ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Klövsjö socken : Bergs tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 731 Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 493
Klövsjö sn aldån, se Älderåna å Klövsjö socken Abborreden åutvidgning
Klöfsjö sn o. by? Aldån å Klövsjö socken Avan vik
Klövsjö sn Alta Elf, se Aldån å Klövsjö socken Assemyren myr
Klövsjö sn Andersmyren myr Assemyrbodarna fäb. Axelbacken backe
Klövsjö sn Avan vik Assemyren fäb. Axelflon myr
Klöfsjö sn? Avfångviken vik Axels gård Barkmyren myr
Klövsjö sn Axelflon sank mark Axel-Svens torp Bergbacken bergsluttning
Klövsjö sn Backbäcken bäck Backgårdarna gårdar Bergbodskålen myrslåtteri
Klövsjö sn Backbäcken bäck Bergbodarna fäb. Bergmyren myr
?Klövsjö och Rätan snr Backstabrännan terräng Berggårdarna gårdar Bergstjärnen tjärn
Klöfsjö sn o. by Barkmyren myr Bergvallen fäb. Björnbackänget äng
Klövsjö sn Bergsmyren myr Bjärtan fäb. Björnbäcken bäck
Klövsjö sn Bergstjärn tjärn Björnsänget fäb. Björnbäcken, se Stammarbäcken Saknas
Klöfsjö sn o by Bergstjärnen tjärn Björnänget fäb. Björnhammaren backe
Klövsjö sn Bergstjärnen tjärn Björnänget fäb. Blektjärnen tjärn
Klövsjö sn Bergstjärnen sjö Blybergs gård Blyberget berg
Klövsjö sn (kapell) Birkils Sjöarne, se Börtnan. Stora o Lilla sjöar Blybergsbodarna fäb. Blyberget berg
Klövsjö sn Birkils Sjöarne, se Börtnan, Stora o Lilla sjöar Bommen flottarstugor Blyberget berg
Klövsjö sn Bjartmyrarna myrar Bortanån fäb. Blåstensmon mo
Klövsjö sn (kapell) Björnbäcken bäck Bortanånvallen fäb. Bomviken vik
Klövsjö sn Björnbäcken bäck Bortaånvallen fäb. Borsflon myr
Klövsjö kapellförs. Björnbäckänget terräng Bostället gård Bort-på-Kölen utmark
Klövsjö sn Björnhammaren berg Bräckvallen fäb. Brattmyrberget berg
Klövsjö sn Björnmyren myr Bräckvallen fäb. Brattrenen backsluttning
Klövsjö sn Björnssonsodlingen terräng Brännarna fäb. Bredflon myr
Klövsjö sn Björnsänget terräng Brännbodarna, se Brännvallen fäb. Bredflotjärnen tjärn
Klövsjö kapellförsaml. Blektjärnen tjärn Brännorna fäb. Brunnan å
Klövsjö kapellförs. Blektjärnen tjärn Brännvallen fäb. Brunnan å
Klövsjö sn Blind-Doveln bäck Brännvallen fäb. Bräckan bergsträckning
Klövsjö sn Blyberget berg Brännvallen fäb. Bräckflöten myr
Klövsjö sn Blåstensmon mo Bullen fäb. Bräckvallsflöten myr
Klövsjö sn Blästergrubban myr Bullen fäb. Brännhögen berg
Klövsjö sn Bodhån sjö På bullen se Sivertbodarna fäb. Brännsmyren myr
Klövsjö sn *Brattliden gränsmärke? Bäckmans gd Bäckeflöten myr
Klövsjö sn Bredflobrännan skogsmark Dicksonskojan koja Bäckehågna fjällhöjd
Klövsjö sn Bredflon sank mark Dilles torp Bäckehågna fjäll
Klövsjö sn Bredflotjärnen tjärn Dånsen torp Bäckehågna fjäll
Klövsjö sn Brottet terräng Dåvelsås by Bäcken bäck
Klövsjö sn Brunnan å Dovelsås by Bätjärn myr och ängsområde
Klövsjö sn Brynntjärnbäcken bäck Dovelsås gård Börjestensvarpen fiskställen
Klövsjö sn Bräckflötarna sank mark Dövelsås by Bösberget berg
Klövsjö socken el by Bräckflötarna sank mark Erik-Emriksbodarna fäb. Digertjärnen tjärn
Klövsjö sn Brännhögen berg Erik-Larsbodarna fäb. Digertjärnen tjärn
Klövsjö sn Brännmyren myr Erik-Ols gård Digertjärnsholmen myrholme
Klövsjö sn Brännorna terräng Erik-Ols gård Djupmyrbäcken bäck
Klövsjö socken el. by Brännsmyren myrmark /Se Ers-gården gård Djupmyrbäcken bäck
Klövsjö sn /Se Brännsmyren myr Ers-sved gård Djupviken vik
Klövsjö kyrka Saknas Brännsmyrhöjden höjd Fall fäb. Doveln å
Klövsjö sn Brännänget terräng Fallmorarna fäb. Doveln å
Klövsjö sn /Se Byrkna, se Börtnan, Stora o Lilla sjöar Fallmorarna fäb. Doveln å
Klövsjö sn /Se Byrkna Sjöarna, se Börtnan, Stora o Lilla sjöar Fallmorvallarna fäb. Dovelshögen bergshöjd
Klövsjö sn /Se Nedra Byrkna Sjön, se Börtnan, Lilla sjö Fallvallen fäb. Dovelshögen höjd
Klövsjö sn /Se Ytter Byrkna Sjön, se Börtnan, Lilla sjö Fjällbodarna se Dovelsås by Dovelsnäset näs
Klövsjö sn /Se Ytter Byrkna Sjön, se Börtnan, Lilla sjö Fjällbodarna by Dunshålet myr
Klövsjö sn /Se Båthusbacken backe Fjällbodarna fäb. Dövelsåshögen bergshöjd
Klövsjö sn /Se Bäckarna bäck Fjällbodarna by Dövelsåshögen, Lilla bergshöjd
Klövsjö sn /Se Bäckeflöten sank mark Fjällgården gård Dövula å
Klövsjö sn /Se Bäckehågna fjäll Fjällvallen fäb. Dövulån, Lilla å
Assemyrvallen fäb. ?Bäckehågna fjäll Fotingen fiskarstugor Ersbäcken bäck
Axelstöreset skogskoja Bäckehågna fjäll Fotingen torp Fallmortelet bergssluttning
Bergbodarna fäbod /Se Bäckehågna fjäll Fotingsbodarna fiskarstugor Fiskviken vik
Bergbodarna fäb. Bäckehågna berg Fotingsbodarna fäb. Fiskviken vik
Bergvallen fäb. Börnkärn, se Bergtjärnen tjärn Frans gård Fiskvikholmen holme
Bjartan fäb. Börtnan, Lilla sjö Fågelvik torp Fiskvikholmen holme
Björnvallen fäb. Börtnan, Lilla sjö Fågelvik t. Fiskviknäset näs
Blybergsbodarna fäb. Börtnan, Lilla sjö Fätjan gård Fiskviknäset näs eller ö?
*Borilsten, se Börjesten Saknas Börtnan, Lilla sjö Glans gård Fiskån å
Bräckvallen fäb. Börtnan, Stora o. Lilla sjöar Granbergs gård Fiskån å
Bullen fäb. Börtnan, Stora o. Lilla sjöar Grenbergs torp Fiskåtjärnen tjärn
Bäckmansvallen fäb. Börtnan Stora o Lilla sjöar Grubban gård Fiskåtjärnen tjärn
Bösvallen fäb. Börtnan, Stora o. Lilla sjöar Grubban gård Flakagravdiket bäck
Dalvallen fäb. Bösbäcken bäck Grubbodarna fäb. Flakagraven myr
Dövelsås (Döfvelsås) gd /Se Bösen berg Gunnars gård Flarken tjärn
Fallkojan skogskoja Dalamanmyren myr Gustavs torp Flarken tjärn
Fjällvallen fäb. Didriksänget terräng Görn-Jons gård Fliggen Saknas
Fotingsbodarna fäbodar Digertjärnbäcken bäck Halvarsbacken gård Fliggen berg
Fånglingsbodarna fäbod /Se Digertjärnen tjärn Hammarbergs gårdar Fliggen berg
Grubbvallen fäb. Djupmyrbäcken bäck Hans´ gård Fliggflon myr
*Hallen Saknas Djupmyren myr Hans-Ols gård Floarna myrområde
Hansstöreset skogskoja Djupmyren myr Harströms torp Flobergsmyrarna myr
Hundstensvallen fäb. Djupviken vik Hundstensvallen fäb. Flobergsmyren myr
Höandbodarna fäb. Doveln å Hundstensvallen fäb. Floen myr
Johangården gn /Se Doveln bäck Hustorpet torp Flon myr
Johanskölen fäbod /Se Dovelshögen berg Härligheten fäb. Fotingen sjö
Johankölen fäb. Drolbackarna backar Höandbodarna fäb. Fotingen sjö
Jöns-Ersbodarna fäbod /Se Dufwelåhn, se Doveln å Höandbodarna fäb. Frunästjärnen tjärn
Jöns-Ersbodarna fäb. Dyfvelsån, se Dövula å Höjanvallen fäb. Frunästjärnen tjärn
Jöns-Erskölen fäbod /Se Dygropen sank mark Höjanvallen fäb. Fräsbäcken bäck
Jöns-Ersstöreset skogskoja Dånsmyren myr Jens-Ersbodarna fäb. Fröunästjärnen tjärn
Jöns-Jonsbuan fäbod /Se Däfvelshögen, se Dövelsåshögen berg Jens-Ers-kölen fäb. Fröunäsänget ängsmark
Jörn-Jonsbodarna fäb. Dödflon sank mark Jens-Erskölen fäb. Fåglingsberget berg
Klövsjö by Dödflon myr Johangården gård Fåglingsmyren myr
Klövsjö by Dödmanslandet terräng Johan-kölen fäb. Fätjåfallet vattenfall
Klövsjöbyn by Dövelsåshögen berg Johankölen fäb. Fäten udde
Klövsjö by Dövula å Jonas´ torp Föuslättet myr
Klövsjö(byn) by Ersbäcken bäck Jon-Ers gårdar Galanäset näs
Klövsjöbyn by Ersflon sank mark Jon-Kjels torp Galanäset udde
Klövsjö(byn) by Ers-Långkölen sank mark Jon-Lars gård Gammalbodhöjden berg
Klövsjö(byn) by Ersängena terräng Jon-Sjuls gård Gammalbodhöjderna höjder
Klövsjö by Esbjörntjärnen tjärn Jöns-Eriksbodarna fäb. Gammalbodviken vik
Klövsjöbyn by Fallmoren terräng Jöns Eriks-bodarna fäb. Gardibussen hårdvallsområde
Klövsjöbyn by Fiskviknäset näs Jöns-Ers gård Getryggen bergshöjd
Klövsjöbyn by Fiskåmyrarna myr Jöns-Erskölen fäb. Gjutmyrbäcken bäck
Klövsjöbyn by Fiskåmyrbackarna höjd Kalles gård Gjutmyren myr
Klövsjöby komm. bost. /Se Fiskån å Karls gård Gläffsberget berg
Klövsjö by /Se Fiskån å Karsnäset torp Gonäset näs
Kullbodarna fäb. Fiskån å Karsnäset torp Gonäsviken vik
Kvarnsjö by Fiskån å Kjels torp Gormyråsen skogsås
Kvarnsjö by? Fiskån å Klampenborg torp Gorrmyran myrområde
Kvarnsjö by Fiskåtjärn sjö Klampenborg t. Gorrmyren myr
Kvarnsjö by Fiskåtjärnen tjärn Klockars torp Griman strandparti
Kvarnsjö by Flarken sjö Klyftes torp Grimnäset näs
Kvarnsjö by Fliggen berg Klövsjö by o. sn Gråhogna fjällhöjd
Kvarnsjö by Fliggflon sank mark Klövsjö by Gråhågna berg
Kvarnsjö by Floarna sank mark Klövsjöby by Grönhögen berg
Kvarnsjö by Flobäcken bäck Kraftstation, Skålans elektriska kraftstation Gåsnäset näs
Kvarnsjö by Flobäckänget terräng Kullbodarna fäb. Gällnäsflon myr
Kvarnsjö by /Se Fotingen sjö Kullen gård Gällnäsflon myr
Kvarnsjö by /Se Fotingen sjö Kvarnsjö by Gällnäsflon myr
Kvarnsjö by /Se Fotingen sjö Kvarnsjö by Görmyren myrområde
Kvarnsjö by /Se Fotingen sjö Källbergs torp Hagströmsnäset näs
Lillkojan skogskoja Fotingen sjö Lars-Svens gård Hedningskistan bergstopp
Lindbergodlingarna fäbod /Se Fotingen sjö Lillmenan torp Hedningskistan, se Kistan Saknas
Lokvallen fäb. (?)Fotingen sjö Ljungnäs fiskarstuga Hovruet, se Bäckehågna Saknas
Lännäsvallen fäb. Fotingen sjö Ljungnäs fiskarst. Hundmyren se Yttermyren Saknas
Lövhyddan hydda (?)Fotingen sjö Loken fäb. Hundstensnäset näs
Morarna fäb. Fotingen sjö Loken fäb. Hundstjärnen tjärn
Morbodarna fäb. Fotingen sjö Lokvallen fäb. Hundtjärnen tjärn
Moren gård Fotingen sjö Lokvallen fäb. Hundtjärnen tjärn
Moren gård Fotingen sjö Lokvallen fäb. Hålmyren myr
Moren gd Fotingen sjö Lokvallen fäb. Hånäset näs
Morvallen fäb. Fotingen sjö Lännäset fäb. Hånäset udde
Myran fäbod /Se Fotingen sjö Lännäsvallen fäbod Hånäsviken vik
Mårten Jönsbodarna fäbod /Se Fotingen sjö /Se Lännäsvallen fäb. Häggnäset näs
Mårten Jönsbodarna fäbod Fotingen, Lännässjön sjöar Matvik torp Hällbäcken bäck
Mälen fäbod /Se Fotingen sjö Mellangården gård Härslätten bergslätt
Mälen fäb. Fotingen sjö Mellangårdsbodarna fäb. Högarna berg
Nordgårdsstöreset skogskoja Fotingen sjö Mellanstugan gård Högen berg
Norellbuan fäbod /Se Fotingen sjö Millagårdsbodarna fäb. Högen, se Klövsjöhögen Saknas
Norellsbodarna fäb. fotingsiön, se Fotingen sjö Millarsbodarna fäb. Hölen sjö
Nybo gd:ar /Se Fotingssiön, se Fotingen sjö Millarsbodarna fäb. Hölen utvidgning
Nybodarna fäb. Foting Sjön, se Fotingen o Lönnässjön sjö Millesdu gd Höltjärnen tjärn
Nygårdsvallen fäb. Franskölbäcken bäck Modins torp Höltjärnen tjärn
Nykojan skogskoja Franskölen sank mark Mon gård Jonsmyren myr
Olavallen fäb. Frönästjärnen tjärn Mon gd Jöns-Jons-näset näs
Oppbodarna fäb. Frönäsänget terräng Mora gård Kagabäcken bäck
Oppvallen fäb. Fågelåsen ås Morarna fäb. Kagamyrarna myrar
Oxsjövallen fäb. Fåglingsberget berg Morarna fäb. Kagamyrbäcken bäck
Per Ersbodarna fäbod /Se Fåglingsmyren myr Morbergs gård Kagamyren myr
Röja fäbod /Se Fättjan nat.namn? Morbodarna fäb. Karamyrbäcken bäck
Röjvallen fäb. Fättjeåfallet vattenfall Morbodarna, se Morvallen fäb. Karl-Anders-backen berg
Sakrisbodarna fäb. Galanäset udde Morsved gård Karl-Anders-bränna mo
Sandvikdalen fäb. Galanäset udde Morvallen fäb. Korsnäset näs
Skålan by Galmnäse??, se Galanäset udde Morvallen fäb. Karsnäsviken vik
Skålan by Galmnäse, se Galanäset udde Morvallen fäb. Katrinabäcken bäck
Skålan by Galmyren myr Morvallen fäb. Keglen? holme
Skålan by Gammalbodbäcken bäck Morvallen fäb. Kistan bergknalle
Skåland by Gammalbodhöjden höjd Mårten Jöns torp Kistan bergknalle
Skålan by Gammalbodviken vik Mälen fäb. Kjelsmyren myr
Skålan by Gammelvallmyren myr Mälen fäb. Kleven fjällbrant
Skålan by Getryggen berg Nedanberget västra delen av Klövsjöby Kloppen myr
Skåland by? Getryggen bergshöjd Nordgårdarna gårdar Kläffsmyren myr
Skålan by Gläfsberget berg Nybo by Kläppen berg
Skålan by Godhålet sank mark Nybo by Kläppen berg
Skålan by Godnäset näs Nybodarna by Kläpptjärnen tjärn
Skålan by Grima terräng? Nybodarna fäb. Klöppingsnäset näs
Skålan by Grimnäset näs Nybodvallen fäb. Klöppingsviken vik
Skålan by *Gropgraven gränsmärke? Nygården gård Klövsjöfjällen fjällområde
Skålan by Grubbängena terräng Nygården gård Klövsjöfjällen fjäll
Skålan by Gråhågna berg Näs gård Klövsjöfjället fjäll
Skålan by Gräsbäcken bäck Nörrkes torp Klövsjöhögen fjäll
Skålan by /Se Gräsbäckmyren myr Olavallen fäb. Klövsjöhögen berg
Skålan by /Se Grönhögen höjd Ol-Pers gård Klövsjöhögen berg
Skålen fäb. Grönhögen nat.namn? Oppbodarna fäb. Klövsjöhögen berg
Stabergsvallen fäbod /Se Gubbacken backe Oxsjövallen fäb. Klövsjön sjö
Stabergsvallen fäb. Gunnarsodlingen terräng Oxsjövallen fäb. Krokbäcken bäck
Storvallen fäb. Gunnar-Persrönningen terräng Ovanberget östra delen av Klövsjöby Kroksnäset näs
Sven buan fäbod /Se *Gyttjeån å Palmgården gård Kroksnäsviken vik
Svennäsbodarna fäbod /Se Gålåån, se Fiskån å Per-Ers gård Kusviken vik
Sångbäckvallen fäb. Gårdmyren myr Postes torp Kusvikholmen holme
Torrvallen fäb. Gårmyren myr Prästgården gård Kvarnbäcken bäck
Trångforskojan koja Gårmyråsen ås Putbodarna fäb. Kvarnbäcken bäck
Trättängesbodarna fäb. Gåsnäset näs Påls gård Kvarnbäcken bäck
*Utskavene landområde *Gåstjärnen tjärn Renen gård Kvarnbäcken bäck
Åbovallen fäb. Gällnäsflon myr Rulles gårdar Kvarnbäcken bäck
Åbovallen f.d. fäbod *Hadningskifta gränsmärke Röjvallen fäb. Kvarnbäcken bäck
Åsmyrvallen fäb. Hafvarru, se Bäckehågna (=Hovruet) fjäll Röyvallen fäb. Kvarnbäcken bäck
Ängena fäb. Hafwerru, se Bäckehågna (=Hornet) fjäll Sakrisbodarna fäb. Kvarnmyrarna myrområde
Östbackvallen fäb. *Hammersvik vik Sandvikdalen fäb. Kvarnmyrbäcken, se Kagabäcken Saknas
Östbodarna fäb. Hans-Olsodlingen terräng Sandvikdalen fäb. Kvarnsjön sjö
Östgårdsbodarna fäb. *Havanfjäll fjäll Sivertbodarna fäb. Kvarnsjön sjö
Östibodarna fäb. Hedningskistan bergstopp Sivertgårdarna gårdar Kvarnstupet fors
*Övergården gd Holmarna terräng Sivertvallen fäb. Kvarntjärnen tjärn
  Holmen holme Sivertvallen fäb. Kvistberget berg
  Holmen terräng Sjöbergs gård Kvistberget berg
  Hovruet fjäll Skarpänget fäb. Kvällshögen fjäll
  Hovruet fjäll Skarpänget fäb. Kvällshögen, Lilla fjällhöjd
  Hovruet fjäll Skarpänget fäb. Kvällshögen, Stora fjällhöjd
  Hundstjärnen tjärn Skarpängsvallen fäb. Kägeln holme
  Hundtjärnen tjärn Skarpängsvallen fäb. Källmyrbacken skogsås
  Håbäcken bäck Skåland by Källmyrbäcken bäck
  Hålet terräng Skålan by Källmyren myr
  Hålmyrbackarna backar Skålan by Källorna myr
  ?Hånäset näs Skålan by Kölen el. Kölarna utmarkerna
  Hånäset näs Skåla fäb. Kölmyren myr
  *Håsbonäset näs Skålbodarna fäb. Ladmyrberget berg
  Håsjöru, se Bäckehågna (=Hovruet) fjäll Skålen fäb. Ladmyren myr
  Häggnäset näs Slantes torp Ladmyrtjärnen tjärn
  Härgrubban sänka Smed-Jöns´ torp Landarån å
  Hästkällan källa Staberget fäb. Landarån å
  Högberget höjd Stabergsvallen fäb. Landarån å
  Högflon myr Stabergsvallen fäb. Landrosbäcken bäck
  Högtelen berg Stormenan torp Larsbäcken bäck
  Höjderna höjder Storslättorpet torp Larsmyren myr
  Hölen åutvidgning Storvallen fäb. Ledmyrbacken backe
  Hölen sjö Strandbergs gård Ledmyren myr
  Höltjärnen tjärn Sunden, se Fågelvik t. Leklandet mo- och skogsområde
  *Imstjärnen tjärn Sundvisbacken gård Lien backsluttning
  Johankölen sank mark Sundsvallen fäb. Lien backsluttning
  Johankölen utmark /Se Svartåsbodarna fäb. Lillbäcken bäck
  Jonasmyren myr Svartåsbodarna fäb. Lillbösen berg?
  Jongna fluvius??, se Ljungan älv Svedgårdarna gårdar Lilldalsmyren myr
  Jångna ef, se Ljungan älv Svedstöriset slåtterstuga Lilldoveln å
  Jonsmyren myr Svennes gård Lilldåveln å
  Jöns-Erskölen sank mark Sångbäcksvallen fäb. Lillfätjan bäck
  Jöns-Erskölen utmark /Se Sångbäckvallen fäb. Lillfätjeån bäck
  Kagamyrbäcken bäck Timmerkojan koja Lillhånäsviken vik
  Kaptenshålet terräng Tomas torp Lillkvällshögen fjällhöjd
  Karsnäset näs Tomtarna gård Lillsnasen berg
  Karsnäsviken vik Tornbergs gård Lillstaberget berg
  Katrinabacken backe Torrvallen fäb. Lilltevjeåsen skogås
  Katrinadalen dalgång Torrvallen fäb. Lokarna tjärngrupp
  Kistknularna bergsknallar Tranäsviken, se Viken t. Lokarna myr
  Kjellsmyren myr Trättängsbodarna fäb. Lokbackarna backar
  Klappbäcken bäck Uppgården gård Lokmyrarna myrområde
  Klappänget terräng Uppgården gård Lokmyrarna myrar
  Klockaränget terräng Uppstugan gård Loktjärnarna tjärngrupp
  *Klåxås Afradsland utmark Uppvallen fäb. Loktjärnen tjärn
  Kläppen berg Uppvallen fäb. Lommyrberget berg
  Kläppmyren myr Utanbergsvallarna gård Lommyrberget berg
  Klöfsiökiernarne, se Svartåstjärnen tjärn Utnäset gård Lommyrtjärnen tjärn
  Klöppingen näs Ut på vallarna, se Östbodvallen fäb. Lommyrtjärnen tjärn
  Klöppingsviken vik Vallarna gård Lomnäset näs
  *Klövsjö avradsland utmark Vederbergs gård Lustfältmyren myr
  Klövsjö fjäll fjäll /Se Vidjelokarna fäb. Långflon myr
  Klövsjöfjällen fjäll Viken torp Långmyren myr
  Klövsjöfjällen fjäll Viken t. Långmyren myr
  Klövsjöfjällen fjäll Västgården gård Långmyren myr
  Klövsjöfjällen fjäll Västombäcken torp Långmyren, se Stormyren Saknas
  Klövsjöfjällen fjäll Yttermyrkojan slåtterkoja Långmyränden myr
  Klövsjöfjällen fjäll Zakris gård Långrönningen gammal slått- och ängsmark
  Klövsjöfjällen fjäll Zakrisbodarna fäb. Långsandnäset näs
  Klövsjöfjällen fjäll /Se Zakrisbodarna fäb. Långsandviken vik
  Klövsjöfjällen bergsmassiv Zakrisvallen fäb. Långsandviken vik
  Klövsjöfjället fjäll Zakrisvallen fäb. Långsandviknäset näs
  Klövsjöfjället fjäll Åbovallen fäb. Långsandviknäset näs
  Klövsjöfjället fjäll Åbovallen fäb. Långsvedsundsflon myr
  Klövsjöfjället fjäll /Se Åbovallen fäb. Långtjärnbäcken bäck
  ?Klövsjöfjället fjäll /Se Årbun fiskarkoja Långtjärnen tjärn
  Klövsjöfjällen fjäll Ängena fäb. Långtjärnen tjärn
  Klövsjöhögen berg Ängena fäb. Långåbäcken bäck
  Klövsjön sjö Ödins torp Långöbäcken bäck
  Klövsjön sjö Östbacken gård Långön ö
  Klövsjön sjö Östbodarna fäb. Långön ö
  Klövsjön sjö /Se Östbodarna fäb. Läcksflötarna myr
  Klövsjön sjö /Se Östbodarna fäb. Läcksflötarna myrar
  Klövsjön sjö Östbodvallen fäb. Lännelån, se Landarån Saknas
  Klövsjön sjö Östbodvallen fäb. Lännäsberget berg
  Klövsjön sjö Östbovallen fäb. Lännäsberget berg
  Klövsjön sjö Östgårdarna gårdar Lännäsbäcken bäck
  Klövsjön sjö /Se Östgården gård Lännässjön sjö
  Knallen terräng Östtäckten gård Lännäsudden udde
  Knulbäcken bäck   Lännäsudden udde
  Koldalsmyren myr   Läxflötmyren myr
  Korsbackarna backar   Läxflötmyren myr
  *Korsbacken backe /Se   Lökemyren myr
  Korsbacken backe /Se   Lönngärdsmyren, se Yttermyren Saknas
  Krokbäckbacken backe   Margitflon myr
  Krokbäcken bäck   Mattisberget berg
  Kroksnäset näs   Matviken vik
  Kullrönningen terräng   Medaftonshågna fjäll
  Kusvikholmen holme   Medaftonshågna fjäll
  Kvarnbäcken bäck   Meldåsen skogsås
  Kvarnbäcken bäck   Meldåsmyrarna myrområde
  Kvarnbäcken bäck   Mellanfjället, se Klövsjöhögen Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Mellantjärnbackarna backar
  Kvarndammen terräng   Mellantjärnen tjärn
  Kvarnmyren myr   Meln vik
  Kvarnsjön sjö   Melvarpen fiskställen
  Kvarnsjön sjö   Middagsberget berg
  Kvarnsjön sjö   Middagsberget berg
  Kvarnsjön sjö   Middagsflon myr
  Kvarnsjön sjö /Se   Middagsflon myr
  Kvarnsjön sjö   Milskiftmyren myr
  Kvarnsjön sjö   Milskiftmyren myr
  Kvarntjärnen tjärn   Mobäcken bäck
  Kvarnån å   Molokberget berg
  Kvarnån å   Morbodnäset näs
  Kvistberget berg   Moret ed
  Kvistberget berg   Mossviken vik
  *Kvitjärn sjö   Mårtennäsbäcken bäck
  Kvällshögen berg   Märkelstenshågna fjäll
  Kvällshögen berg   Märkeshällen Saknas
  Kvällshögtjärnen tjärn   Märkeshällfjället fjäll
  Käglen ö   Märkeshällsfjället fjäll
  Källmyrbacken backe   Märkeshällhågna fjäll
  Källmyrbäcken bäck   Märkeshällshågna fjäll
  Källmyren myr   Märkestenshågna, se Märkeshällfjället Saknas
  Källmyren myr   Märkestenshågna fjäll
  Kättilsmyren myr   Nipdalen dal
  Kölarna utmark /Se   Notholmen holme
  Kölbäcken bäck   Notön holme
  Kölmyren myr   Nybodberget berg
  Kölmyren myr   Nybodhögen berg
  Kölmyrskallen berg   Nybodån å
  Ladumyrberget berg   Nybodåsen berg
  Ladumyren myr   Nybomoarna moområde
  Landarån å   Nyboviken, se Fiskviken Saknas
  Landrosbäcken bäck   Nyttningsflon myr
  Lappbackarna backar   Oppflon myr
  Larsbäcken bäck   Oppvallhöjderna skogsbackar
  Larsflöten sank mark   Orrmyren myr
  Ledmyrbacken backe   Oxsjöfjället fjäll
  Ledmyrbäcken bäck   Oxsjöfjället fjäll
  Lill-Assemyren myr   Oxsjön sjö
  -illbiörsiön, se Börtnan, Lilla sjö   Oxsjöslåtterna myrområde
  lillbiörs-ön, se Börtnan, Lilla sjö   Oxsjöån å
  Lillbiörsiön, se Börtnan, Lilla sjö   Oxsjöån å
  Lillbäcken bäck   Oxsjöån å
  Lillbäcken bäck   Per-Halvarsstranden tjärn
  Lillbäcken bäck   Persmyrbäcken bäck
  Lilldikena terräng   Persmyren myr
  Lill-Doveln å   Pickmyren myr
  Lill-Fågelmyren myr   Pickmyren myr
  Lill-Fättjeån å   Postudden udde
  Lill-Gråhågna berg   Prostgravbäcken bäck
  Lillhelvetet terräng   Prostgravbäcken bäck
  Lillhågna berg   Prostgravflået däld
  Lill-Hånäsviken vik   Prästnäset näs
  Lill-Kvällshögen berg   Rammyrbäcken bäck
  Lill-Kölmyren myr   Rammyren myrområde
  Lill-Läcksflöten myr   Rammyren myr
  Lillmyren myr   Rammyrtjärnen tjärn
  Lill-Rönnberget berg   Rammyrtjärnen tjärn
  Lill-Skalbergsmyren myr   Rastdalen fjälldal
  Lillsnasen berg   Rishogna fjäll
  Lill-Svinkan å   Rishågna fjäll
  Lill-Tälåsmyren myr   Rismyren myr
  Lill-Tävjeåsen ås   Rismyren myr
  *Lillån å   Risstycket fjällsluttning
  Lillån å   Rålandsbäcken bäck
  Lillängesmoren terräng   Råppelhorshammaren fjällhöjd
  Lindbergsodlingen terräng   Röjan å
  Lindesodlingen terräng   Röjan å
  Ljungan älv   Rönberget berg
  Ljungan älv   Rönnbergskölen utmark
  Ljungan älv   Rönningsbäcken bäck
  Ljungan älv   Sandudden udde
  Ljungan älv   Sandviken vik
  Lokarna sank mark   Sandviken vik
  Lokarna vattensamling   Sandviksflötarna myrområde
  Lokarna myr   Sandviksflöten, se Bäckeflöten myr
  Lokbäcken bäck   Sandviksknallarna bergsområde
  Lokmyrarna myr   Sandviksknallarna berg
  Lusasken höjd   Sandvikån å
  Lustfältmon terräng   Siknäsudden udde
  Långflon sank mark   Sjautbäcken bäck
  Långmyrbacken backe   Sjömyren myr
  Långmyren myr   Sjöändan vik
  Långmyren myr   Skalbergsmyren myr
  Långmyren myr   Skalbergsmyren myr
  Långmyränden myr   Skalet myr
  Långsandviken vik   Skalet myr
  Långsandviknäset näs   Skalänget, se Skalet Saknas
  Långsvedsundflon sank mark   Skorvhögarna berg
  Långtjärnbäcken bäck   Skorvhögarna berg
  Långtjärnen tjärn   Skorvhögen berg
  Långöbäcken bäck   Skorvmyren myr
  Långön ö   Skorvtjärnen tjärn
  Långön ö   Skålansjön sjö
  Lännäsberget berg   Skålforsen fors
  Lännäsberget berg   Skålkvarnsforsen fors
  Lännäsbäcken bäck   Skålkvarnsforsen fors
  Lännäse, se Lännäsudden udde   Skålsjön sjö
  lännäse, se Lännäsudden udde   Skällermoarna moområde
  Lännässjön sjö   Slåtternäset näs
  Lännässjön sjö   Slåttnäset näs
  Lännässjön sjö   Slåttbramberget berg
  Lännässjön, Fotingen sjöar   Småfloarna myrområde
  Lännäsudden udde   Småflobrännarna mo- och skogsområde
  Lännäsudden udde   Smörholmen holme
  Lännäsudden udde   Snurren fors
  Lännäsån å   Snålänget äng
  Lökemyren myr   Sol(a)näset näs
  Mallhålet sank mark   Staberget berg
  Malmbäcken bäck   Stabergsbäcken bäck
  Margitflon sank mark   Stamabäcken bäck
  Mattisberget berg   Stamabäckmyrarna myrområde
  Medaftonshågna berg   Stamanäset näs
  Mellanbacken backe   Stammarbäcken bäck
  Mellanfjället fjäll   Stammarbäcken bäck
  Mellantjärnen tjärn   Stavedan å-utvidgning
  Middagsberget berg   Storbacken backe
  Middagsflon sank mark   Storbacken backe
  Midsommarfläcken terräng   Storbacken backe
  Millskiftmyren myr   Storbäcken bäck
  Mobäcken bäck   Storbäcken bäck
  Molokberget berg   Storbäcken bäck
  Molokmyren myr   Stordalsmyren myr
  Morbodnäset näs   Storflon myr
  Moren skogsmark   Storflyet myrområde
  Mor-Jönsänget terräng   Storfätjan bäck
  Mormyren myr   Storfätjeån bäck
  Mossamyren myr   Storhogna fjäll
  Mossaviken vik   Storhånäsviken vik
  Mårten-Jönsbäcken bäck   Storkvällshögen fjällhöjd
  Mälderåsen ås   Stormyren myr
  Mälderåsmyren myr   Stormyren myr
  *Märkeshällan sten? o. gränsmärke   Storsnasen berg
  *Märkeshällan sten? o. gränsmärke   Storstensnäset näs
  Märkeshällen fjäll?   Stortevjeåsen skogås
  Märkeshäll Fjället, se Klövsjöfjällen fjäll   Stortjärnbäcken bäck
  Märkeshäll Fiället, se Klövsjöfjällen fjäll   Stråholmen holme
  Märkesstenshågna berg   Strömhuvudnäset näs
  Märkesstenstjärnen tjärn   Stupet Saknas
  Neder-Bergmyren myr   Sundet sund
  Nils-Aningsmyren myr   Sundsmyren myr
  Nilshövdet terräng   Svanåstjärnen tjärn
  Notön ö   Svartholmen holme
  Nybodberget berg   Svartholmviken vik
  Nybodhögen berg   Svartåshögen berg
  Nybodån å   Svartåshögen fjäll
  Nybodåsen ås   Svartåshögen, se Klövsjöhögen Saknas
  Nybomoarna terräng   Svartåstjärnen tjärn
  Nyboviken vik   Svedbäcken bäck
  Nymyren myr   Svinkan å
  Nyslåttänget terräng   Svinkan å
  Nyttningsflon sank mark   Svinkan å
  Nästersjön sjö   Svinfloterna Saknas
  Näställn Lacus, se Nästersjön sjö   Svinkflåen se Svinkan Saknas
  Näsudden udde   Svinkflået slätt fjällmark
  Ol-Ersslåtten sank mark   Svinkflån back- och skogsområde
  Ol-Jons nat.namn?   Svinkflöterna myr- och ängsområde
  Ol-Nilsen sank mark   Svinkhogna fjällhöjd
  Oppvallbäcken bäck   Sågberget, se Klövsjöhögen Saknas
  Oppvallhöjderna höjder   Sågflon myr
  Oppvallmyren myr   Sångbäcken bäck
  Oppvallmyren myr   Sångbäcksfallet vattenfall
  Orrmyren myr   Tevjebäcken bäck
  Orrmyren myr   Tevjemyrarna myrområde
  Oxsjöfallet vattenfall   Tevjetjärnen tjärn
  Oxsjöfjället fjäll   Tjärndiket bäck
  Oxsjön sjö   Tjärnhån å-utvidgning
  Oxsjöån å   Tjärnhån utvidgning
  Oxsjöån å   Tjärnslagan fjällområde
  Oxsjöänget terräng   Tjärnströmmen ström
  Per-Halvarsstranden tjärn   Torbjörnsmyrarna myrområde
  Persberget berg   Treårshögen berg
  Persmyrbäcken bäck   Trångforsen fors
  Persmyren myr   Trångforsen fors
  Pickmyren myr   Trångforsen fors
  Pintorp terräng   Trättängsberget berg
  *Portfjället fjäll   Trättängsflon myr
  Postudden udde   Tröingarna f.d. slåttermyr
  Prostgrafwa, se Prostgravflået dalgång   Tävjebäcken bäck
  Prostgravbäcken bäck   Tävjemyrarna myrar
  Prostgraven sänka   Tävjeåsen ås
  Prostgravflået dalgång   Tävjeåsen ås
  Prostgravflået dalgång   Vallbäcken bäck
  Prostgravflået dalgång   Vilomohöjderna skogsås
  *Prästhagen hage /Se   Votflon myr
  Prästnäset näs   Vällbäcken bäck
  Prästudden udde /Se   Vällbäcken bäck
  Pålsängena terräng   Vällmyren myr
  Pärlandsbacken höjd   Vällströmmen ström
  Quelshögen, se Kvällshögen berg   Västhövdet näs
  Ramberget berg   Väst i högarna, se Sandviksknallarna berg
  Ramberget berg   Yttermyren myr
  Ramberget berg   Yttermyren myr
  Rammberget berg   Ytterskalbäcken bäck
  Rammyrbäcken bäck   Ytterskalbäcken bäck
  Rammyren myr   Ångroviken vik
  Rammyrtjärnen tjärn   Åsmyren myr
  Rastdalen dalgång   Älgnäset näs
  *Ræiderskard dalgång   Ängesnäset näs
  *Redarskar pass o. gränspunkt   Ängesån bäck
  *Redarskard pass o. gränspunkt   Änkelmyren myr
  ?Redars Skardh dalgång   Ön holme
  Reddarsskard, se *Redarskar pass o. gränspunkt   Örflötarna myrar
  Renbergsåhn, se Rönnbergsån å   Örflöten myr
  Renbergsåhn, se Rönnbergsån å   Östhövdet näs
  Rensvedmyren myr   Östviken vik
  Riderskar, se *Redarskar pass o. gränspunkt   Öurudden udde
  *Riderskar dalgång    
  Rismyrarna myrar    
  Roede ån, se Röjan å    
  Rud Elfwen, se Röjan å    
  *Rålandsbäcken bäck    
  Rålandsbäcken bäck    
  Råppelhålshammaren berg    
  Rävbackarna backar    
  Rävbackarna backar    
  Rävbacken backe    
  Röda elf, se Röjan å    
  Röde E-fwen, se Röjan å    
  *Röda skar dalgång    
  Röda ån, Elfwen, se Röjan å    
  Röda åån, se Röjan å    
  Röda älf, se Röjan å    
  Röda älf, se Röjan å    
  Rödbäckmyren myr    
  Rödbäckåsen ås    
  *Rödeskal fjäll    
  Rödeå Skal, se *Redarskar pass o. gränspunkt    
  Rödhuset terräng    
  Rödmyren myr    
  Röjan, jfr *Ræiderskard å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjan å    
  Röjfallet vattenfall    
  Rönbergskälen, se Rönnbergskölen utmark    
  Rönbergsskälen skogsmark /Se    
  Röningen terräng?    
  Röningen terräng    
  Röningsbäcken bäck    
  Rönnberget berg    
  Rönnbergskölen utmark /Se    
  Rönnbergskölen utmark    
  Rönnbergsån å    
  Rönnbergsån å    
  Rönnbergsån å    
  *Rönådalen dalgång eller del därav    
  Rönnåflöten sank mark    
  Rönån, se Rönnbergsån å    
  Rönnån å    
  Röån, se Röjan å    
  Röåskalet, se *Redarskar pass o. gränspunkt    
  Sakrisholmen holme    
  Sandudden udde    
  Sandvikflöten sank mark    
  Sandvikknallarna berg    
  *Sandviksån å    
  Sandvikån å    
  Siknäsudden udde    
  Sjautbäcken bäck    
  Sjulssonodlingen terräng    
  Sjättemyren myr    
  Sjöbergsflöten sank mark    
  Sjömyren myr    
  Sjömyren myr    
  Skalbergsmyren myr    
  Skalbäcken bäck    
  Skaln , se Skålsjön sjö    
  Skalsved terräng    
  Skarpänget nat.namn?    
  Skorvhögarna berg /Se    
  Skorvhögarna högar    
  Skorvhögen berg /Se    
  Skorvmyren myr    
  Skålansjön sjö    
  *Skåle skog skog    
  Skålforsen fors    
  Skålsjön sjö    
  Skålsiön, se Skålansjön sjö    
  Skålsjön sjö    
  Skäfteshålet sank mark    
  Slagabäcken bäck    
  Slagan terräng    
  *Slattjärnen tjärn    
  Slåttholmen terräng    
  Slåttholmmyrarna myrar    
  Slåttmyrarna myrar    
  Slåttnäset näs    
  Slättbrännberget berg    
  Slättbrännberget berg    
  Slättbrännflon sank mark    
  Slättfjället fjäll    
  Smed-Jönsfligget terräng    
  Smed-Jönsodlingen terräng    
  Småfloarna sank mark    
  Småflobrännorna skogsmark    
  Små-Tröingarna slåttermyr    
  Smörholmen holme    
  Snurren del av älv    
  Snålänget terräng    
  Snålänget terräng    
  Solanviken vik    
  Staberget berg /Se    
  Staberget berg    
  Stabergsbäcken bäck    
  Stamabäcken bäck    
  Stamabäckmyrarna myrar    
  Stamanäset näs    
  Stavedeströmmen ström    
  Stenbäcken bäck    
  Stenhammaren berg    
  Stenmyrbäcken bäck    
  Stenmyrdalen dal    
  Stenmyren myr    
  Stora Björn, se Stora o Lilla Börtnan sjö    
  Stor-Assemyren myr    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Stordammen damm    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflyet myr    
  Storflöten sank mark    
  Stor-Fättjeån å    
  Storhågna berg    
  Stor-Hånäsviken vik    
  Stor-Kvällshögen berg    
  Stor-Kölmyren myr    
  Stor-Läcksflöten myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrloken sankmark    
  Stormyråsen ås    
  Stor-Skalbergsmyren myr    
  Storsnasen berg    
  Storstensnäset näs    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stor-Tävjeåsen ås    
  Storänget terräng    
  Strupmyren myr    
  Stråholmen holme    
  Stubbsved terräng    
  Strömhuvudet strömstart    
  Strömmen vattendrag    
  Stårstjärnen tjärn    
  Sundet sund    
  Sundet terräng    
  Sundudden udde    
  Sundvismyren myr    
  Sundvisänget terräng    
  Surbäcken bäck    
  Svartholmen holme    
  Svartholmviken vik    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartåshögen berg    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svenholmen ö    
  Svinkan å    
  Svinkhågna berg    
  Svinkkilen terräng    
  Sågdammen damm    
  Sågflon myr    
  Sågänget terräng    
  Sångbäcken nar.namn?    
  Sångbäcken bäck    
  Sångbäckfallet vattenfall    
  Sönnanryflon sank mark    
  Tavellegrinna? grind /Se    
  Timmerhuggflon sank mark    
  Timmerhuggmyren myr    
  Tjärnarna tjärnar    
  Tjärnhån sjö, del av älv    
  Tjärnslagan terräng    
  Tjärnströmmen del av älv    
  Tjärnåsen ås    
  Tjärnåsen ås    
  Torbjörnsmyren myr    
  Totingsjön, se Fotingen sjö /Se    
  Tovholmen terräng    
  Tovholmsloken vattensamling    
  Treårshöjden höjd    
  Trångforsen fors    
  Trättängesberget berg    
  Trättängsberget berg(?) /Se    
  Trättängesflon sank mark    
  Trättängesmyren myr    
  Tröingarna fd. slåttermyr    
  Tröingsmyren myr    
  Tröskmyren myr    
  Tröttängsberget berg /Se    
  Tuvan sank mark    
  Tälåsbackarna backar    
  Tälåsmyren myr    
  Tävjebäcken bäck    
  Tävjemyrarna myr    
  Tävjetjärnen tjärn    
  Uggen berg    
  Uneflodalen dalgång    
  Ungbergshäran sank mark    
  Valbergsmyren myr    
  Vallarna terräng    
  Vallbäcken bäck    
  Vallbäcken bäck    
  *Vallgrensmyren myr    
  *Vallgrensmyren myr    
  Vallhöjden höjd    
  Vassbäcken bäck    
  Vassmyrarna myrar    
  Videlokarna terräng    
  Vilomohöjden höjd    
  Vilomohöjden höjd    
  Vithammaren berg    
  Votflon sank mark    
  Votflon sank mark    
  Votmyrbäcken bäck    
  Votmyren myr    
  Votmyren myr    
  Vårandslätten slätt    
  Vällströmmen del av älv    
  Västatmyren myr    
  Väster-Kvarnbäcken bäck    
  Ysta ån åker /Se    
  Ytterskalbäcken bäck    
  Ytterskalmyren myr    
  Ångroviken vik    
  Årbodnäset näs    
  Åsmyrbäcken bäck    
  Åsmyren myr    
  Älderån å    
  Äldå magasinet vattenmagasin    
  Älgnäset näs    
  Ängesnäset näs    
  Ängesån å    
  Örflötarna sank mark    
  Örflötarna sank mark    
  Örudden udde    
  Över-Bergmyren myr    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.