ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hortlax socken : Piteå och Älvsby tingslag : Norrbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 49
    Hortlax socken Altermyren, Stora myr
    Bergviken by Avan sjö
    Blåsmark by Barksjön sjö
    Grundvik gårdar Bergsviksraningen äng
    Hamnen, Yttre förutvarande fiskehamn Bergvättingen holme
    Hemmingsmark by Bergön ö
    Holmfors by Bodrömmen högland eller hed
    Hortlax by Breiksjön sjö
    Högsböle by Breskoträsket sjö
    Högtjälsträsk ödegård Bölsträsket, Stora sjö
    Jävre by Finnträsket sjö
    Kenpan gård Finnänget myr
    Maran gårdar Fjärdvättingen holme
    Tjärn gårdar Flinken äng
    Väster gård Fontbäcken bäck
      Gillesmyren myr
      Godgräsmyren myr
      Grangrundet grund
      Hötjärn tjärn
      Junäsberget höjd
      Jävrefjärden havsvik
      Jävreträsket, Inre sjö
      Jävreträsket, Lilla sjö
      Jävreträsket, Mellan sjö
      Jävreträsket, Yttre sjö
      Krokträsket sjö
      Kvarnmyren myr
      Kvarntjärn tjärn
      Leskäret, Västra holme
      Lidträsket sjö
      Långmyren myr
      Mjötjärn tjärn
      Orrträskberget höjd
      Orrträsket sjö
      Rosslmyren myr
      Rossviken vik
      Rålkbäcken bäck
      Röumossamyren myr
      Sandholmen udde
      Sandholmen udde
      Skavtjärn tjärn
      Taskmyren myr
      Timmertjälsraningen äng
      Tingsholmen holme (numera udde)
      Tolpas grund
      Trupträsket sjö
      Vitberget höjd
      Yxvättingen holme
      Ökmyren myr

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.