ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Holland

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 343 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Holland, se även Nederländerna Saknas      
Holland konungarike      
Holland rike      
Holland rike      
Holland förr grevskap      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas      
Holland Saknas      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland provins      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland provins      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland provins      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland provins      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland konungarike      
Holland Saknas /Se      
Holland rike /Se      
Nederländerna, se även Holland Saknas      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Nederländerna konungarike      
Aardenburg stad      
»aarniskaa güllena», se Arnhem stad      
-ager nordfrisiskt ortnamn /Se      
Amer flod /Se      
Amerongen ?stad      
Amstel flod /Se      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad /Se      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam huvudstad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam huvudstad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam huvudstad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam stad      
Amsterdam huvudstad      
Amsterdam huvudstad      
Arnhem stad      
Arnhem stad      
Assendelff Saknas      
Batavia, se Holland konungarike      
Brabant provins      
Brabant, se Nord-Brabant provins      
Brenna grevskap      
Brielle stad /Se      
Burkerke stad /Se      
Campen stad      
Campen stad      
Delft stad      
Delft stad      
Deventer stad /Se      
Diever ortn. /Se      
Dortrecht stad      
Deventer hansestad      
Deventer stad      
Dortrecht stad      
Dortrecht stad      
Dordrecht stad      
Dortrecht stad      
Eem flod /Se      
Elburg stad /Se      
Enkhuizen stad /Se      
Enkhuizen stad      
Falkenberg ortn. /Se      
Feren Saknas      
Flandern provins      
*Flij Saknas      
Fresland provins /Se      
Friesland provins      
?Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Frisland provins      
Frisland provins      
Friesland provins      
Friesland prov.      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland provins      
Friesland Saknas      
Friesland Saknas      
Friplond provins      
Gand beb. /Se      
Gantel hydronym /Se      
Geldern grevskap      
Geldern provins      
Geldern provins      
Geldern förr greve- o. hertigdöme      
Genderen beb. /Se      
Gent stad      
Gent stad      
Groningen stad o. provins      
Groningen stad o. provins      
Groningen stad      
Groningen stad      
Groningen stad och provins      
Groningen stad /Se      
Haag stad      
Haag stad      
Haag stad      
Haag huvudstad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Haarlem stad      
Harderwijk stad      
Harderwijk stad      
Harderwijk stad /Se      
hem ortnamnselement /Se      
Hilgenride frisiskt älvnamn /Se      
Hindeloopen stad /Se      
*Hoechstræsz Saknas      
holm ortnamnselement /Se      
holt ortnamnselement /Se      
Hoorn stad      
-hunderi ortnamnseled /Se      
Isselstein stad      
Kampen stad      
Campen hansestad      
Campen hansestad      
Campen hansestad      
Campen hansestad      
Campen hansestad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kampen stad /Se      
Kampen stad /Se      
Kampen stad      
Kampen stad      
Kijkuit ortnamn /Se      
kirka ortnamnselement /Se      
Leeuwarden huvudstad      
Leeuwarden ortnamn /Se      
Leyden stad      
Leyden stad      
Leyden stad      
Leyden stad      
Leiden stad      
Leiden stad      
Leyden stad      
Leyden stad      
Leyden stad      
Leyden stad /Se      
Leiden stad /Se      
-lo ortnamnselement /Se      
Maastricht stad      
Meern flod /Se      
Merwede flod      
Middelburg stad      
Middelburg stad      
Naarden stad      
Niborch Saknas      
Nord-Brabant provins      
Nord-Brabant provins      
Nord-Brabant provins      
Nord-Brabant provins      
Overÿssel prov.      
Pamphuys undervattensrev /Se      
Pampus segelleder /Se      
Quentowik Saknas /Se      
Schagen ortn. /Se      
Schellingewoude Saknas      
Seeland provins      
Zeeland provins      
Stavern hansestad      
Staveren stad /Se      
Staveren stad      
Teisterbant landskapsnamn /Se      
thorp ortnamnselement /Se      
Tivern stad /Se      
Trajectum, se Utrecht stad      
vlak element i ortnamn /Se      
Utrecht stad      
Utrecht stad      
Utrecht stad      
Utrecht stad o. stift      
Utrecht provins /Se      
Utrecht stad      
Utrecht biskopsstift      
Utrecht stad      
Utrecht stad      
*Watterlanden Saknas      
Westerlanden Saknas      
Westerlanden Saknas      
Westhfarth Saknas      
Valom värdshusnamn /Se      
Wieringen stad /Se      
Voorne ö /Se      
Västfrisiska öarna Saknas      
Westfrisland landskap      
Wijk bij Durstede Saknas /Se      
Zeeland provins      
Zeeland provins /Se      
Zeeland provins /Se      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zeeland provins      
Zieriksee stad      
Zierikzee stad /Se      
Zirichsee Saknas      
Zuiderzee havsvik /Se      
Zuiderzee sjö /Se      
Zuidersee vik /Se      
Zutphen stad      
Zütphen stad      
Zutpfen stad /Se      
Zwolle stad /Se      
Saknas ledkort      
Holland land      
Rotterdam stad      

Till sidtopp