ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Albanien

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 5 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Albanien stat      
Albanien stat      
Dirachium, se Durazzo stad      
Durazzo stad      
Durazzo stad