ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vittinge socken : Torstuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 390 Bebyggelsenamn : 608 Naturnamn : 331
Vittinge sn Acksiön, se Axsjön sjö Vittinge sn Aldertäppan äga
Vittinge sn Amsjön, se Ämsjön sjö Vittinge socken sn Aludden udde
Vittinge sn Amsjön, se Ämsjön sjö Vittinge sn Andersbomosse mosse
Vittinge sn Andersbo äng sank mark Vittinge sn Asplund äng
Vittinge sn Andersbo äng ängsmark (?) Vittinge vantarna inbyggarbeteckning Axsjögruvan gruvhål
Vittinge sn Artsiön, se Ämsjön sjö Vittinge vantar inbyggarbeteckning Allmänningen skogsmark
Vittinge sn Asphagen terräng Vittinge vantar inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Vittinge sn *Axelröret gränsmärke Vittinge vantar(na) inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Vittinge sn Axsjön sjö Vittinge vantarne inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Vittinge sn Axsjön sjö Albo lht Axsjön äga
Vittinge sn /Se Axsjön sjö Albo lht Axsjön sjöar
Hvittinge sn Axsjön sjö Alinero lht Bastarn (?) [Stora, Lilla], se Basthagsmossen mosse
Vittinge sn Axsjön sjö Anders Anders gård Basthagsmossen mosse
Vittinge sn Axsjön sjö Anders Anders gård Basthagsmossen mosse
Vittinge sn Axsjön sjö /Se Andersberg lht Basthagsmosse mosse
Vittinge sn Axsjön, Östra sjö /Se Andersbo bebyggelse Bergmans bro bro
Vittinge sn Axsjön sjö Andersbo by Björkbackskiftet äga
Vittinge sn Axsjön sjö Andersbo skola lht Björnbo äng
Vittinge sn Axsjön sjö Anders Ers gård Björnbrotten äga
Hvittinge sn Axsjön sjö Anders Ers gård Björn starkes sten stenblock
Vittinge sn Baddarbo terräng Anders Jans gård Björskogen skogsmark
Vittinge sn Basthagsmossen mosse Anders Jöns gård Björskogen skogsmark
Vittinge sn *Bastmossröret gränsmärke Anders Lars gård Björskogsfallet förr fall
Vittinge sn Björkkärret kärr Anders Pers gård Bladsjöholmen mosse
Vittinge sn Björn Starkes sten sten Anders Pers gård Blå viken Saknas
Vittinge sn Bockmyran ägomark Andersro lht Bockmyran äga
Vittinge sn Boksmossarna mosse *Annelund lht Bokstaå å
Vittinge sn Bolandet triangelpunkt Annelund lht Bolandet äga
Vittinge sn Bolandet slåttermark /Se Annero lht Bolandet äga
Vittinge sn Brandbergskärr kärr Arrendegården, Södra gård Boxmossen mosse
Vittinge sn /Se *Brottsbäcksröset gränsmärke Asplund Saknas Brunnsmossen mosse
Vittinge sn /Se Brunnsmossen mosse Asplund by Brännmossen mosse
Vittinge sn Brunnsmossen mosse Aspnäs lht Brännvinskällan källa
Vittinge sn /Se Brännberget berg Axsjö bebyggelse Buten äga
Vittinge sn /Se *Bålhälla tingplats Axsjö by Byskiftet äga
Vittinge sn /Se Dammossen mosse Axsjögruvan lht Byängen äga
Vittinge sn /Se *Dommarröret gränsmärke Axsjön torp Bärbyängen äga
Vittinge sn /Se Dragmossen mosse Axvik lht Dammskiftet äga
Vittinge sn /Se Dragmossen mosse Backa bebyggelse Djurby äng förr slåtteräng
Vittinge sn /Se Dregelhällarna berg Backa gård Domta fäbodar äng
Vittinge sn Druntberget berg Backa Anders gård Dragmossen mosse
Vittinge kyrka kyrka /Se Dyängen ägomark Backbrynet gård Dregelhällarna höjd
Vittinge kyrka kyrka /Se Ekerån, Ekröret gränsmärke Backbrynet torp Druntberget höjd
Vittinge vantarna inbyggarbeteckning Ekholmssjön sjö Banvaktstugan stuga Drunthagen äga
Vittinge vantane inbyggarbeteckning /Se Ekholmssjön sjö Bengt Ols gård Dyängen mosse
Axsjö by /Se Ekholmssjön sjö /Se Bengtsbo torp Ekerösmossen mosse
Axsjö by Ekholmssjön sjö Bengtsbo lht Ekerösåsen sandås
Boksta by Ekröret gränsmärke Berga lht Ekeröåsen berg och gränsrör
Boksta by Ekröret gränsmärke Berga lht Ekholmssjön sjö
Boksta by /Se Ekröret gränsmärke Bergabo lht Ekholmssjön sjö
Boksta by /Se Ekröret gränssten Björkhaga lht Ekröret gränsrör och berg
Bolandet torp /Se Ekrörsmossen mosse Björklid lht Ekrörsmossen mosse
?Brunkebo gd Ekrörsåsen berg Björkliden lht Ekrörsåsen höjd, triangelpunkt
Brunsätra by Emsiön, se Ämsjön sjö Björklund lht Enkullsbacken höjd
Brunsätra by /Se Emsjön sjö /Se Björklunda lht Enkullstäppan äga
Ekholm gård Enmossen mosse Björksätra lht Enkullvreten äga
Ekholm gd Eskilskärret kärr Björksätra lht Enmossen mosse
Ekholm gd Finnarsröset gränsmärke Björkudden lht Finnar(s)röret stenrös
Ekholm(en) gård Finnarsröret gränssten Björkängen lht Framängen äga
Ekholm gd *Fogdröret gränsmärke Björnbo lht Framängen äga
Ekholm gård Fridhem terräng Björnbo gård Fårbogen höjd
Ekholm gd Fårbogen skogsområde Björnlund bebyggelse Fårbogen skogsmark
Ekholm gård Fårbogsmossen mosse Björnlund gård Fårbogsbergen berg
Ekholm gd Fårbogsmossen mosse Björnlund, Lilla lht Fårbogsmossen mosse
Ekholm hemman /Se Fårbrotten ägomark(?) Björnlund, se Björskogen gård Fårbrotten äga
Emsjön gd /Se Fämossen mosse Björskogen gård Fäbodarna vid Skärsjön äng
Gillberga Saknas Fämossen mosse Blomsterbo avs. Fämossen mosse
Grimle by Fämossen mosse Blomsterbo, Norra lht Getingmossen äga
Grimle by /Se *Fännsjöröret, Östra förr gränsmärke Blomsterängen lht Gillberga axsjön sjö
»Gudmundzbodha», se Gunnbo gd *Fännsjöröset, Östra, se *Fännsjöröret, Östra förr gränsmärke Blomsätra lht Granberga äng
Gumsbo gård Glupröset gränsmärke Bocksta torp Grattan äga
Gunnbo gd Grattan äga /Se Boksta Saknas Grimlebäck bäck
Gunnbo gd Grimle triangelpunkt Boksta by Gräskärret mosse
Gunbo by Grimlebäcken bäck Bokstabro lht Grönmossen mosse
Gunnbo by Grytberget berg Bokstabro lht Gäsmossen mosse
Gåvan försvunnen lht /Se Hagvisen gränsmärke Bokstaskog lht Hagaäng äga
Gåvan samhälle /Se *Hagvisen gränsmärke Bolandet torp Halldammarna mosse
Göksbo torp /Se Halldammen f.d. damm Bolandet torp Halldammen äga
Holm by Halldammen terräng Bolandet lht Hanbopottan kärr
Holm by Hedmossen mosse Bolandet gård Heby, Östra äng
Holm by Hedmossen mosse Brandbergs lht Hedmossen mosse
Holm by Hedmossen mosse Brantsta lht Hedmossen mosse
Holm by Hedängen skogsområde Brunkeberg lht Hedängen mosse
Holm by *Homromsröset gränsmärke Brunkebo bebyggelse Hemgärdet äga
Holm by /Se Hjortronmossen, Stora mosse Brunkbo by Hemmyran äga
Holm Saknas /Se Hjortronmossen, Lilla mosse Brunnby lht Herrns äng mosse
Holm by /Se Hjortronmossen, Stora mosse Brunnsberg lht Hjortmossberget höjd, triangelpunkt
Holm by /Se Hjortronmossen mosse Brunnstorp lht Hjortmossberget berg
*Holmtorp Saknas /Se Hjortronmossen, Lilla mosse Brunnsvik lht Hjortronmossberget höjd
(?) Ingesbo by Hjortronmossen, Lilla mosse Brunnsätern lht Hjortronmossberget berg
?Ingesbo gd Hjortronmossen, Stora mosse Brunsätra Saknas Hjortronmossen mosse
?Ingesbo by Hjortronmossen, Stora mosse Brunnsätra by Hjortronmossen, Lilla mosse
?Julmyra gd Holmen udde Brunnsätra bebyggelse Hjortronmossen, Lilla mosse
?Julmyra gd Holmen udde Brunnsätra bandel bebyggelse Hjortronmossen, Lilla mosse
?Julmyra gd Holmstedts äng öppen terräng Bruns lht Hjortronmossen, Lilla och Stora mossar
Julmyra by /Se Håkansbo klack berg Bruns torp Hjortronmossen, Stora mosse
Julmyra gd /Se *Hålsjöröset, Stora gränsmärke Brännbo utjord Hjortronmossen, Stora mosse
?Knubbo gd Hålvisen gränsmärke Brännbo lht Hjortronmossen, Stora mosse
Kolinstorpet, se Sveden nybygge Hålvisen terräng Bryggeriet lht Holmskiftet äga
Kättbo by /Se Hålvismossen mosse Brynet lht Hålvisberget höjd
[Långbrotorp] Saknas Hålvismossen mosse Bäcksbo torp Hålvisen mosse
*Långbrotorp Saknas Hällstigen förlagd landsväg /Se Bärby lht Hålvisen stenröse
Morgongåva förr tp, nu samhälla Hästhagen höjder Charlottenberg lht Hålvismossen mosse
Morgongåva förr tp, nu samhälle Hästkärret kärr Dalkarlsbo lht Hålvismossen mosse
Morgongåva samhälle /Se Högsveden berg Djurby lht Hällstigen höjd, triangelpunkt
Morgongåva samhälle /Se Igelsjön sjö Djurby lht Hästhagen äga
Myrkarby by /Se Igelsjön sjö /Se Domta fäbodar lht Hästhagen äga
Myrkarby by /Se Igelsjön sjö Domta fäbodar f.d. fäbodar Hästkärret mosse
Nickbo by Jordjänkarröret gränsmärke Druntens stuga Högsveden hage
Nickbo by /Se Jordjänkarröret gränssten(?) Dybo lht Igelsjömossen mosse
Nässelsta gd Julmyrabäcken bäck Eden lht Igelsjön sjö
Nässelsta by *Jungfrubacken höjd Ekholm bebyggelse Igelsjön sjö
Nässelsta by /Se Jäsmossen mosse Ekholm gård Igelsjön sjö
Nässelsta by /Se *Kallberg berg Ekholms torp Igelsjöträdgården skogsbacke
Nässelsta by /Se Kallberg berg Ekholms lht Jordlösaröret gränsrör
Nässelsta by /Se Kallberg berg Eklunda bebyggelse Kalvhagen äga
Oskarshyttan förr stålverk *Kallbergsröset gränsmärke Eklunda gård Kavelbroängen äng
Ramsjö by Kallbergsröset förr gränsmärke Ellidero lht Kavelbroängen äng
Ramsjö by Kallsjöberget berg Enbergs torp Kesberget höjd
Ramsjö by »Karlbergsröset», se *Kallbergsröset gränsmärke Engstrands lht Klinta fäbodar äga
Ramsjö, Lilla hemmansdel /Se Kasberget berg Engströms torp Kobacken skogsbacke
Ramsjö, Stora gård /Se Kavelbroängen gård(?) Enkullen torp Kohagen äga
Ramsjö by Knoppet terräng Erik Anders gård Kohagsberget höjd
Ramsjö, Lilla lht Kohagsberget berg Erik Ers gård Kolgården äga
Ramsjö, Stora by /Se *Kolbottenröret gränsrör Erik Ers gård Kolningmossen mosse
Ramsjö, Lilla hemman /Se Kolningsmossen mosse Erik Ers gård Komossen mosse
Ramsjö, Lilla gd /Se Komossen mosse Erik Ers gård Kråksätra äga
Ramsjö by /Se Kontorsmossen mosse Erik Jans gård Kullbacken äga
Ramsjö gd Kopumpan tjärn(?) Erik Karls gård Kungsmossen mosse
Ramsjö by /Se *Kronstubben terräng Eriksberg lht Kvarndammen sjö
Ramsjö, Stora Saknas /Se Kullbergsröret förr gränsmärke Eriksborg lht Kvarngärdet äga
Sanda by Kungsmossen mosse Erikslund lht Kvarntomten äga
Skattmansö hg Kvarnbäcken bäck Eriksro lht Kyrkgärdet äga
Skattmansö hg /Se Kvarnmossen, Lilla o. Stora mosse Fattiggården gård Kyrkhällsbacken höjd
Skattmansö hg /Se Kvarnmossarna mossar Finnbo gård Kyrkrensskiftet äga
Skattmansö hg Kvarnmossen mosse Finntorpet torp Kälkdön stenröse
Skattmansö herrgård /Se Kvarnmossen, Lilla mosse Fredrikslund lht Kälkhällsfallet skogsfall
Skattmansö gd Kvarnmossen, Stora mosse Frideborg lht Kälkkärret mosse
Skattmansö herrgård *Kvarnröset gränsmärke Fridhem lht Källhagen äga
Skattmansö gd *Kälkhällarna terräng Fridhem stuga Källkärret äga
Skattmansö hg /Se *Kälkhällsröset gränsmärke Fridhem lht Källkärret äga
Skattmansö hg Kälkkärrsberget berg Fridhem torp Källmossen äga
Skattmansö gd Källmossen mosse Fridhem lht Källmossen mosse
Skattmansö hg Källmossen mosse Fridslund torp Källviken vik
Skattmansö gd *Källsvedröset gränsmärke Fridslund lht Käringryggen höjd
Skattmansö hg Källviken vik Fritslund bebyggelse Kärret äga
Skattmansö hg Käringryggen berg Furuhäll lht Ledsbergsfallet höjd, triangelpunkt
Skattmansö hg *Lammosseröset gränsmärke Fågelsången lht Lillängen äga
Skattmansö herrgård Lam. måsen, se Fämossen mosse Fågelsången lht Lindalen mosse
Skattmansö hg Linddalen dalgång(?) Fäbodarna lht Linden äga
Skattmansö gd Ljustermossen mosse Fäbodarna vid Skärsjön lht Lisselgärdet äga
Skattmansö gd Logsveden terräng Gamla Slottet gård Lisselängen äga
Skattmansö gd Logsveden terräng Gammelgården gård Lisselängsbacken höjd
Skattmansö hg Lugnet fastighet(?) Gillberga Saknas Ljustermossen mosse
Skattmansö hg Lundbo Siön, se Vittingsjön sjö Gillberga by Losveden mosse
Skattmansö herrgård Lundbysjön, se Vittingsjön sjö Gillbergs torp Lottasgölen vattengöl
Skattmansö herrgård Lundbysjön, se Vittingsjön sjö Granberga lht Lustigsvreten äga
Skattmansö hg *Lundbysjön sjö Granås lht Långkärret äga
Skattmansö hg Långkärret kärr Granåsen lht Långkärret mosse
Skattmansö hg Långmossen mosse Grimle Saknas Långkärret mosse
Skattmansö herrgård Långmossen mosse Grimle by Långmossen mosse
Skattmansö hg /Se Långmossen mosse Grimle kvarn kvarn Långmossen mosse
Skattmansö hg Långmossen mosse Grimsta lht Långmossen mosse
Skattmansö hg *Långmosseröset mosse Grindstugan stuga Långmyrbäcken bäck
Skattmansö hg /Se *Långmossröset gränsmärke Grindtorp torp Långmyran mosse
Skattmansö säteri /Se Långmyran mosse Gropen stuga Långtegshålet hage
Skattmansö gd /Se Långmyran myr Gråbo lht Lövlund äga
Skattmansö gård /Se Långmyren mosse Gröndal lht Lövåsen höjd
Skattmansö hg Långmyren mosse Gröndal lht Melings myra mosse
Skattmansö säteri /Se Långmåsen, se Hålvismossen mosse Gröndal lht Mjölkboplog äga
Skattmansö herrgård /Se Lövåsen berg Gunnbo Saknas Morbolands kyrkvägen skogsstig
Skattmansö herrgård /Se Majas berg berg Gunnbo gård Mossen kärr
Skattmansö gd /Se Mjölkborönningen mosse Gustavsberg lht Mossen äga
Skattmansö herrgård /Se Myran ägomark Gustavsberg lht Myran äga
Skattmansö gods /Se Myran ängsområde /Se Gustavsborg lht Myran äga
Sveden nybygge /Se Myrbäcken bäck Gåvan samhälle Myran äga
Säby by Myrbäcken bäck Gåvan torp Myran äga
Säby by *Mångfallsmossen mosse Gåvan lht Myrbäcken bäck
Säby by Mälbybäcken bäck Gåvan samhälle Myrkarbygruvan gruvhål
Säby by Mörtsjön sjö Gärdsta lht Mälbybäck bäck
Säby by Mörtsjön sjö Gärdtorpet lht Mörtsjön sjö
Säby by /Se Mörtsjön sjö Göksbo utjord Nillbovägen väg
Tena gd ?Mörtsjön sjö /Se Göksbo torp Norrlångorna äga
Tena gård *Nilsboröret gränsmärke Haga lht Norrmyran äga
Tena gd Nyholm terräng Haga lht Norråkerskiftet äga
Tena gård Näverstenen sten Hagaberg lht Norrängen äga
Tena gd Ormkärret ängsmark(?) Hagalund gård Norrängen äga
Tena gd Oxhagen terräng Hagalund lht Norrängen äga
Tena gd /Se *Persboberget höjd Hagalund torp Nyby äng
Tjälbo gård Porsmossen mosse Hagen torp Nygrens åker åker
Vittinge by /Se Porsmossen mosse Hagen gård Nygärdet äga
*Vittingeberg förr gruva *Porsmosseröset gränsmärke Hagenstorp torp Nyängen äga
*Ygglamire Saknas Porsmossängen ägomark Hagenäs lht Näverstenen stenblock
Ö, se även Skattmansö hg Prästgårdsberget berg Haglunds gård Odlingen äga
*Öggelmyra Saknas Rabo terräng Hallborg torp Pelles göl vattengöl
Ön herrgård Ramsjön sjö Hallins torp Plogarna äga
Östlunda gd Ramsjön sjö Hallstaberg lht Plogen äga
Östlunda gård /Se Ramsjön sjö Hanbo torp Porsmossen mosse
Ösby by Ramsjön sjö Hanbo gård Porsmossängen äga
  Ramsjön sjö /Se Harbrännan torp Prästgårds Fäbodar äga
  Ramsjön sjö Hebron lht Prästgårds fäbodar äng
  Ramsmosseberget berg Heby torp Ramsjöberget höjd
  *Ramsmosseröret gränsrör Heby, Västra torp Ramsjön sjö
  *Ramsmosseröset gränsmärke Heby, Östra lht Ramsjön sjö
  Ramsmossjön, Stora sjö Hedlunds gård Rasboberget höjd
  Rasboberget berg Hellboms gård Rishagen äga
  Refsiön, se Rävsjön sjö Hemmanbo Saknas Risvreten äga
  Roligheten skogsterräng Hemmanbo gård Roligheten skogsmark
  Ryttmästarröret gränssten Hemmanbo utjord Rudden äga
  Råmossen mosse Hinriks gård Ruddun äga
  Rävkullen höjd Holm Saknas Ryttmästarröret gränsrör (och berg)
  Rävsjömossen mosse Holm by Råmossen mosse
  Rävsjön sjö Holm by Råmossen mosse
  Rävsjön sjö Holmstedts torp Råmossen mosse
  Rävsjön sjö Hoppet lht Rävbacken äga
  Rävsjön sjö /Se Husbyäng gård Rävkullen höjd
  Rönningen ägomark Håkansbo bebyggelse Rävsjömossen mosse
  Rövikssjön, se Rävsjön sjö Håkansbo gård Rävsjön sjö
  Rövikssjön, se Rävsjön sjö Hälla lht Rävsjön sjö
  Sanda backe höjd Hellstigen nybygge Rödbraken odling
  Sandviken vik Hällstigen lht Rönningen äga
  Sandvreten triangelpunkt Hällstigen bebyggelse Rönningen äga
  Sandåsen triangelpunkt Högalid lht Rönningen äga
  Sandåsen triangelpunkt Högbo bebyggelse Rönningen äga
  Sckiärsiön, se Skärsjön sjö Högbo gård Rönningsbo äga
  Sjöbacken skogsbacke Högbo gård Sandåsen höjd, triangelpunkt
  Sjömossen mosse Höksta lht Sergeantvreten äga
  Sjömossen mosse Ingesbo by Sjöbacken skogsbacke
  Sjövreten ägomark Jan Anders lht Sjöängen äga
  Skallmossen mosse Janbo torp Sjöängen äga
  Skallmossen mosse Janbo torp Skallmossen mosse
  *Skallmosseröset gränsmärke Jan Ers gård Skallmossen mosse
  *Skattmansösjön sjö Jan Ers gård Skansberget höjd
  *Skattmansösjön sjö /Se Jan Gustavs gård Skattmansöån å
  *Skattmansösjön sjö /Se Jan Jans gård Skattmansöån å
  Skattmansöån å Jan Jans gård Skogsängen äga
  Skattmansöån å Jan Jans gård Skogsängen mosse
  Skogsängen åker Jan Lars gård Skräddarkärret mosse
  Skräddarkärret kärr Jan Olov Ols gård Skvalkärret äga
  *Skärsjöbro bro Jan Ols gård Skärsjön sjö
  Skärsjön sjö Jan Pers gård Skärsjön sjö
  Skärsjön sjö Jan Pers gård Skärsjön äng
  Skärsjön sjö Johan Karls gård Skärsjön sjö
  Skärsjön sjö Johan Lars gård Slogsva äga
  Skärsjön sjö Johannelund lht Slottsgärdet äga
  Skärsjön sjö Johannesberg lht Slåtterhagen äga
  Skärsjön sjö Johanneslund lht Slätmossen mosse
  Skärsjön sjö Jonsbo torp Smalmossen mosse
  Skärsjön sjö Julmyra gård Smalmossen mosse
  Skärsjön sjö /Se Julmyra bebyggelse Smedbacken landsvägsbacke
  Skärsjön sjö Julmyra gård Smedstorpet äga
  Skärsjön sjö Jultorpet torp Småsjödal skogsmark
  *Slakmossröset gränsmärke Jultorpet torp Småängen äga
  Slåttermyran kärr Jägra lht Smältarängen äga
  Slåttermyran, Stora kärr Jämtbo, St. torp Snärmossen mosse
  Slätmossen mosse Jämtbo, Stora torp Spismyran äga
  Slätmossen mosse Jämtbo, Lilla torp Stamphagen äga
  Smedsmossen mosse Karl Anders gård Starmyran äga
  Smedsmossen mosse Karlberg lht Starmyran mosse
  Smedstorpet terräng Karl Ers gård Starmyrpuss sjö
  *Smedstorpsröset gränsmärke Karl Pers gård Storgärdet äga
  *Småmosseröset gränsmärke Karl Pers gård Storkärret mosse
  Småsjödal dal? Karl Pers gård Stormossen mosse
  Småsjödal terräng Karlsborg lht Storängen äga
  Småängen mosse Karlsdal lht Stubbarna äga
  Snickarberget berg Karlshem lht Stubbsveden mosse
  *Snipmossen mosse Karlslund lht Stängslen äga
  Snärmossen mosse Karlslund lht Stängslen äga
  Spaksbo terräng Karlslund lht Stängslen äga
  Spanska trädgården terräng Karlslund lht Svartkärret äga
  Starmyran ägomark Karlslund bebyggelse Svartkärret äga
  Stickkärret kärr Karlsro lht Sveden mosse
  Stickkärret kärr Katrinedal lht Sågbacken äga
  Stormossen mosse Kavelbron lht Såggärdet äga
  Storskogen skog Kavelbron lht Såghagen äga
  Stuthagen kärr Kavelbron bebyggelse Såghagsgölen vattengöl
  Suggmossen mosse Kellgrens torp Säbyå å
  Såghagen öppen terräng Kil lht Säcken äga
  Sävjamossen mosse Klinta Saknas Sörhagsberget höjd, triangelpunkt
  Sävjan sjö Klinta gård Sörkärret äga
  Sörhagen glänta(?) Klinta utjord Sörmossen mosse
  Sörhagen öppen terräng Klippan lht Sörmyran äga
  Sörhagsberget berg Klockarutjorden utjord Sörmyran äga
  Tallmossen mosse Klockarutjorden bebyggelse Sörängen äga
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Knoppet torp Tallmossen mosse
  Tanlangen, se Tarmlången sjö Knopptorpet torp Tallmossen mosse
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Knoppes torp Tarmlången sjö
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Knopptorpet torp Tarmlången sjö
  Tamlåg Siön, se Tarmlången sjö Knubbo gård Tarmlången sjö
  Tamlången, se Tarmlången sjö Knubbo bebyggelse Tarmlången sjö
  Tamlången, se Tarmlången sjö Kolbo torp Tenasjön sjö
  Tamlången, se Tarmlången sjö Kolbo torp Tenasjön sjö
  Tarmlången sjö Kolbryggan lht Timmermossen mosse
  Tarmlången sjö Kristinedal lht Tjällbofallet skogsmark
  Tarmlången sjö Kungshusbyäng gård Torpvreten äga
  Tarmlången sjö Kungsmossen torp Torpängen äga
  Tarmlången sjö Kustibacken torp Torpängen äga
  Tarmlången sjö Kvarnåkra lht Torstuna härads allmänning skogsmark
  Tarmlången sjö Kyrkoherdebostället gård Tranviksmossen mosse
  Tarmlången sjö Kyrkskolan lht Trollberget höjd
  Tarmlången sjö Kyrkvärdens torp Ulvhällsklack, se Uvhällarne, Uvhällsklack berg
  Tarmlången sjö Kälkhällen gård Uvberget berg
  Tarmlången sjö Källvik lht Uvhällarna höjd
  Tarmlången sjö Källängen lht Uvhällarne berg
  Tarmlången sjö Kättbo by Uvhällsklack höjd
  Tarmlången sjö Kättbo bebyggelse Ulvhällsklack bergtopp
  Tarmlången sjö /Se Kättbo-Bolandet torp Uvhällsklack berg
  Tarmlången sjö Lars Anders gård Uvmossen mosse
  Tarmlången sjö Lars Anders gård Vadkärret äga
  Tarmlången sjö /Se Larsbo torp Vargbacken äga
  Tarmlången sjö /Se Lars Eriks gård Vilhällarna höjd
  Tarmlången sjö /Se Lars Ers gård Vimanshagen hagmark
  Tarnlangen, se Tarmlången sjö Lars Jans gård Vittingsjön sjö
  Tena damm vik Lars Lars gård Västerhagen äga
  Tena damm vik Lars Lars gård Västersidan äga
  Tenasjön sjö Lars Mats gård Västervreten äga
  Tenasjön sjö /Se Lars Ols gård Västerängen äga
  Tenasjön sjö Lars Pers gård Västerängen äga
  Tenasjön sjö Lillbo lht Åkerhällarna höjd
  Timmermossen mosse Limbergs gård Älgmossen mosse
  Timmermyran mosse Linda lht Älgmossen mosse
  Timmermyran myr Lindesberg lht Älgmyran mosse
  Tjäderåsen ås Lindsbro lht Ämsjön sjö
  Tjäderåsen berg Lindsta lht Ämsjön sjö
  *Tjärdalsmossen mosse Lugnet lht Ösbybäck bäck
  Tornmossarna mossar Lugnet lht Österhagen äga
  Tornmossarna mossar Lund gård Östermossen mosse
  Torparmossen mosse Lund lht Österängen äga
  *Treviseröset gränsmärke Lunda lht Österängen äga
  Trindkärret, Lilla kärr Lunda lht Österängen äga
  Trindkärret, Stora kärr Lunda, se Domte fäbodar lht Östlundsplog äga
  Trollberget berg Lundkulla lht  
  *Trosstallen gränsmärke Lundkvists torp  
  *Trångsund del av sjö Lundsås torp  
  Tränviksmossen mosse Lundsås torp  
  Tämlågsjön, se Tarmlången sjö Lustigs torp  
  Tärnlågsjön, se Tarmlången sjö Långmyran torp  
  Ulvstenen sten (?) Långmyran torp  
  Uvberget berg Lövlund lht  
  Uvberget berg Marieberg lht  
  Uvhällarna berg Marielund lht  
  Uvhällarna berg Marielund lht  
  Uvhällsklack höjd Mejeriet lht  
  Uvhällsklack triangelpunkt Melins torp torp  
  Uvhällsklack triangelpunkt Melins torp bebyggelse  
  Uvmossen mosse Mellanbo gård  
  Valborgsmässokullen höjd Mellanbo bebyggelse  
  Vittingsjön sjö Mellanbo lht  
  Vittingsjön sjö Mellangården gård  
  Vittingsjön sjö Missionshuset lht  
  Vittingsjön sjö /Se Mjölkbo lht  
  ?Vittingesjön sjö Morgongåva samhälle  
  Vittingesjön terräng Morgongåva samhälle  
  Vittinge skog skog /Se Morgongåva mekaniska verkstad fabrik  
  Vittinge skogen skog /Se Morgongåva skola lht  
  Åkarhällarna höjd Morgongåva station järnvägsstation  
  Åmsjön, se Ämsjön sjö Morgongåvan torp  
  Ånghsiön, se Tarmlången sjö Morgongåvstorpet torp  
  Ångsjön, se Tarmlången sjö Muntbo gård  
  Åsen berg Muntbo bebyggelse  
  Älgmossen mosse Myran lht  
  Älgmossen mosse Myrbacken lht  
  Älgmyran mosse Myrkarby bebyggelse  
  Älgmyran terräng Myrkarby gård  
  Ämsjöheden skogsområde Månsbo torp  
  Ämsjön sjö Mårtsbo utjord  
  Ämsjön sjö Mälby by  
  Ämsjön sjö Mälby bebyggelse  
  Ämsjön sjö Nickbo Saknas  
  Ämsjön sjö Nickbo by  
  Ämsjön sjö Nickbogruvan lht  
  Ämsjön sjö Nickbogruvan, Östra lht  
  Ämsjön sjö Nillbo gård  
  Ämsjön sjö Nilsbo torp  
  Ämsjön sjö Nilsbogruvan lht  
  Ämsjön sjö /Se Nordanberg lht  
  Ämsjön sjö Norrbacka gårdar  
  Ämsjön sjö Norrbo torp  
  Ämsjön sjö Norrgården gård  
  Ämsjön sjö /Se Norrgården torp  
  Ängebrobäcken bäck Norrgården gård  
  Ängebromossen mosse Norrgården gård  
  Östermossen mosse Norrgården gård  
  Östlundaborg borglämning /Se Norrgården gård  
  Östlunda borg fornborg /Se Norrgården gård  
  Östlundaborg fornborg /Se Norrmalm lht  
  Östlundaborg fornborg /Se Norrviken torp  
  Östlunda borg borglämning /Se Norräng lht  
  Östlunda borg borglämning /Se Norrängen lht  
  Östlundaborg fornborg /Se Norrängen torp  
    Nya Slottet lht  
    Nya Torpet lht  
    Nyberg lht  
    Nyberg gård  
    Nybo torp  
    Nybo lht  
    Nyborg lht  
    Nyby lht  
    Nyby lht  
    Nyby bebyggelse  
    Nybygget lht  
    Nydal lht  
    Nygården gård  
    Nyholm torp  
    Nyholm torp  
    Nyängen gd  
    Nyängen gård  
    Näsbo by  
    Näsbo bebyggelse  
    Näset lht  
    Nässelsta by  
    Nässelsta bebyggelse  
    Nässelsta by  
    Nässelsta by  
    Nässelsta by  
    Ol Bengts gård  
    Ol Jans gård  
    Ol Jans gård  
    Ol Lars gård  
    Ol Ols gård  
    Olov Jans gård  
    Olov Ols gård  
    Olov Ols gård  
    Ol Pers gård  
    Oxmyran gård  
    Paradiset torp  
    Per Anders gård  
    Per Ers gård  
    Per Jans gård  
    Per Jans gård  
    Per Nils gård  
    Per Pers gård  
    Per Pers gård  
    Porsmossen gård  
    Prästgården gård  
    Prästgårds Fäbodar lht  
    Rabo lht  
    Rabo torp  
    Rambo lht  
    Ramsjö bebyggelse  
    Ramsjö gård  
    Ramsjöland lht  
    Ramsjö, Lilla lht  
    Ramsjö, Stora by  
    Ramsjötorp torp  
    Redlunds gård  
    Rosenbacka lht  
    Rosenhill lht  
    Rävsjö lhtr  
    Rävsjö lägenheter  
    Rävsjömossen lht  
    Rävsjömossen, Östra gård  
    Rönningsbo lht  
    Sanda gård  
    Sanda Saknas  
    Sanda gård  
    Sanda lht  
    Sandalöten torp  
    Sandbergs lht  
    Sandhem lht  
    Sandviken lht  
    Sandvreten gård  
    Sigfridshem lht  
    Sigfridshem lht  
    Signehill lht  
    Silkesviken torp  
    Simansbo lht  
    Sjöhagen gård  
    Sjöstugan lht  
    Sjövik lht  
    Skarpens torp  
    Skarvens torp  
    Skattmansö bebyggelse  
    Skattmansö säteri  
    Skattmansö gd  
    Skattmansö gård  
    Skattmansö skola lht  
    Skattmansö tegelbruk tegelbruk  
    Skjutbanan område  
    Skjutbanan lht  
    Skogsbo lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skolhuset lht  
    Skolhuset lht  
    Skräddarbacken lht  
    Skräddarbo by  
    Skräddarbo Saknas  
    Skräddartäppan lht  
    Skärsjön lht  
    Slottet, Gamla gård  
    Slottet, Nya lht  
    Smedbacken lht  
    Smedbruket lägenheter  
    Smedshyddan lht  
    Snickberg lht  
    Snipan torp  
    Solbacken lht  
    Solberg torp  
    Solbo torp  
    Soldattorpet torp  
    Soldattorpet torp  
    Solhem gd  
    Solhem gård  
    Solinge lht  
    Solvik lht  
    Spaksbo torp  
    Spismyran torp  
    Spångbo lht  
    Spångens lht  
    Staffansbo utjord  
    Stampen loge  
    Stamplogen loge  
    Stenvalla lht  
    Stenvalla torp  
    Stigsbo by  
    Stjärnan lht  
    Stocktorpet torp  
    Stolts gård  
    Storgården torp  
    Strand lht  
    Strandhem lht  
    Strands torp  
    Stålberga lht  
    Sundbo torp  
    Svanberg lht  
    Svanbo torp  
    Svanbo gård  
    Sveaplan lht  
    Sveden gård  
    Sveden torp  
    Sågtorpet torp  
    Sågtorpet torp  
    Säby Saknas  
    Säby by  
    Säbyholm lht  
    Sätersbo lht  
    Söderholms gård  
    Sörgården gård  
    Sörhagen torp  
    Sörviken gård  
    Sörviken bebyggelse  
    Sör Ämsjön bebyggelse  
    Tallbacken lht  
    Tallåsen lht  
    Tallåsen lht  
    Tegelbacken lht  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Telins torp  
    Tena gård  
    Tena, Lilla torp  
    Tena, Stora gård  
    Tena, St. bebyggelse  
    Tjällbo bebyggelse  
    Tjällbo gård  
    Tjärfabriken lht  
    Tomtebo lht  
    Torp lht  
    Torpet torp  
    Torsbo torp  
    Tranviken torp  
    Tranviken torp  
    Trefaldighet lht  
    Tryggs gård  
    Tureberg lht  
    Tyckbo gård  
    Tyckbo bebyggelse  
    Tyckebo bebyggelse  
    Täppan lht  
    Uddeborg lht  
    Uddeholm lht  
    Valla lht  
    Vida lht  
    Viksdal lht  
    Vilan torp  
    Vilan lht  
    Vimans gård  
    Visbo gård  
    Visbo gård  
    Vitberget lht  
    Vittingeby by  
    Vittenberg lht  
    Vittinge station järnvägsstation  
    Väderkvarn lht  
    Västberga lht  
    Västerbo lht  
    Västergården gård  
    Västlunda gård  
    Åbergs lht  
    Åkra lht  
    Ångsågen lht  
    Ämsjön gård  
    Ängebro gård  
    Ängebro bebyggelse  
    Ängesta gård  
    Ängsbo gd  
    Ängsbo gård  
    Önsebo gård  
    Önsebo bebyggelse  
    Ösby by  
    Ösby Saknas  
    Ösbylund, Lilla lht  
    Ösbylund, Stora lht  
    Ösby Tegelbruk tegelbruk  
    Ösby Österäng lht  
    Österbo lht  
    Österlunda gård  
    Överkvarn gård  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.