ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säfsnäs socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 356 Naturnamn : 1726 Bebyggelsenamn : 688 Naturnamn : 2769
Säfsnäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Saknas Saknas
Säfsnäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Säfsnäs Sn Abborrhålet l. Pellas abborrhål förr tjärn
Säfsnäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Säfsnäs sn Abborrkorrolamm tjärn
Säfsnäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Säfsen sn Abborrtjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Säfs kyrka se Säfsnäs kyrka Saknas Abborrtjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Abrahamstjärnen tjärn Säfsnäs kyrka Saknas Abborrtjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se Abrotiernen tjärn säfse inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se *Ackerberget berg säfsfinne inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se Alanitt del av Drafsmossen /Se Säfsing inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se Allanitt åker /Se Hinka-Ludvig personnamn Abborrtjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se Ammaso myr Hinka-Per personnamn Abrahamstjärn tjärn
Ortnamn förteckning /Se Ammaso mossar /Se Karten el. Kart-Lars personnamn Abrahamstjärnen tjärn
Ortnamn förteckning /Se Ackra myr Kart-Lars se Karten personnamn Ackra mosse
Ortnamn förteckning /Se Anders-Jönstjärnen tjärn Kojs-Alf personnamn Alanitt del av Drafsmanen
Ortnamn förteckning /Se Antiberget berg Kojs-Erik personnamn Alderrisfallet skogsparti
Ortnamn förteckning /Se Antiberget berg Lajen personnamn Aldrågen sankmark
Ortnamn förteckning /Se Asnamossen myr Pyllsakäringen personnamn Allanitt åker
Ortnamn förteckning /Se Aspberget berg Såtta-Karl-Johan personnamn Alperna berg
Ortnamn förteckning /Se Asptjärnen tjärn Ås-Jan personnamn Alrisfallet åkerstegar
Ortnamn förteckning /Se Aspåsen, Norra ås Ås-Ludvig personnamn Alskogen område med alskog
Ortnamn förteckning /Se Aspåsen, Södra ås Annefors arbetarbostäder Ammaso mosse
Ortnamn förteckning /Se Asskelzberg se Eskilsberg berg Abrahams förr torp Ammaso mosse
Ortnamn förteckning /Se Augusttjärnen tjärn Annefors Saknas Ammaso mosse
Säfsnäs sn Avgrunden myr Annefors del av Fredriksberg Anders-Jönstjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Badstuhöjden gränsberg Aspberget t Anders-Jönstjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Baggudden udde Aspberget gård Antiberget berg
Sävsnäs sn /Se Baracken f.d. barack? Aspberget f.d. torp Aslamossen se Asnamossen mosse
Säfsnäs sn /Se Barackmossen myr Södra Aspberget gård Asnamossen se Asunamossen mosse
Säfsnäs sn /Se Barkberget berg Aspåsen g Asnamossen mosse
Säfsnäs sn /Se Barkmossen myr Aspåsen gårdar Asptjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Bastufweberghe se Bastuhöjden berg Aspåsen, Norra torp Asptjärnen tjärn
Säfsnäs sn /Se Bastuhöjden berg Aspåsen, Södra torp Asptjärnskällan källa
Säfsnäs sn /Se Bastuhöjden höjd Attras gård Asunamossen mosse
Säfsnäs sn /Se Bastuhöjden höjd Baggtorpet f.d. torp Atiholmarna holmar
Säfsnäs sn /Se Bastumossen myr Baggudden utlagt torp Augustes tjärn tjärn
Säfsnäs sn /Se Bastutjärnen, Lilla tjärn Baggudden förr gd Avgrunden igenväxt kärr
Säfsen sn /Se Bastutjärnen, Stora tjärn Baracken, Östra f.d. rallarbostad Backtäppan täppa
Säfsnäs sn /Se Bergfallet höjd Bastuhöjden g Baggudden udde
Säfsnäs sn /Se Bergmossberget berg Bastuhöjden torp Baggudden udde
Säfsen sn /Se Bergmossberget berg Beckers se Torrsundsfallet t Baggudden udde
Säfsen sn /Se Bergmossen myr Bellevue gård Baracksmossen f.d. odlad mark
Sepps, se Säfsnäs sn Bergmossen myr Berget torp Barkberget berg
Seppsen, se Säfsnäs sn Bergmossen sankmark Berghem bost.hus Barkberget berg
Säfsen, se Säfsnäs sn Bergtjärnen del av sjö Bergkvistfallet torp Barkmossen mosse
Säfsen, se Säfsnäs sn Bergslagsröset gränsmärke Bergtorpet torp Bastukullen åker
Säfs socken, se Säfsnäs sn Bergtjärn sjö Björkbacken bost.hus Bastukullen udde
Annefors bruk /Se Bergtjärnen tjärn Björnhjällsåsen t Bastumossen mosse
Annefors bruk /Se Besmal höjd /Se Björnhöjden g Bastumossen mosse
Annefors bruk /Se Bisbäcken bäck Björnhöjden förr torp Bastutjärn sjö
Aspberget, Norra och Södra torp /Se Bismossen myr Björnkullen t Bastutjärnarna tjärnar
Aspåsen, Norra och Södra torp /Se Bistjärnen tjärn Björnkullen f.d. torp Bastutjärnen, Lilla tjärn
Attras tp /Se Bistäppan terräng Björnkullen förr torp Bastutjärnen, Lilla tjärn
Badstuhöjden torp /Se Biörnkullen se Björnkullhöjden berg Blixtbo gård /Se Bastutjärnen, Stora tjärn
Bergkvistfallet (nu Tillmansåsen) tp /Se Bjurmossen myr Blixtkullen hus Bastutjärnen, Stora tjärn
Björnhjällsåsen torp Bjurtjärnen tjärn Bkixtkullen hus /Se Bastutjärnsmossen mosse
Björnhjällsåsen torp /Se Bjurtjärnen, Stora och Lilla tjärnar Blåkullen t Bastuåkern åker
Björngällsåsen gd /Se Bjurtjärnen tjärn Blåkullen f.d. torp Bengtmossen mosse
Björngällsåsen tp /Se Bjurtjärnen tjärn Blötbo bost.hus Bengtsåsen ås
Björngällsåsen gd /Se Bjurtjärnsbäcken bäck Bockåsen Saknas Bergfallet skogsparti
Björngällsåsen gd /Se Bjurtjärnsmossen myr Bockåsen torp Bergmossberget berg
Björnhjällsåsen t /Se Bjurtjärnsån å Bondbacken torp Bergmossberget berg
Björnhjällsåsen torp /Se Björkholmsmossen myr Bonisfallet gård /Se Bergmossen mosse
Björnhjällsåsen torp /Se Björkstångstjärnen tjärn Bonisfallet torp Bergmossen mosse
Björnhjällsåsen torp /Se Björktjärnen tjärn Borgåsen t Bergmossen mosse
Björnhöjden torp /Se Björktjärnen tjärn Borgåsen f.d. torp /Se Bergslagsröset gränsröse
Björnkullen torp /Se Björktjärnsberget berg Borkhöjden t Bergstens källa källa
Blixbo gd /Se Björnhöjden höjd Borkhöjden gård Bergtjärnen tjärn
Bonisfallet tp /Se Björnhöjden höjd Borkhöjden f.d. torp Bergtjärnen se Lejbergstjärnen tjärn
Borgåsen torp /Se ?Björnkullberget berg Bredsjöfallet t Bergtjärn sjö
Borgåsen f.d. tp /Se Björnkullberget berg Bredsjöfallet gård Bergtjärnen vik
Borkhöjden f.d. tp /Se Björnkullberget berg Bredsjöfallet f.d. torp Bergtjärnsfallet berg
Brattfallshöjden, se Myrhöjden gdr Björnkullhöjden höjd Bredsjön utlagt t Bergåkern åker
Brevisfallet (nu Bärnudden) tp /Se Björnkullhöjden berg Brevisfallet t Bergåkern åker
Brotorp Saknas Björnkullhöjden berg Brevisfallet torp /Se Bisbäcken bäck
Brotorp torp /Se Björnmossen myr Brevisfallet torp Bisbäcken bäck
Bryngeltorpet f.d. tp /Se Björnstenen sten Brittasfors f.d. stuga Bisen förr slogmark o. odling
Bråthöjden gd /Se Björnkulltjärn tjärn Brittasfors förr stuga Bisladan ängslada
Bråthöjden gdr /Se Björntjärn tjärn Brittbo (el. Brittasfors) förr stuga Bismossen mosse
Bråthöjdtorpet tp /Se Björntjärnen tjärn Brotorp t Bistjärnen tjärn
*Budsjöfallet torp /Se Bleckmossen mosse Brotorpet gård Bistjärnen tjärn
Burhöjden torp /Se Blåkullen höjd Brotorpet f.d. torp Bistäppan f.d. ängsslog
Burhöjden, Norra o. Södra tp /Se Bockmossen myr Brotorpet förr torp Bjurmossen mosse
Bäcken, Soasjärvisbäck Saknas /Se Bockmossen mosse Brushöjden t Bjurmossen mosse
Bärnudden ( förr Brevisfallet ) tp /Se Bocktjärnen tjärn Brushöjden torp Bjurtjärnen tjärn
Bässkallen (= Katrineberg) tp /Se Bockåsen ås Bryngeltorpet f.d.torp Bjurtjärnen tjärn
Drafsen by /Se Bolagsberget berg Bråthöjden gårdar Bjurtjärnen tjärn
Drafsen by /Se Bonisberget berg Bråthöjden torp Bjurtjärnen tjärn
Drafsen by /Se Bonisberget berg Bråthöjdtorpet t Bjurtjärnen f.d. tjärn
Drafsen gård /Se Bonisfallet terräng Bråthöjdtorp torp Bjurtjärnen, Stora tjärn
Drafsen (förr även Krafsen gdr /Se Bonisåsen ås Brödlådan bost.hus Bjurtjärnen tjärn
Dunderberget by /Se Bonisåsen höjd Bunkberget t Bjurtjärnsbäcken bäck
Dunderberget gdr /Se Borgåsen ås Bunkberget torp Bjurtjärnsmossen mosse
Dunderberget gd /Se Borkhöjden höjd Bunkberget utlagt t Bjurtjärnsån å
Dymossen gd /Se Borkmossen myr Bunktorpet f.d. torp Björkanberget berg
Dymossen torp /Se Born jordhöjd /Se Bunktorpet f.d. torp Björkholmen holme
Eckerhöjden torp /Se Borren jordhöjd /Se Bunkåsen t Björkholmsmossen mosse
*Eckustorpet torp /Se Brakoberget berg Bunkåsen f.d. torp Björkstångstjärnen tjärn
Fallet (= Skallerbacken) gd /Se Brakofallet terräng /Se Burhöjden, Norra gård Björkstångstjärn sjö
Fegasberget gd /Se Brakotjärnen tjärn Burhöjden, Norra torp Björkstångstjärnen tjärn
Fredriksberg järnbruk Bredsjöfallet terräng Burhöjden, Södra g Björktjärnen tjärn
Fredriksberg Saknas /Se Bredsjömossen myr Burhöjden, Södra f.d. torp Björktjärnen tjärn
Fredriksberg Saknas Bredsjön sjö Buskens gård Björktjärnen tjärn
Fredriksberg bruk /Se Bredsjön sjö Buskens torp Björktjärnen tjärn
Fredriksberg bruk /Se Bredsjön sjö Bygget t Björktjärnsberget berg
Fredriksberg bruk /Se Bredsjöån å Bygget förr torp Björktjärnsberget berg
Fredriksberg bruk /Se Bringbärshöjden höjd Bäcken se Vattrangi t Björktjärnsmossen mosse
Fredriksberg industrisamhälle /Se Brittälven älv Bärnudden torp Björkudden udde
Frösaråsen by /Se Brotorpet f.d. torp Bäskallen t Björnhålet berg
Frösaråsen by /Se Bruksmossen myr Bässkallen torp /Se Björnhöjddammen lugnvatten
Frösaråsen by /Se Brushöjdberget berg Bässkallen torp /Se Björnhöjden höjd
Fäbodfallet torp /Se Bryngelmossen myr Bässkallen torp /Se Björnhöjden berg
Galberget torp /Se Bryngelmossen myr Dalkarlsstugan tomtplats /Se Björnhöjden berg
Gillerdrogen torp /Se Bråtberget berg Dalmanstorpet t Björnhöjden berg
Gillerdrågen tp /Se Bråtberget berg Dalmanstorpet torp Björnkullberget berg
Gravendal järnbruk Bråtbergstjärnen tjärn Drafsen by Björnkullberget berg
Gravendal Saknas /Se Bråthöjdtjärnen tjärn Drafsen by Björnkullen höjd
Granberget torp /Se Bråtängsbackarna bergssluttning Drafsen by Björnkullhöjden se Björnkullberget berg
Gravendal bruk /Se Bråtängsmossen myr Dunderberget by Björnkulltjärnarna tjärnar
Gravendal bruk Brädkojmossen myr Västra Dunderberget gård Björnkulltjärnarna förr tjärnar
Gravendal samhälle o. bruk /Se Brännan terräng Dunderberget, Västra torp Björnkärret mosse
Gravendal bruk /Se Brännheden terräng Östra Dunderberget gård Björnkärret kärr
Gravendals bruk samhälle /Se Bränningmossen mosse Dunderberget, Östra by Björnmossen mosse
Gravendal bruk /Se Bränningshöjden höjd Dymossen t Björnstenen sten
Gropfallet förr torp /Se Bränningshöjden höjd Dymossen torp Björnstenen sten
Gropfallet torp /Se Bränningshöjden höjd Eckerhöjden t Björnstenen sten
Gruvriset hus /Se Bränningsmossen myr Eckusberget se Äckusberget t Björntjärnen tjärn
Gräshöjden förr gd /Se Bränntjärnen tjärn Emmakujan nu riven skogskoja Björntjärnen tjärn
Gräshöjden torp /Se Bränntjärnen tjärn Evert Axelssons gård Björntjärnen, Lilla tjärn
Gröndal torp /Se Bränntjärnsbäcken bäck Falkstugan förr stuga Björntjärnen, Lilla tjärn
Gröningsåsen tp /Se Bränntjärnshöjden berg Fallet gård Björntjärnsbäcken bäck
Gustavs kyrka se Säfsnäs sn Saknas Bränntjärnsmossen myr Finland hus Björnudden udde
Gustavs kyrka kyrka Bränntjärnsåsen ås Fläsklådan bost.hus Björnudden udde
Gäddbäckshöjden gd /Se Bunkberget berg Fläskoset hus Bleckmossen mosse
Gäddbäckshöjden torp /Se Bunkhultet terräng Frankrike utlagt t Blåkullen berg
Gäddsjöberget torp /Se Bunktorpet f.d. torp Frankrike f.d. torp Blötkärret kärr
Gällbackshöjden se Gäddbäckshöjden gd Bunkåsen ås Fredriksberg bruk Bockmossen mosse
Gällinge by Burhöjden, Norra terräng Fredriksberg bruksamhälle Bockmossen mosse
Gällinge torp Burhöjden, Södra höjd Fredriksberg samhälle Bocktjärnen tjärn
Gällinge torp Burhöjdstjärnen tjärn Fridhem bost.hus Bocktjärnen tjärn
Gällinge gdr /Se Byxåsen holme Frösaråsen t Bockändan holme
Gällinge by /Se Byxåsen udde Frösaråsen by Bodbjörken träd
Gällinge by /Se Båthusmossen myr Fyrtioåttan gammal spiksmedja Bolagsberget berg
Gällinge by /Se Båtstadholmen holme Fäbodfallet g Bondens mosse mosse
Gällinge (eller Villbäck) by /Se Bärnudden terräng Fäbodfallet f.d. torp Bonisberget berg
Gällingshöjden torp /Se Bäsberget berg Galberget t Bonismossen mosse
Gällingshöjden f.d. tp /Se Bässkallen höjd Galberget f.d. torp Bonisåsen ås
Gällingstorp terräng Bävertjärnen del av sjö Gammeltorp förr torp Borgbohöjden berg
Gällingstorpet tp /Se Börbohöjden höjd Gillerdrågen se Bunkberget t Borgboviken vik
Harjamossen f.d. tp /Se Börboviken vik Gillerdrågen torp Borgmossarna mossar
Hirvimäki (= Stora Älgberget) gd /Se Dalbäcken bäck Gillerdrågen, Västra t Borgmossdraget mosse
Hoberget torp /Se *Dalkarsberget berg Granberget t Borkhöjden berg
Hoberget (el. Kuntberget) by /Se Dalkarsänget myr Granberget f.d. torp Borren jordhöjd
Holmsjöhöjden gdr /Se *Dallekarlzberget berg Granbo, Nedre bost.hus Bottenladan förr lada
Holmsjöhöjden (= Karlahöjden) tp /Se *Dallekarlzberg berg Granbo, Övre bost.hus Boåkern åker
Hounas by /Se Dammboberget berg Granliden hyreshus Boåkern åker
Håen by /Se Dammbäcken bäck Gravendal bruk Brakobacken backe
Hån by /Se Dammossen myr Gravendal samhälle /Se Brakoberget berg
Hån by /Se Dimtjärnen, Stora tjärn Grindstugan förr stuga Brakotjärnen tjärn
Håen by /Se Dimtjärnen, Lilla tjärn Gropfallet t Brakotjärnen tjärn
Högkärnsbacken torp /Se Dimtjärnen, Stora tjärn Gropfallet f.d. torp /Se Brasilien igenväxta åkrar
Hökberget torp /Se Djupdalsdammen sjö Gruvriset g Brattfallet bergssluttning
Hökfallet gd /Se Drafsen sjö Gruvriset hus /Se Brattröjseln förr slogmark
Hökfattet torp /Se Drafsen sjö Grynåsen bost.hus Bredsjömossen mosse
Hökhöjden torp /Se Drafsen sjö Gråbergsfallet torp Bredsjömossen mosse
Hösjöberget torp /Se Drafsen sjö /Se Gräshöjden g Bredsjön sjö
Hösjöheden tp /Se ?Drafsmanen berg Gräshöjden gård Bredsjön sjö
Hötjärn torp /Se ?Drafsmanen berg Gräshöjden f.d. torp Bredsjön sjö
Jossiåsen tp /Se Drafsmanen höjd Gröndal t Bredsjöån å
Jungfrukullen (= Kullen) tp /Se Drafsmanen höjdsträckning /Se Gröndal torp Bredsjöån bäck
Jägaråsen gd /Se Drafstjärnen tjärn Gröningåsen torp /Se Brikä bergstup
Kappilambi f.d. tp /Se Drafstjärnen tjärn Gustav Larsas gård Bringbärshöjden berg
Karlahöjden (= Holmsjöhöjden) tp /Se Drafstjärnen sjö /Se Gustav Larssons gård Bringbärshöjden berg
Kartens f.d. torp /Se Drafsviken vik Gäddbäckshöjden t Brittasfors fors
Katrineberg (= Bässkallen) tp /Se Dreskhöjden Saknas Gäddbäckshöjden torp Brittälven å
Kestimäki (= Låsen) gdr /Se Dreskhöjden Saknas Gäddsjöberget t /Se Brittälven älv
Kestimäki by /Se Dumderbergh se Dunderberget berg Gäddsjöberget by Broagen lugnvatten
Klockarbostället gd /Se Dumderberget berg Gällinge gårdar Bromosstegarna f.d. åkermark
Kockaåsen f.d. tp /Se Dunderberget berg Gällingshöjden g Bruksmossen mosse
Kajs (= Tjäderbygget) f.d. tp /Se Dunderberget berg Gällingshöjden f.d. torp Bruksmossen mosse
Krafsen (nu Drafsen) gdr /Se Dunderberget berg Gällingstorp t Brukssjön se Dammen damm
Kula-Jons (= Kulbo) tp /Se Dunderberget berg Gällingstorp f.d. torp Brushöjdberget berg
Kulbo (= Kula-Jons) tp /Se Dunderberget berg Hagen gård Brushöjden höjd
Kullen (= Jungfrukullen) tp /Se Dunderberget berg /Se Hagen torp Bryngelmossen mosse
Kullerberget torp /Se Dunderbergstjärnen tjärn Hammarns f.d. torp Bryngelmossen tomtplats
Kullerberget (= Kullern) by /Se Dunderbäcken bäck Har Erkers gård Bryngelmossen mosse
Kullern (= Kullerberget) by /Se Dybromossen myr Harfallet utlagt t Bråtberget berg
Kuntberget (el. Hoberget) by /Se Dyngtjärnarna tjärnar Harjasfallet f.d. torp Bråtberget berg
Kuoppa-aho (= Gropfallet) förr torp /Se Dyudden udde Harjasmossen f.d. torp Bråtberget berg
Kuttabo tp /Se Dyängen myr Heden del av Gravendal Bråtberget berg
Kvarnberget by /Se Dödtjärnen tjärn Hedmans t Bråtbergstjärn sjö
Kvarnberget by /Se Dömmelflyet tjärn Hedmans f.d. torp Bråtbergstjärnen tjärn
Kvarnberget Saknas /Se Eldsjön sjö Herrgården gamla bruksherrgården Bråtet åker
Kvarnberget (= Myllymäki) by /Se Eldsjön se Hyttsjön sjö Herrgården gamla inspektorsbostaden Bråthöjdtjärnen tjärn
Kyrkoherdebostället gd /Se Eldsjön se Hyttsjön sjö Herrgården gård Bråthöjdtjärnen tjärn
Ladfallet torp /Se Eldsiön se Hyttsjön sjö Hildas torp Bråtängsbackarna skogsparti
Laja tp /Se Eldsiön se Hyttsjön sjö Hinkas (-stället) f.d. torp Bråtängsmossen mosse
Lankens tp /Se Elfstahögd se Älvhöjden, Västra berg Hoberget gårdar Brädkojmossen mosse
Laxhöjden f.d. tp /Se Ensammossen myr Holmen förr torp Brännan skogsområde
Laxtjärn gd /Se Erkon pihan kivi sten på åker /Se Holmfallet torp Brännan skogsås
Laxtjärn gd /Se Eskilsberg berg Holmsjöhöjden gårdar /Se Brännbacken åker
Lejen by /Se Eskilsberg berg Holmsjöhöjden torp Brännheden igenvuxen hedmark
Lejen torp /Se Eskilsberg berg Hyttlabbet gård Bränningshöjden se Bränntjärnshöjden höjd
Lejen, Västra o. Östra gdr /Se Eskilsberg gränsmärke Hån by Bränningshöjden höjd
Lika suo (= Dymossen) gd /Se Eskilsberget berg Hån by Bränningshöjden berg
*Linhöjden torp /Se Eskilsberget berg Högbo arbetarboställen Bränningshöjden berg
Lundhöjden torp /Se Eskilsberget berg Högbo gård Bränningshöjden berg
Långholmen brukskontor /Se Eskilsberget berg Högbo gård Bränningshöjden berg
Långmossen gdr /Se Eskilsberget Saknas Högbo bost.hus Bränningshöjden berg
Låsen gdr /Se Eskilsberget berg Höjers gård Bränningshöjden berg
Låsen torp /Se Eskilsberget berg Hökberget t Bränningsmossarna mossområde
Låsen, Stora o. Lilla tp /Se Eskilsberget berg Hökfallet gårdar Bränningsmossen mossområde
Låsen by /Se Eskilsberget berg Hökfallet gård Bränningsmossen mosse
Lövbacksvreten gd /Se Eskilsberget berg Hökhöjden g Brännkullen höjd
Lövfallet torp /Se Eskilsberget triangelpunkt Hökhöjden torp Brännmossen mosse
Lövkullen torp /Se Eskilsbergsröset gränsröse Hösjöberget t Brännmossen mosse
Lövkullen Saknas Finnåsen ås Hösjöberget torp Brännmossen mosse
Lövsjöhöjden torp /Se Finnåstjärnen tjärn Västra Hösjöberget gård Bränntjärn sjö
Lövsjöväxeln tp /Se Finnön ö Östra Hösjöberget gård Bränntjärnen tjärn
Lövudden stuga /Se Finnön ö Hösjöheden t Bränntjärnen tjärn
Makarbo f.d. tp /Se Fiskartjärnen tjärn Hösjöheden torp Bränntjärnen tjärn
*Malmbergsfallet torp /Se Fisklösen tjärn Hösjömossen f.d. banvaktstuga Bränntjärnen tjärn
Malmbergshöjden torp /Se Fisklösen tjärn Hötjärnsbacken t Bränntjärnsbäcken bäck
Masbo boställe /Se Fisklösen tjärn Hötjärnsbacken f.d. torp Bränntjärnsbäcken bäck
Maserhöjden (= Svansjöhöjden) tp /Se Fisklösen tjärn Jan-Jons f.d. torpställe Bränntjärnsbäcken höjd
Mellanfallet torp /Se Fisklöstjärnen tjärn Jan Massas gård Bränntjärnsmossen mosse
Mellanfallet tp /Se Fisklösåsen ås Jannises gård Bränntjärnsåsen ås
Myllymäki (= Kvarnberget) by /Se Flagheberghia se Lejberget berg Jan-Svensstället f.d. torp Bunkbäcken bäck
Myrhöjden gdr *Flagån å Joelberget f.d. torp Bunkhultet skogshult
*Mårtnäs? beb. *Flasiötorpha torp Johan Mejers gård Burhöjdstjärnen tjärn
Mörthöjden gdr /Se Flokvarnsåsarna ås Jossiåsen torp Burtjärnen tjärn
Mörtjhöjden tp /Se Flugtjärnen tjärn Jungfrukullen torp /Se Buskbäcken bäck
Mörttjärn torp /Se Fly Elfwen se Liälven älv Jägaråsen gård Buskbäcken bäck
Nackarberget gd /Se *Flyknä krök Jägaråsen f.d. by Busktjärnen tjärn
Nackarberget by /Se *Flyknä krök Kampfallet t Buskviken vik
Nordtjärn torp /Se *Flyknä åkrök Kampfallet torp Buskviken vik
Nordtjärn f.d. torp /Se Flymossen sankmark Kapilambi t /Se Byxbenet förr åker
Palahöjden by /Se Flymyren se Liälvsmossarna mosse Kapistorpet förr torp Byxen tjärn
Palahöjden gdr /Se Flyälven se Liälven älv Kappilambi f.d. torp Byxen f.d. sjö
Palahöjden by /Se *Flyälven se Liälven älv Karlahöjden se Holmsjöhöjden gårdar Byxen förr tjärn
Palingtorp f.d. torp /Se Fläg Bergha se Lejberget berg Karl Andersas gård Byxåsen udde o. ö
Palmhöjden torp /Se +Flägen se Lejen sjö Karl Janssons gård Byxåsen se Nydammåsarna udde o. ö
Peckalamm tp /Se Flägen Lacus se Lejen, Norra och Stora sjö Karl-Lars täppa lht Bångfallet skogsområde
Peckberget tp /Se Flägen Lacus se Lejen, Norra och Stora sjö Karten tomtplats Bånggrinden förr grind
Pellaheden f.d. tp /Se Flägesiöan se Lejen, Norra och Stora sjöar Kartens f.d. torp Båthusmossen mosse
Pella-Jons bygge f.d. stuga /Se Fläge Siön se Håen sjö Kartens förr torp Båtstadholmen holme
Pikoberget tp /Se Flägesiöan se Lejen, Stora sjö Katrineberg torp Bäckfallet förr röjd mark
Pojsa tp /Se Flägesiön se Lejen, Stora sjö Knäppan hus Bäckfallmossen mosse
Pollackhultet tp /Se *Flägån å Kockaåsen t Bäckåkern, Norra förr åker
Resareudden tp /Se Flät Siön se ejen, Norra och Stora sjö Kockaåsen f.d. torp Bäckåkern, Södra förr åker
Rihöjden torp /Se Frussereåssen se Frösaråsen ås Kojs se Tjäderbygget t Bäsberget berg
Rihöjden f.d. torp /Se Frus-eråssen se Frösaråsen ås Kojs f.d. torpstuga Bävertjärnen tjärn
Rihöjden tp /Se Fräkentjärn tjärn Konrads gård Bävertjärnen vik
Rimso gd /Se Fräkentjärnen tjärn Krafsens se Drafsen by Bävertjärnsåsen ås
Rimso tp /Se Fräkentjärnsmossen myr Krafsen by Bävertjärnsälven se Bäverälven Saknas
Rindo gd /Se Frösaråsen ås Kruses gård Bäverälven å
Rosahöjden torp /Se Frösanåsen ås Kuba hus Börbohöjden se Borgbohöjden berg
Råberget torp /Se Frösaråsen berg /Se Kula-Jons torp Börboviken se Borgboviken vik
Råberget tp /Se Frösaråsen berg Kulatorp se Kulbo torp Dalbackarna backar
Råbo f.d. tp /Se Frösaråsen Saknas Kulbo gård Dalbäcken bäck
*Rösjön torp /Se *Fureberget berg Kulbo torp Dalkarsbron bro
Sandsjöhöjden, Stora o. Lilla gdr /Se *Fäboberget berg Kullen torp Dalkarlsmossen mosse
Sandsjöhöjden, Lilla torp *Fäbobergsröset gränsröse Kullerberget t Dalkarlsmossen mosse
Sebsen Saknas *Fäbodberget berg Kullerberget se Kullern by Dalkarlsmossen mosse
Seghöjden gd /Se *Fäbodbergsröset gränsmärke Kullern by Dalkarlsängen igenvuxen äng
Sinnerbrotorpet tp /Se Fäbodfallet terräng Kulltorpet se Kullen torp Dammboberget berg
Sjöändan f.d. tp /Se Gabrielsbäcken bäck Kuntberget se Hoberget Saknas Dammbäcken bäck
Sallerbacken (= Fallet) gd /Se Gabrielsmossen, Västra myr Kuntberget by Dammen damm
Skarbåghallen tp /Se Gabrielsmossen, Östra myr Kuntberget by Dalbäcken bäck
*Skiersiö Torp torp Galberget berg Kuntberget by Dammen, Nya damm
Skiersiö Torp torp /Se Galberget berg Kunthöjden f.d. torp Dammen, Nya förr sjö
Skifsen by /Se Galberget, Stora o. Lilla berg Kurrabo förr torp Dammossen mosse
*Skiärsiö Torpha torp Galberget berg Kurrabo tomtplats Dammviken vik
Skifsen gård Galberget berg Kuttabo se Laxtjärnshöjden Saknas Daniels backar vägbackar
Skifsen by /Se Gallebergh se Galberget berg Kuttabo torp Dimmossen, Stora mosse
Skifsen gd /Se Gallebergh se Galberget berg Kvarnberget by Dimmossen, Östra mosse
Skifsen Saknas /Se Gamla dammen dammbyggnad? Kvarnberget, Norra by Dimmtjärn sjö
Skifsen by /Se Gastkullen holme Kvarnberget, Södra by Dimtjärnen, Lilla tjärn
Skifsen gård /Se Getingdalen myr Kvarnbo gårdar Dimtjärnen, Lilla tjärn
Skommarbertget tp /Se Getmossen myr Kvarnbo gård Dimtjärnen, Stora tjärn
Skräddartorp torp Getmossen myr Kvarnbo bost.hus Dimtjärnen, Stora tjärn
Skräddartorp Saknas *Giädetierneberg berg Kvarnen bost.hus Dimtjärnsmossen mosse
Skäfthöjden gd /Se Glodåsen ås Kvarnen kvarn Dimtjärnsmossen mosse
Skäverfallet tp /Se ?Granberget berg Kvarnhultet sågverk Djupdalsdammen tjärn
Skävertorpet se Sandsjöhöjden gdr Granberget berg Kvistbo arbetarbostad Djupdalen dalsänka
Skävertorpet torp /Se Granberget berg Kyrkhöjden f.d. torp Drafsen sjö
Smaltjärnshöjden torp /Se Granberget berg Kärrbo bost.hus Drafsmanen höjdsträckning
Soasjärvisbäck torp Granbergsmossen myr Kärrbo torp Drafsmanen ås
Soasjärvsbäcken tp /Se Gravendalshålet dalgång Labberg bost.hus Drafstjärnen tjärn
Solbergshöjden torp /Se Grindfallsmossen myr Ladfallet t Drafsviken vik
Solbergshöjden, Västra gdr /Se Gristjärnen tjärn Ladfallet torp Drafsviken vik
Solbergshöjden, Östra gd /Se Gristjärnsbäcken bäck Laja lht Drunkgölen lugnvatten
Stackberget torp /Se Gruvstugberget berg Laja torp Dubbelmossarna mosse
Stallbacken tp /Se *Grysen sjö Lamptorpet förr torp Dunderberget berg
Strömsdal järnbruk *Gryssen sjö Lamptorpet förr torp Dunderberget berg
Strömsdal hytta /Se Gräsberget berg Lankens g Dunderberget berg
Strömsdal gdr Gräshöjden höjd Lars-Hans gd Dunderbergsbäcken bäck
Strömsdal bruk /Se Grävlingsberget berg Lars Johans gård Dunderbergstjärnen tjärn
Strömsdal bruk Gröna udden udde Lars Nils gård Dunderbergstjärnen tjärn
Styggens f.d. torp /Se Gröttjärnen, Lilla tjärn Lars Nilsas gård Dunderbäcken se Hällsonsbäcken bäck
Svansjöhöjden torp /Se Gröttjärnen, Stora tjärn Laxberget se Bunkberget t Dunderåkern åker
Svansjöhöjden (= Maserhöjden) tp /Se Gubbmossen sankmark Laxhöjden f.d. torp Dybromossen mosse
Säfsbyn, (*Säfsen) beb. Gubbtjärnen tjärn Laxtjärn g Dybron bro
Säfsbyn by Gubbudden udde Laxtjärn torp Dydammen mosse
Säfsbyn by /Se Gussarholmen holme Laxtjärnshöjden t Dyhultet skogsområde
Säfsbyn by /Se Gårvflyet tjärn Laxtjärnshöjden torp Dymossbron vägbro
Säfsbyn by /Se Gåstjärnarna tjärnar Lejen torp Dymossen mosse
Säfsbyn kyrkbyn Gäddbäcken bäck Lejen, Västra g Dymossen mosse
Säfsbyn (= Säfsen) by /Se Gäddbäcken bäck Lejen, Östra by Dymossen mosse
Säfsbyn by /Se *Gäddbäckshöjden ?höjd Lejsundet t Dymossmanen ås
Säfsen by /Se Gäddbäcksmossen sankmark Lejön t Dyngtjärnarna tjärnar
Säfsen (= Säfsbyn) by /Se Gäddsjöberget berg Lenhöjden g Dyngtjärnarna tjärnar
Sörberget gård Gäddsjöberget berg Lenhöjden torp Dyngtjärnarna tjärnar
Sörberget torp /Se Gäddsjöberget berg Len Johans gård Dyröjseln mosse
Tillmansåsen (förr Bergkvistfallet) tp /Se Gäddsjön sjö Likkujan hus Dyudden udde
Tjäderbygget (= Kajs) f.d. tp /Se Gäddtjärnen tjärn Lillebo bost.hus Dyudden udde
Tjädertjärn torp /Se Gäddtjärnen tjärn Lillhöjden se Björngällåsen t Dyrelshålet tjärn
Torppa (= Frösaråsen) by /Se Gäddtjärnen tjärn Lillhöjden f.d. torp Dyängen mosse
Torrakbacken tp /Se Gäddtjärnskullen höjd Lindåsen t Dyängen mosse
Tybyn by /Se Gäddviken vik Lindåsen torp Dyängmossen mosse
Tybyn by /Se Gäddön ö Litens t Dötjärnen tjärn
Tybyn (förr Tyn) by /Se Gällingen sjö Ludvigs gård Dödtjärnen tjärn
Tyfors bruk /Se Gällingen sjö Lundhöjden se Lönnhöjden gårdar Dömmelflyet fly
Tyfors samh. /Se ?Gällingen sjö Lundhöjden gård Dömmelflyet tjärn
Tyfors (Tyn) bruk /Se Gällingen sjö Lundkvisttorpet gård Dömmeln skogsområde
Tyn by Gällingen sjö Lundsberg bost.hus Dövelshålet fly
Tyn by /Se Gällingen sjö Långholmen brukskontor Dövelshålet se Dyvelshålet tjärn
Ulriksberg samhälle /Se Gällingen sjö /Se Långmossen gårdar Ekorrladan förr lada
Ulriksberg bruk /Se Gällingen sjö /Se Långmossen torp Ekorrmossen mosse
Ulriksberg Saknas /Se Gällingen sjö /Se Låsen, Lilla t Ekorrmossen mosse
Ulriksberg bruk /Se Gällingen sjö /Se Låsen, Lilla g Eldsjön se Hyttsjön sjö
Ulriksberg bruk /Se Gällingen se *Illingberg sjö Lilla Låsen gård Eldsjön sjö
Ulriksberg by /Se Gällingen se Gällings Torpha sjö Lilla Låsen gård Eldtjärn försvunnen tjärn
Ursberget torp /Se Gällingen se Gällingz Torp sjö Låsen, Lilla f.d. torp Emmaholmen förr holme
Ursberget tp /Se Gälling-Jons sten sten Låsen, Stora t Emmas holme se Emmaholmen förr holme
Ursen torp /Se Gällingsbergen berg Stora Låsen gård Engströmsholmen holme
Ursen tp /Se Gällingsbergen berg Låsen, Stora torp Ensammossen mosse
Utbyberget torp /Se Gällingsdammen utvidgning av Gällingsälven Lärkheden t Eskan se Äskan bäck
Valborgshöjden försv. gd /Se Gällingsflyet tjärn Lärkheden f.d. torp Eskberget se Äskberget berg
Vappuisenmäki (= Valborgshöjden) försv. gd /Se Gällingshöjden höjd Lönnhöjden gårdar Eskilsberget berg
Vattrangi skogvaktarbostad /Se Gällingsälven älv Lönnhöjden gård Eskilsberget berg
Vattrangi tp /Se Hackarsberg förr sved /Se Lönnhöjden torp Eskilsberget berg
Vildbäck se Villbäck by Hakkrasberget berg Lövbacksvretten gård Eskilsberget berg
Villbäck by /Se Hackrasberget, se Styggberget berg Lövfallet t Esktjärnarna se Äsktjärnarna tjärnar
Villbäck ( eller Gällinge) by /Se Hackraskullen höjd Lövfallet torp Ettermossdrägerna sankmark
Västansjö torp /Se Hagkullen höjd Lövhyddan hus Ettermossen mosse
Västansjö tp /Se Hallstensagen del av Svartälven Lövkullen g Farsåkern åker
Västerfallet f.d. tp /Se Hammarns ås ås Lövkullen by Fernströmsholmen holme
Ånifallet tp /Se Hanshöjden höjd Lövkullen by Fernströmsholmen holme
Älgberget, Stora gd /Se Haralamm tjärn Lövsjöhöjden t Filbunktäppan f.d. odlade tegar
Älgberget, Stora o. Lilla gdr /Se Harfallet terräng Lövsjöhöjden torp Finnskäggdrågen sankmark
Älgberget, Stora gd /Se Harfallsviken vik Lövsjöväxeln t Finnskäggslogen gammal slogmark
Älghöjden torp /Se Harfallsmossen myr Lövudden stuga Finnskäggänget äng
Älgsjöhöjden torp /Se Harjamossen myr Lövåsen t Finnåsen udde
Älgsjöhöjden tp /Se Harjasfallet terräng Lövåsen gård Finnåstjärnen vik
*Älgsjötorp torp /Se Harjaskompi terräng Lövåsen hus Finnåstjärnen tjärn
Ängberget torp /Se Harkroken terräng Makarbo t Finnön holme
  Harkullhöjden höjd Makarbo f.d. torp Finnön ö
  Harvakorvi höjd Malmbergshöjden g Finnön ö
  Harön ö Malmbergshöjden f.d. torp Finska viken vik
  Hassikflyet tjärn Malmbergsåsen g Fiskartjärnen tjärn
  Hassikhöjden höjd Malmbergsåsen gårdar Fiskbäcken bäck
  Hassikmossen myr Markfallet t Fisklösen tjärn
  Hattkullflyet tjärn Markfallet gård Fisklösen tjärn
  Hattkullhöjden höjd Markfallet gård Fisklösen tjärn
  Hattkullmossen myr Markfallet f.d. torp Fisklösen tjärn
  Hedmans f.d. t. Markusfallet g Fisklösen tjärn
  Hedtjärnen tjärn Markusfallet by Fisklöstjärnen tjärn
  Hedtjärnen tjärn Marsheden förr torp Fisklösåsen ås
  Hedtjärnen, Västra tjärn Masarhöjden se Svansjöhöjden t Fittbäcken bäck
  Hedtjärnen, Västra tjärn /Se Maserhöjden torp Flinthällen hage
  Hedtjärnen, Östra tjärn Masbo gård Flinthällskällan, se Flinthällen Saknas
  Hedtjärnen, Östra tjärn /Se Masmästartorpet t Flokvarnåsen ås
  Helveteshålet myr Mattses gård Flugtjärnen tjärn
  Hemmossen myr Matses gd Flyet tjärnhål
  Hemmossen mosse Mattssons gård Flymossen mosse
  Hemtjärnen tjärn Mattssons gård Flymossen mosse
  Hemtjärnen tjärn Mellanfallet t Forshuvudet udde
  Herrgårdshagen terräng Mellanfallet gård Fräkenbäcken, se Fräkenflybäcken bäck
  Herrgårdsåsen ås Mellanfallet torp Fräkenflybäcken bäck
  Herrholmarna holmar Mellan-Älgberget torp Fräkenflymossen mosse
  Hesstjärnen tjärn Minkushöjden t Fräkentjärnen tjärn
  Hinkas f.d. t.? Minkushöjden f.d. torp Fräkentjärnen tjärn
  Hittjärnen, Lilla tjärn Mjölnartorpet t Fräkentjärnsmossen mosse
  Hittjärnen, Stora tjärn Mjölnartorpet torp Fräkentjärnsmossen mosse
  Hjortronmossen myr Myrbo gård Frökenhålet vik
  Hoberget berg Myrhöjden gårdar Frösaråsen berg
  Hoberget berg Myrhöjden torp Futtfallet f.d. åker
  Hoberget berg Mörthöjden gårdar Fågelberget berg
  Hoberget berg Mörthöjden f.d. torp Fårmossbäcken bäck
  Hoberget berg Mörttjärn t Fårmossen mosse
  Hoberget berg Mörttjärn torp Fäbomossodlan f.d. åker
  Hoberget berg Mörttjärn torp Fäbäcken bäck
  Hoberget berg Mörttjärnsudden utlagt torp Gabrielsbäcken bäck
  Hoberget berg Nackarberget g Gabrielsmossen mosse
  Hoberget se Hoobergz Torp berg Nackarberget by Gabrielsmossen, Lilla, se Gabrielsmossen, Västra mosse
  *Hobergsån å Nerstugus stuga Gabrielsmossen, Stora mosse
  Holktjärnen tjärn Nordtjärn g Gabrielsmossen, Stora, se Gabrielsmossen, Östra mosse
  Holmen ö Nordtjärn f.d. torp Västra Gabrielsmossen, se Östra Gabrielsmossen mosse
  Holmfallet terräng Norra torpet tomtplats Gabrielsmossen, Västra, se Gabrielsmossen, Lilla mosse
  Holmsjöbäcken bäck Norrgården gård Östra Gabrielsmossen mosse
  Holmsjömossen myr Norrmansstället gård Gabrielsmossen, Östra, se Gabrielsmossen, Stora mosse
  Holmsjön sjö Nya byggningen bost.hus Galberget berg
  Holmsjön sjö Nybo bost.hus Gamla dammen damm
  Holmtjärnen tjärn Olausberget torp Gastkullen ö
  Honosomossen myr Olaustorpet se Olausberget torp Gastkullen ö
  Hooberg se Hoberger berg Orrberget g Gaststen sten
  *Hoobergz Torp torp Orrberget f.d. torp Gasttjärn sjö
  Hoosiö Flöta se Hosenflotten myr Orrkullmossen utlagt torp Getfallshullet skogshult
  Hoparöjseln terräng Palahöjden gårdar Getingdalen dalgång
  Hosenflotten myr Palahöjden by Getingmossen mosse
  Hosenflott gränsmärke Palingens t Getingmossen mosse
  Hosiön se Högsjön sjö Palingtorp se Palingens Saknas Getingmossen mosse
  Hundknäet bukt /Se Palingtorp f.d. torp Getmossen mosse
  Husmossen sankmark Palmheden gårdar Getmossen mosse
  Husmossåsen ås Palmhöjden g Getmossen mosse
  Husomflott myr Palmhöjden, Östra t Gladåsen udde
  Hyttmossen myr Palmhöjden, Östra f.d. torp Gladåsen ås
  Hyttsjön sjö Paradiset förr torp Gosihultbäcken bäck
  Hyttsjön sjö Parkliden hyreshus /Se Gosihultet skogsområde
  Hyttsjön sjö Peckalambi gård Gosihultet bergsluttning
  Hyttsjön sjö Peckalambi t Gotlandsfallet terräng
  Hyttsjön sjö Peckberget t Granberget berg
  Hyttsjön sjö Pellaheden f.d. torp Granbergsmossen mosse
  Håbergh se Hoberget berg Pella-Jons bygge f.d. stuga Grankärret slogmosse
  Håldjupet tjärn Per Oloves gård Gravendalshålet dälja
  ?Håen sjö Per-Oloves gdn Gravendalshålet kärrhål
  Håen sjö Pikoberget t Gretas hål blötmark
  Håen sjö Pikoberget gård Grindfallsmossen mosse
  Håen sjö Pikoberget f.d. torp Grindfallsmossen mosse
  Hån sjö Pojsa lht Grindåkern åker
  Hån sjö Pojsa torp Gristjärn, se Svintjärn tjärn
  Håen sjö Pollackhultet t Gristjärnen tjärn
  Hån sjö (reglrad vattenyta) Pollackhultet gård Gristjärnsbäcken bäck
  Håen sjö /Se Pollackhultet, Nedre torp /Se Grodtjärnen tjärn
  Håhn se Håen sjö Pollackhultet, Övre torp Grodtjärn sjö
  *Hånetorpasjön sjö Prästvreten gård Grusheden hed
  Hånmossen myr Pyllsbo gård Gruvfallet skogsområde
  Hånängarna myr Pyllsbo förr torp /Se Gruvfallsskogen skogsområde
  Hällholmen holme Päckberget f.d. torp Gruvmossen mosse
  *Hällingeholmen holme Rappens g Gruvstugberget berg
  Hällsundsbäcken bäck Resarudden t Grytviken vik
  Hälltjärnen tjärn Resareudden torp /Se Gräsberget berg
  Hälsingtjärnen tjärn Rihöjden t Gräsberget berg
  *Hästeberg berg Rihöjden torp Gräsberget berg
  *Hästeberget berg Rihöjden g Gräsfalladan förr lada
  Hästhagberget berg Rihöjden f.d. torp Gräsfallet förr slåttermark
  *Höghon berg Rimso se Rimsomanen t Gräshålet mosse
  Högkullen höjd Rimso torp Gräshöjden berg
  Högsjön sjö Rimsomanen t /Se Gräshöjdmossen mosse
  Högsjön sjö Rindo gd /Se Gräsängen mosse
  Högsjön sjö Rosahöjden t Grävlingberget berg
  Högsjön sjö Rosahöjden torp Grävlingsberget berg
  Högsjön sjö Rosenlund torp Grävlingsten sten
  Högsjön sjö Råberget t Gröna botten gammal kolbotten
  Högsjöälven älv Råberget f.d. torp Gröna udden udde
  Höjden höjd Råbo f.d. torp Gröna udden udde
  Höjdfallet höjd Råttbo bost.hus Gröna udden udde
  Höjdmyren myr Rättarbostaden bost.hus Grönbottnen kolbotten
  Höjdtjärnen tjärn Rävens torp Grönbottnen förr slogmark
  Hökberget berg Rödsjön t Gröningsdammen damm
  Hökberget berg Rödälvsbacken se Rödälvsfallet t Gröttjärnen tjärn
  Hökberget berg Rödälvsfallet t Gröttjärnen, Lilla tjärn
  Hökberget berg Röllatäppan se under naturnamn område i Ulriksberg med villor Gröttjärnen, Lilla tjärn
  Hökberget berg Rönningen t Gröttjärn, Närsarnas, se Närsarnas Gröttjärn tjärn
  Hökefallen se Hökhöjden höjd Rönningfallet f.d. torp Gröttjärnen, Stora tjärn
  Hökfallet se Hökhöjden höjd Röälvsbacken f.d. torp Gubbens fall f.d. fall
  Hökfallssågen f.d. såg Sandbacken hus /Se Gubbholmen holme
  Hökhöjden höjd Sandsjöhöjden gård Gubbholmen holme
  Hökhöjden höjd Sandsjöhöjden, Lilla t Gubbmossen mosse
  Hökhöjden höjd Lilla Sandsjöhöjden gård Gubbmossen, se Gummossen mosse
  Hökhöjdkvarnen f.d. kvarn? Nedre Sandsjöhöjden gård Gubbtjärnen tjärn
  Hökmossdammen vattensaml. Sandsjöhöjden, Stora t Gubbtjärn sjö
  Höksjöagen del av Svartälven Stora Sandsjöhöjden gård Gubbtjärnen tjärn
  Hösiön se Högsjön sjö Sandsjöhöjden, Stora torp Gubbudden udde
  Hösjöberget berg Sarafallet t Gubbudden udde
  Hösjömossen myr Sarafallet torp Gubbåsarna åsar
  Hösjömossen mosse Seghöjden g Gubbåsen skogsås
  ?Hösjön sjö Seghöjden by Gubbåsen skogsås
  Hösjön sjö Segertorpet försvunnet torp Gultisselåkern åker
  Hösjön sjö Sinnerbrotorpet t Gummossen mosse
  *Hösjön se Högsjön sjö Sinderbrotorpet gård /Se Gustavsholmen, se Fernströmsholmen holme
  Hösjön sjö Sinnerbrotorpet torp Gussarholmen holme
  Hösjön sjö Sinnerbrotorpet se Buskens torp Gussarholmen holme
  Hösjön, Lilla sjö Sixtuses gård Gårven, se Gårvflyet mossfly
  Hösjöälven älv Sjöänden f.d. torp Gårvflyet mossfly
  Hötjärnen myr Skallerbacken gård /Se Gåstjärnarna tjärnar
  Hötjärnsbacken bergssluttning Skarbåghalla se Skäfthöjden g Gåstjärnen tjärn
  Hötjärnsmossen myr Skarbåghallen torp Gåstjärnen, Norra tjärn
  Hötjärnsröjseln terräng Skarpa se Skarpen, (Gamla) hus Gåstjärnen, Södra tjärn
  Höö Siön se Högsjön sjö Skarpa gård Gäddbäcken bäck
  Igelviken vik Skarpen del av Fredriksberg Gäddbäcken bäck
  Illingen, Lilla se Ursen, Lilla sjö Skarpen bost.hus Gäddbäcken, se Gäddtjärnsbäcken bäck
  *Illingsiön sjö Skarpen, (Gamla) bost.hus Gäddbäcksmossen mosse
  *Illingsiön sjö Skarpen, Nya hus Gäddflyet fly
  Illings Siön se Ursen, Stora sjö Skifsen g Gäddkorrolamm tjärn
  Ingrids äng terräng Skifsen by Gäddsjöberget berg
  Isberget berg Skifsen by Gäddsjön sjö
  Isberget berg /Se Skogvaktarens gård Gäddsjön tjärn
  Isbergsbäcken bäck Skogvaktarens gård Gäddtjärnen tjärn
  Jan-Jons f.d. torp? Skolan skolhus Gäddtjärnen tjärn
  Jan-Olsåsen ås Skomakartorp torp Gäddtjärnen tjärn
  Jasken terräng Skommarberget torp Gäddtjärnsbäcken bäck
  Joelberget berg Skommaråsen torp Gäddtjärnskullen höjd
  Johannes-Persåsen ås Skrapåsen t Gäddtjärnskullen kulle
  Jons sten, se Gälling-Jons sten sten Skrapåsen torp Gäddviken vik
  Jorddammholmen holme Skräddarberget t Gäddviken vik
  Josafatsdal dalgång Skräddarberget gård Gäddön holme
  Julhöjden höjd Skräddarberget f.d. torp Gäddön ö
  Julkenlamm tjärn Skräddartorp t Gällingen sjö
  Julkenlammbäcken bäck Skräddartorp gård Gällingen sjö
  Jägaråsen berg Skräddartorp by Gällin-Jons sten sten
  Jägaråsen ås Skräddartorp by Gällin-Jons sten sten
  Jägmästarodlan terräng Skyttens gård Gällingsbergen berg
  Jättfätet terräng Skyttens gd Gällingsbergen bergsområde
  Kacklaberget berg Skytt Jakobs gård Gällingsdammen damm
  Kacklammsbäcken bäck Skäfthöjden g Gällingsflyet fly
  Kacklammsviken vik Skäverfallet t Gällingsflyet tjärn
  Kacklatjärnen tjärn Skävarfallet gård Gällingsälven å
  Kajto berg Skäverfallet torp Gällingsälven älv
  Kajtomossen mosse Skäverfallet torp Gästgivaren f.d. åker
  Kallkällflyet tjärn Skävertorp se Sandsjöhöjden, Lilla Saknas Gästgivaren f.d. åker
  Kallkällhöjden höjd Skävertorpet gård Gästgivarröjseln förr slogmark
  Kallkällhöjden höjd Skävertorpet torp Göstas sten sten
  Kallkällmossen myr Smalsjöberget g Hakkrasberget berg
  Kallriberget berg Smalsjöberget f.d. torp Hackrashöjden höjd
  Kalltjärnen tjärn Smaltjärnshöjden g Hackraskullen berg
  Kalvtjärnen tjärn Smaltjärnshöjden f.d. torp Hackraskullen kulle
  Kalvtjärnen tjärn Smedbyggningen hus Hackrasstadgen terräng
  Kalvtjärnsberget Saknas Soasjärvsbäcken se Vattrangi t Hackrastjärnen tjärn
  Kampagen lugnvatten Sockenstugan gård Hagfallsmorbäcken bäck
  Kampagsberget berg Solbacka torp Hagfallsmorbäcken bäck
  Kampberget berg Solbergshöjden gårdar Hagkullen skogshöjd
  Kampberget berg Solbergshöjden torp Hagtäppan tomtplats
  Kampfallsbäcken bäck Solbergshöjden, Västra torp Hagtäppan åker
  Kampfallsmossen myr Solbergshöjden, Östra torp Hagåkern åker
  Kampflyet tjärn Stackberget t Hallholmen holme
  Kamptjärnarna tjärn Stackberget torp Hallstensagen age
  Kamptjärnsmossen mosse Stallbacken lht Hallstensagen, se Lillagen age
  Kanaberget berg Stallbacken torp /Se Hallstensforsen parti med forsar
  Kanabergstjärnarna tjärnar Sten Alberts gård Hammarbacken Saknas
  Kanaldammen damm Stensbo bost.hus Hammarbacken backe
  Kanraberget berg Stensbo bost.hus Hammarbacken backe
  Kapilambi tjärn /Se Strömsdal bruk Hammarns ås ås
  Kapisberget berg Strömsdal samhälle /Se Hammarns ås ås
  Kaposberget berg Stubbtorpet gård /Se Hampviken vik
  Kappilambi uppodlad mosse Stubbtorpet torp Hangaslamm tjärn
  Kappilambstjärnen tjärn Styggens tomtplats /Se Hankamossen mosse
  Kappilamm tjärn /Se Styggens f.d. torp Hanshöjden höjd
  Karpamossen sankmark Styggens f.d. torp /Se Hanshöjden berg
  Kattsundet sund Styggens f.d. torp Hanshöjden berg
  Kerronitt sankmark Sundbergs gård Haralamm, se Harralamm tjärn
  Kerronitt mosse /Se Sundet gård Harfallet tomtplats
  Kesardalen dalgång Sundet gård Harfallet f.d. röjd mark
  Kesardalen dalgång Sundet gård Harfallsmossen mosse
  Killingholmen holme Sundet gård Harfallsmossen mosse
  Killingholmen holme Sundet torp Harfallsviken vik
  Kinnerhöjden berg Sundet torp Harholmen holme
  Kistbäcken vattendrag Sundinvillan villa /Se Haarjakompi mosse
  Kittelbäcken bäck /Se Sund Olles gård Harjakompi mosse
  Kiviso mosse /Se Svansjöhöjden t Harjakompi mosse
  Klatteråsen udde Svansjöhöjden torp Harjamossarna mossar
  Klavberget berg Svartbäcken torp Harjamossen mosse
  Klintkullen höjd Sveaborg hus Harjamossen mosse
  Klossflyet tjärn Svängin hus Harrjas mossen tomtplats
  Klosstjärnen tjärn Svängom hus Harjasåkrarna åkrar
  Klosstjärnen tjärn Svängut hus Harjo förr årkrar
  Klosstjärnen tjärn Sågtäppan se under naturnamn bost.hus Harkroken terräng
  Klosstjärnen tjärn Såttabo förr torp Harkullhöjden berg
  Klosstjärnsbäcken bäck Såttas f.d. torp Harralamm tjärn
  Klubbmossen mosse Såttas se Såttabo förr torp Harrvakorvhöjden höjd
  Klubbmossen myr Såttatorpet torp Harsnipen skogsparti
  Klubbmosshöjden höjd Säfs Hoberg by Harsnipen skogsparti
  Knaberg se Nackarberget berg Säfsbyn by Harvakorvi höjd
  *Knalberget berg Säfsbyn kyrkbyn Harrvakårrvi mosse
  *Knalberg berg Säfsbyn kyrkbyn Harvakorvi skogsområde
  *Knaleberg tjärnen tjärn Säfsbyn by Harvakorvis-röjsel dal med röjning
  *Knaltjärnen tjärn Säfsen by Harön holme
  Kniphöjden höjd Säfsnäs järnväg Saknas Harön ö
  Kniphöjden höjd Sörberget g Hassibäcken bäck
  Knipmossen myr Sörberget f.d. torp Hassikflyet tjärn
  Knipmossen sankmark Tallåsen t Hassikhöjden berg
  Kniptjärnarna tjärnar Tavelåsen förr torp Hassikhöjden berg
  Kniptjärnen, Lilla o. Stora tjärnar Tillmansåsen torp /Se Hassikmossen mosse
  Kniptjärnen tjärn Tjärderbygget t Hassikmossen mosse
  Kockaåsen ås Tjäderbygget f.d. torpstuga Hattkullflyet tjärn
  Kockusberget berg Tjädertjärn g Hattkullhöjden höjd
  Kockusflyet tjärn Tjädertjärn gård Hattkullhöjden berg
  Kojmossen, Lilla o Stora mossar Tjädertjärn torp Hattkullmossen mosse
  Kojsberget berg Tjädertäppan förr gd Hattkulltjärnen tjärn
  Kokkällan tjärn Tjärgravudden g Hedbron bro
  Kolåsen holme Torpet se Bråthöjdtorpet t Heden hedmark
  Kompo berg Torrakbacken t Hedenbäcken bäck
  Kompoberget berg Torrakbacken torp Hedtjärnen tjärn
  Kompoberget berg Torrsundsfallet g Hedtjärnen tjärn
  Korphålen tjärn Torrsundsfallet f.d. torp Västra Hedtjärn sjö /Se
  Korptjärnen tjärn Trädgårdsmästarens gård Hedtjärnen, Västra tjärn
  Korptjärnsmossen mosse Tybyn by Östra Hedtjärn sjö
  Korrolamm, Nedre sjö Tybyn by Hedtjärnen, Östra, se Äsktjärnarna tjärn
  Korrolamm, Övre sjö Tybyn Saknas Hedtjärnen, se Nittjärnen tjärn
  Korronsoppi tjärn Tyfors Saknas Hedtjärnskvarnen förr kvarn
  Korsåhöjden höjd Tyfors bruk Hedåkern åker
  Korsåhöjden höjd Tyfors samhälle Heliggrindsåkern åker
  Korsåhöjden berg o. triangelpunkt Tyfors gd Helveteshålet del av mosse
  Koshytteberget berg Tyfors bruk Hemmossarna mossar
  Koshyttetjärnen tjärn Tyfors bruk Hemmossbäcken bäck
  Kotjärnarna tjärn Tyn seTyfors bruk Hemmossen mosse
  Kotjärnen tjärn Täppan lht Hemmossen mosse
  Kotjärnen tjärn Täppan torp Hemmossen mosse
  Kotjärnsberget berg Tätsnåret t Hemmossen mosse
  Kotjärnsmanen höjd Tätsnåret f.d. torp Hemmossen mosse
  *Kotjärnsmossen mosse Udden t Hemröjseln förr slogmark
  Kotmossen mosse Udden torp Hemtjärnen tjärn
  Kottjärnen tjärn Uggelbo torp Hemtjärnen tjärn
  Kottjärnsbäcken bäck Ulriksberg bruk Hemtjärnen tjärn
  Kottjärnsbäcken bäck Ulriksberg by Herrgårdshagen hage
  *Krafsen äng äng Ulriksberg by Herrgårdshästhagen hage
  Krafsesiöan se Drafsen sjö Ulriksberg samhälle Herrgårdsladan lada
  *Krafteberg berg Ulriksberg samhälle Herrgårdsåkrarna åkrar
  *Krafteberget berg Ulriksberg pst Herrgårdsåsen ås
  *Kraftesjöarna sjöar Uppistugus gård Herrholmarna holmar
  *Kraftesjön sjö Ursberget t Herrholmarna holmar
  Kraktjärnen tjärn Ursberget torp Herrmossen mosse
  Kraktjärnsodlan terräng Ursberget f.d. torp Hesstjärnen, se Hästtjärnen tjärn
  Kroktiern se Älgtjärnen tjärn Ursen t Hinrikeshålet kärr
  ?Kroktjärnen tjärn Ursen torp /Se Hittjärnen, Lilla tjärn
  Kroktjärnen tjärn Urssundet torp Hittjärnen, Lilla tjärn
  Kroktjärnen, Lilla tjärn Utbyberg t Hittjärnen, Stora tjärn
  Kroktjärnen, Stora tjärn Utbyberget gård Hittjärnen, Stora tjärn
  Kråkholmen holme Utbyberg torp Hjortronmossen mosse
  Kråkön udde Utbybergs se Skyttens gd Hoberg berg
  *Krässeberget berg Vargmossen t Hoberget berg
  Kullerberget berg Vargmossen gård Hoberget berg
  Kullerberget berg Vargmossen torp Holktjärnen tjärn
  Kullerberget berg Vattrangi t Holktjärnen tjärn
  Kullerberget Saknas /Se Vattrangi by /Se Holmbergs täppa åker
  Kullerberget, Lilla berg Vattrangi by Holmen, Lilla holme
  Kullerberget, Stora berg Viktor Gustavssons gård Holmen ö
  Kullermossen myr Villan nu rivet sommarlusthus Holmsjöbäcken bäck
  Kullertjärnarna tjärnar Villan förr sommarlusthus Holmsjöbäcken bäck
  Kullertjärnen, Norra Saknas Villan bost.hus Holmsjömossen mosse
  Kullertjärnen, Södra tjärn Villsamossen f.d. torp Holmsjön sjö
  *Kulleåssen ås Villbäck se Gällinge Saknas Holmsjön sjö
  Kullmansåsen ö Villbäck by Holmsjön sjö
  Kunjuthöjden höjd Vinterhöjden t Holmtjärnen tjärn
  Kuntberget berg Vissihöjden f.d. torp Holmtjärnen tjärn
  Kunthöjden höjd Vita byggningen förr hus Holmtjärnen tjärn
  Kuntmossen myr Västansjö t Holmtjärnen tjärn
  Kvarnagen vik Västansjö torp Holmtjärnsmossen mosse
  Kvarnberget berg Västerfallet t Holmtjärnsmossen mosse
  Kvarnberget berg Västerfallet f.d. torp Honka förr slogmark
  Kvarnberget se QuarneBergstorpha berg Växeln se Lövsjöväxeln t Hånåssåmossen mosse
  Kvarnberget se Quarnebergztorp berg Åkerfallet torp Honosomossen mosse
  Kvarnberget berg Åkerfallsskogen f.d. torp Hoparöjseln röjd mark
  Kvarnberget berg Åldermans gård Hosenflotten mosse
  Kvarnberget berg Ånifallet del av torp Hundbrända höjd
  Kvarnbäcken bäck Ånifallet se Frankrike Saknas Hundbrännan hedmark
  Kvarnbäcken bäck Åsen lht Hundbrännsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Åsen f.d. torp Hundknäet bukt
  Kvarnbäcken bäck Åsen tomtplats Hunknäet krök
  Kvarnkullen höjd Åsen f.d. torp Hundknäet krök
  Kvarnmossen myr Åsen f.d. torp Husenflött mosse
  Kvarnmossen myr Åsen torp Husmossbäcken bäck
  Kvarntjärnarna tjärn Ås Jans tomtplats Husmossen mosse
  Kvarntjärnen tjärn Äckerhöjden t Husmossåsen ås
  Kvarnviken vik Äckerhöjden torp Husomflott, se Husenflött mosse
  Kvarnviken vik Äckusberget t Hyttbäcken bäck
  Kvarnåsen udde Äckusberget gård Hyttmossen mosse
  Kvicklamm sjö Älgberget, Lilla gårdar Hyttsjön sjö
  Kvicklamm tjärn /Se Älgberget, Mellan g Hyttsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn Mellan Älgberget gård Hyttsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn Älgberget, Stora g Hyttsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn Stora Älgberget by Hyttsjön sjö
  Kviddtjärnen tjärn Älgberget, Stora torp Hyttviken vik
  Kviddtjärnen tjärn Älgfallet torp Hyttån bäck
  Kviddtjärnen tjärn Älgholmen bost.hus Hyttälven å
  Kviddtjärnen tjärn Älghöjden g Hålberget berg
  Kviddtjärnsberget berg Älghöjden torp Håldjupberget berg
  Kviddtjärnsberget berg Älgsjöhöjden g Håldjupet ställe
  Kviddtjärnsbäcken bäck Älgsjöhöjden gård Håldjupet tjärn
  Kviddtjärnsmossen myr Älgsjöhöjden torp Hån sjö
  Kviddtjärnsmossen myr Älgsjökullen gårdar (arbetarboställen) Hån sjö
  Kvisselbäcken bäck Älgsjökullen by Håndammen damm
  *Kyllereåssen ås Älvåsen bost.hus Håndammen dammluckor
  Kyrkhöjden höjd Ängberget g Hånkamossen mosse
  Käken se Tjåkern sjö Ängberget f.d. torp Hånmossen mosse
  Käringmossen myr Ärtåsen bost.hus Hånsjön sjö
  Käringtjärnarna tjärnar Österberget gård Hånängarna mossmark
  Käringtjärnarna tjärnar Österberget f.d. torp Hällfallsrönningen sloge
  Käringtjärnen tjärn   Hällholmen holme
  Käringtjärnen, Lilla tjärn   Hällholmen, se Mellanholmen holme
  Käringtjärnen, Stora tjärn   Hällsonsbäcken bäck
  Käringtjärnen, Stora tjärn   Hällsonsmossen mosse
  Käringtjärnshöjden höjd   Hällsundsbäcken bäck
  Käringtjärnsmossen mosse   Hälltjärn sjö
  Käringudden udde   Hälltjärnen tjärn
  Kättiporri ås   Hälltjärnen tjärn
  Ladfallsflyet tjärn   Hälltjärnen tjärn
  Ladfallsmossen myr   Hälltjärnsbäcken bäck
  Ladröjseln terräng   Hälsingtjärnen tjärn
  Lagalamm tjärn   Hälsingtjärnen tjärn
  Lagalammshöjden höjd   Hälsingtjärnen tjärn
  Laggen, Norra sjö   Härligheten åker
  Laggen, N.o.S. sjöar   Hässjegårdsladan åker
  Laggen, Norra sjö   Hästhagberget berg
  N.o.S. Laggen sjö   Hästhagberget berg
  Laggen, Norra sjö   Hästhagbäcken bäck
  Laggen Norra sjö   Västra Hästhagbäcken bäck
  Laggen (N.o.S.) se N.o. S. Laggen sjö   Hästhagbäcken, Västra bäck
  Laggheden hed   Östra Hästhagbäcken bäck
  *Laggsundsröset gränsmärke   Hästhagbäcken, Östra bäck
  Lagårdsåsen ås   Hästhagen, Västra hage
  Lallermora skog?   Hästhagen, Östra hage
  Lallermorberget berg   Hästhagviken vik
  Lallermorbäcken bäck   Hästhagviken vik
  Lallermordalen dalgång   Hästholmen holme
  Lammstjärnen tjärn   Hästkullen holme
  Lars-Hansmossen myr   Hästtjärnen tjärn
  Lars-Hansröjningen öppen plats   Hästtjärnen tjärn
  Lasse Dahlmans sten sten /Se   Hästtjärnsmossen mosse
  Laxberget berg   Höga kullen berg
  Laxbäcken bäck   Högkullen, se Höga Kullen berg
  Laxbäcken bäck   Höglunda höjd
  Laxbäcken bäck   Högsjömossen mosse
  Laxbäcken bäck   Högsjön sjö
  Laxberget berg   Högsjön sjö
  Laxbäcken bäck   Högsjön, se Hösjön sjö
  Laxhöjden höjd o. triangelpunkt   Högsjöälven, se Mångsälven älv
  Laxtjärn tjärn /Se   Höjden ås
  Laxtjärnen tjärn   Höjden berg
  Laxtjärnen tjärn   Höjdens röjsel röjning
  Laxtjärnen tjärn   Höjdfallet f.d. röjd mark
  Laxtjärnen, Lilla tjärn   Höjdmanen ås
  Laxtjärnen, Lilla tjärn   Höjdmossen mosse
  Laxtjärnen, Stora tjärn   Höjdmossen mosse
  Laxtjärnsbäcken bäck   Höjdmyren myr
  Laxtjärnsbäcken bäck   Höjdmyren, se Höjdmossen mosse
  Laxtjärnshöjden höjd   Höjdtjärnen tjärn
  Laxtjärnsmossen myr   Höjdtjärnen tjärn
  Leckartjärnen tjärn   Hökberget berg
  Leckartjärnsbäcken bäck   Hökberget berg
  Leckartjärnsfallet höjd   Hökberget berg
  Lejberget berg   Hökfallssågen sågverk
  Lejberget berg   Hökfallssågen såg
  Lejberget berg   Hökfallssågen såg
  Lejberget berg   Hökhöjdkvarnen kvarn
  Lejberget berg   Hökmossdammen sjö
  Lejberget, Södra berg   Hökmossdammen damm
  Lejbergstjärnen tjärn   Höksjöagen, se Järnvägsagen age
  Lejdammen dammbyggnad?   Hösjöberget berg
  Lejen, Norra o. Stora se Flasiötorpha sjöar   Hösjöheden Skogsmark
  Lejen sjö   Hösjömossen mosse
  Lejen, Norra o. Stora sjöar   Hösjömossen mosse
  Lejen, Norra o. Stora sjöar   Hösjön sjö
  Lejen, Norra o. Stora sjöar   Hösjön sjö
  Lejen, Stora sjö   Hösjön sjö
  Lejen, Stora sjö   Hösjön sjö
  Lejen, Norra o. Stora sjöar   Hösjön sjö
  Lejen, Lilla, Stora, Norra, Östra sjöar   Hösjön, Lilla sjö
  Lejen sjö   Hösjötjärnen tjärn
  Lejen sjö   Hösjötjärnen tjärn
  Lejen, Norra sjö   Hösjö tjärnen vik
  Lejen, Stora sjö   Hösjöån, se Hösjö älven å
  Lejen sjö /Se   Hösjöälven å
  *Lejmossen mosse   Hösjöälven bäck
  Lejmossen myr   Hötjärnen tjärn
  Lejnåssröset gränsmärke   Hötjärnen tjärn
  Lejsundet sund   Hötjärnsdammen damm
  Lejön udde   Hötjärnsmossen mosse
  Lenhöjden höjd   Hötjärnsröjseln röjd mark
  Lenhöjdmossen myr   Igelviken vik
  Lerfallsbäcken bäck   Ingrids äng äng
  Lerfallsbäcken bäck   Ingrids äng förr slogmark
  Lerfallsheden hed   Ingridsängsbäcken bäck
  Lerön ö   Ingvalds lada förr lada
  Lill-Björntjärnen tjärn   Isaksbacken höjd
  Lillhöjden höjd   Isberget berg
  Lill-Låsbäcken bäck   Isberget berg
  *Tiernen, Lille tjärn   Isberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Isbergsbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Jan-Ersbäcken bäck
  Lillängsmossen myr   Jan-Ers fall f.d. röjd mark
  Limalax höjd   Jan-Jonsviken vik
  Limalaxbäcken bäck   Jan-Olsåsen ås
  Limpatjärnen tjärn   Jan-Svensmossen mosse
  Limpatjärnsbäcken bäck   Jasken skogsområde
  Lindalsbäcken bäck   Jerikobacken backe
  Lindränket tjärn   Jerikobacken backe
  Lindschöldsås ås   Johannes-Persåsen ås
  Lindåsviken vik   Jorddammholmen holme
  Linnerhultflyet sankmark   Jorddammsbäcken bäck
  Lintonorro fd åker /Se   Jorddammsmossen mosse
  Lisjön sjö   Josafalls dal dalsänka
  ?Liälven älv   Josafats dal dal
  ?Liälven älv   Josafats dal, se Josafalls dal dalsänka
  Liälven älv   Josefs tegar f.d. åkermark
  Liälven älv   Jotasbäcken bäck
  Liälven å   Julhöjden höjd
  Liälven älv   Julhöjden berg
  Liälven älv   Julkalambi tjärn
  Liälven älv   Julkenlam tjärn
  Liälvsmossarna mossar   Julkenlamm tjärn
  Ljungfallshöjden höjd   Julkenlamm tjärn
  Ljungfallsmossen myr   Julkenlammsbäcken bäck
  Ljungkullen höjd   Jungfrukullen höjd
  Ljungudden udde   Jusserholmen holme
  ?Ljuotjärn, Nedre tjärn   Jägarodlan mosstegar
  Ljustjärnen, Övre o. Nedre tjärnar   Jägaråsen berg
  Ljustjärnen tjärn   Jägarmästarodlan f.d. odlad mark
  Ljustjärnen tjärn   Järnbergs röjsel förr röjd mark
  Ljustjärnen tjärn   Järnvägsagen age
  Ljustjärnen, Lilla tjärn   Järnvägsagen lugnvatten
  Ljustjärnen, Stora tjärn   Järnvägsåsen terräng
  Ljustjärnsberget berg   Jättdammen försvunnen damm
  Lobergsheden hed   Jättfoten fördjupning
  Lokomattsberget berg   Jättfoten fördjupning
  Lokomattsberget berg   Jättfätet, se Jättfoten fördjupning
  Lomflyet tjärn   Jättsjöberget, se Gäddsjöberget berg
  Lomtjärnen tjärn   Kaklaberget berg
  Lomtjärnen tjärn   Kacklaberget berg
  Lomtjärnsbäcken bäck   Kacklamm tjärn
  Lomtjärnsmossarna myr   Kacklamsbäcken bäck
  Lorttjärnen tjärn   Kacklammsbäcken bäck
  Luntitjärnbäcken bäck   Kacklammsbäcken bäck
  Luntitjärnen tjärn   Kacklamsviken vik
  Lusbäcken bäck   Kacklammsviken vik
  Lusbäcken bäck   Kaklatjärnen tjärn
  Lusen holme   Kacklatjärnen tjärn
  Lustigberget berg   Kajto berg
  Lysviksås ås   Kajto höjd
  *Långbergsåsen ås   Kajtomossen mosse
  Långdrågen mosse   Kallkällbacken höjd
  Långholmen udde i myr   Kallkällbäcken bäck
  Långholmsmossen myr   Kallkällflyet tjärn
  Långmossarna sankmark   Kallkällhöjden höjd
  Långmossen myr   Kallkällhöjden höjd
  *Långtjärnen tjärn   Kallkällmossen mosse
  *Lå-g tiernen tjärn   Kallkällåkern åker
  Långtjärnen tjärn   Kallriberget berg
  Långtjärnen tjärn   Kallriåkern åker
  Långtjärnen tjärn   Kalltjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn   Kalvhagåkern åker
  Långtjärnen, Lilla tjärn   Kalvhagåkern förr åker
  Långtjärnen, Stora tjärn   Kalvtjärnen tjärn
  Långtuvan vik   Kalvtjärnen tjärn
  Långudden udde   Kalvtjärnen tjärn
  Långviken vik   Kalvtjärnen tjärn
  Långvikmossen myr   Kalvtjärnen tjärn
  Långtjärnsåsen ås   Kalvtjärnsberget berg
  Låsberget berg   Kalvtjärnsberget berg
  Låsberget berg   Kampagberget berg
  Låsberghe, Låsbergha se Låsenhöjden berg   Kampagen age
  Låsberghia se Låsenhöjden berg   Kampaggrundet grundvatten
  Låsen sjö /Se   Kampberget berg
  Låsen, Stora o. Lilla sjöar   Kampberget berg
  Låsen, Stora o. Lilla sjöar   Kampberget berg
  Låsen, Stora o. Lilla sjöar   Kampfallsbäcken bäck
  Låsen, Stora o. Lilla sjöar   Kampfallsflyet, Lilla fly
  Låsen Stora o. Lilla sjöar   Kampfallsflyet, Stora fly
  Låsen, Lilla o. Stora sjöar   Kampfallsmossen mosse
  Låsen, Lilla o. Stora sjöar   Kampfallsåkern åker
  Låsen, Lilla sjö   Kampflyet fly
  Låsen, Lilla sjö   Kampflyet fly
  Låsen, Stora sjö   Kampflyet tjärn
  Låsen, Stora sjö   Kampflyet sank mark
  Låsen, Stora sjö   Kampmossdraget mosse
  Låsen, Stora sjö   Kamptjärnarna tjärnar
  Låsen, Stora sjö   Kamptjärn sjö
  Låsen, Stora sjö   Kamptjärnen tjärn
  Låsen, Stora sjö   Kamptjärnen tjärn
  Låsenhöjden berg   Kamptjärnen tjärn
  Låsenhöjden berg   Kamptjärnskulllen höjd
  Låsesiöan se Låsen, Stora och Lilla sjö   Kamptjärnsmossen mosse
  Låshöjden höjd   Kanaberget berg
  Låsmossen myr   Kanabergstjärnarna tjärnar
  Låssiöan se Låsen, Lilla och Stora sjöar   Kanabergstjärnen tjärn
  Låssiöiarna se Låsen, Stora och Lilla sjöar   Kanaldammen damm
  Låssiön se åsen, Stora sjö   Kanalen grävd kanal
  Lås Siön se Låsen, Stora sjö   Kanraberget berg
  Låssiön se Låsen Stora och Lilla sjö   Kanraberget berg
  Låssiön se Låsen, Stora sjö   Kanraberget berg
  Låssiön, Lele se Låsen, Lilla sjö   Kapilambi tjärn
  Låssiön, Store se Låsen, Stora sjö   Kapilambi mosse
  ?Låsåmossen mosse   Kappilammstjärnen tjärn
  Låsåmossen myr   Kapustorpet tomtplats
  Låsån å   Kapisberget berg
  Låsån å   Karaslambi, se Korolam tjärn
  Låsån å   Karl-Ers backe backe
  Lämmickebäcken bäck   Karlssons ö ö
  Länsmansholmen holme   Karpamossen mosse
  Lärkberget berg   Karttegen förr åker
  Lärkheden terräng   Kattbäcken bäck
  Lärktjärnen tjärn   Kattbäcken bäck
  Löfbergh se Lövsjöhöjden berg   Kattbäcken bäck
  Löftierna se Lövtjärn V. o. Ö. tjärn   Kattjärnen tjärn
  Löftiernan se lövsjön sjö   Kattjärnsmossen mosse
  *Löftiernen tjärn   Kattmossen mosse
  *Löfåssen ås   Kerronitt slogmosse
  Löjtaporro bäck /Se   Kärronit slogmark
  Lönnhöjden höjd   Kerronitt mosse
  Lövberget berg   Kerronitt mosse
  Lövensås ås   Kesarmosskärret mosse
  Lövfallet terräng   Kesardalen dal
  Lövholmen holme   Keserdalen dal
  Lövholmen holme   Kesardalen, se Lallermordalen dalsänka
  Lövkullen höjd   Kesardalen dalsänka
  *Lövsjöarna sjöar   Kesardalen dalsänka
  Lövsjöhöjden berg   Kettoåkern åker
  Lövsjöhöjden höjd   Killingholmen holme
  Lövsjön sjö   Killingholmen holme
  Lövsjön sjö   Killingholmen holme
  Lövsjön sjö   Kinnerhöjdbäcken bäck
  Lövsjön sjö   Kinnerhöjden höjd
  Lövsjön sjö   Kinnerhöjden berg
  Lövsjötjärnen tjärn   Kistbäcken (bäck)sund
  Lövsjö växel f.d. torp   Kistbäcken bäck l. sund
  Lövtjärn, Västra o. Östra tjärnar   Kiviso(mossen) mosse
  Lövtjärn, Västra o. Östra tjärnar   Klasröjseln f.d. röjd mark
  Lövtjärn, Västra o. Östra Saknas   Klatteråsen holme
  Lövtjärn (V.o.Ö.) tjärn   Klavberget berg
  *Lövtjärn se Lövsjön sjö   Klavberget, se Klovberget berg
  Lövtjärnarna tjärnar   Klintan kulle
  Lövtjärnen tjärn   Klintarna berg
  Lövtjärnen, Västra tjärn   Klintkullen, se Klintan kulle
  Lövtjärnsmossarna myr   Klockartäppan ängsmark
  Lövtjärnsmossen myr   Klossflyet fly
  Lövudden udde   Klossflyet, se Klosstjärnen tjärn
  Lövviken vik   Klossmosspussen tjärn
  Majas tjärnar tjärnar   Klosstjärn, se Klossflyet tjärn
  Majsanitt tjärn   Klosstjärnen tjärn
  Makarbo f.d. torp   Klosstjärn sjö
  Malmbergsbäcken bäck   Klosstjärn sjö
  Malmbergshöjden höjd   Klosstjärnen tjärn
  Malmbergstjärnen tjärn   Klosstjärnen tjärn
  Malmbergsåsen ås   Klosstjärnen tjärn
  Malmbrobäcken bäck   Klosstjärnen tjärn
  Man tallåsar /Se   Klosstjärnen tjärn
  Mansick höjd   Klosstjärnen tjärn
  Mansickberget berg /Se   Klosstjärnen tjärn
  Manslagarflyet myr   Klosstjärnsbäcken bäck
  Manslagarhöjden höjd   Klosstjärnsbäcken bäck
  Markberget berg   Klosstjärnsknoppen berg
  Markfallet terräng   Klossviken vik
  Matses fly tjärn   Klovberget berg
  Mellanbäcken bäck   Klubbmossbäcken bäck
  Mellanbäcken bäck   Klubbmossen mosse
  Mellanfallet terräng   Klubbmossen mosse
  Mellanfallsmossen myr   Klubbmosshöjden berg
  Mellanfallstjärnen tjärn   Klubbmosshöjden berg
  Mellanhöjden höjd   Klämtfallet förr röjd mark
  Mellansjön sjö   Knektmossen mosse
  Mellansjön sjö   Knektmossen mosse
  Mellantjärnen tjärn   Knipflyet fly
  Mellantjärnsholmen holme   Kniphöjden höjd
  Mellanån å   Kniphöjden berg
  Mellanåsen ås   Knipmossen mosse
  Mellanåsen ås   Knipmossen mosse
  Mellan-Älgberget berg   Knippdrägerna sankmark
  Midnattshöjden höjd   Kniptjärnen tjärn
  Midnattsmossen myr   Kniptjärnen, Lilla tjärn
  *Millaberg berg   Kniptjärnen, Lilla, se Klossflyet tjärn
  Minkushöjden höjd   Kniptjärnen, Stora tjärn
  Minkusmossen myr   Kobacken vägbacke
  Miskulam tjärn   Kobäcken bäck
  Miskulammsbäcken bäck   Kobäcktäppan f.d. åker
  Mockoberget berg   Kockusberget berg
  Munkkålsberget berg   Kockusberget berg
  *Musjön se Storsjön sjö   Kockusflyet fly
  Myrflyet tjärn   Kockusflyet mossfly
  Myrhöjdmossen myr   Kohålet kärr
  Mångsälven älv   Kojmossen, Lilla mosse
  Mångsälven älv   Kojmossen, Stora mosse
  Mårtankang, Norra skogstrakt   Kojsberget berg
  Mårtankang, Södra skogstrakt   Kokkällan tjärn
  Mårtankang, Södra och Norra skogar /Se   Kokkällan tjärn
  *Måssjön sjö   Kolfallet f.d. röjd mark
  *Måssjön sjö   Kolkmossen mosse
  *Måsteberg berg   Kolkmosstegarna förr åkrar
  *Måstetorpet sjön sjö   Kolåsen holme
  Märrkullhöjden berg   Kompo skogsområde
  Märrtjärn tjärn   Kompo(berget) berg
  Mässingstjärn tjärn /Se   Kompoberget berg
  Mässingsängen äng /Se   Kontorsåkern åker
  Mörthöjden höjd   Korosoppi tjärn
  Mörthöjden höjd   Korphålen småflyn
  Mörthöjdsflyna vattensaml.   Korphålen, se Rävtjärnen tjärnar
  Mörtsjöbrännan udde   Korphålet tjärn
  Mörttjärn tjärn /Se   Korpmosstegarna f.d. åkermark
  Mörttjärnen tjärn   Korptjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Korptjärnsmossen mosse
  Mörttjärnen tjärn   Korolam tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Korrolamm tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Korrolamm, Nedre tjärn
  Mörttjärnsbäcken bäck   Korrolamm, Övre tjärn
  Nackarberget berg   Korrosoppi, se Korrumsoppi tjärn
  Nackarflyet tjärn   Korronsoppi, se Korrumsoppi tjärn
  Nackarhöjden berg   Korrumsoppi tjärn
  Nackarmossen myr   Korrumsoppi tjärn
  Nagelmossen mosse   Korsgatan vägskäl
  Nedre Tellbergssjön se Nedre Tällbergssjön sjö   Korsåhöjden höjd
  Nicklamm tjärn   Korsåhöjden berg
  Nicklammsmanen höjd   Kortasbäcken bäck
  Nicklamsmanen ås /Se   Kortasbäcken bäck
  Nittjärnen tjärn   Koshytteberget, se Kosutterberget berg
  Nittmossen myr   Koshyttetjärnen, se Slogtjärnen tjärn
  Nordhöjden höjd   Koskitbacken backe
  Nordhöjden höjd   Kosutterbacken backe
  Nordihöjden höjd   Kosutterbacken backe
  Nordmossen myr   Kosutterberget berg
  Nordmossen myr   Kotjärnarna tjärnar
  Nordsjön sjö   Kotjärnen tjärn
  Nordtjärn tjärn   Kotjärn sjö
  ?Nordtjärnen sjö   Kotjärnen tjärn
  Nordtjärnen tjärn   Kotjärn sjö
  Nordtjärnen tjärn   Kotjärnsberget berg
  Nordtjärnen tjärn /Se   Kotjärnsmanen höjd
  Nordtjärnen, Norra tjärn   Kotjärnsmanen ås
  Nordtjärnen, Södra tjärn   Kotmossen mosse
  Nordtjärnen, Södra tjärn   Kotmossen mosse
  Nordtjärnen, Södra tjärn   Kottjärnen tjärn
  Nordtjärnsbäcken bäck   Kottjärnsbäcken bäck
  Nordviken vik   Kottjärnsmossarna mossområde
  *Noresjön sjö   Krafsen, se Drafsen sjö
  Norrkarn se Nordtjärnen, Södra tjärn   Krafsmanen, se Drafsmanen Saknas
  Norrmossen terräng   Kraktjärnen tjärn
  Norsjön sjö   Kraktjärnen tjärn
  *Norrsjön sjö   Kraktjärnsbäcken bäck
  Norr Elfven se Sävälven älv   Kraktjärnsodlan odling
  Norrtiern se Södra Nordtjärnen tjärn   Kraktjärnsodlan f.d. odlade tegar
  *Notteberg berg   Kraktjärnstegarna f.d. odlade tegar
  Norråshöjden höjd   Krokdalarna dalar
  *Nottesjön sjö   Kroktjärnen tjärn
  Näckbladtjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Odlan terräng   Kroktjärnen tjärn
  Ormbergsröjseln terräng   Kroktjärnen, Lilla tjärn
  Ormmossen myr   Kroktjärnen, Stora tjärn
  Ormtjärnen tjärn   Kroktjärnen, Stora tjärn
  Ormtjärnen tjärn   Kroktjärnhöjden, se Kroktjärnhöjden berg
  Ormtjärnsmossen myr   Kroktjärnshöjden berg
  Orrberget berg   Krokåkern åker
  Orrberget berg   Krusröjseln förr odling
  Orrkullen höjd   Kruthusberget berg
  Orrkullmossen myr   Kråkholmen holme
  Orrkullmossen myr   Kråkholmen holme
  Orrleksmossen myr   Kråktjärnen tjärn
  Orrleksmossen mosse /Se   Kråkåsen skogsås
  Orrmossen myr   Kråkåsen åssträckning
  Orrmossen myr   Kråkön udde
  Orrmossen myr   Krönarröjseln röjning
  Orrmossen mosse   Krönröjseln f.d. röjd mark
  Orrmossen, Lilla myr   Kullberget tomtplats
  Orrmossen, Stora myr   Kullen åker
  Orrmossen, se Riamossen mosse   Kullerberget berg
  Ottomossen myr   Kullerberget, Lilla berg
  Ottopojkåsarna holmar   Kullerberget, Stora berg
  Ottramossen myr   Kullerberget, Stora berg
  Oxtjärnen tjärn   Kullerbäcken bäck
  Oxtjärnen tjärn   Kullermossen mosse
  Oxtjärnsälven älv   Kullermossen mosse
  Paddflyet tjärn   Kullertjärnen, Norra tjärn
  Paddtjärnen tjärn   Kullertjärnen, Norra tjärn
  Palahöjden berg   Kullertjärnen, Södra tjärn
  Palahöjden höjd   Kullertjärnen, Södra tjärn
  Palingmossen myr   Kullertjärnsbäcken bäck
  Palmheden terräng   Kulleråkern åker
  Palmhöjden höjd   Kulleåsen holme
  Palmhöjden, Västra höjd   Kullhällan berg
  Palmhöjden, Östra höjd   Kullmanåsen ö
  Palmhöjdsmossen myr   Kullmanåsen ö
  Palmossen myr   Kunjuthöjden berg
  Paskaberget berg   Kuntberget berg
  Paskaberget berg   Kunthöjden berg
  Paskalamm tjärn   Kunthöjden berg
  Paskalamm tjärn   Kunthöjdåsen ås
  Paskalamm tjärn   Kuntmossen mosse
  Paskalam tjärn /Se   Kurvisbacken höjd
  Paskalamm tjärn /Se   Kurvisbacken backe
  Paskalambi tjärn   Kvarnagen age
  Patronåsen ås   Kvarnbacken backe
  Pattamatt sjö /Se   Kvarnberget berg
  Peckaberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Pellaheden terräng   Kvarnbäcken bäck
  Pelleåsen ås   Kvarnbäcken bäck
  Penningflyet tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Persåsen se Johannes-Persåsen ås   Kvarnbäcken, se Slogtjärnsbäcken bäck
  Peruses mosse myr   Kvarnbäcken, se Slogtjärnsbäcken bäck
  Petters mosse myr   Kvarnbäcken, se Smaltjärnsbäcken bäck
  Petters ås ås   Kvarnbäcken bäck
  Pigtjärnen tjärn   Kvarnbäckmossarna mosse
  Pikoberget berg   Kvarndammen damm
  Pillinitt myr   Kvarndammen damm
  Pillinitt sankmark   Kvarnfallet förr åker
  Pillinittflyet tjärn   Kvarnknippan vägbacke
  Pillisbäcken bäck   Kvarnkullen höjd
  Pillisbäcken bäck   Kvarnkullen kulle
  Pillismossen myr   Kvarnmossen mosse
  Pillismossen myr   Kvarnmossen mosse
  Pillisåsen ås   Kvarnmossen mosse
  Pingelbäcken bäck   Kvarnmossen mosse
  Pliggtjärnen tjärn   Kvarnmosse mosse
  Pojsamossen myr   Kvarnmossen, se Dyängmossen mosse
  Polomossen myr   Kvarnmossen mosse
  Prästholmen holme   Kvarnröjseln förr slogmark
  Prästmossen myr   Kvarnslogen myrslog
  Pullingtjärnen tjärn   Kvarntjärnarna tjärnar
  Pundasberget berg   Kvarntjärnarna tjärnar
  Pundasberget höjd /Se   Kvarntjärnarna förr tjärnar
  Puntaisenmäki backe /Se   Kvarntjärnarna tjärnar
  Påskalamm tjärn /Se   Kvarntjärnarna tjärnar
  Päckalamm tjärn /Se   Kvarntjärn sjö
  *QuarneBergstorpha torp   Kvarntjärnen tjärn
  *Quarnebergz torp torp   Kvarntjärnen tjärn
  Rackadrågen sankmark /Se   Kvarntjärnen, Nordare förr tjärn
  Rackamanen höjd   Kvarntjärnen, Sönnare förr tjärn
  Rackamanen höjdsträckning /Se   Kvarntjärnsbäcken bäck
  Rackamanen höjdkam /Se   Kvarntäppan förr åker
  Rackamossen myr   Kvarnviken vik
  Rackamossen myr   Kvarnviken vik
  Rackamossen, se Rackadrågen sankmark   Kvarnviken vik
  Rackamossen myr /Se   Kvarnviken vik
  Rackamossen mosse /Se   Kvarnviken sjövik
  Rackatjärnen tjärn   Kvarnviken vik
  Rackatjärnen tjärn /Se   Kvarnvikknippan vägbacke
  Rackatjärnen tjärn /Se   Kvarnviksmossarna mossar
  Rackatjärnen tjärn /Se   Kvarnåsen kvarnplats
  Radanksåsarna ås   Kvarnåsen udde
  Rajskhöjden höjd   Kvarnåsen udde
  Rajskhöjda berg /Se   Kvicklam tjärn
  Rajskhöjden höjd /Se   Kvicklamm tjärn
  Rameksberget berg   Kviddkällberget berg
  Raskatjärnen tjärn /Se   Kviddkällbäcken bäck
  Rassafallet terräng   Kviddtjärn sjö
  Rattlabäcken bäck /Se   Kviddtjärnen tjärn
  Resarudden udde   Kviddtjärnen tjärn
  Resarudden udde   Kviddtjärnen tjärn
  Riabäcken bäck   Kviddtjärnen tjärn
  Riabäcken bäck /Se   Kviddtjärnen tjärn
  Riahöjden höjd   Kviddtjärnen tjärn
  Riahöjden berg /Se   Kviddtjärnen tjärn
  Riamossen mosse /Se   Kviddtjärnen tjärn
  Rihöjden höjd   Kviddtjärnen tjärn
  Rihöjden höjd   Kviddtjärnen tjärn
  Rihöjden berg /Se   Kviddtjärnen tjärn
  Rihöjden berg o. höjd /Se   Kviddtjärnsberget berg
  Rihöjdsmanen terräng   Kviddtjärnsberget berg
  Rihöjd(s)manen ås /Se   Kviddtjärnsbäcken bäck
  Rihöjdsmossen sankmark   Kviddtjärnsbäcken bäck
  Rihöjdsmossen sankmark   Kviddtjärnsmossen mosse
  Rihöjdsmossen mosse /Se   Kviddtjärnsmossen mosse
  Rihöjdsmossen mosse /Se   Kvigtjärnen tjärn
  Rimsomanen höjd   Kvisselbäcken, se Kviddkällbäcken bäck
  Rimsomanen höjdsträckning /Se   Kylkitäppan f.d. åker
  Riofält, se Riopelt förr åker /Se   Kyrkbacken kulle
  Riopelt, se Riofält förr åker /Se   Kyrkbacken kulle
  Riskaliberget berg   Kyrkbacken kulle
  Riskaliberget berg /Se   Kyrksvingen vägkrök
  Rittafallet förr åker /Se   Kåddahöjden berg
  Roffosomossen mosse   Kåddamossen mosse
  Roffosomossen mosse /Se   Kålgårdarna f.d. skär, nu grund
  Rofsamossen mosse /Se   Kålgården f.d. skär, nu grund
  Rogomossen mosse   Kålgårdsåkarna åkrar
  Rogomossen mosse /Se   Kårvaåsen åker
  Rombolamm tjärn   Källarbacken backe
  Rombolamm tjärn /Se   Källargrop, åkern åker
  Roppobäcken bäck   Källaråkern åker
  Rosahöjden höjd   Käringens mosse mosse
  Rosenlund terräng   Käringhålet tjärn
  Rudhålet tjärn   Käringmossen mosse
  Rydberget berg   Käringtjärnarna tjärnar
  Rydbergsforsen fors   Käringtjärnarna tjärnar
  Ryssbäcken bäck   Käringtjärnen tjärn
  ?Ryssen sjö   Käringtjärnen tjärn
  Ryssen sjö   Käringtjärnen, Lilla tjärn
  Ryssmossen mosse   Käringtjärnen, Lilla tjärn
  Ryssen sjö   Käringtjärnen, Stora tjärn
  Rysshultet terräng   Käringtjärnen, Stora tjärn
  Ryssmossen myr   Käringtjärnsfallen f.d. röjd mark
  Ryssåsen ås   Käringtjärnshöjden berg
  Rytjärnen tjärn   Käringtjärnsmossen mosse
  Rytjärnsbäcken bäck   Käringudden udde
  Rytjärnsmossen myr   Kärråsen åssträckning
  Råberget berg   Kättipelt åker
  Råberget berg   Kättiporri skogsås
  Råberget berg /Se   Kättiporri sankmark
  Rågholmarna holmar   Kättiporri sankmark
  Räckardammen sjö   Kävrans tomtplats
  Räckarsmedjan smedja   Kävrans grund grund
  Rävboåsen å   Kävrans grund grund
  Rävmossen myr   Kävrans grund grund
  Rävtjärnen tjärn   Labbet åker
  Rävtjärnen tjärn   Labbtäppan åker
  Rävtjärnen tjärn   Labbtäppan åker
  Rävtjärnsmossen myr   Ladfallet f.d. röjd mark
  Rödfärgflyet tjärn   Ladfallsfallen skogshygge
  Röjselmossen myr   Ladfallsmossen mosse
  Röjseltjärnen tjärn   Ladfallsflyet tjärn
  Röjseltjärnen tjärn   Ladröjseln hage
  Röjseltjärnmossen myr   Ladröjseln f.d. röjd mark
  Röjselviken vik   Ladugårdsåkern åker
  Rökstugåkern åker /Se   Norra Ladugårdsåkern Saknas
  Rösjön sjö   Södra Ladugårdsåkern Saknas
  Rösjön sjö   Lafallsflyna flyn
  Rösjön sjö   Lafallsmossen, Västra mosse
  Rösjön sjö   Lafallsmossen, Östra mosse
  Rötviken vik   Lagalam tjärn
  Röälven älv   Lagalamm tjärn
  Röälven Saknas   Lagalammshöjden berg
  Röälven älv   Laggen sjö(ar)
  Röälven älv   Laggen sjö
  Röälven älv   Laggen, Norra se Laggen sjö
  Röälven älv   Laggen, Norra, se Nord-Laggen sjö
  Röälven älv   Lagghedarna hedar
  Röälven älv   Lagghedarna terräng
  Röälvsbacken bergssluttning   Laggsundet sund
  Rööåhn älv   Laggsundbacken vägbacke
  Sackafallsbäcken bäck   Laggsundsröset gränsröse
  Sackafallsbäcken bäck   Lagårdsåkern åker
  Sackamanen höjd   Lagårdsåsen udde
  Sackamanen ås /Se   Lallermorberget berg
  Sackamossen myr   Lallermorberget berg
  Saltbäcken bäck   Lallermorberget berg
  Samuelsåsen ås   Lallermorberget berg
  Sandberga se Sandsjöhöjden, Stora och Lilla berg   Lallermorbäcken bäck
  Sandsiöberghia se Sandsjöhöjden, Stora och Lilla berg   Lallermorbäcken bäck
  Sandsiöiana se Sandsjön, Stora, Smala och Lilla sjöar   Lallermordalen dal
  Sandsiön se Sandsjön, Stora sjö   Lallermordalen dalsänka
  Sandsjöarna sjöar   Lallermordalen dalsänka
  Sandsjöhöjden, Stora o. Lilla berg   Lallermordalen dalgång
  Sandsjöhöjden, Stora o. Lilla berg   Lammstjärnen tjärn
  Sandsjöhöjden, Stora höjd   Lammstjärnen tjärn
  St. Sandsjön sjö   Lammungbäcken bäck
  Sandsjön, Stora, Smala o. Lilla sjöar   Lapptjärnarna förr tjärnar
  Sandsjön, Stora sjö   Lapptjärnen f.d. tjärn
  Sandsjön, Stora sjö   Lappåsarna åsar
  St. Sandsjön sjö   Lappåsen ås
  Sandsjön sjö   Lars-Bengtsmossen mosse
  Sandsjön, Stora sjö   Lars-Hansmossen mosse
  Sandsjön, Stora sjö   Lars-Hansröjningen ängslog
  Sandsjön, Stora, Smala, Lilla sjöar   Lars-Hansröjningen terräng
  Sandsjön, Stora och Lilla sjöar   Lars Jons tomtplats
  Sandsjön, Stora sjö   Lars Petters täppa åker
  *Sandsjön se St. Sandsjön sjö   Lars Påls tjärn sjö
  Sandudden udde   Laxberget berg
  Sandudden udde   Laxberget berg
  Sangao skogstrakt   Laxbäcken bäck
  Sangao skogsområde /Se   Laxbäcken bäck
  Sangao skogsområde /Se   Laxbäcken bäck
  Schiersiön se Skärsjön sjö   Laxbäcken, se Vackerskog-sbäcken bäck
  *Secesjön sjö   Laxbäcken bäck
  Seffsen se Säfssjön sjö   Laxbäcken, se Vackerskogsbäcken bäck
  Sefsiön se Sävssjön sjö   Laxbäcken bäck
  Siefsjön sjö   Laxbäcken bäck
  Silmaso mosse /Se   Laxbäcken bäck
  Silmaso mosse /Se   Laxbäcken bäck
  Seghöjden triangelpunkt   Laxbäcken bäck
  Seghöjden berg   Laxhöjden berg
  Silmaso myr   Laxhöjden berg
  Silmaso myr /Se   Laxtjärnen tjärn
  Silta höjd   Laxtjärnen tjärn
  Simonsberget berg   Laxtjärn sjö
  Sipplankull höjd   Laxtjärnen, se Skomakartjärnen tjärn
  Sjungarudden udde   Laxtjärnen tjärn
  Sjö-än vik   Laxtjärnen tjärn
  Skallerbacken backe   Laxtjärnen tjärn
  Skepsiön se Skifsen sjö   Laxtjärnen, Lilla tjärn
  Skiefsebergh se Skifshöjden berg   Laxtjärnen, Lilla tjärn
  *Skifsebron bro   Laxtjärnen, Stora tjärn
  Skifsen sjö   Laxtjärnen, Stora tjärn
  Skifsen sjö   Laxtjärnsberget berg
  Skifsen sjö   Laxtjärnsbäcken bäck
  Skifsen sjö   Laxtjärnsbäcken bäck
  Skifsen sjö   Laxtjärnsbäcken, Lilla bäck
  Skifsen sjö   Laxtjärnsbäcken bäck
  ?Skifsen sjö   Laxtjärnsbäcken bäck
  Skifsen sjö   Laxtjärnsmossen, se Nackarmossen mosse
  Skifsen sjö /Se   Laxtjärnsåsen ås
  Skifsen sjö /Se   Laxåkern åker
  Skifsen sjö /Se   Leckartjärnen tjärn
  Skifshöjden berg   Leckartjärnen tjärn
  Skifshöjden höjd   Leckartjärnsbäcken bäck
  Skifskullen höjd   Leckartjärnsfallet f.d. röjd mark
  Skipsiön se Skifsen sjö   Leckartjärnsmossen mosse
  Skomakarmossen mosse   Leckartjärnsudden udde
  Skrapåsen ås   Lejberget berg
  Skrikhöjden höjd   Lejberget berg
  Skrikmossen myr   Lejberget berg
  Skräddarberget berg   Lejberget, Södra berg
  Skräddarberget berg   Lejbergsbäcken bäck
  Skräddarberget berg   Lejbergstjärnen tjärn
  Skräddarbergsmossen myr   Lejbergstjärnen tjärnen
  Skräddarbäcken bäck   Lejbergstjärnen tjärn
  Skräddartjärnen tjärn   Lejdammen damm
  Skräddartjärnen tjärn   Lejen, Lilla sjö
  *Skvaltkvarn f.d. kvarn   Lill-Lejen del av sjö
  Skållen höjd   Lejen, Norra sjö
  Skållen höjd   Lejen, Norr, se Nord-Lejen del av Stor-Lejen
  Skållfallsåsen ås   Lejen, Stora sjö
  Skäftmossen mosse   Lejen, Stora, se Lill-Lejen sjö
  Skärsjön sjö   Lejen, Stora, se Stor-Lejen sjö
  ?Skärsjön sjö   Lejen, Östra sjö
  Skärsjön sjö   Lejmossen mosse
  Skärsjön sjö   Lejsundet sund
  Skärsjön sjö   Lejön halvö
  Skärsjön sjö /Se   Lenhöjdmossen mosse
  Skärsjön se Skiärsiö Torpha sjö   Lerfallsbäcken bäck
  Skärsjön se Skiersiö Torp sjö   Lerkullåkern åker
  Skärsjön sjö   Lerön ö
  Skäverbäcken bäck   Letton åker
  Sliphodalen dalgång   Lillhagen lugnvatten
  Slogholmen holme   Lill-Björntjärnen, se Björntjärnen, Lilla tjärn
  Slogtjärnarna tjärnar   Lillhöjdflyet fly
  Slogtjärnen, Östra tjärn   Lillhöjden höjd
  Slogtjärnen, Västra tjärn   Lillhöjden berg?
  Slogtjärnsberget berg   Lillhöjden berg
  Smalmossen myr   Lillhöjden berg
  Smalmossen myr   Lillhöjdmossen mosse
  Smalsjöbergen berg   Lill-Låsbäcken bäck
  Smalsjöberget berg   Lill-Låsen sjö
  Smalsjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Smalsjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Smalsjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Smalsjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Smalsjön sjö   Lill-Ursen sjö
  Smaltjärnen tjärn   Lill-Ursen, se Ursen, Lilla sjö
  Smaltjärnen tjärn   Lillägan åker
  Smaltjärnen tjärn   Lillängsmossen mosse
  Smaltjärnsbäcken bäck   Limalax terräng
  Smaltjärnshöjden höjd   Limalaxbäcken bäck
  Smaltjärnshöjden höjd   Limdalen dalsänka
  Smaltjärnsmossen myr   Limdalsbäcken bäck
  Soasjärvi sjö   Limpalambi, se Limpatjärnen tjärn
  Soasjärvi sjö /Se   Limpatjärnen tjärn
  Soasjärv sjö /Se   Limpatjärnen tjärn
  Soesmossen myr   Limpatjärnsbäcken bäck
  Solberget berg o. triangelpunkt   Limpaviken förr vik
  Solbergshöjden berg   Limpavägen väg
  Solbergshöjden höjd   Lindalsbäcken bäck
  Solbergshöjden Saknas /Se   Lindränket tjärnhål
  Solbergstjärnarna tjärnar   Lindränket tjärnhål
  Solbergstjärnarna tjärnar   Lindränket kärr
  Stabbflyet tjärn   Lindschölds ås ås
  Stackberget berg   Lindåsviken vik
  Stackbergsmossen myr   Linjeåsen höjd
  Stackbergsröjseln terräng   Linnerhultet skogsområde
  Stackfallshöjden berg o. triangelpunkt   Linnerhultflyet mosse
  Starfallet terräng   Lintonorro f.d. åker
  Steen Tiernne se Stensjön tjärn   Lisjön sjö
  Stenborren jordhöjd /Se   Lisjön sjö
  Stendrågen myr   Lissabon kulle
  Stenfallsberget berg   Lissabonsåsen kulle
  Stenkyrkan sten   Livas holme holme
  Stensjön sjö   Liälven älv
  Stensjön sjö   Liälven bäck
  Stentjärnarna tjärnar   Liälven älv
  Stentjärnarna tjärnar   Liälvsmossarna mossar
  Stentjärnen tjärn   Liälvsmossarna f.d. mossar
  Stentjärnsberget berg   Ljungfallshöjden höjd
  Stentjärnsbäcken bäck   Ljungfallshöjden berg
  Stenälven å   Ljungfallsmossen mosse
  Stenälven älv   Ljungkullen berg
  Sto...an..... se Sandsjön, Stora sjö   Ljungudden udde
  Stor-Låsen sjö /Se   Ljungudden udde
  Stormossbäcken bäck   Ljungudden udde
  Stormossbäcken bäck   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen mosse   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen mosse   Ljustjärn sjö
  Stormossen mosse   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen myr   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen myr   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen myr   Ljustjärnen tjärn
  Stormossen myr   Ljustjärnen, Lilla tjärn
  Stormossen sankmark   Ljustjärnen, Lilla, se Mellan-Ljustjärnen tjärn
  Stormossen mosse   Ljustjärnen, Lilla vik
  Storsjön sjö   Ljustjärnen, Stora tjärn
  ?Storsjön sjö   Ljustjärnen, Stora tjärn
  ?Storsjön sjö   Ljustjärnen, Stora tjärn
  ?Storsjön sjö   Ljustjärnberget berg
  Storsjön sjö   Lobergsheden skog
  Storsjön sjö   Lobergsheden hed
  Storsjön sjö   Lobergsheden terräng
  Storsjön sjö   Lodbössheden terräng
  Storsjön sjö   Logåkern åker
  Storsjön sjö   Lokomaberget berg
  Storstensmossen myr   Lokomattsberget berg
  Storängsmossen myr   Lomflyen flyn
  Storön ö   Lomflyet tjärn
  Storön ö   Lomtjärnen tjärn
  Strömsdal dalgång   Lomtjärnen tjärn
  Styggberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Styggberget berg   Lomtjärnsbäcken bäck
  Styggens f.d. torp?   Lomtjärnsmossarna mossar
  Stälbergssjön se Tällbergssjön, Nedre sjö   Lomtjärnsmossen mosse
  *Ställbergssjön se Ned. Tällbergssjön sjö   Lonkosgölen lugnvatten
  Suartåhn se Svartälven älv   Loppan skär
  Suartåhn se Svartälven älv   Loppan sten, ibland grund
  Suart åhn se Svartälven älv   Lortdragsbäcken bäck
  *Swlfweewrack Råå råmärke   Lorttjärnen tjärn
  Sumparna tjärnar   Lorttjärnen tjärn
  Sundet sund   Ludvig Jonssons nätholme holme
  Sundsåsen höjd   Luntitjärnen tjärn
  Sundudden udd   Luntitjärn sjö
  Svanbäcken bäck   Luntitjärnen tjärn
  Svansjöberget berg   Luntitjärnsbäcken, se Laxtjärnsbäcken, Lilla bäck
  Svansjön sjö   Lunttjärnsbäcken bäck
  Svansjön gränssjö   Lusbäcken bäck
  Svansjön sjö   Lusbäcken bäck
  Svansjön sjö   Lusen skär
  *Svansjövisen gränsmärke   Lusen sten, ibland grund
  *Svantjärn gränssjö   Lusen holme
  Svantjärnen tjärn   Lustigberget berg
  Svantjärnen tjärn   Lustigberget berg
  Svantjärnsmossen myr   Lysviksås ås
  *Svantjärns vise gränsmärke   Långagen lugnvatten
  *Svantjärnsvisen se Svansjövisen gränsmärke   Långbacken backe
  Svartbäcken bäck   Långbrohultet skog
  Svartbäcken bäck   Långdrågen sankmark
  Svartbäcksviken vik   Långholmen skogsudde
  Svarttjärn tjärn   Långholmsmossen mosse
  Svarttjärnen tjärn   Långmarkgölen lugnvatten
  Svarttjärnen tjärn   Långmossarna mossar
  Svarttjärnen tjärn   Långmossarna mossar
  Svarttjärnen tjärn   Långmossen mosse
  Svarttjärnen, Lilla tjärn   Långmossen mosse
  Svarttjärnen, Stora tjärn   Långskogen skogsområde
  Svarttjärnsberget berg   Långtjärnen tjärn
  Svarttjärnsbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Svarttjärnsmossarna myr   Långtjärnen tjärn
  Svartviken vik   Långtjärnen tjärn
  Svartviken vik   Långtjärn sjö
  Svartviksholmarna holmar   Långtjärnen tjärn
  Svartåhn se Svartälven älv   Långtjärnen tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnen tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnen tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnen tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnen, Lilla tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnen, Stora tjärn
  Svartälven älv   Långtjärnsbäcken bäck
  Svartälven å   Långtjärnsmossen mosse
  Svartälven älv   Långtjärnsåsen ås
  Svartälven älv   Långtuvan sank ö
  Svartälven älv   Långudden udde
  Svartälvsheden hed   Långudden udde
  Svensholmen udde   Långviken vik
  Svinbäcken bäck   Långviken vik
  Svinmyren myr   Långvik mossen mosse
  Svinmyrmanen sankmark   Långviksmossen mosse
  Svinmyråsen ås   Långåkern åker
  Syrdammen myr   Långåkern åker
  Sågdammen dammbyggnad   Låsberget, se Låsenhöjden berg
  Sågdammen sjö   Låsen, Lilla sjö
  Sågdammen sjö   Lilla Låsen sjö
  Såsken vik   Låsen, Lilla, se Lill-Låsen sjö
  Säcktjärnen tjärn   Låsen, Stora sjö
  Säfsen sjö /Se   Stora Låsen sjö
  Säfsen sjö /Se   Låsen, Stora, se Stor-Låsen sjö
  Säfssjön sjö   Låsen, se Stor-Låsen sjö
  Säfssjön sjö   Låsenhöjden höjd
  Säfssjön sjö   Låsenhöjden berg
  Säfssjön sjö   Låshöjden berg
  Säfssjön sjö   Låsmossen mosse
  Säfssjön sjö   Låsåmossen mosse
  Säfssjön sjö   Låsåmossen mosse
  Säfssjön sjö   Låsåmossen mosse
  Säfssjön sjö /Se   Låsåmossen, Övre mosse
  Säfs sjön sjö   Låsån å
  Säfs sjön sjö /Se   Låsån å
  Säfssjön sjö /Se   Låsån bäck
  Säfs tjärnen tjärn   Låsån å
  Säfstjärnen tjärn   Lämmickebäcken bäck
  *Säfseberget berg   Lämmåsen skogsås
  *Sänckebro gränsmärke   Länsmansholmen holme
  *Sänckebro gränsmärke   Länsmansholmen holme
  Sänkakärren myr   Länsmanskärret mosse
  *Sänkebro gränsmärke   Lärkbacken vägbacke
  Säppatjärnen tjärn   Lärkberget berg
  Säpsen sjö /Se   Lärktjärnen tjärn
  Sävssjön sjö   Lärktjärnen tjärn
  Sävälven älv   Löjtaporro blött kärr
  Sävälven älv   Löjtoporro, se Löjtaporro blött kärr (skogsområde)
  Sävälven älv   Löjtoporro skogsområde
  Sävälven älv   Lönnbackskällan källa
  Sörberget berg   Lövbacken tomtplats
  Sörberget berg   Lövberget berg
  Sörbergshöjden höjd   Lövensås ås
  Sörtjärnen tjärn   Lövfallsröjslarna f.d. röjd mark
  Sörtjärnen tjärn   Lövfallsåsen åssträckning
  Sörön udde   Lövholmen holme
  Saknas berg   Lövholmen, se Gubbholmen holme
  Tallkottjärnen tjärn   Lövholmen holme
  Tallosomossen mosse   Lövkullbacken höjd
  Tarvalamm myr   Lövkullbacken backe
  Tavelåsen ås   Löv-Lisas hål mosse
  Tellbergssjön, Nedre se Ned. Tällbergssjön sjö   Lövsjöbacken backe
  *Tijbergs Torpha torp   Lövsjöhöjden berg
  Tillmansåsen ås   Lövsjömossen mosse
  Timastjärnen tjärn   Lövsjön sjö
  Tiåken se Tjåkern sjö   Lövsjön sjö
  Tjurkärret myr   Lövsjötjärnen, se Hösjötjärnen tjärn
  Tjyvstenen sten   Lövsjö växel f.d. järnvägsväxel
  Tjåkern sjö   Lövtjärnen tjärn
  Tjåkern sjö   Lövtjärnen tjärn
  Tjåkern sjö   Lövtjärnen, Västra tjärn
  Tjåkern sjö /Se   Lövtjärnen, Västra tjärn
  Tjåken sjö   Lövtjärnen, Östra tjärn
  Tjåken sjö   Lövtjärnsmossarna mossar
  Tjåksbäcken bäck   Lövtjärnsmossen mosse
  *Tjåksjövise gränsmärke   Lövuddbäcken bäck
  *Tjåksjövisen gränsmärke   Lövudden udde
  Tjåksudden udde   Lövuddenviken vik
  Tjäderbygget f.d. torp   Lövviken vik
  Tjäderhöjden höjd   Lövviken vik
  Tjädertjärnen tjärn   Lövåsbäcken bäck
  Tjädertjärnsbäcken bäck   Magasinsbacken vägbacke
  Tjäderviken vik   Magasinkullen åker
  Tjärgravudden udde   Majas tjärn sjö
  Tjärmanen udde   Majas tjärnar tjärnar
  Tjärmanen höjdkam /Se   Majlan lugnvatten
  Tobaksflyet myr   Majsakällan källa
  *Tommesberg berg   Majsakärret kärr
  Tomsjö Elfwen se Sävälven älv   Majsanitt slogmosse
  Toppmosshultet terräng   Majsanitt (flyet) kärr
  *Toreberget berg   Makarboberget berg
  Torphöjden höjd   Malenaberget berg
  Torpmossen myr   Malkom åker
  Torpmossen myr   Mallkongbäcken bäck
  Torptjärnen tjärn   Mallkongtäppan förr åker
  Torpudden udde   Malmbergsbacken vägbacke
  Torpudden udde   Mallmbergsbäcken bäck
  *Torrackeberg berg   Malmbergsbäcken bäck
  Torrakbacken terräng   Malmbergstjärnen tjärn
  Torrakberget berg   Malmbrobäcken bäck
  Torrakåsen ås   Malmbrobäcken bäck
  Torrakåsen berg   Malmbromossen mosse
  Torrberget berg   Malmslagarflyet tjärn
  Tortmossen myr   Malmslagarhöjden berg
  Tredubbla fallet bergsluttning   Manen åker
  *Trefzberget berg   Mansickberget berg
  *Trehörningssjön sjö   Manslagarflyet fly
  Trekantmossen myr   Manslagarflyet, se Malmslagarflyet tjärn
  Tretjärnsåsen holme   Manslagarhöjden berg
  Trindmossen mosse   Manslagarhöjden, se Malmslagarhöjden berg
  Trindstensåsen ö   Markberget berg
  Trindtjärnen tjärn   Markberget berg
  Trindåsmossen myr   Markberget berg
  Trinnmossen myr   Markbäcken bäck
  Trumåsen ås   Markmossen mosse
  Trätarängen myr   Marsheden tomtplats
  Trätängsbäcken bäck   Masarberget, se Svansjöberget berg
  Tullporten passage   Matfallsbäcken bäck
  Tunnhultet terräng   Matses fall f.d. röjd mark
  Tvåtjärnsflyet tjärn   Matses fly tjärn
  Tyberget berg   Mellanbäcken bäck
  Tyberget berg   Mellanfallsmossen mosse
  Tyberget berg   Mellanfallsröjslarna förr slogmarker
  Tyberghe se Tykullen berg   Mellanfallstjärnen tjärn
  Tybergia se Tykullen berg   Mellanholmen holme
  *Tybergz Torp torp   Mellanhöjden berg
  Tykullen berg   Mellanhöjden berg
  Tykullen berg   Mellan-Ljustjärnen tjärn
  Tykullen berg   Mellanmossen mosse
  Tykullen berg   Mellansjön sjö
  Tykullen se Tybergz Torp berg   Melllansjön sjö
  Tykullen se Tybergz Torp berg   Mellansjön sjö
  Tylasberget berg   Mellantjärn sjö
  Tymastjärnarna tjärn   Mellantjärnen tjärn
  Tyn sjö /Se   Mellantjärnsmossen mosse
  Tystupet terräng   Mellanån å
  *Tyälven älv   Mellanån å
  Täljknivflyet tjärn   Mellanåsbäcken bäck
  Tällberget berg   Mellanåsen ås
  Tällbergssjön, Nedre sjö   Midnatthöjden berg
  Tällbergssjön, Nedre sjö   Midnattshöjden berg
  Ned. Tällbergssjön sjö   Midnattshöjden berg
  Tällbergssjön, Nedre sjö   Midnattsmossen, se Midnattsberget mosse
  Tällbergssjön, Nedre se Ned. Tällbergssjön sjö   Midsommarsberget berg
  Tällbergssjön sjö /Se   Miludden udde
  Tällbergssjön, Övre och Nedre sjöar   Miludden udde
  Tällsiön Tällbergssjön, Nedre sjö   Miludd mossen mosse
  Tätsnåret terräng   Miluddmossen mosse
  Ulriksberg berg   Milåsen ås
  Ursberget berg   Minkusmossen mosse
  Ursberget berg   Minkusmossen mosse
  Ursberget berg   Miskulam tjärn
  L. Ursen sjö   Miskolamm tjärn
  ?Ursen, Lilla sjö   Miskulamm, se Niskulamm tjärn
  Ursen, Lilla sjö   Miskulammsbäcken, se Niskulammsbäcken bäck
  Ursen, Lilla sjö   Mockan sänka
  St. Ursen sjö   Mockoberget berg
  ?Ursen, Stora sjö   Mockotegarna f.d. odlad mark
  Ursen, Stora sjö   Morfarsdammen vik
  Ursen, Stora sjö   Mossodlan igenvuxen odlad mark
  Ursen, Stora o. Lilla sjöar   Mosstegen f.d. åker
  Ursen, Stora o. Lilla sjöar   Motti Lasses tomtplats
  Ursen, Stora och Lilla sjöar   Munkblackbäcken bäck
  Ursen St. o. L. sjöar /Se   Munkblackbäcken förr bäck
  Ursen sjö /Se   Munkblacken tjärn
  Ursseberghe se Ursberget berg   Munkblacken f.d. tjärn
  Ursseberghia se Ursberget berg   Munkblacken f.d. tjärn
  Ursån å   Munkblacken förr tjärn
  Ursån å   Munkkålberget berg
  Utfallsberget berg   Munkkålsberget berg
  Utgrävenflyet myr   Munkkålsberget, se Munkkålsmossen berg
  Utgräventjärnen tjärn   Munkkålsmossen mosse
  Utsikten berg   Munkkålsmossen mosse
  Uvberget berg   Mylitäppan tomtplats
  Vackerskogshöjden höjd   Myntåkrerna åkrar
  Vallbergshöjden berg   Myrflyet flyhål
  Vallbergshöjden berg   Myrhöjdmossarna mossar
  Valltjärnen tjärn   Myrhöjdmossen mosse
  Valltjärnen tjärn   Myrhöjdmossen mosse
  Vargmossen terräng   Myrmossflyen flyn
  Vargåsen berg   Mågfällan holme
  Vargåsen berg   Mågfällan holme
  Vasseltjärnen tjärn   Mågfällan holme
  Vasseltjärn tjärn   Mågholmen, se Mågfällan holme
  Vasseltjärnen tjärn   Mångsviken vik
  Vasseltjärn utvidgning /Se   Mångsälven älv
  Vasseltjärn sjö /Se   Mårtankang, Norra skogstrakt
  Wijtt Tiärna se Ljustjärnen, Övre o. Nedre tjärnar   Mortankang, Norra skogsparti
  Villaön, Lilla ö   Mårtankang, Södra skogstrakt
  Villaön, Stora ö   Mortankang, Södra skogsparti
  Villbäcken bäck   Märrflyet fly
  Vinterhöjden berg   Märrkullhöjden berg
  Vinterhöjdsröset gränsmärke   Märrkullhöjden berg
  Visihöjden höjd   Märrkullhöjden berg
  Visiröjseln terräng   Märrtjärnen tjärn
  Vithällen gränsmärke   Mässingen f.d. sjö
  Vitmossen myr   Mässingstjärnen tjärn
  Vitmosshultet terräng   Mässingtjärnen förr tjärn
  *Vittjärn (= Ljustjärn, Nedre?) tjärn   Mässingsängen äng
  Vittjärnen tjärn   Mörtbäcken bäck
  Vällmack berg /Se   Mörthöjden berg
  Västerbäcken bäck   Mörthöjdflyna tjärnar
  Västerbäcken bäck   Mörtmossen, Smala mosse
  Västerbäcken bäck   Mörtsjöbrännan, se Lisjön o. Mörtsjön udde
  Västerfallet höjd   Mörtsjön sjö
  *Västermossen mosse   Mörtsjön f.d. sjö
  Västermossen myr   Mörtsjön förr sjö
  Åjabäcken bäck   Mörttjärn tjärn
  Åkerholmen holme   Mörttjärnen tjärn
  Åsen ås   Mörttjärnen, se Mörtsjön Saknas
  Åsmossen myr   Mörttjärnen tjärn
  Återvändan myr   Mörttjärnen tjärn, (vik av)Skärsjön
  Äckerbergh se Äckerhöjden berg   Mörttjärnen tjärn
  Äckerhöjdberget berg   Mörttjärnen tjärn
  Äckerhöjden berg   Mörttjärnen tjärn
  Äckerhöjden berg   Mörttjärnen tjärn
  Äckermossen sankmark   Mörttjärnen tjärn
  Äckersiön berge se Äckerhöjden berg   Mörttjärnen tjärn
  *Äckersjön sjö   Mörttjärnen, Lilla tjärn
  *Äckersjön sjö   Mörttjärnen, Stora, se: Mörttjärnen tjärn
  Äckusberget berg   Mörttjärnsbäcken bäck
  Äckusbergtjärnen tjärn   Mörttjärnsbäcken, se: Mörtbäcken bäck
  Älgberget, Lilla berg   Mörttjärnsåsarna åsar
  Älgberget, Lilla o. Stora berg   Mörtviken vik med lugnvatten
  Älgberget, Lilla berg   Nackarflyet tjärn
  Älgberget, Stora berg   Mörttjärnen tjärn
  Älgberget, Stora och Lilla berg   Nackarhöjden berg
  Älgberget Saknas   Nackarmossen mosse
  Älgbergstjärnen tjärn   Nackarmossen, se Dyröjseln mosse
  Älgbergsviken vik   Nagelmossen mosse
  *Älgeberg berg   Nicklam tjärn
  Älgebergh se Älgsjöhöjden berg   Nicklam sjö
  Älgebergh se Älgsjöhöjden berg   Nicklamm tjärn
  *Älgeberg tjärnarna tjärnar   Nicklamsmanen man
  *Älgetierna tjärn(ar)   Nicklammsmanen höjdsträckning
  Älgfallet terräng   Nickrasnåret skogssnår
  Älghallen holme i myr   Nilses berg berg
  Älghallsmossen myr   Niskolam sjö
  Älghallsåsen ås   Niskulamm tjärn
  Älgportberget berg   Niskulammsbäcken bäck
  Älgporten terräng   Niskulammsgropen grusgrop
  Älgsjöhöjden berg   Nittmossen mosse
  Älgsjöhöjden berg   Nittmossen mosse
  Älgsjöhöjden höjd   Nittmossen mosse
  Älgsjöhöjden höjd   Nittjärnen tjärn
  Älgsjöklinten höjd   Nittjärnen tjärn
  Älgsjökullen höjd   Nordhöjden berg
  Älgsjön sjö   Nordhöjden berg
  Älgsjön sjö   Nordhöjden berg
  Älgsjön sjö   Nordihöjden, se Nordhöjden berg
  Älgtjärnen tjärn   Nord-Laggen sjö
  Älgtjärnen tjärn   Nord-Lejen del av sjö
  Älgtjärnen tjärn   Nordmossen mosse
  Älgtjärnen tjärn   Nordmossen mosse
  Älgtjärnen, Södra tjärn   Nordmossen mosse
  Älgtjärn, Stora sjö   Nordröjselbäcken bäck
  Älgtjärnshöjden höjd   Nordröjseln f.d. röjd mark
  Älgtjärnshöjden höjd   Nordsjön sjö
  Älgtjärnshöjden höjd   Nordtegarna f.d. odlade tegar
  Älgtjärnsmossen myr   Nordtjärnen sjö
  Älvhöjden, Västra berg   Nordtjärnen tjärn
  Älvkullen höjd   Nordtjärnen tjärn
  *Älvtjärnen tjärn   Nordtjärnen tjärn
  Ängberget berg   Nordtjärnen, Norra tjärn
  Ängstjärnen tjärn   Nordtjärnen, Södra tjärn
  Äskan bäck   Nordtjärnsbäcken, se Malmbrobäcken bäck
  Äskan bäck   Nordtjärnsbäcken bäck
  Äskan bäck   Nordtjärnsbäcken bäck
  Äskan å /Se   Nordtjärnslasse mosse
  Äskberget berg   Nordtjärns-Lasse mosse
  Äskberget berg   Nordtorpsmossen mosse
  Äskberget berg   Nordtorpsmyren, se Nordtorpsmossen mosse
  Äskbäcken bäck /Se   Södra Nord Täppan åker
  Äsktjärnarna tjärnar   Nordviken vik
  Äsktjärnarna tjärnar   Norpaagen lugnvatten
  Äsktjärnarna tjärnar /Se   Norra täppan åker
  Ässkelsbergh se Ekilsberget berg   Norra täppan åker
  Örjorna terräng   Norrmossen, se Nordtegarna f.d. odlade tegar
  Örkestjärnen tjärn   Norrsjöbäcken bäck
  Örkestjärnen tjärn   Norrsjömossen mosse
  Örtmossen myr   Norrsjön sjö
  Örtmossåsen ås   Norråshöjden höjd
  Östebergh se Österhöjden berg   Norråshöjden berg
  Österberge se Österhöjden berg   Norråshöjden berg
  Österberget berg   Norråshöjden berg
  *Öster Håneberg berg   Nottjärnen, se Nordtjärnen sjö
  Österhöjden berg   Nydammåsarna förr åsar(nu udde)
  Österhöjden berg   Näckbladtjärn sjö
  Österhöjden berg   Näckbladtjärnen tjärn
  Österhöjden höjd   Närsarnas Gröttjärn tjärn
  Österhöjden triangelpunkt   Näsarnas Gröttjärn tjärn
  Östertjärnberget berg   Närs-Gröttjärnen, se Närsarnas Gröttjärn tjärn
  Östertjärnen tjärn   Närsmossen mosse
  Östertjärnen tjärn   Närsmossen mosse
  Östertjärnmossen myr   Nätbokullen, Lilla holme
  Östertjärnsbäcken bäck   Nätbokullen, Lilla ö
      Nätbokullen, Stora holme
      Nätbokullen, Stora ö
      Nätbokullen, Stora ö
      Nätholmen holme
      Nätholmen holme
      Näverkuntdrågen sankområde
      Odlan utdikad mosse
      Odlan, se Mossodlan igenvuxen odlad mark
      Olausbacken vägbacke
      Oletäppan åker
      Ol- Jansbäcken bäck
      Oppehemma förr åkrar
      Ormbergsröjseln röjd mark
      Ormbäcken bäck
      Ormdalen dalgång
      Ormmossen mosse
      Ormröjselbäcken bäck
      Ormröjseln slogmark
      Ormrönningen förr ängsmark
      Ormtjärnen tjärn
      Ormtjärnen tjärn
      Ormtjärnen tjärn
      Ormtjärnsmossen mosse
      Ormtjärnsmossen mosse
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrholmarna holmar
      Orrholmen holme
      Orrkojmossen tomtplats
      Orrkullen, se Orråsen höjd
      Orrkullmossen mosse
      Orrkullmossen mosse
      Orrkullmossen mosse
      Orrkullmossen mosse
      Orrkullmossen mosse
      Orrleksmossen mosse
      Orrleksmossen mosse
      Orrleksmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen Saknas
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen, Lilla mosse
      Orrmossen, Stora mosse
      Orrudden udde
      Orr åsen skogsås
      Orråsen höjd
      Ottomossen mosse
      Ottopojkåsarna öar
      Ottramossen mosse
      Ottrapojkåsarna öar
      Oxagen age
      Oxfallsbacken vägbacke
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärnsmanen ås
      Oxtjärnsälven bäcken
      Oxtjärnsälven bäck
      Paddflyet tjärn
      Paddflyet tjärn
      Paddtjärnen tjärn
      Paddtjärnen tjärn
      Padduhålet vattenfyllt hål
      Palahöjden berg
      Palamossarna mossar
      Palingmossen mosse
      Palingmossen mosse
      Palmhöjden höjd
      Palmhöjden, Västra berg
      Palmhöjdsmossen mosse
      Palmossen mosse
      Pannkakshålet slogmark
      Parlans grund grund
      Parlansholmarna grund(förr holmar)
      Paskaberget berg
      Paskaberget berg
      Paskalam tjärn
      Paskalamm, se Påskalamm tjärn
      Paskalam sjö
      Paskalambi tjärn
      Paskalamm tjärn
      Paskalamm tjärn
      Patronkällan källa
      Patronkällan källa
      Patronkällan källa
      Patronåsen ås
      Patronåsen ås
      Pattamatt sjö
      Pattamatt mossen mosse
      Peckaberget berg
      Peckalam tjärn
      Peckalammstjärnarna f.d. tjärnar
      Pellas abborrhål, se Abborrhålet förr tjärn
      Pelles fall skogshöjd
      Pelleåsen ås
      Penningflyet tjärn
      Pepparberget berg
      Persabäcken bäck
      Pers-Majas mosse mosse
      Pers röjsel slogmark
      Peruses mosse mosse
      Petruses mosse mosse
      Petruses udde udde
      Petters fly tjärn
      Petters mosse mosse
      Petters ås ås
      Pigtjärnen tjärn
      Pigtjärnen tjärn
      Pillesbäcken bäck
      Pillesmossen mosse
      Pillesåsen ås
      Pillinitt slogmosse
      Pillinitt mosse
      Pillinittflyet tjärn
      Pillisbäcken bäck
      Pillismossen mosse
      Piloagen age
      Piloberget berg
      Pinbron bro
      Pingelbäcken bäck
      Pingelbäcken bäck
      Pingeludden udde
      Pliggtjärnen tjärn
      Pluttudden skogsudde
      Plågnäset udde
      Plågnäset udde
      Pojsamossen mosse
      Pollomossbäcken bäck
      Polomossen mosse
      Pollomossen mosse
      Pommern förr odling
      Pommerskogen skogsområde
      Pommoskogen skogsområde
      Pommoskogen skogsområde
      Pontasberget berg
      Pontasröjseln förr odling
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästmossen mosse
      Prästskogen skogsmark
      Prästtegarna f.d. åkermark
      Prästvreten ängsmark
      Pullingbäcken bäck
      Pullingtjärnen tjärn
      Pullingtjärnen tjärn
      Pundasberget,se Pontasberget berg
      Pundsmossen, se: Punsmossen mosse
      Pundsmossen, se Punsmossen mosse
      Punsmossen mosse
      Punsmossen mosse
      Pyllsbovägen skogsväg
      Påskalam, se Paskalam tjärn
      Påskalam sjö
      Påskalamm tjärn
      Pärtvredberget berg
      Rackadrågen sankmark
      Rackamanen höjdkam
      Rackamossen mosse
      Rackamossen mosse
      Rackatjärn, se Långtjärn Saknas
      Rackatjärnen tjärn
      Rackatjärnen tjärn
      Radankåsarna åsar
      Radankåsarna åsar
      Rajskhöjden berg
      Rajskhöjden berg
      Raka skiftet vägsträcka
      Rameksberget berg
      Rameksberget, se Rammesberget berg
      Rammesberget berg
      Raskatjärnen, se Långtjärnen Saknas
      Rassafallet f.d. röjdmark
      Rattlabäcken bäck
      Rattlabäcken bäck
      Resarudden udde
      Resarudden, se Ljungudden udde
      Riabäcken bäck
      Riahöjden berg
      Riamossen mosse
      Rickards ås ås
      Rihöjden berg
      Rihöjden berg
      Rihöjdmanen ås
      Rihöjdmossen mosse
      Rihöjdmossen mosse
      Rimsomanen skogsås
      Rimsomanen höjdsträckning
      Riofält, se Riopelt förr åker
      Riopelt förr åker
      Riskaliberget berg
      Rittafallet förr åker
      Roffosomossen, se Rotsamossen mosse
      Rofsamossen mosse
      Rogomossen mosse
      Rogomossen mosse
      Rombolam tjärn
      Rombolamm tjärn
      Roppobäcken bäck
      Rospiggtäppan igenväxt åkertäppa
      Rudhålet tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnsmossen mosse
      Ryberget berg
      Ryberget berg
      Ryberget berg
      Rybergsforsen fors
      Rybergsforsen fors
      Ryssbäcken bäck
      Ryssen sjö
      Ryssen sjö
      Rysshultet skog
      Rysshultet skogshult
      Ryssmossen mosse
      Ryssmossen mosse
      Rysstället terräng
      Ryssåsen ås
      Rytjärnen tjärn
      Rytjärn sjö
      Rytjärnen tjärn
      Rytjärnsbäcken bäck
      Rytjärnsmossen mosse
      Rytjärnsröjseln förr slogmark
      Råbbåsen skogsås
      Råbockåkern åker
      Rågholmarna holmar
      Rågholmarna holmar
      Rågångshöjden höjd
      Rågångshöjden berg
      Råtjärn sjö
      Råtjärnarna tjärnar
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen, Norra, se: Råtjärnarna tjärn
      Råtjärnen, Södra, se: Råtjärnarna tjärn
      Räckardammen damm
      Räckardammen damm
      Rännskogen skogsområde
      Rävberget berg
      Rävboåsen ås
      Rävflyet tjärn
      Rävgropskullen kulle
      Rävmossen mosse
      Rävmossen mosse
      Rävtjärn sjö
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnen tjärn
      Rävtjärnsbäcken bäck
      Rävtjärnsmanen ås
      Rävtjärnsmossen mosse
      Rävåsen ås
      Rödfärgflyet tjärn
      Rödladtäppan åker
      Röjselbäcken bäck
      Röjselladan lada
      Röjselmossen mosse
      Röjselmossen mosse
      Röjselmossen mosse
      Röjseln förr slogmark
      Röjseln förr slogmark
      Röjseltjärnen tjärn
      Röjseltjärnen vik
      Röjseltjärnsmossen mosse
      Röjselviken vik
      Rökstuguåkern åker
      Röllatäppan förr åker
      Rölle åker
      Röselskogen sloge
      Rösjön sjö
      Rösjön sjö
      Rösjösågen riven såg
      Rötdammen mossängar
      Rötdammen mosse
      Rötdammsbäcken bäck
      Rötdammflyet fly
      Rötviken vik
      Röälven älv
      Röälven älv
      Sackafallsbäcken bäck
      Sackamanen höjdkam
      Sackamanen ås
      Sackamossen mosse
      Sackamossen mosse
      Sackamossflyet fly
      Samuelsåsen ås
      Sandfallet förr slogmark
      Sandgropåsen ås
      Sandkullen åker
      Sandsjödammen damm
      Sandsjön, Stora sjö
      Stora Sandsjön sjö
      Sandsjön, Stora sjö
      Sandudd bäcken bäck
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudd tuvan flytholme
      Sandviken vik
      Sangao skogstrakt
      Sangao skogsområde
      Sarafallshöjden berg
      Saraso mosse
      Saxbäcken, se Laxbäcken bäck
      Segertorpsgrinden terräng
      Segertorpsröjseln förr slogmark
      Seghöjden berg
      Sidplankullen del av Drafsmanen
      Silkomshöjden berg
      Sirkumhöjden, se Sirkumhöjden Saknas
      Silmaso mosse
      Silmaso mosse
      Silmaso mosse
      Silta höjd
      Silta höjd
      Simansberget berg
      Simonsberget berg
      Simonsberget, se Simansberget berg
      Sipplankull, se Sipplankullen kulle
      Sipplankullen kulle
      Sirkumhöjden höjd
      Sjumansdammen förr dammanläggning
      Sjumilsdammen damm
      Sjungarudden udde
      Sjungarudden udde
      Sjungarudden udde
      Sjögruvan f.d. gruva
      Sjömossen mosse
      Sjöviken vik
      Sjöåsen ås
      Skallerbacken backe
      Norra Skallerbacksåkern åker
      Södra Skallerbacksåkern åker
      Skarbåghallen höjd
      Skifsbäcken bäck
      Skifsen sjö
      Skifshöjden höjd
      Skifshöjden höjd
      Skifskullen kulle
      Skitssjön sjö
      Skithusmossen mosse
      Skogvaktarvreten f.d. ängsmark
      Skolbäcken ( l.Skolhusbäcken), se Skolhusbäcken bäck
      Skolhusbäcken ( l.Skolbäcken) bäck
      Skomakarmossen mosse
      Skomakartjärnen tjärn
      Skommarberget berg
      Skrikhöjden höjd
      Skrikhöjden berg
      Skrikmossbäcken bäck
      Skrikmossen mosse
      Skrikmossen mosse
      Skrikmossen, Lilla mosse
      Skrikmossflyet tjärn
      Skrindstad pausställe för hästkörare
      Skräddarberget berg
      Skräddarberget berg
      Skräddarberget berg
      Skräddarberget berg
      Skräddarberget berg
      Skräddarbergsmossen mosse
      Skräddarbergsmossen mosse
      Skräddarbäcken bäck
      Skräddarbäcken bäck
      Skräddartjärnen tjärn
      Skräddartjärn sjö
      Skräddartjärnen tjärn
      Skräddartäppan åker
      Skräddarängen mosse
      Skålla skogstrakt
      Skållen ås
      Skållfallsåsen ås
      Skållfallsåsen ås
      Skållmossen mosse
      Skäftmossen mosse
      Skärpberget berg
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skäverbäcken bäck
      Skäverbäcken bäck
      Slihallarna stenar
      Sliphodalen, se Sliphon dalgång
      Sliphodalen, se: Sliphon dalsänka
      Sliphodalen dal
      Sliphon dalgång
      Sliphon dalsänka
      Slogfallet förr täppa
      Slogfallet förr slogmark
      Slogholmen holme
      Slogmossen mosse
      Slogtjärnarna tjärnar
      Slogtjärn sjö
      Slogtjärnen tjärn
      Västra Slogtjärn sjö
      Slogtjärnen, Västra tjärn
      Östra Slogtjärn sjö
      Slogtjärnen, Östra tjärn
      Slogtjärnsberget berg
      Slogtjärnsbäcken bäck
      Slogtjärnsbäcken bäck
      Slåtterfallet slogmark
      Slåtterfallet f.d. slogmark
      Smalmossen mosse
      Smalmossen mosse
      Smalmossen mosse
      Smalmossen mosse
      Smalsjöberget berg
      Smalsjön sjö
      Smalsjön sjö
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen f.d. tjärn
      Smaltjärnsbäcken bäck
      Smaltjärnsbäcken bäck
      Smaltjärnsbäcken bäck
      Smaltjärnsbäcken bäck
      Smaltjärnsbäcken bäck
      Smaltjärnshöjden berg
      Smaltjärnsmossen mosse
      Smalåkern åker
      Smedbostället tomtplats
      Smedjetäppan åker
      Smedjeåsen ås
      Smältardammen damm
      Snedden förr slogmark
      Snickarkvarndammen damm
      Snickarkvarnskogen skog
      Snorpa slogmark
      Soasjärvi sjö
      Soasjärv vik
      Soasjärv vik
      Soasjärvsbäcken bäck
      Sockertoppen kulle
      Soesmossen mosse
      Sofallsåsen ås
      Solberget berg
      Solberget berg
      Solberget berg
      Solbergshöjden berg
      Solbergsbäcken bäck
      Solbergsmossarna mossområde
      Solbergstjärnarna tjärnar
      Solbergstjärnarna tjärnar
      Sommarfäjskällan källa
      Sommarfäjsåkern åker
      Sontraåsarna skogsåsar
      Spektordammen damm
      Spelmossen mosse
      Spelåsarna åsar
      Spiktegarna förr åkrar
      Sprakröjseln f.d. röjd mark
      Sprontåsen skogstrakt
      Sprängbäcken bäck
      Sprängbäcken bäck
      Stabbes fly tjärn
      Stabbflyet tjärn
      Stackberget berg
      Stackberget berg
      Stackbergsmossen mosse
      Stackbergs odlan tegar
      Stackbergsröjseln röjd mark
      Stackfallshöjden höjd
      Stackfallshöjden berg
      Stallsåkern åker
      Stampröjseln förr slogmark
      Starbo terräng
      Starbobackarna backar
      Starfallet röjd mark
      Starfallsåkern åker
      Stationsudden udde
      Stenbergsheden terräng
      Stenborren stenrös
      Stenborren stenrös
      Stenborren stenrös
      Stenbrohålet åker
      Stenbrohålet mosshals
      Stenbäcken bäck
      Stendrågen, se Steningdrågen sankmark
      Stenfallsberget berg
      Stenfallsberget berg
      Steningdrågen sankmark
      Stenkyrkan stenformation
      Stenmossen mosse
      Stensjön, se Stentjärnen Saknas
      Västra Stentjärn sjö
      Östra Stentjärn sjö
      Stentjärnarna tjärnar
      Stentjärnarna tjärnar
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnsberget berg
      Stentjärnsbäcken bäck
      Stentäppan åker
      Stenudden udde
      Stenvreden stenigt område
      Stenälven älv
      Stenälven bäck
      Stenälven älv
      Stjärnbergs backe vägbacke
      Stora stenen åker
      Stora mossen mosse
      Storladan förr lada
      Stor-Lejen sjö
      Stor-Låsen sjö
      Stormossbäcken bäck
      Stormossbäcken bäck
      Stormossbäcken bäck
      Stormossbäcken bäck
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen, se Stora mossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storröjseln förr slogmark
      Storröjseln f.d. slogmark
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsten sten
      Storsten sten
      Storstenen flyttblock
      Storstensflyet fly
      Storstensmossen mosse
      Storstensåsen ås
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnsmossen mosse
      Stortäppan åker
      Stor-Ursen sjö
      Stor-Ursen, se även Ursen, Stora sjö
      Storåkern åker
      Storåkern f.d. åker
      Storängsmossen mosse
      Storön holme
      Storön ö
      Stupet mosse
      Stuvens tomtplats
      Styggberget, se Hackrashöjden höjd
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Stålbrukshöjden berg
      Sulitelma höjd
      Sumparna tjärnar
      Sundet sund
      Sundet vik
      Sundet sund
      Sundskullen höjd
      Sundstjärnen vik
      Sundstjärnen förr del av Nordare Tällbergssjö
      Sundsåsen ö
      Sundtäppan hage
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sandudden udde
      Sutarhålet tjärn
      Svansjöberget berg
      Svansjön sjö
      Svansjön sjö
      Svansjöhöjden, se Svansjöberget berg
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnsmossen mosse
      Svantjärnsmossen mosse
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckviken vik
      Svartbäckviken vik
      Svartbäcksviken vik
      Svartbäcksviken vik
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen, Lilla tjärn
      Svarttjärnen, Lilla tjärn
      Svarttjärnen, Stora tjärn
      Svarttjärnen, Stora tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsmossarna mossar
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviksholmarna holmar
      Svartviksholmarna holmar
      Svartvikstuvan udde
      Svartälven älv
      Svartälven älv
      Svartälvsheden, se: Grusheden hed
      Svenholmen holme
      Svenholmen udde
      Svenskmossen mosse
      Svenskmossen mosse
      Svinbäcken bäck
      Svinbäcken bäck
      Svinbäcken bäck
      Svinghjulbäcken bäck
      Svinmyrmanen höjdkam
      Svinmyrmanen höjdsträckning
      Svinmyren myr
      Svinmyren myr
      Svinmyren, se Svinmyrmossen mosse
      Svinmyrmossen mosse
      Svinmyråsen ås
      Svinmyråsen åssträckning
      Svinryggen åker
      Svinsnåret skog
      Svinsnårskogen skogsparti
      Svintjärnen tjärn
      Svintjärnen tjärn
      Svintjärnsbäcken bäck
      Svintäppan förr åker
      Svultentjärnen tjärn
      Svultentjärnen förr tjärn
      Sylmossen mosse
      Syrdammen igenväxt damm
      Sågardammen damm
      Sågardammen damm
      Sågdammen sjö
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sågdammen, se Sågardammen damm
      Sågdammen damm
      Sågen sågverk
      Sågfallet f.d. åker
      Sågfallet f.d. åker
      Sågtäppan förr åker
      Sållabäcken bäck
      Såsken vik
      Såskentjärn tjärn
      Säcktjärnen tjärn, (vik av Hån)
      Säcktjärnen vik
      Säfssjön sjö
      Säfssjön sjö
      Säfssjön sjö
      Säfssjön sjö
      Säfs tjärnen tjärn
      Säfstjärn sjö
      Säfstjärnen tjärn
      Sänkakärren kärrområde
      Säppatjärnen tjärn
      Sävälven älv
      Sävälven älv
      Södra Täppan åker
      Sörbergshöjden berg
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen, se Lövtjärnen tjärn
      Sörtäppan åker
      Söråkern åker
      Sörön udde
      Sörön del av halvö
      Talbacken backe
      Talgbuten mosse
      Tallkottjärnen tjärn
      Tallkottjärnen tjärn
      Tallosomossen mosse
      Talomkobi skogstrakt
      Tarvalamm mosse
      Tavelåsen ås
      Tavelåsen ås
      Tegladan lada
      Timastjärnen tjärn
      Timastjärnen tjärn
      Timmerbryggbacken timmerlastningsställe för järnvägen
      Timpeltu mosse
      Tjommåsen höjd
      Tjommåsen ås
      Tjurfallet skogsområde
      Tjurfallsbäcken bäck
      Tjurkärret mosse
      Tjurmossen mosse
      Tjurstupet bergsstup
      Tjyvstenen sten
      Tjyvstenen sten
      Tjuvstensåsen höjd
      Tjyvstensåsen ås
      Tjyvstensåsen berg
      Tjåken sjö
      Tjåken sjö
      Tjåksbäcken bäck
      Tjåksbäcken bäck
      Tjåksudden udde
      Tjåksudden udde
      Tjäderbäcken bäck
      Tjäderhöjden berg
      Tjäderhöjden berg
      Tjädertjärn sjö
      Tjädertjärnen tjärn
      Tjädertjärnen tjärn
      Tjädertjärnsbäcken, se Tjäderbäcken bäck
      Tjädertäppan tomtplats
      Tjäderviken vik
      Tjäderviken vik
      Tjärgravudden udde