ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Myssjö socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 928 Naturnamn : 314 Bebyggelsenamn : 213 Naturnamn : 250
Myssjö sn Aloppan å Saknas Saknas Adamsbrännudden udde
Myssjö sn Aloppån å Myssjö sn Bergbäcken bäck
Myssjö sn? Aloppån å Myssjö socken Bergmyren myr
Myssjö sn Anjebodfloarna myr Albergs gård Bergmyren myr
Myssjö sn Araå Kienan, se Stortjärnen, Kvisseln tjärnar Bjurhusedan dammvaktarst. Bergängesbäcken bäck
Myssjö sn Arån å Bloms gård Björnmyren myr
Myssjö sn Arån å Bostället gård Bockholmen holme
Myssjö sn Arån å By, se Bynom traktnamn Brattrenen backe
Myssjö sn Arån å By by Bränntjärnarna tjärnar
Myssjö sn *Arånäsberg berg Bymans gård Bränntjärnen, Främre och Södra tjärnar
Myssjö sn *Arånäs skog skog Bynom traktnamn Bäckmyrbäcken bäck
Myssjö sn Bergbäcken bäck Bynom by Bäckemyren myr
Myssjö sn Bergmyren myr Bynom by Bäckmyren myr
Myssjö sn Bergmyren myr Bådagården gård Dalinsholmen holme
Myssjö sn Billsåsberget berg Böle lht Djuplokarna sank myr
Myssjö sn Björnbacktjärnen tjärn Dalås gd Dragedet ed
Myssjö sn Björn myren myr Dalåsbodarna fäb. Drolet slåtteränge
Myssjö sn Bockholmen holme Dalåsvallen fäb. Dödlandsmyren myr
Myssjö sn Boänget sankmark Erik-Hans gård Fagerholmsbäcken bäck
Myssjö sn Östra Bränntjärnen tjärn Erik-Larsbodarna fäb. Fagerholmsmyren myr
Myssjö sn Bränntjärnsflon sankmark Erik-Larsbodarna fäb. Filénsavradet myrområde
Myssjö sn Bäckmyrbäcken bäck Funäs by Flakamyrbacken backe
Myssjö sn Bäckmyren myr Funäs by Flakamyren myr
Myssjö sn Bäckmyren myr Funäsviken torp Flakamyren myr
Myssjö sn Bäckmyren myr Funäsviken t. Flakamyren myr
Myssjö sn Bäckänget ängsmark Gammelbodarna fäb. Flasktjärnen tjärn
Myssjö sn Bölesmyren myr Gammalbodarna fäb. Flatön ö
Myssjö sn Dalstens sankt område Gammalbodarna fäb. Fuan å
Myssjö sn Dammyren myr Gammalgården gård Funäsviken vik
Myssjö, se Skarp-Myssjö sn Dragedet terräng Gammalgården gård Funäsviken vik
Myssjö sn Drolet sank mark Gammalåbbåsbodarna f.d. fäb. Färjestaden överfartsställe
Myssjö sn Dödlandsmyren myr Gammalänget, se Österhallom traktnamn Galbergslokarna lok
Myssjö sn Dödmansbäcken bäck Gammalänget avs. Galbergstjärnen tjärn
Myssjö sn Elftierne, se Älvestjärnen tjärn Gundmunds gård Galbergstjärnen tjärn
Myssjö sn Englundsbäcken bäck Gården såg med tillhörande gård Galbäcken bäck
Myssjö sn Fagerholmarna skogsområden Götälven torp Galån å
Myssjö sn Fagerholmsbäcken bäck Hallom by Gammalbodberget bergshöjd
Myssjö sn Fagerholmsmyren myr Hallom by Gammalbodberget berg
Myssjö sn Fjösåsberget berg Hallåsen fäb. Gammalbodmyren myr
Myssjö sn Flakamyrbacken höjd Hallåsen, (Väster-) fäb. Gammalbodmyren myr
Myssjö sn Flakamyrbäcken bäck Hemmings gård Gammaldrolet myr- och ängsmark
Myssjö sn Flakamyren myr Hemmings gård Grubbvägen väg
Myssjö sn Flåsjöberget berg Herrgården gård Grästjärnen tjärn
Myssjö sn Främmer - Flakamyren myr Hinners gård Halvmil-lokarna tjärnar
Myssjö sn Fuan biå Hoppet torp Hammarsmyren myr
Myssjö sn Fuan å Hovermo traktnamn Hammarsmyren myr
Myssjö sn Fuan å Hovermo by Hammarsmyrhöjden höjd
Myssjö sn Fuan å Hovermo by Hammarsmyrtjärnen tjärn
Myssjö sn Funäsviken vik Hovermokvarn, se Hovermo traktnamn Hampviken vik
Myssjö sn Furuberget berg Hällbergsbodarna traktnamn Hampviken vik
Myssjö sn fuuåhn, se Fuan å Hällbergsbodarna fäb. Hampvikudden udde
Myssjö sn Galåkroken terräng Hällbergsbodarna fäb. Haränget slåtteränge
Myssjö sn Galån å Hällebergsbodarne, se Hällbergsbodarna traktnamn Hemmingsbotjärn, se Hemmingsåtjärnen tjärn
Myssjö sn Galån å Högan torp Hemmingsbotjärnen tjärn
Myssjö sn Galån å Högbodarna fäb. Hemmingsbäcken bäck
Myssjö sn Galån å /Se Högbodarna fäb. Hemmingsbäcken bäck
Myssjö sn Gammalbodarna f.d. fäbod Högen gård Hemmingstjärnen tjärn
Myssjö sn Gammalbodberget berg Högen gård Hemmingsåtjärnen tjärn
Myssjö sn Gammalbodmyren myr Högen gård Hopsvedbäcken bäck
Myssjö sn Gammalänget ängsmark Högen gård Hovermobäcken bäck
Myssjö sn Gulåsen ås Ingärdsmyren avs. Hålmyrbäcken bäck
Myssjö sn Gunnilsmyrloken tjärn Jakobs gård Hålmyren myr
Myssjö sn Göutälven myrmark Jogården gård Hällbergsbodtjärnen tjärn
Myssjö sn Hallomsån å Jo(n)gården gård Hällbergsbodtjärnen tjärn
Myssjö sn Hallomsån å Jo-Görns gård Högbodbäcken bäck
Myssjö sn Hallomsån å Johan Ers gård Högmyren myr
Myssjö sn Hampviken vik Jo Jöns gård Högåmyren myr
Myssjö sn Hampviken vik Karls gård Högån å
Myssjö sn Hemmingstjärnen tjärn Karls gård Högån å
Myssjö sn Hemmingsån å Karls gård Högängesmyren myr
Myssjö sn Hemmingsån å Kjeltorpet torp Jubersbäcken bäck
Myssjö sn Herrgårdsänget sank mark Knöt torp Karlängestjärnen tjärn
Myssjö sn Hovermobäcken bäck Knöt gård Klingbergsmyren myr
Myssjö sn Hovermobäcken bäck Knöttorpet torp Knötshammaren udde
Myssjö sn *Hovermo fors fors Kraftstationen, se Tosåsen traktnamn Knötsholmen holme
Myssjö sn *Hovermo fors Saknas Kusböle bebyggelse Knötstjärnen tjärn
Myssjö sn *Hovermo fors Saknas Kvarnbodarna fäb. Knötsviken vik
Myssjö sn *Hovermo fors Saknas Kvarnbodarna fäb. Knöttjärnen tjärn
Myssjö sn *Hovermo fors Saknas Kvarnen, se Österhallom traktnamn Koldalsmyren myr
Myssjö sn Hovermoån vattendrag Kövra by Koloken tjärn
Myssjö sn Hovermoån å /Se Kövra by Kommerberget bergshöjd
Myssjö sn Hovermoån å Landsom traktnamn Kommerberget berg
Myssjö sn Hovermoån vattendrag Landsom by Komyren myr
Myssjö sn Hovermoån å Landsom by Komyrhöjden berg
Myssjö sn Hålmyrbäcken bäck Landsombodarna fäb. Korsmyrbäcken bäck
Myssjö sn Hålmyren sank mark Landsombodarna Saknas Korsmyren myr
Myssjö sn Hålmyrholmen höjd Lars-Jons t. Korsmyrtjärnen tjärn
Myssjö sn Häggloken terräng? Lockåsbodarna fäb. Korsmyrstrupen myr
Myssjö sn Häggån å Lockåsböle torp Kronstigen väg
Myssjö sn Häggån å Lockåsböle t. Kusbölhelvetet Saknas
Myssjö sn Häggån å Lockåsen by Kusmustjärnen tjärn
Myssjö sn Hällbergsbodtjärnen tjärn Lockåsen by Kusmustjärnen tjärn
Myssjö sn Härvallflon sank mark Lundals gård Kvarnbäcken bäck
Myssjö sn Högbobäcken bäck Lundals gård Kvarnmyren myr
Myssjö sn Högbotjärnen tjärn Lyckan torp Kyrkmyren myr
Myssjö sn Högmyren myr Långbodarna traktnamn Källrässnarna myr
Myssjö sn Högmyren myr Långsved by Kärsmyren myr
Myssjö sn Högån å Långsved by Landsomviken vik
Myssjö sn Högån å Lägdom gård Lillbodmyren myr
Myssjö sn Högån å Mantalsbodarna gd Lillfuan å
Myssjö sn Högån å Matnäset by Lillfuan å
Myssjö sn Högån å Matnäset by Lillfuan å
Myssjö sn Högån å Mjäla by Lillkorsmyren myr
Myssjö sn Högån vattendrag Mjäla by Lillmyren myr
Myssjö sn Högån vattendrag Mon gård Lillsjöbacken backe
Myssjö sn Högån vattendrag Nils-Hans gård Lillsjöudden udde
Myssjö sn Högån vattendrag Nordgården gård Lillsjöviken vik
Myssjö sn Ingärdsmyren myr Nordgården gård Lilltjärnen tjärn
Myssjö sn Jubergsbäcken bäck Nordgården gård Lilltjärnen tjärn
Myssjö sn Järvdalsbäcken bäck Nordtorpet torp Lilltjärnen tjärn
Myssjö sn Karlängestjärnen tjärn Nordtorpet gård Lillvasselmyren myr
Myssjö sn Karsmyren myr Nybodarna fäb. Lockåsbäcken bäck
Myssjö sn /Se Kinderåsbäcken bäck Nybodarna fäb. Lockåsflon myr
Myssjö sn /Se Kittelgropen skogsområde? Nygård, se Landsom traktnamn Lokmyren myr
Myssjö sn /Se Klingerbergsmyren myr Näsgården gård Lortbrovägen väg
Myssjö sn Klingerön ö Ol-Anders gård Låmyren myr
Myssjö sn Klipen terräng Ol-Ers gårdar Långbodtjärnen tjärn
Myssjö sn Kloppjottjärnarna tjärn Ol-Ols gård Långdrolsviken vik
Myssjö och Oviken prästgäll Klopptjärnen tjärn Per-Ols gård Långmyrbacken backe
Myske, se Myssjö sn Knekttäkten åker Per Ols gård Långmyren myr
*Myske = Myssjö sn /Se *Knutshögarna Saknas Per Svens gård Lövön ö
*Myskie = Myssjö sn Knutsmyren myr Persås och Svedje, se 4 Svedje gd Malmtaket myrholme
Myskæ se Myssjö sn Knämyren myr Persåsen by Matsäckflon myr
Myssje = Myssjö sn /Se Knäppen höjd Prästgården by Myrviken vik
Myssjö sn /Se Knötshammaren udde Pålgården gård Myrviken vik
Myssjö sn /Se Knötsholmen holme Risåsen fäb. Månsbäcken bäck
Myssjö sn /Se Knötstjärnen tjärn Risåsen fäb. Nordtjärnen tjärn
Myssjö sn /Se Knötsviken vik Råningen torp Nybodhöjden höjdsträckning
Myssjö sn /Se Kobbmyren myr Salins gård Näsudden udde
Myssjö sn /Se Koldalsmyren myr Salins gård Näsudden udde
Myssjö sn /Se Kommerberget berg Sjuls gård Näsöarna, se Öarna Saknas
»aasum» Saknas Kommerbergsmyren myr Skagan t. Oxbäcken bäck
Angroffwen by Komyren myr Skagatorpet torp Per-Olsbäcken bäck
*Arnes ort(?) Korsika korsning mellan skogsstigar Skarpmyssjö gårdar Prästtjärnen tjärn
*Backa by /Se Korsmyrbäcken bäck Skottgården gård Rislundbäcken bäck
Berg Saknas Korsmyren myr Snällgården gård Rislundbäcken bäck
*Bilzåsen, se Billsåsen gdr Korsmyren myr Sveden gård Rislundmyren myr
*Bulåsen Saknas Korsmyrholmen höjd Svedje gd Risåstjärnen tjärn
?Bynom by Korsmyrstrupen skogsområde? Svedje by Röberget bergshöjd
?Bynom by Kristians stad terräng Svedjebodarna fäb. Rödmyrberget bergshöjd
?Bynom by Krok-Nilsgropen bebyggt område Svedjegammalbodarna fäb. Rödmyren myr
Bynom by? Kusböleberget berg Svedjegammalbodarna fäb. Rödmyrflon myr
?Bynom by Kusbölebäcken bäck Svedjetornet utsiktstorn Rönnmyrberget berg
Bynom by Kusbölebäcken bäck Svensta torp Rönnmyren myr
Bynom by Kusbölehelvetet tjärn Svensta bebyggelse Rönnmyrforsarna forsar
Bynom by Kusmustjärnen tjärn Södergården gård Rörtjärnen tjärn
Bynom by Kvarnbäcken bäck Södergården gård Rörtjärnen tjärn
Bynom by Kvarnfallet vattenfall Taket fäb. Sandbäcken bäck
Bynom by Kvarnmyren myr Tosåsen traktnamn Sanden udde
Bynom by Kvisseln, Stortjärnen tjärnar Tosåsen by Sandviken vik
Bynom by /Se *Kvissleån försv. namn på å Tosåsen by Sjörbäcken bäck
*Böle Saknas Källbacken höjd? ?Tossåsen by Skagan näs
Böle Saknas Källrässnarna sank mark Tosås, Dalås och, se Dalås gd Skagaudden udde
*Böle, se Lockåsböle Saknas Ladmyren myr Tosåsgammalbodvallen f.d. fäbodvall Skagaudden udde
Edsängen Saknas Landénsbäcken bäck Uppgården gård Skagaviken vik
eluene se: Älven by Landsomtjärnen sankmark Uppgården gård Skagaviken vik
Elfvens böle Saknas /Se Landsomviken vik Uppgården gård Skriksviken å-utvidgning
Funäs by Lappmarken skogsområde Uppgården gård Skråvelön ö
Funäs by? Lappmarken skogsområde Utgården gård Skäftmyren myr
Funäs by Lermyren myr Utgården gård Småhålmyrarna myrgebit
Funäs by Lill-Fuan vattendrag Villes gård Småängena ängs- och myrmark
Funäs by Lill-Fuån å Vingbergsbodarna fäb. Solen mötespunkt för rågångar
Funäs by Lillmyren myr Vingbergsbodarna fäb. Sperdmyren myr
Funäs by Lillsjöviken vik Vingbergsbodarna fäb. Stenbäcken bäck
Funäs by Lilltjärnen tjärn Västbacken torp Stenloken tjärn
Funäs by Lilltjärnen tjärn Västbodarna fäb. Stensflobäcken bäck
Funäs by Lilltjärnen tjärn Västerhallems och Mantalsbodorna gd Stensflon myr
Funäs by Lockåsflon sankmark Västerhallåsen fäb. Stensflon myr
Funäs by Lokarna ägomark? Västertaket fäb. Stockbäcken bäck
Funäs by Lokmyren myr Västertaket fäb. Stockbäckmyren myr
Funäs by Långmyrbacken höjd Västerälven gårdar Stockmyren myr
Funäs by Långmyren myr Västgården gård Storbäcken bäck
Funäs by Långmyren myr Västgården gård Storbäcken bäck
Funäs by Långmyren myr Västgården gård Storbäckviken vik
Funäs by Lövön ö Västgården gård Stordiket bäck
Funäs by Landsombodflon myr Västgården gård Storflon myr
Funäs by Landsombod-Fuan bäck Västgården gård Storflon myr
Funäs by Lill-Fuan bäck Västgården gård Storflon myr
Funäs by Långbodtjärnen tjärn Västgården gård Storfuan å
Funäs by Malmtaget ägomark Västvallen fäb. Storfuan, se Fuan å
Funäs by Marntallsflon myr Åbbåsbodvallen fäb. Storhervallen gräsvall
Funäs by Middagshålet terräng Ångrobodarne, se Ångron traktnamn Storkorsmyren myr
Funäs by Mjösjön sjö Ångrobodarna fäb. Stormyren myr
Funäs by Myrsjön, se Myrviken vik /Se Ångrobodarna fäb. Stormyren myr
Funäs by Myrviken vik Åsen by Stormyren myr
Funäs by Myrviken vik Ångron by Stormyren myr
(?)Funäs by Myrviken vik Ångron by Stormyren myr
Funäs by Månsbäcken bäck Ångron traktnamn Stormyren myr
Funäs by Nordtjärnen tjärn Åsgammalbodarna fäb. Storsjön sjö
Funäs by Nybodhöjden berg Åsgammalbovallen fäb. Storslåttmyren myr
Funäs by Nybodvallholmen skogsområde-höjd Åtgården gård Stortjärnen tjärn
Funäs by Ol-Hansmyren myr Åttgården gård Stortjärnen tjärn
Funäs by Orrbäcken bäck Åttgården gård Stortjärnsundet myr
Funäs by Oxbäcken bäck Åttgården gård Storvasselmyren myr
Funäs by Per-Olsänget ängsmark Älven by Storön ö
Funäs by Prästlokarna terräng Älven by Strängsmyren myr
?Funäs by Prästtjärnen tjärn Älven by Sundnäsudden udde
Funäs by Raskmyren myr Östbodarna fäb. Sunnerstön ö
Funäs by Rislundbäcken bäck Österhallom by Svanstigen väg
Funäs by Rislundmyren myr Östertaket fäb. Svantjärnen tjärn
Funäs by Risåstjärnen tjärn Östertaket fäb. Svantjärnen tjärn
Funäs by Rödmyrberget berg Österälven gårdar Svartbäcken bäck
Funäs by Rödmyren myr Östgården gård Svartbäcken bäck
Funäs by Rödmyrflon sankmark Östgården gård Svarthögsberget bergshöjd
Funäs by Röningen myrmark Östgården gård Svarthögsberget berg
Funäs by Sandberget berg Östgården gård Svartskagan näs
Funäs by Sandbäckänget ängsmark Östgården gård Svartskagaviken vik
Funäs by Sandviken vik Östgården gård Svarttjärnen tjärn
Funäs by /Se Skagaviken vik Östgården gård Svarttjärnen tjärn
Funäs by /Se Skettmyrbacken höjd Östgården gård Svartåshöjden höjd
Funäs by /Se *Quenne wegh väg Östgården gård Svartåsmyren myr
*Hakasen, se Hackåsen by Skrucksorkatjärnen, Västra tjärn Östhallom, se Hallom by Svedjeberget berg
halhem se: Hallom by Skrucksorkatjärnen, Östra tjärn Österhallom traktnamn Svedlandet skogsområde
Hallom by Skörbäcken bäck   Taksbacken backe
Hallom by Skörbäcken bäck   Taksmyren myr
Hallom by Skörbäcken bäck   Taksvallen f.d. fäb.
Hallom by Snälltäkten åker   Tivelmyren myr
Hallom by *Solesko fjäll fjäll   Tjärnbäcken bäck
Hallom by Stenloken terräng   Tjärnmyrbäcken bäck
Hallom by Stensflobäcken bäck   Tomtmyren myr
Hallom by Stensflon sankmark   Torkelsmyren myr
Hallom by Stensjöbäcken bäck   Tosåsberget berg
Hallom by Stockbäcken bäck   Trasnäset näs
Hallom by Stockbäcken bäck   Trasnäsudden udde
Hallom by Stockbäcken bäck   Trasnäsudden udde
Hallom by Stockbäcken bäck   Trättmyren myr
Hallom by Stockmyren myr   Tullsved skogsbacke
Hallom by Storbrännholmen höjd   Tvärån å
Hallom by Storbrännmyren myr   Tvärån å
Hallom by Storbrännudden udde   Tållsbäcken bäck
Hallom by »store aaan», se Högån å /Se   Tållsbäcken bäck
Hallom by Storflon sank mark   Utbölingstjärnen tjärn
Hallom by Stor-Fuan vattendrag   Vallbäcken bäck
Hallom by Stor-Fuan vattendrag   Vasselmyren myr
Hallom by Stor-Fuan vattendrag   Vikarna vikar
Hallom by Storhögarna höjd   Värpansmyren myr
Hallom by Storloken tjärn   Åbbåsbodflon myr
Hallom by Stormyren myr   Åmyren myr
Hallom by Stormyren myr   Ångrobodbäcken bäck
Hallom by Stormyren myr   Åttgårdsbäcken bäck
Hallom by Stormyren myr   Älgmyren myr
Hallom by Stormyren myr   Älvesberget berg
Hallom by Storsjön sjö   Älvesflon myr
Hallom by Storsjön sjö   Älvestjärnen tjärn
Hallom by? Storsjön sjö   Älvestjärnen tjärn
Hallom by Storsjön sjö   Öarna öar
Hallom by Storsjön sjö   Öarna ögrupp
Hallom by Storsjön sjö   Öarna öar
Hallom by Stortjärnen, Kvisseln tjärnar   Öleberget backe
Hallom by Stortjärnen tjärn   Överhögbodbäcken bäck
Hallom by *Storån å    
Hallom by Storön ö    
Hallom by Sundet sankt område    
Hallom by Svartbäcken bäck    
(?)Hallom by Svartbäcken bäck    
Hallom by Svarthögsberget berg    
Hallom by *Svartnäsmon sandås    
Hallom by Svarttjärnen tjärn    
Hallom by Svarttjärnen tjärn    
Hallom by Svartåsbrännan höjd    
Hallom by Svedjeberget berg    
Hallom by Sågåsen ås    
Hallom by Sör-på-kälen utmark /Se    
Hallom by Taksbacken höjd    
Hallom by Taksbäcken bäck    
Hallom by Taksmyren myr    
Hallom by Timmerviksmyren myr    
Hallom by Tjuvrå terräng    
Hallom by Tjädermyren myr    
Hallom by Tjärnmyrbäcken bäck    
Hallom by Tjärnmyren myr    
Hallom by Tollsbäcken bäck    
Hallom by Tollsbäcken bäck    
Hallom by Tollsbäcks vad vad    
Hallom by Tomasbäcken bäck    
?Hallom by Tomtmyren myr    
Hallom by Torkelsmyren myr    
Hallom by Tosåsberget berg    
Hallom by Trasnäsudden udde    
Hallom by Tullsved terräng    
Hallom by Tuvlöstjärnbäcken bäck    
Hallom by Tvärån å    
Hallom by Tvärån å    
Hallom by Tågmyren myr    
Hallom by Utbölingstjärnen tjärn    
Hallom by Venselön ö    
Hallom by Vickran vik    
Hallom by Viggeön ö    
Hallom by Viggeön ö    
Hallom by Värpansmyren myr    
Hallom by Väster-Hallåsen ås    
Hallom by Väster-Svartåsen ås    
Hallom by Västnårån å /Se    
Hallom by Västnårån å    
Hallom by Västra-Knutsmyren myr    
Hallom by Vävelshån sjö    
Hallom by *Yttertjärnarna tjärnar    
Hallom by Åbbåsbodflon sank mark    
Hallom by Åmyren myr    
Hallom by Åmyren myr    
Hallom by Årån, se Arån å    
Hallom by Ås-Gammalbäcken bäck    
Hallom by Åstjärnen tjärn    
Hallom by Åtgårdsbäcken bäck    
Hallom by Åtskillnadsudden udde    
Hallom by Älgmyren myr    
Hallom by Älgmyren myr    
Hallom by Älvesberget berg    
Hallom by Älvesbäcken bäck    
Hallom by Älvestjärnen tjärn    
Hallom by Älvestjärnen tjärn    
Hallom by Älvesbäcken bäck    
Hallom by Ängesbäcken bäck    
Hallom by Över-Högbovallen f.d. fäbodvall    
Hallom by      
Hallom by      
Hallom by      
Hallom by      
Hallom by      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallom by /Se      
Hallomså Saknas      
Hallemsån Saknas      
*Heggen, se Häggen by      
hogar mo se: Hovermo by      
hogermo se: Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hofvermo by?      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hofvermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hofvermo by      
Hofvermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hofvermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hofvermoån Saknas      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by      
Hovermo by /Se      
*Hovermofors Saknas      
*Huattiom, se Vattjom by      
*Höle »ödisgotz»      
Höle ödegods /Se      
Jersta by      
Knöt gd      
Knöt torp      
Knöt torp      
Kosaböle by /Se      
Kusböle by      
Kusböle by      
Kusböle beb.      
Kusböle by      
Kusböle beb.      
?Kusböle by      
Kusböle beb.      
Kusböle by      
Kusböle bebyggelse      
Kusböle by /Se      
Kusböle by /Se      
Kusböle by /Se      
*Kyffran, se Kövra Saknas      
*Quilla gård      
køffwrenø se: Kövra by      
Kövra by      
Köfra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Köfra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by      
Kövra by /Se      
Kövra by /Se      
Kövra by /Se      
Kövra by /Se      
Kövra by /Se      
Kövra gd /Se      
Landsom by      
Landsom by?      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
(?)Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by?      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
?Landsom by      
?Landsom by      
?Landsom by      
Landsom by?      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by?      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
lanzshemna se: Landsom by      
*Lillfunäs »ödisgotz»      
Lockåsböle torp      
Lockåsböle bebyggelse      
Lockåsböle t /Se      
Lockåsböle tp /Se      
?Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by?      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
?Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by      
Lockåsen by /Se      
Lockåsen by /Se      
Lockåsen by /Se      
Långsved by      
Långsved by?      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by      
Långsved by /Se      
*Ländzum, se Landsom Saknas      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by?      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by      
Matnäset by /Se      
Matnäset by /Se      
*Mellom Saknas      
?Mjäla by      
Mjäla by      
?Mjäla by      
Mjäla by      
?Mjäla Saknas      
Mjäla by      
?Mjäla by      
?Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
?Mjäla by      
Mjäla by?      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
?Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by /Se      
Myssjö kyrkby      
Myssjö kyrkby      
Mölæ by      
*Nordrelandit mark      
?Persåsen by      
(?)Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by?      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by      
Persåsen by /Se      
Persåsen gd /Se      
Peråsen by /Se      
Prästbordet khbost. /Se      
Prästbordet komm. bost. /Se      
Skarpa myske, = Skarpmyssjö gdr /Se      
Skarp-Myssjö by      
Skarp-Myssjö beb.      
Skarpmyssjö gdar      
Skarp-Myssjö gdr /Se      
Skarpamyske Saknas      
Skarpmyssjö gd:ar      
Skarpmyssjö gårdar      
Skarpmyssjö gårdar      
Skarpmyssjö bebyggelse      
Skarp-Myssjö gdr /Se      
Skarpmyssjö gdr /Se      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by?      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by?      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
?Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by /Se      
Swiiom, se Svedje Saknas      
*Södherlandit mark      
Taket fäbodar      
Taket fäbodar      
Taket fäbodar      
Taket Saknas      
Taket fäb:ar      
Taket fäbodar      
Taket fäbodar      
Taket fäbodar      
Tossåsen by      
Tosåsen by      
Tos(s)åsen by      
Tossåsen by?      
Tosåsen by      
?Tossåsen by      
Tosåsen by      
Tossåsen by      
Torsåsen ?by      
Tosåsen by      
Tos(s)åsen by      
Tossåsen by?      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
?Tos(s)åsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
?Tossåsen by      
?Tos(s)åsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tos(s)åsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tosåsen by      
Tossåsen by /Se      
Tosåsen by /Se      
Tosåsen by /Se      
*Wiiken, se Viken by      
*Västerhallom Saknas      
*Västerhallom Saknas      
Västerälven bydel      
Västerälven bydel      
Västerälven bydel      
Västnår by      
Vestnår by      
Västnår by      
Vestnår by?      
Vestnår by?      
Vestnår by      
Vestnår by      
Västnår by /Se      
Västnår by /Se      
»Ångre», se Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by?      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by?      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by      
Ångron by /Se      
*Åsen, Persåsen Saknas      
Åsen by      
Älven by      
Älven by      
Elfven by?      
Älven by      
(?)Älven by      
Elfven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Elfven by?      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
?Älven by /Se      
Älven by /Se      
Älvensböle Saknas /Se      
Österhallom bebyggelse      
Österhallom bebyggelse      
Österälven bydel      
Österälven bydel      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
(?)Älven by      
Älven by      
Älven by      
Älven by      
Elfven by      
Elfven by?      
Älven by      
Älven by      
(?)Älven by      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.