ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marby socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 315 Naturnamn : 157 Bebyggelsenamn : 179 Naturnamn : 434
Marby sn Allvarsån å Hall-Marby socken Alth-täkten odling
?Marby sn Allvarsån å Marby socken Alvarsån å
Marby sn Alttäkten f d odling Marby socken Anders-Ers-myren myr
Marby sn sn Bergflon myr Marby sn Aspänget terräng
Marby sn Björnhammarmyren myr Marby socken Auretjärnbäcken bäck
Marby sn /Se Björnhammarmyren myr bortomflosarna inbyggarbeteckning Auretjärnbäcken bäck
Marby sn Björnbodmyrbäcken bäck sönnaflosarna inbyggarbeteckning Auretjärnen tjärn
Marby sn Björnsbodmyren myr kläpparna inbyggarbeteckning Auretjärnen tjärn
Marby sn Blekamyren myr marbyskärrarna inbyggarbeteckning Behm-myren myr
Marby sn Blekmyren myr sönnaflogsarna inbyggarbeteckning Bergflon myr
Marby sn Blästeränget äga /Se Albert-Ers gård Bergmarkerna terräng
Marby sn Bodmyren myr Agneslund gård Bjänndrolet skogsäng
Marby sn Bodmyren myr Anders-Pers gård Bjännhammarmyren myr
Marby sn Brattbacken backe Backen gård Bjännhammarmyråsen höjd
Marby sn Brattholmen skogsområde Barrboden bod Bjännkallsmyren myr
Marby sn Brattmyren myr Bengtsgården gård Bjännkallsmyren myr
Marby sn Brattåsbäcken bäck Björkens gård Bjännsbodmyrbäcken bäck
Marby sn *Brudabäcken bäck Borta-flon bebyggelse Bjännsbodmyren myr
Marby sn Bruksviken vik Bostugan sportstuga Bjännsmyrbäcken bäck
Marby sn Brunnslägden odling Boxmon torp Björkberget höjd
Marby sn Bryggudden udde Brattbacken gård Björn-, Se Bjänn- ! Saknas
Marby sn Bymyren myr Brattåkersgodset gård Björnhammarmyren myr
Marby sn Bymyren myr Brattåsen by Björnsbodmyrbäcken bäck
Marby sn Bäckmyren myr Brattåsen by Björnsbodmyren myr
Marby sn Bäckmyren myr Bruket byggnad Blekmyren myr
Marby sn Bäcksbodarna f d fäb. Brunnslägdan bebyggelse Blekmyren myr
Marby sn Böleskilen sank mark Brunnslägden torp Blåmälen terräng
Marby sn Dammån å Bäck by Blästeränget äga
Marby sn Dammån å Bäck by Bodmyren, Se Bodmyren myr
Marby sn Dammån å Bäckmans torp Bodmyren myr
Marby sn Dillmyren myr Bäcksbodarna fäb. Bodvägen fäbodstig
Marby sn Djupbäcken bäck Bäcksbodarna fäb. Bortan-bäcken terräng
Marby sn Drolet odling Bäckskvarnen f d kvarn Bortan-landsvägen odling
Marby sn Dromhön höjd /Se Bäckssågen f d såg Bort-i-hägnen odling
Marby sn Dörrsån å Böle by Bort-i-sveden odling
Marby sn *Fannby å å Böle by Brandvägen väg
Marby sn *Fannbyån bäck? Dillners gård Brant-Pelle-torpet terräng
Marby sn Flomyrudden udde Dromhön fäb. Brattbacken backe
Marby sn Fornaby aa, se Fanby å Saknas Dromhövallen fäb. Brattbackhöjden höjdsträckning
Marby sn Galgudden udde Erik-Ers gård Brattbackshöjden höjd
Marby sn Gautböle terräng Erik-Ers gård Brattholmen skogsholme
Marby sn Getåsflon myr Erik-Jons gård Brattmyren myr
Marby sn Getåsån å Erik-Jöns gård Brattrenen terräng
Marby sn Gräftån å Erik-Pers gård Broänget skogsparti
Marby sn Gräftån å Ettan bebyggelse Bruksviken vik
Marby sn Gubbflon myr Fannbylägdan bebyggelse Bryggudden udde
Marby sn Hammarbäcken bäck Fannbylägden torp Bryggudden udde
Marby sn Hammarloken tjärn Femman bebyggelse Bryggvägen väg
Marby sn Herrgårdsbäcken bäck Fjällbo sportstuga Brännholmen skogsområde
Marby sn Herrgårdsflon myr Fjällhalsen fäb. Brännvägen f d svedjegata
Marby sn Herrgårdsflon myr Fjällholken sportstuga Bäckmyren myr
Marby sn Herrgårdsparken park Fjällsågen, se Månsåsen Saknas Bäckmyren myr
Marby sn Herrgårdsudden udde Fjällsågen fäb. Bäckmyren myr
Marby sn Hopskogen skog Flykt-torpet torp Bäckslägdan äga
Marby sn Horsmyren myr Fyran bebyggelse Bäcksmon skog
Marby sn Huskuflobäcken bäck Gammalgården gård Bäcksängena, Se Långängena ! odling
Marby socken Hästmyrudden udde Gammalväljesbodvallen fäb. Bäckänget mark
Marby sn /Se ?Högån å Getåsen by Bärgflon myr
Marby sn /Se Högeån å Getåsbodarna fäb. Böleskilen skog
Marby sn /Se Högröningen skogsmark Getåsen by Bölesramflon Saknas
Marby sn /Se Hölasjön, se Lillsjön. sjö Grimsved by Bölesvägen väg
Marby sn /Se Iffversiön, Se Lillsjön Saknas Gruvan torp Bölesänget odling
Marby sn /Se Kaninholmen skogsområde Gruvan torp Dahl-myren myr
Marby sn /Se Klingran äga Gruvan bebyggelse Dammån, Se Dammån, Hallens sn ! å
Marby sn /Se Kläppeflon myr Gärdens torp Dillmyren myr
Marby sn /Se Kläppetjärnen tjärn Gärdsta by Djupbäcken bäck
Marby sn /Se Kläppskälen Saknas Gärdsta by Drolet odling
Marby sn /Se *Kvarnbäcken Saknas Gökböle, Se Gaukböle ! ödetorp Dromhön höjdsluttning
Marby sn /Se Kälen utmark /Se Haga gård Ellingstäkten äga
Marby sn /Se Källmyren myr Hansgården gård Fannbyängena skogsområde
Marby sn /Se *Lazabergebekken Saknas Hans-Pers gård Fannbyängena skogsområde
Marby sn /Se Lillsjön sjö Herrgården gård Ferm-täkten äga
Backa Saknas Lillsjön sjö Håkans gård Fetteåsen ås
*Bakka Saknas Lillsjön sjö Härkanslägdan bebyggelse Fettjeänget odling
Backe by Lillsjön sjö Höge by Fettjorna terräng
*Backa gd Lillsjön sjö Höge by Fjällvägen väg
*Brobäck bäck Luckåsen ås Högen gård Flakaänget terräng
*Backe »ödisgotz» Långskogen skog Högsågen såg Flomyrudden udde
Bakka Saknas /Se Låsböleflon myr Högsågvallen fäb. Flovägen stig
*Berge »ödisgotz» Långmyren myr Hög-torpet torp Floänget terräng
*Bratasen, Se Brattåsen Saknas Malmbacken terräng Hösen gård Fägatan stig
Brattåsen Saknas Medskogstjärnen tjärn Ivar-boden stuga Fägatan väg
Bäck by? Medskogstjärnen tjärn Ivars gård Galgudden udde
Bäck by? Mellanbäcken bäck Jo-Ers gård Gammal-Kogatan väg
*Brunabakkæ Saknas Mjömyren myr Järsta Saknas Gammalvägen väg
Bäck by Mobäcken bäck Karl-Ers gård Gammalvägen väg
Bäck by Månsgårdsbodarna säter Kjelsberg avs. Gaukböle, Se Gautböle ! ödetorp
Bäck by Månsåsmyren myr Kjelsberg gård Gaupböle, Se Gautböle ! ödetorp
Bäck by Månsåsån å Kläppe by Gautböle ödetorp
Bäck by? *Næffranæs näs Kläppe by Gautböle ödetorp
Bäck by Nybodkyrkan terräng Kraftens torp Getåsflon myr
Bäck by Nygårdsflon myr Krafttorpet lht Getåsflon, Se Getåsen ! myr
Bäck by Nygårdsflon sank mark Kristoffers gård Getåshagarna stängsel
Bäck by *Nävranäs udde? Kyrkbyn by Getåsån, Se Getåsen ! å
Bäck by Piprörmyren myr Kyrkbyn by Gommohålet odling
Bäck by *q(u)ernabekken Saknas Livens gård Gommohägnen tomt
Bäck by Rammsjön myr Lyckebo sportstuga Granbrännan skogsområde
Bäck by Rammsjön myr Långberga sportstuga Graunängesåsen, Se graunänget ! ås
Bäck by Ramsjön sjö Löjtnantsgården gård Graunänget slåtteräng
Bäck by /Se Ramsjön sjö Lövbacken sportstuga Grubban äga
?Böle by Ramsjön sjö Lövudden sportstuga Grubbåkerladan lada
Böle by Ramsjön sjö Myckelåsbodarna fäb. Grubbåkern odling
Böle by Ramsjön sjö Myckelåsen poststation Gruvudden udde
Böle by Ramsjön sjö Myckelåsen by Gruvören sandgrund
Böle by Rammsjön sjö Myckelåsen by Gräftån å
Böle by Rävlybacken höjd Månsgården gård Grönhunden odling
Böle by /Se Rödflon sank mark Månsgårdsbodarna fäb. Gubbflon myr
Fanby Saknas Rödflon sank mark Månsåsen by Gunnel-täkten äga
Fannby f. d. by Rönnåsmyren myr Månsåsen traktnamn Gunilla-brännan terräng
Fanby(lägden) torp Röröbodarna terräng Möckelåsbodarna fäb. Gustavtäkten äga
Fanbyn ödesgods /Se Rörösjön myr Möckelåsen, Se Myckelåsen ! by Gålå-backen backe
(?)Fannbylägden tp Rörösjön sjö Möckelåsen by Gårdstjärnen tjärn
Fanbylägden torp Sandviken vik Möckelåsen by Gårdtjärnen tjärn
Fannbylägden gd /Se Sjulsmyråsen ås? Nils-Görns torp Gärdinsberget höjd
*Fjällhalsen Saknas /Se Skallbölesbäcken bäck Norberg gård Hallstensdiket dike
Forneby Saknas Skallbölesbäcken bäck Nygården gård Hammarbäcken bäck
Fornaby = Fannbylägden torp /Se Skettmyren myr Nygården gård Hammarloken tjärn
Getåsen by Skettmyren myr Nyhem gård Hampviken vik
Getåsen by Småbodarna f d fäb. Ol-Ers gård Herrgårdsbäcken bäck
Getåsen by Småbodmyren myr Ol-Jons gård Herrgårdsflon myr
Getåsen by Småängesåsen terräng Ol-Pers gård Herrgårdsparken park
Getåsen by Stenbron bro? Ol-Pers gård Herrgårdsudden udde
Getåsen by Stenflon sank mark Oppgården gård Honungsberget backe
Getåsen by Stensmyren terräng Opp-i-gården gård Honungsberget höjd
Getåsen by Stenviken vik Oras gård Hopskogen terräng
Getåsen by Storfallet vattenfall Per-Andersson-torpet torp Hopängena terräng
Getåsen by Storflon myr Per-Jons gård Hopänget terräng
Getåsen by Storflon sank mark Per-Jonsgården gård Horsmyren myr
Getåsen by Stormon skog Provisoriet sportstuga Horsmyren Saknas
Getåsen by Storsjön sjö Prästbordet by Horsmyråsen skogsås
Getåsen by Storsjön sjö Prästbordet by Horsmyrsåsen ås
Getåsen by Storsjön sjö Rappes gård Huskuflobäcken bäck
Getåsen by Storsjön sjö Rik-Olles gård Häggdalen skogsområde
Getåsen by Storåsen ås? Rise by Häggloken tjärn
Getåsen by /Se Storängesbäcken bäck Rättarns gård Hägnen odling
Getåsen by /Se Stuguberget berg Röröbodarna fäb. Hästmyrudden udde
Getåsen by /Se Svartbodån å Röröbodarna fäb. Höghagarna stängsel
Getåsen by /Se Svartloken tjärn Rörön by Högemon skog
Goudböle ödesgods /Se Svartåsen ås Rörösbodarna fäb. Högrönningarna, Se Rönningarna ! skogsområde
Gruvan torp Svartåsen ås Sandviken torp Högröningen gammal slåttermark
Gruvan t /Se Sveden f d odling Sandviken gård Högån å
*Gåuteböle »ödisgotz» Svedjeån å Selins torp Hökenbergsmyren myr
Gåuteböle fordom ödesgods /Se Svensjölägden terräng Sjölägden gård Hökensbergsmyren myr
Gärdsta by Svensjölägden odling Skallböle fäb. och torp Höängena terräng
Gärdsta by Svensjön urtappad sjö /Se Skallgården gård Imbor-täkten odling
Gärdsta by Svensjön sjö Smedsgården gård Ivardammet terräng
Gärdsta by Svensjön sjö Småbodarna fäb. Jakob-täkten äga
Gärdsta by /Se Tillfällbäcken bäck Småbodvallen fäb. Jakobudden udde
Gärdsta by /Se Tjärabacken terräng Storåsen torp Johan-täkten terräng
Gåuteböle ödetorp /Se Tjärnflon myr Sveden torp Jo-myren myr
Hall-Marby annat namn på Marby Tjärnflon myr Sveden avs. Jonas-Gustav-stenen sten
*Haåge, Se Höge Saknas *Trälsåsen Saknas Sveden gård Jordbrånan odling
»hiarttestadh», se Järsta Saknas /Se Väljerån å Svedje by Jordbrännan terräng
*Hierstad, se Järsta Saknas Vällvikbäcken bäck Svedje by Jordbärsåsen ås
hiort(stadom), se Järsta by Ytterhägnssveden odling? Södergården gård Järstaflon terräng
Hiærtstadhe, se Järsta by Åkroken strandområde Södergården gård Jömyren myrsund och myr
Hjortstad by /Se Öretjärnen tjärn Sö-gården gårdar Jöns-jakobstäkten odling
*Håkenstad, se Håkansta Saknas   Tittut sportstuga Kalkugnen terräng
Håkansta ödesgods /Se   Trappnäsbodarna fäb. Kallsäckeltjärnen tjärn
Höge by   Trappnäsbodarna fäb. Kallsäckeltjärnen tjärn
Höge by   Trean bebyggelse Kallsäckelån å
Höge by   Trollbo sportstuga Kanallägdan äga
(?)Höge by   Tvåan bebyggelse Kaninholmen skogsholme
Höge by?   Uppgården gård Kilen utäga
Höge by?   Uppgården gård Kilskogen terräng
Höge by   Uppgården gård Kilägorna utäga
Haage Saknas   Uppgården, Se Oppgården ! gård Kjel-täkten odling
Höge by   Wallinstorpet torp Klingran äga
Höge by   Vikströms gård Kläppberget berg
Höge by   Välje by Kläppberget höjd
Höge by   Välje by Kläppetjärnen tjärn
Höge by   Välje by Kläppflon myr
Höge by   Väljesbodarna fäb. Kläppflon myr
Höge by   Vällviken by Kläppmyren myr
Höge by   Väster-Järsta bebyggelse Kläpptjärnen tjärn
Höge by   Västerkläppe bebyggelse Kläpptjärnen tjärn
Höge by   Västgården gård Kläpptorget vilplats
Höge by   Öster-Järsta bebyggelse Kläppviken vik
Höge by   Österkläppe bebyggelse Kläppviken vik
Högen by /Se     Kläpplandet terräng
Höge by /Se     Koldalsåsen skogsås
Jersta by /Se     Koldalsåsen höjd
Järsta by     Koänget terräng
Järsta by     Krigsvägen väg
Järsta by     Krondiket dike
Järsta by     Kurs-Pellebränna mo
Järsta by     Kurs-Pelle-brännan skogsområde
Järsta by     Kvarnhusladan lada
Järsta by     Kvarnängesbäcken bäck
Järsta by     Kvarnängena skogsterräng
Järsta by     Kvarnänget äga
Järsta by     Kvarnänget terräng
Järsta by     Kvällhålet tjärn
Järsta by     Kyrkbyhulten skog
Järsta by     Kälen utmark
Järsta by     Källan kallkälla
Järsta by     Källdrolet terräng
Järsta by     Källmyren myr
Järsta by     Kärleksstigen väg
Järsta by     Lillbackslåtten terräng
Järsta by /Se     Lill-Brännänget, Se Stor-Brännänget. terräng
Järsta by /Se     Lill-Långmyren myr
Järsta by /Se     Lill-Långmyren myr
Jersta gård /Se     Lillmon skog
Kleppskälen Saknas /Se     Lillmyren odling
Kläppe by     Lillskogen terräng
Kläppe by     Lillänget odling
Kläppe by     Lillänget terräng
Kläppe by     Logbacken terräng
Kläppe by     Logen loge
(?)Kläppe by     Lucksåsen höjd
?Kläppe by     Lundinsängena, Se Bäcksängena ! odling
Kläppe by     Lust-täkten terräng
(?)Kläppe by     Långlägdan odlingar
?Kläppe by     Långmyren myr
Kläppe by     Långmyren myr
Kläppe by     Långmyråsen Saknas
Kläppe by     Långängena odling
Kläppe by     Långänget terräng
?Kläppe by     Låsböleflon myr
Kläppe by     Låsböleflon myr
Kläppe by     Lösemyren myr
Kläppe by     Lösemyrbäcken bäck
Kläppe by     Lösemyrbäcken, Se Lösemyren ! bäck
Kläppe by     Lösemyren myr
Kläppe by     Lösemyren myr
Kläppe by     Malmbacken backe
Kläppe by     Malmbacksbäcken, Se M., Marby sn ! bäck
Kläppe by     Malmbackskällan källa
Kläppe by     Malmvattsbäcken bäck
Kläppe by     Mattis-täkten äga
Kläppe by     Mattis-udden udde
Kläppe by /Se     Mattisviken vik
Kläppe by /Se     Mattis-viken vik
Kläppe by /Se     Medskogstjärnen tjärn
Kläppe by /Se     Medskogstjärnen Saknas
Krattås = Brattåsen Saknas     Medskogstjärnen tjärn
Kyrkbyn by /Se     Mellanhägnen odling
Marby by     Mellanladan lada
Marby by     Mellanladuberget terräng
*Micleåss, Se Myckelåsen. Saknas     Mjömyren myrsund
Myckelåsen by     Moarna skog
Myckelåsen by     Morbror terräng
Myckelåsen by     Mobäcken bäck
Myckelåsen by     Modiket dike
Myckelåsen by     Morängsladan lada
Myckelåsen by     Mosundet sund
Myckelåsen by     Myrarna, Se Myren. odling
Myckelåsen by     Myren odling
Myckelåsen by     Myren odling
Myckelåsen by     Myren odling
Myckelåsen by     Myrvägen, Se Fägatan. väg
Myckelåsen by     Månsåsmyren myr
Myckelåsen by /Se     Månsåsån å
Myckelåsen by /Se     Nere-i-sveden äga
mykklass, se Möckelåsen by     Ner-på-myren odling
Månsåsen by     Nygårdsflon myr
Månsåsen by /Se     Ny-Kogatan väg
Möckelåsen by     Ol-Anders-viken vik
Möckelåsen by     Ol-Hans-änget odling
Möckelåsen by     Ol-Jonas-lägdan, Se Anm. Brunnslägdan ! odling
Möckelåsen by     Ottoladan lada
Möckelåsen by     Petter-täkten odling
Möckelåsen by /Se     Piprörmyren myr
Möckelåsen by?     Piprörmyren myr
Möckelåsen by     Rabbåsdiket skogsäng
Möckelåsen by     Rakatuvorna myr
Möckelåsen by     Rakatuvorna terräng
Möckelåsen by     Rammflon myr
Möckelåsen by     Ramflon myr
Möckelåsen by?     Rammsjön sjö
Möckelåsen by     Ramsjön sjö
Möckelåsen by     Rapp-Jöns-täkten odling
Prästbordet khbost.     Rask-föuset terräng
Prästbordet khbost /Se     Rik-täkten, Se äv. Rik-Olles. Möjl. samma »Rik». odling
Ramskor Saknas     Rumpan terräng
Sandviken t. /Se     Rävbacken terräng
*Skalgård, Se Skallgården Saknas     Rävlybacken terräng
Storåsen by /Se     Rödflobrännan terräng
Svedje by?     Rödflon myr
Svedje by     Rödflon myr
*Svedje gd     Rönningarna skogsområde
*Svedje gd     Rönningarna skogsområde
Svedje by     Rönningarna terräng
Svedje by     Rönningen terräng
Svedje by     Rönnåsmyren myr
Svedje by     Rörömyren myr
Svedje by     Röröodlingarna odlingar
Svedje by     Rörösjön sjö o. myr
Svedje by     Rörösmarken terräng
Svedje by     Samfällden mark
Svedje by /Se     Sandviken vik
Svedje by /Se     Sandviken vik
Svensjön f d beb.?     Sandvikudden udde
*Swensiön, Se Svensjön »ödisgotz»     Sandviksudden udde
*Tryggestad, Se Trusta Saknas     Sjulsmyren myr
*Wili, Se Välje Saknas     Sjösved terräng
Välje by     Sjöåkern odling
Välje by     Sjöängena terräng
Välje by     Sjöänget odling
?Välje by     Sjöänget terräng
Välje by     Skallbölesbäcken bäck
Välje by     Skallbölsbäcken bäck
Välje by     Skallbölsån å
Välje by     Skettmyren myr
Välje by     Skettänget skogsområde
Välje by     Skräddarstenen, Se Svensjön ! sten
Välje by     Skärpan terräng
Välje by     Slättan terräng
Välje by     Småbodmyren myr
Välje by /Se     Småbodmyren myr
Välje by /Se     Småängesåsen ås
Välje by /Se     Sortan odling
Välje by /Se     Sortan odling
Vällviken by /Se     Staffanslägdan, Se Anm. Brunnslägdan ! odling
      Stenbron bro
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckänget odling
      Stenflon myr
      Stenflon myr
      Stensmyren myr
      Stor-Brännänget terräng
      Stordiket dike
      Storflobrännan terräng
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storhöjd-Åbacken terräng
      Storladan lada
      Storladulägdan odling
      Stor-Långmyren, Se Sur-Långmyren. myr
      Stormon skogsområde
      Stormon terräng
      Stormon skog
      Stormyren odling
      Stormyren myr
      Stormåkern äga
      Storsved odling
      Storsvedet terräng
      Storsvedåsen terräng
      Storsvedåsen ås
      Strömlogen terräng
      Stugubacken terräng
      Stålänget äga
      Sundsvallbacken backe
      Sur-Långmyren myr
      Svartbodån, Se Väljesån å
      Svartbodån, Se Svartbodån, Norderö sn ! å
      Svartloken tjärn
      Svartpussdiket dike
      Svarttjärnen tjärn
      Svartåsen ås
      Sveden odling
      Sveden odling
      Sveden odling
      Svedjebäcken bäck
      Svedjebäcken,Se kallas äv.Svensjöbäcken.Se Svedje! bäck
      Svedjemyren myr
      Svedudden udde
      Svenkilen, Se svensjön! utäga
      Svensjöbäcken, Se Svensjön! bäck
      Svensjökilen, Se Svensjön! utäga
      Svensjön sjö
      Svensjön sjö
      Svenviken vik
      Sågbäcken bäck
      Sågflon myr
      Sågflon myr
      Sågviken vik
      Sågvägen väg
      Sångberget berg
      Söderlundsåsen ås
      Tegelbruksviken vik
      Tessmun terräng
      Tillfällebäcken bäck
      Tillfällbäcken, Se Tillfället! bäck
      Tillfället bäckdal
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon Saknas
      Tjärnflon Saknas
      Tjärnfloudden skogsområde
      Tjärnfloudden skogsområde
      Tjärnfloåsen ås
      Tjärnfloåsen ås
      Tjärubacken terräng
      Tofsänget odling
      Tora-knippen vägkrök
      Tunen odling
      Täsmunnen odling
      Täsmunnen terräng
      Täsmunnen terräng
      Utan-bäcken terräng
      Ut-i-lägdan odling
      Ut-i-sveden odling
      Ut-i-svedet odling
      Ut-i-svedet terräng
      Ut-med-logen terräng
      Ut-på-myren odling
      Vedelägdan odling
      Velinstäkten äga
      Vik-täkten odling
      Väljesflon myr
      Väljeslägdan odling
      Väljesån å
      Väljeån å
      Vällviksudden udde
      Vällvikssanden sjögrund
      Vällviksvägen, Se Västervägen. väg
      Västerodlingen odling
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västervägen väg
      Västeråkern odling
      Västeränget terräng
      Väst-i-sveden odling
      Ytterstladan lada
      Ytterstladuberget terräng
      Åbacken backe
      Åkern odling
      Åkern odling
      Åmun vik
      Åmynningen terräng
      Åmyren myr
      Ängena odling
      Ängena terräng
      Åänget terräng
      Åänget odling
      Öhlingsudden udde
      Öretjärnen, Se Aurstjärnen! tjärn
      Öretjärnbäcken, Se Auretjärnbäcken! bäck
      Österodlingen odling
      Östertjärnen tjärn
      Östertjärnen tjärn
      Östervägen, Se Västervägen. väg
      Öst-i-lägdan odling

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.