ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : USA

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Baste breek bäck /Se      
Furuudden udde(?) /Se      
Printzhof guvernörsresidens /Se