gruva
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hedvigs gård Första botten botten
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hedvigs bondgård Första Botten »rymning»: rum i gruva
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hemmet villa Första botten rasberg
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hermans lht Första bottens ras rasberg
Sala silvergruva gruva Silvköparn o. Olof Jonsdammen sjöar Hermans torp Gamla gruvan gruva
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen damm /Se Hermans bebyggt område (hm, ägor) Gammel gruvan gruväppning
Sala silvergruva gruva Olof Jonsdammen sjö Hermans lgt (o. gdar?) Gammeldalsängen hage
Sala silvergruva gruva Olof Månsdammen, se Olof Jonsdammen sjö Hermanstorp torp Gammeldalshagen hage
Sala silvergruva gruva Olsjö damm, se Olof Jonsdammen sjö Hermanstorp, se Hartorpet lägenheter Gammelängen äga
Sala silvergruva gruva Orrholmen skogsområde Hermanstorp bebyggt område Gammelängsmossen mosse
Sala silvergruva gruva Orrholmsviken sank mark Hollstens lht Garvarbron bro
Sala silvergruva gruva Oxboholmen holme Hollstensbo lht Gatan uthuggning
Sala gruva Paradisberget höjd Hornsberg lht Geschworns-sänkningen sänkning
Sala silvergruva gruva /Se Penningschaktet gruvschakt /Se Horneberg gård Glasgruvan gruva
Sala silvergruva gruva Pers grufva Saknas Hummelbäcken gd Glasgruvan fyndig del av gruva
Sala silvergruva gruva /Se Persmossen sank mark Hummelbäcken lht Glasmästarkärret del av mosse
Sala gruva Prinsens ort gruvgång /Se Hummelbäcken gård Grandet lokal
Sala silvergruva gruva /Se Prins Gustafs stoll gång /Se Hyttan hytta och stugor Gransjö gruvor gruvhål
Salberget bergslag /Se Pålacksgruvan gruvhål /Se Hyttan f.d. smälthytta Graven avlopp
Salberget bergslag Rockmansholme holme Hyttan fd fångvårdsanstalt Gravhagen tomtområde
Salberget Saknas Rokevilsrymningen Saknas Hyttbacken stugor Gravgruvan gruvhål
Salberget silverförande berg Rokevilsrumningen Saknas Hyttbacken bebyggt område Gravhagen äga
Salberget silverförande berg Romfartuna skift Saknas Hyttroten f.d. rote Gregorians täppa tilldelningsjord
Salberget Saknas Rosenholmarna holme Håbergs kafé Grekuseskärr jordområde
Salberget gruva Rävudden udde Hällsjö hmn Greve Bielkes nivå
Salberget Saknas Rönningen sank mark Hällsta hm, småstugor Greve Bielkes stoll stoll
Salberget gruva Sagån å Hällsta, Lilla lht Greve Bjelkes stoll stollgång
Salberget silvergruva Sagån å Hällsta, Lilla lägenheter Greve Bjelkes sänkning sänkning
Salberget Saknas Sagån å Hällsta, Stora lht Grevens arbetsrum
Salberget Saknas Sagån å Hällsta, Stora hmn Grisbacksorten ort
Salberget Saknas Sagån å Hälsingängen lägenheter Gristorget torg
Salberget gruva Sagån å Hälsingängen tomt med stuga Gropschaktet schakt
Salaberg el. Salberget silvergruva Sala damm f.d. sjö Högalid villor Gross-mossen mosse
Salaberget el. Salberget silvergruva Sala damm f.d. sjö Höjden lht Gruvan silvergruva
Salaberg el. Salberget silvergruva Sala damm f.d. sjö Höjden villa Gruvgatan gata
Salaberg el. Salberget silvergruva Sala damm f.d. sjö Höjden, se Tallhöjden lgt Gruvgatan gata
Salberget gruva Sala damm f.d. sjö Höjen lht Gruvgärdet åker
Salaberg el. Salberget silvergruva Sala damm förr sjö Höjen bebyggt tomt Grufgärdet lokal
Salberget gruva Sala damm f.d. sjö /Se Irisdal lokal Gruvkanalen kanal
Salaberg el. Salberget förr silvergruva Sala damm sjö Jakob Finnestorp torp Gruvtorpet jord
Salberget bergslag Sala damm, se Järndammen sjö Jakob Finnes torp gård Gruvtorget öppen plats
Salberget gruva Sala dammar sjö Jakob-Mats gd Gruvvägen gata
Salberget gruva Saladammen sjö Jakob Matts kvarn Gruvängen gruväng
Salberget gruva Sala gruva gruva Jakob Matts kvarn kvarn Grufägen lokal
Salberget gruva Sala gruva gruva Jakob Matts Kvarn Saknas Gråsmossen mosse
Salberget bergslag Sala gruva gruva Jakob-Matts kvarn fd kvarn Gråsmossen mosse
Salberget gruva Sala gruva gruva Jakobsberg lägenheter Gråsmossen, se Gross-mossen mosse
Salberget gruva Sala gruva gruva Jakobsberg bebyggt område Gräskärret kärrsjö
Salberget Saknas Sala gruva gruva Jakobsberg stadsdel Gräskärret myrmark, f.d. uppdämt område
Salberget gruva Salberget bergslag /Se Jakobsdal del av område Gröna gången promenad
Salberget gruva Salberget silvergruva /Se Jakobsdal stadsdel Gröna Gången promenadväg
Salberget gruva Salberget, se Sala gruva gruva Jan-Ols gd Gröna gången promenadväg
Salberget bergslag Salbergs gruva, se Sala gruva gruva Jansborg villa Gröna gången promenadväg
Salberget gruva Sandbacken Saknas Johannesberg lht Gubbsänkningen nivå
Salberget silvergruva Sandrymningsgruvan gruva /Se Johannesberg lhtr Gucku holme
Salberget gruva Sandrymningen gruva Johannesberg gård Gullbergsvret äga
Salberget gruva Sandtorpet f.d. torpställe Johannesberg bebyggt område Gustav Adolfsgatan gata
Salberget gruva Sandtorpsbergen berg Johannesberg stadsdel Gustafs schakt schakt
Salberget gruva Sandtorpsbergen skogshöjd Johannesbäck by Gustav III:s schakt Saknas
Salberget bergslag Sankt Erikssänkningen gruvhål /Se Johannesbäck, Lilla lht Gyllenborgs arbetsrum
Salberget bergslag Sankt Göranssänkningen gruvhål /Se Johannesbäck, Stora lägenheter Gyllenborgs arbetsrum (»skattfall») i gruva
Salberget gruva Sexmansorten gruvgång /Se Johannesbäck hmd Gyllenborgsfallet arbetsrum i gruva
Salberget silverberg Sexmansortssänkningen gruvgång /Se Johanneshill hmd Gäddpussen vik
Salberget gruva Silffberget = Sala silvergruva gruva Jonsborg villa Gärdet utäga
Salberget bergslag Silfköparen sjö /Se Jonsborg gård Gästgivarhagen hage
Salberget bergslag Silverberget = Sala silvergruva gruva /Se Josefsdal gårdar Gästgivarhagen lokal
Salberget bergslag Silverberget Saknas /Se Josefsdal tegelbruk Gökholmen holme
Salberget bergslag Silvervallen idrottsplats Josefsdal f.d. herrgård Göran-Perssons gata gata
Salberget gruva Silvköpardammen damm /Se Josefsdal herrgd Hagelschaktet schakt
Salberget gruva Silvköparen sjö Kalkbacken lht Halvvägst, Nedra stämpel i gruva
Salberget bergslag Silvköparen sjö /Se Kalkbacken fd kalkugnar Halvvägst, Stora stämpel i gruva
Salberget silverberg Silvköparen sjö Karlberg lht Halvvägst, Övra stämpel i gruva
Salberget gruva Silvköparn sjö Kapellansgården gård Hammarbyäng lokal
Salberget bergslag Silvköparn sjö Kapellhagen bebyggt område Hans Pers »stämpel»
Salberget silvergruva Skvalån å Karlberg lht Hans Pers stämpel i gruva
Salberget silvergruva Skänkeborn lokal /Se Karlsborg lokal Hans Persgrav arbetsrum i gruva
Salberget gruva Smedjeorten gruvgång /Se Karlslund bebyggt område (gårdar) Hans Pers, Lilla »stämpel» i gruva
Salberget silvergruva Småjonsgruvan gruvhål Katrineberg bebyggt område (bebyggda tomter) Hans Pers, Stora »stämpel» i gruva
Salberget silvergruva Stadsjorden ängsmark /Se Katrinelund förr hgd Hans-Pers-gånga ort
Salberget bergslag Stegortstrossen stross /Se Katrinelund gd Hans-Pers skulle avsats?
Salberget gruva Stenkärret sank mark Katrinelund herrgård Hans-Pers-sänkningen nivå
Salberget silvergruva Stensbotten dagbrott Kattelbo gårdar Harsjömossen mosse
Salberget gruva Stens botten gruvhål /Se Kattelboroten lokal Harsjömossen mosse
Salberget gruva Stensen, se Stensjön sjö Kattelboäng gårdar Harsjön sjö
Salberget bergslag Stensgruvan, se Herr Stensgruvan igenfallen gruva /Se Kattelboäng hmn Harsjön sjö
Salberget bergslag Stensgrufvan gruva Kattelboäng lgt(er?) Harsjön sjö
Salberget Saknas Stensjön sjö Kihlbergsgård gård Harsjön sjö
Salberget silvergruva Stensjön sjö Kilamosse hmd Harsjön sjö
Salberget gruva Stensjön sjö Kilvägen gård Heberle lokal
Salberget gruva Stockmossarna sank mark Kilvägen lägenheter Heberleska området jordäga
Salberget gruva Stockmossen sank mark Kilvägen by Hedbomsvret lokal
Salberget gruva Stora brottet kalkbrott Kilvägen bebyggt område Hedmansgruvan gruva
Salberget gruva Stora gatan gata /Se Kilvägen gårdar Hedvigssänkningen sänkning
Salberget Saknas *Stora gruvskölen Saknas Klippan f.d. villanamn Helgonmossdammen vattensamling
Salberget gruva Storgruvan gruva Knutsberg gård Helgonmossen sjö
Salberget Saknas Storgruvan, se Kungsrymningen gruvhål /Se Kolarhagen lägenheter Helgonmossen sjö
Salberget Saknas Storgrufvan gruva Kolarhagen by Helgonmossen mosse
Salberget gruva /Se Storhagen skogsmark Kolarhagen by Helgonmossmyra myr
Salberget Saknas /Se Stormossen sank mark Kolarhagen by Helgonsjön, se Helgonmossen sjö
Salberget, se Sala stad /Se Storsänkningen gruvhål /Se Kolarhagen by Hemängen lokal
Salberget gruva? Storängen ängsmark Kolarhagen lgter Hermelins arbetsrum i gruva
Salberget gruva Stubbmossen sank mark Kollerhagen lägenheter Herr stens botten rymd i gruva
Salbergs län förr namn på landsbygden /Se Stubbängen sank mark Kolmanstorp torp *Herr Stens Bottn lokal
*Sankt Olovs kapell Saknas Stängslet terräng Kornmanstorp torp Herr Stens gruvan gruva
Spånga lht /Se Störgruvan gruva Kornmanstorp bebyggt område Herr Stens grufwan delar av gruvor
Stentorpet Saknas Svartorten gruvgång /Se Kornmantorp gårdar Hjortronmossen holme
Stentorpet kvarn /Se Svasslabäcken bäck Korsgårds lht Hjortronmossen mosse
Strömsbacka Saknas Svensk mossen sank mark Kristinedal gd Hjulstedts äng äng
*Sunnerste gården gård Svens odling odling Kristinedal lokal Hjärnes »skattfall» (arbetsrum) i gruva
Svepnäs gd? Sågån å Kroken, se Katrinelund lht Hogland arbetsrum i gruva
Svepnäs gd Sågängen terräng Kroken lht Huddungängen äng
Svepnäs gd Tistbrottet kalkbrott Kullsbo lht Huddung-äng del av Ekebymosse
Svepnäs gd Torget öppen plats /Se Kulsbo gård, f.d. »gruvkarlsstuga» Hummelbäcksäng lokal
Torskmossen torp Torgschaktet schakt /Se Kungsängen lht Hundsjöbäcken bäck
Videbo gd Torgschaktsgrufvan gruva Kungsängen bebyggt område Hundsjömossen mosse
Viksberg by? Torpängorna åker och äng /Se Kungsängen stadsdel Hundsjön sjö
Viksberg by Torvströmossen myr Kungsängen stadsdel Hundsjön, Stora sjö
Värnstorp lht /Se Trefoten odling Kusbo lägenheter Hundsjön, Stora sjö
Väsby f.d. kungsgård /Se Trundhemsgrufvan gruva Kusbo gd Hyttbacken backe
Väsby f.d. kungsgård Täcka udden udde Kusbo obebyggt område Hyttgatan gata
Väsby fd. gd Tärnan område Kvarsta lht Hyttgatan gata
Väsby f.d. kungsgård *Tärningarna sjöar /Se Kvarsta hm Hyttjorden ägor
Väsby f. kungsgård Tövädersgruvan gruva /Se Kålgårdarna bebyggt område Hyttjorden område
Väsby f. kungsgård Ulrika gruva /Se Källholmen gd Hyttområdet område
Väsby gård f. kungsgård /Se Ulrikas orter grusgångar /Se Källholmen gd? Hyttskogen skogsparti
Väsby gård f. kungsgård Ulrikas sänkning gruvhål /Se Källholmen jordbrukslht Hyttvägen gata
Väsby förr kungsgård Vallsjön sjö /Se Köpalla lägenheter Hällhagen lokal
Väsby f. kungsgård Vargstuguängen ängsmark Köpalla by Hästhagstäkten täkt
Väsby förr kungsgård Vattengrufvan gruva Lagmansängen bebyggd äga Högbackarna backar
Väsby förr kungsgård Vattenpelarsänkningen gruvhål /Se Landberga hmn Högbacken backe
Väsby förr kungsgård Viggen, se Stensjön sjö Landberga, Lilla lht Högspelet ort
Väsby förr kungsgård Vifsollesgrufvorna gruvor Landberga, Stora lht Hönshuset arbetsrum i gruva
Väsby förr kungsgård Vinterled terräng Larsbo, se Larsbodal lht Hörnpelaren stenpelare
Väsby förr kungsgård Vissängen odlad mark Larsboda lokal Hörnspelarsänkningen sänkning
Väsby förr kungsgård Vitmossen sank mark Larsbodal lht Ingridsvreten åker
Väsby förr kungsgård Wrangelssänkningen gruvhål /Se Larsbodal gård Intagan åker
Väsby f. kungsgård /Se Väderorten, se Fältorten gruvgång /Se Larsbodal gd? Industrigatan gata
Väsby förr kungsgård Väderortssänkningen gruvhål /Se Lars-Nils soldattorp Ivars lokal
Väsby f.d. kungsgård /Se *Västerberget berg Lars-Nils torp soldattorp Jakob Mats kvarn kvarn
Väsby förr kungsgård Västerorten gruvgång /Se Lenaskärr lht Jakob Mats kvarn kvarn
Väsby förr kungsgård Västerängen ägomark Lennartskärr lht Jakobsdalsgatan gata
Väsby förr kungsgård Västerängsbäcken bäck Lennartskärr hmn Johansort ort i gruva
?Väsby f.d. kungsgård *Västgötarumningen Saknas Lilla Stampers lgter Johansstross arbetsrum i gruva
Väsby förr kungsgård Västgötarymningen Saknas Lismens stuga Jonases (Jonas») jordområde
Väsby förr kungsgård Vestgöterymningen Saknas Lisselbo gårdsnamn, nu obebyggt, skogbevuxet område Juden arbetsrum i gruva
Väsby förr kungsgård Östersschaktet gruvhål /Se Lottas-krog försv. krog Judhylls gruva
Väsby förr kungsgård Österortssänkningen gruvhål /Se Lottenberg stuga Juthyllan ort i gruva
Väsby förr kungsgård Östra gången gruvgång /Se Lugnet lht Juthyllan ort i gruva
Väsby f. kungsgård Övre sjön sjö Lugnet lht Juthyllan ort i gruva
Väsby förr kungsgård   Lugnet kafé Juthylls ort i gruva
Väsby förr kungsgård   Lugnet lht Juthyllsgruvan gruva
Väsby förr kungsgård   Lugnet fd pensionat Jyltberget berg
Väsby förr kungsgård   Lunda lht Jyltberget bergshöjd
Väsby förr kungsgård   Lundbergstorp lht Jägarfälten arbetsrum i gruva
Väsby f. kungsgård   Lyckan lht Järndammen sjö
Väsby f.d. kungsgård   Lyckan lht Järndammen damm
Väsby förr kungsgård   Långmossen gd Järndammsbäcken bäck
Väsby förr kungsgård   Långmossen gård Järndammsbäcken bäck
Väsby förr kungsgård   Läsveden, se Lövsveden gd Järnvägsgatan gata
Väsby förr kungsgård   Löjtnantsberg lht Kalkbacken obebyggt område, backe
Väsby förr kungsgård   Löjtnantstorpet torp Kalkbodängen lokal
Väsby f. kungsgård   Löjtnantstorp bebyggt område Kalkbotomten lokal
Väsby f. kungsgård   Lövhydan lht Kalvarslätten åker
Väsby f. kungsgård   Löfhyddan lokal Kalvtäppan täppa
Väsby f. kungsgård   Lövsveden gd Kanans hav förr vattengrop
Väsby förr kungsgård   Lövsveden hmdel Kananshav vattensamling
Väsby förr kungsgård   Magnus lht Kanansäng jordstycke
Väsby förr kungsgård   Malmgården lokal Kaninholmen holme
Väsby f. kungsgård   Mamre villor Kaninholmen holme
Väsby f. kungsgård   Mamre stadsdel Kanslern arbetsrum i gruva
Väsby f. kungsgård   Mamre stadsdel Karl den XI:s schakt schakt
Väsby f. kungsgård   Mamre stadsdel Karl Johans »stämpel» i gruva
Väsby f. kungsgård   Marieberg lht Karlagatan gata
Väsby f. kungsgård   Marieberg villor Karl-Johans arbetsrum
Väsby f. kungsgård /Se   Marieberg bebyggt tomtområde Karl-Johansbanan rälsbana
Väsby f. kungsgård   Marieberg lht Karlsnäs lokal
Väsby f. kungsgård   Marielund lht Karlsrymningen schakt
Väsby f. kungsgård   Marielund lägenheter Karlsschaktet schakt
Väsby f. kungsgård   Marielund lht Karlsschaktet schakt
Väsby f. kungsgård   Marielund lht Karlssänkningen sänkning
Väsby f. kungsgård   Mats-Pers gd Karlsvinden Saknas
Väsby f. kungsgård   Mellandammen lägenheter Katthålet en av Trefotgruvorna
Väsby f. kungsgård   Mergölen lägenheter Katthålet schakt
Väsby f. kungsgård   Mergölen by (lhtr) Kavelbroslätt kärr
Väsby f. kungsgård   Mickelsbo lht Kilajorden obebyggt område
Väsby f. kungsgård   Mickelsbo by Kilmosshagen lokal
Väsby f.d. kungsgård   Måns-Ols utvärdshus Kilvägsgärdet åker
Väsby f. kungsgård   Måns-Ols utvärdshus Kilvägsgärdet åkrar
Väsby gård f. kungsgård   Måns-Ols utvärdshus Kilängen hage och åker
Väsby f. kungsgård   Måns-Ols sommarrestaurant Kilängen äng
Väsby f. kungsgård   Måns-Ols sommarrestaurant Klockargärdet åker
?Väsby förr kungsgård   Måns-Ols sommarrestaurant Klockartäppan obebyggd tomt
Väsby gård f. kungsgård   Måns-Ols kafé, fd utvärdshus Klocktomten lokal
?Väsby f. kungsgård   Märgölen, se Margölen by Klövsjöbacken backe
Väsby förr kungsgård /Se   Märgölen lgter Knektschaktet gruvschakt
?Väsby förr kungsgård   Märrgölen lägenheter Knektschaktet schakt
Väsby f. kungsgård   Möllerstorp torp Knektschaktet schakt
Väsby f. kungsgård   Möllerstorp gård Kohagsplöjet åker
Väsby f. kungsgård   Nilsbo lht Kolargärdet jordområde
Väsby f. kungsgård   Nilsbo lht Kolbäcksbro bro och plats
Väsby kungsgård /Se   Normans lht Kolbäckså å
Väsby Saknas /Se   Norrbacka lht Kolningsmossarna mossar
Väsby hytta f. hytta   Norrbacka f.d. hmn Konstgraven underjordisk vattenkanal
Väsby hytta f. hytta   Norrbacka, Lilla avs Konstschaktsgången, Östra ort
Väsby hytta f. hytta   Norrbacka, Stora hmd Konstortssänkningen nivå
Väsby län landsorten /Se   Norrbacken bebyggt omr. Kopparbacken backe
*Väsby tullkvarn Saknas   Norrbacken stugor Kopparbacken backe
*Ål gd   Norrberg lägenheter Koppargruvan gruva
Östersala f.d. gd /Se   Norrberg bebyggt omr. (villaomr.) Koppargruvan gruva
Östersala Saknas   Norrberg villaområde Korset arbetsrum i gruva
Östersala del av stad /Se   Norrby backe villor Krakelbacken backe
    Norrbygärde bebyggt omr. Kranstross arbetsrum i gruva
    Norrby-jorden Saknas Kristiensvret bebyggt område
    Norrbytull del av avs. Kristinas schakt schakt
    Norrby Wester äng bebyggt område Kroken äga
    Norrkivsta bondgårdar Krokforsskärpningen gruva
    Norrmalm del av stad Kronan arbetsrum i gruva
    Norrmalm stadsdel Krondammen dammluckor
    Norrmalm stadsdel Krondunten sänkning
    Norrmalm stadsdel Kronschaktet gruva
    Norrängen lht Kronschaktet schakt
    Norrängen bebyggt omr. Kronsänkningen sänkning
    Nya Kyrkogården Saknas Kräftan arbetsrum i gruva
    Nybacka lht Kullerbron bro
    Nybacka lokal Kullerholmarna holmar
    Nyberg »samhälle» Kullerholmen holme
    Nyberg gård Kungsgatan gata
    Nybergshage lht Kung Oskars »stämpel» i gruva
    Nybergshage bebyggt omr. Kungsgatan gata
    Nybergshage stugor (kvarter?) Kungsrymningen gruva
    Nybo lägenheter Kungsschaktet, Östra schakt
    Nybo hmd Kungschaktet schakt
    Nyborg lägenheter Kungschaktsraset s.k. rasberg
    Nyborg lokal Kungsrymningen arbetsrum i gruva
    Nybygget lht Kungsängsvägen gata
    Nybygget bebyggda tomter Kusbo backe landsvägsbacke
    Nykolmingen lht Kusbobacken backe
    Nykolningen lht Kvarngatan gata
    Nykolningen hmn (arrendejord) Kvarngärdet åker
    Nylund stuga Kvartsgruvan gruva
    Nystrand lht Kyrkogårdsesplanaden gata
    Nystrand ålderdomshem Kyrkvägen väg
    Nystrand fd ålderdomshem Kys gr. lokal
    Nytorp lht Kålgårdsgatan gata
    Nytorp lht Källbohage utäga
    Nyåker lht Källgärdet gärde
    Nyåker stadsdel Källängen äng
    Nyängen gd Källängsgata väg
    Nyängen hmn Käringgruvan gruvhål
    Nötbo bebyggd bergsmansäga Käringholmen holme
    Nötbo, Lilla lht Käringkroken landsvägskrok
    Nötbo, Stora lht Kärleksholmarna holmar
    Odinslund lht Kärleksstigen promenadväg
    Odinslund jordbrukslht Labyrinten ort
    Olovsdal lägenheter Ladvreten lokal
    Olofsdal lokal Ladängen åker
    Olsberg lokal Lagmansängen äng
    Olsberg bondgård, rävfarm Lagmansängen äng
    Oskarsberg lht Lappen äga
    Oskarsberg lht Lapphavet glänta
    Oxbo lht Lars-Nils hörn råmärke
    Oxbo Saknas Latorten ort
    Oxbo hmn Latortschakt schakt
    Palmens lht Latortsschaktet schakt
    *Palmjanssons lht Latortschaktet schakt
    Paradiset stuga Levéngatan gata
    Paradiset lht Lilla Bottensänkningen nivå
    Parkhyddan sommarkafé Lilla Maklösen igenrasat schakt
    Per-Eriks gruvjordsfastighet Lillebror-ort ort i gruva
    Persdal gd Lillebrors ort i gruva
    Persdal lht Lillebrors sänkning lokal
    Petters-Gretas lht Lillån å
    Pilhagen lägenheter Lillån biflod
    Pilhagen bebyggt område (by) Lillängen mosse
    Pilhagen lgt Lillängen åker
    Platsen bebyggt område (tomt) Lillängen åker
    Platsens lht Lindkvistgruvan gruva
    Platsstugan lht Lindkvistgruvan gruvhål
    Ponbolund torp Linslagarhagen repslagarbana
    Ponbolund lht Linslagarängen äng
    Ponbolund stuga Lisselhagen åker
    Pontans lht Liss-Olles skärpning gruva
    Pumpschaktet kvarter Ljuskuren arbetsrum i gruva
    Rensmur lht Lorthagen äga
    Rensmur by Lujansgruvan gruva
    Rensmur by Långforsen sjö
    Rensmur by Långforsen sjö
    Rensmur by Långforsen sjö (uppdämd)
    Ringsveden gd Långforsen sjö
    Ringsveden hmd. Långforsskärpningen gruva
    Robertsholm lht Långgatan gärde
    Robertsholm gård Långgatan del av landsväg
    Rockmanskvarn lokal Långhagen hage
    Rosenberg lägenheter Långhagen lokal
    Rosenberg bebyggt område Långmossen mosse
    Rosenborg villa Långmossen mosse
    Rosenborg lokal Långmossvreten arrendejord
    Rosendal lht Långmossvägen väg
    Rosendal villaområde Långsjöbäcken bäck
    Rosenlund, se Kusbo Saknas Långsjömossen mosse
    Rosenlund lokal Långsjömossen mosse
    Rymningen kvarter Långsjön sjö
    Rävtorpet lht Långsjön sjö
    Rävtorpet hmd Långsjön sjö
    Rödfärgbruket rödfärgsfabrik Lärkträdsbacken backe
    Rödfärgbruket lht Lärkträdsbacken plantering
    Salaborg lägenheter Löjtnantsberget höjd
    Salaborg by Löjtnantsberget bergshöjd
    Salaborg hmd Magasinsgatan gata
    Salaborg bondgård Magasinsgatan gata
    Sala, Öster-, se Östersala Saknas Maklösschaktet schakt
    Sala gruva, se Gruvan beb. Makalösschaktet schakt
    Sala hytta hytta och stugor Malakiasäng lokal
    Sala hytta f.d. smälthytta Malins hål skogsglänta
    Sala Hytta f.d. smälthytta Malmgruvan gruva
    Sala Tegelbruk Saknas Mamregatan gata
    Sand lht Marknadsorten ort i gruva
    Sandells gård Marknadsortsänkningen sänkning
    Sanders lht Marknadsortssänkning sänkning
    Sandtorp förr torp Marias stross
    Sandviken lägenheter Marpussen område
    Sandviken by Mattias arbetsrum i gruva
    Sandviken villaområde med bad Matts-Anders holme holme
    Sederlunds, se Ceder- lht Matts Stigares Stoll stallgång
    Siggängen lht Mellandammen damm
    Siggängen bebyggelse Mellandammen damm
    Siggängen gd Mellandammen sjö
    Sigridsdal hmd Mellandammsgraven tilloppskanal
    Silléns lhtr Mellandammstäppan äng
    Silléns gårdar Mickels sänkning arbetsrum i gruva
    Silvervallen lastplats Minören lokal (troligen »försöksort»)
    Silvköparen hp Modigens backen stenbacke
    Sirihill lht Modigs backe stenbacke
    Sirihill gård Mowitzorten ort i gruva
    Sjöbo lht Myntgatan gata
    Sjöbo gd Myrbo skogsäga
    Sjöbo by Myrbo utäga
    Sjötorp lht Myrholmen holme
    Sjötorp villa Myrholmen holme
    Skarpbo lht Mårtensgruva gruva
    Skarpbo lht (statarstuga) Mårtensgruva gruvhål
    Skatslätten lht Mårtens täppa åker
    Skatslätten by Märrgölskärret kärr
    Skatslättägan bebyggt omr. Mäster-Nilses grav kanal
    Skogsbo skogvaktarboställe Mölle holme
    Skuggan sommarvillor Nedbergs äng äng
    Skuggan bebyggt område Nedre dammen uppdämning
    Skuggan, Lilla del av bebyggt område Nedre Ekebydamm sjö (damm)
    Skuggan, Stora bebyggt område Nordenstjärnes arbetsrum i gruva
    Skärviken, se Oxbo lht Nordenströms arbetsrum i gruva
    Skärviken hmn Nordins arbetsrum
    Slaggbacken lht Nordings arbetsrum
    Slaggbacken gårdar Nordinsfallet arbetsrum i gruva
    Smedins gård Nordqvist hagen skogshage
    Småckansslätt förr stuga Nordstedtsgatan gata
    Småckslätten förr stuga Norra halvvägsorten arbetsrum i gruva
    Småningom stuga Norrbacka viken vik
    Småningom stugor Norrby backe höjd
    Snarpsätra stuga Norrby backe höjdparti
    Snarpsätra hmn Norrbybron bro
    Sofielund villa Norrbygatan gata
    Sofielund lokal Norrbygatan gata
    Solboda villa Norrby gärde område
    Solgård lokal Norrbyjorden ägor
    Soläng handelsträdgårdsanläggning Norrgärdet åker
    Sommarbo lht Nykolningsviken vik
    Sommarbo villa Norrmalmsgatan gata
    Spånga lht Norrängen handelsträdgård
    Spånga gd Norrängsgatan gata
    Spånga hmn Nybergsbron landsvägsbro
    Stabergs lht Nybergsvägen gata
    Stabergs villa Nybygget arbetsrum (arbetssätt) i gruva
    Stadsträdgården Saknas Nygruvan gruvhål
    Stampers gårdar Nygruvsorten ort i gruva
    Stampers by Nyodlingen åker
    Stampers, Lilla lägenheter Nyorten ort
    Stampers, Lilla lägenheter Nyorten »stämpel» i gruva
    Stampers, Lilla del av by Nystängslen täppa
    Stampers, Stora lägenheter Nystängslet skogsomr. (ung skogsodling)
    Stampers, Stora lägenheter Nyåkravägen gata
    Stampers, Stora del av by Nyängsmossen mosse
    Stenberga lht Näbben äga
    Stenberga bebyggt område Näbben obebyggt område
    Stenhammar lht Näbbgubben utäga
    Stenhammar gård Näbbgubbens backe backe
    Stensbo lägenheter Nötbovägen väg
    Stensbo gård (tilldelningsjord) Nötbovägen väg
    Stentomten lht Olles arbetsrum
    Stentomten bebyggt område Olles arbetsrum i gruva
    Stentorpa gd Olles norra ort arbetsrum
    Stentorpet lht Olles norra ort ort i gruva
    Stentorpet by Olles´es äga
    Stentorpskvarnen kvarnbyggnad Olles»es vreten äga
    Stenviken stuga Olles sänkning sänkning
    Stigares lht Olles vreten äga
    Stora Stampers lgter Olov-Jonsdammen sjö
    Strandgården gd Olof-Jonsdammen sjö (damm)
    Strandgården villa Olof Jons damm sjö (damm)
    Strå kalkbruk Olof Jons damm sjö (damm)
    Strå kalkbruk o. jordområden Ormbacken skogsbacke
    Strå gd Ormkärrena kärr (myrar)
    Strå kalkbruk Saknas Ormkärret, Andra kärr
    Strå Kalkbruk Saknas Ormkärret, Första kärr
    Strömsbacka lht Omrkärret, Tredje kärr
    Strömsbacka f.d. bergsmansäga Oskar den II:s ort
    Strömsbacka fd bondgård Oskar den II: ort ort i gruva
    Strömsdal lokal Oskarsort ort i gruva
    Styrares lht Oxboberget berg
    Styrars villaomr. m. skola Oxbo holmen holme
    Suggtorp torp Oxbo Roten f.d. rote
    Suggtorp lokal Oxmånsholmen holme
    Sund lht Oxtorgsgatan gata
    Svartsla gruvjord Oxögat åker
    Svartsla lägenheter Palatset ort i gruva
    Svartsla lägenheter Paradisberget berg
    Svartsla, se Svassla by Paradisberget berg
    Svassla by Paradismossen mosse
    Svassla lägenheter Penningpallen gruvhål
    Sveaborg villa Penningpallen arbetsrum i gruva
    Sveaborg hmd Penningschaktet gruva
    Sveahuset ghs Penningschaktet arbetsrum i gruva
    Svepnäs gd Per-Matts-kärr myr
    Svepnäs herrgård Pers Koppargurva gruva
    Tallbacken hmn Pilholmen holme
    Tallbacken husgrupp, fd bondgd Pilsrönning åker
    Tallhöjden lht Pils sänkning sänkning
    Tallhöjden villa Pils sänkning sänkning
    Tallhöjden lgt Pipskägget arbetsrum i gruva
    Talltorpet lht Planteringen skogsplanterat område
    Talltorpet lokal Polacksgruvan gruva
    Tege, se Villa Tege villa Porat arbetsrum i gruva
    Tegelbruket Saknas Porterorten gruvort
    Tisttorpet torp Postskjutarbacken landsvägsbacke
    Tomta lht Postskjutarbacken backe
    Tomta bebyggt omr. Potosi arbetsrum i gruva
    Tomta stadsdel Prinsens ort ort
    Tomtebo lht Prinsens orter orter i gruva
    Tomtebo lokal Prinsgruvan gruva
    Torsborg lht Prins Gustavs stoll stoll
    Torshov lht Prins Karls arbetsrum i gruva
    Torskmossen lägenheter Pråmån avlopp
    Torskmossen hmn Pråmån kanal
    Trefoten, se Träfoten lhtr *Prästgruvan lokal
    Trefoten lägenheter Rappens äga
    Trefoten by Ravals källa källa
    Trefoten by Ravals mosse mosse
    Trefoten husgrupp Richtersorten gruvort o. arbetsrum
    Träfoten lhtr Riksdagsorten ort i gruva
    Träfoten lägenheter Riksdagsortpalatset ort i gruva
    Träfottorp, seTrefoten lht Riksdagsortpalatset ort i gruva
    Träfottorp, se Trefoten by Rikssalen arbetsrum i gruva
    Turbo lht Riksäpplet arbetsrum i gruva
    Turbo gård Ringgatan gata
    Tyskbo lägenheter Ringgatan gata
    Tyskbo by Ringvalla jorden lokal
    Tyskbo hmn Rinnmans arbetsrum i gruva
    Tyskbo lgt Rockmansholmen holme
    Täcka udden lht Rockmans holme holme
    Täcka Udden villa Rolands sänkning sänkning
    Täcka Udden villa Rombus arbetsrum i gruva
    Ulricelund gd Rorännan sund
    Ulricelund gård Rosenblads arbetsrum i gruva
    Ulricelund gd Rosenholmarna holmar
    Ulvsbo hm Rosenholmarna holmar
    Urväderstorp, se Urvädersäng lht Rotmästaren kommunikationsort i gruva
    Urväderstorp bergsmanstomter Ruckelberget berg
    Urvädersäng lht Ruckelberget berg
    Urvädersäng bergsmanstomter Rudsjöbacken backe
    Valhall lht Rudsjömosse mosse
    Valhall lht Rudsjön sjö
    Valla lht Rudsjön skogsjö
    Valla f.d. hmn, nu stadsdel, (villaområde) Rudtjärn skogssjö
    Valla stadsdel, fd gd Rudtjärnsmossen, se Rudsjömosse mosse
    Vallaområdet stadsdel Rudtjärnsmossen mosse
    Vargstugan stuga Rundpelaren bärpelare
    Vargstugbacken lht Rådhusgatan gata
    Vargstuguängen lht Rådhusgatan gata
    Vargstugängen by Rådmansgatan gata
    Vargstuguängen gårdar o. lägenheter Rådmansgatan gata
    Vasastaden del av stad Rävorten ort
    Vasastan stadsdel Rävorten tvärort
    Viksberg lht Rävudden udde
    Viksberg by Rödstjärten arbetsrum
    Viktorsberg lht Rödstjärten arbetsrum i gruva
    Villa Tege villa Rönningen, se Pils rönning åker
    Villa Tege villa Rönningsholmarna holmar
    Vin-Eriks försv. krog Rövaren arbetsrum i gruva
    Vissängen lägenheter Sagån å
    Vissängen bebyggt område (hmn, småägor) Sagån å
    Vissängen lgter Sagåvägen gata
    Vreta lht Sahlins hage lokal
    Vreta villa Sala gruva gruva?
    Väplingens, se Stenberga lht Sala gruva gruva
    Värntorp lht Sala silvergruva gruva
    Väsby f.d. kungsgård Sala silvergruva gruva
    Väsby herrgård Sala silvergruva gruva
    Väsby kungsgård herrgård Salberget = Sala gruva Saknas
    Väsby Kungsgård fd kungsgd Salberget Saknas
    Västermalm del av stad Salberget Saknas
    Västermalm stadsdel Salins kvarngärde åker
    Västermalm stadsdel Sammels åker
    Västermalm stadsdel Sammelsvreten åker
    Västerängarne bebyggt omr. Sammelsägan åker
    Åkerby lägenheter Sandrymningen gruva
    Åkerby villa Sandrumningen gruva
    Åkerby fd gd, nu lantbruksskola Sandrymningen igenrasat gruvhål
    Åkra gd Sandrymningen lokal
    Åkra herrgård Sandtorp äga
    Åkra gd Sandtorpet utäga, oodlat jordområde
    Åkra fd herrgd, nu stadsdel Sandtorp bergen berg
    Åshagen bebyggt omr. Sandtorpbergen bergsparti
    Åshagen stugor Sandtorpskällan källa
    Åshammar lht Sankt Erikssänkningen sänkning
    Ängsberg gårdar Sankt Görans, Lilla ort
    Ängsberg gårdar Sankt Görans, stora ort i gruva
    Ängsberg bebyggt omr. Sankt Görans sänkning sänkning
    Ökebron bebyggt omr. Sankängen lokal
    Ökebron förlustelseställe Saxgraven förr dike
    Ölboms lägenheter Schröderstiernas? arbetsrum
    Ölboms by Schröderstjernas arbetsrum i gruva
    Ölboms lgter Schweringatan gata
    Östaberg gd Selmers arbetsrum
    Östaberg gård Selmers ort i schakt
    Östaberg bostadshus Selmersorten ort i gruva
    Östanå handelsträdgårdsanläggning Sevéns arbetsrum i gruva
    Östanå fd trädgård Sexmansorten ort
    Östersala gårdar Sexmansortssänkningen sänkning
    Östersala by Sibirien åker
    Östersala hmn Silverbröllop arbetsrum
    Östersala lgh Silverbröllopet arbetsrum i gruva
    Östersala fd bondgård Silvervallen idrottsplats
    Överbo lht Silvervallen idrottsplan
    Överbo bergsmansäga (hmn) Silvköparberget berg
      Silvköparn sjö
      Silvköparen sjö
      Silvköparn sjö
      Silvköparn sjö
      Silvköparen sjö
      Silvköparen sjö
      Silvköparen sjö
      Silvköparn sjö
      Simas lokal
      Sinclairs arbetsrum (?) i gruva
      Sjöboviken vik
      Sjöhästen arbetsrum i gruva
      Skansen avskrädestipp
      Skatholmarne holmar
      Skatslätten arbetsrum i gruva
      Skepalskärr mosse
      *Skienkeborn lokal
      Skinnartäppan ängsområde
      Skinnarviken vik
      Skomakarvreten åker
      Skrivardammen vattensamling
      Skrädbacken backe
      Skröderstjärnas arbetsrum
      Skvalbackarne backar
      Skvalet backar
      Skvalkällan källa
      Skvalkällan källa
      Skullen ort i gruva
      Skullorten ort i gruva
      Skvalån å
      Skänkeborn lokal
      Slaggbacken fd upplagsplats
      Slussvägen gata
      Smedfältet arbetsrum i gruva
      Smedjebron bro
      Smedjeorten ort
      Smetelas väg väg
      Smetillasvägen väg
      Smor-Jons gruva gruvschakt
      Småckans slätt öppning i skog
      Småckslätten plats
      Små-Jons gruva gruvhål
      Småningom obebyggt jordområde
      Småningsbackar backar
      Smältarängarna lokal
      Snackens sänkning »sänkning»
      Snårtäppan åker
      Solbohällarne bergmassiv
      Spiran arbetsrum i gruva
      Staafgatan gata
      Stackkärret sanktområde
      Stadsträdgården Saknas
      Staffs?, se Stavs arbetsrum
      Stallvreten äga
      Stampersberget bergmassiv
      Stampers rote roteområde
      Storhagen holme
      Stavens ort i gruva
      Stavs arbetsrum
      Stavs arbetsrum i gruva
      Stavs ort i gruva
      Stavs stämpel stämpel
      Stegortstrossen stross
      Sten Bielkes arbetsrum
      Sten Bjelkes arbetsrum i gruva
      Stenhavet avstjälpningsplats
      Stens botten gruva
      Stens Botten rymd i gruva
      Stensjömossen mosse
      Stensjö mosse mosse
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stenskansen gråbergshögar
      Stenssänkningen sänkning
      Stentomten Saknas
      Stentorpskvarn kvarn
      Stenviken lokal
      Stenvreten lokal
      Stigberget berg
      Stollen vattenspelsgrop
      Stora hagen udde
      Storfursten arbetsrum i gruva
      Storgruvan gruva
      Storgruvsskölen sköl
      Storgruvskölen sköl (»läppa»)
      Storhagen strandområde
      Storhalvvägs stämpel i gruva
      Storljusbäcken bäck
      Stormossen mosse
      Stormossen lokal
      Storstenshagen äga?
      Storstensmossen mosse
      Storstensmossen mosse
      Storsänkningen sänkning
      Stor-Ulrikas stämpel
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen lokal
      Storängskärret kärr
      Storängskärret lokal
      Strandvägen gata
      Strågatan gata
      Stubbhagen intaga
      Stubbhagen lokal
      Stubbängen äga
      Stubbängen hage
      Stubbängen utäga
      Stubbängen markområde
      Ståndhagen lokal
      Suckarnas allé gångväg
      Sundet lokal
      Svabens stämpel
      Svampodlingen gruvorter
      Svarta graven avlopp
      Svarta graven vattenförbindelse
      Svartgruvan gruva
      Svartgruvan gruvhål
      Svartorten ort
      Svartskölen sköl
      Svartslavägen, se Svasslavägen väg
      Svasslavägen väg
      Svederi holmar holmar
      Sven beteshage
      Svenskorten ort
      Svenskorten ort i gruva
      Svickaren sänkning
      Svingrinden grind
      Sågen äga
      Sågen obebott omr.
      Sågängen mosse
      Sånken åker
      Taborsberg bergshöjd
      Tallbomossen mosse
      Tegelbruksgroparne vattensamling
      Tegelburen arbetsrum i gruva
      Tegelgatan gata
      Tegelmurstappen arbetsrum i gruva
      Tegeltappen arbetsrum
      Terra nova arbetsrum
      Tessins arbetsrum
      Tessins arbetsrum i gruva
      Tessinsberget arbetsrum i gruva
      Tilldelningen åker
      Tilldelningen stadsjordsområden
      Tistbrottet kalkbräss
      Tistelholmarne holmar
      Tjärdalsmuren skogsparti
      Tolvmannaorten ort i gruva
      Torget torg
      Torget torg
      Torgschaktet schakt
      Torgschaktet schakt
      Torgschaktet schakt
      Torgschaktsängen äng
      Torkels arbetsrum i gruva
      Tornberget berg
      Torskmossen mosse
      Torstunkärr kärr
      Tovan holme
      Toven holme
      Trealnarsgruvan gruva
      Trebackarlång backar
      Trebackarlång backe
      Trefotgruvan gruvhål
      Trefotgruvorna gruvor
      Trumslagartäppan äng
      Trundhem gruvschakt
      Trunthem gruva
      Trädgårdsgatan gata
      Trädgårdsgatan gata
      Tulegatan gata
      Tullstaskogen skogsparti
      Tvåalnarsgruvan lokal
      Tvål-Annas gruva lokal
      Täcka udden udde
      Täktgruvan en av Trefotgruvorna
      Uggelbobergen höjder
      Uggelbobergen bergsparti
      Ullas gånga ort
      Ullas gånge ort i gruva
      Ulricelunds backar backar
      Ulrikas »stämpel» i gruva
      Ulrikas, Nedre nivå
      Ulrikas, Stor- stämpel
      Ulrikas, Stora »stämpel»
      Ulrikas, Övra stämpel
      Ulrikas, Övre nivå
      Ulrikas, övra »stämpel» i gruva
      Valbergs sänkning sänkning
      Valborgmässbacken backe
      Valborgmässberget berg
      Valborgmässberget bergshöjd
      Vanadis ort i gruva
      Vandringen nedgång
      Vargmossen mosse
      Warg Mossen mosse
      Vasagatan gata
      Vasastaden stadsdel
      Vattenormen arbetsrum i gruva
      Vattpelaren lokal
      Vattenpelarsänkningen nivå
      Vattspelet arbetsrum
      Vattspelet arbetsrum i gruva
      Vattumannen arbetsrum i gruva
      Vibergsgruvan gruvhål
      Vickmans kvarngärde åker
      Vigtäppan f.d. äng
      Viksbergsviken vik
      Viksbergsån å
      Vilbacken holme
      Vilhelmsgruvan gruvhål
      Vinblads arbetsrum
      Winblads arbetsrum i gruva
      Vinblads sänkningen sänkning
      Winbladssänkning sänkning
      Vingmarks arbetsrum i gruva
      Vitmossen mosse
      Vitmossen skogsåker
      Vitmossen mosse
      Wrangels »stämpel» i gruva
      Vrangelsbanan rälsbana
      Vrangelssänkningen sänkning
      Väderorten ort
      Väderorten ort i gruva
      Väderortssänkningen sänkning
      Väsbygatan gata
      Väsby gärdet åker
      Väsby gärdet lokal
      Västermalmsgatan gata
      Västerorten ort
      Västersvedet lokal
      Västerängen åker
      Västeränget åker
      Västeränget utäga
      Västerängsvret lokal
      Yxskaftet åker
      Zulukriget arbetsrum i gruva
      Åkermans arbetsrum i gruva
      Åkragatan gata
      Åkravägen gata
      Åshagen äng
      Åttondelen »stämpel» i gruva
      Ängesberget berg
      Ängesgärdet åker
      Ängesgärdet lokal
      Ödshagen obrukad o. obebyggd bergsmansjord
      Ökebron bro
      Ökebron bro
      Österortsgällan lokal
      Österortssänkningen sänkning
      Österänget åker
      Östra gångan ort
      Överängen åker
      Överängen lokal
      Överängskällan källa
      Övre dammen uppdämning
      Övre Ekebydamm sjö (damm)

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.