ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hanebo socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län


– Arkiv –
Uppteckningskartor
Nr Kartblad  
 1 14G Ockelbo 4f Katrineberg  
 2 14G Ockelbo 4g Flybo  
 3 14G Ockelbo 4h Mosjön  
 4 14G Ockelbo 5f Stora Locksjöknoppen  
 5 14G Ockelbo 5g Stugubacken  
 6 14G Ockelbo 5h Flottsjön  
 7 14G Ockelbo 5i Storberget  
 8 14G Ockelbo 6g Östra Gällsjön  
 9 14G Ockelbo 6h Tönsen  
10 14G Ockelbo 6i Persberg  
11 14G Ockelbo 6j Henninge  
12 14G Ockelbo 7g Hällbo  
13 14G Ockelbo 7h Bofara  
14 14G Ockelbo 7i Sibo  
15 14G Ockelbo 7j Gusbo  
16 14G Ockelbo 8h Norrfly  
17 14G Ockelbo 8i Hanebo  
18 14G Ockelbo 9h Granbo  
19 14G Ockelbo 9i Segersta  

Gå till sidan Gävleborgs läns socknar m.m.