ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hede socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Hede socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 265 Naturnamn : 1566 Bebyggelsenamn : 585 Naturnamn : 2789
Hede sn Abborrtjärnen tjärn Hede sn sn Abborrhålet vik
Hede sn Abborrvikbäcken bäck Hede sn Saknas Abborrtjärnen tjärn
Hede sn Abborrvikbäcken bäck Hede socken Abborrtjärnen tjärn
Hede sn Aftonbrynnet bäck Hede sn och tg Abborrvikbäcken bäck
Hede sn /Se Aftonmyren myr Ovanskogsingar(na) inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Hede sn Alten L., se Orten sjö Tråssarna inbyggarbeteckning Abborrviken, Nordre vik
Hede sn *Altabäck ej identifierad plats Uppsockningar(na) inbyggarbeteckning Abborrviken, Synnre vik
Hede sn *Althabek Saknas Vikarna inbyggarbeteckning Abborrvikmyren myr
Hede by, sn o tg Andåmyren myr Andersåsen, se Flodas by Abborrvikudden udde
Hede sn Andåtjärnen tjärn Aspen bebyggelse Aftonberget berg
Hede sn Anådalen dal Aspen bebyggelse Aftonbrynnet bäck
Hede sn Anån å Backen hmd Aftonbrynnet bäck
Hede sn Asphögen berg Backen, se Öst-på-backen bebyggelse Aftonmyrarna myrar
Hede sn Backkälltjärnen tjärn Backen, se Ut-i-Mårtens bebyggelse Aftonmyrarna myrar
Hede sn Backmyren myr Backen bebyggelse Aftonmyrarna myrar
Hede sn Backmyren myr Backen gård Alnackarna vägkrokar
Hede sn Back-Månsbäcken bäck Backen gård Andersersängena ängar
Hede sn Bagg-Olabäcken bäck Backgårdarna = 7,8,9 Viken bebyggelse Andersmyren myr
Hede sn Baggsmyren myr Backgården, se Kroks gård Andra bäcken bäck
Hede sn Benstigtjärnen tjärn Backvallen, se Hållvallen Saknas Andåmyrarna myrar
Hede sn Benstigstjärnen tjärn /Se Baggården bebyggelse Andåmyrarna myrar
Hede sn Bergmyrarna myr Baggården =9 Hede bebyggelse Andåstranden slått
Hede sn Bjurbäcken bäck Bergsvallen fäb. Andåstranden änge
Hede sn Björnberget berg Bergsvallen fäb. Andåtjärnen tjärn
Hede sn Björnbodberget berg Bergsvallen öde fäb. Andåtjärnen tjärn
Hede sn Björnbodbäcken bäck Bergsvallen fäb. (öde) Angålusloken tjärn
Hede sn Björnbodhammaren berg Bergvallen f.d. fäb. Ankrabäcken bäck
Hede sn Björnbodströmmen ström Bergvallen f.d. fäb. Ankrubbäcken bäck
Hede sn /Se Björnbäcken bäck Bergvik gård Anåberget, se Ånäsberget berg
?Hede sn Björnslagan dalgång Bergvik gård Anåberget, se Ånäsberget berg
Hede kyrka kyrka Björnslätten terräng Björns bebyggelse Anågrundet grund
Hede sn o. tg Björntjärnen tjärn Björnsboden slåtterstuga Anån å
Hede sn och tg Björnvålen berg Björnsboden koja Asphögen höjd
Hede sn o. tg Björnömyrarna myrar Blåsåsen, se Väderåsen fäb. Asphögen höjd
Hede socken Blankbäcken bäck Bodals bs Aspnäset näs
Hede sn /Se Blankbäcken bäck Bort på udden gård Aspnäset näs
Hede sn Blankbäcken bäck Botten, se Väst-i-gården bebyggelse Aspröstbäcken bäck
Hede sn /Se Bleckberget berg Brobacken lht Avan Saknas
Hede sn /Se Bleckbergstjärnen tjärn Brobacken gård Avatjärnen, se Lilltjärnen tjärn
Hede sn /Se Blåvålen berg Brobackvallen fäb. Avatjärnen tjärn
Hede sn /Se Blästerbäcken bäckar /Se Brokojan timmerkoja Aven vik
Hede sn /Se Blästerkroken åkrök Bronäset, se Renholt lht Aven dike, f.d. bäck
Hede by o. sn /Se Blästermyren myr Brottvallen fäb. Backmyren myr
Hede sn /Se Blästret bäck Brottvallen fäb. Backmångsbäcken bäck
Hede sn /Se Boarsjöarna sjöar /Se Brynndalsvallarna fäb. Back-Månsbäcken bäck
Hede kyrka kyrka /Se Boarsjöarna sjöar /Se Brynndalsvallen fäb. Backviken vik
Baggården Saknas Bockhammaren berg Brynnvallen fäb. Bagg-Karinloken grässlätt
Baggården gd /Se Bockhammartjärnen tjärn Brynnvallen öde fäb. Backmyrarna myrar
*Berggården förr hmn Bodarberget Saknas /Se Brynnvallen fäb. Baggmyren myr
Bergvallen fäb. Bodarberget berg Brynnvallen fäb (öde) Baggolabäcken bäck
Bergvallen f.d. fäbod? Bodarbäcken Saknas /Se Brännan torp Baggolabäcken bäck
Bergsvallen fäb. Bodarmyren Saknas /Se Brännmokojan timmerkoja Benstigbäcken bäck
Bomanskojan skogskoja Bodarnäset Saknas /Se Brännvallen kronotorp Benstigbäcken bäck
Brottvallen fäb. Bodhögen höjd Brännvallen f.d. fäb. Benstigmyrarna myrar
Brynndalsvallen fäb. Bogen änge /Se Buskarna gästgivargård Benstigmyrarna myrar
Brynnkojan koja Boken å Buskarna bebyggelse Benstigmyren myr
Brynnvallen fäbodar Bomansmyren myr Buskåsen gård Benstigtjärnen tjärn
Brynnvallen fäb. Boosiöga, se Yttersjön sjö(-ar)? Bygget, se Midskogsbygget gård Benstigtjärnen tjärn
Brännmokojan skogskoja Borsätret slåtteräng /Se Bygget gård Benstiguggen berg
Böle gd /Se Borsätret slåtteräng /Se Bäcken gd Bergbäcken, Nedre bäck
Fagertovarna betesmark /Se Bort-på-kölen, äv. Väst-på-kölen el. Lunnäskölen myrköl /Se Bäcks gård Bergbäcken, Övre bäck
Fagervallen fäb. Brattuggen berg Böjskojan timmerkoja Bergevägen väg
Flakabäckkojan koja Brottet bergsluttning Böjskojan se Nykojan Saknas Bergsmyren, Västra myr
Flodas gd /Se Brottflon sankmark Böle, Yttre bebyggelse Bergsmyren, Östra myr
Floholmskojan skogskoja Brottjärnen tjärn Böle, Övre bebyggelse Bergsvallberget berg
Frubacken gd /Se Brottvallhån sjö Böle by, sn o.tg Bergvallsbäcken bäck
Frägnsvallen fäb. Brovallbrynnet bäck Dalsvallen, se Springarvallen fäb. Beten betesmark
Färjesundet hmn avs. /Se Brovallmyren myr Dammkojan flottningskoja Bjurbäcken bäck
Färjesundet gd /Se Brovalltjärnen tjärn Dit-väst, se Halvars gård Bjurhån åutvidgning
Golvänget gd /Se Brovallvålen berg Dit-öst, se Kristians bebyggelse Bjurhån lugnvatten
Gammelbodarna fäb. Brovallvålen höjd Där-i-tråden, se Tråden bebyggelse Bjurrönningen äng
Gammelvallen fäb. Brummankölen sank mark Där-öst bebyggelse Bjursäldret spakvatten
Gammelvallen fäb. Brumman(s)kölen myrköl /Se Där öst eller Knektgården gård Björhån
Gammelvallen fäb. Brynnan L., se Håarna småsjöar Edet bebyggelse Björkloken tjärn
Gammelvallen fäbod Brynnbäcken bäck Edet gård Björnberget berg
Gravarvallen fäb. Brynndalsvålen berg Embriks bebyggelse Björnbodarna, se Björnbodaängena ängar
Grepmorkojan skogskoja Brynnet bäck Enbergskojan timmerkoja Björnbodberget berg
Grungården fäbod Brynnet bäck Fagervallen änge med slåtterkoja Björnbodbäcken bäck
Hammarbergsvallen fäb. Brynnet bäck Fallkojan timmerkoja Björnbodbäcken bäck
heda, se Kyrkbyn by Brynnkölen sank mark Fallkojan koja Björnbodhammaren berg
Hedbergsvallen fäbod Brynnkölen myrköl /Se Finkan f.d. fäb. Björnbodhammaren berg
Hede by Brändan terräng Finkvallen f.d. fäb. Björnbodängena ängen
Hede by Brändan terräng Finkåsen fäb. Björnbodströmmen ström o. koja
Hede by Brändhögarna terräng Finkåsen fäb. Björnbodängena ängar
Hede by /Se Bränduggen berg Fjällboden slåtterkoja Björnbäckdalen dal
Viken by? Brännmyren myr Flatmon, se Sör-på-mon gård Björnbäcken bäck
Hedeviken by Brännskallbäcken bäck Flatmon gd Björnbäcknäset näs
Hedeviken by Brännskallen berg Flodas, se Åsen bebyggelse Björndalen dal
?Hedeviken by Brännskalltjärnarna tjärnar Flodas bebyggelse Björndalen Saknas
Hedeviken by? Brökdan del av Ljusnan Flodaåsen, se Åsen bebyggelse Björnhammardiket källa
Hedeviken by Brötmyrarna myrar Flodbergs gård Björnhammaren berg
(Hede)viken by Buddhån åutvidgning Fram i gården gård Björnhålet grubba
?Hedeviken by *Budersjöarna sjöar Frubacken bebyggelse Björnhån lugnvatten
?Hedeviken by Bunkhammaren berg Frubacken bebyggelse Björnhån utvidgning av Veman
?Hedeviken by Bunkhammaren berg Frängsvallen fäb. och avverkningskoja Björnmyren, se Stormyren myr
?Hedeviken by *Bursjöarna sjöar Fältens bebyggelse Björnmyren Saknas
Hedeviken by? *Bursjöarna sjöar Färjestaden, se Färjesundet Saknas Björnsbäcken bäck
Hedeviken by *Bursjöarna sjöar Färjesundet by Björnsholmen holme
Hedeviken by Buskhån å Färjesundet gård Björnslagan dalgång
Hedeviken by /Se Byggeshån utvidgning Gammalbodarna fäb. Björnsundet myrhals
Hedeviken by /Se Byggesuggen berg Gammalbodarna fäb. Björnsundet myr
Hedlanda flygplats /Se Båten bergsparti Gammaltäkten åker Björntjärnen tjärn
Henådalen by /Se Båtströmmen ström Gammalvallen f.d. fäb. Björntjärnen, se Mortjärnen Saknas
Husberget ?by /Se Båtträdet träd? Gammalvallen f.d. fäb. Björntjärnen tjärn
Hållan gd /Se Bäckedalen dalgång Gammelvallen fäb. Björntjärngrubborna skogsmark
Hållvallen fäb. Bäckedalsbäcken bäck Gammelvallen öde fäb. Björnvålen höjd
Högsvallen fäb. Bäckedalsmyrarna myrar Gammelvallen fäb. Björnvålen berg
Kallmora gd /Se Bäkertjärnen tjärn Gammalvallen fäb. Björnömyrarna myrar
Kilbäckvallen fäb. Bärmyren myr Gamvallen, se Gammalvallen fäb. Blankbäcken bäck
Klämmes gd /Se Böjsmyren myr Golvänget gård Blankbäcken bäck
Knackelvallen fäb. Bölberget berg Gravarvallen öde fäb. Blankbäcken bäck
Knätten fäb. Bölbergsåsen ås Gravarvallen fäb. Blankbäcken bäck
Kyrkbyn by Bölbergsåsen ås Gravvallen, se Gravarvallen fäb. Blanksälderbäcken bäck
Kyrkbyn by /Se Bölesmyren myr Grubban gård Blanksälderbäcken bäck
Källkojan skogskoja Dammtjärnen tjärn Grubbvallen fäb. Blanksälderhåarna utbuktningar av Rånden
Kölen, Kölvallen fäbod /Se Degerknät, se Digerknätten berg Grucksbo flottningskoja Blanksäldertjärnarna tjärnar
Kölvallen, Kölen fäbod Delätesmyren myr Grunnsjön gård Blanksäldret spakvatten i Råndalen
Lars-Larskojan skogskoja Deppelbäcken bäck Grunnvallarna fäb. Blanksäldret Saknas
Lokvallen fäb. Depplarna slått Grönmoren skogvaktarstuga Bleckberget berg
Lunnäset gd /Se Digerberge, se Digervålen berg Grönmorkojan timmerkoja Bleckberget berg
Luren gd /Se Digerberget berg Hallervallen, se Hällörvallen fäb. Bleckbergsbrynnet, se Brynnet bäck
Långa by /Se Digerknätten berg Halvars bebyggelse Bleckbergstjärnen tjärn
Långrörskojan skogskoja Digerknätten berg Halvars bebyggelse Bleckbergstjärnen tjärn
Långå by Digerknätten berg Halvarsvallen fäb. Blindfinkan bäck
Långå by Digervålen berg Halvmilsågen såg Blåstarrkällan källa
?Långå by Digervålen bg Hammarberget fäb. Bläckberget, se Bleckberget berg
Långå by Digervålen berg Hammarbergsvallen fäb. Bläckbergstj., se Bleckbergstjärnen tjärn
?Långå by Digervålen höjd Hans´ bebyggelse Blästerbäcken bäckar
Långå by Digervålen berg Hansboden slåtterstuga Blästerbäcken bäck
Långå by /Se Drakhålet höjd Hansgården gård Blästerbäcken, se Blästret bäck
Långå by /Se Drevjeholmen myr Hans-Ols gård Blästerkroken åkrök
Långå by /Se Eggskalberget berg Hansåsen hmd Blästermoarna moar
Långå by /Se Eggskalet berg Haraldsåsen bebyggelse Blästermohöjden höjd
Långå by /Se Eggskaltjärnen tjärn Haraldsåsen bebyggelse Blästret bäck
Långåskans by Ekorrbäcken bäck Hede by, sn o. tg Blästret bäck
Lövåsvallen fäb. Emriksmyren myr Norra Hede se Norr-Hede tätort Bockhammaren berg
Mattesvallen fäb. Enarsberget berg Hede, Norra, se Norr-Hede by Bockhammaren berg
Medskogsbygget gd /Se Enarsberget berg /Se Hede kronopark kronopark Bockhammartjärnen tjärn
Midskogen by /Se Enarsberget berg /Se Hedeviken, se Viken by Bodarberget berg
Midskogen by /Se Enarsåsen ås Hedströms lht Bodarberget berg
Midskogen by /Se Enarsänget terräng Hemgården = 7 Hede bebyggelse Bodarbäcken bäck
Morastuga Rediviva stuga Falkhöjden höjd Hem-i-gården bebyggelse Bodarmyren myr
Morvallen fäb. Faråkölen sank mark Hem-i-gården bebyggelse Bodarnäset näs
Morvallen fäb. Faråkölen myrköl /Se Hem i gården, se Kaspers gård Bodarnäset änge
Morvallen fäbod /Se Farån å Husberget hmd och torp Bodarsjön sjö
Mårtsvallen fäb. Farån å Husberget gårdar Bodarsjön sjö
Neder-Stockåvallen fäb. Farån å Hållan, se Upp-i-hållan bebyggelse Bodhögen höjd
Nilsgård i Långå gård Farån å Hållan gård Bodrösten slått
Nils-Karlsvallen fäb. Fielsiön, se Fjällsjön, Stora och Lilla sjö Hållavallen, se Hållavallen fäb. Bogen äng
Nilsvallen fäb. ?Fillingen o. Haralden sjöar Hållgården bebyggelse Bokdalen kring Boken
Nordanbergsvallen fäb. Fillingen sjö Hållhamnen f.d. slåtterkoja Boken å
Norrsätern fäb. Fillingen sjö Hållvallarna fäbodar Boken å
Nor(r)viken by /Se Fillingstjärnen tjärn Hållvallen fäb. Boken bäck
Nupdalskojan koja Fillingsuggen berg Hållvallen fäb. Bondryggen benämning på Uggen, berg
Nupdalsvallen fäbod Fillingsåsen ås Håtråden gård Bonkhammaren, se Bunkhammaren berg
Nysätern fäb. Finkbäcken bäck Håtråden gård Bonkhammaren berg
Nysätern fäb. Finkmyren myr Hällörvallen fäb. Bonkhammaren berg
Nysätern fäb. Finkåsen ås Högholmboden f.d. slåttbod, gapskjul Bort-i-Uggarna, se Uggarna höjder
Nyvallen fäb. Finnvalltjärnen tjärn Högsvallarna fäb. Bort-i-åsen, se Åsmyråsarna ås
Nyvallen fäb. Fisklösbäcken bäck Jerusalem timmerkoja Bort-på-kölen, se Lunnäskölen myrmark
Morvallen f.d. fäb. Fittjebäcken bäck Jo-Ers gård Bratteggen landsvägsbäcke
Orrgården gd /Se Fittjebäcken bäck /Se Jonas, se Väst-om-tjärnen gård Bratthögen höjd
Ortbotten Saknas /Se Fittjetjärnen tjärn /Se Jons bebyggelse Brattmyrbäcken bäck
Ortholmen bebygg. /Se Fittjeåsen ås Jons gård Brattmyren myr
Ortholmen gd /Se Fittjeåsen ås /Se Jo-Pers bebyggelse Brattrenen Saknas
Ortvallen fäb. Fittjorna slåttermyrar /Se Jo-Pers bebyggelse Brattrenen brant
Ortviken Saknas /Se Fjällsjöbäcken bäck Jöns-Ers lht Brattrenen berg
Per-Ersbacken lht /Se Fjällsjön sjö Jöns-Jönsåsen bebyggelse Brattströmmen ström
Per-Ersvallen fäb. Fjällsjön, Lilla o. Stora sjöar Jöns-Jöns-åsen gård Brattstån brant strand vid Ljusnan
Prästbolet kyrkoherdeboställe /Se Fjällsjön, Stora o. Lilla sjöar Kallmoren bebyggelse Brattuggen fjäll
Prästbordet khbost. /Se Fjällsjön, Stora o. Lilla sjöar Kallmoren = 12 Hede bebyggelse Brattuggen höjd
Prästbordet khbost. /Se Fjällsjön, Stora o. Lilla sjöar Kaspers bebyggelse Brattuggen höjd
Prästbordet khbost. /Se Fjällskaftet fjäll Kaspers eller Hem i gården gård Brattäggen smal bergås
Randsundet by /Se Fjölebodmyren myr Kilbäckvallen fäb. Brita-Tomaskällan källa
Randsundet by /Se Fjölebodåsen ås Kilbäckvallen fäb. Brita-Tomaskällan källa
Ransjö by /Se Flakabäcken bäck Klemetsvallen f.d. fäb. Broken (f.d.) nätmärke
Rutsvallen fäbod Flakabäcken bäck Klockarberget bebyggelse Brokmyren myr
Rytjärnkojan skogskoja Flaskmyren myr Klockarberget gårdar Brotten sluttningar
Ryvallarna fäb. Flaten äng /Se Klämmer, se Väst-i-gården bebyggelse Brottet myrhals
Råndalen by Flobäcken bäck Knackelvallen f.d. fäb. Brottet bergås
Råndalen by /Se Floen myr Knackelvallen f.d. fäb. Brottet bergsluttning
Rånddalen by /Se Floen myr Knektgården, se Där-öst bebyggelse Brottjärnen tjärn
Råndalen by /Se Floholmarna myrholmar Knektgården, se Där öst gård Brottjärnen tjärn
Rändvallen fäb. Flon åutvidgning Knätten fäb. Brovallbrynnet bäck
Rönningsåsen nybygge /Se Flottahån åutvidgning Knättvallen annat namn på Per-Haraldsvallen fäb. Brovallbrynnet bäck
Rönningsåsen by /Se Flyet sank mark Kristians bebyggelse Brovallmyren myr
Rönningsåsen gd:ar /Se Flyet sank mark Kristians bebyggelse Brovalltjärnen tjärn
Sandbäckkojan koja Flyet sank mark Kroks bebyggelse Brovalltjärnen tjärn
Skallkojan skogskoja Flyloktjärnen tjärn Kronskogen, se 1 Hede kronopark kronopark Brovallvålen, se Nedsjövålen höjd
sodhagaardh se: ?Sörgården gd Flytjärnarna tjärnar Kroppvallen bebyggelse Brovallvålen höjd
Springarvallen fäb. Flåbodknätten berg Kråkvallen, se Kroppvallen gård Brovallvålen berg
Stavsjökojan skogskoja Flåbodtjärnen tjärn Kråkvallen = 31 Hede bebyggelse Brummanbäcken bäck
Storkojan koja Flåbuknätt berg /Se Kvammen fäb. Brummankölen myrmark
Stor-Rassvallen fäb. Flöten sank mark Kvammen fäb. Brummansbäcken bäck
Strandbodarna (Strandboden?) slåtterstuga /Se Flöttjärnarna tjärnar Kvarnåsen gård Brummanskölen köl
Sunnantill lht /Se Frogna, se Frägnen, Stora och Lilla berg Kyrkbyn by Brynna, se Brynnet bäck
Synnantillvallen fäb. »frogna», se Frägnen, Stora och Lilla berg Kölvallen fäb. Brynnbäcken, se Brynnen bäck
Synnantä, se Sunnantill lht Frosktjärnen tjärn Kölvallen fäb. Brynnbäcken, se Västerbrynnet bäck
Synnerkölen fäbod /Se Fruhogn berg /Se Lanbacken, se Lunbacken gård Brynnbäcken bäck
Särvdalsvallen fäb. Fruhågna berg Lermyren lht Brynnbäcken bäck
Särvsjön by Fruhågnbäcken bäck Leveråsvallen fäb. Brynndalen dal
Särvsjön by /Se Frägnen höjd Leveråsvallen f.d. fäb. Brynndalen dal
Särvsjön by /Se Frägnen, Stora o. Lilla berg Lillmoren slåttlht Brynndalsvålen höjd
Särvsjön by /Se Frägnen, Stora o. Lilla berg Lillrassdalen fäb. Brynndalsvålen fjäll
Sätervallen fäbodar Frägnsbäcken bäck Lillrassdalen fäbod Brynnen bäck
Sönnerviken by Frägnsmyren myr Lillrassvallen fäb. Brynnet se Svallgranbäcken Saknas
?Sörgården gd Frägnstjärnen tjärn Lillvallen torp Brynnet, se Svallgranbäcken bäck
Sörsätern fäb. Frägnstjärnen tjärn Lokstugan gammal timmerkoja Brynnet, se Österbrynnet bäck
Sörvallen fäb. Fröeduberget berg Loo bebyggelse Brynnet, se Västerbrynnet bäck
Sörviken by /Se Fröedutjärnen tjärn Luffas bebyggelse Brynnet å
Tavlan gd /Se Fröåsen ås Lunbacken gård Brynnet bäck
Tavlan gd /Se Fröåsmyren myr Lunbacken gård Brynnet bäck
Tavlan gd /Se Funnäsbäcken bäck Lunnäsen bebyggelse Brynnet bäck
Tjärnvallen fäb. Funnäsbäcken bäck Lunnäset gårdar Brynnet bäck
Tomtan gd /Se Furuberget berg Luren, se Östbacken bebyggelse Brynnet bäck
Tomtvallen fäb. Furuberget berg Luren, se Östbacken Saknas Brynnet eller Sältjärnbrynnet bäck
*Trasavik, se Trosavik ödeställe /Se Furubergsbrynnet bäck Lågkällorna lht Brynneån, se Österbrynnet bäck
*Trasavik ödeställe /Se Furubergsbrynnet bäck Långbergsvallen annat namn på Risbergsvallen, f.d. fäb. Brynnfloarna myrmark
Trasaviken ödegd /Se Furubergstjärnen tjärn Långå by Brynnhamrarna berghamrar
Trasviken ödegd Furumjöltjärnen tjärn Långåskans eller Medskogen, se, 1 Medskogen gd Brynnhamrarna Saknas
Trasviken ödegd Fågelbacken backe Långåskans, se 1 Medeskogen eller Långåskans by Brynnkölen myrmark
Trasviken ödegård Fågelbacktjärnen tjärn Långåskanstorpet, se Skansen lhtt Brynnmyrarna myrar
Trasviken ödegd Fågelbäcken bäck Lövåsen fäb. Brynnmyrarna myrar
Trasviken ödegård Fågelbäcken bäck Lövåsen fäb. Brynnmyren myr
Trasviken ödegård Fågelbäckmyren myr Mattes gård Brynnmyren myr
Trasviken ödegård Fågelåsen ås Medskogen gd Brynnsmyrarna myrar
*Trosavik ödesböle Fännäskällan bäck Medskogen eller Långåskans by Brynnsmyren myr
*Trosavik ödesböle /Se Fänsäldret spakvatten /Se Medskogsbygget, se Bygget gård Brändbärhammaren berg
*Trosavik ödesböle Galltjärndalen dal /Se Midskogen by Brändholmen, se Högholmen holme
Trosavik ödehemman Galltjärnen tjärn /Se Midskogsbygget, se Bygget gård Brändholmen holme
Trosavik förr tingsställe /Se Galttjärnen tjärn Midskogsbygget gård Brändhögen höjd
trusawiik se: Trasviken ödegård Galvikbäcken bäck Moren gård Brändklacken höjd
Tumsjövallen fäbod Galvikåsen ås Morvallen fäb. Brändorna omr.
Tävjevallen fäb. Gammelbrännan skogsmark Morvallen fäb. Brändskallen berg
Uggvallen fäb. Gammelbrännhöjden höjd Morvallen fäb. Brändskallen berg
Unnsådalsvallen fäb.? Gammelvallberget berg Morvallen fäb. Brändskalltjärnen tjärn
Utvallen torpställe /Se Gammelvallbäcken bäck Mårs bebyggelse Bränduggen höjd
Utvallen numera torp /Se Gammelvallbäcken bäck Mårsvallen, se Mårtensvallen fäb. Bränduggen berg
Valmkojan skogskoja Gammelvallåsen ås Mårsvallen = Öv. Västvallen fäb. Brändåsen Saknas
wig se: ?Hedeviken by Gangelsjöbäcken bäck Mårtens bebyggelse Brännmon mo
wiik se: ?Hedeviken by Gangelsjön sjö Mårtens = 19 Hede bebyggelse Brännmon Saknas
Vijgh trol. = Hedeviken Saknas Gangelåsen ås Mårtensvallen öde fäb. Brännskallbäcken bäck
Viken = Hedeviken by /Se Getgrottan grotta Mälen, se Väst-i-mälen lht Brännskalltjärnarna tjärnar
Viken, se Hedeviken Saknas Gethögen höjd Mälen gård Bröten äng
Viken, Hedeviken by /Se Gethögen höjd Mässlingsvallen båthus Buddlokarna slått med vattenlokar
wiken se: ?Hedeviken by Getstugan urholkning /Se Nedgården gård Buggåsmyrarna myrar
Vispvallen fäb. Gettjärnarna tjärnar Ned-i-gården bebyggelse Bugåsmyrarna myrar
Vägabäckkojan skogskoja Gettjärnbäcken bäck Ned-i-gården gårdar Buhögen höjd
Väråsvallen fäb. Gilleråsen ås Ned-i-gården bebyggelse Bulleråsen, se Knulleråsen udde
Västa(n) sjön gd /Se Gladviken vik Ned i gården gård Bunkhammarbäcken bäck
Västerkällkojan skogskoja Glomberget berg Ned i gården gård Bunkhammaren berg
Västgården = nr 18 Långå, se Väst-i-gården Saknas /Se Glomberget berg Ned-i-Mattis, se Ned-i-gården gård Bunkhammarmyrarna myrar
Västivallen fäb. Glomberget berg Ned-i-Per-Halvars, se Ned-i-gården gård Bunkhammarmyrarna, Västra myrar
Västtjärnvallen fäb. Glombergsmyren myr Ned-med-tavlan bebyggelse Burholmarna slåtterängar
Västvallen fäb. Glum B., se Glomberget berg Ned-i-tråden, se Tråden gård Burholmen holme
Västvallen fäbodar Glumen berg Ner i gården gård Burnäset näs
Ånäsvallen fäb. Glumtjärnarna tjärnar Nils bebyggelse Buskflon flo
Åskojan skogskoja Glumtjärnen tjärn Nilsvallen fäb. Busksunden myr
Åslundskojan skogskoja Glän, Stora och Lilla sjöar /Se Nilsvallen fäb. Byggesströmmen ström
Åsvallen fäbod Glötdalsvålen berg Nolabergsvallen, se Nordanbergsvallarna fäb. Byggesuggen berg
*Önegård f.d. gård Godshögsmyren myr Nordanbergsvallen fäb. Båsen klyfta
Östbergsvallen fäb. Granberget berg Nordantill gårdar Båsen ett skär i fjällsidan
Östvallarna fäbod Grannberget berg Nordanbergsvallarna fäb. Båten ett parti i Särvsjövålen
Östvallen fäb. Grannbergstjärnen tjärn Nord-i-graven, se Gravarvallen fäb. Båthusviken vik
Över-Stockåvallen fäb. Gran-Oxberget berg Nord-med-sätern, se Sätervallen fäb. Båthusviken vik
  Granåsbäcken bäck Nord-på-åsen, se Åsvallen fäb. Båtströmbäcken bäck
  Granåsen ås Nord-åt-sätern, se Sätervallen fäb. Båtströmbäcken bäck
  Granåsen ås Norr-Hede tätort Båtströmmen ström
  Granåsen ås Norr-Hede tätortsnamn Båtströmmen utvidgning av Rosseln
  Granåsen ås Norrsätern fäb. Bäckdalen Saknas
  Gravarbäcken bäck Norrsätern fäb. Bäcken-som-kommer-utur-Storstenflon bäck
  Gravarbäcken bäck Norstranden gård Bäcken-ut-med-Bygget bäck
  Gravarna dalgångar Norstranden gård Bäckerholmen holme
  Gravaråsarna åsar Nupdalsvallen fäb. Bäkerflyet myrmark
  Grepen bäck Nupdalsvallen fäb. Bäkerholmen holme
  Grepen bäck Nygården bebyggelse Bärbacken backe
  Grimstjärnarna tjärnar Nygården bebyggelse Böjen åkrok
  Grimstjärnarna tjärnar Nygården gård Böjen krok av Kvarnån o. änge
  Grimstjärnen tjärn Nygården bebyggelse Böjsmyren myr
  Grimstjärnen tjärn(-ar?) Nygården gård Böjsmyren myr
  Grimstjärnen tjärn Nyhem, se Kallmoren bebyggelse Bölbergsbäcken bäck
  Grimstjärnuggen berg Nyhem se Kallmoren Saknas Bölbergsbäcken bäck
  Gromyren myr Nyhållan fäb. Bölbergsåsen ås
  Gruckan å Nyhållan öde fäb. Bölbergsåsen Saknas
  Grundsjödammen damm Nyhållan fäb. Bölesmyrarna myrar
  Grundsjön sjö Nyhållan fäb. Bölesmyren myr
  Nedre Grundsjön, se *Yttre Misslingen sjö Nykojan koja Börsendalen dal
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätern fäb. Börsendalen dal
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätern fäb. Börsryan Saknas
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätern fäb. Börsätret äng
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätern fäb. Börsätret änge
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätervallarna fäbodar Dammyren myr
  Grundsjön, Nedre sjö Nysätra fäb. Delätesbacken backe
  Övre Grundsjön sjö Nyvallen f.d. fäb. Delätesmyrarna myrar
  Grundsjön, Övre sjö Nyvallen fäb. Delätesmyren myr
  Grundsjön, Övre sjö Nyvallen fäb. Deppelbäcken bäck
  Grundsjön, Övre sjö Nyvallen eller Sododalsvallen fäb. Depplarna slått
  Grundsjön, Övre sjö Ol-Jens gård Digerberget, se Digerknätten höjd
  Grundsjön, Övre sjö Ol-Jöns bebyggelse Digerberget berg
  Grundsjön, Övre sjö Ollsta gård Digerberget berg
  Grundsjövålen berg Oppgården gård Digerbergskällorna källbäckar
  Grundsjövålen berg Oppgården se Tols Saknas Digerknätten höjd
  Grundvålen fjäll (Opp i) Dalstens gård Digerknätten höjd
  Grundåsen ås Opp i gården gård Digerknätten höjd
  Grunsiön, se Grundsjön, Övre sjö Opp i gården gård Digerknätten berg
  Grunsiö Wålen, se Grundvålen fjäll Opp i gården gård Digerknätten berg
  Gråsidan berg Opp i Hans gård Digervålen höjd
  Gråsidan höjd Opp i hållan, se Hållvallen Saknas Digervålen, se Storvålen Saknas
  Gråstöten berg Opp i stuggum gård Dipplarna slåttermyrar
  Gråtjärnen tjärn Opp med bäcken lht Djupen å
  Gräsbäcken bäck Orrgården bebyggelse Djupen å
  Gräshån utvidgning Orrgården bebyggelse Djupgravarna dalar o. bäckar
  Gräsvålen berg Ort-, se Årt- lokaliteter Djupgraven bäckdal
  Grönkällan källa Ortholmen nybygge Djupgraven dal
  Grönkällan bäck Ortviken gård Djupgraven, Öster sänka
  Grönmoren slåttermark Ortviken gd Djupgravslandet sluttning
  Grötavabäcken bäck Ortviksvallen, se Årtvikvallen fäb. Djuphålet håla?
  Grötnäset näs Ortviksvallen fäb. Djuphålet
  Gubbhögen höjd Oskojan timmerkoja Djupkoppen grubba
  Gulberget berg Oskojan koja Djupkoppen dalgång
  Gulbergsbryn bäck Ostholmen, se Årtholmen torp Djupkuppen änge
  Gulbergstjärnen tjärn Per-Bäcksåsen bebyggelse Djuptjärnbäcken bäck
  Gunnarshålet slått Per-bäcks-åsen bebyggelse Djuptjärnen tjärn
  Gunviken vik Per-Ers bebyggelse Djupudden udde
  Guristranden strand Per-Ersbacken bebyggelse Djupån, se Djupen å
  Gutterlokarna tjärnar Per-Ers gård Djupören grund
  Gutterloktjärnen tjärn Per-Haraldsvallen, se Knätten fäb. Djupörviken vik
  Gyssmyren myr Per-Haraldsvallen fäb. Drevjeholmen myrholme
  Gåskälltjärnen tjärn Per-Svens bebyggelse Drevjeholmen holme
  *Gäddtjärn tjärn Per-Svens gård Drugsvågen vik
  Gällrödtjärnen tjärn Persvensvallen, se Hållvallen Saknas Drycksvågen en av Vågorna i Hedeviken
  Gällrödvålen berg Pålsbygget öde lht Dunsen en myrhals
  Gästgivargården nat. namn? På-sörsidan, se Sörviken bebyggelse Dyrsmyrarna myrar
  Gömhusrösten »gömhus» /Se Randsundet by Dyrsmyrbrottet myrhals
  Haftorsflon sank mark Ransjön by Dyrsåsen ås
  Haftorsmyren myr Rassvallarna fäbodar Edet skogsmark
  Haftorsstöten fjällhöjd Rassvallen, se Storrasvallen fäb. Edet omr.
  Haftorsänget myr Renholt lht Edet ed
  Halvfartjärnen tjärn Resbodmoarna slåtterkoja Edet landtunga
  Halvfaråsen ås Risbergsvallen f.d. fäb. Eggskalbacken landsvägsbacke
  Halvvägsbäcken bäck Risbodmoarna, se Resbodmoarna slåtterkoja Eggskalbäcken bäck
  Hammarberget berg Rise lht Eggskalet dalgång
  Hammarberget berg Rise ödet. Eggskalet höjd
  Hammarbergsmyren myr Rumsätern fäb. Eggskalgrubban grubba
  Hammaren berg Ryden lht Eggskaltjärnarna tjärnar
  Hammaren ås Ryden torp Eggskaltjärnen tjärn
  Hammarlandet terräng Rydvallen fäb. Ekornbäcken bäck
  Hammarlandsbäcken bäck Rydvallen, se Ryden t. Ekorrbäcken bäck
  Hammarsjön sjö Ryn, se Upp-i-ryden bebyggelse Ekorrhålet bakvatten i Ekorrbäcken
  Hammarsjön sjö Ryn = 2 Rånddalen bebyggelse Ekorryden myrar
  Hammarsjön sjö Råndalen by Ekorryden Saknas
  Hammarsjön sjö Rånddalen by Elvaåsarna åsar
  Hammarsjön sjö Rämningsåsen, se Rönningsås by Enarsberget berg
  Hammarsjön sjö Rändvallen fäb. Enarsberget berg
  Hammarsjötjärnarna tjärnar Rändvallen fäb. Enarstjärnen tjärn
  Hammarsjövålen berg Rönningsås by Enarsänget äng
  Hamptjärnen tjärn Rönningsåsen by Enarsänget änge
  Hansmyren myr Rörsjöstugan skogsstuga Erik-Johansviken vik
  ?Haralden o. Fillingen sjöar Röstarna gård Estolpen Saknas
  Haralden sjö Röstarna, Västra lht Fagertovarna betesmark
  Haraldsåsen ås Röstarna gård Fagertovhöjden höjd
  *Harmark terrängområde (fjäll?) Salomons gård Fallet vattenfall
  Harrtjärnbäcken bäck Salomons bebyggelse Fallet vattenfall
  Harrtjärnen, St. o. L. sjöar /Se Salomons gård Fallet vattenfall
  Hafforsstöten fjällhöjd /Se Sandbäckboden gammal slåtterbod Fallet fors
  Havtorsstöten fjällhöjd /Se Saxvall gård Fallhån åutvidgning
  Havtorsänget äng /Se Saxvallbygget gård Faråkölen myrmark
  Havtorsänget änge /Se Sjöarvallen fäb. Faråkölen myrmark
  Hedningsbrunnen Saknas /Se Skansen lhtt Farån å
  Hedningskällan källa Skanshöjden, se Jöns-Ers lht Farån å
  Hedningskällan l. -brunnen källa /Se Skräddars bebyggelse Faråkölen myr
  Hedningskällan = Hedningsbrunnen Saknas /Se Skärvallen, se Sjöarvallen fäb. Fejdhusedan bakvatten i Kyrkbyn
  Hemsjöbrynnet bäck Smedjehögen gård Fejdhusmoren skogsmark
  Hemsjöknätten berg Småland bs Fejdhusmyren myr
  Hemsiön, se Glumtjärnen tjärn Sodadalen by Fillingen sjö
  Hemsjön sjö Sododalsvallen, se Nyvallen Saknas Fillingen sjö
  Hemsjön sjö Spele förr gård Fillingsbäcken bäck
  Hemsjön sjö Springarvallen f.d. fäb. Fillingstjärnen tjärn
  Hemsjön sjö Springarvallen f.d. fäb. Fillingsuggen bergås
  Hemsjön sjö Staffansborg, se Småland bs Fillingsåsen ås
  Hemsjön sjö Staffanbygget riven bs Finkan tjärn
  Hemstamyren myr Staffansbygget lht Finkbäcken bäck
  Henriksbacken backe /Se Staffs gård Finkåsen ås
  Herrhångsskalet fjäll Staffsåsen gård Finktjärnen tjärn
  Hiterkölen sank mark Stavs bebyggelse Finnhammaren höjd
  Hocklet myr Stavsåsen gård Finnslätterna grässlätter
  Hodölsbäcken bäck Stenhammar flottarstuga Finnvalltjärnen tjärn
  Hodölen dalsänka Stockåvallarna fäbodar Finnvalltjärnen tjärn
  Holmmyren myr Stockåvallarna fäb. Fisklösbäcken bäck
  Hovden berg Storkojan skogvaktarkoja Fisklösbäcken bäck
  Hovden berg Stormoren torp Fisktjärnen, se Krusvängtjärnarna Saknas
  Hovden berg Storrassvallen fäb. Fittjebäcken bäck
  Hovden berg Strandboden slåtterstuga Fittjetjärnarna tjärnar
  Hujtåsen, se Vitåsen berg Strandboden slåtterkoja Fittjetjärnen tjärn
  Hundsröven myr Stygghållan fäb. Fittjeåsen ås
  Husberget berg Sunnan-bäcken bebyggelse Fittjeåsen ås
  Husberget berg Sunnan bäcken gårdar Fittjorna slåttermyrar
  Husberget berg Sunnantill, se Sörviken bebyggelse Fjällmyrarna, se Brynnfloarna myrmark
  Husberget berg /Se Sunnantill =1-5 Långå bebyggelse Fjällsjöarna, Stora och Lilla sjöar
  Husberget berg Sunnantill torp o. hmd Fjällsjöbäcken bäck
  »hwianeth» okänd plats Sunnantill gård Fjällsjön sjöar
  Håarna åutvidgningar Sunnantillvallen fäb. Fjällskaftet östra änden av Hållfjället
  Håarna sjöar Sunnantillvallen fäb. Fjärdebodåsen ås
  Håarna utvidgningar Sven-Hans gård Fjärdebuåsen, se Fjälebodåsen ås
  Håarna åutvidgningar Synderkölen fäb. Fjölebodåsen ås
  Hållan skogås Synja bättjen, se Sunnan-bäcken bebyggelse Flakabäcken bäck
  Hållan skogshöjd Synnerkölen fäb. Flakabäcken bäck
  Hållan höjd Särvdalsvallarna fäbodar Flobäcken bäck
  Hållan skogshöjder /Se Särvdalsvallarna fäb. Flobäcken bäck
  Hållfjället fjäll Särvsjön by Floen mosse
  Hållhamnmyren myr Säterberget bebyggelse Floen åutvidgning i Råndalen
  Hålltjärnen tjärn Sätervallen fäb. Floen mosse
  Häggloken vattensamling Sätervallen fäb. Floen myr
  Häggrubbtjärnen tjärn Söderkälen, se Synnerkölen fäb. Floen myr
  Hällbäckdalen dalgång Sörgården bebyggelse Floen utvidgning av Rånden
  Hällbäcken bäck Sörgården = 8 Hede bebyggelse Flonäset näs
  Hällbäcken bäck Sör-i-gården bebyggelse Flotjärnen tjärn
  Hälsingstenen sten Sör-i-vallen, se Storrasvallen fäb. Flotjärnen tjärn
  Hälstenen myr Sör-på-mon gård Flottehån åutvidgning i Råndalen
  Hästbäcken bäck Sörrändboden slåttstuga Flottohån hå o. änge
  Hästbäcken bäck Sörsätern fäb. Flyet myrfly
  Hästbäcken bäck Sörsätern fäb Flyet mosse
  Hästbäckmyren myr Sörvallen fäb. Flyet fly
  Hästbäcktjärnen tjärn Sörvallen fäb. Flyet myr
  Hästkällmyren myr Sörviken bebyggelse Flyet-mellan-tjärnarna, se Flöttjärnarna tjärnar
  Högarna terräng Sörviken by Flyloken lok
  Högbrännan terräng Tavlan, se Ned-med-tavlan bebyggelse Flyloktjärnen tjärn
  Högbrännan höjd Tavlan gård Flyloktjärnen tjärn
  Högen höjd Tippen gård Flymyren myr
  Högfjället fjäll Tjärnvallen fäb. Flytjärnarna tjärnar
  Högfjället fjäll Tjärnvallen fäb. Flåbodknätten höjd
  Högholmen myrholme Tols bebyggelse Flåbodknätten berg
  Höglundsmyren myr Tols gårdar Flåbodtjärnen tjärn
  Högmyren myr Tomaskojan timmerkoja Flötbäcken bäck
  Högmyren myr Tomterna bebyggelse Flöten myr
  Höstet hed Tomtvallen fäb. Flöten mosse
  Isstarrtjärnen tjärn Tomtvallen fäb. Flöten mosse
  Johanneshamnen terräng Tovmorvallen öde fäb. Flöttjärnarna tjärnar
  Johan-Persviken vik Trasviken ödegård Flöttjärnarna tjärnar
  Juvan berg Trådargårdarna gårdar Flöttjärnbrynnet bäck
  Juvelamyren myr Tråden bebyggelse Flöttjärndikena sumptrakt
  Jängsön näs Tråden bebyggelse Fonnhusbäcken bäck
  Jängsön holme /Se Tråden bebyggelse Fornhusbäcken bäck
  Jängsön holme /Se Tråden bebyggelse Froskloken tjärn
  Järpbäcken bäck Tråden = 21 Hede bebyggelse Frosklokhöjden höjd
  Järvbäcken bäck Trådsgårdarna Saknas Frosttj., se Frosktjärnen lok
  Järvmyren myr Trådvallen fäb. Frosktjärnen lok
  Jössviken vik Tumsjövallen fäb. Frosktjärnen tjärn
  Kalls terräng Täppen, se Tippen gård Fruhogna fjäll
  Kammen bergås Täppen gård Fruhognbäcken bäck
  Kapellet soldatgrav Tävjarna fäbodar Fruhågnbäcken bäck
  Kappkällan bäck Tävjevallen fäb. Frägnarna = Lillfrägnen och Storfrägnen Saknas
  Kappkällholmen terräng Uggvallen fäb. Frägnen, Lilla höjd
  Karlsbäcken bäck Uggvallen fäb. Frägnen, Stora höjd
  Kattjärnbäcken bäck Unsådalen f.d. fäb. Frägnen höjd
  Kattjärnen tjärn Unsådalen fäb. Frägnen berg
  Kattjärnen tjärn Uppgården gård Frängsbäcken bäck
  Kilbäcken bäck Upp-i-backen bebyggelse Frägnsbäcken bäck
  Kiäblfiellet, se Kölsjöfjället fjäll Upp-i-gården, se Tols bebyggelse Frängstjärnen tjärn
  Kiählfiälle, se Kölsjöfjället fjäll Upp-i-gården gårdar Frägnstjärnen tjärn
  *Kiälle Fiell, se Källfjället fjäll Upp-i-gården bebyggelse Frängstjärnen tjärn
  Kiölsiön, se Källsjön sjö Upp-i-gården bebyggelse Frägnstjärnen tjärn
  Klackarna berg Upp-i-gården bebyggelse Fröedan bakvatten i Rönningsås
  Klacktjärnen tjärn Upp-i-Hans, se Hans gård Fröedan eda
  Klemetsmyren myr Upp-i-hållan bebyggelse Fröeduberget berg
  Klevhögen höjd Upp-i-Ol-Jöns, se Upp-i-gården gård Fröeduberget berg
  Klockkövan vik /Se Upp-i-Pålas, se Upp-i-gården gård Fröeduholmen holme
  Klockkövan vik /Se Upp-i-ryden bebyggelse Fröedutjärnen tjärn
  Klyften terräng Upp-i-tråden, se Tråden gård Fröedutjärnen tjärn
  Klyftmyren myr Upp-i-stugan bebyggelse Fröåsbäcken bäck
  Kläppkölen sank mark Upp-med-bäcken, se Salomons gård Fröåsen ås
  Knodomyren myr Utan-skogen namn på Hede socken Fröåsen ås
  Knätten berg Ut-i-gården bebyggelse Fröåsmyren myr
  Knättan berg Ut i moren avs. Furnäset näs
  Knätten berg /Se Ut-i-Mårtens bebyggelse Furuberget berg
  Knättjärnen tjärn Ut-i-åsen, se Rönningsås by Furuberget berg
  Knättmyren myr Utmon bebyggelse Furubergsbrynnet bäck
  Kojebäcken bäck Utmon bebyggelse Furubergsbrynnet bäck
  Kolbenshån utvidgning Utvallen lht Furubergskojan koja
  Konäset näs Utvallen torpställe Furubergsmyrarna myrar
  Korpflyet berg Ut-å-backen, se Ut-i-Mårtens bebyggelse Furubergsremmet höjd
  Korpflyet berg Vallen-utan-sjön f.d. fäb. Furubergstjärnen tjärn
  Kotmorkölen myr Vallentins, se Fältens gård Furubergstjärnen tjärn
  Kotmorkölen myrköl /Se Valmkojan timmerkoja Furuhäll en prästherrskapsbenämning på Vargstubacken
  *Kraas akra Saknas Viken by Furumjölbäcken bäck
  Kringen ström Vispan fäbodar Furumjöltjärnen tjärn
  Kringtjärnen tjärn Vispvallarna fäb. Furumjöltjärnen tjärn
  Krokhån utvidgning Vågvallen ej bebyggd lht (äng) Fågelbacken höjd
  Kroksberget berg Vålen Saknas Fågelbacken backe
  Kroksbergshån åutvidgning Väderåsen fäb. Fågelbacken berg
  Kroktjärnen tjärn Väderåsvallen fäb. Fågelbacken Saknas
  Kroktjärnen tjärn Väråsvallen, se Väderåsen fäb. Fågelbacktjärnen tjärn
  Krokutåsen ås Västan bäck, se Sunnanbäcken gård Fågelbäcken bäck
  Krokutåsmyren myr Västan-högen bebyggelse Fågelåsen höjd
  Kronviken vik Västan-sjön gård Fänsäldret spakvatten i Ransjön
  Krosbacken Saknas /Se Västan-tjärnen bebyggelse Fätjärnbäcken bäck
  Krosbacken Saknas /Se Västan tjärnen gård Gagnlöstjärnen tjärn
  Krusvängarna terräng Västan-ån gård Galttjärndalen dal
  Kråshögen plats /Se Västerhållan fäb. Galttjärndalen smal dal
  Kungsslåtten terräng Västervallen, se Väst-i-vallen fäb. Galttjärnen tjärn
  Kuskällbäcken bäck Västerröstarna gård Galttjärnen tjärn
  Kvannbäcken bäck Väst grind, se Väst-med-grinden bebyggelse Gammalbodbäcken bäck
  Kvannildalsängena terräng Västgrind gård Gammalbrändorna Saknas
  Kvarnhån sjö Västgården, se Halvars gård Gammalbrännan skogsmark
  Kvarnmyrbäcken bäck Väst högen, se Västan-högen bebyggelse Gammalbrännan brända
  Kvarnmyren myr Västhögen gård Gammelbrännhöjden höjd
  Kvarnosen del av Ljusnan Väst-i gård Gammalbrännuggarna berg
  Kvarnån å Väst-i-gården gård Gammeldammen damm
  Kvarnån å Väst-i-gården bebyggelse Gammelvallberget berg
  Kvarnån å Väst-i-gården bebyggelse Gammalvallberget berg
  Kvarnån å Väst i gården bebyggelse Gammalvallbäcken bäck
  Kvarnån å Väst-i-mälen lht Gammalvallbäcken bäck
  Kvarnån å Väst-i-vallen fäb. Gammalvallbäcken bäck
  Kvarnån å Väst i vallen, se Brobackvallen Saknas Gammelvallbäcken bäck
  Kvarnån å Väst-med-grinden bebyggelse Gangelsjön sjö
  Kvarnåsen ås Väst-med-tjärnen gård Gangelsjön, Lilla sjö
  Kvisslarna ågrenar /Se Västmon bebyggelse Gangelåsarna åsar
  Kvisslen ågren /Se Västmon gårdar Gangelåsarna åsar
  Kyrkberget, jfr Kyrkhammaren berg /Se Västmon bebyggelse Garnrydorna lövskogsland
  Kyrkberget berg /Se Väst om tjärn, se Västan-tjärnen bebyggelse Gatulokarna tjärnar
  Kyrkhammaren berg Väst-om-tjärnen gård Gatuloktjärnen tjärn
  Kägelbits tjärnen tjärn Väst på änden bebyggelse Genvägsholmen myrholme
  Källan bäck Västsätern fäb. Gethögarna höjder
  Källan bäck Västsätra fäb. Gethögen höjd
  Källbäcken bäck Väst vid tjärn, se Väst-med-tjärnen gård Gethögen höjd
  *Källfjället fjäll Västvallarna gemensamt namn på Ö. o. V. Västvallen fäb. Gethögen berg
  Källflyet sank mark Västvallarna, Nedre o. Övre fäb. Getryggen backe
  Källmyren myr Västvallen fäb. Getstugan grotta
  Källmyren myr Västvallen, se Västsätern fäb. Getstugan grotta
  Källsjöberget berg Västvallen fäb. Gettjärnbäcken bäck
  Källsjöbäcken bäck Västvallen, se Mårtensvallen fäb. Gettjärnen tjärn
  Källsjöbäcken bäck Väst-å-änden bebyggelse Gettjärndalen Saknas
  Källsjön sjö Väständen bebyggelse Gettjärnen tjärn
  Källsjön sjö Ytterböle = 23 Hede bebyggelse Gilderklacken den östligaste av Klackarna i Hede by
  Käringhammaren berg Ånäsvallen fäb. Gillermyren myr
  Käringhammaren berg Årtholmen torp Gilleråsen ås
  Käringhammaren höjd /Se Årtvikvallen fäb. Gilleråsen berg
  Kävan naturnamn /Se Årtviken gård Gladviken vik
  Köfsloken myr Årtvallen flottningsbarack Gladviken vik
  Kökhögen höjd /Se Åsen bebyggelse Glomberget berg
  Kölen myr Åsen gårdar Glomberget berg
  Kölen myr- o. mosskomplex /Se Åskojan, se Oskojan timmerkoja Glombergsmyren myr
  Kölsjöfjället fjäll Åsvallen fäb. Glommen, se Glumen berg
  Kölsjöfjället fjäll Åsvallen fäb. Glomtjärnen, se Glumtjärnen tjärn
  Kölån å Ängeskojan timmerkoja Glumen berg
  Kövan myr /Se Änget gård Glumen berg
  Kövan myr /Se Änget avs. Glumtjärnarna tjärnar
  Lakabäcken bäck Östantill bebyggelse Glumtjärnarna tjärnar
  Lakatjärnen tjärn Östbacken bebyggelse Glumtjärnen tjärn
  Lakatjärnåsen ås Östbacken gård Glumtjärnen tjärn
  Langsion, se Långsjön sjö Östbacken gårdar Glötdalsvålen höjd
  Lappmyren myr Östberget, se Öst-i-berget lht Granbergen berg
  Lapprösttjärnen tjärn Österhållan fäb. Granberget berg
  Lars-Persdammen damm Östgården, se Kristians bebyggelse Granberget, se Grannberget berg
  Lassbänkmyren myr Östhögen gård Granbergsmyrarna myrar
  Lathögen höjd Öst-i-berget lht Granen nätmärke
  Ledåsen ås Öst-i-berget bebyggelse Grannberget berg
  Leveråsbäcken bäck Öst-i-bygget torp Grannberget berg
  Leveråsbäcken bäck Öst-i-gården bebyggelse Grannbergstjärnen tjärn
  Leveråsen ås Öst-i-gården bebyggelse Granvålen berg
  Leveråstjärnen tjärn Öst-i-gården gård Granåsen ås
  Leveråstjärnen tjärn Öst i gården gård Granåsen ås
  Leveråsvallen höjd Öst-i-högen gård Granåsen ås
  Lill-Brottjärnen tjärn Öst-i-stugan bebyggelse Granåsen ås
  Lillbrännan skogsmark Öst i stuggun bebyggelse Granåsen ås
  Lill-Båtströmmen ström Öst-i-vallen fäb. Granåsen ås
  Lillbäcken bäck Öst-i-vallen bebyggelse Granön ö
  Lillbäcken bäck Öst-i-åsen bebyggelse Grasbäcken bäck
  Lill-Finkan sjö Öst i åsen gård Gravarbäcken bäck
  Lillfjället fjäll Öst med kvarnen se Sörgården = nr 8 Hede bebyggelse Gravarbäcken bäck
  Lillfjället fjäll Östmon, se Jo-Pers gård Gravarna dalgångar
  Lillfjället fjäll Östmon, se Jo-Pers Saknas Gravarna sänkorna på västra sidan av Gråsidan
  Lillfjället fjäll Öst-på-backen bebyggelse Gravaråsarna åsar
  Lillfjället fjäll Öst-på-brännan torp Gravaråsen ås
  Lillfjället fjäll Öst-på-mon gård Gravfiskmyren myr
  Lill-Fjällsjön sjö Öst-på-mon lht Gravruet fjäll
  Lillflyet sankmark Östvallarna, se Västsätern fäb. Grepdalen dal
  Lill-Frägnen berg Östvallarna fäb. Grepdalen dal
  Lill-Frägnen berg Östvallen, se Öst-i-vallen fäb. Grepen bäck
  Lill-Gangelsjöbäcken bäck Östvallen fäb Saknas Grepen bäck
  Lill-Gangelsjön sjö Öst å backen, se Kroks gård Grimstjärnarna tjärnar
  Lill-Granåsen ås Öst-å-vallen, se Öst-i-vallen bebyggelse Grimstjärnen tjärn
  Lill-Gruckan å Öst å vallen gård Grimstjärnen tjärn
  Lill-Gällrödtjärnen tjärn Övervallarna, se Stockåsvallarna fäbodar Grimstjärnuggen höjd
  Lill-Hammarbergsmyren myr Övervallarna, se Stockåsvallarna fäbodar Grimstjärnuggen berg
  Lill-Harrtjärnen tjärn   Grimstjärnvålen berg
  Lill-Nupan å   Grodmyrarna myrar
  Lill-Ormtjärnen tjärn   Gromyren myr
  Lill-Rassen sjö   Grubbvallviken vik
  Lill-Rassuggen berg   Gruckan å
  Lill-Risholmen terräng   Gruckan å
  Lill-Ryvålen berg   Gruckan, Lilla å
  Lill-Rånddalen dalgång   Gruckan å
  Lill-Rånddalen dalgång   Gruckberget berg
  Lill-Rånden å   Gruckberget berg
  Lill-Sodan å   Gruckdammen, se Gammeldammen damm
  Lill-Spjuttjärnen tjärn   Grucksbodammen damm
  Lill-Stalltjärnen tjärn   Grundsjön sjö
  Lill-Stoåsen ås   Grundsjön sjöar
  Lill-Sältjärnbäcken bäck   Grunnsjön, Yttre sjö
  Lill-Sältjärnen tjärn   Grundsjövålen berg
  Lilltjärnbäcken bäck   Grundsjövålen, se Grundvålen Saknas
  Lilltjärnbäcken bäck   Grundsälderloken lok
  Lilltjärnen tjärn   Grundvålen höjd
  Lilltjärnen tjärn   Grunnvålen höjd
  Lilltjärnen tjärn   Grundvålen berg
  Lilltjärnen tjärn   Grytan en djup förträngning av Ljusnan
  Lilltjärnen tjärn   Gråbenmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Gråhammarbäcken bäck
  Lilltjärnkölen myrköl /Se   Gråsidan fjällhöjd
  Lill-Unnsån å   Gråsidan del av Sånfjället
  Lill-Valtjärnen tjärn   Gråströmmen ström i Ljusnan
  Lillån å   Gråstöten fjäll
  Lillåsen ås   Gråtjärnbrottet slåttmyr
  Lill-Öratjärn bäcken bäck   Gråtjärnen tjärn
  Lill-Öratjärnen tjärn   Gråtjärnmyrarna myrar
  Lill-Öratjärnåsen ås   Gräsbäckdalen dal
  Lindsiö, se Lunsjön sjö   Gräsbäcken bäck
  Linsjön sjö   Gräsbäcken bäck
  Livhögen höjd   Gräsbäcken, Lilla bäck
  Ljungdalbäcken bäck   Gräsbäcken, Stora bäck
  Ljusnan älv   Gräsmorflyet myrfly
  Ljusnan älv   Gräsvålen berg
  Ljusnan älv   Gräsvålen höjd
  Ljusnan älv   Grönkällan bäck
  Lokarna myr   Grönkällan bäck
  Lokarna myr   Grönmoren slåttermark
  Lokmyren myr   Grönmoren äng
  Lomtjärnen tjärn   Gröntjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Gröntjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Grötavabäcken bäck
  Longansiön, se Grundsjön, Nedre sjö   Grötavabäcken bäck
  Lortmyren myr   Grötaven vik
  Lugnvattnet, Övre lugnvatten   Grötnäset, Övre o. Yttre näs
  Luna elf, se Lunen å   Gubbhögen höjd
  »luna fl.», se Lunen å   Gubbhögen berg
  Lunahuus B., se Lunen å   Gubbhögmorarna Saknas
  Lundsiön, se Lunsjön sjö   Gubbhögmyrarna myrar
  Lundsiön, se Lunsjön sjö   Gubbmyren myr
  Lune fl:, se Lunen å   Gubbslättbäcken bäck
  Lunen å /Se   Gubbslätterna slätter
  Lunen å   Gubbslätterna Saknas
  Lunen å   Gunnarskvarnbäcken Västerbäcken, där vägen går över denna
  Lunen å   Gunnbärmyren myr
  Lunen å   Gunviken vik
  Lunen å   Guristranden slått
  Lunen å /Se   Gurisstranden stort änge
  Lunen å   Guristrandkroken åkrok
  Lunen å   Gusslåtten slåtter
  Lunen å   Gutterloken lok
  Lunen å   Gutteloktj., se Gatuloktjärnen tjärn
  Lunen å   Gysmyren myr
  Lunkilen terräng   Gysmyruggen Saknas
  Lunnäsknätten berg   Gyssmyrarna myrar
  Lunnäskölen sank mark   Gyssmyruggen höjd
  Lunnäskölen myrköl /Se   Gårdviken vik
  Lunsjöhammaren berg   Gårdvikbäcken bäck
  Lunsjön sjö   Gårdvikloken tjärn
  Lunsjön sjö   Gårdvikmyrarna myrar
  Lunsjön sjö   Gårdvikåsen ås
  Lunsjön sjö   Gårdvikudden, Västra o. Östra uddar
  Lunsjön sjö   Gåskällan myr och källa
  Lunsjön sjö   Gåstjärnen tjärn
  Luntjärnen tjärn   Gåstjärnen tjärn
  Lunån å   Gåstjärnflyet mosse
  Lunån å /Se   Gåstjärnflyet myr
  Luren vadställe /Se   Gäddhån åutvidgning i Råndalen
  Luren vad /Se   Gäddhån utbuktning av Rånden
  Luunsiön, se Lunsjön sjö   Gäddviken vik
  Lågvålen bergshöjd   Gäddvikholmen holme
  Långberget berg   Gällröbäcken bäck
  Långberget berg   Gällrödtjärnarna tjärnar
  Långbergstjärnen tjärn   Gällrödtjärnvålen berg
  Långbron myr   Gällrötjärnen, Lilla tjärn
  Lången å   Gällrötjärnen tjärn
  Långgransiön, se Grundsjön, Nedre sjö   Gällrövålen höjd
  Långgransiön, se Grundsjön, Nedre sjö   Gökbäckdalen dal
  »långgra-s-ön», se Grundsjön, Nedre sjö   Gökbäcken bäck
  Långhån utvidgning   Gömhusrösten skogsmark
  Långmyren myr   Gömhusrösten Saknas
  Långmyren myr   Haftorsflon myr
  Långmyren myr   Haftorsänget änge
  Långsjömyren myr   Hagan änge
  Långsjön sjö   Hagaängena odling
  Långsjön sjö   Halvfarbäcken bäck
  Långsjön sjö   Halvfarbäcken bäck
  Långsjön sjö   Halvfarmyrarna myrar
  Långsjön sjö   Halvfarrönningen änge
  Långsjön sjö   Halvfarsten skär
  Långsjötjärnen tjärn   Halvfarstenen sten
  Långsjövålen berg   Halvfartjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Halvfartjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Halvfarudden udde
  Långtjärnen tjärn   Halvfarudden udde
  Långtjärnbrynnet bäck   Halvfaråsen ås
  »långåberga», se Långåknätten berg   Halvfaråsen ås
  Långåberget berg /Se   Halvfaråsen ås
  Långåknätten berg   Halvmilbäcken bäck
  Långåknätten berg   Halvmilbäcken bäck
  Långåknätten berg /Se   Halvmilbäckmyrarna myrar
  Långå skans skans   Halvmilströmmen ström
  Långå skans skans   Halvmilströmmen ström
  Långå skans skans   Halvvägesbäcken bäck
  Långå skans befästning   Hammarberget berg
  Långåskans skans   Hammarberget berg
  Långå skans skans   Hammarberget berg
  Långå skans skans   Hammarberget berg
  Långå skans Saknas /Se   Hammarbergskällorna myrar
  Långåvålen berg   Hammarbergskällorna myrar
  Långåvålen berg   Hammarbergsmyrarna myrar
  Läbladtjärnen tjärn   Hammarbergsmyrarna myrar
  Läbladtjärnen tjärn /Se   Hammarbergsåsarna ett par höjder
  Lövbäcken bäck   Hammarbergsåsen ås
  Lövholmen terräng   Hammaren berg
  Lövhusbäcken bäck   Hammaren berg
  Lövrymyren myr   Hammaren, se Kerstin-Jonsknallen höjd
  Lövuggen höjd   Hammarlandet terrängparti
  Lövåsbäcken bäck   Hammarlandet berg
  Lövåsen ås   Hammarlandsbäcken bäck
  Lövåsknätten berg   Hammarlandsbäcken bäck
  Lövåsknätten berg /Se   Hammarsjön sjö
  Magerrasen L:, se Magrassen sjö   Hammarsjön sjö
  Magrassberget berg   Hammarsjötjärnen tjärn
  Magrassberget berg   Hammarsjövålen höjd
  Magrassen sjö   Hammarsjövålen berg
  Magrassen sjö   Hamptjärnen tjärn
  Magrassen sjö   Haralden sjö
  Magrassen sjö   Haralden sjö
  Magrassen sjö   Harrgårdsviken vik
  Magrassen sjö   Harrtjärnarna tjärnar
  Magrogsjön, se Magrassen sjö   Harrtjärnarna tjärnar
  Magrosiön, se Magrassen sjö   Harrtjärnbäcken bäck
  Malmagen sjö   Harrtjärnbäcken bäck
  Malmflo(e)n flo /Se   Harrtjärnbäcken bäck
  Malmmoren skogsmark /Se   Harrtjärnen, Stora och Lilla tjärnar
  Mammasjön sjö /Se   Havtorsflon mosse
  Mammasjön sjö /Se   Havtorsmyren myr
  Mammerdalsslåtten terräng   Havtorsmyren myr
  Mammersjön sjö   Havtorsänget äng
  Mammersjön sjö   Hedarbäckflon mosse
  Mammersjön sjö   Hedningskällan källa
  Mammersjön sjö   Hemderfloarna myrar
  Mammersjön sjö   Hemgårdsåsmyren, se Åsmyren myr
  Mammersjön sjö   Hemsjöbrynnet bäck
  Mammersjön sjö   Hemsjöbrynnet bäck
  Mammersjön sjö   Hemsjöknätten höjd
  Mammerdalsberget berg   Hemsjön sjö
  Mammerdalsbrynnet bäck   Hemsjön sjö
  Mammerdalsslåtten myr   Henriksbacken landsvägsbacke
  Mammerån å   Henriksbacken backe
  Mattäckbäcken bäck   Hinsmyren myr
  Mattäckmyren myr   Hiterstbäcken bäck
  Mattäcktjärnen tjärn   Hocklet trakt med granskog o. björk
  Medskogsflon sank mark   Hocklet Saknas
  Medstöten höjd   Hocklet berg
  Mellanmyren myr   Hogdölen Saknas
  »memersiön», se Mammersjön sjö   Holmarna-uppe-i-Mittåhån holmar
  Memmarsiön, se Mammersjön sjö   Holmmyrarna myrar
  Memmersiön, se Mammersjön sjö   Holmmyrarna myrar
  Memmersiön, se Mammersjön sjö   Holmrönningen äng
  Meningsbäcken bäck   Holmrönningen änge
  Messlingsberget berg   Holmänget äng
  Meto-älfven = Mittåälven älv   Hopholmen holme
  Metun fluvius, se Mittån å   Hovden höjd
  Metun Fl:, se Mittåälven älv   Hovden fjällhöjd
  »metun fluvius», se Mittåälven älv   Hovden berg
  Metun fluvius, se Mittåälven å   Hovden berg
  Metusiöarne, se Grundsjön, Nedre sjöar   Hundsäldret spakvatten i Rönningsån
  Metuåhn, se Mittåälven å   Hundsäldret utvidgning av Särvan
  Milbäcken bäck   Husberget berg
  Milbäckmyren myr   Husberget berg
  Middagstjärnen tjärn   Husberget berg
  Minnesmyren myr   Husberget berg
  Minnet bäck   Husmyren myr
  *Yttre Misslingen sjö   Håarna åutvidgningar
  Mittå bro bro   Håarna åutvidgningar
  Mittådalen dal kring Mittån   Håbrännan Saknas
  Mittåfallet vattenfall   Hållan skogshöjd
  Mittå klapp berg   Hållan höjd
  Mittån å   Hållan höjd
  Mittån å   Hållan sluttning mot Rånden
  Mittån biflod   Hållan berg
  Mittån å /Se   Hållan skogås
  Mittån å   Hållan sluttning
  Mittån å   Hållbäcken bäck
  Mittån å   Hållbäcken bäck
  Mittåtjärnen tjärn   Hållbäcken annat namn på Leveråsbäcken
  Mittåälven älv   Hållbäcken bäckar
  Mittåälven älv   Hålldammen flottningsdamm
  Mittåälven å   Hållfjället fjäll
  Mittåälven å   Hållfjället fjäll
  Mittå-älven älv /Se   Hållhamnbäcken bäck
  Mon mo   Hållmyren, se Nilshållmyren myr
  Mormyrarna myrar   Hållorna, se Nävjorna berg
  Mortjärnarna tjärnar   Hållorna Saknas
  Munkskallen gränsberg   Hålltjärnen tjärn
  Muruedet myr   Hålltjärnen tjärn
  Mustjärnarna tjärnar   Hålltjärnfloen flo
  Myrdalbäcken bäck   Hån vik
  Myrdalen dalgång   Hån, se Storhån åutvidgning
  Myrdalmyren myr   Hån åutvidgning
  Målvikstjärnen tjärn   Hån inskärning av Ljusnan
  Mårtensön ö   Hån utvidgning av å
  Mårtstjärnen tjärn   Hån-utan-fallet åutvidgning
  Neder-Särvsjön sjö   Hårumpan Saknas
  Neder-Unnsjön sjö   Häggrubacken backe
  Nedsjövålen höjd   Häggrubban dalsänka
  Nonskalet höjd   Häggrubbtjärnen tjärn
  Nonsknätten berg /Se   Häggrösten däld
  Nonsknätten bergstopp /Se   Hällberget berg
  Norderkölen myrköl /Se   Hällberget berg
  Norgesvilden ängesslått   Hällbäckdalen dal
  Norr-Rändan å   Hällbäckdalen dal
  Norrstädjan berg   Hällbäcken bäck
  Nunsiön, se Lunsjön sjö   Hällbäcken bäck
  Nupan å   Hällbäcken bäck
  Nupdalen dal   Hällgraven dal
  Nupdalskölen myrköl /Se   Hällgraven sänka
  Nupdalsåsen ås   Hälängena ängar
  Nupkölen myr   Härolden, se Haralden sjö
  Nupsjön sjö   Härslätterna slätt område
  Nupsjön sjö   Hästbrännan, se Smolet slätt
  Nupsjön sjö   Hästbrännan slåtter
  Nupsjön sjö   Hästbäckdalen dal
  Nupsjön sjö   Hästbäcken bäck
  Nyhållan terräng   Hästbäcken bäck
  Nyhållan terräng   Hästbäcken bäck
  Nyhållbäcken bäck   Hästbäckmyren myr
  Nyhållbäcken bäck   Hästbäcktjärnen tjärn
  Nymyren myr   Hästbäcktjärnen tjärn
  Nymyren myr   Hästholmen myrholme
  Nysäterkölen myr   Hästkällorna myrslått
  Nysäterkölen myrköl /Se   Hästtjärnen tjärn
  Nysäteruggen höjd   Hästtjärnängena ängar
  Nysäteråsen ås   Häståsen ås
  Nyvallsknallarna berg   Högberget berg
  Näsberget berg   Högbrändan Saknas
  Näsbergstjärnen tjärn   Högen, se Ösvallhögen höjd
  Näset skogshöjd   Högen höjd
  Nässjarna myr   Högen höjd
  *Nässjön sjö   Högfjället fjäll
  *Nässjön sjö   Högfjället fjäll
  Nässätret strandäng /Se   Högholmbäcken bäck
  *Nästersjön sjö   Högholmen holme på myr
  Nästerkällan bäck   Högholmen holme
  *Nästesjön sjö   Högholmen myrholme
  *Nästsjöarna = Fillingen och Haralden? sjöar   Högholmen holme
  *Nästsjön sjö   Högholmen holme
  *Nästsjön sjö   Högkällan bäck
  Nävjarna bergskedja   Högkällan källa
  Nävjarna skogsterräng?   Högmyren myr
  Nörderberget berg   Högmyren myr
  Nörder-Torrberget berg   Högrydbäcken bäck
  Ol-Andersmyren myr   Högryden skogsmark
  Olarna terräng   Hökbolet äng
  Olberget berg   Hökbolet Saknas
  Olbäckdalen dalgång   Höstet Saknas
  Olbäcken bäck   Höstet hed
  Olbäckskallen berg   Höståsen högsta höjden på Höstet
  Olbäcktjärnen tjärn   Illmyrdalen dal
  Ol-Gullesknallen berg   Isstarrtjärnen tjärn
  Olmyren myr   Isstarrtjärnen tjärn
  Ol-Olsrösten terräng   Jordbärsgrubban dalsänka
  Ol-Stavsmyren myr   Juvan berg
  Olåsbäcken bäck   Juvan berg
  Olåsbäcken bäck   Jängsön ö
  Olåsbäcken bäck   Jängsön ö
  Olåsen ås   Järpbäcken bäck
  Olåsmyrarna myrar   Järvan bäck
  Olåsmyren myr   Järvan å
  Olåstjärnen tjärn   Järvmyrarna myrar
  Orlansiön, se Orten sjö   Järvmyrbäcken, se Lortmyrbäcken bäck
  Ormkällan bäck   Järvmyren myr
  Ormröstkällan bäck   Järvryden Saknas
  Ormröstmyrarna myr   Järvåsen ås
  Ormskallen berg   Järvåsmyrarna myrar
  Orrmyrbäcken bäck   Kambäcken bäck
  Orrmyren myr   Kammen bergås
  Orrskallen höjd   Kammen berg
  Orrstädjan berg   Kappbölet soldatgrav
  Orrtjärnarna tjärnar   Kapellet lokalitet
  *Ortan sjö   Kappkällan bäck
  Ortbotten terräng   Kapplandsbacken backe
  Ortbotten vik? /Se   Kaplansbäcken bäck
  Orten sjö   Karinlokarna slåttmyrar
  Orten sjö   Karlsberg berg
  Orten sjö   Karlsbäcken bäck
  *Orten sjö   Karlsbäcken bäck
  Orten sjö   Kattjärnbäcken bäck
  Orten sjö   Kattjärnen tjärn
  Orten sjö   Kattjärnen tjärn
  Orten sjö /Se   Kattjärnen tjärn
  Orten sjö /Se   Katttjärnhöjden höjd
  Orten sjö   Kattjärnmyrarna myrar
  Orten sjö /Se   Kattkällan källa
  Ortholmen holme   Kattkällholmen holme
  Orthån Saknas /Se   Kattuggelsunden ängsmarker
  Ortströmmen Saknas /Se   Kattuggeltjärnarna tjärnar
  Ortvallen Saknas /Se   Kavelbromyren myr
  Oxbergsmyren myr   Kerstin-Jonsknallen höjd
  Oxögat berg   Kilbäcken bäck
  Oxögbäcken bäck   Kilbäcken bäck
  Persmyren myr   Killingholmen holme
  Persmyråsen ås   Kistströmmen ström
  Prästflobäcken bäck   Kistströmmen, se Överströmmen Saknas
  Prästflon sank mark   Kistvasbäcken bäck
  Prästmuren terräng   Klackarna bergås
  Prästvallen förr vall /Se   Klackarna berg
  Puttjärnen, Norra tjärn   Klacken en av Klackarna i Hede by
  Puttjärnen, Södra tjärn   Klacktjärnen tjärn
  Puttjärnkölen sank mark   Klemetskällan bäck
  Puttjärnkölen myrköl /Se   Klevarna bergsluttningar
  Puttmyren myr   Klevhögen höjd
  Pålsbyggesströmmen ström   Klevhögen Saknas
  Pöllbäcken bäck   Klockkövan vik
  Randsjön sjö /Se   Klyftan Saknas
  Randsundsjön sjö   Klämmetskällan källa
  Randsundsjön sjö   Klövkällan källa
  Randsundsjön sjö   Klövkällbäcken bäck
  Randsundssjön sjö   Knarren grund
  Randsundsjön sjö   Knektbäcken bäck
  Randsundsjön sjö   Knickelberget berg
  Randsundsjön sjö   Knickelberget berg
  Randsundsjön sjö   Knodomyren myr
  Ranna elf, se Rånden å   Knodomyren myr
  Ranna fluvius, se Rånden å   Knoromyren se Knodomyren Saknas
  Ranna fluvius, se Rånden å   Knulleråsen udde
  Rannsiön, se Randsundsjön sjö   Knuthålet stentag
  Rannsjön sjö   Knättarna, se Yttersjöknätten höjd
  Rannsundsmyren myr   Knättbäcken bäck
  Rannsundsvålen berg   Knättbäcken bäck
  Ransiön, se Randsundsjön sjö   Knättbäcken, se Orrmyrbäcken Saknas
  Ransiön, se Randsundsjön sjö   Knätten, se Yttersjöknätten höjd
  Ransiön, se Randsundsjön sjö   Knätten berg
  Ransiön, se Randsundsjön sjö   Knätten berg
  Rassberget berg   Knätten, se Långåknätten berg
  Rastdalsmon terräng   Knättmyrarna myrar
  Remkölen myrköl /Se   Knättmyrarna myrar
  Remmet berg   Knättmyren myr
  Remmet höjd   Kojebäcken bäck
  Remmet berg   Kojetjärnen tjärn
  Remsmyrarna myr   Kojeviken vik
  Remsmyrtjärnarna tjärnar   Kojhån åutvidgning
  Rensiön, se Randsundsjön sjö   Kojhån, se Lillråndhån Saknas
  Risberget berg   Kolbenshån åutvidgning
  Risbergsmyren myr   Kolbensmyren myr
  Risflon sank mark   Koldalsäggarna åsar
  Risflon myr   Kolorönningen äng
  Risflon myr   Konäset näs och slått
  Rismyrdalen dal   Konäset änge
  Rodomyren myr   Konäsmyrarna myrar
  Rosentjärnen tjärn   Ko och kalv snödrivor
  Rosseln bäck   Korngräsbacken backe
  Rosseln bäck   Korpflyet fjällhöjd
  Rosslan å /Se   Korpflyet del av Sånfjället
  Rotbäcken bäck   Kotmorkölen myr
  Rotbäcken bäck   Kovresbacken landsvägsbacke
  Rotlösbäcken bäck   Kringelhån åutvidgning
  Rotlöstjärnen tjärn   Kringen ström
  Rotlöstjärnen tjärn   Kringen ström
  Ryknätten berg   Kringtjärnen tjärn
  Rytjärnen tjärn   Kringtjärnen tjärn
  Rytjärnen tjärn   Krokarna äng
  Ryåsen ås   Krokbäcken bäck
  Ryängena terräng   Kroken strandslått
  Rådan = Rånden? älv   Krokholmen holme
  Rånddalskölen, äv. Kölen utmark /Se   Kroknäsholmen holme
  Råndeggen terräng   Kroknäsholmen halvö
  Rånden å /Se   Krokothammaren del av Krokotåsen
  Rånden å   Krokotåsen ås
  Rånden å   Krokotåsen ås
  Rånden å   Kroksberget berg
  Rånden å   Kroksberget berg
  ?Rånden älv   Kroksbergshån åutvidgning
  Rånden å   Kroksbergshån utvidgning av Särvan
  Rånden å   Krokängena ängar
  Rånden å   Krusen berg
  Råndån å /Se   Krusen berg
  Räfsänget myr   Krusen Saknas
  Rändan å   Krusvängarna Saknas
  Rändfallet, Övre Saknas   Krusvängbäcken bäck
  Rändfallet, Nedre Saknas   Krusvängen knöl
  Rändhån utvidgning av Rändan   Krusvängtjärnarna tjärnar
  Rändhåberget berg   Krusvängtjärnarna tjärnar
  Rändingarna fjällsjöar /Se   Kråkholmen myrholme
  Rändknätten berg   Kråknäset näs
  Rändtjärnarna tjärn   Kråksanden änge
  Ränna å   Kråshögeggen ås
  Rävhidbackarna terräng   Kråshögen höjd
  Röden myr   Kråshögen höjd
  Rödmossaflon sank mark   Kuckelhögen höjd
  Rödmossaflon sankmark   Kuckhögen berg
  Rödstenbäcken bäck   Kuckelhögen berg
  Rönbäcken bäck   Kushögen höjd
  Rönningsåsen ås   Kushögen berg
  Rönningsåskölen, äv. Kölen myrköl /Se   Kvammhållan Saknas
  Rönåsen ås   Kvammudden udde
  Rörsjön sjö   Kvammyren myr
  Rörsjön sjö   Kvarnbrottet sluttning med slått
  Rörsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Rörsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Rörsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Rörsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Rörsjön sjö   Kvarnbäcken, se Halvmilbäcken Saknas
  Rörsjön sjö   Kvarnhån åutvidgning
  Rörsjön sjö   Kvarnhån utvidgning av Kvarnån
  Rörsjön sjö   Kvarnmyrarna myrar
  Rörsjön sjö   Kvarnmyrarna myrar
  Rörsjön sjö   Kvarnmyrarna myrar
  Rörsjötjärnen tjärn   Kvarnmyrbäcken bäck
  Rörsjövålen berg   Kvarnmyrbäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Kvarnosen Kvarnåns mynning samt ängen
  Rörtjärnåsen ås   Kvarnåd, se Hålldammen flottningsdamm
  Röstarna höjd   Kvarnån å
  Röst-Olatjärnen tjärn   Kvarnån å
  Röstön ö   Kvarnån å
  Rövhålsmoren höjd   Kvarnån å
  Rövskårknallen berg   Kvarnån å
  Röörsiön, se Rörsjön sjö   Kvarnån å
  Röösiön, se Rörsjön sjö   Kvarnåsen ås
  Salomonstjärnen tjärn   Kvarnåängena ängar
  Sandbäcken bäck   Kvisseln ågren
  Sandbäckflon myr   Kvisseln bäck
  Sandbäckryarna terräng   Kvisslarna ågrenar
  Sandviksströmmen ström   Kyrkhammaren berg
  Sankt-Olastenen sten   Kyrkhammaren berg
  Sankt-Olastenen sten   Kånkbäcken bäck
  Saterberge, se Säterberget berg   Kånkbäcken bäck
  Savla rivur?, se Sodan å   Kånken slåttmyr
  Saxkäftarna bergknallar /Se   Kägelbitstjärnen tjärn
  Sefwa Fl:, se Särvan å   Kägelbäcken bäck
  Semmulskölen myr   Kägelbäckstjärnen tjärn
  Semmulsögat sjö   Kägelmyren myr
  Serffsiön, se Särvsjön, Nedre sjö   Källan källbäck
  Serfvaåhn, se Särvan å   Källan bäck
  Serva Flüviüs, se Särvan å   Källbäcken bäck
  S-rva fluvius, se Särvan å   Källbäcken bäck
  Serva fluvius, se Särvan å   Källbäcken bäck
  Signillaås Saknas /Se   Källflyet mosse
  *Sinilighe nor Saknas   Källmyren myr
  Sjulsberget berg   Källmyren myr
  Själberget berg /Se   Källmyren myr
  Själberget berg /Se   Källsjöberget berg
  *Skaffta Saknas   Källsjöberget berg
  Skalbäcken bäck   Källsjöbäcken bäck
  Skallarna bergsknölar   Källsjön sjö
  Skalstöten berg   Källsjön sjö
  Skaltjärnen tjärn   Källtråden betesmark
  Skaltjärnen tjärn   Kälva dal
  Skaltjärnmyren myr   Kälvan, se Lastbänkmyren myr
  Skaltjärnåsen ås   Käringhammaren berg
  Skaltjärnåsen ås   Käringhammaren berg
  Skansberget berg   Käringhammaren berg
  Skansberget berg   Käringhammaren berg
  Skantberget berg   Käringrönningen odling
  Skarbäcken bäck   Kävan ågren
  Skarpåsen ås   Kävan ågren
  Skarsfjället fjäll   Kävan ågren
  Skohältjärnen tjärn   Kökhögen jordhöjd
  Skorvan å   Kökhögen höjd
  Skorvdalen dalgång   Kökhögen höjd
  Skorvdalslokarna vattensamlingar   Kölen myrmark
  Skrabbåsen ås   Kölen myr
  Skranvikbäcken bäck   Kölen myrmark
  Skranviktjärnen del av Vikarsjön   Kölen område i Hede sn o tg
  Skuggmyren myr   Kölen myr
  *Skäfftloken grop /Se   Kölhöjden höjd
  Skäftesmyren myr   Kölmyrarna myrar
  Skälingshån utvidgning av Ljusnan   Kölrönningarna ängar
  Skällorna höjd   Kölrönningarna röjningar
  Skärgräshammaren berg   Kölvålen fjäll
  Skärsjön sjö   Kölån å
  Skärsjön sjö   Kölån å
  Skärsjötjärnen tjärn   Kördalsbacken backe
  Skärsjövålen höjd   Kövan myr
  Skölbäcken bäck   Kövan Saknas
  Slipnon tjärn /Se   Lakabäcken bäck
  Slåttbäcken bäck   Lakatjärnen tjärn
  Slåttmyrarna myrar   Lakatjärnen tjärn
  Slåttmyren myr   Lakatjärnen tjärn
  Slåttmyren myr   Lakatjärnåsen ås
  Slåttmyren myr   Lakatjärnåsen ås
  Slåttsäldret lugnvatten   Lakaviken vik
  Slättesåsen ås   Landerviken vik
  Smolet sank mark   Lappbacken vägbacke
  Smolet slätt   Lappbacken backe
  Småbäckdalarna dalar   Lappbackloken tjärn
  Småhögarna höjd   Lappmyren myr
  Småknipparna bergsknölar   Lappnäsudden udde
  Småtjärnarna tjärnar   Lappröstbäcken bäck
  Småörabäcken bäck   Lapprösten slåttermark
  Snedmyren myr   Lapprösttjärnen tjärn
  Snusen höjd /Se   Lars-Persdammen damm
  Snödhögen höjd   Lastbänkmyren myr
  Sodan å   Latbacken backe
  Sodan å   Lathögarna höjder
  Sodan å   Lathögen höjd
  Sodan å   Lavfärnudden udde
  Sododalen dalgång   Lavfärnviken vik
  Sododalen dal   Ledalen dal
  Sonfjället fjäll /Se   Ledstångbacken landsvägsbacke
  Sonnen F:, se Sånfjället fjäll   Ledåsen ås
  Sonnfiellet, se Sångfjället fjäll   Ledåsen ås
  Sonnfiälle, se Sånfjället fjäll   Lermyren myr
  Sorn = Sålnfjället? fjäll   Leveråsbäcken bäck
  Soula rivur, se Sodan å   Leveråsbäcken bäck
  Soupsiön, se Stöpsjön sjö   Leveråsen ås
  Spjutbäcken bäck   Leveråsen ås
  Spjutuggen berg   Leveråstjärnen tjärn
  Spännskitbäcken bäck   Leveråstjärnen tjärn
  Spännskiten terräng   Leveråsvålen, se Kölvålen Saknas
  Stackmyrbäcken bäck   Lill-Anderstjärnen tjärn
  Stackmyren myr   Lillanderstjärnen tjärn
  Stackstången terräng   Lillbrännan skogsmark
  Staffskällan myr   Lillbrännknallen berg
  Staffsslåtten terräng   Lillbäcken bäck
  Staffsåsen ås   Lillbäcken bäck
  Stallmyren myr   Lillbäcken bäck
  Stalltjärnbrynnet bäck   Lillbäcken bäck
  Stalltjärnen, Stora tjärn   Lilldjupbacken backe
  Stalltjärnkölen sankmark   Lilldjupbacken backe
  Stalltjärnkölen myrköl /Se   Lilldjupet djup i sjö
  Stavsjöberget berg   Lilldjupviken vik
  Stavsjöberget berg   Lillfinkan tjärn
  Stavsjöberget berg   Lillfjället fjäll
  Stavsjöberget berg   Lillfjället fjäll
  Stavsjön sjö   Lillfjället fjäll
  Stavsjön sjö   Lillfjället fjäll
  Stavsjön sjö   Lillfjället fjäll
  Stavsjön sjö   Lill-Fjällsjön sjö
  Stegelbacken backe   Lillflyet myr
  Stenberget berg   Lillfrägnen berg
  Stenbodhöjden höjd   Lillgangelsjöbäcken bäck
  Stenloken vattensamling   Lillgrimtjärnarna, se Smågrimstjärnarna tjärnar
  Stensmolet högslätt   Lillgräsbäcken bäck
  Stentjärnen tjärn   Lillhammarbergsmyren myr
  Stenvålen berg   Lillhammarbäcken bäck
  Stockåkölen sank mark   Lillhammarbäcken bäck
  Stockåskölen myrköl /Se   Lillhammaren berg
  Stockån å   Lillhammaren berg
  Stopsiön, se Stöpsjön sjö   Lillhammaren berg
  Storbäcken bäck   Lillhammaren berg
  Storbäcken bäck   Lillholmen holme
  Storbäcken bäck   Lillholmen holme
  Storbäcken bäck   Lillholmen holme
  Storedan bakvatten   Lillhån åutvidgning
  Storfallet vattenfall   Lillhån
  Stor-Finkan sjö   Lillhån utvidgning av Särvan
  Stor-Fjällsjön sjö   Lillkroken åkrok
  Storflon sank mark   Lillormtjärnflon mosse
  Storflon sank mark   Lillrassbäcken bäck
  Storflyet sankmark   Lillrassbäcken bäck
  Storflyet sankmark   Lillrassdalen dal
  Storflyet sankmark   Lillrassen sjö
  Stor-Frägnen berg   Lillrassen sjö
  Stor-Granåsen ås   Lillrassmyrbäcken bäck
  Storgräsbäcken bäck   Lillrassmyrbäcken bäck
  Stor-Harrtjärnen tjärn   Lillrassmyren myr
  Storholmen holme   Lillrassmyren myr
  Storholmen terräng   Lillrassuggen höjd
  Storholmen holme   Lillrassuggen berg
  Storhån utvidgning av Rånden   Lillrassuggen höjd
  Storhån sjö   Lillrydvadet vadställe
  Stor-Krusen berg   Lillryvålen berg
  Stormoren höjd   Lillrånddalen dal
  Stormyren myr   Lillrånddalshållan Saknas
  Stormyren myr   Lillrånden å
  Stormyren myr   Lillråndhån åutvidgning
  Stormyren myr   Lillråndhån inbuktning av Lillrånden
  Stormyren myr   Lillsanden sandstrand
  Stormyren myr   Lillsanden vik
  Stormyren myr   Lillsandvikudden, Östra och Västra uddar
  Stormyren myr   Lillskalet bergskåra
  Stormyren myr   Lillslåttmyren myr
  Stormyren myr   Lillstalltjärnen tjärn
  Stormyren myr   Lillstenflon myr
  Stornäsbäcken bäck   Lillstenhån utvidgning av Särvan
  Stor-Ormtjärnen tjärn   Lillstoåsen ås
  Stor-Rassen sjö   Lillsto(d)åsen ås
  Stor-Risholmen terräng   Lillstrugen bergknöl
  Stor-Rånddalen dalgång   Lillströmmen ström
  Stor-Rånden å   Lillsältjärnbäcken bäck
  Storsjökölen utmark /Se   Lilltjärnbäcken bäck
  Stor-Spjuttjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Stalltjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Storstenflobäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Storstenflon myr   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Stoåsen ås   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Strugen berg   Lilltjärnen tjärn
  Storströmmen ström   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Sältjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Valtjärnbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Stor-Valtjärnen tjärn   Lilltjärnkölen myr
  Storåsbäcken bäck   Lillunsån å
  Storåsen ås   Lillvaltjärnen, se Valtjärnen, Lilla tjärn
  Stor-Öratjärnbrynnet bäck   Lillvaltjärnbäcken, se Valtjärnbäcken Saknas
  Stor-Öratjärnen tjärn   Lillvaltjärnen tjärn
  Strandtjärnen tjärn   Lillvalvet sänka
  Strupbäcken bäck   Lillån å
  Stupsiön, se Stöpsjön sjö   Lillåsen ås
  Stupsiön, se Stöpsjön sjö   Lillåsen ås
  Stupsiön, se Stöpsjön sjö   Lillåsen ås
  Stupsiön, se Stöpsjön sjö   Lillåsen ås
  Styggberget berg   Lillåsen ås
  Styggbron terräng   Lillåsen ås
  Styggbäcken bäck   Lillåsknallen berg
  Styggbäcken bäck   Lillåsmyren myr
  Styggbäcken bäck   Lillänget äng
  Styggdalen dal   Lillänget äng
  Styggdalstjärnen tjärn   Lillöradtjärnen tjärn
  Stygghammaren berg   Lillöradtjärnåsen ås
  Styggholmen terräng   Lillöratjärn, se Öradtjärnen, Lilla tjärn
  Stygghållan terräng   Livhögen höjd
  Styggmoren ås   Livhögen höjd
  Styggmyrarna myrar   Ljungdalbacken backe
  Styggtjärnen tjärn   Ljungdalbäcken bäck
  Stygguggen berg   Ljungdalrönningen äng
  Städjebäcken bäck   Ljungdalrönningen röjning
  Städjemyrbäcken bäck   Ljungdalviken vik
  Städjemyren myr   Ljungdalviken änge
  Stöpsjön sjö   Ljusnen älv
  Stöpsjön sjö   Lokarna tjärnar
  Stöpsjön sjö   Lokarna tjärnar
  Stöpsjön sjö   Lokarna änge
  Stöpsjön sjö   Lokarna lokar
  Stöpsjön sjö   Lokarna-sör-på-höstet tjärnar
  Stöpsjön sjö   Loken äng
  Stöpsjötjärnen tjärn   Loken änge
  Stöpsjövålen berg   Lomtjärnarna, Stora och Lilla tjärnar
  Stöptjärnbäcken bäck   Lomtjärnarna tjärnar
  Stöptjärnen tjärn   Lomtjärnarna tjärnar
  Störrösten terräng   Lomtjärndiket, se Lillhammarbäcken Saknas
  Strömhuvudet strömhuvud   Lomtjärnåsen ås
  Suensåhn, se Farån å   Lomstuvan holme
  Sumpen terräng   Lomyrarna myrar
  *Sundsjön sjö   Lortmyrbäcken bäck
  *Sundsjön sjö   Lortmyren myr
  *Sundsjön sjö   Lortön ö
  *Sunsjön sjö eller tjärn   Loåsen ås
  Sur-Rensmyren myr   Lunbron bro
  Sursiön, se Skärsjön sjö   Lunen å
  Svaljedalsbäcken bäck   Lunen å
  Svallgranbäcken bäck   Lunholmen näs
  Svallgranremmet terräng   Lunkroken åkrök
  Svartbäcken bäck   Lunkroken krök av Lunen
  Svartbäckmyren myr   Lunnäsknätten höjd
  Svarthån utvidgning av Särvån   Lunnäsknätten berg
  Svartknätten berg /Se   Lunnäskällan bäck
  Svarttjärnen tjärn   Lunnäskölen myrmark
  Svarttjärnen tjärn   Lunnäskölen myr
  Svarttjärnen tjärn   Lunsjöbrynnet bäck
  Svarttjärnen tjärn   Lunsjöhammaren, se Lunsjöknätten Saknas
  Svartuggen berg   Lunsjöknätten höjd
  Svartåsen ås   Lunsjöknätten berg
  Svartåsen ås   Lunsjökölen, se Brynnkölen myrmark
  Svartåstjärnen tjärn   Lunsjökölen, se Sörkölen Saknas
  Svedubäcken bäck   Lunsjön sjö
  Svedubäcken bäck   Lunsjön sjö
  Svedubäckmyren myr   Luntjärnen tjärn
  Svedubäckmyren myr   Luntjärnen tjärn
  *Sventjärnen tjärn   Luntjärnåsen ås
  Sveåhn, se Farån å   Lunån, se Lunen å
  Swinsåhsen, se Farån å   Lurirönningarna ängen
  Syfttjärnen tjärn   Lusfloberget sluttning
  Synderberget berg   Lågholm holme
  Synderberget berg   Lågholmen holme
  Synderflon sank mark   Lågvålen höjd
  Synderkölen sankmark   Långan, se Lånnen å
  Synderkölen myr   Långsjån vägsträcka
  Synder-Torrberget berg   Långsjön sjö
  Synnaåsberget berg   Långan å
  Synnaåssjön sjö   Långbacken backe
  Synnaåstjärnen tjärn   Långberget berg
  Synnerkölen myr- o. mosskomplex /Se   Långberget berg
  Sågbäcken bäck   Långberget berg
  Sågbäcken bäck   Långberget, Nordre berg
  Sågbäckmyren myr   Långberget berg
  Sålnfjället fjäll /Se   Långbergslättet myrslått
  Sånfjället fjäll   Långbergsmyren myr
  Sånfjället fjäll   Långbergstjärnen tjärn
  Sånfjället fjäll   Långbergstjärnen tjärn
  Sånfjället fjäll   Långbron kavelbro
  Sånfjället berg   Långdörret flo
  Sånfjället fjäll   Långdöret myrar
  Sånfjället fjäll   Långholmen holme
  Sånfjället fjäll   Långhån åutvidgning
  Sånfjället fjäll   Långhån åutvidgning
  Sånfjället fjäll /Se   Långhån utvidgning av Rånden
  Sånfjällets nationalpark nationalpark   Långmyren myr
  Sångberget berg   Långmyren myr
  Sångtjärnen tjärn   Långmyren, Övre och Nedre myrar
  Sälgeberget berg   Långnäset näs
  Sälgebäcken bäck   Långnäset näs
  Sälje Kiern, se Sältjärnen, Stora tjärn   Långnäset näs
  Säljie K., se Stalltjärnen, Stora tjärn   Långnäset näs
  Sältjärnbrynnet bäck   Långnästjärnen tjärn
  Sältjärnen, Stora tjärn   Långryden Saknas
  Sältjärnkölen myrköl /Se   Långsjömyren myr
  *Särvafjället, Vettaberget? berg   Långsjön sjö
  Särvan å   Långsjötjärnen tjärn
  Särvan å   Långsjötjärnen tjärn
  Särvan å   Långsjötjärnflyet flymyr
  Särvan å   Långsjövålen höjd
  Särvan å   Långsjövålen berg
  Särvan å   Långstranden änge
  Särvan å /Se   Långtjärnbrynnet tjärn
  Särvan å /Se   Långtjärnen tjärn
  Särvan å /Se   Långtjärnen tjärn
  Serfva = Särvan å   Långtjärnen tjärn
  Särvdalsknätten berg   Långtjärnen tjärn
  Särvdalsknätten, (Servdalsknätt) berg /Se   Långtjärnen tjärn
  Särvfjället fjäll /Se   Långtjärnflyet tjärn
  Särvfjället fjäll /Se   Långtjärnåsarna åsar
  Sarfiället = Särvfjället fjäll /Se   Långtjärnåsen ås
  Särffiället = Särvfjället fjäll /Se   Långuggen berg
  Särvfjället fjäll /Se   Långviken vik
  Särvfjället berg /Se   Långviken vik
  Särvosen mynning i Ljusnan av Särvan   Långåknätten höjd
  Särvosloken del av Ljusnan   Långåknätten berg
  Särvsjöarna sjöar /Se   Långåvålen höjd
  Sersiöar = Särvsjöarne sjöar   Långåvålen berg
  Särvsjön, Nedre sjö   Lånnen å
  Särvsjön, Nedre sjö   Läbladtjärnen tjärn
  Särvsjön, Nedre sjö   Länsmanseggen landsvägsbacke
  Särvsjön, Nedre sjö   Lövbäcken bäck
  Nedre Särvsjön, se *Särvsjöarna sjö   Lövbäcken bäck
  Särvsjön, Övre sjö   Lövbäckmyren myr
  Särvsjön, Övre sjö   Lövbäckmyren myr
  Särvsjön, Övre sjö   Lövhusbäcken bäck
  Särvsjön, Övre sjö   Lövhusbäcken bäck
  Särvsjön, Övre sjö   Lövhögen höjd
  Särvsjön, Övre sjö   Lövhögen höjd
  Övre Särvsjön, se *Särvsjöarna sjö   Lövuggen höjd
  Särvsjövålen fjäll /Se   Lövåsbäcken bäck
  Särvsjövålen berg   Lövåsbäcken bäck
  Särvvålen höjd   Lövåsen ås
  Serfvålen = Särvsjövålen fjäll   Lövåsen ås
  Särvålen berg /Se   Lövåsknätten berg
  Särvån å   Lövåsknätten höjd
  Särvån å   Lövåstjärnen, se Åstjärnen tjärn
  Särvån å   Magrassberget berg
  Säterberget berg   Madrassberget, se Magrassberget berg
  Säterberget berg   Magrassberget berg
  Säterberget berg   Magrassen sjö
  Säterberget berg   Magrassen sjö
  Säterberget berg /Se   Malmfloen myr
  Säterhån utvidgning av Unnsån   Malmflon flo
  Säterknätten berg   Malmmoren skogsmark
  Sörhållan terräng   Mammardalen dal
  Sörhållan fjällsluttning   Mammardalsberget berg
  Sörkölen myrköl /Se   Mammardalsbäcken bäck
  Sörkölen myr- o. mosskomplex /Se   Mammarsjön sjö
  Sör-Rändan å   Mammerdalen dal
  Sör-Rändan å   Mammerdalen Saknas
  Sörsion, se Särvsjön, Övre sjö   Mammerdalsbergen berg
  Sörsiön, se Särvsjön, Övre sjö   Mammersjödammen dammbyggnad
  Sörsiön, se Särvsjön, Övre sjö   Mammersjön sjö
  Sörsiön, se Särvsjön, Övre sjö   Mammerån å
  Sörsiön, se Särvsjön, Övre sjö   Mammerån å
  Sörsmolet högslätt   Marethansbrändan Saknas
  Sörstädjan berg   Maskänget äng
  Sör-Veman å   Matekbäcken bäck
  Sör-Veman å   Matekdalen dal
  Sörviken vik   Matekmyrarna myrar
  Taveltjärnen tjärn   Matektjärnen tjärn
  Teholmtjärnen tjärn   Mattäckbäcken bäck
  Telen terräng   Mattäcktjärnen tjärn
  Telet terräng   Medskogsåsen ås
  Tjärnberget berg   Medstöten, se Midstöten fjällhöjd
  Toraldeluth skog /Se   Medstöten del av Sånfjället
  Toraldeluth skogsområde /Se   Mellantjärnarna tjärnar
  Toraldeluth Saknas /Se   Mellersthån åutvidgning
  Torrberget berg   Mellerstmyren myr
  Torrbergsbäcken bäck   Mellerstskalet dalgång
  Torrbergsmyren myr   Meningsbäcken bäck
  Torrbergsmyren myr   Meningsbäcken bäck
  Torrbäcken bäck   Messlingeberget, se Mässlingsberget berg
  Torrbäcken bäck   Mestöten fjälltopp
  Torrhögen höjd   Midflon mosse
  Torrsmolet berg   Midskogsfloen myr
  Torsundberget berg   Midstöten fjällhöjd
  Torsundholmen holme   Milbäcken bäck
  Torsundtjärnen tjärn   Milbäcken bäck
  Tottoåsen ås   Milbäckmyrarna myrar
  Tovdalsbacken backe   Minnesdalen dal
  Tovmorvallen höjd   Minnesdalen el. Minnesmyren myr
  Trollögat sjö   Minneseggarna åsar
  Trådhån åutvidgning   Minnesmyren myr
  Träffmyren myr   Minnesänget äng
  Trättjärnen tjärn   Minnet bäck?
  Trättmyren myr   Minnet änge o. myr
  Tröskmyren myr   Minnet bäck
  Tumsjön sjö   Mitt-i-Valvet sänka
  Tumsjön sjö   Mittåfallet vattenfall
  Tunsiögan, se Unsjön, Övre o. Nedre sjöar   Mittåfallet fall
  Tällberget berg   Mittåhållan höjd
  Tävjetjärnen tjärn   Mittåhån åutvidgning
  Törbäcksdalen dal /Se   Mittåhån utvidgning av Ljusnan
  Uggbäcken bäck   Mittån å
  Uggen berg   Mittån å
  Uggen ås   Mittån å
  Ulfåån, se Ulvan å   Mittån å
  Ulvan å   Mittåtjärnen tjärn
  Ulvan å   Moarna trakt
  ?Ulvberget berg   Mon, se Sör-på-moarna tallhedar
  Ulvberget berg   Mon mo
  Ulvberget berg   Mormyrarna myrar
  Ulvberget berg /Se   Mormyrarna myrar
  Ulvkroken åkrok   Mormyrarna myrar
  Unnsån å   Mortjärnarna tjärnar
  Unnsån å   Mortjärnen tjärn
  Unsjön, Övre o. Nedre sjöar   Mortjärnen tjärn
  Ursmyrbrynnet bäck   Mortjärnen tjärn
  Utterbäcken bäck   Mortjärnlokarna tjärnar
  Vackeråsarna åsar   Mossoflåan Saknas
  Valavan tjärn   Mossohöjden höjd
  Valen terräng   Mulen berg
  Valmdalsviken vik   Mulen ås?
  Valmen å   Munkänget äng
  Valmen å   Munkänget änge
  Valmen å   Mururedet slåtteräng
  Valmfjället fjäll   Mururedet ängen
  Valmåsen ås /Se   Mustjärnarna lokar
  Valtjärnarna tjärnar   Mustjärnarna tjärnar
  Valtjärnbäcken bäck   Myrdalbäcken bäck
  Valtjärnbäcken bäck   Myrdalbäcken bäck
  Vasseln å   Myrdalen dal
  Vasseln å   Myrdalen dalgång
  ?Vettaberget berg   Myren-bort-med-Vitåstjärnen myr
  Vettaberget berg   Myrtråden odling
  *Vevberget, Vitåsarna? berg   Myränget ängsmark
  *Vevberget, Ulvberget? berg   Målviknäset näs
  Videkällan källa   Målviktjärnen vik
  Videmyren myr   Mårdvikstjärnen tjärn
  Vidoppet bäck   Mårstjärnen tjärn
  Wijk S:, se Vikarsjön sjö   Mårtenstjärnen tjärn
  Vikarberget berg   Mälhån utvidgning av Farvan
  Vikarberget berg   Märrafittbäcken bäck
  Vikarberget berg   Märrafittdalen dal
  Vikarberget berg /Se   Mässlingsberget berg
  Vikarsjön sjö   Mässlingsberget berg
  Vikarsjön sjö   Mördunggrubban grubba
  Vikarsjön sjö   Mördunggrubbmyren myr
  Vikarsjön sjö   Naveltohöjden höjd
  Vikarsjön sjö   Nedersjön, se Särvsjöarna sjö
  Vikarsjön sjö   Nederstbacken backe
  Vikarsjön sjö   Nedgårdåsmyren myr
  Vikarsjön sjö   Nedgårdsåsmyren, se Åsmyren myr
  Vinberget berg   Ned-med-lokarna lokar
  Vinberget berg /Se   Nedsjöarna, se Västsätersjöarna sjöar
  Vinbergsmyren myr   Nedsjöarna sjöar
  Vinbergsmyren, även Vinmyren myr /Se   Nedsjövålen höjd
  Vinbäcken bäck   Nedsjövålen berg
  Vinmyren, även Vinbergsmyren myr /Se   Nedsäterhån åutvidgning
  Vinnstamyren myr   Nedsätret slåtterängar
  Vintjärnen tjärn /Se   Nilshållmyren myr
  Vispbäcken bäck   Nol i högarna backar
  Vita vatten /Se   Nol i vålen = Bryndalsvålen Saknas
  Vitan å   Nol på bergen, se Vikarberget Saknas
  Vitdalen myr   Nol på åsen ås
  Vitmälholmarna holmar   Nonskalet höjd
  Vituggen berg   Nonsskalet Saknas
  *Vitån å eller bäck   Nonsknätten berg
  Vitån å   Nordanbergsskalet, se Skalet dalgång
  ?Vitåsarna berg   Norderberget berg
  Vitåsarna åsar   Norderberget berg
  Vitåsbäcken bäck   Norderkölen myrmark
  Vitåsen berg   Norderröstarna däld
  Vitåsen berg   Nordersmolet stensmol
  Vitåstjärnen tjärn   Norderstskalet dalgång
  Vågarna vattendrag, del av Ljusnan   Nord-i-berget, se Vikarberget berg
  Vågbäcken bäck   Nord-med-Brynnen, se Brynnen bäck
  Vågbäcktjärnen tjärn   Nord-på-hammaren bergknalle
  Våhlen, se Digervålen Saknas   Nord-på-vålen, se Långåvålen höjd
  Vålberget berg   Nord-på-åsen ås
  Vålbäcken bäck   Nordrändan å
  Vålhammaren berg   Nordsmolet, se Stensmolet fjällslätt
  Vålskaftet berg   Nordsmolet, se Stensmolet fjällplatå
  Våltjärnen tjärn   Nordstädjan fjäll
  Vålungsberget berg   Noret spakå
  Vålungsbäcken bäck   Noret förträngning av sjö
  Våndkilen slått   Noret sund
  Våndtjärnmoren höjd   Noret nor
  Vädursberget berg   Noret nor
  Vägabäcken bäck   Noret, se Avan Saknas
  Väråsen ås   Norgesvilden ängesslått
  Väråsen ås   Norsvallen änge
  Västerflon sank mark   Norrstädjan fjäll, höjd
  Västerhållan terräng   Nupan å
  Västerhållbäcken bäck   Nupan å
  Västerhållbäcken bäck   Nupan, Lilla bäck
  Västerkällan sank mark   Nupdalen dal
  Västermyren myr   Nupdalen dal
  Västermyren myr   Nupdalskölen myrmark
  Väster-Röstarna höjd   Nupdalskölen myr
  Väst-på-kölen, även Bort-på-kölen, Lunnäskölen myrköl /Se   Nupdalsåsarna åsar
  Västvalltjärnen tjärn   Nupdalsåsen Saknas
  Vättaberget berg /Se   Nupsjön sjö
  Yttersjöbäcken bäck   Nupsjön sjö
  Ytersiön, se Grundsjön, Nedre sjö   Nupån, se Nupan å
  Yttersiön, se Särvsjön, Nedre sjö   Nupåsarna åsar
  ?Yttersjön sjö   Nyhållbäcken bäck
  *Yttersjön sjö   Nymyrarna myrar
  *Yttersjön sjö   Nymyrarna myrar
  ?Yttersjön sjö   Nymyrarna myrar
  *Yttersjön sjö   Nymyrbäcken bäck
  ?Yttersjön sjö   Nymyrdammen f.d. slåttdamm
  *Yttersjön sjö   Nymyren myr
  Yttersjön sjö   Nymyren myr
  Yttersjön sjö   Nysäterbäcken bäck
  Yttersjön, se *Budersjöarna sjö   Nysäterbäcken, se Svarttjärnkällan bäck
  Yttersörsiön, se Särvsjön, Nedre sjö   Nysäterflon mosse
  Ytter-Valmmyren myr   Nysäterkölen myrmark
  Åkerflon myr   Nysäteruggen höjd
  Ånäsberget berg   Nysäteruggen Saknas
  Ånäset näs?   Nysäteråsen ås
  Åsarhammaren berg   Nysäteråsen ås
  Åsarkölen sank mark   Nyvallsknallen berg
  Åsartjärnen tjärn   Nyvallsuggen höjd
  *Åsberget, Åsen? berg   Nyvallsuggen berg
  ?Åsen berg   Näsberget berg
  Åsen ås   Näsberget, se Skantberget Saknas
  Åsen ås   Näsberget berg
  Åsen ås   Näsbergstjärnen tjärn
  Åsen ås   Näset strandslått
  Åsmyren myr   Näset skogshöjd
  Åsmyrtjärnarna tjärnar   Näsjarna strandslåtter
  Åstjärnbäcken bäck   Näsjarna lågland
  Åstjärnen tjärn   Nässjövålen, se Brovallavålen höjd
  Äggskalstjärnen tjärn /Se   Nässäterviken vik
  Äggskalstjärnen tjärn /Se   Nässätret änge
  Älgfallet vattenfall   Nästerkällan bäck
  Älgtjärnen tjärn   Nästernabben udde
  Ödesböle fornlämningar   Nästerviken vik
  Ödesböle fornlämningar   Nävjarna höjd
  Öfwersiön, se Särvsjön, Övre sjö   Nävjarna berg
  ?Öhån utvidgning av Ljusnan   Nävjorna berg
  Öjjan, se Öjån å   Olberget berg
  *Öjåhn, Öhån? utvidgning av Ljusnan   Olberget berg
  *Öjån ?del av Ljusnan   Olbjörnsholmen halvö
  *Öjån ?del av Ljusnan   Olbäckdalen dal
  Öjån utvidgning i Ljusnan /Se   Olbäcken bäck
  Önet ängar   Olbäcksskallen berg
  Önet ödeställe /Se   Olbäckskallen berg
  Önet ängar /Se   Olen stenbunden mark
  Örtunsiön, se Orten sjö   Ol-Hansmyren myr
  Österbrynnet bäck   Olmyren myr
  Österhållan terräng   Ololsmyrarna myrar
  Österhållbäcken bäck   Ololsmyrarna slåttermyrar
  Österhållbäcken bäck   Olåsbäcken bäck
  Östiåsen ås   Olåsbäcken bäck
  Östvallhögen höjd   Olåsbäcken bäck
  Över-Långmyren myr   Olåsbäcken bäck
  Översjöbäcken bäck   Olåsbäcken bäck
  Översjön sjö   Olåsen ås
  Över-Särvsjön sjö   Olåsen ås
  Över-Unnsjön sjö   Olåsen ås
  Över-Valmmyren myr   Olåsen, Öster ås
  Övre dalen bygd /Se   Olåsloken, se Olåstjärnen 2 Saknas
      Olåsmyrarna myrar
      Olåsmyren myr
      Olåsmyren myr
      Olåstjärnen tjärn
      Olåstjärnen tjärn
      Olåstjärnen tjärn
      Opp i frägnum = Lillfrägnen o. Storfrägnen Saknas
      Opp i högarna Saknas
      Opp i högen höjd
      Opp i Stäpen, se Vädursberget Saknas
      Opp-i-åsen, se Åsmyråsarna ås
      Ormkällan bäck
      Ormkällrösten dal
      Ormmyrarna myrar
      Ormrösten Saknas
      Ormskallarna berg
      Ormskalltjärnen? Saknas
      Ormstrupen myrar
      Ormtjärnarna tjärnar
      Ormtjärnbäcken bäck
      Ormtjärnen sjöar
      Ormtjärnvålen höjd
      Ormäggarna Saknas
      Orrgårdsmyren myr
      Orrmyrbäcken bäck
      Orrmyrbäcken bäck
      Orrnäset näs
      Orrskallen höjd
      Orrskallen berg
      Orrstädjan fjälltopp
      Orrstädjan höjd
      Orrstädjan fjäll
      Ortbotten Saknas
      Orten, se Årten sjö
      Orten sjö
      Ortjärnarna tjärnar
      Ortjärnbrynnet bäck
      Osen mynning
      Oxberget berg
      Oxberget berg
      Oxbergsbäcken bäck
      Oxbergsflon mosse
      Oxbergsflon mosse
      Oxögat berg
      Oxögat Saknas
      Oxögebäcken bäck
      Per-Bäcksänget äng
      Per-Ersgraven dal
      Per-Ersgraven sänka
      Persmyrbäcken bäck
      Persmyren myr
      Persmyrtjärnen tjärn
      Persmyråsen ås
      Persmyråsen, Västra ås
      Persmyråsen ås
      Prästflon mosse
      Prästflon myr
      Prästlokarna tjärnar
      Prästöarna öar
      Pulsmyren myr
      Puttbäcken, Väster-o.Öster- bäckar
      Putten tjärnlok
      Putterholmen holme
      Puttholmen Saknas
      Puttjärnarna, Nordre o. Synnre tjärnar
      Puttjärnarna tjärnar
      Puttjärnbackarna backar
      Puttjärnkölen myrmark
      Puttjärnkölen myr
      Puttjärnrydorna Saknas
      Pålsnäset näs
      Pålströmmen ström
      Päråkersknätten, se Lunnäsknätten höjd
      Pärsåkersknätten berg
      Pöllbäcken bäck
      Randsjön sjö
      Randsundmyren myr
      Randsundmyren myr
      Randsundsjön sjö
      Randsundvålen höjd
      Randsundvålen fjäll
      Ransundsjön, se Randsjön sjö
      Rassberget berg
      Rassberget berg
      Rassberget berg
      Rassbäckviken vik
      Rassen, Lilla o. Stora sjöar
      Rassmyrbäcken bäck
      Rassmyren myr
      Rassmyren myr
      Ratavikarna vikar
      Ratavikarna vikar
      Redalsänget änge
      Remkölen myrmark
      Remkölen myr
      Remmet bergås
      Remmet tallmoås
      Remmet mindre höjd
      Remmet, se Furubergsremmet höjd
      Remmet, Norra o. Södra bergås
      Remmet berg
      Remmet ås
      Remsmyrbäcken bäck
      Remsmyren myr
      Remsmyrtjärnarna tjärnar
      Remsmyrtjärnen tjärn
      Risberget berg
      Risberget berg
      Risbergsmyren myr
      Risbodmoarna trakt
      Risflon mosse
      Risflon mosse
      Risflon myr
      Risholmen holme
      Rishöjden höjd
      Rishöjden höjd
      Risklackarna höjder
      Riskällan källbäck
      Risvålen höjd
      Rosentjärnen tjärn
      Rosseldalen dal
      Rosseln bäck
      Rosseln å
      Rotbäcken bäck
      Rotlösen bergknalle
      Rotlösmyren myr
      Rotlöstjärnen tjärn
      Rotlöstjärnen tjärn
      Rumsätern ängen
      Rutrösten betesmark
      Ryden slått
      Rydknätten berg
      Rydknätten berg
      Rydorna skogsmark
      Rydtjärnen, Lilla tjärn
      Rydtjärnen tjärn
      Rydåsen ås
      Rydåsen ås
      Rydåsen ås
      Ryggebäcken, Västra bäck
      Ryggebäcken, Östra bäck
      Ryggbäcken bäckar
      Ryknätten höjd
      Rytjärnen tjärn
      Ryvålen, Lilla höjd
      Ryängarna ängar
      Ryängena ängen
      Rålandsbrändorna Saknas
      Råndalskölen, se Kölen Saknas
      Råndalsuggen höjd
      Rånddalshållan, se Hållan höjd
      Rånddalsuggen höjd
      Rånddalsuggen berg
      Rånden å
      Rånden å
      Rånden å
      Rånden, Lilla å
      Råndtäkterna odlingar
      Råndäggen bergkamm
      Rånocksmyren, se Rönoxmyren myr
      Rå-Oxberget berg
      Råoxberget berg
      Råvolsmoren skogsmark
      Räfänget änge
      Räfsänget änge
      Räfsänget änge
      Rämningsåstjärnen, se Rönningsåstjärnen tjärn
      Rändan å
      Rändan, Synnre å
      Ränden, Södra å
      Rändan å
      Rändan å
      Rändfallen vattenfall
      Rändhamrarna Saknas
      Rändhåbergen berg
      Rändhåberget berg
      Rändhån åutvidgning
      Rändhån utvidgning av Ljusnan
      Rändknätten höjd
      Rändknätten berg
      Rändknättmyrarna myrar
      Rändknättmyrarna myrar
      Rändnäsen slåttängar
      Rändtjärnen tjärn
      Rändtjärnarna tjärnar
      Rävhislättena slätt
      Rävsänget äng
      Röden äng
      Röden änge
      Röden el. Rödängena ängen
      Rödmosseflon mosse
      Rödnuksmyren myr
      Rödstenbäcken bäck
      Rödstenbäcken bäck
      Rönbäcken bäck
      Rönnbäcken bäck
      Rönnbäcken bäck
      Rönningarna myr
      Rönningsåsen, se Upp-i-åsen ås
      Rönningsåskölen, se Kölen myrmark
      Rönningsåskölen myr
      Rönningsåstjärnen tjärn
      Rönoxmyren myr
      Rörmyrarna myrar
      Rörmyrdalen dal
      Rörsjöbäcken bäck
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Rörsjötjärnen tjärn
      Rörsjövålen höjd
      Rörsjövålen berg
      Rörtjärnbäcken bäck
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnåsen ås
      Rörtjärnåsen ås
      Rösseln å
      Röstarna sluttning
      Röstarna gräsdal
      Röstbäcken bäck
      Rösten slått
      Rösthammaren, Väster- berg
      Röst-Olabäcken bäck
      Röst-Olatjärnen tjärn
      Röstön ö
      Rövskåruknallen berg
      Salarna uddar
      Salmenstjärnen, se Salomonstjärnen tjärn
      Salomonsbäcken, se Trådsbäcken bäck
      Salomonsmyren myr
      Salomonstjärnen tjärn
      Salomonstjärnen tjärn
      Salomonsön halvö
      Samuelsrönningen äng
      Sandbacken backe
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäckflon myr
      Sandbäckfloen myr
      Sandbäckrydarna Kyrkoherdebost.
      Sandbäcksryorna skogsmark
      Sandviken, Lilla vik
      Sandviken, Stora vik
      Sandviksströmmen ström
      Sankt-Olofstenen sten
      Saxkäftarna bergknallar
      Saxvallströmmen ström
      Semulsögat tjärn
      Semursögat tjärn
      Sjulsberget berg
      Sjönoret nor
      Sjöarmyren myr
      Sjöarmyrtjärnen tjärn
      Sjöarviktjärnen tjärn
      Sjönoret sund
      Skalbäcken bäck
      Skalbäcken bäck
      Skalet dalsänka
      Skalet dalgång
      Skalet, Väster och Öster dalgångar
      Skalet dalgång
      Skalet däld
      Skalkällan bäck
      Skalkällan bäck
      Skallarna bergshöjder
      Skallarna bergknölar
      Skallbäcken bäck
      Skalmyren myr
      Skalmyren myr
      Skalstöten fjällhöjd
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen flo
      Skaltjärnåsen ås
      Skaltjärnåsen ås
      Skaltjärnåsen ås
      Skalviken vik
      Skalviken vik
      Skansberget berg
      Skansberget berg
      Skantberget berg
      Skansbäcken bäck
      Skantberget berg
      Skarbäcken, se Skårbäcken bäck
      Skarbäcken bäck
      Skarbäcksmyren myr
      Skarstöten berg
      Skatbacken backe
      Sketgrubban sänka
      Sketmyren myr
      Skjortan snödriva
      Skohåltjärnen tjärn
      Skohältjärnen tjärn
      Skolhusbäcken, se Björnsbäcken bäck
      Skorpan grund
      Skorvan å
      Skorvan å
      Skorvan å
      Skorvdalen dal
      Skorvdalen dal
      Skorvdalen dal
      Skorvdalen dal
      Skorvdalslokarna tjärnar
      Skorvdalslokarna, se Skorvlokarna lokar
      Skorvlokarna lokar
      Skrabbåsarna åsar
      Skrabbåsen ås
      Skrabbåsmyrarna myrar
      Skranvikbäckarna bäckar
      Skranvikbäcken bäck
      Skranviktjärnen tjärn
      Skranviktjärnen vik
      Skräddarholmen holme
      Skuggmyrarna myrar
      Skuggmyren myr
      Skåran sänka
      Skårbäcken bäck
      Skäfteseggen ås
      Skäftesmyren myr
      Skälingshån åutvidgning
      Skälingshån utvidgning av Ljusnan
      Skälingshåängena ängen
      Skällarna höjder
      Skällorna berg
      Skängelbodåsen, se Skängelåsen Saknas
      Skängelåsen ås
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjötjärnen tjärn
      Skärsjötjärnen tjärn
      Skärsjövålen höjd
      Skärsjövålen berg
      Skördbäcken bäck
      Slurpan vik
      Slurparna sumpland
      Slurparna myrar
      Slurpmyren myr
      Slussen myr
      Slussen myrar
      Slångnäsen näs
      Slåttbäcken bäck
      Slåttgraven dal
      Slåttgraven sänka
      Slåttmyrarna myrar
      Slåttmyrarna myrar
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttsäldret sälder
      Slättesåsen ås
      Slättesåsen ås
      Slättesåsen Saknas
      Slättmobacken vägbacke
      Slättmobacken backe
      Slättmon höjd
      Smalhån åutvidgning
      Smolet fjällflo
      Smolet slätt
      Smolet Saknas
      Smolet myr
      Smolet Saknas
      Smolet, se Sörsmolet Saknas
      Smolmoren Saknas
      Smoländen hammare
      Smoländen hammare
      Småglumtjärnarna tjärnar
      Småglumtjärnarna tjärnar
      Smågrimstjärnarna tjärnar
      Smågrimstjärnarna tjärnar
      Småhögarna landsvägsbacke
      Småhögarna backar
      Småhögmyrarna myrar
      Småknipparna bergknölar
      Smårydtjärnarna tjärnar
      Småsunden slåttermyrar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småörabäckarna bäckar
      Småörebäcken bäck
      Snedbacken landsvägsbacke
      Snedmyren myr
      Snulterhögarna Saknas
      Snödhögen höjd
      Snödhögen höjd
      Snödhögen berg
      Snöhögen höjd
      Snöklacken Saknas
      Snösen höjd
      Sodan, Lilla å
      Sodan, Stora å
      Sododalen dalgång
      Sododalsbacken kyrkohedebost.
      Sododalshållan Saknas
      Sonfjället, se Sånfjället fjäll
      Spelrönningen äng
      Spjutbäcken bäck
      Spjuttjärn tjärnar
      Spjuttjärnen, Stora och Lilla tjärnar
      Spjuttjärnuggen berg
      Spjuttjärnvålen höjd
      Spjuttjärnvålen Saknas
      Spännskiten sluttning
      Spännskiten landsvägsbacke
      Stafsängena ängar
      Stallmyren myr
      Stalltjärnbrynnet bäck
      Stalltjärnbrynnet bäck
      Stalltjärnen, Stora och Lilla tjärnar
      Stalltjärnen tjärnar
      Stalltjärnkölen myrmark
      Stalltjärnkölen myr
      Stalltjärnrydorna ängsmark
      Stalltjärnryorna Saknas
      Stapeldalen Saknas
      Starkåstranden strandäng
      Starkåstranden änge
      Starrhålet myr
      Starrloken tjärn
      Starrviken åmynne
      Stavsjöberget berg
      Stavsjön sjö
      Stavsjön sjö
      Stegelbacken backe
      Stenbodhöjden höjd
      Stenbrofloen myr
      Stenbroflon mosse
      Stenen nätmärke
      Stenflon, Lilla mosse
      Stenflon, Stora mosse
      Stengruvan-söder-i-Tällberget stentäkt
      Stenhammar flottningskoja
      Stenmobacken backe
      Stenmobacken backe
      Stenrabbarna ljungmark
      Stensmolet, se Nordersmolet Saknas
      Stensmolet fjällslätt
      Stensmolet fjällslätt
      Stensmolet fjällplatå
      Stockåkölen myrmark
      Stockåkölen myrmark
      Stockåkölen myr
      Stockån å
      Stockån å
      Stockåtjärnarna tjärnar
      Stockåuggen Saknas
      Stodåsen, Lilla ås
      Stodåsen, Stora ås
      Stodåsen ås
      Storbacken backe
      Storbacken Saknas
      Storbodflyet myr
      Storbäckdalen dalgång
      Storbäcken bäck
      Storbäcken, se Kvarnbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcktjärnen, se Näsbergstjärnen tjärn
      Stordjupbacken backe
      Stordjupbacken backe
      Stordjupet djup
      Stor-Fjällsjön sjö
      Storflon mosse
      Storflon mosse
      Storflon myr
      Storflon, se Västerflon och Hemderfloarna Saknas
      Storflyet tjärn
      Storflyet tjärn
      Storfrägnen berg
      Storgangelsjöbäcken bäck
      Storglumtjärnen tjärn
      Storglumtjärnen den största av Glumtjärnarna
      Storgranhammaren berg
      Storgräsbäcken bäck
      Storhammaren berg
      Storhammaren berg
      Storhammaren berg
      Storhammarmyren myr
      Storhammarn, se Lillhammaren Saknas
      Storholm holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmmyren myr
      Storholmsbäcken bäck
      Storholmsved slått
      Storholmsvedbäcken bäck
      Storhåarna håar
      Storhån åutvidgning
      Storhån åutvidgning
      Storhån utvidgning av Rånden
      Storkroken åkrok
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren slåttermyr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stornäsbäcken bäck
      Stornäset äng
      Stornäset näs
      Stornäset näs o. äng
      Storrassbäcken bäck
      Storrassdalen dal
      Storrassen sjö
      Storrassen sjö
      Storrutjärnen, se Storrytjärnen tjärn
      Storryden björkry
      Storryden Saknas
      Storrydtjärnen tjärn
      Storrytjärnen tjärn
      Storsanden sandstrand
      Storsanden vik
      Storsandvikudden, Östra och Västra uddar
      Storsjökölen område
      Storskalet bergskåra
      Storskalet skåra
      Storslåttmyrarna myrar
      Storslåttmyren myr
      Storslåttmyren myr
      Storströmmen ström
      Storsodan å
      Storstalltjärnen tjärn
      Storstenhån utvidgning av Särvan
      Storstensflon myr
      Storstodåsen, se Stodåsen Saknas
      Storstoåsen ås
      Storstrugen berg
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen, se Krusvängtjärnarna Saknas
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnslagan sänka
      Storutjärnbrynnet bäck
      Storvaltjärnen, se Valtjärnen tjärn
      Storvaltjärnbäcken bäck
      Storvaltjärnbäcken bäck
      Storvaltjärnen tjärn
      Storvalvet sänka
      Storvidjen mosse
      Storvålen = Digervålen berg
      Storåsbäcken bäck
      Storåsbäcken bäck
      Storåsen ås
      Storåsen ås
      Storänget näs
      Storänget änge
      Storänget änge
      Storöradtjärnen tjärn
      Storöradtjärnåsen ås
      Storöratjärnen tjärn
      Storörebrynnet bäck
      Storöretjärnåsen ås
      Strandberget sluttning
      Stranden äng
      Stranden slåtteräng
      Stranden änge
      Strandtjärnen tjärn
      Strandtjärnen vik
      Strugen, Lilla höjd
      Strugen, Stora höjd
      Struparna myrhalsar
      Strupen myrhals
      Strupen änge
      Strömhuvudet strömhuvud
      Strömmen ström
      Strömmen, Lilla ström
      Strömänget äng
      Stubbsjön, se Stöpsjön sjö
      Stubbsjön, se Stöpsjön Saknas
      Stubbsjötjärnen, se Stöpsjötjärnen tjärn
      Stubbsjövåla, se Stöpsjövålen höjd
      Stubbsjövåla, se Stöpsjövålen Saknas
      Stuvern nätmärke
      Styggberget berg
      Styggberget berg
      Styggbergsbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggdalen dal
      Styggdalen dal
      Styggdalen dal
      Styggdalen dal
      Styggdiket sumptrakt
      Styggflyet mosse
      Stygghammaren berg
      Stygghammaren berg
      Styggmorbäcken bäck
      Styggmoren skogsmark
      Styggmyren, Övre och Nedre myrar
      Styggmyren myr
      Styggtjärnbäcken bäck
      Styggtjärnen tjärn
      Stygguggen berg
      Stöpen Saknas
      Stöpen berg
      Stöpen omr., bergknallar
      Stöpen berg
      Stöpsjöbäcken bäck
      Stöpsjön sjö
      Stöpsjön sjö
      Stöpsjötjärnen tjärn
      Stöpsjövålen höjd
      Stöpsjövålen berg
      Stöptjärnbäcken bäck
      Stöptjärnen tjärn
      Stöptjärnen tjärn
      Stöptjärnen tjärn
      Stöpvålbäcken bäck
      Stöpvåldalen dal
      Sunnanåsberget berg
      Sunnanåsholmen holme
      Sunnanåssjön vik
      Sunnanåstjärnen vik
      Sumpen bäck
      Sunden myrar
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundnäsudden udde
      Sundnäsudden, Nordre udde
      Sundnäsudden, Synnre udde
      Sunnanåsberget berg
      Sunnanåstjärnen tjärn
      Surhålet sumptrakt
      Svaljedalen dal
      Svaljedalsbäcken bäck
      Svalgedalen Saknas
      Svalgedalsbäcken bäck
      Svallgranbäcken bäck
      Svallgranbäcken bäck
      Svallgranremmet trakt
      Svallstrupen bäck
      Svartavan ava
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartedan bakvatten
      Svarteduberget berg
      Svarthån åutvidgning
      Svarthån utvidgning av Särvan
      Svartknätten höjd
      Svarttjärnen, se Stortjärnen tjärn
      Svarttj., se Stortjärnen Saknas
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnhögarna höjder
      Svarttjärnhögarna Saknas
      Svarttjärnkällan bäck
      Svarttjärnmyrarna myrar
      Svartuggen höjd
      Svartuggen berg
      Svartåsen, se Särvdalsknätten höjd
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåsen ås
      Svartåstjärnen tjärn
      Svedubäcken bäck
      Svedubäcken bäck
      Svedubäckmyrarna myrar
      Svenolskroken ström
      Sväljedalsbäcken, se Svaljedalsbäcken bäck
      Sväljedalsbäcken, se Svalgedalsbäcken bäck
      Svältdiket dike
      Svälten myr
      Svälten myr
      Syfttjärnen tjärn
      Syfttjärnen tjärn
      Synnerflon mosse
      Synnerstskalet dalgång
      Sågbäcken, se Halvmilbäcken Saknas
      Sågbäcken, se Halvmilbäcken bäck
      Sågvägaskälet vägskäl
      Sålnfjället fjäll
      Såinstranden änge
      Sånfjället fjäll
      Sånfjället fjäll
      Sånfjället fjäll
      Sångberget berg
      Sångberget berg
      Sångstenarna stenar
      Sångtjärnen tjärn
      Sångtjärnen tjärn
      Såntippen fjällhöjd
      Säldret spakvatten
      Säldret, Yttre o. Övre lugnvatten
      Sälgbäcken bäck
      Sälgbäckmyren myr
      Sälgeberget berg
      Sälgeberget berg
      Sältjärnbrynnet bäck
      Sältjärnbrynnet, se Brynnet bäck
      Sältjärnen tjärn
      Sältjärnen, Lilla tjärn
      Sältjärnen tjärnar
      Sältjärnkölen myrmark
      Sältjärnkölen myr
      Särvsjöarna, Öv. Särvsjön samt Ned. Särvsjön Saknas
      Särvan å
      Särvan å
      Särvdalen dal
      Särvdalsknätten höjd
      Särvdalsknätten berg
      Särvfjället fjäll
      Särvosen åmynning
      Särvosen mynning
      Särvosloken änge
      Särvosängena ängar
      Särvsjöarna sjöar
      Särvsjömyrarna myrar
      Särvsjön sjöar
      Särvsjövålen höjd
      Särvsjövålen fjäll
      Särvån, se Särvan å
      Säterberget berg
      Säterberget berg
      Säterbergsflon myr
      Säterknätten höjd
      Säterknätten berg
      Säterängena ängar
      Söder-i-Hållan, se Hållan höjd
      Söderstädjan fjällhöjd
      Söderstädjan fjäll
      Sörfloen, se Synnerflon mosse
      Sörfloen myr
      Sörflon, se Kvarnmyrarna myrar
      Sörgårdsbäcken bäck
      Sörgårdsholmen holme
      Sör i hållan sluttning
      Sör i hållan Saknas
      Sör-i-ryden slått
      Sör i vålen = L. Särvsjövålen Saknas
      Sörkölen, se Kölen Saknas
      Sörkölen myr
      Sör-på-floarna mosse
      Sör-på-moarna tallhedar
      Sör-på-sjön sjö
      Sör på udden, se Bort på udden Saknas
      Sörrändan å
      Sörsmolet högslätt
      Sörsmolet berg
      Sörsäterfloarna mossar
      Sörsäterhållan sluttning
      Sörsätermyrarna myrar
      Sörtjölen, se Brynnkölen myrmark
      Sör-Veman å
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvikudden, Övre och Yttre udde
      Tackröstbacken landsvägsbacke
      Tackröstmyrarna myrar
      Tateruggen berg
      Teholmbäcken bäck
      Teholmmyrarna myrar
      Teholmtjärnen tjärn
      Teholmtjärnen tjärn
      Telarna skogsmark
      Telen trakt
      Telet mosse
      Telet tel
      Tjolman dal
      Tjolmberget berg
      Tjärnarna, se Väst-med-tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbergsbäcken bäck
      Tjärnbergstjärnarna tjärnar
      Tjärnen tjärn
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken, se Tävjetjärnbäcken Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnstolptjärnen tjärn
      Tolbetena myrslåtter
      Tomtholmen holme
      Tomtholmen holme
      Tordbetena ängar
      Tordsundet sund
      Tordsundsholmen holme
      Tormyren myr
      Tormyren myr
      Torrberget, Nordre berg
      Torrberget, Synnre berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrbergsbäcken bäck
      Torrbergsbäcken bäck
      Torrbäcken bäck
      Torrbäcken bäck
      Torrhögen höjd
      Torrkvisseln ågren
      Torr-Oxberget berg
      Torroxberget berg
      Torrsmolet berg
      Torsundberget berg
      Torsundberget berg
      Torsundet sund
      Tottoåsen ås
      Tottoåsen ås
      Tovdalsbacken höjd
      Tovdalsbacken backe
      Tovgravbäcken bäck
      Tovgrubbäcken bäck
      Tovmorbäcken bäck
      Tovmorbäcken bäck
      Tovmoren skogsmark
      Tovmoren Saknas
      Trollkäringhålet bergskreva
      Trollkäringhålet Saknas
      Trollögat tjärn
      Trådsbäcken bäck
      Trätmyren myr
      Trätmyren myr
      Trätrönningen äng
      Trättjärnen tjärn
      Trättjärnen tjärn
      Trättmyren myr
      Trättmyren myr
      Trättrönningarna röjningar
      Trättrönningen Saknas
      Tröskmyrberget berg
      Tröskmyrberget berg
      Tröskmyren myr
      Tumsjöbrunnen, se Brynnen bäck
      Tumsjön sjö
      Tumsjön sjö
      Tunalöpan vältplats
      Tunnören grund
      Tuvan nätmärke
      Tuvnäset halvö
      Tuvängedet Saknas
      Tvärån, se Mammerån å
      Tvärån annat namn på Mammerån
      Tådevallen slåtter
      Tällbergsmyren myr
      Tällningsaven vik
      Tävjebäcken, se Meningsbäcken bäck
      Tävjemarken trakt
      Tävjetjärnbäcken bäck
      Tävjetjärnen tjärn
      Törberget, se Torrberget berg
      Törbergsbäcken, se Torrbergsbäcken bäck
      Uggarna höjder
      Uggarna berg
      Uggarna berg
      Uggbäcken bäck
      Uggen höjd
      Uggen berg
      Uggen berg
      Uggtjärnbäcken bäck
      Uggtjärnviken vik
      Uggtjärnen tjärn
      Uggtjärnen tjärn
      Ulvan å
      Ulvan å
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvbergsmyren myr
      Ulvbergstjärnen tjärn
      Ulvdalen dalgång
      Ulvhammaren berg
      Ulvkroken åkrok
      Ulvmyren myr
      Ulvnäsen ängsslått
      Ulvnäsmyren myr
      Ulvtensjön, se Årten sjö
      Ulvtensjön, se Orten sjö
      Ulvån, se Ulvan å
      Ulvåsen, Övre och Yttre åsar
      Ulvåsen, Ytter ås
      Ulvåsen, Över ås
      Unholmbäcken bäck
      Unholmtjärnen tjärn
      Unsjöbrännan betesmark
      Unsjömyrarna myrar
      Unsjömyrarna myrar
      Unsjön, Övre och Yttre sjöar
      Unsjön sjöar
      Unsjöuggen, Nordre höjd
      Unsjöuggen, Synnre höjd
      Unsån å
      Unsån å
      Unsån, Lilla å
      Upp-i-högarna höjder
      Upp-i-Ulvnäsen slått
      Upp-i-åsen ås
      Upp-i-åsen ås
      Upp-med-hälen, se Hälängena äng
      Upp-med-roten betesmark
      Upp-med-tjärnarna, se Väst-med-tjärnarna tjärnar
      Ursmyrarna myrar
      Ursmyrbrynnet bäck
      Ursmyrhöjden höjd
      Ursmyrhöjden höjd
      Ut-i-myrum myrar
      Ut-i-strömmen ström
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterbäckmyrarna myrar
      Utören grund
      Utörnäset näs
      Vackerdalbäcken bäck
      Vackerdalen dal
      Vackeruggen, se Tateruggen berg
      Vackeråsarna åsar
      Valavan ave
      Valaven vik
      Valen röse
      Vallmoren mor
      Vallnäset näs
      Valmdalsslåtten Saknas
      Valmen å
      Valmen å
      Valmfjället fjäll
      Valmfjället fjäll
      Valmmyrarna myrar
      Valmmyrarna myrar
      Valmån, se Valmen å
      Valptjärnen tjärn
      Valtjärnarna tjärnar
      Valtjärnarna Saknas
      Valtjärnarna tjärnar
      Valtjärnbäcken bäck
      Valtjärnbäcken bäck
      Valtjärnbäcken bäck
      Valtjärnen, Lilla tjärn
      Valtjärnen, Stora tjärn
      Valtjärnbäckslåtten myrar
      Valtjärnen tjärn
      Valtjärnmyrarna myrar
      Valven sänkor
      Valven sänkor
      Valvet dalsänka
      Vangarna ängen
      Vargstubacken, se Furuhäll nipa
      Vargstubäcken bäck
      Vargstugubacken backe
      Vargstugubäcken bäck
      Vargstugumyrarna myrar
      Vasslen bäck
      Vasseldalen dal
      Vasselmoren granholme
      Vasselmoren mor
      Vasselängena ängen
      Vasslan å
      Vattaberget, se Vettaberget berg
      Vattsbäcken bäck
      Vedulvsberget, se Vädursberget berg
      Vedulvsberget, se Vädursberget berg
      Veman, Syndre å
      Vemdalshammaren, se Vemhammaren berg
      Vemhammaren berg
      Vemkölen myrmark
      Vemtjärnen tjärn
      Vettaberget berg
      Vettaberget berg
      Vettaberget berg
      Vidjekällan källa
      Viduppet bäck
      Vidöppet, se Storåsbäcken Saknas
      Vikarberget berg
      Vikarberget berg
      Vikarkilen myr- och skogsområde
      Vikarsjön sjö
      Vildfinkan Saknas
      Villmansloken lok
      Vinberget berg
      Vinberget berg
      Vinbergsmyrarna myrar
      Vinbergsmyren myr
      Vinbäcken bäck
      Vinbäcken bäck
      Vindbäcköarna strandslåttar
      Vinnstabäcken bäck
      Vindstakällan myr
      Vinmyren, se Vinbergsmyren myr
      Vinnstakällorna myrar
      Vintervägsmyren myr
      Vintervägsviken vik
      Vintjärnen tjärn
      Vintjärnen tjärn
      Vispan moar
      Vispan jämn mark
      Vispbacken backe
      Vispbäcken bäck
      Vispbäcken bäck
      Vitan å
      Vitan bäck
      Vitdalen dal
      Vitmälen sandnipa
      Vitmälholmarna holmar
      Vitstranden änge
      Vituggen höjd
      Vituggen berg
      Vitåsarna berg
      Vitåsarna åsar
      Vitåsarna åsar
      Vitåsbäcken bäck
      Vitåsbäcken bäck
      Vitåstjärnen tjärn
      Vitåsen ås
      Vitåstjärnen tjärn
      Vondbäcken bäck
      Vondbäckmyren myr
      Vondbäckskalet fjällpass
      Vondkilen slått
      Vondkällan myr
      Vondmyren myr
      Vondtjärnmoren skogsmark
      Vonstöttjärnarna tjärnar
      Vågarna vikar
      Vågbäcken bäck
      Vågbäcktjärnen tjärn
      Vågorna vikarna
      Vågvallen änge
      Vågvallmyrarna Saknas
      Vålarna fjäll
      Vålbäcken bäck
      Vålen, se Långåvålen berg
      Vålhammaren berg
      Vålhammarn berg
      Vålskaftet fjäll-ända
      Vålstenen berghammare
      Våltjärnarna, se Valtjärnarna tjärnar
      Våltjärnen tjärn
      Vålungsberget berg
      Vålungsberget berg
      Vålungsbäcken bäck
      Vålungsbäcken bäck
      Vålungsdalen dal
      Vålungshammaren Saknas
      Vålåsbäcken bäck
      Vålåsen ås
      Vålåsen ås?
      Vålåsängen Saknas
      Vånd-, se Vond- Saknas
      Våndmyrbäcken bäck
      Våndmyrkammen<