ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gävleborgs län : Allmänt

Tingslag        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1122 Naturnamn : 458 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 4
Gävleborg nu län Alderharen holmar /Se Nordanstig kommun Gävlebukten Saknas
Gävleborgs län län /Se Amungen sjö /Se Gästrikland landskap Ljusnan älv
Gävleborgs län län /Se Amungen sjö Hälsing inbyggarbeteckning Ljusnan älv
Gävleborgs län län /Se Amungen sjö /Se nordstigarne inbyggarbeteckning /Se Lussendalen dal /Se
gästrike inbyggarbeteckning Amungen sjö /Se Gästrikland landskap  
gästring inbyggarbeteckning /Se -asen eled i sjönamn /Se Gefleborgs län län  
Helsinngiar Saknas Avaån äldre namn på Testeboån /Se Gävleborgs län län  
Hälsingar inbyggarbeteckning Axsjön sjö /Se Gävleborgs län län  
hälsing Saknas bastu element i natn. /Se Gävleborgs län län  
hälsingar inbyggarbeteckning Bergviken sjö Gävleborgs län län  
hälsingar inbyggarbeteckning Bergviken sjö Gävleborg län  
hälsing inbyggarbeteckning Bergviken sjö /Se Gävleborgs län län  
hälsing inbyggarbeteckning *Biornsoþæ gränsmärke /Se Gävleborg län  
hälsinge inbyggarbeteckning *Biornsoþæ gränsmärke Hälsingland landskap  
hälsingarna inbyggarbeteckning *Biörbackan Saknas /Se Hälsingland landskap  
hälsing inbyggarbeteckning Björnvallen Saknas /Se Hälsingland landskap  
hälsing inbyggarbeteckning Björsebäcken Saknas /Se Hälsingland landskap  
hälsing inbyggarbeteckning /Se *Björsædö gränsmärke /Se Hälsingland landskap  
Hälsingar inbyggarbeteckning /Se »biørsædø» ej identifierat gränsmärke Hälsingland landskap  
hälsingska inbyggarbeteckning Blaksås = Blaxås ås Hälsingland landskap  
Alir prosteri Bottenhavet hav Hälsingland landskap  
Alir landsdel Bottenhavet del av hav Hälsingland landskap  
*Alir del av Hälsingland /Se Brinnasen sjö Hälsingland landskap  
Alir prosteri Broklös harn skär /Se Hälsingland landskap  
*Alir prosteri /Se *Broklös harn ö /Se Hälsingland landskap  
*Alir prosteri /Se Broklös harn ö /Se Hälsingland landskap  
*Alir prosteri /Se Brännmuren Saknas /Se Hälsingland landskap  
*Alir del av Hälsingland /Se Böleskogen skog Hälsingland landskap  
*Alir del av Hälsingland /Se *Dalkarsbäcken Saknas /Se Hälsingland landskap  
Alir Saknas /Se Dalälven älv Hälsingland landskap  
Alir treding /Se Dalälven älv Västra Hälsinglands fögderi Saknas  
Alir del av Hälsingland /Se Dalälven älv Ljusnans kontrakt Saknas  
Alir del av Hälsingland /Se Dalälven älv /Se Ljusdals tingslag Saknas  
Alir medeldita ben. på Sydhälsingland /Se Dammsjön vanl. sjönamn /Se Njutånger församling /Se  
Alir del av Hälsingland /Se Dellen, Norra o. Södra sjöar /Se Hälsing inbyggarbeteckning  
*Alir n.v. och s. Hälsingland /Se Dellen, Norra sjö nordstigarne inbyggarbeteckning  
*Alir landområde /Se Dellen, Norra sjö    
*Alir bygd /Se Dellen, Södra sjö    
Alsjö bolandsgård /Se Dellen, Södra sjö    
*Andagulum Saknas Dellådalen vattensystem /Se    
*Angarn(e) Saknas /Se Dellådalen vattensystem /Se    
*Asakrum Saknas Dellådalen vattensystem /Se    
*Baldanæs (Bollnäs) prostdöme, se Södra prosteriet prosteri Dellådalen vattensystem /Se    
Berg by Dellådalen vattensystem /Se    
Berch Saknas Dellådalen vattensystem /Se    
*Berch = Berg? by Dellådalen vattensystem /Se    
Berg bynamn /Se Dellådalen vattensystem /Se    
Berga bynamn /Se Dellådalen vattensystem /Se    
Bergs hammare hammarsmedja /Se Dellådalen vattensystem /Se    
Bergviks kapell, se Skogs socken Saknas Dellådalen vattensystem /Se    
Biörnetär = Björktära by Digerberget berg /Se    
*Björkåker sn *Eidmorden, se Ödmorden gränsskog /Se    
*Boda beb. *Eijskermork skog /Se    
Boda bolandsgård /Se *Elffs tiorn gränsmärke    
-boda eled i bebn. /Se *Elffstiorn gränsmärke    
Bole Saknas »Elffs tiorn» gränsmärke    
Bollnäs prostadöme, se Södra prosteriet prosteri Emord skog /Se    
Bro by Fagerflo källa källa    
Bro ort Femmilsskogen (=Ödmoden) skog /Se    
*Bro Saknas /Se Fittjarne ägonamn /Se    
*Brwnarffuit ortn. /Se *Flatteklitt gränsmärke    
Byn Saknas /Se gata ägonamnselement /Se    
*Böde Saknas Gavleån å    
Böle Saknas Gavleån å    
*Djupet = Djupa? by Gavleån å    
Ekesundh Saknas Gavleån å    
Elda Saknas Gavleån å    
*Enodahl del av allmänning Gavleån å /Se    
Faxaholm förr slott /Se Gavleån å /Se    
Faxeholm fäste /Se Gavleån avloppså /Se    
Faxeholm slott /Se Gavleån å /Se    
Faxehus = Faxeholm fästn. /Se Gavleån å /Se    
Forss Saknas Gavleån å /Se    
*Fulmustada Saknas Gavleån å /Se    
*Fynnelffsbo Saknas Gavleån å /Se    
Gaddaborg Saknas Gavleån å /Se    
Gestringaland = Gästrikland landskap /Se Glittertuva Saknas /Se    
Geta Saknas *Glotterhuvan gränsmärke    
Glesisvallia landskap *Glyssån, se Ljusnan älv /Se    
Gord Saknas *Glysån å    
*Grendaboda = Granbo? by Gästringe Älven å /Se    
*Gronna Saknas Gävlebukten bukt    
Gronna Saknas Gävlebukten bukt    
*Gylliabäck gränsmärke Gävlebukten vik    
*Gyllinarör gränsmärke ?Gävlebukten havsbukt    
Gåstjärn ortn. /Se Gävlebukten bukt    
Gåsvik ortn. /Se Gävleån (Gavleån] avloppså /Se    
gäsrike inbyggarbeteckning /Se hammar element i natn. /Se    
?*Gästrikeverken järnbruk Hammarsjön sjö    
Gästrikland landskap /Se Harmångers ådal vattensystem /Se    
Gästrikland landskap /Se Harmångers ådal vattensystem /Se    
Gästrikland Saknas /Se Harmångers ådal vattensystem /Se    
Gästrikland Saknas /Se Harmångers ådal vattensystem /Se    
Gestrikland lskp. Hassela vattendrag, se Harmångers ådal vattensystem    
Gästrikland landskap Hassunda Fierdh, se Hedesundafjärden fjärd    
Gästrikland landskap *Hattberget berg /Se    
Gästrikland landskap Hattgrund holme    
Gästrikland landskap Hattgrund, Inre stenar    
Gästrikland landskap Haxnäs fiärden, se Gävlebukten vik    
Gästrikland landskap Hedesundafjärden fjärd    
Gästrikland landskap Hedesundaälven del av Dalälven    
Gästrikland Saknas *Helgön ö    
Gästrikland landskap *Helgö ö    
Gästrikland landskap *Helgön ö /Se    
Gästrikland landskap Helgö ö?    
Gästrikland landskap *Hillersjöhäll runsten /Se    
Gästrikland landskap *Hillersjöstrandhäll plats med runsten /Se    
Gestrikland ldskp *Honorhøgen gränsmärke    
Gästrikland landskap *Honor högen gränsmärke    
Gästrikland landskap *Hornoges hilli gränsmärke    
Gästrikland landskap *Hornogis helli gränsmärke    
Gästrikland landskap *Hornungx høgh gränsmärke    
Gästrikland landskap *Hwitholmenæff gränsmärke    
Gestrikland ldskp *Hwitæ stiorn gränsmärke    
Gestrikland lskp. *Hwitæ stiorn gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap *Hwitostiern gränsmärke    
Gästrikland landskap *Hwithostiern gränsmärke    
Gästrikland landskap Hälsingeskogen skogsområde    
Gästrikland landskap Helsingeskogen Saknas    
Gästrikland landskap Hälsingeskogen skog /Se    
Gästrikland landskap Hälsingeskogen skog /Se    
Gästrikland landskap *Hälsingskogen skogstrakt /Se    
Gästrikland landskap Hälsingeskogen skogsområde /Se    
Gästrikland landskap *Hälsingvägen väg    
Gästrikland Saknas *Helsingrå gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap Hännan sjö /Se    
Gästrikland landskap /Se hära element i ägonamn /Se    
Gästrikland landskap Höle klack Saknas /Se    
Gästrikland landskap Hölesjön Saknas /Se    
Gästrikland landskap Idmyren myr /Se    
Gästrikland landskap *Iva utlopp /Se    
Gästrikland landskap Jädran, Jädraån å /Se    
Gästrikland landskap Jädraån å /Se    
Gästrikland landskap »jörsiöö åå» å    
Gästrikland landskap Kista ägonamn /Se    
Gestrÿkl. Saknas *Klövehäll gränsmärke    
Gästrikland landskap knok element i natn. /Se    
Gästrikland landskap *Knuten älv /Se    
Gästrikland landskap Landfjärden älvutvidgning /Se    
Gestrikland Saknas Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan Saknas    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gestrikland ldskp. Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland Saknas Ljunsnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gestrikland ldskp Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland Saknas Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gestrikland Saknas Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gestrikland ldskp. Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gestrikland ldskp Ljusnan flod    
Gestrikland ldskp Ljusnan flod /Se    
Gestrikland Saknas Ljusnan flod    
Gestrikland ldskp. Ljusnan flod    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gestrikland ldskp. Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Linsna elf vattendrag /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gestrikland ldskp Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan å /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap /Se Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan flod /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Ljusnaåsen sandås /Se    
Gästrikland landskap Ljusnedalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Ljusnedalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Ljusnedalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Ljusendalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Ljusnedalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Ljusnedalen floddal /Se    
Gästrikland landskap Lusn = nuv. Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Lusn = Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Lusn = Ljusnan älv /Se    
Gästrikland landskap Lusn älv /Se    
Gästrikland landskap Lusn, se Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Lusna elf, se Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Lusna elf flod /Se    
Gästrikland landskap Lusna Fluv, se Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Lus(-s-)na fluvius, se Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Lusnan, se Ljusnan älv    
Gästrikland landskap Långharen namn på uddar, holmar och grund /Se    
Gästrikland landskap Långharet vanligt namn på holmar och grund /Se    
Gästrikland landskap Lössna flod /Se    
Gästrikland landskap Malungsel Saknas /Se    
Gästrikland landskap Saknas Saknas    
Gestrikland ldskp Mickelshed Saknas /Se    
Gästrikland landskap /Se *Mordbäcken bäck /Se    
Gästrikland landskap Mordbäcken Saknas /Se    
Gästrikland landskap *Mordskogen, se Ödmorden gränsskog /Se    
Gästrikland landskap *Myrholmen holme /Se    
Gästrikland landskap Mårdbäck = nuv. Tönnebroån å /Se    
Gästrikland landskap Naskallen berg    
Gästrikland landskap Nora älv å /Se    
Gästrikland landskap *Nordanstigen skog /Se    
Gästrikland landskap Nordstigen kustlandsväg /Se    
Gästrikland landskap Norrstig Saknas /Se    
Gästrikland landskap Norrstigen skogsomr. /Se    
Gästrikland landskap Olsviksfjärden vik    
Gästrikland landskap Orrbergs gubbe stenröse /Se    
Gästrikland landskap *Ovanskog Saknas /Se    
Gästrikland landskap Puklingen sjö /Se    
Gästrikland landskap *Redars skardh gränsmärke    
Gästrikland landskap *Ridderskard gränsmärke    
Gästrikland landskap *Redars skardh gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap Saknas Saknas    
Gästrikland landskap *Risastein gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap *Risastein gränsmärke    
Gästrikland landskap »Risastein» gränsmärke    
Gästrikland landskap *Risa stein gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap Roden kustområde /Se    
Gästrikland landskap Roden kustområde /Se    
Gästrikland landskap Roden, Norra del av Roden /Se    
Gästrikland landskap Roden, Norra del av Roden /Se    
Gästrikland landskap Saknas kustområde /Se    
Gestrikland ldskp. Saknas Saknas    
Gästrikland landskap Saknas Saknas    
Gästrikland landskap Saknas Saknas    
Gästrikland landskap Roen, se Roden kustområde /Se    
Gästrikland landskap rona, se Roden kustområde /Se    
Gästrikland landskap Roon, se Roden kustområde /Se    
Gästrikland landskap Roslagen kustområde /Se    
Gästrikland landskap *Rotsjöholmen holme /Se    
Gästrikland landskap Saknas kustområde    
Gästrikland landskap Saknas kustområde    
Gästrikland landskap *Rumbolandet skogsomr.    
Gästrikland landskap *Rumbolandet gml. benämning på land /Se    
Gästrikland landskap Runnbolandet skogsomr. /Se    
Gästrikland Saknas *Ræjderskardh gränsmärke    
Gästrikland landskap *Ræiderskardh gränsmärke    
Gestrÿkland Saknas rödder ortnamnselement /Se    
Gästrikland landskap Rödder natn. /Se    
Gästrikland landskap -rödder ortnamnselement /Se    
Gästrikland landskap -röddret, -rödder ägonamnsändelse /Se    
Gästrikland landskap Röddret odlingsnamn /Se    
Gästrikland landskap Römur Saknas /Se    
Gästrikland landskap Römyran Saknas /Se    
Gästrikland landskap Rönnharen vanligt namn på uddar, grund o. dyl. /Se    
Gästrikland landskap Rönnharet vanligt namn på holmar, skär o. dyl. /Se    
Gästrikland landskap *Siffrenberg gränsmärke    
Gästrikland landskap *Siffrenberg gränsmärke    
Gästrikland landskap /Se *Siksioþa gränsmärke    
Gästrikland landskap /Se Stora Saltsjön, se Bottenhavet hav    
Gästrikland landskap /Se Storsjön sjö    
Gästrikland landskap /Se Storsjön sjö /Se    
Gästrikland landskap /Se Storsjön sjö /Se    
Gästrikland, se Jothunheimia landskap /Se +Stugusundt sund /Se    
Gästrikland, se Glesisvallia landskap /Se Stålnäset halvö    
Gästrikland landskap /Se *Swidmunsåsen Saknas /Se    
Gästrikland landskap /Se Svågan älv    
Gästrikland landskap /Se *Syksødø gränsmärke    
Gästrikland landskap /Se *Syksödö gränsmärke /Se    
Gästrikland landskap Sälmsån, se Voxnan älv /Se    
Gästrikland landskap *Säveberget kedja av berg och åsar /Se    
Gästrikland landskap Södra prosteriet Saknas    
Gästrikland landskap /Se Södra prosteriet Saknas    
Gästrikland landskap Södra prosteriet del av Hälsingland    
Gästrikland landskap /Se Testeboån å /Se    
Gästrikland landskap /Se Testeboån å /Se    
Gästrikland landskap /Se *Tidön ö    
Gästrikland landskap /Se Tie å å /Se    
Gästrikland landskap /Se Tiomilaskogen (=Ödmorden) skog /Se    
Gästrikland landskap /Se *Tjuvholmen holme /Se    
Gästrikland landskap /Se *Tona å    
Gästrikland landskap *Toralds eydæ Saknas /Se    
Gästrikland landskap /Se *Toralds eydæ Saknas    
Gästrikland landskap /Se *Toralds eydæ Saknas /Se    
Gästrikland landskap /Se Tönnebroskogen Saknas    
Gästrikland landskap /Se Tönnebroskogen skog /Se    
Gästrikland landskap /Se *Tönnebro skog, se Ödmorden gränsskog /Se    
Gästrikland landskap /Se Tönnebroån Saknas    
Gästrikland landskap /Se Tönnebroån å    
Gästrikland landskap /Se Valbo å, se Gavleån å    
Gästrikland landskap /Se Vasen småstenar    
Gästrikland landskap /Se Vaxna fl., se Voxnan Saknas    
Gästrikland landskap /Se Hvitæ stiorn Saknas    
Gästrikland landskap /Se *Vitostjärnen ej identifierat gränsmärke    
Gästrikland landskap /Se Voxen, se Voxnaälven älv    
Gästrikland landskap /Se *Voxen, se Voxnan älv    
Gästrikland landskap /Se Voxnadalen ådal /Se    
Gästrikland landskap /Se Voxnadalen ådal /Se    
Gästrikland landskap /Se Voxnadalen ådal /Se    
Gäsrikland landskap /Se Voxnan älv    
Gästrikland landskap /Se Voxnan älv    
Gästrikland landskap /Se Voxnan älv    
Gästrikland landskap /Se Voxna älv biflod till    
Gästrikland landskap /Se Voxna älv biflod    
Gästrikland landskap /Se Voxnan älv    
Gästriklands prosteri f. prosteri Voxnan biflöde    
Hall- ortnamnselement /Se Voxnan älv    
*Hallsbäcksrör gränsmärke Voxnaälven älv    
Hammarånger ortnamn /Se Voxnan älv    
Hamre byar (gd:ar) /Se Voxnan älv    
Hamsbuan bolandsgård /Se Voxnan älv /Se    
Hibuan bolandsgård /Se Voxnaälv älv /Se    
Himmelinge Saknas Voxna älv älv /Se    
*Hisenäs Saknas Voxna älv älv /Se    
*Hosveda sn /Se Voxna älv älv /Se    
Hofvahögh Saknas ?Voxnan älv    
Hovar höghæ Saknas Voxnan biflod /Se    
*Hyreboda Saknas Voxnaälven älv    
Hälsingland landskap /Se Voxnaälven älv    
Helsingland ldskp. Voxnan älv    
Hälsingland landskap Voxnaälven älv    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Helsingland ldskp Voxnan älv /Se    
(?)Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Helsingland ldskp. Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv    
Hälsingland landskap Voxnan älv    
Hälsingland landskap Voxnan älv    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Helsingland ldskp. Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan vattendragsnamn /Se    
Hälsingland landskap Voxnan å /Se    
Helsingland ldskp Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap Voxna älv älv /Se    
Hälsingland landskap Voxnan tillflöde till Ljusnan /Se    
Hälsingland landskap Voxnan älv /Se    
Hälsingland landskap *Wox Rödningen omr. vid Voxnan /Se    
Hälsingland landskap *Våda Saknas    
Hälsingland landskap Wågan, se Voxnan älv    
Hälsingland landskap Wågan, se Woxnan älv    
Hälsingland landskap Vålsjön sjö    
Hälsingland landskap Wåxna Elf, se Voxnaälven älv    
Hälsingland landskap ån Wåxna, se Voxnaälven älv    
Hälsingland landskap Wåxna fluvius, se Voxnaälven älv    
Hälsingland landskap *Ådön ö    
Hälsingland landskap Ågått holme /Se    
Hälsingland landskap Ålands haaf, se Bottenhavet del av hav    
Hälsingland landskap Ålkarls tjärnarna Saknas /Se    
Hälsingland landskap Åmundspuss Saknas /Se    
Hälsingland landskap Åmungen, se Amungen sjö /Se    
Hälsingland landskap Ångernäs udde /Se    
Hälsingland landskap Årskogen skogsomr. /Se    
Hälsingland landskap Åränget ängsnamn /Se    
Hälsingland landskap Elfstjärn Saknas    
Hälsingland landskap Ælfftiorn gränsmärke    
Hälsingland landskap *Änderå råmärke /Se    
Hälsingland landskap *»Ändlös Måsen» mosse /Se    
Hälsingland landskap Ödemården, se Ödmorden Saknas    
Hälsingland landskap Ödmorden, se Emord Saknas    
Hälsingland landskap Öþmorþ, se Tönnebroskogen Saknas    
Helsingland ldskp Ödmord (nu Tönnebroskogen) Saknas    
Helsingland ldskp Ödmord (nu Tönnebroskogen) Saknas    
Hälsingland landskap Ödmorden skog    
Hälsingland landskap Ödmorden, el. Tönnebroskogen skog    
Hälsingland landskap Ödmården skog    
Hälsingland landskap Ösmården skog    
Hälsingland landskap Ösmorden, el. Tönnebroskogen skog    
Hälsingland landskap Ödmården skog    
Hälsingland landskap Ödmården, el. Tönnebroskogen skog    
Hälsingland landskap Ödmorden, el. Tönnebroskogen skogstrakt    
Hälsingland landskap Ödmorden Saknas    
Hälsingland landskap Ödmård skog    
Hälsingland landskap Ödmorden skog    
Hälsingland landskap Ödmarden gränsskog /Se    
Helsingland ldskp Ödmorden skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden, se Tönnebroskogen skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden skogstrakt /Se    
Hälsingland landskap Ödmården gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården skogstrakt /Se    
Hälsingland landskap Ödmården skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården gränsskog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården, se Ödmorden granskog    
Helsingland ldskp *Ödmården ä. n. på skogsområde /Se    
Hälsingland landskap Ödmarden (Ödmården, Ödemården) skog /Se    
Hälsingland landskap Ödmården skogsomr. /Se    
Hälsingland landskap Ödmorden skog /Se    
Hälsingland landskap *Öknen, Stora Saknas /Se    
Hälsingland landskap *Ölstada notelag Saknas    
Helsingland ldskp *Øsoþæ gränsmärke /Se    
Hälsingland landskap *Øsoþæ gränsmärke    
Hälsingland landskap *Ösödö gränsmärke /Se    
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp.      
Hälsingland landskap /Se      
Helsingland lskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland del av Norrland /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland (hälsingar) Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland lskp      
Helsingland lskp      
Hälsingland Saknas      
Helsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp.?      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland Saknas      
Hälsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland inbyggarbeteckning      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland nu landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland Saknas      
Helsingland ldskp.      
Helsingland ldskp.      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp.      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland inbyggarbeteckning      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland Saknas      
Helsingland Saknas      
Helsingeland Saknas      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap      
Helsingland ldskp      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskapsnamn /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland Saknas /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland lskp. /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland lskp /Se      
Hälsingland lskp. /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
Hälsingland landskap /Se      
hälsing inbyggarbeteckning /Se      
hälsingar Saknas /Se      
hälsingar Saknas /Se      
hälsingsk Saknas /Se      
hälsingsk Saknas      
»Högabodh» beb.      
*Ingzarfven ortn. /Se      
Jon-Persbuan bolandsgård /Se      
Jothunheimia landskap /Se      
*Järnberget Saknas      
*Järnberget Saknas      
»kniuaduch» ortnamn /Se      
*Korsberg Saknas      
Kungsbäck Saknas /Se      
Kås ortn. element /Se      
*Käringskär gränsmärke      
Käringskär Saknas /Se      
*Lagmans arffwet ortn. /Se      
Lillbo bolandsgård /Se      
*Lindaflæk Saknas /Se      
*Litzlagard gd      
Lund by      
Lund by      
Lund bynamn /Se      
Långbo bolandsgård /Se      
*Långnäs udd gränsmärke      
Lönanger ortnamn /Se      
Marwngh Saknas      
*Mickelsbo sn      
*Mickelsbo sn      
»Modalin» by      
Momyskje Saknas /Se      
Myckelänge ortnamn /Se      
Myra orter      
Myra Saknas      
*Nerbo sn      
[Nora] sn      
*Nordstigher del av hälsingland /Se      
Nordanstig, se Norrstigen del av Hälsingl.      
*Nordanstig skeppslag /Se      
Nordanstig administrativ enhet      
Nordanstig administrativ enhet      
*Nordanstig del av hälsingland /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig del av hälsingland /Se      
*Nordanstig del av Hälsingland      
*Nordanstig del av hälsingland      
*Nordanstig del av hälsingland /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig skeppslag /Se      
*Nordanstig ort /Se      
Nordanstig treding /Se      
Nordanstig Saknas /Se      
Nordanstig treding /Se      
Nordanstig kyrkligt kontrakt /Se      
*Nordhstiger del av Hälsingland /Se      
»nor i bonum» beb.      
Norra fögderiet (Sundhed) Saknas      
Norra fögderiet Saknas      
Norra prosteriet Saknas      
Norrbo Saknas      
Norra prosteriet Saknas      
Norrsligen del av Hälsingland /Se      
Norrstigen del av Hälsingland      
Norrstigen del av Hälsingland      
Nya kalla hamn Saknas      
Nymden (Nymnen) ortn. /Se      
Nymnen (Nymden) ortn. /Se      
Nynnen (Nymnen) ortn. /Se      
*Näs Saknas      
*Ognmon Saknas /Se      
Raudeberch Saknas      
*Randebareh Saknas      
Rangsäter Saknas      
Redarskard Saknas      
roøsbyggiar inbyggarbeteckning /Se      
Roøskarlar inbyggarbeteckning /Se      
roþsmæn inbyggarbeteckning /Se      
*Sadurstad sn      
Sandnäs bolandsgård /Se      
*Sjö gd?      
*Skinhettostad Saknas      
sköll adminstrativt bet. (bebn.) /Se      
socken ortnamnselement (bebn.) /Se      
-sta ortnamnsefterled /Se      
*Stigsnäsrör gränsmärke      
Stor- Hälsingland socknar /Se      
Sunded medeltida distrikt /Se      
Sunded »folkland» /Se      
Sunded el. Sundede förr folkland /Se      
Sunded (Sundhede) del av Hälsingland /Se      
Sundaþ Saknas      
Sundedhe del av Hälsingland /Se      
Sundhed del av Hälsingland      
Sundhed landsdel      
*Sundedh del av Hälsingland /Se      
Sundhed f. prostadöme      
*Sundhed del av Hälsingland /Se      
Sunded del av Hälsingland      
Sunded del av Hälsingland      
Sundhed del av Hälsingland      
Sunded del av Hälsingland      
Sunded del av Hälsingland      
*Sunded (del av) landskap      
*Sundhed del av Hälsingland      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
Sundhed Saknas      
Sundheden del av Hälsingland      
Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland      
*Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
Sundæde ben. på Hälsingland /Se      
Sundhed del av Hälsingland /Se      
*Sundhed(e) ä. n. på Hälsingland /Se      
Sunded treding /Se      
*Sundedh del av Hälsingland /Se      
Sund(h)ed »land» inom det medeltida Hälsingland /Se      
Sund(h)ed (medeltida) trakt el. folkland /Se      
Sunded del av Hälsingland /Se      
Sund(h)ede del av Hälsingland /Se      
Sunded gammal huvudbygd /Se      
*Sundäde landområde /Se      
Sundheden landområde /Se      
*Sundhede del av Hälsingland /Se      
Sundhed del av Hälsingland /Se      
Sundhede (Sunded) del av Hälsingland /Se      
*Sundhed (Sunded) Saknas /Se      
*Sundsjö Saknas      
*Sunnanstigen, se *Alir del av Hälsingland      
Sval ortnamnselement /Se      
Säljan ortnamn /Se      
Södra fögderiet Saknas      
Södra prosteriet prosteri /Se      
Södra prosteriet Saknas      
Hälsinglands södra prosteri Saknas      
Sörvik bolandsgård /Se      
Tjär ortnamnselement /Se      
-tjära eled i ortnamn /Se      
-tjärna (-tärna) element i by- o. gård namn /Se      
*Tome Saknas      
*Torærllaby, se Torkarby f.d. by      
*Tule område /Se      
*Tule område /Se      
Tuna gård /Se      
»twna» Saknas      
»tvna» Saknas      
Upland del av Gästrikland /Se      
Upland del av Gästrikland /Se      
Vi Saknas /Se      
*Vi Saknas /Se      
Vi vanl. ortnamn /Se      
Vi bynamn /Se      
Vi bebn. /Se      
Vibol tidigare namnsammansättning /Se      
*Viclingstadhum Saknas      
*Videboda, se Gävle stad Saknas      
Hwitalme Saknas      
Vålsbacken Saknas      
Västanhede by /Se      
»Wæstantiærn» gård      
*Yggerne Saknas      
åker element i gård- o. bynamn /Se      
*Åkre beb.      
Åkre bebn. /Se      
Änga Saknas      
Ängebo bolandsgård /Se      
Ön Saknas      
Östanhede gd:ar /Se      
Överälve bolandsgård /Se      

  ^  

Gävleborgs läns tingslag m.m.