ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alanäs socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 1080 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 213
Lits kommun Saknas Abbortjärnbäcken bäck Alanäs sn Aborrtjärnen tjärn
Alanäs sn Abborrtjärnen tjärn Alanäset sn Alavikbäcken bäck
Alanäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Alanäs socken Alaviken vik
Alanäs sn /Se Abborrvikbäcken bäck Alanäset by Barknäsviken vik
Alanäs sn /Se *Alanäset näs Backen lhtr Bastuudden udde
Alanäs sn /Se Alavikbäcken bäck Bergbodarna fäbodar Biribollknularna höjder
Alanäs sn /Se Alaviken vik Berget hmdr Bjurtjärnbäcken bäck
Alanäs sn /Se Alavikmyran myr(?) Berget hmdr Blomsterberget berg
Alanäs sn /Se Alfredshem terräng(?) Bodarna nordan ån fäbodar Bodberget berg
Alanäset sn /Se Anders-Persmyrarna myrar Brännan hmdr och lhtr Bodberget berg
Alanäset stomhmn /Se Andstutudden udde Djupuddbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
Alanäset by /Se Antonsberget berg Falkenströmberget hmd Bodviken vik
Bergbodarna f.d. fäbodar? Antonsflon myr Flåsjön sn Brocksjötjärnen tjärn
Bergbodarna fäb. Aspåsen ås Flåsjön stationssamhälle Brännäsudden udde
Berget Saknas /Se Bagarviken vik Gammalbodarna fäbodar Bunkfjället fjäll
Bodtjärnkojan skogskoja Bankomyren myr Grabban hmd Bunksjöfjället fjäll
Brännebacken fäb. Barknäset näs Gubbhögen by Bunksjökälen utmark
Djupuddbodarna fäbodar Barknäsviken vik Gärdsjön by Bygdvattenbäcken bäck
Fattiggårdsbodarna fäb. Bastuudden udde Hafsnäset by Bygdvattnet sjö
Forsénsbodarna f.d. fäbodar Bergbäcken bäck Hafsnäsudden hmdr Bäckmyren myr
Gammelbodarna f.d. fäb. Bergkvistnäset näs Hafsnäs, Östra Saknas Bäckmyrtjärnen tjärn
Granedebodarna f.d. fäbodar? Bergmansholmen holme Harrsjön traktnamn Bävertjärnen tjärn
Gubbhögen by /Se Bergmyren myr Harrsjön by Dammslåtten myr
Hafsnäset by /Se Bergmyren myr Harsjön, se Harrsjön traktnamn Dammån å
Harsjön by /Se Bergslåtten myrslåtter(?) Holmbodarna fäbodar Draget näs
Havsnäs by /Se Billingtjärnarna tjärnar Holmbodarna, Västra fäbodar Dragviken vik
Holmbodarna fäb. Björkmyren myr(?) Holmbodarna, Östra fäbodar Dödmanstjärnen tjärn
Holmbodarna fäb. Björkmyren myr Högbynäs poststn Falkenberget berg
Holmbodarna fäb. Björnberget berg Högen by Falkenströmberget berg
Isakbodarna f.d. fäb. Björndalarna dalgångar Isakbodarna fäbodar Fettjberget berg
Järvsand by /Se Björnholmen holme Jerfsand by Fingervattnet vatten
Jöns-Hamkvistbodarna fäb. f.d. Björnjärnmyren myr Johansbodarna fäbodar Flåsjön sjö
Jörnbodarna f.d. fäb. Björnknulen höjd Järvsand by Flåtenäset näs
Karl-Eliasbodarna fäbodar Björnmyren myr Järvsandbodarna fäbodar Fros(t)bäcktjärnen tjärn
Lidsjöberg by /Se Björnpasset sankmark Kalkberget hmdr och lhtr Fåna sjö
Lillviken by /Se Blektjärnen tjärn Kullen lhtr Fåna å
Lillviksbodarna f.d. (?) fäb. Blektjärnviken vik Lidsjöberg by Fånsjön sjö
Långmarkbodarna f.d. fäb.? Blomsterberget berg o. triangelpunkt Lillholmen hmdr Fånsjön sjö
Långmarkbodarna fäb. Blåfittmyren myr Lillviken by Fånån å
Mikael-Olsbodarna f.d. fäbodar Blåmyren myr Långmarkbodarna fäbodar Giasmansvattnet, Ytt. sjö
Norbergsbodarna f.d. fäb. Blåmyren myr Långmarkbodarna fäbodar Giasmansvattnet, Öf. sjö
Nordbodarna f.d. fäb. Blåströmmen ström Mellangården hmd Granhögen höjd
Nordbodarna fäb. Bodberget berg Nordansjöbodarna fäbodar Grabbflon flo
Nybodarna fäb. Bodberget berg o. triangelpunkt Nordgården hmd Grabbmyrknulen höjd
Nyslåttkojan skogskoja Bodberget berg Nybodarna fäbodar Gröndalen dal
Nysundbodarna f.d. fäbodar Bodbergsmyrbäcken bäck Nyhamn hmdr och lhtr Gröndalsbäcken bäck
Näsbodarna fäbodar Bodbergsmyrbäcken bäck Nymyrbodarna fäbodar Gröndalstjärnen tjärn
Per-Olofsbodarna fäb. Bodbergsmyren myr Näset lhtr Gårdsvattnet sjö
Per-Olovsbodarna f.d. fäb. Bodbergsmyren myr Näset hmd Gäranvattenån å
Prästgården hmn /Se Bodbäcken bäck Ol-Larsnybodarna fäbodar Gäranån å
Ringvattnet by /Se Bodbäcken bäck Orilnäset hmd Gärdsjön sjö
Rosbergsbodarna fäb. Bodknulen höjd Petersburg hmd Gärdströmmen ström
Sagdbodarna fäb. Bodmyren myr Pålviken hmd Gärdvattnet sjö
Siljeåsen by /Se Bodmyren myr Renmyrholmen lhtr Gästgivarudden udde
Siljeåsen by /Se Bodtjärnbäcken bäck Renmyrkullen lhtr Hafsnäsberget berg
Storholmen by /Se Bodtjärnen tjärn Ringvattnet by Haraholmen, St. holme
Sundemansbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn Risudden hmd och lhtr Harrsjöberget berg
Svanliden by /Se Bodviken vik Rörnäset hmd och lhtr Harrsjöbergtjärnen tjärn
Svanliden by /Se Bommyren myr Siljegården, se Siljeåsen traktnamn Harrsjökälen utmark
Vilhelm-Näsströmsbodarna fäb. Bomudden udde Siljeåsen traktnamn Harrsjön sjö
Ytfeltsbodarna fäb. Borterstmyren myr Siljeåsen by Hemberget berg
  Brattfallet vattenfall Storholmen by Hembäcken bäck
  Brattremmen höjd Storholmen by Hullkarsåsen ås
  Bredviken vik Stornäsudden hmdr, lhtr och torp Hullkarsåsen ås
  Brittasundet sankmark Storänget hmd Hundberget berg
  *Brocksjöröset råmärke Strandhällberget lht Hundflokberget berg
  Brocksjötjärnen tjärn Svanliden by Hästfoderslåttberget berg
  Brunneholmmyren myr Sälgåsen by Hällvattnet, St. sjö
  Brunnelandflon myr Sörgården hmd Hällv., L. sjö
  Bränneknulen berg Sörvik hmd Jensmässberget berg
  Brännelandtjärnen tjärn Ursvattenbodarna fäbodar Jerilån å
  Brännholmen holme Utägoskiftet, se Siljeåsen traktnamn Järpåsen ås
  Brännmyren myr Västgården hmd Järpåskullarna berg
  Brännmyren myr Västviken hmd Järvsandberget berg
  Brännudden udde Yttergårdarna hmdr Järvsandtjärnen tjärn
  Brännäset näs Örenäset hmd Kalkberget berg
  Brännäset näs Östgården hmd Kalva vatten
  Brännäset näs Östviken hmd Kalvan å
  Bunkfjället fjäll Övergårdarna hmdr Kampelampsjöbäcken bäck
  Bunksjökälen skogtrakt /Se   Klingerberget berg
  Bustadflaten myr   Korpholmen holme
  Bustadholmen skogsholme   Korsflobäcken bäck
  Bustadholmflon myr   Korsflon flo
  Bustadmyren myr   Krokmyren myr
  Bustadmyren myr   Krokmyrtjärnen tjärn
  Bustadmyrtjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Bustadmyrtjärnen tjärn   Kvarnberget berg
  Bustadtjärnen tjärn   Kvarntjärnen tjärn
  Bygdvattenbäcken bäck   Kvarntjärnen tjärn
  Bygdvattentjärnen tjärn   Kvarnån å
  Bygdvattnet sjö   Kvarnån å
  Byviken vik   Kvarnåviken vik
  Båthusviken vik   Kvavtjärnen tjärn
  Bäckmyrbäcken bäck   Kvällknäppen berg
  Bäckmyren myr   Kyrkbergstjärnen tjärn
  Bäckmyren myr   Kälsberget berg
  Bäckmyrtjärnen tjärn   Kälsberget berg
  Bäckmyrtjärnen tjärn   Lappkojberget berg
  Bäckströmsmyren myr   Lidsjöberget berg
  Bäckertjärnen tjärn   Lidsjön sjö
  Bäckmyren myr   Lillgammalstenudden udde
  Bäckslåtten myrslåtter(?)   Lillharaholmen holme
  Bäckslåtten myrslåtter(?)   Lillholmen ö
  Bävertjärnbäcken bäck   Lillhällvattenbäcken bäck
  Bävertjärnen tjärn   Lillhällvattnet sjö
  Dalaslåtten sankmark   Lillringvattnet sjö
  Dammslåtten myrslåtter?   Lilltjärnen tjärn
  Dammtjärnen tjärn   Lillvattenmyrberget berg
  Dammudden udde   Lillvattnet sjö
  Dammviken vik   Lillångtjärnen tjärn
  Dammån å   Lomtjärnberget berg
  Danielsundet sankmark   Lomtjärnbäcken bäck
  Dikemyren myr   Lomtjärnen tjärn
  Dikmyren myr   Långmyrberget berg
  Dikmyren, Neder myr   Långtjärabäcken bäck
  Dikmyren, Över myr   Långtjärnen tjärn
  Djupbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Dosmyren myr   Långtjärnen tjärn
  Draget terräng   Långviken vik
  Dragviken vik   Mellerstmyrbäcken bäck
  Dävelmyren myr   Mellerstmyren myr
  Dödkorset skogsholme?   Midsommarsberget berg
  Dödmanstjärnen tjärn /Se   Norderkullen höjd
  Dödmanstjärnen tjärn   Nordån å
  Elakråken myr   Nortjärnen tjärn
  Enträningsmyren myr   Nyflotjärnen tjärn
  Erik-Antonmyrarna myrar   Nymyren myr
  Erik-Jacksslåtten terräng   Nymyrhögen höjd
  Erik-Persflyn parti av Fånån   Nysundberget berg
  Erik-Persmyren myr   Näcksåshällan berghäll
  Erik-Pettersudden udde   Per-Jonssonbäcken bäck
  Erik-Salomons skogsmark(?)   Persmyrberget berg
  Falkenströmberget berg   Persmyrbäcken bäck
  Fallet vattenfall   Persmyren myr
  Fallån å   Ringvattnet, L sjö
  Fethålan sankmark   Ringvattnet, St. sjö
  Fettjberget berg /Se   Risudden udde
  Fettjorna myrar   Ritjelsberget berg
  Fingervattnet sjö   Rot-Karltjärnarna tjärnar
  Finnloken tjärn   Sagda sjö
  Finnloken sjö   Sagdbäcken bäck
  Fiskarholmen holme   Skalmyrbäcken bäck
  Fjälltjärnarna tjärnar   Skalmyren myr
  Flatlandet skogsmark?   Skalmyrtjärnen tjärn
  Flodalen sankmark   Skåltjärnen tjärn
  Flon sankmark   Skäftesberget berg
  Flon myr   Staffantjärnen tjärn
  Flurtalludden udde   Stenbittjärnbäcken bäck
  Flyn, Nedre tjärn   Stenbittjärnen tjärn
  Flyn, Övre tjärn   Stenflon flo
  *[Fl]åsjökullen berg   Stenfloviken vik
  *Flåsjökullen höjd   Stentjärnbäcken bäck
  Flåsjön sjö   Storbäcken bäck
  Flåsjön sjö   Storgåstjärnen tjärn
  Flåsjön sjö   Storharaholmen holme
  Flåsjön sjö   Storholmen ö
  Flåsjön sjö   Storholmen ö
  Flåsjön sjö   Storhällvattnet sjö
  Flåsjön sjö   Stormyrberget berg
  Flåsjön sjö   Stormyrbäcken bäck
  Flåsjön sjö   Stormyrbäcken bäck
  Flåsjön sjö   Stormyren myr
  Flåsjön sjö   Stormyren myr
  Flåsjön sjö   Stormyren myr
  Flåsjön sjö   Stornäsudden udde
  Flåsjön sjö   Stornäsviken vik
  Flåsjön sjö   Storringvattnet sjö
  Flåsjön sjö /Se   Storselet spakvatten
  Flåsjön sjö /Se   Storstenudden udde
  Flååsiöön sjö   Stortjärnen tjärn
  Flåtenäset näs   Storvattnet sjö
  *Fogelån å /Se   Storåhöjden, Nordre höjd
  Frostbäcktjärnen tjärn   Storåhöjden, Sönnre höjd
  Fyrgolvbrännan myr- o. skogsmark   Storån å
  Fågelvinflon myr   Strandhällberget berg
  Fågelvinflon sankmark   Strömberget berg
  Fågelvinmyren myr   Strömmen ström
  Fågelvinmyren myr   Svanavattenmyren myr
  Fågelvinmyren myr   Svanavattnet sjö
  Fånsjön sjö   Svanlidbäcken bäck
  Fånsjön sjö   Svantjärnen tjärn
  Fånsjön sjö   Svarttjärnbäcken bäck
  ?Fånån å   Svarttjärnen tjärn
  Fånån å   Sälgåsberget berg
  Fånån å   Sälgåshögen höjd
  Fånån å   Sälgåssved skogsområde
  Fårhemmen myr- o. skogsmark   Sörkullen höjd
  Fårhimmeln höjd   Sörsjön sjö
  Fässberget berg   Sörån å
  Fässtjärnen tjärn   Tallberget berg
  Gaffelvikbäcken bäck   Tallnäset näs
  Gammbodvallen vall   Timmerholmen holme
  Gammelhemmen terräng   Tjärnberget berg
  Gammelmyren myr   Tjärnbäcken bäck
  Gammelmyren myr   Trångvattenån å
  Gammelmyrflon sankmark   Trångvattnet sjö
  Gammelmyrhöjden höjd   Tullarudden udde
  Gammelmyrknulen höjd   Ursvattenbäcken bäck
  Gammelmyrtjärnarna tjärnar   Ursvattnet sjö
  Gammflon myr   Ursåsen ås
  Gammflon myr   Vilobäcken bäck
  Gammflon sankmark   Vilomyrarna myrar
  Gammflon sankmark   Västerbjurbäcken bäck
  Gammflon sankmark   Västerharrbäcken bäck
  Gamm-Johanmyren myr   Yttergiesmässvattnet sjö
  Gelsiön sjö   Yttervattensåga vatten
  Gersiön, se Gärdsjön Saknas   Zakrisvattnet sjö
  Gersiön sjö   Örebäcken bäck
  Getklövtjärnen tjärn   Österbjurbäcken bäck
  Getryggen höjd   Österharrbäcken bäck
  Gillertjärnen tjärn   Övergiesmässvattnet sjö
  Gismarsiön sjö(-ar)   Övergiesmansvattnet sjö
  Gismarsjön sjö   Övervattensåga vatten
  Gismaxsiön sjöar    
  Gissmansvattnet, Övre o. Yttre sjöar    
  Gissmansvattnet, Övre o. Yttre sjöar    
  Gissmansvattnet, Övre o. Yttre sjöar    
  Gissmansvattnet, Öv. o. Ytt. sjöar    
  Gissmansvattnet, Yttre och Övre sjöar    
  Gissmansvattnet, Yttre o. Övre sjöar    
  Gissmansvattnet, Yttre o. Övre sjöar    
  Gissmansvattnet, Yttre o. Övre sjöar    
  Gissmar siön, se Gissmansvattnet, Yttre o. Övre Saknas    
  Gissmersiön sjöar    
  Gissmersiön sjöar    
  Giöksiön sjö    
  Gopsiön, se Gåxsjön Saknas    
  Goffarröningen myr    
  Gopsiön sjö    
  Granbackmyren myr    
  Granbackmyren myr    
  Granbacktjärnen, Övre tjärn    
  Granedebäcken bäck    
  Granedemyren myr    
  Granmyren myr    
  Granön ö    
  Gravgården myr- och skogsmark    
  Grubbflon myr    
  Grubbmyren myr    
  Gråtmyren myr    
  *Gräskärn tjärn    
  Grästjärnen tjärn    
  Gräventjärnen tjärn    
  Gräventjärnknulen höjd    
  Gröndalen dal    
  Gröndalsberget berg    
  Gröndalsbäcken bäck    
  Gröndalstjärnen tjärn    
  Guffarsmyren myrland?    
  Gångspängflon myr    
  Gårdtjärnen tjärn    
  Gårflatan terräng    
  Går-Kalvan vik    
  Gårmyren myr    
  Gåstjärnbäcken bäck    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gåxsjön sjö    
  Gäddmyren myr    
  *Gällsjöarna sjöar    
  *?-lsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö    
  Gärdsjön sjö /Se    
  ?Gärdströmmen ström /Se    
  Gärdströmmen ström    
  Gärdströmmen avlopp /Se    
  Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö    
  ?Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö    
  Gärdvattnet sjö /Se    
  Gästgivartjärnen tjärn    
  Gästgivarudden udde    
  Göksiön sjö    
  Göksiön sjö    
  Halvvägsmyren, Nedre myr    
  Halvvägsmyren, Övre myr    
  Hampviken vik    
  Hampviken vik    
  Hanstjärnflon myr    
  Haramyrberget berg    
  Haramyren myr    
  Haramyren myr    
  Harbäckmyren myr    
  Harrsjöberget berg    
  Harrsjöberget berg    
  Harrsjöbergstjärnen tjärn    
  Harrsjökälen utmark /Se    
  Harsjön sjö /Se    
  Harrsjön sjö    
  Havsnäsudden udde    
  + Hellu sio = Hällvattnet Saknas    
  Hemberget berg    
  Hembäcken bäck    
  Hembäcksviken vik    
  Hemmyren myr    
  Hemmyren myr    
  Hemudden udde    
  Hiter-Lomtjärnmyren myr    
  Hitermyren myr    
  Hittemyren myr    
  Hjärtmyren myr    
  Holmsvarpet varp    
  Holmtjärnen tjärn    
  Hundberget berg    
  Hundbäcken bäck    
  Hundmyren myr    
  Hundmyren myr    
  Hunduddarna uddar    
  Hundviken vik    
  Hålmyren myr    
  Hårdbettmyren myr    
  Häggbäcken bäck    
  Hägnen odlingsmark?    
  Hällan skogshöjd?    
  Hällholmbäcken bäck    
  Hällholmen holme    
  Hällholmtjärnen tjärn    
  Hällholmtjärnen, Lilla tjärn    
  Hällmyren myr    
  Hällmyrtjärnen tjärn    
  Hälltjärnbäcken bäck    
  Hälltjärnen tjärn    
  +Hællusior sjö    
  Hällvattenmyren myr    
  (?)Hällvattensjön sjö /Se    
  (?)Hällvattensjön sjö /Se    
  Hällvattensjön sjö    
  Hällvattmyrberget berg    
  Hällvattmyrbäcken bäck    
  Hällvattnet sjö    
  Hällvattnet, St. sjö    
  Hällvattnet, Lilla o. Stora sjöar    
  Hästbacken backe    
  Hästfloudden myr    
  Hästfoderslåtten myrslåtter?    
  Hästtjärnen tjärn    
  Hästtjärnen tjärn    
  Högarna höjder    
  Höglundsråken terräng    
  Högmyren myr    
  Högudden udde    
  Högudden udde    
  Hökbomyren myr    
  Hökhällorna höjder    
  Hörnmyren myr    
  Iljasviken vik    
  Imriksmyren myr    
  Isakbrännan skogsområde    
  Jackes-Lillmyren myr    
  Jaktstuguholmen holme    
  *Jan-Henriksmyren myr    
  Jantjärnen tjärn    
  Jensmyren myr    
  Jensmyren myr    
  Jensmyrkälen skogs- och myrmark    
  Johan-Ersdammen damm    
  Jonasmyrbäcken bäck    
  Jonasmyrbäcken bäck    
  Jonasmyren myr    
  Jonasmyren myr    
  Jonkes-Jonasmyren myr    
  Jonte-Ersviken vik    
  Joraslåtten myrslåtter(?)    
  Järilån å    
  Järpåsen ås    
  Järpåsen berg    
  Järpåsmyren myr    
  Järpåsmyren myr    
  Järvloken myr    
  Järvsandberget berg    
  Järvsandtjärnen tjärn    
  Jöns-Hamkvistodlingen myrslåtter?    
  Jörnviken vik    
  Kalflon sankmark    
  Kalkberget berg    
  Kalkberget berg    
  Kalkbergsviken vik    
  Kallkällflon sankmark    
  Kallkällmyrarna myrar    
  Kallkällmyren myr    
  Kalvan sjö    
  *Kalven sjö (ev. sjöar)    
  Kalvkälen skogsmark    
  Kalvkälen skogtrakt /Se    
  Kalvmyren myr    
  Kalvstrupen vik    
  Kalvströmmen å    
  Kanalen del av Dammån    
  Karbäcken bäck    
  Karbäcksviken vik    
  Karl-Eriksbäcken bäck    
  Karl- Eriksdalen dal    
  Kattflon sankmark    
  Kerstimyren myr    
  Killingholmarna holmar    
  Kilnäsudden udde    
  Klingerberget berg    
  Klingermyren myr    
  Klingermyren myr    
  Klingermyrtjärnen tjärn    
  Klingerselberget berg    
  Klingersele lugnvatten /Se    
  Klingersele utvidgning av Fånån /Se    
  Klingerselet lugnvatten    
  Klingerudden udde    
  Klockarmyren myr    
  Klumpudden udde    
  Klumpudden, Västra udde    
  Klumpudden, Östra ö    
  Kojmyren myr    
  Kojudden udde    
  Koknäsudden udde    
  Konradsholmen holme    
  *Kopparberget berg    
  *Kopparberget berg    
  Kornhässjmyren myr    
  Korpholmen holme    
  Korset terräng    
  Korsflobäcken bäck    
  Korsflon sankmark    
  Korsmyren myr    
  Krokflon myr    
  Krokflon myrar(?)    
  Krokflon sankmark    
  Krokmyren myr    
  Krokmyrtjärnen tjärn    
  Kroktjärnarna sjöar    
  Kroktjärnbäcken bäck    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kråkudden udde    
  Kullen berg    
  Kullen berg    
  Kvarnberget berg o. triangelpunkt    
  Kvarnbergtjärnen tjärn    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnflyn utvidgning av Fånån    
  Kvarnforsen fors    
  Kvarnmon skogshöjd    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnån å    
  Kvarnån å    
  Kvarnåviken vik    
  Kvavtjärnen tjärn    
  Kvisselnflon myr    
  Kvällknäppen berg med triangelpunkt    
  Kvällknäppmyren, Nedre myr    
  Kvällknäppmyren, Övre myr    
  Kyrkmyren myr    
  Kälaknäppen höjd    
  Kälamyren myr    
  Kälamyren myr    
  Källarflon myr    
  Källmyren myr    
  Källumpen myr    
  Kälslåttberget berg    
  Kälsberget berg /Se    
  Käringmyrarna myrar    
  Käringmyren myr    
  Saknas Saknas    
  Lakanäsmyren myr    
  Landsryggsflon myr    
  Lappgraven terräng    
  Lappholmen holme    
  Lappholmen holme    
  Lappholmen holme    
  Lapphålflon myr    
  Lappkojslåttbäcken bäck    
  Lappkojslåtten myrslåtter(?)    
  Lappkojviken vik    
  Lappmyren myr    
  Lappviken vik    
  Lars-Danielstjärnen tjärn    
  Lars-Häggsslåtten sankmark    
  Lars-Persviken vik    
  Lavatjärnbäcken bäck    
  Lavatjärnen tjärn    
  Lavatjärnen tjärn    
  Laxtjärnarna tjärnar    
  Lekattholmen holme    
  Levandersbäcken bäck    
  Lidsjöberget höjd    
  Lidsjöbergsmyrarna myrar    
  Lidsjöbäcken bäck    
  Lidsjön sjö    
  Lidsjön sjö    
  Lill- Bastumyren myr    
  Lillberget berg    
  Lillberget höjd    
  Lillbäcken bäck    
  Lill- Djupdalen dal    
  Lill Flåsiön sjö    
  lillflåsiön sjö    
  Lillfärdsiön sjö    
  Lill-Grubbmyren myr    
  Lill-Grubbmyrknulen höjd    
  Lill-Gårtjärnen tjärn    
  *Lillgärdsjön sjö    
  Lill-Haraholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillholmen holme    
  Lillhålet tjärn    
  Lill-Hällvattenbäcken bäck    
  Lill-Hällvattnet sjö    
  Lilljahlsion sjö    
  Lilljahlsiön sjö    
  Lilljahlsiön sjö    
  Lilljeråsiön, se Lidsjön Saknas    
  Lill-Krokmyrtjärnen tjärn    
  Lill-Laxtjärnen tjärn    
  lillmyren myr    
  Lill-Nymyren myr    
  Lill-Nymyrtjärnen tjärn    
  Lill-Ringvattnet sjö    
  Lill-Rot-Karltjärnen tjärn    
  Lill-Rot-Karltjärnen tjärn    
  Lill-Sagdan tjärn    
  Lillsand vik    
  Lill-Skalmyren myr    
  Lillsundet skogsmark?    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen, Nedre tjärn    
  Lillvattenberget berg    
  Lillvattenmyren myr    
  Lillviksberget berg    
  Lillviksnäset terräng    
  Lillviksnäset skogsområde    
  Lillviks-Stormyren myr    
  Lindbergsbäcken bäck    
  Linmyren myr    
  Linmyren myr    
  Linudden udde    
  Linudden udde    
  Lomtjärnberget berg    
  Lomtjärnbäcken bäck    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnholmen holme    
  Lomtjärnhöjden höjd    
  Lomtjärnmyren myr    
  Lugnvik terräng?    
  Lumpen skogshöjd?    
  Lundmyrflon myr    
  Lusenbergsbacken backe    
  Långflon myr    
  Långflon myr    
  Långflon sankmark    
  Långflon myr    
  Långflyn del av Fånån    
  Långflyn del av Fånån    
  Långmarkbodberget berg    
  Långmarken myr    
  Långmarkmyrberget berg    
  Långmarkmyren myr    
  Långmarktjärnen tjärn    
  Långmyrberget berg    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långnäsbäcken bäck    
  Långnäset udde    
  Långnäsviken vik    
  Långsele lugnvatten /Se    
  Långsele utvidgning av Fånån /Se    
  Långselet del av Fånån    
  Långselslåtten sankmark    
  Långseltjärnen tjärn    
  Långsmalmyren myr    
  Långtjärnarna tjärnar    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnknularna höjder    
  Långudden udde    
  Långudden ö    
  Långviken vik    
  Långviken vik    
  Lövholmen holme    
  Lövholmen, Västra holme    
  Lövholmsundet sund    
  Lövvikslandet skogsmark    
  Marianasundet del av myr    
  Matmyren myr    
  Mattes-Ersbäcken bäck    
  Mattes-Ersmyren myr    
  Mattias-Nilsslåtten myrslåtter?    
  Meholmen holme    
  Mellanbacktjärn tjärn    
  Mellanmyren myr    
  Mellanmyren myr    
  Metkroken del av Dammån    
  Mickelmyren myr    
  Mickelmyren myr    
  Millestflon sankmark    
  Millestmyren myr    
  Morinslänningen terräng    
  Musmyrbäckarna bäckar    
  Myrtullmyren myr    
  Märaholmen holme    
  Mörtbäcken bäck    
  Mörtgångsudden udde    
  Mörttjärnen tjärn    
  Neder-Kvarnmotjärnen tjärn    
  Neder-Siljeåsmyren myr    
  Nilsmyrbäcken bäck    
  Nilsmyren myr    
  Nilsmyren myr    
  Norberget berg    
  Norbergsbrännan skogsmark    
  Nordanbergmyren myr    
  Nordkullen höjd    
  Noret sankmark    
  Norr-Långflon sankmark    
  Nortjärnen tjärn    
  Nybrännmyren myr    
  Nyflobäcken bäck    
  Nyflon sankmark    
  Nyflotjärnen tjärn    
  Nyhamnsberget berg    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nymyren, Nedre myr    
  Nymyren, Övre myr    
  Nymyrhögen höjd    
  Nyröttbäcken bäck    
  Nyslåtten myrslåtter(?)    
  Nyslåtten myrslåtter    
  Nyslåtten terräng    
  Nyslåttjärnarna tjärnar    
  Nyslåttjärnen tjärn    
  Nysundberget berg    
  Nysundflon myr    
  Nysundviken vik    
  Nytalludden udde    
  Nytjärnarna tjärnar    
  Nätholmarna holmar    
  Näxåshällan höjd    
  Nörderbrännan skogsmark    
  Nörder-Storåhöjden höjdområde    
  Nördersundmyren myr    
  Olaråksberget höjd    
  Olle-Holmmyren myr    
  Ol-Pålsslåtten myrslåtter(?)    
  Orrmyren myr    
  Orrmyrån å    
  Per-Johansslåtten myrslåtter(?)    
  Per-Jonsabäcken bäck    
  Per-Jonsabäcken bäck    
  Per-Jonsaflon sankmark    
  Per-Olov-Jonasmyren myr    
  Persmyrberget berg    
  Persmyrberget berg    
  Persmyrbäcken bäck    
  Persmyren myr    
  Persmyren myr    
  Perudden udde    
  Piprörmyrarna myrar    
  Piprörmyren myr    
  Piprörmyren myr    
  Piprörmyren myr    
  Postarflon sankmark    
  Punkten höjd(?)    
  Påludden udde    
  *Ramsjön sjö    
  Raskflon myr    
  Raskflon sankmark    
  Ratamyren myr    
  Ratamyren myr    
  Remmen höjd    
  Renbodvallen vall    
  Renmyren myr    
  Renmyren myr    
  Renmyren myr    
  Rickelsberget berg /Se    
  Rindvatn, se Lilla o. Stora Ringvattnet Saknas    
  Rindvatn sjö    
  Ringvattennäset näs    
  Ringvattnet, St. o. L. sjöar    
  Ringvattnet, Stora o. Lilla Saknas    
  Ringvattnet, Stora o. Lilla sjöar    
  Ringvattnet, Stora o. Lilla sjöar    
  Ringvattnet, Stora o. Lilla sjöar    
  Ringvattnet, Lilla o. Stora sjöar    
  Ringvattnet, Lilla och Stora sjöar    
  Ringvattnet, Lilla o. Stora sjöar    
  Ringvattnet, Lilla o. Stora sjöar    
  Rinnwatne, se Ringvattnet Lilla och Stora Saknas    
  Rinnvattne sjöar    
  Rinnvattne sjöar    
  Rinnvattnet sjö(-ar)    
  Rintierna sjöar    
  Rinvatne sjöar    
  Ripnäset näs    
  Risbäcken bäck    
  Risedebäcken bäck    
  Rismyren myrmark?    
  Rismyren myr    
  Rismyrtjärnen tjärn    
  Rissved åkermark    
  ?Ritjelsberget berg    
  Ritjelsberget berg /Se    
  ?Ritjelsberget berg    
  Ritjelsberget berg    
  Ritjelsberget berg    
  Ritjelsberget berg /Se    
  Roligbackflon myr    
  Rot-Karltjärnbäcken bäck    
  Rot-Karltjärnbäcken bäck    
  Rotmyren myr    
  Rotmyren myr(?)    
  Rumpmyren myr    
  Råkbergdalen dal    
  Råkberget berg    
  Rödflon myr    
  Rödflon myr    
  Rödflon sankmark    
  Rödmossaflon myr    
  Rödmossaflon myr(?)    
  Rödmossamyrberget berg    
  Rödmossamyren myr    
  Rörnäsviken vik    
  Rörvatn sjö    
  Sagdan sjö    
  Sagdbäcken bäck    
  Sagdbäckviken vik    
  Sagdmyren myr    
  Sagen vik    
  Sagholmen holme    
  Sakariasbäcken bäck    
  Sakrivattnet sjö    
  Salomonsmyren myr    
  Samuelsmyren myr    
  Sanddrevet smal landremsa    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sexgolvbrännan skogsmark    
  Sexgolvmyren myr    
  Siljeåsberget berg    
  *Siljeåsbäcken bäck    
  *Siljeåsbäcken bäck    
  *Siljeåsbäcken bäck    
  Siljeåshögen berg    
  Siljeåshögen Saknas    
  Siljeåsmyren myr    
  Siljeåsmyren myr    
  Sjoutafjällmyren myr    
  Sjömyren myr    
  Skalbäcken bäck    
  Skalmyrbäcken bäck    
  Skalmyren myr    
  Skalmyren myr    
  Skalmyren myr    
  Skalmyrtjärnen tjärn    
  Skalmyrviken vik    
  Skansnässlåtten myrslåtter(?)    
  Skansnässlåtten myr    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skarpåsen skogsås    
  Skogmyren myr    
  Skravahällan udde    
  Skraveltjärnen tjärn    
  Skåltjärnen tjärn    
  Skäftesberget berg    
  Skäftesmyren myr    
  Slåtten slåttermark?    
  Slåttmyren myr    
  Smalsundet sund    
  *Smaltjärnen tjärn    
  *Smaltjärnen tjärn    
  Småholmarna holmar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Snurrgrubban del av Fånån    
  Spruckenhälludden udde    
  Spruckenmyren myr    
  Spångemyren myr    
  Staffantjärnen tjärn    
  Stasundberget berg    
  Stenbackmyren, Nedre myr    
  Stenbackmyren, Övre myr    
  Stenbittjärn tjärn    
  Stenbittjärnarna tjärnar    
  Stenbittjärnbäcken bäck    
  Stenbustaden terräng    
  Stenflobäcken bäck    
  Stenflon sankmark    
  Stenfloviken vik    
  Stenmanstjärnen Saknas    
  Stensundviken vik    
  Stentjärnberget höjd    
  Stentjärnbäcken bäck    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stenudden udde    
  Stenviken vik    
  Storbacken backe    
  Stor-Bastumyren myr    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäckmyren myr    
  Stordalen dalgång    
  Stordiket dike    
  Stor-Djupdalen dal    
  Storflohalsen del av Storflon    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon sankmark    
  Storflon sankmark    
  Storflon myr    
  StorFärdsiön sjö    
  Stor-Grubbmyren myr    
  Stor-Grubbmyrknulen höjd    
  Stor-Gåstjärnbrännlandet myr- och skogsmark    
  Stor-Gåstjärnen tjärn    
  Stor-Gåstjärnslåtten myrslåtter?    
  Stor-Haraholmen holme    
  Storholmbodviken vik    
  Storholmen holme    
  (?)Storhällvattnet sjö /Se    
  Storhällvattnet sjö    
  Stoorjahlsiön, se Gärdsjön Saknas    
  Storjahlsiön sjö    
  Storjahlsiön sjö    
  Storjahlsiön sjö    
  Storjärdsjön sjö    
  Storkroken del av Dammån    
  Storloken tjärn    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrsunden skogsmark    
  Stornäsviken vik    
  Stor-Nymyren myr    
  Stor-Nymyrtjärnen tjärn    
  Stornäsviken vik /Se    
  Stor-Renholmen holme    
  Stor-Ringvattnet sjö    
  Stor-Rotdäveln myr    
  Stor-Rot-Karltjärnen tjärn    
  Stor-Rödmossamyren myr    
  Storsand vik    
  Storsanden vik    
  Storsele lugnvatten /Se    
  Storsele utvidgning av Fånån /Se    
  Storselet lugnvatten    
  Storselholmen skogsholme    
  Storselmyren myr    
  Stor-Skalmyren myr    
  Storstenudden udde    
  Storstenudden udde    
  Storstenviken vik    
  Storstenvikslåtten sankmark    
  Storsundet skogsmark?    
  Storsundmyren myr    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnmyren myr    
  Storudden udde    
  Storviken vik    
  Storån å    
  Storåviken vik    
  Storänget åkermark?    
  Strandhällan udde    
  Strandhällberget berg    
  Strandhällberget berg    
  Strandhällbergsmyren myr    
  Strömberget berg    
  Styggbrännan skogsmark    
  Styggbrännan berg    
  Störmyren myr    
  Sundet sund    
  Sundflon myr    
  Sundflon myr(?)    
  Sundfloviken skogsmark    
  Sundholmen holme    
  Svanavattenmyren myr    
  ?Svanavattnet sjö    
  Svanavattnet sjö /Se    
  Svanavattnet sjö    
  Svanliden Saknas /Se    
  Svanlidbäcken bäck    
  Svantjärnbäcken bäck    
  Svantjärnen tjärn    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svantjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartudden udde    
  Svartön ö    
  Sågbacken backe    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågflyn del av Fånån    
  Sågforsen fors    
  Sågholmen holme    
  Sågtjärnen tjärn    
  Sönner-Storåhöjden terräng    
  Sönnersundet sankmark    
  Sörkullen höjd    
  Sör-Långflon sankmark    
  Sörsjöflon myr    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallbomsviken vik    
  Talledet terräng    
  Tallmyren myr    
  Tallmyren myr    
  Tallmyren myr    
  Tallnäset näs    
  Tallnäsudden udde    
  Tangvatn, se Trångvattnet Saknas    
  Tegeludden udde    
  Tjädervintjärnen tjärn    
  Tjärdalflon sankmark    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnen på berget tjärn    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnflotjärnarna tjärnar    
  Tjärnflotjärnen tjärn    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyrflon myr    
  Tjärnslåtten myrslåtter    
  Tjörpesbäcken bäck    
  Tjörpesknulen höjd    
  Tjörpestjärnen tjärn    
  Tokbäcken bäck    
  Tokmyren myr    
  Tommarmyrarna myrar    
  Torkelberget berg    
  Torkelbergmyren myr    
  Torrtallmyren myr    
  Torrtallmyren myr    
  Torvströflon myr(?)    
  Torvströflon myr    
  Trasmyren myr    
  Trasmyren myr    
  Trasmyren myr    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Trångmålet terräng    
  Trångvattenberget berg    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö    
  Trångvattnet sjö /Se    
  Trångvattnet sjö    
  Tullarmyren myr    
  Tullarmyren sankmark    
  Tullarudden udde    
  Tumploken göl    
  Tumplumpbodarna fäb.    
  Tuvbäcken bäck    
  Tuvflon sankmark    
  Tvåtjärnarna tjärnar    
  Tvärmyrbäcken bäck    
  Tvärmyren myr    
  Tvärmyrtjärnen tjärn    
  Tåsjöbäcken bäck    
  Tåsjön sjö    
  Ursbäcken bäck    
  Ursbäcksflon myr    
  Ursvattnet sjö    
  Ursvattnet sjö    
  Ursvattnet sjö    
  Ursvattnet sjö    
  Ursvattnet sjö    
  Ursåsflon myr    
  Ursåstjärnen tjärn    
  Vattenmyren myr    
  Vattenmyren myr    
  Vattenmyren myr    
  Vervelberget berg    
  Villestjärnarna tjärnar    
  Villestjärnarna tjärnar    
  Vilobäcken bäck    
  Vindtalludden udde    
  Vintervägviken vik    
  Vittermyren myr    
  Vittermyrtjärnen tjärn    
  Vårfältbrännan skogsmark    
  Västanbackmyren myr    
  Väster-Bjurbäcken bäck    
  Väster-Bjurbäcken bäck    
  Väster-Flodalstjärnen tjärn    
  Väster-Granbacken höjd    
  Väster-Harrbäcken bäck    
  Väster-Lakanäset näs    
  Väster-Långmyren myr    
  Väster-Lövholmen holme    
  Västermyren myr?    
  Västerslaget sankmark    
  Väster-Vilomyren myr    
  Västiberget höjd    
  Västviken vik    
  Ytfeltsbodmyren myr    
  Ytterbergmyren myr    
  Ytterbergmyrtjärnen tjärn    
  Ytter-Gissmansvattnet sjö    
  Ytter-Gissmansvattnet sjö    
  *Åbotten Storåns mynning    
  *Åbotten Storåns mynning    
  Åmyrsele lugnvatten /Se    
  Åmyrsele utvidgning av Fånån /Se    
  Åmyrselet del av Fånån    
  Åmyrselflon myr    
  Älgmyren myr    
  Älgmyren myr    
  Älgmyrflon myr    
  Äppelbäcken bäck    
  Äxinghässjan myr    
  Örbäcken bäck    
  Örebäcken bäck    
  Öster-Bjurbäcken bäck    
  Öster-Bjurbäcken bäck    
  Öster-Flodalstjärnen tjärn    
  Öster-Harrbäcken bäck    
  Öster-Lakanäset näs    
  Öster-Långmyren myr    
  Öster-Lövholmen holme    
  Österslåtten myrslåtter(?)    
  Öster-Vilomyren myr    
  Östinäset näs    
  Östviken vik    
  Över-Kvarnmotjärnen tjärn    
  Över-Siljeåsmyren myr    
  Överstflyn del av Fånån    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.