ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Asien

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 31 Naturnamn: 4 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Asien världsdel Mesopotamien Saknas    
Asien världsdel Ostindien, Hollänska kolonier    
Asien världsdel /Se Shanghai stad    
Anatolien namn på Mindre Asien /Se Singapore stad    
Armenien Saknas      
Babel Saknas /Se      
Babylonien landskap      
Chalkedon stad      
Cypern ö      
Cypern ö      
Cypern ö      
Cypern ö      
Cypern ö /Se      
Efesos stad      
Gallus flod /Se      
Kastana stad /Se      
Kina republik      
Kolophon stad /Se      
Kufa stad? /Se      
Laodikeia hamnstad      
Laodieca hamnstad /Se      
Lydien forntida landskap /Se      
Menderoz flod /Se      
Mesopotamien rike /Se      
Babel stad      
Mokka stad /Se      
Ninive stad /Se      
Pérgamon stad /Se      
Sardes huvudstad /Se      
Tigris flod /Se      
Troja Saknas /Se      

Till sidtopp