ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håsjö socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 205 Naturnamn : 837 Bebyggelsenamn : 412 Naturnamn : 1464
Saknas Saknas Amerikaflon myr Sagesmän förteckning Aldersundet slåtter
Håsjö sn Andersfloberget berg Sagesmän förteckning Ammersänget strandområde
Håsjö sn Andersfloberget berg Håsjö, se Kälarna, Kälen sn Anders-Ersriset skogsområde
Håsjö sn /Se Andersfloberget berg Håsjö socken socken Andersfloberget berg
Håsjö sn /Se Anders-floberget berg Håsjö sn Andersfloberget berg
Håsjö sn /Se Andersflon myr Kälarna = Håsjö o. Hällesjö snr socknar Andersflon sankmark
Hasjoarru Saknas Anders-Johantjärnen tjärn Tjälen = Håsjö sn sn Andersflon myr
Håsjö sn? Andersmyran myr Tjälen = Håsjö sn sn Anders-Johantjärnen tjärn
Håsjö sn Anders-Persbäcken bäck Håsjöborna inbyggarbeteckning Andersmyran myr
Håsjö sn Anders-Persknulen berg Kälaborna inbyggarbeteckning Annamyran myrslåtter
Håsjö sn Anders-Persmyran myr kälaborna inbyggarbeteckning Anna-Stinahålet åutvidgning
Håsjö sn Ansjömyran myr Brännborna inbyggarbeteckning Anna-Stinaströmmen Saknas
Håsjö sn Ansjön, se *Baksjön sjö Byborna inbyggarbeteckning Ansjöflon, se Storansjöflon flo
Håsjö sn Ansjön sjö falkar inbyggarbeteckning Ansjömyran odling
Håsjö sn Ansjön sjö Fugelstaborna inbyggarbeteckning Ansjömyrknulen berg
Håsjö sn Ansjön sjö grannäsarna inbyggarbeteckning Ansjömyren myr
Håsjö sn Ansjön sjö kälapuppor inbyggarbeteckning Ansjöån å
Håsjö sn Ansjön sjö Kälapupporna inbyggarbeteckning Ansjöån å
Håsjö sn Ansjöåmyran myr käringvikarna inbyggarbeteckning Asekvätströmmen ström
Håsjö sn Ansjöåmyrknulen berg lägdarna inbyggarbeteckning Avamyran myr
Håsjö sn Ansjöåmyrknulen höjd lövuddarna inbyggarbeteckning Avamyrarna slåttmyrar
Håsjö sn Ansjöån å Svedjeborna inbyggarbeteckning Backgärdan odling
Håsjö sn Ansjöån å Västanedeborna inbyggarbeteckning Backsjön sjö
Håsjö sn Arsvätan ström västanedsarna, äv, västanedosborna inbyggarbeteckning Backtjärnen tjärn
Håsjö sn Avamyran myr Västeröfsjöborna inbyggarbeteckning Backåkern åker
Håsjö sn Backtjärnen tjärn Öfsjöborna inbyggarbeteckning Baksjön sjödel
Håsjö sn *Baksjön sjö Östansjöborna inbyggarbeteckning Balnäset udde
Håsjö sn Baksjön sjö Albert-Jöns gd Balsjöbergen berg
Håsjö sn Baksjön sjö Alfreds torp Balsjön sjö
Håsjö o. Hällesjö snr Balsjön sjö Allankojan skogskoja Balsjön sjö
Håsjö sn Balsjön sjö Amrénsbodarna fäbodar Balsjön sjö
Håsjö sn /Se Balsjön sjö Amrénsbodarna fäb. Balsjöån å
Håsjö sn /Se Balsjön sjö Andersflobodarna fäb. Balsjöån å
Håsjö sn /Se Balsjön sjö Andersflobodarna fäbodar Balsjöån å
Håsjön sn /Se Balsjön sjö Andersflobodarna fäb. Barkmyran myr
Håsjö sn Balsjön sjö Anna-Stinatorpet torp Barkmyrdalen dalsänka
Håsjö sn /Se Balsjön sjö Antes gd Barntjärnen tjärn
Håsjö sn /Se Balsjön sjö Backen gård Barntjärnen tjärn
Håsjö sn Balsjöån å Backen gd Barntjärnen tjärn
Håsjö sn Balsjöån å Backen gd Bastuåkern åker
Håsjö sn /Se Balsjöån å Backen gd Bengtsdalen dalsänka
Håsjö sn /Se *Balsån, se Balsjöån å Backmansbodarna fäb. Bengtsdalen dalgång
Håsjö sn /Se Barkmyran myr Bergebodarna fäbodar Bengtsdalsberget berg
Håsjö sn /Se Barkmyrbäcken bäck Bergebodarna fäb. Bengtsdalsbäcken bäck
Håsjö sn /Se Barntjärnen tjärn Berget hemman Bengtsdalsbäcken bäck
Håsjö sn /Se Barnäset udde Bodarna nordantill, Östansjöbodarna f.d. fäb. Bengtsdalsbäcken bäck
Håsjö sn /Se Bengtsdalen dal Bodholmen fäbodar Bennickberget berg
Håsjö sn /Se Bengtsdalsbäcken bäck Boströmstorpet torp Bennikberget berg
Håsjö sn /Se Bengtsdalsbäcken bäck Bort i larsarnas (Bort till larsarnas ?) gd Bennikberget berg
Håsjö sn /Se Bennikberget, Västra berg Bostället f.d. militieboställe Bennikberget, Västra berg
Håsjö sn /Se Bennikberget berg Bostället gd Bennikbrännorna skogsområde
Håsjö sn /Se Bennikbrännorna terräng Bostället gd Bergebodflon myr
Håsjö sn /Se Bergabodarna fäbod Boställsbodarna fäbodar Berg(e)myran myr
?By by Bergeflon myr Boställsbodarna fäb. Bergemyrrån slåtter
By by? Bergemyran myr Bräcka gdr Bergemyrröningen slåtter
By by Bergemyran myr Bräckorna ngra t. Berget ås
By by Bergeänget slåtter Brännbodarna fäb. Bergeåkern åker
By by Bergeänget sankmark Brännbodarna fäbodar Bergeänget myr
By by Betesudden udde Brännbodarna fäb. Bergeänget slåtter
By by Bjurstamntjärnen tjärn Brännbyn by Bergänge(t) slåttermyr
By by? Bjuråsbäcken bäck Brännorna by Bergängesknulen berg
By by Bjuråsen berg Brännorna by Betesudden udde
By ?by Bjuråsflon myr Brännorna by Bjannänget slåtter
By by Björnfloberget berg Brännorna by Bjannänget slåtter
By by Björnflon myr By by *Bjurhusflon, se Bjuråsflon myr
By by Björnnäset berg By by Bjurstamtjärnen tjärn
By by Bleckberget berg Bybo f.d. fäb. Bjurstamtjärnen tjärn
By by Bleckberget berg Bybo fäb. Bjurstamtjärnen tjärn
By by Bleckdalen dalgång Bybodarna fäb. Bjurstamtjärnen tjärn
?By by /Se Bleckdalsberget berg Bybodarna fäbodar Bjuråsbäcken bäck
By by /Se Bleckdalsbäcken bäck Bybodarna fäbodar Bjuråsbäcken bäck
By by /Se Bleckdalsflon myr Bybodarna f.d. fäb. Bjuråsen berg el. höjd
By by /Se Bleckmyran myr Bybodarna fäb. Bjuråsen skoghöjd
Ede gd:ar /Se Blektjärnen tjärn Damaskbodarna fäb. Bjuråsen berg
Fugelsta by? Blomkindhålet myr Damaskbodarna fäbodar Bjuråsflon sankmark
Fugelsta by Blomsteränget slåtter Damaskbodarna fäb. Bjuråsflon myr
Fugelsta by? Bläckberget berg Davidtorpet torp Bjuråsflon myr
Fugelsta by? Bockbladberget berg Dravikkojan skogskoja Björnfloberget berg
Fugelsta by /Se Bodberget berg Där med kvistarna gd Björnflon myr
Fugelsta by /Se Bodberget berg Därpåtorget f.d. fäb. Björnråflon myr
Fugelsta by /Se Bodbäcken bäck Ebertorpet torp Björnrån gammal slåtter
Fugelsta by /Se Bodflon myr Ede bebyggelse Björnrån myr
Håsjö sn Bodflon myr Ede bebyggelse Björnänge(t) slåttermyr
Håsjöbyn by Bodknulen berg Ede gdr Björnänget(?), se Bjannänget slåtter
Håsjö(byn) by Bodmyran myr Edholms gd Blandstenen avrättningsplats
Håsjö(byn) by Borgeviken vik Edstorpet avs. Bleckberget berg
Håsjö(byn) by Borgeviken vik Ekmans gd Bleckdalen dalgång
Håsjö sn Boställsbodhöjden skogsområde Erik-Ers gd Bleckdalsbäcken bäck
Håsjö(byn) by Boställsbodhöjden berg Erik-Ersgården gd Bleckmyran myr
?Håsjö sn Branta Sten skogsomr.? Erik-Ersstugan fäbodstuga Blekberget berg
Håsjö sn.? Brattsvedjan terräng Erik-Nilsgården gd Blekdalen dalgång
Håsjö(byn) by Braviken vik Erik-Olsgården gd Blekdalsbäcken bäck
Håsjö sn Bredån å Erik-Pers gd Blektjärnen tjärn
Håsjö(byn) by Britta-Gretaflon myr Erik-Svens gd Blektjärnen, Stora och Lilla Saknas
Håsjö sn. Brunnshålet myr Fisksjögårdarna bebyggelse Blektjärnen tjärn
Håsjö sn Brusbäckmyran myr Fisksjön bebyggelse Blektjärn(s)myran myr
Håsjöbyn by Brännbodarna fäbodar Fisksjön bebyggelse Blixtermon skogstrakt
Håsjöbyn by Brännvinshålet sankmark Flärken bebyggelse Blomkindhålet myrhål
Håsjöbyn by Bräntbacken höjd Flarken bebyggelse Blomkindtjärn tjärn
Håsjöbyn by Bräntberget berg Flärken bebyggelse Bläckberget berg
Håsjöbyn by Buberget berg Framsta gd Bläckdalen dalsänka
Håsjöbyn by Bubergstjärnarna tjärnar Fransbodarna fäb. Bläckdalsbäcken bäck
Håsjöbyn by Buviken vik Fredrikstorpet torp Bläckdalsflon sankmark
Håsjö sn Byflon myr Fugelsta by Blötstranden strandområde
Hasio se Håsjö sn /Se Byflon myr Fugelsta by Blötstranden strandområde
Håsjö by /Se Byholmen holme Fugelsta by Bocklaberget(?) berg
Håsjö by Byströmsberget berg Fugelsta by Bodberget berg
Håsjö by Bytjärnarna tjärnar Fugelsta by Bodberget berg
Håsjö by /Se Bytjärnberget berg Fugelsta by Bodberget berg
Håsjö by /Se Bytjärnen tjärn Fugelsta by Bodberget berg
Håsjöbyn by /Se Bytjärnen tjärn Fugelstabodarna fäb. Bodbäcken bäck
Håsjö by /Se Båthusmyran myr Furuhem lht Bodbäcken bäck
Håsjö by /Se Bäcketjärnen tjärn Fågelmyrbodarna f.d. fäb. Bodflon myr
Karlsgård gård /Se *Bälsjön sjö Fågelmyrmon fäbodar Bodflon myr
Kälarne namn på Hällesjö och Håsjö snr sammantagna Bävermyran myr Gammelbodarna fäb. Bodflon myr
Kälarne bebyggelse, järnvägsstation /Se Dalsbäcken bäck Gammelbodarna fäb. Bodflon myr
Kälarne jvst /Se Dalsbäcken bäck Gammelbodarna, se Öfsjögammelbodarna fäbodar Bodknulen berg
Kälarne socknar /Se Dalsbäcken bäck Gammel-Ringsjöbodarna fäb. Bodknulen berg
Kälarne samh /Se Dalsbäcken bäck Gammel-Ringsjöbodarna fäb. Bodmyran myr
Kälarne samh /Se Dalsbäcken bäck Glotta f.d. fäbodstuga *Bodrån slåtter
Kälarne samh. /Se Damaskbodarna fäbodar Gnagarbodarna fäbodar Bodsten sten
Kälen socknar /Se Dammslåtten terräng Gnagaren fäb. Bodtjärnen tjärn
Kälen, se Kälarne socknar /Se Digerbäcken bäck Gnagarbodarna fäb. Bodtjärnen tjärn
Prästbordet khbost. /Se Digermyran myr Grannäset gd Bodvägen stig
Rota-Kiäl gammalt namn på Hällesjö och Håsjö snr Digertjärnen tjärn Grannäset gård Bodvägen stig
*Sielstugen, se Stugun sn Djuptjärnen sjö Grannäset gård Bodänge(t) slåtteräng
Skravaback(fä)bodarna fäbodar /Se Draviken vik Grensstugan fäbodstuga Borgeviken vik
Skrovobackbodarna, se Skravaback(fä)bodarna Saknas /Se Dravikmyran myr Gråningsstugan f.d. hus Borgviken vik
Svedje by Draviktjärnbäcken bäck Gråningsstugan f.d. hus Borntjärnen, se Barntjärnen Saknas
Svedje by Draviktjärnen tjärn Halvars, se Hålvars gd Boställsbodhöjden berg
Svedje by? Dravikudden udde Hammarsänget gård? Boställsbodvägen stig
Svedje by Drolet myr Helgesbodarna fäb. Brassmebäcken bäck
Svedje by Drolhöjden berg Helgesbodarna fäbodar Bredbäcken bäck
Svedje by Dyngeänget myr Helmersro t. Bredbäcken odling
Svedje by Dårdimyran myr Hermanssonstorpet, Hermantorpet torp Bredån å
Svedje by Dårdimyrberget berg Hermantorpet, Hermanssonstorpet torp (nu öde) Bredån åparti
Svedje by Eberhålet sankmark Hjalmartorpet torp Brosvedjan ägomark
Svedje by filssiön, se Fisksjön Saknas Hongsjöbodarna fäbodar Brunnshålet f.d. slåtter
Svedje by Finnmarken skogsomr. Hongsjöbodarne fäb., se Hungsjöbodarna f.d. fäb. Brunnshålet f.d. slåtter
Svedje by /Se fiskberge, se Sjöberget berg Hotellet skogskoja Brunnsåkern åker
Svedje by /Se Fis--be-ge, se Sjöberget berg Hungsjöbodarna f.d. fäb. Brunsthålet, se Brunnshålet f.d. slåtter
Svedjelandet by /Se Fisksjön, se *Sisjön sjö Håkagården gd Brusbäckdammet fördämning
Svedjelandet by /Se Fisksjön sjö Hålvars gd Brusbäcken bäck
Tomasgård gård /Se Fisksjön sjö Håsjö, se 1-4 Håsjöbyn Saknas Brusbäckmyran myr
?Valla by Fisksjön sjö Håsjö by *Brusmyran, se Brusbäckmyran myr
Valla by Fisksjön sjö Håsjö by Bråviken(?) vik
Valla Saknas Fisksjön sjö Håsjöbodarna, se Österbodarna Saknas *Bråvikmyran slåtter
Valla by Fisksjön sjö Håsjöbodarna, se Kälatjärnbodarna fäb. Bräckbacken backe
Valla by Fisksjön sjö Håsjöbodarna, Österbodarna fäb. Brännan slåtter
?Valla by Fisksjön sjö Håsjöbyn Saknas Brännvinshålet slåtter
Valla by Fisksjön by Håsjöbyn by Bräntberget berg
Valla by Fisksjön sjö Håsjögården gård Bräntberget bergparti
Valla by Fisksjön sjö /Se Hägglundskojan skogskoja Buviken vik
Valla by Fisksjötjärnen tjärn Isaks torp Buvikänget slåtter
Valla by Fisksjötjärnen tjärn Isrelstorpet torp Byflon myr
Valla by /Se Flarken sjö Janstorpet ödetorp Byholmarna holmar
Valla by /Se Flarken sjö Johanneslund lht Byholmen holme
Valla by /Se Flarken sjö Johanssonstorpet torp Byholmen holme
Valla by /Se Flarken sjö Jönsgården gd Bynäset udde
Västanede by Flodalen myr Jöns Pettertorpet torp Bynäset näs
Västanede by Flodalsbäcken bäck Jönssons gd Bynäsholmen holme
Västanede by Flodalsbäcken bäck Jönsstugan stuga Byströmsberget bergparti
Vestanede by? Flon mellan bergen myr Kallebodarna f.d. fäb. Bytjärnarna tjärnar
Västanede by Flärkarna myr Kallebodarna fäb. Bytjärnarna tjärnar
Västanede by Flärkarna myr Karltorpet torp Bytjärnberget berg
Västanede by Flärkdalen myr Kilen f.d. torp Bytjärnberget berg
Västanede by Flärkdalen dal Killingön lht Bytjärnen tjärn
Västanede by Flärkdalsbäcken bäck Klippbodarna fäb. Bytjärnen tjärn
Västanede by Flärkdalsbäcken bäck Klippbodarna fäbodar Bytjärnen tjärn
Västanede by Flärkdalsflon myr Klyppbodarna fäb. Bytjärnen tjärn
Västanede by Flärkdalshöjden berg Klyppen fäb. Bytjärnmyran myr
Västanede by Flärken, se Flarken sjö Kolbjännsjön, (Oppe med) ödetorp Byviken vik
Västanede by Flärken sjö Kolbjännsjön, (Oppe med) ödetorp Båthusladan lada
Västanede by Flärken sjö Kolbjännsjötorpet ödetorp Båthusmyran myr
Vestanede by Flärklänningen vik Kronstugan stuga Båthusviken vik
Västanede by Flärkmon mo Kruckisbodarna fäb. Båthusviken vik
Västanede by Flärkån å Kullsta-Vallbodarna fäbodar Båthusviken vik
Västanede by Flärkån å Kullströmtorpet torp Båthusviken vik
Västanede by Flärkån å Kvarnbergetorpet torp Bäcketjärnen tjärn
Västanede by Flärkån å Kvarntorpet f.d. kvarn Bäcketjärnen tjärn
Västanede by Framsta-Jonkehålet myr Kälarne samh. Saknas Bäcketjärnen tjärn
Västanede by Fugelstabodarna terräng Kälarne (ålderdomshem) Bävermyran myr
Västanede by Fågelfloberget berg Kälarna, Kälen sn Bävermyrbäcken bäck
Västanede by Fågelflon myr Kälatjärnbodarna fäb. Bävermyren myr
Västanede by /Se Fågelmyrbodarna fäbodar Kälsjön bebyggelse Bäverstranden slåtter
Västanede by /Se Fågelvinflon myr Kolbjörnsjön t. Bölesstrand(en) strandområde
Västanede by /Se Fänmyran myr Kälen socknar Dalabacken odling
Ånäset gd /Se Fänmyran myr Kälen Saknas Dalsbäcken bäck
Östansjö by Gammelbodberget berg Kälarne = Håsjö o. Hällesjö snr socknar Dalsbäcken bäck
Östansjö by? Gammelbodbäcken bäck Kälarne del av sn Damaskerna slåtter
Östansjö by Gammelbodbäcken bäck Käringviken gd Damaskerna slåttermyrar
Östansjö by Gammelbodflon myr Käringviken gd Damaskerna slåtter
Östansjö by Gammelbodknulen höjd Lillbergebodarna fäbodar Dammslåtter slåttermark
Östansjö by Gammelkojan terräng Lillbergebodarna fäb. Dammslåtten slåtter
Östansjö by Gammelkälen skogsomr. Lillsvedjan gd Dansbanan område
Östansjö by Gammelänget sankmark Lillsvedjan fäb. Digerberget berg
Östansjö by Gammelsågströmmen fors Lindbergstorpet torp Digerlemshöjden skogshöjd
Östansjö by Gastsjön sjö Lokbodarna fäb. Digermyran myr
Östansjö by Gastsjö-Nyflon myr Lundgården gd Digermyrorna myrar
Östansjö by Gastsjö-Nyflon myr Lundtorpet torp Dikesmyran myr
Östansjö by /Se Gethällan häll Långnäset gd Djupgrubban djuphål
Östansjö by /Se Getingnäset näs Långströmkojan skogskoja Djuptjärn tjärn
*Övergården »ödisgotz» Getviken vik Lövgrens gd Djuptjärnen tjärn
Övsjö byar /Se Gillerbäcken bäck Lövgrensbodarna f.d. fäb. Djuptjärnen tjärn
Övsjöbyn by /Se Gnagarbodarna fäbodar Lövgrenstorpet f.d. torp Djuptjärnen tjärn
  Gnagartjärnen tjärn Lövnäset bebyggelse Draviken vik
  Goffarbäcken bäck Lövnäset gård Draviken vik
  Grannäsmyran myr Lövnäset bebyggelse Draviken vik
  Gransjöforsen fors Lövnäset ödegd Dravikmyran myr
  Grassiön, se Grossjön, Stora sjö Lövsjöbodarna fäb. Dravikmyren myr
  Gravfiskmyran myr Lövsjöbodarna fäbodar Draviktjärnberget berg
  Gravfiskviken vik Lövudden bebyggelse Draviktjärnberget berg
  Grensiön, se Grossjön, Lilla o. Stora sjöar Manketorpet torp Draviktjärnbäcken bäck
  Grossjöberget berg Manulkojan skogskoja Draviktjärnbäcken bäck
  Grossjön, Lilla o. Stora sjöar Mikaels ödegd Draviktjärnbäcken bäck
  Grossjön, Stora sjö Millsta gd Draviktjärnen tjärn
  Gromyran myr Millstabodarna fäb. Draviktjärnen tjärn
  Gråningsflon myr Mon gd Dravikudden udde
  Grånänget sankmark Mosellstorpet torp Dravikudden udde
  Gråssjön, Stora o. Lilla Saknas Myreus gd Drolen slåttrar
  Gubbflon åker Nedat gd Drolen slåttrar
  Gubbänget sankmark Nedat gd Drolet slåtter
  Gulltvaran åker /Se Nerbodarna fäbodar Drolet myr
  Gyllarmyran myr Nerbodarna fäb. Dyngeänget ägomark
  Gäddtjärnen tjärn Nerkvarnen f.d. kvarn Dånabackarna skogshöjd
  Gökmyran myr Nerlägdan gd Edbladåkern åker
  Hammarsbäcken ängar Nifelhem skogskoja Eberhålet slåtter
  Hammarsbäcken ängar /Se Nils-Perstorpet torp *Effsinghässjeänget, se Äxinghässorna slåtter
  Hammartjärnen tjärn Nisse-Jonke(s)torpet torp Enbackberget berg
  Hammarsänget odling Norénsstugan fäbodstuga *Enänget, se Jenänget Saknas
  Hangsiön, se Hungsjön sjö Nordan sjön gdr Farfarsåkern åker
  Hangsiön, se Hungsjön sjö Nordansjötorpet torp Fatet, se Koppen och Fatet sten
  Hangsjön sjö Noréns gd Finnmarken skogsområde
  Haramarkflon myr Norrat gd Fisksjödammet fördämmning
  Haraviken vik Norrat gd Fisksjöholmen holme
  Haraviken vik Norr(i)gården gd Fisksjön sjö
  Haravikflon myr Norrgården gd Fisksjön sjö
  Harksiön, se Flarken sjö Norrpåedet gdr Fisksjön sjö
  Helgesbodarna fäbodar Nybodarna fäb. Fisksjön sjö
  Hemflon myr Nybodarna fäb. Fisksjötjärnen tjärn
  Hemflon myr Nybodarna fäbodar Fisksjötjärnen tjärn
  Hemmyran myr Nygården gård Fisksjötjärnen tjärn
  Hemsjön sjö Nygården gd Fisksjövägen väg
  Hemsjön sjö Nygården gd Flarkarna gamla myrslåtter
  Hemsjön sjö Nygården gd Flarkarna myrmark
  Hemsjön sjö Nygården gd Flarkdalen dalgång
  Hemsjön sjö Nygården gd Flarkdalen dalgång
  Hemån vattenförbindelse Nygården avs. Flarkdalen dalgång
  Hjältflobäcken bäck Nylénstorpet torp Flarkdalsbäcken bäck
  Hjältflohöjden höjd Nyvik gård Flarkdalshöjden skogshöjd
  Hjältflon myr Nyvik gd Flarkdalshöjden bergsträcka
  Hogsiön, se Hågsjön sjö Nyvik gård Flarken sjö
  Holmvikberget berg Näslins gd Flarken sjö
  Holmviken vik Offsta gd Flarksjöarna sjöar
  hongs?, se Hungsjön sjö Ol-Erstorpet torp Flarksjön sjö
  Hongsjön sjö Ol-Jönsgårdarna gdr Flarksjön sjö
  *Hongsjöängen slåtter /Se Ol-Ols gd Flarkån å
  Hongsjöberget berg /Se Oppat gd Flarkån å
  Hopänget slåtter Oppat torp Flarkån å
  Hundberget berg Oppat gd Flarkån, se Flärkån å
  Hundtjärnbäcken bäck Oppibacken gd Flarkån å
  Hundtjärnen tjärn Pearna gd Flodalen dalgång
  Hundtjärnåsen ås Pell-Pers gd Flodalen dalgång
  Hundtjärnåsen berg Per-Johantorpet ödetorp Flodalen dalgång
  Hundtjärnåsen berg Per-Martins torp Flodalen dalgång
  Hungsjöbergen berg Pestugan stuga Flodalsbäcken bäck
  Hungsjöberget berg /Se Prästbordet by Flodalsbäcken bäck
  Hungsjöbodarna fäbodar På backen gd Flodalsbäcken bäck
  Hungsjömyran myr På mon gd Flodalsbäcken bäck
  Hungsjön sjö På staden bebyggelse Flolandet strandområde
  Hungsjön sjö Ringsjöbodarna fäb. Flon slåtter
  Hungsjön sjö Ringsjöbodarna fäbodar Flärk-, se Flark- Saknas
  Hungsjön sjö Ringsjöbodarna fäb. Flärkarna område
  Hungsjön sjö Roback banvaktsstuga Flärkdalen dalgång
  Hungsjön sjö Russeln fäb. Flärkdalsflon myr
  Hungsjön sjö /Se Russlebodarna fäbodar Flärkdalshöjden berg
  Hungsjön, se Hongsjön Saknas /Se Russlebodarna fäb. Flärken sjö
  Hungsjöänget myrmark Russlet fäb. Flärklänningen båtstad
  Husmyran myr Russelnbodarna fäb. Flärkmon skogsområde
  Håcksjöbäcken bäck Russlebodarna fäb. Flärksjöarna sjöar
  Håcksjöholmen holme Russeln?, Russlet? fäb. Flärksjöarna sjöar
  Håcksjön sjö Rödbodarna fäbodar Flärksjöarna sjöar
  Håcksjön sjö Rödbodarna f.d. fäb. Flärksjön sjö
  Hågsjön sjö Salomons gd Flärksjön, Västra sjö
  Hågsjön sjö Sandmon bebyggelse Flärksjön, Östra sjö
  Hågsjön sjö Sandbacka föreningshus Flärksjövägen stig
  *Håsjön sjö /Se Sibirien gdr Flärkån å
  Håsjöviken vik Singsjölandet lht Flärkån å
  Häbbergsbacken skogsomr. Sjöströms torp Flärkån å
  Häbbergsviken vik Skomakartorpet torp Framsta-Jonkehålet myrslåtter
  Hälsbräckan backe Skråvabackbodarna fäbodar Fågelfloberget berg
  Hälsbäcken bäck Skråvabackbodarna fäbodar Fågelflon myr
  Hälsta plats vid strand Skravaback(fä)bodarna fäbodar Fågelmyran f.d. myr
  Hästflon myr Skravabackbodarna fäbodar Fågelvikslåtten slåtter
  Hästflon myr Skravabackbodarna fäb. Fågelviksflon myr
  Högholmen holme Skravabackbodarna fäbodar Fågelviksflon myr
  Högklippen berg Skrovobackbodarna, se Skravaback(fä)bodarna Saknas Fågelvinflon myr
  Högklippen berg Småsvedjebodarna fäb. Fårgärdan skogsområde
  Högklippen berg Solbacken gd Fåränget slåtter
  Högkälen höjd /Se Stenbacken gd Fänmyran myr
  Högmossaflon myr Stenviken lht Gammalbodberget berg
  Hög-Ringsjöbergen berg Stiggården gd Gammalbodbäcken bäck
  Högsiön, se Hågsjön sjö Stockbergbodarna fäbodar Gammelbodberget berg
  Höjden höjdsträckning Stormtorpet torp Gammelbodbäcken bäck
  Höjden berg Storflon lht Gammelbodflon myr
  Innerstlåtten myr Storstugan gd Gammelbodknulen berg
  Isakodlingen odling Storvikkojan skogskoja Gammelbodvägen stig
  Jannerönningen skogsmark Strömgården gd Gammelkälen skogsområde
  Johan-Eriksrönningen myr Sundbergs gd Gammellandsvägen f.d. landsväg
  Jonas-Gustavsänget myr Sundbergsstugan fäbodstuga Gammelmyran slåttermyr
  Järflon myr Sunnersmyra fäb., se Sönnerstmyrbodarna Saknas Gammelsågströmmen del av å
  Kallebodarna skogsmark Sunnersmyren, se Sönnerstmyrbodarna fäbodar Gammelänget slåtter
  Kallebodarna skogsmark Svedbergstorpet f.d. torp Genänget, se Jenänget slåtter
  Kalleflon myr Svedjan gd Gethällan häll
  Kalvnoret udde Svedje by Getingnäset näs, slåtter
  Kalleholmen udde Svedje by Getryggen ås, slåtter
  Kalven sjö Svedjelandet by Getviken vik
  Kattnagelslåttarna myr Svedjelandet by Gillerbäcken bäck
  Killingön udde Svedjelandet by Gillerbäcken bäck
  Klingran myr Svenbodarna fäb. Gnagaren berg
  Klyppen berg Sven-Ols gd Gnagarhöjden berg
  Klövingshålet myrmark Sven-Ols gd Gnagarhöjden berg
  Kolbjännsjön sjö Sventorpet torp Gnagartjärnbäcken bäck
  Kolbjännsjön sjö /Se Sågen f.d. såganläggning Gnagartjärnen tjärn
  Kolbjännsjön sjö /Se Söderströms gd Godhålet slåtter
  Kräftflon myr Sönnerbodvallen f.d. fäb. Goffarbäcken bäck
  Kvarnbergeflon myr Sönnerstmyrbodarna fäb. Grannäsmyran slåtter
  Kvarnberget berg Sönnerstmyrbodarna fäbodar Gransjöforsen fors
  Kvarnberget berg Söpåbacken gd Gransjöhöjden berg
  Kvarnsjön sjö Sörgården gd Gravfiskmyran myr
  Kvarnsjön sjö Sö(r)gården gd Gravfiskviken vik
  Kvarnsjön sjö Tallnäsbodarna f.d. fäb. Gravfiskviken vik
  Kvarnsjön sjö Tallnäset gård Gromyran myr
  Kvarnsjön sjö Tallnäset gd Grossjöarna sjöar
  Kvarnströmmen del av å Tannäsbodarna fäbodar Grossjöbergen berg
  Kvarnån å Tjäreflohalsen banvaktsstuga Grossjöberget berg
  Kvarnån å Torgebodarna fäb. Grossjöberget berg
  Kvarnänget myr Torgebodarna f.d. fäbod Grossjöberget berg
  Kvist-Lasretjärnen tjärn Torget f.d. fäb. Grossjöbäcken bäck
  Kyrkån å Torget fäbodar Grossjöbäcken bäck
  Kånkloken sjö Torpbodarna bebyggelse Grossjön, L. o. St., se Stor-Grossjön m.m. sjöar
  Kånkloken sjö /Se Udden bebyggelse Grossjön, Stora och Lilla, se Storgrossjön m.m. Saknas
  Kälagatan vägförbindelse /Se Udden bebyggelse Grubbergesjön sjö
  Kälarna, Kälen utmark /Se Udden gårdar Grubbsvedjan ägomark
  Kälen, Kälarna utmark /Se Udden bebyggelse Gråningsflon myr
  Källmyran myr Utat gd Gråningsflon myr
  Källmyran myr Utat gd Gråningsflon myr
  Källmyran myr Utat, Östat gd Gråningsflon myr
  Kälsjömyran sankmark Valla by Gråningsnäset udde
  Kälsjön sjö Valla by Grånänget slåtter
  Kälsjön sjö Vallbodarna fäbodar Grånänget betesmark
  Kälsjön sjö Vallbodarna fäb. Grånängsflon flo
  Kälsjön, Lilla sjö Vallins gd Gräften åker
  Kälsjön, Lilla sjö Valtersvägen rälsbusshållplats Grästjärnen tjärn
  Kälsjön, Lilla sjö Vendelhornkojan skogskoja Grästjärnen tjärn
  Kälsjön, Lilla sjö Vendelkojan skogskoja Gröningsflon myr
  Kälsjön, Stora sjö Vårkallbodarna fäbodar *Grönänget, se Grånänget slåtter
  Kälsjön, ST. o. L. sjö /Se Vårkallbodarna fäb. Gubbflobäcken bäck
  Kälån å Vårkallbodarna fäb. Gubbflobäcken bäck
  Kälån bäck Västanede by Gubbflon sankmark
  Kälån å Västanede by Gubbflon odlad myr
  Kälån å /Se Västanede by Gubbflon myr
  Kälänget terräng Västasjövallen fäbodar Gubbslåtten slåtter
  Kämpensborgsjön sjö Västansjövallen öde fäb. Gubbänget slåtter
  Kämpensborgssjön sjö Västat, Erik-Ersgården gd Guffarbäcken bäck
  Käringviken vik Västat gd Gulltvaran åker
  Käringänget myr Västat gd Gulltvaran åker
  Ladgolvet myr Västat ödegd Gyllanmyren myr
  Ladmyran myr Västede pst Gyllarmyran myr
  Ladmyrknulen berg Västervall bebyggelse Gäddtjärnen tjärn
  Lappbrännbäcken bäck Väster-Valla gd Gäddtjärnen tjärn
  Ledmyran myr Väster-Valla del av by Gökmyran myr
  Ledmyran myr Västervåg gård Hammarsmyran slåtter
  Ledmyran myr Västerövsjö by(del) Hammarsjöån å
  Ledmyran myr Västerövsjö bydel Hammarsänget strandområde, slåtter
  Lerviken vik Västeröfsjö bebyggelse Hammarsänget strandområde, slåtter
  Lidmyran myr Åfeldttorpet torp Hammartjärnen tjärn
  Lidmyrtjärnen tjärn Åsen fäb. Hammartjärnen tjärn
  Likavishålet myr Åte gd Handklädet slåtter
  Lillatiählsiön, se Kälsjön, Lilla sjö Åte gd Hansdrolet slåtter
  Lillberget berg Åte gd Harahällorna skogsbacke
  Lillberget berg Åtes, Albert-Jöns gd Haramarken skogsområde
  Lillberget berg Öfsjö, se Övsjö, Västeröfsjö och Österöfsjö Saknas Haramarkflon myr
  Lill-Dalsberget berg Öfsjöbodarna fäbodar Haraviken vik
  Lillflon myr Öfsjögammelbodarna fäbodar Haraviken vik
  Lillflon myr Östansjö by Haraviken vik
  Lill-Grossjöberget berg Östansjö by Haravikflon myr
  Lill-Grossjön sjö Östansjö by Helvetesdalen dal
  Lingrubbflon myr Östansjöbodarna f.d. fäb. Helvetet dal
  Lill-Kälsjön sjö Östansjöbodarna fäb. Hemflon sankmark
  Lill-Meckflotjärnen tjärn Östansjön bydel Hemflon myr
  Lillmyran myr Östansjösågen såganläggning Hemflon myr
  Lillmyrberget berg Östat gd Hemmyran myr
  Lill-Ringsjöberget berg Östat gd Hemmyrmon skogkulle
  Lill-Rödflon myr Östat gd Hemsjön sjö
  Lillsjöbäcken bäck Österbodarna fäb. Hemån å
  Lillsjön sjö Österbodarna fäbodar Hemån å
  Lillsjön sjö Östervall bebyggelse Hemån å
  Lillsjön sjö Öster-Valla gd Hiter-Båthusslåtten slåtter
  Lillsjön sjö /Se Öster-Valla del av by Hitersdrolet slåtter
  Lillsjön sjö /Se Österövsjö by(del) Hitersdrolet slåtter
  Lillsjön sjö /Se Österöfsjö bebyggelse Hjältflobäcken bäck
  Lillthiälsiön, se Kälsjön, Lilla sjö Österövsjö bydel Hjältflohöjden berg
  lilltiählsiön, se Kälsjön, Lilla sjö Österövsjöbodarna fäb. Hjältflon myr
  Lilltiählsjön, se Lilla Kälsjön sjö Östimarken bebyggelse Holmarna holmar
  Lilltjärnen tjärn Östiåkrarna gd Holmen myr
  Lillån å Överkvarnen f.d. kvarn Holmvikberget berg
  Lillängesberget berg Överlägdan gd Holmvikberget berg
  Lillängesbäcken bäck Övsjö by Holmvikberget berg
  Lill-Östjärnen tjärn Övsjöbodarna fäb. Holmviken vik
  Lill-Övsjöknulen berg Övsjöbodarna fäbodar Holmviken vik
  Lill-Övsjön sjö Övsjöbyn poststn Holmviken vik
  Lill-Övsjöån å   Hongsjöbergen berg
  Linjeflon myr   Hongsjön sjö
  Loberget berg   Hongsjön sjö
  Loffsiön, se Lövsjön sjö   Hopänget slåtter
  Loffsiön, se Öfsjön, Lilla sjö   Hundberget berg
  Loken myr   Hundberget bergparti
  Loken myr   Hundtjärn tjärn
  Lokflon myr   Hundtjärnbäcken bäck
  Lollberget berg   Hundtjärnen tjärn
  Lollberget berg   Hundtjärnen tjärn
  Lollberget berg   Hundtjärnen tjärn
  Lollberget berg   Hundtjärnen tjärn
  Lomtjärnbäcken bäck   Hundtjärnåsen berg
  Lomtjärnen tjärn   Hundtjärnåsen berg
  Lomtjärnknulen berg   Hung- se Hong- Saknas
  Lugntjärnen tjärn   Hungsjöberget berg
  Lugntjärnflon myr   Hungsjöberget berg
  Lugnvattnet sankmark   Hungsjön sjö
  Lundtorpet torp, by   Hungsjön sjö
  Lungsjövikberget berg   Hungsjön sjö
  Lungsjöviken vik   Hungsjöströmmen å
  Lågholmen holme   Hungsjöänget slåtter
  Långflobäcken bäck   Husmyran myr
  Långflon myr   Husmyrberget berg
  Långflon myr   Husmyren myr
  Långmyran myr   Huvudet slåtter
  Långmyran myr   Håcksjöbäcken bäck
  Långmyran myr   Håcksjöholmen udde
  Långmyran myr   Håcksjön sjö
  Långmyran myr   Håcksjöröningen slåtter
  Långmyrberget berg   Hågsjöbäcken?, Högsjöbäcken? bäck
  Långmyrflon myr   Hågsjöbäcken bäck
  Långnäsudden udde   Hågsjön?, Högsjön? sjö
  Långråslätten slätt?   Hågsjön sjö
  Långsmalflon myr   Håksjön sjö
  Långströmmen fors   *Hållrån slåtter
  Långtjärnen tjärn   Håsjöholmarna holmar
  Långviken vik   Håsjöholmen holme
  Lämdalen sankmark   Håsjö-Mörtsjön sjö
  Lämdalsberget berg   Håsjöviken vik
  Lämdalsberget berg   Håsjöviken vik
  Löfsiön, se Övsjön, Lilla sjö   Häbbergsbacken backsluttning
  Lövberget berg   Häbbergsviken vik
  Lövbergetjärnen tjärn   Häbbergsviken slåtter
  Lövsjöbäcken bäck   Häbbergsåkern åker
  Lövsjöflon sankmark   Häbbersviken vik
  Lövsjön, se Öfsjön, Lilla sjö   Hägglundsbrunnet källa
  Lövsjön sjö   Hällsjövägen stig
  Lövsjön sjö   Hälsbräckan backe
  Lövsjön sjö   Hälsta plats
  Lövsjötjärnen tjärn   Hälstamon skogsområde
  Mannsjön sjö   Härsta strandparti
  Mannsjön sjö   Härsta strandområde
  Mannsjön sjö   Härsta strandområde
  Mannsjön sjö   Hästflon myr
  Mannsjön sjö   Hästflon myr
  Mannsjön sjö   Hästhagarå slåtter
  Mannsjötjärnen tjärn   Hästrumpan slåtter
  Marnsiön, se Mannsjön sjö   Högklippen berg
  Mauritsbäcken bäck   Högklippen berg
  Mauritsbäcken bäck   Högkälen skogshöjd
  Meckfloberget berg   Högmossaflon slåtter
  Meckflon myr   Högmossamyran myr
  Mellansjöberget berg   Höjden berg
  Mellantjärnen tjärn   Höjden höjdsträckning
  Melsmyran myr   Igenvuxentjärnen tjärn
  Memyran myr   Igenväxttjärnen, se Igenvuxentjärnen tjärn
  Middagsberget berg   Innersjön sjö
  Middagsmyran myr   Innerstslåtten slåtter
  Middagsberget berg   Isakodlingen odling
  Mjösjön sjö   Isaksvedjan odling, f.d. torp
  Mjösjön sjö   Janneröningen skogsmark
  Mjösjön sjö   Jansröningen slåtter
  Mjösjön sjö   Jenänget slåtter
  Mjösjön sjö   Johannahålet myr
  Mossarottjärnen tjärn   Jonas-Gustavsänget slåtter
  Mottågan punkt där väg »möter» en annan väg   Jon-Olsröningen slåtter
  Myrnäsbäcken bäck   Jällflobäcken bäck
  Myrnäsflon myr   Jällflon sankmark
  Myrnäsudden udde   Järflon myr
  Måckelmyran myr   Jöns-Lisabrännaren skogsområde
  Märafittjärnen tjärn   Jöns-Pettermyran myrodling
  Mörtsjön, se Kämpensborgsjön sjö   Jönssonsmyran myr
  Mörtudden udde   Kalleflon myr
  Nerklippen berg   Kalleslåtten slåtter
  Nerklippen berg   Kallsåkern åker
  Nordpolen skogsområde   Kalven sjö
  Noret sund   Kanalen genom grävning ändrad del av Ansjöån
  Noret sund   Kanalen grävd förbindelse mellan sjöar
  Norrberget berg   Kanalviken vik
  Norrberget berg   Kanalviken vik
  Norrängesnäset udde   Karlen slåtter
  Norrängesviken vik   Karlssvedjebacken skogssluttning
  Notronäset näs   Kattnagelslåttarna slåttrar
  Nybodarna fäbodar   Killingholmen holme
  Nybodberget berg   Klingerhålet slåtter
  Nybodberget berg   Klingran myr
  Nybodbäcken bäck   Klingran myr
  Nybrännorna skogsterräng   Klingran slåtter
  Nyflobäcken bäck   Klipotänget slåtter
  Nylénstorpet torp   Klippen berg
  Nyslåtten sankmark   Klippen berg
  Nyänget myr   Klippen, se Klyppberget berg
  Näsudden udde   Klippen, se Klyppen berg
  Nötvikbäcken bäck   Klippröningen f.d. slåtter
  Nötvikbäcken bäck   Klippänget f.d. slåtter
  Nötviken vik   Klockartorpet ödetorp, nu åkerjord
  Nötviken vik   Klyppberget berg
  Nötviktjärnen tjärn   Klyppen berg
  *Offsjöberget, se Öfsjöberget berg   Klöverudden udde
  *Offsjön, se Öfsjön sjö   Klövingshålet myrslåtter
  Ol-Larsatjärnen tjärn   Klövingudden udde
  Ol-Larsatjärnbäcken bäck   Knanken slåtter
  Orråflon myr   Kolbjännsjöberget berg
  Orråmyran myr   Kolbjännsjöbäcken bäck
  Orrån å   Kolbjännsjöbäcken, Vallbäcken bäck
  Orrånäset näs   Kolbjännsjön sjö
  Orråtjärnen tjärn   Kolbjännsjön sjö
  Orråviken vik   Kolbjännsjöänget slåtter
  Oxeltjärnen tjärn   Kolbjörnsjöbäcken bäck
  Oxflon myr   Kolbjörnsjön sjö
  Oxflon myr   Kolviken vik
  Pelleriset snårskog el. småskog   Koppen och Fatet stenar
  Per-Olsaslåtten myr   *kringelhålet, se Klingran o. Klingelhålet slåtter
  Per-Olsudden udde   Krokarna del av Lill-Övsjöån
  Perstjärnen tjärn   Krokån å
  Pitebodberget berg   Krypan odling
  Pitebodberget berg /Se   Krånges flon svedje avradsland
  Polbäcken bäck   Kräftflon sankmark
  *Präststranne slåtter /Se   Kräftflon myr
  Prästån å   Kullstamyrarna myrmark
  Pucktjärnen, se Pupptjärnen tjärn   Kullstamyrorna myrområde
  Pupptjärnberget berg   Kurrigymme slåtter
  Pupptjärnen tjärn   Kurrigymme slåtter
  Pupptjärnen tjärn /Se   Kuten slåtter
  Quensiön, se Kvarnsjön sjö   Kutslåtten slåtter
  Qvarsiön, se Kvarnsjön Saknas   Kutslåtten slåtter
  Ragneln myr   Kvarnarna del av Flärkån
  Rangelåsen ås   Kvarnbergeflon myr
  Raskdalsbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Ratflon myr   Kvarnberget berg
  Remudden udde   Kvarnberget berg
  Ringsjön sjö   Kvarnberget berg
  Ringsjön, Västra o. Östra sjöar   Kvarnberget berg
  Ringsjötjärnen tjärn   Kvarnberget berg
  Rismyran myr   Kvarndammet fördämning
  Rismyran myr   Kvarnsjön sjö
  Rismyran myr   Kvarnsjön sjö
  Rismyrberget berg   Kvarnsjön sjö
  Rismyrbäcken bäck   Kvarnsjöstrännet strandslåtter
  Rocken sankmark   Kvarnströmmen del av Flärkån
  Rotskogen skogsområde   Kvarnströmmen ström
  Rotskogen skogsomr. /Se   Kvarnströmmen ström
  Rudtjärnen tjärn   Kvarnvägen väg
  Rudtjärnberget berg   Kvarnån å
  Rudtjärnberget berg   Kvarnån å
  Rudtjärnbäcken bäck   Kvarnån å
  Ryttarbacken terräng   Kvarnänget slåtter
  Råkberget berg   Kvist-Lassetjärnen tjärn
  Råslåtten slåtter   Kyrksvedjan skogsområde
  Rännan bäck   Kyrkvägen stig
  Rävaänget sankmark   Kyrkån å
  Rödflon myr   Kyrkån å
  Rödmossaflon myr   Kyrkån å
  Rödmossaflon myr   Kytgärdan markområde
  Rödmossaflon myr   Kånklokbäcken bäck
  Rödmossaflon mosse   Kånklokbäcken bäck
  Römyran myr   Kånkloken tjärn
  Römyrberget berg   Kånkloktjärnen tjärn
  Rönnberget berg   Kånkloktjärnen tjärn
  Rönnbergsflon myr   Kånkloktjärnen tjärn
  Secksiön sjö   Kälaborå myrmark
  Secksiön, se Sicksjön sjö   Kälagatan väg, f.d. landsväg
  *Secksjön, se Sicksjön sjö   Kälaslåttarna myrslåttrar
  S-elsion, se Sicksjön sjö   Kälaslåttarna myrslåttrar
  Seelsjön, se Sicksjön sjö   Kälatjärnbäcken, se Kälåtjärnbäcken bäck
  Sicksjön, se *Siggsjön sjö   Kälaänget slåtter
  Sicksjön sjö   Källgärdan åker
  Sicksjön sjö   Källmyren myr
  Sicksjön sjö   Källmyran myr
  Sicksjön sjö   Källmyran myr
  Sicksjön sjö   Källmyren myr
  Sicksjön sjö   Källmyran myr
  *Sicktjärnen tjärn   Källoset slåtter
  *Siggsjön sjö   Källpiken f.d. slåtter
  Singsjön sjö   *Källänget Saknas
  Singsjön sjö   Kälsjömyren myr
  Singsjön sjö   Kälsjön sjö
  Singsjön sjö /Se   Kälsjön sjö
  Singsjön sjö /Se   Kälsjön sjö
  Singsjön sjö   Kälsjön, se Lillkälsjön sjö
  Singsjön sjö   Kälådammet fördämning
  Singsjön sjö   Kälån å
  Singsjön sjö /Se   Kälån å
  Singsjön sjö /Se   Kälån å, by
  Singsjön sjö /Se   Kälån å, by
  Singsjön sjö   Kälåstrännet strandslåtter
  Singsån å   Kälåtjärnbäcken bäck
  *Sisjön sjö   Kälåänget slåtter
  Siällsiön, se Skällsjön sjö   Kälänget slåtter
  Sjöberget berg   Kämpklämman skogsområde(?)
  Sjöberget berg   Kämpklämman skogsområde(?)
  Sjöberget berg   Kämp-Ollegrundet fiskeplats
  Sjöberget berg   Kämpslånget vägsträcka
  Skalleberget berg   Käringviken vik
  Skalleberget berg   Käringviken vik
  Skarpnäset udde   Käringviken vik
  Skeknäset näs   Käringviken vik
  Skekviken vik   *Käringvikmyran slåtter
  Skekvikmyran myr   Käringänget slåtter
  Skjutbanberget berg   Kärnbyttan slåtter
  Skravabackhöjden berg   Ladgolvet älgpass
  Skravabackhöjden höjd   Ledmyran myr
  Skogskiljflon myr   Ledmyran myr
  Skogskiljflosvedjan terräng   Ledmyrberget berg
  Skogskiljflotjärnen tjärn   Ledmyren myr
  Skruppen myr   Ledmyren myr
  Skålmyran myr   Ledmyren myr
  Skäftesmyran myr   Ledmyren myr
  Skällsjöflon myr   Ledmyrtjärnen tjärn
  Skällsjön sjö   Ledtjärnberget berg
  Skällsjön sjö   Ledtjärnberget berg
  Skällsjön sjö   Ledtjärnberget berg
  Skällsjön sjö   Ledtjärnen tjärn
  Skällsjön sjö   Lemdalsberget berg
  Skällsjön sjö   Lerviken vik
  Skällsjön sjö /Se   Lerviken vik
  Skäret holme   Lervikröningen slåtter
  Slåttjärnbäcken bäck   Lervikänget slåtter
  Slåttjärnen tjärn   Letjärnen tjärn
  Slåttmyran myr   Lidberget berg
  Slåttmyrberget berg   Likavishålet myr
  Slåttmyran myr   Lillberget berg
  Slåttmyran myr   Lillberget berg
  Slåttmyrberget berg   Lillberget berg
  Småfloarna myr   Lillblektjärnen tjärn
  Småfloberget berg   Lillbåthusänget slåtter
  Småmyrhöjden berg   Lillgrossjön sjö
  Småmyrorna myr   Lillgrossjön sjö
  Småsvedjebodarna fäbod   Lill-Grossjön sjö
  Småtjärnarna tjärnar   Lill-Grossjön sjö
  Småtjärnarna tjärnar   Lillgrundet grund
  Småtjärnbäcken bäck   Lillholmen holme
  Småtjärnbäcken bäck   Lillklippan berg
  Småtjärnbäcken bäck   Lillklippen berg
  Snorabborrtjärnen tjärn   Lillkälsjön sjö
  Sotebubäcken bäck   Lill-Kälsjön sjö
  Stadsviken vik   Lillmeckflon sankmark
  Stahusbrännan Saknas /Se   Lillmeckflotjärnen tjärn
  Stahusflon sankmark /Se   Lill-Meckflotjärnen tjärn
  Stahusflon myr   Lill-Meckflotjärnen tjärn
  Stahusflotjärnen tjärn   Lillmyran myr. o. slåtter
  Stahusmyran myr /Se   Lillmyran myr
  Stakaberget berg   Lillmyrberget berg
  Stallknularna bergsmark   Lillmyrberget berg
  Stamsvedjan skogsområde   Lill-Ringsjöberget berg
  Starrlokarna myr   Lillsjöbäcken bäck
  Stekepannan terräng   Lillsjöbäcken bäck
  Stekepannmyran myr   Lillsjödammet fördämning
  Stenviken vik   Lillsjökanalen å
  Stockberget berg   Lillsjön sjö
  Stockbäcken bäck   Lillsjön sjö
  Stor-Ansjöflon myr   Lillsvedjan skogstrakt
  Storbacken höjd   Lilltjärn tjärn
  ?Storberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Storberget berg   Lillådammet fördämning
  Storbrännknulen berg   Lillån å
  Storflohällan höjd   Lillån å
  Storflon myr   Lillån å
  Storflon myr   Lillängesberget berg
  Storflon myr   Lillängesberget berg
  Storflon myr   Lillängesberget berg
  Storflon myr   Lillängesbäcken bäck
  Storflon myr   Lillänge(t) slåttermyr
  Stor-Grossjön sjö   Lillänget skogsslåtter
  Stor-Karitjärnen tjärn   Lillöfsjöknulen berg
  Storkarintjärn tjärn /Se   Lillöfsjön sjö
  Stor-Kälsjön sjö   Lillöfsjöån å
  Stor-Kälsjön sjö   Lillöstjärn tjärn
  Stor-Kälsjön sjö   Lillöstjärnen tjärn
  Stor-Kälsjön sjö   Lill-Östjärnen tjärn
  Stor-Meckflotjärnen tjärn   Lillöten slåtter
  Stormslåtten myr   Lill-Övsjöknulen berg
  Stormyran myr   Lillövsjön sjö
  *Stormyrberget berg   Lill-Övsjön sjö
  Stormyrberget berg   Lill-Övsjön sjö
  Stormyrorna myrar   Lillövsjöån å
  Stormyrtjärnen tjärn   Lillövsjöån å
  Stoorthiälsiön, se Kälsjön sjö   Lingrubbflon myr
  Stor-Persknulen höjd   Linjeflon myr
  Storremmen skogsmark   Loberget berg
  Storrönningen terräng   Lokarna tjärnar
  Storsjöflon myr   Loken slåtter
  Storstranden strandomr.   Loken slåtter
  Storströmmen del av Flärkån   Lokflon myr
  Storsvedjan terräng   Lollberget berg
  Stortiählsiön, se Kälsjön, Stora sjö   Lollberget berg
  Stortiählsiön, se Kälsjön sjö   Lollbäcken bäck
  Stortiöhlsjön, se Kälsjön sjö   Lollmyran myr
  Stortjärnberget berg   Lomtjärnbäcken bäck
  Stortjärndalen dal   Lomtjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Storvikberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Storviken vik   Lomtjärnen tjärn
  Stor-Östjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Stubbslåtten ängsmark?   Lomtjärnflon myr
  Sundberget berg   Lomtjärnflon myr
  Sundberget berg   Lomtjärnknulen berg
  Sundtjärnen tjärn   Lomtjärnknulen berg
  Svantjärnen tjärn   Lottatomten ödegd
  Svantjärnmyran myr   Lugnsjövikbergen berg
  Svartabborrtjärnen tjärn   Lugnsjöviken vik
  Svarttjärnberget berg   Lugnvattnet slåtter
  Svarttjärnen tjärn   Lung-Pellearshålet slåtter
  Svartviken vik   Lungtjärnen tjärn
  Svedjeberget berg   Lungtjärnflon myr
  Svedjeberget berg   Lurken skogstrakt
  Sävvarpet vik   Lurken slåtter
  Sönnerstmyran myr   Långflobäcken bäck
  Sönnerstmyrbodarna fäbodar   Långflobäcken bäck
  Sönnerstmyrbäcken bäck   Långflon sankmark
  Sönnerviken vik   Långflon myr
  Sörberget berg   Långflon sankmark
  Sörängesnäset udde   Långflon myr
  Sörängesviken vik   Långkusberget berg
  Sötjärnen tjärn   Långmyran myr
  Tallholmflon myr   Långmyran myr
  Tallnäsudden udde   Långmyrberget berg
  Tallnäs-Nyänget myr   Långmyren myr
  Tegeludden udde   Långmyrviken vik
  Tempelberget berg   Långnäset udde (»näs»)
  Timmermon tallmo   Långnäset udde
  Tjärnberget berg   Långnäset näs
  Tjärnbäcken bäck   Långnäsudden yttersta delen av Långnäset
  Tjärnflon myr   Långrumpan slåtter
  Tjärnmyran myr   Långrumpänget slåtter
  Tjärnmyrberget berg   Långrå dalgång
  Tjäråsflon myr   Långrån f.d. slåtter
  Torpbodarna gård?   Långslåtten slåtter
  Tränget sund   Långsmalflon myr
  Tyskmyran myr   Långströmdammet fördämning
  Tyskmyrtjärnen tjärn   Långströmmen ström
  Tvärtförflon myr   Långströmmen ström
  Vackernäset udde   Långtjärnen tjärn
  Valborgnäset näs   Långtjärnen tjärn
  Vallberget berg   Långtjärnen tjärn
  Vallberget berg   Långtjärnen tjärn
  Vallbäcken bäck   Långviken vik
  Vallbäckänget ängsmark   Långåkern åker
  Vallviken vik   Lämdalen dalgång
  Vassanäset näs   Lämdalsberget berg
  Vintervägsflon myr   Läppan slåtter
  *Vitklippen berg   Lögdagsslåtten slåtter
  *Vitklippen berg   Lövberget berg
  Vontjärn tjärn /Se   Lövberget berg
  Vontjärnbergen berg   Lövbergetjärnen tjärn
  Vontjärnbäcken bäck   Lövbergetjärnen tjärn
  Vontjärndalen terräng   Lövhässebacken backsluttning
  Vontjärndalen dal /Se   Lövsjöbäcken bäck
  Vontjärnen tjärn   Lövsjöflon myr
  Vontjärnen tjärn /Se   Lövsjön sjö
  Vålberget berg   Lövsjön sjö
  Vålberget berg   Lövsjön sjö
  Vålbergeflon myr   Lövsjötjärnen tjärn
  Vålbäcken bäck   Lövsjötjärnen tjärn
  Vårkallhöjden berg   Lövsjöänget slåtter
  Vårkalltjärnen sjö   Mannsjömyran myr
  Västanedes-Nyflon myr   Mannsjön sjö
  Västanedes-Nyflon myr   Mannsjöstrännet strandslåtter
  Väster-Flärksjön sjö   Mannsjötjärndammet fördämning
  Väster-Holmtjärnen tjärn   Mannsjötjärnen tjärn
  Väster-Ringsjön sjö   Mannsjötjärnen tjärn
  Väster-Ringsjön sjö   Mannsjötjärnen tjärn
  Ånäset näs   Man(n)sviken vik
  Ånäsmyran myr   Man(n)svikudden udde
  Åsbäcken bäck   Meckfelberget berg
  Åsbäcken bäck   Meckfelberget berg
  Åsen fäbod?   Meckflon sankmark
  Åsen berg   Meckflon myr
  Åslåtten terräng   Meckflotjärnen tjärn
  Åsmyran myr   Meckflotjärnen,se Stor-och Lillmockflotjärnen Saknas
  Åsmyran myr   Mellandrolet slåtter
  Åsänget myr   Mellandrolet slåtter
  Åtemyran myr   Mellansjöberget berg
  Åvikbäcken bäck   Mellantjärnen tjärn
  Åviken vik   Mellantjärnen tjärn
  Åviken vik   Memyran myr o. slåtter
  Åänget terräng   Mesebunkarna slåtter
  Älgeberget berg   Middagsberget berg
  Älgeflon myr   Middagsberget berg
  Älgetjärnen tjärn   Middagsmyran myr
  Älgtjärn tjärn /Se   Mikaelbäcken bäck
  Älgkalvstjärnen tjärn   Mjösjöbrännan skogstrakt
  Ängesvikberget berg   Mjösjön sjö
  Ängesvikberget berg   Mjösjön sjö
  Ängesvikberget berg   Mjösjön sjö
  Ängesviken vik   Mon odlingar
  Ängesvikmyran myr   Morbroränget åker
  Äxinggrubban sänka   Mossarottjärnen tjärn
  Öfsjöberget berg   Mossarottjärnen tjärn
  Öfsjön, Lilla Saknas   Mottågan terrängparti
  Öfsjön, Lilla sjö   Mynäsbäcken ( -flon osv.), se Myrnäsbäcken Saknas
  Öfsjön, Stora sjö   Myrbärhålet myr
  Öfsjön, Stora sjö   Myrnäsbäcken bäck
  Öfsjön, Stora sjö   Myrnäsbäcken bäck
  Öfsjön, Stora och Lilla Saknas   Myrnäset udde
  Öftjärnen tjärn   Myrnäset näs
  Ön ö   Myrnäsflon myr
  *Öretjärn sjö   Myrnäsudden udde
  Ösiön, se Öfsjön, Stora sjö   Måckelmyran myr
  Österbrännänget sankmark   Mäck- se Meck Saknas
  Öster-Flärksjön sjö   Mäckflotj. L. o. St., se Lill-o.Stormeckflotjärnen tjärnar
  Östermyrflon myr   Mäckflotjärnen, Lilla o Stora tjärnar
  Öster-Holmtjärnen tjärn   Märafittflon myr
  Öster-Ringsjön sjö   Märafittjärnen tjärn
  Öviken vik   *Möckelmyran, se Måckelmyran myr
  Övsjöberget berg   Mörtsjön,N. sjö
  Övsjöberget berg   Mörtsjön, se Grubbergesjön sjö
  Övsjöberget berg   Mörtudden udde
  Övsjöberget berg   Nagelslåttarna slåttrar
  Övsjöbodarna fäbodar   Nediflon åker
  Övsjön, Lilla sjö   Nerberget berg
  Övsjön, Stora sjö   Nerklippen berg
  Övsjön, Stora sjö   Nilsholmen myrholme
  Övsjön sjö   Nilsholmen myrholme
      Nils-Jonsbrännan skogsområde
      Nils-Jonsdrolet slåtter
      Nilsänget slåtter
      Nipan slåtter
      Nojeviken vik
      Noret sund
      Noret sund
      Norrberget berg
      Norrberget berg
      Norrberget berg
      Norrberget berg
      Norrån å
      Norrån å
      Norrängesnäset udde
      Norrängesnäset udde
      Norrängesnäset udde
      Norr-Ängesviken vik
      Norr-Ängesviken vik
      Notronäset näs
      Notronäset näs
      Notvikbäcken, se Nötvikbäcken Saknas
      Nybodberget berg
      Nybrännorna skogsområde
      Nybyggarslåtten slåtter
      Nyflon sankmark
      Nyflon slåttermyr
      Ny-Grånänget betesmark
      Nyröningen slåtter
      Nyröningen slåtter
      Nyslåtten ägomark
      Nyslåtten slåtter
      Nyänget slåtteräng
      Nyänget slåtter
      Nyänget slåtter
      Nyänget slåtter
      Näset odlingar
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Nötvikbäcken bäck
      Nötvikbäcken bäck
      Nötvikdalen dalgång
      Nötviken vik
      Nötviken vik
      Nötviken vik
      Nötvik(s)tjärnen tjärn
      Nötviktjärnarna tjärnar
      Odlingarna ägomark
      Ofsiö Ån å
      Olaussvedjan f.d. svedja
      Ol-Ersänget hästfoderslåtter
      Ol-Larsatjärnen tjärn
      Ollarstjärn tjärn
      Oppisvedjan f.d. odling
      Oppmeddammet slåtter
      Oppåmarkaslåttarna skogsslåttrar
      *Ormgolvet slåtter
      Orråflon myr
      Orråmyran myr
      Orrån å
      Orrån å
      Orrånäset udde
      Orrånäset udde
      Orrånäset näs
      Orråtjärnen tjärn
      Orråtjärnen tjärn
      Orråviken vik
      Orråviken vik
      Orråviken vik
      Oset slåtter
      Oxeltjärnen tjärn
      Oxeltjärnen tjärn
      Oxflohöjden berg
      Oxflon sankmark
      Oxflon myr
      Oxflon myr
      Pelaränget slåtter
      Pelleriset myr (!)
      Perolovnyänge(t) slåtteräng
      Per-Olsslåttarna myrslåttrar
      Per-Olsudden udde
      Per-Olsviken vik
      Perstjärnen tjärn
      Perstjärnen tjärn
      Perstjärnen tjärn
      Petterhålet slåttor
      Petter-Lövgrenstorpet åkermark
      Pipebodberget berg
      Pitebodberget berg
      Pitebodberget berg
      Plankrännan timmerränna
      Plankränndammet fördämning
      Plågan myrslåtter
      Prästbacken sluttning
      Präststranden slåtter
      Prästån å
      Prästån å
      Pucktj., se Pupptjärnen. tjärn
      Pucktj., se Pupptjärnen tjärn
      Pucktjärnen, se Pupptjärnen Saknas
      Pupptjärnberget berg
      Pupptjärnberget berg
      Pupptjärnberget berg
      Pupptjärnbäcken bäck
      Pupptjärnen tjärn
      Pupptjärnen tjärn
      Pupptjärnen tjärn
      Pupptjärnhålet grotta
      Pupptjärnhålet grotta
      *Puttjärnen, se Pupptjärnen. tjärn
      Rangelgubben slåtter
      Ratflon myr, f.d. slåtter
      Remudden udde
      Ringsjöarna sjöar
      Ringsjöbergen bergsträckning
      Ringsjöbergen berg
      Ringsjöknulen berg
      Ringsjön, se Öster-o. Västerringsjön Saknas
      Ringsjönoret sund
      Ringsjötjärnen tjärn
      Ringsjötjärnen tjärn
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyrhöjden berg
      Rocken slåtter
      Rockladan lada
      Rockslåtten slåtter
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnbäcken bäck
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnflon sankmark
      Rudtjärnknulen berg
      Rumpan slåtter
      Ryttarbacken vägbacke
      Rågsvedjan åker
      Råken slåtter
      Råkflon myr
      Rån slåtter
      Råslåtten slåtter
      Rännan bäck
      Ränniln slåtter
      Rättvik f.d. slåtter, nu skogsområde
      Rävaänget slåtter
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmossaflon myr
      Rödmyrberget berg
      Rödmyren myr
      Römyran myr
      Römyran myr
      Römyrberget berg
      Römyrudden udde
      Römyrviken vik
      Rönberget berg
      Rönberget berg
      Röningarna odlingar
      Röningen slåtter
      Rönnberget berg
      Rönnberget berg
      Sicksjön sjö
      Sicksjön sjö
      Singsjön sjö
      Singsjön sjö
      Singsåbron bro
      Singsån å
      Singsån å
      Sjulsmässänget odling
      Sjöberget berg
      Sjöberget berg
      Sjömyran myr
      Skalleberget berg
      Skarpnäset udde
      Skatebolhässan slåtter
      Skeknäset udde
      Skekviken vik
      Skekviken vik
      Skekviken vik
      Skekviknäset näs
      Skjutbanberget berg
      Skogrånäset udde
      Skogskiljberget berg
      Skogskiljeberg berg
      Skogskiljfloknulen berg
      Skogskiljfloknulen berg
      Skogskilj(e)flon myrmark
      Skogskiljflon sankmark
      Skogskiljflon myr
      Skogskiljflon myr
      Skogskiljflon myr
      Skogskiljflotjärnen tjärn
      Skogskiljflotjärnen tjärn
      Skogskiljsberget berg
      Skogskil(j)stjärn tjärn
      Skogskiljtjärnen tjärn
      Skomakarnäset näs
      Skorvflon sankmark
      Skravabacken jordhöjd
      Skravabackhöjden berg
      Skravabackhöjden berg
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravlet strandparti
      Skruppen slåtter
      Skålmyran myr
      *Skålstycket, se Skålåkern åker
      Skålåkern åker
      Skållsjöflon sankmark
      Skällsjöflon myr
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjörönningen, se Rönningarna Saknas
      Skäret holme
      Skäret holme
      Slåttj. tjärn
      Slåttjärnbäcken bäck
      Slåttjärnen tjärn
      Slåttjärnen tjärn
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myr
      Slåttmyrberget berg
      Slåttmyrberget berg
      Slåttmyrberget berg
      Slåttmyrberget berg
      Slåttmyrbäcken bäck
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Småfloarna sankmark
      Småfloberget berg
      Småfloberget bergparti
      Småflobäcken bäck
      Småflobäcken bäck
      Småflon myr
      Småfäfoderladan lada
      Småfäfoderslåtten slåtter
      Småmyrarna myrmark
      Småmyrarna myrar
      Smånybrännorna skogsområde
      Småsvedjorna skogsområde
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnbäcken bäck
      Småtjärndalen dalgång
      Småtjärnfloarna (-flon) myrar
      Småtjärnfloarna (-flon) myrar
      Småtjärnflon sankmark
      Smååkrarna åkrar
      Snarabborrtjärnen tjärn
      Snorabborrtjärnen tjärn
      Snuggmyran slåtter
      Snusdosan slåtter
      *Snygmyran slåtter
      Spånhyveln plats
      Spänget vägstycke
      Stadsänget slåtter
      Stahusflon myrmark
      Stahusflon myrmark
      Stahusflon myrmark
      Stahusflon sankmark
      Stahusflon myr
      Stahusflon myr
      Stahusflotjärn tjärn
      Stahusflotjärnen tjärn
      Stahustjärnen tjärn
      Stakaberget berg
      Stakaberget berg
      Stallknularna höjder
      Stallknularna bergparti
      Stallåkern åker
      Stammen slåtter
      Stamslåtten slåtter
      Stamslåtten slåtter
      Stamsvedjan skogsområde
      Starrlokarna slåtter
      Stekepannan myrvik
      Stekepannmyran myr
      Stekepannmyran myr
      Stekepannmyran myr
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stockberget berg
      Stockberget berg
      Stockbäcken bäck
      Stockbäcken bäck
      Stockbäcken bäck
      Storansjöfloberget berg
      Stor-Ansjöfloberget berg
      Storansjöflon sankmark
      Storberget berg
      Storblektjärnen tjärn
      Storflobäcken bäck
      Storflohällan urbergsparti
      Storflon flo
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storgrossjön sjö
      Stor-Grossjön sjö
      Storgrossjön sjö
      Stor-Grossjön sjö
      Storholmen holme
      Storkaritjärnen tjärn
      Stor-Karitjärnen tjärn
      Stor-Karitjärnen tjärn
      Storkarintjärn tjärn
      Storkroken krök
      Stor-Kälsjön sjö
      Storladan lada
      Storloken tjärnhål
      Stormdrolet slåtter
      Stormeckflotjärnen tjärn
      Stor-Meckflotjärnen tjärn
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget berg
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stor-Persknulen höjd
      Stor-Persmyran myr
      Storpersmyren myr
      Storremmen ås
      Storremmen höjdsträckning
      Stor-Ringsjöberget berg
      *Storrån slåtter
      Storröjningen myrmark
      Storrösen gränsröse
      Storsjöflon myr
      Storstranden strandområde
      Storstranden strandområde
      Storströmmen å
      Storsvedjan skogsområde
      Stortjärnberget berg
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortrumman vägtrumma o. platsen vid dena
      Stor-Vackerberget berg
      Storvikberget berg
      Storvikberget berg
      Storvikberget berg
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storänget slåtter
      Storöfsjön sjö
      Storöstjärnen tjärn
      Stor-Östjärnen tjärn
      Storövsjön sjö
      Stubbröningen f.d. slåtter
      Stubbslåtten slåtter
      Stängslen slåtter
      Sundberget berg
      Sundberget berg
      Sunden starrmyr
      Sunden myr
      Sundet sundliknande terrängbildning
      Sundflon myr
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Sundtjärnen tjärn
      Svagen del av Bjuråsflon
      Svantjärnbäcken bäck
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svantjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartbrännan skogsområde
      Svartbäckänget slåtter
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget berg
      Svedjen f.d. gårdsplats
      Svärfarhålet krökning
      Svärfarhålet slåtter
      Sågbacken område
      Sågdammet fördämning
      Säcken del av Avamyran
      Sälgedalen dalgång
      Sävvarpet fiskeplats
      Söe slåtter
      Sö i kälarna skogsområde
      Sönnansjön strandområde
      *Sönnerstdrolet slåtter
      Sönnerstmyran myr
      Sönnerstmyrbäcken bäck
      Sönnerstmyrbäcken bäck
      Sönnerstmyren myr
      Sönnerstmyrorna, se Sönnerstmyran. myr
      Sönnerviken vik
      Sönnerängesnäset udde
      Sö på marken skogsområde
      Sörberget berg
      Sörringsjöberget berg
      Sörån å
      Sörån å
      Sörängesnäset udde
      Sörängesnäset udde
      Sör-Ängesviken vik
      Sör-Ängesviken vik
      Sörberget berg
      Sörtjärnen tjärn
      Sötjärnen tjärn
      Tallholmflon sankmark
      Taket berg
      Tallholmflon myr
      Tallnäs-Nyänget slåtter
      Tegeludden udde
      Tempelberget berg
      Tempelberget berg
      Templet berg
      Tenställningsströmmen del av Storströmmen
      Timmermon tallmo
      Timmermoudden del av Timmermon
      Tistelängesbäcken bäck
      Tistelänget slåtter
      Tjåråsflon sankmark
      Tjäråsflon (?) myr
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnmyrarna myrmark
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrberget, Bortre berg
      Tjärnmyrberget, Hitre berg
      Tjärnslåtten slåtter
      Tok-Hasseriset skogsmark
      Tolvman(s)röningen slåtter
      Torpåkern åker
      Trättbäcken bäck
      Trättbäckänget slåtter
      Tusselaåkern åker
      Tutråviken vik
      Tuträdet träd
      Tuträdviken vik
      Tvärtförflon myr
      Tyskmyran myr
      Tyskmyren myr
      Tyskmyrtjärnen tjärn
      Tyskmyrtjärnen tjärn
      Utpågrundet grund
      Vackernäset udde
      Valborgnäset udde
      Valborgnäset udde
      Valborgnäset näs
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäckänget slåtter
      Vallsjön sjö
      Vallsjön del av Singsjön
      Vallviken vik
      Vasellsberget berg
      Vikbäcken bäck
      Viken del av Bjuråsflon
      Viken del av Skogskiljflon
      Vildänget slåtter
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten o. rastplats
      Vilstenen sten o. vilplats
      Vilstenen sten
      Vintervägflon sankmark
      Vintervägsflon myr
      Vontjärnberget berg
      Vontjärnbäcken bäck
      Vontjärndalen dalsänka
      Vontjärndalen dalgång
      Vontjärndalen dalsänka
      Vontjärndalen dal
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vålarna skogstrakt
      Vålarna slåtter
      Vålbergeflon myr
      Vålbergen berg
      Vålberget berg
      Vålberget berg
      Vålberget berg
      Vålberget berg
      Vålberget berg
      Vålbäcken bäck
      Vålsvedjan skogsområde
      Vårdkall, se Vårkall- Saknas
      Vårkallbodvägen stig
      Vårkallhöjden skogshöjd
      Vårkallhöjden berg
      Vårkallstjärnen tjärn
      Vårkalltjärnen tjärn
      Vårkallvägen stig
      Västanedesjön, se Hemsjön sjö
      Västanedes-Nyflon del av Nyflon
      Västanedesjön sjö
      Västanedeån å
      Väster-Bennikberget, se Bennikeberget, Västra berg
      Västerholmtjärn tjärn
      Västerholmtjärnen tjärn
      Väster-Holmtjärnen tjärn
      Väster-Holmtjärnen tjärn
      Väster-Holmtjränen tjärn
      Västermyran myr
      Västerringsjön sjö
      Väster-Ringsjön sjö
      Väster-Ringsjön sjö
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerstånget myrmark
      Västerstänget slåtter
      Västiåkrarna åkrar
      Västiån åparti
      Västpåbotten fiskeplats
      Västpånäset udde
      Åkroken krök
      Åmynnet mynning
      Åmyrorna myrar
      Ånäset udde
      Ånäset udde
      Ånäsmyran myr
      Årån, se Orrån Saknas
      Årån, se Orrån å
      Åsbäcken bäck
      Åsen skogshöjd
      Åslåtten slåttermark
      Åsmyran myr
      Åsmyrarna myrmark
      Åsmyren myr
      Åsänget slåtter
      Återstmyran myr
      Åvikbäcken bäck
      Åvikbäcken bäck
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åvik(s)bäcken bäck
      Åänget slåtter
      Älgeberget berg
      Älgekalvtjärnen tjärn
      Älgekalvtjärnen tjärn
      Älgetjärndammet fördämning
      Älgetjärnen tjärn
      Älgetjärnen tjärn
      Älgkalvstjärnen tjärn
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Ängena ägomark
      Ängesvikberget berg
      Ängesvikberget berg
      Ängesviken vik
      Ängesviken vik
      Ängesviken vik
      Ängesviken vik
      Ängesvikmyran myr
      Änget område
      Äxinghässorna slåtter
      Ödesmyren myr
      Öfsjöberget berg
      Öfsjöberget berg
      Öfsjöberget berg
      Öfsjöberget, se Övsjöberget. berg
      Öfsjön sjö
      Öfsjön, St. sjö
      Öfsjön, Stora o. Lilla, se Stor-och Lillöfsjön Saknas
      Ön ö
      Ön ö
      Ön ö
      Ön ö
      Örtjärn, St. tjärn
      Ösbäcken bäck
      Örtjärn, Stora o. Lilla, se Lill-och Storöstjärnen Saknas
      Ösmyran (?), jfr Åsmyran myr
      Ösmyren myr
      Österbrännänge(t) slåttermyr
      Österbrännänget slåtter
      Österholmtjärn tjärn
      Österholmtjärnen tjärn
      Öster-Holmtjärnen tjärn
      Öster-Holmtjärnen tjärn
      Östermyran myr
      Österringsjön sjö
      Öster-Ringsjön sjö
      Östersjön sjö
      Östjärn = Storöstjärn tjärn
      Östjärn, Stora o. Lilla, se Lill-och Storöstjärnen Saknas
      Östjärnarna tjärnar
      Östjärnberget berg
      Östjärnbäcken = Ösbäcken bäck
      Östjärnbäcken bäck
      Östjärnen tjärn
      Östjärnsvedjan skogsområde
      Översvedjan åker
      Öviken vik
      Övsjöberget berg
      Övsjöberget berg
      Övsjön sjö

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.