ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Lettland

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 226 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Saknas Saknas      
Lettland republik      
Lettland republik      
lett Saknas      
Aseheraden stad      
Ascheraden stad      
Backofenberg höjdsträckningar      
Backugnan Saknas      
Blåa bergen el. Dombergen höjder      
Bolderaa flod      
Bolderaa förhamn      
Bullerå förhamn      
*Dolen = Dahlen stad      
Domesnäs del av Kurland      
?Drostenhof gd      
*Dråstynn gd?      
Düna flod      
Düna flod      
Düna flod /Se      
Dünaburg stad      
Dünaburg stad      
Dynamünde stad      
Dünamünde fästning      
Dünamünde stad o slott      
Dünamünde stad      
Dünamünde mynning      
Dynen flod      
*Gotdine Saknas      
Goldingen Saknas      
Heiligenaa Saknas      
Helmet slott      
Helmet slott      
Jersaku, se Dünaburg stad      
Kaunata ortn /Se      
Kappelviken vik      
Kirchholm Saknas      
Kirchholm ortnamn /Se      
Kokenhusen stad      
Kokenhusen f. slott och stad, numera by      
Kokenhusen f. slott o stad, numera by      
Kolberg stad      
Kolling Saknas      
Kunö ö      
Kurland provins      
Kurland provins      
Kurland del av republik      
Kurland del av Lettland      
Kurland tillhör numera republik      
Kurland del av republik      
Kurland provins      
Kurland del av Lettland      
Kurland del av Lettland      
Kurland provins      
Lemsal slott o stad      
Lemsal stad      
Livland provins      
Libau stad      
Libau stad /Se      
Lyserort del av Kurland      
Lyserort del av Kurland      
Lyserort udde /Se      
Marienburg slott      
Memel stad      
Mitau förstad      
Neuermühlen gård      
?Neuhausen befäst slott      
Pilten stad      
Pleskowa gods      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga huvudstad      
Riga huvudstad      
Riga huvudstad      
Riga huvudstad      
Riga huvudstad      
Riga stad /Se      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
rigisk Saknas      
rigisk Saknas      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga huvudstad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga huvudstad      
Riga huvudstad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Riga stad      
Rodenpois stad      
Ronneburg slott      
Ronneburg slott      
Ronneburg slott      
Ruyen slott      
Ruyen slott      
Sackenhausen flod      
Salis flod      
Schwaneburg slott      
Seeburg handelsort /Se      
Seelburg handelsplats      
Sefenbergen höjdsträckningar      
Segewold stad      
Semgallen landskap      
Semgallen del av Kurland      
Semgallen landskap      
Semgallen landskap /Se      
Sesswegen slott      
Smilten slott      
Sponnbank grund      
Steinort Saknas      
Stensort udde /Se      
Trikaten stad      
*Tysenhusen Saknas      
Usta-Dwinsk ortnamn /Se      
Üxküll by      
Wainsel gd      
Wainsel gd      
Venden provins      
Wenden stad      
Wenden stad      
Wenden stad      
Wenden stad      
Wenden stad      
Wenden slott      
Wenden slott      
Wenden slott      
Wenden slott      
Wenden slott      
Wenden stad o slott      
Wenden stad o slott      
Wenden slott o stad      
Wenden slott o stad      
Wenden stad o slott      
Wenden slott      
Wenden slott och stad      
Wenden slott      
Wenden stad      
Wenden slott      
Wenden slott      
Wenden stad      
Winda Saknas      
Windau stad      
Wolmar stad      
Wolmar stad      
Wolmar stad      
Wolmar slott      
Wolmar stad o slott      
Wolmar stad o slott      
Wolmar stad      
Wolmar stad      
Wolmar stad      
Saknas Saknas      
Dems, se Domesnäs Saknas      
Domarsnäs udde      
Domesnäs udde /Se      
Kurland land      
Lepu, se Libau Saknas      
Libau stad      
Mitan stad /Se      
Riga stad /Se      

Till sidtopp