ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Njurunda socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 620 Naturnamn : 1480 Bebyggelsenamn : 461 Naturnamn : 714
Njurunda sn Abborrudden udde Njurunda sn sn Abborrtjärn tjärn
Njurunda sn Aftonråmyran myr Njurunda socken Abborrudden udde
Njurunda sn Akeltjärnen tjärn Njurunda sn Ackeltjärn tjärn
Njurunda sn Akeltjärnen tjärn Njurunda sn Akeltjärn tjärn
Njurunda sn Akeltjärnen tjärn Njurunda socken Algarsberget berg
Njurunda sn Alderholmen holme Njurunda sn /Se Algarsbäcken bäck
Njurunda sn Alderlundsmarn vik Njurunda gipa inbyggarbeteckning Algarsviken vik
Njurunda sn Alderlundsskalpet plats Albyverk, se 25 Dingersjö Saknas Ansicksjön sjö
Njurunda sn Alderlundssten sten? Albyverk, se 26, 27 Dingersjö Saknas Armsjön sjö
Njurunda sn Alderlundsudden udde Albyverk, se 28 Dingersjö Saknas Armsjön sjö
Njurunda sn Alderön ö Alfa, se 15 Kvissle Saknas Asphamn vik
Njurunda sn Algarsberget berg Alfredsro, se 11 Nyland Saknas Backavägen väg
Njurunda sn /Se Algarsviken vik Algar torp Baggböleshällan hälla
Njurunda sn Altön, se Galten halvö Andersro, se 5 Mjösund Saknas Baggbölestormossarna mosse
Njurunda sn Armsjödammen damm Andersro, se 5 Myre Saknas Baggbölesån Saknas
Jurunda sn Armsjön sjö Armplågan hemman Bakbodviken vik
Njurunda sn /Se Armsjön sjö Armsjön torp Baltzarvägen vik
Njurunda sn Armsjön sjö Axelsbo, se 29 Dingersjö Saknas Barstumyren myr
Njurunda sn Armsjön sjö Backen bebyggelse Bastuviken vik
Njurunda sn Armsjön sjö Backen gård Bastuviken vik
Njurunda sn Armsjön sjö Backen by Bastuänget inäga
Njurunda sn Armsjön sjö Backen gård Bergaberget berg
Njurunda sn Armsjön sjö Backen by /Se Bergafjärden vik
Njurunda sn Armsjön sjö Baggböle bebyggelse Bergafjärden fjärd
Njurunda sn Armsjön sjö Baggböle by Bergatjärn tjärn
Njurunda sn /Se Armsjön sjö Baggböle by Bergebobäcken bäck
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Berlinsberget bergknalle
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Billen udde
Njurunda socken Armsjön sjö Berga bebyggelse Björkviken vik
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björköfjärden fjärd
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björköfjärden fjärd
Njurunda socken Armsjön sjö Berga bebyggelse Björkön halvö
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björköviken vik
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björkövägen väg
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björn holme
Njurunda sn Armsjön sjö /Se Berga bebyggelse Björn halvö
Njurunda sn Armsjön sjö /Se Berga bebyggelse Björnen holme
Njurunda sn Armsjön sjö Berga bebyggelse Björnholmen holme
Njurunda socken /Se Armsjön sjö Berga bebyggelse Björnudden udde
Njurunda socken /Se Armsjön sjö Berga bebyggelse Björnviken vik
Njurunda socken /Se Armsjön sjö Berga bebyggelse Björnviken vik
Njurunda socken Armsjöån å Berga bebyggelse Björnåsmyren myr
Njurunda sn /Se Armsjöån å Berga bebyggelse Blomsterråviken vik
Njurunda sn /Se Armsjöån å Berga by Blåberget berg
Njurunda sn /Se Arnsjön, se Armsjön sjö Berga by Bobäcken bäck
Njurunda socken Asphamnen havsvik Berga by /Se Bodtjärn sjö
Njurunda socken Asphamnen vik Bergabo, se 53 Berga Saknas Bodtjärn sjö
Njurunda sn /Se Aunsiö..., se Armsjön sjö Berge gård Bodviksfjärden vik
Njurunda sn /Se Baggbölesmyran myr Berge, se Bergegården gård Bogärdan gärde
Njurunda sn /Se Baggbölesån å Berge, se Bergegården gård Bolandssvedjan = Åbodarna Saknas
Njurunda sn /Se Baltsarvägen sank mark? Bergebodarna fäb. Bolandssvedjan udde
Njurunda sn /Se Bengtsmyran myr Berge fäb. Saknas Bolandssvedjorna omr.
Njurunda sn /Se Berga fjärding /Se Bergegården gård Bromyren myr
Njurunda sn /Se Bergaberget berg Berghem-Åkersviken, se 6 Mjösund Saknas Borgarsand vik
Njurunda sn /Se Bergafjärden havsvik Björkebo, se 16 Kvissle Saknas Boudden udde
Njurunda sn /Se Bergafjärden vik Björklid, se 7,8 Mjösund Saknas Bovallstjärn tjärn
Njurunda sn /Se Bergafjärden havsvik Björklunda, se 30 Dingersjö Saknas Boviken vik
Njurunda sn /Se Bergsfjärden vik Björkå, se 6 Baggböle Saknas Boviken vik
Njurunda sn /Se Bergafjärden vik Björkön by Boviksfjärden vik
Njurunda sn /Se Bergafjärden fjärd Björkön by Bredsand vik
Njurunda sn /Se Bergafjärden fjärd Björkövik, se 54 Berga Saknas Bråtan skogsområde
Njurunda sn /Se Bergafjärden fjärd Blomsterrå torp Brämön ö
Njurunda sn /Se Bergafjärden havsfjärd Bogärdan, se 11-16 Skrängsta Saknas Brämösundet sund
Njurunda sn /Se Bergafjärden fjärd Bommen område Brändseln skog
Njurunda sn /Se Bergatjärnen tjärn Bommen, se Njurundabommen samhälle Brännstockmyren myr
Njurunda sn /Se Bergaudd triangelpunkt Borgens gård, se 10-13 Skottsund Saknas Brännudden udde
Njurunda sn /Se Bergebäcken bäck Bredbyn by Bränn(e)udden udde
»Norre o. Södre Socknen» Saknas Bergebäcken bäck Bredsandsbacken, se 31 Dingersjö Saknas Brännviken vik
*Södra socknen del av Njurunda sn /Se Bergfierden, se Bergafjärden fjärd Brämön ö och jordlägenhet Brännviken vik
Backen by Berg Fierden, se Bergafjärden fjärd Brändgropsbacken, se 32 Dingersjö Saknas Bränslan skog
Backen by Billen änge Bränna by Brättmon mo
Backen gårdar Billmyran myr Brännbodarna fäb. Brättmon mo
Backen gårdar /Se Biökwijka, se Björköviken vik Brännbodarna by Bullerviken fiskeläge
Baggböle, se *Björke by Biörken, se Norrbjörken sjö Brännebodarna gårdar Bunstabäcken bäck
Baggböle by Biörken Lacus, se Norrbjörken sjö Bundsböle by Bunstatjärn sjö
Baggböle by /Se BiörköFielen, se Björköfjärden fjärd Bunsta bebyggelse Buröudden udde
Baggböle by /Se Biörkö Fierden, se Björköfjärden fjärd Bunsta bebyggelse Buröviken vik
Berga by Björken, Norr- o. Sör- sjöar /Se Bunsta by Buskviken vik
Berga by Björkviken vik Bunsta by /Se Buskviksudden udde
Berga by Björkviken vik Bunsta by Byggesbacken backe
Berga by Björkviken vik Båtsmanstorpet, se 17 Kvissle Saknas Bygärdan gärde
Berga by Björkviken vik Båtsmanstorpet, se 16 Häljum Saknas Bygärdsberget berg
Berga by Björkviken vik Båtsmanstorpet, se 17 Häljum Saknas Bytjärn tjärn
Berga by Björkvikssundet sank mark (förr sund?) Båtsmanstorpet, se 5 Skedlo Saknas Båstabacken backe
Berga by Björköfjärden fjärd Bäckaskog, se 55 Berga Saknas Bäckviken vik
Berga by /Se Björköfjärden fjärd Bäckeboda, se 26 Nolby Saknas Bäckviksudden udde
Berga by Björköfjärden vik Böle utgård Bäckviksudden udde
Berga by Björköfjärden fjärd Bölen gård Böleberget berg
Berga by /Se Björköfjärden fjärd Böle(n) by Böleberget berg
Berga by /Se Björköfjärden vik Bölen by Bölesjön sjö
Berga by /Se Björköfjärden fjärd Cellulosatomten, se 9 Mjösund Saknas Dalsbäcken bäck
Berga by /Se Björköfjärden fjärd Dingersjö by Dalsvedbäcken bäck
Berga by /Se Björköfjärden fjärd Dingersjö bebyggelse Dalsvedjan slåtter
Berge gd Björköfjärden fjärd Dingersjö bebyggelse Degersudden udde
?Berge gd Björköfjärden fjärd Dingersjö bebyggelse Degersviken vik
Berge gd Björköfjärden fjärd Dingersjö bebyggelse Degre utjord
Berge gård Björkön halvö Dingersjö bebyggelse Dingersjöholmen holme
Berge gård /Se Björkön ö Dingersjö bebyggelse Dingersjömon åker
Berge gd /Se Björkön halvö Dingersjö bebyggelse Dingersjöströmmen ström
*Bersta utjord Björkön halvö Dingersjö bebyggelse Djupdalsviken vik
*Bersta utjord Björkön triangelpunkt Dingersjö bebyggelse Dosan holme
Bersta utjord /Se Björkön halvö Dingersjö bebyggelse Dosan ö
*Bijrkeöö by /Se Björkön halvö /Se Dingersjö bebyggelse Dragötjärn tjärn
*Björke, [Baggböle med Bredbyn och Näset] by *Björkötjärnen tjärn /Se Dingersjö bebyggelse Drängsvarpskatan udde
*Björke by /Se Björköviken vik Dingersjö bebyggelse Dunåsen berg
*Björke by Björköviken vik Dingersjö bebyggelse Dunåsudden udde
*Björke gård Björköviken vik Dingersjö bebyggelse Dunåsån å
*Björke gård Björköviken vik Dingersjö bebyggelse Dårholmen holme
*Björke gård Björköviken sjö Dingersjö bebyggelse Dängnäsudden udde
*Björke gård Björköviken vik Dingersjö bebyggelse Döviksberget berg
*Björke gård Björn, se ?Björnskär halvö Dingersjö by Döviksbäcken bäck
*Björke gd Björn f.d. holme Dingersjö by Döviksjön sjö
Björke by /Se Björn holme Dingersjömon torp Ekorrudden udde
Björkön by Björn halvö Elgar torp Endevikssjön sjö
Björkön by Björn halvö /Se Emilsbo, se 9 Stångom Saknas Engbergsbäcken bäck
?Björkö by Björn holme Engsbo, se 18 Häljum Saknas Falköviken vik
Björkön by Björnen ö Eriksberg, se 10 Mjösund Saknas Fanbyn åker
Björkön by Björnholmen holme Eriksro, se 103 Juni Saknas Femskäret skär
Björkön by /Se ?*Björnskär halvö Ersvik fabrik Ficken = Fittjan näs
Björkön by Björnviken vik Essvik sågverksområde Finnviken vik
Björkön by Björnåsmyran myr Essviks egnahem, se 14, 15 Skottsund Saknas Fittjan näs
Björkön by *Björsberget Saknas Estershem, se 11 Mjösund Saknas Fittjeviken vik
Björkön by /Se Bladmyran myr Fedjegärdan, se 12 Nyland Saknas Fjärden fjärd
Björkön by /Se Blomsterråbäcken bäck Fernebo, se 22 Å Saknas Fjärdgrundet grund
*Brattåcker utjord Blomsterråviken vik Forsa bebyggelse Fjärdhällorna skär
*Brattåker utjord Blomsteränget slåtter Forsa prästgårdslägenhet Fläsian hälla
*Brattåcker utjord /Se Blåberget berg Fridhem, se 16 Skottsund Saknas Fogdviken vik
Bredbyn, se *Björke by Blåberget berg Fridhem, se 3 Svala Saknas Fulhammarn berg
Bredbyn by Blåberget berg Fridhem, se 23 Å Saknas Fulhällsberget berg
Bredbyn by Blåberget berg Fyrkanten, se 12 Mjösund Saknas Furuskär skär
Bredbyn by Blåbärsmyran myr Gaddgärdan, se 13 Mjösund Saknas Furuskärsholmen holme
Bredbyn by Bodberget berg Galtström f.d. järnbruk Furuskärsfjärden fjärd
Bredbyn by /Se Bodbäcken bäck Galtström bruk Furuskärsundet sund
Bredbyn by /Se Bodlandssvedjorna terräng Gomaj by Fåret skär
Bredbyn by /Se Bodmyran myr Gomaj by Fällberget Saknas
Bredbyn by /Se Bodtjärnen tjärn Granbo, se 17 Skottsund Saknas Färiln område
*Bruseböle förr by Bodtjärn tjärn Granhult, se 56 Berga Saknas Färiln stenåkrar
*Bruseböle Saknas Bodtjärnen tjärn Granliden, se 57 Berga Saknas Försoningshöjden höjd
*Brusseböle by /Se Bodudden udde Grindbacksmon torp Gabrielsvarpet, norra vik
*Bruszbölet utg. Bodvallstjärnen tjärn Grundet, se 14, 15 Mjösund Saknas Gabrielsvarpet, södra vik
Bränne by ?Bodviken vik Grönäng, se 4 Svala Saknas Gaddgärdan åker
Bränne, se Bredbyn Saknas /Se Bodviken vik Gubbrå torp Gaddröjningen äng
Bränne, se Södergård by Bodviken vik Gunnarsbo, se 24 Å Saknas Galgberget berg
*Bunna bebyggelse Bodviken vik Gårdsjörå torp Galten ö
Bunsta by /Se Bodviksfjärden vik o. skärgård Gåvan, se 18 Skottsund Saknas Galten holme
Byn by /Se Bodviksfjärden fjärd Gästa bebyggelse Galtfjärden fjärd
Bunsta by Bodviksfjärden fjärd Gästa bebyggelse Galtholmen skär
Bunsta by Bogärde täppa Gästa bebyggelse Galtkroken vik
Bunsta by /Se Bolesiön, se Bölesjön Saknas Gästa by Galtströmsviken vik
Bunsta by /Se Bookiärn, se Bodtjärn tjärn Gästa by Galttjärn tjärn
Byn, (Nolbyn) by /Se Borgaholmen udde Gästa by /Se Gammalbodberget berg
Bölan, se Baggböle Saknas /Se Borgarholmen Saknas Göransbo, se 58 Berga Saknas Gammalgubbvarpet = Mårtensvarpet Saknas
Böle utjord Borgarudden udde Handelsplatsen, se 104 Juni Saknas Gammelbodarna f.d. fäbodvall
?Böle utgods Botjärnen tjärn Haraberget torp Genmyren myr
Böle utgods Botjärnsbäcken bäck Hemmanet torp Getryggen udde
Böle utg Bottenhavet hav Hornsjön by Gillermyran myr
Böle utgods Boviksfjärden vik Hummelviken gård Gladholmen holme
Böle utgods Saknas /Se Bowiksiön, se Boviksfjärden vik Hummelviken gård Glon vik
Bölen by Brandstockmyran myr Häljum bebyggelse Goprå slåtter
Bölen by Brantberget berg Häljum bebyggelse Gopråsviken vik
Bölen by Brattberget, Norra berg Häljum bebyggelse Gorkudden udde
Bölen gård Brattberget, Södra berg Häljum bebyggelse Gorkudden udde
Bölen gd Brattberget berg Häljum bebyggelse Gorspikbådan skär
Bölen gård /Se Brattberget, Södra berg Häljum bebyggelse Gorspikhällan hälla
Bölen by /Se Brattmon mo Häljum bebyggelse Grindbacken backe
Dingersjö by Brattmyran myr Häljum bebyggelse Gruvberget berg
Dingersjö by Brattåkersberget berg Helgum by Grytbergsbådan skär
Dingersjö by ?Bredsand badstrand /Se Häljom by Grytbergsbådan skär
Dingersjö by Bredsand kustområde Häljom fäb. Gråskärsbådan skär
Dingersjö by /Se Bredsandbäcken bäck Häljum by Gräsviken vik
Dingersjö by Bremöhn, se Brännön ö Häljum by Gräsören udde
Dingersjö by Bremöhn, se Brämön ö Häljumsbodarna f.d. fäbodar Grönviken vik
Dingersjö by Bremön, se Brämön ö Högen gård Gulliskoviken vik
Dingersjö by Bremön, se Brämön ö Högen gd Gullåsen berg
Dingersjö by /Se Brämön ö Högen gårdar Gungbådan skär
Dingersjö by Bruksdammen damm Igeltjärnsmyran, se 19 Häljum Saknas Gunnarsviken vik
Dingersjö by Brusböle Saknas Igeltjärnsmyran fastighet Gårdberget berg
Dingersjö by Brynönn, se ?Brämön ö Igeltjärnsrå, se 20 Häljum Saknas Gårdmyren myr
Dingersjö by /Se Brämöhamn, se Hamnviken vik Industritomten, se 10 Stångom Saknas Gårdsjön sjö
Dingersjö by /Se Brämö kalv fyr Juni by /Se Gårdsjön sjö
Dingersjö by /Se ?Brämön ö Juni by Gårdsjörå inäga
Dingersjö by /Se Brämön ö Juni bebyggelse Gårdsjövallen vall
Döviken Saknas Bremön ö Juni bebyggelse Gårdviken vik
*Ende Saknas Brämön ö Juni bebyggelse Gårdviksberget berg
Endevikslandet ortn. /Se Bremön ö Juni bebyggelse Gåssand vik
*Endhe Saknas /Se Brämön ö Juni bebyggelse Gåssand udde
Forsa prästgårdslägenhet /Se Brämön ö Juni bebyggelse Gåssandsviken vik
Forsa kyrkjord, nu bostadsområde Brämön ö Juni bebyggelse Gåstjärn tjärn
Galtholmen i Njurunda och skärskatten Saknas Brämön ö Juni bebyggelse Gärdkullen gravhög
Galtholmen beb. Brämön ö Juni by /Se Gärdstycket, se Jardstycket åker
Gallström järnbruk, sågverk Brämön ö Junibosand fiskeläge Gästastormyren myr
Galtström järnbruk, sågverk Brämön ö Juni fäb. Saknas Gästaviken vik
Galtström järnbruk, sågverk /Se Brämön ö Juniskär fiskeläge Gästaviken del av Öjen
Galtsröm bruk Brämön ö Juniskär poststation Gävlehästen sten
Galtström bruk Brämön ö Järnåsen fäb. Gömyren myr
Galtström järnbruk /Se Brämön ö Karlsro, se 59 Berga Saknas Hacksviken vik
Galtström by /Se Brämön ö Klampenborg sågverk Halvmilsbacken backe
Godemaj by Brämön ö Klockarbergsstugan hus Hamnbergsudden Saknas
Godemaj by /Se Brämön ö Klockarbergsstugan hus Hamnbådan skär
Godemaj gårdar /Se Brämön ö Klockargården gård Hamnen dal
Gomaj by Brämön ö Klockargården gård Hamnen vik
Gomaj by Brämön ö Kopparmyrrå torp Hamnen, norra vik
Gomaj by /Se Brämön ö /Se Korphålet torp Hamnen, södra vik
Godmaj by /Se Brämön ö /Se Kråkabäck, se 60 Berga Saknas Hamnsberget berg
Gomaj by /Se Brämön ö /Se Kråksta gård Hamnsbådan, lilla skär
Gomaj by /Se Brämön ö /Se Kråksta gårdar Hamnsbådan, stora skär
Gubbrå torp /Se Brämösundet sund Kvarnhyddan, se 5 Näset Saknas Hamnsudden udde
»gummeradum», se Godemaj by Brämösundet sund Kvarntomten, se 6 Skedlo Saknas Hanaberget berg
Gästa by /Se Brämösundet sund Kvissle by Han(e)berget berg
Gästa by Brämösundet sund Kvissle bebyggelse Haraberget berg
Gästa by Brämö sydost triangelpunkt Kvissle bebyggelse Haraudden udde
?Gästa by /Se Bremöö, se Brämön Saknas Kvissle bebyggelse Hemma åkrar
Gästa by Bränningsberget berg Kvissle bebyggelse Hemmanstjärn tjärn
Gästa by Brännudden udde Kvitsle by Hemskogen skogsområde
Gästa by Bränslorna skog /Se Kvissle by Herrgården slätt
Gästa by /Se Bullhällorna hällar Kvissle bandel Saknas Hjältesbacken backe
Gästa by /Se Bunstabäcken bäck Kvissleby hpl Hjältesbacken backe
*Ham Saknas Burestenen fornlämning Kvissle stakagård gd Hjältesbacken backe
*Hamn utgods Buröudden udde Kyrkmon torp Holkanböle beteshage
Hamn beb? /Se Buröviken vik Källråänget, se 11 Gästa Saknas Holmen udde
Hamn utgods /Se Buskböle utj. Källåsen gårdar Hornsjöberget berg
Helgom by Buskviken vik Källåsen by Hornsjön sjö
Helgom by Buskviken vik Källåsen gårdar Hornsjösundet Saknas
Helgum by /Se Buskvikudden udde Källåstorpet, se 21 Häljum Saknas Hornsjötjärn Saknas
Helgom Saknas /Se Bytjärnen tjärn Källåsvedjan, se 11 Bunsta Saknas Horsvebacken backe
Helgum, se Häljum by Båthällorna grund Lappsvedjan, se 12 Bunsta Saknas Horsvebacken backe
Helgum by /Se Bäckmyran myr Lassön, se 9 Solberg Saknas Hummelberget berg
Helgum by /Se Bäckviken vik Lillebo, se 25 Å Saknas Hummelvikberget berg
Helgum by /Se Bäckvikudden udde Lillänget, se 105-107 Juni Saknas Hummelviken vik
Helgum bebn. /Se *Böhlums strömmen Saknas Ljunghem, se 4 Rävsund Saknas Hundholmen skär
Hemmanet gd /Se Böleberget berg Ljusvik område Hundholmssundet sund
*Hornsjötorp by *Bölems Fossen fors Ljusvik bostadsområde Hålldammen Saknas
Häljum by Bölesberget berg Lugnet, se 10 Solberg Saknas Hångsten klippa
Häljom by Bölesforsen Saknas Lundahlstorpet, se 33 Dingersjö Saknas Hårdbredan grund
Häljum by Bölesjön sjö Långmyren torp Hära åker
Häljum by Bölesjön sjö Långsvedjan, se 27, 28 Nolby Saknas Härnäsudden udde
Häljum by Bölesjön sjö Löran fiskeläge Härsöbränningarna skog
Häljum by Bölesjön sjö Lörudden fiskläge Hässjemyren myr
Häljum by Bölesån Saknas Lövänget, se 12 Gästa Saknas Hästskoviken vik
Häljum by Bölomsforsen fors Maj by Högrösen gravhögar
Häljum by /Se Dalstobäcken bäck Maj järnvägsstation Högsbacken backe
Häljom by Dalstobäcken bäck Maj by Högsvedjan äng
Häljom by Dalsvedjan ägomark Maj by Högudden udde
Häljum by /Se Dammen damm Maj by Högön skär
Häljum by /Se Danielsrå ägomark Maj by Hökberget berg
Högen by /Se Dansbaneudden udde Maj fäb. Saknas Hökberget, lilla berg
Högen gård Degersudden udde Majbodarna f.d. fäbodar Hömyrsbäcken bäck
Högen by Degersviken vik Majbodarna fäb. Hömyrsviken vik
Högen by Dicksons myra myr Majkroken Saknas Igeltjärn tjärn
Högen by /Se Dingersjö fjärding /Se Marielund, se 19 Skottsund Saknas Igeltjärn tjärn
Högom by /Se Dingersjöforsarna strömmar Marn fiskeläge Igeltjärnsmyren myr
Juni by Digersjöforsen fors Mellantomt, se 34 Dingersjö Saknas Jardstycket åker
Juni by *Dingersjöforsen fors Mjösund bebyggelse Jungrufittjan = Junfrusand Saknas
Juni by Dingersjöforsen fors Mjösund bebyggelse Jumfrusand vik
Juni by Dingersjöholmen holme Mjösund bebyggelse Junibosand fiskeläge
Juni by Dingersjömon mo Mjösund bebyggelse Junisjön sjö
Juni by Dingersjörå ägomark Mjösund bebyggelse Juniskären skär
Juni by /Se Djupdalen dal Mjösund bebyggelse Juniskärsfjärden = Bodvikstj. Saknas
Juni by Djupdalsviken vik Mjösund bebyggelse Jytefallviken vik
Juni by Djupvärpsudden udde Mjösund bebyggelse Järn skär
Juni by Dockholmen holme /Se Mjösund bebyggelse Järnsundet sund
Juni by /Se Dockholmen holme? /Se Mjösund bebyggelse Järnåsstormossarna mossar
Juni by /Se Dorvijksiön, se Dörviksjön sjö Mjösund by Järnåsstormyren myr
Juni by /Se Dosan holme Mjösund by /Se Järnåstjärn, västra tjärn
Juni by /Se Draged(e) ställe Myrbodarna torp Järnåstjärn, östra tjärn
Juni by /Se Draged(e) förr båtdrag Myre bebyggelse Järpgärdan gärde
Juni by /Se Draget fjärd Myre bebyggelse Kalkbergsviken vik
Juni by /Se Dragetjärnen tjärn Myre by Kallharen skär
Juni by /Se Draghällan skär Myre by Kallharen skär
Juni by /Se Drängvarpsskaten notvarp Myre by /Se Kalltjällbacken backe
Juni by /Se Drängvarpsskaten udde Myrholmen, se 6 Myre Saknas Kallkällbacken backe
Juni by /Se Dumba fiskevatten Nannyhill, se 35 Dingersjö Saknas Kallörsgrundet grund
Juni by /Se Dunåsudden udde Nickelbo, se 36 Dingersjö Saknas Kalven holme
Juni by /Se Dårholmen holme Jurunda järnvägsstation Kalvrevet grund
*Konnsiö fäbodar fäbodar Dårholmen holme Njurundabommen samhälle Kalvsundet sund
Konnviksbodarna fäbodar Dårholmen holme Njurundabommen samhälle Kapellstugan kyrkoruin, kvissle
Krankbo förr hus? Dårholmen holme Njurundabommen samhälle Kasudden udde
Kråksta hemman Dårholmen, se Klampenborg ö Nolby bebyggelse Kavelbromyren myr
Kvissle by /Se Dängnäsudden udde Nolby bebyggelse Killingskäret udde
Kvitsle by Dödmansharen udde /Se Nolby bebyggelse Killingskärssundet sund
Kvitsle by Dödmansharen udde Nolby by Kivan sjö
Kvissle by /Se Döviken änge Nolby by Killingholmen holme
Kvissle by /Se Döviken område Norrskog torp Killingskäret holme
Kvitsle, Nedre o. Övre byar /Se Dörviksjön sjö Norrtomt, se 37 Dingersjö Saknas Killingsudden udde
Kvissleby by /Se Döviksjöberget berg Norrvik, se 108 Juni Saknas Killingsudden udde
Kvissleby by /Se Döviksjön sjö Nyhamn, norra fabrik Kittelshällan skär
*Kvissle kapell kapell /Se Döviksjön sjö Nyhamn, södra fabrik Kittelshällan skär
Kvitsleby by Döviksjön sjö Nyhamns egnahem, se 20-23 Skottsund Saknas Klacken skär
Kvissle by /Se *Edamslåholmen halvö Nyland bebyggelse Klacken skär
Kvissle by /Se Edsåkern Saknas Nyland bebyggelse Klingen holme
Kvissle by /Se Ekorrmyran myr Nyland bebyggelse Klintberget berg
Kvissleby by /Se Endevikssjön tjärn Nyland bebyggelse Klintgrundet grund
*Kvissle kapell förr kapell /Se Enswijksiön, se Ännsiksjön sjö Nyland bebyggelse Klockarberget berg
Känsiö Feb:r, se *Konnsjö fäbodar fäbodar Enswijksiön, se Ännsiksjön sjö Nyland by Klockarberget berg
Lassön, se *Konnön beb? Ensviksjön, se Änsicksjön sjö Nyland by Klösan, inre skär
Löran el. Lörudden fiskeläge /Se *Ensviksjön, se Änsviksjön sjö Nyodlingen, se 38 Dingersjö Saknas Klösan, yttre skär
Lörudden fiskeläge Enwijksiön, se Änsicksjön sjö Nyrå torp Knuten grund
Lörudden el. Löran fiskeläge /Se Essviken vik Nyråviken hp (sommartid) Konnsjöberget berg
»madi», se Maj by Falkudden udde Näset bebyggelse Konnsjöbäcken Saknas
»Mady», se Maj by Falkviken vik Näset by Konnviken vik
Maj by Fallsåkern åker Näs fäb. Saknas Konsjön sjö
Maj by Fattigbössudden udde Olovsbo, se 20 Ängom Saknas Konsjörå utäga
Maj by /Se Febowijka, se *Feboviken vik Ortsjö by Kopparberget berg
Maj by *Feboviken vik Ortsjö by Kopparmyran myr
Maj by Finnviken havsvik Ortsjön by Kopparön udde
Maj by /Se Fiskdammen damm Oskarsbo, se 109 Juni Saknas Kopparösternarna skär
Maj by /Se Fittjen näs /Se Ovansjö by Korphålsviken vik
Maj by /Se Fittjen näs /Se Ovansjö by /Se Korå inäga
Maj by /Se Fittjeviken vik /Se Per-Orsaår torp Kostricksbacken backe
Maj by /Se Fjärdhällorna holmar Persbo, se 13 Gästa Saknas Kråkbäcken bäck
Maj by /Se Fjärdhällorna ögrupp Prästkroken prästgårdslägenhet Kråkkullen udde
Maj by /Se Fjärdhällsratet ögrupp Pålänget, se 24 Skottsund Saknas Kråkmoran udde
Maj fjärding byar Flaggberget berg Rickardsbo, se 61, 62 Berga Saknas Kråkstasjön sjö
Maj fjärding byar /Se Flaggstångsberget berg Rotvik by Kråktjärn tjärn
Mjösund by Flamingkiernan tjärnar Rotvik by /Se Kråkviken vik
Mjösund by /Se Flathällorna hällar Råna torp Kråkvikudden udde
Mjösund by Flintåsen bergsluttning Råna gd Kråpaviken vik
Mjösund by Fogdudden udde Råna gårdar Kullen berg
Mjösund by /Se Fogdviken vik Räbbgård gård Kulåsen berg
Mjösund by /Se Fors[a]bron bro Räbbgård, se Räbbovansjö by Kulåsen berg
Mjösund by /Se *Frelom åker /Se Räbbovansjö by Kungsholmen holme
Mjösund by /Se »frolom» åker Räbbovansjö by /Se Kvarn skär
Myrbodarna fäbodar *Frölom åker /Se Räbbovansjö gård Kvarnlandet strandomr.
Myre by Fulhällsberget berg Räntan torp Kvickbacken skogsbacke
Myre by Furuskär skär Rävsund bebyggelse Kyrkudden udde
Myre by Furuskär skär Rävsund torp Källbergsudden udde
Myre by Furuskäret skär Rävsund by /Se Kärringmyran myr
Myre by Furuskär holme Röjningen gårdar Kärringsten sten
Myre by Furuskär skär Sammanlagda skolhustomten, se 13 Nyland Saknas Käringstenmyren myr
Myre by Furuskärsfjärden fjärd Sanna fiskeläge Kärringstensmyran myr
Myre by Furuskärssundet sund Signebo, se 16 Mjösund Saknas Lassöviken vik
Myre by /Se Furusten, se Furuskär skär Signehill, se 63 Berga Saknas Lathamn vik
Myre by /Se Furusten, se Furuskäret skär Sjöbacken, se 39, 40 Dingersjö Saknas Lathamnsberget berg
»mödhessund», se Mjösund by Fålafoten änge Sjörå torp Lathamnsharen skär
Nolby by Fålafoten äng Sjötorp, se 110 Juni Saknas Lerviken vik
Nolby by Fålamyran myr Skansen, se 4 Backen Saknas Lerivksbäcken bäck
Nolby by Fåret skär Skatan fiskeläge Liljestrandsholmen holme
Nolby by Fåret skär Skedlo by Lillbergklippen höjd
Nolby by Fåret ö Skedlo bebyggelse Lillgrundet grund
Nolby by *Fårå, se Fåret skär Skedlo bebyggelse Lillholmen holme
Nolby by Fäbodhällorna grund Skedlo fäb Saknas Lillmyren myr
Nolby by /Se *Fäbodviken vik Skottsund by Lillrå åker
Nolby by *Fäbodviken vik Skottsund by Lilltjärn tjärn
Nolby by Fäbodviken havsvik Skottsund by /Se Lindbomstjärn tjärn
Nolby by Fällberget berg Skottsund bebyggelse Ljungan älv
Nolby, se Byn by Färiln område /Se Skottsund bebyggelse Ljungan älv
Nolby by *Fäsviken vik Skottsund bebyggelse Lockåsberget berg
Nolby by Gaffön, se Galten halvö Skottsund bebyggelse Lommebäcken bäck
Nolby by /Se Galgberget berg Skottsund bebyggelse Lomtjärn tjärn
Nolby by /Se Galtberget berg Skottsund bebyggelse Lomtjärn tjärn
Nolby by /Se Galten ö Skottsund bebyggelse Lomtjärn tjärn
Nolby by /Se Galten halvö Skottsund bebyggelse Lomyren myr
Nolby by /Se Galten halvö Skottsund bebyggelse Longsviken vik
Nolby by /Se Galten ö Skrängsta bebyggelse Lubban skär
Nolby by /Se Galten ö Skrängsta by Lubban, lilla skär
Nolby by /Se Galten halvö Skrängsta by Lubban, stora skär
Nolby by /Se Galten halvö Skrängsta by Långberget berg
Nolby fjärding byar Galten halvö Skrängsta by /Se Långhalsen udde
Nygården hemman Galten halvö Skrängsta by /Se Långmyren myr
Nyhamn beb. /Se Galten halvö /Se Skyffelängshagen, se 64 Berga Saknas Långrå åker
Nyland by Galten ö Skyltänget, se 65 Berga Saknas Långsjöbäcken Saknas
Nyland by Galten halvö Skärsätt by Långsjön sjö
Nyland by /Se Galtfjärden havsvik Slätt gård Långviken vik
Nyland by Galtfjärden fjärd Slättan gård Långviken vik
Nyland by *Galtholman Saknas /Se Slätt by Långviken vik
Nyland by Galtholmane, se Galten nu halvö Slätten, se 111 Juni Saknas Långören grund
Nyland by /Se Galtholmane, se Galten halvö Sodom torp Låskäret del av Galten
Nyland by /Se *Galtholmarna holmar Solberg bebyggelse Låskärsudden udde
Nyland by /Se Galtholmen skär Solberg bebyggelse Lörudden udde
Nyrå gd /Se Galtkroken vik Solberg bebyggelse Majsjövägen väg
Näset, se *Björke by Galtskären skärgård Solberg by Majstormyren myr
Näset by Galtströmsbruks allmänning Saknas Solberg by Majåmynne vik
Näset by Galtströmsån å Solberg by /Se Majån å
Näset by /Se Galttjärnen tjärn Soläng, se 112 Juni Saknas Majån å
Näset gårdar /Se *Galtön, se Galten ö Sorteringen, se 25 Skottsund Saknas Malaksudden del av Hamnbergsudden
*Oktne utjord Galtön ö /Se Starrgärdan, se 66 Berga Saknas Manskärsundet sund
*Octne utjord Gamla slipen plats Stenbacken, se 41 Dingersjö Saknas Manskärudden udde
Ortsjö by Gammelbodberget berg Stockebo, se 42 Dingersjö Saknas Manskärvarpet vik
Ortsjön by /Se Genhagen änge Stockstrand strandområde Mantjärn tjärn
Ortsjön by /Se Gethelvetet brant Stockstrand bostadsområde Marntjärn tjärn
Ovansjö by Gethelvetet brant Stockvik industriområde Marnviken vik
Ovansjö by /Se Getryggen terräng Stockvik sågverk Masmyrberget berg
Ovansjö by Gillermyran myr Stockvik samhälle Masmyrberget berg
Ovansjö by Glihällan grund Stockviks gummifabrik lastplats Matön skär
Ovansjö by Glon vik Stockviksverken lastplats Medskogsberget berg
Ovansjö by Goprå slåtter Stockviksverken poststation Mingbäcken bäck
Ovansjö by /Se Gopråviken vik Stångeå kvarn, se 11 Solberg Saknas Mingen sjö
Ovansjö by Granskär holme Stångom by Mingholmen holme
Ovansjö by /Se *Granskäret skär Stångom by /Se Mjösnöran = Liljestrandsholmen Saknas
Ovansjö by /Se Grindbacken backe Stångom bebyggelse Mockelmyren myr
»Ownö», se Juni by Grindbacksberget berg Stångom bebyggelse Mockelmyran myr
Prästbordet kyrkoherdebost. /Se Gruvberget berg Svala bebyggelse Morviken vik
Prästbolet Saknas Gruvdammen sank mark Svala bebyggelse Myrbäcken bäck
Prästbordet kyrkoherdebost. /Se Grytbergsbådan grund Svala by Myrholmen udde
Prästbordet kyrkoherdebost. /Se Gråberget berg Svala by Myrviken vik
Prästbordet kyrkoherdebost. /Se Gråbergshällorna grund Svala urfjell, se 21 Ängom Saknas Mårtenshällan grund
Prästkroken prästgårdslägenhet /Se Gråbergsviken havsvik Svartrå fäb. Mårtensvarpet notvarp
Prästkroken prästgårdslägenhet /Se Gråskärsbådan skär Svartvik fabrik Mörtudden udde
Prästkroken prästgårdslägenhet /Se Gråskärsbådan skär Svartviksstranden, se 29 Nolby Saknas Nacken fors
Prästkroken prästgårdslägenhet /Se *Gråskelsboden, se Gråskärsbådan skär Svedje gårdar Nacken utmark
Prästloken, se 1 Prästkroken prästgårdslägenhet Gråskärsbådan skär Svedje by Nackhällan fors
Rotvik by Gråskärsbådan holme Svängen, se 14 Nyland Saknas Nacksvedjan utmark
Rotvik by /Se Gråskärsbådan ö Södergård by Nedertjärn tjärn
?Rotvik by /Se Gråtrå änge Söderskog torp Nolbykullen berg
Rotvik by Gräsrå änge Södertomt, se 43 Dingersjö Saknas Nolbykullen berg
Rotvik by Gräsrå änge Sönnatjärn, se 67 Berga Saknas Nolbyströmmen fors
Rotvik by /Se Gräsviken vik Sörberga, se 68 Berga Saknas Nolbytjärn tjärn
Rotvik by /Se Gräsön äng Tallmo, se 69 Berga Saknas Norrbjörken sjö
Räbbovansjö gård Gräsörarna halvö och småöar Tjärnbo, se 15 Nyland Saknas Norrbjörkan sjö
Räbbovansjö by Grönviken havsvik Torrsjö gård Norrfallet åkrar
Räbbovansjö by /Se Grönviken vik Uddarna torp Norrgropen vik
Räbbovansjö by /Se Grönviken vik Ullberg by Norrhan skär
Rävsund torp Grönviksmyran myr Ulvberg bebyggelse Norrhällholmen holme
Rävsund by Grönvikstjärnen tjärn Ulvberg by Norrviken vik
Rävsund utgods Grönudden udde Ulvberg by /Se Norrviken vik
Rävsund by /Se Gubbholmen holme Vapelgods, se 18 Kvissle Saknas Norviksand vik
Rävsund by /Se Gubbråtjärnen tjärn Vaple gård Nothusudden udde
Rävsund by /Se Gullersviken havsvik Vaplenäs torp Nylandsberget berg
Sannan Saknas /Se Gullåsen ås Veda by Nyråsviken vik
*Silje by Gumnäsudden ägomark Veda by Nyvarpen vikar
*Silje by /Se Gumsekullen kulle Veda by Nyåkersbacken backe
Sillie by /Se Gunnarstjärnen tjärn Veda by /Se Nyåkern åker
»[...]sjö» beb. Gunnarsviken vik Veum by Nyänge äng
Skatan fiskeläge Gålsiön, se Gårdsjön sjö Verkudden, se 44 Dingersjö Saknas Nyängsviken vik
Skatan by /Se Gålsiön, se Gårdsjön sjö Vikarbodarna torp Nålsten grund
Skedlo by Gålsiön, se Gårdsjön sjö Värsta område Näshällan hälla
Skedlo by *Gålsjön, se Gårdsjön sjö Värsta gdr Näsröjningen ängsmark
Skedlo by Gårdmyran myr Västanå gård Näsudden udde
Skedlo by Gårdmyran myr Västbo by Näsviken vik
Skedlo by Gårdsjöberget berg Västbo by /Se Näsåkersudden udde
Skedlo by Gårdsjöbäcken bäck Västbyn bebyggelse Oljebergsudden udde
Skedlo by /Se Gårdsjöholmen holme Västerbyn gård Omsberget berg
Skedlo by Gårdsjön sjö Västbyn gård Omsberget berg /Se
Skedlo by Gårdsjön sjö Å bebyggelse Orraklinten berg
Skedlo by /Se Gårdsjön sjö Å bebyggelse Orrsjöbäcken bäck
Skedlo by /Se Gårdsjön sjö Å bebyggelse Orrsjön sjö
Skedlo by /Se Gårdsjön sjö Å bebyggelse Ovansjöån å
*Skijlleff Saknas Gårdsjön sjö /Se Å bebyggelse Ovansjöån å
»Skilu», se Skedlo by Gårdsjön sjö Å by Oxtjärn trjäsk
Skottsund by Gårdsjön sjö Å by Oxtjärnsmyren myr
Skottsund by Gårdsjörå slåtter Åbo fastighet Paddtjärn tjärn
Skottsund by /Se Gårdsjörå ägomark Åbo, se 26 Å Saknas Per-Orsaråudden udde
Skottsund by Gårdsjövallen änge Åbodarna fäb. Per-Orsaråviken vik
Skottsund by Gårdvikberget berg Åkersro, se 70 Berga Saknas Piltinget beteshage
Skottsund by Gårdvikberget berg Åmon torp Pipersholmen = Furuskärsholmen Saknas
Skottsund by /Se Gårdviken vik Åmon samhälle Porsmyren myr
Skottsund by /Se Gårspiggshällan udde Åmon, se Njurundabommen samhälle Prästbolet område
Skottsund, Nedre by /Se Gårspiggsviken vik Årskogen bebyggelse Prästbolet område /Se
*Skrankböle beb. Gåssandsviken vik Årskogen torp Prästboviken vik
Skrängsta by Gåstjärnen tjärn Årskogen område Prästholmarna holmar
Skrängsta by Gåstjärn tjärn Årskogen, se Maj by Prästsvedjan äng
Skrängsta by Gåstjärnen tjärn Årskogsskiftet, se 1,2 Årskogen Saknas Prästsvedjan Saknas
Skrängsta by Gässhällan skär Älgar torp Prästudden, norra udde
Skrängsta by Gästabodarna slåtter Ängom bebyggelse Prästudden, norra udde
Skrängsta by Gästaholmen udde Ängom bebyggelse Prästudden, södra udde
Skrängsta by Gästa-Stormyran myr Ängom bebyggelse Pålingsberget berg
Skrängsta by Gästa-Stormyran myr Ängom by Pålänget bergknalle
Skrängsta by Gästa-Stormyran myr Ängom by Raten skär
Skrängsta by /Se Gävlehamn strandområde Ängjoms fäb. Saknas Ratet, lilla skär
Skrängsta by /Se Gävlehästen holme Öd by Ratet, stor- skär
Skrängstabodarna fäbodar Gömyran myr Örngården, se 22 Ängom Saknas Revhällan grund
Skrängsta fjärding byar Hacksviken vik   Revudden udde
»skyllu», se Skedlo by Haga utjord   Ripoudden udde
Skärsätt by /Se Haglöten åkergärda   Ripoviken vik
Skärsätt by Hambergen, se ?Hamnsudden ?udde   Rotviksudden udde
Skärsätt by /Se Hambergsudden udde /Se   Rukan, lilla skär
Skärsätt by /Se Hambnbergsudd, se Nyhamnsudden udde   Rukan, stora skär
Kärsätt by /Se Hammarviken vik   Rumpan udde
»Skötsundh», se Skottsund by Hamn utgods   Rumpviken vik
»Skötthessundh», se Skottsund by Hamnbergssundet udde?   Råberget berg
Slätt by Hamnbergsudden udde   Råna strandäng
Slätt gård Hamnbergsudden udde   Råna jordområde
Slätt gd Hamnen, se Hamnviken vik   Råna jordbruk
Slätt by /Se Hamnsbodan, se Hamnsbådorna holmar   Råsvedbäcken bäck
Slätt by /Se Hamnsbådarna holmar   Råsviken vik
Solberg by Hamnsbådorna holmar   Räbbnäsudden udde
Solberg by Hamnsudden udde /Se   Räbbudden udde
Solberg by Hamnsudden udde   Räbbviken vik
Solberg by ?Hamnsudden udde   Rävabåsbäcken bäck
Solberg by /Se ?Hamnsudden udde   Rävabåsmyren myr
Solberg by Hamnsudden udde   Rävsundbäcken bäck
Solberg by Hamnviken vik   Rödberget berg
Solberg by /Se Hamnviken havsvik   Rödhällan hälla
Solberg by /Se Hamnviken vik   Röjningsholmen holme
Solberg by /Se Hanaberget berg   Röjningsviken vik
Solberg by /Se Handsken havsvik   Rönnbottensviken vik
Solbergs fjärding byar /Se Harudden udde   Salen vik
Solbergs fjärding byar Hedströmstjärnen tjärn   Saltspannsand vik
*Soldalen Saknas /Se *Hellbergsudden udde   Sandarna vik
Stavsätter fäbodställe Herrgårdstjärnen tjärn   Sandslån holme
Stockvik samhälle /Se Hinrik-Hansbäcken bäck   Sandslåudden udde
Stångom by Holmudden udde   Saxmyren myr
Stångom by Holmviken vik   Saxsåarna ängar
Stångom by Hornsjön sjö   Saxåbäcken bäck
Stångom by /Se Hornsjön sjö   Simpskaten udde
Stångom by /Se Hornsjön sjö   Simpskaten udde
Stångom by /Se Hornsjön sjö   Själakuttudden udde
»Sulen», se Svala by Hornsjön sjö   Själkarsundet sund
Svala by Hornsjön sjö   Sjöbergshan hälla
Svala by Hornsjön sjö   Sjögrundet grund
Svala by Hornsjön sjö   Sjöråsberget berg
Svala by /Se Hornsjön sjö   Skahällan grund
Svala by /Se Hornsjön sjö   Skalmsand vik
Svala by /Se Hornsjön sjö /Se   Skarpudden udde
Svala by /Se Hornsjön sjö   Skatudden udde
Svala by /Se Hornsjön sjö   Skedloberget berg
Svala by /Se Hornsjön sjö /Se   Skedlobosand vik
Södergård by Hornsjön sjö /Se   Skedlobosand strandremsa
Södergård by Hornsjötjärnen tjärn   Skedlobäcken bäck
Södergård by Horsiön, se Hornsjön sjö   Skedlonäsudden udde
Södergård by /Se Horsiön, se Hornsjön sjö   Skedloviken vik
Södergård by /Se Hummelsätt änge   Skiftestjärn tjärn
?Torrsjö by Hummelviken vik   Skiftestjärn tjärn
Torrsjö by Hummelviksberget berg   Skigan skär
Torrsjö gård Håljudden udde   Skinnåsberget berg
Torrsjö by /Se Hångstensberget berg   Skogsråmyren myr
Torrsjö by /Se Häbbersvarpet havsvik   Skottsundsberget berg
*Tottvik Saknas Häbbersvarpet vik   Skottsundsberget berg
Tuna gd, senare prästgårdsjord Häbbersvärpet, se Häbbersvarpet vik   Skottsundsslätten slätt
Tuna gd, senare prästgårdsjord Häggberget berg   Skratasvedjan svedja
Tuna prästgård /Se Hällholmen holme   Skratsvedjan Saknas
+Tuna Saknas /Se *Hällingholm holme   Skravelgärdan gärde
Tuna prästbord /Se Hälludden udde   Skrikastigen stig
Tuna, se 1 Prästbordet kyrkoherdebost. Hälsingmyran myr   Skrikastigen stig
+Tuna prästgård /Se Häran änge   Skrubban, lilla skär
*Tuna Saknas /Se Härvan plats   Skrängstabodviken vik
Ulvberg by Hässjebacken backe   Skrängstasjön sjö
Ullberg by Hässjeholmen holme   Skrängstasjön sjö
Ullberg by Hässjemyran myr   Skvalpgrundet grund
Ullberg by Hästhammaren udde   Skyffelänge strandäng
Ullberg by Hästskohamnen båthamn   Skyffelängsjön = Kråkstasjön Saknas
Ullberg by Hästskotjärnen tjärn   Skåpberget berg
Ullberg by Hästskoudden, Norra udde   Skärshällsudden udde
Ullberg by /Se Hästskoudden, Södra udde   Skärshällsviken, södra vik
Ulfberg by /Se Hästskoviken vik   Skärshällsviken, norra vik
Ulvberg by /Se Högmyran myr   Skärsättviken, lilla vik
»Wnij», se Juni by Högom, se Högön ö   Skärsättån Saknas
*Unne, se Juni by Högsvedjan jord   Slora strandområde
Vapelskogen utjord /Se Högsvedjan Saknas   Sloret strandområde
Vaple gd Högön skär   Sloret utmark
Vaple utgods Högön skär   Slorshällan utmark
Vaple utgods Högön ö   Slynghällan skär
Vaple utjord /Se Högön ö   Slyngskaten udde
Vaple gårdar /Se Högön ö   Slån holme
Vaplenäs samhälle /Se Högön ö   Slåttåkern åker
*Vebo by Högön ö   Slånudden udde
*Vebo by /Se Hökberget berg   Slättbäcken bäck
?Veda by Hökberget berg   Slätterna jord
Veda by Hökberget berg   Smedjebacken backe
Veda by Hökberget berg   Småmyrarna myrar
Veda by Hömyrbäcken bäck   Snaddudden udde
Veda by Hömyrviken vik   Sotingsvägen väg
Veda by Hömyråsen ås   Sotingsvägen väg
Veda by Igeltjärnen sjö   Spjutnäset udde
Veda by Igeltjärnen tjärn   Spjutnäsviken vik
Veda by /Se Igeltjärnen tjärn   Sprängviken vik
Veda by /Se Inner-Klösan skär   Sprängvikudden udde
*Verstadh utjord Intaget skogsmark   Stamningsbäcken bäck
Vikarbodarna f.d. fäbodar, nu bostadsområde Ivarsmyran myr   Stenmyren myr
Värsta gd »Iuni fiälen», se Juniskärsfjärden vik o. skärgård   Stenviken vik
Värsta gd Jenhammaren utjord   Storaldermyren myr
Värsta gd Jenmyran myr   Storbrittasröjningen mark
Värsta del av by /Se Jenmyran myr   Storbron bro
Västansjö Saknas *Jeren, se Järn skär   Stordalsbacken backe
Västansjö förr beb. Jungfrumyran myr   Stordalsberget berg
Västbo by Jungfrutjärnarna tjärnar   Stordalsbäcken bäck
Västbo by Jungfruvikarna vikar   Storgrund grund
?Västbo by Junibäcken bäck   Storgrundsharan skär
Västbo by Juni Fielen, se Juniskärsfjärden vik o. skärgård   Storgrundsviken vik
Västbo by Junifjärden fjärd /Se   Storholmen holme
Västbo by Junimyran myr /Se   Storlokmyren myr
Västbo by Junimyran myr /Se   Stormyran f.d. myr
?Västbo by Junisjön sjö   Stormyren myr
?Västbo by Junisjön sjö /Se   Stormyren myr
Västbo by /Se Junisjön sjö   Storsandbacken back
Västbo by Juniskären skär   Storskrubban skär
Västbo by Juniskären holmar   Storslättmyren myr
Västbo by /Se Juniskären skärgård /Se   Storsockmyren myr
Västbyn by Juniskären skärgård /Se   Storstackmyren myr
Västbyn, se även Byn by Juniskärsfjärden fjärd   Storsvedjan äng
Västby gd /Se Juniskärsfjärden vik o. skärgård   Storsvedjan f.d. jordbruk
Västby by /Se Juniskärsfjärden vik o. skärgård   Stortjockamyran myr
Västby by /Se Juni-Stormyran myr   Storänge äng
Västerbyn gård Juvatsdammen gränsmärke   Storön holme
Västerbyn gd Järn skär   Strömsvedbacken backe
*Yttergard utjord Järn skär   Strömsvedjan äng
*Ytter gard utjord Järnsundet sund   Strömön holme
*Yttergård utjord /Se Järnåsarna ås   Stålbergsudden udde
Å by Järnåsbodberget berg   Stångberget berg
Å by Järnåsen ås   Stångbergsudden udde
Å by /Se Järnåstjärnen, Östra o. Västerjärnåstjärnen tjärnar   Stångån å
Å by Järnåstjärn, Östra, o. Västerjärnåstjärn tjärnar   Stångån å
Å by Järnåstjärnen, Östra tjärn   Sundet förbindelse
Å by *Järnåsvisen gärnsmärke   Sundudden udde
Å by /Se Kalkhamnen havsvik   Sunnanskär skär
Å by /Se Kalkhamnen vik   Svaboastenarna skär
Å by /Se Kalkhamnsudden udde   Svalaberget berg
Åbodarna fäbodar Kalkhamnsudden udde   Svalaholmen holme
Åkern Saknas Kalkugnsudden udde   Svalaviken vik
Årskogen område Kalkugnsudden udde   Svartbottensvägen väg
?*Ände beb. Kalkviken vik   Svartskäret skär
Ängom by *Kallbergssand udde?   Svartstenarna skär
Ängom by Kallhararna grund   Svarttjärn tjärn
Ängom by Kallön udde   Svarttjärn tjärn
Ängom by Kalven holme   Svartviken vik
Ängom by Kalven holme   Svartviken vik
Ängom by Kalvrevet grund   Svartviksberget berg
Ängom by Kalvsundet sund   Svartviksbådan skär
Ängom by Kalvsundet sund   Svartvikshällan hälla
Ängom by Kalvsundet sund /Se   Svedbäcken bäck
Ängom by /Se Kalvsundssanden havsvik   Svedjan dalgång
Ängom by /Se Kalvviken, Östra vik   Svedjeröjningarna ängar
Ängom by /Se Kalvviken, Västra vik   Svedjetjärn tjärn
Ängom by /Se Kamelsmyran myr   Svedön holme
Ängom by /Se *Kapellstenen gränsmärke?   Svejsgärdan åker
Ängom by /Se *Kapellsängen Saknas /Se   Sällsviken vik
*Öchne utjord /Se Kapellsänget Saknas   Sälsten skär
*Övergårsenge Saknas Kapellviken havsvik   Sörbjörkan sjö
*Övergårsenge Saknas Kapellviken vik   Sörbjörken sjö
*Övergårsenge Saknas /Se Kapalls-Sten, se *Kapellstenen gränsmärke?   Sörfjärden fjärd
  Karsmobäcken bäck   Sörhan skär
  Karsmon terräng   Sörhällholmen holme
  Kasudden udde   Sötbäcken bäck
  Kavelbromyran myr   Tegelviken vik
  *Kellergrund grund?   Telångersmyren myr
  Kensiön, se Konnsjön sjö   Timmerholmen holme
  Kensiön, se Konnsjön sjö   Tjockholmsudden udde
  Kiernan, se Lillåstjärnen o. Storåstjärnen tjärnar   Tjyven sjö
  *Kiga, se Skigan skär   Tornsäudden udde
  Kijwaren, se Kivan sjö   Trillingen skär
  Killingholmen, se Killingskäret skär   Trollhöjden gravhög
  Killingholmen holme   Truthällan hälla
  Killingsaln, se Killingskäret ö   Trångstenarna backe
  Killingskäret udde   Trätvarpet vik
  Killingskäret ö   Trösensand vik
  Killingskäret skär   Trösensandsundet = Själkarsundet Saknas
  Killingskäret udde   Tunskiljningsbacken backe
  Killingskäret ö   Tärnmyren myr
  Kittelshällan skär   Ullbergsholmen udde
  Kivan sjö   Utbredan grund
  Kivan sjö   Utstenarna grund
  Kivan sjö   Utterviken vik
  Kivan sjö /Se   Vadholmen udde
  Kiärnan, se Lillåstjärn o Storåstjärn tjärn(ar)   Valltjärn, västra = Järnåstjärn Saknas
  Klackmarn, se Klacksmaren vik   Valltjärn, östra = Jänråstjärn, östra Saknas
  *Klackrå råmärke   Vantjärn tjärn
  Klacksmaren havsvik   Vantjärnsberget berg
  Klacksmaren vik   Vapelnäskroken vägkrök
  Klampenborg ö   Vaplebäcken bäck
  Klingen holme   Vargberget berg
  Klintberget berg   Vassberget berg
  Klinten udde   Vassberget berg
  Klintgrundet grund   Vassbäcken bäck
  Klockarberget berg   Vassviken vik
  Kolnsiön, se Konnsjön sjö   Vassviken vik
  Kompassudden udde   Vedaholmen holme
  Konnsjöberget berg   Vedamon höjd
  Konnsjön sjö   Vikarängsviken vik
  Konnsjön sjö   Vissingsänget åker
  Konnsjön sjö   Vitberget berg
  Konnsjön sjö   Vitberget berg
  Konnsjön sjö   Vitberget berg
  Konnsjön sjö   Vitberget berg
  Konnsjön sjö   Vitsand vik
  Konnsjön sjö   Volmsta avgärda
  Konnsjön sjö   Volmsta avgärda
  Konnsjön sjö   Volmsta ägomark?
  Konnsjörå sankmark   Vrånga f.d. båtmansägor
  Konnsjöråbäcken bäck   Värbacken backe
  Konnviken havsvik   Västanån å
  Konnviken sjö   Västanåån å
  *Konnön äng   Västbohammarn väg
  *Koonöö äng   Västbonacken ström
  »Konunga ödhe» jordområde   Västbonacken utmark
  Kopparmyrrå myr   Västerbobäcken bäck
  Kopparmyrråberget berg   Västermarkan åker
  Kopparön halvö   Västmoren vik
  Korsholmen holme   Ytterklösan skär
  *Krankbo ö   Åbodarna f.d. fäbodvall
  Krankbo udde   Åbäcken bäck
  *Krankbo fiskeläge   Åkermyran myr
  Krankbohamn havsvik   Åkerviken vik
  Krankbohamn havsvik   Åkervikssten hälla
  Krank(e)bo förr fiskehamn   Åkerviken vik
  *Krankebo fiskeläge   Ållerviken vik
  Krankboratet grund   Åmarken mark
  Krokgärde Saknas   Åmynnet, väst i vik
  Krukhällan terräng   Ångbåtsviken vik
  Krukhällsbäcken bäck   Åningstabacken backe
  Kråkbäcken bäck   Åränget åker
  Kråkkullen udde   Åstjärn, lilla tjärn
  Kråkstasjön, se Skyttelångsjön sjö   Åstjärn, stora tjärn
  Kråkstasjön sjö   Åstjärnberget berg
  Kråkstasjön sjö   Åstjärnsbacken backe
  Kråkstasjön sjö   Åstjärnsbäcken bäck
  Kråkstasjön sjö /Se   Åsvedhälja sankmark
  Kråkstasjön sjö   Åsvedjan åker
  Kråktjärn tjärn   Åtmyrdalarna dalar
  Kråkviken vik   Älgmyren myr
  Krånkhålet skogsmark   Ängsmyren myr
  Kråpaviken vik   Ängsmyrberget berg
  Kulåsen berg   Änsicklandet del av Björkön
  Kummeludden udde   Änsicktjärn tjärn
  Kustjärnen tjärn   Ärsotjärnarna tjärnar
  Kusudden udde   Ärsöviken vik
  Kvarnberget berg   Öjen sjö
  Kvarnån Saknas   Ökentjärn tjärn
  Kvisslemon mo /Se   Ökentjärn tjärn /Se
  Kyrkberget berg   Örbäcken bäck
  Kyrkmon mo   Örnklinten udde
  Kyrkmon eller Prästmon plats /Se   Öster på hammarn udde
  Kyrkmon eller Prästmon plats /Se   Östmoren vik
  Kyrkmon eller Prästmon plats /Se   Östviken vik
  Kyrkåstjärnen tjärn   Övertjärn tjärn
  *Källbergsand strandparti    
  Källbergsmyran myr    
  Källviksberget berg    
  Källåsberget berg    
  Käringsten sten?    
  Käringsvedjan jordlott    
  *Kärren kärrområde?    
  Köpingsviken havsvik    
  *Ladmyrebäcken bäck    
  Landsråholmen holme    
  Lassöviken vik    
  Lassöviken vik    
  Lathamn skär?    
  Laxhamnsudden udde    
  Lervikbäcken bäck    
  Lerviken vik    
  Lerviken vik    
  Lerviksbäcken bäck    
  Lerviksmyran myr    
  Lerviksmyran myr    
  *Libeksön ö    
  Liljestrandsholmen strandområde    
  Lill-Blåberget berg    
  Lill-Bodmyran myr    
  Lillgrundet grund    
  Lillgärdberget berg    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lill-Lubban holme    
  Lillrukan ö    
  Lill-Salen vik    
  Lill-Skärsättviken vik    
  Lillåker åkermark? /Se    
  Lillån å /Se    
  Lillåstjärn o./el. Storåstjärn tjärn(ar)    
  Lillåstjärnen o. Storåstjärnen tjärnar    
  Lillåstjärnen tjärn    
  Lill-Älgmyran myr    
  Lindbomstjärnen tjärn    
  Lindbomstjärnen tjärn    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan vattendrag    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv /Se    
  Ljungan älv    
  Ljusråmyran myr    
  Ljusviken vik    
  Loken myrmark    
  Lomsviken vik    
  Lomtjärn göl    
  Lomtjärnbäcken bäck    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomyran myr    
  Lorudden, se Lörudden udde    
  Lubban havsvik    
  Lubban, Lilla holme    
  Lubban, Lilla skär    
  Lubban, Stora skär    
  Lubban, Lilla o. Stora skär /Se    
  Lubbudden udde    
  Luntaberget berg    
  Låmmebäcken bäck    
  Låmmebäcken bäck    
  Långberget berg    
  Långböle änge    
  Långharen udde /Se    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långnäset näs    
  Långrå myrmark?    
  Långsjöberget berg    
  Långsjöbäcken bäck    
  Långsjöbäcken bäck    
  Långsjöbäcken bäck    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö /Se    
  Långsjön sjö    
  Långsjörå ägomark    
  Långsvedjan änge    
  Långviken havsvik    
  Långön, se Långören Saknas    
  Långön, se Långören halvö    
  Långören grund    
  Långören grund    
  *Långörn, se Långören grund    
  Långören halvö    
  Långören halvö    
  Långören udde    
  Långören udde    
  Långören triangelpunkt    
  Långören grund    
  Långören grund    
  Långören grund    
  *Lårskäret, se Låskäret skär    
  Låskäret skär    
  Låskärstjärnen, Norra tjärn    
  Låskärstjärnen, Södra tjärn    
  *Lärkholmen holme    
  Löfnäs udd, se Lövnäsudden udde    
  Lönudden udde    
  Lör triangelpunkt    
  Löran och Lörudden del av Björkön    
  Löran och Lörudden del av Björkön    
  Löran, se Löderudden udde /Se    
  Lörkullen höjd o. triangelpunkt    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde    
  Lörudden udde /Se    
  *Löruddshamn vik    
  Lövnäsudden udde(?)    
  *Lövnäsudden udde    
  *Lövnäsudden udde    
  Maalkiärn, se Mantjärnen tjärn    
  Maj fjärding /Se    
  Majbodberget berg    
  Majån å    
  Malaksudden skär    
  Malkiern, se Mantjärnen tjärn    
  Malkiern, se Mantjärnen tjärn    
  Malkiernåå, se Mantjärnbäcken bäck    
  *Malskär ö    
  *Malskäret, se Manskäret skär    
  Malviken havsvik    
  Malviksberget berg    
  Mannskär ö    
  Mannskärsundet sund    
  Mannskärudden udde    
  Manskär ö    
  Manskäret skär    
  Mantjärnbäcken bäck    
  Mantjärnbäcken bäck    
  Mantjärnen tjärn    
  Mantjärnen tjärn    
  Mantjärnen tjärn    
  Mantjärnen tjärn    
  Massmyrberget berg    
  Matesmyran myr    
  Matön ö    
  *Mediesten gränsmärke    
  *Medskogsbron bro?    
  *Medskogsbäcken bäck    
  Midskogsberget berg o. triangelpunkt    
  Mingbäcken bäck    
  Mingbäcken bäck    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö /Se    
  Mingen sjö    
  Mingen sjö    
  Minggrundet ö    
  Mingholmen holme    
  Mjösundet förr havsvik, nu bynamn /Se    
  Mjösundmon mo    
  Morarna skogsmark    
  Myrberget berg    
  Myrholmen holme    
  Myrviksudden udde    
  Myränget änge    
  Måckelmyran myr    
  Måckelmyran myr    
  Mårtensholmen holme    
  Måsholmen holme    
  Nacken, Södra strömdrag    
  Nedertjärnen tjärn    
  Nils-Olsviken vik    
  Niurens Elfwen, se Ljungan älv    
  *Njuran älv /Se    
  *Njurunda berg berg    
  Njurunda Elf, se Ljungan älv    
  *Njurunda älv se Ljungan älv /Se    
  Njurunda älv älv /Se    
  Njurunda älv, se Ljungan älv /Se    
  Njurunda älv = Ljungan älv /Se    
  Njurunda älv = Ljungan älv /Se    
  Njurends Elf, se Ljungan älv    
  Nolbybäcken bäck    
  Nolbyknölen berg    
  Nolbyknölen berg    
  Nolbykullen berg    
  Nolbykullen berg /Se    
  Nolbykullen berg /Se    
  ?Nolbyströmmen fors    
  Nolbyströmmen fors    
  Nolingsviken havsvik    
  *Norbysand udde?    
  *Norbysand udde?    
  Normingen, se Mingen sjö    
  Normingen Lacus, se Mingen sjö    
  Norrbjörken sjö    
  Norrbjörken sjö    
  Norrbjörken sjö    
  Norrbjörken sjö    
  Norrbjörken sjö    
  Norr-Björken sjö    
  Norr-Björken sjö    
  Norrbjörken, se Öjen sjö    
  *Norrbysand strandparti    
  Norrgropen vik    
  Norrharen holme    
  Norr-Mingen sjö    
  Norr-Mingen del av sjö    
  Norrskog terräng    
  Norrstenarna grund    
  Norrviken vik    
  Notholmen holme    
  Notholmen holme    
  Nyhamnsudden udde    
  Nyhamnsudden udde o. triangelpunkt    
  Nylandsberget berg    
  Nylandsberget berg    
  Nyråholmen holme    
  Nyråviken vik    
  Nålsten grund    
  Näbben udde    
  Näsberget berg    
  *Nässjön, se Näsviken vik /Se    
  ?Näsviken vik /Se    
  Näsänget änge    
  Nätstenarna stenar?    
  Offwansiön, se Skrängrytasjön sjö    
  Ofvansiön, se Skrängstasjön sjö    
  *Ogeltjärn sjö    
  *Oghnaroos os /Se    
  *Oktne utjord /Se    
  *Oljeberget berg    
  Oljeberget berg    
  Oljebergsudden udde    
  Oljebergsudden udde    
  Oljebergsudden udde    
  Oljebergsudden udde    
  Oljebergsudden udde    
  Oljebergsudden udde    
  Olliebergsådd, se Oljebergsudden udde    
  Omsberget berg    
  Omsberget berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg, gränsmärke    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orreklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg /Se    
  Orraklinten höjd    
  Orraklinten berg o. gränsmärke    
  Orraklinten berg o. gränsmärke    
  Orraklinten berg /Se    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg    
  Orraklinten berg o. triangelpunkt    
  Orreberget, se Orraklinten berg    
  Orreklint, se Orraklinten berg o. gränsmärke    
  *Orreklint, se Orraklinten berg    
  *Orreklint, se Orraklinten berg    
  Orrsjöbäcken bäck    
  Orrsjön sjö    
  Ortsjön sjö /Se    
  Otterviken havsvik    
  *Ovansjösjön sjö /Se    
  Oxsand, Oxsanden gränsmärke    
  Oxtjärnmyran myr    
  Paddtjärnen tjärn    
  Pellesmyran myr    
  Per-Olsarå slåtter    
  Per-Olsaråudden udde    
  Piltänge änge    
  Plattberget berg    
  Potterkällan källa    
  Pråmviken vik    
  Prästbodviken vik    
  Prästholmarna holmar    
  Prästloken Saknas    
  Prästsvedjan äga /Se    
  Prästsvedjan äga /Se    
  Prästsvedjan Saknas    
  *Prästsvedjan äga /Se    
  Prästudden, Norra udde    
  Prästudden, Södra udde    
  Prästviken havsvik    
  Prästviken vik    
  Pålänge(t) Saknas    
  Pålängsberget berg    
  Påtåsen ås    
  Påtåsmyran myr    
  Ranbottna Wijken, se Rönnbottensviken vik    
  Raten kobbar /Se    
  Ratet ö    
  Remmarna grund?    
  Resänget ägomark    
  Revhällan skär    
  Revhällan grund    
  Revudden udde    
  Ripoviken vik    
  Risingsmyran Saknas    
  Rombomyran myr    
  Romboviken vik    
  Ronbottenswijk, se Rönnbottensviken vik    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rumpan udde    
  Rumpharen holme    
  Rumpharen holme /Se    
  Rånaberget berg    
  Räbbnäsudden udde    
  *Rängstasjön, se Skrängstasjön sjö    
  Räntberget berg    
  Rävabåsbäcken bäck    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödpottehamnen havsvik    
  Rö(d)vik fiske    
  Röhambnsund, se *Rönnhamnsundet sund    
  Römyran myr    
  Rönbottns Wijka, se Rönnbottens viken vik    
  *Rönebowik vik    
  Röningarna skogsområde    
  Rönnbergshammaren höjd    
  Rönnbottenstjärnen tjärn    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbotten, Rönnbottensviken gränsmärke    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken vik /Se    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken vik    
  Rönnbottensviken havsvik    
  Rönnbottensviken vik /Se    
  Rönnebotnewiks Södre udde, se Kalkugnsudden udde    
  *Rönnhamnsundet sund    
  Rönnhamnsudd udde    
  *Rönnhamnsudden udde    
  Rönnhamnsudden udde    
  Rönningen sank mark    
  Rönningen ägomark    
  Rönningsholmen holme    
  Rönningsån å    
  Rörmyran myr    
  Saggmyran myr    
  Salen havsvik    
  Salen vik    
  Salen vik    
  Salstjärnen tjärn    
  Sandslån udde    
  Sandslån holme    
  Sandvarpet vik    
  Saxmyran myr    
  Saxåbäcken bäck    
  Saxåbäcken bäck    
  Saxån å    
  Sebbersänget äng    
  Selsviken vik    
  *Siken skär    
  Siken skär    
  Själakutudden udde    
  Själakutudden udde    
  Sjöbodviken vik    
  Sjöbodviken vik    
  Sjömyran myr    
  *Sjösjön, se Kråkstasjön sjö    
  Skalmsand havsvik    
  Skalmsandsberget berg    
  Skarpgärdan Saknas    
  Skat(a)udden udde    
  Skataudden Saknas    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skedloberget berg    
  Skedlobodsand badstrand    
  Skedlobäcken bäck    
  Skedloviken vik    
  Skieln, se Skrängstasjön sjö    
  Skiftestjärnen tjärn    
  Skiftestjärnen tjärn    
  Skiftestjärnen tjärn    
  Skigan ö    
  Skigan ö    
  Skigan skär    
  Skigan ö    
  Skigan ö    
  Skigan ö    
  Skigan ö    
  Skigsundet Saknas    
  Skinnåsberget berg    
  Skoflingsiön, se Kråkstasjön sjö    
  Skojarviken havsvik    
  Skompmoberget berg    
  Skorvåsen berg    
  SkoslinghSiön, se Kråkstasjön sjö    
  *Skottsundet förr sund, nu markområde /Se    
  Skottsundsberget berg    
  Skottsundsberget berg    
  Lill-Skravlet stenig strand?    
  Stor-Skravlet stenig strand?    
  Skrabbvärpet plats vid stranden    
  Skravelsvedjan äng    
  Skreviken slåtteräng och odlingsmark    
  *Skrikshamnen Saknas    
  *Skrubban, se Skrubban, Lilla skär    
  Skrubban skär    
  Skrubban, Lilla skär    
  Skrubbraten skär    
  Skrängrytasjön sjö    
  Skrängstabodviken vik    
  Skrängstasjön sjö    
  Skrängstasjön sjö    
  Skrängstasjön sjö    
  Skrängstasjön sjö    
  Skrängstasjön sjö    
  Skrängstasjön sjö /Se    
  *Skuttudden udde    
  Skutvraksviken havsvik    
  Skvalpen grund    
  Skvalpgrundet grund    
  Skyffelängsjön, se Kråkstasjön sjö    
  Skyffelängsjön, se Skyttelångsjön sjö    
  Skysseläng(e) änge    
  Skysseläng(e) änge    
  Skyttelångsjön = Skyffelängsjön = Kråkstasjön sjö /Se    
  Skärstensudden udde    
  Skärstensviken vik    
  Skärsättberget berg    
  Slynghällan skär    
  Slyngskatan udde    
  Slyngskvalpen udde    
  Slåttsved Saknas    
  Slättan änge    
  Slättberget berg    
  Slätterna änge    
  Slätterna ägomark    
  Slättmoberget berg    
  Småfittjeratet ögrupp    
  Småhällorna stenar?    
  Snaddudden udde    
  Solberg fjärding /Se    
  Spjutnäset änge    
  Spjutnäset näs    
  Spjutnäsviken vik    
  Sprängviken vik    
  Spångsvedjan Saknas    
  Stackellsudden udde    
  Stammings Kiernan tjärnar    
  Stammingskiärnane tjärnar    
  Stamningsbäcken bäck    
  Stamningsbäcken bäck    
  Stenigaviken vik    
  Stenkistan ö    
  Stenmyran myr    
  Stenmyran myr    
  *Stenskäret? skär    
  Stensätt gärda    
  Stenudden udde    
  Stenviken, Norra havsvik    
  Stenviken, Södra havsvik    
  Stenviksbäcken bäck    
  Stenviksmyran myr    
  *Steskere, se *Stenskäret? skär    
  Stockstrand strandområde    
  Stordalen dal    
  Stordalsberget berg    
  Stordalsbäcken bäck    
  Stordalsbäcken bäck    
  Stordalssvedjan ägomark    
  Storgrundshällan grund    
  Storgrundsviken vik    
  Stor-Hamnsbådan holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storlokmyran myr    
  Storlokmyran myr    
  Stormarn plats vid stranden    
  Stormhatten plats vid stranden    
  Stormossen mosse    
  Stormyra, se Åstjärn, Stora tjärn    
  Stormyra, se Gästa-Stormyran myr    
  *Stormyrahalsen Saknas    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  *Stormyrhalsen del av Stormyren    
  *Stormyrshalsen Saknas    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Storrukan ö    
  Storrå ägomark    
  Storråbomyran myr    
  Storslåttmyran myr    
  Storslåttmyran myr    
  Storslättan änge    
  Storslättmyran myr    
  Storsockamyran myr    
  Storstackmyran myr    
  Storstensratet skär    
  Storsvedjan änge    
  Storsvedjan Saknas    
  Storviken havsvik    
  Storviksklubben holme    
  Storviksklubben skär    
  Storviksudden udde    
  Storåstjärn sjö    
  Storåstjärnen tjärn    
  Storåstjärnen tjärn    
  Storåstjärnen tjärn    
  Storåstjärnen o. Lillåstjärnen tjärnar    
  Storåstjärn o./el. Lillåstjärn tjärn(ar)    
  Stor-Älgmyran myr    
  Storängesbäcken bäck    
  Storänget ägomark    
  Storärlåkern grustag?    
  Storön udde    
  Strömön ö    
  Stångberget berg    
  Stångbergsudden udde    
  Stångebro bro    
  *Stångholmen holme /Se    
  *Stångholmen holme /Se    
  *Stångholmen slåtteräng? /Se    
  Stångholmen kyrkjord    
  *Stångomssjön sjö /Se    
  Stångudden udde    
  Stångån biflöde till Ljungan    
  Stångån å /Se    
  Stångån å    
  Stångån å    
  Sundmanshällan häll    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Sundsvallsbukten del av Bottenhavet    
  Sundsvallsbukten del av Bottenhavet    
  Sunnanskäret del av Galten    
  Sunnanskärsudden udde    
  Sunnersklubben plats vid stranden    
  Surbrunnsbacken backe    
  Svalaberget berg    
  Svalaholmen holme    
  Svalamon mo /Se    
  Svartrå ägomark    
  Svartråberget berg    
  Svartråbäcken bäck    
  Svartskäret skär    
  Svartskäret udde    
  Svartskärsviken vik    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnsmyran myr    
  ?Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviksberget berg    
  Svartviksbådan grund    
  Svartviksfjärden fjärd    
  Svartviksholmen holme    
  Svedgärdet Saknas    
  Svedjeberget berg    
  Svedjebäcken bäck    
  Svedjebäcksrå myr    
  Svedjetjärn sjö    
  Svensänget änge    
  Svinskinnet änge    
  Sågdammen damm    
  Sälkutudden, se Själakutudden udde    
  *Söderskäret skär    
  Sörbjörken sjö    
  Sörbjörken sjö    
  Sör-Björken sjö    
  Sör-Björken sjö    
  Sör-Björken sjö    
  Sör-Björken sjö    
  Sör-Björken sjö    
  Sörgropen vik    
  Sörhamnen vik    
  Sörharen holme    
  Sör-Mingen sjö    
  Sörsand plats vid stranden    
  Sörstenarna grund    
  Tajdammen holme    
  Tallholmen udde    
  Tallmon mo?    
  Talltullmyran myr    
  Tegelviken havsvik    
  ?Telefonviken sund    
  Telefonviken vik    
  Telångsmyran myr    
  Telångsmyran myr    
  Timmerholmen holme    
  Tingsgärdan äng /Se    
  Tingstagärdabacken sandås    
  Tingsta gärde äng /Se    
  Tingstagärdesbacken terräng    
  Tingstagärdsbacken udde /Se    
  Tisdagsvarpet vik    
  Tjockholmen udde    
  Tjockholmsviken havsvik    
  Tjockholmsratet skär    
  Tjockudden fiskeplats    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnänge änge    
  Tobaksmyran myr    
  Tomasberget berg    
  Tomteberget berg    
  Tornäsudden udde    
  Torrböle utjord    
  Torringsån å    
  Torringsån å    
  Torrsjöån å    
  *Torsiö utjord /Se    
  Trillingarna holmar    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollbergsmyren myr    
  Trollhögen kulle?    
  Trossmyran myr    
  Truthällan skär    
  *Trätetå Saknas    
  Trätvarpet vik    
  *Trätwarpet fiske /Se    
  Trätvarpet fiske /Se    
  Trösensand vik    
  Tunnan havsvik    
  Tunnhällan häll    
  Twäringz Åhn, se Torringsån å    
  Tångviken havsvik    
  Tångviksbäcken bäck    
  Tärnmyran myr    
  *Törsiö tiern Saknas /Se    
  *Törsiö tiern sjö /Se    
  *Törsjö tjärn tjärn    
  Utstenarna grund    
  Vadholmen udde    
  Vallberget berg    
  Vantjärnen tjärn    
  Vantjärnsberget berg    
  Vapelbäcken bäck    
  Vapelskogen skog /Se    
  Vaple utjord? /Se    
  Varberget berg    
  Vargberget berg    
  Vassbäcken bäck    
  Vassbäcken bäck    
  *Vassviken, se Lassöviken vik    
  Vassviken vik    
  Vattuören notvarp    
  Vedamon skogsmark    
  Westansiön, se Sör-Björken sjö    
  Vikarklubben skär    
  Vikarängsviken vik    
  Viken, se Kapellviken vik    
  Viklundsberget berg    
  Vinkelmyran myr    
  Vinterstarå skogsmark    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitsand havsvik    
  Volmsta ägomark?    
  Vårdkasen vårdkase?    
  Väderhalsen skär? /Se    
  Värbacken Saknas /Se    
  Värpet vik?    
  Wästansiön, se Sörbjörken sjö    
  Västanån å    
  Västerharen holme    
  Västerjärnåstjärnen o. Järnåstjärnen, Östra tjärnar    
  Västerjärnåstjärn o. Järnåstjärn, Östra tjärnar    
  Väster-Järnåstjärnen tjärn    
  Väster-Järnåstjärnen tjärn    
  Västervallen skogsområde    
  Västerviken vik    
  Västiviken vik    
  Vätaberget berg    
  Ytterharen ö    
  Ytter-Klösan skär    
  Yxhammarmyran myr    
  Åbel änge    
  Åboberget berg    
  Åbovallen terräng    
  Åbäcken bäck    
  Åkersviken vik    
  Åkersviken vik    
  Åkersviken vik    
  Åkersviken havsvik    
  Åkerwijka, se Åkersviken vik    
  Åldermansbullen strandområde?    
  Ålhusbäcken bäck    
  Ålhusdammen damm    
  Ållerviken vik    
  Åmon mo    
  Årskogen terräng    
  Årängen slåtter    
  Åsmyran änge    
  Åsmyran myr    
  Åstjärn, Stora tjärn    
  Åstjärnsberget berg    
  Åstjärnsberget berg    
  Åstjärnsbäcken bäck    
  Åtjärnen tjärn    
  Äkrom änge    
  Älgmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgmyrbäcken bäck    
  Älgmyrbäcken bäck    
  Ändvikslandet, se Änsicklandet del av Björkön    
  Ännsikberget berg o. triangelpunkt    
  ?Änsiklandet naturnamn?    
  Änsiklandet markområde    
  Ännsiklandet del av Björkön    
  Ännsiksjön sjö    
  Ännsiktjärnen tjärn    
  ?Änsicklandet del av Björkön /Se    
  ?Änsicklandet del av Björkön /Se    
  ?Änsicklandet del av Björkön /Se    
  Änsicksjön sjö    
  Änsicksjön sjö    
  Änsicksjön sjö    
  Ännsiksjön sjö    
  Ännsiksjön sjö    
  Ässjöbäcken bäck    
  Ässjömyran myr    
  Ässjötjärnen tjärn    
  Öd, se »Konunga ödhe» jordområde    
  »ögeltiern», se Igeltjärn sjö    
  Ögeltiern, se Igeltjärnen tjärn    
  *Ögeltjärn tjärn    
  Ögen Lacus, se Öjen sjö    
  Öjen sjö    
  Öjen sjö    
  Öjen fjärd    
  Öjen sjö    
  Öjen sjö    
  Öjen sjö /Se    
  Öjen sjö    
  Öjen sjö /Se    
  Öjen sjö /Se    
  Örabäcken bäck    
  Öraklint, se Orraklinten berg o. gränsmärke    
  Öraklinta, se Orraklinten berg    
  Örbäcken bäck    
  Örmansudden udde    
  Österharen holme    
  Öster-Järnåstjärnen tjärn    
  Öster-Järnåstjärnen tjärn    
  Östervallen skogsområde    
  Övertjärnen tjärn    
  Övertjärnen tjärn    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.