ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mo socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 363 Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 1499
Mo sn Aftonsberget berg Mo sn Aftonsberget berg
Mo sn /Se Aftonsbäcken bäck Mo sn Aftonsmyran myr
Mo sn /Se Aftonsmyran myr Mo socken Aftonsmyran myr
Mo sn /Se Aftonsmyran myr Mo socken Aftonsmyran myr
*Alnö, Östra o. Västra byar Aftonsmyrtjärnen tjärn Mo sn Aftonsmyrbäcken avlopp
*Alnö, Östra o. Västra byar Alnöholmen udde Mo sn Aftonstjärnen tjärn
Backe, V. bydel *Backeforsen fors /Se Sagesmän förteckning Aldervad f.d. vad
Bakce, Ö. bydel *Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Aldervadet, Nere i skogsmark
Brodinstorpet ödetorp? Berguddarna berg Motokarna inbyggarbeteckning Alnöholmen strand
Flärke by Bergudden, se Berguddarna berg Ahlsgärdan namn för Ahlstorpet Alnöholmen strand
Flärke by Betesbacken backe Ahlstorpet ödetorp Alnömoarna moar
Flärke by Betesbacksmyran myr Albergsbacken torp Alnömon område
?Flärke by Björnmyran myr Almtorp lgt Alnösågen såg
Flärke by /Se Bodberget berg Alnö benämning på Västeralnö Alnösågen såg
Flärke by /Se Bodberget berg Alnö, V. och Ö. byar Abborrholmen uppgrund
Flärke by /Se Bodbäcken bäck Alnö, Västra by Aftonsmyrbäcken bäck
Forsenstorpet ödetorp Bodbäcken bäck Alnö, Östra by Aftonsmyren myr
Gala by Bodbäcken bäck Alnöholmen byområde Aftonsmyren myr
Gala by ?Bodgärdsjön sjö Alnöänget byområde Aftonstjärnen tjärn
Gala by /Se ?Bodgärdssjön sjö Alstorpet torpställe Anders-Andersraningen skogsområde
?Gala by /Se ?Bodgärdssjön sjö Amandeborg lht Anders-Andersråningen område
*Genebacka ödesby ?Bodgärdssjön sjö Anders-Anderstorpet torp Andershålet dypöl
*Gen(e)backa by /Se Bodgärdssjön sjö Anderssonsmorstorpet torp Anders-Jonsviken vik
?Gottne by Bodlandssvedjeberget berg Backe, V. och Ö. by(ar) Anders-Persraningen ä. slåtter
Gottne by ?Bodsjön sjö Backe by Andersjonsviken skogsområde
Gottne by Bodsjön sjö Backe bebyggelse Aspladorna lador
Gottne by Bodsjön o. Ytterbodsjön sjöar Backe, Västra by Aspladubacken kulle
Gottne by Bodsjön o. Ytter-Bodsjön sjöar Backe, Östra by Aspsvedjan skogsområde
Gottne by /Se Bodtjärnen tjärn Backe by Aspto dalgång
Gottne by Bodtjärnliden höjd Backebodarna fäbodar Aspåkern åkersområde
Gottne by /Se Bogärdsbacken backe Backebodarna fäbodar Aspåkern åker
Gottne by Bogärdsbacken backe? /Se Backebodarna fäbodar Backekvarnen kvarn
Gästgivarbodarna förr fäbodar? Bondskalsberget berg o. triangelpunkt Backen, Öst på torpställe Backerå rågång
Hallbodarna förr fäbodar? Bondskalsmyran myr Backetorpet avst. Backerå rågång
Hållen by Bondskalstjärnen tjärn Bergbacka avs. Backesågen såg
Hållen by Branberget berg Berget, Ute i del av by Backstaden nipa
Hållen by /Se Brattberget berg Berget, Öst i torpställe Bakstöttingsberget berg
Jon-Olstorpet förr torp? Brattåsberget berg Berggrenska torpet avs. Bakstöttingsberget berg
Mo by Brattåsberget berg Berggrenska torpet, se 12 Östansjö Saknas Barstoet bergsänka
Mo by Bromyran delvis odlat område Billabodarna fäbodar Barstosvedjan skogsområde
Mo kyrkoherdebostad /Se Brännbäcken bäck Billabodarna fäbodar Bastulägdan åkerteg
Mo = Prästgården Saknas /Se Bäckråmyran myr Blisterbacken, Hitre torp Bengtsgärdan Saknas
Mo by /Se Bölesberget berg Blisterbacken torpställe Berget inom Råstjärnen berg
Mo by /Se Bölesmyran myr Bodarna, Nord i fäbodar Berget, Uppe i Saknas
Motobodarna förr fäbodar? Dansarbanberget berg Bodgärdan fäbodställe Berget, Bort i inägor
?Skortsjö by Degelmyran myr Bodgärdsbodarna fäbodar Bergmyren, Stora annat namn för St. Bärmyren
Skortsjö by Djupsjödammet strandområde Bringbergstorpet förr torp, nu åker Berguddarna bergstoppar
Skortsjö by ?Djupsjösjön sjö Brodinstorpet ödetorp Berguddarna bergknallar
Skortsjö by ?Djupsjösjön sjö Brodinstorpet torpställe Berguddarna berg
*Svergie Saknas Djupsjösjön sjö Brodinstorpet odlat område Bergudden, Mellan bergknalle
Sjöla, Söle, se Söderå by Ekorrberget berg Bruket bruk Bergudden, Nordligaste bergknalle
Söderå by Eliasbäcken bäck Bruket bruksområde Bergudden, Sydligaste bergknalle
Söderå by Eliastjärnen tjärn Bruket by Bergåkern åker
Söderå by Falleråmyran myr? Brånan torpställe Bergåkern åker
Söderå by /Se Flaggberget berg Brännan del av by Betesbackberget höjd
Söderå by /Se Flakakammen skogsmark Brännan avsöndring Betesbackberget berg
Söderå by /Se Flakakammen höjd Brännan avsöndring Betesbacken förr bete, nu skogsmark
Söderå by /Se *Flarckatresk fiskevatten Bursanden torp Betet, Sör i område med blandskog
Tältstugan raststuga? »flarken», se ?Bodgärdssjön sjö Brusand avsöndring Billaliden skogsområde
Västeralnö el. Österalnö byar Flarken, se ?Bodgärdssjön sjö Byn, Inne i bondby Björkbromyren myr
Västeralnö och Österalnö byar *Flarken sjö Byn, Nere i by Björkbron kavelbro
Västeralnö och Österalnö byar *Flarken sjö Byn, Nere i by Björknäsmyrarna myrar
Västeralnö by Flatberget berg Byn, Nere i del av by Björknäsmyren myr
Västeralnö by /Se Flärkberget berg Byn, Norr i del av by Björnmyren myr
Västeralnö by /Se Flärkviken vik Byn, Väst i del av by Björnmyran myr
Västeralnö by /Se Flärkängena område Byn, Väst i bondgård och torp Björnsjöliningan skockengräns och rågång
Västeralnö by /Se Folkesmyran myr Byn, Öst i bondby Björnsjörå gågång
Västeralne by /Se Forsåbäcken bäck Båtsmanstorpet torp Björnsjöskogen skog
Alnö, V. och Ö. byar /Se Forsån å Dalatorpet, Ute i torpställe Björnstockbäcken bäck
Östansjö by Frättenviken vattensamling Dalkarlstorpet Saknas Björnstockbäcken bäck
?Östansjö by Fågelåsen höjd Danielstorpet avsöndring Björknäsrådden slåttesland
Östansjö by Fårberget berg Djupsjöbodarna fäbodar Blisterbackarna backar
Östansjö by Fäbodmyran myr Djupsjöbodarna fäbodar Blisterbacken, Hitre vägbacke
Österalnö by Fäbodmyran myr Djupsjöbodarna fäbodar Blisterbacken, Inre vägbacke
Österalnön by /Se Fäbodtjärnen tjärn Erikslund avsöndring Blisterbacken backe
Österalnö by /Se Fäbo Siöarne, se Bodsjön o. Ytter-Bodsjön sjöar Erkestorpet ödetorp Blåbärssvedjan område
Österalnö by /Se »fäbosiöarne», se Bodsjön o. Ytterbodsjön sjöar Fjället, Nord i fäbodar Blåkullen åker och kulle
Österalnö by /Se Galasjöån å Fjället, Nord i fäbodar Blåkullen åkerkulle
Österalne by /Se Galasjöån å Flärke by Blåkullen åkerkulle
  Galasjöån å /Se Flärke by Blåkullskiftet åkerjord
  Galasjöån å /Se Flärke by Bocken slåtter
  Galasjöån å /Se Flärke by Bodarna Saknas
  *Galaån del av Moälven /Se Flärke by Bodarna, Inre Saknas
  *Galaälven, se *Galaån del av Moälven Flärke by Bodarna uppom Rödbron Saknas
  Galtbäcken bäck Flärke, se Toflärke by Bodberget bergshöjd
  Gethålet sank mark Flärke bebyggelse Bodberget höjd
  Gorrtierna tjärn Flärkebodarna fäbodar Bodberget bergshöjd
  *Gottneån = ?Utterån å /Se Flärkebodarna fäbodar Bodberget höjd
  Gruvberget berg Flärkebodarna fäbodar Bodberget berg
  *Grytsten råmärke Flärkebodarna fäbodar Bodberget berg
  *Grytstenen gränsmärke Flärkebodarna fäbodar Bodbäcken bäck
  Gråtnäset strandområde Flärkebodarna fäbodar Bodbäcken bäck
  Gräsbäcken bäck Flärksvedje, se Svedjan Saknas Bodbäcken bäck
  Gräsbäckmyran myr Fridhem avsöndring Bodgärdan fäbodställe
  *Gålman Saknas Fridsborg avsöndring Bodgärdsbacken odling
  ?Gårtjärnen tjärn Gala by Bodgärdsbacken skogssluttning
  ?Gårtjärnen tjärn Gala by Bodgärdssjön namn för Bosjön
  Gårtjärnen tjärn Gala by Bodgärdssjön sjö
  Gåtne Siön, se Östansjösjön sjö Gala by Bodgölen, se Bodgärdsbodarna Saknas
  »gåtne siön», se Östansjösjön sjö Gala by Bodlandsriset skogsområde
  Haffstafjärden fjärd Galabodarna fäbodplats Bodliden skogsområde
  Haffstafjärden fjärd Galabodarna fäbodar Bodmyren myr
  Haffstafjärden fjärd Galastaden förr marknadsplats, nu bete Bodmyren myr
  Hagbacken skogsmark Gambodarna fäbodar Bodmyren myr
  Hagbacken terräng Gammbodarna fäbodplats Bodmyren myr
  Hagsvedjan terräng Gammbodvallen fäbodvall Bodmyren myr
  Hallbodliden höjd Gammsågen såg Bodmyran myr
  Happstafjärden vik /Se Gammtomterna gårdsplats Bodmyran, se Fäbodmyran Saknas
  Harharen »ställe» /Se Gladbacken byområde Bodmyrarna starrslått
  Hemänget ägomark Gladbacken torpställen Bodplatsen skogsområde
  Hunsiön, se ?Djupsjösjön sjö Gladbacken torpställen Bodplatsen skogsområde
  Hundsjöliden skogsmark Gottne by Bodsjön sjö
  Hundsjön sjö Gottne by Bodsjön, Inre sjö
  Hundsjön sjö Gottne by Bodsjön, Yttre sjö
  Hundsjön sjö Gottne by Bodsjön, se Fäbodsjön Saknas
  »hunnsiön», se Hundsjön sjö Gottne by Bodsjön, se Bodsjösjön Saknas
  »hvitberget», se Vittberget berg Gottne by Bodsjön, Västra, se Fäbodsjön Saknas
  Hvitbergtierna, se Vitbergstjärnen tjärn Gottne by Bodsjösjön sjö
  Håkavalmsbäcken bäck Gottne by Bodsvedjan skogsområde
  Håkavalmsedan utvidgning av Moälven Gottne by Bodsvedjan skogsområde
  Hädanbergsån å Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Hägglundsraningen terräng Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Häggänget terräng Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Hällforsen fors Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Hästbäcken bäck Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Hästbäckmyran myr Gottne by Bodtjärnen tjärn
  Hästmyran myr Gottne by Bodtjärnliden bergsluttning
  Hökmyran myr Gottne by Bodtjärnliden skogsområde
  Höksjön sjö Gottne by Bodvägen väg
  Höstoberget berg Gottne by Bodvägen stig
  Höstobäcken bäck Gottne by Bodvägen, Västra fäbodstig
  »iggel kiern hälla», se *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke Gottne by Bodvägen, Östra fäbodstig
  InnerFierden, se Haffstafjärden fjärd Gottne by Bodvägen fäbodväg
  Innerfierden, se Haffstafjärden fjärd Gottne by Bodåkern odling
  Inner-Orrberget berg Gottne by Bodåkern odling
  Inner-Smörgåsklippen berg Gottne by Bodåkern odling
  Innertjärnen tjärn Gotne by Bogärdssjön sjö
  Inner-Ögeltjärnen tjärn Gottne by Bogärdssjön sjö
  Jenmyrberget berg Gottne by Bogälen fäb., se Bodfärdan Saknas
  Järputten terräng Gottne by Bombacken torp
  Kallkällmyran myr Gottne bebyggelse Bombron gångbro
  Klarbäcken bäck Gottne by Bommen vik
  Kläppberget berg Gottne by Bommen, Gamla timmermagasin
  Kojmyran myr Gottnebod. fäb, se Tvärbäcksbodarna Saknas Bommen, Gamla timmermagasin
  Kolabäcken bäck Gottnebrännan byområde Bondskalsberget berg
  Kolabäckklippen höjd Gottnefors avsöndring Bondskalsberget bergshöjd
  Kolabäckmyran myr Grubbsvedjan avsöndring Bondskalsberget berg
  *Kolhuset Saknas Gunasjöliden torp Bondskalsberget berg
  *Koltjärnen tjärn Gustavsro avsöndring Bondskalsbrännan skogsområde
  *Korsmyran myr Gästgivarsbodarna fäbodplats Bondskalsmyren myr
  Kråsjöberget berg Gästgivarsbodarna fäbodar Bondskalsmyran myr
  Kröksmyrklippen höjd Hagelättan torp Bondskalstjärnen tjärn
  Kullkiernberget, se Rulltjärnklippen berg Hagelättan torp Bondänget odlingsområde
  Kvarnbäcken bäck Hagelättan torp Bondänget odling
  Kvarnbäcken bäck Holmen, Norr på torpställen Bondängsrået åker
  Kvisseln strandområde Hundsjön hemman Bondängsvadet ställe vid Moälven
  K...åhlhuset, se *Kolhuset Saknas Hundsjö hemman Boningsrå åker och slått
  Kålkiernan, se *Koltjärnen tjärn Husaby avsöndring Bonningsrå åker och slått
  »kårssmyran»,s e *Korsmyran myr Håkanssonstorpet torp Bosjöbodarna Saknas
  Labettmon terräng Hållbodarna fäbodar Bosjön sjö
  Lagmyran myr Hållbodarna fäbodar Bosjön sjö
  Lappberget berg Hållbodarna fäboplats Bosjön, V(ästra), se Bodsjön, Inre Saknas
  Lappkällmyran myr Hållen by Bosjön Ö(stra), se Bodsjön, Yttre Saknas
  Lasjöbäcken bäck Hållen by Bosjön, se Bodgärdsjön Saknas
  Ledingen...cus, se Ledingssjön sjö Hållen by Botanget, se Votänget Saknas
  Ledingssjön sjö Hållen by Botängsklippen berg
  Leksten sten? Hållsvedjan torpområde Branberget berg
  Lekstenberget berg Höganäset avsöndring Branberget berg
  Lerbäcken bäck Högåker avsöndring Brandbergssvedjan, Inre i skogsmark
  Lidberget berg Jon-Olstorpet torp Brandbäcken bäck
  Lidberget berg Jon-Persbacken torpställe Brandbärsvedjan skogsområde
  Lidsvedjeberget berg Jonsbo avsöndring Brandsvedjan slåtterområde
  Lill-Rulltjärnklippen höjd Jonsboda avsöndring Brandtjälsrå rågång
  Lill-Svartsvedberget berg Jonssonsrå avsöndring Brandtjälsvägen gångstig
  Loberget berg Jontebo avsöndring Brandtjälsvägen väg
  ?Loberget berg Järnvägsområdet avsöndring Brandtjälsvägen kärrväg
  ?Loberget berg Järnvägstomten avsöndring Brantlandsberget höjd
  Loberget berg Kalinsbodarna fäbodar Brattdalen skogsdal
  Lomliden skogsmark Kilen avsöndring Brattdalsbacken backe
  Lyarkullen höjd Kilhem avsöndring Brattdalsberget berg
  Långliden skogsmark Kjell-Erstorpet torp Brattåsberget berg
  Långmyran myr Klingbergstorpet torp Brattåsberget bergshöjd
  Långmyran myr Klubben avsöndring Brattåsberget, Österbacke bergshöjd
  Långmyran myr Knutsgården gårdsplats Brattåsberget berg
  Långmyrbäcken bäck Kraftstationen kraftstation Brattåsmyren myr
  Långmyrkammen höjd Kraftstationen, se 30 Gottne Saknas Bringbergsbäcken bäck
  Lägdberget berg Kruskopstorpet båtsmanstorp Bringbergstallen tall
  Mattismyran myr Kultorpet ödetorp Brodalen dal
  Middagsberget berg Kvarnberga gård avsöndring Brusdal odlat område
  Midsommarsbrännan skogsmark Kyrkplatsen avstyckning Brusdalen dalsänka
  Mjösjön sjö Källtorp avsöndring Bruksdalsbackarna betesmark
  Mjötjärnen tjärn Laxtorpet båtsmanstorp Brusdalsbacken backe
  *Mjötjärnen tjärn Lillåkern avsöndring Brusdalsbacken, Västra backe
  Mjötjärnen tjärn Ljungmarkstorpet torpställe Brusdalsbäckarna bäckar
  *Mjötjärnen tjärn Lomlidbodarna fäbodställe Brusdalsbäcken bäck
  Mon sandmo /Se Lomlidbodarna fäbodar Brusdalsedan eda
  Moskiftet skogsskifte /Se Lomlidbodarna fäbodar Brusdalsforsen fors
  Motet terräng Lunda avsöndring Brusdalsänget slåtter och bete
  Moälven älv Marken del av by Brusdalsforsen fors
  Moälven älv /Se Marknadsplatsen marknadsplats Brånaberget berg
  Myrberget berg Mellangården avsöndring Brånan skogsområde
  Myrhalsen myr Mo by Brånan skogsområde
  Mårdberget berg Mo by Brånasvedjan skogsområde
  Märkråmyrorna myrar Mo bruk namn för Bruket Brännan åker
  Märraforsen fors Mo by Brännan åker
  Mörtsjön sjö Mo bebyggelse Brännan område
  Mörtsjön sjö /Se Mobruket lägenheter Brännan skogsområde
  Ogeltierna, se Ögeltjärnen tjärn Mobruket by Brännan område
  Ogeltiernrå, se *Ögeltjärnrå råmärke Mo bruksjord, se Mobruket Saknas Brännbacken backe
  Ol-Andersmyran myr Mo Bruksjord, se 15 Mo Saknas Brännbäcken bäck
  Ol-Jonsraningen sank mark Moforsen sågverk och järnbruk Brännbäcken bäck
  Ol-Olsmyran myr Mogård avsöndring Brännnåkern åkerjord
  Ottertierna, se ?Åktjärnen tjärn Mohemmanet hemman Bräntbacken skogsområde
  Ottierna, se ?Åktjärnen tjärn Mo kyrka hp Bräntraningen skogsområde
  *Ottjärnen tjärn Moliden järnvägsstation Brättlandet slåtter
  Ovankälen grändnamn /Se Moliden järnvägsstation Bufferstigen stig
  Oxtjärnen sank mark Moliden by Buffervägen flyttväg
  Pelleberget berg Moskiftet avsöndring Bullerberget bergshöjd
  Per-Jonskroken krök Motomta avsöndring Byvägen väg
  Per-Larsslåtten strandområde Moälven station, järnvägsstation Båtsmansslåttern bete
  Per-Olovsraningen förr ägomark? Moälven järnvägsstation Bäckerholmen holme
  Piplomberget berg Moälven laxfiske Bäckmyren myr
  Pålbäcken bäck Moälvstrand avsöndring Bäckskiftena åker
  Raningen förr ägomark? Moälvstrand, se 16 Mo Saknas Bängåkern åker
  Rismoliden skogsmak Myrtjärnstorpet Saknas Bärbacken kulle
  Rullkiern berget, se Rulltjärnklippen berg Mångmanssvedjan torpställen Bärmyren, Stora myr
  Rulltjärnen sjö Mårtenstorpet torp Bölesberget bergshöjd
  Rulltjärnen tjärn Nordtomten avsöndring Bölesberget berg
  Rulltjärnklippen berg Norrgård avsöndring Bölesmyren myr
  Rulltjärnklippen berg Norrtjärn avsöndring Bölesmyran myr
  Rulltjärnklippen höjd Nyhem avsöndring Dammstigen skogstig
  Rulltjärnklippen höjd Odlingen, se 12 Flärke Saknas Dansarbaneberget berg
  Rutbäcken bäck Ol-Erstorpet torp Degelmyran myr
  Rågmyran myr Ol-Erstorpet Saknas Djupdalen slåtter
  Rågmyran myr Ol-Jonstorpet torp Djupdalen dalsänka
  Råkläppen berg Ovankälen grändnamn och byar Djupdalen bäckdal
  Råkläppen höjd Pelle-Perstorpet ödetorp Djupdalsbäcken bäck
  Rättberget berg Per-Olstorpet torpställe Djupdalssvedjan skogsområde
  Rödkullen höjd Persbo avsöndring Djupsjöbacksvedjan skogsområde
  Rödmyran myr Prästbordet prästbordet Djupsjöbäcken bäck
  Rökleppen, se Råkläppen berg Prästgården prästgård Djupsjödammen dammbyggnad
  Rönndalsberget berg Raningen torp Djupsjön sjö
  Rösåsberget berg o. triangelpunkt Råningen, Uppe i torp Djupsjön, se Djupsjösjön Saknas
  Rösåsmyran myr Rösåsberget hållplats Djupsjön sjö
  Rösåsskiftet skogsskifte /Se Rösåsberget hp Djupsjösjön sjö
  Salsiön, se Skeppsjön sjö Sandersslått avstyckning Djupsjösjön sjö
  *Salsjön sjö Sandersslott, se 31 Gottne Saknas Djupsjövägen fäbodväg
  Sannerstjärnberget berg Sandålund avsöndring Drävjorna sankmark
  Sannerstjärnbrånan skogsmark Sjöberga gård avsöndring Dummersjönsberget berg
  Sannerstjärnbäcken bäck Skogstorpet avsöndring Eliasbäcken bäck
  Sannerstjärnen tjärn Skortsjö by Eliasliden bergsluttning
  Seelsiön, se ?Skeppsjön sjö Skortsjö by Eliaslidriset lövskogsområde
  Seehlsiön, se ?Skeppsjön sjö Skortsjö by Eliastjärnen tjärn
  Sjulmyrberget berg o. triangelpunkt Skortsjö by Eliastjärnen Saknas
  Sjölundsbäcken bäck Skortsjö by Enmyrberget bergshöjd
  Skallkrångberget berg Skortsjö by Enmyrberget Saknas
  Skeppsjöbäcken bäck Skortsjö-Amerika del av by Enmyren myr
  Skeppsjömyran myr Skortsjöamerika torpställen Erik-Hanskullen ä. slåtter
  ?Skeppsjön sjö Skortsjöbodarna fäbodar Erik-Olslillsotsvedjan skogsområde
  ?Skeppsjön sjö Skortsjöbodarna fäbodar Evasbacken backe
  ?Skeppsjön sjö Slåttersvedjan torp Fadderåmyran myr
  Skeppsjön sjö Slåttsvedjan torpställen Falleråmyran myr
  Skeppsjön sjö Solbacken avsöndring Fallet, Gamla vattenfall
  Skeppsjön sjö /Se Solhem avsöndring Fallråmyren myr
  Skorftierna, se ?Gårtjärnen tjärn Strandbo avsöndring Fallråmyran, se Skällråmyran Saknas
  Skorftierna, se ?Gårtjärnen tjärn Svedjan del av by Fallråmyran Saknas
  Slåttsvedjeberget berg Svedjan bondgårdar Fallråbäcken bäck
  Slätmomyran myr Svedjan torpställen Faresmyran myr
  Spångmyran myr Svedjebodarna fäbodar Farnäsmyran Saknas
  Stensmyran myr Svedjebodarna fäbodar Fjällgrinden grindplats
  Stensmyran, Södra myr Svenssonstorpet torpställe Fjällhaget stängsel
  Stigmyran myr Sågbacken torp Fjällraningen slåttermyr
  Stigmyran myr Sågplatsen ödetorp Fjällvägen väg
  Stigmyran myr, (delvis myrslåtter) Sågåkern avsöndring Fjällvägen, V-Backes stig
  Stingmyran, se Stigmyran myr Söderbergsgrubban ödetorp Fjällvägen annat namn på Fäbodvägen
  Stingmyran, se Stigmyran myr Söderå by Fjällåbron bro
  Storberget berg Söderå by Flakakammen bergås
  Storbrännan skogsmark Söderå by Flakakammen sandmo
  Stro-Bärmyran myr Söderå by Flakakammen skogshöjd
  Storedan utvidgning av Utterån Söderå by Flakakamsberget bergshöjd
  Stormyran myr Söderå by Flakakamsberget berg
  Stormyran myr Söderå by Flakakamsberget berg
  Stormyran myr Söderå by Flakamyran myr
  Stormyran delvis odlat område Söderå by Flakkammen ställe
  Stängtmyran myr Söderå by Flatan höjdplatå
  Stänkarbäcken bäck Söderå by Flatan delvis odlat område
  Stövelbäcken bäck Sörbo avsöndring Flatan, Nere på Saknas
  Surån sank mark Sörflärke del av by Flatberget berg
  Svartbäcken bäck Sörgård avsöndring Flodinsbacken vägbacke
  Svartmyran myr Sösidan, På torpställen Flärkberget bergshöjd
  Svarttjärnbäcken bäck Sörå, se Söderå by Flärkberget berg
  Svarttjärnen tjärn Söråkern avsöndring Flärken tjärn
  Svarttjärnen tjärn To-Flärke by Flärkeforsen fors
  Sven-Olsraningen sank mark Toflärke Saknas Flärkekvarnen kvarn
  Sågrisberget berg Toflärke by Flärkeliden landsväg och skogsområde
  *Sälsjön sjö Tomten avstyckning Flärkemyrarna myrar
  Söderåforsen fors /Se Tomten, se 15 Västerbacke Saknas Flärken tjärn
  Söderåforsen fors Trekanten avsöndring Flärken tjärn
  Sör-i-Kälen utmark /Se Tvärbäcksbodarna fäbodställe Flärken sankmark
  Tattarbäcken bäck Tvärbäcksbodarna fäbodställe Flärken sankområde
  Tattardalmyran myr Tvärbäcksbodana fäbodar Flärkerå rågång
  Tattartjärnen tjärn Vala torp Flärkesågen såg
  Timmerbergsmyran myr Vala avsöndring Flärkån å
  Tvärbäcken bäck Västeralnö by Flärkeån å
  *Uttertjärnen tjärn Västeralnö by Flärkviken vik
  Utterån å /Se Västeralnö hp Flärkängena delvis odlad mark
  Utterån å Väster Alnöbodarna fäbodställe Flärkviken vik
  Utterån å Västeralnöbodarna fäbodar Fläskbergssvedjan risland och lövskog
  Utterån biflöde till Moälven /Se Västerbacke by Forsbacken kulle och slåtter
  Vala-Ningstjärnen tjärn Västerbacke bebyggelse Forsstigen gångstig
  Valackdalen skogsmark Väster-Backesbodarna fäbodställe Forsvägen stig
  Valbodmyran myr Västertorp avsöndring Forsåbäcken bäck
  Veamyran myr Åkerhemmet avsöndring Forsåbäcken avlopp
  Villnäset strandområde Ån, Väst om del av by Forsågammbodvallen fäbodvall
  Vitberget berg Åtorpet avsöndring Forsån åsträcka
  Vitbergsmyran myr Änge fäbodtrakt Forsån namn för Åbosjöån
  Vitbergstjärnen tjärn Ängena torpställen Forsån å
  Vitbergstjärnen tjärn Änget, Inne i torpställen Forsån, Mot. se Åliden Saknas
  Vittberget berg Ängslid avsöndring Forsänget slåtter
  Vittberget berg Östansjö by Fulto dalgång
  Volmsmyran myr Östansjö by Furbäcken bäck
  Våtängesklippen höjd Östansjö by Furbäcken bäck
  Västeralnöbäcken bäck Östansjö by Furbäckmyren myr
  Ytterbodsjön o. Bodsjön sjöar Östansjö bebyggelse Furbäcksmyran myr
  Ytter-Bodsjön o. Bodsjön sjöar Östansjöbodarna fäbodar Fårberget kulle
  Ytter-Bodsjön sjö Österalnö by Fårberget berg
  Ytter-Orrberget berg Österalnö by Fårkojan koja
  Ytter-Smörgåsklippen berg Österalnö hp Fårto dalgång
  Yttertjärnen tjärn Öster Alnöbodarna fäbodar Fäbodberget höjd
  Ytter-Ögeltjärnen tjärn Österalnöbodarna fäbodar Fäbodberget berg
  Åbergsån å Österalnöbodarna fäbodar Fäbodmyran myr
  Åkroken strandområde Österbackbodarna fäbodar Fäbodsjön Saknas
  Åktjärnberget berg o. triangelpunkt Österbacke by Fäbodvägen stig
  Åktjärnberget berg Österbacke by Fäbodvägen stig
  Åktjärnbäcken bäck Österbacke, se Mobruket by Fäbodvägen fäbodstig
  ?Åktjärnen tjärn Öster-Backebodarna fäbodplats Fädersmyren myr
  ?Åktjärnen tjärn   Färesmyren? myr
  ?Åktjärnen tjärn   Färesmyren myr
  Åktjärnen tjärn   Fätå inhägnad väg
  Åktjärnen tjärn   Förstmyran myr
  Åliden skogsmark   Galaberget bergshöjd
  Älgforsen fors   Galaberget berg
  Ängsliden skogsmark   Galabron bro
  Ängeslidmyran myr   Galaholmen strandslått
  Ögeltjärnen tjärn   Galasjöån å
  Ögeltjärnen tjärn   Galasjöån å
  Ögeltjärnen tjärn   Galasjöån å
  *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke   Galastan område
  *Ögeltjärnrå råmärke   Galastan område
  *Ögeltjärnråd gränsmärke   Galastan område
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Galastan område
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Galastan område
  Ökmyrdalsbäcken bäck   Galastan område
  ?Ökmyrdalstjärnen tjärn   Galastan område
  Ökmyrdalstjärnen tjärn   Galastan timmerupplagsplats
  *Ørter åå namn på Moälven /Se   Galastan timmerupplagsplats
  Östansjö-Bondskalet berg   Galastan timmerupplagsplats
  ?Östansjösjön sjö   Galastan timmerupplagsplats
  Östansjösjön sjö   Galatjärnen tjärn
  Östansjösjön sjö   Galaån å
  Östansjösjön sjö   Galtbäcken bäck
  Östansjösjön sjö   Galtbäcken bäck
  *Östansiö åånn fiskevatten   Galtbäcken bäck
      Galtbäcken bäck
      Galtbäcken bäck
      Galtbäcksågen såg
      Galtmyren, Norra myr
      Galtmyren, Södra myr
      Galtmyran myr
      Gambodgärdan fäbodplats
      Gambodgärdsbäcken bäck
      Gambodplatsen område
      Gammbodtoet bergsänka
      Gammbodåkern skogsområde
      Gambodåkern odling
      Gambommen del av Utterån
      Gamla fallet vattenfall
      Gamlandsvägen väg
      Gamlandsvägen landsväg
      Gamlandsvägen landsväg
      Gamlandsvägen landsväg
      Gamlägdan, Andra åker
      Gamlägdan åker
      Gammel-Andersråningen förr slått, nu lövskog
      Gammelgård område
      Gammgården åker
      Gamsvedjan betesmark
      Gamsågen såg
      Gammsågforsen fors
      Gamsågforsen fors
      Gamån snipa
      Gamån Saknas
      Gammängesslåtten skogsområde, slåtter
      Gamängsslättan delvis odlat, delvis skogbeklätt område
      Gammänget bete, slåtter
      Genmyrberget berg
      Genmyrberget berg
      Gereputten plats
      Getgärdan åker
      Getholmen holme
      Gethålet vik
      Gethålet område
      Getudden udde
      Getudden udde
      Giltbäcken bäck
      Gillbäcken bäck
      Giltbäcken bäck
      Giltbäcken bäck
      Gladbacken område
      Gortjärnberget bergkulle
      Gortjärnbäcken bäck
      Gortjärnen tjärn
      Gottneberget gårdar
      Gottnebodarna, se Tvärbäcksbodarna Saknas
      Gottneforsen fors
      Gottnekvarnen kvarn
      Gottnekvarnen kvarn
      Gottnekvarnen kvarn
      Gottnebondskalsberget del av Bondskalsberget
      Gottnefallet vattenfall
      Gottnerå rågång
      Gottnesannerstjärn? tjärn
      Gottneskalet del av Skalet
      Gottneskogen skogsmark
      Gottnesågen såg
      Gottneåkern, Väst på åker
      Gottneängena förr slåttar, nu mestadels skogsmark
      Grinden, Inne vid backe
      Grubbacken näs
      Grubban slåtter
      Grubbgärdan åker
      Grusgropbacken backe
      Grusgropen grustag
      Gruvberget bergshöjd
      Gruvberget berg
      Gråtnäset »ställe»
      Gråtnäset slåtter
      Gråtnäset udde
      Gräfte slåtter(?)
      Gräftlandet åker
      Gräftskiftena åker
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gröndal slåtter, bete
      Gröndal dalgång
      Grönloken myr
      Grönlötet annat namn för Gereputten
      Gubbgärdan lägda
      Gubblötet område
      Gubblötet område
      Gvalmsmyrarna myrar
      Gvittberget, se Vitberget Saknas
      Gångdal slåtter
      Gångdal dalgång
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget berg
      Gårdmålsgärdan ängsbacke
      Gårdsmyran betes- och skogsmark
      Gårdåkern åker
      Gårtjärnberget berg
      Gårtjärnsmyran myr
      Gårtjärnen tjärn
      Gåsmyran odlad myr
      Gåsmyrbäcken bäck
      Gåsmyrbäcken bäck
      Gåsmyren myr
      Gärdan, Oppe i ormåde
      Gästgivarbacken kulle
      Hagbacken vägbacke
      Hagbacken berg
      Hagforsen fors
      Hagmon skogsmark
      Hagamyran myr
      Hagsvedjan skogsmark
      Hagsvedjan skogsmark
      Halsmyran myr
      Hammarbacken åker
      Hammarbacken vägbacke
      Hammarbacken väg
      Hammarbacken område
      Hammarbackvägen byväg
      Hammaren bete
      Hammaren område
      Hammaren odlad jord
      Hammaren odlad jord
      Hammaren område
      Hansråningen skogsmark
      Happstafjärden fjärd
      Harharen? »ställe»
      Hejängsslättan område
      Hejängsslätten område
      Hejängsslätten område
      Hemberget berg
      Hemängestjärnen tjärn
      Hemänget odling
      Hemänget odling
      Hemängstjärnen tjärn
      Hemängsvadet ? »ställe»
      Hemängsviken bukt
      Herrbodbäcken avlopp
      Herrbodbäcken avlopp
      Herrbodliningen sockengräns
      Herrbodtjärnen tjärn
      Herrbodtjärnen tjärn
      Herrbodvägen skogsväg
      Herrbotjärn tjärn
      Herrbotjärnen, se Rulltjärnen Saknas
      Herrgårdsbacken vägbacke
      Holmen äng
      Holmen åker
      Holmsmyrarna myrar
      Hucksjön sjö
      Huggsjömyren myr
      Huggsjön sjö
      Hundrotstenen sten
      Hundsj., se Hundsjösjön Saknas
      Hundsjöliden höjdsträckning
      Hundsjön, se Hundsjösjön Saknas
      Hundsjöraningen myr
      Hundsjöråningen, Nedre slåttesmark
      Hundsjöråningen, Övre slåttesmark
      Hundsjösjön sjö
      Hundsjösjön sjö
      Hundsjöstigen skogsstig
      Hundsjötorpet ängsmark och nyåker
      Hundvrån? del av inägor
      Hurranbacken vägbacke
      Hurranbacken skogsbacke
      Hurranbacken område
      Håkanholmen näs
      Håkanssonsbäcken bäck
      Håkavalmen udde
      Håkavalmsedan bakvatten
      Håkavalmsvägen körväg
      Hålet slåtter
      Hållbacken vägbacke
      Hållbacken åker
      Hållbacken backe
      Hållbodarna fäbodplats
      Hållbodberget bergshöjd
      Hållbodbäcken bäck
      Hållbodbäcken bäck
      Hållbodliden höjd
      Hållbron landsvägsbro
      Hållbuffersvägen väg
      Hålledan lugnvatten
      Hålledan bakvatten
      Hållmon skogsområde
      Hållmon område
      Hållmyran myr
      Hållrå rågång
      Hållån å
      Hädanbergsån å
      Hädanbergsån å
      Häggludnstjärnen tjärn
      Hägnbäcken bäck
      Hällabacken åsluttning
      Hällan bergparti
      Hällan berghäll
      Hällberget bergshöjd
      Härbärgsto ställe
      Hästbetena delvis skogsmark, delvis betesmark
      Hästbäcken bäck
      Hästbäcken avlopp
      Hästbäcken avlopp
      Hästbäckmyren myr
      Hästbäcksmyran myr
      Hästbäckriset skogsområde
      Hästbäckriset skogsområde
      Hästmyren myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Höflukan sänka
      Höflukdalen slåtter
      Högen skifte
      Högkullen bergshöjd
      Högkullen berg
      Högsvedjan betesmark
      Högsåkern åker
      Högsåkern åker
      Högåkersbacken åker
      Högåkersbacken backe
      Högåkerslägdan åkerteg
      Hökmyren myr
      Hökmyran myr
      Höksjömyran myr
      Höksjön, se Hacksjön Saknas
      Hörnellsåkern åker
      Hörnettbodvägen fäbodsväg
      Hörnätthaget sockengräns
      Hörnätthaget sockengräns
      Hörnätthaget sockengräns
      Hörnettvägen skogsstig
      Hösto dalgång
      Höstoberget bergknalle
      Höstoberget berg
      Höstobäcken bäck
      Höstoet sänka
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltj., se Inre Igeltjärnen Saknas
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnen, Inre tjärn
      Igeltjärnen, Yttre tjärn
      Iljasbäcken avlopp
      Iljasriset, Norr i skogsområde
      Iljastjärnen tjärn
      Inmarksfjällvägen fäbodväg
      Innerbrusdalsbäcken Saknas
      Innerfäbodsjön sjö
      Innerigeltjärnen tjärn
      Innerorrberget berg
      Innerstbetet betesområde
      Innerstslöjet åker
      Innertjärnen tjärn
      Innertjärnen tjärn
      Innertjärnen tjärn
      Innerögeltjärnen Saknas
      Jan-Andersto dalgång
      Jan-Bengtsbacken åkerbacke
      Jan-Janesbacken backsluttning
      Jan-Janesbacken backsluttning
      Jan-Janesbacken backsluttning
      Jan-Janesbacken backsluttning
      Jan-Jansåkern åker
      Jan Janesåkern åker
      Jerputten backe
      Jon-Olsberget Saknas
      Jorddalen Saknas
      Jössesvedjan skogsområde
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällsvedjan skogsområde
      Kalvberget berg
      Kambacken backe
      Kammen skogshöjd
      Kankstycket åkerteg
      Kassemyran myr
      Kavelbromyren myr
      Kavelbromyren Saknas
      Kebbemyran myr
      Kebbemyran myr
      Klarbäcken bäck
      Klarbäcken bäck
      Kläppberget bergknalle
      Kläppberget berg
      Knoppto slått
      Knutsgårdåkern åker
      Knutsgårdsåkern åker
      Knutsgärdan tomtplats
      Kojmyren myr
      Kojmyran myr
      Kojmyrtjärnen tjärn
      Kolabäcken bäck
      Kolabäcken bäck
      Kolabäcksmyren myr
      Kolabäckmyran myr
      Kolabäcksraningen slåtter
      Kolabäckråningen skogsområde
      Kolamon område
      Kolbottnen skogsområde
      Kolbotten kolbotten
      Kolbotten kolningsplats
      Kolbottensbacken älvbrink
      Kolholmen holme
      Kolholmen holme
      Kolvägen kol- och timmerväg
      Kontorsbacken vägbacke
      Korngärdan åkerområde
      Krokbacken åker
      Kroklägdan åkerteg
      Krondiket dike
      Kruskoppholmarna holmar
      Kruskopholmen område
      Kråkdalen slåtter(?)
      Kråksvedjebackberget berg
      Kråksvedjebacken backe
      Kråsjöbackberget bergshöjd
      Kråsjöbacken vägbacke
      Kröksmoklippen berg
      Kröksmoklippen berg
      Kröksmon skogsområde
      Kröksmyran myr
      Kröksmyrklippen berg
      Kullen höjd
      Kultorpviken vik
      Kultorpet område
      Kultorpmon skogsområde
      Kultorpvägen väg
      Kvarnbäckdalen betesmark och skogsmark
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäcksvedjan betesmark och skogsmark
      Kvarnforsen fors
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnsvedjan risland ,betesmark och lövskog
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen körväg
      Kvisslan inlopp
      Kvisslorna slåtter
      Kvisslorna, Sör i myrbäck
      Kvisslorna, Sör i myrbäck
      Kyrkbacken vägbacke
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen byväg
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Kålsänggärdan åker och betesmark
      Kägelbanan ås
      Kälen, Ute på åkerjord
      Käratomyren myr
      Labb Lägde, se Lägdhålet Saknas
      Labblägdom odlat område
      Labb-Lägdomskullen kulle
      Labottmon skogsområde
      Labottmon skogsområde
      Labottmon skogsområde
      Labottmoskysslorna öppning i gärdesgård
      Labottmoskysslorna öppning i gärdesgård
      Ladusvedjebäcken bäck
      Lagmyren myr
      Lagmyran myr
      Lappberget bergshöjd
      Lappberget berg
      Lappkällan källa
      Lappkällmyren myr
      Lappkällmyran myr
      Lappkällmyran myr
      Lappkällmyran myr
      Lasjöbäcken Saknas
      Lasseraningen skogsområde
      Lassevägen byväg
      Lasseråningen skogsområde
      Larsholmarna slåttsmark
      Lastplatsen område
      Lastplatsen område
      Lastplatsen område
      Lekattbacken slåtter
      Lakstenberget berg
      Lekstenen sten
      Lekstensberget bergshöjd
      Lekstensmyren myr
      Lerbacken backe
      Lerbacken vägbacke
      Lerbacken backe
      Lerbacksbäcken bäck
      Lidberget bergshöjd
      Lidberget berg
      Lidberget berg
      Liden bete
      Liden förr slått, nu skog
      Liden skogsområde
      Liden, Uppe i skogsområde
      Lidsvedjan skogsområde
      Lidsvedjan skogsområde
      Lidsvedjan skogsområde
      Lidsvedjan skogsområde
      Lidsvedjan skogs- och betesmark
      Lidsvedjan skogsområde
      Lidsvedjeberget bergshöjd
      Lidsvedjeberget bergkulle
      Lidsvedjeberget berg
      Lidsvedjeberget höjd
      Lidsvedjerisberget berg
      Lidsvedjeriset skogsområde
      Lidsvedjeriset skogsområde
      Lillbodberget berg
      Lillbrännan skogsområde
      Lillholmen åker
      Lilljohansberget berg
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillrulltjärnsklippen berg
      Lilltjärnen Saknas
      Lillvalsvedjan skogsmark
      Lillvalsvedjan skogsområde
      Lillvalsvedjeberget berg
      Lillåkern åker
      Lillån annat namn för Hållån
      Lillån å
      Lillåkern åker
      Lillänget slåtterområde
      Lillänget slåtter
      Lillänget område
      Lillänget slått och skogsmark
      Lindebacken backe
      Lindeberget berg
      Lindeviken badställe
      Lindströms torp
      Linsänket tjärn
      Linsänket område
      Linsänktjärnen tjärn
      Loberget bergkulle
      Lobergsrå(et) skogsområde
      Lokälen skogsområde
      Lomlidberget berg
      Lomlidbäcken bäck
      Lomliden bergsluttning
      Lomliden skogstrakt
      Lomliden skogsområde
      Lundgrens-gärdan förr torp, nu odlat område
      Lyarkullen kulle
      Lyarkullen skogshöjd
      Långbromyren myr
      Långbromyran myr
      Långgärdan åker
      Långlägdan åker
      Långmyran starrslått
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken avlopp
      Långmyren åker
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren Inre myr
      Långmyren, Yttre myr
      Långsvedjan område
      Långsvedjeberget berg
      Långviken vik
      Långåkern åker
      Långänget ängsmark
      Lägdhålberget berg
      Lägdhålet bergsspricka
      Lövraksten ställe
      Mangelbodbacken inägoområde
      Markråmyran myr
      Markråriset näs
      Markråriset näs
      Markråsvedjan skogstrakt
      Markråsvedjan skogstrakt
      Masttoppen kulle
      Mattissvedjan gammal svedja, nu skogsmark
      Mattissvedjebacken skogshöjd
      Mellanbodvägen ä. stig
      Mellanforsen fors
      Mellanhundsjöråningen slått
      Mellanströmmen del av Forsån
      Mellanvägen byväg
      Middagsberget bergshöjd
      Midagsberget berg
      Midsommarsbrännan barrskogsområde
      Midsommarsbrännriset lövskogsområde
      Mittimyran myr
      Mjösjön tjärn
      Mjösjön, se Mjötjärnen Saknas
      Mjötjärn tjärn
      Mjötjärndammet dammbyggnad
      Mjötjärnen tjärn
      Mjötjärnen tjärn
      Mjötjärnmyren myr
      Mjötjärnvägen skogsstig
      Mobron landsvägsbro
      Mobruket odlat och skogbeväxt område
      Mockahällarna annat namn för Möckelhällarna
      Modammet dammbyggnad
      Moforsen fors
      Mon sandmo
      Mon, Nere på område
      Mon skogsmark
      Mosannerstjärn tjärn
      Mosågen såg
      Mosågen såg
      Motjärnen tjärn
      Motobron bro
      Motodrävjan myr
      Motoen stig, körväg
      Moån namn på Moälven
      Moälven älv
      Moälven å
      Moälven å
      Muckahällorna berghällar
      Myran, Inne i slått
      Myran, Uppe i odling
      Myrberget bergklack
      Myrhalsen äng
      Myrkälen åker
      Myrlägdan åker
      Myrtövet myrodling
      Mårdbacken backe
      Mårdberget bergshöjd
      Mårdberget berg
      Mårdbäcken bäck
      Mårdstycket åker
      Mårtensgärdan torp, åker
      Mårtenlägdan åker
      Mårtenslåttern ä. slåtter
      Märaforsedan spak- och bakvatten
      Märaforsen fors
      Märrforsen fors
      Märrviken vik
      Märrviken vik
      Märrviken vik
      Märrvikstjärnen tjärn
      Möckelhällarna berghällar
      Nabben förr slått, nu skogsområde
      Nabben, Ut på odlat område
      Nils-Jonsviken utvidgning av å
      Nordanåsrå sockengräns och rågång
      Nordinsbäcken bäck
      Nordströmsberget berg
      Norralderskogen område
      Norrholmen starrslått
      Norrpiplomberget berg
      Notgrunnan uppgrundning
      Nuckahällorna berghällar
      Nybommen del av Moälven
      Nybommen del av Moälven
      Nybomsedan, Nedre eda
      Nybomsedan, Nedre bakeda
      Nybomsedan, Övre eda
      Nybomsedan, Övre bakeda
      Nybomsudden udde
      Nybrobäcken bäck
      Nybrännan åker
      Nyckahällorna bergområde
      Nyhittadharen? »ställe»
      Nymarken skogsområde
      Nysvedjan skogsområde
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyängesbacken åker
      Nyängssvedjan område
      Nyänget slåtter
      Nyänget odling
      Nyänget åker
      Nyänget slått
      Nyvägen landsväg
      Näsbäcken bäck
      Näset udde
      Nässvedjan åker
      Nölestbergudden del av Berguddarna
      Ol-Andersmyren myr
      Ol-Andersmyran myr
      Ol-Ersbäcken ravin
      Ol-Ersviken vik
      Ol-Hansbacken, Väst i skogsområde
      Ol-Hansråningen skogsområde
      Ol-Hansråningen skogsområde
      Ol-Jonsråningen skogsområde
      Ol-Nilstuvan slåtter
      Ol-Olsdalen dalsänka
      Olssonsbodarna Saknas
      Olssonsstugorna bodar
      Orrberget bergshöjd
      Orrberget, Inre bergshöjd
      Orrberget, Yttre bergshöjd
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Osåkern åker
      Osåkern åker
      Oxholmen åkerområde
      Oxnäset näs
      Oxslåttern bete
      Oxslåtten område
      Oxslåtten område
      Oxslåtten slått
      Oxtjärn tjärn
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärnen tjärn
      Palmsberget berg
      Per-Anderstoet sänka
      Per-Andersto dalgång
      Per-Anderstovägen vinterväg
      Per-Anderstovägen stig
      Per-Ersedan bakvatten
      Per-Jonskroken fors
      Per-Matsberget berg
      Per-Mattsråningen skogsområde
      Per-Olovsraningen odling
      Per-Olovsråningen betesmark
      Per-Olsgrubban lergrop
      Per-Persbacken höjd
      Pingstsvedjelägdan åker
      Pinsvedjan skogsområde
      Pinsvedjan område
      Piplomberget, Norra bergshöjd
      Piplomberget, Södra bergknalle
      Piplomberget berg
      Plogkilen uppgrundning
      Portlägdorna åker
      Pråmholmen udde
      Pråmholmsedan eda
      Prästänget skogsmark
      Pålandsbacken bete
      Pålbäcken bäck
      Pålmyren myr
      Pålmyran myr
      Pålmyrröset del av socken
      Påsgubbsäcken åkerkulle
      Radden betesområde
      ?Ralstjärn tjärn
      Ramset slåtter
      Ra(r)sraningen skogsområde
      Ra(r)stjärnen tjärn
      Raschtjärnen tjärn
      Ravinen dalgång
      Redgården åker
      Rismoliden skogshöjd
      Rudtjärnen tjärn
      Rulltjärn tjärn
      Rulltjänen tjärn
      Rulltjärnen tjärn
      Rulltjärnklippen bergknalle
      Rumyren myr
      Rutberget bergshöjd
      Rutbäcken bäck
      Rutdalen dalsänka
      Rutdalen dalgång
      Rutdalen dalgång
      Ruttabackarna slåtterområde
      Ryssjegärdan åker
      Ryssjgärdan åker
      Ryssjgärdan odlat område
      Rysvedjan åker
      Rådden? myr och tjärn
      Rådden betesmark
      Råggärdan äng och nyåker
      Råggärdan odlat område
      Rågkläppen bergstopp
      Rågkullen höjd
      Rågmyren Saknas
      Rågmyren myr
      Rågmyran myr
      Rågmyran myr
      Rågmyran myr
      Rågsvedjan skogsområde
      Rågsvedjan område
      Råkläppen?, Rukläppen bergshöjd
      Råkläppen berg
      Råmyran myr
      Råmyran myr
      Råningarna område
      Råningarna område
      Råningarna slåttesmark
      Råningen skogsområde
      Råningen udde
      Rännbäcken bäck
      Rännbäckmyran myr
      Rättberget berg
      Rävberget berg
      Rödbron bro, spång
      Rödmyran myr
      Röjningen område
      Rökullen berg
      Rönndalsberget bergshöjd
      Rönndalsberget berg
      Römyran myr
      Rösåsberget bergshöjd
      Rösåsberget berg
      Rösåsberget berg
      Rösåsmyren myr
      Rösåsmyran myr
      Sakrigrubban område
      Saltrumpan åker
      Saltrumpan åker
      Sammelsbacken backe
      Sanderstjärnen tjärn
      Sandfallen åbranter
      Sandnästjärnbrånan lövskogsområde
      Sandnästjärnbäcken bäck
      Sandnästjärnen tjärn
      Sandåkern åker
      Sannerstj., se Sandnästjärnen Saknas
      ?Sannerstjärn tjärn
      Sannerstjärnberget berg
      Sannerstjärnbäcken avlopp
      Sannerstjärnen tjärn
      Sannerstjärnråningen skogsområde
      Sarasråningen skogsområde
      Selskvarnbäcken bäck
      Selskvarnsvedjan slåtter
      Sesselkrokmyren myrodling
      Sextibacken stigning på järnvägslinjen
      Simonsgärdan skogsområde
      Simonsgärdan skogsområde
      Sjöbergsviken slåtter
      Sjöbottriset skogsområde
      Sjölunds-backen backe
      Sjölundsudden strandparti
      Sjövadet »ställe»
      Skalet berg
      Skalet berg
      Skalet berg
      Skallkrangberget skogshöjd
      Skallkrangen odling
      Skallkrangkälen skogsområde
      Skallkrangraningen slåtter
      Skallkrangsvedjan skogsområde
      Skallkrangvägen byväg
      Skallkrång odlat område
      Skallkrångberget Saknas
      Skalltrångberget skogshöjd
      Skarpen, Nere i åker
      Skepparmon skog
      Skeppsjöberget bergshöjd
      Skeppsjöberget berg
      Skeppsjöbäcken bäck
      Skeppsjöbäcken avlopp
      Skeppsjömyren myr
      Skeppsjömyran myr
      Skeppsjön sjö
      Skeppsjön tjärn
      Skeppsjön
      Skeppsjövägen skogsstig
      Skerpen åker
      Skorsån å
      Skorsån å
      Skortsjöbacken, Uppe i område
      Skortsjöberget bergsträcka
      Skortsjöbron bro
      Skortsjöbron bro
      Skortsjöbäcken bäck
      Skortsjöforsen fors
      Skortsjöråningen område
      Skortsjösågen såg
      Skortsjötjärnen tjärn
      Skortsjövägen landsväg
      Skortsjöån å
      Skortsjöån namn på Galasjöån
      Skrattabborrtjärnen Saknas
      Skylbacken åbacke
      Skysslorna stängselplats
      Skällråberget berg
      Skällråbäcken bäck
      Skällråmyren myr
      Skällråmyran myr
      Skärpen betesmark
      Skärplägdan åker
      Skölan dalsänka
      Skölan dalgång
      Skölan stenskoning
      Slåttersvedjan skogsområde
      Slåttersvedjan slåttermark
      Slåttsvedjan ängsmark och bete
      Slåttsvedjan betes- och skogsområde
      Slåttsvedjan, Inre ängsmark, betesmark
      Slåttsvedjeberget berg
      Slåttsvedjebäcken bäck
      Slätbomyren myr
      Slätmomyran myr
      Slätmon skogsområde
      Slätmon område, moland
      Slätsanden slåtter
      Slätsanden slått
      Slätsvedjan skogsområde
      Slätsvedjan skogsområde
      Slätåkern åker
      Smedjelägdan åker
      Småholmarna starrslått
      Smörasken åker
      Smörgåsklippen berg (klippa)
      Smörgåsklippen bergshöjd
      Smörgåsklippen berg
      Smörgåsklippmyran myr
      Snedkroken vägbacke
      Sotholmen holme
      Sotlägdorna åkrar
      Sotsvedjan skogsområde
      Spakån del av Moälven
      Spikhammaren annat namn för Hammarbacken
      Spiselhällen åker
      Spången flytmossa
      Spångmyren myr
      Spångmyran myr
      Spånhyvelberget berg
      Stavebäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckmon skogstrakt
      Stendalen bete
      Stenharn område
      Stennäset slåtter
      Stensmyrarna myrområde
      Stensmyren myr
      Stensvedjan åker
      Stensvedjan område
      Stensvedjebacken backe
      Stentaget skogsområde o grustag
      Stentaget stenbrott
      Stigmyren myr
      Stigmyren odling
      Stigmyran myr
      Stigmyran myr
      Stockssvedjan slåtter
      Stocksvedjan skogsområde
      Storberget berg
      Storbrännan skogsområde
      Storbrännan skogsområde
      Storbrännberget bergshöjd
      Storbärmyran myr
      Stordalen bäckdal
      Stordalen dalgång
      Storholmen åker
      Storholmsviken vik
      Storlägdan åker
      Stormon skogsområde
      Stormskullen sandkulle
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget bergshöjd
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Storrulltjärnsklippen berg
      Storsand nipa
      Stortallen backe
      Storvalriset skogsmark
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån Saknas
      Storänget odling
      Storänget slåtterområde
      Storänget område
      Stränghaget rågång
      Stubbstycket ?åker
      Strängtmyran myr
      Stänkarbäcken bäck
      Stänkarbäcken avlopp
      Stänkarbäcken bäck
      Sundströmsdalen område
      Surån åslinga
      Surån strömfåra
      Surån strömfåra
      Surån del av Moälven
      Surån del av Moälven
      Surån del av Utterån
      Svartmyran myr
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svedjan, Nere på delvis odlat, delvis skogbevuxet område
      Svedjan, Nere på åker
      Svedjeberget bergshöjd
      Svedjeberget berg
      Svedjekvarnen skvaltkvarn
      Svedlägdorna odling
      Svedlägdorna åkrar
      Svedlägdorna åkrar
      Sven-Larsåkern åker
      Svängarberget bergshöjd
      Svängarberget berg
      Svängarbergsmyren myr
      Sågbocken vägkorsning
      Sågbäcken bäck
      Sågdammet dammbyggnad
      Sågen bysåg
      Sågfallet fall
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågkvistberget bergshöjd
      Sågmyran myr
      Sågviken vik
      Sågviken del av Utterån
      Sågvägen körväg
      Sågviken vik
      Sågåkern åker
      Sågåkersvägen väg
      Såkvistberget Saknas
      Såprisberget berg
      Såprisberget berg
      Såprisberget berg
      Säckrå vik
      Säckråberget bergkulle
      Säckråbäcken bäck
      Säckråmyran myr
      Säckråmyrbäcken bäck
      Säckråviken vik
      Säljsvedjan skogsområde
      Sänkstaden slåtter
      Söderbergsgrubban badplats
      Söderholmen starrslått
      Söderåbron bro
      Söderåforsen fors
      Söderåforsen fors
      Söderåmyrarna myrar
      Söderån å
      Söderårå rågång
      Söderåsågen såg
      Söderåtjärnen tjärn
      Söderåvägen byväg
      Sönkstan odlat område
      Sönnerstbergudden del av Berguddarna
      Sösralderskogen område
      Sör-i-Kälen utmark
      Sörliden skogstrakt
      Söråforsen fors
      Söråkersbackarna åkerområde
      Söränget åkerområde
      Tallbaren holme
      Tallbarn holme
      Tallbarr holme
      Tallbarrsmyran myr
      Tattardalen myrsänka
      Tattardalen skogsområde
      Tattartjärnen tjärn
      Tattartjärnen tjärn
      Tattartjärnen tjärn
      Timmerberget Saknas
      Timmerberget berg
      Timmerstockbäcken Saknas
      Timmerto dalgång
      Tjäl skogsområde
      Tjälto skogsmark
      Tjärnen, Uppe i Saknas
      Togärdan myrslått och äng
      Tomterna slåtter- och åkersområde
      Tomterna område
      Torpstället åker
      Torvströmyren myr
      Torvströmyran myr
      Trumstycket åkerteg
      Turedalen slåtter
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäcksliden skogsområde
      Tvärbäcksmyren odling
      Tvärbäcksmyran slåttermyr
      Tvärbäcksråmyrarna slåttermark
      Tvärskiftena åker
      Tvättlandet backe
      Tövan myråker
      Uddervad f.d. vad
      Uddervadet udde
      Utterlidberget bergshöjd
      Utterlidberget berg
      Utterliden skogsområde
      Utterliden slåtter
      Utterliden område
      Utterån å
      Utterån å
      Utterån å
      Utterån å
      Vadforsen fors
      Vaktarbacken näs
      Valackdalen dalsänka
      Valackdalen dal
      Valackdalsberget berg
      Valakdalsberget berg
      Valaningstjärnen tjärn
      Valbodmyren myr
      Valbodmyran myr
      Valven åker
      Valven åker
      Valvlandet åker
      Veamyran myr
      Vedmyren myr
      Vikberget berg
      Vilarstenen sten
      Villnäset slåtternäs
      Vildnäset udde
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vitberget bergshöjd
      Vitberget bergshöjd
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitbergsliden höjdsträckning
      Vitbergsmyren myr
      Vitbergsmyren myr
      Vitbergsmyran tjärn
      Vitbergsmyran myr
      Vitbergstjärnarna tjärn
      Vitbergstjärnen tjärn
      Vitbergstjärnen, se Vitbergstjärnarna Saknas
      Vittberget berg
      Votängesklippen bergshöjd
      Votänget odling
      Votänget förr slåtterängar
      Votängsklippen berg
      Våtängsklippen berg
      ?Välaningstjärn tjärn
      Välaningstjärnen tjärn med myrslått
      Västansjömyren, Stora myr
      Västeralnöbrattdalsberget del av Brattdalsberget
      Väster-Alnöbäcken bäck
      Västeralnöbäcken bäck
      Väster-Alnömon skogsområde
      Västeralnösågen såg
      Väster-Alnötjärnen tjärn
      Västerkubb slåtterdal
      Västerängen lagaskift
      Växeln, Inne vid stickspår
      Ystberget berg
      Ystbergsriset, se Östbergsriset Saknas
      Ytterbodsjön sjö
      Ytterbrusdalsbäcken Saknas
      Ytterfäbodsjön sjö
      Ytterigeltjärnen tjärn
      Ytterorrberget berg
      Ytterorrberget berg
      Ytterselshaget gräns
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Ytterögeltjärnen, se Ögeltjärnen Saknas
      Åarna, Mellan myrområde
      Åbergsån å
      Åbergsån å
      Åbergsån å
      Åbergsån å
      Åbergsån å
      Åbergsån, Nord vid skogstrakter
      Åbergsängena slåttar
      Åbergsänget delvis odlad jord
      Åbosjöån å
      Åbosjöänget bete
      Åbron bro
      Åkermyren åker
      Åkern, Jonke Byströms backe
      Åktjärnberget bergshöjd
      Åktjärnberget bergshöjd
      Åktjärnberget berg
      Åktjärnberget berg
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärnsberget berg
      Åktjärnmyren myr
      Åktjärnsmyran myr
      Ålhusforsen fors
      Ålhusforsen fors
      Åliden bergsluttning
      Åliden sluttning
      Ålidsvedjan skogsmark
      Ån Saknas
      Ån benämning på Galasjöån
      Ån går (in)till vägen landremsa
      Ån hugger intill vägen Saknas
      Ån, Västra del av by
      Ångbåtsbacken lastplats
      Åraningen skogsområde
      Åsen rullstensås
      Åvanssvedjan skogsmark
      Älgto dalgång
      Ängena Saknas
      Ängena område
      Ängesbacken betesmark
      Ängesbäcken bäck
      Ängesliden skogstrakt
      Ängesliden skogshöjd
      Ängesliden skogsområde
      Ängesskiftena odlad mark
      Ängesskiftet åker
      Ängesskiftet slått- och betesmark
      Ängesskiftet område
      Ängesvägen byväg
      Änget åker
      Änget bondgårds andel
      Änget betesmark
      Änget betesmark
      Änget område
      Änget, Nere på område
      Änget, Ute i odlat område
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnen, Inre tjärn
      Ögeltjärnen, Yttre tjärn
      Ökmyrdalen dalgång
      Ökmyrdalen skogstrakt och dalgång
      Ökmyrdalsbäcken bäck
      Ökmyrdalsbäcken bäck
      Ökmyrdalstjärnen tjärn
      Ökmyrdalstjärnen tjärn
      Önskenremmen nipa
      Östansjöbodsjön sjö
      Östansjökyrkvägen skogstig
      Östansjöliden skogssluttning
      Östansjön, se Östansjösjön Saknas
      Östansjörå rågång
      Östansjösjön sjö
      Östansjösjön sjö
      Östansjösjön sjö
      Östansjöskalet del av Bondskalsberget
      Östberget bergshöjd
      Östberget bergshöjd
      Östbergsbäcken bäck
      Östbergsmyren myr
      Östbergsriset odling
      Östbysvintervägen väg
      Österalnöbodvallen fäbodvall
      Öster-Alnölidberget bergshöjd
      Österback inägor och skog
      Österbackberget berg
      Öster Backeberget bergshöjd
      Österbackberget berg
      Österbackbrattdalsberget del av Brattdalsberget
      Österbackbrattåsberget Saknas
      Österbackrå rågång
      Österkubb slåtterdal
      Österåkern åker
      Österänget område
      Österänget äng

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.