ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björna socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 2390 Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 2680
Björna sn Abborrbäcken bäck Björna socken Aborrgrubban tjärn
Björna sn /Se Abborrgrubban tjärn Björna sn Abborrgrubban sjö
Björna (samh) /Se Abborrgrubban sjö Björna socken Abborrgrubborna tjärnar
Björna sn /Se Abborrgrubban sjö Björna sn sn Abborrgrubbsjön sjö
Björna sn /Se Abborrgrubbmon terräng Björna sn Aborrtjärnarna tjärnar
Björna sn /Se Abborrgrubborna tjärnar Alnäsbodarna fäbodar Abborrtjärnarna Saknas
Adinskojan förr koja? Abborrtjärnarna tjärnar Alnäs fäbodskog Saknas Abborrtjärnarna tjärnar
Aspsele by Abborrtjärnbäcken bäck Angsta by Abborrtjärnbäcken Saknas
Aspsele by Abborrtjärnen tjärn Angsta by Abborrtjärnbäcken vattendrag
Aspsele by /Se Abborrtjärnen tjärn Aspsele by Abborrtjärnen tjärn
Björna by Abborrtjärnen tjärn Aspsele by Abborrtjärnen Saknas
?Björna by, sn Abborrtjärnen tjärn Aspselefäbodarna fäbodar Abborrtjärnen Saknas
Björna by Abborrtjärnen tjärn Backe by Abborrtjärnen tjärn
Björna khbost. /Se Abborrtjärnen tjärn Backe by Aborrtjärnen Saknas
Björna khbost. /Se Abborrtjärnen tjärn Backe by Abborrtjärnen tjärn
Björna gd Abborrtjärnen tjärn Berg by Abborrtjärnen Saknas
Björnabodarna förr fäbodar? Abborrtjärnen tjärn Berg by Abborrtjärnen Saknas
Björnsjö by Abborrtjärnen tjärn Bergvattnet torpområde Abborrtjärnen Saknas
Björnsjö by Abborrtjärnen tjärn Bergvattnet torp Abborrtj(ärnen), se Stortjärnen Saknas
Björnsjö by /Se Abborrtjärnen tjärn Billstabodarna fäbodar Abborrtjärnen Saknas
Gammgården förr gård? Abborrtjärnmon terräng Björkbacka torp Abborrtjärnen Saknas
Gamm-Västerhusbodarna förr fäbodar? Adam och Eva naturminne Björkbackarna torp Abborrtjärnen Saknas
Gideå by Adamsmyran myr Björna by Abborrtjärnen Saknas
Gideå by Adamsmyran sank mark Björna by Abborrtjärnen Saknas
Gideå by Aftonsberget berg Björna bebyggelse Abborrtjärnen tjärn
Gide(å) by /Se Aftonsberget berg Björnabodarna fäbodar Abborrtjärnen Saknas
Gideå by /Se Aftonsbäcken bäck Björnabodarna fäbodar Aborrtjärnen Saknas
Gideå by /Se Aftonsmyran myr Björna station station Abborrtjärnen Saknas
Gideå by /Se Aftonsmyran myr Björnberget, se Björnbergstorpet Saknas Abborrtjärnen Saknas
Gideå by /Se Aftonsmyran ägomark Björnbergstorpet torp Aborrtjärnen, se Stortjärnen Saknas
Granbergskojan koja Anders-Jonsforsen fors Björnsjö by Abborrtjärnen, Lilla Saknas
Gälvbodarna förr fäbodar? Anders-Nilssonsmyran myr Björnsjö by Abborrtjärnen, Stora Saknas
Hemling by Anders-Nilssonsmyran myr Björnsjö by Aborrtjärnen, Stora, se Metartjärnen Saknas
Hemling by Angstaberget berg Björnsjö by Abborrtjärnen, Yttre Saknas
Hemling by /Se Angstabäcken bäck Björnsjö bebyggelse Abborrtjärnslåttern slåtter
Hemling by /Se Angstakilen skogsmark Björnsjö fäbodar fäbodar Abborrtjärnsmyren Saknas
Hundsjö by /Se Angstatjärnen tjärn Björnsjö hållplats, se Björnsjö station Saknas Aftonsberget bergshöjd
Jon-Jonstorpet förr torp? Angstatjärnen tjärn Björnsjö station hållplats Aftonberget Saknas
Kärrsjö by /Se Anna-Brittaberget berg Bobackarna fäbod Aftonberget Saknas
Leding by Aspkullen höjd Brattby del av by Aftonsberget bergshöjd
Ledinge by Aspselforsen fors Brattby torp Aftonsberget berg
Leding by /Se Aspselmon terräng Brattby ödegård Aftonsbäcken bäck
Ledinge by /Se Aspsjöberget berg Brånasvedjan torp Aftonsmyren Saknas
Leding? by /Se Aspsjöbergsmyran myr Byströmsberget torp Aftonsmyren odlad myr
Mattarbodum by Aspsjöbäcken bäck Djupgrubban torp Anders Jonsberget berg
Mattarbodum by /Se Aspsjöbäcken bäck Djupgrubban torp Anders-Jonsberget Saknas
Mattarbodum by /Se Aspsjön sjö Enkullen kronotorp Anders Ols myren Saknas
Movattnet by Aspsjötjärnen tjärn Enkullen ödetorp Anders Olsmyren Saknas
Movattnet by Avamyran myr Erik Nils stuga Angstaberget berg
Mört-Jacks förr torp? Avaviken vik Flärkstugan slåtterstuga Angstaberget berg
Per-Eriks ödetorp? Backlundshålet terräng Gamla Västerhusbodarna fäbodar Angstabäcken bäck
Per-Olstorpet förr torp? Backtjärnen tjärn Gammbodarna fäbodar Angstabäcken vattendrag
Remmarn by /Se Bakbergsslåtten terräng Gammbodarna Saknas Angstabäcken vattendrag
Rundkviststorpet ödetorp? Bararshålmyran myr Gammbyn förr by, sedan fäbodar Angstakullen bergshöjd
Sjöbergsfäbodarna förr fäbodar? Bararshålmyran myr Gammbyn f.d. byplats Angstatjärnen Saknas
Västerhus-Nybodarna förr fäbodar? Bastuholmen holme Gammelbyn bebyggelse Anundraningen odling
Ytterbodarna förr fäbodar? Bastuhålstjärnen tjärn Gammelbyn fäbodställe Arnäsbodvallen fäbodplats
Överst-Studsviken ödetorp? Bastunäset näs Gammfäbodarna fäbodställe Aspselet lugnvatten
  Bastunäset näs Gammgården gård Aspsel(e)forsen Saknas
  Bastunästjärnen tjärn Gidbodarna fäbodar Aspselforsen fors
  Bastutomyran myr Gidebodarna fäbodställe Aspsjöberget Saknas
  Bastuviken vik Gideå by Aspsjöberget berg
  Bekymmersviken vik Gedeå by Aspsjöbäcken Saknas
  Bellingsmyran myr Gide by Aspsjön Saknas
  Bergbäcken bäck Gide by Aspsjön sjö
  Bergbäcken bäck Granbergs ödestuga Aspsjötjärnen Saknas
  Bergbäcken bäck Granåsen skogshemman Aspsjötjärnen Saknas
  Bergmyran myr Granåsen torp Avamyren Saknas
  Bergmyran myr Gröna Lund torp Avamyren Saknas
  Bergmyrknösen höjd Gröna Lund torp Avan vik
  Bergmyrkullen höjd Hemling by Backlundshålet myr
  Bergsdammet dammbyggnad Hemling by Backtjärnen tjärn
  Bergssjön sjö Hemling by Backtjärnen tjärn
  Bergssjön sjö Hemling by Baren udde
  Bergssjön sjö Hemling by Barnstrandnäset Saknas
  Bergssjön sjö Hemling by Bastaholmen holme
  Bergssjön sjö Hemling bebyggelse Bastuholmen Saknas
  Bergstjärnen tjärn Hemsjö by Bastuhålet slåttermyr
  Bergsvedjan skogsmark Hemsjö by Bastuhålstjärnen Saknas
  Bergtjärnbäcken bäck Hemsjö, Nedre del av by Bastunäset Saknas
  Bergtjärnen tjärn Hemsjö, Övre del av by Bastutjärnen vik
  Bergtjärnen tjärn Holmlundsfäbodarna Saknas Bellingsmyren myr
  Bergtjärnmyran myr Holmlunds fäbodar Saknas Bergbäcken Saknas
  Bergvattna, se Bergvattssjön sjö Holmsjö kronotorp Bergmyren myr
  Berg vattna, se Bergvattssjön sjö Holmsjön by Bergmyren Saknas
  Bergvattnet sjö Holmsjön, se Mattarbodum Saknas Bergmyren Saknas
  Bergvattnet sjö Hundsjö by Bergmyrknösen höjd
  Bergvattsberget berg Hundjsö by Bergmyrkullarna Saknas
  Bergvattssjön sjö Hällsvedjan torpområde Bergmyrkullen höjd
  Bergvattssjön sjö Hällsvedjan torp Bergsjön sjö
  Bergvattssjön sjö Högåsen by Bergsjön Saknas
  Bergvattssjön sjö Högåsen gd Bergssjön, se Stor-Hemlingen sjö
  Bergvattssjön sjö Högåsen by Bergssjöån Saknas
  Bergvattssjön sjö /Se Hömyrsvedjan torp Bergstjärnarna Saknas
  Betesberget berg Innerbodarna fäbodställe Bergstjärnarna, se Bergstjärnen och Yttersttjärnen Saknas
  Betesberget berg Jenkullen ödetorp Bergstjärnen Saknas
  Billaliden höjd Jälvbodarna fäbodställe Bergsvedjan skogsområde
  Billstabodarna förr fäbodar? Jälvfäbodarna fäbodar Bergsvedjan höjd
  Billstamyran myr Kabbsundet del av by Bergtjänbäcken Saknas
  Billstamyrhålet sank mark Klubben eller Norra Krokvattnet by Bergtjärnbäcken vattendrag
  Billsta-Rödmyran myr Klubben by Bergtjärnen Saknas
  Biörn siön, se Björnsjön, Norra sjö Klubben gd Bergtjärnen Saknas
  Björkbrännan skogsmark Klubben, se Krokvattnet, Norra Saknas Bergtjärnen tjärn
  Bjärkkullen höjd Korsnäset torp Bergtjärnmyren Saknas
  Björkkullen höjd Kroksjöstugan torp Bergvattensberget Saknas
  Bjärkmyrbäckåsen ås Krokvattnet by Bergvattensberget Saknas
  Bjärknäsmyran myr Krokvattnet, Södra by Bergvattnet sjö
  Bjärkrå terräng Krokvattnet, Norra (l. Klubben) by Bergvattnet sjö
  Bjärkskiftet strandområde Krokvattnet, Norra el. Klubben by Bergåkersberget Saknas
  Bjärkstolen strandområde Kråkvattnet by Betesberget Saknas
  Björkmyran myr Kungsmans del av by Betesberget berg
  Björkmyran myr Kungsmans hemman Billstabäcken vattendrag
  Björkmyrberget berg Kungsmans gd Billstabäcken Saknas
  Björkmyrbäcken bäck Kungsstället del av by Billstafäbodarna slåtter
  Björkön ö Kungsstället gård Billstamyran, se Billstarumyren Saknas
  Björklundsmyran myr Kungsstället, Yttre del av by Billstamyren Saknas
  Björklundsmyran myr Kvarnsvedjan torp Billstamyren Saknas
  Björknäset udde Kärrsjö by Billstarumyren Saknas
  Björkrået sank mark Kärrsjö by Billstarödmyren myr
  Björnafallet fors Kärrsjö bebyggelse Björkbrännan skogsområde
  Björnafallsaggan utvidgning av Gideälven Leding by Björkbrännan höjd
  *Björna Kvarn f.d. kvarn Leding by Björkkullen Saknas
  Björnaliden höjd Leding hp Björkkullen höjd
  Björna-Lillån å Ledingbodarna fäbodar Björkkullen, Lilla Saknas
  Björna-Lillån å /Se Lidbodarna Saknas Björkkullen, Stora Saknas
  Björnaänget terräng Lillhemlingen, se Sjösvedjan Saknas Björklundmyren myr
  Björnberget berg Locksta by Björklundmyren Saknas
  Björnberget berg Locksta by Björkmyrbränten höjd
  Björnbäcken terräng Locksta Kronopark Saknas Björkmyrbäcken vattendrag
  Björndalsbäcken bäck Lockstatorp hemman Björkmyrbäcken bäck
  Björnkullen höjd Lockstatorpet hemman Björkmyrbäcken slåtter
  Björnkullen höjd Långnoret torp Björkmyren myr
  Björnmyran myr Långnorstorpet torp Björkmyren myr
  Björnmyran myr Långviken by Björknäset slåtter
  Björnmyran myr Långviken by Björknäsmyrarna Saknas
  Björnmyran myr Långviksbodarna fäbodar Björknäsmyrarna Saknas
  Björnmyran förr ägomark? Långviksmon torp Björkrå slåtter
  Björnmyran myr Långviksmon del av by Björkråbäcken Saknas
  Björnmyran myr Lövlunda kronotorp Björkstolen slåtter
  Björnmyrberget berg Lövnäset torp Björkstolen Saknas
  Björnmyrbäcken bäck Mattarbodum by Björksva dalsänka
  Björnrännan sänka Matarbodum by Björksvabäcken Saknas
  Björnsjön sjö /Se Mattarbodum by Björkön Saknas
  Björnsjön sjö /Se Mattarbodum by Björkön holme
  Björnsjön, N. sjö Mattarbodum hp Björnafallet Saknas
  Björnsjön, Norra sjö Mattarbodum bebyggelse Björnafallet fors
  Björnsjön, Norra sjö Mattarbodum bebyggelse Björnaforsen fors
  Björnsjön, Norra sjö Mattarbodums bandel bebyggelse Björnaforshällarna Saknas
  Björnsjön, Norra sjö Mellanbodarna fäbodställe Björnaliden bergshöjd
  Björnsjön, Norra sjö Mellanbodarna fäbodar Björnaliden Saknas
  Björnsjön, Norra sjö Mobodarna fäbodar Björna Lillå vattendrag
  Björnsjön, Norra sjö Mobodarna fäbodar Björna lillå, se Lillån Saknas
  Björnsjön, Norra sjö Mon, se Långviksmon Saknas Björnaänget slåtter
  Björnsjön, Norra sjö /Se Movattnet by Björnaänget sankmark
  Björnsjön, Södra sjö Movattnet by Björnberget berg
  Björnsjön, Södra sjö Movattnet bebyggelse Björnberget berg
  Björnsjön, Södra sjö Myre kronotorp Björnberget Saknas
  Björnsjöån å Myre kronotorp Björnberget berg
  Björnsjöån å /Se Mörtsjö by Björnbäcken slåtter
  Björnsjöänget sank mark Mörtsjö by Björndalen Saknas
  Björnskallhällorna berghällar Natanaelsgärdet torp Björndalsbäcken vattendrag
  Björnsvedjeberget berg Nordanås by Björnhålet myr
  Björntjärnbäcken bäck Nordanås by Björnkullen Saknas
  Björntjärnen tjärn Nord om ån gårdar Björnkullen höjd
  Björntjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Björnkullen höjd
  Björntjärnen tjärn Nybyn by Björnmyrarna Saknas
  Björntjärnkullen höjd Nybyn by Björndalsbäcken Saknas
  Björntoet terräng Nyland, se Granbergs Saknas Björneback backe
  Blandbäcken bäck Nyliden by Björnfallet, se Björnafallet Saknas
  Blomtjärnen tjärn Nyliden by Björnmyrberget höjd
  Bockmyrstruckan fors Nyåkersberg torp Björnmyrbäcken Saknas
  Bocknäset udde Nyåkers kronopark Saknas Björnmyren Saknas
  Bocknäset delvis odlat strandområde Näset del av by Björnmyren myr
  Bodbackarna terräng Näset torp Björnmyren Saknas
  Bodberget berg Pålsjögubben banvaktstuga Björnrännan sänka
  Bodkullen höjd Pålsjötorpet torp Björnsjön, Norra, se Björnsjö Saknas
  Bodkullhöjden, Inre höjd Remmarn by Björnsjön, Norra Saknas
  Bodkullhöjden, Yttre höjd Remmarn by Björnsjön, Södra, se Björnsjö Saknas
  Bodsvartberget berg Ryssjö by Björnsjötjärnen, S. Saknas
  Bodvallen terräng Ryssjö by Björnsjöån Saknas
  Bodvallsbäcken bäck Ryssjö by Björnsjöån Saknas
  Bojkmyran myr Ryssjö bebyggelse Bjönsjöänget Saknas
  Bojkmyran myr Rödtjärnbodarna fäbodar Björnskallhällorna del av Skarsberget
  Bolidberget berg Römyrbodarna fäbodar Björnskallhällarna Saknas
  Bollstrandnäset strandområde Rönnmyrbodarna fäbodställe Björnsvedjan Saknas
  Bomon terräng Rötjärnbodarna fäbodställe Björnsvedjeberget Saknas
  Bomyran myr Sjöbergs fäbod Saknas Björnsvejberget Saknas
  Borgarnbäcken bäck Sjöbottensvedjan torp Björntjärnbäcken Saknas
  Borgarån å Sjöbottenssvedjan torp Björntjärnen Saknas
  Borgarån å Sjölundsbodarna fäbodar Björntjärnen Saknas
  Borstmyran myr Sjösvedjan torpområde Björntjärnen tjärn
  Borstmyran myr Sjösvedjan torp Björntjärnen Saknas
  Borstmyran myr Skallviken torpområde Björntjärnkullen Saknas
  Bottenlösmyran myr Skallviken torp Blandbäcken Saknas
  Boudden udde Skisjön, Inre torp Blanbäcken Saknas
  Brakamyran myr Skivsjön, Inre torp Bockmyren myr
  Brandbäcken bäck Skoltomten, se 9 Hemling Saknas Bockmyrståkan fors
  Brandbärsvedjan terräng Slidsvedjan torp Bo(d)kullen Saknas
  Brattbacken backe Slirsvedjan torp Bo(d)vallen fäbodplats
  Brattby terräng Snåret torp Bojkmyrbäcken Saknas
  Brattliden höjd Stavarsjö gränsby Bojkmyren Saknas
  Brattmyran myr Stavarsjö by Bojtmyren myr
  Brattmyran myr Stavarsjö Östra bebyggelse Bokullen Saknas
  Braxvattnet sjö Stavsberg torp Bokullen, Inre höjd
  Braxvattsbäcken bäck Stafsberg del av by Bokullen, Yttre höjd
  Braxviken vik Storflaka, se 9 Mattarbodum Saknas Bolandssvedjan, Främre Saknas
  Bredavidmyran myr Strömbackarna torp Bolandssvedjan, Övre Saknas
  Bredavidmyran myr Studsvikbyn gårdar Bolandsvedjan skogsområde
  Bredavidmyrholmen myrholme Studsviken by Bomyren myr
  *Bronabergs Stenrå gränsmärke Studsviken by Borgarbäcken Saknas
  Brundinsberget berg Studsviken by Borgarnbäcken vattendrag
  Brånaberget berg Studsviksvedjan gårdar Borgarnliden skogsområde
  Brånaberget berg Sundsnäset torp Borgarnvägen gångstig
  Brånakullen höjd Svedjeudden del av by Borgarån vattendrag
  Brånakullen berg Svedjeudden torp Borgarån å
  Brånamyran myr Sven Olov Svens fäbod fäbod Bosvartberget Saknas
  Brånamyran myr Svintarmen banvaktstuga Bosvartberget Saknas
  Brånan ägomark? Södra fäbodarna fäbodar Bottenlösmyren myr
  Brånatjärnen tjärn Sörbodarna fäbodar Bottenlösmyren Saknas
  Brånatjärnen tjärn Temmesudden torp Boudden Saknas
  Brännan terräng Tomten, se 10-11 Mattarbodum Saknas Boudden Saknas
  Brännan skogsmark Torparstaden, se Torsbacken Saknas Bovallen slåtter
  Brännmyran myr Torsbacken, Nedre del av by Bovallsbäcken vattendrag
  Brännmyran myr Torsbacken, Övre del av by Boviken Saknas
  Brännvinshålet vik Torsbacken torp Brambärkullen Saknas
  Brännåbron bro Trehörningen torp Brambärsvedjan skogsområde
  Brännäsudden udde Tämnäsudden Saknas Brattmyrbäcken Saknas
  Bräntet terräng Uddersjön by Brattmyren Saknas
  Bränthem terräng Uddersjö by Braxgrubban vik
  Bräntholmen holme Uddersjön gård Braxvattensbäcken Saknas
  Bräntholmen udde Uttersjö by Braxvattnet sjö
  Bräntmon terräng Uttersjö by Braxvattnet Saknas
  Bräntmon höjd Uttersjö bebyggelse Braxviken vik
  Bräntudden strandområde Vestbergstorpet förr fäbodar, numera torp Bredvidmyren Saknas
  *Bullerforsen fors Västerbodarna Saknas Bredvidmyrholmen kulle
  Bullerhålet sank mark Västertorpet del av by Brommersvedjan Saknas
  Byxmyran myr Ytterbodarna fäb. Bromyren Saknas
  Byxmyran myr Ytterbodarna fäbodar Brundinsberget höjd
  Byxmyrberget berg Å del av by Brånaberget Saknas
  Byxparmyran myr Å by Brånakullen Saknas
  Bågalidbäcken bäck Östansjö by Brånakullen höjd
  Bågalidbäcken bäck Östansjö by Brånan berg
  Bågaliden höjd Östra Anundsjö kronopark Saknas Brånan Saknas
  Båten område Över-Hemsjö bydel Brännmyren Saknas
  Båthusaggan utvidgning av Flärkån Överlid(s)bodarna fäbodställe Brännmyrkälen skogsområde
  Båthustjärnen tjärn   Brännvinshålet vik
  Båthustjärnen tjärn   Brännäsudden Saknas
  Båthustjärnen tjärn   Bräntholmen holme
  Båthusviken vik   Bräntmon höjd
  Båthusviken vik   Bräntudden slåtter
  Båthusviken vik   Buffersvägen fäbodväg
  Båthusviken vik   Bufferskammen moränås
  Båtviken vik?   Byströmsberget höjd
  Bäckmyran myr   Byströmsberget höjd
  Bäckmyran ägomark   Byxmyrbäcken Saknas
  Bäckmyran myr   Byxmyren Saknas
  Bäckmyran myr   Byxmyren Saknas
  Bäckmyran myr   Byxparmyren Saknas
  Bäckmyran myr   Bågalidbäcken vattendrag
  Bäckmyrbäcken bäck   Bågalidbäcken bäck
  Bäckmyrbäcken bäck   Bågaliden berg
  Bäckmyrbäcken bäck   Bågaliden berg
  Bäckmyrhällan berghäll   Bågaliden, Lilla bergshöjd
  Bäckmyrmon terräng   Bånstrandnäset näs
  Bäckmyrtjärnen tjärn   Båthusbäcken vattendrag
  Bäckmyrtjärnen tjärn   Båthussjön vik
  *Bäcknäset näs(?)   Båthustjärnen Saknas
  Bäcknäset terräng   Båthustjärnen Saknas
  Bäckudden udde   Båthustjärnen vik
  Bärgvatne, se Bergvattssjön sjö   Båthustjärnen Saknas
  Bärmyran myr   Båthusudden slåtter
  Bärmyran myr   Båthusviken vik
  Bärmyran myr   Båthusviken Saknas
  Bärmyran myr   Båthusviken Saknas
  Bärmyrberget berg   Båtsmansslåttern slåtter
  Bärmyrbäcken bäck   Båtsmanstjärnarna Saknas
  Bäverholmen holme   Båtsmanstjärnarna Saknas
  Bäverhugstet, Nedre område   Båtviken vik
  Bäverhugstet, Övre sank mark   Båtvikmyren Saknas
  Bäverhusforsen fors   Bäckerstranden slåtter
  Bävermusen holme   Bäckmyrberget Saknas
  Bävernäset strandområde   Bäckmyrbäcken vattendrag
  Dagslåttjärnen tjärn   Bäckmyrbäcken Saknas
  *Dagsslåttskroken krök   Bäckmyrbäcken Saknas
  Dalsmyran myr   Bäckmyren Saknas
  Dalsmyrbäcken bäck   Bäckmyren myr
  Dalsmyrliden höjd   Bäckmyren myr
  Dalviken vik   Bäckmyren Saknas
  Dalviken vik   Bäckmyren Saknas
  Dammraningen sank mark   Bäckmyren Saknas
  Dammviken vik   Bäckmyren Saknas
  Dammviken vik   Bäckmyren Saknas
  Dammviken vik   Bäckmyrmon höjd
  Daniel-Pålsmyran myr   Bäckmyrtjärnarna Saknas
  Daniel-Pålsmyran myr   Bäckmyrtjärnen Saknas
  Daniel-Pålsmyråsen höjd   Bäckmyrtjärnen Saknas
  Djupbäcken bäck   Bäckmyrtjärnen, Yttre tjärn
  Djupdalen dal   Bäckmyrtjärnslåttern Saknas
  Djupdalsbäcken bäck   Bäcksvedjan Saknas
  Djupgrubban terräng   Bärarselmyren slåttermyr
  Djuptjärnen tjärn   Bärmyrbäcken Saknas
  Djuptjärnen tjärn   Bärmyrkullen Saknas
  Dräppeltjärnen tjärn   Bärmyren Saknas
  Drävjbäcken bäck   Bärmyren myr
  Drävjemyrtjärnarna tjärnar   Bärnäset slåtter
  Drävjen terräng   Bärnäset slåtternäs
  Edlundsmyran myr   Bäverhagstet slåtter
  Ekorrmyran myr   Bäverhuggstan Saknas
  Enbärstjärnen tjärn   Bäverholmen Saknas
  Erhardsmyran myr   Bäverhuggstena slåtterområden
  Erik-Isaksmyran myr   Bäverhuset Saknas
  Erik-Nils förr torp   Bäverhusforsen fors
  Erik-Ol-Persodlingen sank mark   Bävermusen holme
  Erik-Persmyran myr   Bävernäset slåtter
  Farfarsgärdan terräng   Bävertaskan holme
  Farfarsraningen sank mark   Dagslåttern Saknas
  Filnäset udde   Dagslåttertjärnen Saknas
  Finntjärnberget berg   Dagslåttjärnen Saknas
  Finntjärnbäcken bäck   Dalmyrbäcken Saknas
  Finntjärnen tjärn   Dalsmyrarna myrar
  Finntjärnmyran myr   Dalsmyrarna Saknas
  Fjällhällorna berghällar?   Dalsmyrberget Saknas
  Fjällviken vik   Dalsmyrtjärnarna tjärnar
  Flaggberget berg   Dalsmyrtjärnen Saknas
  Flaggmyran myr   Daltjärnbäcken vattendrag
  Flaggmyran myr   Daltjärnen, Lilla Saknas
  Flaggstångsberget berg   Daltjärnen, Lilla Saknas
  Flajbäcken bäck   Daltjärnen, Stora Saknas
  Flajkullen höjd   Daltjärnen, Stora Saknas
  Flakamyran myr   Dalviken vik
  Flakamyran myr   Daniel-Pålsmyren myr
  Flakamyran myr   Daniel Pålsmyren Saknas
  Flakamyrliden höjd   Daniel-Pålsmyråsen höjd
  Flakamyrudden udde /Se   Djupbäcken vattendrag
  Flakamyrudden udde /Se   Djupbäcken vattendrag
  Flakamyrudden udde /Se   Djupbäcken Saknas
  Flakamyrudden udde /Se   Djupbäcken Saknas
  Flarkullen höjd   Djupdalen myrslåtter
  Flarkullmyran myr   Djupdalsbäcken vattendrag
  Flasktjärnen tjärn   Djuptjärnen tjärn
  Flatberget berg   Djuptjärnen tjärn
  Flatlandshällorna berghällar   Djuptjärnen Saknas
  *Flerk...stenen råsten?   Djuptjärnen Saknas
  Flottaudden udde   Djuptjärnen tjärn
  Flädermösshällorna berghällar   Dräjmyrtjärnen Saknas
  Flärkberget berg   Dräppeltjärnen tjärn
  Flärkberget berg   Dynghålet tjärn
  Flärkberget berg   Ekorrmyren Saknas
  Flärkbergstjärnen tjärn   Ekorrmyren Saknas
  Flärken sjö   Ekorrmyren, Norra myr
  Flärken sjö   Ekorrmyren, Norra myr
  Flärken sjö   Ekorrmyren, Södra myr
  Flärken sjöar /Se   Ekorrmyren, Södra myr
  Flärkforsen fors   Ekorrviken slåtter
  Flärkforsen fors   Ekorrviken vik
  Flärkmyran myr   Eliastjärnbäcken vattendrag
  Flärkmyran myr   Eliastjärnen Saknas
  Flärkmyran myr   Enbärstjärnen Saknas
  Flärkmyrbäcken bäck   Enkullen bergshöjd
  Flärkåmyrorna myrar   Enmyrbäcken vattendrag
  Flärkån å   Enmyren Saknas
  Flärkån å   Enmyrtjärnen tjärn
  Flärkån å   Enmyrtjärnen Saknas
  Flärkån å   Flakamyren Saknas
  Flärkån å   Erik Isaks myren Saknas
  Forsbäcken bäck   Erik Jansmyren Saknas
  Forshuvudtjärnen tjärn   Erik Nilsstället skogsområde
  Forshuvudtjärnen tjärn   Febäckmyren myr
  Forskullen höjd   Finntjärnberget Saknas
  Forskullen berg   Finntjärnberget Saknas
  Forskullmyran myr   Finntjärnen Saknas
  Forskullmyran myr   Finntjärnen Saknas
  Forskullmyran sank mark   Finntjärnmyren Saknas
  Forskullmyran myr   Enrå slåttermyr
  Forsudden udde   Finskäggraningen slåttermyr
  Fredagsberget berg   Fisktjärnen Saknas
  Fredagsmyran myr   Finskäggmyren myr
  Freggeviken vik   Fisktjärnen Saknas
  Frosthålet strandområde   Fisktjärnen Saknas
  Frosthålforsen fors   Fjällviken vik
  Fräkenbäcken bäck /Se   Fjällviken Saknas
  Fräkenmyrorna myrar   Fjällvikudden Saknas
  Fräkentjärnbrånan terräng   Flajkullen berg
  Fräkentjärnbrånan berg   Flajkullen bergshöjd
  Fräkentjärnen tjärn   Flakamyren myr
  Fräkentjärnen tjärn   Flakamyren myr
  Främmerdammet dammbyggnad   Flak(a)myren Saknas
  Frättbäcken bäck   Flakamyren Saknas
  Färttbäcken bäck   Flakamyren myr
  Frättbäcktjärnen tjärn   Flakamyrkullen Saknas
  Frättmyran myr   Flakamyrliden Saknas
  Frättmyran myr   Flakamyrliden höjd
  Frättsjöliden skogsmark   Flakamyrudden udde
  Frättsjömon skogsmark   Flak(a)myrudden Saknas
  Frättsjömyran förr ägomark?   Flakaön, Lilla Saknas
  Frättjärnberget berg   Flakaön, Stora Saknas
  Frättjärnen tjärn   Flarkullen höjd
  Frättjärnmyran myr   Flatlandshällarna berghällar
  Frättsjön sjö   Flatlandshällarna Saknas
  Fröjdesalen sank mark   Flottudden Saknas
  Fulvad strandområde   Flukorna tjärnar
  Furberget berg   Flunkan slåttermyr
  Furbergsmyran myr   Flunkamyren Saknas
  Furbergsmyrbäcken bäck   Flärkberget Saknas
  Fårmyrberget berg   Flärkberget höjd
  Fäbodberget berg   Flärkberget bergshöjd
  Fäbodberget berg   Flärkberget höjd
  Fäbodkälsberget berg   Flärkberget höjd
  Fäbodkälsdammet terräng   Flärkbergstjärnen tjärn
  Fäbodkälsmyran myr   Flärkbergstjärnen Saknas
  Fäbodkälsmyran myr   Flärken sjö
  Fäbodkälsmyren myr /Se   Flärken vattendrag
  Fäbodkälsberget berg /Se   Flärken sjö
  Fäbodliden höjd   Flärken sjö
  Fäbodmyran myr   Flärkforsen fors
  Fäbodmyran myr   Flärkforsen fors
  Fäbodplatsen terräng   Flärkforsstråkan fors
  Fäbodplatsen terräng   Flärkmyren Saknas
  Fäbodsjön sjö   Flärkmyren myr
  Fäbodtjärnen tjärn   Flärkmyren Saknas
  Fäbodviken vik   Flärkåmyrarna Saknas
  Fäbäcken bäck   Flärkåmyrarna Saknas
  Fäbäckliden höjd   Flärkån å
  Fäbäckmyran myr   Flärkån vattendrag
  Fäbäckmyran myr   Flärkåvägen gångstig
  Fällkullen höjd   Forsbäcken Saknas
  Fällkulltjärnen tjärn   Forsbäcken Saknas
  Fällkäl-Långmyran myr   Forskullen höjd
  Färesmyran myr   Forskullen Saknas
  Färesmyrtjärnen tjärn   Forskullmyren myr
  Färjestaden strandområde   Forsnäset slåtter
  Färnäsmyran myr   Forsnäset slåtternäs
  Fölarå terräng   Forssvedjan Saknas
  Galamyran myr   Fredagsberget topp
  Galtarmyran myr   Fredagsbäcken vattendrag
  Galtberget berg   Fredagsslåtten slåtter
  Galtnäsberget berg   Freggeviken Saknas
  Galtnäset strandområde   Frosthålet slåtter
  Galtryggen stenhäll?   Frosthålet slåtternäs
  Gammbodberget berg   Frosthålfosen Saknas
  Gammbodriset terräng   Frosthålsstranden slåtter
  Gammbodvallen terräng   Frostsjölen bergpass
  Gammbrånaberget berg   Fräkenbäcken vattendrag
  Gammbrånabäcken bäck   Fräkenbäcken Saknas
  Gammbyberget berg   Fräkenbäckstjärnen Saknas
  Gammbyforsen fors   Fräkenbäcktjärnen tjärn
  Gammbyforsen fors   Fräkenmyren Saknas
  Gammbyn skogsområde   Fräkenmyren, Lilla Saknas
  Gammbyn terräng   Fräkenmyren, Stora Saknas
  Gammfäboddalen dal   Fräkensjöbäcken Saknas
  Gammfäbodliden höjd   Fräkensjöliden höjd
  Gammfäbodmyran myr   Fräkensjömon tallmo
  Gammgården skogsmark   Fräkensjömyren Saknas
  Gammgårdskullen höjd   Fräkensjömyren Saknas
  Gammkojmyran myr   Fräkensjön sjö
  Gammliden skogsmark   Fräkensjön Saknas
  Gammsågselet del av Hemlingsån   Fräkensjövägen Saknas
  Gammyran myrmark   Fräkentjärnbrånan Saknas
  Gammyran myr   Fräkentjärnen Saknas
  Gammyrbrännan skogsmark   Fräkentjärnen tjärn
  Gammyriken vik   Fräkentjärnen Saknas
  Gammåforsen fors   Fräkentjärnsberget Saknas
  Gammåmyran myr   Fräkentjärnbäcken Saknas
  Gammänget sank mark   Fröjdesalen slåttermyr
  Gammänget strandområde   Fulvabäcken Saknas
  Getberget berg   Furberget Saknas
  Getingmyran myr   Furberget = Fölberget Saknas
  Getingmyran myr   Furbergsmyren Saknas
  Getingmyran myr   Furbergsmyrbäcken Saknas
  Getklövdalen dal   Fäbodbacktjärnen Saknas
  Getklövet sank mark   Fäbodberget Saknas
  Getmyran myr   Fäbodberget Saknas
  Getskallberget, se Getskallen Saknas   Fäbodberget bergshöjd
  Getskallen berg   Fäbodberget, Lilla höjd
  Getskallen berg, triangelpunkt   Fäbodberget, Stora höjd
  Getskalltjärnen tjärn   Fäbodbäcken vattendrag
  Getskalltången skogsterräng   Fäbodbäcken Saknas
  Getsvedjebäcken bäck   Fäbodbäcken vattendrag
  Gideberget berg   Fäbodalsbäcken Saknas
  Gidebodarna förr fäbodar?   Fäbodkälsberget Saknas
  Gidedalen dal   Fäbodkälsberget berg
  Gideforsen fors   Fäbodkälsmyren Saknas
  Gideforsen fors   Fäbodliden berg
  Gidenäset näs /Se   Fäbodliden Saknas
  Gidenäset näs /Se   Fäbodmyren myr
  Gidenäset näs /Se   Fäbodmyren Saknas
  Gidenäset näs /Se   Fäbodmyren, Stora Saknas
  Gide-Pålsjöberget berg   Fäbodsjön sjö
  Gidetjärnen tjärn   Fäbodsjön Saknas
  Gideån älv /Se   Fäbodtjärnen, se Lomtjärnen Saknas
  Gideälven älv   Fäbodtjärnen Saknas
  Gideälven älv   Fäbodtjärnen Saknas
  Gideälven älv   Fäbodtjärnen Saknas
  Gideälven älv   Fäbodtjärnsberget, se Fäbodkälsberget Saknas
  Gideälven älv   Fäbodtjärnsberget Saknas
  Gideälven å   Fäbodviken vik
  Gideälven älv   Fäbodviken Saknas
  Gideälven älv   Fäbodvägen gångstig
  Gideälven älv   Fäbäcken vattendrag
  Gideälven älv   Fäbäcken bäck
  Gideälven, se Gideån Saknas   Fäbäckmyren myr
  Gighån, se Gideälven älv   Fäbäckmyren myr
  Gigån, se Gideälven å   Fäbäckmyren myr
  Glesskallberget berg   Fällkullen höjd
  Glesskallen höjd   Fällkullen bergshöjd
  Glesskallen terräng   Fällkulltjärnen Saknas
  Glisbacken backe   Fällkulltjärnen tjärn
  Gläjsjöbäcken bäck   Fölarå myrområde
  Gläjsjön sjö   Fölberget, se Furberget Saknas
  Gläjsjön sjö   Förberget Saknas
  Gläjsjön sjö /Se   Förberget berg
  Godnoret sjö   Förbergsmyrbäcken vattendrag
  Godnoret sjö /Se   Förbergsmyren Saknas
  Godsamråbäcken bäck   Förbergsmyren myr
  Godsamråbäcken bäck   Galamyren Saknas
  Granholmsforsen fors   Galamyren Saknas
  Grankullen berg   Galtberget Saknas
  Grankullen höjd   Galtberget Saknas
  Grankullen höjd   Galtnäsberget Saknas
  Granliden höjd   Galtnäsberget Saknas
  Granliden höjd   Galtnäset Saknas
  Grannäset strandområde   Galtryggen stenhällor
  Granåsen terräng   Gamla Brånaberget berg
  Granön ö   Gammbovallen höjd
  Gravaholmen holme   Gammbodvallen fäbodställe
  Gravaholmen holme   Gammbrånaberget Saknas
  Gravatjärnbäcken bäck   Gammbrånabäcken Saknas
  Gravatjärnen tjärn   Gammbrånan skogsområde
  Gravatjärnen tjärn   Gammbyaggan eda
  Grubbtjärnen tjärn   Gammbyberget Saknas
  Grubbtjärnen tjärn   Gammbybäcken Saknas
  Grubbtjärnmyran myr   Gammbyn skogsområde
  Grubbäcken bäck   Gammfäbodberget Saknas
  Grundhällan stenhäll?   Gammfäbodvallen slåtter
  Grundsjöbäcken bäck   Gammfäliden berg
  Grundsjöbäcken bäck   Gammfäliden Saknas
  Grundsjökullen höjd   Gammgården skogsområde
  Grundsjö-Lappmyran myr   Gammkosvedjan Saknas
  Grundsjöliden höjd   Gammliden bergssluttning
  Grundsjömyran myr   Gammyren myr
  Grundsjön sjö   Gammyren Saknas
  Grundsjön sjö   Gammyren Saknas
  Grundviken vik   Gammyren Saknas
  Grundvikudden udde   Gammyren Saknas
  Gruvberget berg   Gammyrviken vik
  Grytstenen sten?   Gammåforsen fors
  Gråberget berg   Gammåforsen fors
  Gråhällan udde?   Gammåmyren myr
  Gråhällan strandområde   Gammån del av Lockstaån
  Gråtarmyran myr   Gammån slåtter
  Gråtnäsberget berg   Gammänget slåtter
  Grävenmyran myr   Getklöverdalen Saknas
  Grönmyran myr   Getklöverkullarna Saknas
  Gröntjärnen tjärn   Getklövermyren Saknas
  Gröntjärnen tjärn   Getklövet slåttermyr
  Gubbliden skogsmark   Getskallen bergshöjd
  Gubbmyran myr   Getskallen berg
  Gubbmyran myr   Getskallen berg
  Gubbraningen terräng   Getsvedjebäcken Saknas
  Gubbraningen sank mark   Gidberget Saknas
  Gubbtjärnbäcken bäck   Gideberget Saknas
  Gubbtjärnen tjärn   Gidefallet Saknas
  Gubbtjärnen tjärn   Gideforsen fors
  Gullikssonmyran myr   Gideforsen Saknas
  Gunsmyran ägomark   Gidenäset fest- och mötesplats
  Gunsmyrbäcken bäck   Gidetjärnarna Saknas
  Gunsmyrtjärnen tjärn   Gidetjärnarna Saknas
  Gustavmyran myr   Gideån å
  Gustav-Olsgrubban terräng   Gideån å
  Gustavsmyrorna myrar   Gideån å
  Gustavstjärnen tjärn   Gide älv vattendrag
  Gustavstjärnen tjärn   Gideälven älv
  Gårdberget berg   Gideälven å
  Gårdmyran myr   Gidfallet fors
  Gårdmyrbäcken bäck   Gidmansberget Saknas
  Gårdtjärnen tjärn   Gidtjärnsslåttern slåtter
  Gårdtjärnen tjärn /Se   Gidänget åker
  Gåsmyran myr   Gigan namn på Gideälven
  Gåstjärnbäcken bäck   Gigån älv
  Gåstjärnen tjärn   Glesskallberget Saknas
  Gåstjärnen tjärn   Glesskallberget berg
  Gåstjärnen tjärn   Glisingen berg
  Gåstjärnmyran myr   Gläjsjön sjö
  Gåstjärnmyran myr   Gläjsjön Saknas
  Gäddsjöbäcken bäck   Godmyren Saknas
  Gäddsjöbäcken bäck   Godsamrå slåtterområde
  Gäddsjöholmarna skogsområde   Godsamråtjärnen tjärn
  Gäddsjöholmarna terräng   Godsamråtjärnen Saknas
  Gäddsjömyrorna myrmark   Gonoret sjö
  Gäddsjömyrorna sank mark   Gonoret sjö
  Gäddsjömyrorna myrmark   Gonartjärnen Saknas
  Gäddsjön sjö   Gonsmyren Saknas
  Gäddsjön sjö   Garrhålet myr
  Gäddsjöåsen höjd   Gorrtjärnen tjärn
  Gäddsjöåsen berg   Gorrtjärnen, Lilla tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Gorrtjärnen, Stora tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Goråtjärnen, se Godsamråtjärnen Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Goråtjärnen, se godsamråtjärnen Saknas
  Gäddtjärnen tjärn   Granholmen Saknas
  Gäddtjärnmyran myr   Granholmforsen Saknas
  Gäddviken vik   Grankullen bergshöjd
  Gälvmyran myr   Grankullen berg
  Gälvsjön sjö   Grankullen berg
  Görjviken vik   Grankullen Saknas
  Görtjärnen tjärn   Granliden berg
  Halmsiön, se ?Sörsjön sjö   Granliden bergsträcka
  *Halmsjön sjö   Granliden berg
  Halvfaritbäcken bäck   Granliden berg
  Halvfärdsmyran myr   Granliden Saknas
  Halvvägasmyran myr   Grannäset slåtter
  Hampnäset holme   Grannäset slåtter
  Hamptjärnbäcken bäck /Se   Grannäset näs
  Hamptjärnbäcken bäck /Se   Granön holme
  Hamptjärnbäcken bäck /Se   Granön Saknas
  Hamptjärnbäcken bäck /Se   Gravadiket bäck
  Hamptjärnbäcken bäck   Gravatjärnbäcken Saknas
  Hamptjärnen tjärn   Gravatjärnen tjärn
  Hamptjärnen tjärn   Gravatjärnen Saknas
  Hamptjärnen tjärn   Grubbäcken Saknas
  *Hamptjärnmyran myr /Se   Grundsjöbäcken vattendrag
  *Hamptjärnmyran myra /Se   Grundsjöbäcken Saknas
  *Hamptjärnsmyran myr /Se   Grundsjöbäcken Saknas
  *Hamptjärnmyran myra /Se   Grundsjökullen höjd
  Handskmyran myr   Grundsjöliden Saknas
  Hansmyran myr   Grundsjöliden bergshöjd
  Harakullarna höjder   Grundsjöliden Saknas
  Hedningmyran myr   Grundsjön Saknas
  Hejarsbäcken bäck   Grundsjön Saknas
  Hejarsriset terräng   Grundsjön Saknas
  Helvetesbacken backe   Grundsjön sjö
  Helvetesbacken berg   Grundsjön Saknas
  Hemberget berg   Grundsjöraningen Saknas
  Hemberget berg   Grundviken Saknas
  Hembäcken bäck   Grundvikudden Saknas
  Hemliden höjd   Gruvberget berg
  Hemliden höjd   Gruvberget Saknas
  Hemlingen, se Bergssjön Saknas   Gråberget Saknas
  Hemlingen, Lilla sjö   Gråberget Saknas
  Hemlingen, Stora sjö   Gråtanäset Saknas
  Hemlingsberget berg   Gråtarmyren myr
  Hemlingsforsen fors   Gråtartjärnen Saknas
  Hemlingsforsen fors   Gråtnäsberget Saknas
  Hemlingsmyran myr   Bråtnäsberget Saknas
  Hemlingsmyran myr   Gråtnäsen slåtterområden
  Hemlings-Rödtjärnen sjö   Grävdmyren Saknas
  Hemlings-Rödtjärnen tjärn   Grävenmyren myr
  Hemlings-Rödtjärnen tjärn   Grönsvedjeudden Saknas
  Hemlingsslåtten ägomark   Grönsvedjeåsen Saknas
  Hemlingsån å   Gröntjärnen Saknas
  Hemlingsån å   Gröntjärnen Saknas
  Hemsjöliden höjd   Gubbäcken Saknas
  Hemsjömyran myr   Gubbliden skogsområde
  Hemsjön sjö   Gubbliden berg
  Hemsjön sjö   Gubbmyren Saknas
  Hemsjön sjö   Gubbmyren myr
  Hiter-Koliden höjd   Gubbmyrtjärnen Saknas
  Holmen holme   Gubbrå myr
  Holmen skogsmark   Gubbtjärnarna Saknas
  Holmforsen, Nedre fors   Gubbtjärnbäcken vattendrag
  Holmforsen, Övre fors   Gubbtjärnen tjärn
  Holmforsen fors   Gubbtjärnen, Lilla Saknas
  Holmkammen höjd   Gubbtjärnen, Stora Saknas
  Holmmyran myr   Gubbtjärnmyren Saknas
  Holmmyran myr   Gunsmyrbäcken Saknas
  Holmmyran myr   Gunsmyren Saknas
  Holmmyran myr   Gunsmyran myr
  Holmraningen terräng   Gunsmyrtjärnen Saknas
  holms myra, se Holmmyran myr   Gustafmyren Saknas
  Holmsion, se Mattarbodumssjön sjö   Gustafsudden Saknas
  Holmsiön, se Mattarbodumssjön sjö   Gvalmsjön sjö
  Holmsjöberget berg   Gvalmsjöbäcken Saknas
  Holmsjöbäcken bäck   Gårdbergsbäcken vattendrag
  Holmsjödammet dammbyggnad   Gårdbergsbäcksröjningen slåtter
  Holmsjögrubban utvidgning av Stavarsjöbäcken   Gårdmyrbäcken Saknas
  Holmsjögrubban myr   Gårdsmyren Saknas
  Holmsjökullen höjd   Gårdmyren Saknas
  Holmsjökullen berg   Gårdmålsspängerna slåtter
  Holmsjön, N. sjö   Gårdtjärnen Saknas
  Holmsjön, S. sjö   Gårdtjärnen Saknas
  *Holmsjön sjö   Gårdtjärnen tjärn
  Holmsjön sjö   Gåsmyrbäcken vattendrag
  Holmsjön sjö   Gåsmyrbäcken Saknas
  Holmviken vik   Gåsmyren Saknas
  Hornbarbäcken bäck   Gåsmyren Saknas
  Hornbartjärnarna tjärnar   Gåstjärnbäcken vattendrag
  Hornbartjärnarna tjärnar /Se   Gåstjärnbäcken Saknas
  Hornbartjärnen tjärn   Gåstjärnen Saknas
  Hornbartjärnen tjärn /Se   Gåstjärnen Saknas
  Hornborrtjärnen tjärn /Se   Gåstjärnen Saknas
  Hornspiggtjärnen tjärn   Gåstjärnen Saknas
  Humlungs Siön, se Bergssjön sjö   Gäddsjöbäcken vattendrag
  Humlungssiön, se Lillhemlingen sjö   Gäddsjöbäcken Saknas
  HumlungzSiön, se Bergssjön sjö   Gäddsjömyrarna Saknas
  Humlungzsiön, se Bergssjön sjö   Gäddsjömyrarna Saknas
  Humlungzsiön, se Lillhemlingen sjö   Gäddsjön sjö
  Hummelbäcksforsen fors   Gäddsjön, Lilla Saknas
  Hummelmyran myr   Gäddsjön, Stora = Gäddtj. Saknas
  Humptjärnbäcken, se Hamptjärnbäcken bäck   Gäddtjärnbäcken Saknas
  *Humptjärnmyran, se *Hamptjärnmyran myra   Gäddtjärnen Saknas
  Hundbäcken ägomark   Gäddtjärnen Saknas
  Hunddalen terräng   Gäddtjärnen, se Gäddsjön Saknas
  Hundroforsen fors   Gäddtjärnen Saknas
  Hundsjöliden berg   Gäddtjärnen Saknas
  ?Hundsjön sjö   Gäddtjärnen Saknas
  Hundsjön sjö   Gäddtjärnen, Lilla Saknas
  Hundsjön sjö   Gäddtjärnen, Stora Saknas
  Hundsjön sjö   Gäddtjärnmyren Saknas
  Hundsjön sjö   Halvvägsbacken landsvägsbacke
  Hundsjön sjö   Hammaren kulle
  Hundsjön sjö   Hammarmyren Saknas
  Hundsjön sjö   Hampnäset holme
  Hundsjön sjö   Hampenäset holme
  Hundsjön sjö   Hampetjärnen Saknas
  Hundsjön sjö   Hampetjärnen Saknas
  Hundsjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Hundsjön sjö   Hamptjärnen Saknas
  Hundsjön sjö /Se   Hampetjärnbäcken Saknas
  Hundsjöraningen terräng   Hamptjärnsbäcken vattendrag
  Hundsjötjärn tjärn /Se   Hamptjärndalen Saknas
  Hunsiön, se Hundsjön sjö   Hansnäs slåtter
  Hunnsiön, se Hundsjön sjö   Har(a)loken tjärn
  »hunnsiön», se Hundsjön sjö   Harhålet slåttermyr
  HunSiön, se Hundsjön sjö   Harkullarna höjder
  Hunsiöön, se Hundsjön sjö   Harkullen, Lilla höjd
  Husmyran myr   Harkullen, Stora bergshöjd
  Husön ö   Harrhällan hällor
  Huvudmyran myr   Harrhällen berghäll
  Hvalfsiön, se Östersjön sjö   Harrhällforsen Saknas
  »hvalfsiön», se Östersjön sjö   Hedningkullen höjd
  Håkabäcken bäck   Hedningkullen topp
  Håkabäcken bäck   Hedningmyren myr
  Håka-Kassbäcken bäck   Hedningmyren Saknas
  Hålldammon terräng   Hejarsbäcken bäck
  Hålldammyran myr   Hejarsbäcken bäck
  Hålldammyran myr   Helvetesbacken backe
  Häggsjöbäcken bäck   Hemberget Saknas
  Hägnberget berg   Hemberget berg
  Hägnnäset strandormråde   Hemberget Saknas
  Hällan terräng   Hemberget Saknas
  Hällforsen fors   Hembäcken Saknas
  Hällsvedjan terräng   Hembäcken vattendrag
  Hälludden udde   Hemliden berg
  Hällviken vik   Hemliden bergshöjd
  Hällviken vik   Hemliden berg
  Hässjemyran myr   Hemlingsberget Saknas
  Hässjemyrkullen höjd   Hemlingsberget Saknas
  Hästbäcken bäck   Hemlingsforsen fors
  Hästbäckrå ägomark   Hemlings lillå, se Hemlingsån Saknas
  Hästliden höjd   Hemlings lillå Saknas
  Hästråbäcken bäck   Hemlingsmyrarna Saknas
  Hästråkammen höjd   Hemlingsmyren Saknas
  Hästråmyran myr   Hemlingsmyren myr
  Hästråtjärnen tjärn   Hemlingsmyren Saknas
  Hästskomyran myr   Hemlingsån Saknas
  Hästskon krök   Hemsjöberget Saknas
  Hästtomman skogsmark   Hemsjöberget Saknas
  Hästtommarmyran myr   Hemsjöbäcken Saknas
  Högberget berg o. triangelpunkt   Hemsjöfällan svedja
  Högbrånan höjd   Hemsjöliden Saknas
  Höghällorna berg   Hemsjöliden berg
  Högkullen höjd   Hemsjömyrbäcken vattendrag
  Högmyran myr   Hemsjömyren Saknas
  Högmyrbäcken bäck   Hemsjömyren Saknas
  Högslätten höjd?   Hemsjön sjö
  Högsten sten?   Hemsjön sjö
  Högsvedjemyran myr   Hemsjön sjö
  Högåslänningen strandområde   Hemsjön Saknas
  Högön ö   Hemsjöraningarna förr slåttermyr
  Hökudden udde   Hinstrandbäcken vattendrag
  Hökudden udde   Hitrebäckmyrtjärnen Saknas
  Hömyran myr   Holmen slinga av Utterån
  Hömyran myr   Holmen slåtter
  Hömyrbräntet skogsmark   Holmen höjd
  Hömyrbäcken bäck   Holmen ö
  Höstockmyran myr   Holmkammen berg
  Hötjärndiket bäck   Holmmyren myr
  Hötjärnen tjärn   Holmsforsen, Främre fors
  Hötjärnen tjärn   Holmsjöberget Saknas
  *ier-tjärnen tjärn   Holmsjöberget Saknas
  Iljasberget berg   Holmsjöbäcken vattendrag
  Iljastjärnen tjärn   Holmsjöbäcken vattendrag
  Illrå ägomark   Holmsjögrubban lugnvatten
  Inner-Abborrtjärnen tjärn   Holmsjökullen berg
  Inner-Bäckmyrtjärnen tjärn   Holmsjökullen bergshöjd
  Inner-Dalsmyrtjärnen tjärn   Holmsjöliden, Norra bergshöjd
  Innerfäbodarna förr fäbodar?   Holmsjöliden, Norra berg
  Innerholmen holme   Holmsjöliden, Södra bergshöjd
  Innerlidberget berg   Holmsjön Saknas
  Innerlidmyran myr   Holmsjön Saknas
  Inner-Långmyran myr   Holmsjön, Mittel sjö
  Inner-Maddmyran myr   Holmsjön, Södra Saknas
  Inner-Maddmyran myr   Holmsjön, Yttre Saknas
  Inner-Movattnet sjö   Holmsjövägen gångstig
  Inner-Movattnet sjö   Holmsraningen slåtter
  Inner-Mörttjärnen tjärn   Holmsraningssvedjan Saknas
  Inner-Skalsmyrberget berg   Hornborrbäcken vattendrag
  Inner-Skivsjön sjö   Homparbäcken bäck
  Innerstkullen höjd   Hompartj., se Hornbarrtjärnen Saknas
  Innerst Movattne Sjön, se Inner-Movattnet sjö   Horn(barr)tjärnen tjärn
  Inner-Svanatjärnen tjärn   Hornbar(d)tjärnarna tjärnar
  Insjömon skogsmark   Hornborrtjärnen tjärn
  Insjön vik   Humlemyren Saknas
  Isbrytarforsen fors   Humlemyren Saknas
  Isiknäset ägomark   Hummelbäcksforsen fors
  Isikviken vik?   Hundbäcken slåtter
  Isikviken vattensamling /Se   Hunddalen, Norra slåtter
  Jacketjärnbäcken bäck   Hunddalen, Södra slåtter
  Jacketjärnen tjärn   Hunddalsbacken Saknas
  Jackeviken vik   Hundsjö kyrkväg gångstig
  Jakobmyran myr   Hundsjöliden Saknas
  Jakob-Olsmyran myr   Hundsjön Saknas
  Jakobsraningen sank mark   Hundsjön Saknas
  Jan-Jansmyran myr   Hundsjön sjö
  Jan-Tomasberget berg   Hundsjön, se Hundsjö Saknas
  Jenkullen höjd   Hundvrån del av Flärkån
  Jenkullen berg   Hundvråforsen Saknas
  Jenmyrtjärnen tjärn   Hungerstranden slåttermyr
  Jenmyrtjärnen tjärn   Husmyren myr
  Jenråmyran myr   Husån vattendrag
  Jonkemyran myr   Husön holme
  Jonketjärnen tjärn   Husön Saknas
  Jon-Larsforsen fors   Hyndstranden slåtter
  Jordkojaggan utvidgning o. krök   Håkabäcken vattendrag
  *Järntjärnen tjärn   Håka Kass(e)bäcken Saknas
  Järnvägsbroforsen fors   Håkanbäcken Saknas
  Järpbäcken bäck   Hålldammyren Saknas
  Järpbäcken bäck   Hålldammyren Saknas
  Jätteröset terräng   Hålldammyren Saknas
  Jössebrånan del av Krokvattensliden   Hålldammsfällan skogshöjd
  Jössebäcken sank mark?   Hädanbergsänget slåtter
  Jössemyran myr   Häggnäset Saknas
  Jössemyrknösen höjd   Häggsjöbäcken vattendrag
  Kajsasraningen sank mark   Hägnnäsviken Saknas
  Kajsaudden udde   Hälgamäss slåtter
  Kallbäcken bäck   Hällforsberget Saknas
  Kallbäcknäset udde   Hällforsen Saknas
  Kallkällmyran myr   Hällsvedjan Saknas
  Kallkällmyran myr   Hällsvedjebäcken Saknas
  Kallstjärnbäcken bäck   Hästbäcken vattendrag
  Kallstjärnen tjärn   Hästbäcken Saknas
  Kallån å   Hästbäckrå myrodling
  Kalvberget berg   Hästbäckråbäcken Saknas
  Kalvbäcken bäck   Hästbäckråbäcken Saknas
  Kalven vik   Hästbäckråmon mo
  Kalven del av sjö   Hästdråparmyren Saknas
  Kalven vik   Hästliden Saknas
  Kalvgärdmyran myr   Hästråbäcken Saknas
  Kalvmyran myr   Hästråbäcken vattendrag
  Kalvmyran myr   Hästråmyren slåttermyr
  Kalvmyran myr   Hästtjärnen Saknas
  Kalvskinnet sank mark   Hästtommarmyren Saknas
  Kalvsmyran ägomark   Högberget Saknas
  Kalvsnäset udde   Högberget Saknas
  Kammen höjd   Höghällan höjd
  Kammyran myr   Höghällan, se Höghällarna Saknas
  Kantsjöudden udde   Höghällarna Saknas
  *Karpsjön sjö   Högmyrbäcken vattendrag
  Katrinamyran myr   Högmyren Saknas
  Kattissundet del av sjö   Högmyren Saknas
  Kattissundet vattensamling /Se   Högmyrliden, se Hömyrliden Saknas
  Kattjärnen tjärn   Högmyrliden Saknas
  Kattjärnen sank mark   Högslätten berg
  Kavelbrobäcken bäck   Högön Saknas
  Kerstorpsmyran ägomark   Högön holme
  *Keängelen äno å   Hökudden udde
  Kilen terräng   Hömyrbräntet skogsområde
  Killingholmen holme   Hömyrbäcken Saknas
  Killingholmen holme   Hömyrbäcken vattendrag
  Killingkullen höjd   Hömyren Saknas
  Kilmyran myr   Hömyren Saknas
  Kinesudden udde   Hömyren myr
  Kittelviken vik   Hömyren Saknas
  Kittelviken vik   Hömyren myr
  Kittelviksmon terräng   Hömyrliden Saknas
  Kjärssjöberget, se Stor-Kärrsjöberget berg   Hömyrliden bergshöjd
  Kjärssjön, se Kärrsjön sjö   Hömyrtjärnen Saknas
  Klackmyran myr   Hömyrtjärnen Saknas
  Klacktjärnen tjärn   Höstockmyren slåttermyr
  Klintmyran myr   Hötjärnarna Saknas
  Klocken tjärn   Hötjärnarna Saknas
  Klocken tjärn /Se   Hötjärnarna Saknas
  Klockarmyran myr   Hötjärndiket bäck
  Klockarmyran myr   Hötjärndiket bäck
  Klockarudden udde   Hötjärnen tjärn
  Klubben terräng   Hötjärnen Saknas
  Klubberget berg   Hötjärnmyren Saknas
  Klubbkilen terräng   Iljastjärnbäcken Saknas
  Klubbkullen höjd   Iljastjärnen Saknas
  Klubbkullen berg   Illrå slåtter
  Klubbsjön sjö   Illrå slåttermyr
  Klubbsjön sjö   Innerlidberget berg
  Klubbäcken bäck   Innerlidberget berg
  Klubbäcken bäck   Innerlidmyren myr
  Kläpparsmyran myr   Innerlångmyrbräntet skogsområde
  Knivtjärnen tjärn   Innerlångmyren Saknas
  Knortviken sank mark   Innerlångmyrliden Saknas
  Kojmyran myr   Innermovattensbäcken Saknas
  Kojmyran myr   Innermovattnet sjö
  Kojstrandnäset strandområde   Innermovattsvedjan Saknas
  Koliden triangelpunkt   Innerstkullen del av Studsviksberget
  Kolidtjärnen tjärn   Inre sjön, se Västersjön sjö
  Kolmyrdalen terräng   Inre sjön Saknas
  Koltjärnberget berg   Insjön vik
  Koltjärnbäcken bäck   Insjön vik
  Koltjärnen tjärn   Isbrytarforsen Saknas
  Komyran myr   Isekviken Saknas
  Kontusmyran myr   Israelnäset Saknas
  Kopparhuvbäcken bäck   Isselnäset näs
  Kopparmyrbäcken bäck   Issäckviken vik
  Korpberget berg   Jacketjärnen Saknas
  Korpberget berg   Jakobsmyren Saknas
  Korphålet tjärn   Jakobsraningen slåtter
  Korpmyran myr   Jakobsröjningen slåtter
  Korsmyran myr   Jan Persraninge´n slåtter
  Korsmyran myr   Jan Tomasberget Saknas
  Kotjärnberget berg   Jan Tomasberget Saknas
  Kotjärnen tjärn   Jonkebäcken bäck
  Kramforsmyran myr   Jonkemyren Saknas
  Kravattensbäcken bäck   Jonketjärnen tjärn
  Kravattensliden höjd o. triangelpunkt   Jonketjärnen Saknas
  Kravattensmyran myr   Jon Nilsbäcken Saknas
  Kravattnet sjö   Jälvmyren Saknas
  Kristoff-Persraningen sank mark   Jälvsjöbäcken utflöde
  Krokforsen fors   Jälvsjön Saknas
  Krokhålet sank mark   Jälvsjön sjö
  Krokmyran myr   Jämmerdalsbäcken Saknas
  Krokmyran sank mark   Jörjviken Saknas
  Krokmyran myr   Jössebrånan del av Krokvattensliden
  Krokmyrhällan berg?   Jössebäcken slåtter
  Krokmyrudden udde   Jössemyrbäcken Saknas
  Kroknoret del av Gideälven   Jössemyrbäcken vattendrag
  Kroknorforsen fors   Jössemyren Saknas
  Kroknorforsen fors   Jössemyren Saknas
  Kroknortjärnen tjärn   Jössemyren myr
  Kroknortjärnen tjärn   Jössemyrknösen höjd
  Kroksjöhällorna berghällar   Jössemyrknösen höjd
  Kroksjömyran myr   Kabbsundet Saknas
  Kroksjömyran myr   Kallbäcken Saknas
  Kroksjön sjö   Kallbäcken vattendrag
  Kroksjön sjö   Kallbäcknäset Saknas
  Kroksjön sjö   Kallevägen gångstig
  Kroksjön sjö   Kallkällsmyren bergsskog
  Kroksjön sjö   Kallmyren Saknas
  Kroksjön sjö   Kallmyren myr
  Kroksjön sjö   Kallmyrvägen gångstig
  Kroksjön sjö   Kallstjärnbäcken vattendrag
  Kroktjärnbäcken bäck   Kallstjärnen Saknas
  Kroktjärnen tjärn   Kallstjärnen Saknas
  Kroktjärnen tjärn   Kallstjärnmyren Saknas
  Krokvattenstjärnen tjärn   Kallån å
  Krokvattensliden höjd   Kalvbacken höjd
  Krokvattenssjön sjö   Kalvberget Saknas
  Krokvattenssjön sjö   Kalvbäcken vattendrag
  Kruthornet holme   Kalvbäcken Saknas
  Kruthorntjärnen tjärn   Kalven del av LJusvattnet
  Kruthorntjärnen tjärn   Kalven vik
  Kruthornviken vik   Kalven vik
  Kråkmyran myr   Kalven näs
  Krömmeldammet fördämning   Kalvmyren myr
  Kullarna höjder   Kalvmyren myr
  Kullen höjd   Kalvmyren Saknas
  Kullen höjd   Kalvsmyren myr
  Kullmyran myr   Kalvsnäset näs
  Kullmyran myr   Kalvtjärnen Saknas
  Kullmyran myr   Kalvtjärnen el. Kalvsjön del av sjö
  Kullmyrbäcken bäck   Kamliddalen Saknas
  Kullmyrdalen dal   Kamliddalsbäcken Saknas
  Kullmyrdalsåsen ås   Kammen moränås
  Kullmyrkullen höjd   Kana slåtter
  Kullmyrkullen höjd   Kantsjöudden Saknas
  Kullmyrkälen skogsmark   Kantsjöviken Saknas
  Kullmyrkälen skogsmark   Kantsjöviken vik
  Kuttjärnbäcken bäck   Kattjärnen Saknas
  Kuttjärnen tjärn   Kattjärnen Saknas
  Kuttsjön sjö   Kattjärnen Saknas
  Kuttsjön sjö   Kattolitisberget Saknas
  Kuttsjötjärnen tjärn   Kerstopsmyren odling
  Kvarnberget berg   Kittelviken vik
  Kvarnbäcken bäck   Kittelviken vik
  Kvarnbäcken bäck   Kjolmyren Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Klacken, Norra bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Klacken, Södra Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Klacktjärnen Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Klacktjärnen Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Klockan tjärn
  Kvarnbäcken terräng   Klockan tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Klockarudden Saknas
  Kvarndammslåtten sank mark   Klubberget Saknas
  Kvarnforsen fors   Klubberget berg
  Kvarnhusberget berg o. triangelpunkt   Klubbkilen skogsområde
  Kvarnkammen höjd   Klubbkilen område
  Kvarnkullen höjd   Klubbkullen berg
  Kvarnmyran myr   Klubbkullen höjd
  Kvarnsvedjan ägomark   Klubbsjön sjö
  Kvarntjärnarna tjärnar   Klubbsjön sjö
  Kvarntjärnberget berg   Klubbtjärnarna Saknas
  Kvarntjärnen tjärn   Kläppberget höjd
  Kvarntjärnen tjärn   Kniptjärnbäcken Saknas
  Kvarntjärnen tjärn   Kniptjärnen Saknas
  Kvisselforsen fors   Kniptjärnkammen ås
  Kvisselforsen fors   Kniptjärnmyren Saknas
  Kvisselforsen fors /Se   Knivtjärnen Saknas
  Kvisselnäset strandområde   Knortviken Saknas
  Kvisselraningen sank mark   Knäpparmyrarna Saknas
  Kvisselraningen slåtter /Se   Kojmyren Saknas
  Kvisselraningsbäcken bäck   Kojmyren Saknas
  Kvisslarbäcken bäckdel /Se   Kojstrandnäset slåtter
  Kvisslarna slått /Se   Kolhufvudet, se Kålhuvudet Saknas
  Kvällsnäset strandområde   Kolhuvudet berg
  Kvällsnäset terräng   Kolhuvudhällarna klippor
  Kynkarhålet sank mark   Kolhuvudmyren myr
  Kyrkberget berg   Koliden bergshöjd
  Kyrkesjöträsk sjö   Koliden Saknas
  Kyrkvägamyran myr   Kolidtjärnbäcken Saknas
  Kyrkvägamyran myr   Kolidtjärnen Saknas
  *Kåh...stenhällan höjd? o. råmärke   Kolidtjärnmyren Saknas
  Kålhuvudet berg o. triangelpunkt   Koltjärnen Saknas
  Kålhuvudhällorna berghällar   Koltjärnsberget Saknas
  Kålhuvudmyran myr   Komyrdalen myrområde
  Kåtamyran myr   Komyren Saknas
  Kälbäcken bäck   Kontberget Saknas
  Kälbäcken bäck /Se   Kopparubäcken vattendrag
  Kälen terräng   Korpberget berg
  Källidbäcken bäck   Korpberget Saknas
  Källiden höjd   Korphålet tjärn
  Källiden höjd /Se   Korphålet tjärn
  Källmyran myr   Korpmyren myr
  Källmyran myr   Korpmyren Saknas
  Källmyråsen höjd   Korsmyren Saknas
  Källraningstjärnen tjärn   Korsmyren Saknas
  Kälmyran myr   Korsmyren myr
  Kälmyren myr /Se   Korsnäset, se Kalvnäset Saknas
  Kälnäset näs /Se   Koskällbacken höjd
  Käringmyran myr   Kotjärnberget Saknas
  Kärrberget berg   Kotjärnen Saknas
  Kärrsjöbäcken bäck   Kravatten, se Kravattensjön Saknas
  Kärrsjöbäcksvedjan strandområde   Kravattensbäcken vattendrag
  ?Kärrsjön, St. sjö   Kravattensliden Saknas
  Kärrsjön sjö   Kravattensliden Saknas
  Kärrsjön sjö   Kravattensmyren Saknas
  Kärrsjön sjö   Kravattensmyren Saknas
  ?Kärrsjön, St. sjö /Se   Kravattenssjön Saknas
  Kärrvägaliden höjd   Kravattenssvedjan Saknas
  Körmyran myr   Kravattnet sjö
  Ladnäset näs   Kristoffermyren myr
  Laduviken vik   Krokforsen fors
  Laduvikmyran ägomark   Krokighålet slåtter
  Laduvikmyråsen höjd   Krokmyren Saknas
  Lammatjärnen tjärn   Krokmyren Saknas
  Lammatjärnen tjärn   Krokmyren Saknas
  Lammtjuvbäcken bäck   Krokmyrudden Saknas
  Lapparback kulle?   Kroknorbäcken vattendrag
  Lappforsaggan utvidgning av Gideälven   Kroknoret del av älv
  Lappforsen fors   Kroknoret sjö
  Lapphällorna berghällar?   Kroknormon mo
  Lappkojberget berg   Kroknortjärnarna Saknas
  Lappkullen höjd   Kroknortjärnen Saknas
  Lappkällingen holme   Kroksjöbäcken vattendrag
  Lappmyran myr   Kroksjömyren slåtter
  Lappmyran sank mark   Kroksjön Saknas
  Lappmyran myr   Kroksjön Saknas
  Lappmyran myr   Kroksjön Saknas
  Lappmyrbäcken bäck   Kroksjön Saknas
  Lappmyrliden skogsmark   Kroksjönäset näs
  Lappsten sten   Kroktjärnbäcken Saknas
  Lappstenknösen berg   Kroktjärnbäcken vattendrag
  Lapptjärnen tjärn   Kroktjärnbäcken Saknas
  Lapptjärnen tjärn   Kroktjärnen Saknas
  Lappudden udde   Kroktjärnen Saknas
  Lappviken vik   Kroktjärnen Saknas
  Lappviksberget berg   Kroktjärnen Saknas
  Lars-Ersmyran myr   Kroktjärnen, Lilla Saknas
  Laxån, se Flärkån å   Kroktjärnmyren slåttermyr
  Ledingen, se Ledingsjön sjö /Se   Kroktjärnmyren Saknas
  Ledingen sjö /Se   Krokvattenbäcken vattendrag
  Ledingsjön sjö   Krokvattensbäcken vattendrag
  Ledingssjön sjö   Krokvattensliden bergshöjd
  Ledingssjön sjö   Krokvattensliden Saknas
  Ledingssjön sjö   Krokvattensmyren, Stora Saknas
  Ledingsjön sjö /Se   Krokvattensjön sjö
  Ledingssjön sjö   Krokvattenssjön Saknas
  Ledingssjön sjö   Krokvattenstjärnen Saknas
  Ledingssjön sjö   Krokvattenstjärnen, Stora Saknas
  Ledingssjön sjö   Krokvattnet, N(orra), se Klubbsjön sjö
  Ledingsån å   Krokvattnet, N sjö
  Ledingsån å   Krokvattnet, Norra sjö
  Lerbäcken bäck   Kruthornet holme
  Lerbäcken bäck   Kruthornet holme
  Lerbäcken bäck   Kruthorntjärnen Saknas
  Lerbäcksmyran myr   Kruthorntjärnen Saknas
  Lerbäcksmyran myr   Kruthornviken vik
  Lerudden udde   Krymmeldammen damm
  Lidmyran myr   Krymmeldammen, se Krömmeldammet Saknas
  Lidmyran myr   Krymmelforsen fors
  Lidmyran myr   Krymmeln slåtter
  Lidmyrberget berg   Kråkvattensbäcken namn för Movattensbäcken
  Lidmyrbäcken bäck   Kråkvattensmyren Saknas
  Lidmyrbäcken bäck   Kråkvattnet vattendrag
  Lidsvedjan skogsmark   1Kråkvattnet sjö
  Lidsvedjemon skogsmark   Kråkvattnet sjö
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Krömmelbäcken Saknas
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Krömmeldammet Saknas
  Lill-Aftonsmyran myr   Kullen berg
  Lilla Låxa Kuln, se Lockstakullen höjd   Kullen berg
  Lillberget berg   Kullmyrbäcken Saknas
  Lillberget berg   Kullmyrdalen Saknas
  Lill-Bågaliden höjd   Kullmyrdalsåsen Saknas
  Lill-Bärmyran myr   Kullmyren Saknas
  Lill-Daltjärnen tjärn   Kullmyren Saknas
  Lill-Daltjärnen tjärn   Kullmyren myr
  Lilldammet terräng   Kullmyrkullen kulle
  Lill-Fisktjärnen tjärn   Kullmyrkullen höjd
  Lill-Flakaön ö   Kuttsjön sjö
  Lill-Frättmyran myr   Kuttsjön sjö
  Lill-Furbergsmyran myr   Kuttjärnbäcken Saknas
  Lill-Fäbodberget berg   Kuttjärnen Saknas
  Lill-Fäbodmyran myr   Kuttjärnen tjärn
  Lill-Gidetjärnen tjärn   Kuttjärnkullen berg
  Lill-Gårtjärnen tjärn   Kvarnberget Saknas
  Lill-Gäddsjön sjö   Kvarnberget Saknas
  Lill-Gäddsjön sjö   Kvarnbäcken Saknas
  Lillhemlingen sjö   Kvarnbäcken Saknas
  Lillhemlingen sjö   Kvarnbäcken Saknas
  Lill-Hemlingen sjö   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Hemlingen sjö /Se   Kvarnbäcken Saknas
  Lill-Hemlingsmyran ägomark   Kvarnbäcken vattendrag
  Lillholmen holme   Kvarnbäcken vattendrag
  Lillholmen udde   Kvarnbäcken vattendrag
  Lillholmen holme   Kvarnbäcken vattendrag
  Lillholmshällan sten?   Kvarnbäcken vattendrag
  Lillhögkullen höjd   Kvarnbäcken vattendrag
  Lill-Hötjärnen tjärn   Kvarnbäcken vattendrag
  Lill-Klubbkullen höjd   Kvarnbäcken vattendrag
  Lill-Klubbkullen berg   Kvarnbäckslåttern slåtter
  Lillknösen höjd   Kvarnforsen Saknas
  Lill-Krokvattensmyran myr   Kvarnforsen fors
  Lillkullen höjd   Kvarnforsen fors
  Lill-Kvarnbäcken bäck   Kvarnhusberget Saknas
  Lill-Motjärnarna tjärnar   Kvarnkammen höjd
  Lindkvisttjärnen tjärn   Kvarnhusberget berg
  Lill-Kärrsjöberget berg   Kvarnmon skogsområde
  Lill-Kärrsjöbäcken bäck   Kvarnraningarna slåtter
  Lill-Kärrsjön sjö   Kvarnraningen slåtter
  Lill-Lappmyran myr   Kvarnsvedjan svedja
  Lilliden höjd   Kvarnsvedjan Saknas
  Lill-Motjärnen tjärn   Kvarnsvedjeberget Saknas
  Lillmyran myr   Kvarntjärnen Saknas
  Lill-Mörttjärnen tjärn   Kvarntjärnen Saknas
  Lillmyran myr   Kvarntjärnen Saknas
  Lill-Orrvattnet sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Lillraningen sank mark   Kvarnvägen gångstig
  Lill-Remmarmyran myr   Kvigviken vik
  Lill-Remmarn sjö   Kvisselraningen slåtter
  Lill-Remmarn sjö /Se   Kvisselforsen Saknas
  Lillremmarudden strandområde   Kvisselraningsberget bergshöjd
  Lill-Rågmyran myr   Kvisselraningsbäcken Saknas
  Lill-Rödmossamyran myr   Kvisselraningsmyren Saknas
  Lill-Rödtjärnbäcken bäck   Kvisslaforsen fors
  Lill-Rödtjärnen tjärn   Kvisslan vattendrag
  Lill-Rödtjärnen tjärn   Kvisslaraningen slåtter
  Lillselforsen fors   Kvisslarbäcken vattendrag
  Lillselsforsen fors   Kvissleraningen slåtter
  Lill Sigtom Siön, se Lill-Siktensjön sjö   Kvissleraningsbäcken vattendrag
  Lill-Siktensjön sjö   Kvissleraningsberget ås
  Lill-Siktensjön sjö   Kvisslorna slåtterområde
  Lill-Spångmyran myr   Kviltraningen slåtter
  Lill-Stenmyran myr   Kviltraningsbäcken Saknas
  Lill-Stensmyran myr   Kvigviken Saknas
  Lillstenudden udde   Kvällmyren Saknas
  Lill-Stormyrliden höjd   Kvällsnäset slåtter
  Lillstranden strandområde   Kvällsnäset slåtternäs
  Lillstudsan sank mark   Kyrkberget Saknas
  Lill-Studsberget berg   Kyrkberget Saknas
  Lingsvedjemyran myr   Kyrkvägamyren Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Kyrkvägen Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Kyrkvägen gångstig
  Lill-Torrvattnet tjärn   Kålhuvudet Saknas
  Lillåberget berg   Kälbäcken Saknas
  Lillåmyrorna myrar   Källiden bergshöjd
  Lillåslåtten sank mark   Källmyren Saknas
  Lillänget strandområde   Källraningen slåtter
  Lingsvedjeriset terräng   Källraningstjärnen Saknas
  Linjemyran myr   Käringkullen Saknas
  Linsönket strandområde   Käringmyrbäcken Saknas
  Linsönktjärnen tjärn   Käringmyren Saknas
  Linsönktjärnen tjärn   Kärrberget Saknas
  Lippomyran myr   Kärrsjöberget, se Storkärrsjöberget Saknas
  Lippomyran myr   Kärrsjöberget, Lilla Saknas
  Lisamyran myr   Kärrsjöberget, Lilla berg
  Ljusvattenskullen höjd   Kärrsjöberget, Stora Saknas
  Ljusvattensmon skogsmark   Kärrsjöbäcken vattendrag
  Ljusvattensmyrorna myrar   Kärrsjöbäcken vattendrag
  Ljusvattenstjärnen tjärn   Kärrsjöbäcksvedjan slåtter
  Ljusvattnet sjö   Kärrsjön sjö
  Ljusvattnet sjö   Kärrsjön sjö
  Lockstaberget berg   Kärrsjön sjö
  Lockstaberget berg o. triangelpunkt   Kärrsjön, Lilla sjö
  Lockstakullen höjd   Kärrsjösvedjan Saknas
  Lockstakullen höjd   Laduviken Saknas
  Lockstamon terräng   Laduvikmyren Saknas
  Lockstaraningen sank mark   Laduvikraningen odling
  Lockstasjön sjö   Laduviktjärnen Saknas
  Lockstaån å   Ladviken vik
  Lockstaån å   Lagraningen slåtter
  Lomholmen holme   Lammatjärnbäcken vattendrag
  Lomtjärnen tjärn   Lammatjärnen Saknas
  Lomtjärnmyran myr   Lammatjärnen Saknas
  Lottabacke terräng   Lammatjärnsbäcken Saknas
  Lundbäcken bäck   Lammtjuvbäcken Saknas
  Lundbäckstjärnarna tjärnar   Lapparbacke kulle
  Lungkalltjärnen tjärn   Lappforsen Saknas
  Lungkalltjärnen tjärn   Lapphällarna Saknas
  LungSiön, se Ledingssjön sjö   Lappkojberget Saknas
  Lungsiön, se Ledingssjön Saknas   Lappkäringen holme
  Lungsiön, se Ledingssjön sjö   Lappkäringen holme
  Lungsiön, se Ledingsjön sjö   Lappmyren Saknas
  Lungsiön, se Ledingssjön sjö   Lappmyren Saknas
  Lusteraningen område   Lappmyren myr
  Lusteraningen sank mark   Lappmyren Saknas
  Lyarkullen höjd   Lappmyren, Grundsjö Saknas
  Lyarkullen höjd   Lappmyren Saknas
  Långbrobäcken bäck   Lappmyrbäcken Saknas
  Långbrodalen terräng   Lappmyrbäcken Saknas
  Långbrodalsbäcken bäck   Lappmyrliden skogsområde
  Långforsen fors   Lappmyrliden Saknas
  Långforsen terräng   Lappmössan sten
  Långhalsbrännan terräng   Lappmössvägen Saknas
  Långhalstjärnen tjärn   Lappstenknösen bergshöjd
  Långhalstjärnen tjärn   Lapptjärnen tjärn
  Långhalstjärnmyran myr   Lars Ersmyren Saknas
  Lång-Kavelbromyran myr   Lars Ersmyren Saknas
  Långmoremmen strandområde   Lassehålet myr
  Långmoremmen sandås /Se   Lassehålet tjärn
  Långmyran myr   Ledingshällarna, Stora Saknas
  Långmyran myr   Ledingsjön sjö
  Långmyran myr   Ledingsjön sjö
  Långmyran myr   Ledingsjön Saknas
  Långmyran myr   Ledingsjön Saknas
  Långmyran myr   Ledingsån Saknas
  Långmyran myr   Ledingån vattendrag
  Långmyran myr   Lejmyren Saknas
  Långmyran myr   Mejmyrtjärnen Saknas
  Långmyran myr   Lerbäcken Saknas
  Långmyrbäcken bäck   Lerbäcken bäck
  Långmyrkammen höjd   Lerbäcken vattendrag
  Långmyråsen höjd   Lerbäcken vattendrag
  Långmyråsen höjd   Lerbäcken vattendrag
  Långmyråsen ås   Lerbäckskullen höjd
  Långnoret, Nedre ödetorp?   Lerbäcksmyren Saknas
  Långnorsbäcken bäck   Lerbäcksmyren myr
  Långnorsliden höjd   Lerbäcksmyren Saknas
  Långnäset näs   Lerbäcksraningen slåtter
  Långraningen terräng   Lerbäckslåttern slåtter
  Långselet ägomark   Lerudden udde
  Långselet del av Gideälven   Lidberget, Inre Saknas
  Långselforsen fors   Lidmyrberget Saknas
  Långselforsen fors   Lidmyrberget Saknas
  Långselforsen fors   Lidmyren Saknas
  Långselforsen fors   Lidmyrbäcken Saknas
  Långselforsen fors   Lidmyren Saknas
  Långskogmyran myr   Lidtjärnen Saknas
  Lång-Slekamyran myr   Likblåmyren Saknas
  Långsnyttjärnen tjärn   Lillberget Saknas
  Långsnyttjärnen tjärn   Lillberget Saknas
  Långstranden strandområde   Lillberget Saknas
  Långstrandsforsen fors   Lilldammet tjärn
  Långstrandsmyran myr   Lillflakaön holme
  Långtarmen sank mark   Lillfäbodgärdan slåtter
  Långt bort i hålet sank mark   Lillgäddtjärnen tjärn
  Långtjärnberget berg   Lillhemlingen sjö
  Långtjärnbäcken bäck   Lillhemlingen sjö
  Långtjärnen tjärn   Lillholmen Saknas
  Långtjärndammet dammbyggnad   Lillholmen holme
  Långtjärnen tjärn   Lilliden berg
  Långtjärnkullen höjd   Lilliden Saknas
  Långudden udde   Lillklubbmyrtjärnen tjärn
  Långudden udde   Lillkärrsjöberget Saknas
  Långvattensbrännan skogsmark   Lill-Kärrsjöberget berg
  Långvattensbrännan berg   Lillkärrsjöbäcken vattendrag
  Långvattenskullen höjd   Lillkärrsjöbäcken Saknas
  Långvattenskullen höjd   Lillkärrsjömyren Saknas
  Långvattenskullen berg   Lillkärrsjön Saknas
  Lågnvattensliden höjd   Lill-Kärrsjön sjö
  Långvattensliden berg   Lillmotjärnen Saknas
  Långvattenstjärnen tjärn   Lillremmarn Saknas
  Långvattenstjärnen tjärn   Lillremmarn tjärn
  ?Långvattnet sjö   Lillselsforsen Saknas
  Långvattnet sjö   Lillselsforsen Saknas
  Långvattnet sjö   Lillseleforsen fors
  Långvattnet sjö   Lillsjöliden berg
  Långvattnet sjö   Lillstrand slåtter
  Långvattnet sjö   Lillstranden slåtter
  Långvattnet sjö   Lillstudsan slåttermyr
  Långvattnet sjö   Lillstudsa myr
  Långvattnet sjö   Lillstudsberget Saknas
  Långvattnet sjö   Lillstudsberget Saknas
  Långvattnet sjö   Lillstudsbäcken vattendrag
  Långvattnet sjö   Lilltjärnen tjärn
  Långvattnet sjö   Lilltjärnen Saknas
  Långvattnet sjö   Lilltjärnen Saknas
  Långviken vik   Lilltorrvattnet tjärn
  Långviksbäcken bäck   Lillvattenmyren myr
  Långviksslåtten sank mark   Lillåberget berg
  Låxa Berget, se Lockstaberget berg   Lillåberget Saknas
  Låxaån, se Lockstaån å   Lillåmyrarna myrområde
  Lägstaån å   Lillån Saknas
  Länsmansbacken backe   Lillån Saknas
  Länsmansmyran myr   Lillåslåttern Saknas
  Länsmansviken vik   Lillåvägen Saknas
  Löjtjärnen tjärn   Lillåvägen Saknas
  Löjtjärnskullen höjd   Lingsvedjan Saknas
  Löran tjärn   Lingsvedjemyren Saknas
  Löran tjärn /Se   Linsänktjärnen Saknas
  Löran tjärn /Se   Linsänktjärnen Saknas
  Lörvägen natn. /Se   Linsänktjärnen tjärn
  Lör Änget, Inre änge /Se   Linsänktjärnen tjärn
  Lör Änget, Yter änge /Se   Linsönket vik
  Lövknösen höjd   Linsänktjärnen tjärn
  Lövnäset strandområde   Lissberget bergshöjd
  Lövnäsmyran sank mark   Ljusvattensbäcken Saknas
  Lövnäsudden udde   Ljusvattensbäcken vattendrag
  *Maddoge sjö   Ljusvattenskullen Saknas
  Malberget berg   Ljusvattenskullen höjd
  Malberget berg   Ljusvattensmyren myr
  Malbergsliden höjd   Ljusvattenstjärnen tjärn
  Malklippbäcken bäck   Ljusvattentjärnen Saknas
  Malklippen berg   Ljusvattenstjärnmyren Saknas
  Malklippen berg   Ljusvattnet sjö
  Malklippen berg   Ljusvattnet Saknas
  Malklippen höjd   Ljusvattnet sjö
  Malklippliden höjd   Lockstaberget berg
  Malklipptjärnen tjärn   Lockstaberget berg
  Maltjärnen tjärn   Lockstakullen höjd
  Mangsåsen höjd   Lockstakullen höjd
  Matmyran myr   Lockstaraningen slåtter
  Mattarbodberget berg   Lockstaraningen slåtterområde
  Mattarbodbäcken bäck   Lockstasjön sjö
  Mattarbodforsen fors   Lockstasjön sjö
  Mattarbodmyran myr   Lockstavägen gångstig
  Mattarbodtjärnen tjärn   Lockstaån vattendrag
  Mattarbodums-Pålsjöberget berg   Lockstaån å
  Mattarbodumssjön sjö   Lomtjärnen Saknas
  Mattarbodumssjön sjö   Lomtjärnen Saknas
  Mattarbodumssjön sjö   Lomtjärnmyren Saknas
  Mattisberget berg   Lomtjärnstranden slåtter
  Mattisraningen ägomark   Lugnkalltjärnen Saknas
  »mehlklippen», se Malklippen berg   Lundbäcken Saknas
  Mejmyran myr   Lundbäcken vattendrag
  Mellanberget berg   Lundbäckstjärnen Saknas
  Mellanbodarna terräng   Lunkartjärnen tjärn
  Mellanliden höjd   Lusteraningen Saknas
  Mellanlidmyran myr   Lågsvedjan Saknas
  Mellanlidtjärnen tjärn   Långbrobäcken vattendrag
  Mellan-Movattnet sjö   Långbrobäcken Saknas
  Mellan-Studsviksforsen fors   Långbrodalen slåtter
  Mellan-Svanatjärnen tjärn   Långbrodalsbäcken Saknas
  Metartjärnen tjärn   Långbrodalsbäcken vattendrag
  Metarudden udde   Långforsen fors
  Middagsberget berg   Långhalstjärnbrännan Saknas
  Middagskullen höjd   Långhalstjärnen Saknas
  Middagsmyran myr   Långhalstjärnen tjärn
  Middagsmyrberget berg   Långhålet myr, förr slåtter
  Midsommarkullen höjd   Långkavelbromyren myr
  Midsommarmyran myr   Långmyrarna Saknas
  Midsommarsraningen sank mark   Långmyrarna myrar
  Mittiberget berg   Långmyrarna Saknas
  Mitti-Holmsjön sjö   Långmyrbränten höjd
  Mittihöjden höjd   Långmyrbäcken vattendrag
  Mitti-Klubbtjärnen tjärn   Långmyrbäcken Saknas
  Mjölkkannbäcken bäck   Långmyrbäcken vattendrag
  Mjölkkannbäcksslåtten terräng   Långmyrbäcken bäck
  Mjölkstävaaggan vattensamling /Se   Långmyrbäcken Saknas
  Mjölkstävan del av Häggsjöbäcken   Långmyren Saknas
  Mjölkstävan vattensamling /Se   Långmyren Saknas
  Mormorsmyran myr   Långmyren myr
  Mossabäckmyran myr   Långmyran myr
  Mossaviken vik   Långmyren myr
  Moströmsfällan terräng   Långmyren myr
  Motjärnarna tjärnar   Långmyren Saknas
  Movattensbäcken bäck   Långmyren Saknas
  Movattenssjön sjö   Långmyren Saknas
  Movattenssjön sjö   Långmyren Saknas
  Movattenssjön sjö   Långmyren Saknas
  Movattne Siön, se Inner-Movattnet sjö   Långmyren, Gamla Saknas
  ?Movattnet sjö   Långmyren, Inre Saknas
  Movattnet sjö   Långmyren, Inre myr
  Movattns Forssen, se Gammbyforsen fors   Långmyren, Norra myr
  Movattsbäcken bäck   Långmyren, Södra Saknas
  Movattsliden höjd   Långmyren, Yttre myr
  Movattssjön sjö   Långmyren, Yttre Saknas
  Movattssjön sjö   Långmyrhalsen myrparti
  Movattssjön sjö   Långmyrliden Saknas
  Myrkullmyran myr   Långmyråsen höjd
  Måhlklippen, se Mårdklippen berg   Långnorsbäcken Saknas
  Måhlklippen, se Malklippen berg   Långnorsbäcken vattendrag
  MåhlKlippen, se Mårdklippen berg   Långnorsliden Saknas
  Mårdklippen berg   Långnorsliden höjd
  Mårdklippen berg   Långnäset Saknas
  Mårtentjärnen tjärn   Långnäset näs
  Märrahålet vattensamling   Långraningen slåtter
  Märraloken sank mark   Långraningen slåtter
  Märralårviken vik   Långselet slåtter
  Märramyran myr   Långselet slåtter
  Märramyran myr   Långseleforsen fors
  Märratjärnbäcken bäck   Långselemyren Saknas
  Märratjärnen tjärn   Långskogmyrarna myrar
  Märratjärnen tjärn   Långskomyrarna Saknas
  Märratjärnen tjärn   Långsnytatjärnen tjärn
  Mörbacken höjd   Långsnyttjärnen Saknas
  Mörbacken skogsbacke   Långstranden slåtter
  Mörlöran slåtterområde /Se   Långstrandnäset Saknas
  Mörtbåtlänningen strandområde   Långstrandsnäset näs
  Mörtråtjärnen tjärn   Långstrandsforsen Saknas
  Mörtsjöbäcken bäck   Långstrandsforsen fors
  Mörtsjökalven vik   Långstrandslåttern slåtter
  ?Mörtsjön sjö   Långstrandsmyren Saknas
  Mörtsjön sjö   Långstrandsmyren Saknas
  Mörtsjön sjö   Långtarmen slåtter
  Mörtsjön sjö /Se   Långtborthålbäcken Saknas
  Mörtsjöviken vik   Långtborthålbäcken vattendrag
  Mörttjärnarna tjärnar   Långtegarna slåtter
  Mörttjärnarna tjärnar   Långtjärnbäcken Saknas
  Mörttjärnberget berg   Långtjärnbrännan höjd
  Mörttjärnbäcken bäck   Långtjärnen Saknas
  Mörttjärndammet dammbyggnad?   Långtjärnen Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Långtjärnen Saknas
  Mörtvikdalen dal   Långtjärnen Saknas
  Nabben udde   Långtjärnen Saknas
  Namnlösmyran myr   Långtjärnsliden, se Långvattensliden Saknas
  Natanaelsgärdan terräng   Långtjärnsliden, se Långvattensliden Saknas
  Neder-Kälmyran myr   Långudden Saknas
  Nedrekvisseln utvidgning av Björna-Lillån   Långudden udde
  Nedrekvisseln åmöte /Se   Långudden udde
  Nersion, se Norra Björnsjön sjö   Långvattensbrännan skogsområde
  Ner-Vändåt sank mark   Långvattensbrånan höjd
  Nicke-Billstamyran myr   Långvattensbäcken bäck
  Nils-Ersberget berg   Långvattensbäcken vattendrag
  Nils-Hansamyran myr   Långvattenskullen höjd
  Nilsmyran myr   Långvattenskullen höjd
  Nilsmyrbäcken bäck   Långvattensliden bergshöjd
  Nils-Olsslåtten sank mark   Långvattensliden berg
  *Nipkullen berg   Långvattensmyren Saknas
  ?Nipliden berg   Långvattenssjön Saknas
  Niptjärnbäcken bäck   Långvattenstjärnbäcken vattendrag
  Niptjärnen tjärn   Långvattenstjärnen Saknas
  Niptjärnen tjärn   Långvattenstjärnen tjärn
  Nisseberget berg   Långvattnet, se Långvattenssjön Saknas
  Nissemyran myr   Långvattnet sjö
  Nissemyran myr   Långvattnet sjö
  Nissemyran myr   Långvattnet sjö
  Nissemyrklinten höjd   Långviken vik
  Nissemyrtoet terräng   Långviken vik
  Nisseraningen sank mark   Långviksbäcken Saknas
  Nordgrensmyran myr   Lägstaån å
  Nordsjöforsen fors   Lägstaån vattendrag
  Nordsjöänget sank mark   Länsmansmyren Saknas
  Noret sjö   Länsmansudden Saknas
  Noret sjö /Se   Länsmansudden udde
  Norrdalen ägomark   Löbacksmosvedjan Saknas
  Norr Rysiökullen, se Ryssjöklacken, Södra berg   Löjtjärnen tjärn
  »norr Rysiökullen», se Ryssjöklacken, Södra berg   Löjtjärnen Saknas
  Norsbäcken bäck   Löra sjö
  Norsbäcken bäck   Löran tjärn
  Norsiö, se Björnsjön, Norra sjö   Lörvägen Saknas
  NorSiön, se Björnsjön, Norra sjö   Lövknösen bergshöjd
  N...siön, se Björnsjön, Norra sjö   Lövknösen berg
  Norsiön, se Björnsjön, Norra sjö   Lövknösen berg
  Norstjärnen tjärn   Lövnäset Saknas
  Nybrobäcken bäck   Lövnäset slåtter
  Nybräntet höjd?   Lövnäset slåtter
  Nydammänget sank mark   Lövnästjärnen Saknas
  Nyfunnentjärnen tjärn   Lövnäsudden Saknas
  Nyfäbodvallen terräng   Lövnäsudden udde
  Nylidkvarnforsen fors   Magnusåsen Saknas
  Nymyran myr   Malberget Saknas
  Nynäset strandområde   Malberget höjd
  Nyraningen sank mark   Malbergsliden bergshöjd
  Nyåkern terräng   Malbergsliden Saknas
  Nyåkersberget berg   Malbergsmyren Saknas
  Nyängesbäcken bäck   Malklippbäcken Saknas
  Närmyran myr   Malklippbäcken vattendrag
  Näsamyran myr   Malklippen Saknas
  Näsatjärnen tjärn   Malklippen berg
  Näset udde   Malklippliden bergshöjd
  Näsmyran myr   Malklipptjärnen Saknas
  Näsmyran myr   Malklipptjärnen tjärn
  Näsmyran myr   Maltjärnen tjärn
  Näverberget berg   Mangsåsen ås
  Näverberget berg   Margethålet åker och slåtter
  Näverbergstjärnarna tjärnar   Marklippen, se Malklippen Saknas
  Näverbergstjärnarna tjärnar   Matarbodumsforsen Saknas
  Näversundsberget berg   Matarbomyren Saknas
  Näversundsbäcken bäck   Matarbotjärnen Saknas
  Näversundsmyran myr   Materialvägen väg
  Nörd-Ekorrmyran myr   Matmyren myr
  Nördestmyran myr   Matmyrkullen kulle
  Nörd-Holmsjöliden höjd   Mattarbodberget Saknas
  Nördviken vik   Mattarbodumsjön, Västra sjö
  Nörd-Koliden höjd   Mattarbodumstjärnen Saknas
  Nördkullen höjd   Mattesberget höjd
  Nörd-Kvisslan sank mark   Mattesberget Saknas
  Nörd-Långmyran myr   Mattisberget Saknas
  Nörd-Movattstjärnen tjärn   Mattiskammen moränås
  Nördmyran myr   Meja Katarinahålet Saknas
  Nörd-Sjöberget berg   Mellanberget bergshöjd
  Nörd-Sjöberget berg   Mellanberget berg
  Nörd-Stensjökullen höjd   Mellanhöjden höjd
  Nörd-Stensjökullen berg   Mellanliden berg
  Nörd-Stormyrliden höjd   Mellanliden berg
  Obäcken bäck   Mellanlidmyren Saknas
  Obäckskullen höjd   Mellanlidmyren Saknas
  Ockorskullen höjd   Mellanmovattnet sjö
  Odlingsmyran myr   Mellanmovattsvedjan Saknas
  Odlingsmyran myr   Mellanstudsviken slåtter
  Ol-Jonsbäcken bäck   Mellanstudsvikforsen Saknas
  Ol-Jonsmyran myr   Mellantjärnen Saknas
  Ollegrubban vik   Metartjärnen tjärn
  Opplandsmyran myr   Metartjärnen namn för St. Abborrtjärn
  Ormnäset strandområde   Metarudden Saknas
  Ormstugumyran myr   Middagsberget berg
  Orrberget berg   Middagsberget bergshöjd
  Orrberget berg o. triangelpunkt   Middagsberget berg
  Orrbäcken bäck   Middagskullen höjd
  Orrbäcken bäck   Middagsmyrberget Saknas
  Orrbäckholmen holme   Middagsmyrberget Saknas
  Orrbäckmon terräng   Middagsmyren Saknas
  Orrbäckraningen terräng   Midsommarmyren Saknas
  Orrbäcksmyran myr   Midsommarsbacken kulle
  Orrkullen höjd   Midsommarsraningen slåtterområde
  Orrvattnet sjö   Mittelholmsjön Saknas
  Orrvattsbäcken bäck   Mitti-Holmsjön sjö
  Orrvattstjärnen tjärn   Mjölkkannbäcken Saknas
  Ostnördkullen höjd   Mjölkkannbäcksraningen slåttermyr
  Ottersjön, se Uttersjön sjö /Se   Mjölkarbäcken del av Storliden
  Ovansjöholmen holme?   Mjölkstavemyren myr
  Ovansjön korvsjö   Mjölkstaven tjärn
  Oxbackberget berg   Mormormyren Saknas
  Oxbackmyran myr   Mjövattensåsen bergshöjd
  Oxberget berg   Mjövattsåsen höjd
  Oxbäcken bäck   Mossabäcken Saknas
  Oxdalen sank mark   Mossamyren Saknas
  Oxholmen holme   Mossamyren Saknas
  Oxhålet tjärn   Mossaviken vik
  Oxmyran myr   Motjärnarna Saknas
  Oxmyran myr   Motjärnen tjärn
  Oxnäset kulle   Motjärnen tjärn
  Oxslåtten sank mark   Motjärnen, Lilla Saknas
  Oxslåtten sank mark?   Motjärnen, Stora Saknas
  Oxslåtten ägomark   Motjärnen, Södra Saknas
  Oxslåtten terräng   Movattensbäcken Saknas
  Oxslåtten sank mark?   Movattensforsen Saknas
  Oxtjärnarna tjärnar   Movattensliden bergshöjd
  Oxtjärnbäcken bäck   Movattenssjön sjö
  Oxtjärnen tjärn   Movattenstjärnbäcken Saknas
  Oxtjärnen tjärn   Movattenstjärnen, Norra Saknas
  Oxtjärnkullen höjd   Movattenstjärnen, Södra Saknas
  Oxögat tjärn   Movattnet, se Kråkvattnet Saknas
  Oxögat tjärn   Movattnet, Inre Saknas
  Oxögat tjärnar /Se   Movattnet, Mellan- Saknas
  Pahl siön, se Pålsjön sjö   Movattsbäcken Saknas
  Pellemyran myr   Movattsforsen fors
  Pell-Persmyran myr   Movattsliden berg
  Pell-Persudden udde   Movattstjärnbäcken vattendrag
  Penningpungbacken höjd   Movattstjärnen, Norra tjärn
  Per-Augustmyran myr   Movattstjärnen, Södra Saknas
  Pergärdan ägomark   Myrbacken höjd
  Per-Karlsbäcken bäck   Myrbacken höjd
  Per-Karlsmyran myr   Myrkullmyren Saknas
  Per-Larsbäcken bäck   Myrkullmyren Saknas
  Per-Larsviken vik   Mårtentjärnen tjärn
  Per-Olsmyran myr   Märatjärnen tjärn
  Per-Olsmyran myr   Märatjärnmyren myr
  Pettbäcken bäck   Märkråmyren Saknas
  Pettbäcken bäck   Märrhålet myr
  Pettbäcken bäck   Märrhålet tjärn
  Pettbäcken bäck   Märrmyren vattendrag
  Pikenäset udde   Märrtjärnbäcken Saknas
  Pingelmyran myr   Märrtjärnen Saknas
  Pingelmyrbäcken bäck   Märrtjärnen tjärn
  Propsfällan skogsmark   Märrtjärnen Saknas
  Propsmyran myr   Märrtjärnkammen höjd
  Prästberget berg   Mörtbäcken vattendrag
  Prästnäset strandområde?   Mörtsjöbäcken gräns
  Prästraningen sank mark   Mörtsjöbäcken Saknas
  Pålsjöbergsmyran myr   Mörtsjön sjö
  Pålsjöbäcken bäck   Mörtsjön Saknas
  Pålsjön sjö   Mörtsjön Saknas
  Pålsjön sjö   Mörtsjösjön Saknas
  Pålsjön sjö   Mörtsjöviken vik
  Pålsjön sjö   Mörttjärnarna tjärnar
  Pålsjön sjö   Mörttjärnarna tjärnar
  Pålsjön sjö   Mörttjärnarna tjärnar
  Pålsjön sjö   Mörttjärnen tjärn
  Pålsjön sjö   Mörttjärnberget Saknas
  Pålsjön sjö /Se   Mörttjärnen, se Mörttjärnen, Östra Saknas
  Pålsjön sjö /Se   Mörttjärnen, Inre Saknas
  Pålsjön sjö   Mörttjärnen, Västra tjärn
  Pålsjön sjö /Se   Mörttjärnen, Yttre Saknas
  *Pålsjönoret terräng   Mörttjärnen, Östra Saknas
  Påsaaggan tjärn   Mörttjärnmyrarna Saknas
  Påsaaggan vattensamling /Se   Mörtviken Saknas
  Påsaaggan tjärn /Se   Nedertjärnmyrbäcken Saknas
  Påsaforsen fors   Nils Hansmyren Saknas
  Påsamyran sank mark   Nils-Måns hässjeland slåtter
  Påsen del av Gideälven   Nils Mårtensmyren Saknas
  Påsen vattensamling /Se   Nils-Månsmyren Saknas
  PåtBäcken, se Ledingsån å   Nils Svens Bråna höjd
  Påtbäcken, se Pettbäcken bäck   Niptjärnen Saknas
  Pätbäken, se Pettbäcken bäck   Niptjärnen, se Kniptjärnen Saknas
  Raddberget berg   Niptjärnen tjärn
  Raddbäcken bäck   Niptjärnen Saknas
  Raddtjärnarna tjärnar   Niptjärnmyren Saknas
  Rakelsmyran myr   Nissemyrberget Saknas
  Raningsbäcken bäck   Nissemyren Saknas
  Raningsbäcken bäck   Nissemyren myr
  Raningslandet terräng   Nissemyren Saknas
  Remmarberget berg   Nissemyren Saknas
  Remmarberget berg   Nissemyrklinten Saknas
  Remmarmyran myr   Nordsjödammvägen väg
  Remmarmyran myr   Nordsjöänget slåtter
  ?Remmarsjön och Västremmaren sjöar   Nordslöjbäcken Saknas
  Remmarsjön sjö   Nordvästmyren Saknas
  Remmarsjön sjö /Se   Nordåsvägen gångstig
  Remmarstruckan fors   Noret sjö
  Remmarån å   Noret sjö
  Rengårdsberget berg   Norrtorliden berg
  Rengårdstjärnarna tjärnar   Norrstormyrliden berg
  Renvallkullen höjd   Norrtjärnsvägen gångstig
  Renvalltjärnen tjärn   Norrtretjärnmyren Saknas
  Reveln holme   Norsbäcken Saknas
  Riset ägomark   Norsbäcken vattendrag
  Risknösen höjd   Norsbäcken Saknas
  Rismyran myr   Norstjärnen Saknas
  Rismyran myr   Nybrobäcken Saknas
  Rossberget berg   Nybrobäcken vattendrag
  Rossbäcken bäck   Nydammslåttern Saknas
  Rotbrobäcken bäck   Nyfunnenlandet skogsområde
  Rudtjärnen tjärn   Nyfunnentjärnen Saknas
  Rudtjärnen tjärn   Nylidberget Saknas
  Rudtjärnmon terräng   Nylidberget berg
  Rullnäset udde   Nylidkvarnforsen fors
  Rypkullen höjd   Nymyrarna slåttermyrar
  Rypmyran myr   Nymyren Saknas
  Rypmyran myr   Nymyren myr
  Rysiöberget, se Ryssjöklacken, Norra berg   Nynäset slåtter
  RysiöBerget, se Ryssjöklacken, Norra berg   Nyraningarna slåtterområde
  Ryssjöbäcken bäck   Nyraningen slåtter
  Ryssjöklacken, Norra berg   Nystranden slåtter
  Ryssjöklacken, Norra berg   Nysvedjan Saknas
  Ryssjöklacken, Norra berg o. triangelpunkt   Nysvedjan Saknas
  Ryssjöklacken, Södra berg   Nyåkersberget Saknas
  Ryssjöklacken, Södra berg   Nyåkersberget Saknas
  Ryssjöklacken, Södra berg   Nyänget åkerområde
  Ryssjömon terräng   Nyängsmyren Saknas
  Ryssjön sjö   Närmyren Saknas
  Ryssjön sjö   Näsatjärnberget höjd
  Ryssjön sjö   Näsmyrberget Saknas
  Rysslandsbacken höjd   Näsmyren Saknas
  Rysslandstjärnen tjärn   Näsmyren Saknas
  Rågsvedjeberget berg   Näsmyren Saknas
  Råholmen holme   Nästjärnen Saknas
  Råholmen holme   Nästmyren Saknas
  Rålandet skogsmark   Näverberget Saknas
  Rävamyrorna myrar   Näverberget berg
  Rävatjärnarna tjärnar   Näverkullen höjd
  Rävelmyran myr   Näverkulltjärnen Saknas
  Rävelmyran myr   Näversundet myr
  Röda torget skogsmark   Näversundsberget Saknas
  Rödbäcken bäck   Nävertjärnen Saknas
  Rödbäckholmen holme   Nävertjärnmyren Saknas
  Rödbäckmyran sank mark   Nördastmyren myr
  Rödbäcksraningen sank mark   Nördsjön Saknas
  Röd-Dröppelmyran myr   Nörd-Stormyrliden berg
  Rödmossamyran myr   Obäcken Saknas
  Rödmossamyran myr   Obäcken vattendrag
  Rödmossamyran myr   Obäckskullen Saknas
  Rödmossamyran myr   Ogen, Lilla slåtterområde
  Rödmossamyran myr   Ogen, Stora slåtter
  Rödmossamyran myr   Ol Jonsbäcken Saknas
  Rödmossamyran myr   Ol Jonsmyren myr
  Rödmossamyran myr   Ol Jonsmyren Saknas
  Rödmyran myr   Ollegrubban tjärn
  Rödmyran myr   Ollegrubban myr
  Rödmyran myr   Ormnäset näs
  Rödmyrbäcken bäck   Ormstugumyren Saknas
  Rödmyrklinten höjd   Ormstugetjärnen Saknas
  Rödstrandsmyran myr   Orrberget Saknas
  Rödstrandstjärnarna tjärnar   Orrberget bergshöjd
  Rödtjärnarna tjärnar   Orrberget Saknas
  Rödtjärnbodarna fäbodar   Orrberget kulle
  Rödtjärnbäcken bäck   Orrbäcken Saknas
  Rödtjärnbäcken bäck   Orrbäcken bäck
  Rödtjärnbäcken bäck   Orrbäcken vattendrag
  Rödtjärnen tjärn   Orrbäcken vattendrag
  Rödtjärnen tjärn   Orrbäckholmen holme
  Rödtjärnkullen höjd   Orrbäckholmen Saknas
  Rödtjärnmyran myr   Orrkullen höjd
  Rödtjärnsmon skogsmark   Orrkullen topp
  Röjmyran myr   Orrvattensbäcken vattendrag
  Röjmyrbäcken bäck   Orrvattenstjärnen Saknas
  Rökiernan, se Hemlings-Rödtjärnen tjärn   Orrvattentjärnarna tjärnar
  Rökiernan, se Hemlings-Rödtjärnen sjö   Orrvattenstjärnen, Lilla Saknas
  Rönberget berg o. triangelpunkt   Orrvattnet Saknas
  Rönberget berg   Orrvattnet sjö
  Rönbergsmyran myr   Ovansjöholmen holme
  Rönbergsmyran myr   Ovansjöholmen holme
  Rönbergstjärnen tjärn   Ovansjön korvsjö
  Rönbergstjärnen tjärn   Ovansjön del av älv
  Rönbergstjärnen tjärn   Oxbacksberget Saknas
  Rönbergstjärnen tjärn   Oxbacksmyren Saknas
  Rönmyran myr   Oxbäcken Saknas
  Rönmyran myr   Oxbäcken vattendrag
  Rönmyrbodarna förr fäbodar?   Oxhålet tjärn
  Rönmyrbäcken bäck   Oxhålet tjärn
  Rönmyråsen höjd   Oxmyren Saknas
  Rönnkälsberget berg /Se   Oxmyren Saknas
  Rönnkälstjärnarna myr /Se   Oxnäset kulle
  Rönäse, se Rörnäset udde   Oxraningen lövskogsområde
  Rörholmarna holmar   Oxraningsbäcken vattendrag
  Rörmyrorna myrmark   Oxraningsbäcken Saknas
  Rörmyrorna myrar   Oxslåttern slåtter
  Rörnäset udde   Oxtjärnbäcken Saknas
  Rörnäset udde   Oxtjärnbäcken bäck
  Rörnäsån å   Oxtjärnen Saknas
  Rösberget berg   Oxtjärnen Saknas
  Rösbergsmyran myr   Oxtjärnen Saknas
  Rötjärnen, Stora tjärn   Oxtjärnen tjärn
  Rötjärnen tjärn   Oxtjärnen Saknas
  Rötjärnen tjärnamn /Se   Oxtjärnhällarna kullar
  Rötjärnmyran myr   Oxtjärnkullen Saknas
  Rövatn, se Rötjärnen, Stora Saknas   Oxögat tjärn
  Sackeudden udde   Oxögat tjärn
  Sackeudden udde   Pellemyren Saknas
  Sackeviken vik   Penningpungbacken sluttning
  Sallstenskroken krök av Gideälv   Penningpungbacken landsvägsbacke
  Salomonstjärnarna tjärnar   Per Jansmyren Saknas
  Salsten gränssten   Per-Karlsbäcken Saknas
  *Salstens rå gränsmärke   Per-Karlsbäcken vattendrag
  Sandbackmon skogsmark   Per Larsbacken fäbodväg
  Sandbackmyran myr   Per Larsberget kulle
  Sandsjön sjö   Per Larsbäcken bäck
  Sandsjörå sank mark   Per Larsmyren Saknas
  Sandviken vik   Per-Larsviken Saknas
  Sandviksberget berg   Per Månsraningen förr slåtter
  Saramyran myr   Per-Mårtensberget Saknas
  Sara-Stinaberget berg   Per Olsmyren Saknas
  Saratjärnen tjärn   Per Ols myren Saknas
  Siktelsjön, se Stor-Siktensjön sjö   Per Olsmyren Saknas
  Sjöberget berg   Per-Olsudden Saknas
  Sjöberget höjd   Per Olsviken Saknas
  Sjöbottliden höjd   Petbäcken Saknas
  Sjöbäcken bäck   Petbäcken vattendrag
  Sjödinshällan udde   Petbäckssvedjan skogsområde
  Sjökullen höjd   Pimmelmyrarna Saknas
  Sjökullen berg   Pimmelmyrbäcken vattendrag
  Sjölandsviken vik   Pingelmyrarna förr slåttermyrar
  Sjölandsviken vik   Pojkrå myr
  Sjöliden höjd   Pottan tjärn
  Sjölidsvadet terräng   Propsfällan skogsområde
  Sjömyran myr   Prästnäset slåtter
  Sjömyran myr   Pålsjöberget Saknas
  Sjömyran myr   Pålsjöberget Saknas
  Sjömyran myr   Pålsjöberget Saknas
  Sjöraningen sank mark   Pålsjöberget Saknas
  Sjöraningsberget berg   Pålsjöbäcken vattendrag
  Sjöändsbäcken bäck   Pålsjöbäcken Saknas
  Sjöändsviken vik   Pålsjöholmen holme
  Skajet terräng   Pålsjölandet skogsområde
  ?Skallviken lugnvatten   Pålsjön Saknas
  Skallviken vik   Pålsjön sjö
  Skallviksforsen fors   Pålsjöslåttern slåtter
  Skallviksmyran myr   Påsanäset slåtternäs
  Skallvikssvedjan terräng   Påsen slåtter
  Skalsmyran myr   Påsen vik ock eda
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Påsforsen Saknas
  Skivsjöberget berg   Raddberget Saknas
  Skivsjöbäcken bäck   Rajkullen berg
  Skivsjöliden höjd   Rallberget berg
  Skofodergrubban sänka?   Raningen slåtter
  Skofodertjärnen tjärn   Raningsbäcken vattendrag
  Skofodertjärnen tjärn   Raningsbäcken bäck
  Skolberget berg   Raningsbäcken slåtter
  Skorvtjärnen tjärn   Raningslandet slåttermyr
  Skorvtjärnen tjärn   Raningslandet slåtter
  Skorvtjärnen tjärn   Regnraningen slåtter
  Skorvtjärnen tjärn   Remmarberget berg
  Skorvtjärnen tjärn   Remmarberget berg
  Skorvtjärnen tjärn   Remmarkvisslan slåtter
  Skorvtjärnhällorna bergparti   Remmarmyren myr
  Skorvtjärnmyran myr   Remmarmyren Saknas
  Skorvtjärnmyran myr   Remmarsjön Saknas
  Skovelmyran myr   Remmarsjön sjö
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Remmarån å
  Skravelbäcken bäck   Remmarån vattendrag
  Skravelbäcken bäck   Remmen moränås
  Skravelbäcktjärnen tjärn   Rengårdstjärnarna, se Rönnkälstjärnarna Saknas
  Skravellidbäcken bäck   Rengärdstj., se Rönngårdstjärnarna Saknas
  Skravellidbäcken bäck   Rengärdstjärnen, se Orrvattentjärnarna Saknas
  Skravelliden höjd   Renvallkullen rågång
  Skrållehålet tjärn   Revelmyren myr
  Skrållehålet sjö   Reveln holme
  Skålmyran myr   Ripmyren Saknas
  Skålviks Dyhn, se ?Skallriken lugnvatten   Ripmyren Saknas
  Skäftesmoforsen fors   Risknösen berg
  Skäftesmyran myr   Risknösen berg
  Skäftesmyran myr   Risknösen kulle, hög
  Skäftesnäset strandområde   Risknösen berg
  Skölaviken vik   Rismyren Saknas
  Sliran strandområde   Rismyren myr
  Slirberget berg   Rismyren myr
  Slirbäcken bäck   Rismyren myr
  Slirmon skogsmark   Rossberget Saknas
  Slåttesholmen holme   Rossbäcken Saknas
  Slåttesmyran myr   Rotbrobäcken Saknas
  Slätmon terräng   Rudtjärnen Saknas
  Slätmon terräng   Rudtjärnen Saknas
  Småholmarna holmar   Rudtjärnen Saknas
  Småhällorna berghällar   Rudtjärnen tjärn
  Småhällorna berghällar?   Rudtjärnmon skogsområde
  SmåKiern...n, se ?Mörstjön sjö(?)   Rudtjärnmyren Saknas
  Småmyran myr   Rumossamyren Saknas
  Småmyrorna myrmark   Runmossamyren Saknas
  Småsjöarna sjö   Rumossamyren Saknas
  Småsjömyran myr   Rumyrbäcken Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Rumyrbäcken slåtter
  Smörbrunnet terräng   Rumyren åker, förr myrslåtter
  Smörbrunnet tjärn   Rumyren myr
  Smörbrunnet tjärn /Se   Rumyrklinten kulle
  Snottbärsmyran myr   Rumyrlandet slåtter
  Snotterbärtjärnen tjärn   Rundnäset näs
  Snålaggan del av Flårkån   Runäset Saknas
  Solskensberget berg   Ryssjöbäcken Saknas
  Solskensjön sjö   Ryssjöbäcken Saknas
  Solskentjärnen tjärn   Ryssjöklack, se Yttre Ryssjöklarken Saknas
  Sortiernsiön, se Södra Björnsjön sjö   Ryssjöklacken berg
  Sotsvedjebacken backe   Ryssjöklacken Saknas
  Sottjärnen tjärn   Ryssjöklacken bergshöjd
  Spelarmyran myr   Ryssjöklarken, Yttre Saknas
  Spelarmyran myr   Ryssjön Saknas
  Spelarmyråsen höjd   Ryssjön sjö
  Spolnäset strandområde   Rysslandstjärnen Saknas
  Spotthålstjärnen tjärn   Rysslandstjärnen Saknas
  Spotthålstjärnen tjärn   Rysslandsudden Saknas
  Språnglågbräntet skogsmark   Rågholmen holme
  Spångbäcken bäck   Rågnäset slåtter
  Spångforsen fors   Rågnäset slåtter
  Spångmyran myr   Rågsvedjan skogsområde
  Spångmyran myr   Rågsvedjan område
  Spångmyran myr   Rågsvedjeberget Saknas
  Spångmyran myr   Rågsvedjeberget kulle
  Spångtjärnbäcken bäck   Rålandet sankmarksområde
  Spångtjärnen tjärn   Rävatjärnen Saknas
  Stabbarmyran myrmark   Rävtjärnen tjärn
  Stadsliden höjd   Räveln holme
  Stadsviken vik   Röbäcken vattendrag
  Stakamyran myr   Röbäckholmen Saknas
  Stattjärnberget berg   Röbäckholmen holme
  Stattjärnen tjärn   Röbäckmyrarna Saknas
  Stavarsjöberget berg   Röbäckraningen slåtter
  Stavarsjöberget berg   Rödbäcken vattendrag
  Stavarsjöbrånan terräng   Rödmossamyren Saknas
  Stavarsjöbrånan berg   Rödmossmyren myr
  Stavarsjöbäcken bäck   Rödmyrbäcken vattendrag
  Stavarsjöbäcken bäck   Rödmyren Saknas
  ?Stavarsjön sjö   Rödnäsmyren Saknas
  Stavarsjön sjö   Rödnäsraningen slåtter
  Stavarsjön sjö   Rödnäsån Saknas
  Stavarsjön sjö   Rödstrandsmyren myr
  *Stavasjaurslandet terräng   Rödstrandstjärnarna Saknas
  Stekadalen terräng   Rödtjärnarna tjärnar
  Stekadalsmyran myr   Rödtjärnbäcken, Lilla vattendrag
  Stenbitforsen fors   Rödtjärnbäcken, Stora vattendrag
  Stenbäcken del av Hemlingsån?   Rödtjärnen, Lilla tjärn
  Stenkistforsen fors   Rödtjärnen, Lilla tjärn
  Stenraningen strandområde   Rödtjärnen, Stora tjärn
  Stenraningen myr   Rödtjärnhöjden berg
  Stensjökullen höjd   Rödtjärnkullen höjd
  Stensjökullen berg   Rödtjärnmyren Saknas
  Stensjömyrorna myrmark   Röjdtjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Römyrboden fäb., se Rönnmyrbodarna Saknas
  Stensjön sjö   Römyrbovägen gångstig
  Stensjön sjö   Rönnberget Saknas
  Stensjön sjö   Rönnberget berg
  Stensjöåsen höjd   Rönnbergsmyren myr
  Stensjöåsen berg   Rönnbergstjärnen tjärn
  Stenskiftet strandområde   Rönnbergstjärnen Saknas
  Stenskravelbäcken bäck   Rönnbergstjärnen tjärn
  Stensmyran myr   Rönnbergstjärnen Saknas
  Stensmyran myr   Rönnbärmyren myr
  Stensmyran myr   Rönngårdberget bergshöjd
  Stensmyran myr   Rönngårdstjärnarna tjärnar
  Stensmyran myr   Rönnkäl(s)berget Saknas
  Stensmyran myr   Rönnkälstjärnarna skogsmarksområde
  Stensmyrhuvudet sank mark   Rönnkälstjärnbäcken Saknas
  Stensvattnet sjö   Rönnmyren myr
  Stensvattsbäcken bäck   Rönnmyren Saknas
  Stensvedjebäcken bäck   Rönnmyren myr
  Stenudden udde   Rörhässjelandet slåttermyr
  Stockmyran myr   Rörstrandstjärnen Saknas
  Stoorsiön, se Storsjön sjö   Rösberget Saknas
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Rötjärnarna tjärnar
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Rötjärnarna Saknas
  Storaggan del av Flärkån   Rötjärnbäcken bäck
  Storaggan del av Gideälven   Rötjärnbäcken vattendrag
  Storaggan del av Gideälven   Rötjärnbäcken bäck
  Storaggkojan koja   Rötjärnbäcken Saknas
  Storavlägget strandområde   Rötjärnbäcken bäck
  Storbackshöjden höjd o. triangelpunkt   Rötjärnen tjärn
  Storbacksmyran myr   Rötjärnen tjärn
  Storberget berg   Rötjärnen tjärn
  Storberget berg   Rötjärnen tjärn
  Storberget berg   Rötjärnen Saknas
  Storberget berg   Rötjärnen Saknas
  Storbergsmyran myr   Rötjärnen tjärn
  Storbergsmyran myr   Rötjärnen, Stora tjärn
  Storborgaråhn, se Borgarån å   Rötjärnkullen höjd
  Storbäcken bäck   Rötjärnkullen berg
  Storbäcken bäck   Rötjärnkullen, se Näververget Saknas
  Stor-Bäckmyrtjärnen tjärn   Rötjärnkullen se Näverberget Saknas
  Stordalen, Nedre ägomark   Rötjärnmyren Saknas
  Stordalen, Övre odlat område   Rötplatsen allmänning
  Stordalen terräng   Salstenen rågångssten
  Stordalsbäcken bäck   Sandbacksmon höjd
  Stordalsbäcken bäck   Sandkammarna moränåsar
  Stordalslandet terräng   Sandsjön Saknas
  Stor-Daltjärnen tjärn   Sandsjön del av Remmarsjön
  Stor-Daltjärnen tjärn   Sandsjörå myr
  Storedaggan del av Flärkån   Sandsjörå(et) myr
  Stor-Fisktjärnen tjärn   Saramyren Saknas
  Stor-Flakaön ö   Saramyren Saknas
  Stor-Flärkmyran myr   Sidenbeckatjärnen tjärn
  Stor-Flärkmyran myr   Sidbrännan sandmo
  Stor-Frättmyran myr   Sidbrännkammen sandås
  Stor-Fäbodmyran myr   Sidnäset slåtter
  Storfällbäcken bäck   Siktensjömon tallmo
  Storfällmyran myr   Siktensjön, Lilla Saknas
  Storgräddtjärnen tjärn   Siktensjön, Lilla sjö
  Storgräddtjärnen tjärn   Siktensjön, Stora Saknas
  Stor-Gårtjärnen tjärn   Siktensjön, Stora sjö
  Storhemlingen namn på Bergssjön /Se   Silverskeden slåtter
  Storholmen holme   Silverskeden slåtter
  Storholmen udde   Sjöarsbäcken Saknas
  Storholmen holme   Sjöberget berg
  Storholmen holme   Sjöberget Saknas
  Storholmen myrholme   Sjöberget berg
  Storholmen terräng   Sjöberget, Norra bergshöjd
  Storholmshällan sten?   Sjöberget, Norra berg
  Stor-Hötjärnen tjärn   Sjöbottenliden bergshöjd
  Storklubbmon terräng   Sjöbottliden berg
  Storklubbmyrtjärnen tjärn   Sjöbäcken vattendrag
  Storknösen höjd   Sjökullen berg
  Storkroken korvsjö   Sjökullen Saknas
  Storkroken sjö /Se   Sjömyren Saknas
  Stor-Krokvattensmyran myr   Sjömyren Saknas
  Storkullen höjd   Sjömyren Saknas
  Storkvisslen slåtter /Se   Sjöraningen slåtter
  Stor-Kärrsjöberget berg   Sjöraningen Saknas
  Stor-Kärrsjöberget berg   Sjöraningsberget bergshöjd
  Storlidbäcken höjd   Sinäset slåtternäs
  Storliden höjd   Sjöänget änge och slåtter
  Storlidraningen terräng   Sjöändsbäcken vattendrag
  Stormoliden skogsmark   Sjöändsbäcken Saknas
  Stormoliden höjd   Sjöändan vik
  Stormon skogsmark   Sjöängsbäcken Saknas
  Stormostenen sten?   Skallviken vik
  Stor-Motjärnen tjärn   Skallviken vik
  Stor-Motjärnen tjärn   Skallvikmyren Saknas
  Stormyran myr   Skallvikmyren Saknas
  Stormyran myr   Skallviksforsen Saknas
  Stormyran myr   Skallviksforsen fors
  Stormyran myr   Skarpabborrtjärnen del av Åselehålen
  Stormyran myr   Skarpmyren Saknas
  Stormyran myr   Skarsmyrberget Saknas
  Stormyran myr   Skarsmyrberget, Inre Saknas
  Stormyran myr   Skarsmyrberget, Yttre Saknas
  Stormyran myr   Skarsmyren myr
  Stormyran myr   Skarsmyren Saknas
  Stormyran myr   Skarvtj(ärnen), se Fräkenbäcktjärnen Saknas
  Stormyran myr   Skifsjön, Yttre och Inre, se Skisjön Saknas
  Stormyran myr   Skiftesmyren myr
  Stormyran myr   Skiftesmyrtjärnen Saknas
  Stormyran myr   Skiftesnäset slåtter
  Stormyran myr   Skivsjöarna Saknas
  Stormyran myr   Skisjöberget Saknas
  Stormyran myr   Skivsjöberget berg
  Stormyrberget berg   Skisjöbäcken Saknas
  Stormyrberget berg   Skisjöliden bergshöjd
  Stormyrbäcken bäck   Skivsjöliden berg
  Stormyrbäcken bäck   Skivsjön, Inre sjö
  Stormyrbäcken bäck   Skisjön, Inre Saknas
  Stormyrhuvudet terräng   Skivsjön, Inre Saknas
  *Stormyrhällan sten? o. råmärke   Skisjön, Yttre Saknas
  Stormyrhöjden höjd   Skivsjön, Yttre sjö
  Stormyrliden höjd   Skofodertjärnen tjärn
  Stormyrtjärnen tjärn   Skogmyren Saknas
  Stormyrtjärnen tjärn   Skolberget Saknas
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Skolberget berg
  Stornäset näs   Skogssvedjan Saknas
  Stornäset strandområde   Skorvtjärnarna tjärnar
  Stor-Orrvattnet sjö   Skorvtjärnarna tjärnar
  Stor-Remmarmyran myr   Skorvtjärnarna tjärnar
  Stor-Remmarmyran myr   Skorvtjärnen Saknas
  Stor-Rågmyran myr   Skorvtjärnen tjärn
  Stor-Rödtjärnen tjärn   Skorvtjärnen Saknas
  Stor Sigtom Siön, se Stor-Siktensjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Stor-Siktensjön sjö   Skorvtjärnen tjärn
  Stor-Siktensjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Stor-Siktensjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Storsjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Storsjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Storsjön sjö   Skorvtjärnen Saknas
  Storsjön sjö   Skorvtjärnhällarna Saknas
  Storsjön sjö   Skorvtjärnhällarna höjd
  Storsjön sjö   Skorvtjärnmyrarna Saknas
  Storsjön sjö /Se   Skovelmyrarna Saknas
  Storsjön sjö   Skovelmyrarna Saknas
  Storsjön sjö   Skrallehålet tjärn
  Storsjön sjö   Skrattabborrtjärnen Saknas
  Storsjön sjö   Skravelberget höjd
  Storsjön sjö   Skravelbäckstjärnen vattendrag
  Stor-Stenmyran myr   Skravelforsen fors
  Storstensmyran myr   Skravellidbäcken Saknas
  Storstenstjärnarna tjärnar   Skravellidbäcken Saknas
  Storstenstjärnbäcken bäck   Skravelliden bergshöjd
  Storstenstjärnmyran myr   Skravelliden berg
  Storstenudden udde   Skrindnäset slåtter
  Stor-Stormyrliden höjd   Skrållehålet tjärn
  Storstudsan sank mark   Skräppan myr
  Stor-Stensmyran myr   Skulaviken Saknas
  Storsvedjeberget berg   Skräppbäcken Saknas
  Storsvedjemyran myr   Skäftesnäset slåtternäs
  Stortallen tall?   Skäftesmoforsen Saknas
  Stortjärnbäcken bäck   Slidan slåtter
  Stortjärnbäcken bäck   Slidberget Saknas
  Stortjärnen tjärn   Sliran slåtter
  Stortjärnen tjärn   Sliran slåtter
  Stortjärnåsen höjd   Slirberget berg
  Stortoet terräng   Slirslåtten slåtter
  Stortomman skogsmark   Slirsvedjan skogsområde
  Stortomman terräng   Slåttersvedjan Saknas
  Storviken vik   Slåttesholmen holme
  Storån, se Gideälven älv   Slåttesholmen Saknas
  Stranden odlat område   Slåttesmyrberget Saknas
  Strucken del av Flärkån   Slåttesmyrberget höjd
  Struckmyran myr   Slåttesmyrbäcken Saknas
  Struckudden udde   Slåttesmyrbäcken vattendrag
  Strängmyran myr   Slåttesmyren Saknas
  Studsarbräntet skogsmark   Slåttesmyren Saknas
  Studsarbäcken bäck   Slåttsvedjetjärnen Saknas
  Studsarbäcken bäck   Slåttsvedjetjärnen tjärn
  *Studsarrödningen terräng   Slämparmyren Saknas
  Studsviksberget berg   Slätmon Saknas
  Studsvikberget berg   Slätmon mo
  Stumraningen strandområde   Smallötet pass
  Stångsjöberget berg   Småbergen höjder
  Stångsjöberget berg   Smågubbmyrarna Saknas
  Stångsjöberget berg /Se   Småholmarna holmar
  Stångsjöbergstjärnen tjärn   Småholmarna holmar
  Stångsjöbergstjärnen tjärn   Småmyrarna Saknas
  Stångsjöglisan myr   Småsjöarna tjärnar
  Stångsjöglisan myr   Småsjöarna tjärnar
  Stångsjön sjö   Småsjömyren myr
  Stångsjön sjö   Småsjömyren myr
  Sundtjärnen tjärn   Småskiftena slåtterområde
  Sundtjärnen tjärn   Småtjärnarna Saknas
  Surbäcken bäck   Småtjärnarna Saknas
  Surtjärnbäcken bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Surtjärnbäcken bäck   Småtjärnbäcken Saknas
  Surtjärnen tjärn   Smörbrunnet tjärnbotten
  Surtjärnen tjärn   Smörbrunnet tjärn
  Surtjärnen tjärn /Se   Snatterbärtjärnen tjärn
  Surtjärnen tjärn /Se   Snatterbärtjärnen tjärn
  Surtjärnmon terräng   Snatterbärtjärnen Saknas
  Surtjärnmyran myr   Snålaggan eda
  Svanatjärnmyran myr   Solskenberget Saknas
  Svartbacken backe   Solskensberget Saknas
  Svartfällbäcken bäck   Solskensberget berg
  Svartkälen skogsmark   Solskenssjömyren Saknas
  Svartsjöbäcken bäck   Solskensjön Saknas
  Svartsjöbäcken bäck   Solskenssjön Saknas
  Svartsjöbäckmon terräng   Solskentjärnen Saknas
  Svartsjökullen höjd   Solskenstjärnen Saknas
  Svartsjön sjö   Solskenskullen höjd
  Svartsjötjärnarna tjärnar   Sotan slåttermyr
  Svartsvedjeforsen fors   Sottjärnen Saknas
  Svarttjärndammet dammbyggnad   Sottjärnen Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Spakbäcken Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Spansmusen slåttermyr
  Svarttjärnmyran myr   Spelarmyren Saknas
  Svedbergsmyran ägomark   Spelamyren myr
  Svedjan ägomark   Spelarmyråsen Saknas
  Svedjebacksmyran myr   Spolen tjärn
  Sven-Jons-Ankemyran myr   Spångforsen Saknas
  Svenmyran myr   Spångmyren myr
  Svenmyran myr   Spångmyren myr
  Svenmyran myr   Spångmyren Saknas
  Svenneslöran slåtterområde /Se   Spångtjärnen Saknas
  Sven-Olofsfäbodarna terräng   Spångtjärnen tjärn
  Svensmyran myr   Spångtjärnmyren Saknas
  Svintarmen bäck   Stadsliden bergshöjd
  Sågbäcken bäck   Stadsliden Saknas
  Sågforsen fors   Stafsbergsliden höjd
  Sågforsen fors   Stattjärnberget Saknas
  Sågforsen fors   Stattjärnberget Saknas
  Sågmyran myr   Stattjärnen Saknas
  Sågmyran myr   Stattjärnen Saknas
  Sädesmon höjd   Stavarsjöberget berg
  Sädesmoviken vik   Stavarsjöberget Saknas
  Sältingen strandområde   Stavarsjöbrånan skogsområde
  Sängmyran myr   Stavarsjöbrännan Saknas
  Särktjärnberget berg   Stavarsjöbäcken vattendrag
  Särktjärnen tjärn   Stavarsjöbäcken Saknas
  Särktjärnen Saknas /Se   Stavarsjön sjö
  Söndagsmyran myr   Stavarsjön sjö
  Sönnestmyrbäcken bäck   Stavsbergsliden berg
  Sönnestmyrhålet tjärn   Stenbitforsen Saknas
  Sönnestmyrtjärnen tjärn   Stenbäcken vattendrag
  Sörberget berg   Stenbäckmyrarna myrar
  Sörbergstjärnen tjärn   Stenkistforsen Saknas
  Sörbiensiösiön, se Björnsjön, Södra sjö   Stenkistforsen fors
  Sörbodarna förr fäbodar?   Stenkistforsraningen fors
  Sör-Holmsjöliden höjd   Stenkistraningen slåtter
  Sör-Holmsjön sjö   Stenmyren myr
  Söriviken vik   Stenmyren, Lilla myr
  Sör-Koliden höjd   Stennäs kronopark kronopark
  Sörkullen höjd   Stennässelet lugnvatten
  Sör-Kvisslan sank mark   Stennässjön Saknas
  Sör-Långmyran myr   Stennässjön del av älv
  Sör-Motjärnen tjärn   Stenselet sel
  Sör-Movattstjärnen tjärn   Stensjöbäcken vattendrag
  Sörmyran myr   Stensjökullen höjd
  ?Sörsjön sjö   Stensjökullen Saknas
  Sör-Stormyrliden höjd   Stensjömyrarna Saknas
  Sör-Tretjärnmyran myr   Stensjön Saknas
  Söråforsaggan del av Sörån   Stensjön sjö
  Söråforsen fors   Stensjöåsen Saknas
  Söråforsen fors   Stensmyrbäcken Saknas
  Sörån del av Gideälven   Stensmyren Saknas
  Söråstranden strandområde   Stensmyren myr
  Sötögat tjärn   Stensmyren Saknas
  Sötögat tjärn /Se   Stensmyren Saknas
  Sötögbäcken bäck   Stensmyren Saknas
  Tallkullen höjd   Stensmyrhuvudet höjd
  Tandmyran myr   Stensmyrraningen Saknas
  Tavelkullen höjd   Stensvattnet Saknas
  Tengmomyran myr   Stensvattnet sjö
  *Tenhållen Saknas /Se   Stenudden Saknas
  Trependikeln vattensamling /Se   Stockmyren slåttermyr
  Timmermon terräng   Stockmyren myr
  Timmerstrandbacken skogsbacke   Storaggan lugnvatten, eda
  Tioholmstjärnen tjärn   Storbacken Saknas
  Tjerrsjö, se Kärrsjön sjö   Storbackshöjden Saknas
  Tjuvmyran myr   Storbackshöjden Saknas
  Tjäderliden höjd   Storbacksmyren Saknas
  Tjädermon terräng   Storbackstjärnen Saknas
  Tjädervinmyran myr   Storberget Saknas
  Tjärdalsbacken skogsbacke   Storberget Saknas
  Tjärdalsbacken skogsbacke   Storberget Saknas
  Tjärdalsmyran myr   Storberget berg
  Tjäredalsmyran myr   Storbäcken vattendrag
  Tjärnberget berg   Stordalen slåtter
  Tjärnen på berget tjärn   Stordalen myr
  Tjärnen på berget tjärn /Se   Stordalsbäcken Saknas
  Tjärnkullen höjd   Stordalsbäcken Saknas
  Tjärnmyran myr   Storflakaön holme
  Tjärnmyran myr   Storfräkenmyren Saknas
  Tjärnmyrberget berg   Storfäbodmyren Saknas
  Tjärnmyrbäcken bäck   Storfällan slåtterområde
  Tjärnmyrbäcken bäck   Storgäddtjärnen tjärn
  Tjärnmyrbäcken bäck   Storhemlingen Saknas
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Stor-Hemlingen sjö
  Tjärnåsen höjd   Storholmen Saknas
  Tjärnåsen höjd   Storholmen holme
  Tomas-Månsforsen fors   Storholmen Saknas
  Tomas-Månsmyran myr   Storholmen holme
  Tomas-Månsmyran myr   Storhällviken vik
  Tomasraningen terräng   Storkullen bergshöjd
  Torparberget berg   Storkullen berg
  Torparsvedjehällorna berg   Storkvisslan slåtter
  Torpberget berg   Storkärrsjöberget Saknas
  Torpbäcken bäck   Storlidbäcken Saknas
  Torrvattensbäcken bäck   Storliden bergshöjd
  Torrvattenskullen höjd o. triangelpunkt   Storliden berg
  Torrvattnet sjö   Storliden, Södra berg
  Torsbacken landsvägsbacke   Storlidraningen slåtter
  Torsdagsmyran myr   Storlidraningen slåttermyr
  Trappberget berg   Storlidraningsbäcken Saknas
  Trapptjärnarna tjärnar   Stormoliden berg
  Trapptjärnarna tjärnar   Stormon tallmo
  Trebladmyran myr   Stormon slättland
  Trebladmyran myr   Stormotjärnen Saknas
  Trehällorna berghällar?   Stormyrberget Saknas
  *Trehörningsrå råmärke   Stormyrberget Saknas
  Trehörningen sjö   Stormyrbäcken Saknas
  Trehörningen sjö   Stormyrbäcken vattendrag
  Trehörningen sjö   Stormyrbäcken bäck
  Trehörningen sjö   Stormyrbäcken slåtter
  Trehörningen sjöar /Se   Stormyrbäcken Saknas
  Trehörningsbäcken bäck   Stormyrbäcken Saknas
  Trehörningsjöliden höjd   Stormyrbäcken vattendrag
  Tremyran myr   Stormyrbäcken vattendrag
  Tretjärnarna tjärnar   Stormyrbäckslåttern Saknas
  Tretjärnarna tjärnar   Stormyren Saknas
  Tretjärnbäcken bäck   Stormyren myr
  Treviksjön sjö   Stormyren myr
  Trolltjärnen tjärn   Stormyren Saknas
  Tröttkälsråkullen höjd /Se   Stormyren Saknas
  Turkanästjärnen tjärn   Stormyren Saknas
  Tuvmyran myr   Stormyren Saknas
  Tuvmyrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Tvättjärnen tjärn   Stormyren Saknas
  Tången höjd?   Stormyren Saknas
  Tällsjön, St. sjö   Stormyren Saknas
  Tällsjön, Stora sjö /Se   Stormyren Saknas
  Tällvattensbräntet skogsmark   Stormyren myr
  Tällvattensgrubban sank mark   Stormyren Saknas
  Tällvattensmon skogsmark   Stormyren Saknas
  Tällvattnet sjö   Stormyren Saknas
  Tällvattnet sjö   Stormyren myr
  Tällvattnet sjö   Stormyren Saknas
  Tämnäsudden udde   Stormyren Saknas
  Udderlund terräng   Stormyren Saknas
  Udderlunden sank mark   Stormyren Saknas
  Uddersjöliden höjd   Stormyren myr
  Uddersjöliden höjd   Stormyren myr
  Uddersjön sjö   Stormyren myr
  Unnermyran myr   Stormyren Saknas
  Upp-på-kälen slåtter o. odling /Se   Stormyrhuvudet höjd
  Urberget berg   Stormyrhöjden höjd
  Utråmynnet ägomark   Stormyrliden bergshöjd
  Uttermyran myr   Stormyrliden berg
  Uttersjöbodarna förr fäbodar?   Stormyrliden, se Norrstormyrliden Saknas
  Uttersjön sjö   Stormyrliden berg
  Uttersjön sjö /Se   Stormyrliden, Norra bergshöjd
  Uttersjön sjö   Stormyrliden, Södra bergshöjd
  Uttersjön sjö   Stormyrlidtjärnen, Lilla Saknas
  Uttersjön sjö   Stormyrtjärnen Saknas
  Uttersjön sjö   Stormyrtjärnen Saknas
  Uttertjärnen tjärn   Stormyrtjärnen Saknas
  Uttertjärnen tjärn   Stornäset slåtter
  Uttertjärnsbäcken bäck   Stornäset slåtter
  Utterån å   Stornäset slåtternäs
  Utterån å   Stornäset slåtter
  Vackerliden höjd   Storsjön sjö
  Vackermon skogsmark   Storsjön Saknas
  Vackstundet korvsjö   Storskiftet slåtter
  Vacksundsmyran myr   Storstenmyren Saknas
  Vacksundsnäset strandområde   Storstenmyren myr
  Vadmalsmyran myr   Storstenstjärnarna tjärnar
  Vaggotjärnen tjärn   Storstenstjärnarna tjärnar
  Valbrännan skogsmark   Storstenstjärnbäcken Saknas
  *Valbäcken bäck   Storstenstjärnmyren myr
  Valforsberget berg   Storstudsan myr
  Valforsbäcken bäck   Storstudsa myr
  Valforsen fors   Storstudsmyren myr
  Valforstjärnen tjärn   Storsvedjan Saknas
  Vallmyran myr   Stortjärnbäcken Saknas
  Vallmyran myr   Stortjärnbäcken vattendrag
  Valltjärnen tjärn   Stortjärnbäcken vattendrag
  Valltjärnen tjärn   Stortjärnen Saknas
  Valltjärnen tjärn   Stortjärnen Saknas
  Valltjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Vallviken vik   Stortjärnen Saknas
  Vallviken vik   Stortomman tallmo
  Vattuhalstjärnen tjärn   Storvattenmyren myr
  Vattumyran myr   Storån Saknas
  Vessemon terräng   Stråkmyren myr
  Vessemyran myr   Stråkudden Saknas
  Vikmyran myr   Stråkudden Saknas
  Vilarbacken backe   Studsarbäcken Saknas
  Villbacken höjd   Studsarbäcken vattendrag
  Villnäset strandområde   Studsbäcken Lilla Saknas
  Villnäset strandområde   Studsbäcken, Stora Saknas
  Villnäset strandområde   Studsvikberget Saknas
  Villnäset strandområde   Studsviksberget berg
  Villnäset strandområde   Studsviksbergvägen gångstig
  Villnäsforsen fors   Studsviken, Mellan Saknas
  Vinmyran myr   Studsviken, Översta krökning av Gideälven
  Vinmyran myr   Stångsjöberget Saknas
  Vinmyran myr /Se   Stångsjöberget berg
  Vinterbäcktjärnen tjärn   Stångsjöbergbäcken Saknas
  Vintersnäset strandområde   Stångsjöbergkammarna Saknas
  Vinåsen höjd   Stångsjöbergstjärnarna Saknas
  Vinåsen höjd   Stångsjöbergtjärnen tjärn
  Vinåsen berg   Stångsjöglisan myr
  Vinåsen höjder /Se   Stångsjön sjö
  Vinåstjärnen tjärn   Stångsjön sjö
  Vitbergsmoberget berg   Sundbacknäset slåtter
  Vitstenliden höjd   Sundnäset Saknas
  Vittertjärnen tjärn   Sundsnäsberget Saknas
  Vittertjärnen tjärn   Sundtjärnen Saknas
  Vitvattnet tjärn   Sundtjärnen tjärn
  Vivärpudden udde   Surtjärnbäcken vattendrag
  Vivärpviken vik   Surtjärnbäcken Saknas
  Vägamyran myr   Surtjärnen sankt område
  Vägamyran myr   Surtjärnen Saknas
  Vägamyrbäcken bäck   Surtjärnen Saknas
  Vägamyrkullen höjd   Surtjärnmyren Saknas
  Vägaskälsbacken backe   Svanatjärnen, Inre Saknas
  Vändhålet terräng   Svanatjärnen, Mellan- Saknas
  Vändåtberget berg   Svanatjärnen, Yttre Saknas
  Västerberget berg   Svanatjärnberget Saknas
  Västerhus-Rödmyran myr   Svanatjärnsbäcken Saknas
  Väster-Kråkvattsmyran ägomark   Svantjärnbäcken vattendrag
  Västersjön sjö /Se   Svantjärnen, Inre Saknas
  Västersjön sjö /Se   Svantjärnen, Mellersta Saknas
  Västersjön sjö /Se   Svantjärnen, Yttre tjärn
  Västersjön sjö   Svantjärnmyren myr
  Västersjön sjö   Svartfällbäcken bäck
  Västremmarliden höjd   Svarthällarna berghällar
  Västremmarlidtjärnen tjärn   Svarthällarna berghällar
  Västremmarn sjö   Svartsjöbäcken vattendrag
  Västremmarn sjö /Se   Svartsjöbäcken Saknas
  Vättjärnbäcken bäck   Svartsjökullen höjd
  Vättjärnen tjärn   Svartsjökullen Saknas
  Vörmsdalen terräng   Svartsjön sjö
  Ytterberget berg   Svartsjön sjö
  Ytterholmen holme   Svartsjötjärnarna tjärnar
  Ytter-Holmsjön sjö   Svartsvedjan skogsområde
  Ytterlidmyran myr   Svartsvedjeforsen Saknas
  Ytter-Långmyran myr   Svartsvejforsen fors
  Ytter-Maddmyran myr   Svarttjäl slåtter
  Ytter-Mörttjärnen tjärn   Svarttjärnen Saknas
  Ytter-Skalsmyran myr   Svarttjärnen namn för Lilla Abborrtjärn
  Ytter-Skalsmyrberget berg   Svarttjärnen Saknas
  Ytter-Skivsjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Ytterslyet strandområde   Svarttjärnen Saknas
  Ytterstbacken höjd   Svarttjärnmyren myr
  Ytterstnäset näs   Svedja inhägnad
  Yttersttjärnen tjärn   Sven Persberget höjd
  Ytter-Svanatjärnen tjärn   Svensmyrarna Saknas
  Yxforsen fors   Svensmyren område
  Yxforsmyran myr   Svintarmen bäck
  Yxforsmyran myr   Svintarmsbäcken Saknas
  Åbroforsen fors   Sågbäcken vattendrag
  Åbydammet fördämning   Sågforsen fors
  Åbyforsen fors   Sågmyren Saknas
  Åbyforsen fors   Sågraningen slåtter
  Åbyn sank mark   Säcken slåtternäs
  Åforsen fors   Säcken del av Gideälven
  Åkerholmen holme   Sädesmon höjd
  Åkermyrbäcken bäck   Sädesmon mo
  Åkermyrtjärnen tjärn   Sädesmoviken vik
  Åkersmyran myr   Sädesmoviken Saknas
  Åkvisslan förgrening av Gideälven   Sältingen slåtter
  *Åkvisslorna parti av Gideälven   Sängmyren Saknas
  *Åkvistorna forsar(?)   Sängmyren myr
  Ålhusdammet strandområde   Särktjärnberget Saknas
  Ålhushällan bergkulle   Särktjärnen Saknas
  Ålhustjärnen tjärn   Särktjärnen Saknas
  Ålidberget berg   Söndagsmyren Saknas
  Åmyran myr   Söndagsmyren Saknas
  Åraningsforsen, Främre fors   Sönnestmyrbacken höjd
  Åselhålbäcken bäck   Sönnerstmyren Saknas
  Åselhålbäcken bäck   Sönnerstmyrbäcken Saknas
  Åselhålen vattensamlingar   Sönnestmyrtjärnen Saknas
  Åselhålen sjöar   Sönnerstmyrtjärnen Saknas
  Åselhålkullen höjd   Sörberget Saknas
  Åselhålkullen berg   Sörberget Saknas
  Åsen höjd   Sörbergtjärnen Saknas
  Åsen ås   Sörforsen Saknas
  Åstjärnen, Lilla tjärn   Sörforsnäset slåtter
  Åtjärnarna tjärnar   Sörholmsjöliden berg
  Åtjärnarna tjärnar   Sörholmsjön sjö
  Åtjärnen tjärn   Sörholmsjön Saknas
  Älggropbackarna backar   Sörkullen höjd
  Älgmyran myr   Sörsjön, se Mattarbodumsjön Saknas
  Älgmyran myr   Sörsjön Saknas
  Älgmyran myr   Sörstormyrliden berg
  Älgmyran myr   Sör-Stormyrliden berg
  Älgmyråsen höjd   Sörån Saknas
  Älgtjärnberget berg   Sötögat tjärn
  Älgtjärnen tjärn   Sötögat tjärn
  Älgtjärnen tjärn?   Sötögbäcken Saknas
  Älgtjärnen tjärn   Tagelmyren myr
  Älgtjärnsberget berg   Tallkullen höjd
  Ökmyran, Norra myr   Tallkullen höjd
  Ökmyran, Södra myr   Tavelkullen höjd
  Ökmyran myr   Tavelkullen bergshöjd
  Ökmyrberget berg   Tegmålmyren område
  Örevattna, se Orrvattnet sjö   Tegsviken vik
  Östersjön sjö   Tellvattensvallen vall
  Östersjön sjö   Tellvattensjön sjö
  Östersjön sjö   Tellvattnet, Stora sjö
  Öst i kroken skogsområde   Tellvattnet, Stora sjö
  Överkvisseln åmöte /Se   Terpetikeln se Klockan tjärn
  Över-Kälmyran myr   Terpentikeln tjärn
  Överraningen terräng   Timmermon skogsområde
  Över-Vändåt sank mark   Timmermosvedjan Saknas
  Övrekvisseln del av Björna-Lillån   Timmerstrandbacken kulle
      Timmeråsen berg
      Tioholmstjärnen Saknas
      Tjenisudden Saknas
      Tjyntjarhålet Saknas
      Tjäderberget namn för Svanatjärnberget
      Tjäl äng
      Tjälbäcken, se Tjälen bäck
      Tjälbäcken vattendrag
      Tjälen slått o. odling
      Tjälmyren myr
      Tjälmyren, Övre myr
      Tjälnäset slåtter
      Tjärdalsmyren Saknas
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärdalsmyren Saknas
      Tjärnen uppå berget tjärn
      Tjärnmyrberget Saknas
      Tjärnmyrberget Saknas
      Tjärnmyrbrånan, Övre höjd
      Tjärnmyrbäcken Saknas
      Tjärnmyrbäcken Saknas
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken vattendrag
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren, Nedre Saknas
      Tjärnmyren, Övre Saknas
      Tjärnmyrtjärnen Saknas
      Tjärnmyrtjärnen Saknas
      Tjärnmyrtjärnen Saknas
      Tjärnsvedjan Saknas
      Tjärnåsen höjdsträckning
      Tjärnåsen Saknas
      Tjörnan slåtter
      Tjörna slåtter
      Tomas-Månsmyren myr
      Tomas Månsmyren Saknas
      Torparberget höjd
      Torrvattensbäcken Saknas
      Torrvattensbäcken utflöde
      Torrvattenskullen bergshöjd
      Torrvattenskullen höjd
      Torrvattnet sjö
      Torrvattnet sjö
      Torrvattnet, Lilla tjärn
      Torsdagsmyren myr
      Torvsvedjan Saknas
      Trappsvedjan Saknas
      Trapptjärnarna tjärnar
      Trapptjärnarna tjärnar
      Trebladmyrarna myrar
      Trehörningen Saknas
      Trehörningen sjö
      Trehörningen strandtjärn
      Trehörningen sjö
      Trehörningsjöbäcken vattendrag
      Trehörningsjöliden berg
      Trehörningssjöliden bergshöjd
      Trehörningssjösten rågångssten
      Tremyren Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnarna Saknas
      Tretjärnberget Saknas
      Tretjärnbäcken Saknas
      Tretjärnbäcken Saknas
      Tretjärnliden Saknas
      Tretjärnmyrarna Saknas
      Tretjärnmyren Saknas
      Trevikssjön Saknas
      Treviksjön Saknas
      Trevikstjärnarna Saknas
      Treviktjärnarna Saknas
      Tröttkälsråkullen Saknas
      Turkanästjärnen Saknas
      Turkanäsudden Saknas
      Turkarnäsudden udde
      Turkanäsviken Saknas
      Turkarstj(ärnen), se Turkanstjärnen Saknas
      Turkarstjärnen Saknas
      Tuvmyren Saknas
      Tällvattnet sjö
      Uddersjöbäcken Saknas
      Uddersjöliden berg
      Uddersjöliden berg
      Uddersjön sjö
      Uddersjön sjö
      Uddersjötjärnarna Saknas
      Uddersvedjan Saknas
      Undermyren Saknas
      Upp-på-Tjälen, se Tjälen slått och odling
      Urberget Saknas
      Urberget Saknas
      Uttermyren Saknas
      Uttermyren myr
&nbs