ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Voxna socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 973 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 262
Voxna sn Abborrberget berg Voxna socken Abborrberget berg
Voxna socken /Se Abborrberget berg Voxna sn Abborrtjärn tjärn
Voxna socken /Se Abborrberget berg Abram Hanssons gård Abborrtjärn tjärn
Voxna sn Abborrheden hed Abrams gård Abraham sten
Voxna sn /Se Abborrtjärnen tjärn Anders Nilsas bebyggelse Alderhagen äga
Voxna sn /Se Abborrtjärnen tjärn Backlunds gård Aspkullen berg
Born by /Se Abborrtjärnen tjärn Berggrens gård Asp Olles-krogen källa
Finnehögstorp torp Abborrtjärnen tjärn Betlehem gård Bergtjärn tjärn
*Finnestahögdz Torp torp Abborrtjärnen tjärn Blommaberg by Bergtjärn tjärn
Finnshögst by /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Blommens gård Bergtjärn tjärn
Finnshögst gd /Se Abborrtjärnsmyran myr Blommens gård Björnsten sten
Fintshögst gd Abrahamspussarna tjärnar Born by Bladtjärn tjärn
Fintshögst by Acksjöbäcken bäck Bostadslägenheten bebyggelse Blankhagen äga
Fintshögst by Acksjömyrorna myrar Broberg bebyggd plats Blommaberget berg
Grusbackkojan koja Acksjön sjö Brobergs Hanses gård Boaberget berg
Gymås järngruva järngruva Alsjön sjö Brogården gård Boamyren myr
Homna by /Se Annikas tjärn del av Övre Hammardammen Brattoms gård Bondslogsmyren myr
Kilaforskojan stuga *Aspeknull gränsmärke Bygges f.d. gård Bornbäcken bäck
Måndagsmyrkojan stuga *Aspesnyfte berg Bäckuses gård Botjärn tjärn
Nissjakojan koja Aspkullen berg Bäckuses gård Brostensberget berg
Regnsjöbo stuga Aspkullen berg Dalkarlsbo by Brynåsen berg
Regnsjöstugan stuga Aspkullen berg Danes f.d. gårdsnamn Brynåssjön N. o. S. sjöar
Sparrefors förr bruk Aspkullen berg Djurils stuga Byggemyren myr
Voxbo by /Se Aspkullen berg Eklinds gård Byskemyren myr
Voxna bruk bruk /Se Aspkullen berg Eklundshov stuga Byxlenningen änge
Voxnabruk bruk Aspkullen berg Eriks gård Båsjön sjöar
Voxna bruk bruk /Se Asp-Olleskrogen källa Eriks gård Båttjärn tjärn
  Asptjärnen tjärn Farbesbo f.d. fäbodvall Dammsjön sjö
  Backlundsströmmen ström Finn olas t. Danskenstjärn tjärn
  Bakändsmyran myr Finnshögst bebyggelse Davarna äga
  Baracktjärnen tjärn Finnshögst hållplats Djupdalen äga
  Barkarskogsåsen terräng Finnshögst skola bebyggelse Domdagsbäcken bäck
  Bengtmyran myr Finnshögst skola bebyggelse Dragtjärn tjärn
  Bergatjärnen tjärn Finnstuga by Eggen sandås
  Bergtjärnen tjärn Finnstuga Skoltomt, se Voxna Saknas Enfotaberget berg
  Bergtjärnen tjärn Fintsbo f.d. fäbodar Farbesbosjön sjö
  Bergtjärnen tjärn Fintshögst by Fintava äga
  Bergtjärnen tjärn Fintshögst by Fintsbäcken bäck
  Bergtjärnsmyrorna myr Flykstrands stuga Fintsen sjö
  Björnhålet terräng Folkskoletomten, se Voxna Saknas Fintshögst berg?
  Björnhålsmyran myr Glads gård Fisklösen tjärn
  Björnmoren mor Golversbo f.d. fäbodvall Flickasviken vik
  Björnpussen liten tjärn Granells gård Flugan vik
  Bladsävstjärnarna tjärnar Gropabo by Flötaskmyren myr
  Bladsävstjärnen tjärn Gruv Erkers gård Fåfängan äga
  Bladsävstjärnen tjärn Gubb Kalles gård Fäjsåkern äga
  Blomgrensmyran myr Gummens gård Galtryggen sandås
  Blommaberg, Södra berg Gustavsfors verken vid Bruket Gillertjärn tjärn
  Blommaberget berg Gymås gård Gillingen sjö
  Blötpussen sankmark Gymåsbo gård Gläntingsberget berg
  Boaberget berg Gäddas gård Goddagsbacken backe
  Bodaberget berg Göres gård Golvbergstjärn tjän
  Bodamyran myr Hagalund stuga Gruvmansänget äga
  Bodaströmmen ström Halls t. Grycken sjö
  *Bomängen äng /Se Halvars gård Gryckån å
  Borberget berg Herrgården gruvmästarbostad Gräsberget berg
  Borbäcken bäck Herrgårn gård Gräsberget berg
  Botjärnen tjärn Holms gård Guckufallet f.d. svedja
  Botjärnsbrändan terräng Homna by Gymåsen berg
  Botjärnsbrändan terräng Homna Skolhustomt, se Voxna Saknas Gyttjemyren myr
  Botjärnsheden terräng Hylberget by Gåstjärn tjärn
  Botjärnsheden hed Imbergs gård Gäddtjärn tjärn
  Botjärnsmyran myr Janes gård Gäddtjärn tjärn
  Braknäset udde Jans f.d. gård Gäddtjärn tjärn
  *Brobo fäbodvall /Se Jon Jans gård Hammarsveden f.d. sved
  Broboberg berg Järta Jonases gård Harbresåkern äga
  Brobobäcken bäck Kax gård Hemfallet äga
  Bromslokarna terräng Kax gård Hemsjön sjö
  Brostensberget berg Kilen by Holmsberget berg
  Brynåsbäcken bäck Kilmans gård Homnaberget berg
  Brynåsbäcken bäck Klinga gård Huppransåsen ås
  Brynåssjöheden hed Karpens gård Hyla tjärn
  Brynåssjöheden terräng Kristines t. Hylberget berg
  Brynåssjön, Södra o. Norra sjöar Kvista gård Hylströmmen fors
  Brynåssjön, Norra sjö Kvista skogvaktarboställe Hyttmyren myr
  Brynåssjön Norra sjö Källmans gård Hälltjärn tjärn
  Brynåssjön, Södra sjö Lars Pers gård Hälltjärn tjärn
  Burkatjärnarna tjärnar Lassas gård Hälltjärnarna tjärnar
  Burkatjärnskullen terräng Lassas gård Hälltjärnsbäcken bäck
  Buskaslogsmyran myr Lasses gård Högstret berg
  Byggebacken odling? Lassmass gård Järpstranden änge
  Byggemyran myr Lavens gård Jättknippan backe
  Byssjemyran myr Lenabo gård Jönsris grop
  Byxmyran myr Lill Anderses gård Jönstjärn tjärn
  Båthusänget strandmark Limolles gård Källberget berg
  Båtsjöflugen del av Stora Båtsjön Lobonäs bebyggelse Kallbergssjön sjö
  Båtsjön, Lilla del av Övre Hammardammen Lobonäs by Kallbergstjärn tjärn
  Båtsjön, Stora sjö Lobovallen gård Kallbergsån å
  Båtsjörönningen odling Loka gård Kilströmmen fors
  Bäcksjöarna sjöar Lokilen by Klumpmyren myr
  Dalkarlsbomyran myr Lokilen gård Klumptjärn tjärn
  Dalkarlsheden hed Lugnet gård Korpmyren myr
  Dammsjön sjö Lushavet stuga Korvbacken backe
  *Dammtäkten täkt /Se Lushålet stuga Kringeltjärn tjärn
  Dammtäkten täkt Lövriset station Kroktjärn tjärn
  Danskenstjärnen tjärn Mackskalen förr fäbodvall Kronbron bro
  Djupdalen odling Mases gård Krukkälla källa
  Djupdalsbäcken bäck Mattsmyra by och kapellag Kurbitsheden hed
  Djupdalsgölen göl Märjes gård Kvarnströmmen fors
  Djuptjärnen tjärn Nain gård Kykarisberget berg
  Djupvålsudden udde Nedre gården kontor, tjänstemannabostad Lassmasstjärn tjärn
  Djupvålsudden udde Nisses gård Lektjärn tjärn
  Djupängsmyrorna myrmark Njupa by Lenaboklitten berg
  Domdagsbäcken bäck Njupan bebyggelse Lenabotjärn tjärn
  Dostjärnen tjärn Njupan bebyggelse Lillmajornssveden f.d. sved
  Dragtjärnen tjärn Njupavallen gård Linasen sjöar
  Dragtjärnsbäcken bäck Nords gård Lindkviststjärn tjärn
  Dragtjärnskullen berg Norrgårdarna by Lissberget berg
  Dragtjärnsmyran myr Nybo by Ljustjärn tjärn
  Eggen sandås Ollas gård Loberget berg
  Enfotaberget berg och triangelpunkt Ol Pers gård Los Jans kroken krok på landsvägen
  Enfotaberget berg Pellas gård Loån å
  Esbesänget strandmark Per Halvers gård Lomtjärn tjärn
  Farbesboberget berg Per Hans f.d. gård Lomtjärn tjärn
  Farbesbobäcken bäck Per Olovs gård Långaspen sjö
  Farbesbomyran myr Per Plas f.d. gård Långhalsen tjärn
  Farbesbosjön sjö Petters gård Långmyrberget berg
  Farbesbovallen vall Pils gård Långsjön sjö
  Finnastahögd berg Rosendal bebyggd plats Långtjärn tjärn
  Finnesta högh berg Räka by Långtjärn tjärn
  Finnsbo terräng Räkagraven gårdarna Långtjärn tjärn
  Finnsbäcken bäck Räkaklitt by Länsmansströmmen fors
  Finnshögst by Räkalasses gård Lördagsmyren myr
  Finnsen sjö Räka Skolhustomt, se Njupan Saknas Mackskalasjön sjö
  Finnsen sjö Segres gård Mackskalaflugen sjö
  Finnsen sjö Seljuses stuga Magguses hålet kärr
  Finnsen sjö Sergeantens gård Mellantjärn tjärn
  Finnsen sjö /Se Sibirien gård Messmörsklämma backe
  Finnshögst berg /Se Sjöbergs gård Middagsberget berg
  Finnslogsmyran myr Skansa gård Molnsjön sjö
  Finnstuguströmmen fors Skommarjohanneses gård Moratjärn tjärn
  Finnstusvedjan svedja Skräddar Olles gård Mottjas tjärn tjärn
  Finsten sjö Smedlabbi gård Måndagsmyren myr
  Fintsen sjö Smens gård Mångtjärnarna tjärnar
  Fintsen sjö Sparrefors verk Mörtsjön sjö
  Fintsen sjö Spjutan by Mörttjärn tjärn
  Fintsen sjö Spjutmyra bebyggelse Nilsberget berg
  Fintsen sjö /Se Spjutmyra bebyggelse Nischaberget berg
  Fintsen sjö Spjutmyra by Nischen sjöar
  Fintsen sjö /Se Spjutmyra, se Spjutan by Njupaklitt berg
  Fintshögst berg Stenbergs gård Noret äga
  Fintshögst berg Stenbergs gård Norgevålen vik
  Fintshögst berg Stolts gård Norrtjärn tjärn
  Fintshögst berg Starfallet gård Nybron bro
  Fintshögst berg Storsamels gård Nylandstjärn tjärn
  Fintshögst berg Strandkilarne by Nydammen damm
  Fintshögst berg Strömhaga egnahemsområde Nyslåttetjärn tjärn
  Fintshögst berg /Se Strömheden lht Näbben äga
  Fiskesänget strandmark Stugslått bebyggelse Nöungen sjö
  Fisklösberget berg Stuguslått by Nöungstjärn tjärn
  Fisklöstjärnen tjärn Stålerkes gård Onsdagstjärn tjärn
  Fjärkullen berg Stålta gård Ormbergstjärn tjärn
  Flaggbrändan terräng Sunds gård Ormtjärn tjärn
  *Flugan sjö Svensbo Norra bebyggelse Ormtjärn tjärn
  Flugan sjö Svensbo by Orrleksmyren myr
  Flugan sjö Svenskens gård Orshavet äga
  Flugberget berg Tjär Axels gård Paradiset sved
  Flugtjärnen tjärn Tjärnbergs gård Peasön ö
  Flugen sjö Torpet gård Pejas pussen tjärn
  Flugen sjö Torpet gård Plittasberget berg
  Flyna bäck Tranbergsbo f.d. fäbodvall Pottaskmora äga
  Flytjärnen tjärn Trogens gård Prästkrogen källa
  Flytjärnsbäcken bäck Tvekbo t. Pussatjärn tjärn
  Flytjärnsmyran myr Uvabo gård Pålsjöberget berg
  Flötaskmyran myr Vassa gård Pålsjön sjö
  Frostkilen terräng Vidigs gård Pålsjötjärn tjärn
  Fämyran myr Vilhelmsfors verk vid Bruket Päpeltäkten äga
  Gaddatjärnen tjärn Vintjärn bebyggelse Rankriset f.d. fäb.
  Galtryggen ås Vintjärn by Regnsjön sjö
  Gammeltorpsmyran myr Vintra gård Riberget berg
  Gerlovstjärnen tjärn Voxbo by Risåsen berg
  Gillertjärnen tjärn Voxlins gård Roligsbacken äga
  Gillingen sjö Voxna bebyggelse Rågasbacken backe
  Gillingen sjö Voxna bebyggelse Rågatjärnarna tjärnar
  Gillingen, Lilla sjö Voxna bebyggelse Rånäset äga
  Gillingen, Lilla sjö Voxna bebyggelse Råttjärn tjärn
  Gillingen, Stora o. Lilla sjöar Voxna bruk bruk Råttjärnssjön sjö
  Gillingen, Stora o. Lilla sjöar Voxna bruks församlingshustomt, se Njupan Saknas Räkaklitt berg
  Gillingen, Stora sjö Välkommens gård Räkasjöarna sjöar
  Gillingen, Stora sjö Åbons gård Räkasvedjan f.d. svedja
  Gillingen, Stora sjö Överbo by Röbäcken bäck
  Gillingen, Stora sjö Övre Hammaren bebyggd plats Rövarberget berg
  Gillingsberget berg   Sandsjön sjö
  Gillingsbäcken bäck   Selmsjöarna sjöar
  Glitjärnarna tjärnar   Selmberget berg
  Gläntingen sjö   Selmputten tjärn
  Gläntingen tjärn   Skallaberget berg
  Gläntingsberget berg   Skeftestjärn tjärnar
  Gläntingsberget berg   Skinnfällen tjärn
  Goddagsbacken backe   Skojardalen dal
  Golfersberget berg   Skommers brändan f.d. sved
  Golfersmyran myr   Skrasselfors bäck
  Golferstjärnen tjärn   Skvallertorget backe
  Gropabotjärnen tjärn   Skåltjärn tjärn
  Gruvberget berg   Skärstuten tjärn
  Grycken sjö   Slaggvarpet backe
  Grycken sjö   Sliptjärn tjärn
  Grycken sjö   Smaltjärn tjärn
  Grycken sjö   Smörkällan källa
  *Gryckesberget berg   Smörjtall tall
  Gryckflugen tjärn   Snyvla berg
  Gryckströmmen fors   Snålberget berg
  Gryckån å   Solberget berg
  Gryckån å   Stegriset f.d. svedja
  Gryckön ö   Stensjön sjö
  Gräsberget berg   Stoptjärn tjärn
  Gräsberget berg   Storaberget berg
  Gräsberget berg   Storberget berg
  Gräsberget berg   Stormyren myr
  Gräsberget berg   Stortjärn tjärn
  Gräsbergsholmarna terräng   Stortjärn tjärn
  Gräsbergsmyran myr   Stubberget berg
  Grästjärnen tjärn   Stubbtjärn tjärn
  Guckuåsen ås   Stugsjön sjö
  Guckuåsen berg   Stugåkern äga
  Gullbergsviken vik   Sundsollestjärn tjärn
  Gullbergsviken vik   Svarttjärn tjärn
  Gumsheden terräng   Svedtäkten äga
  Gymåsberget berg   Svensboberget berg
  Gymåsberget berg   Sventjärn tjärn
  Gymåsberget berg   Svinstibäcken bäck
  Gymåsbäcken bäck   Säterberget berg
  Gymåsen berg   Sävtjärnarna tjärnar
  Gymåsen berg   Söndagsberget berg
  Gymås gruva el. gruvorna järngruva /Se   Södertjärn tjärn
  Gyttjemyran myr   Tjärnkasbäcken bäck
  *Gålfårsberg berg   Tosksjön sjö
  Gåsatjärnen, Lilla tjärn   Trampi äga
  Gåsatjärnen, Stora tjärn   Tranbergsbobäcken bäck
  Gåsatjärnsbäcken bäck   Trehopslogen äga
  Gåstjärnen tjärn   Trehörningarna tjärnar
  Gäddtjärnen tjärn   Tremänningsfläcken änge
  Gäddtjärnen tjärn   Trumslagarholen backe
  Gäddtjärnen tjärn   Trumslagartjärn tjärn
  Gäddtjärnsberget berg   Trätofallet äga
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Tungsberget berg
  Gäddtjärnsmyran myr   Tungsen sjö
  Gömmesberget berg   Tun Jakobsmyren myr
  Hagermansdalen terräng   Tvåtjärnarna tjärnar
  Hallberget berg   Tälningen sjö
  Halleberget berg   Uvaboberget berg
  Halleberget berg   Vackertjärn tjärn
  Halvvägstjärnen tjärn   Vallarönningstjärn tjärn
  Hammardammen damm   Vallen äga
  Hammardammen, Övre sjö   Vargmyrarna myrtrakt
  Hedtäkten terräng   Vargviken vik
  Hemberget berg   Villtjärn tjärn
  Hemsjön, Norra sjö   Villtjärnskullen berg
  Hemsjön, Södra sjö   Vintjärnarna tjärnar
  Herrgårdsberget berg   Vintrabäcken bäck
  Herrgårdsvallen vall   Vitaspen sjö
  Hjortronmossen mosse   Voxnaälven älv
  Hjulhusbäcken bäck   Vålen äga
  Holmsberget triangelpunkt   Ålkarstjärnarna tjärnar
  Homnaberget berg   Åsboberget berg
  Homnaberget berg   Åsbäcken bäck
  Homnaberget berg   Åsen sandås
  Homnabergsvallen terräng   Älgtjärn tjärn
  Homnan sjö /Se   Ärtasen sjö
  Homnaströmmen fors   Östaberget berg
  *Hofwehögst gränsmärke   Östihålet äga
  Hunderåsbäcken bäck   Öttjemyren myr
  Hunderåsmyran myr    
  Hyla utvidgning av Tälningsån    
  Hyla vattensamling    
  Hyllberget berg    
  Hylberget berg    
  Hylberget berg    
  Hylberget berg    
  Hylslåtterna terräng    
  Hylströmmen fors    
  Hyttmyran odling    
  Håvahögsten berg    
  Håvahögsten berg    
  Håvahögst berg, gränsmärke    
  Håvahögst berg    
  Håvahögsten berg /Se    
  Håvahögst(en) berg /Se    
  Hälltjärnarna tjärnar    
  Hälltjärnarna tjärnar    
  Hälltjärnen tjärn    
  Hälltjärnen tjärn    
  Hälltjärnsberget berg    
  Hälltjärnsberget berg    
  Hälltjärnsberget berg    
  Hälltjärnsbäcken bäck    
  Hälltjärnsbäcken bäck    
  Hälltjärnsmyran myr    
  Hälltjärnsån å    
  Hästhuvudet terräng    
  Hästskotjärnen tjärn    
  Hästskotjärnen tjärn    
  Hästtjärnen tjärn    
  Högstaberg berg    
  Högstret berg    
  Högstret berg    
  Högstret berg /Se    
  Jannesmyran myr    
  Jansmyran myr    
  Jansmyrkullen höjd    
  Jonas myran myr    
  Juggesbacken terräng    
  Junnarsberget berg    
  Jurels tjärnen tjärn    
  Järpamyran myr    
  Järpamyrbäcken bäck    
  Järpaänget strandmark    
  Järpshanden terräng    
  Jönstjärnberget berg o. triangelpunkt    
  Jönstjärnberget berg o. triangelpunkt    
  Jönstjärnbäcken bäck    
  Jönstjärnbäcken bäck    
  Jönstjärnen tjärn    
  Jönstjärnen tjärn    
  Jönstjärnåsen ås    
  Jönstjärnåsen berg    
  Kallberg berg    
  Kallberget berg    
  Kallberget berg    
  Kallberget berg    
  *Kallbergskällorna tjärnar    
  Kallbergssjön sjö    
  Kallbergssjön sjö    
  Kallbergssjön sjö    
  Kallbergstjärnen tjärn    
  Kallbergsån å    
  Kallbergsån å    
  Kalven ägomark    
  Kilberget berg    
  Kil-Kalleslogen terräng    
  Kilpussen sankmark?    
  Kilströmmen fors    
  Klappbäcken bäck    
  Klappbäcken bäck    
  Klittamyran myr    
  Klittamyrtjärnen tjärn    
  Klof hellen Saknas    
  Klumpatjärnen tjärn    
  Klumpatjärnsmyran myr    
  Klumpmyran myr    
  Klumpmyran myr    
  Klumpmyrbäcken bäck    
  Klumpmyrbäcken bäck    
  *Klöfhella berg?    
  *Klövehäll gränsmärke    
  *Klövehäll gränsmärke    
  *Klöverhäll råmärke    
  *Klövhäll gränsmärke    
  Komyran myr    
  Korpmyran myr    
  Korpudden udde    
  Korsströmstjärnen tjärn    
  Kotjärnen tjärn    
  Kringeltjärnen tjärn    
  Kringeltjärnsmyran myr    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnsbäcken bäck    
  Kronbron bro    
  Kullholmen holme    
  Kurbitsheden hed    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnströmmen fors    
  Kvarnänget strandmark    
  Kvistentjärnen, Lilla tjärn    
  Kvistenstjärnen, Stora tjärn    
  Kyamyran myr    
  Källbackmyran myr    
  Källbäcken bäck    
  Källbäcken bäck    
  Källmyran myr    
  Källmyran myr    
  Källmyrsvedjan odling    
  Källtjärnen tjärn    
  Lappbäcken bäck    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lapptjärnsberget berg    
  Lapptjärnsmyran myr    
  Lappudden udde    
  Lappudden udde    
  Lasseskullen terräng    
  Lass-Mass tjärnen tjärn    
  Laverberget berg    
  Laverbäcken bäck    
  Laverlångmyran myr    
  Lektjärnen tjärn    
  Lektjärnen sjö /Se    
  Lenabobäcken bäck    
  Lenaboklitten berg    
  Lenaboklitten berg    
  Lenaboklitten terräng    
  Lenaboklitten triangelpunkt    
  Lenabomyran myr    
  Lenabotjärnen tjärn    
  Lilldjupabacksströmmen ström    
  Lillsjön sjö    
  Lillströmmen ström    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnsbäcken bäck    
  Lilltjärnskullen berg    
  Linasbäcken bäck    
  Linasen, Norra sjö    
  Linasen, Stora sjö    
  Linasen, Södra sjö    
  Linaren, Södra sjö    
  Linasen, Södra sjö    
  Linasen, Södra sjö    
  Linasen, Södra sjö    
  Linasen, Södra sjö    
  Lindblomsudden udde    
  Linddalen terräng    
  Lindkviststjärnen tjärn    
  Linusen sjö    
  Linåsen sjö    
  Lissberget berg    
  Lissberget berg    
  Lissbäcken bäck    
  Lisstjärnen sankmark    
  Ljustjärnen tjärn    
  Ljustjärnen tjärn    
  Loberget berg    
  Loberget triangelpunkt    
  Loberget berg    
  Loka bäck    
  Lokilshedarna terräng    
  Lomtjärnarna tjärnar    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnsmyran myr    
  Lorttjärnen tjärn    
  Loån å    
  Loån biå    
  Loån å    
  Lullberget berg    
  Lullberget berg    
  Lustigknopp höjd    
  Långasen sjö    
  Långasen sjö    
  *Långboberg berg    
  Lång- el. Norrflugen sjö    
  Långhalsbäcken bäck    
  Långhalsen tjärn    
  Långhalsen tjärn /Se    
  Långhalsmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyrberget berg    
  Långsjöbäcken bäck    
  Långsjömyran myr    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnsberget berg    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långtjärnsmyran myr    
  Långtjärnsmyran myr    
  Långtjärnsmyran myr    
  *Långvattensslogen myrslog /Se    
  *Långvattnet sjö? /Se    
  Länken terräng    
  Länsmanslugnet lugnvatten    
  Länsmanspussen tjärn    
  Länsmansströmmen ström    
  Lönnäsudden udde    
  Lönnäsviken vik    
  Lördagsmyran myr    
  Lördagsmyrberget berg    
  Lördagsmyrtjärnen tjärn    
  Lövbergstjärnen sankmark    
  Lövkullen berg    
  Lövön ö    
  Mackskalaberg triangelpunkt    
  Mackskalabäcken bäck    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalaflugen sjö    
  Mackskalasjön sjö    
  Mackskalatjärnen tjärn    
  Mansjöberget berg    
  Mattsmyraberget berg    
  Mellan-Mörttjärnen tjärn    
  Mellanslogberget berg    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellanön ö    
  Middags berget berg    
  Middagsbergsmyran myr    
  Middagsbergstjärnen tjärn    
  Milheden terräng    
  Molnsjön sjö    
  Moratjärnen tjärn    
  Moratjärnen tjärn    
  Moratjärnsbäcken bäck    
  Moratjärnsbäcken bäck    
  Moratjärnsbäcken bäck    
  Morfarspussen tjärn    
  Mossakällan källa    
  Mottjastjärnsheden terräng    
  Måndagsfallet åker    
  Måndagsmyran, Lilla myr    
  Måndagsmyran, Stora myr    
  Måndagsmyran myr    
  Måndagsmyrbäcken bäck    
  Mångstjärnen tjärn    
  Mångtjärnarna tjärn    
  Mångtjärnarna tjärnar    
  Mälbäcken bäck    
  Mälbäcksmyrorna myrar    
  Mörtsjöbrändan terräng    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön sjö    
  Mörttjärnarna tjärnar    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen, Östra tjärn    
  Mörttjärnsbäcken bäck    
  Namnlösen sjö    
  Namnlösen tjärn    
  *Nijsiöbeck gränsmärke    
  Nilsberget berg    
  Nissjabacken terräng    
  Nissjabrändan terräng    
  Nissjabrändan höjd    
  Nissjabäcken bäck    
  Nissjadalen terräng    
  Nissjen, Norra sjöar    
  Nissjen, Norra sjö    
  Nissjen, Stora sjöar    
  Nissjen, Stora sjö    
  Nissjen, Östra sjö    
  Njupaklitt berg    
  Njupamyran myr    
  Njupamyrtjärnarna tjärnar    
  Njupavallen vall    
  Norbergsänget strandmark    
  Nordtäkten ägomark    
  Noret ägomark    
  Norrtjärnen tjärn    
  Norrtjärnsbäcken bäck    
  Norrtjärnsmyran myr    
  Nyalandstjärnen tjärn    
  Nyalandstäkten ägomark    
  Nybomyran myr    
  Nybosvedjan terräng    
  Nydammen tjärn    
  Nydammen sjö    
  Nydammsbäcken bäck    
  Nylandet odling    
  Nylandsbäcken bäck    
  Nylandstjärnen tjärn    
  Nysiöbeck bäck    
  *Nysjöbäck gränsmärke    
  Nyslogtjärnen tjärn    
  Nöungen sjö    
  Nöungen sjö    
  Nöungstjärnen tjärn    
  Onsdagsbrobäcken bäck    
  Onsdagsbroheden terräng    
  Onsdagsbromyran myr    
  Onsdagsbrotjärnen tjärn    
  Ormberget berg och gränsmärke    
  Ormberget berg, gränsmärke    
  Ormberget berg    
  Ormberget berg    
  Ormberget berg o. triangelpunkt    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormtjärnen tjärn    
  Ormudden udde    
  Orrleksmyran myr    
  Orrleksmyran myr /Se    
  Orrleksmyren myr /Se    
  Orrmyran myr    
  Orrudden udde    
  Orrudden udde    
  Passmyran myr    
  Passmyran myr    
  Peresängesheden terräng    
  Peresänget strandmark    
  Per-Olssvedjan terräng    
  Pilgrimstjärnen tjärn    
  Plogmyran myr    
  Porjusviken vik    
  Porjusviken vik    
  Pottmyran myr    
  Prästkrogbäcken bäck    
  Prästkrogen källa    
  Prästnäset udde    
  Pussarna tjärnar    
  Pussatjärnen tjärn    
  Pussatjärnsåsen ås    
  Pålsjöberget berg    
  Pålsjömyran myr    
  Pålsjön sjö    
  Pålsjön sjö    
  Pålsjötjärnen tjärn    
  Pålsjötjärnen tjärn    
  Pålsjötjärnsbäcken bäck    
  Rankebo terräng    
  Regnsjöbäcken bäck    
  Regnsjö-Mörttjärnen tjärn    
  Regnsjön sjö    
  Regnsjön sjö    
  Riberget berg    
  Risåsbäcken bäck    
  Risåsbäcken bäck    
  Risåsen ås    
  Risåsen berg    
  Rosendalsmyran myr    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rågatjärnen tjärn    
  Rågatjärnsbäcken bäck    
  Rågatsberget berg    
  Rågatsberget berg    
  Rågatsmyran myr    
  Rågattjärn tjärn    
  Rågattjärnen, Norra tjärn    
  Rågattjärnen, Södra tjärn    
  Rågfallsbacken terräng    
  Rågsvedjorna terräng    
  Råttjärnasjöberget berg    
  Råttjärnasjöheden terräng    
  Råttjärnasjömyrorna myrar    
  Råttjärnasjön sjö    
  Råttjärnen tjärn    
  Råttjärnen tjärn    
  Råttjärnen tjärn    
  Råttjärns myran myr    
  Räkaberget berg    
  Räkaklitt berg /Se    
  Räkaklitt berg    
  Räkaklitt berg    
  Räkaklitt triangelpunkt    
  Räkasjöarna sjöar    
  Räkasjöarna sjöar /Se    
  Räkasjöarna sjöar    
  Räkasjöberget berg    
  Räkasjöbrändan terräng    
  Räkasjöbäcken bäck    
  Räkasvedjan terräng    
  *Räkaängen ?äng /Se    
  Rävamyran myr    
  Rävkullen höjd    
  Rävrönningen odling    
  Rävsaxtjärnen tjärn    
  Röbäcken bäck    
  Röbäcksheden hed    
  Räkasjöarna sjö    
  Rönnbacksmyran myr    
  Rönnbackstjärnen tjärn    
  Rönningen terräng    
  Rönningsbäcken bäck    
  Rönningstjärnen tjärn    
  Rönnmyran myr    
  Rövarberget berg    
  Rövarbergsklitten berg    
  *Salmebortt gränsmärke    
  *Salmebortt gränsmärke    
  Sandkullarna terräng    
  Sandkullen terräng    
  Sandkullen höjd    
  Sandkullmyran myr    
  Sandkullmyran myr    
  Sandsjöbäcken bäck    
  Sandsjömyran myr    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandåkern ägomark    
  Sandåkersbäcken bäck    
  ?Selmberget berg    
  ?Selmputten (Öv. o. Ned.) tjärnar    
  ?Selmputten (Öv. o. Ned.) tjärnar    
  Selmsjöarna sjöar /Se    
  Selmån biflöde    
  Selmån å /Se    
  Selmån å    
  Sjösvedberget berg    
  Skallaberget berg    
  Skallaberget berg    
  Skallabergs Stormyran myr    
  Skinnfällen tjärn    
  Skinnudden udde    
  Skommarberget berg    
  Skommaränget strandmark    
  Skrasselfors bäck?    
  Skromtmyran myr    
  Skåltjärnen, Lilla tjärn    
  Skåltjärnen, Stora tjärn    
  Skåltjärnsbäcken bäck    
  Skäftestjärnen, Lilla tjärn    
  Skäftestjärnen, Stora tjärn    
  Skäftestjärnsbäcken bäck    
  Skäggaåsen ås    
  Skärstutbäcken bäck    
  Skärstuten tjärn    
  Skärstutkullen höjd    
  Sliptjärnen tjärn    
  Smaltjärnen tjärn    
  Smedänget strandmark    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnsbäcken bäck    
  Snarpmyran myr    
  Snedsvedsberget berg    
  Snedsvedspussarna tjärnar    
  Snyvla berg    
  Snårberget berg    
  Snårbergsbrändan terräng    
  Solberget berg    
  Solbäcken bäck    
  Solviken vik    
  Spjutmyraberget berg    
  Spjutmyratjärnen tjärn    
  Stenabäcken bäck    
  Stenamyran myr    
  Stenamyrberget berg    
  Stenbittjärnen tjärn    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjön sjö    
  Stensjötjärnen tjärn    
  Stenön ö    
  Stoltsa terräng?    
  Stoltsamyran myr    
  Stoptjärnen tjärn    
  Stoptjärnsviken vik    
  Storaberget berg    
  Storaberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget triangelpunkt    
  Storfallstjärnen tjärn    
  Storfallstjärnen tjärn    
  Storgölen göl    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Storsveden terräng    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnsberget berg    
  Stortjärnsbäcken bäck    
  Stortjärnsbäcken bäck    
  *Stortäkten täkt /Se    
  Storön ö    
  Strandtjärnen tjärn    
  *Strömtäkten täkt /Se    
  Stubberget berg    
  Stubberget berg    
  Stubberget berg    
  Stubberget, Lilla berg    
  Stubbergsmyran myr    
  Stubbtjärnen tjärn    
  Stugsjöbäcken bäck    
  Stugsjön sjö    
  Stugslåttstjärnen tjärn    
  Stugtjärnen tjärn    
  Styggbergs-Långtjärnen tjärn    
  Styggtjärnen tjärn    
  Styggåsberget berg    
  Styggåsbergstjärnen tjärn    
  Ståheden terräng    
  Stössholmen holme    
  Stöt-Ollastjärnen tjärn    
  Sundbergstjärnen tjärn    
  Sunds-Ollestjärnen tjärn    
  Sundudden udde    
  Sundudden udde    
  Surbrunnsmyran myr    
  Svartboberget berg    
  Svartbrändan terräng    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svensboberget berg    
  Sventjärnen, Lilla tjärn    
  Sventjärnen, Stora tjärn    
  Sventjärnsbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågdammen del av Sälmån    
  Sälmberget berg    
  Sälmbergsmyran myr    
  Sälmputten, Övre tjärn    
  Sälmputten, Övre sjö    
  Sälmsjö sjö /Se    
  Sälmsjöarna sjö    
  Sälmsjöarna sjö    
  *Sälmsjörönningen röjning tillh. pastorsbost. /Se    
  Sälmån å    
  Säterberget berg    
  Sävtjärnarna tjärnar    
  Södertappen terräng    
  Södertjärnen tjärn    
  Södertjärnsmyrorna myrar    
  Söndagsberget berg    
  Söndagsberget triangelpunkt    
  Söraberg terräng    
  Sörtäkten ägomark    
  Tacknäsudden udde    
  Tagelmyran myr    
  Takmyran myr    
  Takmyrorna myrar    
  Tapptäkterna terräng    
  Tellningh Saknas    
  Timmermyran myr    
  »Tingz bäcken» vattendrag    
  Tjäderkojpussen tjärn    
  Tomtjärnen tjärn    
  Tomtjärnsberget berg    
  Tornbergs odling    
  Tornbergsbäcken bäck    
  Torrakhålstjärnarna tjärnar    
  Torrakmyran myr    
  Torrakmyran myr    
  Torrkullen berg    
  Tosksjöbäcken bäck    
  Tosksjön sjö    
  Tosksjön sjö    
  Tranbergsbo ägomark    
  Tranbergsbobäcken bäck    
  Trehörningsbäcken bäck    
  Trehörningstjärnen, Nedre tjärn    
  Trehörningstjärnen, Övre tjärn    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Tretjärnsbäcken bäck    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trumslagartjärnen tjärn    
  Trätofallsmyran myr    
  Tungsberget berg    
  Tungsberget berg    
  Tungsberget berg    
  Tungsberget berg    
  Tungsberget berg    
  Tungsberget berg, gränspunkt /Se    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö    
  Tungsen sjö /Se    
  Tungsiön sjö    
  Tuppmyran myr    
  Tvåtjärnarna tjärnar    
  Tvärknippan Saknas    
  Tvättjärnarna tjärnar    
  Tångesiöbergh berg, gränspunkt /Se    
  *Tångesiöberget gränspunkt    
  Tälningen sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningen, Övre sjö    
  Tälningsberget berg    
  Tälningsberget berg    
  Tälningsberget berg    
  Tälningsbo, Övre terräng    
  Tälningsbrändan terräng    
  Tälningssundet vik    
  Tälningssundet sund    
  Tälningsån å    
  Tälningsån å    
  Tälningsån, Övre å    
  Utdikadtjärnen tjärn    
  Utdikadtjärnen tjärn    
  Uttertjärnen tjärn    
  Uvaboberget berg    
  Vackertjärnen tjärn    
  Vackertjärnen tjärn    
  Vallamyran myr    
  Vallamyran myr    
  Vallamyran myr    
  Vallamyrbäcken bäck    
  Vallarönningstjärnen tjärn    
  Vallaviken vik    
  Vallsrönningen odling    
  Vallstjärnen tjärn    
  Varggropen terräng    
  Vargmyrarna myrar    
  Vargmyrorna myrar    
  Vargviken vik    
  Villtjärnen tjärn    
  Villtjärnsbäcken bäck    
  Villtjärnskullen berg    
  Villvik vik    
  Vinströmmen fors    
  Vinströmsheden terräng    
  Vinkemyran myr    
  Vintervägstjärnen tjärn    
  Vintjärn tjärn /Se    
  Vintjärnarna tjärnar    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärnshedarna terräng    
  Vintrabäcken bäck    
  Vitaspbäcken bäck    
  Vitaspbäcken bäck    
  Vitaspen sjö    
  Vitaspen sjö    
  Vitaspen sjö    
  Vitaspen sjö    
  Vitaspen sjö    
  Vitmossmyran myr    
  Vitmossmyran myr    
  Voxnan älv    
  Voxnan älv    
  Voxnavägen väg    
  Voxna älven älv    
  Voxnaälven älv    
  Voxnaälven älv    
  Voxnaälven älv    
  Wåxna Fluvius älv    
  Västertjärnen tjärn    
  Västertjärnen tjärn    
  Västertjärnsmyran myr    
  Västertjärnsmyran myr    
  Västertjärnsmyran myr    
  Västertjärnssvedjan terräng    
  Västertjärnssvedjan terräng    
  Västrabergsmyran myr    
  Åkerlundsberget berg    
  Åkerlundsbäcken bäck    
  Ålkarstjärnarna tjärnar    
  Ålkarstjärnarna tjärnar    
  Ålkarstjärnarna sjöar /Se    
  Åsboberget berg    
  Åsbobäcken bäck    
  Åsbovallen terräng    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnskullen terräng    
  Ärtasbrändan terräng    
  Ärtasen Nedra sjö    
  Ärtasen Övra sjö    
  Öratjärnen tjärn    
  Österån å    
  Östomberget berg    
  Östomberget berg    
  Överboberget berg    
  Överslogsmyran myr    
  Överslogsåsen terräng    
  Öfvertälningen sjö    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.