ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Attmars socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 860 Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 394
Attmar sn Abborrholmen holme Attmar sn sn Abborrtjärn tjärn
Attmar sn Abborrtjärn sjö Attmar sn Abbortjärn tjärn
Attmar sn Abborrtjärn tjärn Attmar socken Abbortjärn tjärn
Attmar sn Abborrtjärn tjärn Attmar sn Acktjärn tjärn
Attmar sn Abborrtjärnen tjärn Attmar socken Acktjärnsberget berg
Attmar sn Abborrtjärnen tjärn Attmarby bebyggelse Acktjärnsbäcken bäck
Attmar sn Abborrtjärnen tjärn Attmarby by Alderholmen holme
Attmar sn Abraham-Pers ägomark Backe bebyggelse Alderå slåtter
Attmar sn Acktjärnen tjärn Backe by Avfallsbacken backe
Attmar sn Alderholmen holme Backen, se 15 Harv Saknas Bastuviken vik
Attmar sn Amyngn, se Åmingen sjö Backen gård Bergmyran myr
Attmar sn Antesmyran myr Backen gård Billen udde
Attmar sn Bakomskullen höjd Backholmen torp Björnhålet slåtter
Attmar sn Barnberget berg Björkhagen, se 13 Hassel Saknas Björnmyran samfällighet
Attmar sn /Se Bastråmyran myr Björktomta, se 18, 19 Sörfors Saknas Björnrå slåtter
Attmar sn Billsberget berg Blomstergården lht Björnstensbäcken bäck
Attmar sn Biursiön, se Bytjärnen tjärn Bolagstomten, se 11 Skedvik Saknas Blomsterbackarna stogstrakt
Attmar sn Biursiön, se Bytjärnen tjärn Bondgryttjen torp Bodbäcken bäck
Attmar sn Bjursjön, se Bytjärnen sjö Borghem, se 14 Hassel Saknas Bodmyran myr
Attmar sn *Bjursjön sjö /Se Bro by Bodtjärn tjärn
Attmar sn /Se Bjurtjärnen tjärn Brännsvedjan torp Bodtjärnsbäcken bäck
Attmar socken Björnbacken höjd Bränslorna gård Bollbacken slåtter
Attmar socken /Se Björnmyran myr Buskböle torp Bollrå slåtter
Attmar sn /Se Björnmyrrå sankmark Byn del av by Borgaråsen höjd
Attmar socken Björnrå ägomark Båtsmanstorpet, se 12 Attmarby Saknas Borgen berg
Attmar sn Björntjärnsmyran myr Båtsmanstorpet, se 15 Hassel Saknas Brickbackarna backar
Attmar socken Bladmyran myr Båtsmanstorpet, se 12 Skedvik Saknas Brickberget berg
Attmar sn /Se Bleckmyran myr Bölom byar Bråkmyran slåtter och myr
Attmar sn Bleckmyran myr Eriksberg, se 8 Östansjö Saknas Brännberget berg
Attmar sn /Se Blomsterbackarna skogsområde Fagerdal, se 2 Söräng Saknas Bränningsberget berg
Attmar sn /Se Bodmyran myr Fjolsta bebyggelse Bränslena berg
Attmar sn /Se Bodmyran myr Fjolsta bebyggelse Bullerberget berg
Attmar sn /Se Bodmyran myr Fjolsta by Bullerviken vik
Attmar sn /Se Bodtjärnen tjärn Fridhem, se 20 Sörfors Saknas Bysberget berg
Attmar sn /Se Bodtjärnsbäcken bäck Fränsta hemman Bysjön sjö
Attmar sn /Se Borgaråsen ås Färil avs. Bysjöån å
Attmar sn /Se Borgaråsen ås Gissjön by Bytjärn tjärn
Attmar sn /Se Borgen höjd Gryttjen järnbruk Bytjärn tjärn
Attmar sn /Se Borgen fornlämning Hagberga, se 9 Karläng Saknas Bytjärnsbäcken bäck
Abrahamstorpet ödetorp Bosjön sjö? Hakes f.d. båtsmanstorp Båthuskammarn vik
»arfwem» = Harv by Brattåsen ås Hallberget, se 10 Karläng Saknas Bölesjön sjö
Attmarby by Bromsrå sankmark Hampåkern torp Bölesklacken berg
Attmar(by) by Bråkmyran ägomark Hamre by Bölesudden udde
Attmar(by) by Bråtamyran myr Handelstomten, se 21 Sörfors Saknas Dalabackarna berg
Attmar(by) by Bränddalsberget berg Harv bebyggelse Dammyran myr
Attmarby by Brännberget berg /Se Harf by Dammyran myr
Attmar(by) by Bränningen skogsmark Hassel bebyggelse Dopskålen »hölja»
Attmar(by) by Bränningen skogsmark Hassel bebyggelse Edbacken backe
Attmarby by Bränslorna skog /Se Hassel bebyggelse Edbackstjärn tjärn
Attmarby by Bullerberget berg Hassel bebyggelse Edråna slåtter
Attmarby by Busbeckella, se Busöleskällan källa Hassel bebyggelse Edtjärn tjärn
Attmarby by /Se *Busbrekkella gränsmärke(?) Hassel bebyggelse Erik-Jons-tjärn tjärn
Attmarby khbost. /Se Busböleskällan källa Hassel bebyggelse Farmorsgärdsudden udde
Attmar by /Se Buskböles källa källa Hassel bebyggelse Finnsvedjorna skogstrakt
Attmarby by /Se Buskböles källa källa Hassel by Flaggberget berg
Backe by *By utjord Herrbodarna fäbodar Fluggens bodarna fäbodvall
Backe by *By utjord /Se Hästskosvedjan, se 5 Sörböle Saknas Flugghällorna bergpartier
Backe by Bysberget berg Hästbodarna fäbodar Forsviken vik
Backe by Bysberget berg Inomsjögsbo inbyggarbeteckning Frötjärn tjärn
Backe by Bysjön sjö Inom sjön byar Frötjärnsåsen berg
Backe by Bysjön sjö Isbrickan, se 6 Fjolsta Saknas Fulberget berg
Backe by /Se Bysjön sjö Johannebo, se 7 Fjolsta Saknas Färilbacken backe
Backe by /Se Bysjöån å Johannesfors sågverk Färiberget berg
Backa by /Se Byssjöslåtten slåtter Jon-Tors hemman Färiltjärn tjärn
Bro utgods Bystjärnen tjärn Kampåkern torp Galtholmen holme
Bro by /Se Bytjärnen sjö Karlsbo, se 16 Hassel Saknas Gammelbodberget berg
Buskböle torp Bytjärnen tjärn Karläng bebyggelse Gammelbodbäcken bäck
*Bölet, se Västerböle by Bytjärnen tjärn Karläng bebyggelse Gammelbodåsen berg
Bölet, N by /Se Bytjärnen tjärn Karläng by Gammelgårdsjön sjö
Bölet, S by /Se Bytjärnsbäcken bäck Klases (utlagt) t Gammelgårdskullen berg
Bölet, V by /Se Bölesberget berg Kläpp by Gammelgårdsmyran myr
Bölom, (numera Norr-, Sör- och Västerböle) byar Bölesiön, se Bölomsjön sjö Kläpp by Gammelängsbäcken bäck
Bölom byar Bölesiön, se Bölomssjön sjö Kläppvik fst Getkullen berg
Bölom, (numera Norr-, Sör- och Västerböle) byar Bölesiön, se Bölomssjön sjö Kvarnhem, se 22 Sörfors Saknas Glasmästarberget berg
Bölom byar Bölesjön sjö Kvarnsjöhemmanet, se 17, 18 Hassel Saknas Granmyrråna slåtter
Bölom byar Bölesjön sjö Kvarnstället, se 9 Norrlindsjö Saknas Gravarå slåtter
Bölom byar Bölesjön sjö Kvarnstället, se 13 Skedvik Saknas Gravströmsbodtjärn tjärn
Bölom byar Bölesjön sjö Lappgärdan torp Grindsvedjorna slåtter
Bölom byar Bölesjön sjö /Se Lasvedjan torp Grotes gärdan slåtter
Fjolsta by Bölesviken vik Lillänget, se 19 Hassel Saknas Grotgärdan slåtter
Fjolsta by *Bölet utjord Lucksta sågverk Grotån å
Fjolsta by Bölomsklacken berg Långbodarna fäbodar Gryttjen sjö
Fjolsta by Bölomssjön sjö Långnäset gård Gryttjesberget berg
Fjolsta by Bölomssjön sjö Långsjön torp Gryttjesbodtj. sjö
Fjolsta by Bölomssjön sjö Långskog by Gryttjesbodtjärn tjärn
Fjolsta by Bölomssjön sjö Malstabo, se 23 Sörfors Saknas Gryttjesrå slåtter
Fjolsta by Bölomssjön sjö Malstabodarna torp Gryttjesån å
Fjolsta by Bölomssjön sjö Matlös torp Gråhällorna berg
Fjolsta by /Se Bölomssjön sjö Mellangård by Gräsmyran myr
Fjolsta by /Se Bölomssjön sjö Morrå torp Gubbmyrarna slåtter
*Fors bruk Saknas /Se Bölomssjön sjö /Se Mosvedjan torp Gårdtjärn tjärn
Fränsta hemman Böölesiön, se Bölomssjön sjö Nissebo, se 20 Hassel Saknas Gårdtjärnsmyran myr
Fränsta hmn /Se Dalsmarken skogsområde Norrböle by Gärdorna slåtter
Färil del av by /Se Dammyran myr Norrhassel by Hakesviken vik
Färiln bebyggelse /Se Dammyran myr Norrlindsjö bebyggelse Halberget berg
Gissjön by *Djupdalsallmänning markområde Norrlindsjö by Halänget slåtter
Gryttjen järnbruk Edbacktjärnen tjärn Nyhem, se 21 Hassel Saknas Halängsudden udde
Gryttjen by /Se Edsvedkullen höjd Nyrå gård Hammarbäcksudden udde
Gryttjen by /Se Emingsbergs Klåfwa, se Klövberget berg Offna kyrkby Hammarbäcksviken vik
Gryttjom, se Gryttjen by Emmingberge, se Klövberget berg Ol-Lars lht Hamrebodarna fäbodar
Hamre by Emmingsberg, se Klövberget berg Olovsbo, se 2 Backe Saknas Hamrebodtjärn tjärn
Hamre by Emmings Berge, se Klövberget berg Ponkas lht Hamrenäset udde
Hamre by /Se Emmingsberget, se Klövberget berg Prästmyran fäbodar Hamreviken vik
Hamre by /Se Emmingsberget, se Klövberget berg Rude by Hammarbron bro
Hamre by /Se *Emmingsberget berg Rumpan torp Haramyran myr
Harv by Emningsbergsrå gränsmärke Runs bebyggelse Haramyrberget berg
Harv by *Emmingsklovan berg(?) Runsgården bebyggelse Hasselsjön sjö
Harv by *Emmingsklovan gränsmärke Råna, se 1 Kläppvik fst Havbacken berg
Harv by *Emmingsklåvan gränsmärke Rötan gård Helveteshöljan »hölja»
Harv by *Emmingsklövan berg Skedvik bebyggelse Herrbodtjärn tjärn
Harv by *Emmingsklövan berg Skedvik bebyggelse Herrbodtjärnsbäcken bäck
Harv by *Emmings klövan gränsmärke Skedvik bebyggelse Herrå slåtter
Harv by Emningsberget, se Klövberget berg Skjedvik by Holmen holme
Harf by *Emningsklovan gränsmärke Skogstrakten, se 9 Specksta Saknas Horsmyran myr
Harv by /Se *Emningsänget ängsmark? Skrasslorna del av by Horsmyrrå slåtter
Harv by Falkråudden udde Specksta bebyggelse Hålen slåtter
Harv by Farfarsråbäcken bäck Specksta by Häbbärsholmen holme
Harv by /Se Farmorsudden udde Stormyran fäbodar och arrendatorsboställe Häggeberget berg
Harv by /Se Fistjärnen, se Frötjärn tjärn Sunnan sjön del av by Hällviken vik
Harv by /Se Flaggberget berg Svartåsen fäbodar Hälsingmyran myr
Harvbodarna gårdar /Se Forsbergstjärnen vik Sågbacken gård Hässjebackrå slåtter
»Hasalle», se Hassel by Forsgrycken, se Malstabodsjön sjö Söderböle by Hässjemyran myr
Hassel by Forsgryckia, se Malstabodsjön sjö Söderfors by Högbacken höjd
Hassel by Forssgryckia, se Malstabodsjön sjö Söderäng by Högberget berg
Hassel by Forsgryckja, se Malstabodsjön sjö Sörböle bebyggelse Högberget berg
Hassel by Forsgryckia, se Malstabodsjön sjö Sörböle bebyggelse Högberget berg
Hassel by Forsgrycka, se Malstabodsjön sjö Sörfors bebyggelse Högsvedjekullen berg
Hassel by /Se *Fors Gryttjen sjö /Se Sörfors bebyggelse Högåsen berg
?Hassel by *Forssgrycka = Alalstabodsjön sjö Sörfors bebyggelse Högåsen berg
Hassel by Forssgrÿk, se Malstabodsjön sjö Sörfors bebyggelse Igeltjärn tjärn
Hassel by /Se *Forssjön sjö /Se Sörfors bebyggelse Igeltjärnsbäcken bäck
Hassel by /Se *Forsån å /Se Sörfors bebyggelse Intaget slåtter
Hassel by /Se Framängsån å Sörlindsjö by Isbrickberget berg
Hassel by /Se Framängsån å /Se Söräng bebyggelse Jon-Anders-näset näs
Hassel by /Se Framängsån å /Se Söräng bebyggelse Jon-Ers-rå slåtter
Hassel by /Se Framängsån å /Se Torringen by Jonkingsberget berg
Johannesfors gård Framängsån å /Se Täljslätt kvarn och gårdar Jonk-ängsudden udde
Karläng by Framängsån å /Se Tärgudsbodarna fäbodar Jörgens viken vik
Karläng by Fränsta utjord Värmlands torp Kallkällmyran myr
Karläng by Frötjärn tjärn Västan tjärnen bebyggelse Kallkällmyran myr
Karläng by Frötjärnen tjärn Västerböle by Karl-ängarna slåtter
Karläng by Frötjärn tjärn Västergård by Karlängsbäcken bäck
Karläng by Frötjärnen tjärn Väster-Långede byar Karlängsbäcken bäck
Karläng by /Se Frötjärn tjärn Väst i marken del av by Kattudden udde
Karläng by /Se Frötjärn tjärn /Se Västan sjön del av by Kavelbromyran myr
Karläng by /Se *Frötierna sjö /Se Åstaden torp och lht Killingholmen holme
Karlänge by /Se Frötjärnen tjärn Åstorpet torp Klasviken vik
Kläpp by /Se Frötjärnsbacken höjd Östansjö bebyggelse Klubben holme
Kläpp by Frötjärnsåsen berg Östansjö bebyggelse Kläppsråna slåtter
Kläpp by Frötjärnsåsen berg Östansjö by Klöfberget berg
Kläpp by Fulberget berg Östansjöbodarna torp Klövstensviken vik
Kläpp by Färilberget berg Östbo, se 9-11 Östansjö Saknas Klövtjärn tjärn
Kläpp by Färiltjärnen tjärn Öster-Långede by Klövtjärnsmyran myr
Kläpp by Färiltjärnsbäcken bäck Österlångedsbodarna torp Krabbtjärn tjärn
Kläpp by Galtholmen ö Öst i bygden byar Kringelmyran myr
Kläpp by /Se Galthögen hög /Se Öst i ängarna del av by Kringelmyrbäcken bäck
Kläpp by /Se Gammelbodberget berg   Kristiansgärdan slåtter
Lindsjö, Norra o. Södra byar Gammelbodmyran myr   Kroksjömyran myr
Lindsjö, N by /Se Gammelbodviken vik   Kronslåttviken vik
Lindsjö, S by /Se Gammelbodåsen berg   Kronslåtten slåtter
Lindsjö, N:a o. S:a byar /Se Gammelgårdsbäcken bäck   Kråkbacken slåtter
*Longed, *Loned byar Gammelgårdskullen berg   Kullbäcken bäck
*Longedh by /Se Gammelgårdssjön sjö   Kullen berg
Lucksta by Gammelvallen vall   Kullråna slåtter
Lucksta förr utjord, nu sågverk Gammelängesbäcken bäck   Kursbärsrå slåtter
Lucksta by Getkullen kulle   Kusudden udde
Lucksta by /Se Getkullen ägomark   Kvarnbäcken bäck
Lucksta by /Se Getryggen vägbacke?   Kvarnsjön sjö
Långbo hemman Gillermyran myr   Kvarnsjöån å
Långed förr by, nu byar Gissiön, se Lill-Gissjön sjö   Kyrkberget berg
Långed byar Gissjöbäcken, se Lill-Gissjöbäcken bäck   Kålgärdsudden udde
Långed byar Gissjöbäcken, se Stor-Gissjöbäcken bäck   Källsvedjan slåtter
Långed byar Gissjön, se Lill-Gissjön Saknas   Käringtjärn tjärn
Långed byar Gissjön, Lilla Saknas   Köpmanbäcken bäck
Långed byar Gissjön, Lilla sjö   Köpmantjärn tjärn
Långed förr by Gissjön, Lilla sjö   Ladurå slåtter
*Långed förr by /Se Gissjön, Lilla sjö   Laduråberget berg
Långed by /Se Gissjön, Lilla sjö   Laduråmyran myr
*Långnäs Saknas /Se Gissjön, se Stor-Gissjön sjö   Lakaviken vik
Långskog by Gissjön, St. sjö   Lasvedjebäcken bäck
Mellangård by Gissjön, Stora sjö   Lill-Gissjöbäcken bäck
Mellangård by Gissjön, Stora sjö   Lill-Gissjön sjö
Mellangård by Gissjön, Stora sjö   Lillholmen Saknas
Mellangården by Gissjön, Stora sjö   Lillholmen holme
Mellangård, se Långed by Gissjön, Stora sjö   Lillklacken berg
Mellangård by /Se Gissjön, Stora sjö   Lilltjärn tjärn
Mellangård by /Se Gissjön, Lilla o. Stora Saknas /Se   Lilltjärn tjärn
Mellangård by /Se Gissjön, se Stor-Gissjön sjö   Lilltjärn tjärn
Norrböle by Gissjöröret gränsmärke   Lilltjärnsbäcken bäck
Norrböle by Glasmästarberget berg   Lilltjärnrå slåtter
Norrböle by Glasmästarberget berg   Lillänget slåtter
Norrböle, se Bölom by Granholmen ö   Lindsjöbacken backe
Norrböle by /Se Granmyran myr   Lindsjöbodån å
Norrlidsjö by *Gravarmyrhällen gränsmärke   Lindsjön sjö
Offna kyrkby /Se Gravarskogen skogsterräng   Lindsjötjärn tjärn
Offna kyrkby /Se Gravströmsbodbäcken bäck   Lindsjöån å
*Opne Saknas /Se Gravströmsbodmyran myr   Linån å
Rude by Gravströmsbodtjärn sjö   Lomsjön del av Hasselsjön
Rude by Gravströmsbodtjärn sjö   Lomtjärn tjärn
Rude by Gravströmsbodtjärnen tjärn   Lyngstertjärn tjärn
Rude by /Se Grimåsen berg   Långbacken backe
Rude by /Se Grimåsen berg /Se   Långbroarna myr
Rude by /Se Grisiön, se Gissjön, Stora sjö   Långgärdan slåtter
Skedvik by Grissiön, se Gissjön, Lilla sjö   Långgärdslena slåtter
Skedvik by Grubban ägomark   Långmarken skogstrakt
Skedvik by Gryckan, se Gryttjen sjö   Långmarktjärn tjärn
Skedvik by Grycken, se Gryttjen sjö   Långmyran myr
Skedvik by Grycken, se Gryttjen Saknas   Långmyran myr
Skedvik by Gryckia, se Bysjön sjö   Långmyran myr
Skedvik by Gryckia, se Gryttjen sjö   Långmyrdalsberget berg
Skedvik by Gryckia, se Bysjön sjö   Långmyrdalsbäcken bäck
Skedvik by Gryckia, se Gryttjen sjö   Långmyrdalsmyran myr
Skedvik by /Se Gryckia, se Gryttjen sjö   Långnäset udde
Skedvik by /Se Gryckia, se Gryttjen sjö   Långnäsudden udde
Specksta by *Gryckja sjö   Långsjön sjö
Späcksta by Gryckn, se Gryttjen sjö   Långsvedjan slåtter
Specksta by /Se Gryttjen sjö   Långsvedjebacken backe
Specksta by /Se Gryttjen sjö   Långtjärn tjärn
Späcksta by /Se Gryttjen sjö   Långviken vik
Söderböle by Gryttjen sjö   Lägenheten slåtter
Söderböle by /Se Gryttjen sjö   Lövrå (utlagd) slåtter
Söderfors by Gryttjen sjö   Lövåsen berg
Söderfors by Gryttjen sjö   Lövåsen berg
Söderäng by Gryttjen sjö   Malingen sjö
Söderäng by Gryttjen sjö   Malingsfluggen berg
Söderäng by Gryttjen sjö   Malingsån å
Söderäng by Gryttjen sjö   Malstabodsjön sjö
Söderäng by /Se Gryttjen sjö   Marmen sjö /Se
Söderäng by /Se Gryttjen sjö   Mellansjön sjö
Sörböle, se Bölom by Gryttjen sjö   Mellantjärn tjärn
Sörböle by Gryttjen sjö /Se   Midängarna slåtter
Sörfors by Gryttjen sjö   Mor skogstrakt
Sörfors by Gryttjen sjö   Morråbäcken bäck
Sörfors by Gryttjen sjö   Mosvedjeberget berg
Sörfors by /Se Gryttjen sjö /Se   Mosvedjetjärn vik
Sörfors by /Se Gryttjen sjö /Se   Myrrå slåtter
Sörlindsjö by Gryttjesrå skogsmark   Målstabodberget berg
Torringen by Gryttjesån å   Mörttjärn tjärn
Torringen by Gryttjesån å   Nacken ställe i Täljslättån
Torringen by Grångtierna, se Gravströmsbodtjärn sjö   Nilsrå slåtter
Täljråslätt kvarn /Se Grångtjärn, se Gravströmsbodtjärn sjö   Nimmerudden udde
Täljslätt kvarn och gårdar *Grångtjärnakull berg(?)   Norbroänget slåtter
Täljslätt kvarn o. gdr *Grångtjärnskullen berg(?)   Nordinsråviken vik
Tälgslätt by /Se Gräsberget berg   Noren sjö
Västerböle, se Bölom by Gräsmyran myr   Norra Vrångtjärn tjärn
Västerböle by Gubbmyrorna myrar   Norrbacken slåtter
Västerböle by /Se Gubbåsen berg   Norrbäcksbäcken bäck
Västerböle by /Se Gubbänget slåtter   Norrgårdsbodbäcken bäck
Västerböle gd /Se Gubbänget slåtter   Norrgårdsbodtjärn tjärn
Västergård by Gålmyran myr   Norrsvedjemyran myr
Västergård by Gålmyran myr   Norrtjärnsberget berg
Västergård by Gårdtjärnen tjärn   Norråviken vik
Västergård by Gårdtjärnsmyran myr   Nortjärn tjärn
Västergården by Gäddtjärnen tjärn   Nybodarna slåtter
Västergård, se Långed by Haasalsiön, se Hasselsjön sjö   Nybodviken vik
Västergård by /Se Hammarsudden udde   Nymyran slåtter och betesmark
Västergård by /Se Hamreberget berg   Nyråna (utlagd) slåtter
Västergård by /Se Hamrebodarna ägomark   Nyrödjorna slåtter
Västerlånged by Hamrebodtjärn(?) sjö   Nyrödjornasbron bro
Västerlånge(d), se Västergård by Hamrebodtjärnen tjärn   Nyrödjornas-ån del av Lindsjöån
Ysterlånge by ?Hamreskogen skog /Se   Näset udde
Östansjö by Haramyran myr   Näset udde
Östansjö, se Långed by Harstiernorne, se *Hartjärnarna tjärnar   Näset udde
Östansjö by /Se *Hartjärnarna tjärnar   Ols-ängarna slåtter
Östansjö by /Se Harvsholmen holme   Omsberget berg
Östansjö (Ysterlånge) by /Se Harvtjärnarna, se Hamrebodtjärn sjöar   Oset del av sjö
*Österböle, se Söderböle by *Harvtjärnarna tjärnar   Oxbacken backe
  Hasalasiön, se Hasselsjön sjö   Paddviken vik
  *Hassela terräng(?)   Paddvikudden udde
  Hasselbodbäcken bäck   Patja-matja myr
  Hasselsjön sjö   Ponkarrå slåtter
  Hasselsjön sjö   Ponkarsmyran myr
  Hasselsjön sjö /Se   Prästbodberget berg
  Hasselsjön sjö   Pålsbäcken bäck
  Hasselsjön sjö   Pålsviken vik
  Hasselsjön sjö   Pötet slåtter
  Hasselsjön sjö   Rudeberget berg
  Hasselsjön sjö   Rudtjärn tjärn
  Hasselsjön sjö   Råjärnet strandremsa
  Hasselsjön sjö /Se   Råna slåtter
  Hasselsjön sjö   Rödberget berg
  Hasselsjön sjö   Rödmyran myr
  Hasselån å   Rödmyran myr
  Herrbodtjärnen tjärn   Rödmyråsen berg
  Herrbodtjärnen tjärn   Rödsätt slåtter
  Holmen holme   Rödsättbron bro
  Hornsjön sjö   Rödsättbäcken del av Vrångtjärnsbäcken
  Hornsjön sjö   Rötaviken vik
  Hornsjön sjö   Saggmyran myr (och slåtter)
  Hornsjön sjö   Saggmyrbäcken bäck
  Hornsjön sjö   Sjulsnäset Saknas
  Hornsjön sjö   Skarpgärdan slåtter
  Hornsjön sjö   Skjedvikstegarna åker
  Hornsjön sjö   Skjedviksåkrarna åkrar
  Hornsjötjärnen tjärn   Skjedviksåsen bergås
  Horsiön, se Hornsjön sjö   Skorvhatten berg
  Horsmyran myr   Skrasslorna slåtter
  Horsråna ägomark   Slomyrarna slåtter
  Hultholmen holme   Slåttholmen holme
  Hvitiern, se Vittjärnen tjärn   Slåttmyrarna myr
  Häbbersholmen holme   Slåttjärn tjärn
  Häbbersån å   Slöjorna slåtter
  Häggeberget berg   Smedrå slåtter
  Hällviken vik   Solhem slåtter
  Hälsingbackstenen fornlämning   Stenholmen holme
  Hälsingberget berg   Stockmyran myr
  Hälsingmyran myr   Stockängarna slåtter
  Häsemyran myr   Stockängsbäcken bäck
  Hässholmen holme   Storgissjöbäcken bäck
  Högberget berg   Stor-Gissjön sjö
  Högberget berg   Stormyran myr
  Högberget berg   Stormyrberget berg
  Högberget berg   Stormyrråna slåtter
  Högbergsmyran myr   Storrå slåtter
  Högsvedkullen höjd   Storrå slåtter
  Högsvedkullen höjd   Storstensbäcken bäck
  Högsvedkullmyrbäcken bäck   Stortjärn tjärn
  Högåsen ås   Stortjärnrå slåtter
  Högåsen berg   Sundet vattenled
  Hörksiön, se Herrbodtjärnen tjärn   Sundtjärn tjärn
  Höstbodbäcken bäck   Sundtjärnsbäcken bäck
  Igeltjärnen tjärn   Svanviken vik
  Igeltjärnen tjärn /Se   Svartberget berg
  Isbrickan ägomark   Svartdalen skogstrakt och slåtter
  Jan-Olovsberget berg   Svartholmen holme
  Jenmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Johannesforsdammet vattensamling   Svarttjärn tjärn
  Jonkingesberget berg   Svarttjärn tjärn
  Jonkingesudden udde   Svartåskullen berg
  Jon-Matsmyran myr   Sven-Jons-bäcken bäck
  Jonsbodbäcken bäck   Svens rå slåtter
  Jordbärsbacken höjd   Sågbäcken bäck
  Järnmyrorna sankmark   Sågbäcken bäck
  *Järnsättsberget berg /Se   Sågsvedjan slåtter
  Jönsesudden udde   Södertjärn tjärn
  Kallkällbäcken bäck   Sörbruket slåtter
  Kallkällmyran myr   Sörbruksbäcken bäck
  Kallkällråbäcken bäck   Sörbruksviken vik
  Kampåkern ägomark   Söörforsån å
  Kampåkern åker   Sörklacken berg
  *Kapalsten gränsmärke(?)   Sårrå slåtter
  *Kapellsten gränsmärke(?)   Sörråmyran myr
  *Kapellstenen gränsmärke?   Sörråtjärn tjärn
  Kappalls-Sten, se *Kapellstenen gränsmärke?   Sörslåtten slåtter
  Karlängsbodbäcken bäck   Sörtjärn tjärn
  Katsmyran myr   Sörtjärnsbäcken bäck
  Katsviken vik   Sörängsmyrviken vik
  Kattudden udde   Tannälsviken vik
  Kavelbromyran myr   Tegarna urfjäll
  Kavelbromyran myr   Tjärnmyrarn myr
  Klacksråna sank mark   Tjärnslåtterna slåttrar
  Klasviken vik   Tordalen slåtter
  Klingermyran myr   Tordalsråberget berg
  Klingermyrbäcken bäck   Torringen sjö
  Klingermyrorna myrar   Torringsbäcken bäck
  *Klockargärdet gärde /Se   Trappberget berg
  Klovstensviken vik   Trobäcken bäck
  Klubben holme   Tron sjö
  Kläppråna slåtterområde /Se   Träfotnäset udde
  Klöfberget berg   Tvärabäcken bäck
  *Klöfhellan berg   Täljslättån å
  Klövberget(?) berg   Ulvsjöån å
  Klövberget berg   Vadbäcken bäck
  Klövberget berg   Vansmyran myr
  Klövberget berg   Vikarn sjö
  Klövberget berg   Vike vik
  Klövberget berg   Viken Saknas
  Klövberget berg   Vinterstaden urfjäll
  Klövberget berg   Vittjärn tjärn
  Klövberget berg   Vrångtjärnsbäcken bäck
  Klövtjärnen tjärn   Värrå slåtter
  Klövtjärnen tjärn   Värråsviken vik
  Kojmyran myr   Västerkullen berg
  Kojmyran myr   Väster-Långsjön sjö
  *Korgsjön sjö   Åkern inäga
  Krabbtjärnen tjärn (tjärnar?)   Ålhusbäcken bäck
  Kroksjöslåtten slåtter   Ålhushöljan hölja
  Kronslåttviken vik   Ålhustjärn tjärn
  Kråkudden udde   Åmingen sjö
  Kullberget berg   Åsen berg
  Kullbäcken bäck   Åsmyrarna myrar och slåtter
  Kullmyran myr   Åstadberget berg
  Kullvallen terräng   Åstjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Åsstjärnsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Åsängarna urfjäll
  Kvarnsjön sjö   Åsängsbäcken del av Vadbäcken
  Kyrkberget berg   Åtjärn tjärn
  Källmyran myr   Älgmyran myr
  Käringtjärnen tjärn   Ändängarna slåtter
  Köpmantjärnen tjärn   Ändängsviken vik
  Körmyran myr   Öratjärn tjärn
  Lacus Malingen, se Malungen sjö   Öratjärn tjärn
  Ladmyran myr   Österkullen berg
  Laduråberget berg   Öster-Långsjön sjö
  Laduråbäcken bäck    
  Laduråmyran myr    
  Landråmyran myr    
  Landsråmyran myr    
  Langeesiön, se Långesjön, Västra o. Östra sjöar    
  Langesiö, se Väster- o. Öster-Långedsjön sjö    
  Lappkullberget berg    
  Lappmoberget berg    
  Lappmomyran myr    
  Lappmon terräng    
  Laxtjärnsbäcken bäck    
  Lillberget berg    
  Lill-Gissjöbäcken bäck    
  Lill-Gissjön sjö    
  Lill-Gissjön sjö    
  Lill-Gissjön sjö    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen ö    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnsbäcken bäck    
  Limpmyran myr    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjön sjö /Se    
  Lindsjön sjö    
  Lindsjötjärnen tjärn    
  Lindsjötjärnen tjärn    
  Lindsjöån å /Se    
  Lindsjöån å    
  Lindsjöån å    
  Lingsten, se Lyngsten sjö    
  Lingstren, se Lyngstern Saknas    
  Linsiö, se Lindsjön sjö    
  Linsiön, se Lindsjön Saknas    
  Linsiön, se Lindsjön Saknas    
  Linån å    
  Ljungan älv    
  Loken vattensamling    
  Lokmyran myr    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lortmyran myr    
  Lortrå sankmark    
  Lunddalen dal    
  Lyngsterbäcken bäck    
  Lyngstern sjö    
  Lyngstern sjö    
  Lyngstern sjö    
  Lyngsten sjö    
  Lyngstern sjö    
  Lyngstern sjö    
  Lyngstern sjö /Se    
  Lyngstern sjö    
  Lyngstertjärnen tjärn    
  Lyngsteråsarna åsar    
  Långedalen dal    
  Långedalsberget berg    
  Långesjön sjö    
  Långesjön, Västra o. Östra sjöar    
  Långesjön, Västra o. Östra Saknas    
  Långesjön, Östra o. Västra sjöar    
  Långessjön, Västra o. Östra sjöar /Se    
  Långgrensdammet damm    
  Långmarkstjärnbäcken bäck    
  Långmarktjärnen tjärn    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyråsen höjd    
  Långnäset näs    
  Långrå slåtter    
  Långråsmyran myr    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö /Se    
  Långsjön sjö    
  Långsjön, V. sjö /Se    
  Långsjön, Ö. sjö /Se    
  Långsjön sjö /Se    
  *Långskogsjön sjö    
  Långviken vik    
  Länsråviken vik    
  Lövberget berg    
  Lövåsen berg    
  Lövåsen berg    
  Lövåsmyran myr    
  Malingen sjö    
  Malingen sjö    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malingsfluggen berg    
  Malingsfluggen berg /Se    
  Malings Flygg, se Malungsfluggen berg o. gränsmärke    
  Malings Siön, se Malungen sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabosjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malstabodsjön sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö    
  Malungen sjö /Se    
  Malungen sjö /Se    
  Malungen sjö    
  Malungsfluggen berg    
  Malungsfluggen berg    
  Malungsfluggen berg o. gränsmärke    
  Malungsfluggen berg o. gränsmärke    
  Malungsfluggen berg    
  Malungsflugg berg /Se    
  Malungsfluggen berg o. triangelpunkt    
  Malungsfluggen berg    
  Malungsfluggen berg o. triangelpunkt    
  Malungsfluggen berg /Se    
  Malungsån å    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö /Se    
  Marmen sjö    
  Marmen sjö /Se    
  Marmen sjö /Se    
  Marmen sjö /Se    
  *Mediesten gränsmärke(?)    
  *Mediesten gränsmärke    
  Mellanmyran myr    
  Mellansjön sjö    
  Mellantjärnen tjärn    
  Morrå ägomark    
  Morråbäcken bäck    
  *Mortsjön sjö    
  Mossamyran myr    
  Målingen, se Malungen sjö    
  Målingen, se Malungen sjö    
  Målingn, se Malungen sjö    
  ?Målstakullen berg    
  Målstakullen berg    
  ?Målstakullen berg    
  Målstakullen kulle    
  Målstakullen berg    
  Månen, Lilla tjärn    
  Månen, Stora tjärn    
  Mälingsberget berg    
  Mälingsviken vik    
  Möckelbäcken bäck    
  Mörtsiön, se Mörttjärn tjärn    
  Mörtsiön, se Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn(?) sjö    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Nilsrå ägomark    
  Noran, se Noren sjö    
  Noran sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Noren sjö    
  Norn, se Noren sjö    
  Norrmarken ägomark    
  Norrödningen ängesrödning    
  Nortjärnen tjärn    
  Nortjärnsberget berg    
  Nortjärnsbäcken bäck    
  Nybodviken vik    
  Nygrenstjärnhålet sankmark    
  Nymanskullen höjd    
  Nymyrudden udde    
  Nyråberget berg    
  Nyråna slåtter    
  Omsberget berg    
  Orrtjärnen tjärn    
  Otterbergsmyran myr    
  Oxfallsberget berg    
  Paddviken vik    
  Patjamassa myr    
  Patronsudden udde    
  Peckaletthättan höjd    
  Pekmyran terräng    
  Per-Hansberget berg    
  Per-Hansnäset näs    
  Per-Nilsnäset näs    
  Plogmyran myr    
  Ponkarrå myr    
  Prostbodberget berg    
  Prostbodvallen vall    
  *Prästlägden, se Prästtäkten äng    
  Prästmyran ägomark    
  Prästmyrberget berg    
  *Prästtäkten el. Prästgärdet äng /Se    
  Prästtäkten el. Prästgärdet äng /Se    
  Pukaniff sankmark    
  Rackamyran myr    
  Rackråna slåtter?    
  Rillasåmyran myr    
  Ringmyran myr    
  Rudasviken vik    
  Rudtjärnberget berg    
  Rudtjärnen tjärn    
  *Rumpeskogen skog /Se    
  *Rumpeskogen skog /Se    
  Rumpmyran myr    
  Rumpskogen skogsmark    
  *Rångtjärnskullen, se Målstakullen berg    
  Rännmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyråsen ås    
  Rödsättbäcken bäck    
  Rödviksberget berg    
  Rödviksbäcken bäck    
  Saggmyran ägomark    
  Saggmyrgruvan, Södra gruva?    
  Sandviksudden udde    
  Skorvhatten berg    
  Skvalbäcken bäck    
  Slåttmyran myr    
  Slåttjärnen tjärn    
  Slätten slåtter    
  Småmyrorna myrområde    
  Småmyrorna myrar    
  Småtjärnsmyran myr    
  Snotterhålet sankmark    
  *Sommartjärn Saknas    
  Sommartjärn tjärn /Se    
  Stackberget berg o. gränsmärke?    
  Stackberget berg o. gränsmärke    
  *Stackberget gränsberg    
  Stackberget berg    
  *Stackberget berg /Se    
  Stackberget berg    
  Stackbergsrå gränsmärke    
  Stakaberget, se Stackberget berg o. gränsmärke    
  Stakaberget, se Stackberget berg    
  Staple berg    
  Staplemyran myr    
  Stenmyran myr    
  Stennäset näs    
  Stockmyran myr    
  Stockmyran myr    
  *Stockmyrrå gränsmärke    
  Stoor Grisiön, se Gissjön, Stora sjö    
  Stordalsberget berg    
  Stordalsbäcken bäck    
  Stordikesmyran myr    
  Stor-Gissjöbäcken bäck    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor Grission, se Gissjön, Stora sjö    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storkallkällmyran myr    
  Storladänget slåttermark    
  Storlugnet utvidgning av Gryttjesån    
  Stormoberget berg    
  Stormossamyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrberget berg    
  *Stormyre visen gränsmärke    
  Storråsberget berg    
  Storråsbäcken bäck    
  Storstenarna öar    
  Storstensbäcken bäck    
  Stortallen skog    
  Stortjärnen, se *Harvtjärnarna tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Sunddalstjärnen tjärn    
  Sundtjärnen tjärn    
  Sunnanomsjön terräng    
  Svanviken vik    
  Svartberget berg    
  Svartbäcken bäck    
  Svartrå sankmark    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartåsen berg o. triangelpunkt    
  Svartåsmyran myr    
  Svensmyran myr    
  *Sverrikns Kull berg?    
  Svinholmen holme    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sörforsåsen ås    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnsbäcken bäck    
  Takatjärnen tjärn    
  Takatjärnsmyran myr    
  Tallmyran, Södra myr    
  Tallmyran, Västra myr    
  Tallmyran, Östra myr    
  Talludden udde    
  Taskenso myr    
  Tasktjärnen tjärn    
  Tellkamyran myr    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnängesberget berg    
  Tjärnängesberget berg    
  Tjärnängesberget berg    
  Toerrings Siön, se Torringen sjö    
  Tomtaberget berg    
  Torgelsmyran myr    
  Torgelsmyran myr    
  Toringn Siön, se Torringen sjö    
  Torings Siön, se Torringen sjö    
  Tornmyran myr    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö /Se    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö    
  Torringen sjö /Se    
  Torringen sjö /Se    
  Torringskullen berg, gränsmärke    
  *Torringskullen berg /Se    
  *Torringsvisen, Västra gränsmärke    
  *Torringsvisen, Östra gränsmärke    
  Torringsån å    
  Torringsån å    
  Torringsån å    
  Torsgrycken, se Malstabodsjön sjö    
  Tranabäcken bäck    
  Trappberget berg    
  Tron sjö    
  Tron sjö    
  Träfotsnäset näs    
  Tuerringen, se Torringen sjö    
  *Tvaringen sjö    
  Tveringen, se Torringen sjö    
  *Tveringskullen berg    
  Tverringen, se Torringen sjö    
  *Tväringskullen berg    
  Wästra Twärings wisen, se *Torringsvisen, Västra gränsmärke    
  Östra Twärings Wisen, se *Torringsvisen, Östra gränsmärke    
  Twäringz Åhn, se Torringsån å    
  Tyerringen, se Torringen sjö    
  Tälgslättån å    
  Tälgslättån å    
  Töringen, se Torringen sjö    
  Vadbäcken bäck    
  Vadbäcken bäck    
  Vallmyran myr    
  Valludden udde    
  Vansmyran myr    
  westerlånge-, se Långesjön sjö    
  Wiaren, se Vikarn sjö    
  Wijaren, se Vikarn sjö    
  Wijarn, se Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö /Se    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö    
  Vikarn sjö /Se    
  Vikarn sjö /Se    
  Vikarn sjö /Se    
  *Viltjärn tjärn    
  *Vintertjärn Saknas    
  Vintertjärn tjärn /Se    
  Vittjärn sjö    
  Vittjärn tjärn    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnen tjärn    
  *Vrångtjärnskullen, se Målstakullen berg    
  Vrångtjärnskullen, se Målstakullen kulle    
  Vrångtjärnskullen berg    
  Vrångtjärns kulle berg    
  Vrångtjärnskulle berg    
  *Vrångtjärnskullen berg    
  *Vrångtjärnskullen berg    
  Vrångtjärnskullen berg /Se    
  Värrå ägomark    
  Värråsviken vik    
  Västerberget berg    
  Västerbäcken bäck    
  Väster-Långedsjön sjö    
  Väster-Långedsjön sjö    
  Västertjärnen tjärn    
  Vätaberget berg    
  Ålhusberget berg    
  Ålhustjärnen, se *Harvtjärnarna tjärn    
  Ålhustjärnen tjärnt    
  Ålhustjärnen tjärn    
  Ålhustjärnen tjärn /Se    
  Ålhustjärnen sjö /Se    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö    
  Åmingen sjö /Se    
  Åmingen sjö    
  *Åmingsbergsklöven berg /Se    
  *Åmmingsbergs klåfwa berg(?)    
  Ånsbacken höjd    
  Åsmyran myr    
  Åstadberget berg    
  Åstjärnen tjärn    
  Åstjärnsberget berg    
  Åstjärnsbäcken bäck    
  Åtjärnen tjärn    
  Äggberget berg    
  Äggbergsmyran sankmark    
  Älggravsmon terräng    
  Älgmyran myr    
  Älgögat sankmark    
  Ämnesberget berg    
  Öster-Långedsjön sjö    
  Öster-Långedsjön sjö    
  Östiängena ägomark    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.