ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

By socken : Folkare härad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 478 Naturnamn : 1376 Bebyggelsenamn : 1106 Naturnamn : 2157
Saknas Saknas Abborrtjärnarna tjärnar Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
Saknas Saknas Abborrtjärnarna tjärnar Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By socken *Abborrtjärnsröret gränsmärke Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By socken Alderkärret skogsmark Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By socken Alderkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Andersbo Flaxtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Andersbo Flaxtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Anders - Ers odling terräng Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Anderkärret äga Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Arnön holme Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Arnön ö Nummerförteckning förteckning Nummerförteckning förteckning
By sn Arnön ö Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
By sn Arnön ö Saknas Saknas Abborrtjärnarna sjöar
By sn Arnön ö By sn Abbortjärnarna rjärnar
By sn Arnön ö By socken socken Abborrvreten äga
By sn Arnön ö By sn Abrahamsrönning mosse
By sn Arnön ö By socken socken Abrahamssten flyttblock
By sn Arnön ö By sn Alderbäcken bäck o. äga
By sn Arnön udde By sn Alderkärret äga
By sn Askkärret äga Framgränden byar Alder-kärret äga
By sn *Asperör gränsmärke Österviken byar Andersbo Flaxtjärn tjärn
By sn Aspharet grund /Se By kyrka kyrka Andersbo fäbodar f.d. fäbodar
By sn Aspholmsberget berg Buska tupparna inbyggarbeteckning Anders lång svadet mosse
By sn Aspudden udde Bysockenskarl inbyggarbeteckning Arderbäcken bäck
By sn Axberget berg By-sockens oxarna inbyggarbeteckning Arderkärret vik
By sn Axen tjärn By sockens-panklappar inbyggarbeteckning Arderkärret kärr
By sn Axen sjö By tokar inbyggarbeteckning Arderkärret kärrmark
By sn Axen sjö Fornby fåren inbyggarbeteckning Arderkärret äga
By sn Axmossen mosse Hede kalvarna inbyggarbeteckning Arnön holme
By socken Axmossen mosse Horndals hundarna inbyggarbeteckning Arnön ö
By sn Axmossen mosse Ingeborgbo rävarna inbyggarbeteckning Askkärret kärr
By sn *Axsjöhedsröret gränsmärke Maskbo mullvadarna inbyggarbeteckning Arstu ön ö
By sn Axtjärnberget berg Morshytte grytorna inbyggarbeteckning Aspbotten kolbotten
By sn Axtjärnen, Yttre sjö Morshytt-grytorna inbyggarbeteckning Aspharet grund
By sn Axtjärn tjärn pannlapp inbyggarbeteckning Aspudden udde
By sn Axtjärnen tjärn Rossberga korparna inbyggarbeteckning Axberget berg
By sn Axtjärnen tjärn Rossberga korparna inbyggarbeteckning Axen sjö
By sn Axtjärnmossen mosse Tommesbo mullvadarna inbyggarbeteckning Axen sjö
By sn Badstuvreten äga Tommesbo täljknivarna inbyggarbeteckning Axmossarna mossterräng
By sn Badstuänget äga Tyskbo etterpeckorna inbyggarbeteckning Axsjön sjö
?By kyrkby & sn Bagarmossen mosse Valla kattorna inbyggarbeteckning Ax tjärn sjö
By sn Bagarmossen sank mark Vatebogrisarna inbyggarbeteckning Axtjärn tjärn
By sn Baggehytte Siöön tjärn Västanhede judarna inbyggarbeteckning Backa arslet mossmark
By sn Bagghytte sjön sjö Österviks bärbullarna inbyggarbeteckning Backrönning skogsmark
By sn Baggehytte Täckten ägoområde Alderbäcken gårdsnamn Backåkern äga
By sn (*Bagghyttan-) Dammsjön sjö Alléskolan skolhus Backåkervreten åker
By sn Balberget berg Anders fastighet Badstugärdet äga
By sn Balberget berg Andersbo by Badstuvreten äga
By sn Balen del av Dalälven Andersbo by Bagarmossen mosse
By sn Balforsen fors Anderbo fäbodar fäb. Bagghytte hällarna berg
By sn Balforsen fors Anders-Eriks gårdsnamn Bagghytthavet tjärn
By sn Baln fors Anders-Ers gårdsnamn Bagghytt Långsjön sjö
By sn Baln fors Anders-Ers gårdsnamn Bagghyttstigen stig
By sn Barnkällsmossen mosse, f.d. sjö Anderses gårdsnamn Baln fors
By sn Barnkällsmossen mosse Anderses gårdsnamn Balzarsveden äga
By sn Barnkällsmossen mosse Anderses gård Bankbacken backe
By sn Barnkällsmossen mosse Anders-Jons gårdsnamn Barberget berg
By sn Bastmoraälven bäck Anders-Karls ä. namn för Jan-Pers Barkbotten kolbotten
By sn Beenåås backen höjd Anders-Lars gårdsnamn Barkällan källa
By sn Bensås Backen höjd Anders-Lars gårdsnamn Barkällsmossen mosse
By sn Bensås - Trollberget berg Anders Lars gård Barnkällsmossen mosse
By sn Bensås - Trollberget berg Anderslars gård Bernforsen fors
By sn *Bergsmossen mosse Anders-Ola gårdsnamn Barnkällan källa
By sn Bergsudden udde Anders-Ols gårdsnamn Barnkällan källa
By sn Biskopsholmen holme /Se Andersols bondgård Barnkällsboden skogsstuga
By sn Biskopsholmen ö Andreas torp Bastmorastigen stig
By socken Biurdahms Engen ägoområde Andréns gård Bastuåsen del av ås
By sn Biurstutiernerör, se Byrstutjärnsröret Saknas Annorlunda pensionärshem Beckaränget vik av Rossen
By sn Biörcke Grwfwa gruvhål Annas landbogård Bedrövelsen kolbotten
By sn Biörckekärns backen skogsbacke med gränsmärke Annus fastighet Bedrövelsen terrängparti
By sn Bjurstugu tjärnen tjärn Arderbacken torp Bengs granarna granar
By sn *Bjurstugetjärnen gränstjärn Arderbäcken torp Bengts bo bäcken bäck
By sn *Bjurstugu tjärnsröret gränsmärke Arstus ä. namn för Jan-Matts Bengtsbobäcken del av bäck
By sn Bjursturör gränsmärke Arstus ä. namn för Hedblads Bengtsboholmarna holmar
?By sn Bjurstutjärn tjärn Arstus gårdsnamn Bengtsboänget äga
By sn Bjurstutjärnen tjärn Arstus gårdsnamn Bengts härsa hage
By sn Bjurstutjärnen tjärn Arstus ä. namn för Ängsberg Bensåsstigen stig
By socken *Bjurstutjärnsrör gränsmärke Arstus gård Bergslagsbotten kolbotten
By sn *Bjurstutjärnsröret gränsmärke Arstus gård Bergs udden udde
By sn *Bjurtjärnerå gränsmärke Asplunden gårdsnamn Bernhards jaktstig stig
By sn Björkmyran myr Backa by Betjebergsrönning äga
By sn /Se Björkmyran myr Backa gård Betjemuren äga
By sn /Se Björkrönningen ägomark Backgården gårdsnamn Bihanget äga
Andersbo by Björnhålet skogsområde Backgården gård Biskopsholmen holme
Andersbo by Björnidet höjd Backgårds gårdanamn Bjuran våtäng
Backa by Björnmossarna mosse Backängs gårdsnamn Bjurdammarne mosse
Backa gård *Björntjärnsbackeröret gränsmärke Bagghyttan lanboställe Bjurdammarna äga
Backa by Bladkärret kärr Bagghyttan by Bjurdammarna del av bäck
Baggehyttebyen by Bladkärret skogsmark Barnkällboden lada Bjurdammen del av bäck
Bagghyttan by Blistaberget berg Bengs gård Bjursjön sjö
Bagghyttan by Blåberget berg Bengtes f.d. bondgård Bjurstutjärn(?) sjö
Bagghyttan by Blå buken ägonamn /Se Bengtes gård Bjurstutjärn tjärn
Bagghyttan by Bodmossen sank mark Bengts gårdsnamn Björkrönningen äga
Bengtsbo by Bodmossen mosse Bengts gårdsnamn Björksågen såg
Bengtsbo by Bodmossvreten ägomark Bengts gårdsnamn Björkudden udde
Berg by Bodvreten ägomark Bengts gårdsnamn Björkängsvreten äga
Berg by Bodmossvreten skogsmark Bengts gårdsnamn Björnhålet äga
Björk by *Bomosserör gränsmärke Bengts gårdsnamn Björnhålet äga
Björk by Bomossen mosse Bengts gård Björnhålet terrängparti
Björk förr bergsmanshammare *Bomosseröret gränsmärke Bengts bo by Björnhålet äga
Björk by Brathällen udde Bengtsbo by Björnhålsbotten kolbotten
Björk by Bredmossrönning äga Berg by Björnhällen berghäll
Björk by /Se Bredsjön tjärn Berg gård Björnidet kolbotten
Bodarna by *Bredsjön sjö Berg, Gamla gård Björnkärret äga
Born by Brittamuren myr Bergbacken bostadsområde Björnmossen mosse
Born by Bromossen myrmark Bergens gårdsnamn Björns mosse äga
Born by Bromossen myrmark Bergens gård Björnstenarna stenar
Born by Bromossen mosse Berget torp Björns äng äga
Born by Brottmossen mosse Bertils torp Björnänget äga
Born by Bro Viken vik Betjemursladan lada Blidstuberget berg
Born by /Se *Broviken vik Betlehem skogskoja Blistaberget berg
*Boteboda Saknas Brännholmarna holmar Birgers gård Blomster murs källan källa
Buska by Brännmossen ägomark Björk by Blåberget berg
Buska by Burberget berg? Björka gårdsnamn Blåberget berg
Buska by Buskasjön sjö Björka herrgård Blå buken äga
Buska by Buskasjön sjö Björkebo gårdsnamn Blåbärs mossen mosse
Buska by Buskasjön sjö Björkebo gård Blåns åker äga
Buska by Buskasjön sjö Björkebol gård Bockbacken backe
Buska by Buskasjön sjö Björkmans gårdsnamn Bodbackarna ägor
Buska by /Se Buskrönning äga Bleckens torp Bomosse kolningen äga
*By by Byxbacken skogsområde Blidbo gård Bomossen mosse
Byås by Byrstu tjärnen gränstjärn Blidbo gård Bomossen ägor
Båren by Byrstu tjärnen tjärn Blidbo by Bomossen mosse
Djup by Byrstutjärnen tjärn Bobergs gårdsnamn Bornsberg äga
?Djup by Byrstutjärnen tjärn Bobergs torp Bovreten ägor
Djup by *Byrstu tjärne rå gränsmärke Boda fäbodar f.d. fäbodar Brandan hage
Djup by Byrstutjärnsröret gränsmärke Bodarna by Brandilura kolbotten
Djup by /Se *Byrstutjärnsröret gränsmärke Bodarna by Brantbacken stenbunden plats på åker
?Djupvik by Bysjön sjö Bodarna fäbodar f.d. fäbodar Braskens botten kolbotten
?Djupvik by Bysjön sjö Boradne by Brathällen berghäll
?Djupvik by Bysjön sjö Bodbyn by Bredgrind grind
?Djupvik by Bysjön sjö Bomans gårdsnamn Bredmossen äga o. mosse
?Djupvik by Bysjön sjö Bondens gårdsnamn Bredmossen mosse
?Djupvik by Bysjön sjö Bondens gårdsnamn Bredmossen åker
Djupvik by Bysjön sjö Bondens+ gårdsnamn Brittamuren skog
Djupvik by Bysjön sjö Bons gård Brittamurskällan källa
Djupvik, se Juvik by /Se Bysjön sjö Bons torp Bro backe backe
Djupvik by /Se Bysjön sjö Born by Brok källan trefaldighetskälla
*Dygrast wärka by sn Bysjön sjö Bostället gårdsnamn Bromossen mosse
Eskilsbo torp Bysjön sjö /Se Braskens landbogård Bromossen mosse
?Fornby, Nedre o. Övre byar Bysjön sjö /Se Braskens gårdsnamn Bromossen mosse
?Fornby by Byälven älv Bredgrind station jvst Brotbomosse mosse
Fornby by Byängsudden udde Bredmossen gårdsnamn Brovreten åker
Fornby by Båtsbacken strandområde Bredmossen gård Bräd grind plats omkring station
Fornby by Båtsta Norr vik Brittbo gård Brädgrind grind
Forneby Fäbodar Saknas Båtudden udde Bruket del av Horndal Brännmossen äga
Fornby, Nedre o. Övre byar Bäckarängsviken vik Bruket, Nedra arbetarbostäder Brännmossen äga
Fornby by Bäre sjön tjärn Bruket, Övra arbetarbostäder Brännuddarna holmar
Fornby by Bärgsmans steen råmärke Brukshandeln div. handel Brännvinsbjörken björk
Fornby by Bärkällan Saknas Bruksmässen mäss och tjänstemannabostad Bränsla terrängparti
Framgränden bygrupp *Bärkällan mosse, f.d. sjö Bruksvägen väg Buskasjöarna sjöar
*Fullelösa fjärding Bärsjöbäcken back Buska by Buskasjön sjö
*Fullesta fjärding Bärsjön kärn Buska by Buskasjön sjö
Fullsta by Bärsjön sjö Buskens ä. namn för Jans Bydammarna åker
Fullsta by Bärsjön sjö Buskens soldattorp Byrane äng
Fullsta by Bärsjöängarna terräng By by Byrdammarna del av bäck
Fullsta by Bäsingen sjö Bydammsgrinden grind Byrdammen del av bäck
Fullsta by? Bäsingen sjö Byggningen f.d. statarbyggning Byrsjöholmen åker
Fullsta by Carl Finnes rödhningh äng By gästgivaregård gästgivaregård Byrsjön sjö
Fullsta by Dahm siö Engh myrmark By Kyrkby postanstalt Byrsjön sjö
Fullsta by Dahmsiöön tjärn By kyrkby station f.d. jvst Byrsjöänget äng
Fullsta by Dahm Engsmossan mosse Byléns gårdsnamn Byränget äng
Fullsta by *Dalbågen gränsmärke Byns gårdsnamn Bysjön sjö
Fullsta by Dalkarlsbäcken bäck Byns gårdsnamn Bysjön sjö
Fullsta by Dalkarlsbäcken bäck Byns gård Bysjön vik
Fullsta by *Dalkarlsbäcksröret gränsmärke Bysveden del an by Bysjön sjö
Fullsta by *Dalkarlsbäcksröret gränsmärke Byvalla järnvägsstation Byvägen väg
Fullsta by (*)Dalkarls sjöarna sjöar Byvalla stationssamhälle Byx muren skogsmark
Fullsta by Saknas Dalkarlssjöarna sjöar Byvalla-Långhyttans Järnväg järnväg Byåsgärdet åker
Fullsta by Dalkarlssjöbäcken bäck Byås by Byänget ägor
Fullsta by /Se Dalkarlssjöbäcken bäck Byås torp Byänget äga
Fullsta by /Se Dalkarlssjöbäcken bäck Bångens torp Byänget äga
Fullsta by Dalkarlssjön sjö Bäckbron bro Byänget äga
Färjan by Dalkarlssjön sjö Bäckebo gårdsnamn Byänget äga
Färjestaden by Dalkarlssjön sjö Bärens gård Byängsbäcken bäck
»g...boda» beb. Dalkarlssjön, Norra sjö Dasens torp Byängs täppan äga
Gaddbo by Dalkarlssjön, Norra sjö Djup by Byängsudden udde
*Gaddbo gård Dalkarlssjön, Norra sjö Djuphällarna landboställe Båthusudden udde
Gaddbo gårdar Dalkarlssjön, Norr- Saknas Djuphällarna gård Båtsmans äga
Gaddbo by Dalkarlssjön, Norr- sjö Djupvik by Bäckar ängarna ägor
*Gerbjörnarvet by Dalkarls sjön sjöar Djupvik by Bäckarängsviken vik
*Gestrekebo Saknas Dalkarlssjön, Södra Saknas Drags fäbodar f.d. fäbodar Bäcke kärret skogsmark
Grefsboda, se Grossbo by Dalkarlssjön, Södra sjö Drakens landbogård Bäckhyttan göl
Grossbo by Dalkarlssjön, Sör- sjö Drakens torp Bäckskvalet vattenfall
Grossbo by Dalkarlasjön, Sör- sjö Dubbens gårdsnamn Bäckviken vik
Grossbo by Dalkarlssjötjärnen tjärn Dubbens villa Bärsjöberget berg
Grossbo by Dalkarlssjötjärnen tjärn Dubbens gård Bärsjöbäcken del av å
Grösbo by Dalkarlstjärnen tjärn Eckers gårdsnamn Bärsjön sjö
Grötzboda, se Grassbo by Dalkarlstjärnen tjärn Eckers gårdsnamn Bärsjöänget mosse
*Gyrbyorna arva byn Saknas *Dalkarls tjärne rå gränsmärke Eden arbetarbostad Bönhusgatan väg
*Gyrbyornaarua byn Saknas *Dalkarlstjärnsröret gränsmärke Ekens fastighet Dalkarsbäcken bäck
*Gyrbyornaarua byn Saknas *Dalkarlstjärnsröret gränsmärke Ekgustavsandreas torp Dalkarlshagen äga
*Gyrbjörnsarfvet Saknas *Dalmyrsjöröset gränsmärke Eklunds gårdsnamn Dalkarls hags källan källa
*Gyrbjörnsarfvet Saknas Dalsjöberget berg Eklunds div. handel Dalkarlshålet ägor
»(j) Gyrbyornaarwa bynom försv. beb. /Se Dalsjöberget berg Ekströms gårdsnamn Dalkarlshålet äga
?Gålsbo by *Dalsjömyrrör gränsmärke Eliases gårdsnamn Dalkarlssjöarna sjöar
Gålsbo by Dalsjön tjärn Eliases gård Dalkarlssjön, Norra o. Södra sjöar
Gåsbo by Dalsjön sjö Eng lunds gårdsnamn Dalkarlssjön, Norra sjö
Gåsbo by Dalsjön sjö Epidemien fastighet Dalkarlssjön, Södra sjö
Gästrikeboda by /Se Dalsjön tjärn Epidemisjukstugan fastighet Dalkarshålet äga
*Hed by /Se *Dalsjörör gränsmärke Erik-Ers gårdsnamn Dalkarssjö tjärn tjärn
?Hede by *Dalsjöröret gränsmärke Erik-Lars gårdsnamn Dalkullan äga
Hede by Dalälven älv Erik-Lars gårdsnamn Dalsjöberget berg
Hede by Dalälven älv Erik-Lars gårdsnamn Dalsjöberget berg
Hede by Dalälven älv Erik-Lars gårdsnamn Dalsjöbäcken bäck
?Hede by Dalälven älv Erik Lars gård Dalsjölegda skogsområde
Hede by Dalälven älv Eriklars gård Dalsjölejda skogsområde
Hede by Dalälven älv Eriklars gård Dalsjön sjö
Hede förr bergsmanshammare Dammen sjö Erik-Ols gårdsnamn Dalsjön sjö
Hede by /Se Dammen sjö Erik-Ols gårdsnamn Dalälven älv
Hede by Dammen sjö Erik-Pers gårdsnamn Dalälven älv
Hede by Dammossen äga Erik-Pers gårdsnamn Dalälven älv
+Hede by /Se Dammrönningen äga Erikpers gård Dalälven älv
Hede by /Se Dammrönningshagen äga Eriks gård Dammarna sjö
Hede, Nedre o. Övre byar Dammsjön sjö Eriksberg gårdsnamn Dammbordsbäcken sank mark
Horndal samh. Dammsjön sjö Erkarnes gårdsnamn Dammen hage, förr damm o. äng
Horndal bruk Dammsjön sjö Erkers gårdsnamn Dammen äga
Horndal gd (num. bruk) Damsjön tjärn Erkers gårdsnamn Dammen sjö
Horndal samh. Dammsjön tjärn Erkers gårdsnamn Dammen, Lilla damm
Horndal gd (num. bruk) Dammsjön sjö Erkers+ gård Dammlötarna utmark
Horndal bruk Dansarberget berg Erkers fastighet Dammrönningen äga
Horndal bruk Dansarberget berg Etkers gård Dammrönningen äga o. skog
Horndal brukssamhälle Dansarhedarna sandhedar Etkers lada lada Dammrötet skogsparti
Horndals bruk järnbruk Dansarhedarna ängsmark Etkers f.d. bondgård Dammsjön sjö
Horndals by by Dansarheden sandhed Fallet gårdsnamn Dammsjön sjö
Horndal järnbruk Dansarheden skogsmark Fallet gård Dammsjön tjärn
Horndal brukssamh. /Se Dansarheden sandhed Fallviksladan lada Dammsjön damm
Horndal brukssamhälle Dansarheden skogsmark Fimossladan lada Dammvreten äga
Hornsdal bruk /Se Dansarhällarna hällar? Finnbo fäbodar skogsstuga, f.d. fäbodar Dammänget mosse
Horndal by /Se Dansarmossen mosse Finnbo fäbodvall f.d. fäbodar Dammänget tjärn
Horndals Bruksgårdar Saknas Dansarmossen sank mark Finnbo skogsstuga f.d. fäbodar Dansarberget berg
Hovnäs by Dansarmossen mosse med förutvarande sjö Fius gård Dansarhedarna sandhedar
Hovnäs by *Degevälten gränsmärke Flinkars bod kolkoja Dansarheden skogsmark
Hovnäs by *Digervält gränsmärke Fjäskebo arbetarbostad Dansarhedarna terrängparti
Hovnäs by Djupbäcken bäck Flak-Olles villa Dansarmossen mosse
Hovnäs by /Se Djupdal dalgång Flintbo fastigheter Dansarsveden äga
Hyttbyn by Djupdäljan dal Flygares ä. gårdsnamn Dansarsveden äga
Ingeborgbo by Djuphällarna skogsmark? Fornby gård gårdsnamn Dans hällarna berghällar
Ingeborgbo by Djupmossen myrmark Fornby, Nedre by Digerbacken backe
Ingeborgbo by Djurhagen äga Fornby, Övre by Digerdödsbacken backe
Ingeborgbo by Draget, Lilla vik? Fornby Saknas Digervält flyttblock
Ingeborgbo by Draget, Stora sund Fornby Saknas Djupbäcken bäck
Ingeborgbo by Drakberget berg Fornby by Djupbäcken äga
*Johans galna bodom Saknas Dralsö ö Fornby Gård gård Djup däljan dalgång
*Johan Galnes bodar Saknas Drällsholmen holme Fornby, Nedra del av by Djupdöljan dalsänka
*Johan Galnes bodar Saknas Drällsholmen holme Fornby, Övra del av by Djuphällsvägen väg
Saknas Saknas Drällsholmen holme Forngrens gård Djuplidbotten kolbotten
?Jugansbo by Drällsholmen ö Forsells gårdsnamn Djupliden sänka
Jugansbo by Drällsholmen äga Fredriks torp Djupsbro bro
Jugansbo by Drällsholmen holme Fridhem villa Djupvassen vassbevuxet område
Jugansbo gd /Se Drällsholmen ö Fridhem arbetarbostäder Djupviken vik
Jugansbo gd /Se Dunderbacken ägomark Frimodigs gårdsnamn Djupviksmosse äga
Juvansbo by Dusmossen mosse Fullsta by Djupviksvreten äga
Juvik gd Däljeberget berg Fyrbo ä. namn för Strömsdal Djupviksvreten åker
Juvik gårdar Ekelundarn tjärn Fyrbo arbetarbostäder Djurhagen hage
Juvik by Ekelundarna skogsmark Fyrbo arbetarbostad Djurhagen äga
Kaddebo, se Gaddbo by Ekenäset ägomark o. näs Fäbodvägen väg Djurhagen beteshage
Kattgneten äga Erkers-fars ort gruvbrott? Färgars torp Domossberget berg
*Karlsbo gd? Etterkantkärret kärr Färjan by Domossen äga
Kulas torp Fagersjön Saknas Förvaltarns f.d. förvaltarbostad Domusgrinden grind
*Kvarnbo Saknas Fagersjön sjö Gaddbo gård Dopviken vik
Kyrkbyn by Fageråsen skogsmark Gaddbo by Draget sund
Kyrkbyn by Falkudden udde Gamla fäbodarna f.d. fäbodar Draget sund
Kyrkbyn by Fallbärssveden ägomark Gammal-Arstus+ gårdsnamn Draget, Stora sund
Kyrkbyn by Fallsjön tjärn Gammalekströms fastighet Dragmossen mosse
Kyrkbyn by Fallsjön tjärn Garvars torp Drakberget berg
Kyrkbyn by Fallsänget sank mark Germunds gårdsnamn Drakberget berg
Kyrkbyn by Fallsänget skogsmark Gissles gårdsnamn Dretviken vik
Kyrkbyn by Fannum skogsmark Gjutarns fastigheter Drällbackarna backsluttning o. berghällar
Kyrkbyn by Fanten äga Glasmästares gårdsnamn Drällsholmen holme
Kyrkeby förr bergsmanshammare Fantrödning äga Gläntan tjänstemannabostad Drällsholmen holme
Kyrkbyn by Femmyran ägomark Godsmagasinet magasin Dunderbacken äga
Kyrkbyn by Femmyrmossen mosse Godtemplet I.O.G.T.-lokal Dunderbacken åkrar
*Kyrkeby fjärding Fickkärren myr- o. skogsmark Goljats gård Dunderbäcken del av bäck
Kyrkbyn Saknas /Se Fimossen äga Goljatstinas fastighet Dunderkvarn skvaltkvarn
Kärret äga Fimossen mosse Grannes gårdsnamn Duss mossen äga
Laggarbo obebodd gd Fimossen mosse Grannas gårdsnamn Dytaget del av mosse
Laggarbo gårdar Finnfallsbäcken bäck Grånnas annat namn för Byns Däljan äga
Leknäs by Finnmossen mosse Grannas gårdsnamn Däljeberget berg
Leknäs by Finnsjön, Lilla sjö Grannas gårdsnamn Ekelundarna skogsmark
Leknäs by Finnsjön, Lilla tjärn Grannas gårdsnamn Ekelunds pussarna tjärnar
Leknäs by /Se Finnsjön, Stora sjö Grannas ä. namn för Utby Ekestaden båtstad
Leknäs by /Se Finnsjön, Stora tjärn Grannas annat namn för Skommmarsgårds Ekstan ekstad
Leknäs by Finnstenarna holmar Grannas gård Enkärret kärr
Leknäs by /Se Finntuna mosse äga Grannas gård Enkärrskällan källa
Leknäs by Saknas Finntuna mossen myrmark Gravbacken gårdsnamn Erkers botten kolbotten
Leknäs by /Se Fisklösen sjö Griggersbo gårdsnamn Erkersfars ekstad ekstad
Lunebo by Fisklösen tjärn Grindbo landbogård Erkersfars ort gruvort
Lurbo by Flaskan sank mark Gropens fastighet Erkers odling mosse
*Löckesbo Saknas /Se Flaxtjärn, Lilla tjärn Grossbo by Eskils backe backsluttning
Manhem torp Lilla Flaxtjärnen tjärn Grossbo by Eskilsbacken backe
Markusbo, se Maskbo by Flaxtjärn, Stora tjärn Grossbo fäbodar fäb. Eskils mosse mosse
Maskbo by Stora Flaxtjärnen tjärn Grossbo fäbodar f.d. fäbodar Eskilstäppan äga
Maskbo gd Flaxtjärn tjärn Grovvalsverket valsverk Estrekärret kärr
Maskbo by Flaxtjärn tjärn Gråtkojan kolkoja Etkers backe backe
Maskbo by Flaxtjärn Saknas /Se Grönsinka by Etkers gärde gärde
Maskbo by Flaxtjärn tjärn /Se Gubbviken banvaktstuga Etkers Packåker åker
Maskbo bodar? /Se Flaxtjärnbäcken bäck Guckulunde gårdsnamn Etterkant kärret kärr
Morshyttan by *Flaxtjärnen tjärn Gudfars gårdsnamn Etterkantkärret kärr
Morshyttan by Flaxtjärnsmossen mosse Gudfars gårdsnamn Fagersjön sjö
Morshyttan by Flintbacken skogsområde Gudmors gårdsnamn Fagersjön tjärn
Morshyttan Saknas Flottarudden udde Gudmors gård Fageråsen ås
Nordansjö gård Flottdäljan myrmark Guffars torp Fallbärssveden äga
Norrbyn by Flyet terräng Guffars gård Fallet äga
Norrbyn by Flymossan mosse Gula Faran arbetarbostad Fallet äga
Norrbyn gård /Se Flymossen mosse Gumriks torp Fallet äga
Norrby by Lilla Flymossen mosse Gusells torp Fallet äga
Norrgårds gård Flymossen, Lilla mosse Gustavsberg gårdsnamn Fallet äga
Nybo förr hus? Stora Flymossen mosse, f.d. sjö Gustavsbergs gård Fallet, Gamla åker
Näckenbäck by Flymossen, Stora mosse Gustavsons gårdsnamn Fallsjön sjö
Näckenbäck by Fornby Flaxtjärn tjärn Gålsbo by Fallsjön sjö
Näs masugn Fornby Flaxtjärn tjärn Gålsbo by Fallsmossen äga
Näs samhälle Fornbyklint berg Gåsbo by Fallsänget äga
Näs bruk Saknas Fornbyklint berg Gåsbo by Fallsänget äga
Näs bruk Fornbyklint berg o. triangelpunkt Gästgården pensionat Fallsänget mosse
Näs by Fornbyklint, Lilla berg Gästis gästgivaregård Fallsänget utlagd äga
Näs by Fornbyklint, Lilla o. Stora berg Gästgivaregården kolkoja Fallsängs kolbotten kolbotten
Oppsocknen bygrupp Fornbyklint, Lilla och Stora berg Görans gårdsnamn Fallviken åker
Rehaltsbo gård Fornbyklinten berg /Se Görans gård Fallviken vik
Rossberga by Forneby Flaxkärn, se Flaxkärn, Lilla tjärn Göstas gårdsnamn Fanten äga
Rossberga by Forsbo rör gränsmärke Göstas gård Fanten mosse
Rossberga by Forsbäcken bäck Götverket valsverk Fanten, Bortra äga
Rossberga fjärding fordom del av sn Forsmuren ägomark Hackspettsbacken arbetarbostad Fanten, Hitra äga
Rossberga by Forsön ö Hag gård och torp Fantkärret odling
Rossberga by Forsön ö Hagalund hyresfastighet Femkällorna källor
Rossberga by Forsön ö Hagbo dal av by Femkällorna källor
Rossberga förr bergsmanshammare Forsön ö Hagbo fastighet Femkällsbrändan skogsparti, förr fall
Rossberga järnbruk Forsön ö Hagbyn gårdsnamn Fimossbacken backe
Rossberga by Forsön ö Hagen arbetarbostäder Fimossbäcken bäck
*Rossberga fjärding Framkammarmossen mosse Hagen ä. namn för Hagbyns Fimossbäcken bäck
Rossberga by Fredriksberg berg Hakebo villa Fimossediket bäck
Rossberga by, fabr. /Se Fräkenhålet kärr? Halvars gårdsnamn Fimossen mosse
Rosse by Fågellekan skogsmark Hanses gårdsnman Fimossen äga
?Rosse by Fågelmossberget berg Hastigs gård Fimossen mosse
Rosse by Fågelmossberget berg Hastigspetters torp Fimossen åker
Rosse förr bergsmanshammare Fågelmossen mosse Hedbergs gårdsnamn Fimorsrönningen skogsmark
Rosse by Fågelmossen sank mark Hedbergs gårdsnamn Finndammen damm
Rosse by /Se Fårmossen mosse Hedblads gårdsnamn Finnfallet äga
Rosse by Fårsveden ägomark Hedblads gårdsnamn Finnfallet äga
Rudu by Fårsveden skogsmark Hede by Finnfallsbotten kolbotten
Rudu by Fäbodbacken höjd med torp Hede by Finnfallsäng äga
Rudu by Fäbodberget berg Hede by Finnmossen mosse
Rudu by Fäbodbäcken bäck Hedegränden byar Finnsjön sjö
Rudu by Fäbodkärret myrmark Hede kvarn kvarn Finnsjön tjärn
Rudu by *Fäbodsrör gränsmärke Hede, Nedre by Finnstenarna stenar
Rudu by Fäbodviken vik Hede, Nedre by Finnstenarna stenar
Rudu by Fäbodviken vik Hede, Övre by Finnsveden äga
Rudu by Fäbodänget sank mark Hede Sjukstuga sjukstuga Finnsveden äga
Rudu by Färjeforsen ?fors Hede station f.d. järnvägsstation Finnsved mossen äga
Rudu beb. *Färnberg berg? Hedesågen såg Finntuna mosse
Rudu by /Se Färnmossen mosse Hedins gårdsnamn Finntuna mosse
Rudö by Galtrönningen sank mark Helvetet arbetarbostad Finntunamossen mosse
Rudö by /Se Galtrönningen äga Hemvärnsgården f.d. arbetarbostad Fisklösen sjö
Rudötorpet Saknas /Se Gettjärnen sank mark (f.d. tjärn) Henriks gårdsnamn Fisklösen tjärn
Sissbo by Gettjärnen myr Hermans fastighet Fisklössjön tjärn
Sissebo tp /Se Gillermossen mosse Herrgården herrgård Fisklösviken vik
Sisselbo by Gillermossen mosse Herrgården Herrgård utan jord Flaskan terrängparti
Sisselbo by Gillermossen mosse Herrgården herrgård Flaxtjärn, Fornby- sjö
Sjulsbo gd Gillströmsviken vik Herrgårds ä. namn för Björka Flaxtjärn, Lilla tjärn
Skjulsbo by Glötviken vik Herrgårds gårdsnamn Flaxtjärn, Stora tjärn
Sjulsbo by /Se Gnavet ägomark Herrgårds herrgård Flaxtjärn, Vatebo- sjö
Skräddarbo by Goddagskärret kärr Herrgårds gård Flaxtjärnsbäcken bäck
Skräddarbo by Goddagskärret skogsmark Herängslada lador Flinkgatan väg
Smedsbo by Goliats mosse mosse Hildursborg gårdsnamn Flintbacken backe
Smedsbo by Greve Pipers källa källa Hildursborg gård Flottdäljan gräsmyr
Smedsbo by Grimsmossen mosse Himmelriket arbetarbostäder Flukan ägor
Spisbo by Gropmossen mosse Hindriks gård Flygar-rönnings-botten kolbotten
Spisbo by Gropmossen mosse Hjulgården gårdsnamn Flymossberget berg
Spisbo by Grossbosjön sjö Hjältens ä. namn för Sörgårds Flymoss källan källa
Spisbo by /Se *Grufve-sjön sjö Hjältens gårdsnamn Flymossen mosse
Stadarna tp /Se *Gruvsjön sjö Hjältens gårdsnamn Flymossen mosse
Stadarna tp /Se *Gråkärr-röret(?) gränsmärke Hjältens gård Flymossen mosse
Staksbo by Grån fors Hjältens f.d. soldattorp Flymossen, Stora mosse
Staksbo by /Se *Grå Stallbergs rör(?) gränsmärke Honaman pina gårdsnamn Fläsksvålen holme
Storbyn by Gråängsberget berg Horndal industriort Folkets Husvägen väg
Storbyn by Gräskärret skogsmark(!) Horndals bruk järnbruk Fornby Flaxtjärn tjärn
Storbyn by Gräsmosseberget berg Horndals bruk industriort Fornby fäbodväg stig
Storbyn by /Se Gräsmossen ägomark Horndals Bruk järnbruk Fornby klint, Lilla o. Stora berg
Storbyn by Grönbuske holme Horndals by by Fornbyklint berg
Strandmora by Grönbuske ö Horndals by bostadsområde Fornbyrönningen äga
Strandmora by Grönsinkan sjö Horndal-Näs Järnväg järnväg Fornbyrönningen äga
Strandmora by *Grönsinken sjö Horndals Allé banvaktstuga Forsbäcken bäck o. ägor
Strandmora by *Grönsinke rå gränsmärke Horndals bruk Saknas Forsmuren äga
Strandmora by Gubbviken vik Horndals bruks bandel Saknas Forssveden äga
Strandmora by Gubbviksudd udde Horndals gård arrendegård Forstäppan äga
?Strandmora by Gumrikstenen sten? Horndals gård arrendegård Forsön ö
Strandmora by *Gåbsjön sjö Horndals järnverk järnbruk Forsön ö
Strandmora by Gårdsjöbäcken bäck Horndals station jvst Framhålskärret mosse
Strandmora by Gårdsjömossen, Nedre mosse Horntorpet landboställe Frans-Karis döställe Saknas
Strandmora by /Se Gårdsjön sjö Horntorpet torp Fruns hål äga
Strandmora, Norra, Södra, Östra byar Gårdsjön sjö Hovnäs by Fruns hål terrängparti
Strandmora, Norra o. Södra byar /Se Gårdsjön, Norr- sjö Hundarslet gård Fruns hål terrängparti
Strandmora, Östra by /Se Gårdsjön, Norra sjö Hytt byn by Fräkenhålet terrängparti
Strømmor by Gårdsjön, Norr- sjö Hyttbyn by Fyrkanten åker
Strömnor, se Strandmora Saknas Gårdsjön, Södra sjö Hyttmuren hyttruin Fåfängan åker
Strömor, se Strandmora by Gårdsjön, Sör- sjö Hyttstugan arbetarbostad Fågel-lekan skogsmark
Strömura, se Strandmora by Gårdsjön, Sör- sjö Härsberget del av by Fågelsmosse mosse
Sävsbo by Gårdsängarna skogsmark Högsveden gård Fågelviken äga
Söder Näs gård Gårdsätra delvis odlat område Iljans gårdsnamn Fårfittan källa
Södernäs färj-ställe Gåsbosjön sjö Iljans gårdsnamn Fårmossen mosse
Tommesbo by Gåsbosjön vik Iljans gårdsnamn Fårmossen mosse
Tommesbo by Gåsbosjön vik Iljans gård Fårsveden äga
Tommesbo by Gåsmossen mosse Iljans gård Fäbodarna äga
Tommesbo (*Tomasbo) beb. Gåstjärn tjärn Industrivägen väg Fäbodbacken ägor
Tommesbo by *Gåstjärnen sjö Ingeborgbo by Fäbodlandet strandremsa
Tommesbo by Gåstjärnen tjärn Ingeborgbo by Fäbodvreten äga
Tyskbo by Gåviken vik Ingeborgbo by Fäbodvägen, Väster väg
Tyskbo by Gåviksudden udde Ingeborgs gårdsnamn Fäbodbotten kolbotten
Tyskbo by Gäddekärn nu torrlagd tjärn Isakssons fastighet Fäbrokärret mosse
Tyskbo förr bergsmanshammare Gäddtjärn sjö? Israels gårdsnamn Fäbrokärret kärr
Tyskbo järnbruk Göla Kroksmossen äga Jakobs gårdsnamn Fähagen äga
Tyskbo by Gölen äga Jakobs gårdsnamn Färnmossen äga
Tyttbo by Gölhagen äga Jakobs gårdsnamn Färnmyran äga
Tyttbo by Göstas backe höjd Jakobs gårdsnamn Fämmyran äga
Urmakars gd Hagen äga Jakobs gårdsnamn Fämmyr källan trefaldighetskälla
Vadsbro gård Hagen udde Jakobs gård Fämmyrsmossen mosse
Vadsbro by /Se Hagtäppan äga Jakobs gård Fämmyrsveden äga
Valla by *Hagviken vik (och sund) Jakobs gård Fämmyrtäppan äga
Valla gård Hagviken vik Jakobs gård Färjebo äga, förr gård
Valla by /Se Hagviken vik Jakobs gård Färn mossen äga o. mosse
Valla masugn Saknas *Hallsjön(?) sjö Jakobs skolhus Förvaltarns damm damm
*Vallby Saknas /Se Halltjärnen tjärn Janeriks gård Galdrönning kolbotten
Wallens kalkgruva Saknas Halltjärnen tjärn Jan-Ers gårdsnamn Galten sten
Vatebo by Halsjön sjö Jan-Jons gårdsnamn Galten sten
Vatebo by *Halsjön sjö Jan-Matts gårdsnamn Gammelbotten kolbotten
Vatebo by Hamptäppan äga Janneses torp Gammarfallet äga
Vatebo by Havervreten äga Jan-Ols gårdsnamn Gammalgården gammal gårdsplats
Vatebo by Hedeberget berg Jan-Pers gårdsnamn Gammalrudan äga
Vatbo by Hedekärn tjärn Jans gårdsnamn Gammalvreten äga
Vatebo by Heden ås Jans ä. namn för Snickares Gammalån bäck
Vatbobyn by Heden grusås /Se Jans gårdsnamn Gammelsveden åker
Vatebo förr bergsmanshammare Hedesjön sjö Jans gårdsnamn Gammelängarna äga
Vatebo järnbruk Hedesjön sjö Jans gårdsnamn Gammursbotten kolbotten
Vatebo by /Se Hedesjön sjö Jans gårdsnamn Garpänget äga
Vatebo by /Se Hedmossen mosse Jans gård Gatusveden hage
Vatebogränden bygrupp Hedmossen mosse Jans gård Genbäck bäck
*Vik Saknas Hedmossen sank mark Janses gårdsnamn Genbäck dalsänka
*Vik Saknas Hedmossgruvorna myrmark Jermunds gård Genomroddet sund
Wik Saknas Hedtjärn tjärn Jonases Saknas Getbrobotten kolbotten
*Vika fjärding Hedtjärnen tjärn Jons gårdsnamn Getbron kavelbro
Västanbäck by Hedtjärnen tjärn Jons gårdsnamn Getingkärret äga
Västanbäck by Hedtjärnsbäcken bäck Jons gård Getsveden äga
Västanbäck by Hedtjärnsmossen mosse Jugansbo by Gettjärn +sjö, nu mosse
Västanbäck gård /Se Hedtjärnsmossen mosse Jungfrubo fäbodar f.d. fäbodar Gettjärn mosse
Västanbäck by Hedtjärnen sjö Jungfrubo f.d. fäbodar Gilfitberget berg
Västanbäck by /Se Hellsingen fors Juvik by Gilfitstenen flyttblock
Västanhede by Hemhagen äga Jägers gårdsnamn Gillermossen mosse
Västanhede by Hemänget äga Kaksmällan stångjärnssmedjan Gillermossen mosse
Västanhede by Heränget sank mark Kaksmällan smedja Gillermossen mosse
Västanhede by Heränget ägomarker Kalkbrottet nedlagt kalkbrott med arbetarbostäder Gillermossen mosse
Västanhede by Herängsån å Kalles ä. namn för Vestlunds Gillerviken vik
Västanhede by Herängsån å Kammarbo f.d. torp Gillströmsviken vik
Västanhede by Hins dal dal Kammarbo gård Givarberget berg
Västanhede by Hins krok landsvägskrök? Kaplansgården gårdsnamn Gjuthusbotten kolbotten
Västanhede by Hjortronmossen mosse Kapplagården f.d. komministerboställe Glasmästargatan byväg
+Västanhede by /Se Hjortronmossen, Lilla sank mark Kapplans gård Gnavet äga
Västanmossa by Hjortronmossen, Lilla mosse Kardusen arbetarbostad Gnavet äga
Västansjö gård Hjortronmossen, Stora sank mark Karl-Eriks bostadsfastighet Gnätet ägor
Västansjö by /Se Hjortronmossen, Stora mosse Karlfalls grind grind Goljatsmossen mosse
Västmossa by Hjulsmossa Rhå gränsmärke Karlsbo gårdsnamn Grabbo fastighet
Västmossen by Hjärtsholmen holme Karls gårdsnamn Graven utlopp
Västmossa by Hjärtsholmen ö Karls ä. namn för Björkebo Gravkullen kulle
Västmossa by *Ho..dalssiön sjö Karlshem villor Grims mosse mosse
Västmossa by Holmberget berg Kellins gårdsnamn Grimsmosse äga
Västmossa by *Hordahlssiön sjö Kers gårdsnamn Grimsmosse mosse
Västmosse by /Se *Hor-dals siön sjö Kers gårdsnamn Grindbo åker
*Åkern by /Se *Horna å /Se Kers fastighet Grindsveden äga
Åkersbyn by *Horndalsklint berg Kers gård Grindsveden äga
Åkersbyn by Horndalsklinten berg Kilen gårdsnamn Grismossen mosse
Åkersby Saknas /Se Horndalsån å Kilen torpstuga Grismossen äga
*Ås by /Se Hovnäsudden udde Kingels gårdsnamn Gropmossen mosse
Åsen gd »hualpesten» gränsmärke Klaras gårdsnamn Gropmossen mosse
Åsen gd Hundberget berg Klars gård Grossbosjön sjö
Åsen gd Hundberget berg Klars gård Grossbosjön sjö
Åsen gd /Se Hundbergsmossen mosse Klarspers backstuga Gruvan åker
Östansjö gård Hyttdammen damm Klarus torp Gruvberget del av Skallberget
?Österviken Saknas Hyttdammen damm Klarus backstuga Gruvberget berg
Österviken bygrupp /Se Hyttsjöberget berg Klasas gårdsnamn Gruvspåret väg
  Hyttsjön sjö Klases gårdsnamn Grån fors
  Hyttsjön sjö Klases gård Grån strömdrag
  Hyttsjön sjö Klases gård Grån skogsmark
  Hyttsjön sjö Klemens landbogård Gråänget ägor
  Hyttängarna ägomark Klensmedjan smedja Gråängsberget berg
  Hålsjökärret myrmark Klämmes torp Gråängsbäcken bäck
  Hålsjön tjärn Klämmes fastighet Grällsholmen holme
  Hålsjön sjö Klockarvägen väg Gräskärret äga
  Hålsjön sjö Kmatts gårdsnamn Gräskärrsbotten kolbotten
  Hålsjön sjö Knaperbacken torp Gräskärrsbäck bäck
  *Hålsjö rör gränsmärke Knuts gård Gräsmossen äga
  *Hårdragsmossen mosse Knölsveden gård Gräsmossen äga
  Häggkärret kärr Kokhällan banvaktstuga Grävsvinsberget berg
  Häggkärret kärr Kolarns fastighet Grönbuske videbuske
  Hällholmen holme Kolartorpet f.d. fäbodar Grön moss-änden mosse
  Hällmossen myrmark Kolhuset träkolsmagasin Grönmossändsbotten kolbotten
  *Hällrör gränsmärke Kols gårdsnamn Grönnabb udde
  *Hällröset gränsmärke Kols gårdsnamn Grönsikavägen, Gamla väg
  Hälltjärn tjärn Kols landbogård Grönsinke heden skogsmark
  Hälltjärnen tjärn Kols gård Grönsinksvägen väg
  Hälltjärn sjö Kols gård Gubben sockenröse
  Hälltjärnsberget berg Konningskärrsladan lada Gubbgärdet gärde
  *Hälsingen fors Konnsjö gårtd Gubbkärret kärr
  *Hälsingforsröret gränsmärke Konnsjön gård Gubbliden mosstråk
  Stora Härdraget mosse Konnsjön Saknas Gubbotten kolbotten
  Härdraget, Stora skogsmark Konsjö landbogård Gubbviken vik
  *Härdragsmossen mosse Kontoret kontor Gubbviken vik
  Härsingen fors Kopparslagars backstuga Guckulunda skogsbacke
  ?Härsingen fors Kraftstationen karftverk Guckusten flyttblock
  Härsingen vattendrag Kristinelund gårdsnamn Guldmossen mosse
  *Härsingforsröret gränsmärke Kristinelund fastighet Guldmoss källan källa
  Hästbäcken bäck Kritfabriken bageri Gullmossen åker
  Hästen sjö Kråkslottet gårdsnamn Gumrik backen back
  Hästen sjö Krångede transformatorstation Gumriksbacken backe
  Hästen sjö /Se Krångedemässen personalmäss Gumriksbacken backe
  Hästhagen äga Kuckles villa Gumriksbacken backe
  Hästhagen ägomark Kulan gårdsnamn Gumriksrönningen äga
  Hästhagen skogsmark Kulas torp Gumrikstenen flyttblock
  Hästkärret ägomark Kullen annat namn för Fornby gård Gumriksstenen sten
  Hästmossen mosse Kullen tjänstemannabostad Gumrönningen äga
  Hästmossen mosse Kuskens f.d. kuskbostad Gålsbo sjön utvidgning av Dalälven
  Häxmossen mosse Kvarnbacken gårdsnamn Gålsätran åker
  Häxmossen mosse /Se Kyrkby kvarn kvarn Gårdsjöarna sjöar
  Högberget berg Kyrkbyn by Gårdsjöberget berg
  Högberget berg Kyrkbyn Saknas Gårdsjön, Norra o. Södra sjöar
  Högberget berg Kyrkbyns bandel Saknas Gårdsjön, Nedra sjö
  Högberget berg o. triangelpunkt Kyrkegränd byar Gårdsjön, Norra sjö
  Högberget berg, triangelpunkt Kyrkskolan skola Gårdsjön, Södra Saknas
  *Högstensrör gränsmärke Kyrkvärdens gårdsnamn Gårdsjön, Övre sjö
  *Högstensrör gränsmärke Kyrkvärdens gårdsnamn Gårdsätra ägor
  *Hökberget berg Kyrkvärdens gård Gårdsätrabacken backe
  Hökeberget berg Kyrkvärdens gård Gårdsätrabron bro
  Hönsberget berg Kyrkvärds gårdsnamn Gåsbo helvetet skogsparti
  Iljans mosse äga Kyrkvärns gård Gåsbosjön vik
  *Ingels mossen mosse (med en sjö) Kånsjö gård Gåsbosjön sjö
  Ingelsmåsen mosse eller tjärn Källarbacks gårdsnamn Gåsboån å
  Jonases terräng Källhult tjänstebostad Gåsboån å
  Jugansboforsen fors Kämplisa torp Gås mossen mosse
  Jugansboforsen fors Körboden skogskoja Gåsmossen mosse
  Jugansboforsen fors(?) Labbis laboratorium Gåsmosshällarna berghällar
  Juliusmossen ägomark Laggarbo torp Gåsstenen sten
  Jönsesberget berg Lancashiresmedjan lancashiresmedja Gåstjärn tjärn
  Kajornas puss myr Landbons gård Gåstjärn tjärn
  *Kalkiers råå röse Lappbo arbetarbostad Gåviks kärr äga
  *Kalkiers Råå röse Lars-Ers gårdsnamn Gåvusbacka udde
  Kallviken vik Lars-Ers gård Gällsholmen holme
  *Kaltiersråå röse Lars-Jons gårdsnamn Gärdes vreten äga
  Kalvmosstäppan äga Lars-Ols ä. gårdsnamn Gärdet ägor
  Kamhavet tjärn Lasses gårdsnamn Gärdet ägor
  Kamhavet tjärn /Se Lasses gårdsnamn Gärdet äga
  Kampkällan källa (?) Lasses gård Gärdet åker
  Kapplahagen ägomark Lassesboden skogsstuga Gästgivaren sten
  Karl-Ersrönningen myr Leknäs by Gästgivaresveden äga
  Kattamossen äga Leknäs Saknas Göt-tegarna äga
  Kattarönning äga Likbon fd. bårhus Hagberget skogshöjd
  Katthavet göl Lilles bondgård Hagbokällan källa
  Katthavsbäcken bäck Lilles fäbodstuga f.d. fäbod Hagbo vreten äga
  Kavelbrokärret äga Lillstugan fastighet Hagen äga
  Kilholmen, se Killön holme Lindbergs gårdsnman Hagen äga
  Killön holme Linds torp Hagen beteshage
  Killön ö Lindsbo gårdsnamn Hagtäppan äga
  Killön holme Lindsbo gård Hagviken vik
  Killön ö Lisselbo gårdsnamn Hagviken vik
  Killö Västerholme ö Lisselbo gård Hagvreten äga
  Killö Österholmar holmar Lisselgården gårdsnamn Halldammen damm
  Killmossbäcken bäck Lisselängsladan lada Hampgärdet äga
  Kiölsmossa Tiärnan tjärn Ljusfallet t. Hampgärdet åker
  Klarskissen sjö Lortrönnings lada lada Hamp tomterna ägor
  Klarskissen sjö Lotts Klens krog krog Hansmans rönning äga o. skogsmark
  Klar-skissen sjö Lugnet gårdsnamn Harfallsgrinden grind
  Klar-skissen sjö Lugnet gård Havrevreten åker
  Klarskissen sjö Lumsen sjö Havrevretsbacken backe
  Klar-Skissen sjö Lumsstugan f.d. bondgård Hedboms täppa äga
  Klar-Skissen sjö /Se Lundins gård Hedbotten kolbotten
  Klockarviken vik Lundins väg väg Hedbotten kolbotten
  Klossmossen mosse Lurbo by Hedbotten kolbotten
  *Klåfstensröret gränsmärke Lusbo f.b. arbetarbostad Hedbotten kolbotten
  *Klövröret gränsmärke Lustgården arbetarbostad Hedeberget berg
  Knaperbacken backe Lång-Bengts torp Hedeberget berg
  Knaperberget berg Långbo arbetarbostad Heden ås
  *Knippevalls rå gränsmärke Långhundra lada Heden grusås
  Knopen terräng Länsmans-Annas villa Hedesjön sjö
  Knopen terräng Lättars torp Hedesjön sjö
  Kolbosveden skogsmark Lönnmo-Johans fastighet Hedeåsen berg
  Kolfallet skogsmark Lönnmora landbogård Hedeåsen berg
  Kolhusberget berg Lönnmora by Hedgruvan gruva
  Kolhusberget berg Lönnmora gård Hedmossebotten kolbotten
  Kolningberget berg Lövladan lada Hedmossen mosse
  Kolningskärret skogsmark Mamsell Engbergs backstuga Hedmossen mosse
  Konnsjöbäcken bäck Manhem egnahemssamhälle Hedtjärn sjö
  Konnsjöbäcken bäck Manhem bostadsområde Hedtjärn tjärn
  Konnsjön, Lilla sjö Marktas gård Hedåkern äga
  Lilla Konnsjön sjö Margtas gårdsnamn Helvetet åker
  Konnsjön, Lilla sjö Markusbo by Hem källan källa
  Konnsjön, Lilla sjö Martinarns tjänstemannabostad Hemänden äga
  Konnsjön, Stora sjö Martinen martinugn Hemändsbotten kolbotten
  Stora Konnsjön sjö Masarns gård Herrgårdsgärdet äga
  Konnsjön, Stora sjö Masens gårdsnamn Herrgårdsparken park
  Konnsjön, Stora sjö Maskbo by Herrängsån å
  Konnsjön, Stora sjö Maskbo by Herängarna mosse
  Konnsjön, Stora sjö Maskbo, Norra gård Heränget äng
  Konnsjön, Stora sjö Masmästares gårdsnamn Heränget ägor
  Konsiöö Engh ängsmark Masmästars gård Heränget åkerområde
  Konsiöö Kiärnan tjärn Masmästars gård Herängsbro landsvägsbro
  Konsiö Mossan mosse Masols gård Herängsbron bro
  ?Kossen sjö Massa-Pers fastighet Herängså å
  Krokbäcken bäck Mattsbacken gårdsnamn Herängsån å
  Krokmossen ägomark Matsbacken gård Hillgrens bäck bäck
  Kroksmossen myrmark Mattses gårdsnamn Hindriksberget berg
  Krommfjärden vik Mattses gårdsnamn Hins dal dalgång
  Krommfjärden vik Mattses gårdsnamn Hins kittel källa
  *Kronotallsröret gränsmärke Mattses gårdsnamn Hins krok krök på landsväg
  Kullerbacken höjd Mattses gårdsnamn Hjortronmossen mosse
  Kullerberget berg o. triangelpunkt Mattses gårdsnamn Hjortron-mossen mosse
  Kullerns kärr kärr Mattses gård Hjortronmossen, Stora mosse
  Kunsjön, Lilla sjö Matses landbogård Hjortronmoss-berget skog
  Kunsjön, Stora, se Konnsjön, Stora sjö Matses gård Hogersbacken backe
  *Lilla Kusjön, se Lilla Konnsjön sjö Matses fäbodstuga s.d. fäbod Holmen holme
  Kvalgåsmossen mosse /Se Matts-Görs gårdsnamn Holmströms täppa äga
  Kvarnbäcken bäck Matts-Ols gårdsnamn Homprosveden äga
  Kvarnbäcken bäck Matsols f.d. torp Honolulu korsning mellan väg och järnväg
  Kvarnbäcken bäck Mattses torp Hopbotten kolbotten
  Kvarndammen damm Mattses f.d. torp Hop täftarna ägor
  Kyrkberget berg Mattsons bondgård Horndalsån å
  Kyrkbybäcken bäck /Se Mediumverket valsverk Hornper sten
  Kyrkbyviken vik Mejeriet arbetarbostad Horsbäcken bäck
  *Kyrkeby-Löten Saknas Mejeriet, Gamla f.d. mejeri Hovningsbotten kolbotten
  Kyrkeängen äga Mixens villa Hovnings fall fall
  Kyrkstenen sten? Mjölnares gårdsnamn Hovnäs färja färja
  Kålgården äga Mjölnarbo stuga Hovnäs udden udde
  Kålgårdstomten äga Mjölnars torp Humlebacken hage
  Källkärret myr mark Modigs f.d. soldattorp Humlegårdsmosse mosse o. ägor
  Källmossberget berg Mojsen matservering och ungkarlshotell Hummelbergsholmen holme
  Källmossen mosse Moréns gårdsnamn Hundberget berg
  Källmossen mosse Morshytt gårdsnamn Hundberget berg
  Källmossen mosse Morshyttan by Hundbergsmossen mosse
  Källmossen mosse Morshyttan by Husbacken äga
  Källmossen sank mark Morshytthålet by Hyttbacken plats i by
  Källmossen myrmark Morshytts gård Hyttbacken backe
  *Källmossröset gränsmärke Mosters backstuga Hyttby hagen hage
  Källsveden åkrar Muren annat namn för Vret Hyttdammen sjö
  Källtjärnen tjärn Målars torp Hyttdammen damm
  Källtjärnen tjärn Mårtens gårdsnamn Hytt mossen äga
  Källvreten äga Mårtens gårdsnamn Hyttrönningen äga
  Käringrönning äga Mårtens gård Hyttsjön sjö
  Käringtjärnen tjärn Mårtens gård Hyttsjön sjö
  Kärret äga Nerbyn by Hyttsjön sjö
  Kärret ägomark Nerbyn by Hyttsveden äga o. hagmark
  *Kärrvägsrör gränsmärke Nerbyns fäbodarne f.d. fäbod Hyttvreten äga
  *Kärrängsrör gränsmärke Nergården gårdsnamn Hyttvretsbacken backe
  Köllsmossan ängsmark Nergården gårdsnamn Hyttänget äga
  Laggarbo Fannum skogsmark Nergårds gårdsnamn Hyttänget äga
  *Lambön, se Lammön Saknas Nergårds gård Hyttängsån del av Årängsån
  Lammön ö Nerstu gård Hyttängsvägen väg
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hågers backe backe
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hålbacken äga
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hålkärrsvreten äga
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hålldammen damm
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hålsjöberget berg
  Lammön ö Nerstus gårdsnamn Hålsjökärret äga
  Lamsen, se Lumsen sjö Nerstus gårdsnamn Hålsjökärret kärr
  Landboviken vik Nerstus ä. namn för Norrbäck Hålsjön sjö
  Landboviken vik Nerstus gård Hålsjön sjö
  Landshövdingeberget berg Nerstus gård Hårddraget mossparti
  Landshövdingeberget berg Nerstus gård Hällarna hällar
  Landskillnadsmossen mosse Nilses gårdsnamn Hällbergs grind grind
  Langön holme Nilses gårdsnamn Hällbo gärdet äga
  Lappberget berg Nilses gård Hällbotten kolbotten
  Lappberget berg Nilses gård Hällbotten kolbotten
  Lappberget berg Nordansjö landboställe Hällmossen mosse
  Lapphällarna skogsmark Nordansjö gård Hällmossen mosse
  Lapphällarna hällar Noréns div.handel Hälltjärn sjö
  Leknäsbäcken bäck Norrbyn by Hälltjärn tjärn
  Leknäsbäcken bäck Norrbäck gårdsnamn Hälltjärnsberget berg
  Leknäsforsen fors Norres gårdsnamn Hälltjärnsbäcken bäck
  Leknäsforsen fors Norres gård Hällvägen väg
  Leknäsforsen fors Norrgårds gårdsnamn Hälsokälla källa
  Leknäsholmen holme Norrgårds gårdsnamn Härsingen fors
  *Leknäslunden Saknas Norrgårds gårdsnamn Härsingen fors
  Leknäslunden lund /Se Norrgårds gårdsnamn Hässjegolvet äga
  Leknäsmossen mosse Norrgårds ä. namn för Skommares Hästbäcken bäck
  Liljekonvaljholmen ö Norrgårds gårdsnamn Hästbäcken del av å
  Lilla gärdet äga Norrgårds gårdsnamn Hästen sjö
  *Lillesjön sjö Norrgårds gårdsnamn Hästen sjö
  *Lillesjön vik Norrgårds f.d. torp Hästhagarna hagar
  Lille Sjön, se Gäsbosjön sjö Norrgårds gård Hästhagebotten kolbotten
  Lille Sjön, se Mellansjön tjärn Norrgårds gård Hästhagen hage
  Lille Hwijlewallen Saknas Norrgårds gård Hästhagen hage
  *Lilleorrbergsrör gränsmärke Norrgårds torp Hästhagen äga
  Lillklinten berg Norström gårdsnamn Hästhagen beteshage
  Lillklinten höjd Norströms gårdsnamn Hästhagen äga
  *Lillorrberget berg Nybo gårdsnamn Hästhagsberget berg
  Lill Sjön sjö Nybo arbetarbostad Hästhagsberget berg
  *Lill-Skissen vattendrag Nybons gårdsnamn Hästhagsbusken videbuske
  Liss Anna tjärn /Se Nybons gårdsnamn Hästhagsvreten äga
  Lissanna tjärn Nybonns gård Hästkällan källa
  Liss-Annmossen mosse Nybygget arbetarbostäder Hästkärret äga
  Liss-Ann sjön sjö Nygårds gårdsnamn Hästkärret ägor
  Liss-Annsjön sjö Nygårds gårdsnamn Hästkärrsladan lada
  Lisselbergsmossen mosse Nygårds gårdsnamn Hästmossarna mossar
  Lisselänget äga Nygårds gårdsnamn Hästmosseberget berg
  Lisselänget äga Nygårds gård Hästmossen mosse
  Lisselänget ägomark Nygårds gård Hästmossen mosse
  Lisselänget ägomark Nylandet by Hästmossen mosse
  Lisselängsdammen damm Nylandet by Hästmossen, Lilla mosse
  Lissen tjärn Någorlunda pensionärshem Hästmossen, Stora mosse
  Lissjöberget berg Näckenbäck by Häströnningen hage
  Liss-sjön sjö Näsbanan järnväg Hästsveden äga
  Lissjön sjö Näs bruk järnbruk Hästsveden äga
  *Ljusfalls backen gränshöjd Olars gård Hästsvedhagen hage
  Liuusfalsbackan backe Ol-Lars gårdsnamn Hästsvedvreten äga
  Ljushällar berg Olles gårdsnamn Hästänget mosse
  Lomkärn tjärn Olles gårdsnamn Hättsten sten
  Lomossen myrmark Olles gårdsnamn Hög backen backe
  *Lomsen sjö Olles torp Hög berget berg
  Lomsjömossen mosse Olles gård Hög berget berg
  Lomsjömossen mosse Ol-Matts gårdsnamn Högberget berg
  Lomsjön sjö Paradiset arbetarbostäder Högberget berg
  Lomsjön, Lilla sjö Pelles gårdsnamn Hökmossbäcken bäck
  Lomsjön, Lilla tjärn Pelles gårdsnamn Hökmossen delvis uppodlad mosse
  Lomsjön, Stora sjö Pelles gård Höksmossen mosse
  Lomsjön, Stora tjärn Perbo gårdsnamn Hökmosse ån å
  *Lomsjörör gränsmärke Perdals gårdsnamn Hönsberget bergknall
  *Lomsjörör gränsmärke Per-Ers gårdsnamn Ingeborgboåsen del av ås
  *Lomtjärnen tjärn Per-Jons gårdsnamn Intrånget äga
  Lomtjärnen tjärn Permats gård Jakobs Stinas hällar hällar
  Lomtjärnen tjärn Permats gård Jermisänget äga
  Lomtjärnsmossen mosse Per-Matts gårdsnamn Jerusalem äga
  *Lotterängsviken vik Per-Matts gårdsnamn Jonasos äga
  Lumsberget berg Per-Olofs f.d. soldattorp Jonbacken backe
  Lumsen sjö Per Olovs gård Jopptäppbotten kolbotten
  Lumsen sjö Per-Ols gårdsnamn Jugansboforsen fors
  Lumsen sjö Per-Ols gårdsnamn Jugansbo klint berg
  Lumsängen skogsmark Per-Ols gårdsnamn Julinsmossen äga
  Lundudden udde /Se Per Ols gård Jumpbäcken bäck
  Lundudden udde Perols gård Jutus botten kolbotten
  Lurbo ägomark Per Ols fäbodstuga f.d. fäbod Jutus sved skogsmark
  Lurbo rönning sankmark Pers gårdsnamn Juviken vik
  Lurhålet kärr? Pers gårdsnamn Juviksmosse åker
  Lyssen tjärn Pers gårdsnamn Juviksvreten åker
  Långa tången skogsmark Pers gård Järtsholme holme
  Långbrobäcken bäck Pers gård Jönses berg kulle
  Långbromossarna myrmark Persbo torp Kabelvägen väg
  Långholmen holme Perses gårdsnamn Kaksmälldammen Saknas
  Långholmen holme Petters gårdsnamn Kalfalls haret stengrund
  Långholmen holme Petters gårdsnamn Kalkmoräga äga
  Långholmen holme Petters gårdsnamn Kallkärret kärr
  Långholmen ö Petters gårdsnamn Kalkgruvfallet fall
  Långholmen, Lilla ö Petters gårdsnamn Kallkärret kärr
  Långhundra skogsmark Petters gårdsnamn Kalltäppan äga o. kärr
  Långhundra terräng Petters gårdsnamn Kallviken vik
  Långkärr sjö Petters f.d. bondgård, numera div.handel Kallängsvreten äga
  Långkärrret myrmark Petters gård Kalvhagen hage
  Långkärret kärr Petters loge loge Kalvhagen hage
  Långkärret kärr Pils gårdsnamn Kalvhagen äga
  Långmossen mosse Pinbo gård gårdsnamn Kalvhagen hage
  Långmossen mosse Pinnbo villa Kalvsveden hage
  Långmossen sank mark Polisens villa Kamhavet tjärn
  Långmossen mosse Prippas villa Kamhavsmossen mosse
  Långmossen ägomark Prästbacken villaområde Kamphålet grop
  Långmossen ägomark Prästgården komministerboställe Kampkällan källa
  Långmossen sank mark Prästånladan lada Kampkällan källa
  *Långmursrör gränsmärke Påls gårdsnamn Kapelltomten dunge
  Långsjöberget berg Påls gårdsnamn Kapplaägan äga
  Långsjöbäcken bäck Påls gårds Karersrönningen äga
  Långsjön sjö Rammelbo arbetarbostad Karlfallet åker
  Långsjön sjö Renällsbo gård Karsveden äga
  Långsjön sjö Ritkontoret f.d jvst Kasarna äga
  Långsjön sjö Rossberga by Katas backe bergknöl
  Långsjön sjö Rossberga by Kattaberget berg
  Långsjön tjärn Rosse by Kattsberget berg
  Långsjön sjö Rosse by Kattamossen mosse
  Långsjön sjö Rosse Saknas Kattgneten äga
  Långsjön sjö Rosse kvarn kvarn Kattgruvan övergiven gruva
  Långsjön sjö Rosse kvarn kvarn Katthavet tjärn
  Långsjön sjö Rosslandet bostadsområde Kattholmen holme
  Långsjön sjö Rossliden idrottsplats Kattholmen holme
  Långsjön sjö Rostugus gårdsnamn Kattstaden fiskeanordning
  Långsjön sjö Ruddimossladorna lador Kattstadänget äga
  Långsjön sjö Rudu by Kattäppan äga
  Långsjön sjö Rällbo bostadsfastigheter Kavelbrobrändan skogsmark
  Långsjön sjö Rättarns f.d. rättarbostad Kersmors hål källa
  Långsjön sjö Rättarns f.d. rättarbostad Kersrönningen äga
  *Långsjön sjö Rävlyan arbetarbostad Kilen åker
  *Lång-Skissen sjö Rönningen gårdsnamn Kilen äga
  *Långtjärnen sjö Rönningen gård Kilfars jopptäppa äga
  *Långtjärnen sjö Rönnings gård Killholmen, Östra holme
  Långänget ägomark Rönnäshytta arbetarbostad Killingholmen holme
  Länshygget skogsmark Rörlandet bostadsområde Killmossen mosse
  Lötbacken backe Sandelmakares gårdsnamn Killön holme
  Löten äga Sadelmakars gästgivaregård Killön ö
  Lövstamossen mosse Saléns gård Killö norra uddar uddar
  Lövstamossen mosse Sammels gård Killönsholmen, Östra holme
  Masarberget berg Sammels gårdsnamn Killös holme holme
  Matses berg berg Sandvika bostadsområde Kilmossen mosse
  Matskärrbäcken bäck Sandviken bostadsområde Kilsberget skog
  Matskärret kärr Saniteten dusch- och tvättrum Klarskissen sjö
  Mellanbackssten sten Saras ä. namn för Hedblads Klarskissen sjö
  *Mellanbäcksröret gränsmärke Saras gårdsnamn Klases slåtteräga äga
  Mellanmossen sank mark Sibirien arbetarbostad Klasvreten äga
  Mellanrönningen äga Sibirien arbetarbostäder Klensmedsbacken backe
  Mellansjön tjärn Simons torg vägskäl Kilnten berg
  Mellansjön sjö Sisselbo by Kilntmossen mosse
  Mellansjön sjö Sjukstugan sjukstuga Klintsjömossen mosse
  Messmyran myr Sjukvården läkarmottagning och sjuksköterskebostad Klintsjön tjärn
  Morshytteberget berg Sjukvården f.d. rättarbostad Klockarbacken backe
  Morshyttesjön sjö Sjulsbo gårdsnamn Klockarvreten äga
  Morshyttesjön sjö Sjöns gårdsnamn Klockarvreten äga
  *Mossekärren sjöar Sjöns gård Klosshålet terrängparti
  Munksundet sund Sjöänget gårdsnamn Klosskällan källa
  Murbäcken bäck Sjöänget gård Klossmossen mosse
  Murhagen skogsmark Skaffarbo torp Klossmosshalsen del av mosse
  Myggbo-Långsjön sjö Skaffares gårdsnamn Klä berget Saknas
  Myggbo-Långsjön tjärn Skaffars gård Klösshålet kärr
  Myggbo-Trehörningen tjärn Skogaränget gård Klösshålskällan källa
  Myggbäcken bäck Skogarängsladan lada Knaperbacken backe
  Myggbäcken bäck Skogbyn annat namn för Västansjö Knaperberget berg
  Myran äga Skogsbo torp Knipprönninga äga
  Myrbacken skogsområde Skogsindustri sågverk och snickerifabrik Knölsvedslätten äga
  Myrberget berg Skogsliden arbetarbostäder Kobotten kolbotten
  Myrsveden ägomark Skogsstuga, se Körboden Saknas Kodön källa
  Mysnarn sjö Skogsstuga, se Lassesboden skogsstuga Kohagen äga
  Mÿsnarn sjö Saknas skola Kohagen beteshage
  *Mystjärn? sjö Skolbo gård Kohagsbacken skogsbacke
  Måsekärnarne sjöar Skolmästares gårdsnamn Kohagsbacken beteshagen
  Mörsberget berg Skommarbacken torp Kokkälllan källa
  Mörsberget berg Skommares gårdsnamn Kokkällsmossen mosse
  Mörtsjöbäcken bäck Skommares gårdsnamn Kolbokärret kärr
  Mörtsjödammen damm Skommares gårdsnamn Kolbo sva åker
  Mörtsjömossen sank mark Skommares gårdsnamn Kolbo sveden äga
  Mörtsjön tjärn Skommares gårdsnamn Kolbotten äga
  Mörtsjön sjö Skommargårds gårdsnamn Kolbäckrönning åker
  Mörtsjön sjö Skommargårds gård Kolfallet äga
  Mörtsjön sjö Skommars torp Kolfallet äga
  Nabben udde Skommars gård Kolfallet skogsskifte
  Nerbyvallen terräng Skommars backstuga Kolgården kolbotten
  *Njurändesjön sjö Skommars gård Kolhusberget berg
  Nolansjö-Grufvan gruvhål Skräddarbo by Kolningberget berg
  *Nolansjö-gruvan synbarligen f.d. gruva Skräddares gårdsnamn Kolningberget berg
  Noret udde Skräddares gårdsnamn Kolningbron bro
  Norr skogsmark Skräddares gårdsnamn Kolningsbro bro
  Norr-Dalkarlssjön sjö Skräddares gårdsnamn Kolningsbrovreten åker
  Norr-Dalkarlssjön sjö Skräddars gård Kolning kärret äga
  Norr-Gårdsjön sjö Skräddars torp Kolning kärret äga
  Norrgärde äga Skvallerbo arbetarbostad Kolning kärret äga
  Norrmossen myrmark Skyttens gårdsnamn Kolningkärrsklinten berg
  Norrsundet sund Skärgården arbetarbostad Kolning kärrs källan källa
  Norrsundet vattendrag Slaskladan tippningsplats för avskräde Kolning kärrsvägen ägoväg
  Norrsveden skogsmark Slink in villa Kols gärde åker
  Norrsveden skogsmark Smass gård Kols-mosters viloställe plats i skog
  Norrån å Smass gård Kols rönning äga
  Norrönningen terräng Smass gård Kols täppa äga
  Notberget udde Smatts gårdsnamn Kols täppor ägor
  Notholmen holme Smatts gårdsnamn Konningskärret äga
  Nylandet äga Smatts gårdsnamn Konningskärrspasset älgpass
  Nyttigmossen mosse Smedbo annat namn för Smedens Konnsjö bäcken bäck
  Nyttigmossen sank mark Smedbo gårdsnamn Konnsjö Heden grusås
  Nyängesmossarna mossar Smedbo åladan lada Konnsjö Låga ekstad
  Nyänget ägomark Smedens gårdsnamn Konnsjön, Stora o Lilla sjöar
  Näckenbäcksviken vik Smedens gårdsnamn Konnsjön, Lilla sjö
  Näsboänget strandområde Smedens ä. namn för Hildursborg Konnsjön, Stora sjö
  Näsboänget ängsmark Smedens gårdsnamn Korset vägskäl
  Näsforsen ?fors Smeds gårdsnamn Korstäppan äga
  Näsforsen fors Smeds gårdsnamn Korsåsen äga
  Nässen sjö Smeds gård Kringelarslet vägkrok
  Nässen sjö Smedsbo by Kringelbacken backe
  Nässen sjö Smedsbo by Kringelikut udde
  Nässen sjö Smedsbo gård herrgård Kringelmossarna mossar
  Nässjökärret kärr Smedsbo herrgård herrgård Krokmossen mosse
  Nässjökärret kärr Smedsbo kvarn kvarn Krokmossen mosse
  Nässjökärret kärr Smedsbo magasinet lada Krokmossen äga
  Nävemossen mosse Smedstugan fastighet Krokmossen mosse
  Nävermyren myr Smens gård Kroksmossen äga
  Nävermyren sank mark Smens gård Kroksmossen mosse
  Ockelmossen ägomark Smens gård Kromfjärden vik
  Olfberget berg Smens gård Kronfjärden fjärd
  Ombytsholmen holme Smens på Åsen gård Kryddgården åker
  Omfarsberget berg Smess gård Kråkbacken numra översvämmad äga
  Ondmossen mosse Smältsmedjan lancashiresmedja Kråkskogen udde
  Ondmossen sank mark Snickares gårdsnamn Kråkskogen udde
  Onsmossen mosse Snickares gårdsnamn Kullen höjd
  Ormholmarna holmar Snickars gård Kräfthällarna berghällar
  Ormmossen, Västra By, sn Snickars gård Kullerbacken äga
  Orrberget berg Snickeri snickerifabrik Kullerberget berg
  Orrberget berg Snörittens gård Kullens kärr kärr
  Orrberget berg Sockenstugan fastighet Kulleråsen äga
  Orrberget berg Solbacken gård Kullhyttvägen väg
  Orrberget berg /Se Solhaga tjänstemannabostad Kullkroken vägkrok
  Orrbergs gubben gränsmärke Solhem torp Kursmossen kärr
  Orrbergsgubben gränsmärke Sollabo gård Kusmossen skogsparti
  Orrbergsgubben berg? Solliden bostadsrättsföreningsfastigheter Kussifibas pass älgpass
  Orrbergsgubben offerkast Spakens ä. namn för Östlund Kvarnbacken backe
  Orrbergsmossen mosse Spelmans gårdsnamn Kvarnbacksvägen väg
  Orrmossen, Västra mosse Spelmans gård Kvarnbron bro
  Oxbacken skogsmark Spikhallen monteringshall Kvarnbäcken bäck
  Oxkärret kärr Spiksmedjan smedja Kvarnbäcken bäck
  Orrbergsgubben gränsröse /Se Spisbo by Kvarnbäcken bäck
  Oxmyran äga Spruthuset barack Kvarnbäcken bäck
  Oxmyrhagen äga Staderna lht Kvarndammen damm
  Petterssons rönning skogsmark Staderna gårdsnamn Kvarndammen dammm
  Pipers källa källa /Se Stadigs gårdsnamn Kavrndammen damm
  Porsmossen mosse Stadigs gårdsnamn Kvarndammen dammm
  Porsmossen sank mark Stadigs gård Kvarnmyran äga
  Pulsarbäcken bäck Stadigsbacke gårdsnamn Kvarnvreten ägor
  Ravallen skogsmark Staksbo by Kvarnvägen stig
  Ravalsmossen äga Stallbo gla landbogård Kvarnvägen väg
  Resar-Annikas holme ö Stambanan, Norra järnväg Kvällgosses mosse mosse
  Rismossberget berg Statarbyggningen f.d. statarbostad Kyrkberget berg
  Rismossbäcken bäck Statens Skogsindustri sågverk och snickerifabrik Kyrkbotten kolbotten
  Rismossen mosse Station f.d. järnvägsstation Kyrkbyviken vik
  Rismyran ägomark Stationen, Gamla f.d. jvst Kyrkbyviken vik
  Ristäppan äga Stationen, Lilla f.d. jvst Kyrkbyåsen sändås
  Rofallet ägomark Stationsvägen väg Kyrkbyåsen del av ås
  Rolingstenen sten? Stenhagen gårdsnamn Kyrkbäcken bäck
  *Rosjön, se Rödtjärnen tjärn Stenkolhuset stenkolsmagasin Kyrksveden hage
  *Rossa å /Se Stigladan lada Kyrkvägen väg
  Rossen sjö Stockhuset magasin Kyrkänget äng
  Rossen sjö Stoltens gårdsnamn Kysveden äga
  ?Rossen sjö Storbons ä. namn för Erkers Kyrkvreten äga
  Rossen sjö Storby by Kyrkvägen väg
  Rossen sjö Storbyanders gård Kyrkänget ägor
  ?Rossen sjö Storbyns gårdsnamn Kålgården äga
  Rossen sjö /Se Storbyarns gård Kålgården äga
  Rossen sjö Storbyetkers gård Kålgården äga
  Rossen sjö Storby fäbodar f.d. fäbodar Kånsjön, Lilla sjö
  Rossen sjö Storby fäbodarna förr fäbodar Kånsjön, Stora sjö
  Rossen sjö Storby fäbodarna f.d. fäbodar Källarbacken strandbrink
  Rossen sjö Storbyjans gård Källbotten kolbotten
  Rossen sjö Storbyn by Källbottens källan källa
  Rossen sjö Storbyn by Källes vreten äga
  Rotfallet äga Storbyskolan skolhus Källmossberget berg
  Rotfallet skogsområde Stor-Pos villa Källmossen mosse
  Rudan äga Strandmans gårdsnamn Källmossen mosse
  Rude Fäbodvall, se Fäbodbacken Saknas Strandmora, Norra by Källmossen mosse
  Rudumossen ägomark Strandmors, Södra by Källmossen mosse
  Rum Viken vik Strandmora, Östra by Källmossen mosse
  Rudun udde? o. ägomark Strandmorsgränden byar Källmossen mosse
  Rudusjön damm Strandvilan kafé Källmossjön tjärn
  *Rumviken, se Krommfjärden vik Strandvillan villa Källmuren mosse
  *Råberg berg Strömbergs gårdsnamn Källsjön sjö
  Råssan, se Rossen sjö Strömsdal gårdsnamn Källs kärren kärr
  Råssan lacus, se Rossen sjö Stubbjakobs torp Källslätta äga
  Rävmossen myrmark Stugan tjänstemannabostad Källsved berget berg o. äga
  Rävsmossen mosse Stumpbo arbetarbostad Källsveden äga
  Rödtjärnen tjärn Stäcku-Bengts bondgård Källsveden äga
  Rödtjärnen tjärn Sundsbacken gårdsnamn Källtjärn sjö
  *Rö(r)ställ? gränsmärke Svarvarns bostadsfastighet Källtjärn tjärn
  Rörvallsmossen mosse Svedbo gårdsnamn Källtjärnsbotten kolbotten
  Rörvallsmossen mosse Svedsbobacken gårdsnamn Källtäppan äga
  Rörvassmossen mosse Svedjan gård Källtäppan äga
  Rörvassmossen mosse Sveladan lada Källvreten äga
  Rövallsmossen mosse Svensbo gårdsnamn Källvreten äga
  Rövallsmossen, Lilla mosse Svältbo torp Källåkrarne åker
  Röwalls Mossan mosse Svältladan lada Källänget äga
  Salboknippa skogsmark Sågaranders fastighet Kärringars bäck bäck
  Salboknippa skogsmark Sågarbyggningen arbetarbostad Käring sveden äga
  Samuels eka skogsdäld /Se Sågen bostadsområde Käringvreten äga
  Samuels-eka däld /Se Sågen sågverk Kärleksholmarna holmar
  Sandersmossen mosse Säljbo del av by Kärntjärn tjärn
  Sandersmossen sank mark Sävsbo landbogård Kärntjärnsberget berg
  Sandviken vik Sävsbo by Kärntjärnsmossen mosse
  Sandviksudd udde Sävsbo Saknas Kärret äga
  Saxmossen, se Axmossen Saknas Sävsbo Saknas Kärret äga
  Saxsiöheedzrör, se *Axsjöhedsröset Saknas Sävsbo, Norra skogshuggarboställe Kärret äga
  Schersrör, se *Skissrör Saknas Sävsbo, Västra arrendegård Kärret äga
  Scherssen, se Klar-Skissen Saknas Sävsbo, Östra arrendegård Kärret äga
  Sellkärret ägomark Söders gårdsnamn Kärret äga
  *Silven vik Sörbyn Saknas Kärret äga
  Sinkberget berg Sörgårds gårdsnamn Kärret äga
  Sinkberget berg Sörgårds gårdsnamn Kärret äga
  Sinkdammen damm Sörgårds gårdsnamn Kärret äga
  Sinken sjö Sörgårds gård Kärret äga
  Sinken sjö Tallåsen tjänstemannabostad Kärret, Stora kärr
  Sinken sjö Tallåsen arbetarbostäder Kärringarslet källa
  Sinken sjö Tassbacks torp Kärringas bäck bäck
  Sinken sjö /Se Tegelbacken Tjänstemannabostad Kärringbäcken bäck
  Sjukärret kärr Templet N.T.O-lokal Kärringmossen mosse
  Självåtstenen sten? Ternbergs gårdsnamn Kärringsveden äga
  Sjöberget berg Tiljanders gårdsnamn Kärringtjärn tjärn
  Sjöberget berg Tilles gårdsnamn Kärrvägen ägoväg
  ?Skackelberget berg Tilles gård Kärrvägen ägoväg
  Skackelberget berg Tippen slaggvarp Köpskogen skogsområde
  Skackelberget Saknas /Se Tjärdalen tjärdal Ladstycket åker
  Skakellkyrkberget, se Skackelberget berg Tobakstäppan äga Laggarbobäcken bäck
  *Skackelkörkhedrör gränsmärke Tolvmans gårdsnamn Laggarbo fanum moras o. oländig skogsmark
  Skakelberget berg o. triangelpunkt Tolvmans gårdsnamn Laggarbofannum kolbotten
  Skakelberget berg Tolvmans bondgård Laggarboärde åker
  Skallberg, se Staksbo Skallberg berg Tommerbo by Lammö berget berg
  Skallberget berg Tommesbo by Lammön ö
  Skallberget berg Toms gård Lammös änden udde
  Skallberget berg Toppkojan skogskoja Landbo arslet del av grusås
  Skallbergsuddarna uddar Torpet landboställe Landboholmen holme
  Skansen berg Torpet arrendegård Landboviken vik
  *Skiffsnäbb, se Grönbuske holme Torppers f.d. torp Lappberget berg
  Skirtsen St. sjö Torrvedstubbas torp Lappberget berg
  *Skissen. L., se Smal-Skissen vattendrag Travarbo del av Fornby Lappberget berghällar
  *Skissen, St., se Klar-Skissen sjö Travarbo fastigheter Lappberget berg
  *Skissrör gränsmärke Travares gårdsnamn Lappbo glo kärr
  Skjulsmossen mosse Travars gård Lappbäcken bäck
  *Skjulsmosse rör gränsmärke Tredskers gårdsnamn Lappbäcken bäck
  Skogaränget ägomark Tredskers gårdsnamn Lappgubben kolbotten
  Skogbysjön sjö Trefaldighetskällan källa Lapphällarna berghällar
  Skogbysjön sjö Trulses ä. namn för Nygårds Lapphällarna hällar
  Skogbyänget sank mark Trulses gård Lappkällan källa
  Skogsrönningen ägomark Trummens torp Lappkällsberget berg
  Skolhusvretarna skogs- o. myrmark Tuben vattenledning Lappkällshällarna hällar
  Skolmarrönning äga Tuggen flistugg Larses mosse mosse
  Skommarkällan källa Tummars torp Lassesgubbens gruvhål grop
  Skommarsveden ägomark Tupp-Eriks torp Lasses kolbod skogsstuga
  Skräddarbobäcken bäck Tvåbo arbetarbostad Leknäs-fors-bäckarna mosse- o. slåtteräng
  *Skurfen, se Klarskissen sjö Tvåbo arbetarbostad Leknäsforsen fors
  *Skvalhäll Saknas /Se Tyskbo by Leknäsforsen fors
  Slagmossen mosse Tyskbo hytta hytta Leknäs holmen holme
  Slåtterkärret kärr Tyskbo såg träullsfabrik och såg Leknäsmossen kärr
  Slåtterkärret sank mark Tyskbo hp Leknäs oxarna stenar
  Smalnäset näs med udde Tyttbo by Lergropen äga
  Smalsjöbäcken bäck Täkten gårdsnamn Liden åker
  Smalsjön sjö Täktens gård Lilla bottnen kolbotten
  Smal-Skissen vattendrag Täppan tjänstemannabostad Lillänget äga
  Smalskissen sjö Udden arbetarbostäder Lillängen banvaktstuga
  Smal-Skissen tjärn Ugglebo villa Lillstallbergs mosse mosse
  Smalsundet sund Uppbyn by Lilles äga äga
  Smalåsen höjd Uppgården ä. gårdsnamn Lillbanken järnvägsbank
  Smedberget berg Uppstus gårdsnamn Lilla gärdet äga
  Smedmossen äga Urmakares gårdsnman Lillängsdammen fördämning
  Smedsveden ägomark Urmakars gård Lillängs hagen hage
  Smedtäppan äga Utby gårdsnamn Lillängsån å
  Småmossen mosse Vadsbro by Lillön holme
  Småsjömossarna mosse Vadsbro by Lindbäckarna bäckar
  Snärjemossen mosse Valhalla arbetarbostad Lindbäckskällan trefaldighetskälla
  Spisboviken vik Valla gård Lindsveden äga
  Stackängsberget, Stora berg Valla by Lisjön del av sjö
  Stackängsberget, Stora berg Valla gård hållplats Lissanna tjärn
  Stackängsklint höjd Valla kalkbrott nedlagt kalkbrott med arbetarbostäder Liss-ann-källan källa
  Stadarna ägomark Valla kvartsbrott kvartsbrott Lissannmossen mosse
  Stadarna landsnings- och uppkörningsplats /Se Valla loge loge Liss-ann-sjön sjö
  Staksbo Skallberg berg Valla skola, se L. Sävsbo Saknas Lissel-berget berg
  Staksbosjön sjö Vallatorp landbogård Lisselrönningen äga
  *Steldgravsrör gränsmärke Valla Torp arrendegård Lisselsjö tjärn
  Stensveden äga Vallmos f.d. bondgård Lisselåsen parallellås
  Stentomten äga Vallonen bostadsrättsföreningsfastighet Lisselängarna mosse
  Stensängspuss göl Vatbo by Lisselänget mosse
  Stenudden udde Vatebo by Lisselänget äga
  Stenvreten äga Vatebo by Lisselänget äga
  *Stora Dalälven se Dalälven älv Vatebo fjärding Lisselänget äga
  Storberget berg Vatebo fäbodar f.d. fäb. Lisselänget äga
  Storblackan myrmark Vatebogränden byar Lisselänget äga
  Storbråten berg Vatebo gård gård Lisselänget mosse
  Storby fäbodar delvis odlat område? Vestlings gårdsnamn Lisselänget äga
  Storbyfäbodarna ägomark Vestlunds gårdsnamn Lisselänget äga
  Storbyheden hed Vika fjärding fjärding Lisselänget äga
  Storbyheden skogsmark Vikströms gårdsnamn Lisselangsbotten kolbotten
  Storfallet åker Villahed egnahemssamhälle Lisselängskällan källa
  *Storplatåsrör gränsmärke Villahed affär- och bostadsområde Lisselängspasset älgpass
  Storflyet myr Villahedskolan skolhus Liss-sjö-berget berg
  Storkärret kärr Villavägen väg Liss-sjön Saknas
  Stormossen äga Vilvallen gård Liss-sjön sjö
  Stormossen skogsmark Vinkelboda arbetarbostäder Ljus hällar berg
  Stormossgruvorna skogsmark Virvallen gård Ljusmossen äga
  Stor Sjön sjö Vret gårdsnamn Ljusmossen åker
  *Stor-Skissen, se Klar-Skissen sjö Vretans gårdsnamn Lomsjöbäcken bäck
  *Storslättåserör gränsmärke Vreten gårdsnamn Lomsjö mossen mosse
  Storön ö Vreten gårdsnamn Lomsjömossen mosse
  Storön ö Vreten gård Lomsjön, Stora o. Lilla sjöar
  Storön ö Vrovretsladan lada Lomsjön, Lilla tjärn
  Strandmora ?sjö /Se Värmlandsbacken arbetarbostad Lomsjön, Stora tjärn
  ?Strandmora klintar berg /Se Västanbäck by Lomtjärn sjö
  Strandmora klint berg m. triangelpunkt Västanbäck by Lomtjärn sjö
  Strandmoraön ö Västanhede by Lomtjärn tjärn
  Strömholmen holme Västanhede by Lomtjärn tjärn
  Strömsholmen, se Tjuvholmen ö Västanhede station f.d. järnvägsstation Lomtjärn, Lilla tjärn
  Strömsholmen holme o. gränsmärke /Se Västansjö by Lomtjärn, Stora tjärn
  Stubbhagsvreten äga Västergåns gårdsnamn Lomtjärnsmossen mosse
  Stubbsveden ägomark Väst mossa by Lomtjärnsmossen mosse
  Styggberget berg Västmossa by Lomudden udde
  Styggkärret myrmark Åbacken div.handel Lortgatan ägoväg
  Styggsvad skogsmark Åbergs gårdsnamn Lortmossen mosse
  Styggsvad skogsmark Åkersby fäbodarna fäbodar Lortrönningen äga
  *Stångkäll gränsmärke Åkersbykojan skogskoja Lortstängslen äga
  Ställbergsklack berg Åkersbyn by Lortstängslet åker
  Ställbergsmossen, Lilla mosse Åkersbyn by Lorttäppan äga
  Ställbergsmossen, Stora mosse Åkra handelsbod Lotterängsviken vik
  Ställe kärn tjärn Åkullen gårdsnamn Lugnåsen sandås
  *Ställe tjärnen tjärn Åkullen gård Lums berget berg
  Suggeholmen holme Ålmans gårdsnamn Lumsen sjö
  Suggholmen holme (ö) Åsen bostadsområde Lumsvägen väg
  Suggholmen holme Åshaga gårdsnamn Lundudden udde
  Suggholmen ö Åshaga gård Lungenåsen grusås
  *Suggholmen, Lilla holme Åsheden villa Lurbohålet kärr
  Sundsbacken skogsmark? Åsvreten gård Lurhålet myrterräng
  Sundstenen holme Ålvkullen fastighet Lusbotten kolbotten
  Sundstensviken vik Ängesbacken bostadsområde Långamossen mosse
  Swart Kierebergh, se Svarttjärnsberget berg Ängsbacksskolan f.d. skolhus Långatången mosse
  Swartkierebärg, se Svarttjärnsberget berg Ängsberg gårdsnamn Långfallet äga
  Svartsjöbäcken bäck Ängsberg gårdsnamn Långgruvan gruva
  Svartsjön tjärn Ängsberg by Långholmen holme
  Svartsjön sjö Ängsbergs gård Långholmen, Lilla Saknas
  Svartskissen sjö Ängsholm nytt namn för Petters Långholmen holme
  Svart-Skissen sjö Ängsstugan skogsstuga Långholmen skogsbevuxen mark
  Svartskissen sjö Ängsstugsbron bro Långholmsberget berg
  Svart-Skissen sjö Ölbergsängsladan lada Långhundra skogsbevuxen slättmark
  Svart-Skissen sjö /Se Östansjö landboställe Långhundra skogsmark
  Swart Tiärnan, se Svartsjön tjärn Östansjö gård Långkärret kärr
  Svarttjärn tjärn Österbyn Saknas Långmossbotten kolbotten
  Svarttjärnen, se *Ställetjärnen tjärn Östholms gårdsnamn Långmossbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Östlunds gårdsnamn Lång-mossen äga
  *Svarttjärne rå gränsmärke Överbo gårdsnamn Långmossen äga
  Svarttjärnsberget berg Överbo torp Långmossen äga
  Svarttjärnsberget berg   Långmossen åker
  Svarttjärnsberget berg   Långmossen mosse
  Svarttjärnsberget berg   Långmossen äga
  Svarttjärnsberget berg   Långmossen äga
  Svarttjärnsberget berg   Långmossen mosse
  *Svarttjärnsbergsröret gränsmärke   Långmossevägen väg
  Svarttjärnsberget berg   Långmosskärr vik
  Svarttjärnsberget berg   Långmosspasset älgpass
  *Svensklintar berg /Se   Långsjöberget berg
  Svinkärret, se *Ingelsmossen mosse (med en sjö)   Långsjöberget berg
  Svinkärret kärr   Långsjödal dal
  Svinkärret kärr   Långsjön sjö
  Sågbäcken bäck   Långsjön sjö
  Sågbäcken bäck   Långsjön sjö
  Sågbäcken bäck   Långsjön sjö
  Sågebäcken bäck   Långsjön sjö
  Sågedahms Engen ängsmark   Långsjön sjö
  Sågviken vik av sjö   Långsjön sjö
  Sågänget åker   Långsjöänget myr o. mosse
  Säffsebo Mossan mosse   Långsved äga
  Säljbo klint berg   Långlången mosse
  Sänkmyran ägomark   Långtångmossen mosse
  Sävsbobäcken bäck   Långänget äga
  Sävsen sjö   Länsmansodlingen äga
  Sävsen sjö   Länsmansodlingen åker
  Sävsen sjö, delvis igenvuxen   Lästommen berg
  Sävsen sjö   Läsveden äga
  Sävsen tjärn   Lönnkärret skogsmark, förr äga
  Sävsen sjö   Lönnmorabrändan skogsmark
  Säfsen sjö /Se   Lönnmoraviken vik
  Sävsjön sjö   Lönnmora viken vik
  Sävsmossen mosse   Lötan äga
  Sävsmossen myrmark   Lötarna äga
  Södergärdet äga   Lötbacken backe
  Söderkärret ägomark   Lötbacken backe
  Sör-Dalkarlssjön, se *Dalkarlssjöarna sjö   Löten äga
  Sör-Gärdsjön, se *Hallsjön sjö   Löten äga
  Sör skogen skogsområde   Löten äga
  *Tibble gränsmärke   Lövbacken backe
  Tickmossen äga   Lövkojan kolbotten
  Tigge-Britta källa   Lövkojan kolbotten
  Timmermossen myrmark   Lövladan kolbotten
  Tingsstenen sten   Lövsta mosse mosse
  *Tioholmen holme?   Lövstamossen mosse
  Tjurmossen mosse   Maggashål äga
  Tjurmossen myrmark   Maggus hål äga
  Tjuvheden myrmark   Maggushål terrängparti
  Tjuvholmen holme   Malibo del av äga
  Tjuvholmen gränsholme   Manhemsbacken backe
  Tjuvholmen (äv. Strömsholmen) ö   Markusbobacken backe
  Tjuvholmen (äv. Strömsholmen) ö   Masarhagen hage
  Tjuvholmen holme   Masarkällan källa
  Tjuvholmen holme   Mararönning äga
  *Tiufholmen holme   Maskbo hålet vik
  Tjuvholmen holme   Maskbovägen väg
  Tjuvholmen holme   Maskboälven bäck
  Tjuvholmen holme o. gränsmärke   Maskbo älven bäck
  Tjuvholmen, se Strömholmen holme   Masskärr kolbotten
  Tjuvholmen holme   Masskärr kärr
  Tjuvholmen holme /Se   Matses Adolf sten
  Tjuvholmsröret gränsmärke   Matses botten kolbotten
  *Tjuvholmsröret gränsmärke   Matts botten kolbotten
  *Tjuvholmsröset gränsröse   Matts kärr mosse
  Tjyvsveden ägomark   Mattssons äga äga
  Tjädermossen myrmark   Mejerikärret kärr
  Tjärnkärrsberget berg   Mejerikärret vik
  Tjärnkärrsmossen mosse   Mejerikärrsholmen holme
  Tolsmåsen myrmark   Mellanmossen äng
  Tolvmansberget berg   Mellanrönningarna slåtteräng
  Tolvmansberget berg   Mellansjö-mossen mosse o. äga
  Tolvsmossbäcken bäck   Mellansjön sjö
  Tolvsmossen mosse   Mellanstycket äga
  Tolvsmossen mosse   Mellanstycket äga
  Tolvsmosshällar berghällar   Messbro äga
  Tomten äga   Messbrosveden äga
  Torsåkers mosse myrmark   Messbrosveden äga
  Torvströmossen mosse   Messmyran äga
  Torvströmossen mosse   Messmyran äga
  *Tranfallsmossen, se *Tränfallsmossen mosse   Mesta ön ö
  *Tranfalls rå gränsmärke   Milsverönningen äga
  Tranmossen ägomark   Mjölktunnan äga
  Trasmossen mosse   Mjölktunnekärret äga
  Trebladskärret myr   Morshytteberget berg
  Trefaldighetskälla källa   Morshyttesjön sjö
  Trehörningen tjärn   Morshyttesjön sjö
  Trehörningen. L. tjärn   Morshyttevägen väg
  Trehörningen tjärn   Mosevik vik
  *Trehörningen, L., se L. Flymossen mosse, f.d. sjö   Mosrönningen ägor
  *Trehörningen, St., se St. Flymossen mosse, f.d. sjö   Mossberget berg
  Tretjärnarna tjärnar   Mossen äga
  Tretjärnarna tjärnar   Mossen äga
  Tretjärnsmossen mosse   Mossen åker
  Tretjärnmossen mosse   Mossen åker
  Trollberget berg   Mosstäppan äga
  Trollfars udd udde   Mossvägen ägoväg
  Trollfars udd udde /Se   Mosstäppan äga
  *Trollhålet ödelagd röjning   Mosters backe backsluttning
  *Trollhålsröret gränsmärke   Mullersfallet skogsmark
  *Trollkärröret gränsmärke   Munksundet sund
  Trolltjärn tjärn   Murarna ägor
  Trolltjärn tjärn   Murbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Muren äga
  Trolltjärnen tjärn   Muren hage
  Trolltjärnen tjärn   Murhagen hage
  Trolltjärnen tjärn   Mursvedkärret kärr
  Trolltjärnen tjärn   Myggbäcken bäck
  *Trolltjärnerå gränsmärke   Myran äga
  *Trolltjärnsrör gränsmärke   Myran äga
  *Trolltjärnsrör gränsmärke   Myran äga
  Trädgårdstomten äga   Myrbacken äga
  *Tränfalls mossen mosse   Myrbacken backe
  Tränfalls rö gränsmärke   Myrbacken backe
  Tuppgårdspuss terräng   Myrbotten kolbotten
  Tyttboforsen fors   Myrbacken äga
  Tyttboforsen fors   Myrsveden äga
  Tyttboforsen fors   Myrsveden åker
  ?Tyttboforsen fors /Se   Mångsbo äga
  Tyttboforsen fors   Mörtsjömossen mosse
  *Tyttboströmmen del av Dalälven   Mörtsjön sjö
  Täffsan ängsmark   Möss-skärmen äga
  Täftarna ägomarker   Nabben ägor
  Tärningsberget berg   Namnlösen holme
  Tärningsberget berg   Naturgropen grop
  Tärningsberget berg   Nerbys fäbodar fäbodvall
  Tärningssjön del av Dalälven   Nilses mosse åker
  Tärnängsvadet skogsområde   Nilses mosse mosse
  Udden udde   Nordansjölandet äng
  Uggelberget berg   Noret sund
  Ugglemossen mosse   Noret halvö
  Ulvsberget berg o. triangelpunkt   Noret åker
  Ulvsberget berg /Se   Norragärdet äga
  Urmakarmossen mosse   Norra gärdet äga
  Urmakarmossen mosse   Norragärdet äga
  Utsjömossen mosse   Norra hagen äga
  Utsjömossen sank mark   Norramossen äga
  Utterberget berg   Norramossen äga
  Utterberget berg   Norrasveden äga
  Uvberget berg   Norravreten äga
  Uvberget berg   Norraängarna ägor
  Uvberget berg   Norrfallet ägor
  Vadkärret äga   Norrfallet åkrar
  Valenfors, se Varnfors fors o. äga   Norrgårdsgärdet åker
  Vallaån å   Norrgärdet äga
  *Vallhällsrör gränsmärke   Norrgärdet åker
  *Valpesten gränsmärke   Norrkärret mosse
  Valpsten gränssten   Norrmarka skog
  Valpsten gränssten   Norrmarken skogsmark
  Valpsten gränsmärke   Norrmossen mosse
  Valpsten gränssten   Norrmossen mosse
  »Valpstenen, se »hualpesten» gränsmärke   Norrsjön delar av sjö
  Valpstenen, Lilla gränsmärke   Norrsjön del av Rossen
  Valpstenen, Stora gränsmärke   Norrskogen skog
  *Wanne kiärn tjärn?   Norrsveden äga
  Vargidsmossen mosse   Norrsveden äga
  Vargmossen mosse   Norrvreten äga
  Vargmossen mosse   Norrån bäck
  Vargmossen, Lilla mosse   Norrängarna äga
  Vargtjärn Saknas   Norränget äga
  Vargtjärnen tjärn   Norränget äga
  Vargtjärnen tjärn   Norrängs bäcken bäck
  Vargtjärn tjärn   Nors rännilen sund
  Vargtjärnen tjärn   Norströms bäck bäck
  Vargtjärnen tjärn   Nors ägorna ägor
  Varnan äga   Notberget skogig udde
  Varnfors äga   Notbodarna strandparti
  Varnfors fors o. äga   Notbodviken vik
  Vassbrovreten äga   Notbodviken vik
  Vassviken vik   Nybotten kolbotten
  Vatbosjön sjö   Nybottenskärr äga
  Vatbosjön sjö   Nygårds bron järnvägsbro
  Vatebobäcken bäck   Nykolningsbotten kolbotten
  Vatebosjön sjö /Se   Nykolningskärr kärr
  Vatebosjön sjö   Nyrudun åker
  Vatmorönning ägomark   Nyröjda äga
  Vattgropen myrmark   Nyänge åker
  *Vattholsrör gränsmärke   Nyänget äga
  Vattjärnen tjärn   Nyänget äga
  Venan terräng   Nyänget äga
  Venan äga   Näckenbäcksänget ägor
  Venån å   Näsboänget udde o. ägor
  Verkbäcken bäck   Näsburorna källor
  Vidön holme   Näset udde
  Vidön ö   Nässbäcken bäck
  Vidön ö   Nässbäcksbacken back
  Vidön ö   Nässen sjö
  Vidön ö /Se   Nässen äga
  Vidön ö   Nässen sjö
  Hwijlewallen ängsmark   Nässvägen väg
  Hwijlewallen, Lille, se Lille Hwijlewallen Saknas   Navermossen mosse
  Vinterledet äga   Nävermyran myr
  Viberget höjd   Nödberget berg
  Vimossen myrmark   Odlet åker
  Vinandeberget berg   Odlingen äga
  Vintermossen myrmark   Odlingen äga
  Vreten äga   Offergubben stenröse
  Väggehällarna skogsmark   Offergubben stenröse
  Välan (?) Sveden äga   Offerhögen stenröse
  Värnan slåttermarker /Se   Okelmossen äga
  Hvässjön tjärn   Olsmossen mosse
  *Vässjön f.d. sjö   Ombytesholmen holme
  Westan-sjön tjärn   Omfarsberget berg
  Västansjö, se Skogbysjön sjö   Omfarsberget berg
  Wästasiön, se Västersjön sjö   Ondfallsberget berg
  Västergräshålet myrmark   Ormbacken backe
  Västergärdet äga   Ormbacken backe
  Västermysnarn, se Västersjön sjö   Ormberget berg
  Västersjön sjö   Ormholmarna holmar
  Västersjön sjö   Ormholmen, Stora o. Lilla holmar
  Västersjön sjö   Ormholmen, Lilla holme
  Västersjön sjö   Ormholmen, Stora holme
  Västersjön sjö   Ormågen skogsdunge
  Västerskog skogsområde   Ormägan äga
  Västgötmossen mosse   Ormödleskogen busksnår
  Wästre mysnarn, se Västersjön sjö   Ornsmossen mosse
  Ytvallsmossen Övre äga   Orrberget berg
  Åkerhällsmossen myrmark   Orrberget berg
  Åkerhällsrönning äga   Orrbergsgubben sockenröse
  Åklysnan ägomark   Orrbo äga
  Åklysnan äga /Se   Orrmossarna mossar
  Åna å /Se   Oskarberget bergparti
  Ånan ägor   Ostmor källa
  Ånan bäck   Oxarna äga
  Ånan å /Se   Oxbacken backsluttning
  Ånbo skogsmark   Oxbacken skogsmark
  Ångermansbosjön sjö   Oxhagen beteshagen
  Årrnön, se Arnön ö   Oxmyran äga
  Åränget äga   Pannkaksfly kärr
  Årängsån å   Parken park
  Årängsån å   Pelarkärr åker
  Årängsån å   Pelles äga
  Årängsån å   Pelles botten kolbotten
  Åsen grusås /Se   Pelles botten kolbotten
  Åshuvudet ev. holme   Pelles-gatan byväg
  Åshuvudet, se Smalnäset numera ö, tidigare udde   Penningbacken backe
  Åshuvudet holme (halvö)   Perdals gärde äga
  Åshuvudet udde   Perkåkern äga
  Åshuvudet halvö   Permatskärr äga
  Åshuvudet udde   Per Ols rönningen äga
  Åshuvudet ö   Per-Olsen sten
  Älgberget berg   Per Ols vik vik
  Älgberget berg   Persbo äga
  Älgmossen, Lilla mosse   Pers fägata stig
  Älgmossen, Stora mosse   Pers kolbotten kolbotten
  *Älgrevsrör gränsmärke   Petersudd udde
  *Älvnäsforsen fors /Se   Petters bäck bäck
  Ängarna sank mark   Petters hage hage
  Ängsstugan skogsmark   Pigrönningen skogsmark
  Ärsmuren, Stora myr   Pipers källa källa
  Ärsmuren, Stora tjärn   Pipers källa källa
  Öder, Stora o. Lilla kolbottnar /Se   Pirkåkern äga
  Öffre mysnarn, se Östersjön Saknas   Plankvägen väg
  Örberget berg   Planttäpporna äga
  Örbergsänget ägomark   Plobäck äga
  Östansjön tjärn   Plo bäcks vreten äga
  Östergärdet äga   Porsmossen mosse
  Österrönning äga   Pråmen Saknas
  Östersjön sjö   Pråmgatan väg
  Östersjön tjärn   Pråmstaden färjeplats
  Öster Sjön del av sjö   Pråmvreten ägor
  Östersjön sjö   Prästbacksvägen väg
  *Östersjön vik   Prästhörnet skogsskifte
  Östersjön sjö   Prästmossen åker
  Östersjön sjö   Prästmossrönningen åker
  Östersjön sjö   Prästånan del av å
  Östersjön tjärn   Puttan äga
  Östersjön sjö   Putten äga
  Österviken vik   Puttkolbotten kolbotten
  Österviken vik   Puttkällan trefaldighetskälla
  Östervreten åker   Pysan åker
  Österängskällan källa (?) o. ägomark   Rallarbacken backe
      Rappvägen gångstig
      Ravallen äga
      Ravallen äga
      Resmile botten kolbotten
      Rismossberget berg
      Rismossen mosse
      Rismossen mosse
      Rismossen mosse
      Rismyran äga
      Rofallet äga
      Rofallet åker
      Rossbergsån å
      Rossbergaån del av å
      Rosses hyttbacken plats vid å
      Rossen sjö
      Rossen sjö
      Rosse sågbacken plats
      Rossvägen skogsstig
      Rossån å
      Rostugu källan källa
      Rot-Augusts sten sten
      Rotfallet äga
      Rotfallet äga
      Rotfallsbotten kolbotten
      Rotfallsäga äga
      Rudan äga
      Rudan äga
      Rudan äga
      Ruddimossen ägor
      Rudubäcken bäck
      Rudulund skogsbacke
      Rudun åker
      Rudun åker
      Rudusjön sjö
      Rågats berget del av Kyskberget
      Rågatsberget berg
      Råglösa äga
      Räknebacken backe
      Räkneberget berg
      Rävberget bergknall
      Rävsmossebotten kolbotten
      Rävmossen mosse
      Rävmossen mosse
      Rävmossen mosse
      Rävsmosshalsen del av mosse
      Rö-gatan rågång
      Röllersveden äga
      Röllersveden äga
      Rönningarna, Bortre ägor
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen åker
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningen äga
      Rönningspussen göl
      Rötjärn tjärn
      Rötjärn tjärn
      Rövallsmossen mosse
      Rövars mossen mosse
      Sadelmakarelöten äga
      Salboknippa höjdsträckning
      Salens damm damm
      Salsten sten
      Salstensgrundet grund
      Samuels eka däld
      Samuels kärr mosse
      Sandbotten kolbotten
      Sandbotten kolbotten
      Sandbotten kolbotten
      Sanders mosse mosse
      Sandkolningskärr kolbotten
      Sandkusen del av mosse
      Sandvika vik
      Sandviken äga
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandivksbanken järnvägsbank
      Sandviksudd udde
      Sandviksudden udde
      Sandvreten åker
      Sandvreten äga
      Sandviksvägen väg
      Sandvretsgruvan gruva
      Sandåkrarne åker
      Sandåsen sandås
      Sandåsen ås
      Saxbotten kolbotten
      Servboberget bergknall
      Schäshusbacken backe
      Servbogården äga
      Siksten sten
      Silverkärret äga
      Sinken sjö
      Sinken sjö
      Sinksjön sjö
      Sisselbo udden udde
      Sjuan åker
      Sjuan skogsskifte
      Sjulsbo gärdet äga
      Sjöbacken äga
      Sjödike bäck
      Sjödike äga
      Sjögraven terrängparti
      Sjömosse mosse
      Sjömosse utlagd äga
      Sjörönningen äga
      Sjörönningen äga
      Sjörönningen äga
      Sjövreten åker
      Sjöänget äga
      Skackelberget berg
      Skackelberget berg
      Skaffarberget skogsmark
      Skallberget berg
      Skallberget berg
      Skallbergs udd udde
      Skallerberget berg
      Skallerbergsudd udde
      Skallmossen mosse
      Skansberget berg
      Skansen berg
      Skansen berg
      Skarpussen äga
      Skarpänget äga
      Skarpänget äga
      Skett hammaren stenröse o. stenbunden mark
      Sketthammaren äga
      Skogaränget äga
      Skogaränget äga
      Skogbysjön sjö
      Skogsrönningen äga
      Skogsrönningen äga
      Skogstäppan äga
      Skolhagen beteshage
      Skolhusvreten äga
      Skolhusvreten äga
      Skolvägen väg
      Skolåsen del av Lugnåsen
      Skommakälla källa
      Skommarbacken backe
      Skommarhålet grop
      Skommarkällan källa
      Skommarrönningen äga
      Skommarönningen åker
      Skommarrönningskällan källa
      Skommarönningskälla källa
      Skommarsveden äga
      Skommarvreten äga
      Skrabben åker
      Skramyran äga
      Skrapet del av sjö
      Skrikbacken backe
      Skräddararslet äga
      Skräddarbomossen mosse
      Skvallertorget öppen plats
      Skvasselbäcken bäck
      Skvasselholmarna holmar
      Skåpberget berg
      Skäggberget berg
      Skälvostenen sten
      Skärpa äga
      Skärpan äga
      Skärpan äga
      Slanderbo skogsmark
      Slimpen äga
      Slimpkärret äga
      Slimpkärret äga
      Slipstensbotten kolbotten
      Sloghagen äga
      Slogmossen slogtäkt
      Slogsveden äga
      Slo hagen hage
      Slussen utlopp
      Slussen sluss
      Slåtterkärret äga
      Slåtterkärret äga
      Slättberget berg
      Smalmossen mosse
      Smalsjön sjö
      Smalsjön sjö
      Smalskissen tjärn
      Smalåsen sandås
      Smalåsen landtunga
      Smassbäcken bäck
      Smass fårbacken backe
      Smedbacken äga
      Smedberget berg
      Smedbron bro
      Smeddammen damm
      Smedjevägen väg
      Småmossberget berg
      Småmossen mosse
      Smedrönningen äga
      Smedsveden ägor
      Smedsveden äga
      Smedvretarna åker
      Smedvreten äga
      Smedvreten äga
      Smens trädgård äng
      Småmossen mosse
      Smörbacksvreten äga
      Smörhålet mosse
      Smörkärret äga
      Snustock kärr mosse
      Snuvstocken mötesplats
      Snålhagen hage
      Snåltäppan äga
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan åker
      Sockenröset gränsmärke
      Sollabogamen sjö
      Sommarvägen väg
      Sotkärret sund
      Sotsveden äga
      Spetsvreten äga
      Spetsvreten äga
      Spisbobäcken bäck
      Spjutmossen äga
      Sprängbäcken röjning
      Sprängbäcken bäck
      Spångbotten kolbotten
      Spångmossebotten kolbotten
      Spångmosserönning äga
      Spångmyran äga
      Spånhällen flyttblock
      Stackens berg berg
      Stack sto(?) kolbotten
      Stacksveden äga
      Stackänget utäga
      Stad-tegarna slåtteräng
      Staksbo bäcken äng
      Staksbosjön sjö
      Staksbo skallberg, se Skallberget Saknas
      Stationsvägen väg
      Stenbotten kolbotten
      Stenbron bro
      Stenhagen hage
      Stenhan grund
      Stenhålet äga
      Stenkilen äga
      Stenskvalet bäckflöde
      Stenslätts puss tjärn
      Stenslättspuss tjärn
      Stenslättspussen tjärn
      Stenstolparna grind
      Stensveden åker
      Stensvederna äga
      Stensveds stengrund grund
      Stensvedsviken vik
      Stensängspuss göl
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stig äga
      Stocksbro landsvägsbro
      Stocksbro bro
      Stockshar mark
      Stocksån å
      Stocksänget äga
      Stocksänget, Västra äng
      Stocksänget, Östra äng
      Stockänget äga
      Stocksängsån å
      Stora berget berg
      Stora hagen hage
      Stora mossen äga
      Storarönningen ägor
      Stora sveden äga
      Stora vreten äga
      Storaänget äga
      Storbanken järnvägsbank
      Storberget berg
      Storblackan mosse
      Storblackan mosse
      Storbotten äga
      Storby bro bro
      Storbybron bro
      Storbygärdet ägor
      Storbyhagen äga
      Storby heden vägsträcka
      Storfallet äga
      Storflyet hage
      Storgölen göl
      Storkärret kärr
      Stormilsbotten kolbotten
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storsten sten
      Storställbergs Mosse mosse
      Storsveden äga
      Storvreten äga
      Stroägan äga
      Storänget ägor
      Storänget äga
      Storön ö
      Storön ö
      Strandes (?)äga
      Strandmora klint berg
      Strandmora ön ö
      Strandänget äga
      Stridsbo kolbotten
      Stubbkällan källa
      Stubbrönningen äga
      Stubbrönningen äga
      Stubbsveden äga
      Stubbsveden äga
      Stubbvreten äga
      Stubbvreten åker
      Stubbåkern betesvall
      Stugubacken backe
      Stugubacksåkrarna åker
      Styggberget berg
      Styggkärret mosse
      Styggkärret äga
      Styggkärret äga
      Styggkärrsskogen hagmark
      Styggsvadet mosse
      Styggänget äga
      Styggängskällan källa
      Styvmyran äga
      Ställberget berg
      Ställbergs brändor skogsmark
      Ställbergs klack berg
      Ställbergsklack berg
      Ställbergsmossen, Lilla mosse
      Ställbergsmossen, Stora mosse
      Ställbergs rönning äga
      Stängsel-ladan lada
      Stängslarna ägor
      Stängslen äga
      Stängslen äga
      Stängslen äga
      Suggan sten
      Suggholmen holme
      Sundholmen holme
      Sunds banan järnväg
      Sundsten sten
      Sundstensviken vik
      Surbrunn källa
      Surbrunn åker
      Surbrunn äga
      Surbrunnen äga o. källa
      Surbrunnen trefaldighetskälla
      Svaden ägor
      Svalbäcken bäck
      Svallbäcken bäck
      Svallbäcksslätten äga
      Svalbäcksslätten äga
      Svanskissen tjärn
      Svanåsen grusås
      Svartmossen äga
      Svartmyllsvägen stig
      Svartnäs udd udde
      Svartnäs udd udde
      Svartsjön sjö
      Svartsjön tjärn
      Svartskissen sjö
      Svartskissen tjärn
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarönningen äga
      Sveden äga
      Sveden äga
      Svedjan äga
      Svedjan äga
      Svedmossen mosse
      Svedmossen äga
      Svinvallarna ägor
      Svältan äga
      Svältan äga
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sågmursbotten kolbotten
      Sågrönningen äga
      Sågrönningen äga
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågägan äga
      Sågänget äga
      Sågänget äng
      Sågängsbotten kolbotten
      Sållarbogamen sjö
      Säljbo klint berg
      Säljbosveden äga
      Sänkmyran äga
      Sävsbo hagbotten kolbotten
      Sävsbo hagen beteshage
      Sävsbäcken bäck
      Sävsen sjö
      Sävsen sjö
      Sävsen sjö
      Sävsen sjö
      Sävsmossen mosse
      Söderkärret äga
      Söderkärret kärr
      Söderkärret äga
      Söderkärrsberget berg
      Söderrönningen äga
      Södra gärdet äga
      Sörgårdshällarna berghällar
      Sörgårdsmosse äga
      Sörgårdsmosse mosse
      Sörgårdspasset älgpass
      Sörskogen skog
      Sörgårdsänget slåtteräng
      Sörgärdet äga
      Söråsen del av ås
      Söränget äga
      Sötbacken björkbacke
      Tallbacken del av Sandåsen
      Tallbacken backe
      Tallmossen äng
      Tallåsen del av Kyrkbyåsen
      Tallåsen del av ås
      Talsmossen, se Tolsmossen Saknas
      Tegvreten åker
      Tenngärdet äga
      Tenngärdet äga
      Tickmossen förr odlad mosse
      Tickmossen mosse
      Tiddjebritta källa
      Tigg-britta källa
      Tilltäppan äga
      Timmerbacken backe
      Timmerbackskärr skogsmark
      Timmer-berget skogsmark
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmerstensgärdet äga
      Tistelbrändan skogsmark
      Tistelbrändbotten kolbotte
      Tivet äga
      Tivrönningen äga
      Tjuvgårdsmossen mosse
      Tjuvheden berg
      Tjuvheden grusås
      Tjuvmosse brändan skogsmark
      Tjuvmossen mosse
      Tjuvmossen mosse
      Tjäders mossen mosse
      Tjärnkärrsmosse mosse
      Tolsmossbäcken bäck
      Tolsmossen mosse
      Tolsmossen mosse
      Tolsmossesjön tjärn
      Tolsmosshalsen del av mosse
      Tolsmosshällar berg
      Tolsmosshällarna berghällar
      Tolvmanberget berg
      Tommesbovägen väg
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomtgärdet äga
      Tomtsveden hage
      Toppen kolbotten
      Torgplan torg
      Tornvägen väg
      Torppers backe backe
      Tovkällan källa
      Tranfalls rö gränsröse
      Tranhalsen del av utdikad mosse
      Trankullen hög på äga
      Trankullen kulle
      Tranmossen äga
      Transjön tjärn
      Transveden äga
      Trefaldighetskällan källa
      Trehörningen sjö
      Trehörningen tjärn
      Trekanten tjärn
      Trekanten torg
      Trekärren mosse
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärns sjöarna sjöar
      Tretjärnssjöarna tjärnar
      Trillingarna stenar
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollfars udd udde
      Trullgärdet äga
      Trollgärdet äga
      Trolltjärn sjö
      Trolltjärn källa
      Truten äga
      Trädgårdskärret äga
      Tränfallsröret röse
      Träskohällarna berghällar
      Trätbacken backe
      Tuggkådspuss göl
      Tuppgårds puss tjärn
      Tuppskallen äga
      Tuppskarn äga
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvisten skogsmark
      Tvärblästorna ägor
      Tyskandersrönningen äga
      Tyskbo backe backe
      Tyskbovägen väg
      Tyskens rönning äga
      Tyttbo forsen fors
      Tyttbo forsen fors
      Täflarna ägor
      Täfters mosse äga
      Täfftan åkerområde
      Täftån å
      Täfftån å
      Täkterna äga
      Täkt sjön sjö
      Täktsjön bäckutvidgning
      Täppan äga
      Täppan äga
      Täppan äga
      Täpporna äga
      Täpporna åkrar
      Tärnängsjön sjö
      Tärnängsvadet mosse
      Tärnängsäng ägor
      Uddgärdet äga
      Ugglemossen mosse
      Uggleberget berg
      Uggleberget berg
      Ugglehålet kolbotten
      Ugglemuren skogsmark
      Ugglemursbotten kolbotten
      Ulvberget berg
      Ulvbergsrönning slåtteräng
      Ulvbergsstock spång
      Ulvsberget(?) berg
      Ulvsberget berg
      Ulvsbergsmossen mosse
      Uppbysberget Saknas
      Upp-i-gärdet Saknas
      Utermossen äga
      Utterberget berg
      Utterberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget bergsparti
      Uvbergsbotten, Nedra kolbotten
      Uvbergsbotten, Övra kolbotten
      Uvbergs källa källa
      Uvbergsvägen gångstig
      Vadsbrogatan väg
      Vadsbrogärdet äga
      Vadsbrokärret äga
      Vadsbrokärret äga
      Vaggbotten kolbotten
      Vallaån å
      Vallaån å
      Vallgatan väg
      Vallmos väg väg
      Valltäppan äga
      Vannfors äga
      Vannforsbro bro
      Vannforsen fors
      Vannforssveden äga
      Varghålet äga
      Vargidet kolbotten
      Vargidet gryt
      Vargtjärn sjö
      Vargtjärn tjärn
      Varnan äga
      Varnfors fors o. äga
      Varnforsbro bro
      Varnforshage hage
      Vassbäcken vik
      Vassbäcken bäck
      Vatbosjön sjö
      Vatbosjön sjö
      Vatebosjön sjö
      Vateboån å
      Vateboån å
      Vatebo kyrkvägen vägen
      Vatmobron kärr
      Vatmoränningen mosse
      Vatmorönning äga
      Vatmorönning mosse
      Vatmorönningen mosse
      Vattgropen grop
      Vattjärn vattensamling
      Vattkärret kärr
      Vattkärrspasset älgpass
      Vattugärdet ägor
      Vattugärdet äga
      Vattutjärn tjärn
      Vedkärret äga
      Vedkärret äga
      Vedkärret äga
      Vedudden udde
      Venagrinden grind
      Venan äga
      Venan åker
      Venaån å
      Verkbäcken vik
      Verkstadsvägen väg
      Vid berget berg
      Vidön ö
      Vidön ö
      Vikmansbottnen kolbotten
      Vikrönningen äga
      Vikrönningssveden äga
      Vilmorönningar skogsmark
      Vilvallsudden Saknas
      Vimossberget berg
      Vimossen mosse
      Vinande berget berg
      Vinande berget kulle
      Vinande tallen fura
      Vinterfars rönning mosse
      Vinterledet äga
      Virvallsudden udde
      Vitarna förr sjö, nu mosse
      Vitdammsbäck bäck
      Vitmossen äga
      Vittbäcken del av bäck
      Vittdamm terrängparti
      Vittdammsbacken backe
      Vittdammsbro bro
      Vitten utdikad sjö
      Vittmossbacken backe
      Vittmossen äga
      Vinerbäcken bäck
      Vretarna ägor
      Vretberget bergknall
      Vretbäcken bäck
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten åker
      Vreten väg
      Vreten äga
      Vreten äga
      Vreten åker
      Vrovreten åker
      Våden höjdsträckning
      Vårfallsmossen mosse
      Väderbacken berg
      Vädersjön mosse
      Vägen, Stora väg
      Vägghällskärret mosse
      Väghällarna berghällar
      Väghällskällan källa
      Vägtskillsbotten kolbotten
      Vägskälsbotten kolbotten
      Värn botten(?) kolbotten
      Västanhedevägen väg
      Västerbäcken bäck
      Västerfallet äga
      Västergärdet äga
      Västerfallet äga
      Västergräshålet sumpmark
      Västersjö gruvorna gruvor
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerskog skogsmark
      Västerskogen skogsområde
      Västertäppan äga
      Västerängarna äga
      Västeränget äga
      Västgötemosse mosse
      Ågrenskällan källa
      Åkerhällarna berghällar
      Åkerhällarna mosse
      Åkerhällsbäcken bäck
      Åkerhälls mossen mosse
      Åkerhällsmossen mosse
      Åkerlund åker
      Åkersby fäbodvallen fäbodvall
      Åkersbyudden udde
      Åklysnan äga
      Åklysnan ägor
      Åklysnan sammanlopp av åar
      Åklysnan åkerparti
      Ålvreten äga
      Ånan å
      Ånan ägor
      Ånan å
      Ånberget berg
      Årängarna ägor
      Årängarna åker
      Årängs ån å
      Årängsån å
      Åsen ås
      Åshuvud ö
      Åshuvudet holme
      Åshuvudet udde
      Åshuvudet ö
      Åshuvudet udde
      Åsmanslösa äga
      Åsmanslöshagen hage
      Åstäppan äga
      Åsvägen väg
      Älgbotten kolbotten
      Älgmossebotten kolbotten
      Älgmossen mosse
      Älgpasskärret kärr
      Älven älv
      Älvhagen hage
      Älvkvarn jättegryta
      Älvsveden äga
      Ämsänget äga
      Ängarna mosse
      Ängarna äga
      Ängarna mosse
      Ängesbacken äga
      Ängesmossen äga
      Ängesstugan skogsstuga
      Ängesvreten äga
      Ängesvreten äga
      Änget äga
      Änget äga
      Änget äga
      Ängsbacken hage
      Ängsbacksvägen väg
      Ängsstugubäcken bäck
      Ängsvägen väg
      Ödet, Stora o. Lilla kolbottnar
      Öftänget ägor
      Öftänget äga
      Öftängsgrinden grind
      Öftängs källan källa
      Ökstan äga
      Ökstan ekstad
      Ölberget berg
      Ölbergsänget äga
      Ölbergsrönningen äga
      Öltunnorna källor
      Öltunnorna källor
      Ömans backe backe
      Önabben udde
      Örat äga
      Örberget berg
      Örbergs änget äga
      Örbergsängsvägen ägoväg
      Östergärdet äga
      Östergärdet åker
      Österhaga äga
      Österhaga hage
      Öster om äga
      Öster-rönningen äga
      Östersidan ägor
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjön del av sjö
      Östersjön del av Rossen
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östertäpporna ägor
      Österviken vik
      Östervreten äga
      Östervreten äga
      Österänget äga
      Österänget äga
      Ösänget äga
      Ösänget äga
      Österänget äga
      Ösänget äga
      Överstabotten kolbotten
      Öviken vik

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.