ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karbennings socken : Gamla Norbergs bergslag : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 512 Bebyggelsenamn : 201 Naturnamn : 150
?Karbenning sn /Se Abborrhällen stenhäll Karbännings socken socken Abrahamsmossen äga
Karbenning sn o. by Arnön ö Bännebo svin inbyggarbeteckning Arnön holme
Karbenning socken /Se Backgårdsudden udde Karbenninge-gallarna inbyggarbeteckning Arnön holme
Karbenning sn /Se Backlassberget berg Karbennings rovor inbyggarbeteckning Baggrönningen gärde
Karbenning sn /Se Badudden udde Nickebo bockarna inbyggarbeteckning Bjurtjärnen tjärn
Karbenning sn /Se Barnens ö ö Olsbänning vargar inbyggarbeteckning Bjäilla ägor
Karbenning sn /Se Bennebokilen terräng Anders Matts Saknas Bjälla äga
Karbenning sn /Se Bergmossen sank mark Annelund lht Bjälla äga
Karbenning sn /Se Bergtäppan terräng Anntorpet torp Bjällgärdet gärde
Karbenning by o. sn /Se Bergudden udde Arnetorp torp Björktjärnsbäcken bäck
Karbenning sn /Se Bergudden udde Bengtsbo, se 1 Landforsen Saknas Björnmossen äga
Karbänning sn /Se *Bjurfors fors? Bengtsbo bebyggelse Blaggarnsbacken del av väg
Annelund förr hus Bjurforsån å Bergslund lht Bockgärdet åker
Bergsfjärdingen sn /Se Bjurkärret kärr Bjurmanstorp torp Bogärdet äga
Bennebo by Bjurtjärnen tjärn Björka lht Breatjärnen tjärn
Bännebo by Bjällan ägomark Björkhem lht Bredmossen mosse
Bennebo by *Björkestav gränsmärke? Björnmossen lht Bredmossen mosse
Bennebo by *Björktjärns rå gränsmärke Blomdal Saknas Bredmosstjärnen tjärn
Bennebo by Björnmossbäcken bäck Blomdal bebyggelse Bredtjärnen Saknas
Bennebo by Björnmossen mosse Blomdal, se 1 Ön Saknas Bågen sjö
Bennebo by Björnmuren terräng Blomdalstäkten lht Bågshäll udde
Bännebo by Blackmobäck bäck Bogärdet lht Bågsängarna kärrängar
Bennebo by Boberget berg Borstensbo bebyggelse Dammen damm
Bennebo by Bobergsviken vik Broarna by Dammen damm
Bennebo by Bockholmarna holmar Broarna Saknas Dammsjön sjö
Bännebo hammarverk /Se Bogen, se Bågen sjö Broarna Saknas Dammsjön sjö
Bennebo by /Se Bogen, se Bågen sjö Burmanstorp Saknas Dammsjön, Lilla sjö
*Björsjö Saknas /Se Bogärdet terräng Bännebo Saknas Dammsjön, Stora sjö
Blomdal by Bokärret ägomark Bännebo Saknas Digerkälls berget berg
Blomdal by Bondkällan källa? Dalbacken stuga Digerkälls mossen mosse
Blomdal by Breatjärnen tjärn Danielsberg lht Djupen sjö
Blomdal by Bredatjärnen tjärn Digerkällan f.d. brunns- o. badanstalt Dybottnarna ängs o. skogsmark
?Borstensbo gård Bredmossen terräng Däljan Saknas Flomyrmossen mosse
Borstensbo by /Se *Bredmosstaven gränsmärke? Däljan eller Långsjö bebyggelse Gattäppan äga
Bovallen Saknas Bredmosstjärnen tjärn Ekebacken lhtr Gavelbrotjärnen tjärn
Broarna gård /Se Bredmosstjärnen tjärn Erik-Ers gård Gloppstensmossen mosse
Bännebo by Bredmurängen ägomark Erik-Månstorp lht Grönvallen äga
Bännebo by /Se Bredsjön, se Bredmosstjärnen tjärn Erikslund lht Gåslungen sjö
Bännebo by /Se Bredtjärn (Bredatjärnen tjärn Erlandsbo Saknas Gåslungen, Lilla sjö
Däljan el. Långsjö gd /Se Brännmossen sank mark Fallet torp Gärdsbacken aspbacke
Erik-Måns torp förr torp Bränntorvmossen mosse Fallänget lht Götberget berg
Haga torp lht /Se Bränntorvmossen sank mark Flottmossen lht Götberget äga
Hommangärdet lg /Se Bränntorvmossen sank mark Flöarna gård Götbergs udde udde
Hästbäck by Burtjärnen tjärn Flöberga lht Hagen äga
Hästbäck by Bysköttsberget berg Flöbyn Saknas Halldammen damm
Hästbäck by Bågen sjö Fridhem lht Hem i hagen äga
Hästbäck by Bågen sjö Fridhem lht Hoberget, Lilla berg
Hästbäck f.d. hammarverk /Se Bågen sjö Futten lht Hoberget, Stora berg
Högfors bruk Bågen sjö Granbacken lht Hobergs kammarn grotta
Högfors hg Bågen sjö Granhill lht Hobergssjön, Stora sjö
Högfors bruk? Bågen sjö Grantorp stuga Holmsjön sjö
Högfors bruk Bågen sjö Grönlund lht Hommangärdet åker
?Högfors bruk /Se Bågen sjö Grönvallen lht Hundskinnsudden udde
Högfors brk Bågen sjö Grönvallen lht Hyttjärnen tjärn
Högfors bruk Saknas /Se Bågen sjö /Se Gustav-Ers gård Hyttjärns bäck bäck
Högfors bruk Saknas Bågen sjö /Se Gustavsberg lht Håvasbo äga
Högfors järnbruk /Se Bågshäll udde? Gustavsborg lht Hällingen sjö
Hökmora by? Bäckekärret kärr Haga lht Hörnsjön sjö
Hökmora by Bäckemossarna sank mark Haga lht Igelmossen skogsäga
Hökmora by Bäckemossbäcken bäck Hagalund lht Igeltjärnen tjärn
Hökmora by Bögen?, se Bågen sjö Hagbyn gård Igeltjärns bäcken bäck
Hökmora by Dalhagen hage Haghem lht Isak-Ers åker åker
Hökmora by Dalhagsbäcken bäck Hammarsmedjan smedja Kalven sjö
Karbenning by Dammen sjö Handamossen lht Kamhavet sjöpuss
Karbenning by Dammsjöbäcken bäck Hansbo lht Kattbro äga
Karbenning by Dammsjön sjö Herrgården klockarbost. Kattgölen skolplan
Karbenningsbo Saknas Dammsjön sjö Hommangärdet lht Kavelbrotjärnen tjärn
Karbennings stångjärnshammare Saknas /Se Dammsjön sjö Hyttbyn gårdar Klingen sjö
Klingbo by Dammsjön sjö Hälla gård Kipen sjö
Klingbo by Dammsjön sjö Hällbo lht Korptäkten åker
Klingbo, Stora o. Lilla byar Dammsjön sjö Hällbo lht Korptäktsviken vik
Klingbo by Dammsjön sjö Hällingsberg lht Kutjärnen tjärn
Klingbo by Dammsjön sjö /Se Hästbäck Saknas Kyrkbacken äga
Klingbo, Stora o. Lilla byar /Se Dammsjön sjö /Se Hästbäck bebyggelse Källkolningen äga
Klingbo by /Se Dammsjön, Lilla sjö Hästbäck eller Åsby, se 1 Åsby Saknas Labodasjön sjö
Klijngbodha Saknas /Se Dammsjön, Stora sjö Hästvreten lht Lillsjön sjö
Laboda by Dammängsmossen sank mark Högberga lht Lisselsjön sjö
Laboda gård Damsjön, se Dammsjön sjö Högfors säteri Lissjön sjö
Laboda gd /Se Digerkäla, se Digerkällan källa Hökmora Saknas Lissjön sjö
Laboda gd /Se Digerkällan källa Hökmora bebyggelse Lisstjärnen tjärn
Landforsen by Digerkälla källa Hökmora eller Svedet bebyggelse Lomtjärnen, Lilla tjärn
Långsjö by Digerkällan gränsmärke Hökmora hpl Lomtjärnen, Stora tjärn
Långsjö by Digerkällan källa Hörnsjöröjningen lht Lomtjärns bergen berg
Långsjö by Digerkällan källa Hörntomten stuga Lomtjärns mosse mosse
Långsjö by Digerkällan källa Ingebo lht Långmossen äga
Långsjö by Digerkällan källa Karbänning by Saknas Långmossarna mossar
Långsjö by Digerkällan källa Karlbäck lht Långsjön sjö
Långsjö by /Se Digerkällan källa Klingbo Saknas Långsjön sjö
Långsjö Saknas /Se Digerkällan gränsmärke /Se Klingbo, Lilla Saknas Långtjärnen tjärn
Lövhyddan förr hus Digerkällan gränsmärke Klingbo, Stora Saknas Långtjärns mosse mosse
Nedre smedjan Saknas Digerkällsberget berg Kolningen lht Lövhammarn plats
Nedre smedjan Saknas Digerkällsbäcken bäck Korsbacken lht Matsboberget berg
Nickebo by Digerkällsmossen sank mark Korset lhtr Murån bäck
Nickebo by *Digerkällsröret gränsmärke Kråkbo bebyggelse Myggharstjärnen, Lilla tjärn
Nickebo by Djupdalen terräng Kyrkoherdebostället Saknas Myggharstjärnen, Stora tjärn
Nickebo by Djupdalsmossen sank mark Källbo stuga Myggharstjärns bäck bäck
Nickebo by Djupen sjö Källsvedet Saknas Målartjärnen tjärn
Nickebo by Djupen sjö /Se Källtorp bebyggelse Mörtaren, Stora sjö
Nickebo by Dysingen terräng? Körarön Saknas Mörttjärnbäck bäck
Nickebo by Däljebäcken bäck Laboda (Lagboda) bebyggelse Mörttjärnen tjärn
Nickebo stångjärnshammare /Se Däljebäcken bäck Ladugården gård Mörttjärn rönningarna mosse
Nyhyttan by Enstensmossen myr Landborsbacken Saknas Nattjärnen tjärn
Nyhyttan by Evigheten terräng Landforsen Saknas Nilstäpp botten kolbotten
Nyhyttan by Evigheten terräng Landforsen Saknas Notshagen Saknas
Nyhyttan stångjärnshammare /Se Fallänget ägomark Lindtorpet torp Notshagen, Övra hage
Olofsbänning by /Se Figgelunden terräng Lugnet lht Nyckeln utäga
Olsbenning by Fjäll-Petters terräng Lugnet lht Ormkilen äga
Olsbenning by Flaxtjärn sjö /Se Långbo lht Oxhagen äga
Olsbenning by Flaxtjärnen tjärn Långsjö Saknas Rajtet äga
Olsbenning stångjärnshammare /Se Flaxtjärnen tjärn Långsjö Saknas Rajtåkrarna åkrar
Olsbenning by /Se Flaxtjärnsviken vik Långsjö Saknas Ringviken vik
Olsbenning by /Se Flodmyren mosse med sjöar Långänget lht Rudtjärnen tjärn
Presthyttan Saknas Flomyren, St. sjö Lövbacken lht Röjningen, Stora äga
Prästhyttan stångjärnshammare /Se Flomyren, St. sjö Lövhammars smedja smedja Sandhagen ägor
Rotfallet gård /Se Flomyrmossen mosse med sjöar Lövhyddan lht Sandviken vik
Slinken förr hus Flomyrmossen sank mark Lövåsen lht Sandviken vik
Smedtorpet förr torp *Flomyrsjön, se Flomyrmossen, resp. St. Flomyren sjö Markusbo bebyggelse Sjögärdet åker
Snytsbo by Flukänget sank mark Mats-Mikaels hemman Skallerhagen skogslott
Snytsbo by Fulkummossen mosse Munkolskärret gård Skarpberget berg
Snytsbo by /Se Fågelmossen sank mark Myransbo lht Skarpsvedet äga
Snytsbo by /Se Fågelmossen sank mark Myren lht Skillingen sjö
Stutbo torp /Se Fågelmossen myr Mörtardamm lht Smedjeplatsen, Övre plats
Täkten lht /Se *Galtrör gränsmärke Nergården gård Snyten sjö
Vallsjöbo by /Se Gavelbrotjärn tjärn Nergården Saknas Snyten sjö
Åldermanstorp förr torp Gavelbrotjärnen tjärn Nickebo Saknas Snytkalven sjö
Örbäck by Gavelbrotjärnen, se St. Kavelbrotjärnen tjärn Norrgården gård Spelberget berg
Örbäck by? Gillermossen mosse Nyby hus Stacksvedet äga
Örbäck by Gillermossen sank mark Nyhyttan Saknas Styhagen ägor
Örbäck by Gloppstensmossen myr Nyhyttan Saknas Ställberget berg
Örbäck by Glyberget berg Nyhyttan gård Sumpmossen mosse
Örbäck by Godaskärret sankmark Olofsbänning Saknas Svartån å
Örbäck by Granholmen terräng Olovs gd? Svartån å
Örbäck by Gråsmossen mosse Olsbenning Saknas Toftsjö klint berg
Örbäck by Gubbmossen mosse Olsbenning by Toftsjön sjö
Örbäck by Gubbängen ägomark Oppgården Saknas Tomtgärdet äga
Örbäck by Gubbängsbäcken bäck Paradiset lht Tvåtjärnen tjärn
Örbäck by Guppkärren sank mark Pelles Saknas Tvåtjärns bäcken bäck
Örbäck by Gåslungen sjö Pellas gård Vallsjön sjö
Örbäck by Gåslungen, Lilla tjärn Per Anders Saknas Vintjärnen, Lilla tjärn
(?)Örbäck by Götbergs udde udde Persbo lht Vintjärnen, Stora tjärn
Örbäck by Hagalund terräng Persmossen lht Vintjärnsbäcken bäck
Örbäck by /Se Hagmossen mosse Prästgården Saknas Vreten äga
Örbäck f.d. stångjärnshammare /Se *Hallingen?, se Hållingen sjö Rajtet lht Västertäppan äga
Öfre smedjan Saknas Handamossen ägomark Riket lht Älgtjärnen tjärn
Öfre smedjan Saknas *Hasselmotjärnen(?), se St. Kavelbrotjärnen tjärn Rotfallet Saknas Älgtjärns bäcken bäck
  Hjonberget berg Rökdalen eller Långsjö bebyggelse Ängarna kärrängar
  Hjonberget berg Rökedalen Saknas Ögsjön sjö
  Hjortronmossen sank mark Rönningsmossen lht Ösjöberget berg
  Hjortronmossen sank mark Rönningsstugan stuga Ösjö bäck bäck
  Hjortronmossen sank mark Samuels Saknas Ösjön sjö
  Hjortronmossen mosse Sandviken lht  
  Hjortronmossen myr Sjöänget lht  
  Hoberget, se St. Hoberget berg Skogbyn Saknas  
  Hoberget, Lilla berg Skogbyn Saknas  
  Hoberget, St. berg Skogen, se 1 Skogbyn Saknas  
  Hoberget, Stora berg o. triangelpunkt Skogen (Skogsbyn) bebyggelse  
  Hobergsklack berg Slinken lht  
  Hobergssjön, Stora sjö Slåtterkärret lht  
  Holmmossen sank mark Smedjeplatsen Övre, se 6 Olsbenning Saknas  
  Holmmossen sank mark Snyten stn  
  Holmsjön sjö Snytsbo Saknas  
  Holmsjön sjö Snytsbo Nedergården bebyggelse  
  Holmssjön sjö Snytsbo Oppgården bebyggelse  
  Holmsjön sjö Solbacken lht  
  Hommangärdet ägomark Solhem lht  
  Hornsiön, se Hörendesjön sjö Stensta lhtr  
  Hornsiön, se Hörendesjön sjö Storfallet lht  
  Hornsjön, se Hörendesjön sjö Strandhem lht  
  Hyttjärnbäcken bäck Stutebo torp  
  Hyttjärnen, se Ö(g)sjön sjö Stutänget gård  
  Hyttjärnen tjärn Stybbsvedet riven lht  
  Hyttjärnen tjärn Svedet Saknas  
  Håkanberget berg Svedet lht  
  Häggekärret sank mark Svedet lht  
  Hälla terräng? Svedet lht  
  Hällingen sjö Svedet eller Örbäck Saknas  
  Hällingen sjö Svedjebyn Saknas  
  Hällingen sjö Sågtorpet torp  
  Hällingen sjö /Se Sörbo lht  
  Hälltesberget berg Tomtgården gård  
  Hällingen sjö Täkten lht  
  Hällingen sjö /Se Täkten lht  
  Hältingsmossen, Lilla mosse Udden lht  
  Hältingsmossen, Stora mosse Vadsbro lht  
  Hästbäcksfallet terräng Vallsjöbo Saknas  
  Hästbäcksgrufvan Saknas Vallvägen lht  
  Hästhagsviken vik Vibo torp  
  Hästkärret sank mark Vikärret lht  
  Hästskomossen sank mark Vretbacken lht  
  *Höberget, se St. Hoberget berg Vårbacka avs  
  *Högforssjön sjö /Se Värbacken gård  
  Hökberget berg Västergården gård  
  Hökberget berg Åldermantorp lht  
  Hökmossen sank mark Åsby Saknas  
  Hörde, se Hörendesjön sjö Åsby Saknas  
  Hörende, St. gränsmärke Ön Saknas  
  Hörendesjön sjö Ön eller Blomdal Saknas  
  Hörendesjön sjö Örbäck Saknas  
  Hörendesjön sjö Örbäck Saknas  
  Hörendesjön sjö Örbäck eller Svedet bebyggelse  
  Hörendesjön sjö Östergården gård  
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö /Se    
  Hörendesjön sjö    
  Hörendesjön sjö    
  Hörndesjön, se Hörendesjön sjö    
  Hörnsiön, se Hörendesjön sjö    
  Hörnsjön sjö /Se    
  Idberget berg    
  Igelmossen ägomark    
  Igeltjärnbäcken bäck    
  Igeltjärnen tjärn    
  Igeltjärnen tjärn    
  Igeltjärnen sank mark    
  Igeltjärnsmossen sank mark    
  Ilsmossen sank mark    
  Julstäkbergsröset gränsmärke /Se    
  Jägarmossen sankmark    
  Järpkärret sank mark    
  Järpänget ägomark    
  Kajskärret sank mark    
  Kalven, se Snytkalven sjö    
  *Kalven, se Snytkalven sjö    
  Kamhavet tjärn    
  Kamhavet sjö    
  Kamhavet sjöpuss /Se    
  Katsvelbrohjarn, se Gavelbrotjärn tjärn    
  Kattmossen mosse    
  Kattrumpan terräng    
  Kattrumpbäcken bäck    
  Kavelbrotjärn, se Gavelbrotjärn tjärn    
  Kavelbrotjärnen, St. tjärn    
  Kavelbrotjärnen, Stora tjärn    
  Kavelbrotjärnen, Stora tjärn    
  Kavlebrotjärnen, se Gavelbrotjärnen tjärn    
  Klingen sjö    
  *Klingen, L. sjö    
  Klingen, Lilla sjö    
  Klingen, St. sjö    
  Klingen, Stora sjö    
  Klingen sjö    
  Klingen, se St. Klingen sjö    
  Klingsjön, Lilla sjö    
  Klinksjön, Stora, se Klingen sjö    
  Knipen sjö    
  Korpberget berg    
  Krokbäcken bäck    
  Krokmossen sank mark    
  Krokmossen, Nedre myr    
  Krokmossen, Övre myr    
  Krylmossen sank mark    
  Kungshögen kulle med fornlämning /Se    
  Kusknölen skogshöjd    
  Kutjärnbäcken bäck    
  Kutjärnbäcken bäck    
  Kutjärnen tjärn    
  Kutjärnmyran myr    
  Kyrkbacken berg    
  Kyrkeberget berg    
  Kärrmokärr ägomark    
  Labbarn, se Labodasjön sjö    
  Labbern, se Labodasjön sjö    
  Labbern, se Labodasjön sjö    
  Labbosjön, se Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö    
  Labodasjön sjö /Se    
  Labodasjön sjö /Se    
  Lapphyttan hyttruin /Se    
  Lanforsen fors    
  Lanforsen fors    
  Lilltjärnen, se Lisstjärnen tjärn    
  Lisas källa källa    
  Lissjön sjö    
  Lissjön sjö    
  Lisstjärnen tjärn    
  Lisstjärnen tjärn    
  Liusdalssjön, se Snyten sjö    
  Lomtjärnen, Lilla tjärn    
  Lomtjärnen, Stora tjärn    
  Lortviken vik    
  Långblå terräng    
  Långgärdsbacken terräng    
  Långmossarna sank mark    
  Långmossen mosse    
  Långmossen myr    
  Långmossen mosse    
  Långmossen sank mark    
  Långmossen sank mark    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö /Se    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön, se Långtjärnen sjö    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen, se Långsjön sjö    
  *Långtjärnen, se Långsjön sjö (tjärn)    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långtjärns mosse sank mark    
  Långängsberget, Stora berg    
  Lämossen sank mark    
  Lövåsen ås    
  *Malareberget, se Målareberget berg    
  Malmudden udde    
  Mats-Ers udd udde    
  Mats-Mikaels terräng    
  Mellanmossen sank mark    
  Mellanån å    
  Mjölmossen sank mark    
  Mosshagen terräng    
  Moåsen ås    
  Munkkålskärret terräng    
  Muråbro bro    
  Murån å    
  Myggberget berg    
  Myggharstj., Lilla tjärn    
  Myggharstjärnen, St. tjärn    
  Myggharstj., Stora tjärn    
  *Myggtjärnen, se St. Myggkasstjärnen tjärn    
  *Målarberg berg    
  Målarberget berg    
  Målarberget berg    
  *Målareberget gränsberg    
  *Målareberget berg    
  Målartjärnen terräng    
  Målartjärnsmossen sank mark    
  *Mållereberget berg    
  Mångåsbergen berg    
  Mörtarbäcken bäck    
  Mörtaren, Stora sjö    
  Mörtaren, Stora o. Lilla tjärnar /Se    
  Mörttjärnbäcken bäck    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Nattjärnen tjärn    
  Nattjärnen tjärn    
  Nissarmossen sank mark    
  Norhörndesjön, se Hörendesjön sjö    
  Notshagen terräng    
  Nyänget sankmark    
  Olasmossen myr    
  Olsmossen sank mark    
  Ormkilen terräng    
  Orrkullsberget berg    
  Orrmossen sank mark    
  Palmbacken terräng    
  Penningkällan källa    
  Per-Jans terräng    
  Perskärret terräng    
  Prästholmen holme    
  Rajtet terräng    
  Revuts häll udde    
  Ringviken vik    
  Rojtudden udde    
  Rossendalssjön, se Holmsjön sjö    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Ruttjärnen, se Rudtjärnen tjärn    
  Råmossberget berg    
  Råmossen mosse    
  Rävberget berg    
  Rävbergsmossen sank mark    
  Röjmossen sank mark    
  Rönningsmossen terräng    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Silvergruvan gruva    
  Sjöberget berg    
  Sjöviken vik    
  Sjöänget ägomark    
  Skallermossen sank mark    
  Skallmossen mosse    
  Skallmossen myr    
  Skarpberget berg    
  Skillingen sjö    
  Skillingen sjö    
  Skillingen sjö /Se    
  Skillingmossen sank mark    
  Skillingmossen sank mark    
  Skillingsbäcken bäck    
  Skommarändan sank mark    
  Skvallerkärret sank mark    
  Skåningen ägomark    
  Sköttarmossen myr    
  Slaggvarp terräng    
  Slåttermossen mosse    
  Slåttermossen sank mark    
  Slätmossen myr    
  Slätmossen sank mark    
  Smedströmsberget berg    
  Smedudden udde    
  Snyskalven, se Snytkalven sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö /Se    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö /Se    
  Snytkalven sjö    
  Snytkalven sjö    
  Snytkalven sjö    
  Snytkalven sjö    
  Snytsboån å    
  *Snytsbrovägen väg    
  Snytslängan myr    
  Snytön halvö    
  Snärmossen sank mark    
  Sotarns holme holme    
  Spelberget berg    
  Spikberget berg    
  Stensmossen sank mark    
  Storbacken terräng    
  Storbacksbäcken bäck    
  Storfallet terräng    
  Stugkärret sank mark    
  Stugkärret sankmark    
  Ställberget berg    
  Ställberget berg    
  Ställberget berg    
  Ställbergsmossen sank mark    
  Ställbergsmossen sank mark    
  Suggmossen sank mark    
  Sumpmossen sank mark    
  Surgärdet ägomark    
  Svartviken vik    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svarvarmossen sank mark    
  Svavreten förr ägomark    
  Svedet terräng    
  Svältarhålet vik    
  Svältmossen sank mark    
  Svältmurbäcken bäck    
  Sågberget höjd    
  Sågviken vik    
  Tiljebron bro?    
  Toftsjön sjö    
  *Toftsröset gränsmärke    
  Tranmossen sank mark    
  Tranmyran myr    
  Trolludden holme    
  Tvåtjärnen, Stora tjärn    
  Tvåtjärnen, Stora tjärn    
  Tångbäcken bäck    
  Tången terräng    
  Tällmossen, Lilla sank mark    
  Tällmossen, Stora sank mark    
  *Ugglemyrens krontall gränsmärke    
  Utsvedet förr ägomark    
  Utterberget höjd    
  Valberget berg    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallvägsberget berg    
  *Valsjön, se Vallsjön sjö    
  Vasta kärr sank mark    
  Venån å /Se    
  Venån å    
  Vintermossen myr    
  Vintjärnen, Lilla tjärn    
  Vintjärnen, Stora tjärn    
  Vintjärnsmossen sank mark    
  Vårbacka terräng    
  Ånnmossen sank mark    
  Åskillnaden plats    
  Älgfluken tjärn    
  Älgtjärnen tjärn?    
  Älgtjärnsbäcken bäck    
  Älgtjärnsängen sank mark    
  Ögsjön sjö    
  Ögsjön, se Ösjön sjö    
  Ö(g)sjön sjö    
  *Öjesjön, se Ösjön sjö    
  Öltunnorna terräng    
  Örsviken vik    
  Örsviken vik    
  Ösjömossen sank mark    
  Ösjön sjö    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.