ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hedesunda socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 297 Naturnamn : 1598 Bebyggelsenamn : 518 Naturnamn : 394
Hedesunda sn Abborrholmarna sumpmark Hedesunda sn Abborren sten
Hedesunda sn Abborrstenen sten Hedesunda sn Acksjön sjö
Hedesunda sn Abborrstenen sten Hedesunda sn Alderholmen holme
Hedesunda sn Acksjön sjö Hedesunda sn Aldermyren äng
Hedesunda sn Acksjön sjö Hedesunda sn Aldermyren äng
Hedesunda sn Acksjön sjö Hedesunda sn Andersholme holme
Hedesunda sn Acksjön sjö Hesnarna personbeteckning Anders-Pers-gruvan f.d. silvergruva
Hedesunda sn Acksjön sjö Hedesunda socken Arnön ö
Hedesunda sn Acksjövallen terräng? Hedesunda rovor inbyggarbeteckning Arnön ö
Hedesunda sn Alderbäcken bäck Bo-trakten nordöstra Hedesunda Arshålet äng
Hedesunda sn Alderholmen ö Kolbönder personbeteckning Asmyrs äng
Hedesunda sn Alderholmen holme Abbors t Aspars-groparne håligheter i marken
Hedesunda sn Alderholmen holme Acksjön sjö Aspede äng
Hedesunda sn Alderholmen holme Anders-Anders hemman Axsjön sjö
Hedesunda sn Alderholmen holme /Se Andersas t. Barkringssveden äng
Hedesunda sn Alderkärret kärr Andersas hemman Belgsnäsviken del av Dalälven
Hedesunda sn Aldermuren myr Andersas hemman Bergfjärden fjärd
Hedesunda sn Aldermuren myr Andersas hemman Bjurön ö
Hedesunda sn Alderkärret ägomark Andersas hemman Bjursterholmarna holmar
Hedesunda sn *Alöfz Råå gränsmärke? Andersas hemman Björkholmen holme
Hedesunda sn Anders-Persgruvan terräang? Andersas hemman Björkmyra äga
Hedesunda sn Anders-Persgruvan gruvhål? Andersas hemman Björktegarna ängar
Hedesunda sn Anders-Sims gruva terräng? Andersas-Augusts hemman Björnbacka backe
Hedesunda sn Anders-Sims gruva gruva? Anders-Ers hemman Björnholmen holme
Hedesunda sn Annasviken vik Anders-Ers hemman Björnön ö
Hedesunda sn Arnön ö Anders-Ers t Björsjö sjö
Hedesunda sn Arnön ö Anders-Ers hemman Björsön ö
Hedesunda sn Arnön ö Anders-Jons hemman Blocktäll ö
Hedesunda sn Arnön ö Anders-Jons hemman Blocktäll äng
Hedesunda sn Arnön ö Anders Jöns hemman Blomsholmen holme
Hedesunda sn Asmyran ägomark Anders-Lars hemman Bockholmen holme
Hedesunda sn Asmyran myr Anders-Lars hemman Bonnasäng äng
Hedesunda sn Aspholmen udde Anders-Lars hemman Bramsö-fjärden fjärd
Hedesunda sn Assintmuren myr Anders-Lars hemman Bramsön ö
Hedesunda sn Axmossen mosse Anders-Mats hemman Brandarholmen holme
Hedesunda sn Axsjöbäcken bäck Anders-Ols hemman Bredgärdet äng
Hedesunda socken Axsjön sjö Anders-Ols(ons) hemman Brettbacka äng
Hedesunda socken Axsjön sjö Anders-Ols bebyggelse Brettbackängen äng
Hedesunda sn Axsjön sjö Anders-Ols hemman Brogängarna ängar
Hedesunda sn Axsjön sjö Anders-Pers hemman Brokfjärd del av Dalälven
Hedesunda socken *Axsjörör gränsmärke Anders-Pers hemman Brokstenen sten
Hedesunda sn /Se Baggbo ägomark Anders-Pers Saknas Brunnsåsen ås
Hedesunda sn /Se Baggboviken vik Arstus el. Arstes hemman Brännfallet odlad jord
Hedesunda sn /Se Baggrödder ängsmark /Se Arvids hemman Brännmur myr
Hedesunda sn /Se Barrviken ägomark Axsjön by Bukmuren myr
Hedesunda sn /Se Belgnäsfierden, Norra fjärd Backa Saknas Buksjö sjö
Hedesunda sn /Se Belgnäsfierden, Södra fjärd Backa by Buksjömossen mosse
Hedesunda sn /Se Bergs terräng Backas hemman Bukstenen sten
Hedesunda sn /Se Bergbyvallen betesmark Backas utanvesgård Bunk-ängarna ängar
Hedesunda sn /Se Bergfjärden fjärd Backen hemman Bysjön sjö
Rovur inbyggarbeteckning Bergfjärden fjärd Baggbo hemman Bälgnäsudden udde
Hedesunda allmänning allmänning Bergfjärden fjärd Bastfallet gård Bärholmen holme
»awardhabo», se Ålbo Saknas Bergfjärden fjärd Bastfalls hemman Bärmuren äga
Backa by Bergviksholmen holme Belgsnäs by Dalgubbacken backe /Se
Backa by /Se *Bjorshylterör gränsmärke Belgsnäsvallen gård Dammen äng
Bastfallet by /Se Bjurstensholmen, Lilla holme Bengts hemman Dansheden kolbotten
Bastfallet by /Se Bjurstensholmen, Stora holme Bengts hemman Digrå äng
Berg by Bjurö holme holme Bengts hemman Djurvik vik
Berg by Bjurön ö Bengts hemman Dragmuren myr
Berg by /Se Bjurön ö Bengts hemman Dumur äng
Berg by /Se Bjurön ö Bengts hemman Duntar-myrorna myrar
Berg by /Se Bjutön ö Berg by Duntar-ån å
*Boda Saknas /Se Bjurön ö Bergas t. Dånberg backe
Bodkarlgränden sn-del /Se Bjurön ö Bergbyvallen fäbod Edet äng
Bodkarlgränden sn.-del /Se Bjurön ö Bergens f.d. dagsverksgård Ekenön ö
Brunn by /Se Bjurön ö Billing hemman Fagerviken vik
Brunn by /Se Bjurön ö /Se Björsjövallen f.d. fäb. Fallmuren äng
Brunn by /Se Björke ägomark Bojeps lht Fallänget äng
Berg by /Se Björkfjärden fjärd Brantas lht Fasmur myr
Brännfallet gd Björkmyran myr Brinks t. Fettnen äng
Brännfallet by /Se Björkmyran sankmark Brunn Saknas Fimur myr
Byn by /Se Björkmyran myr Brunn by Finnbäcken bäck
Byrilsbo beb /Se Björkmyran ägomark Brunn, Norra hållplats Finnbäcksmyra äng
Bäck by *Björkön ö Brunnsheden hållplats Finnmyran sankmark
Bäck by /Se Björkön ö Bruns ödegård Finnäset udde
Bäck by /Se *Björnhytterået gränsmärke Brännfallet gård Flaren sumptrakt
Bäcka-vallen fäboställe /Se Björnmuren myr Byn by Flarn ängsmark
Bälgsnäs by /Se Björnmyran myr Byrilsbo hemman Flatsjön sjö
Böle kyrkohemman /Se Björnsjön sjö Bågens(?) hemman Fläcksmur myr
Dalkarlsbo by /Se Björnön ö Bågans, Bågens t Fläcksmur äng
Dalkarlsbo by /Se *Biörshytte Rööret Saknas Bäck by Fryggenbo åker
Dragbo gd /Se Björsjö sjö Bäckas t. Fryksänget äga
Ekenön khbost. /Se Björsjö kanal kanal Bäckas lht Fyrnäset udde
Ekenön khbst /Se Björsjövallen terräng? Bäckvallen fäb. Fåfängan äng
Ekenön khbost. /Se *Björsundet sund Bälgsnäs by Fågelsång åker
Ersbo beb /Se Björsön ö Bölas hemman Fånröddret odlad jord
Fagersta by /Se Björsön ö Böle gård Fårholmarna holmar
Finnböle by /Se Björsön ö Böle Saknas Fäbodmuren åker
Flaten by /Se Björsösundet sund Böl-Erske lht Fäbodmuren åker
Flösta by /Se Biössön, se Björsön ö Dalbäcks hemman Fäbodsjön sjö
Flösta by /Se Bjössön ö Dalkarlsbo Saknas Fätä väg
Framsocknen sn.-del /Se Bjössön ö Dalkarlsbo by Gamleviken vik
Fröjesbo by /Se Bjössön ö Danilas hemman Gammalsmyra odlad jord
Fällinge by /Se Bjössön ö Dansheden lht Gammel-Lasse äng
Fällinge by /Se *Blagefjärden fjärd Dragbo gård Gammelnäset udde
*Gammelfjärd Saknas Blocktäll öar Ekenön Saknas Gammelsällsjön sjö
Gammelsäll gd /Se Blocktäll ö Erk-Anders hemman Gammelvallen äng
Gammelsäll gd:ar /Se Blucksnäs ö Erkas hemman Gammelvallsjön sjö
Gammelsäll gd /Se Blucksnäs holme Erkas hemman Getbroån å
Gammelsällsgränden sn.-del /Se Blåsmur myr Erkas hemman Getingsvallen udde
Gisselbo by *Blägfjärden (=nuv. Fäbodfjärden) vik Erkas hemman Getmurarna myrar
Gisselbo by /Se Bobacken terräng Erkas hemman Getmurån å
Gisselbo by /Se Bocken torr fura /Se Erk-Ers hemman Gillerholmarna holmar
*Granbäck Saknas Bockrönningen mark Erk-Ers hemman Gisselmosjön sjö
Gundbo by Bockstenen holme Erk-Jöns hemman Gla(d)röjningen odlad jord
Gundbo by /Se *Bodarna allmänning /Se Erk-Lars hemman Gnupe sund
Gundbo by /Se Bodarna allmänning /Se Erk-Nils hemman Granön ö
Hade by Bodarna allmänning /Se Erk-Ols t Granön ö
Hade by Bodtrakten allmänning /Se Erk-Ols hemman Gråtänget äng
Hade by Bodtrakten allmänning /Se Erk-Ols hemman Gröthällarna hällar
Hade by Boholmen holme Ersk-Ols hemman Guldkälla källa /Se
Hade by Boholmen holme Erk-Ols hemman Guldkällberget berg
Hade by Boled åker /Se Erk-Pers hemman Gumsholmarna holmar
Hade by *Bornansbergrå gränsmärke Ers hemman Gårdtä väg
Hade by Bramsöberget berg Ersbo Saknas Gåsholmarna holmar
?Hade by Bramsöfjärden fjärd Evalds hemman Gällsjön sjö
Hade by Bramsöfjärden fjärd Fallanna del av Kofsta Gävan ö
Hade by Bramsöfjärden fjärd Falléns hemman Gässön ö
Hade hg Bramsön ö Fallet by Gölsmossen sankmark
Hade gård gd Bramsön ö Fallet hemman Gölsmossen sankmark
Hade by /Se Bramsön ö Fasmur Saknas Hadeholmsvägen väg
Hade by /Se Bramsön ö Fastras t Hadeholmsvägen väg
Hade by /Se Bramsön ö Finnbäck del av Östveda Hadestigen skogsväg
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Finnböle by Hadestigen skogsväg
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Finnmyra hemman Hadevägen väg
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Flaten by Hadevägen väg
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Flösta by Hagerbäcken vik
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Forsbergens fördelsgård Halsen äng
Hadeberg förr gruvfält Bramsön ö Forsens lht Hampholmen holme
Hadeholm hg Bramsön ö Franks soldatgård Harsön ö
Hadeholm hgd, f. malmfyndighet Bramsön ö Frids soldatt. Harvsbrändet skogstrakt
Hadeholm herrgd /Se Bramsön ö Frisks hemman Hasselön ö
Haget hmn /Se Bramsösundet sund Friskens hemman Hasselön holme
Hallsbo by /Se Bramsövänningen ö Frosters t Hattholmen holme
Hallsbo by /Se Brandön ö Fröjesbo f.d. gård Hattröddret äng
Harv by Brandön ö Fyllinge lht Hattstenen sten
Harv by Brandön ö Fyrs t. Hedesunda-fjärdarna Dalälven i Hedesunda
Harv by /Se *Brandön ö Fäktars soldatt. Hedesundaängarna ängsmark
Harv by /Se Braxenmyren myr Fällinge gård Hedlands-stigen gammal väg
Harv by /Se Bredforsen fors Färdigs soldatt. Hedsjön sjö
*Hedesundakrogen ?gammal krog /Se Bredgärdet ägomark Färjkarns lht Helgnästä del av landsväg
Hedhaholm hg Bredtegen ägomark Gammel-Holmen hemman Hemänget äng
Hedkarlgränden sn.-del /Se Brettbacka äng /Se Gammelstugs hemman Hilsholmarna holmar
Holm by /Se Brinkmyran myr Gammelsäll by Hjälmarna sanka ängar
Holmen by Brinkmyran myr Gammelsällsrönningarna Saknas Hjärtroshålet äng
Holmen by /Se Brokfjärd fjärd Gammelvallen fäb. Hofteslandet område vid Dalälven
Holmen by /Se Brokfjärd fjärd Gillerås by Hoftesängarna ängar
Ingevara förr gd /Se Brokfjärd fjärd Gisselbo by Hornmur myr
Ingevara obebyggt hmn Brokstenen sten Gnup(e)-vallen f.d. fäb. Hummelgårdsbro bro
Ingevara Saknas /Se ?Brokstenen sten /Se Grannas Saknas Hästbackan åker
Ingevara gd /Se Bromur myr Grannas hemman Hästhaget åker
Ingevara obebyggt hemman /Se Bromuren myr Grannas hemman Hästholmen ö
Ingevara gd /Se Broänget ägomark Grannas bebyggelse Igelsjön sjö
Ingevara gd /Se Bruddelarna ägomark Grevs t Ingeborgshammaren höjd
Ingevarahammar sägenbeb. /Se Brunberget triangelpunkt Gripens hemman Inge(n) sjö
Jugansbo by /Se Brunkberget berg Grymstorp t. Ingensjön sjö
Juvansbo by Brusröddret ägomark Gräsbäcken by Ingensjön sjö
Juvansbo by /Se *Bråkfjärden ä. namn för Hedesundafjärden? Gundbo by Ingenån å
Kjessmansbo by /Se Bräckudden udde Gustav-Pers hemman Ingmurhammar höjd
Klockarängarna ängslägenhet Bräckudden udde Gårdsans hemman Ingsjön sjö
Kovsta by /Se Brännfallet ägomark Hade by Ingsjön sjö
Kofsta by /Se Brännfallet ägomark Hade gd Ingsån å
Kulla by /Se Brännmur myr Hade gård hemman Inlandet del av strand
Kungsgården by Brännmur myr Hadeholm gd Jordbärsmuren myr
Kungsgården by Brännmur myr Haget by Jönsholmen holme
Kungsgården Saknas /Se Brännmuren myr Haget hemman Jörsön ö
Kungsgården gd /Se Brännmuren myr Hagsäter avs Karinsvikholmen holme
Kungsgården hemman /Se Brännmuren myr Hallsbo by Karsön ö
Kågbo by Brömsviken vik Hallvret t Kastmyra åker
Kågbo by Brömsviksmur myr Harbäck gård Kastmyran myr
Kågbo by /Se Buksjö sankmark Harmyra gård Kil äng
Kågbo by /Se Buksjömossen mosse Harv Saknas Killön ö
Källan gd /Se Burön ö Harv by Kilsröjningen äng
Landa by Byn berg o. triangelpunkt Hassels fördelsgård Kleppet steniga småholmar
Landa by Bysjön sjö Hemröjningen hemman Klitte-sjön del av Dalälven
Landa by /Se Bysjön sjö Herrgårds hemman Kniktröjslet äng
Landa by /Se Bysjön sjö Herr Pers lht Knorring holme
Landa by /Se Bysjön sjö Hjortens hemman Kolmyrarna ängar
Lindbäck gd Bysjön sjö Holmen by Korsnäset udde
*Lisselvik förr fäbodställe och socknens allmänning Bysjön sjö /Se Hummelgårds hemman Koön ö
*Lisselvik fäbodställe Bysjön sjö Hällby by Krokholmen holme
*Lisselvik fäbodställe Byttgräsmyran myr Hälls t Kroppholmen holme
*Lisselvik fäbodställe Byvik vik Hälls t Kurvagnen sten
*Lisselvik fäbodställe /Se Byvik vik Hälls soldatgård Kvardamsmyran åker
Litselbo by /Se Båtbäcken bäck Hällskog t Kvarnön ö
Lomshed förr fäbodställe Båtbäcken bäck Högbo hemman Kvillanudden udde
*Manön by /Se Båtbäcken bäck Högnäs by Kville ängsmark
Mälbo by Båtmuren ägomark Högnäsfors kvarn med lht Kville vik
Mälbo by /Se Båtstadsviken vik Idens soldatt Kville vik
Mälbo by /Se Båtuddsbäcken bäck Ingavara f.d. gård Kvilleholmarna öar
Nils-Ers gårdsnamn /Se Båtuddsbäcken bäck Ing(e)vara f.d. gd Kvillesholmarna öar
Nordanbro by Båtviks holmar holmar Ingvara f.d. gd Kvilleviken vik
Nordanbro by /Se Bäckamurarna myrar Janses Saknas Kya äng
Nordanåker by /Se Bäckbottnen terräng Janses hemman Kyrklindarna åkrar
Norrbo by /Se Bäcken ägomark Janses hemman Kyrklindsbäcken bäck
Nybo gdr *Bäcklång skifte /Se Jan-Ols hemman Kågbosjön sjö
Nyböle, se nybo gdr /Se Bäckvallen ägomark Jan-Pers hemman Källmyra äga
Nynäs gård Bälgsnäs allmänning allmänning Jersens t Källmyra äng
Oppåker by Bälgsnäsviken vik Jonas´ t Källsva äng
Oppåker by Bälgsnäsviken vik Jonas´ hemman Kämstaröjning f.d. odlad mark
Oppåker by Bälgsnäsviken vik Jonas i ängarna hemman Käringberget berg
Oppåker by Bälgsviken vik Jon-Anders´ hemman Käringön holme
Oppåker by Bärholmen holme Jon-Anders hemman Körsmyrorna åker
Oppåker by Bölebäcken bäck Jon-Ers hemman Ladängsbreckholmen holme
Oppåker by Böle rönning ägomark Jon-Ers hemman Lagnön ö
Oppåker gd /Se Dalrönningen ägomark Jon-Lars hemman Landboholmen holme
Oppåker komm.bost Dalälven älv Jon-Lars på heden hemman Landkvarnforsen fors
Oppåker komm. bost. /Se Dalälven älv Jon-Ols hemman Lankarforsarna forsar
Oppåker fäbodställe /Se Dalälven älv Jon-Ols hemman Lapphällarna hällar
Oppåker by /Se *Dalälvsröret gränsmärke Jon-Pers hemman Lappmarken skogstrakt
Oppåkersvallen fäb. Dammen terräng Jugansbo by Lerbotten äng
Pipkannan stuga Dansarbo terräng Jöns-Anders hemman Lillsjön sjö
Prästbordet prästgårdsjorden /Se *Dansberget höjd Jöns-Anders hemman Lillåkern åker
Prästbordet Saknas /Se *Dansbergrör gränsmärke Jöns-Ers hemman Lingboholmen holme
Prästbordet prästgårdsjorden /Se Dansheden terräng? Jönses hemman Lisselossvamur äng
Rångsta gästgivaregård gästgiveri Digrå ägomark Jönses hemman Lisselsjön sjö
Rångsta by *Dikervikrör gränsmärke Jönses hemman Lisselvik vik
Rångsta by Djuprönningen terräng Jönses hemman Lomsmur myr
Rångsta by /Se Djuprönningen sankmark Jönses hemman Lortstängseln äga
Rångsta by /Se Djupviken vik Jönses hemman Lusbohålet sund
Rångsta by /Se Djupvikänget sankmark? Jönses hemman Lågvret avsides åker
Rångsta by /Se Djurholmen holme Jönses hemman Långbromuren myr
Rönäs f.d. gd Djurvik sumpmark Jönses hemman Långholmen holme
Sevalbo by /Se *Donarmuren urfjäll Jönses hemman Långkabro bro
Sevalbo by /Se *Dragboåsrör gränsmärke Jönses hemman Långsjön sjö
*Sund el. *Sundsta förr by /Se Dragmuren myr Jönses hemman Långskura slåtteräng
Sund prästgd /Se Dragsjön ägomark Jöns-Hångels hemman Långviken vik
Sundby pgd Dråphällan ö Jöns-Jöns hemman Långänget äng
Sund grästd. /Se Duvmur ägomark Jöns-Ols hemman Lördagsröjningen odlad mark
Sundin f.d. torp? Edbäcksön ö Jöns-Pers hemman Löten ö
Sundsta förr by Edbäcksön ö Jöns-Pers hemman Lövön ö
Svarta by Edesfjärden fjärd Jössäng hemman Mistingshällen häll
Svarta by /Se *Edsbergrå gränsmärke Kalles hemman Myckelmur äng
Sända by Ekenön ö Kammars lht Myrholmen holme
Sända by Ekenön ö Kammars f.d. lht Mälön ö
Sända by Ekenön ö Kammars lht Nervsön fast mark
Tomten gd /Se *Ekholmen holme Kantens lht Nilses sjön sjö
Ullanda gård /Se Ekholmen holme Kantens soldatt. Norrbomuren myr
Ullanda by /Se Ekholmen holme Karl-Ols hemman Norudden udde
Utomälvsgränden sn.-del /Se Ekholmen holme Karls lht Norrudden udde
Vall by Ekorrhällsudden udde Karlses hemman Norråkern åker
Vall by Eldforsmyran myr Kessmansbo Saknas Norsänget äng
Vall by /Se *Eldforsrör gränsmärke Kjessmansbo by Norsängshällarna hällar
Vall by /Se Enmursviken vik Klars soldatgård Notholmen holme
Vibol by Enstöring ö Klockarbordet hemman Nymyra äng
Viboll förr kungsgård /Se Enstörling holme Kofsta by Nyröddret ängar
Vibol förr kungsgd:ar /Se Erik-Bengtsudden udde Koffsta Saknas Näbbråttsbacken backe
Viboll gd /Se Erkas-rönningen ägomark Kolrönningen och Fagerbergs rönning Saknas Näsmurarna äng
Vibol gd? /Se Faddergåvan ö Kovsta, se Koffsta Saknas Nästmyra äng
Wibol gd /Se Faddergåvan holme Krums soldatt. Näsängarna ängar
*Vibollspan gd /Se Fagerbergsmur myr Kråsens soldatt. Ollasholma holme
Vibro gd:ar /Se Fagerbergs rönning skogsmark Kråses t Oxtegarna äng
Vinböle by /Se Fagerbergs rönning skogsmark Krögars t Pellasholma holme
?Vinnersjö gdr *Fagerfallsrör gränsmärke Kulla gård Rensholmen holme
Vinnersjö del av sn /Se Fagersta hammare hammarsmedja /Se Kungsgården by Ringsmur äng
Vinnersjö gränden del av Hedesunda sn /Se Fagerviken vik Kungsgårdsvallen fäb. Robyte holme
Vinnersjögränden del av sn /Se Fallanna ägomark Kvarnön bebodd ö Roligholmen holme
Vinnersjögränden sn.-del /Se Fallet ägomark Kvarnövallen fäb. Rompö ö
Vinnersjögränden sockendel /Se Fallån å Kvistens t Rompöhålet grunt sund
*Västanbäcken område Fallån bäck Kågbo by Rosmur myr
Västbyggeby by /Se Fallänget sankmark? Kådfallet hemman Rosnäsudden udde
Västbyggeby by /Se Fasmur myr Käcks hemman Rotbäcken bäck
Västerbo by /Se Fasmur myr Källbäcken gård Rotmur myr
Ålbo by Fensundet sund Källarstugs stuga Rudön äng
Ålbo by Fimur myr Källstugs lht Runön ö
Ålbo by /Se Finnbäck ägomark Landa by Räck-kilsholmen holme
Ålbo by /Se Finnbäcken bäck Lanby-gamle fäb. Rämsön ö
?Ås by Finnbäcken bäck Langs soldatt. Rödbrackmuren uppodlad myr
Ås by Finnbäcken bäck Lars-Ers hemman Rödmur slåtteräng
Ås by Finnbäckshararna holmar Lars-Ers hemman Rödmuren myr
Ås by Finnbäcksmyran myr Lars-Ers hemman Rödderbäcken bäck
Ås by /Se Finnbäcksmyran myr Lars-Jons hemman Röddermarken skogsmark
Ås by /Se Finnmyra myr Lars-Lars hemman Röddren slåtterängar
Åsbo by /Se Finnmyran myr Lars-Lars hemman Röddret äng
Ädels gård /Se Finnmyran myr Lars-Mats rönning Saknas Röjningarna ängar
Ärtmanshyttan gd Finnmyran myr Lars-Ols hemman Röjningsvreten äng
Ärtmanshyttan gd Finnmyrsveden strandområde Lars-Pers hemman Rörberget berg
Ärtmanshyttan gd /Se Finnmyrsviken vik Lassas hemman Rörberget berg
Ölbo by /Se Finnmyrsviken vik Lassas hemman Rörbergsudden udde
Ön by Finnmyrsviken vik Lasses hemman Salnäsen äng
Ön by Finnäset näs Lassas hemman Signeränget äng
Ön by Finnäset näs Lassas hemman Silverkälla f.d. källa
Ön by /Se Finnäset udde Lassas hemman Sjugmur myr
Ön by /Se Fiskudden udde Lassas lht Sjugängarna slåtterängar
Ön by /Se Fiskudden udde Lejons lht Sjöboröjning ängsmark
Österbo gd Flan lågmark /Se Lindbäck gård Sjöåkern åker
Österbo gd /Se Flaskmyran myr Linds t. Skenabacken backe
Österbyggebo by /Se *Flaten (trol. =Flatsjön) sjö Lindåsen by Skenön ö
Österbyggebo by /Se Flaten sankmark Lingbo hemman Skeppsnäsudden udde
Östveda by Flatmyran myr Listullen hemman Skiftäng äng
Östveda by Flatsjöbäcken bäck Lisselbo Saknas Skotthällvreten åker
Östveda by /Se Flatsjön sjö Litselbo by Skräddarholmen holme
Östveda by /Se Flatsjön sjö Litselbo hemman Skåne beteshage
Östveda by /Se Flatsjön sjö Ljungbo hemman Slåttsmyra äng
Östveda by /Se ?Flatsjön sjö Lågbo hemman Slätlöt åker
Östveda by /Se Flatsjön sjö Lågbo hemman Slätöarna öar
Östveda by /Se Flatsjön, Lilla sjö Långvika f.d. fäb. Smedsäng åker
  Flottvide strandremsa Länsmansängarna Saknas Småbreckarna några skogsbackar
  Flottvide strandparti Lövåsen by Småbreckholmen holme
  Fläcksmur äng Majes lht Smöret även kallad Kurvagnen sten
  Fläcksmur ägomark Markusas hemman Snoön ö
  Fläcksmur ägomark Markus på åkern hemman Somfarmyra äng
  Fläcksmur myr Mats-Lars hemman Spacksholma holme
  Fräkenviken vik Mattjas hemman Spelberget höjd
  Fräkenviken vik Mellanbacka f.d. fäb. Spångmur myr
  Fräkenviken terräng? Myrsveden f.d. lht Stackbacka holme
  Fräkenviksholmen holme Målars lht Stafs-gruvan f.d. koppargruva
  Fräkenviksholmen holme Mångkvistens lht Stamsta äng
  Fräkenäng terräng Mångses hemman Stamur uppodlad myr
  Fräkenänget ägomark Mångses hemman Starängsholmen holme
  Fräkenänget sankmark Mälbo by Stavrumpen holme
  Furan ö Nassbo f.d. fäb. Stavtärnan sjö
  Furuberget berg Nils hemman Stegerholmen holme
  Furubergsudden udde Nils-Ers hemman Stenöarna öar
  Furuholmen holme Nilses hemman Stjälpbacken backe
  Furuholmen, se Tallholmen gränsholme Nilses hemman Stockholmen holme
  Furuholmen holme Nilses hemman Storgråholmen holme
  *Fururöret gränsmärke Nilses hemman Stormossen myr
  *Fururöret gränsmärke Nissas hemman Stormur myr
  Furuvarpet sankmark Nissas hemman Stormuren myr
  Fyllinge ström del av Dalälven Nisseborg hemman Stor-Ossvamur äng
  Fyllinge ström lht Nordanbro gård Storröjningen äng
  Fyllinge ström del av Dalälven Nordansjön by Storsjön sjö
  Fyrnäset näs Nordansjön hemman Stortegarna äng
  Fyrnäsudden udde Nordansjös hemman Storön ö
  Fyrs äga ägomark Norrbo by Styggfallet trakt
  Fågelmur myr Norrgårds hemman Styggmyran odlad jord
  Fågelmuren terräng Norrgårds hemman Suggan sten
  Fågelmuren myr Norrgårds hemman Sundet äng
  Fågelmuren myr Norrgårds hemman Sundröjningen äng
  Fågelsång ägomark Norrgårds hemman Sun(d)udden udde
  Fågelsång ägomark Norrgårds hemman Svalnäs udde
  Fågelsång ägomark Norrgårds hemman Svanten sjö
  Fågelsång ägomark Norrgårds hemman Svartbymuren äng
  Fånröddret odlad jord /Se Norrstugs fördelsgård Svartnäs udde
  Fårholmarna holmar Norrsveden gård Svartöarna öar
  Fäboden ägomark Norråkers hemman Sågån å
  Fäbodfjärden fjärd Norråsen hemman Sågtyllen vattendrag
  Fäbodrönningen ägomark Norrängs hemman Sändholma holme
  Fäbods ägomark Norrängs t Sändviken vik
  Fäbodsjön tjärn Nybo gård Sännasudden udde
  Fäbodsjön sjö Nybonds hemman Särkholmen holme
  Fäbodsjön sjö Nygårds hemman Söderbacka udde
  Fäbodskogen terräng Nygårds hemman Talgoxmuren myr
  Fäbodvallen terräng Nygårds hemman Tas odlad mark
  Fäbodviken terräng Nygårds hemman Taskmur myr
  Fäbodvreten ägomark Nygårds hemman Tjockholmarna holmar
  Fämyran myr Nygårds hemman Tjursön ö
  Färjsundet, Norra sund Nygårds hemman Tjärsjön sjö
  Färjsundet, Norra Saknas Nyhem hemman Tolhusvret vret
  Färjsundet, Södra sund Nyhems hemman Torsen-tegen(?) äng
  Galten sten Ny-Holmen hemman Trätet holme
  Gamlenäset näs Nynäs gård Tullportarna två stora stenar
  Gamlenäsholmen holme Nystugs hemman Tyllmarken trakt
  Gamleviken vik Nyvallen fäb. Täppmur odlad mark
  Gamleviken vik Nyvalls hemman Tärnmyra myr
  Gamleviken vik Nästgårds hemman Tärnmyra myr
  Gammelholmen lågmark /Se Näsvallen fäb. Tärnmuren uppodlad sank äng
  Gammel-Lasse terräng Nöjds hemman Tärnvalvet stenvall
  Gammelsällssjön sjö Ol-Anders hemman Tålbäck udde
  Gammelsällsjön sjö Olas(?) hemman Unsundet sund
  Gammelsällsjön sjö /Se Olas hemman Vallröjningarna odlad jord
  Gammelsällssjön sjö Ol-Jans hemman Vemyran äng
  Gammelsällsrönningarna ägomark Ol-Jöns hemman Viforsen fors
  Gammelsällsängarna betesmark Ollas hemman Vimyra äng
  Gammelvallen ägomark Ollas hemman Vintergatan äng
  Gammelvallen ägomark Ollas hemman Vinterstan vik
  Gammelvallen terräng? Ollas hemman Virvelvassholmen holme
  Gammelvallsjön sjö Ollas hemman Virön ö
  Gammelvallsjön sjö Ollas hemman Vretmyran myr
  Gammelvallsjön sjö Ollas hemman Västansunden sund
  Gammelvallsjön sjö Ollas hemman Västbyängar ängsmark
  Garnmyrån bäck Ollas hemman Västerbäck vik
  Garnmyrån bäck Ollas lht Västerhagsbacken backe
  Garnmyrån bäck Ollas hemman Västerhagshällen häll
  Gatberget berg Olles hemman Västermuren myr
  Gatlandet strandremsa Ol-Olssons hemman Västert äng
  Gatlandet strandparti Olovsborg hemman Ylnäset udde
  Getbroån å O-Pers hemman Ytjärn sjö
  Getbroån å O-Pers hemman Yttnön ö
  Getbroån å Oppåker by Yttsundet sund
  Getbroån å Oppåkersvallen fäb. Ålbo-ån å
  Getholmen holme Osells hemman Åsbo-sjön sjö
  Getmurarna ägomark Pantas t Ändlösmuren f.d. myrmark
  Getmursån å Pellas hemman Ängsstigen väg
  Getänget ägomark Pellas hemman Äspet äng
  Gillerholmen, Lilla holme Pellas hemman Öbyggefjärden del av Dalälven
  Gillerholmen, Stora holme Pellas hemman Öbyskogen stort, obebyggt skogsområde
  Gillersvad ägomark Pellas förr gård Ölbo-sjön sjö
  *Gipsholmarna holmar? Pellas hemman Ölbo-ån å
  Gissan ö Per-Anders hemman Ön ö
  Giäsjön sjö Per Bengts hemman Östermuren myr
  Glasberget holme Per-Ers t Östersjö sjö
  Glottermyran myr Per-Jacks hemman Övre stigen väg
  Glucksnäset ?näs Per-Jons hemman  
  Glucksnäsudden ö Per-Jons hemman  
  Gnupe sund Per-Karls hemman  
  Gnupevallen terräng Per-Lars hemman  
  Gnäpe terräng Per-Lars hemman  
  Gnäpe terräng Per-Lars hemman  
  Gotland ägomark Per-Nils hemman  
  Gransjöfjärd fjärd Per-Nils hemman  
  Granåsarna terräng Per-Ols hemman  
  Granön ö /Se Per-Ols hemman  
  Granön ö Pers hemman  
  Granön ö Pers hemman  
  Granösundet sund Piparudden fiskaregård  
  Grisön udde Pipkannan stuga  
  Gropholmen holme Postens t  
  Grossmyran myr Prinsens t.  
  *Gruveröret gränsmärke Prinses soldatgård  
  *Gruvskogen skog Prästbordet prästgårdsjord  
  *Gruvängen allmänning Prästgamle f.d. fäb.  
  Grådängen terräng Prästgården hemman  
  Gråtängarna strandområde Raskens soldatt.  
  Gräsbäcken ägomark Ribacks gård  
  *Gräshedmursrör gränsmärke Ringnäs hemman  
  Grönmyran myr Rolandsbo gård  
  Grönmyran myr Rångsta by  
  Grönvallsmur myr Rönäs f.d. gård  
  Gröthällarna hällar Rönäsas hemman  
  Gröttyllen sund Sammils hemman  
  GröttyllsholmarnaUDDE EJREG Saxens utanvesgård  
  Gubbensfallen terräng? Sevallbo Saknas  
  Gubbens sten sten Sevallbo by  
  Gubbensägan ägomark Simans hemman  
  Gubbsvedsviken vik Skantzes lht  
  Gubbvreten ägomark Skogsholma hemman  
  Guldkälla källa /Se Skogvaktarns hemman  
  Gullkällberget triangelpunkt Skolhustomten, se Brunn Saknas  
  Gummorshålet ägomark Skommarröjnings hemman  
  Gumsholmarna holmar Skommars hemman  
  Gumsholmarna holmar Skommars lht  
  Gundbomuren ägomark Skommars lht  
  Gundbomuren ägomark Skrovelmyra hemman  
  Gundbovallen terräng Skräddars hemman  
  *Gyllebäcksnäsröret gransmärke Skvaterbäcken fäb.  
  Gåsholmarna öar Skyttbovallen fäb.  
  Gåsholmarna holmar Slaktars hemman  
  Gåsholmarna holmar Slars hemman  
  Gällsgråden sund Slätfallet by  
  Gällsgrådänget terräng Slätsveds lht  
  Gällsgråängen äng Slättan hemman  
  ?Gällsjön sjö Smedsäng station  
  Gällsjön sjö Spessens lht  
  Gässön ö Spjutens bebygelse  
  Gässön ö Stav by  
  Gässön ö Stav hemman  
  Gässön ö Stavas lht  
  *Gätäng urfjäll Stenbo hemman  
  Gävan ö Styvs soldatt.  
  Gävan ö Ståls hemman  
  Gävan ö Sundby by  
  Gäven ö Sunds(?) lht  
  Gävan ö Svans soldatt.  
  Gävan ö Svarta by  
  Gävan ö /Se Sveddas t  
  Gävan terräng Sveden hemman  
  Gävan, Lilla ö Svens hemman  
  Gävan, Lilla holme Svens hemman  
  Gölkärren kärr Sällvallen en del av Harv  
  Görnön ö Sända by  
  Görsöön ö Sängstugs lht  
  *Görtsön ö Sängstugs lht  
  Göstasmyrorna myrmark Sängstugs bebyggelse  
  Habbarsmur ägomark Sängstugs hemman  
  Hadeviken vik Söderfors bruk  
  Hadeviken vik Södra sundet boplats för färjkarl  
  Hadeviken vik Sörgårds hemman  
  Hadeåsen ås o triangelpunkt Sörgårds hemman  
  Hadeåsen triangelpunkt Tjärdals t.  
  Hagmyra ägomark Tomtbacken bebyggelse  
  Hagvreten ägomark Tomten hemman  
  *Hallsmuren äng Torkholmsvallen f.d. fäb.  
  *Hallsmuren äng /Se Torsbo del av Östveda  
  Hallvret ägomark Trallet f.d. gård  
  Hallvret ägomark Trallet f.d. gård  
  Hallvretsbergen berg Tullen hemman  
  Hallvretsbergen höjd Tång, se Brunnsheden hållplats  
  *Halsbergsröret gränsmärke Ullenda by  
  Halsbergsrör gränsmärke /Se Utomälven del av Hedesunda  
  Halsmuren myr /Se Vall by  
  Hampholmen holme Vesterbo by  
  Harsön ö Viken gård  
  Harsön ö Vimyrbacken fäb.  
  Harsön ö Vinböle by  
  Harsön ö Vinnersjö del av Hedesunda sn  
  Harsön ö Vreten gård  
  Harsön ö Vreten hemman  
  Harsön ö Vägskälet gård  
  Harsön ö Vretas t.  
  Harsön ö /Se Västbyggeby hållplats  
  Harvsbrändet skogsmark Västbyggeby by  
  Harvs hällar triangelpunkt Västbyvallen f.d. fäb.  
  Hasselön ö Västergårds hemman  
  Hasselön ö Västergårds hemman  
  Hasselön ö Västergårds-Ollas hemman  
  Hattholmen holme Västergårds-Pellas hemman  
  Hattkullen holme Västerröjnings hemman  
  Hattnäsudden udde Ålbo by  
  Hattröddret ägomark Ås by  
  Hattröddret äng /Se Åsas lht  
  Havresmyran myr Åsbergens lht  
  Hedeborg (Stavs Skans) försvarsverk /Se Åsbo by  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Åsbyvallen fäb.  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Åsen hemman  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Ändlösmuren Saknas  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Änkans hemman  
  ?Hedesundafjärdarna fjärdar Ölbo fäbodmark Saknas  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Ölbo by  
  Hedesundafjärdarna fjärdar Ölunds hemman  
  Hedesunda-fjärdarna Dalälven Ön bebyggd ö  
  Hedesundafjärden fjärd Östnhede gård  
  Hedesundafjärden del av Dalälven Österbo gård  
  Hedesundafjärden fjärd Österbyggebo by  
  Hedesundafjärden fjärd Östergårds hemman  
  Hedesundafjärden utvidgning av Dalälven /Se Östergårds hemman  
  Hedesundafjärden utvidgning av Dalälven Östveda by  
  Hedesundaheden hed /Se    
  *Hedesunda ström, se Hedesundaälvenälv älv /Se    
  Hedesunda ström del av Dalälven /Se    
  Hedesundaälven Dalälven i Hedesunda    
  Hedkarlgränden gränd /Se    
  Hedlundstäppan ägomark    
  Hedsjöberg triangelpunkt    
  Hedsjömyran myr    
  Hedsjön sjö    
  Hedtegen ägomark    
  Hedvreten ägomark    
  Hemmamuren terräng    
  Hemmuren myr    
  Hepparsmyran myr    
  Herrmyran myr    
  Heszwnda allmänning /Se    
  Hillersmur myr    
  Hillersmurberget berg    
  Hilsholmarna holmar    
  Hilsholmarna holmar    
  Himur myr    
  Hocksjö terräng?    
  Hofallet terräng    
  Homur myr    
  Hornheden hed    
  Horsön ö    
  *Horsön ö    
  Hults trädgård ägomark    
  Hundhällarna triangelpunkt    
  Husbacka höjd    
  Husholmen holme    
  Stora Hyttö ö    
  Hyttöfjärden del av Dalälven    
  *Hyttö Masugn nedlagd masugn, nu ruin    
  Hyttön ö    
  Hägerbäcksviken vik    
  Häggmyran myr    
  *Häcksdel skifte /Se    
  Hällarna terräng    
  Hällarna höjd    
  Hällarna ö?    
  Hällarna holme    
  Hällmur myr    
  Hällmyran ägomark    
  Hällnäset näs    
  Hällnäset udde    
  Hällskog ägomark    
  Hällskogsfjärd vik    
  Hällskogsfjärd fjärd    
  Hällskogsfjärd fjärd    
  Hällskogsfjärd vik    
  Hällskogsfjärden fjärd    
  ?Hällskogsfjärd vik    
  Hällskogsfjärden fjärd    
  Hällviken vik    
  Hällänget sankmark?    
  Härnösand strandremsa    
  Härnösand strandparti    
  Häsmyran ägomark    
  Hässunda Fierd fjärd    
  Hässunda Fiärdh fjärd    
  Hässunda fjärd fjärd    
  Hässundafjärdarna fjärdar    
  Hässundafjärdarna fjärdar    
  Hästholmen holme    
  Hästholmen holme    
  Hästmyran ägomark    
  Högbackarna backar o. triangelpunkt    
  Högsvedsvreten ägomark    
  Idlandet strandområde    
  Igeltärnen terräng?    
  Inga Siön sjö    
  Inga Siön sjö    
  Inga Siön sjö    
  Ingeborgshammar höjd /Se    
  Ingen sjö /Se    
  Ingen sjö    
  Ingen sjö /Se    
  Ingen vik /Se    
  Ingen sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ing(en)sjön sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ingensjön sjö    
  Ingesån å /Se    
  Ingesån å /Se    
  Ingevaraängen sankmark    
  Ingevaraängen sankmark    
  Ingevaraängen äng /Se    
  Ingmurhammar terräng    
  Ingmurhammar höjd    
  Ingmurhammar höjd /Se    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö    
  Ingsjön sjö /Se    
  Ingsjön sjö /Se    
  Ingsjön sjö /Se    
  Ingsjön sjö    
  Ingsån å    
  Ingsån å    
  Inkräktar-Erik ö    
  *Innanvalsviken (ä. namn f. Hällskogsfjärden?) vik    
  *Innanvattviken (ä. namn f. Hällskogsfjärd?) vik    
  *Innevalsviken vik    
  Inträngaren sten /Se    
  Isaksholmen terräng?    
  *Jensta skifte /Se    
  Jordbärsmuren myr    
  Jordbärsmuren myr    
  Jordbärsmuren myr    
  Jungfruberget berg    
  Jungfrumur myr    
  Juvansbo by /Se    
  Jönsen ö    
  Jönsen holme    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Jörsön ö    
  Kakängssundet del av Lerån    
  Kalkbergsmyran myr    
  Kalkbergsmyran, Stora myr    
  *Kalkåsrör gränsmärke    
  *Kallmurshedrör gränsmärke    
  Kallv vik    
  Kallvik vik    
  Kallvik vik    
  Kallvik vik    
  Kallv(iken) vik    
  Kallviken vik    
  Kallviken vik    
  Kallviksudden udde    
  Kalven sjö    
  Kammarbacka terräng    
  Kammarbacksviken vik    
  Kammarsholmen ö    
  Kammarvreten ägomark    
  Karinsvik vik    
  Karinsviksholmen holme    
  Karsmuren myr    
  Karsön ö    
  Karsön, Lilla ö    
  Kasholmen Stora ö    
  Kasholmen Stora ö    
  Karsön, Stora ö    
  Kattfjärden fjärd    
  Kessmansbobäcken bäck    
  Kessmansbobäcken bäck    
  Kil terräng    
  Kilbergsmuren myr    
  Killholmen holme    
  Killön ö    
  Kittilberget berg    
  Klitte terräng    
  Klitte terräng    
  Klittesjön del av Dalälven    
  Klittesjön del av Dalälven    
  Klockarholmarna holmar    
  Klockarholmarna holmar    
  Klockarholmen, Stora o. Lilla holmar /Se    
  Klossmur myr    
  Klossmur myr    
  Kläppen holme    
  Kläppudden udde    
  Knappsrönningen terräng    
  Knivrönningen skogsmark    
  Knorring öar    
  Kodalsviken vik    
  Kolartorp ägomark    
  Kolfallet ägomark    
  Kolmyran myr    
  Kolmyran myr    
  Kolmyrorna ägomark    
  Kolingsberget berg    
  Kolrönningen skogsmark    
  Kolrönningen skogsmark    
  Kolrönningen ägomark    
  Kolviken vik    
  Komoreken ägomark    
  Korsnäset näs    
  Korsnäset udde    
  Koön, Stora o. Lilla öar    
  Koön ö    
  Koön ö    
  Koön ö /Se    
  Koön, Lilla ö    
  Koön, Stora ö    
  Kranksnåret terräng?    
  Kringgångsmur myr    
  Kringgångsmyran delvis ägomark, delvis myr    
  Kroketallsholmen holme    
  Krokholmen holme    
  Krokmuren ägomark    
  *Kroneröret gränsmärke    
  Kroppholmen holme    
  Kråkholmen ö    
  Kråknäs näs    
  KråsensTERRÄNG EJREG    
  Kungsbäcken bäck    
  Kungsbäcken bäck    
  Kungsgårdens åkergärden Plats för fältslag i forna tider    
  Kungsgårdsrönningen terräng    
  Kungsgårdsudden udde    
  Kungsgårdsudden udde    
  Kungsgårdsvallen ägomark    
  Kurvagnen holme    
  Kusholmen terräng?    
  Kvarnbron ägomark    
  *Kvarnholmen, ä. namn på Kvarnön ö    
  *Kvarnholmen, ä. namn på Kvarnön ö    
  *Kvarnholmen, ä. namn på Kvarnön ö    
  Kvarnmur ägomark    
  Kvarnmur ägomark    
  Kvarnmuren ägomark    
  Kvarnmyran ägomark    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnrosslet terräng    
  Kvarnrönningen ägomark    
  Kvarnön ö    
  Kvarnön ö    
  Kvarnön ö    
  Kvillanholmen holme    
  Kvillanudden udde    
  Kvillanudden udde /Se    
  Kville del av Ingensjön    
  Kville vik    
  Kville vik o. ängsmark /Se    
  Kvilleholmarna holmar    
  Kvilleholmarna holmar    
  Kvillemuren myr    
  Kvillemuren myr    
  Kvilleröret förr namn på gränsmärke    
  *Kville sjö sjö    
  Kyrkmuren myr    
  Kågbosjön sjö    
  Kågbosjön sjö    
  Kågbosundet sund    
  Källarbacka ägomark    
  Källarviken vik    
  Källmur myr    
  Källmur ägomark    
  Källmyran ägomark?    
  Källmyran ägomark    
  Källmyran ägomark    
  Källmyran myr    
  Källrönningen terräng?    
  Källrörsfallet terräng    
  Källviken terräng    
  Kämsta rönning terräng?    
  Käringberget berg    
  Käringberget höjd    
  Käringskär holme    
  Käringskär holme    
  Käringskär ö    
  *Käringskärs rör, gränsmärke    
  Käringvallsmur myr    
  Käringängen terräng    
  Käringön holme    
  Kärren ägomark    
  Kärren ägomark    
  Kärret myrmark    
  Kärrägan ägomark    
  Körsmyrorna ägomark    
  Ladusvedden ägomark    
  Lagnön ö    
  Lagnön ö    
  Lagnön ö /Se    
  Lakstensviken vik    
  Landboholmen holme    
  Landgroden sund    
  Landkvarn fors    
  Landkvarn fors /Se    
  Landkvarnforsen fors    
  *Landsröret gränsmärke    
  Latmur myr    
  Laxodlingen sjö    
  *Laxön ö    
  *Laxön ö    
  Lergropen sjö?    
  Lergropen tjärn    
  Lersjömyran myr    
  Lersjön sjö    
  Lersjön sjö    
  Lersjön sjö    
  Lerån å    
  Lillsjön sjö    
  Lillägan betesmark    
  Lindesnäsudden udde    
  Lindfallsrönningen skogsmark    
  Lindkvistvreten ägomark    
  Lindsvreten ägomark    
  Lingboholmen holme    
  Lisselmur myr    
  Lisselmursberget berg    
  Lisselrönningarna ägomark    
  Lisselrönningen terräng?    
  Lisselsjön sjö    
  Lisselvik vik    
  Lisselviken vik    
  Lisseläng ägomark    
  Lisselängen ägomark    
  Lissvreten ägomark    
  Lomholmen holme    
  Lomsmur myr    
  Lortstängseln ägomark    
  Lortuddarna öar    
  Lunds terräng?    
  Lunds terräng    
  Lustigheten ö    
  Lågbomuren terräng    
  Långberget berg    
  Långbromur myr    
  Lången terräng    
  Långholmarna holmar    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen ö    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme /Se    
  *Långmurå gränsmärke    
  Långräckan sund    
  Långräckjan vattenväg /Se    
  Långrönningen ägomark    
  Långsjön sjö    
  Långskura terräng?    
  Långviken vik    
  Långviksholmen holme    
  Långviksvallen terräng    
  Långänget sankmark    
  Långänget sankmark    
  Långön ö    
  Länsmansholmen terräng    
  Länsmansängarna sankmark    
  Lördagsrönningen skogsmark    
  Lötpussen vik    
  Lötpussen vik    
  Lövskogsmyran myr    
  Lövön ö    
  Lövön ö    
  Lövön ö    
  Lövön ö /Se    
  Lövön ö    
  Malms äga ägomark    
  Mansdelen holme    
  Manön ö    
  *Manön [ä. namn f. (Hedesunda) Ön?] ö    
  *manöön ö    
  *Manön (ä. namn f. Ön?) ö    
  *Manön ö /Se    
  Marsstrandsmyran myr    
  Marstrandsmyran myr    
  Masungsberget berg    
  Mellangroden sund    
  Mellanmuren terräng    
  Miheden hed    
  Mihedsbacken berg o. triangelpunkt    
  Mistingshällar terräng    
  Mjuksundet sund    
  Mossmyran myr    
  Mossmyran myr    
  Mossmyran, Stora myr    
  Munkholmen höjd    
  Munkholmen kulle /Se    
  *Munkmyren myr    
  Muren myr    
  Muren myr    
  Myckelmur myr    
  Myckelmuren myr    
  Myran ägomark    
  Myran ägomark    
  Myrbäcken bäck    
  Myren myr    
  Myren myr    
  Myrholmen holme    
  Myrorna myrar?    
  Månfallet terräng?    
  *Måsbrorå gränsmärke    
  *Måstinghällrör gränsmärke    
  Mälmur myr    
  Mälön ö    
  Mälön ö    
  Mälön ö    
  Mälön ö /Se    
  Mörkholmen holme med gränsmärke    
  Mörtforsen fors    
  Mörtrönningen ägomark    
  Mörtrönningen ägomark    
  Namnlösholmen holme    
  Nasksbo terräng    
  Nilsessjön sjö    
  Nilsessjön sjö    
  Norbäcksudden udde    
  Nordansjöänget terräng    
  Nordinsvreten ägomark    
  Nordinsvreten ägomark    
  *Noren sjö    
  Norhammar terräng    
  *Norra gärdet allmänning    
  Norra udden udde    
  Norra viken vik    
  *Norra ängen allmänning    
  *Norrbelgnäsfjärden del av Dalälven    
  Norrbomuren myr    
  Norrbomuren myr    
  *Norrfjärden del av Dalälven    
  Norrmyran myr    
  Norrmyran ägomark    
  Norrmyran myr    
  Norrmyran mur    
  Norrstus terräng?    
  Norrudden udde    
  Norråkersviken vik    
  Norrängen ägomark    
  Norrönningen terräng?    
  Norrönningen ägomark    
  Norrönningen ägomark    
  Norrönningen skogsmark    
  *Norstigsrör gränsmärke    
  Notholmen holme    
  Notholmen holme    
  Notholmen holme    
  Notholmen udde    
  Nygårdsmyran myr    
  Nyhemmet ägomark    
  Nyhemmet ägomark    
  Nyresvreten ägomark    
  Nyrö terräng    
  Nyröddret ägomark    
  Nyröddret ängar /Se    
  Nyrönningen ägomark    
  Nyvallen ägomark    
  Nyvallen ägomark    
  Nyvreten ägomark    
  Nyänget terräng    
  Närvsön ö    
  Näsmurarna myrar    
  Nästmur myr    
  Nästmursviken vik    
  Näsvallen vall    
  Näsvreten terräng    
  Näsvreten terräng    
  Näsvreten terräng    
  Näsängarna sankmark    
  *Nötborået gränsmärke    
  Ol-Jönsudden udde    
  Ollas-rönningen ägomark    
  Ols ägomark    
  Organistberget berg    
  Ornholmen holme    
  Ornholmen holme    
  Orrhammar ö    
  Orrhammar holme    
  Orrhammarsundet sund    
  Orrhammarsundet sund    
  Orrholmen holme    
  Orrholmen holme /Se    
  Osvamur, Lisselmur myr    
  Osvamur, Stormur myr    
  Patmos ö    
  Pellasholme holme    
  Pellasholme udde    
  Pepparberget berg    
  Perdalsmyren myr    
  Perdalsmyrsviken vik    
  Per-Jons videt terräng    
  Piparudden udde    
  Plockbacka terräng    
  Plockbacka terräng    
  Plogan ägomark    
  Plogarna ägomark    
  Plösmyran ägomark    
  Prästgamle terräng    
  Prästgårdens åkergärden plats för fältslag    
  Prästgårdsängen sankmark    
  Puttan terräng    
  Pålsbovretenägomark ägomark    
  Rams Öhn ö    
  Rensholmen holme    
  Rensholmen holme    
  Ribacks terräng    
  Ringsmur myr    
  Ringsmur myr    
  Ringsmurholmen holme    
  Ringsmurholmen holme    
  Ringsmyr myr    
  Robyte holme    
  Roligholmen holme    
  Rompö ö    
  Rompö ö    
  Rompöhålet sund    
  Rompöhålet sund    
  Rosholmen udde    
  Rosmur myr    
  Rosmursbäcken bäck    
  Rosmursviken vik    
  Rosnäsudden udde    
  Rosnäsudden udde    
  Rosnäsviken vik    
  Rotbäcken bäck    
  Rotbäcken bäck    
  Rotbäcksviken vik    
  Rotbäcksviken vik    
  Rotmur myr    
  Rotsmurarna myr    
  Rudan ägomark    
  Rudan ägomark    
  Rudön udde    
  Runön ö    
  Runön ö    
  Runösundet sund    
  Råmyran myr    
  Råmuren myr    
  Råmyran myr    
  *Råmärksröret gränsmärke    
  *Rångstasjön sjö    
  Rångstaån å    
  Räborsmuren myr    
  Räborsmuren myr    
  Räckilsholmen holme    
  Rämsön ö    
  Rämsön ö    
  Rämsön ö    
  Rämsön ö    
  Rämsön ö    
  Rämsön triangelpunkt    
  Rävgropsbacken backe    
  Rävgropsbacken skogsparti    
  Rävrumpsmyran myr    
  Rävrönningsmossen mosse    
  Röbergsudden udde    
  Rödbracksmuren ägomark    
  Rödbrackmuren myr    
  Rödderberget natn /Se    
  Rödderbäcken bäck /Se    
  Röddermarken natn /Se    
  Röddren slåtterängar /Se    
  Röddret terräng    
  Röddret terräng /Se    
  Röddret äng /Se    
  Rödmur myr    
  Rödmuren myr    
  Rödmuren myr    
  Rödmursudden udde    
  Rödmursviken vik    
  Römuren myr    
  Römuren myr    
  Römuren ägomark    
  Römyr myr    
  Rönningarna ägomark    
  Rönningarna ägomark    
  Rönningen terräng    
  Rönningen terräng    
  Rönningen terräng    
  Rönningsvreten ägomark    
  Rönningsvreten ägomark    
  Rönnmuren myr    
  Rönnmuren myr    
  *Rönäsrör gränsmärke    
  Rönäslöten udde    
  Rörberget höjd    
  Sabbatsmyran myr    
  Salversudden udde    
  Sandbacka terräng    
  Sandbacka koja    
  Sandbäcken bäck    
  Sandholmarna holmar    
  Sandholmarna holmar    
  Sandsnäs, Västra näs    
  Sandsnäs, Östra Saknas    
  Sandvreten ägomark    
  Sevalbofjärden fjärd    
  Sevallboänget ägomark    
  Sevallboänget ägomark    
  Sidlandet terräng    
  Sidlandsfjärden fjärd    
  Sidländet markområde    
  Sidländet markområde /Se    
  Sigeränget sankmark    
  Sigeränget sankmark /Se    
  Sigridsvreten ägomark    
  *Siljansfjärden fjärd    
  *Silkesholm ö    
  Silkesholmen ö /Se    
  *Silkesholmsröret gränsmärke    
  *Silverbergsröret gränsmärke /Se    
  Sinnsjön sjö    
  Sjudarsvreten ägomark    
  Sjudarsvreten ägomark    
  Sjudarsvreten ägomark    
  Sjugmur myr    
  Sjugängarna terräng?    
  Själen holme    
  Sjömuren myr    
  Sjömyran myr    
  Sjövreten ägomark    
  Skaffalsviken vik    
  Skenögroden sund    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skenön ö    
  Skiftesholmen holme    
  Skiftsholmen holme    
  Skitplatsen udde /Se    
  Skjutbaneholmen terräng    
  *Skjälssjön sjö    
  Skogsmyran ägomark    
  Skommarrönningen ägomark    
  Skommarsrönningen ägomark    
  Skorvängen betesmark    
  Skotthällsvreten ägomark    
  Skrabbrönningen ägomark    
  Skremyran myr    
  Skrovelmyra terräng?    
  Skräddarholmen holme    
  Skräddarholmen sumpmark    
  Skräddarrönningen ägomark    
  Skunsfallet ägomark    
  Skvaterbäcken ägomark    
  Skvaterbäcken ägomark    
  Skvaterbäcken bäck    
  Skvaterbäcken terräng o. triangelpunkt    
  Skvaterbäcken ägomark    
  Skyttbo terräng?    
  Skålviken vik    
  Skålviksudde udde    
  Skåne äng    
  Skäftesmyran myr    
  Skällkoholmen holme    
  Skällkoholmen holme    
  *Skälssjön? sjö /Se    
  Skärpan ägomark    
  Skärshammar udde    
  Skärshammar hus    
  Slåttsmur myr    
  Slåttsmuren myr    
  Slätberget berg    
  Slätberget höjd    
  Slätbergsmyren myr    
  Slätbergsmyren myr    
  Slätholmarna öar    
  Slätmossen mosse    
  Slätmyran myr    
  Slätöarna öar    
  Smalmyran myr    
  Småkasholmarna holmar    
  Smårönningarna terräng    
  *Småstensrör gränsmärke    
  Smörbäcken bäck    
  Smörsten sten    
  Smörsten holme    
  Snoön ö /Se    
  Snoön ö    
  Snuven sankmark    
  Snårsmossen mosse    
  Snölingsbäcken bäck    
  Snölingsmur myr    
  Somfarmyran myr    
  Somfarsmyran myr    
  Somfarsjön sjö    
  Somfarsjön tjärn    
  Sotsvedden terräng    
  Sotsvedden skogsomr.    
  Spacksholme holme    
  Spelberget berg    
  Spjutholmen holme    
  Spjutkanalen kanal    
  Spjutkanalen kanal    
  Spjutnarudden udde    
  Spjutnarviken vik    
  Spjutängen ängsmark    
  Spångbromyr myr    
  Spångmur myr    
  Spångmuren myr    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spånmyran ägomark    
  Spånsmur myr    
  Stacksholmen holme    
  Stamsta sankmark    
  Starrmyran myr    
  *Stavhedrör gränsmärke    
  Stavrumpen ö    
  Stavrumpen holme    
  Stavsbron terräng?    
  Stavs Skans försvarsverk /Se    
  Stavs-Skans fornborg /Se    
  Stavtärnan tjärn    
  Stegelholmen holme    
  Stekmursholmen näs    
  »Stempnobek» bäck?    
  »Stempnobek» bäck?    
  Stensholmen holme    
  Stensnårsmyren myr    
  Stensudden terräng    
  Stensudden terräng    
  Stenviken vik    
  Stenöarna öar    
  Sterret ägomark    
  Sterret ängsmark    
  *Sticknäsröret gränsmärke    
  Stigrönningarna ägomark    
  Storberget ö    
  Storbergsrönningen ägomark    
  Storbåthällen stenhäll /Se    
  Storholmen udde    
  Stormur myr    
  Stormur myr    
  Stormur myr    
  Stormur myr    
  Stormuren myr    
  Stormuren myr    
  Stormuren myr    
  Stormuren myr    
  Stormuren sankmark    
  Stormuren terräng    
  Stormyran myr    
  Stor-Osvamur terräng?    
  Storputelln häll /Se    
  Storrå gränsmärke    
  Storrönningen terräng    
  Storsjömuren myr    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsnåret ägomark    
  Storstenarna ägomark    
  Storsvad terräng?    
  Storsvagmyran myr    
  Stortegarna terräng    
  Stortyllen sund    
  Storvreten ägomark    
  Storänget ägomark    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  *Storöns gruva f.d. gruva    
  Stråmuren ägomark    
  Stråmursmossen mosse    
  Stubbmur myr    
  Stubbmursviken vik    
  Stybbron terräng    
  Styggfallet terräng? (en gård)    
  Styggmyr myr    
  Styggmyran myr    
  Styggmyran ägomark    
  Styggmyran myr    
  Styggpussen terräng?    
  Styggrönningen ägomark    
  Styggrönningen terräng    
  Ställningarna terräng    
  Stäven näs    
  Stävviken vik    
  Suggan sten    
  Suggan sten /Se    
  Suggsundet sund    
  Sundet, Södra Saknas    
  Sundet ägomark    
  Sundfarån å /Se    
  *Sundfarån å /Se    
  Sundrönningen ägomark    
  Sundsmur myr    
  Sundmuren myr    
  Sundsmurviken vik    
  Sundsta ägonamn /Se    
  Sundudden terräng?    
  Sunnanås ö    
  Sunnanås holme    
  Svadarna terräng    
  Svadorna ägomark    
  Svalnäs näs    
  Svalnäs näs    
  Svalnäsedet ed    
  Svanten sjö    
  *Svartbyggsån å    
  Svartbyvreten ägomark    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken sund    
  Svarthålet sund    
  Svartmyren ägomark    
  Svartnäs näs    
  Svartnäs näs    
  Svartnäsviken vik    
  Svartnäsviken vik    
  Svartöarna öar    
  Svartöarna öar    
  Svartöarna öar    
  Svartöarna holmar    
  Sveddas terräng    
  Sveddmuren ägomark    
  Svällsholmen holme    
  Sågrönningen ägomark    
  Sågtyllen sund    
  Sågtyllen vattendrag /Se    
  Sågån å    
  Sågån å    
  Sälgnäset strandområde    
  Sälgviken sumpmark    
  Sälgviksmuren myr    
  Sända triangelpunkt    
  Sändanäsudden udde    
  Sändviken vik    
  Sändviken vik    
  Särkholmen holme    
  *Söderbelgnäsfjärden del av Dalälven    
  Söderberg-Fiärden vik    
  *Söderbälgfjärden vik    
  Södermyran myr    
  Södersjön sjö    
  Södra sundet sund    
  Södra viken vik    
  Södra viken vik    
  Söndagsmuren myr    
  Sörudden udde    
  Tallholmen gränsholme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen gränsholme    
  Tallholmen holme    
  *Tallholmsröret gränsmärke    
  Tallmuren myr    
  Tegarna terräng    
  Tidesön ö /Se    
  *Tierpsjön sjö    
  Tjockholmen, Lilla ö    
  Tjockholmen, Stora ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  ?Tjursön ö    
  Tjursön ö    
  Tjärdalen ägomark    
  Tjärsjön sjö    
  *Tjärsön, se Tjursön ö    
  Tomtbacken terräng?    
  Tomtvallen ägomark    
  Torkholmsberget berg    
  Torraksmuren myr    
  Torsboholmen holme    
  Torskåsviken vik    
  Torskåsviken vik    
  Trollmyren myr    
  Trallviken vik    
  Tralludden udde    
  Tranvik terräng?    
  Trollbacken backe    
  Trätet holme    
  Tröttmyran myr    
  Tullporten sund    
  Tullporten sund?    
  Tuna vall vik fjärd    
  Tuskviken vik    
  Tuskviksudden udde    
  Tyllmarken trakt /Se    
  Tyllmyran myr    
  Tyllmyrholmen holme    
  Tyllmyrån sund    
  Tyllänget sankmark    
  Tyrsrönning terräng    
  Tyrsrönning sankmark    
  Tålbäck ö    
  Tålbäcksviken vik    
  Tång rullstensås /Se    
  Tärnmuren myr    
  Tärnmyran myr    
  Uggelmyran myr    
  Uggelmyran myr    
  Unnsundet sund    
  Unnsundet sund    
  Vackerfallsholmarna terräng    
  Vadet sankmark    
  Vallbyggeån å /Se    
  Vaskenäsudden udde    
  Vaskenäsviken vik    
  Vasselugnarna holmar    
  Vasselugnsströmmarna del av Dalälven    
  Vattenmyren myr    
  Vattenmyren myr    
  Vattenmyren myr    
  Veddviken vik    
  Vedmyran ägomark    
  Verkviken vik    
  Viarsvreten ägomark    
  Vibollspan utäga /Se    
  Vibron bro /Se    
  *Vibron förr bro /Se    
  Videholmen holme    
  Viforsen fors    
  Vihararna öar?    
  Vihararna holme    
  Vihararna grund /Se    
  Viharen holme    
  Viharen grund /Se    
  Viholmen holme    
  *Vik äng /Se    
  Vikmyran myr    
  Vikmyran myr    
  Viksfjärden fjärd    
  Vikäng terräng    
  Vikäng sankmark    
  Villbergsrör terräng    
  Villbergsrör terräng    
  Viloholmen, Stora terräng?    
  Vimur mossmark /Se    
  Vimurbacken backe    
  Vimuren ägomark    
  Vimyra mossmark /Se    
  Vinnersjö ägomark    
  Vinnersjö sjö /Se    
  Vintergatan terräng    
  Vinterstan sumpmark    
  »Winterstan äng /Se    
  ?Vinön ö /Se    
  Virvelvassholmen holme    
  Virön ö    
  Virön ö    
  Virön ö    
  Virön ö    
  Virön ö    
  Virön ö    
  Virön ö    
  *Virön ö /Se    
  *Virösundet sund    
  Vitlänsen terräng?    
  Vitlänsen terräng?    
  Vitön ö    
  Viön ö    
  Vretarna ägomark    
  Vretmyran myr    
  Vålholmen holme    
  Vålholmen holme    
  Vägglusen holme    
  Värnviken vik    
  *Västanbäcken bäck /Se    
  Västanmur ägomark    
  Västbyängar ägomark    
  Västerbäck vik    
  Västermuren myr    
  Västermyren myr    
  Västerrönningen ägomark    
  Västerrönningen ägomark    
  Västerviken cik    
  Västerviken vik    
  Västerviken terräng    
  Västervreten ägomark    
  Västervreten ägomark    
  Västervreten ägomark    
  *Västra gärdet allmänning    
  Ynäset näs    
  Ynäset näs    
  Ynäset näs    
  Ynäsvreten ägomark    
  Ynäsvreten ägomark    
  *Ytjärnsrör gränsmärke    
  Yttbäcken terräng    
  Yttbäcksholmarna holmar    
  Ytterön ö    
  Ytterön = Yttnön ö    
  Ytterön ö    
  Ytterön ö    
  Ytterön ö    
  Ytterön ö    
  *Ytterön se Yttnön ö    
  ÿtterön ö    
  Ytterön ö    
  Yttnön ö    
  Yttnön ö    
  ?Yttnön ö    
  Yttsundet sund    
  *Åbyggesjön (se Ölbosjön) sjö    
  Åkesholmen halvö    
  *Åkerbeck bäck?    
  Ålboån å    
  Ålbo åkern åker /Se    
  Ålboån å    
  Ålboån å    
  Ålboån å    
  Ålboån å    
  Ålboån å    
  Åminne, Norra terräng    
  Åsbrobäcken bäck    
  Åsbomyran myr    
  Åsbosjön sjö    
  Åshuvudet näs    
  Åängarna ängsmark    
  Åängarna terräng (?)    
  Åängsån å    
  Älgarna stenar    
  Älgvreten ägomark    
  Älgvreten ägomark    
  Älvbäcken bäck    
  Älvbäcksmyrarna myr    
  Ändlösmyran myr    
  Ängarna ägomark    
  Ängarna ägomark    
  Ängarna ägomark    
  Ängarna ägomark    
  Ängesnäs udde /Se    
  Änget ägomark    
  Änget ägomark    
  Ängsmyran myr    
  Ängsmyran myr    
  Ängsnäs näs    
  Äspesudden udde    
  Ävjetaget terräng?    
  Öbyfjärden fjärd    
  Öbyfjärden fjärd    
  *Öbyggesjön (trol. = Ölbyggesjön, Ölbosjön) sjö    
  *Öhlbygge Sjön sjö /Se    
  Öknäset näs    
  Öknäset näs    
  ?Ölbosjön sjö    
  Ölbosjön sjö    
  Ölbosjön sjö    
  Ölbosjön sjö    
  Ölbosjön sjö    
  Ölbosjön sjö    
  Ölboån å    
  Ölboån å    
  ?Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Ön ö    
  *Ösarn sjö    
  Österkolningen terräng?    
  Östermyran myr    
  Östernäset näs    
  Östersjö sjö    
  Östersjö sjö    
  Österudde ö    
  Österudde ö    
  Österviken terräng    
  Österviken terräng    
  Östervreten ägomark    
  Östervreten ägomark    
  Östervreten ägomark    
  Österåker ägomark    
  Österåkern ägomark    
  Österängarna ägomark    
  Östmur myr    
  Östmuren terräng    
  Östvedavallen ägomark    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.