ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marieby socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 255 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 65
Marieby sn Backstjärnen, Norra o. Södra tjärnar Sagesmän förteckning Andersön Saknas
Marieby sn? Bjärmflon myr Marieby sn Bjälmtjärn tjärn(ar)
Marieby sn Blektjärn tjärn Marieby socken Bjälmtjärnen, Västra o. Östra, se Björnen tjärnar
Marieby sn Blektjärnen tjärn Marieby bebyggelse Bjärmbäcken bäck
Marieby sn Blektjärnen tjärn Marieby sn Bjärmen, Västra o. Östra tjärnar
Marieby sn Blektjärnmyren myr Marieby sn Bjärmen, Västra o. Östra tjärnar
Marieby sn Bläkmyren utäga Bye by Blektjärn tjärn
?Marieby sn Bodflon myr +Bye by Blektjärnen tjärn
Marieby sn Brattmyren fäb. Byebodarna fäb. Blektjärnen tjärn
Marieby sn Brunfloviken vik Enhus del av by Bomtjärnbäcken, se Svartmyrbäcken bäck
Marieby sn Brunfloviken vik Fugelsta by Byestjärnan, se Stjärnan fyllnadsjord
Marieby sn Brännsmyren utäga Fugelsta by Bålåsen ås
Marieby sn Brännsmyren utäga /Se Fugelsta by Bäckdrolet myr
Marieby sn Bålåsen ås Fugelstabodarna fäb. Bölåsen ställe
Marieby sn Bäckmyren myr Gammalbodarna, se Ödsbodarna fäb. Galtbacken hemäga
Marieby sn Bäckdrolet terräng Gäradrolet fäb. Galtbäcken bäck
Marieby sn Drolbackarna backar Kyrkbyn, se Prästbordet prästbord Hallåkyrkan kyrka
Marieby sn Drolbäcken bäck Käladrolet f.d. fäb. Hallåkyrkan kyrka
Marieby sn Fugelstabodarna terräng Källmyren fäb. Hallånäset udde
Marieby sn Galtbäcken bäck Lockåsbodarna Saknas Hallånäsudden udde
Marieby sn Gorsmyren myr Prästbordet prästbord Hemmingsmyren myr
Marieby sn Gubbslutet terräng Rismyren fäb. Höktjärn tjärn
Marieby sn Gölån å Rosenlund Saknas Höktjärnbäcken bäck
Marieby sn Hackdrolet utäga Rosenlund fäb. Höktjärnen tjärn
Marieby socken Hallånäsudden udde Sjydrolet f.d. fäb. Höktjärnmyren myr
Marieby sn *Huskal tegh Saknas Åsveden fäbodställe Höktjärnåsen ställe
Marieby sn Högmyrbäcken bäck Åssveden f.d. fäb. Höktjärnåsen ås
Marieby sn /Se Högmyrbäcken bäck Öd by Höktjärnåsen ås
Marieby sn /Se Höktjärnåsen ås Öd by Jungfrudalen f.d. fäb.
Marieby sn /Se Höktjärnbäcken bäck Ödland torpställe Järdrolet sumpigt ställe
Marieby sn /Se Höktjärnmyren myr Ödland torp Kattflon flo
Marieby sn /Se Höktjärnen tjärn Ödsbodarna fäb. Knädrolet sumpigt ställe
Marieby sn /Se Järadrolet terräng Öland, se Ödland torp Krakdrolet sumpmark(?)
Marieby sn /Se Kattflon myr Överbodarna, se Byebodarna fäb. Kranken myr
Marieby sn /Se Kattflon myr Överbybodarna fäb. Kubbänget äng
Marieby sn /Se Krånken myr Överbyn by Lussehålet? ställe (sumpmark?)
Brunflo-Marby Saknas Källmyren fäb. Överbyn by Långnäset näs
»andh» Saknas Lill-Bjärmflon myr Överbystjärnan, se Stjärnan fyllnadsjord Långnäset näs
Bye by Lockåsbodmyren myr   Långsjäl f.d. röjning
Bye by Lugnet ägomark   Långsjälvägen stig
Bye by Långnäset udde   Mellerstsjön, se Svartsjöarna sjö
Bye by Långsgärde skogsmark   Norderstsjön, se Svartsjöarna sjö
Bye by Långskäl inäga   Potten slått
Bye by Mariakällan källa   Punsen myrtag
Bye by Mellan-Svartsjön sjö   Rismyren myr
Bye by Mygglunda terräng   Sjölleröflon flo
Bye by Nästmyren myr   Skölleröflon »flo»
Byggian Saknas Nörder-Bockstjärnen tjärn   Spräckelmyren myr
Bye by Odensala Fjärden, se Brunfloviken vik   Stensänget äng
Bye by Potten utäga   Stjärnan fyllnadsjord
Bye by Rismyren myr   Stjärnan mosse
Bye by Rosenlund terräng   Stordrolet myr
Bye by Sjölleröflon myr   Storflon flo
Bye by Sjösved ägomark   Storflon mosse
Bye Saknas Slandromsån bäck   Stormyren myr
Bye by Slep Kiernan, se Blektjärnen Saknas   Svartmyrbäcken bäck
Bye by Slättstjärnan myr   Svartmyren myr
Enhus äldre namn på en del av Fugelsta Spräckelmyren myr   Svartsjöarna Saknas
Foghalstun = Fugelsta f.d. by /Se Stanndrolet utäga   Svartsjöarna sjöar
Fugelsta by Sketmyren myr   Svarttjärnen, se Svartsjöarna sjöar
Fugelsta by Stensjöbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
Fugelsta by Stensänget utäga   Sönnerstsjön, se Svartsjöarna sjö
Fugelsta by Stjärnan skogsområde   Trollkäringåsen ås
Fugelsta by Stjärnan fyllnadsjord   Vargstrupladan Saknas
Fugelsta by Storflon myr   Åstycket Saknas
Fugelsta by Storsved ägomark    
Fugelsta by Sundstjärnarna tjärnar    
Fugelsta by Sundstjärnarna tjärnar    
Fugelsta by Svartmyrbäcken bäck    
Fugelsta by Svartmyren myr    
Fugelsta by Svartsjöarna sjöar    
Fugelsta by Svartsjöarna sjöar    
Fugelsta by Svartsjön, Norra, Mellersta och Södra sjöar    
Fugelsta by Svarttjärnen myr    
Fugelsta by Sved terräng    
Fugelsta by Sönner-Bockstjärnen tjärn    
Fugelsta by Trollkäringåsen ås    
Fugelsta by *Trälsåsen avradsland    
Fugelsta by *Tvärbäcken försv. benämn. på bäck    
Fugelsta by Vibäcken bäck    
Fugelsta by Vibäcken bäck    
Fugelsta by Väster-Bjärmen tjärn    
Fugelsta by Ådrolet terräng    
Fugelsta by Åssved ägomark    
Fugelsta by Ödlandshägnen ägomark    
Fugelsta by Öster-Bjärmen tjärn    
Fugelsta by Öster-Bjärmen tjärn    
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by      
Fugelsta by /Se      
Fugelsta by /Se      
Fugelsta by /Se      
Huskalsteig Saknas      
*Krattås Saknas      
Krattas, = Brattås(en)? Saknas /Se      
Käladrolet f.d. fäbod /Se      
Lill-Marby Saknas      
Marieby kyrkby      
*Nordanhall gd      
*Offrebyenn, se Överbyn Saknas      
Prästbordet prästbost.      
Prästbordet pastorsbost. /Se      
*Ramskore trol. försv. beb.      
Ramskor trol. försvunnet namn på beb.      
*Ramskore försv. namn på beb.      
*Skrattegärde »ödisgotz»      
*Åutt, se Öd Saknas      
Öd by?      
Öd by      
Öd by      
(?)Öd by      
Öd by      
Öd by?      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
? Öd by      
?Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by?      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by?      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
Öd by      
?Öd by      
Öd by /Se      
Öd by      
Öd by /Se      
Öd by /Se      
Öd by /Se      
Öd by /Se      
*Östergården gd      
Öfverbynn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Öfverbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överby by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överby by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Öfverbyn by?      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Öfverbyn by?      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Öfverbyn by?      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn Saknas      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by      
Överbyn by /Se      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.